FİKRİM VAR, PARAM YOK, NE YAPABİLİRİM? AYDIN İL YENİLİK PLATFORMU PROJE FON KAYNAKLARI TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİKRİM VAR, PARAM YOK, NE YAPABİLİRİM? AYDIN İL YENİLİK PLATFORMU PROJE FON KAYNAKLARI TOPLANTISI 18.02.2015"

Transkript

1 FİKRİM VAR, PARAM YOK, NE YAPABİLİRİM? AYDIN İL YENİLİK PLATFORMU PROJE FON KAYNAKLARI TOPLANTISI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEKLERİ & TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLİKTE YENİ DESTEK YAKLAŞIMLARI Evren Bükülmez / TTGV (c) TTGV 2015

2 SUNUM PLANI Kısaca TTGV TTGV Destekleri Mevcut Faaliyetler Yeni Faaliyet Alanları Teknolojik Girişimcilikte Yeni Destek Yaklaşımları

3 KISACA TTGV 1991 yılında kar amacı gütmeyen, Sivil Toplum Kuruluşu olarak kurulmuş, vakıf statüsünde bir kurumdur. TTGV bir kamu-özel sektör işbirliği örneğidir. Amaç paydaşlar arasında bir köprü oluşturulması, ilgili kamu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kolaylaştırıcılık rolü üstlenilmesi, arayüz olarak işlev görmektir. Misyonu; ülkemizde teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek üreticilerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaktır. TTGV misyonunu ve rolünün gereğini yerine getirmek amacıyla özel sektör mantığıyla kamu görevi yapan, dinamik bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

4 TTGV Yaklaşım ve Faaliyet Eksenleri Katma değer yaratmak Yenilikçi, çağdaş kavram, yaklaşım ve modelleri hayata geçirmek Kamu ve özel sektör için örnekler oluşturmak, teşvik etmek Tamamlayıcı olmak İşbirliklerini geliştirmek, ağyapılar oluşturmak Paydaşları için doğru çözümleri üretmek TTGV dışı uzmanlık ve kaynakları mobilize etmek PROGRAM YÖNETİMİ DANIŞMANLIK & PROJE UYGULAMA FON YÖNETİMİ FİKİR VE POLİTİKA GELİŞTİRME

5 PROGRAM YÖNETİMİ DANIŞMANLIK & PROJE UYGULAMA FON YÖNETİMİ FİKİR VE POLİTİKA GELİŞTİRME

6 PROGRAM YÖNETİMİ İŞ MODELİMİZ Değer Yönetimi Sözleşme Sözleşme Sponsor Sponsor Finansal Modeli Destek Aracı Faaliyet Finansal Modeli Faydalanıcı Yenilik Yönetimi Pilot Uygulama ve Model Doğrulama Aracılık TTGV nin temel iş modelini oluşturmaktadır.

7 İLERİ TEKNOLOJİ PROELERİ DESTEK PROGRAMI (İTEP) TTGV destek portföyünde ülkemiz için öngördüğü değerle orantısız temsil edildiği değerlendirilen niş bazı teknoloji alanlarında, Mevcut desteklerden boyut ve kapsam olarak daha esnek yapıda, daha pazara odaklı, Bu alandaki projelerin pazar engellerini minimize edebilmek ve İlgili teknoloji alanlarında ülkemizde gelişmeye katkı sağlamak amacıyla, Ar-Ge ve Ticarileştirme süreçlerini bütünleşik olarak destekleyen, esnek bir mekanizma Sistem içerisinde faal diğer paydaşların yürüyen program ve çalışmalarına tamamlayıcı ve destekleyici bir yaklaşım belirlenmiştir. Belirlenen öncelikli alanlar çerçevesinde niş alanlarda (ekonomik, endüstriyel, teknolojik) görünürlüğü yüksek olabilecek projelerin desteklendiği butik bir program...

8 İTEP DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ve TEMATİK ALANLARI Niş Alanlar ve Sosyal Mevcut ve Endüstriye Yaygın Etki Boyutu Etkiler Ar-Ge Çalışmaları Düzeyi Pazara Giriş ve Rekabetçilik Düzeyi Firma Üretim Altyapısı Ekonomik Projeksiyon İTEP Tematik Alanları Finansal Durum ve Risk Yönetimi Fikri Mülkiyet Yönetimi İnsan Kaynakları İşbirlikleri 1-Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri, Tarım 2-İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri, Sağlık 3-Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler, Eğitim 4-Gıda Teknolojileri, 5-Biyomedikal Çevre Teknolojileri, 6-İklim Değişikliğine Uyum Teknolojileri Şubat 2015

9 ETKİ İÇİN İNOVASYON VURGUSU İnovasyonda esas olan yaygın erişilebilirlik ve yaratılan verimliliktir. Bu doğrultuda, teknoloji geliştirme ve inovasyonun desteklenmesinde temel ölçütlerden biri yaratılan toplumsal fayda olmalıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda, desteklenecek proje çıktılarının teknolojik ve ekonomik etkileri ile birlikte sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik etki boyutlarının da gözetilmesi önemlidir. Sosyal Etki Hedefleri (Genel) Eğitime erişimin artması Enerjiye erişimin artması Bilgiye erişimin artması Sağlıkta iyileşme Finansal hizmetlere erişimin artması İstihdam yaratılması Tarımsal verimin artması Kapasite geliştirilmesi Toplumsal kalkınma Temiz suya erişimin artması Gelir ve verimlilik artışı Eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi Sağlık operasyonlarında verimin artması Gıda güvenliği ve güvenilirliği Çevresel Etki Hedefleri (Genel) Biyoçeşitliliğin korunması Enerji ve yakıt verimliliği Doğal kaynakların korunması Sürdürülebilir enerji Sürdürülebilir arazi kullanımı Atık kaynakları yönetimi

10 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE AĞIRLIKLARI ANA ÖLÇÜTLER AĞIRLIK PROJENİN TEKNOLOJİK İNOVASYON YÖNÜ PROJEYİ ÖNEREN KURULUŞUN ALTYAPISININ UYGUNLUĞU PROJE PLANININ VE BÜTÇESİNİN UYGUNLUĞU 35,00% 12,50% 12,50% PROJENİN EKONOMİK YÖNÜ 25,00% PROJENİN YAYGIN TOPLUMSAL ETKİ YÖNÜ 15,00% 10

11 İTEP Genel Destek Koşulları Proje Süresi :En Fazla 3 Yıl Destek Miktarı :En Fazla 3 Milyon ABD$ En Az ABD$ Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 si Geri Ödeme : 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) Hizmet Bedeli : TTGV Katkısının %4 ü Destek Kaynağı : TTGV

12 İTEP Proje Bütçesi Gider Türleri Öngörülen sürede (adam/ay oranında) çalışan personel (araştırmacılar, teknik personel ile projeye destek hizmeti veren personel) giderleri, Proje faaliyeti için satın alınan/kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri, Proje faaliyeti esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri, Proje faaliyeti için, Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK a bağlı AR-GE birimleri,özel sektör AR-GE kuruluşları vb. AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan ARGE hizmet giderleri, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları ile özel sektör kuruluşlarına proje kapsamında yaptırılan her türlü imalat veya bu kuruluşlardan yapılan hizmet alımları, Alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler, Proje kapsamında yapılan seyahat, nakliye ve haberleşme giderleri Tüm endüstriyel tasarım süreçlerine ilişkin giderler, Ürün ve üretim test ve doğrulama giderleri, Proje bütçesinin %20 sini geçmemek kaydıyla satış ve pazarlamaya yönelik giderler Ar-Ge işgücünün toplam bedelinin yarısını geçmeyecek şekilde lisanslama giderleri,

13 İTEP - Proje Değerlendirme ve Destekleme Aşamaları Proje Değerlendirme Proje İzleme Ön Değerlen dirme Proje Değerlendirmesi (Teknik & Finansal) Proje İzleme (Harcamaların Gerçekleşmesi- Teknik İzleme) Geri Ödeme Red Revizyon 1 Ay 1 Ay 0,5 Ay Proje Süresince Ay Bazında 4 yıl 1. Yıl Geri Ödemesiz

14 İTEP Değerlendirirken Neye Dikkat Ediyoruz? Projenin en az Firma düzeyinde bir sistematik çalışma içermesine, bilimsel verilere dayanmasına, proje yönetimi kurallarına uygun olarak belli bir plan, program ve sistematik çerçevesinde yürütülmesine dikkat edilir. Projenin ulusal ya da uluslararası düzeyde inovasyon içermesi, Türkiye de yapılmamış olması ve ithal ikamesi yaratma potansiyeli Projenin ticarileşme potansiyeli Firmanın sürdürülebilirliği ve geri ödeme performansı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca yapılan Ar- Ge nin inovasyona dönüşmesi açısından en önemli husus bu ticarileşme aşamasıdır. Firmanın projeyi gerçekleştirebilmesi için hem mali hem de fiziki altyapısı önemlidir. O nedenle Firmanın projeyi mevcut altyapısıyla yapabilirliği incelenir.

15 İTEP Değerlendirirken Neye Dikkat Ediyoruz? Firmanın personel yapısının sunulan proje ile uygunluğu araştırılır. Özellikle Ar-Ge projelerinin başarıya ulaşabilmesi için firmada yüksek nitelikli insan gücünün varlığı proje değerlendirme sürecinde göz önüne alınır. Proje için oluşturulan proje ekibinin ve Firmanın yönetim kademesinin projeyi sahiplenip sahiplenmediği sorgulanır. Ar-Ge nin ana kısmının (core part) Firma tarafından yapılmasına, proje kapsamında öngörülen hizmet alımlarının sadece buna yardımcı olmasına dikkat edilir.

16 TTGV ÇEVRE DESTEKLERİ TEMEL YAKLAŞIM: Sanayicimizin çevre dostu teknoloji ve teknikleri uygulayarak, çevre performanslarını ve aynı zamanda rekabet güçlerini artırmalarını/maliyetlerini düşürmelerini sağlamak. TTGV Uygulama Enerji Verimliliği Çevre Teknolojileri Çevre Proje Destekleri İleri Teknoloji Projeleri Destekleri Teknoloji Üreten/Geliştiren Firmalar Amaç Örnek Projelerin Desteklenmesi! Teknoloji Kullanan Firmalar Çevre Teknolojisi

17 Çevre Teknolojileri (Temiz Üretim) Desteği TANIMI ve KAPSAMI Sanayide rekabet gücünü artırmak ve çevreye zararı en aza indirmek amacıyla; üretim süreçlerinde minimum kaynak tüketimi ve minimum atık üretimi prensibine dayalı eko-verimlilik/temiz üretim projelerinin uzun vadeli - geri dönüşlü olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.

18 Çevre Teknolojileri (Temiz Üretim) Desteği OLASI PROJE TÜRLERİ Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü ve geri kazanımı) Su tüketiminin / atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atıksu geri kazanımı) Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu) Hammadde tüketiminin azaltılması Tehlikesiz / tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımı Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi Çevre dostu ürün üretimi Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması) Karbon tutma ve depolama sistemleri

19 Enerji Verimliliği Desteği TANIMI ve KAPSAMI Enerji verimliliği yatırımları önündeki finansal engellerin aşılması ve yatırımların teşvik edilmesi; Sanayide oldukça yüksek olan enerji yoğunluğunun ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi, Sanayicinin, enerji etütleri dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uzun vadeli geri dönüşlü olarak uygun şartlarda desteklenmesi hedeflenmektedir.

20 Enerji Verimliliği Desteği OLASI PROJE TÜR VE KAPSAMLARI Enerji yönetimi, enerji etütleri Buhar üretimi ve dağıtımı (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, buhar tahrikli sistemler) Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ve soğutma sistemleri Elektrik kullanımı (fan, pompa, kompresör, vb. cihazlarda) Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi Atık ısının değerlendirilmesi Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonları Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması, elektrik ve ısının birlikte üretilmesi

21 Çevre Teknolojileri ve Enerji Verimliliği Desteği ÖNCELİKLER Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları Sektöre örnek teşkil edecek uygulamalar/ demonstrasyon niteliği Katma değer artı değer Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı

22 Çevre Destekleri Mali Şartlar MEVCUT ŞARTLAR Proje Süresi : En fazla 1,5 yıl Destek Miktarı : En fazla ABD$ * Destek Oranı : Proje Bütçesinin en fazla %50 si Geri Ödeme Süresi : 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) Hizmet Bedeli : TTGV Destek miktarının en fazla %6 sı (%3+%3) * Enerji Verimliliği için alt sınır: ABD$ PLANLANAN ÇALIŞMALAR Başta Enerji Verimliliği alanında olmak üzere, projelerin çeşitli özelliklerine bağlı olarak daha esnek modellerin uygulanması, EVD vb. hizmet sağlayıcılar ile işbirliklerinin artırıldığı mekanizmaların geliştirilmesi.

23 Çevre Destekleri Değerlendirme Portföy: 27 Proje Toplam Kullandırım: 11,2 Milyon ABD Doları Sektörler: Tekstil, Seramik, Alüminyum, Enerji, Kağıt, Plastik, Gıda, Çelik, Gazbeton, Hayvan Yemi, Kimya, Geri Kazanım, İzolasyon, Bölgeler: Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu Firma Büyüklüğü: Büyük + KOBİ İzleme/ değerlendirme çalışmaları, başarı öyküleri

24 PROGRAM YÖNETİMİ DANIŞMANLIK & PROJE UYGULAMA FON YÖNETİMİ FİKİR VE POLİTİKA GELİŞTİRME

25 Ar-Ge Akademisi Programı Ar-Ge Akademisinin amacı; ülkemizde Ar-Ge bütçelerinin ve çalışan sayısının artmasına paralel olarak karmaşıklaşan Ar-Ge Yönetimi süreçlerinin daha profesyonel ve yetkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktır. Başta sayıları git gide artmakta olan Ar-Ge Merkezleri çalışanları olmak üzere; Firmalar Teknoparklar Kamu (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, BTSB vb.) Teknoloji Transfer Ofisleri Üniversiteler Eğitim Programı içeriği: 22 iş günü sürecek 9 Eğitim Modülü Proje Takım Çalışması Mentör Dersleri Destekleyici faaliyetler (konferans ve networking faaliyetlerine katılım vb.) 25

26 Ar-Ge Sonuçlarının Ticarileştirilmesi Amacıyla KOBİ lere Yönelik Koçluk Programı Tasarımı Projesi Amaç: Horizon 2020 programı içinde tasarlanan Yeni KOBİ Aracı için öngörülen koçluk metodolojisini tasarlamak Başlangıç : 1 Haziran 2013 Bitiş : 30 Haziran pilot ülkede uygulama: Aralarında Amerika ve Avustralya nın da bulunduğu 44 ülkenin inovasyon destekleri incelendi. 7 ülkede raporlanan sistemler detaylı incelenerek Komisyona ara rapor olarak sunuldu.

27 [ino]reka Yenileşim Esaslı Rekabetçilik ve İhtiyaç Analizi Pazar Analizi Genel Bilgilendir me Toplantısı Firma Ziyaretle ri Değerlendir me, Stratejik Yol Haritası Belirleme ve Raporlama Kapanış Toplantısı ve Çalıştayı Sektör Analizi 27

28 [ino]reka Yenileşim Esaslı Rekabetçilik ve İhtiyaç Analizi Bugüne kadar: 15 küme -310 firma analizi gerçekleştirildi Proje Konusu Firma Sayısı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 1 Polatlı OSB - Tarım 10 Nis.11 Tem.11 2 Polatlı OSB - Yapı 10 Nis.11 Tem.11 3 İMMİB - Beyaz Eşya 23 Oca.12 Nis.12 4 Adana TO - Gıda 13 Nis.12 May.12 5 Bursa TSO - Otomotiv 15 Nis.12 Haz.12 6 OSSA 24 Mar.12 Haz.12 7 ESAC 20 Eyl.12 Ara.12 8 AKİB - Mobilya 16 Nis.13 Haz.13 9 EOSB - Mobilya 13 May.13 Eyl İvedik OSB - Plastik 25 Oca.13 Kas OSSA Ara.13 Oca RKSD 23 Ara.13 Nis OSTİM - Kauçuk 34 Oca.14 Nis Bilkent Cyberpark - Yazılım 20 Şubat.14 May Aydınlatma Sektörü 30 Ekim.14 devam

29 İZKA Ekoverimlilik Programı 27 Aralık 2013 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve TTGV arasında imzalanan protokol ile ortak bir teknik ve mali destek programı olarak yürürlüğe giren İzmir Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Programı, 2014 yılı başı itibarıyla başlamıştır yılı içinde, söz konusu destek programı ile ilgili çağrıya çıkılarak örnek uygulamaların gerçekleştirileceği 4 firmanın seçimi belirlenmiş olan kriterlere göre yapılmıştır. Seçilen dört firma için programın teknik destek ayağı kapsamında kapsamlı ekoverimlilik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte üniversite ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve çeşitli danışmanlık firmalarıyla işbirlikleri yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda her dört firmada da enerji, su, hammadde, kimyasal madde tüketimleri ile atık ve atıksu azaltımına yönelik olarak hayata geçirilecek eko-verimlilik projeleri geliştirilmiştir. Mali destek ayağı kapsamında ise, Vakfımız söz konusu projelere İZKA tarafından sağlanan toplam TL lik hibe desteğine aracılık etmekte, aynı zamanda da iki projeye yaklaşık TL lik geri ödemeli destek sağlamaktadır. Firmaların kendi katkılarıyla birlikte toplam 1,1 milyon TL lik yatırım hacmi yaratılmış bulunmaktadır.

30 GEKA - TTGV İŞBİRLİĞİ GÜNEY EGE BÖLGESİ YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİ ÇALIŞMASI Hedef Güney Ege Bölgesinde sürdürülebilir yenilik sistemi oluşturarak akıllı ihtisaslaşma sağlamak ve öncü sektörlerin geliştirilmesi ile bölgenin yaşam kalitesine ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktır. Amaç ve Kapsam Denizli, Aydın ve Muğla illerinde; Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik konularında mevcut durum analizi ile potansiyelin belirlenmesi, Bölgenin öncelikli ve rekabetçi teknoloji alan ve sektörlerinin tespiti, Rekabetçi alanların geliştirilmesi ve bölgesel bazda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Strateji Eylem Planının oluşturulması, Öncelikli eylem ve tedbirlere ilişkin uygulamaya dönük projelendirme yapılması, Stratejik hedeflere ulaşma başarısının ölçülmesi için izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi.

31 Uygulama Süreci Proje Yönlendirme Kurulu (PYK) Oluşumu Aşama I Mevcut Durum Analizi (Ekim 2014 Haziran 2015) Güney Ege Bölgesi olarak Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik kapasitesi açısından neredeyiz, bölgesel farklılıklarımız nelerdir ve ne istiyoruz sorularına cevap aranacaktır. Aşama II - Stratejik Planlama (Temmuz 2015 Ekim 2015) Gidilmek istenen yere nasıl ulaşılır? sorusunu yanıtlamak üzere uygulamaya yönelik tedbir ve faaliyetler belirlenecek, öncelikli faaliyetler için projelendirme çalışmaları yapılacaktır.

32 Aşama I - Adımlar PYK Proje Açılış Toplantısı ve Öz-Değerlendirme Çalışması Bölgesel Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Profilini Oluşturma Anket Çalışması Sektörel yenilik ve rekabetçilik anket uygulaması Üniversitelere araştırma altyapısı ve girişimcilik anket uygulaması Öncelikli ve Rekabetçi Sektörlerin Belirlenmesi Yatırım ve Girişimcilik Yoğunluğu Kurumsallık, İnsan Kaynakları ve İstihdam Durumu İhracat Hacmi İmalat Yetkinliği Ar-Ge ve Yenilik Düzeyi Saha çalışması Her il den ortalama 15 firmanın sahada analizi Her üniversiteden ortalama 25 akademisyen ile birebir görüşülmesi Öne çıkan sektörlerin ulusal ve küresel ekonomik, ticari ve teknolojik analizi ile bölgenin küresel konumlandırması İl ve bölge bazında yenilik ve girişimcilik mevcut durum analiz sonuçlarının raporlanması

33 Aşama II - Adımlar Stratejik Planlama Çalışması Yenilik Vizyonu belirlenmesi, vizyona uygun Senaryo planlaması ile geleceğe yönelik bölgeye özel senaryolar üretilmesi Bölgesel yenilik ve girişimcilik strateji hedeflerinin belirlenmesi İş Fikirlerinin Projelendirilmesi Hedeflere uygun tedbir ve eylemler belirlenmesi Her il için önceliklendirilen eylemler (iş fikirleri) için detaylı iş planlaması (projelendirme) yapılması Stratejik öncelik ve hedeflere ulaşma başarısının ölçülmesi amacıyla izleme ve değerlendirme sistematiğinin tanımlanması

34 Diğer Danışmanlık Eğitim ve Proje Faaliyetleri TechAnkara Ankara daki teknoparkları işbirliklerini geliştirmek bir araya getirmiş ve Ankara yı bir teknoloji üssü markası haline getirebilmek için oluşturulan bir platformdur. (Tech-Ankara Platformu) Teknoloji Tranfer Ofislerinin kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında Mevcut Durum Analizi, İhtiyaç Analizi ve Strateji Geliştirme çalışmalarında danışmanlık sağlanması Spesifik sektörlerdeki firmalar için Mentorlük Programları yürütülmesi (Örneğin: Gıda Sektörü) Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) Texas Üniversitesi TTO (The IC2 Institute) işbirliğinde Amerika Dışİşleri Bakanlığı tarafından fonlanan uzun soluklu (4 ay) yoğun bir eğitim programıdır. Bu yıl 3.sü düzenlenecektir. Bölgesel ve Sektörel İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Programları (Sanayi Odaları, Sektör Birlikleri, Kümeler, Üniversiteler ve Bölgesel Aktörlerle işbirliği halinde) ESİNKAP (www.esinkap.net) Eskişehir İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Programı (1 senelik pilot bir proje sonrası, sürdürülebilir bir program ve platform oluşturulmuştur. OKÜMKAP: Bursa da otomotiv sanayi kümelenmesi çalışmaları için bir proje yürütülmüştür.

35 PROGRAM YÖNETİMİ DANIŞMANLIK & PROJE UYGULAMA FON YÖNETİMİ FİKİR VE POLİTİKA GELİŞTİRME

36 FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ TTGV alternatif yatırım araçları alanında aktif bir oyuncudur. TTGV ülkemizdeki Girişim Sermayesi fonlarında önde gelen kurumsal yatırımcılardan biridir. Ayrıca, teknoloji odaklı erken aşama başlangıç sermayesi yatırımı konusunda Teknoloji Yatırım A.Ş. adında bir iştiraki bulunmaktadır. Bu kapsamda şu ana kadar 7 adet yatırım gerçekleştirilmiştir. TTGV aşağıdaki Girişim Sermayesi fonları içinde ortak olarak yer almaktadır. Bu fonlar Türkiye de bu alanda kurulmuş ilk fon niteliğini taşımaktadır. İş Girişim : USD Turkven : USD Istanbul Venture Capital Initiative (ivci) Fonların fonu yapısı olarak TTGV, KOSGEB, TKB, Garanti Bankası, National Bank of Greece and Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund -EIF) ortaklığında kuruldu. Toplam Fon büyüklüğü M Euro EIF tarafından yönetilmektedir.

37 Start up finansmanı FON YÖNETİMİ Teknoloji Yatırım A.Ş erken aşama başlangıç sermayesi fonudur: - Fon yüksek rekabetçi ve özgün iş modellerine sahip girişimci takımlarına yatırım yapmayı hedeflemekte. - 4 yıllık sürede yapılan yatırımlar: ( 5 m $ sermaye ) UCA Medical (Yaşam Bilimleri-Kalp Ameliyatı Robotu) LOGOBİZ (Bilişim) Infotech (Bilişim) Mobiga (Mobil Eğlence) Asset Medikal (Tıbbi Aletler) Worldbi Yazılım (İş Geliştirme Yazılımı) Microsense (Infrated Detektörler) Teknopark Yatırımları Dünya Bankası kaynakları aracılığıyla sağlanan finansman: ABD$ Bilkent Cyberplaza Ankara : ABD$ İTÜ Arı Teknokent İstanbul: ABD$

38 FİKİR VE POLİTİKA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Dünya da ve Türkiye de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi Sektörel İnceleme Çalışmaları-2: İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı (2011 Raporu) ABD Üniversite Teknoparkları İnceleme Çalışması Türkiye İçin Gözlem ve Öneriler (2012 Raporu) Girişim Sermayesi: Türkiye için Çıkarımlar ve Öneriler Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi EKOSKOP: Sürdürülebilir Rekabetçilik İçin Temiz Üretim Green Entrepreneurship in Turkey Ekim

39 TTGV 2015 Yeni Faaliyet Alanları - I Fon Büyüklüğü: 10 M. ABD$ Temiz teknoloji alanında bir girişimcilik eko-sisteminin oluşmasında katalizör olacak bir modeldir. Söz konusu destek mekanizmasının temel hedefleri; Çevre Dostu Teknoloji, Ürün ve Hizmet alanlarına yönelik olarak; Yeni girişimcilik ve yatırım fırsatlarına dikkat çekilerek farkındalık yaratılması, Girişimcilerin desteklenerek çevre alanındaki yeni iş fırsatları ve büyümenin desteklenmesi, Ar-Ge ye (özellikle üniversitede yapılan çalışmaların sonuçlarına) dayalı iş fikirlerinin ticarileşmesi süreçlerine destek sağlanması Çevre Dostu Teknoloji, Ürün ve Hizmet : Enerji verimliliği, Hava ve çevre kalitesi, Ozon tabakasına zarar vermeyen sistemler İleri malzemeler ve üretim Enerji depolama, Geri dönüşüm ve atık yönetimi, Hassas ve akıllı tarım Biyomalzeme ve biyoyakıtlar, Sürdürülebilir ulaşım (akıllı lojistik vb.), Akıllı enerji dağıtımı (grid teknolojileri), Güneş/rüzgar sistemleri, Su (arıtım, geri kazanım vb.) Diğer

40 TTGV 2015 Yeni Faaliyet Alanları - II TEKNOLOJİ VE FİKRİ MÜLKİYET PAZARYERİ Ülkemizde fikri mülkiyet arz ve talep eden kurumlar arasında aracılık edecek bir platforma ilişkin bir ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Bu tür bir ara yüzün başarılı olabilmesi için, üretilen fikri mülkiyetin sergilendiği bir web portalının ötesinde, geliştirilmiş olan fikri mülkiyetin ticari potansiyelini belirleyecek ve açık inovasyon kavramı altında firmaların taleplerini uygun bir formatta toplayacak hizmetlerle desteklenmesi gerektiği anlaşılmıştır yılı içerisinde tüm paydaşların katılımını sağlayacak bir model ile belirlenen amaca hizmet edecek bir pazar yerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

41 AĞYAPI SPONSOR FİRMALARI (Büyük Kurumsal Firmalar) AĞYAPI ÜYELERİ (Üniversiteler, TTO lar, Ar-Ge Merkezleri, Firmalar, vb.) AĞYAPI FON/DESTEKÇİLERİ (Devlet Destek Kurumları) Ağyapı Moderasyonu TT DANIŞMA KURULU (Firmalar, Devlet Destek Kurumları, Üniversiteler, TTO lar, vb.) Teknoloji/Sektör Öncüleri (Büyük Kurumsal Firmalar) Yatırımcı /Fonlar Üniversiteler TEK-FM EKOSİSTEMİ Firma Talebine Göre Yapılacak Ar-Ge TTO lar Araştırma Merkezleri Teknoloji Gereksinimleri (Teknoloji Audit) Problemler, Ar-Ge Gereksinimleri AÇIK İNOVASYON Kullanılmayan Patentler TEK-FM AĞI - Web Portalı/Vitrin -FM ten Teknoloji Önerisi Geliştirme Aracılık Hizmeti - Eşleştirme ve Proje Pazarı Etkinlikleri - Seminer/Eğitimler - Uluslararasılaşma - EEN - WIPO Green, vb. Know -how Uzman / Mentörler DEĞER OLUŞTURAN Faaliyetler -Patent paketi oluşturma -Pazara Giriş/Pazarlama -İş Modeli Geliştirme -Değerleme -Müzakere -Sözleşme Yönetimi Spin-Off Başlangıç Sermayesi Lisanslama... vb. Sanayi Ortakları Kavram Kanıtlama (Proof of Concept)

42 TTGV 2015 Yeni Faaliyet Alanları - III TTGV nin Yetenek ve Yaratıcılık Penceresi Bilginin ticarileştirilmesine yönelik bir endüstriyel yaratıcılık (k2b) merkezi Farklı model ve etkinlikler ile girişimciler, araştırmacılar, şirketler, yatırımcılar ile pazar, hizmet sağlayıcılar, akıl hocaları ve uzman ağların bir araya getirilmesine olanak sağlanayak tasarım özellikleri ve altyapıya sahip bir çatı ve toplanma noktası Merkez 2015 yılının ilk yarısında Bilkent Cyberpark TTGV Genel Sekreterlik Ofislerinin bulunduğu katta faaliyete geçecek

43 NEDEN? Büyük Firmalar Hizmet Sağlayıcı/ Danışmanlar Orta Büyüklükte İşletme Kıvılcım/ Çekim Merkezi Yeni/Yaratıcı Fikirler/İşbirlikleri TTGV Talebi Mentörler / Kolaylaştırıcılar Araştırma Tabanlı Girişim Yaratıcı Yetenek TTGV nin Hedef Grubu

44 TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLİKTE YENİ BAZI DESTEK YAKLAŞIMLARI...

45 Teknolojide Fırsatlar Son 20 yıl: Tüm inovasyon finans ve bilişim sektörlerinde. Finans: Derivatif, tranş, arbitraj, CDO, CSO... Bilişim: PC, Ağ, WEB, Internet, Cloud... Diğer sektörler: Ulaşım, Gıda, Eğitim, Sağlık GELİŞMESİ GEREKLİ ALANLAR Gelecek 20 yıl: İnovasyon: Yeni fikirlerin karlı uygulaması Shumpeter - Verimliliğe odak - Sürdürülebilirliğe odak ÜÇ ODAK ALAN! Dijital Teknolojiler mobil teknolojiler-internet İleri Malzemeler Enerji Verimliliği

46 Teknolojide Fırsatlar Yeni Trend: Kişiselleştirilmiş Herşey (Ör: Arabalar, pasif medikal cihazlar) İnternetle endüstrinin buluşması Hayatın her noktasının içine sensörlerin gömülmesi (Büyük veri) Yollar, binalar, tarlalar akıllanmaya başlıyor, İş yapma şekilleri açıklaşıyor.. Bulut, büyük veri, açık inovasyon (Büyük veri kullanlarak hastalıkların erken dönemde yönetilebilmesi konusunda ar-ge) MR gibi yüksek teknolojili görüntüleme cihazlarında dijital altyapı çok üst seviyede ama bu altyapının rejeneratif tıpta uygulaması yok denecek kadar az Önleyici tıp yoluyla sağlıkta verimliliğin artırılması (skolyozun (omurga deformasyonu eğriliğinin) önlenmesi-(kızım Dik Dur!) Örneğin tüketici elektroniğinde insanların yüzlerce komutunu, jestini anlayabilen, üzerinde birçok sensör bulunan yerine göre bir yolun üzerinde, bir trafik lambasının içine gömülü, bir önleyici sağlık cihazı olarak kullanılabilen hayatı kolaylaştırıcılar...

47 Girişimcilik Girişimcinin Finansman Kaynakları

48 KİTLE FONLAMA Kitle Fonlama Sıklıkla rastlanan tematik alanlar: - çevre, eğitim, sağlık, - tasarım, - kültür & sanat, - müzik, - mobil teknolojiler, - bilgisayar oyunları, - hayır işleri ve filantropi Tüm Üyeler Demonstre Edilmeye İhtiyaç Olan Fikir Değerlendirme İzleme ve Raporlama Proje Uygulama FMH ları Fikir Sahibine Ait Ürün Demosu Bağışçı Üyeler Sponsorlar (Şartlı Eş Finansman) Diğer Üyeler

49 Girişim Sermayesi ve Ölüm Vadisi

50 Türkiye deki Bazı İnkübatör ve Hızlandırıcı Programlar - III İSİM İÇERİK/TEMA HİZMETLER İNTERNET SİTESİ GARAJ (TOBB Girişimcilik/ Hızlandırıcı, Ofis ve Altyapı Desteği, Mentör ETÜ/TEPAV)-Ankara Ortak Çalışma Desteği, Tasarım ve Yazılım Desteği j.org.tr/ Koç Üniversitesi Girişimcilik Girişimcilik ve Mentör Desteği İnkübasyon Merkezi n.ku.edu.tr/tr/ Çekirdek (İTÜ) Girişimcilik Kadir Has Universitesi Ortak Çalışma FabLab Laboratuarı Tasarım Atölyesi Şehir Tasarımı Kadıköy (TAK) Odaklı Ortak (Kadıköy Belediyesi) Çalışma Alanı Atölye İstanbul (Bağımsız) Ortak Çalışma Alanı Girişim Fabrikası (Özyeğin Üniversitesi) Girişimcilik Sosyal Kuluçka Merkezi (Bilgi Üniversitesi) Sosyal Girişimcilik Ar-Ge Desteği, Ofis ve Altyapı Desteği Laboratuar, Mentör, Çekirdek Sermaye, Çekirdek MBA, Ön Hızlandırıcı Kuluçka Teknik altyapı (3D Yazıcı vb.), Eğitim, Yaz Kampı, Çalıştaylar ekirdek.com/ Ortak Çalışma Alanı, Etkinlik, Çalıştay koytasarim.org/e Şehir Planlama Projeleri n/ Etkinlik, Çalıştay, Ortak Fikir ve Proje Üretme Hızlandırıcı, Ofis ve Altyapı Desteği, Mentör Desteği, Eğitim, Tasarım Girişimciliği Programı Kuluçka,Danışmanlık, Açık Atölyeler, Mekan Üniversite Altyapısı, Mentörlük,Finansman, Hukuki Destek,Ortak çalışma alanı - nbul.co/ mfabrikasi.com/ alkulucka.bilgi.ed u.tr/

51 Türkiye deki Bazı İnkübatör ve Hızlandırıcı Programlar- II (İstanbul) (İstanbul) (İstanbul) (İstanbul) (Ankara) (Ankara)

52 Türkiye deki Bazı İnkübatör ve Hızlandırıcı Programlar - III (Ankara) (İstanbul) (İstanbul) (İstanbul) (Ankara) (Ankara) (İstanbul) (İzmir)

53 KOSGEB - TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ TEKMER ler yeni işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini üniversitenin imkanları ile yürütülmesine olanak sağlamak için katılımcı üniversite içerisinde KOSGEB koordinasyonunda kurulan ön kuluçka ve kuluçka merkezleridir de İTÜ ile başlanmış ODTÜ ile devam etmiştir. Bugüne kadar 38 TEKMER kurulmuştur. FAYDALAR Çalışma Alanı (max. 3 sene), Ofis Hizmetleri-sekreterya Danışmanlık hizmetleri (teknik, yönetimsel, mali) Konferans ve toplantı odaları Üniversite olanakları KOSGEB Ar-Ge ve Endüstriyel Uygulama Desteklerinden yararlanma

54 Büyüme ve Ticarileşmenin Önündeki Engeller Büyüme Engelleri Genel Engeller Ticarileşme engelleri Strateji geliştirme yeteneklerinin eksikliği Finansmana Erişim Pazarın iyi anlaşılmaması Liderlik yetenekleri Fikri mülkiyet bilgisi ve Yetenekli işgücü eksikliği eksikliği yönetiminde sıkıntılar Zayıf rekabetçi Zayıf işbirliği yeteneği ve pozisyon ilişkiler Yüksek risk Büyümenin yönetilememesi İnovasyonun stratejinin bir parçası olmaması İnovasyon sürecinin yönetilememesi İnovasyon/risk alma kültürünün olmayışı Pazarlama/Satış Bilgi ve desteğe erişememe Düşük motivasyon Proje yönetiminin olmayışı

55 İş Modeli Kanvası KİLİT ORTAKLAR KİLİT ETKİNLİKLER DEĞER ÖNERİSİ MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER MÜŞTERİ KESİTLERİ Kilit tedarikçiler Kilit dağıtım kanalları Kilit araştırma kurumları Sorun çözme/ar- Ge Üretim Satış Pazarlama İlişkiler kurma Sözleşme Yönetimi KİLİT KAYNAKLAR Yenilik Performans Özelliştirme İşi görme Tasarım Marka/Konum Fiyat Maliyet düşürme Risk azaltma Ulaşılabilirlik Kullanım Kolaylığı Birebir Kitle iletişim Online araçlar Kulaktan kulağa Self servis SSH KANALLAR Kitle pazarlar Niş pazarlar Çok yönlü platform Fiziksel Düşünsel(Fikri mülkiyet) İK Finansal Dağıtım Toptan Online MALİYET YAPISI Sabit maliyetler Değişken maliyetler Ölçek ekonomisi Geliştirme maliyetleri GELİR KAYNAKLARI Ürün satışı Kullanım ücreti Üyelik Aidatı Ödünç verme Kiralam Lisanslama Komisyon Sabit fiyatlandırma Ürün özelliğine göre Müşteri kesitine göre

56 İş Modeli Kanvası KİLİT ORTAKLAR KİLİT ETKİNLİKLER DEĞER ÖNERİSİ MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER MÜŞTERİ KESİTLERİ Kilit tedarikçiler Kilit dağıtım kanalları Kilit araştırma kurumları Sorun çözme/ar- Ge Üretim Satış Pazarlama İlişkiler kurma Sözleşme Yönetimi KİLİT KAYNAKLAR Yenilik Performans Özelliştirme İşi görme Tasarım Marka/Konum Fiyat Maliyet düşürme Risk azaltma Ulaşılabilirlik Kullanım Kolaylığı Birebir Kitle iletişim Online araçlar Kulaktan kulağa Self servis SSH KANALLAR Kitle pazarlar Niş pazarlar Çok yönlü platform Fiziksel Düşünsel(Fikri mülkiyet) İK Finansal Dağıtım Toptan Online MALİYET YAPISI Sabit maliyetler Değişken maliyetler Ölçek ekonomisi Geliştirme maliyetleri GELİR KAYNAKLARI Ürün satışı Kullanım ücreti Üyelik Aidatı Ödünç verme Kiralam Lisanslama Komisyon Sabit fiyatlandırma Ürün özelliğine göre Müşteri kesitine göre

57 İş Modeli Kanvası Hipotezinizi oluşturun Testinizi tasarlayın Testi gerçekleştirin Sonuçları değerlendirin

58 (c) TTGV 2015 Teşekkürler...

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR.

DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DEVLET DESTEKLERİ BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. Kaynaklar: TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim, Sanayi ve

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

Faalİyet Raporu 2014. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Faalİyet Raporu 2014. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Faalİyet Raporu 204 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yeni Yalova Yolu 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/Bursa TÜRKİYE T:0224 2 3 27 F: 0224 2 3 29 4 BEBKA Personelinin Eğitim Durumuna

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM ISSN:2148-5585 Mayıs, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. CYBERPARK BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON KÜMELENMESİ Rekabet İçerisinde İş Birliği HEDEFİ İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI... Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

Merzifon Ankastre Kümelenmesi

Merzifon Ankastre Kümelenmesi Merzifon Ankastre Kümelenmesi www.innocentric.com.tr 03124343366 Bu rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR83/2010/DFD/01/59/02 referans numaralı Doğrudan Faaliyet Desteği programı

Detaylı

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır.

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. Nisan 2011, Ankara koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 3 Siyasi, askeri zaferler

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı