ÖZGEÇMİŞ. İşletme Fakültesi Strateji ve Politika Bölümü - Boston Üniversitesi, Boston, MA ABD. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dokuz Eylül

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. İşletme Fakültesi Strateji ve Politika Bölümü - Boston Üniversitesi, Boston, MA ABD. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dokuz Eylül"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burcu GÜLER Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir / Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program - Fakülte / Enstitü Lisans Psikoloji Bölümü / Fen Edebiyat Fakültesi Y. Lisans İnsan Kaynakları Programı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı / Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Doktora Dalı / Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversite Yıl Boğaziçi Üniversitesi 1999 Dokuz Eylül Üniversitesi 00 Dokuz Eylül Üniversitesi 009 Yüksek Lisans Tez Başlığı (tam metni ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Çalışma Hayatında Öğrenilmiş Çaresizlik Olgusu - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (tam metni ekte) ve Danışman(lar)ı: Sosyal Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Arş. Gör. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Aralık 1999 Ağustos 00 Arş. Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dokuz Eylül Ağustos 00 Misafir Öğretim Üyeliği Dr. Arş. Gör. Üniversitesi İşletme Fakültesi Strateji ve Politika Bölümü - Boston Üniversitesi, Boston, MA ABD Ocak 009 Mayıs 006- Mayıs 007 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dokuz Eylül Üniversitesi Ocak 009 Eylül 009 Yar. Doç. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kocaeli Eylül 009- Üniversitesi Mayıs 01 Üniversite Doçenti Üniversitelerarası Kurul - Sosyal Politika Bilim Alanı

2 Projelerde Yaptığı Görevler Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde ortak kuruluş olan Kocaeli Üniversitesi adına proje danışmanlığı. Proje Adı: Kocaeli ye İç Göç ve Entegrasyon (KOGET). Dönem: Nisan- Temmuz 014. Bütçe: TL. Başvuru sahibi: Kocaeli Valiliği, Proje ortağı: Kocaeli Üniversitesi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde proje koordinatörlüğü. Proje Adı: Çalışma Psikolojisi Veri Bankası Kurulması: Gebze Örneği. Dönem: Mayıs-Temmuz 01. Bütçe: 5000 TL. Başvuru sahibi: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Proje ortağı: Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi Ortaklığı nda proje yürütücülüğü. Proje Adı: SSH 560 EuroBroadMap: Visions of Europe in the World, Dönem: Ocak 009-Aralık 011, Bütçe: 1,5 Milyon Euro, Proje Koordinatörü: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Fransa (Ortak olan Dokuz Eylül Üniversitesi nden Doç. Dr. Oğul Zengingönül koordinatörlüğünde, Yrd. Doç. Dr. Hamdi Emeç, Arş. Gör. Nihal Kırkpınar ile birlikte) İdari Görevler Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (011-devam ediyor) Ödüller 1. TÜBİTAK 14-Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (Toplam 9 ay: Mayıs 006 Ocak 007 arası). South African Positive Psychology Conference (006 Potchefstroom, Güney Afrika) katılım ve konaklama bursu. First International Positive Psychology Summit (00 - Washington DC, ABD) Gallup Organization tarafından sağlanan yol, katılım ve konaklama bursu Yabancı Dil Bilgisi İngilizce (ÜDS Puanı: 90)

3 Son yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl / Ders Adı Dönem / Bahar Endüstri Psikolojisi (İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı - Örgün ve İkinci Öğretim) Çalışma Yaşamında Birey ve Güncel Sorunlar (Doktora Seçimlik) Çalışma Yaşamında Davranışsal Yaklaşım (Lisans Seçimlik) Applied Labour Psychology (Lisans Seçimlik) Sosyal Girişimcilik (Üniversite Seçimlik) Haftalık Ders Saati / Güz Çalışma Psikolojisi (Zorunlu Lisans) Sosyal Psikoloji (Zorunlu Lisans) Social Entrepreneurship (Lisans Seçimlik) Endüstri Psikolojisi (İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim) İletişim Adres: Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Umuttepe Yerleşkesi İzmit-KOCAELİ e-posta: Telefon:

