TÜBĐTAK Ulusal Koordinasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBĐTAK Ulusal Koordinasyon"

Transkript

1 AB 7. Çerçeve Programı ve TÜBĐTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi

2 AB Çerçeve Programları AB nin Hedefi: Ekonomik Güç Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. Temelde Amacı: Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini arttırmak, Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktır

3 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Çok Yıllı 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler

4 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri Projelerin genelinde en az 3 ülkeden ortaklar yer alır. Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu na yapılır. Ülkelerin programdan yararlanma performansları o ülkedeki araştırmacı sayısı ve niteliği ile doğru orantılıdır.

5 AB Çerçeve Programlarının Bütçesi (milyar ) AB Çerçeve Programlarının Bütçesi (Milyar )

6 Hangi ülkeler katılabilir? Üye Ülkeler ( EU Member States- 27) Asosye Ülkeler (Associated Countries) Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, Đsrail, Đsviçre, Đzlanda, Lichtenstein, Norveç, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna,-Hersek, Karadağ Uluslararası Đşbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC) Afrika, Karayipler, Asya Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortaklığı, Batı Balkan Ülkeleri

7 7.Çerçeve Programı (7.ÇP) Yapısı

8 7.ÇP Yapısı Özel Programlar Đşbirliği Özel Programı (32,3 milyar 10 Tematik Alan Konu Odaklı Araştırma ve Koordinasyon Projeleri Fikirler Özel Programı Avrupa Araştırma Konseyi Konu Bağımsız Mükemmeliyet Odaklı Bireysel Araştırmacılar / Takımlar (7,4 milyar ) Bireysel Araştırmacılar / Takımlar Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar ) Burs ve Destek Projeleri Konu Bağımsız Kariyer Gelişimi / Sürekliliği Bireysel Araştırmacılar / Kurumlar Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar ) 7 Konu Başlığı, Kapasite / Potansiyel Gelişimi KOBĐ Özel, Araştırma ve Koordinasyon Projeleri

9 1. Đşbirliği Özel Programı Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa nın liderliğini sağlamak.

10 Đşbirliği Özel Programı Hedefleri Đşbirliği Özel Programı 10 tematik alandan oluşmaktadır. Đşbirliği Programının ana hedefleri: Đlgili tematik alanlarda Avrupa da Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilerek Avrupa nın bilim ve teknoloji politikalarında daha yüksek seviyelere ulaşması. Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden, yenilikçi ve rekabet gücü yüksek bir Avrupa ekonomisi oluşturulması.

11 Đşbirliği Özel Programı Çağrı Takvimi I Alan Çağrı Tarihi Đletişim Bilgisi Sağlık Tarım, Gıda ve Balıkçılık 30 Temmuz 2009 Temmuz veya Eylül Bilgi ve Đletişim 31 Temmuz Teknolojileri(ICT) çağrı 2. çağrı 24 Kasım 2009 Enerji Çevre 31 Temmuz Temmuz 2009

12 Đşbirliği Özel Programı Çağrı Takvimi II Alan Çağrı Tarihi Đletişim Bilgisi Nano-teknolojiler 30Temmuz 2009 Ulaştırma 30 Temmuz 2009 Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Temmuz 2009 Güvenlik Temmuz 2009 Uzay Temmuz 2009

13 2009 Yılı 7.ÇP Etkinlikleri Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Platon+ Projesi Disiplinler arası Projeler Toplantısı 3 Temmuz 2009 TÜBĐTAK Başkanlık, Ankara SSH Bilgi Günü Eylül 2009 Đstanbul Net4 Society Project Brokerage Event Ekim 2009 Brüksel Güvenlik Bilişim ve Đletişim Teknolojileri(ICT) Güvenlik Araştırmaları Konferansı E-challenges Konferansı Eylül 2009 Stockholm Ekim 2009 Đstanbul Etkinliklerimizle ilgili bilgi

14 E-Challenges Konferansı Ekim 2009

15 2. Fikirler Özel Programı (ERC) 7.ÇP ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Program, European Research Council (ERC) tarafından yürütülmektedir. En az 3 yıllık doktora derecesine sahip tüm araştırmacılar faydalanabilmektedir. Bilimsel alan kısıtı bulunmayan araştırma güdümlü projeler desteklenmektedir.

16 Fikirler Özel Programı 2 tip destek bulunmaktadır: Başlangıç Düzeyindeki Bağımsız Araştırmacı Desteği (ERC Starting Independent Researcher Grant) Proje başına : max. 1,500,000 Başvuru Şartı : en az 2,en çok 10 yıllık doktora derecesi Đleri Düzey Araştırmacı Desteği (ERC Advanced Investigator Grant) Proje başına : max. 3,500,000 Her 2 program için de senede 1 kez çağrıya çıkılmaktadır. Bilgi için:

17 3. Marie-Curie Etkinlikleri: Ar-Ge insan kaynağını güçlendirmek Avrupa yı araştırmacı ve mühendisler için cazibe merkezi haline getirmek Sunduğu Fırsatlar Araştırmacılara Avrupa içi dolaşım fırsatı Tersine beyin göçü destekleri Sanayi-Akademi dünyası işbirliği Amerika, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde araştırma imkanı Araştırma Merkezleri arasında personel değişimi Üniversite ve Sanayinin ortak yüksek lisans,doktora vb. programlar oluşturabilme olanağı

18 Bireysel ve Kurumsal Başvurular Bireysel Başvurular 1. Avrupa Đçi Burslar (Intra-European Fellowships, IEF) 2. Avrupa Dışı Giden Araştırmacı Bursları (International Outgoing Fellowships, IOF) 3. Avrupa ya Geri Dönüş Hibeleri (International Reintegration Grants, IRG) 4. Avrupa ya Gelen Araştırmacı Bursları (International Incoming Fellowships, IIF) 5. Marie Curie Bursiyerlerine Ek Fon (European Reintegration Grants, ERG) Kurumsal Başvurular 1. Sanayi-Akademi Ortaklığı (Industry-Academia Partnerships and Pathways, IAPP) 2. Araştırma Eğitim Programları (Initial Training Networks, ITN) 3. Uluslararası Araştırma Personeli Değişim Programı (International Research Exchange Scheme, IRSES)

19 veya AÇIK ÇAĞRILAR Çağrı Kodu Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Bütçe FP7-PEOPLE-2009-IAPP 24/04/ /07/ M FP7-PEOPLE-2009-IEF 18/03/ /08/ M FP7-PEOPLE-2009-IIF 18/03/ /08/ M FP7-PEOPLE-2009-IOF 18/03/ /08/ M FP7-PEOPLE-2009-RG 09/10/ /10/ M Bilgi için:

20 4. Kapasiteler Özel Programı

21 Kapasiteler Özel Programı Hedefleri Avrupa genelinde inovasyon ve araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi ve uygun biçimde kullanımının sağlanması Araştırma altyapılarının güçlendirilmesi Uluslararası bilim ve teknolojisi işbirliklerinin oluşturulması AB araştırma potansiyelinin arttırılması

22 Kapasiteler Özel Programı Çağrı Takvimi Alan Çağrı Tarihi Đletişim Bilgisi Araştırma Altyapıları 6. ve 7. çağrısı 30 Temmuz 2009 Kobi Programı Eylül 2009 Bilgi Bölgeleri Temmuz 2009 Araştırma Potansiyeli Temmuz 2009 Toplumda Bilim Temmuz 2009 Uluslararası Đşbirliği Alanı Faaliyetleri (INCO) 30 Temmuz 2009

23 Çağrı Bilgisi ve Proje Hazırlık Süreci

24 AB Çerçeve Programları Resmi Sitesi

25 Açık olan Çağrılar Cordis te yayınlanır. TÜBĐTAK web sayfasından açık çağrılara ulaşın.

26 Çağrı Detaylarına Nasıl Ulaşırım?

27 Çağrı Detaylarına Nasıl Ulaşırım?

28 Proje Hazırlığı için Dokümanlar

29 Çalışma Programı Her alanın bir çalışma programı vardır Alanın önceliklerine ve çağrılara ilişkin bilgileri içerir Yıllık ya da iki yıllık dönemler, için yayınlanır Proje hazırlık aşamasında ilgili bölümleri mutlaka okunmalıdır

30 Çağrı Özeti Çağrıyla ilgili, Đçerir. Teknik bilgi Çağrı Numarası Bütçesi Açılış tarihi Kapanış tarihini Hazırlamanız gereken proje türü ile ilgili bilgiye çağrı fişinden ulaşabilirsiniz.

