FİKRİM VAR, PARAM YOK, NE YAPABİLİRİM? AYDIN İL YENİLİK PLATFORMU PROJE FON KAYNAKLARI TOPLANTISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİKRİM VAR, PARAM YOK, NE YAPABİLİRİM? AYDIN İL YENİLİK PLATFORMU PROJE FON KAYNAKLARI TOPLANTISI 18.02.2015"

Transkript

1 FİKRİM VAR, PARAM YOK, NE YAPABİLİRİM? AYDIN İL YENİLİK PLATFORMU PROJE FON KAYNAKLARI TOPLANTISI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEKLERİ & TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLİKTE YENİ DESTEK YAKLAŞIMLARI Evren Bükülmez / TTGV (c) TTGV 2015

2 SUNUM PLANI Kısaca TTGV TTGV Destekleri Mevcut Faaliyetler Yeni Faaliyet Alanları Teknolojik Girişimcilikte Yeni Destek Yaklaşımları

3 KISACA TTGV 1991 yılında kar amacı gütmeyen, Sivil Toplum Kuruluşu olarak kurulmuş, vakıf statüsünde bir kurumdur. TTGV bir kamu-özel sektör işbirliği örneğidir. Amaç paydaşlar arasında bir köprü oluşturulması, ilgili kamu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kolaylaştırıcılık rolü üstlenilmesi, arayüz olarak işlev görmektir. Misyonu; ülkemizde teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek üreticilerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaktır. TTGV misyonunu ve rolünün gereğini yerine getirmek amacıyla özel sektör mantığıyla kamu görevi yapan, dinamik bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

4 TTGV Yaklaşım ve Faaliyet Eksenleri Katma değer yaratmak Yenilikçi, çağdaş kavram, yaklaşım ve modelleri hayata geçirmek Kamu ve özel sektör için örnekler oluşturmak, teşvik etmek Tamamlayıcı olmak İşbirliklerini geliştirmek, ağyapılar oluşturmak Paydaşları için doğru çözümleri üretmek TTGV dışı uzmanlık ve kaynakları mobilize etmek PROGRAM YÖNETİMİ DANIŞMANLIK & PROJE UYGULAMA FON YÖNETİMİ FİKİR VE POLİTİKA GELİŞTİRME

5 PROGRAM YÖNETİMİ DANIŞMANLIK & PROJE UYGULAMA FON YÖNETİMİ FİKİR VE POLİTİKA GELİŞTİRME

6 PROGRAM YÖNETİMİ İŞ MODELİMİZ Değer Yönetimi Sözleşme Sözleşme Sponsor Sponsor Finansal Modeli Destek Aracı Faaliyet Finansal Modeli Faydalanıcı Yenilik Yönetimi Pilot Uygulama ve Model Doğrulama Aracılık TTGV nin temel iş modelini oluşturmaktadır.

7 İLERİ TEKNOLOJİ PROELERİ DESTEK PROGRAMI (İTEP) TTGV destek portföyünde ülkemiz için öngördüğü değerle orantısız temsil edildiği değerlendirilen niş bazı teknoloji alanlarında, Mevcut desteklerden boyut ve kapsam olarak daha esnek yapıda, daha pazara odaklı, Bu alandaki projelerin pazar engellerini minimize edebilmek ve İlgili teknoloji alanlarında ülkemizde gelişmeye katkı sağlamak amacıyla, Ar-Ge ve Ticarileştirme süreçlerini bütünleşik olarak destekleyen, esnek bir mekanizma Sistem içerisinde faal diğer paydaşların yürüyen program ve çalışmalarına tamamlayıcı ve destekleyici bir yaklaşım belirlenmiştir. Belirlenen öncelikli alanlar çerçevesinde niş alanlarda (ekonomik, endüstriyel, teknolojik) görünürlüğü yüksek olabilecek projelerin desteklendiği butik bir program...

8 İTEP DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ve TEMATİK ALANLARI Niş Alanlar ve Sosyal Mevcut ve Endüstriye Yaygın Etki Boyutu Etkiler Ar-Ge Çalışmaları Düzeyi Pazara Giriş ve Rekabetçilik Düzeyi Firma Üretim Altyapısı Ekonomik Projeksiyon İTEP Tematik Alanları Finansal Durum ve Risk Yönetimi Fikri Mülkiyet Yönetimi İnsan Kaynakları İşbirlikleri 1-Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri, Tarım 2-İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri, Sağlık 3-Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler, Eğitim 4-Gıda Teknolojileri, 5-Biyomedikal Çevre Teknolojileri, 6-İklim Değişikliğine Uyum Teknolojileri Şubat 2015

9 ETKİ İÇİN İNOVASYON VURGUSU İnovasyonda esas olan yaygın erişilebilirlik ve yaratılan verimliliktir. Bu doğrultuda, teknoloji geliştirme ve inovasyonun desteklenmesinde temel ölçütlerden biri yaratılan toplumsal fayda olmalıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda, desteklenecek proje çıktılarının teknolojik ve ekonomik etkileri ile birlikte sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik etki boyutlarının da gözetilmesi önemlidir. Sosyal Etki Hedefleri (Genel) Eğitime erişimin artması Enerjiye erişimin artması Bilgiye erişimin artması Sağlıkta iyileşme Finansal hizmetlere erişimin artması İstihdam yaratılması Tarımsal verimin artması Kapasite geliştirilmesi Toplumsal kalkınma Temiz suya erişimin artması Gelir ve verimlilik artışı Eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi Sağlık operasyonlarında verimin artması Gıda güvenliği ve güvenilirliği Çevresel Etki Hedefleri (Genel) Biyoçeşitliliğin korunması Enerji ve yakıt verimliliği Doğal kaynakların korunması Sürdürülebilir enerji Sürdürülebilir arazi kullanımı Atık kaynakları yönetimi

10 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE AĞIRLIKLARI ANA ÖLÇÜTLER AĞIRLIK PROJENİN TEKNOLOJİK İNOVASYON YÖNÜ PROJEYİ ÖNEREN KURULUŞUN ALTYAPISININ UYGUNLUĞU PROJE PLANININ VE BÜTÇESİNİN UYGUNLUĞU 35,00% 12,50% 12,50% PROJENİN EKONOMİK YÖNÜ 25,00% PROJENİN YAYGIN TOPLUMSAL ETKİ YÖNÜ 15,00% 10

11 İTEP Genel Destek Koşulları Proje Süresi :En Fazla 3 Yıl Destek Miktarı :En Fazla 3 Milyon ABD$ En Az ABD$ Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 si Geri Ödeme : 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) Hizmet Bedeli : TTGV Katkısının %4 ü Destek Kaynağı : TTGV

12 İTEP Proje Bütçesi Gider Türleri Öngörülen sürede (adam/ay oranında) çalışan personel (araştırmacılar, teknik personel ile projeye destek hizmeti veren personel) giderleri, Proje faaliyeti için satın alınan/kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri, Proje faaliyeti esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri, Proje faaliyeti için, Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK a bağlı AR-GE birimleri,özel sektör AR-GE kuruluşları vb. AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan ARGE hizmet giderleri, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları ile özel sektör kuruluşlarına proje kapsamında yaptırılan her türlü imalat veya bu kuruluşlardan yapılan hizmet alımları, Alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler, Proje kapsamında yapılan seyahat, nakliye ve haberleşme giderleri Tüm endüstriyel tasarım süreçlerine ilişkin giderler, Ürün ve üretim test ve doğrulama giderleri, Proje bütçesinin %20 sini geçmemek kaydıyla satış ve pazarlamaya yönelik giderler Ar-Ge işgücünün toplam bedelinin yarısını geçmeyecek şekilde lisanslama giderleri,

13 İTEP - Proje Değerlendirme ve Destekleme Aşamaları Proje Değerlendirme Proje İzleme Ön Değerlen dirme Proje Değerlendirmesi (Teknik & Finansal) Proje İzleme (Harcamaların Gerçekleşmesi- Teknik İzleme) Geri Ödeme Red Revizyon 1 Ay 1 Ay 0,5 Ay Proje Süresince Ay Bazında 4 yıl 1. Yıl Geri Ödemesiz

14 İTEP Değerlendirirken Neye Dikkat Ediyoruz? Projenin en az Firma düzeyinde bir sistematik çalışma içermesine, bilimsel verilere dayanmasına, proje yönetimi kurallarına uygun olarak belli bir plan, program ve sistematik çerçevesinde yürütülmesine dikkat edilir. Projenin ulusal ya da uluslararası düzeyde inovasyon içermesi, Türkiye de yapılmamış olması ve ithal ikamesi yaratma potansiyeli Projenin ticarileşme potansiyeli Firmanın sürdürülebilirliği ve geri ödeme performansı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca yapılan Ar- Ge nin inovasyona dönüşmesi açısından en önemli husus bu ticarileşme aşamasıdır. Firmanın projeyi gerçekleştirebilmesi için hem mali hem de fiziki altyapısı önemlidir. O nedenle Firmanın projeyi mevcut altyapısıyla yapabilirliği incelenir.

15 İTEP Değerlendirirken Neye Dikkat Ediyoruz? Firmanın personel yapısının sunulan proje ile uygunluğu araştırılır. Özellikle Ar-Ge projelerinin başarıya ulaşabilmesi için firmada yüksek nitelikli insan gücünün varlığı proje değerlendirme sürecinde göz önüne alınır. Proje için oluşturulan proje ekibinin ve Firmanın yönetim kademesinin projeyi sahiplenip sahiplenmediği sorgulanır. Ar-Ge nin ana kısmının (core part) Firma tarafından yapılmasına, proje kapsamında öngörülen hizmet alımlarının sadece buna yardımcı olmasına dikkat edilir.

16 TTGV ÇEVRE DESTEKLERİ TEMEL YAKLAŞIM: Sanayicimizin çevre dostu teknoloji ve teknikleri uygulayarak, çevre performanslarını ve aynı zamanda rekabet güçlerini artırmalarını/maliyetlerini düşürmelerini sağlamak. TTGV Uygulama Enerji Verimliliği Çevre Teknolojileri Çevre Proje Destekleri İleri Teknoloji Projeleri Destekleri Teknoloji Üreten/Geliştiren Firmalar Amaç Örnek Projelerin Desteklenmesi! Teknoloji Kullanan Firmalar Çevre Teknolojisi

17 Çevre Teknolojileri (Temiz Üretim) Desteği TANIMI ve KAPSAMI Sanayide rekabet gücünü artırmak ve çevreye zararı en aza indirmek amacıyla; üretim süreçlerinde minimum kaynak tüketimi ve minimum atık üretimi prensibine dayalı eko-verimlilik/temiz üretim projelerinin uzun vadeli - geri dönüşlü olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.

18 Çevre Teknolojileri (Temiz Üretim) Desteği OLASI PROJE TÜRLERİ Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü ve geri kazanımı) Su tüketiminin / atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atıksu geri kazanımı) Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu) Hammadde tüketiminin azaltılması Tehlikesiz / tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımı Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi Çevre dostu ürün üretimi Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması) Karbon tutma ve depolama sistemleri

19 Enerji Verimliliği Desteği TANIMI ve KAPSAMI Enerji verimliliği yatırımları önündeki finansal engellerin aşılması ve yatırımların teşvik edilmesi; Sanayide oldukça yüksek olan enerji yoğunluğunun ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi, Sanayicinin, enerji etütleri dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uzun vadeli geri dönüşlü olarak uygun şartlarda desteklenmesi hedeflenmektedir.

20 Enerji Verimliliği Desteği OLASI PROJE TÜR VE KAPSAMLARI Enerji yönetimi, enerji etütleri Buhar üretimi ve dağıtımı (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, buhar tahrikli sistemler) Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ve soğutma sistemleri Elektrik kullanımı (fan, pompa, kompresör, vb. cihazlarda) Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi Atık ısının değerlendirilmesi Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonları Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması, elektrik ve ısının birlikte üretilmesi

21 Çevre Teknolojileri ve Enerji Verimliliği Desteği ÖNCELİKLER Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları Sektöre örnek teşkil edecek uygulamalar/ demonstrasyon niteliği Katma değer artı değer Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı

22 Çevre Destekleri Mali Şartlar MEVCUT ŞARTLAR Proje Süresi : En fazla 1,5 yıl Destek Miktarı : En fazla ABD$ * Destek Oranı : Proje Bütçesinin en fazla %50 si Geri Ödeme Süresi : 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) Hizmet Bedeli : TTGV Destek miktarının en fazla %6 sı (%3+%3) * Enerji Verimliliği için alt sınır: ABD$ PLANLANAN ÇALIŞMALAR Başta Enerji Verimliliği alanında olmak üzere, projelerin çeşitli özelliklerine bağlı olarak daha esnek modellerin uygulanması, EVD vb. hizmet sağlayıcılar ile işbirliklerinin artırıldığı mekanizmaların geliştirilmesi.

23 Çevre Destekleri Değerlendirme Portföy: 27 Proje Toplam Kullandırım: 11,2 Milyon ABD Doları Sektörler: Tekstil, Seramik, Alüminyum, Enerji, Kağıt, Plastik, Gıda, Çelik, Gazbeton, Hayvan Yemi, Kimya, Geri Kazanım, İzolasyon, Bölgeler: Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu Firma Büyüklüğü: Büyük + KOBİ İzleme/ değerlendirme çalışmaları, başarı öyküleri

24 PROGRAM YÖNETİMİ DANIŞMANLIK & PROJE UYGULAMA FON YÖNETİMİ FİKİR VE POLİTİKA GELİŞTİRME

25 Ar-Ge Akademisi Programı Ar-Ge Akademisinin amacı; ülkemizde Ar-Ge bütçelerinin ve çalışan sayısının artmasına paralel olarak karmaşıklaşan Ar-Ge Yönetimi süreçlerinin daha profesyonel ve yetkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktır. Başta sayıları git gide artmakta olan Ar-Ge Merkezleri çalışanları olmak üzere; Firmalar Teknoparklar Kamu (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, BTSB vb.) Teknoloji Transfer Ofisleri Üniversiteler Eğitim Programı içeriği: 22 iş günü sürecek 9 Eğitim Modülü Proje Takım Çalışması Mentör Dersleri Destekleyici faaliyetler (konferans ve networking faaliyetlerine katılım vb.) 25

26 Ar-Ge Sonuçlarının Ticarileştirilmesi Amacıyla KOBİ lere Yönelik Koçluk Programı Tasarımı Projesi Amaç: Horizon 2020 programı içinde tasarlanan Yeni KOBİ Aracı için öngörülen koçluk metodolojisini tasarlamak Başlangıç : 1 Haziran 2013 Bitiş : 30 Haziran pilot ülkede uygulama: Aralarında Amerika ve Avustralya nın da bulunduğu 44 ülkenin inovasyon destekleri incelendi. 7 ülkede raporlanan sistemler detaylı incelenerek Komisyona ara rapor olarak sunuldu.

27 [ino]reka Yenileşim Esaslı Rekabetçilik ve İhtiyaç Analizi Pazar Analizi Genel Bilgilendir me Toplantısı Firma Ziyaretle ri Değerlendir me, Stratejik Yol Haritası Belirleme ve Raporlama Kapanış Toplantısı ve Çalıştayı Sektör Analizi 27

28 [ino]reka Yenileşim Esaslı Rekabetçilik ve İhtiyaç Analizi Bugüne kadar: 15 küme -310 firma analizi gerçekleştirildi Proje Konusu Firma Sayısı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 1 Polatlı OSB - Tarım 10 Nis.11 Tem.11 2 Polatlı OSB - Yapı 10 Nis.11 Tem.11 3 İMMİB - Beyaz Eşya 23 Oca.12 Nis.12 4 Adana TO - Gıda 13 Nis.12 May.12 5 Bursa TSO - Otomotiv 15 Nis.12 Haz.12 6 OSSA 24 Mar.12 Haz.12 7 ESAC 20 Eyl.12 Ara.12 8 AKİB - Mobilya 16 Nis.13 Haz.13 9 EOSB - Mobilya 13 May.13 Eyl İvedik OSB - Plastik 25 Oca.13 Kas OSSA Ara.13 Oca RKSD 23 Ara.13 Nis OSTİM - Kauçuk 34 Oca.14 Nis Bilkent Cyberpark - Yazılım 20 Şubat.14 May Aydınlatma Sektörü 30 Ekim.14 devam

29 İZKA Ekoverimlilik Programı 27 Aralık 2013 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve TTGV arasında imzalanan protokol ile ortak bir teknik ve mali destek programı olarak yürürlüğe giren İzmir Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Programı, 2014 yılı başı itibarıyla başlamıştır yılı içinde, söz konusu destek programı ile ilgili çağrıya çıkılarak örnek uygulamaların gerçekleştirileceği 4 firmanın seçimi belirlenmiş olan kriterlere göre yapılmıştır. Seçilen dört firma için programın teknik destek ayağı kapsamında kapsamlı ekoverimlilik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte üniversite ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve çeşitli danışmanlık firmalarıyla işbirlikleri yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda her dört firmada da enerji, su, hammadde, kimyasal madde tüketimleri ile atık ve atıksu azaltımına yönelik olarak hayata geçirilecek eko-verimlilik projeleri geliştirilmiştir. Mali destek ayağı kapsamında ise, Vakfımız söz konusu projelere İZKA tarafından sağlanan toplam TL lik hibe desteğine aracılık etmekte, aynı zamanda da iki projeye yaklaşık TL lik geri ödemeli destek sağlamaktadır. Firmaların kendi katkılarıyla birlikte toplam 1,1 milyon TL lik yatırım hacmi yaratılmış bulunmaktadır.

30 GEKA - TTGV İŞBİRLİĞİ GÜNEY EGE BÖLGESİ YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİ ÇALIŞMASI Hedef Güney Ege Bölgesinde sürdürülebilir yenilik sistemi oluşturarak akıllı ihtisaslaşma sağlamak ve öncü sektörlerin geliştirilmesi ile bölgenin yaşam kalitesine ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktır. Amaç ve Kapsam Denizli, Aydın ve Muğla illerinde; Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik konularında mevcut durum analizi ile potansiyelin belirlenmesi, Bölgenin öncelikli ve rekabetçi teknoloji alan ve sektörlerinin tespiti, Rekabetçi alanların geliştirilmesi ve bölgesel bazda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Strateji Eylem Planının oluşturulması, Öncelikli eylem ve tedbirlere ilişkin uygulamaya dönük projelendirme yapılması, Stratejik hedeflere ulaşma başarısının ölçülmesi için izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi.

31 Uygulama Süreci Proje Yönlendirme Kurulu (PYK) Oluşumu Aşama I Mevcut Durum Analizi (Ekim 2014 Haziran 2015) Güney Ege Bölgesi olarak Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik kapasitesi açısından neredeyiz, bölgesel farklılıklarımız nelerdir ve ne istiyoruz sorularına cevap aranacaktır. Aşama II - Stratejik Planlama (Temmuz 2015 Ekim 2015) Gidilmek istenen yere nasıl ulaşılır? sorusunu yanıtlamak üzere uygulamaya yönelik tedbir ve faaliyetler belirlenecek, öncelikli faaliyetler için projelendirme çalışmaları yapılacaktır.

32 Aşama I - Adımlar PYK Proje Açılış Toplantısı ve Öz-Değerlendirme Çalışması Bölgesel Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Profilini Oluşturma Anket Çalışması Sektörel yenilik ve rekabetçilik anket uygulaması Üniversitelere araştırma altyapısı ve girişimcilik anket uygulaması Öncelikli ve Rekabetçi Sektörlerin Belirlenmesi Yatırım ve Girişimcilik Yoğunluğu Kurumsallık, İnsan Kaynakları ve İstihdam Durumu İhracat Hacmi İmalat Yetkinliği Ar-Ge ve Yenilik Düzeyi Saha çalışması Her il den ortalama 15 firmanın sahada analizi Her üniversiteden ortalama 25 akademisyen ile birebir görüşülmesi Öne çıkan sektörlerin ulusal ve küresel ekonomik, ticari ve teknolojik analizi ile bölgenin küresel konumlandırması İl ve bölge bazında yenilik ve girişimcilik mevcut durum analiz sonuçlarının raporlanması

33 Aşama II - Adımlar Stratejik Planlama Çalışması Yenilik Vizyonu belirlenmesi, vizyona uygun Senaryo planlaması ile geleceğe yönelik bölgeye özel senaryolar üretilmesi Bölgesel yenilik ve girişimcilik strateji hedeflerinin belirlenmesi İş Fikirlerinin Projelendirilmesi Hedeflere uygun tedbir ve eylemler belirlenmesi Her il için önceliklendirilen eylemler (iş fikirleri) için detaylı iş planlaması (projelendirme) yapılması Stratejik öncelik ve hedeflere ulaşma başarısının ölçülmesi amacıyla izleme ve değerlendirme sistematiğinin tanımlanması

34 Diğer Danışmanlık Eğitim ve Proje Faaliyetleri TechAnkara Ankara daki teknoparkları işbirliklerini geliştirmek bir araya getirmiş ve Ankara yı bir teknoloji üssü markası haline getirebilmek için oluşturulan bir platformdur. (Tech-Ankara Platformu) Teknoloji Tranfer Ofislerinin kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında Mevcut Durum Analizi, İhtiyaç Analizi ve Strateji Geliştirme çalışmalarında danışmanlık sağlanması Spesifik sektörlerdeki firmalar için Mentorlük Programları yürütülmesi (Örneğin: Gıda Sektörü) Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) Texas Üniversitesi TTO (The IC2 Institute) işbirliğinde Amerika Dışİşleri Bakanlığı tarafından fonlanan uzun soluklu (4 ay) yoğun bir eğitim programıdır. Bu yıl 3.sü düzenlenecektir. Bölgesel ve Sektörel İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Programları (Sanayi Odaları, Sektör Birlikleri, Kümeler, Üniversiteler ve Bölgesel Aktörlerle işbirliği halinde) ESİNKAP (www.esinkap.net) Eskişehir İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Programı (1 senelik pilot bir proje sonrası, sürdürülebilir bir program ve platform oluşturulmuştur. OKÜMKAP: Bursa da otomotiv sanayi kümelenmesi çalışmaları için bir proje yürütülmüştür.

35 PROGRAM YÖNETİMİ DANIŞMANLIK & PROJE UYGULAMA FON YÖNETİMİ FİKİR VE POLİTİKA GELİŞTİRME

36 FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ TTGV alternatif yatırım araçları alanında aktif bir oyuncudur. TTGV ülkemizdeki Girişim Sermayesi fonlarında önde gelen kurumsal yatırımcılardan biridir. Ayrıca, teknoloji odaklı erken aşama başlangıç sermayesi yatırımı konusunda Teknoloji Yatırım A.Ş. adında bir iştiraki bulunmaktadır. Bu kapsamda şu ana kadar 7 adet yatırım gerçekleştirilmiştir. TTGV aşağıdaki Girişim Sermayesi fonları içinde ortak olarak yer almaktadır. Bu fonlar Türkiye de bu alanda kurulmuş ilk fon niteliğini taşımaktadır. İş Girişim : USD Turkven : USD Istanbul Venture Capital Initiative (ivci) Fonların fonu yapısı olarak TTGV, KOSGEB, TKB, Garanti Bankası, National Bank of Greece and Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund -EIF) ortaklığında kuruldu. Toplam Fon büyüklüğü M Euro EIF tarafından yönetilmektedir.

37 Start up finansmanı FON YÖNETİMİ Teknoloji Yatırım A.Ş erken aşama başlangıç sermayesi fonudur: - Fon yüksek rekabetçi ve özgün iş modellerine sahip girişimci takımlarına yatırım yapmayı hedeflemekte. - 4 yıllık sürede yapılan yatırımlar: ( 5 m $ sermaye ) UCA Medical (Yaşam Bilimleri-Kalp Ameliyatı Robotu) LOGOBİZ (Bilişim) Infotech (Bilişim) Mobiga (Mobil Eğlence) Asset Medikal (Tıbbi Aletler) Worldbi Yazılım (İş Geliştirme Yazılımı) Microsense (Infrated Detektörler) Teknopark Yatırımları Dünya Bankası kaynakları aracılığıyla sağlanan finansman: ABD$ Bilkent Cyberplaza Ankara : ABD$ İTÜ Arı Teknokent İstanbul: ABD$

38 FİKİR VE POLİTİKA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Dünya da ve Türkiye de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi Sektörel İnceleme Çalışmaları-2: İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı (2011 Raporu) ABD Üniversite Teknoparkları İnceleme Çalışması Türkiye İçin Gözlem ve Öneriler (2012 Raporu) Girişim Sermayesi: Türkiye için Çıkarımlar ve Öneriler Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi EKOSKOP: Sürdürülebilir Rekabetçilik İçin Temiz Üretim Green Entrepreneurship in Turkey Ekim

39 TTGV 2015 Yeni Faaliyet Alanları - I Fon Büyüklüğü: 10 M. ABD$ Temiz teknoloji alanında bir girişimcilik eko-sisteminin oluşmasında katalizör olacak bir modeldir. Söz konusu destek mekanizmasının temel hedefleri; Çevre Dostu Teknoloji, Ürün ve Hizmet alanlarına yönelik olarak; Yeni girişimcilik ve yatırım fırsatlarına dikkat çekilerek farkındalık yaratılması, Girişimcilerin desteklenerek çevre alanındaki yeni iş fırsatları ve büyümenin desteklenmesi, Ar-Ge ye (özellikle üniversitede yapılan çalışmaların sonuçlarına) dayalı iş fikirlerinin ticarileşmesi süreçlerine destek sağlanması Çevre Dostu Teknoloji, Ürün ve Hizmet : Enerji verimliliği, Hava ve çevre kalitesi, Ozon tabakasına zarar vermeyen sistemler İleri malzemeler ve üretim Enerji depolama, Geri dönüşüm ve atık yönetimi, Hassas ve akıllı tarım Biyomalzeme ve biyoyakıtlar, Sürdürülebilir ulaşım (akıllı lojistik vb.), Akıllı enerji dağıtımı (grid teknolojileri), Güneş/rüzgar sistemleri, Su (arıtım, geri kazanım vb.) Diğer

40 TTGV 2015 Yeni Faaliyet Alanları - II TEKNOLOJİ VE FİKRİ MÜLKİYET PAZARYERİ Ülkemizde fikri mülkiyet arz ve talep eden kurumlar arasında aracılık edecek bir platforma ilişkin bir ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Bu tür bir ara yüzün başarılı olabilmesi için, üretilen fikri mülkiyetin sergilendiği bir web portalının ötesinde, geliştirilmiş olan fikri mülkiyetin ticari potansiyelini belirleyecek ve açık inovasyon kavramı altında firmaların taleplerini uygun bir formatta toplayacak hizmetlerle desteklenmesi gerektiği anlaşılmıştır yılı içerisinde tüm paydaşların katılımını sağlayacak bir model ile belirlenen amaca hizmet edecek bir pazar yerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

41 AĞYAPI SPONSOR FİRMALARI (Büyük Kurumsal Firmalar) AĞYAPI ÜYELERİ (Üniversiteler, TTO lar, Ar-Ge Merkezleri, Firmalar, vb.) AĞYAPI FON/DESTEKÇİLERİ (Devlet Destek Kurumları) Ağyapı Moderasyonu TT DANIŞMA KURULU (Firmalar, Devlet Destek Kurumları, Üniversiteler, TTO lar, vb.) Teknoloji/Sektör Öncüleri (Büyük Kurumsal Firmalar) Yatırımcı /Fonlar Üniversiteler TEK-FM EKOSİSTEMİ Firma Talebine Göre Yapılacak Ar-Ge TTO lar Araştırma Merkezleri Teknoloji Gereksinimleri (Teknoloji Audit) Problemler, Ar-Ge Gereksinimleri AÇIK İNOVASYON Kullanılmayan Patentler TEK-FM AĞI - Web Portalı/Vitrin -FM ten Teknoloji Önerisi Geliştirme Aracılık Hizmeti - Eşleştirme ve Proje Pazarı Etkinlikleri - Seminer/Eğitimler - Uluslararasılaşma - EEN - WIPO Green, vb. Know -how Uzman / Mentörler DEĞER OLUŞTURAN Faaliyetler -Patent paketi oluşturma -Pazara Giriş/Pazarlama -İş Modeli Geliştirme -Değerleme -Müzakere -Sözleşme Yönetimi Spin-Off Başlangıç Sermayesi Lisanslama... vb. Sanayi Ortakları Kavram Kanıtlama (Proof of Concept)

42 TTGV 2015 Yeni Faaliyet Alanları - III TTGV nin Yetenek ve Yaratıcılık Penceresi Bilginin ticarileştirilmesine yönelik bir endüstriyel yaratıcılık (k2b) merkezi Farklı model ve etkinlikler ile girişimciler, araştırmacılar, şirketler, yatırımcılar ile pazar, hizmet sağlayıcılar, akıl hocaları ve uzman ağların bir araya getirilmesine olanak sağlanayak tasarım özellikleri ve altyapıya sahip bir çatı ve toplanma noktası Merkez 2015 yılının ilk yarısında Bilkent Cyberpark TTGV Genel Sekreterlik Ofislerinin bulunduğu katta faaliyete geçecek

43 NEDEN? Büyük Firmalar Hizmet Sağlayıcı/ Danışmanlar Orta Büyüklükte İşletme Kıvılcım/ Çekim Merkezi Yeni/Yaratıcı Fikirler/İşbirlikleri TTGV Talebi Mentörler / Kolaylaştırıcılar Araştırma Tabanlı Girişim Yaratıcı Yetenek TTGV nin Hedef Grubu

44 TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLİKTE YENİ BAZI DESTEK YAKLAŞIMLARI...

45 Teknolojide Fırsatlar Son 20 yıl: Tüm inovasyon finans ve bilişim sektörlerinde. Finans: Derivatif, tranş, arbitraj, CDO, CSO... Bilişim: PC, Ağ, WEB, Internet, Cloud... Diğer sektörler: Ulaşım, Gıda, Eğitim, Sağlık GELİŞMESİ GEREKLİ ALANLAR Gelecek 20 yıl: İnovasyon: Yeni fikirlerin karlı uygulaması Shumpeter - Verimliliğe odak - Sürdürülebilirliğe odak ÜÇ ODAK ALAN! Dijital Teknolojiler mobil teknolojiler-internet İleri Malzemeler Enerji Verimliliği

46 Teknolojide Fırsatlar Yeni Trend: Kişiselleştirilmiş Herşey (Ör: Arabalar, pasif medikal cihazlar) İnternetle endüstrinin buluşması Hayatın her noktasının içine sensörlerin gömülmesi (Büyük veri) Yollar, binalar, tarlalar akıllanmaya başlıyor, İş yapma şekilleri açıklaşıyor.. Bulut, büyük veri, açık inovasyon (Büyük veri kullanlarak hastalıkların erken dönemde yönetilebilmesi konusunda ar-ge) MR gibi yüksek teknolojili görüntüleme cihazlarında dijital altyapı çok üst seviyede ama bu altyapının rejeneratif tıpta uygulaması yok denecek kadar az Önleyici tıp yoluyla sağlıkta verimliliğin artırılması (skolyozun (omurga deformasyonu eğriliğinin) önlenmesi-(kızım Dik Dur!) Örneğin tüketici elektroniğinde insanların yüzlerce komutunu, jestini anlayabilen, üzerinde birçok sensör bulunan yerine göre bir yolun üzerinde, bir trafik lambasının içine gömülü, bir önleyici sağlık cihazı olarak kullanılabilen hayatı kolaylaştırıcılar...

47 Girişimcilik Girişimcinin Finansman Kaynakları

48 KİTLE FONLAMA Kitle Fonlama Sıklıkla rastlanan tematik alanlar: - çevre, eğitim, sağlık, - tasarım, - kültür & sanat, - müzik, - mobil teknolojiler, - bilgisayar oyunları, - hayır işleri ve filantropi Tüm Üyeler Demonstre Edilmeye İhtiyaç Olan Fikir Değerlendirme İzleme ve Raporlama Proje Uygulama FMH ları Fikir Sahibine Ait Ürün Demosu Bağışçı Üyeler Sponsorlar (Şartlı Eş Finansman) Diğer Üyeler

49 Girişim Sermayesi ve Ölüm Vadisi

50 Türkiye deki Bazı İnkübatör ve Hızlandırıcı Programlar - III İSİM İÇERİK/TEMA HİZMETLER İNTERNET SİTESİ GARAJ (TOBB Girişimcilik/ Hızlandırıcı, Ofis ve Altyapı Desteği, Mentör ETÜ/TEPAV)-Ankara Ortak Çalışma Desteği, Tasarım ve Yazılım Desteği j.org.tr/ Koç Üniversitesi Girişimcilik Girişimcilik ve Mentör Desteği İnkübasyon Merkezi n.ku.edu.tr/tr/ Çekirdek (İTÜ) Girişimcilik Kadir Has Universitesi Ortak Çalışma FabLab Laboratuarı Tasarım Atölyesi Şehir Tasarımı Kadıköy (TAK) Odaklı Ortak (Kadıköy Belediyesi) Çalışma Alanı Atölye İstanbul (Bağımsız) Ortak Çalışma Alanı Girişim Fabrikası (Özyeğin Üniversitesi) Girişimcilik Sosyal Kuluçka Merkezi (Bilgi Üniversitesi) Sosyal Girişimcilik Ar-Ge Desteği, Ofis ve Altyapı Desteği Laboratuar, Mentör, Çekirdek Sermaye, Çekirdek MBA, Ön Hızlandırıcı Kuluçka Teknik altyapı (3D Yazıcı vb.), Eğitim, Yaz Kampı, Çalıştaylar ekirdek.com/ Ortak Çalışma Alanı, Etkinlik, Çalıştay koytasarim.org/e Şehir Planlama Projeleri n/ Etkinlik, Çalıştay, Ortak Fikir ve Proje Üretme Hızlandırıcı, Ofis ve Altyapı Desteği, Mentör Desteği, Eğitim, Tasarım Girişimciliği Programı Kuluçka,Danışmanlık, Açık Atölyeler, Mekan Üniversite Altyapısı, Mentörlük,Finansman, Hukuki Destek,Ortak çalışma alanı - nbul.co/ mfabrikasi.com/ alkulucka.bilgi.ed u.tr/

51 Türkiye deki Bazı İnkübatör ve Hızlandırıcı Programlar- II (İstanbul) (İstanbul) (İstanbul) (İstanbul) (Ankara) (Ankara)

52 Türkiye deki Bazı İnkübatör ve Hızlandırıcı Programlar - III (Ankara) (İstanbul) (İstanbul) (İstanbul) (Ankara) (Ankara) (İstanbul) (İzmir)

53 KOSGEB - TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ TEKMER ler yeni işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini üniversitenin imkanları ile yürütülmesine olanak sağlamak için katılımcı üniversite içerisinde KOSGEB koordinasyonunda kurulan ön kuluçka ve kuluçka merkezleridir de İTÜ ile başlanmış ODTÜ ile devam etmiştir. Bugüne kadar 38 TEKMER kurulmuştur. FAYDALAR Çalışma Alanı (max. 3 sene), Ofis Hizmetleri-sekreterya Danışmanlık hizmetleri (teknik, yönetimsel, mali) Konferans ve toplantı odaları Üniversite olanakları KOSGEB Ar-Ge ve Endüstriyel Uygulama Desteklerinden yararlanma

54 Büyüme ve Ticarileşmenin Önündeki Engeller Büyüme Engelleri Genel Engeller Ticarileşme engelleri Strateji geliştirme yeteneklerinin eksikliği Finansmana Erişim Pazarın iyi anlaşılmaması Liderlik yetenekleri Fikri mülkiyet bilgisi ve Yetenekli işgücü eksikliği eksikliği yönetiminde sıkıntılar Zayıf rekabetçi Zayıf işbirliği yeteneği ve pozisyon ilişkiler Yüksek risk Büyümenin yönetilememesi İnovasyonun stratejinin bir parçası olmaması İnovasyon sürecinin yönetilememesi İnovasyon/risk alma kültürünün olmayışı Pazarlama/Satış Bilgi ve desteğe erişememe Düşük motivasyon Proje yönetiminin olmayışı

55 İş Modeli Kanvası KİLİT ORTAKLAR KİLİT ETKİNLİKLER DEĞER ÖNERİSİ MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER MÜŞTERİ KESİTLERİ Kilit tedarikçiler Kilit dağıtım kanalları Kilit araştırma kurumları Sorun çözme/ar- Ge Üretim Satış Pazarlama İlişkiler kurma Sözleşme Yönetimi KİLİT KAYNAKLAR Yenilik Performans Özelliştirme İşi görme Tasarım Marka/Konum Fiyat Maliyet düşürme Risk azaltma Ulaşılabilirlik Kullanım Kolaylığı Birebir Kitle iletişim Online araçlar Kulaktan kulağa Self servis SSH KANALLAR Kitle pazarlar Niş pazarlar Çok yönlü platform Fiziksel Düşünsel(Fikri mülkiyet) İK Finansal Dağıtım Toptan Online MALİYET YAPISI Sabit maliyetler Değişken maliyetler Ölçek ekonomisi Geliştirme maliyetleri GELİR KAYNAKLARI Ürün satışı Kullanım ücreti Üyelik Aidatı Ödünç verme Kiralam Lisanslama Komisyon Sabit fiyatlandırma Ürün özelliğine göre Müşteri kesitine göre

56 İş Modeli Kanvası KİLİT ORTAKLAR KİLİT ETKİNLİKLER DEĞER ÖNERİSİ MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER MÜŞTERİ KESİTLERİ Kilit tedarikçiler Kilit dağıtım kanalları Kilit araştırma kurumları Sorun çözme/ar- Ge Üretim Satış Pazarlama İlişkiler kurma Sözleşme Yönetimi KİLİT KAYNAKLAR Yenilik Performans Özelliştirme İşi görme Tasarım Marka/Konum Fiyat Maliyet düşürme Risk azaltma Ulaşılabilirlik Kullanım Kolaylığı Birebir Kitle iletişim Online araçlar Kulaktan kulağa Self servis SSH KANALLAR Kitle pazarlar Niş pazarlar Çok yönlü platform Fiziksel Düşünsel(Fikri mülkiyet) İK Finansal Dağıtım Toptan Online MALİYET YAPISI Sabit maliyetler Değişken maliyetler Ölçek ekonomisi Geliştirme maliyetleri GELİR KAYNAKLARI Ürün satışı Kullanım ücreti Üyelik Aidatı Ödünç verme Kiralam Lisanslama Komisyon Sabit fiyatlandırma Ürün özelliğine göre Müşteri kesitine göre

57 İş Modeli Kanvası Hipotezinizi oluşturun Testinizi tasarlayın Testi gerçekleştirin Sonuçları değerlendirin

58 (c) TTGV 2015 Teşekkürler...

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Kapanış Etkinliği ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 Dr. Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014. Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014. Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014 Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasındaki 5 Nisan

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ PANELĐ 27 Ekim 2010 Rize Ticaret Borsası KAPSAM TTGV Genel Tanıtımı TTGV Teknoloji Geliştirme

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TEKNOTREND: ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ VE TÜRK SANAYĠSĠ ĠSO Odakule Meclis Toplantı Salonu 22 Haziran 2010 Ġstanbul KAPSAM

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 5 Mart 2009 Kayseri 6 Mart 2009 Niğde 12 Mart 2009 Adana

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Ferda Uutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ENERJİ FİNANSMANI PANELİ MARKA TURSEFF - SATSO 24 Ocak 2012 Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası KAPSAM TTGV Genel

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı A. Hakan ÖZDEMİR 31 Mayıs 2010 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve PROJE DESTEKLERİ

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve PROJE DESTEKLERİ TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK-MAM Bilgi Günü Gebze, 22.06.2010 Serkan BÜRKEN, Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu Uzmanı 23.06.2011 1 TTGV nin Kuruluşu TTGV, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Enerji Verimliliği Destekleri II. Enerji Verimliliği Kongresi Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Gebze-Kocaeli, 9 Nisan 2009 KAPSAM TTGV Genel bilgilendirme TTGV ve Çevre/ Enerji Verimliliği

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi Tülay Akarsoy Altay, TTGV Baş Uzman 22 Eylül 2011, Başkent OSB İhtiyaç Analizi Uygulama Yöntemi Firmanın teknolojik yeteneklerinin, yenileşim süreç ve bileşenlerinin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI EKİM 2012 Dr. A. Hakan ÖZDEMİR TTGV Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre faaliyet gösteren bir Vakıf tır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

TTGV nin Desteklerinin Gelişimi

TTGV nin Desteklerinin Gelişimi 1991 1995 2000 2005 2010 2015 Ar&Ge Ticarileştirme Üretime Hazırlık TTGV nin Desteklerinin Gelişimi Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Odak: Özel Sektör Ar-Ge projeleri Kaynak: Ekonomi Bkn.lığı ve

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

TEKNOLOJİ VAKFI NERİ TÜSİAD, 26.05.2010 EKEN 26.05.2010 1

TEKNOLOJİ VAKFI NERİ TÜSİAD, 26.05.2010 EKEN 26.05.2010 1 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI AR-GE TEŞVİKLER KLERİ SEMİNER NERİ TÜSİAD, 26.05.2010 Yücel TELÇEKEN EKEN 26.05.2010 1 TTGV nin Kuruluşu TTGV, Türkiye T Cumhuriyeti nin Dünya D Bankası ile 5 Nisan 1991

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI KURUMSAL DENEYİM VE YETKİNLİKLER

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI KURUMSAL DENEYİM VE YETKİNLİKLER TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI KURUMSAL DENEYİM VE YETKİNLİKLER Destek Programları TTGV kurulduğu 1991 Haziran ayından bu yana ülkemizin bilim, teknoloji ve yenileşim sisteminin oluşmasında ve işlemesinde

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI

KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI Nedir? Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 24 özel sektör, 5 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır. Amacı Özel sektör ve kamunun özel sektörün uluslararası

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2 nın Amacı Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2 1512 Programının Amacı Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ Bu çalışmada TTGV desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.ttgv.org.tr den alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI 0 İçindekiler

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ. Sadık URANLI

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ. Sadık URANLI BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ Sadık URANLI Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) HAKKINDA II. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF)

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) TÜRKİYE DE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ PROJELERİNE YATIRIM YAPAN TEK ÖZEL FON Özet Kısaca SETF 20 milyon USD Venture Capital

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 20 Şubat 2014, Ankara İçerik Ajans Kurumsal Yapısı ve Görevleri Ankara Bölge Planı 2014-2023 Mali ve Teknik Destekler Doğrudan Faaliyet Desteği Teknik

Detaylı

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net www.adaptto.net iletisim@adaptto.net Teknoloji Transferi Nedir? Teknoloji Transferi kavramı bir kurum tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan kurum(lar)a başarılı bir şekilde

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Üniversitelerde Araştırma Değer Zinciri ve Bilginin Korunması

Üniversitelerde Araştırma Değer Zinciri ve Bilginin Korunması Üniversitelerde Araştırma Değer Zinciri ve Bilginin Korunması Dr. Cemil Arıkan Rektör Danışmanı SABANCI ÜNİVERSİTESİ ÜSİMP 4. Ulusal Kongresi, 2-3 Haziran 2011 Ege Üniversitesi, İzmir ARAŞTIRMA YÖNETİM

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Prof. Dr. A. Hamit SERBEST President of Executive

Detaylı

Her şey bağlamında anlam kazanır...

Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTÜ Teknokent Ve Avrupa İşletmeler Ağı USİMP KONGRESİ-2012 Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTU TEKNOKENT Kümeleşme, Platformlar, sinerji Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

TTGV. Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Merve BÖĞÜRCÜ III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONFERANSI

TTGV. Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Merve BÖĞÜRCÜ III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONFERANSI TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Merve BÖĞÜRCÜ III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONFERANSI 31 Mart 2011 TÜBİTAK UME/ GEBZE KAPSAM TTGV Genel Tanıtımı Finansal Kaynaklar

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma

Detaylı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı 1 Ülke İhtiyaçları Analizi Devlet Kuruluşları İlgili Fakülteler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör 2 Ülke İhtiyaçları Analizi 3 Öncelikli

Detaylı

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015 Selami BABACAN Kümelenme Koordinatörü 26 Şubat 2015 1 26 Kasım 2013 26 Şubat

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı