Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1."

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Haziran 2009

2 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 2 Đçindekiler Listesi... 2 Tablo listesi... 4 Şekil listesi Sunuş Giriş Dokümanın amacı Dokümanın kapsamı Tanımlar ve kavramlar Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bölümün tarihçesi Bölüm organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özelikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Bölümün Misyonu Bölümün Vizyonu Bölümün Temel Değerleri Stratejik Değerlendirme Sonuç Kaynakça Ekler

3 Tablo listesi Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Tablo 2 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulu üye listesi Tablo 4 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 5 Kurumsal nitelikler ve özelikler değerlendirme tablosu Tablo 6 Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 7 Akademik personel verileri Tablo 8 Bölüm 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları Tablo 9 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 10 Mezun öğrenci verileri Tablo 11 Bölüm programları Tablo 12 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı. 23 Tablo 13 Örnek ders karnesi Tablo 14 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu.. 37 Tablo 15 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları Tablo 16 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 17 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 18 Yönetsel Özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 19 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Tablo 20 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu tablosu Tablo 21 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 22 Paydaşlar Tablo 23 Tablo 1 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışması Performans Göstergeleri Bilgi Toplama

4 Şekil listesi Şekil 1 Bölüm Organizasyon Şeması

5 3. Sunuş Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almıştır. Öncelikle lisans düzeyinde meslek ahlâkı değerlerinin bilincinde, güncel mesleki bilgi ve tasarım becerisi konularında yeterli düzeyde fikir sahibi Elektronik ve Haberleşme Mühendisi yetiştirme amacına yönelik olarak çalışmaktadır. Bölümde Elektronik ve Telekomünikasyon olmak üzere iki adet anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümün tüm idari sekretarya işleri Fakülte nin Bölümler Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. Bölüm kurulma aşamasında olduğundan henüz kadrolu 9 öğretim elemanına sahiptir. Bölüm kadrosu en yakın zamanda genişletilmesi planlanmaktadır. Bölüm kadrosunu genişlettikten sonra öncelikle yüksek lisans programını açmayı ve daha sonraki aşamada doktora programlarının açılmasını düşünmektedir. Prof. Dr. Oğuzhan ÇĐÇEKOĞLU Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı 5

6 4. Giriş 4.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü yılları stratejik planını sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ve buna dayalı olarak yılları stratejik planını sunmaktadır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2008/1.2 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Bölümümüz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Bölümümüzün belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Bölümümüzde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Bölümümüzün hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Bölümümüzün hedefi gerçekleşmiş olur. Bölüm Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Bölümümüzün ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Bölüm hedefleri, kurumsal değerlendirmede Fakülteyi; Bölüm bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (programların) hedeflerini kapsamaktadır. Bölümümüz Öğrenci Konseyi: Bölümümüz öğrencileri 2008 yılı itibari ile alınacağından belirlenen faaliyetlerin yapılması için 2009 yılı içerisinde konsey kurulması çalışmaları yapılmaktadır. Bölüm öğrencileri kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Bölümümüz öğrenci birliğidir. Bölümümüz öğrenci konseyi Bölümümüzün akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol alacaktır. Bölümümüz Yıllık Değerlendirme Raporu: Bölümümüzün, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Bölümümüz tarafından her yıl hazırlanacak raporudur. Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. 6

7 Çevre Değerlendirme: Bölümümüzün stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Bölümümüz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitimöğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Bölümümüzün stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Bölümümüzde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Bölümümüzün, eğitimöğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Bölümümüzün hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Bölümümüzde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitimöğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Bölümümüzün YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Bölümümüzün kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Bölümümüz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Bu amaçla YÖDEK Göstergeleri esas alınmıştır. Performans: Bölümümüzün, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Bölümümüzün günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. 7

8 Sorgulama ve Ölçme: Bölümümüzün belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Bölümümüzün temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Bölümümüzün, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Bölümümüz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, bölümün paydaşlarının belirlenmesi, planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, kurumsal varsayımlarının oluşturulması, değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Bölümümüzün kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin temel girdisidir. Uygulama Planı: Bölümümüzün, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. 8

9 Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur (ÜAK). 9

10 5. Yönetici Özeti Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bolonya Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi yönünde öngörülen çalışmaların başlatılması amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Namık Kemal Üniversitesi (2006),Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1.0; yılları Stratejik Planları, Sürüm No:1.0, Ocak,2009, 93 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). Bu kısımda Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü yılları stratejik planı belgede yer alan ana başlıklar altında yöneticiler için yeterli bilgilendirme yapmak amacı ile sunulmaktadır. I Giriş: o Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları o Bölümün tarihçesi o Bölüm organizasyon şeması II Kurumsal değerlendirme: Özdeğerlendirme çalışmaları o Girdiler o Kurumsal nitelikler ve özellikler o Eğitim ve öğretim süreçleri o Araştırma ve geliştirme süreçleri o Uygulama ve Hizmet Süreçleri o Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi o Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi o Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi o Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi o Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme çalışmaları o Paydaş analizi 10

11 SWOT (GZFT) analizi o Özdeğerlendirme o Çevre değerlendirmesi III Stratejik Planlama III 1. Kurumsal kimlik çalışması o Bölümün misyonu o Bölümün vizyonu o Bölümün temel değerleri III 2. Stratejik değerlendirme çalışması o Stratejik değerlendirme IV. Diğer o Sonuç o Kaynakça o Ekler Performans göstergeleri tablosu 11

12 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Raporda bölümümüzün yeni öğrenci alması nedeniyle öğrencilere yönelik kısımların bazıları boş bırakılmıştır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı AKDENĐZ, Rafet Yrd. Doç. Dr. Koordinatör Elektronik ABD KARHAN,Mustafa Araştırma Gör. Üye Elektronik ABD Tablo 2 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Çıktı No. Tarih Çalışma yılı Stratejik Planı. 1. sürüm yılı Stratejik Planı. 2. sürüm 12

13 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. 1. sürüm yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. 2. sürüm yılı Đdari Faaliyet Raporu. 1. sürüm yılı Đdari Faaliyet Raporu. 2. sürüm yılı Performans Programı. 1. sürüm yılı Performans Programı. 1. sürüm 7. Bölümün tarihçesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü daha önceden 1993 yılında Trakya Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmasına rağmen, ancak öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almıştır yılında 31 öğrenci ve 4 öğretim elemanı ile öğretime başlamıştır. 8. Bölüm organizasyon şeması Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2007 yılı itibarı ile organizasyon şeması Şekil 1 de verilmiştir yılı itibarı ile Bölümümüz Yrd. Doç. Dr. Rafet AKDENĐZ başkanlığında faaliyete geçmiştir. Şekil 1 Bölüm Organizasyon Şeması Bölüm Başkanı Elektronik ABD. Telekomünikasyon ABD. 13

14 Tablo 3 Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulu üye listesi Đsim Anabilim dalı/program Đdari görev Bölüm dışı idari görev 1 ÇĐÇEKOĞLU, Oğuzhan Prof. Dr. Bölüm Başkanı 2 AKDENĐZ, Rafet Yrd. Doç. Dr. Bölüm Başkanı Yrd. Dekan Dekan Yrd. 9. Özdeğerlendirme Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Tablo 2 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme Notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği;

15 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Tablo 3 Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Değerlendirme Tablosu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; Değerlendirme Notu 4 2 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadınerkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; (38,89) ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 5,29 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 1 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 1 15

16 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; 2 ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) EğitimÖğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 Bölümdeki öğretim elemanlarının ortalama unvan düzeyi aşağıda hesaplanmıştır: Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x Profesör sı) + (6 x Doçent sı) + (5 x Yard. Doç sı) + (4 x Öğretim Üyesi Dışında Doktoralı Öğretim Elemanlarının sı) + (3 x Öğretim Görevlilerinin sı) + (2 x Okutmanların sı) + (1 x Araştırma Görevlilerinin sı)] / Yukarıdaki Unvanlardaki Toplam Öğretim Elemanlarının sı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümündeki öğretim elemanları sayısı: Profesör sayısı=2 Doçent sayısı=0 Yardımcı doçent sayısı=4 Diğer doktoralı öğretim elemanı sayısı=0 Öğretim görevlisi sayısı=0 Okutman sayısı=0 Araştırma görevlisi sayısı=3 Toplam öğretim elemanı sayısı=9 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi : Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(2*7+4*5+3*1) ] / 7 =37/7=5,29 Bölümdeki akademik personelin ortalama unvan düzeyi 5,29 dur Tablo 4 Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu I Öğrenci sayıları lar Önlisans öğrenci sayısı Lisans öğrenci sayısı 31 Yüksek lisans öğrenci sayısı 16

17 Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı 31 Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı II Öğretim elemanı sayıları Profesör 2 Doçent Yardımcı doçent 4 Öğretim görevlisi Okutman Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi 3 Toplam öğretim üyesi sayısı 6 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı Toplam öğretim elemanı sayısı 9 III Đdari personel sayısı* 17 Kadrolu personel 16 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel Toplam idari personel sayısı 17 *: Bu bölümde verilen değerler fakülte içindir. IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 44,17 17

18 Diğer öğretim elemanları 28,3 Tüm öğretim elemanları 38,89 Đdari personel V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 2 Tüm öğretim elemanları 2 Đdari personel VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları Tüm öğretim elemanları Đdari personel VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 5,29 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Alan 2: IX Bölüm program/abd sayısı 1/2 Program sayısı 1 ABD sayısı 2 18

19 X Đdari personel eğitim düzeyi* Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 5 Lise mezun sayısı 8 Önlisans mezun sayısı 3 Lisans mezun sayısı 2 Yüksek lisans mezun sayısı 1 Doktoralı eleman sayısı *: Bu bölümde verilen değerler fakülte içindir. Tablo 5 Elektronik ve Haberleşme Verileri Mühendisliği Bölümü Akademik Personel Sıra No Đsim Unvan Anabilim Dalı/Program Temel Bilim Alanı Đdari Görev Bölüm Đçi Đdari Görev Bölüm Dışı Notlar 1 ÇĐÇEKOĞLU, Oğuzhan Prof. Dr. Elektronik ABD Mühendislik Bölüm Başkanı Dekan 2 ERDAL, Cevat Prof. Dr. Elektronik ABD Mühendislik 3 AKDENĐZ, Rafet Yrd. Doç. Dr. Elektronik ABD Mühendislik Bölüm Başkanı Yrd. Dekan Yrd. 4 MUTLU, Reşat Yrd. Doç. Dr. 5 DEMĐR, Hasan Yrd. Doç. Dr. 6 ÇĐFTÇĐ, Koray Yrd. Doç. Dr. Telekomünikasyon ABD Elektronik ABD Telekomünikasyon ABD. Mühendislik Mühendislik Mühendislik 7 TÜFEKÇĐ, Pınar Arş Gör. Elektronik ABD Mühendislik 8 KARHAN, Mustafa Arş Gör. Elektronik ABD Mühendislik 9 KUL, Özge Arş Gör. Telekomünikasyon ABD. Mühendislik 19

20 Tablo 6 Bölüm 2008 Yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 2 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam

21 Eğitim ve Öğretim Süreçleri Tablo 7 Eğitim ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme Notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 5 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 5 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 5 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 4 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 4 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 5 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 2 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; ) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 21

22 Tablo 8 Mezun Öğrenci Verileri 2008 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı Tablo 9 Bölüm Programları Sıra no Düzeyi Program adı Temel Hizmet Alanı 1 Önlisans Program 1: Program 2: Đlk eğitim öğretim yılı 2008 yılı öğrenci sayısı 2 Lisans Program1: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Mühendislik Program 2: 3 Yüksek lisans (tezli/tezsiz) Program 1: Program 2: 4 Doktora Toplam sayı Toplam sayı 31 22

23 Tablo 12 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları ELEKTRONĐK VE HABERLEŞME MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÖĞRETĐM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL KODU DERSLER T U ECTS K KODU DERSLER T U ECTS K BM101 Temel Bilgi 2 1 4,5 2,5 EM 102 Elektronik Müh ,0 4,0 Teknolojileri Giriş MAT 101 Matematik I 3 1 5,5 3,5 BM 102 Bilgisayar Programlama 3 2 6,0 4,0 MAT 205 Lineer Cebir 3 1 5,5 3,5 MAT Matematik II 3 1 5, ,5 FIZ 103 Fizik I 3 1 5,5 3,5 FIZ 104 Fizik II 3 1 5,5 3,5 KIM 103 Genel Kimya 3 0 3,0 3,0 TD 112 Türk Dili II 2 0 3,0 2,0 TD 111 Türk Dili I 2 0 3,0 2,0 YD 114 Yabancı Dil II 3 0 3,0 3,0 YD 113 Yabancı Dil I 3 0 3,0 3,0 Sosyal Seçimlik 2 0 2,0 0,0 Ders** **BES 102 Beden Eğitimi **GSS 102 Güzel Sanatlar ,0 21, ,0 20,0 3. YARIYIL 4. YARIYIL KODU DERSLER T U ECTS K KODU DERSLER T U ECTS K EM 201 Elekrik Dev ,0 5,0 EM 202 Đşaret ve Sistemler 3 0 5,0 3,0 Temelleri EM 203 Devre ve Sistem 4 0 6,5 4,0 EM 204 Lojik Devreler 3 2 6,0 4,0 Analizi MAT 202 Diferansiyel 3 1 6,0 3,5 EM 206 Elektromanyetik 4 2 6,5 5,0 Denklemler Alan Teorisi MAT 204 sal Analiz 2 1 4,5 2,5 EM 208 Temel Elektronik 4 2 6,5 5,0 Devreler TAR 215 Atatürk Đlk. ve Đnkılâp 2 0 3,0 2,0 TAR 216 Atatürk Đlk. ve 2 0 3,0 2,0 Tarihi I Đnkılâp Tarihi II YD 213 Y.Dilde Ok. Konuşma 3 0 3,0 3,0 YD 214 Mesleki Y.Dil I * 2 0 3,0 2, ,0 20, ,0 21,0 5. YARIYIL 6. YARIYIL KODU DERSLER T U ECTS K KODU DERSLER T U ECTS K EM 301 Olasılık ve Rassal 3 0 5,0 3,0 EM 302 Anten ve 2 2 5,0 3,0 Değ. Propagasyon EM 303 Elektromanyentik 4 0 5,0 4,0 EM 304 sal Haberleşme 3 2 6,0 4,0 Dal.Teo. EM 305 Analog Haberleşme 3 2 5,0 4,0 EM 306 Haberleşme Teorisi 3 0 5,0 3,0 EM 307 Elektronik Devreler 4 2 6,0 5,0 EM 308 Devre Sentezi 3 0 5,0 3,0 EM 309 Mikro Dalga 3 2 6,0 4,0 EM 310 sal Đşaret Đşleme 3 1 6,0 3,5 YD 313 Mesleki Y.Dil II 2 0 3,0 2,0 YD 314 Đş Hayatında Y.Dil * 2 0 3,0 2, ,0 22, ,0 18,5 7. YARIYIL 8. YARIYIL KODU DERSLER T U ECTS K KODU DERSLER T U ECTS K EM 403 Mikrodenetleyiciler 3 2 5,0 4,0 EM 402 Mobil Hab ,0 3,0 23

24 EM 405 EM 407 Mikroişlemci Sistemler Mobil Hab. Sistemleri I Mesleki Seçimlik Ders Mesleki Seçimlik Ders Sosyal Bil. Seçimlik Ders Sistemleri II 3 2 6,5 4,0 EM 404 Veri Haberleşmesi 3 0 5,5 3, ,0 3,0 EM 499 Bitirme Çalışması 0 6 6,0 3, ,5 3,0 Mesleki Seçimlik Ders 3 0 4,5 3,0 Mesleki Seçimlik Ders 3 0 4,5 3,0 Mesleki Seçimlik Ders 3 0 4,5 3, ,5 3, ,5 3, ,0 20, ,0 18,0 * Yabancı Dil dersleri önşartlı dersler olarak sıralanmışlardır. Bir önceki yarıyılda yer alan yabancı dil dersini başarmadan bir sonraki yarıyılda verilen yabancı dil dersi alınamayacaktır. MESLEKĐ SEÇĐMLĐK DERSLERDEN 7. YY 2 VE 8. YARIYILDAN EN AZ 3 DERS SEÇMEK ZORUNLUDUR Tüm Mesleki seçimlik Dersler 3+0 ve ECTS=4.5 ve Kredileri=3 Değerliklidir 7. YY MESLEKĐ SEÇĐMLĐK DERSLER 8. YY MESLEKĐ SEÇĐMLĐK DERSLER EMS 401 Analog Tümdevreler EMS 402 sal Elektromagnetik EMS 403 sal Elektronik Devreler EMS 404 Mikrodalga Elektroniği EMS 405 Mikroişlemcili Sistem Tasarımı EMS 406 MD Sis. Bilgisayar Des. Analizi ve Modellenmesi EMS 407 Otomatik Kontrol EMS 408 Yer Uydu Haberleşmesi EMS 409 Elektronik Devre Tasarımı EMS 410 Haberleşme Sistemleri EMS 411 Tümdevre Tasarımı EMS 412 Televizyon Tekniği EMS 413 Tıp Elektroniği EMS 414 Telekomünikasyon Devreleri EMS 415 Yarı Đletken Elektroniği EMS 416 Mikrodalga Devre Tasarımına Esasları EMS 417 Haberleşme Devre Tasarımı EMS 418 Haberleşme Elektroniği EMS 419 Endüstriyel Elektronik EMS 420 Elt. Dev. Gürültü EMS 421 Optoelektroniğe Giriş EMS 422 Fiberoptiğe Giriş 7. YY ( SB ) SOSYAL BĐLĐMLER SEÇĐMLĐK DERSLER 2 2. YY ( SB ) SOSYAL BĐLĐMLER SEÇĐMLĐK DERSLER 1 KODU DERSLER T U ECTS K KODU DERSLER T U ECTS K SBS 401 Mühendislik Etiği 3 0 4,5 3,0 GSS 102 Briç 2 0 2,0 0,0 SBS 402 Đş Hukuku 3 0 4,5 3,0 GSS 102 Resim 2 0 2,0 0,0 SBS 485 Üretim Planlama 2 2 4,5 3,0 GSS 102 Halk Bilimi(Folklor) 2 0 2,0 0,0 SBS 487 Mühendislik 3 0 4,5 3,0 Đlk Yardım 2 0 2,0 0,0 Ekonomisi GSS 102 GSS 102 Müzik 2 0 2,0 0,0 24

25 Tablo 13 Örnek Ders Karnesi Dersin Adı Kodu Normal Yarıyılı ECTS Kredisi ELEKTRĐK DEVRE TEMELLERĐ EM Kredisi Ders 4 Uygulama 2 Laboratuvar (Saat/ Hafta ) 0 Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Mesleki zorunlu Dersin Koordinatörü Dersin içeriği Dersin Amacı Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler Yrd. Doç. Rafet AKDENĐZ Tarihçe, Tanımlar, Elektrik Devre Değişkenleri, Elektrik işaretleri, Direnç Özellikli Devre Elemanları, Direnç Devreleri ve Elektrik Yasaları, Direnç Devrelerine ilişkin Analiz Yöntemleri, Devre Teoremleri, işlemsel Kuvvetlendirici ve Uygulamaları, ikikapılı Devreler ve Devre Parametreleri, Dinamik Devre Elemanları, Dinamik Devrelere ilişkin Analiz Yöntemleri. Ögrencilere elektrik yasalarını öğretmek, gerek analitik yoldan ve gerekse bilgisayar yardımı ile lineer elektrik devrelerinin analizini zamandomeninde yapabilmelerini sağlamaktır. Fiziksel lineer elektrik devrelerini modelleyebilme, analizini yapabilme ve yorumlayabilmedir. Ders Kitabı (Notu) Yok (hazırlanması düşünülmektedir). Yararlanılacak Diğer Kaynaklar Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Konuları Ödev ve Projeler Nilsson, J. W, Riedel, S. A Electric Circuits PrenticeHall, Inc., Thomas, R. E., Rosa, A. J., The Analysis and Design of Linear Circuits, PrenticeHall, Inc., Dorf, R. C., Svoboda J. A. Introduction to Electric Circuit John Wiley & Sons, Inc., Johnson D. E., Johnson J. R., Hilburn, J. L. Electric Circuit Analysis, PrenticeHall, Inc., Yok Yok Yarıyıl boyunca en az iki ödev. Laboratuar Deneyleri Bilgisayar Kullanımı Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı adında ayrı bir derste yapılmaktadır. Elektrik devrelerinin çözümü ve simülasyonu için gerekir. Bu nedenle matematik (MathCad, MatLab) ve simülatör (Multisim, PSPICE) programlarına da gereksinim vardır. Diğer Uygulamalar 25

26 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı Ders Đçerikleri I. YARIYIL KIM 103Genel Kimya T=3 U=0 ECTS=3 K=3 Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş ve redox tepkimeleri. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve atom özellikleri. Kimyasal bağlar. Sıvılar katılar ve moleküller arası özellikler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal denge. Asitler ve bazlar. Çözünürlük ve iyon dengeleri. Entropi ve serbest enerji. Elektrokimya MAT 101Matematik I T=3 U=1 ECTS=5,5 K=3,5 lar (Doğal lar, Reel lar, Kompleks lar), Fonksiyonlar, Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Türev Tanımı ve kuralları, Türevin çeşitli uygulamaları, Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi,trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar, Rolle ve ortalama Değer Teoremleri,Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması, Parametrik Denklemler, Kutupsal Koordinatlar, Diferansiel, Belirsiz integral. BM 101Temel Bilgi Teknolojileri T=2 U=1 ECTS=4,5 K=2,5 Bilgisayara Giriş; Bilgisayarın Tanımı ve Tarihçesi; Donanım Ve Yazılım Kavramları; Bilgisayarların Đşleyiş Mantığı; Đşletim Sistemleri; Windows ve Unix Đşletim Sistemleri; Ofis Uygulamalarını Kullanma; Kelime Đşleme; Elektronik Hesap Tablolarını Kullanma; Sunum Hazırlama; Bilgisayar Ağları Ve Temel Đnternet Servisleri; Bilgisayar Ağlarına Bağlanma; EPosta hazırlama. FIZ 103Fizik I T=3 U=1 ECTS=5,5 K=3,5 Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, iki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, iş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası. MAT 205Lineer Cebir T=3 U=1 ECTS=5,5 K=3,5 Cümlelerin Boole cebri. Grup, halka, cisim, kombinatorik hesap, matris teorisi, determinantlar, işlemler, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, skaler ve vektörel çarpımlar, karakteristik denklem, kuadratik formlar, matris formları. Geometrik formların analitik incelenmesi. TD 111Türk DiliI T=2 U=0 ECTS=3 K=2 Dil nedir? Dilkültür münasebetleri. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Bugünkü durumu. Türkçe'de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe'nin ses özellikleri. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri 26

27 YD 113Yabancı DilI T=3 U=0 ECTS=3 K=3 Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. II. YARIYIL EM 102 Elektronik Mühedisliğine Giriş T=4 U=0 ECTS=5 K=4 Elektronik devre elemanlarının sınıflandırılması ve tanımı; Elektron balistiği; Homojen Yarıiletkenler; Yarıiletkenlerde Enerjibant modeli; Yarıiletken devre elemanlarının hesaplanmasında temel bağıntılar; pn yarıiletken diyotyapısı; MOSdiyot yapısı; N MOS ve PMOS transistörlerinin yapısı; Bipolar transistörlerin yapısı; Transistörlerin küçük genlikli işaretler için geçerli eşdeğer devrelerinin çıkarılması. BM 102Bilgisayar Programlama T=3 U=2 ECTS=6 K=4 C, Veri tipleri, Temel komutlar, G/Ç fonksiyonları, Fonksiyon tasarımı, Göstergeler ve diziler, Dosya G/Ç, Türetilmiş veri tipleri,önişlemci MAT 102Matematik II T=3 U=1 ECTS=5,5 K=3,5 Parametreye bağlı integraller. Parametreye bağlı türev ve integraller. Belirsiz integral, integral yöntemleri, genelleştirilmiş integraller. Riemann anlamında belirli integral, teoremler. Đntegral yöntemleri. Çok katlı integral. Eğrisel integral, Yüzey integrali. Đntegral teoremleri: Gauss, Green, Stokes formülleri. Vektörel analiz, doğrultuya göre türev, gradyan, diverjans, rotasyonel kavramlar. Geometrik ve mekanik uygulamalar. Belirli integralin serilerle hesabı. Taylor, MacLaurin formül ve serileri. Euler formülü. Binom serileri. Yakınsaklık teoremleri. Fourier serileri. Fourier integrali. Fourier dönüşümü. FIZ 104FizikII T=3 U=1 ECTS=5,5 K=3,5 Termodinamik kanunları, ısı, iş, iç enerji ve entropi. Sıcaklık ve ölçülmesi, ısı ve kalorimetri, ısı transferi. Gazların kinetik teorisi, ideal ve gerçek gazların hal denklemleri, kinetik moleküler teori. Elektrik: Yük ve madde. Elektrik alanı, Gauss kanunu. Potansiyel, akım ve direnç. Magnetik alan. Amper ve Faraday kanunları. Alternatif akım. Optik: Geometrik optik, girişim, kırınım, modern konular. Deneyler: ıslak ve kuru sıcaklık ölçülmesi TD 112Türk DiliII T=2 U=0 ECTS=3 K=2 Türkçe'nin yapım ekleri ve uygulaması. Türkçe'de isim ve fiil çekimleri. Zarfların ve edatların Türkçe'de kullanılış şekilleri. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulama. Resmî yazışma, teknik rapor ve teklif yazma. YD 114Yabancı Dil II T=3 U=0 ECTS=3 K=2 Özgeçmiş hazırlama, iş ve kurs başvuru, istek mektubu yazma; bilgilendirici, değerlendirici raporlar, eposta, memorandum yazma; telefonla görüşme, not alma, toplantılara katılma, anlaşma, iş görüşmesinde bulunma, sunu yapma. 27

28 III. YARIYIL EM 201Elektrik Devre Temelleri T=4 U=2 ECTS=7 K=5 Tarihçe, Tanımlar, Elektrik Devre Değişkenleri, Elektrik işaretleri, Direnç Özellikli Devre Elemanları, Direnç Devreleri ve Elektrik Yasaları, Direnç Devrelerine ilişkin Analiz Yöntemleri, Devre Teoremleri, işlemsel Kuvvetlendirici ve Uygulamaları, ikikapılı Devreler ve Devre Parametreleri, Dinamik Devre Elemanları, Dinamik Devrelere ilişkin Analiz Yöntemleri. EM 203Devre ve Sistem Analizi T=4 U=0 ECTS=6,5 K=4 Kompleks lar, Fazör Kavramı, Sinüzoidal Sürekli Hal in (SSH) Mevcudiyeti, Empedans ve Admitans Tanımları, SSH de Devre Elemanları, SSH de Elektrik Devreleri ve Yasaları, SSH de Güç, SSH de Analiz Yöntemleri, SSH de Devre Teoremleri, SSH de Devrelerin Frekans Yanıtı, Filtre Devreleri, Laplace Dönüşümleri, Laplace Dönüşümünden Yararlanarak Analiz Yöntemleri, Fourier Serileri, Fourier Dönüşümleri, Dengeli Üçfazlı Devreler, Duyarlık Analizi. MAT 202 Diferansiyel Denklemler T=3 U=1 ECTS=6 K=3,5 Diferansiyel denklemlerde tanımlar. Mühendislik problemlerinde diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden diferansiyel denklem tipleri. Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler. Değişken katsayılı diferansiyel denklemler. Lineer diferansiyel denklem sistemleri. Euler diferansiyel denklemleri. Đntegral dönüşüm yöntemleri. Kısmî türevli diferansiyel denklemlere giriş. MAT 204 sal Analiz T=2 U=1 ECTS=4,5 K=2,5 Hata analizi. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Matrislerin özdeğer problemleri. Özvektörler. Lineer olmayan denklemler. Đnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri. sal integrasyon. TAR 215Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap TarihiI T=2 U=0 ECTS=3 K=2 Kurtuluş Savaşı, Milli Ordunun kuruluşu, muharebeler. Ermeni sorunu. Mudanya Ateşkes Antlaşması. Atatürk Đnkılabı, hedefleri. Atatürk'ün dış siyaseti. Türk Đnkılabı'nın özellikleri, Türk Milletine kazandırdıkları. Atatürkçülük ve Kemalizm'in anlamı. Atatürk Milliyetçiliği, Türk Đnkılabında milliyetçiliğin rolü. Halkçılık, tanımı ve özellikleri. YD 213Yabancı Dilde Okuma Konuşma T=3 U=0 ECTS=3 K=3 Okuma ve konuşma becerilerini etkin bir biçimde kullanabilmek için branşla ilgili okuma metinleri okunup tartışılacak ve bu metinlerle ilgili konuşma aktiviteleri tasarlanıp sunulacak ve öğrencilere göz gezdirerek bir metnin okunması, gözle tarama yöntemiyle istenen bilgiye en kısa zamanda ulaşılması ya da metin içindeki sözcüklerin anlamlarının bulunması gibi belli başlı bazı okuma becerileri kazandırılacaktır 28

29 IV. YARIYIL EM 202Đşaret ve Sistemler T=3 U=0 ECTS=5 K=3 Đşaret ve Sistemlerin Özellikleri, Lineer ve Zamanla Değişmeyen Sistemler, Sürekli ve Ayrık Zamanlı Sistemlerde Konvolüsyon, Sürekli ve Ayrık Zamanlı Đşaretlerin Fourier Analizi, Laplace Dönüşümü, Ters Laplace Dönüşümü, zdönüşümü, Ters zdönüşümü, Transfer (Sistem) Fonksiyonu, Fourier Dönüşümü, Ayrık Fourier Dönüşümü, Fark Denklemleri, Özdeğer ve Özfonksiyonlar, Orthogonal (Dik) Sistemler, Modülasyon Kavramı, Örnekleme Teoremi EM 204Lojik Devreler T=3 U=2 ECTS=6 K=4 sal dizgeler, Boole cebri, Kombinezonsal devre sentezi, kombinezonsal MSI,LSI elemanları, Ardışıl lojik devreler, ardışıl devre analizi, ardışıl devre sentezi, durum indirgemesi, durum kodlaması, yazmaçlar, sayıcılar, bellekler EM 206 Elektromanyetik Alan T=4 U=2 ECTS=6,5 K=5 Elektromagnetik Teorinin Dayandığı Temel Varsayımlar. Elektriksel Etki ve Elektriksel Yük. Elektrostatik: Coulomb Yasası, Elektrostatik Alan, Potansiyel ve Potansiyel Enerji, Poisson Denklemi ve Elektrostatiğin Temel Problemi. Yüzeysel Yük Dağılımı ve Distribüsyon Kavramı, Dipol Dağılımları. Homojen Olmayan Uzayda Elektrostatik Alan ve Sınır Koşulları. Yüzeysel Yüke Etki Eden Kuvvet. Logaritmik Potansiyel. Denk Problemler ve Kaynaklar. Elektrostatik Enerji Yoğunluğu, Kapasite ve Kondansatör Kavramı. Magnetostatik: Lorentz Kuvveti, Akım Elemanı ve BiotSavart Yasası. Magnetik Alanın Akım Elemanına Etkisi. Ampére Formülü,Vektör Potansiyel ve Magnetik Alanın Temel Denklemleri. Homojen Olmayan Uzayda Magnetostatik Alan, Magnetik Devre, Magnetik Enerji. iletken Ortamlar ve Durgun Elektromagnetik Alanlar, Ohm Bağıntısı. Elektromagnetizma: Maxwell Denklemleri, Genişletilmiş Ampére Formülü, Faraday Endüksiyonu, Süreklilik Denklemi. Ortamın Karakteristik Bağıntıları. Elektromagnetik Enerji Akısı. Potansiyeller. Elektromagnetik Alanın izafiliği. EM 208 Temel Elektronik Devreler T=4 U=2 ECTS=6,5 K=5 Bipolar Jonksiyonlu Transistör (BJT), Çalışma noktası, Kararlılık faktörleri (Isıl kararlılık), AC çalışma: Hibrid parametreleri, Ebers Moll modeli (re modeli), Alan Etkili Transistör (FET), FET li devrelerin DC analizi, FET in küçük işaret modeli ve orta frekans bölgesinde incelenmesi, Kuvvetlendiricilerin frekans cevabı. TAR 216Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap TarihiII T=2 U=0 ECTS=3 K=2 Laiklik ilkesi, tanımı, özellikleri ve tarihçesi, Türk Đnkılâbı açısından laiklik ilkesinin değerlendirilmesi, Devletçilik, tanımı, özellikleri, Atatürk'ün devletçilik anlayışı, Đnkılâpçılık, tanımı, özellikleri, Bütünleyici ilkeler, Milli egemenlik, Milli birlik, Ülke bütünlüğü, Yurtta barış, cihanda barış, Çağdaşçılık ve batılılaşma, Türk Đnkılâbı nın özellikleri YD 214Mesleki Yabancı Dil I T=2 U=0 ECTS=3 K=2 Okuma ve anlama yeteneğinin geliştirilmesi için mesleki konuları içeren Elektronik & Haberleşme mühendisliği ile ilgili okuma parcaları. Đngilizce çeviri metodlarının 29

30 kavratılması ve çeşitli uygulamalar. Ilerı seviyede ingilizce dilbilgisi kalıplarını içeren konular. Yazma ve konuşma yeteğinin geliştirilmesi için anlatılan okuma parçalarıyla ilgili tartışma ve yazma alıştırmaları. V. YARIYIL EM 301 Olasılık ve Raslantı Değişkenleri T=3 U=0 ECTS=5 K=3 Olasılığa giriş, Bağıl frekans yaklaşımı, Aksiyomik yaklaşım, Koşullu olasılık, birleştirilmiş deneyler, Bernoulli denemeleri, Rastlantı Değişkeni kavramı, Olasılık Dağılım ve Yoğunluk fonksiyonları, Gauss dağılımı, Gaussla ilgili dağılımlar, Diğer dağılım fonksiyonları,koşullu dağılımlar, istatistik bağımsızlık kavramı, Rastlantı değişkenli fonksiyonlar, bunlara ait beklendik değer ve momentler, Rastlantı değişkenlerinin toplamının yoğunluk fonksiyonu, katlama ve karakteristik fonksiyonla çözümler. Rasgele Süreç kavramı, tanım ve özellikleri, işleme parametrelerinin ölçülmesi, ilişki fonksiyonları EM 303 Elektromanyetik Dalga Teorisi T=4 U=0 ECTS=5 K=4 Maxwell Denklemleri. Genelleştirilmiş Akım Kavramı. Elektromagnetik Dalgaların Taşıdığı Enerji ve Güç. Kompleks Formda Elektromagnetik Dalgalar. Dalga Denklemi ve Çözümünün Esasları. Basit Ortamda indirgenmiş Dalga Denklemi. Zaman Domeninde D Alembert Çözümü. Başlangıç Değer Problemi.Sonlu Ortamlarda Dalga Yayılımı. Süreksiz Ortamlarda Maxwell Denklemleri, Distribüsyon Kavramı, Sınır Koşulları. Helmholtz Denklemi ve Çözümleri. Dalga Hızı. Dalga Denklemine ilişkin Sınır Değer Problemleri ve çözümleri: Dirichlet, Neumann ve Karışık Tip; Öz Fonksiyon Serilerine Açılım Yöntemi: Dalga denkleminin Fouier Serileri ile Çözümü; integral Dönüşüm Yöntemleri: Dalga denkleminin Laplace ve Fourier Dönüşümleri ile Çözümleri; Green Fonksiyonu Yöntemi: Dalga denkleminin Green fonksiyonu yöntemiyle çözümü. Düzlemsel Dalgalar, Polarizasyon. Propagasyon. Yansıma ve Kırılma. Vektör ve Skaler Potansiyeller, Dipoller. Hertz Vektörü. Kılavuzlanmış Dalgalar. Genel Silindirik Borularda Propagasyon. Rezonatörler. Anten Kavramı. Uzak Alan. EM 305 Analog Haberleşme T=3 U=2 ECTS=5 K=4 Đşaretlerin elektriksel iletimi, Kısa Spektral Analiz, Modülasyon kavramı amaç ve türleri, Doğrusal Modülasyon Türleri ve teknikleri, DSB, AM, SSB, VSB işaretlerin modülasyonu ile senkron ve senkron olmayan demodülasyon yöntemleri, Süperheterodin alıcı kavramı Üstel Modülasyon Teknikleri, frekans ve faz Modülasyonu (FMPM), FM ve PM işaretlerin elde edilme yöntemleri ve özellikleri, Üstel modülasyonlu işaretlerin demodülasyon yöntemlkeri, FM/AM dönüşümü, PLL demodülasyonu, FM işaretlerinin Monofonik ve stereofonik üretilip alınması. EM 307 Elektronik Devreler T=4 U=2 ECTS=6 K=5 Fark kuvvetlendiricisi, Akım aynaları, işlemsel yükselteç ve uygulamaları, Güç kuvvetlendiricileri, Geri besleme devrelerinin analizi: kararlılık, girişçıkış dirençleri, frekans cevabı, DTL, RTL, TTL, MOS ve CMOS Lojik 30

31 EM 309 Mikrodalga T=3 U=2 ECTS=6 K=4 RF ve Mikrodalga Teknolojisi özellikleri; Toplu ve Dağılmış Parametreli Devreler ; Dağılmış Devre Analizi; Transmisyon Hat Parametreleri; Temel Empedans Uydurma Devreleri ve Sentezi; Genel Silindirik Dalga Kılavuzları Dalga Çözümleri, Dikdörtgen Kılavuzlar, Transmisyon Hatlarında Propagasyon Özelliklerinin Đncelenmesi (Laboratuvar Uygulaması), N λ / 2 Uzunluklu Transmisyon Hatları ve Farklı Sonlandırma Durumlarının Đncelenmesi (Laboratuvar Uygulaması), Mikrodalga Güç Ölçülmesi, Dedektör Karakteristikleri, (Laboratuvar Uygulaması), Empedans Ölçümü ve Mikrodalga Akordlayıcısı (Laboratuvar Uygulaması), Doğrultu Kuplörünün Özelliklerinin Belirlenmesi (Laboratuvar Uygulaması) YD 313 Mesleki Yabancı Dil II T=2 U=0 ECTS=3 K=2 Okuma ve anlama yeteneğinin geliştirilmesi için mesleki konuları içeren Elektronik &Haberleşme mühendisliği ile ilgili okuma parcaları. Đngilizce çeviri metodlarının kavratılması ve çeşitli uygulamalar. Ilerı seviyede ingilizce dilbilgisi kalıplarını içeren konular. Yazma ve konuşma yeteğinin geliştirilmesi için anlatılan okuma parçalarıyla ilgili tartışma ve yazma alıştırmaları VI. YARIYIL EM 302 Anten ve Propagasyon T=2 U=2 ECTS=5 K=3 Antenlerin teknolojik ve tarihsel gelişimi, Gecikmiş ElektrikMagnetik Skaler, Vektörel Potansiyel Fonksiyonları Yardımıyla Alanların Bulunması, Elektromagnetik Teoride Önemli Teoremler ve Kavramlar (Enerji Teoremleri, Dualite, Kararlılık), Elektromagnetik Teoride Modelleme ilkeleri, Elektrik ve Magnetik Alan integral Denklemleri (EFIE, MFIE), Moment Yöntemi (MOM), Zamanla Harmonik Olarak Salınan Elektrik ve Magnetik Dipolün Uzak ve Yakın Alanlarının Hesaplanması, Hertz Dipolü, Anten Parametreleri (Işıma Alanı, Işıma Direnci, Işıma Diyagramı, Işıma Verimliliği, Işıma Kazancı, Işım a Gücü, Yarım Güç Hüzme Genişliği (HPBW), Etkin Işınan Güç, Etkin Yüzey, Etkin Uzunluk, iletişim Denklemleri (Friis Denklemleri), ince Antenler, Yarım Dalga Dipol Antenler, Akım Dağılımlarını Değiştirici Yapılar, Anten Dizileri, Frekanstan Bağımsız Antenler (Helisel, LogPeriyodik Antenler), Anten Modelleme Setinin Tanınması, LogPeriyodik Antenlerin, Monopol ve Dipol Antenlerin ve Anten Dizilerinin incelenmesi (Laboratuvar Uygulaması), Açıklık Antenler, Mikroşerit Antenler, Yama (Patch) Mikroşerit Anten Uygulamaları (Laboratuvar Uygulaması), Beslemeleri Farklı Antenlerden Oluşan Parabolik Reflektör Antenler, Optoelektronik Antenler, Lens Antenler, SAR Antenler, YagiUda anteni, Horn Anten Uygulamaları (Laboratuvar Uygulaması), EM Dalgaların Yayılmasını Etkiyen Faktörler, YerYer iletişimi (ELF den SHF ëye kadar), GSM Baz istasyonu Anteni Uygulamaları, Dizi anten uygulamaları (Laboratuvar Uygulaması), YeriyonosferYer iletişimi, iletişim Yollarının Seçim ilkeleri, Radyo Link Anteni Uygulamaları EM 304 sal Haberleşme T=3 U=2 ECTS=6 K=4 sal haberleşme ve uygulamalarının gelişimi, örnekleme teoremi, Darbe genlik modülasyonu, Darbe zamanı ve konumu modülasyonu, Zaman bölmeli çoğullama, 31

32 Düzgün ve düzgün olamayan kuantalama, Darbe kod modülasyonu, Analogsayısal, salanalog dönüştürücü yapıları, Delta modülasyonu, Farksal PCM,Hat kodlama, Temel band sistemlerde işaret algılama, Uyumlu süzgeçler, sal modülasyon teknikleri:ask, FSK, PSK ve QAM/TDM hiyerarşisi, Çoklu erişim sistemleri:fdma, TDMA,CDMA, Güncel uygulamalar:isdn,sonet,sdh EM 306 Haberleşme Teorisi T=3 U=0 ECTS=5 K=3 Rasgele Değişkenler, Rasgele Süreçler, Gauss Süreçleri, Rasgele Süreçlerin Doğrusal Sistemlerden iletimi, Spektral Yoğunluk, Özilişki Fonksiyonları, Gürültünün Sınıflandırılması, Gürültü Süreçleri, Dar Bandlı Gürültü, Haberleşme Sistemlerinde Gürültü, Genlik Modülasyonlu Sistemlerde Gürültü, Frekans Modülasyonlu Sistemlerde Gürültü, Darbe Kod Modülasyonlu Sistemlerde Gürültü, Optik Haberleşme Sistemleri, Anten Haberleşme Sistemleri, Haberleşme Sistemlerinin Performansı, Haberleşme Sistemlerinin Optimizasyonu, Seminer EM 308 Devre Sentezi T=3 U=0 ECTS=5 K=3 Tarihçe, Devre Sentezi Sorunu, 1kapılı Pasif Devre Sentezi, Pozitif Reel Fonksiyonlar, LC, RC, RL, RLC Devrelerinin Sentezi, Cauer ve Foster Devreleri, 2kapılı Pasif Devre Sentezi, Pozitif Reeel Matrisler, 2Uçluların Sentezine indirgenmiş 2Kapılı Devre Sentezi, Sıfır Kaydırma Yöntemi, Aktif Devre Sentezi; Katsayıları Eşleştirme ve Ayrıştırma Yöntemi, Yaklaşıklık; Butterworth ve Chebyshev Türü Yaklaşıklıklar, Frekans Dönüşümleri, Denormalizasyon. EM 310sal Đşaret Đşleme T=3 U=1 ECTS=6 K=3,5 Zaman düzlemi ve dönüşüm düzlemi işaret tanımı,sal filtre tasarım yöntemleri, DSP uygulama örnekleri YD 314 Đş Hayatında Yabancı Dil I T=2 U=0 ECTS=3 K=2 Özgeçmiş hazırlama, konuşma dilinde kullanılan ingilizce kalıplar, ingilizce mektup yazma, Tükçeden Đngilizceye mektupların çevrilerek yazılması, ingilizce iş ilanlarının açıklanması toplantılarda ingilizce not alınması, ingilizce rapor hazırlama ve öğrencilere verilen özel konularda öğrencilere ingilizce sunumlar yaptırılarak öğrencilerin konuşma kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunmak. VII. YARIYIL EM 403 Mikrodenetleyiciler T=3 U=2 ECTS=5 K=4 Tarihçe, Mikrodenetleyicinin Temel Yapısı, Mikrodenetleyici Bellek Organizasyonu, Mikrodenetleyicilerin Donanımı; Yazmaçlar, Paralel ve Seri Giriş/Çıkış Portları, cı ve Zamanlayıcılar, Mikrodenetleyicilerin Makina Dili Yazılımı; Adresleme Modları ve Komut Kümeleri, Mikrodenetleyicili Sistemlerde Yardımcı Yazılım Programların kullanımı; Makina Dili Derleyiciler ve Simülatörler, Mikrodenetleyicili Sistem Tasarımları, Tasarımların Fiziksel Olarak Gerçekleştirilmesi. EM 405 Mikroişlemci Sistemler T=3 U=2 ECTS=6,5 K=4 sistemleri ve kodlar, mikroişlemci sistemlerinde kullanılan sayısal devreler, 32

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL FIZ-125 Fizik I (Zorunlu) T=2 P=1 U=0 AKTS=3 Fiziksel Büyüklükler, Standartlar, Birimler. Vektörler.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Çorlu, Tekirdağ, Eylül 2009 1 İçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 138 ve 240 den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre alınması

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ (Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Bölümümüz 19 Ağustos 1993 tarihinde yeni

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU Dersin Adı Kodu Normal Kredisi ECTS Ders 4 Yarıyılı Kredisi uygulama 0 Diferansiyel Denklemler 0252311 3 4 6 Laboratuvar 0 (Saat/Hafta) Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Antenler ve Yayılım 523000000001467 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Antenler ve Yayılım 523000000001467 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Antenler ve Yayılım 523000000001467 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Radar Tekniği ve Teknolojisi. Dersin Türü : SİSTEMDEN

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-13 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 FİZ11 FİZİK I 3 1 6 KİM11 KİMYA 3 1 6 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43 İçindekiler Ön Söz xiii 1 Adi Diferensiyel Denklemler 1 BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3 1.1 Terminololoji ve Değişkenlerine Ayrıştırılabilir Denklemler 3 1.2. Lineer Denklemler 16 1.3

Detaylı

RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları

RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati RF ve Mikrodalga Mühendisliği EE 310* Bahar 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi 2 EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi 2 EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi 2 EEE224 4 6 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı EE 531 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1009 Dersin Öğretim

Detaylı

ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS ELEKTROMANYETİK MÜHENDİSLİĞİ EE-326 3/2 3+1+0 2+2+0 6 Dersin Dili : TÜRKÇE

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

ýçindekiler Ön Söz xiii Antenler 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Temel Anten Parametreleri 27 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.

ýçindekiler Ön Söz xiii Antenler 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Temel Anten Parametreleri 27 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2. çindekiler Ön Söz xiii 1 Antenler 1 1.1 Giri 1 1.2 Anten Tipleri 4 1.3 I ma Mekanizmas 7 1.4 nce Tel Antende Ak m Da l m 17 1.5 Tarihsel Geli meler 20 1.6 Multimedya 24 Kaynakça 24 2 Temel Anten Parametreleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları

Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mikroişlemciler EE 208 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE 102 (FD) Dersin Dili

Detaylı

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS MATEMATİK-2 FM-121 1/ 2.YY 5 5+0+0 6 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans Dersin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : SAYISAL HABERLEŞME Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları

Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Devre Analizi I EE 209 Güz 3 2 2 4 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157 Dersin Dili Dersin

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 Đçindekiler listesi Giriş... 8 Rehber... 8 1. Kapak...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3008 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: DEVRE TEORİSİ VE ELEKTRONİK Dersin Orjinal Adı: CIRCUIT THEORY AND ELECTRONICS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ Amaç: 1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren belirli bir alanda ileri araştırmalar ve geliştirmeler

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT 9 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program)

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program) ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program) HAZIRLIK PROGRAMI CEE 201 Elektrik Devreleri 4 6 CEE 202 Kontrol Sistemlerine Giriş 2+2 5 CEE 20 Elek. Müh. Sayısal Yöntemler

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir BIL271 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

Olasılık Teorisi ve İstatistik (MATH392) Ders Detayları

Olasılık Teorisi ve İstatistik (MATH392) Ders Detayları Olasılık Teorisi ve İstatistik (MATH392) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Olasılık Teorisi ve İstatistik MATH392 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz III Ders Kodu MATH 235 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 4 2 0 5 8 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13105 İNGİLİZCE-I Z 4 0 0 4 4 4 UNV13107 TEMEL BİLGİ

Detaylı