31 Başvuru Rehberi Her proje türü için bir başvuru rehberi vardır. Projenizi bu başvuru rehberine göre hazırlamanız gerekir. Rehber, Değerlendirme kriterleri Başvuru koşulları gibi konuları da içerir.

32 Projemi nasıl sunabilirim? https://www.epss-fp7.org/

33 Projemi nasıl sunabilirim?

34 7. ÇP Proje Başvuru Süreci

35 Değerlendirme Kriterleri

36 Değerlendirme Kriterleri 1. BĐLĐMSEL VE TEKNOLOJĐK KALĐTE Scientific and/or technological excellence Çağrı başlığına uygunluk Mevcut Durum ve Yenilikler (state-of-the-art) Bilim ve teknoloji metodolojisinin ve çalışma planının kalite ve etkinliği 2. UYGULAMA Quality and efficiency of the implementation and the management Yönetim yapısı Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı, dengesi ünv sanayi) Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan kaynağı, ekipman) 3. ETKĐ Potential impact through the development, dissemination and use of project results Projenin katma değeri Çalışma Programındaki hedef etkilere (expected impact) katkısı Fikri Mülkiyet Hakları Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı

37 Proje Örnekleri

38 6.ÇP ve 7.ÇP Performansı (ilk 2 sene) 6.ÇP ( ) 7.ÇP ( ) Artış Oranı (%) Türk Ortakların Payı (M ) 18,7 40,1 114% Toplam Katkı Payı (M ) 104,6 53,3-49% Türk Ortakların Payının Toplam Katkı Payına Oranı 18% 75% - Ulusal Katkı Payı (M ) 77,2 36,3-53% Türk Ortakların Payının Ulusal Katkı Payına Oranı 24% 110% - TR nin aldığı para 8 AB üyesi ülkeden fazla...

39 PROJE ÖRNEKLERĐ Denize Dökülen Petrole Anında Müdahale: HoverSpill Projesi Dökülen petrolü depolayabilen, düşük maliyetli, yüksek hızlarda çalışabilen, kolay kullanımlı ve bir hava yastıklı araç (hovercraft) geliştirilmesi. Türk Ortak: ADMARIN DCC Yeni Nesil Avrupa Uçaklarının Đmalat ve Montaj Süresi Kısalacak: MAAXIMUS Projesi Đmalat ve montaj süresini kısaltacak yeni bir kompozit gövde konsepti geliştirilmesi. Türk Ortak: TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

40 PROJE ÖRNEKLERĐ ALCAS ADVANCED LOW COST AIRCRAFT STRUCTURES Havacılık ve Uzay alanı Mevcut uçaklara göre %20 oranında daha az ağırlığa sahip, düşük maliyetli geleceğin uçakları Koordinatör: Airbus, Türk ortak: TAI

41 PROJE ÖRNEKLERĐ Projenin adı: Developing and integrating novel technologies to improve safety, transparency and quality insurance of the chilled/frozen food supply chain CHILL-ON (IP) Amacı: Soğutulmuş / Dondurulmuş gıda tedarik zincirinde güvenliği ve kaliteyi sağlamak için yeni teknolojilerin ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu Projenin süresi: 60 ay AB katkısı: 9,800,000 Ortaklar: Almanya, Đngiltere, Đtalya, Đspanya, Yunanistan, Đzlanda, Đsrail, Đsviçre, Türkiye, Çin, Şili

42 PROJE ÖRNEKLERĐ Customer-driven Rail-freight services on a European megacorridor based on Advanced business and operating Modes - CREAM Projenin süresi: 36 ay AB katkısı: 12,200,000 Ortaklar: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, Đtalya, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye (TCDD), Yunanistan Amacı: Benelux Ülkelerinden başlayıp Türkiye ye kadar uzanan mega taşımacılık koridorlarında yük taşımacılığı hizmetlerinde operasyonel ve lojistik geliştirilmesi, kurulması ve uygulanması için gereksinimlerin analiz edilmesi Raylı taşımacılıkta yenilikçi tedarik zincirleri Kalite yönetim sistemleri Verimli koridor kapasitesi yönetimi Birlikte işlerlik ve sınır geçişi Tren kontrolü, izleme, gemiye yükleme ve müşteri bilgi sistemleri için bütünleştirilmiş telematik çözümleri

43 PROJE ÖRNEKLERĐ SPHERE (Space, place and the historical and contemporary articulations of regional, national and European identities through work and community in areas undergoing economic restructuring) CP Amacı: Kimlik teması altında Avrupa nın Amacı: Kimlik teması altında Avrupa nın kültürel görünümünün siyasi ve demografik açından yeniden şekillenmesinde rol oynayan sosyo-ekonomik faktörlerin araştırılması Projenin süresi: 36 ay AB katkısı: Ortaklar: Türkiye (Koordinatör), Đngiltere, Almanya, Polonya ve Đspanya

44 AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

45 Ulusal Koordinasyon Ofisi(UKO) Misyonu : Araştırmacıların ve Ar-Ge faaliyetleri yürütmekte olan sanayi kuruluşlarının Çerçeve Programlarına katılımını arttırmak UKO nun bu hedef doğrultusunda belirlenen görevleri: Bilgilendirmek Yönlendirmek Farkındalık oluşturmak Eğitmek Ortak bulmak Temsil etmek Teşvik etmek

46 üye olunuz.

47 AB Çerçeve Programları kapsamında TÜBĐTAK tarafından yürütülen Destek Programları 1.Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt Dışı Seyahat Desteği Avrupa Komisyonu na sunulacak projelere, söz konusu konsorsiyumun oluşturulması ve proje geliştirilmesi Araştırmacının ve/veya başvuran kuruluş temsilcisinin gidiş-dönüş uçak bileti bedeli karşılanması

48 AB Çerçeve Programları kapsamında TÜBĐTAK tarafından yürütülen Destek Programları 2. AB ÇP ye Katılımı Özendirme Destek Programı Türk bilim ve teknoloji çevrelerinin AB Çerçeve Programları ndan yararlanabilmeleri için proje oluşturma amaçlı destek programı Bu destek kapsamında Avrupa Komisyonu veya Avrupa Araştırma Merkezi (ERC) tarafından fonlanmasına karar verilmiş olan Ar-Ge projeleri desteklenir. Söz konusu destek programını düzenleyen AB ÇP ye Katılımı Özendirme Destek Programı Esasları nda belirtilen koşulları sağlayanlara, yine aynı Esaslar da belirtilen para ödülleri verilir.

49 AB Çerçeve Programları kapsamında TÜBĐTAK tarafından yürütülen Destek Programları 3. AB ÇP Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Desteği AB Çerçeve Programları Proje tekliflerinin, AB Çerçeve Programları projelerinin değerlendirmesi konusunda yurtdışında görev yapan uzman kurumlarca öndeğerlendirmeye tabi tutulması. Destekten AB Çerçeve Programları kapsamındaki Ar-Ge projeleri yararlanabilir. Bu destek kapsamında, yabancı kuruluşlar tarafından yapılacak danışmanlık masrafları karşılanır.

50 TEŞEKKÜRLER Seda GÖKSU Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı (SSH) Tel:

TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal Đrtibat Noktası

TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal Đrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Didem ÇELĐKKANAT OZAN TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal Đrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Đlki 1984 yılında

Detaylı

TÜBĐTAK (2007-2013) 2013)

TÜBĐTAK (2007-2013) 2013) AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 2013) 10 Aralık 2012 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Avrupanın Bilim araştırma alanında rekabet gücünü artırmak

Detaylı

AB Çerçeve Programları. K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası

AB Çerçeve Programları. K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları İlki 1984 yılında başlamıştır. AB nin küresel lider

Detaylı

AB Çerçeve Programları

AB Çerçeve Programları AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB nin Hedefi: Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç İlki 1984 yılında başlamıştır. Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli

Detaylı

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Uluslararası Projelerde Yer Almanın Kazançları Bilgi ve Zaman Avrupa/dünya çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi

Detaylı

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 Avrupa Birliği 7. Çerçeve eve Programı ve KOBİ ler Aziz KORU AB Çerçeve eve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB

Detaylı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar İvme kazanmamız gereken alanlarda

Detaylı

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu 28 Mayıs 2013, Erciyes Üniversitesi Ezgi BENER, UİDB Sunum İçeriği Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir? Çerçeve Programlarda Çağrı ve Proje Sunma Döngüsü

Detaylı

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 AB Çerçeve Programları Burçak ÇULLU AB 7.ÇP Marie-Curie Ulusal İrtibat Noktası Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 UN Commission on Science and Technology for Development UNESCO

Detaylı

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Yenilik nedir? Bir ürün ya da hizmetin ilk fikrinin oluşmasını buluş (icat keşif),

Detaylı

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler M. Burak TOPARLI TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi EUREKA Proje Sorumlusu Sanayinin Ar-Ge Harcamalarındaki Payı Bilim ve Teknoloji

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

M. Emre YURTTAGÜL 10 Şubat 2014

M. Emre YURTTAGÜL 10 Şubat 2014 M. Emre YURTTAGÜL 10 Şubat 2014 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları Siyasi güç Ekonomik güç Bilimsel ve Teknolojik güç Ortak ve güçlü kaynaklar Gelişmiş insan kaynağı Bilim ve teknolojide

Detaylı

TÜBĐTAK. 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları. Seda GÖKSU Begüm SARGIN

TÜBĐTAK. 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları. Seda GÖKSU Begüm SARGIN 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları Seda GÖKSU Begüm SARGIN 7.ÇP Çağrı Sistemi Uluslararası Dernekler Politika Dokümanları Avrupa Teknoloji Platformları 7.ÇP Üye Ülkeleri - Delegasyonlar Çalışma

Detaylı

Avrupa Đçi Dolaşım Bursu

Avrupa Đçi Dolaşım Bursu AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie Burs ve Destekleri Avrupa Đçi Dolaşım Bursu (Intra-European Fellowship-IEF) AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) Marie Curie Burs ve Destekleri Ar-Ge insan kaynağını güçlendirmek

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Çınar ADALI ÖNER İzmir Ticaret Borsası 18.04.2014, İzmir Sunum İçeriği Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları H2020 Bileşenleri H2020 Programında

Detaylı

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr AB 7. Çerçeve eve Programı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ fp7@tubitak.gov.tr Sunum İçeriği AB Çerçeve eve Programlarına Genel Bakış AB Altınc ncı Çerçeve eve Programı 6ÇP

Detaylı

Konsorsiyum yapısı. Sözleşmede yer alan görevler. Ortak3. Ortak4 Koordinatör. Ortak6. Ortak2 Ortak5 Ortak1. Ortak7. Ortak8

Konsorsiyum yapısı. Sözleşmede yer alan görevler. Ortak3. Ortak4 Koordinatör. Ortak6. Ortak2 Ortak5 Ortak1. Ortak7. Ortak8 AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası Projedeki durumunuzu belirlemek...

Detaylı

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü 1 HT-TTM Proje Ofisi Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi bünyesinde bulundurduğu proje destek ofisi ile Hacettepe Üniversite sindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI HORIZON 2020 PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa nın bilim ve teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması

Detaylı

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler Avrupa Komisyonu na doğrudan başvuru Çok yıllı

Detaylı

M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015

M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015 M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015 Avrupa Birliği Çerçeve Programları H2020 Programı AB nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. 6. ÇP 2002-2006 (4 yıl) 17,5 Milyar Euro 7. ÇP 2007-2013 (7 yıl)

Detaylı

Ticaret ve Sanayi Odaları Örnek Uygulamalar Projeler Semineri

Ticaret ve Sanayi Odaları Örnek Uygulamalar Projeler Semineri TOBB KOSGEB TESK AB Katılım m Süreci: S Ticaret ve Sanayi Odaları Örnek Uygulamalar Projeler Semineri 30 Ekim 2006 Ankara AB Katılım m Süreci: S Ticaret ve Sanayi Odaları Örnek Uygulamalar Projeler Semineri

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN. PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI. Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN. PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI. Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü 18 Ocak 2013 Neden AR-GE yapıyoruz? ve bu desteklerden yararlanmak istiyoruz?

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) TÜBİTAK ARDEBin Paydaşları ARDEB Kamu Ar-Ge Enstitüleri Gruplar ve Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü Üniversiteler Özel Kuruluşlar Kamu Ar-Ge enstitüleri,

Detaylı

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Sağlık, Demografik Değişim ve Refah

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları Siyasi güç Ekonomik güç Bilimsel ve Teknolojik güç Ortak ve güçlü

Detaylı