CURRICULUM VITAE. Degree Area University Year Sheffield Hallam University 2007 Doctorate Development and Society Division of Education and Humanities

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CURRICULUM VITAE. Degree Area University Year Sheffield Hallam University 2007 Doctorate Development and Society Division of Education and Humanities"

Transkript

1 Assoc. Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI Address CURRICULUM VITAE Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dumlupınar Bulvarı / Kampus 07058/ANTALYA Telephone Office: Fax Education Degree Area University Year Post- Faculty of Sheffield Hallam University 2007 Doctorate Development and Society Division of Education and Humanities England UK PhD. Educational Administration, Supervision, Hacettepe Üniversitesi (Ankara) 1999 Planning and Economy Program M.Sc. Educational Administration, Supervision, Inönü University (Malatya) 1994 Planning and Economy Program B.Sc. English Language Teaching 19 Mayıs University (Samsun) Academic Experience Title Area University Year Prof. Dr. Assoc. Prof. Dr. Educational Administration, Supervision, Planning Akdeniz University Turkey 2010 Asst. Prof. Dr. and Economy Educational Administration, Supervision, Planning and Economy Afyonkarahisar Kocatepe University Akdeniz University Turkey Res. Asst. Dr Res. Asst

2 3. Administrative Experience Position University/Institution Year Coordinator of Foreign Inonu University Foreign Languages Languages Department Department The Head of Educational Afyon Kocatepe University Faculty of Sciences Department Education The Head of Secondary Education Science and Maths Department Afyon Kocatepe University Faculty of Education Assistant Dean of Faculty of Education Summer School Organizator Vice-Head of Educational Sciences Department Department Coordinator Assistant Director of Institute of Social Sciences A Member of Executive Board of Instıtute Board Erasmus Department Coordinator AKÜNSEM (A Member of Executive Board of Continuing Education Center) Yönetim Kurulu Üyeliği Faculty Erasmus Coordinator Vice President for East Europe and Central Asia- Doğu Avrupa ve Orta Asya dan Sorumlu Başkan Yardımcısı The representative of Associate Professor Doctors Afyon Kocatepe University Faculty of Education Afyon Kocatepe University 2002 Akdeniz University Faculty of Education Educational Sciences Department Akdeniz University Faculty of Education Educational Sciences Department Akdeniz University Institute of Social Sciences Akdeniz University Social Sciences Institute Akdeniz University Faculty of Education Educational Sciences Department Akdeniz University Continuing Education Center Akdeniz University Faculty of Education IVETA -International Vocational Education and Training Association- Uluslararsı Mesleki Eğitim ve Yetiştirme Derneği Akdeniz University The Board of Faculty of Education (1 st Term) (2 nd Term) 2012-

3 4. Research Interests Job Satisfaction in Organizations, Job Stressors and Its Effects, Organizational Climate, Group Effectiveness, Conflict in Organizations, Leadership, European and World Education Systems, Vocational and Technical Education, Qualitative Study 5. Projects Title Organisation Position Duration 1 The Problems and Solutions Afyon Kocatepe Assistant in Physics Education at University Researcher High School Level 2 The Development of Afyon Kocatepe Assistant Teaching Activities at University Researcher University 4 Communication as a Akdeniz University Project 2005 Management Process in Scientific Studies Manager Compulsory Schools Research Fund 5 European Doctorate in ERASMUS Project Coordinator of 2006 Teaching and Teacher Pedagogy Turkey Education BIP (Analysis of Educational Policies In a Pädagogische Hochschule Comparative Educational Oberösterreich Perspective) 6 EU ERASMUS LIFE LONG LEARNING INTENSIVE PROGRAMME PEEPP - Perspectives on European Education Policy and Practice 7 EU ERASMUS LIFE LONG LEARNING INTENSIVE PROGRAMME ERMEC- Educational Research Methodology in the European Context 8 Making vocational and technical upper secondary schools more attractive for students to prefer Austria ERASMUS Project Sheffield Hallam University UK ERASMUS Project Sheffield Hallam University UK PMGM(Professional Micro-Grant Program). IVETA (International Vocational Education and Training Assosiation) USA Coordinator of Turkey Coordinator of Turkey Project Manager

4 6. Graduate Educational Activities 6.1. Master Theses Supervised Okumuş M., İlköğretim I. Kademede Öğrencilerin Okul Başarılarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen Görüşleri (Primary School Teachers Views on the Factors Related to School Management) Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çevik V., İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri (The Opinions of Compulsory School Directors and Teachers on Total Quality Management), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Emeksiz Ö., İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul İklimi ve Liderliğine İlişkin Görüşleri (The Opinions of Compulsory School Teachers on School Climate and Leadership), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Apaydın Ç., Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenen Örgütler Konusunda Yöneticilerin ve Meslek dersi ile Kültür dersi Öğretmenlerinin Görüşleri, Akdeniz Üniversitesi, Tokel A., İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Stresi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi (A Comparative Analysis Of Compulsory School Teachers Job Satisfaction And Job Stress Levels), Akdeniz Üniversitesi, Dilek (Aşcıbaşıoğlu) ÇAPAR, İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri (Class and Subject Teachers Organizational Socialization Levels), Akdeniz Üniversitesi, Durak T., İlköğretim Sınıf ve Özel Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması (A comparison of primary school teachers and special primary school teachers job satisfaction levels), Akdeniz Üniversitesi, Gökhan C., Bilgisayar Teknolojisinin Okul Yönetiminde Kullanımında, Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Teknolojisine Karşı Tutumları ile Kullanma Düzeyleri ve Öğretmenlerin Bilgisayar Teknolojisini Kullanma Düzeyi (Primary School Principals Attitudes Towards Computer Technology in the Use of Computer Technology in School Administration and primary school teachers and principals computer technology usage level), Akdeniz Üniversitesi, İskele A., İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Okullardaki Yaratıcı İklim Üzerine Etkisi (The effect of Compulsory School Principals Ethical Leadership Behaviors onto Creative Climate), Akdeniz Üniversitesi, PhD Theses Supervised ---

5 7. Other Relevant Qualifications: (Certificated skills, for example, IT competency, languages, etc.) ENGLISH Advanced Level 8. Publications 8.1. Article, review, technical note, letter to the editor, book critic and other publications in journals indexed by SCI: Gunbayi I., Women and Men Teachers Approaches to Leadership Styles, Social Behavior and Personality, Volume 33, Issue 7, p (2005). (Indexed in SSCI) Gunbayi I., The Organizational Communication Process in Schools, Educational Sciences: Theory & Practice, Volume 7, Issue 2, p (2007). (Indexed in SSCI) 8.2. Article, review, technical note, letter to the editor, book critic and other publications in journals indexed by non-sci: Doğan M. ; Oruncak B. ve Gunbayi, I. Problems and Solutions for High School Physics in Turkey Physics Education, 37, November p (2002). (Indexed in ERIC) Gunbayi I., "Vocational High School Teachers' Perceptions on Job Stress Factors in Turkey", International journal of vocational education and training, v. 16, no. 1, p (2008). (Indexed in VOCED) Gunbayi I., "Financing and Increasing the Quality and Attractivesness of Vocational and Technical Secondary Education in Turkey", International journal of vocational education and training, v. 16, no. 2, p (2008). ( Indexed in VOCED) Gunbayi, I. Academic Staff s Perceptions on Stressors Originating from Interpersonal Relations at Work Setting: A Case Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, v. 1(1), p (2009). (Indexed in Science Direct & Scopus, CPCI-S, CPCI-SSH ) Günbayı I. ve Toprak D. A comparison of primary school teachers and special primary school teachers job satisfaction levels Elementary Education Online, 9(1), , [Online]: (Indexed in EBSCO, DOAJ, Ulakbim) Günbayi İ ve Cantürk G. Bilgisayar Teknolojisinin Okul Yönetiminde Kullanımında Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Teknolojisine Karşı Tutumları. (Primary School Principals Attitudes Towards Computer Technology in the Use of Computer Technology in School Administration), ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 3, 47-70, (Indexed in EBSCO, DOAJ, Index Copernicus)

6 Günbayı, İ. Principals Perceptions on School Management: A Case Study with Metaphorical Analysis, International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), , (Indexed in EBSCO, DOAJ, TEİ, ASOS.). Günbayı, I. Ve Yassıkaya, B. The Opinions of the Principals and Teachers Working in Vocational Training High School on Leonardo Da Vinci Project: A Case Study, e- International Journal of Educational Research, 2(3), 13-34, (DOAJ, ASOS, Open J-Gate, Thomas Library, getcited, OhioLINK Library ) Günbayı, İ ve Tokel, A. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Stresi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. (A Comparative Analysis Of Compulsory School Teachers Job Satisfaction And Job Stress Levels) ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3, 5, 77-95, (Indexed in EBSCO, DOAJ, Index Copernicus) Günbayı, İ ve Taşdöğen, B. İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Programları Üzerine Görüşleri: Bir Durum Çalışması (Compulsory School Teachers s Views On In-Service Education Programs: A Case Study ) İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal Of The Human And Socıal Scıence Researches, III, , (Indexed in EBSCO, J- Gate, Genamics) Günbayı, İ., & Cantürk, G. A comparison of primary school teachers and principals computer technology usage level International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, , (Indexed in SSCI, EBSCO, ICAAP, DOAJ, INTUTE, Genamics, J- Gate) 8.3. National/International book, book chapter and editorship Gunbayı, I, The Developments in Vocational and Technical Secondary Education in Turkey and its Comparison with European Union Countries, Analysis of Educational Policies in Comperative Educational Perspective, ed. Garland, P., Michalak, J., Löftström, E., Winter, K., Buluma, D. ve Gunbayi, I., , Padagogische Akademie des Bundes O Ö, ISBN: , Linz, Gunbayi, I., Örgütlerde İş Doyumu ve Güdüleme ( Job Satisfaction and Motivation in Organizations), Özen Yayımcılık,Ankara,2000.ISBN Gunbayi, I., Doğan M., Oruncak Bekir, Orta Öğretimde Fizik Eğitimi( Physics Education at High School Level ). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayın No: 56 Z Ajans, Afyon, Kasım 2003, ISBN X Presentations in international scientific meetings or published in proceedings: Doğan M., Oruncak B. ve Günbayı, İ. Teachers and Students Approach to The Problems in Physics Education at High School Level. Paper Presented at Hellenic Physical & Turkish Society, First Hellenic-Turkish Physics Conference, Bodrum- Turkey & Kos Greece September 2001.

7 Günbayı, İ. Vocational High School Teachers Job Stress Levels First International Education Conference, Changing Times Changing Needs, May Eastern Meditterenean University, Gazimagusa, North Cyprus. Günbayi, İ. The Developments in Vocational and Technical Secondary Education in Turkey and its Comparison with European Union Countries, BIP-Analysis of Educational Policies In a Comparative Educational Perspective WorkShop, Erasmus EUDORA Programme, 20th August 1st September 2006, Jurmela, Latvia. Günbayı, İ, Financing & Increasing the Quality & Attractiveness of Vocational & Technical Secondary Education in Turkey, IVETA Annual Conference on Sustainable Financing for Vocational and Technical Education, 12 December, 2007, Las Vegas, NV, USA. Günbayı, İ Academic Staff s Perceptions on Stressors Originating from Interpersonal Relations at Work Setting: A Case Study, World Conference on Educational Sciences, Februray 04-07, 2009, Kyria, North Cyprus. Günbayı, İ. Metaphors in Qualitative Research The International Summer School, Perspectives on European Education Policy and Practice, Haapsalu, Estonia, 8-20 August, Günbayı, İ. Increasing the Quality and Attractiveness of Vocational and Technical Secondary Education and Youth Employment Rate in Turkey: The Project for Strengthening Vocational Education and Training (SVET) 14 th Congress of WCCES the World Council of Comparative Education Societies Boğaziçi University Istanbul, June Günbayı, İ. Metaphors are not just for poets, composers and politicians but also for researchers, The International Summer School, Perspectives on European Education Policy and Practice, Haapsalu, Estonia, August, Günbayı, İ. Adaptation and changes in vocational and technical high school education in the process of integrated sustainable development in Turkey, IVETA (International Vocational Education and Training Association) 16. CPSC International Conference on Education for Sustainable Development in TVET Conference, EDSA Shangri-La Hotel, Metro Manila, Philippines, November Gunbayi, I. Comparing the quantitative and qualitative sampling strategies. The International Summer School, Intensive Programme ERMEC: Educational Research Methodology in a European Context, Antalya, Turkey, 29th January to 9th February 2011.

8 Günbayı, İ. A reform for Vocational and Technical Education Training Teachers in Turkey. IVETA (International Vocational Education and Training Association) Annual International Conference on Technical Vocational Education and Training (TVET) Staff Development: Meeting the Needs of the Knowledge Economy, Saint Louis, Missouri, USA, 16 November Gunbayi, I. Selecting the most suitable design in a defined case study. The International Summer School, Intensive Programme ERMEC: Educational Research Methodology in a European Context, Haapsalu, Estonia, August, Gunbayi, I. and Ozel, M. Principals, Teachers, Students, Managers of Chambers of Commerce, Employers and Master Trainers` Perceptions on the Problems in TVET for Apprenticeship: A Case Study, IVETA (International Vocational Education and Training Association) Annual International Conference on Using Labor Market Information to Improve Vocational Education and Training (TVET) Programs: Matching Supply and Demand, Atlanta, Georgia State, USA, 28 November, Papers Published in National Journals Gunbayi, I., İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Önem Puanları ( Primary and Junior High School Teachers' Job Satisfaction Importance Scoores MPM Verimlilik Dergisi,Ankara, 2000/2, page Gunbayi, I., İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu ( Primary and Junior High School Teachers' Job Satisfaction). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 1/2 İstanbul, Aralık 2001, page Gunbayi, I., "Cumhuriyet Döneminde Mesleki ve Teknik Ortaöğretimdeki Gelişmeler (Vocational and Technical Education in Pre-Planned and Planned Periods in Turkish Republic )". Journal of Education and Science, Faculty of Education, Niğde, No:2-2003,ISSN , page Gunbayi, I., Sistem Yaklaşımına Dayalı Öğretim Modellerinden Okulda Öğrenme ( Mastery Learning Based on System Approach) Journal of Science, Volume III, Number:1-2, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon October 2003, ISSN , page Gunbayi, I & Çevik V. A Study on the Opinions of Compulsory School Directors and Teachers on Total Quality Management National Education, Journal of Education and Social Sciences, Summer 2004, year 32, number 163, page Günbayı, İ. ve Karahan İlyas. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Kurum İçi Çatışmaları Yönetim Biçemleri (Compulsory School Teachers Conflıct Management Styles In School), Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, VIII, 1,, (2006).

9 Günbayı, İ ve Akdeniz, C., İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma (A Study on Compulsory School Teachers Perceptions on Learning Organizations) Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, kış, 36, 173, (2007). Günbayı, İ, Çapar, A. D. İlköğretim okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri (Class and Subject Teachers Organizational Socialization Levels), İlköğretmen Eğitimci Dergisi, Mayıs, 29, (2009) Presentations in national scientific meetings or published in proceedings: Gunbayi, I. Sistem Yaklaşımına Dayalı Öğretim Modellerinden Okulda Öğrenme ( Mastery Learning Based on System Approach), Orta Öğretim Fizik Eğitim ve Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri Konulu Fizik Eğitim Semineri ( A Seminar on the Problems in Physics Education), AKÜ , Afyon. Gunbayi, I. ; Doğan M. ; Oruncak B. Ortaöğretim Fizik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlara Farklı Tür Okul Öğrencilerinin Yaklaşımı (Students Approach to The Problems in Physics Education), Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi( The Congress of Physics), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Gunbayi, I, İlköğretim Okullarında Bir Yönetim Süreci Olarak İletişimin Etkililiği, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (The National Congress of Educatioanl Sciences), , Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli. Gunbayi, I. Toplumsal Yaşama katkı (The Contribution of Education to Social Life) Ulusal Eğitime Destek Kampanyası( A Campaign for National Education) 3. Eğitim Kurultayı (The Third Education Congress), , Antalya. İskele A.ve Günbayı, İ.İlköğretim Okulu Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışlarının Okullarındaki Yaratıcı İklim Üzerine Etkisi, V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 1-2 Mayıs, 2010 Antalya Editorship, advisory board membership and reviews in international/national journals: Social Behavior and Personality ( indexed in SSCI), review of the article called Teacher Self-Efficiency Belief Scale, January, Social Behavior and Personality (indexed in SSCI), review of the article called Correlation Analysis of Leadership, Team Trust and Team Performance- A Comparison of the Service and Manufacturing Industries, September, Social Behavior and Personality (indexed in SSCI), review of the article called How Individual Learning Styles Affect The Medium Of Instruction At Problem-Based Discussion Sessions: Analyzing The Effects Of VARK Preferences At A Higher Maritime Education And Training (Met) Institution,, March, 2008.

10 Personality and Individual Differences (indexed in SSCI), review of the article called Factor structure of the General Health Questionnaire (GHQ 12): the role of wording effects, September, Personality and Individual Differences (indexed in SSCI), review of the article called Exploring and Measuring Differences in Person-Thing Orientations, December, Personality and Individual Differences (indexed in SSCI), review of the article called Gender, Sexual Orientation, And Occupational Interests: Evidence of Their Interrelatedness, January, Prizes and Awards (Scholarships, scientific, labor and encouragement awards) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sosyal Bilimler alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı Çerçevesinde, Women and Men Teachers Approaches to Leadership Styles Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (Publication Award), TÜBA/SOBYÖP/239, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sosyal Bilimler alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı Çerçevesinde, The Organizational Communication Process in Schools Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (Publication Award), B.02.1.TBT /UBYT, Kasım 2005, Antalya da yapılan Ulusal Eğitime Destek Kampanyası, 3. Eğitim Kurultayının başarı ile gerçekleştirilmesinde, Komisyon Başkanı olarak yaptığım çalışmalardan dolayı T.C. Antalya Valiliği tarafından verilen Teşekkür Belgesi (Certificate of Appreciation). 10. National or International Activities (Congress, workshop organization etc.) Eğitim Yönetimi Kursunda Liderlik ve Eğitim Yönetimi dersleri (Leadership and Educational Administration Lectures) Afyon Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretim Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Programı 2 27 Ağustos Günbayı İ. Çağdaş Eğitim Sisteminde Yeni Yaklaşımlar ( New Approaches in Contemporary Education System) Afyon Milli Eğitim Müdürlüğü Şuhut Afyon: 4 Nisan Günbayi İ. Okul Yönetiminde Liderlik ( Leadership in School Management) Afyon Milli Eğitim Müdürlüğü İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı, Sandıklı Afyon: 20 Temmuz 2002.

11 Günbayı İ. Çatışma Yönetimi (Conflict Management) Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim Müfettişlerine düzenlenen Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Semineri, Şubat Günbayı İ. Etkili Sınıf Yönetimi (Effective Classroom Management) Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İsmet İnönü Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi bilgilendirme toplantısı, 18 Kasım Günbayı İ. Okul İklimi ve Kültürü (School Climate and Culture) Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Yeni Atanan Okul Müdürlerine Yönelik Seminer, Mart Günbayı İ. Globalization and Education I Chairman of the Session, 14th Congress of WCCES the World Council of Comparative Education Societies Boğaziçi University Istanbul, June Günbayı İ. Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği Educational Seetings, Organizational Culture and School Leadership, 18. Milli Eğitim Şurası (National Education Council) Antalya İl Çalışmaları Komisyon Başkanı (Head of Commision), Antalya, Temmuz 2010 Günbayı İ. Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi Sports, Art, Skills and Values Education, 18. Milli Eğitim Şurası (National Education Council) Antalya İl Genel Toplantısı. Üye ve Raportör (Member and Reporter), Antalya, 4-6 Ağustos Professional Memberships Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (The Association of Educational Administrators and Supervisors) (EYED-der) International Vocational Education and Training Association, USA (IVETA) Patents Work Experience Position Organisation Year Visiting Faculty of Development and Society Division of 2007 Scholar Education and Humanities Sheffield Hallam Visiting Scholar University England UK Katholieke Hogeschool Leuven, Department of Teacher Education Katholike University of Leuven Belgium 14. Graduate and Undergraduate Courses Most Recently Given 2012

12 Academic Year Semester Fall Spring Fall Spring Courses Weekly Course Hours Theoretical Practical Organization and Management in Turkish 3 0 Education System Organizational Theories and Educational 3 0 Administration Seminar in Doctorate 0 2 Qualitative Research Methods 3 0 Turkish Education System and School 2 0 Management Supervisor in MS and PhD 6 0 Specialized Field Study in MS and PhD 0 4 Organization and Management in Turkish 3 0 Education System Organizational Theories and Educational 3 0 Administration Social Paradigms, Organizational Theories 3 0 and Educational Administration Seminar in Doctorate 0 2 Turkish Education System and School 2 0 Management Supervisor in MS and PhD 6 0 Specialized Field Study in MS and PhD 0 4 Organization and Management in Turkish 3 0 Education System Organizational Theories and Educational 3 0 Administration Organizational Climate and Culture 3 0 Educational Reforms, Policies and 3 0 Practices Qualitative Research Methods 3 0 Supervisor in MS and PhD 5 0 Specialized Field Study in MS and PhD 0 4 Seminar in MS 0 2 Supervisor in MS and PhD 0 5 Specialized Field Study in MS and PhD 0 4

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE Information update: September 2013 1 CURRICULUM VITAE Name-Surname Date of birth : Engin KARADAĞ : 11 February 1981 Hacıbektaş Information Address : Eskişehir Osmangazi University, College of Education

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1. Education Degree Area University Year PhD. Educational Sciences Institute Gazi University 2007

CURRICULUM VITAE. 1. Education Degree Area University Year PhD. Educational Sciences Institute Gazi University 2007 CURRICULUM VITAE Res. Asst., (Asst. Prof., Assoc. Prof., Prof.) Dr. XX YY Address Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Kampus/Antalya E-mail z.zeliha@gmail.com

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year. MSc Mathematics Middle East Technical 2000

CURRICULUM VITAE. 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year. MSc Mathematics Middle East Technical 2000 1. Name, Surname SEREN BAŞARAN 2. Date of Birth: May, 13 1976 3. Title: Assistant Professor CURRICULUM VITAE 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year PhD Secondary Science and Middle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA E-posta:

Detaylı

Prof. Dr. Füsun AKARSU

Prof. Dr. Füsun AKARSU Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi University Faculty of Education Department of Secondary Schools Science and Mathematics Education 34342 Bebek İSTANBUL +90 212 359 67 99 akarsu@boun.edu.tr ACADEMIC DEGREES

Detaylı

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam 1/23 Assoc. Prof. Hasan Hüseyin YILDIRIM (June 2015) Associate Professor Department of Healthcare Management Faculty of Economics and Administrative Sciences Hacettepe University Beytepe 06800 Ankara/TURKEY

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Ph. D Physical Education and Sport UNIVERSITY OF NEW MEXICO. M. Sc Physical Education and Sport METU 1991

CURRICULUM VITAE. Ph. D Physical Education and Sport UNIVERSITY OF NEW MEXICO. M. Sc Physical Education and Sport METU 1991 CURRICULUM VITAE Name: M. Settar KOÇAK Date of Birth: 23.06.1959 Address: Middle East Technical University, Faculty of Education, Department of Physical Education and Sports, 06531 Tel: +90 (312) 2104015

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

EUROPEAN JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION. [ SURNAME, other name(s) Gencel Bek, Mine. Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3 Yenimahalle Ankara

EUROPEAN JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION. [ SURNAME, other name(s) Gencel Bek, Mine. Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3 Yenimahalle Ankara EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION Name [ SURNAME, other name(s) Address [ House number, street name, postcode, city, country ] Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994 1 Adı Soyadı: Cem Birol 2 Doğum Tarihi: 22 Ekim 1972 3 Ünvanı: Prof.Dr. 4 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Eğitim Programları

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Prof. Dr. Ş. Şule ERÇETİN ssule@hacettepe.edu.tr sefikasule@superonline.com Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Akademik Görevler Yıl Görev 2003- Profesör, Eğitimi Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 1995

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Kemal Kurtuluş : Çayeli, Rize, Turkey. : English (excellent), German (good)

CURRICULUM VITAE. : Kemal Kurtuluş : Çayeli, Rize, Turkey. : English (excellent), German (good) CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION: Name, Surname Place of Birth : Kemal Kurtuluş : Çayeli, Rize, Turkey Date of Birth : 15-02-1945 Foreign Language Area of Specialization : English (excellent), German

Detaylı

SERDAR KENAN GUL, Ph.D. Curriculum Vitae

SERDAR KENAN GUL, Ph.D. Curriculum Vitae SERDAR KENAN GUL, Ph.D. Curriculum Vitae Born in 1975 Married, with three children Contact Information: Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Political Science and Public Administration

Detaylı

Prof. Dr. Selime Sezgin

Prof. Dr. Selime Sezgin Prof. Dr. Selime Sezgin Date of Birth : 29.11.1951 Academic Title : Prof. Dr. Contact (e-mail): selime.sezgin@bilgi.edu.tr 4-EDUCATION: Name of thr Institution Year Degree Conferred Secondary School English

Detaylı

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDUCATIONAL BACKGROUND CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : ġebnem ÖNAL HOġKARA Date and Place of Birth : 29.09.1968 - Ankara Nationality : Turkish Marital Status : Married Correspondence Address : Eastern Mediterranean

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur)

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur) CV Personal Information Name surname: Title: Work adress: : Figen Çok : Prof. Dr. TED University Faculty of Education Department of Educational Sciences Ziya Gökalp Cad. No: 48 06420 Kolej Ankara Tel :

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi. : onurkoksalmeb@hotmail.com. EĞİTİM BİLGİLERİ 2013 Doktora 2009 Yüksek Lisans 2002 Lisans

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi. : onurkoksalmeb@hotmail.com. EĞİTİM BİLGİLERİ 2013 Doktora 2009 Yüksek Lisans 2002 Lisans ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Doçent Dr. : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ 2013 Doktora 2009 Yüksek Lisans 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : RAMAZAN YİRCİ 2. DOĞUM TARİHİ : 1981 3. UNVANI : OKUTMAN DR. 4. YABANCI DİL : İNGİLİZCE (KPDS: 91.25) 5. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Kadro Yeri Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu : Yardımcı Doçent : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM

Detaylı

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur)

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur) CV Personal Information Name surname: Title: Work adress: : Figen Çok : Prof. Dr. TED University Faculty of Education Department of Educational Sciences Ziya Gökalp Cad. No: 48 06420 Kolej Ankara Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

NECDET OSAM. Curriculum Vitae/Özgeçmiş

NECDET OSAM. Curriculum Vitae/Özgeçmiş NECDET OSAM Curriculum Vitae/Özgeçmiş November / Kasım 2013 1 CURRICULUM VITAE/Özgeçmiş I. A) IDENTIFICATION/Kimlik Bilgileri: Name, Surname : Place of birth and date: 18 May 1961, Nicosia, Cyprus Nationality

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Kemal KURTULUŞ 2. Doğum Tarihi : 15-02-1945 3. Ünvanı :Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966 Doktora İşletme

Detaylı