4 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Kümbül-Güler, B. (01). İş Arama Davranışı: Bütüncül Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım. İşGüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(), s: 7-. A. Kümbül-Güler, B. (01). Psiko-Sosyal Boyutuyla Grev. Çalışma ve Toplum., s: A. Kümbül-Güler, B. (011). Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik: Ashoka Üyelerinden Sosyal Yenilikçi Örnek Uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1(), s: A4. Kümbül-Güler, B. ve Tınar, M. Y. (009). Measuring The Entrepreneurial Level of the Businessmen: The Relationship Between Personal Traits and Entrepreneurial Level. Ege Akademik Bakış. 9(1), s: A4 atıf bilgisi: Shields, J. F. ve Shelleman, J. M. (011). Management Accounting Reports in Small Businesses: Frequency of Use and Inflence of Owner Locus of Control and Goals. Small Business Institute Journal. 7, s: B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Kumbul-Guler, B. & Metin-Camgöz, S. (014). İş Arama Davranışı: Psikolojik Sermayenin Etkisi.. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi. Antalya, 6-7 Kasım 014. B. Kumbul-Guler, B. ve Emec, H. (011). Is Turkey a European Country? Europe seen from here and elsewhere International Conference Proceedings. 1- December 011. University of Rouen. (s: 18-1). Rouen, Fransa. B. Emec, H., Bingol, P., Kumbul-Guler, B., Zengingonul, O. ve Kirkpinar-Acar, N. (011). Comparative Geographical Perception of World Analyis Between Turkish and Azerbaijani Students. Europe seen from here and elsewhere International Conference Proceedings" 1- December 011. University of Rouen. (s: 89-9). Rouen, Fransa. B4. Kümbül-Güler, B. ve Emeç, H. (009). Sosyal Girişimlerde Gönüllülüğü Etkileyen Faktörler ve Gönüllülüğün Yaşam Doyumuna Etkisi. VI. Uluslararası STK lar Kongresi Bildiriler Kitabı. Ekim 009 (s: 77-87). Çanakkale, Türkiye. B5. Kümbül-Güler, B. (009). Dünyada Öncü Üniversitelerin İşletme Fakültelerinin Sosyal Girişimcilik ile İlgili Eğitsel ve Bilimsel Faaliyetleri. VI. Uluslararası STK lar Kongresi Bildiriler Kitabı. Ekim 009 (s: ). Çanakkale, Türkiye. 4

5 C. Ulusal/Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümleri: C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar: C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler C.1. Yılmaz, G. ve Kümbül-Güler, B. (010). Pozitif Çalışma Psikolojisi Açısından Güçlü Yön Odaklı Personel Seçim Süreci. (191-7). Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları (Derleyen: Atilla Yelboğa). Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları. C.. Kümbül-Güler, B. (009). Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Yönetimi (s: ). Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar (Derleyenler: Aşkın Keser, Gözde Yılmaz ve Senay Yürür). Kocaeli: Umuttepe Yayınevi. C.. Kümbül-Güler, B. (008). Pozitif Psikoloji Bakış Açısından Çalışma Mutluluğu (s: 195-) İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar (Derleyen Tarık Solmuş). İstanbul: Epsilon Yayıncılık Hizmetleri. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Kümbül-Güler, B. ve Emeç, H. (006). Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 1(), s: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Çakır, Ö., Kümbül-Güler, B. ve Tınar, M. Y. (004). Esnaf ve Sanatkarların Çalışma Koşulları". Uludağ Üniversitesi 10. Ergonomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) bildiri kitapçığı. Ekim 004. (s: 58-54). Bursa, Türkiye. E. Kümbül, B. Özen-Kapız, S. ve Pazarlıoğlu, M. V. (001). "Birey-İş Uyumu Açısından İş Doyumu ve Tükenmişlik Etkileşimi: Hemşireler ve Bayan Polisler Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Uygulama". 8. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı. Ekim 001. (s: 17-18). İzmir, Türkiye. E. Hotar-Başargan, N. ve Kümbül, B. (001). "Çalışan Çocuk Sorununa Aileleri Açısından Bir Bakış (İzmir İli Örneği)". Türkiye de Çalışan Çocuklar Semineri Bildiri Kitapçığı. Mayıs 001. (s: ). Ankara, Türkiye. E4. Gürçay, C. ve Kümbül, B. (001). İnternetin Sosyal ve Psikolojik Etkileri: İnternet Sosyal İzolasyon Yaratan Bir Bağımlılık mı?". Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk'ta Etkiler Sempozyumu Bildiri Kitapçığı. Mart 001 (s: ). Ankara, Türkiye. F. Diğer yayınlar : F1. Kümbül-Güler, B., Sarıipek, D. B. ve Özsoy-Özmen, A. (014). Kocaeli'ye İç Göç ve Entegrasyon Raporu. Kocaeli: Kocaeli Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü. 5

6 F. Kümbül-Güler, B. ve Özsoy-Özmen, A. (014). Çalışma Hayatının Karanlık Yüzü: İş Güvencesizliği. Türk Metal Dergisi. Mart 014 Sayı: 176, s: 8-4. F. Kümbül-Güler, B. ve Gürsoy, S. (014). Çalışma Yaşamında İşe Bağlanma. Türk Metal Dergisi. Şubat 014 Sayı: 175, s: 4-0. F4. Kümbül-Güler, B. ve Sarıipek, D. (014). Psikolojik Sermayenin Çalışma Hayatındaki Etkileri. Türk Metal Dergisi. Ocak 014 Sayı: 174, s: 6-1. F5. Kümbül-Güler, B. ve Kıcır, B. (011). Character Strengths of Social Entrepreneurs: A Quasi-Qualitative Study on Young Turkish Social Entrepreneurs. The Seventh International Conference on Business, Management, and Economics. 6-8 Ekim 011. Yaşar Universitesi, İzmir. F6. Kümbül-Güler, B., Çınar, E. ve Pazarlıoğlu, V. (011). Impact of Positive Psychological Capital on Job Search Behaviour. 1th European Congress of Psychology. 4-8 Temmuz 011. İstanbul. F7. Kümbül-Güler, B. (010). Sosyal Girişimcilik. Ankara: Efil Yayınları. F8. Kümbül-Güler, B. (010). Bireysel ve Sosyal Özelliklerin Şekillendirdiği Sosyal Girişimci Davranış ( ). Sosyal Girişimcilik (Derleyen: Senem Besler). İstanbul: Beta Yayınları. F9. Kümbül-Güler, B. (009). Bir Depresyon Teorisi Olarak Öğrenilmiş Çaresizliğin Çalışma Hayatındaki Yansıması (s: ). Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar (Derleyenler: Aşkın Keser, Gözde Yılmaz ve Senay Yürür). Kocaeli: Umuttepe Yayınevi. F10. Kümbül-Güler, B. (008). Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik: Ashoka Üyelerinden Örnek Uygulamalar. 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi. 6-8 Kasım 008. Sakarya, Adapazarı: Sakarya Üniversitesi. F11. Kümbül-Güler, B. (006). Çalışma Hayatında Öğrenilmiş Çaresizlik. Ankara: Liberte Yayınları. F1. Kümbül-Güler, B. (006). İşsizlik ve Yarattığı Psikososyal Sorunların Öğrenilmiş Çaresizlik Bağlamında İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Dergisi. 55(1). (Prof. Dr. Toker Dereli için hazırlanan Hakemli Armağan Kitap), s:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 FAHRİ ÇAKI-ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı: FAHRİ ÇAKI Doğum Tarihi: 15.09.1966 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1988

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. National University of Uzbekistan Economics Tıpta Uzmanlık. Doçentlik Üniversitelerarası Kurul 2014

ÖZGEÇMİŞ. National University of Uzbekistan Economics Tıpta Uzmanlık. Doçentlik Üniversitelerarası Kurul 2014 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar BURTAN DOĞAN Bölümü: İktisat Anabilim Dalı: İktisat Politikası E-mail adresi: baharburtandogan@yahoo.com Doğum Yeri: Diyarbakır Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Üniversitesi Adı Soyadı: Kadir YOĞURTÇU Doğum Tarihi: 02.11.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Dil bilim Kırgız

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı