Türkiye de Yüksek Risk Grubundaki Gezici Çalışanların HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları. Bulgular ve Yorumlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Yüksek Risk Grubundaki Gezici Çalışanların HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları. Bulgular ve Yorumlar"

Transkript

1 Türkiye de Yüksek Risk Grubundaki Gezici Çalışanların HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları Bulgular ve Yorumlar

2 1. HIV Risk Faktörleri A. Riskli cinsel davranış 1. Çok sayıda cinsel partner 2. Seks işçileriyle cinsel ilişki 3. Eşzamanlı çokeşlilik B. Damariçi madde kullanımı C. Evden uzakta geçirilen zaman D. Alkol kullanımı 2. HIV Bilgisi ve Farkındalığı 3. Riskli Cinsel İlişkiyle İlgili Faktörler

3 HIV Risk Faktörleri

4 HIV Risk Faktörleri Bu araştırmada gezici çalışanlarda HIV enfeksiyonu bulaşma ve yayılımını artırması olası görülen dört potansiyel faktöre odaklanılmaktadır. Bunlar; Riskli cinsel davranış Damar içi madde kullanımı Evden uzakta geçirilen zaman Alkol kullanımı

5 HIV Risk Faktörleri İlk iki faktör (riskli cinsel davranış ve damariçi madde kullanımı) HIV in bulaşmasıyla ve yayılmasıyla doğrudan ilgilidir. Diğer iki faktör ise (evden uzakta geçirilen zaman ve alkol kullanımı) riskli cinsel davranışların olasılığını ve elverişliliğini artırması olası görülen faktörlerdir.

6 A. Riskli Cinsel Davranış 1. Çok Sayıda Cinsel Partner Türkiye de başlıca HIV yayılım yolunun karşı cinsle korunmasız cinsel birliktelik olduğu düşünülmektedir. Çalışanların yüzde 35 i, son 3 ayda 2 ya da daha fazla cinsel partnerle ilişkiye girdiklerini belirtmiştir.

7 Tablo 1. Çalışan Tipine Göre Son 3 Ayda İlişkiye Girilen Cinsel Partner Sayısı Dağılımı Partner Sayısı Denizciler Kamyon Şoförleri İnşaat Turizm Tümü 0 %42,6 %42,8 %53,5 %54,5 %48,2 1 %13,1 %15,2 %23,6 %15,9 %16,9 2 %16,4 %12,5 %12,9 %17,3 %14,7 3 %8,5 %10,4 %4,9 %7,2 %7,8 4 %7,2 %9,4 %3,5 %2,2 %5,7 5 %4,6 %5,1 %1,4 %1,8 %3,3 6+ %7,6 %4,7 %0,4 %1,1 %3,5 Tabloya göre, birden fazla partnerle cinsel ilişkiye giren çalışanların çoğunluğunun bekar olduğu görülmektedir. Ancak, evli çalışanların da önemli oranda başka partnerlerle cinsel ilişkiye girdiği görülmektedir.

8 Şekil 1: Çalışan Türüne ve Medeni Duruma Göre Birden Fazla Eşle Cinsel İlişkiye Girme Dağılımı Şekil 1 de, evli çalışanların yüzde 20 sinin başka partnerlerle de cinsel ilişkiye girdiğini göstermektedir. Özellikle (sırasıyla %38 ve %37 oranlarında başka partnerlerle cinsel ilişkiye girdiği görülen) denizciler ve kamyon şoförlerinin durumu özellikle endişe vericidir. Evli çalışanlarda başka partnerle cinsel ilişkiye girme oranı daha düşük olsa bile çalışanın evli olduğu eşinin bu cinsel etkinlikten haberi olmaması durumunda potansiyel HIV yayılımı riski daha da artabilmektedir.

9 Şekil 2: Son 3 Ayda Evli Olunan Eş Dışında Cinsel İlişkiye Girilen Partnerle Prezervatif Kullanım Sıklığı Eşi dışında başkalarıyla cinsel ilişkiye girdiğinde prezarvatif kullanma olasılığı en düşük görünen grup inşaat sektöründe çalışanlar, en yüksek görünen grup ise kamyon şoförleridir. Turizm sektöründe çalışanların %24 ü, denizcilerin ise yalnızca %15 i herzaman prezervatif kullandığını belirtmektedir.

10 Şekil 3: Medeni Duruma Göre Son 3 Ayda Evli Olunan Eş Dışında Cinsel İlişkiye Girilen Partnerle Prezervatif Kullanım Sıklığı Şekilde görüldüğü gibi evli çalışanların farklı partnerlerle cinsel ilişkiye girme durumunda, prezervatif kullanım oranı daha düşüktür.

11 2. Seks İşçileriyle Cinsel İlişki Dünyanın diğer ülkelerinde yapılan çalışmalarda, elde edilen bulgulara dayanarak, gezici çalışanlar açısından, seks işçileriyle girilen cinsel ilişkinin en büyük HIV risk faktörlerinden biri olduğu görülmektedir. Başka eşlerle girilen cinsel ilişkiye ek olarak, çalışanlara özellikle seks işçileriyle girilen cinsel ilişki hakkında sorular yöneltilmiştir.

12 Şekil 4. Seks İşçileriyle Cinsel İlişkinin Sıklığı Çalışanların seks işçileriyle cinsel ilişkiye girme oranlarının aşırı yüksek olduğu görülmektedir. Bu oran %49 ile turizm çalışanları arasında en düşük, %73 ile denizciler arasında en yüksektir. Genel olarak bakıldığında, çalışanların arada bir ya da daha sık aralıklarla seks işçileriyle cinsel ilişkiye girmesi (bütün çalışanlar içinde %35 oranında) endişe verici boyuttadır.

13 Şekil 5. Seks işçisiyle girilen son cinsel ilişki esnasında prezervatif kullanımı Seks işçileriyle girilen cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanımı sorulduğunda, çalışanların %45,1 i son cinsel ilişkilerinde prezervatif kullandığını belirtmiştir. Bu oldukça düşük bir orandır. Çalışan türüne bağlı herhangi bir istatistiki farklılık bulunmamaktadır.

14 Şekil 6. Medeni Duruma Göre Seks İşçileriyle Cinsel İlişkiye Girme Sıklığı Evli çalışanların seks işçileriyle cinsel ilişkiye girme oranı, bekarlara göre daha düşüktür. Ancak, seks işçileriyle cinsel ilişkiye giren evli çalışanların prezervatif kullanma eğilimi daha düşüktür. Şekil 7. Medeni duruma göre seks işçisiyle girilen son cinsel ilişki esnasında prezervatif kullanımı

15 Şekil 8. Çalışan Türüne Göre Seyahat ve Seks İşçileriyle Girilen Cinsel İlişki Bulgular, seks işçileriyle cinsel ilişkinin ağırlıkla; Türkiye de, Kişinin memleketinde, Türkiye içinde seyahat sırasında, gerçekleştiğini göstermektedir

16 Denizcilerin ve kamyon şoförlerinin %30 dan fazlası seks işçileriyle yurtdışında ilişkiye girdiklerini ifade ederken, bu oran inşaat işçilerinde %3, turizm sektöründe çalışanlarda %0,3 tür. Gerek denizciler, gerek kamyon şoförleri, seks işçileriyle kaydadeğer bir oranda Türkiye de cinsel ilişkiye girdiklerini ifade etseler de, kamyon şoförlerinin Türkiye de seks işçileriyle cinsel ilişkiye girme oranı (%38), yurtdışına kıyasla daha fazladır (%30). Seks işçileriyle evlerinde cinsel ilişkiye girme oranı en yüksek olanlar, inşaat (%29) ve turizm sektöründe (%21) çalışanlardır.

17 Tablo 2. Çalışan Tipine Göre Seks İşçilerine Ulaşılan Yerler Denizciler Kamyon Şoförleri İnşaat Turizm Tümü İnternet %10 %4 %9 %7 %8 Bar/gece kulübü %47 %20 %31 %27 %31 Geçici/ kiralık mesken %25 %36 %15 %10 %22 Yolda %11 %33 %4 %3 %13 Diğer %10 %9 %17 %9 %11 Özellikle denizciler (%47), inşaat işçileri (%31) ve turizm çalışanları (%27) açısından, bar ve gece kulüpleri seks işçileriyle buluşma anlamında popüler mekanlar olarak görünmektedir. Kamyon sürücülerinin %36 sı, denizcilerin %25 i seks işçileriyle geçici/kiralık meskenlerde birlikte olmaktadır. Çalışanların seks işçilerine diğer ulaşma yolları arasında, telefon, randevuevleri ve arkadaşlar olarak sayılabilir.

18 Tablo 3. Son 3 Ay İçinde Seks İşçileriyle Cinsel İlişkiye Girilen Ortamlar Denizciler Kamyon Şoförleri İnşaat Turizm Tümü Ev %18 %10 %21 %17 %16 Genelev %8 %6 %13 %4 %8 Buluşma evi %13 %6 %6 %4 %7 Taşıt /Gemi %12 %39 %3 %3 %14 Otel %29 %21 %7 %21 %20 Dış mekan %2 %6 %3 %1 %3 Denizciler (%29), kamyon şoförleri ve turizm sektöründe çalışanlar için (%21) için oteller seks işçileriyle cinsel ilişkiye girmede elverişli ortamlar olarak görülmektedir. İnşaat işçileri ise genellikle seks işçileriyle evlerinde (%21) cinsel ilişkiye girmektedir. Denizciler (%18) ve turizm sektöründe çalışanlar (%17) içinde bu oran yüksektir. Kamyon şoförlerinin %37 si ise seks işçileriyle araçlarında cinsel ilişkiye girmektedir.

19 3. Eşzamanlı Çokeşlilik Bu araştırma, Türkiye de dört sektörde çalışanlar arasında eşzamanlı çokeşliliğe ilişkin verileri biraraya toplamıştır. Bu araştırma, Türkiye de zaman içinde yapılacak olan (bu çalışmada ele alınan ve ele alınmayan diğer risk grupları) araştırmaların verileriyle karşılaştırılmasında önemli bir başvuru kaynağı oluşturacaktır.

20 Tablo 4. Eşzamanlı Çokeşlilik İlişkisi İçinde Olan Çalışanlar Denizciler Kamyon Şoförleri İnşaat Turizm Tümü Eşzamanlı Çokeşlilik Oranı %13,3 %9,5 %10,8 %7,8 %10,5 Düzensiz prezervatif kullanımı ve Eşzamanlı Çokeşlilik %10,6 %7,6 %8,0 %6,6 %8,3 %13,3 ile denizciler ve %10,8 ile inşaat işçileri, daha yüksek oranlarda eşzamanlı çokeşlilik içinde cinsel ilişkiye girdiğini ifade etmektedir. En düşük dağılım oranı turizm sektöründe çalışanlar (%7,8) arasındadır. Denizciler ise, %10,6 ile düzensiz prezervatif kullanımı ve çokeşli cinsel birliktelik içinde olduğu bilgisini vermektedir.

21 B. Madde Kullanımı Tablo 5. Damariçi Madde Kullandığını Söyleyen Çalışanlar Denizciler Kamyon Şoförleri İnşaat Turizm Tümü %2,6 %0,3 %0,7 %0,7 %1,1 Çalışanlar alkol ve sigara da kullanıyor olsa da, farklı tipte madde kullanan (örneğin, marihuana, kokain, ecstasy vb.) çalışan sayısı son derece azdır. Aslında, anketi yanıtlayan çalışanların neredeyse %90 ı, alkol ve sigara dışında asla başka bir madde kullanmadığını ifade etmektedir. Odak grubu görüşmelerinde, bazı çalışanlar, sık olmamakla birlikte madde kullanıldığını ifade etmiştir.

22 C. Evden Ayrı Geçirilen Zaman Gezici çalışanları, HIV enfeksiyonu kapma açısından daha zayıf kılan birincil faktörlerden biri de evden uzun süre ayrı kalmalarıdır. Tablo 6. Çalışan Türüne Göre Son 12 Ayda Evden Uzakta Geçirilen Ay Ortalaması Denizciler Kamyon Şoförleri İnşaat Turizm Tümü 6,8 5,2 5,0 5,7 5,7 Denizciler, ortalama 6,8 ayla diğer çalışanların 5,0 ila 5,7 aylık ortalamaları ile kıyaslandığında, evden en uzun süre ayrı kalanlardır. Evden uzakta olunan dönem, yılın neredeyse yarısını kapsadığından önem taşımaktadır.

23 Şekil 9. Çalışanların Geçtiğimiz Yıl Evden Uzakta Geçirdikleri Ay Sayısı Denizciler genelde evden 6 aydan fazla uzakta kalma eğiliminde iken kamyon şoförlerinde durum tam tersidir. Şoförlerin çoğu, 2-6 ay arasında evden uzak kalma eğilimi göstermektedir. İnşaat işçileri ise normal bir dağılım göstermektedir. Turizm sektöründe çalışan birçok kişi 1-3 ayı evden uzakta geçirirken, pek çok çalışan da 9-12 ay arasında evden uzak kalmaktadır.

24 Şekil 10. İş İçin Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Eden Çalışanlar Çalışanların, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında oldukça sık seyahate çıktıkları görülmektedir. Bu durum, evden uzakta riskli davranışa bağlı olasılıkların daha çok ortaya çıkabileceğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca çalışanlar genellikle İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara gibi büyük kentler ya da turistik bölgelere seyahat ettiklerini bildirmektedir.

25 Tablo 7. Son 12 Ay İçinde Bir Ülkeyi Ziyaret Eden Çalışanlar Ülke Tüm çalışanlar Denizciler Kamyon şoförleri Rusya %34,7 %40,1 %29,7 İtalya %18,0 %24,6 %12,2 Romanya %16,8 %16,2 %19,8 Almanya %12,6 %8,1 %15,3 Ukrayna %11,7 %16,2 %7,7 Gürcistan %11,3 %3,0 %24,8 Bulgaristan %9,2 %4,7 %17,1 Libya %8,4 %14,8 %1,4 Yunanistan %6,5 %6,7 %7,7 Portekiz %4,2 %6,7 %1,8 Yurtdışına çıkan çalışanlar ağırlıkla, bütün Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika da farklı ülkelere seyahat eden denizciler ve kamyon şoförleridir. Geçtiğimiz yıl boyunca bu çalışanların seyahat ettiği ülkeler, İspanya dan Japonya ya, Kongo dan, Suudi Arabistan a uzanan bir çeşitlilik göstermektedir.

26 Şekil 11. Çalışanların Dışarıda Geçirilen Aylara Göre Geri Birikimli Dağılımı Seyahat sonuçları bütün olarak, çalışanların hayli gezgin olduğuna işaret etmektedir. Geçen yıl boyunca, bütün çalışanların %97 si en az 1 ay, %87 si en az 2 ay evden uzakta zaman geçirmiştir.

27 D. Alkol Kullanımı Şekil 12. Alkol Kullanımı Sıklığı Çalışanlar arasında alkol tüketiminin oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Çalışanların %44,4 ü en azından arada bir alkol tükettiklerini belirtmektedir. Dikkate değer sayıda çalışan ise asla alkol kullanmadığını söylemektedir. Bu oran denizcilerde %27 den, inşaat işçilerinde %37 ye kadar çeşitlilik göstermektedir. En fazla revaçta olan alkollü içecekler, anket ve grup tartışmaları temele alındığında, (sırasıyla) bira, rakı ve votkadır.

28 HIV Bilgisi ve Farkındalığı

29 Şekil 13. HIV Bilgi Sorularına Verilen Doğru Yanıtlara Göre Sonuçlar Çalışanların sıkça riskli cinsel ilişkiye girmeleri, HIV e ilişkin bilgilerinin ne düzeyde olduğu sorusunu akla getirmektedir? Dağılıma göre, çalışanların çoğunluğunun, HIV in geçişi ve HIV den korunma yollarıyla ilgili bilgilerinin temel düzeyde olduğu söylenebilir. Belirli HIV bilgi sorularına verilen yanıtlar incelendiğinde aynı sonucun ortaya çıktığı görülmektedir.

30 Şekil 14. HIV Farkındalığı ve Bilgi Sorularına Verilen Doğru Yanıtlar

31 Çalışanlar HIV ve AIDS konusunda yaşamsal önem taşıyan söylentiler ve yanlış kanılara inanmaktadır. Soruları yanıtlayanların yarısı HIV/AIDS in tedavi edilebildiğini sanmaktadır. Yarısından fazlası, hastalığın, HIV kapmış bir kişinin yemeği ya da içeceğini paylaşılmasıyla yayılacağını düşünürken, yalnızca %37 si cinsel ilişkiden kaçınmanın HIV in bulaşmasına karşı koruyucu olabileceğini bilmektedir. Çalışanların yalnızca %39 u HIV in sivrisinek ısırmasıyla geçmediğini bilmektedir.

32 Şekil 15. Çalışanlardan HIV Testi Yaptırdığını Bildirenler Çalışanların gönüllü ve zorunlu HIV testi yaptıranların yüzdesi son derece düşüktür. %27 ile HIV testi yaptıran denizciler bu konuda ayrıcalıklı kalmaktadırlar. Yaptırmayanların yüzdesi ise ürkütücü görünmektedir.

33 Riskli Cinsel İlişki İle İlgili Faktörler

34 Şu ana kadar elde edilen sonuçlar, Türkiye de söz konusu gezici çalışanların, Riskli cinsel davranışlar gösterdiğini, Evden uzakta uzun zaman geçirdiğini, Alkol kullandığını Temel düzeyde HIV bilgisine sahip olduğunu göstermektedir. Bu bölümde ise, riskli cinsel davranış ile öznel risk faktörleri arasındaki ilişkiler ele alınacaktır.

35 Tablo 8. Farklı Çalışan Özelliklerine Göre Riskli Cinsel İlişki Yaygınlığı Denizciler Kamyon şoförleri İnşaat Turizm Toplam Riskli cinsel ilişki Riskli cinsel ilişkiye girme %53,0 %48,6 %38,5 %34,0 %44,0 Alkol Kullanımı Sıklığı Arada bir ya da daha fazla %60,7 %61,1 %57,7 %52,9 %58,6 Çok az ya da asla %42,9 %37,8 %26,3 %21,2 %31,6 Son 12 ayda evden uzakta kalınan zaman En az 5 ay %55,3 %56,7 %48,4 %50,0 %53,4 5 aydan daha az %50,0 %44,0 %32,2 %40,0 %41,0 Son 12 ayda yurtdışına seyahat Yurtdışına çıkmış %53,1 %53,6 %48,6 %50,0 %52,9 Yurtdışına çıkmamış %46,2 %35,4 %36,8 %32,9 %35,5 HIV Bilgisi Yüzde 70 ten fazla doğru yanıt %51,9 %44,8 %34,6 %26,8 %40,4 Yüzde 70 ten az doğru yanıt %53,8 %51,5 %41,7 %38,5 %46,6 HIV testi HIV testi olmuş %54,7 %41,0 %35,7 %46,4 %48,6 HIV testi yapılmamış %51,9 %49,8 %39,1 %32,6 %43,0

36 Tabloya göre, riskli cinsel ilişkiye giren çalışan oranı bir hayli yüksek görünmektedir. Bu oranlar, denizciler arasında görülen %53 ten, turizm çalışanları arasında görülen % 34'e kadar çeşitlilik göstermektedir. Denizciler ve kamyon şoförleri en fazla riskli cinsel ilişkiye girenleri oluşturmaktadır. Bu durum, daha önce elde edilen sonuçlarla tutarlılık göstermektedir.

37 Araştırmada, 13 soruluk HIV Bilgisi Testi ne %70 in altında ve üstünde doğru yanıt verenlerin sonuçları karşılaştırıldığında, bu grupların riskli cinsel ilişkiye girme yüzdeleri arasında oldukça küçük bir fark vardır. HIV testi olmuş kişilerin riskli cinsel ilişkiye girme olasılığı daha yüksek görünmekle birlikte çalışan gruplar arasında çeşitlilik söz konusudur. Her iki sonuç da, bilginin tek başına davranışsal değişime yol açmada yeterli olmadığını göstermektedir.

38 Riskli cinsel ilişkiyle ilgili faktörleri derinlemesine incelemek için, yaş, gelir, eğitim vb. gibi sosyal değişkenlerin kontrol edilmesini sağlayan çok değişkenli lojistik regresyon yapılmıştır. Tablo 9, alkol kullanımı, evden uzakta geçirilen zaman, yurtdışına seyahat ve HIV bilgisini de kapsayan riskli cinsel ilişki belirleyicilerini inceleyen çoklu lojistik regresyon analizi sonuçlarını göstermektedir.

39 Tablo 9. Riskli Cinsel İlişki Belirleyicileri (Göreceli Risk Oranları) (1) (2) (3) (4) (5) Tümü Denizciler Kamyon Şoförleri İnşaat Turizm En az arada bir alkol kullanımı 2,506*** 2,458*** 2,422*** 3,894*** 2,772** Evden ayrı geçirilen zaman 1,060** 1,114** 1,092* 1,074 1,059 Yurtdışına çıkmış 1,451* 1,250 1,594 0,616 1,692 HIV bilgisi sonuçları 0,995 1,006 0,998 0,996 0,974** Yaş 0,972*** 0,954** 0,964* 0,996 0,961 Evli 0,556*** 0,424** 0,340*** 0,429** 1,791 Gelir TL 1,148 1,470 0,744 0,533 2,369 Gelir TL 1,300 1,312 0,860 0,580 2,575 Eğitim İlköğretim mezunu değil 1,638 27,55*** 4,083 Eğitim İlköğretim 1,525 2,289 7,345 0,874 0,577 Eğitim Ortaöğretim 1,120 1,510 6,951 0,730 0,397 Bölge kontrolleri E E E E E Sektör kontrolleri E H H H H Gözlem Katsayılar göreceli risk oranlarını göstermektedir. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0. Öteki değişkenlerle doğrudaşlık sağlanabilmesi açısından, ilköğretim mezunu değil değişkeni, 4. ve 5. sütunlarda verilmemiştir.

40 Analiz sonuçlarına göre; Evden uzakta geçirilen zaman, her bir artı aya istinaden riskli cinsel ilişki göreceli oranını 1,06 kez artıracak biçimde, riskli cinsel ilişki ile önemli bir ilişki taşımaktadır. 5 aydan daha fazla evden uzakta kalan bir çalışan, kalmayana göre, 1,34 kez daha büyük bir görece riskli cinsel ilişkiye girme oranı sergilemektedir. Riskli cinsel ilişki ile ilgisi olan diğer art yetişim özellikleri, yaş (daha yaşlı olanlar daha az riskli cinsel ilişkiye girme eğiliminde) ve medeni durumdur (evli erkekler yarı yarıya riskli cinsel ilişkiye girme göreceli risk oranı taşımaktadır).

41

RİSKLİ MESLEK? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları

RİSKLİ MESLEK? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları RİSKLİ MESLEK? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, İnsani Gelişim Bölümü Küresel HIV/AIDS Programı, Sağlık,

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized RİSKLİ MESLEK? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV Bilgisi,

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

OCAK-KASIM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-KASIM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 20.12.2017 OCAK-KASIM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Kasım toplamına bakıldığında 2016 yılında 1.085.426

Detaylı

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 17.11.2017 OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ekim toplamına bakıldığında 2016 yılında 971.086

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

HIV ile yaşayan erkek bireylerin cinsel davranış özellikleri ve ilişkili faktörler

HIV ile yaşayan erkek bireylerin cinsel davranış özellikleri ve ilişkili faktörler HIV ile yaşayan erkek bireylerin cinsel davranış özellikleri ve ilişkili faktörler Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Zuhal Yeşilbağ, Sevtap Şenoğlu, Özlem Altuntaş Aydın SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Enfeksiyon

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 33

HABER BÜLTENİ xx Sayı 33 HABER BÜLTENİ xx.07.2016 Sayı 33 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yılın aynı ayına göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Mayıs

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2016 HALI SEKTÖRÜ Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2016 KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

2017 YILI TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

2017 YILI TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU Uzman - Berkalp Kaya 23.01.2017 berkalp.kaya@und.org.tr 2017 YILI TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU Türk araçlarının taşımacılık yaptığı ülkelerin harita üzerinde gösterimi. İHRACAT TAŞIMALARI

Detaylı

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı Turizm İstatistikleri Grubu Kasım 2014 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 39

HABER BÜLTENİ Sayı 39 HABER BÜLTENİ 12.01.2017 Sayı 39 Konya İnşaat Sektörü 2016 da 2015 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Endeks 2016

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2019 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2019 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

INCOMING TURİZM RAPORU / ARALIK 2017

INCOMING TURİZM RAPORU / ARALIK 2017 Özet Sonuçlar Ocak-Aralık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında % 27.84 oranında artış Aralık ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısında %30.84 oranında artış Ocak- Aralık döneminde OECD ülkelerinden

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ MART AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı 2018 yılının

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ANKARA 2018 2 İçindekiler Sayfa 1. Giriş ve Amaç... 4 2. Gereç ve Yöntem... 4 2.1. Araştırmanının Türü ve Örneklem...

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 35

HABER BÜLTENİ Sayı 35 HABER BÜLTENİ 20.09.2016 Sayı 35 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Temmuz 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

MART 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU İhracat taşımalarımızın %55 i (~685.000) Ortadoğu ve Körfez Ülkelerine, %30 u (~380.000) Avrupa Ülkelerine, %15 i ise (~185.000) BDT ve Orta Asya

Detaylı

Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi

Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Makine İmalatı Sanayi Temel Bazı Göstergelerdeki Gelişmeler 2018 İlk Yarı Eylül, 2018 Bilgi Notu 5/2018, Ruhi GÜRDAL (Doç. Dr.) Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı

Detaylı

ŞUBAT 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ŞUBAT 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ŞUBAT 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU İhracat taşımalarımızın %55 i (~685.000) Ortadoğu ve Körfez Ülkelerine, %30 u (~380.000) Avrupa Ülkelerine, %15 i ise (~185.000) BDT ve Orta Asya

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 20

HABER BÜLTENİ Sayı 20 HABER BÜLTENİ 02.06.2015 Sayı 20 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi bir önceki aya göre düştü: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki yılın aynı ayına göre

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 51

HABER BÜLTENİ Sayı 51 HABER BÜLTENİ 12.01.2018 Sayı 51 Konya İnşaat Sektörü 2017 de, 2016 ya Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen yılın aynı dönemine düşerken, geçen aya göre yükseldi.

Detaylı

Riskli Meslek? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV/AIDS Bilgisi, Tutumu ve Davranışları

Riskli Meslek? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV/AIDS Bilgisi, Tutumu ve Davranışları Riskli Meslek? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV/AIDS Bilgisi, Tutumu ve Davranışları NEVİN TOPKARA Hacettepe AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) Ön Çalışmalar Çalışma Planları

Detaylı

2018 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2018 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2018 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO AR-GE VE DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2018

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 3.7.215 Sayı4 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

ETIK RESEARCH ETİK

ETIK RESEARCH ETİK 04.06.2015 ETIK RESEARCH 24.06.2015 ETİK ETİK ARAŞTIRMA Etik ilkelerinden ödün vermeden müşterilerine yüksek standartlarda, kaliteli hizmet vermek adına 1997 yılında kurulan Etik Araştırma, birlikte üreterek,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 33 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx Sayı 33 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.07.2016 Sayı 33 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yılın aynı ayına göre yükseldi. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 45

HABER BÜLTENİ xx Sayı 45 HABER BÜLTENİ xx.07.2017 Sayı 45 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler ise; Haziran 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 40

HABER BÜLTENİ xx Sayı 40 HABER BÜLTENİ xx.02.2017 Sayı 40 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler ise; Ocak

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2018 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2018 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2018 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 49

HABER BÜLTENİ Sayı 49 HABER BÜLTENİ 08.11.2017 Sayı 49 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler ise;

Detaylı

NİSAN 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

NİSAN 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU NİSAN 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU İhracat taşımalarımızın %55 i (~685.000) Ortadoğu ve Körfez Ülkelerine, %30 u (~380.000) Avrupa Ülkelerine, %15 i ise (~185.000) BDT ve Orta Asya

Detaylı

HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ. Dr. Yasemin HEPER Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal

HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ. Dr. Yasemin HEPER Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Yasemin HEPER Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal KLİMİK 26 Aralık 2017 Freddie Mercury Nureyev HIV TEMPLE -

Detaylı

tepav TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Ocak 2018 Mart2018 N DEĞERLENDİRME NOTU

tepav TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Ocak 2018 Mart2018 N DEĞERLENDİRME NOTU DEĞERLENDİRME NOTU Mart2018 N201809 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Makroekonomi Çalışmaları Programı TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Ocak 2018

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Eylül - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İçindekiler 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 50

HABER BÜLTENİ Sayı 50 HABER BÜLTENİ 18.12.2017 Sayı 50 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen yılın aynı dönemine göre düşerken, geçen aya göre yükseldi. Mevcut siparişler

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 11.3.215 Sayı36 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2018 HALI SEKTÖRÜ Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılında Türkiye nin toplam ihracatı 2016 yılına kıyasla

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Mayıs - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

HIV/AIDS KÜRESEL ÖZET 2013

HIV/AIDS KÜRESEL ÖZET 2013 HIV/AIDS KÜRESEL ÖZET 2013 2012 sonu itibariyle: Dünyanın bir çok bölgesinde AIDS e karşı yanıtta başarı kaydedildi. Bununla birlikte bazı bölgeler ve bazı ülkeler küresel HIV hedeflerine ve taahhütlerine

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Haziran 2019 Taşımacılık İstatistikleri Değerlendirme Raporu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Haziran 2019 Taşımacılık İstatistikleri Değerlendirme Raporu GENEL DEĞERLENDİRME Haziran ayı taşımacılık sayıları üzerinden genel bir değerlendirme yaptığımızda, İhracat yaptığımız önemli Avrupa ülkelerine başta Almanya -5%, İtalya -17% ve Fransa -8% olmak üzere

Detaylı

42. İzmir ayakkabı ve çanta fuarı. 42 nd İzmir footwear and bags fair. Fuar Sonuç Raporu ekim october 2017

42. İzmir ayakkabı ve çanta fuarı. 42 nd İzmir footwear and bags fair. Fuar Sonuç Raporu ekim october 2017 42. İzmir ayakkabı ve çanta fuarı 42 nd İzmir footwear and bags fair Fuar Sonuç Raporu 17-20 ekim october 2017 SHOEXPO nun Size Sundukları B2B Eşleştirme Programı Hosted Buyer Programı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

3.294. Türkiye de Plastik Sektörü. Yeni Pazarlar, Yeni Fırsatlar AMBALAJ İNŞAAT 1.811 DİĞER 1.153

3.294. Türkiye de Plastik Sektörü. Yeni Pazarlar, Yeni Fırsatlar AMBALAJ İNŞAAT 1.811 DİĞER 1.153 Yeni Pazarlar, Yeni Fırsatlar PLASTECH 2016 fuarı, plastik sektörünün liderlerini, sektörün çekim merkezi İzmir de buluşturacak. Türkiye nin en büyük, en yeni ve en modern fuar alanı olan fuarizmir de

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 47

HABER BÜLTENİ xx Sayı 47 HABER BÜLTENİ xx.09.2017 Sayı 47 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler ise; Ağustos

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2013 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2013 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ EKİM TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Türkiye

Detaylı

2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK İŞLENMİŞ GRANİT DIŞ TİCARET VERİLERİ

2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK İŞLENMİŞ GRANİT DIŞ TİCARET VERİLERİ 2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK İŞLENMİŞ GRANİT DIŞ TİCARET VERİLERİ TUTARI DAKİ 2.028.432 3.569 0% ÇI YE TUTARI ÇI NİN ÇI NİN INDAKİ ÇI DEKİ RAKİP ÇILAR 1 29 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2 583.518 28,77% 583.518

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 25 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR:

HABER BÜLTENİ Sayı 25 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR: HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya anket

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ )

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) Hazırlayan : Kimya Mühendisi Neslihan ERGÜN neslihan.ergun@pagev.org.tr 1 PLASTİKLER GTİP

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 24

HABER BÜLTENİ xx Sayı 24 HABER BÜLTENİ xx.10.2015 Sayı 24 Konya Hizmetler Sektörünün Önümüzdeki Dönemden Beklentisi Arttı Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.5.215 Sayı38 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Ekim ayında, Türkiye nin genel

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 7.4.215 Sayı 37 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 41 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

AĞUSTOS 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AĞUSTOS 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2018 yılı içerisinde Türk araçlarının karayolu ile taşımacılık yaptığı ülkelerin harita üzerinde gösterimi İHRACAT TAŞIMALARI UND nin derlediği

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Ağustos - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İçindekiler 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA

Detaylı

TÜRKİYE TURİZMİ Değerlendirme Raporu

TÜRKİYE TURİZMİ Değerlendirme Raporu TÜRKİYE TURİZMİ Değerlendirme Raporu Özet Sonuçlar *2016 yılında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 30.05 oranında düşüş gösterirken 2017 ilk 9 ayında yüzde 28 artış kaydedilmiştir. *Türkiye'ye en çok

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 39

HABER BÜLTENİ Sayı 39 HABER BÜLTENİ 12.01.2017 Sayı 39 Konya Hizmetler Sektörü 2016 da, 2015 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Endeks

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak - Mayıs Beş Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Mayıs döneminde geçen

Detaylı

tepav TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Şubat 2018 Nisan2018 N DEĞERLENDİRME NOTU

tepav TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Şubat 2018 Nisan2018 N DEĞERLENDİRME NOTU Nisan2018 N201816 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Makroekonomi Çalışmaları Programı TÜRKİYE YE GELEN VE TÜRKİYE DEN GİDEN DOĞRUDAN YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER Şubat

Detaylı

İçindekiler İçindekiler... 2 Şekil Listesi Bağ Ve Bağ Ürünleri Sektörü Dünya da Bağ ve Bağ Ürünleri Sektörü Bağ Alanı...

İçindekiler İçindekiler... 2 Şekil Listesi Bağ Ve Bağ Ürünleri Sektörü Dünya da Bağ ve Bağ Ürünleri Sektörü Bağ Alanı... 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Şekil Listesi... 3 1. Bağ Ve Bağ Ürünleri Sektörü... 4 2. Dünya da Bağ ve Bağ Ürünleri Sektörü... 4 2.1. Bağ Alanı... 4 2.2. Üzüm Üretimi... 5 2.3. Üzüm Üretimi Verimi...

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 51 Konya Hizmetler Sektörü 2017 de, 2016 ya Göre Daha İyi Performans Sergiledi:

HABER BÜLTENİ Sayı 51 Konya Hizmetler Sektörü 2017 de, 2016 ya Göre Daha İyi Performans Sergiledi: HABER BÜLTENİ 12.01.2018 Sayı 51 Konya Hizmetler Sektörü 2017 de, 2016 ya Göre Daha İyi Performans Sergiledi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi.

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

2018 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2018 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2018 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO AR-GE VE DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2018

Detaylı

MAYIS 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

MAYIS 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU İhracat taşımalarımızın %55 i (~685.000) Ortadoğu ve Körfez Ülkelerine, %30 u (~380.000) Avrupa Ülkelerine, %15 i ise (~185.000) BDT ve Orta Asya

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 05/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Nisan ayında, Türkiye

Detaylı