T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1. KONU / KAPSAM SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. KONU: Bu Şartname, Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğünün elektrik enerjisi ihtiyacının serbest piyasadan ihale yoluyla satın alınması işidir KAPSAM: Bu ihale ile (EK-1) listede bulunan aboneliklerin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin alımıdır.bu Teknik Şartname; TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ne ait birimlerde elektrik enerjisi ihtiyacının serbest piyasadan 2015 yılı şubat ayı fatura döneminden başlamak üzere on bir aylık zaman süresince karşılanmasına yönelik hususları kapsar. 2. TANIM VE KISALTMALAR İDARE:Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi EDAŞ :Bölgesindeki sorumlu ve Lisanslı Elektrik Dağıtım Anonim Şirketleri TEDARİKÇİ :4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile birlikte Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve diğer mer-i mevzuat çerçevesinde Toptan Satış Lisansına sahip Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına görekurulmuş ve faaliyet gösteren şirket AKTİF ENERJİ :Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilen kwh birimi ile ölçülen elektrik enerjisi ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ (ETV) / Elektrik Piyasası Kanununun 11. Maddesinde değişiklik yapılmasına dair 5784 sayılı kanunla yapılan değişikliğe göre indirimli Perakende Elektrik Enerjisi Satış Bedeli üzerinden alınan pay / payı. BELEDİYE TÜKETİM VERGİSİ (BTV) :2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ve ElektrikPiyasası Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5784 sayılıkanunla yapılan değişiklik doğrultusunda, indirimliperakende Elektrik Enerjisi Satış Bedeli üzerinden alınanpay/payı ENERJİ FONU BEDELİ :İndirimli Perakende Elektrik Enerjisi satış bedeli üzerindenalınan (%1) oranındaki payı TRT PAYI :3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu uyarınca ve ElektrikPiyasası Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5784 sayılıkanunla yapılan değişiklik doğrultusunda, indirimli Perakende Elektrik Enerjisi Satış Bedeli üzerinden alınan(%2) oranındaki pay/payı BİRİM SATIŞ FİYATI :MüdürlüğünTedarikçiden satın alacağı 1 kwh elektrik enerjisi için ödeyeceği ve taraflarca üzerinde mutabık kalınan vergi,fon, masraflar vb. hariç birim satış fiyatı DAĞITIM :Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden nakli DAĞITIM BÖLGESİ : Bir dağıtım lisansında tanımlanan bölge DAĞITIM ŞİRKETİ :Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi 1

2 DAĞITIM SİSTEMİ TEKNİK KAYBI :Kayıp katsayıları hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararı hükümlerine göre uygulanan Dağıtım Sistemi üzerindeki Teknik Enerji Kaybı DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ(DUY): tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ve buna ait mevzuat ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATI :EPDK ve diğer yetkili kurumlarca yayınlananyönetmeliklerin tamamı İLETİM SİSTEMİ TEKNİK KAYBI :Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) hükümleringöre hesaplanan İletim Sistemi Kayıpları NİHAİ BİRİM SATIŞ FİYATİ :Birim satış fiyatına, Elektrik Piyasası mevzuatında tanımlanan şekliyle sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedeli hariç, diğer tüm bedel, vergi, fon ve masrafın ( iletim bedeli, enerji fonu, TRT payı, Belediye Tüketim Vergisi, vb.) eklenmesi ile hesaplanacak olan KDV hariç birim satış fiyatı PMUM :Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi REAKTİF GÜÇ :Elektrik devrelerinde, akım ile gerilimin aynı fazdaolmamasından kaynaklanan durumlarda oluşan zahiri güçbileşeni REAKTİF ENERJİ : Reaktif Güç Bileşeninin zaman ile çarpımı sonucunda eldeedilen enerji miktarı SAYAÇLAR HAKKINDA TEBLİĞ : tarih ve sayılı Resmi Gazetedeyayınlanan Elektrik Piyasasında kullanılacak sayaçlara ait tebliğ SATIŞ BEDELİ :Taraflarca üzerinde mutabık kalınan birim satış fiyatı ileilgili tüketim dönemine ait tüketim miktarının çarpılmasısonucu hesaplanacak olan bedel SERBEST TÜKETİCİ :Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarındandaha fazla tüketimde bulunması ve/veya bulunmayıtaahhüt etmesi veya iletim sistemine doğrudan bağlı olmasınedeniyle Tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veyatüzel kişi STB :Serbest Tüketici Belgesi SÖZLEŞME :İşbu Şartname ile ön şartları belirtilen ihale sonucundan nihai koşulların düzenleneceği Tedarikçi ile imzalanacakolan sözleşme ŞARTNAME : İşbu Şartname ve ekleri 3. YORUM KURALLARI 3.1. Bu Şartnamede yer alan kurallar ile kavram ve kısaltmaların yorumlanmasında, sözleşmede aksi belirtilmedikçe, EPDK nın ilgili mevzuatı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Yönetmelikleri esas alınacaktır Bu Şartnamedeki, idare tanımlamaları, Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğünü ifade edecek şekilde müşterek anlamda kullanılmıştır. 4. GENEL ESASLAR 4.1. İhale konusu iş için ilgili mevzuatlara uygun olmak koşulu ile İDARE nin enerji alışına esas olacak şekilde dikkate alınarak teklif verilecektir. 4.2.İDARE nin mevcut ölçüm noktalarına ilave edilecek diğer ölçüm noktaları, İDARE nin talebi ile sözleşme yapılan şartlar ve bedel üzerinden listeye eklenebilecek veya listeden çıkartılabilecektir. Ek-1 listede belirtilen işyerlerinden herhangi bir sebeple kapanma, taşınma vb. nedenlerle aboneliklerin değişmesi durumunda ekli liste içerisinde isim ve yer değişiklikleri yapılabilecektir Sözleşme gücü sayaç aboneliklerine ait mevcut sözleşme gücü üzerinden devam ettirilecektir Sözleşmenin imzalanmasından sonra elektrik enerjisi birim fiyatlarında olabilecek EPDK tarafından belirlenen artış oranları Tedarikçi tarafından verilen teklif birim fiyatına yansıtılmayacaktır. Bu durumda Tedarikçi herhangi bir nam altında ilave ücret ve hak talep edemez. 4.5.İDARE abonelikleri mevcut hali ile olduğu gibi devam ettirilecektir. 2

3 4.6. Tüketim bildirimleri Tedarikçi tarafından bu şartnameye göre düzenlenecektir. Tüketim bilgilerinin düzenlenmesinde şartnamede belirtilmeyen hususlar için TEDAŞ uygulamaları geçerli olacaktır İDARE, aktif ve reaktif oranların, ilgili yönetmelikte belirlenen sınırlar içinde kaldığını görebilmesi ve aykırı bir durum varsa gerekli tedbirleri alabilmesi için bütün enerji alınan noktalarda aktif ve reaktif tüketimleri takip etmek durumundadır. YÜKLENİCİ ve yerel elektrik dağıtım şirketi, İDARE ye bu konuda gerekli kolaylıkları gösterecektir 5. TEKLİF İÇİN GEREKLİ BELGELER 5.1. İsteklilerin ; Dağıtım, Perakende satış, Toptan Satış veya Üretici lisanslarından en az birine sahip olması gerekmektedir. 5.2.İstekliler, EPDK dan aldıkları Satış Lisansının aslını veya noter onaylı suretini koyacaklardır. 6. ELEKTRİK ENERJİSİNİN TEDARİK EDİLMESİ 6.1. Tedarikçi, Mücbir Sebepler ile ortaya çıkan kesintiler dışında İDARE nin ihtiyacı olan elektrik enerjisini, TEİAŞ ve Dağıtım Şirketi hatlarından, TEİAŞ ile Tedarikçi ve Dağıtım Şirketi iletedarikçi arasında imzalanmış bulunan Sözleşmelere uygun olarak, günün her saatinde kesintisiz olarak temin etmekle yükümlüdür Tedarikçi, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile belirtilen sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür Sözleşme kapsamındaki faaliyetler, Tedarikçinin EPDK dan aldığı lisans çerçevesindegerçekleştirilecektir. Tedarikçi EPDK nın lisansta yapabileceği değişikliklere bağlı olarak Sözleşmeninlisans ile uyumlu olması için gerekli her türlü değişikliklerin yapılmasını peşinen kabul ve taahhüt eder Hukuki gerekçeler nedeniyle Tedarikçinin faaliyetine geçici olarak ara vermesi veya faaliyetinin son bulması halinde, İDARE nin yeni bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya kadar elektrik enerjisi için tedarikçi, İDARE nin bulunduğu bölgedeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile son kaynak anlaşmalarının yapılması hakkında gerekli yasal işlemleri İDARE den ücret talep etmeden yürütecektir Bakım zamanında ve/veya santrallerden birinin herhangi bir sebepten dolayı çalışamaz hale gelmesi durumunda ve her ne şart ve nam altında olursa olsun, YÜKLENİCİ den kaynaklanan nedenler ile YÜKLENİCİ tarafından karşılanmayan enerji miktarı İDARE YE sözleşmedeki indirimli fiyattan ve hiçbir fiyat farkı uygulanmadan YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. TEDAŞ veya kanun ile bu kurumların yerine ikame edilecek kurumlar veya Görevli Şirket tarafından fatura edildiğinde İDARE nin uğrayacağı zarar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır İhaleyi kazanan YÜKLENİCİ, şartnamede belirtilen hususları uygulamakla yükümlüdür. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda Enerji Mevzuat ve Kanunları, E.P.D.K.' nun ilgili yönetmelikleri ve tebliğleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri geçerlidir. YÜKLENİCİ nin, Enerji Mevzuatı gereği Enerji Kurum ve Kuruluşları ile yaptığı ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini kasten veya başka herhangi bir nedenden dolayı yerine getirmemesi nedenleriyle bu ihale kapsamında yüklenmiş olduğu İDARE NİN sözleşme konusu tüketimini karşılayamaması durumunda, Resmi Elektrik Müessesesinin (TEDAŞ vb.) enerji - birim fiyatına göre düzenlenen her fatura- ile-sözleşme fiyatına göre olması gereken fatura arasındaki farkı tedarikçi İDARE YE ödemekle yükümlüdür. 3

4 7. ELEKTRIK ENERJISI VERILECEK TESIS/TESISLER 7.1. Tedarikçi; İDARE nin Serbest Tüketici Belgesine sahip veya serbest tüketici niteliğine haiz olan detayları(ek-1) listede belirtilen üniteler dâhilindeki tüketim birimlerinin enerji ihtiyacını karşılayacaktır. 7.2.İDARE nin mevcut birimlerine ilave edilecek diğer tüketim birimleri İDARE nin talebi ile sözleşme yapılan şartlar ve bedel üzerinden listeye eklenebilecek veya listeden çıkarılabilecektir.tesislerin aylık tüketim ortalaması yaklaşık kwh; son 1 yıldaki yaklaşık enerji tüketimi.. kw h dır. Bağlayıcı olmamakla beraber ölçüm noktaları sayısına ve teknolojik gelişmelere göre ±%20 değişim olabileceği tahmin edilmektedir. 8. SÖZLEŞME GÜCÜ 8.1.Sözleşme gücü; Sayaç aboneliklerine ait mevcut sözleşme gücü üzerinden devam ettirilecektir Sözleşme sonrası İDARE ye ait aboneliklerin PMUM a kaydı Tam Tedarik Anlaşması olarak yapılacak ve PMUM a karşı sorumlu taraf Tedarikçi olacaktır. 9. FATURA BEDELİNİN TESPİTİ 9.1. Satış miktarının tespitinde İDARE nin tüketim birimlerindeki elektrik giriş noktalarında bulunan sayaç veölçü devreleri üzerinden kayıt ve tespit edilen Aktif Enerji miktarları esas alınacaktır Sayaç endeks değerleri, ilgili dağıtım şirketinin yetkili temsilcileri ve idareden yetkili personel nezaretinde okunarak tespit edilir. Okunan endeks değerleri ile bir önceki dönem sonu endeksleri kullanılarak, okuma yerinde, sayaç okuma tutanağı 3 nüsha olarak düzenlenir Satışa temel olacak Aktif Enerji miktarının tespiti, her ayın son günü için sayaçlardan alınan endekslerle hesaplanır Tedarikçi hesapladığı Aktif Enerji bedelini İDARE yefax veya ile bildirerek teyit almak zorundadır Satış miktarı, ilk ve son endeks değerleri farkının alınması ve (Sayaca özel) çarpan değeri ( varsa ) ile çarpılması suretiyle hesaplanacak ve faturalar bu değer üzerinden tanzim edilecektir EPDK tarafından onaylanan Tedarikçi tarafından teklif edilen (sözleşme ile hüküm altına alınacak olan) tarife çeşidi ve indirim sonrası bulunan birim satış fiyatına elektrik tarifeleri yönetmeliğinde tanımlanan şekil ve diğer tüm yasal mevzuat dahilinde belirtilen bedel, vergi ve sair yasal ilavelerin eklenmesi ile Nihai Birim Satış Fiyatı hesaplanacaktır. 10. FATURALANDIRMA Fatura,her ayın son günü tarihli olarak düzenlenecek ve takip eden ayın ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ekteki idare adreslerine faks ve/veya e-posta yoluyla iletilecektir. Düzenlenen faturanın aslı da son ödeme gününden 15 (onbeş) gün önce ekteki idarelerin adreslerinde olacak şekilde Tedarikçi tarafından teslim edilecek ve/veya ulaştırılacaktır. Fatura asıllarının son ödeme tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce ulaşmaması durumunda,geç ödemelerde gecikme bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir. Merkez birimleri için: Yüklenici tarafından gelen bir yetkili, Müdürlüğümüzün 1 teknik elemanı ile beraber ilgili birimde görevli bir personel ile üç kişilik bir ekip olarak, bütün aboneler gezilerek sayaçlar okunacak ve faturalar teslim alınacaktır. Alınan fatura adetini belirten bir tutanak, belirtilen teslim ekibinin adı açılarak imzalatılacaktır. Hazırlanan bu tutanak, faturalar ile beraber ödenmesi için yine aynı tutanakta açılan imza karşılığı ilgili birime teslim edilecektir. 4

5 Diğer birimler için: Yüklenici tarafından gelen bir yetkili ve ilgili biriminden iki kişi ile beraber üç kişilikbir ekip olarak, mevcut aboneye bakılarak sayaç okunacak ve faturalar teslim alınacaktır. Alınan fatura adetini belirten bir tutanak, belirtilen teslim ekibinin adı açılarak imzalatılacaktır. Hazırlanan bu tutanak, faturalar ile beraber ödenmesi için yine aynı tutanakta açılan imza karşılığı ilgili birime teslim edilecektir. 11. REAKTİF ENERJİ BEDELİ 11.1.İDARE tüketim birimlerinin çektiği endüktif ve/veya kapasitif reaktif enerji miktarının, yürürlükteki mevzuatta belirtilen değerleri aşması halinde, ilgili tarifeden ve ilgili Dağıtım Şirketleri tarafından İDARE yefatura edilir Reaktif ve kapasitif enerji tüketimlerinde cezai durumlar oluşması halinde, Tedarikçi teknik ve danışmanlık hizmeti verecektir. Cezai durumun giderilebilmesi için bir sonraki fatura döneminden önce Tedarikçi gerekli teknik ve mühendislik hizmetini rapor halinde çözüm önerileri ile beraber bedel talep etmeden sunmalıdır. 12. FATURAYA İTİRAZ Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi düzenlenmesi gibi hususları kapsar İDARE, hatalı bildirimlere karşı, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca itiraz edebilir.itirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakla birlikte, itiraza konu tüketim bedeli ile abonenin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan (%30) fazla olması durumunda İDARE, bir önceki dönemde ödemiş olduğu tüketim bedeli kadar tutarı son ödeme tarihinden önce yatırabilir. Bu durumda bu İDARE ye gecikme cezası uygulanmaz Yapılan itiraz, Tedarikçi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç 10 (on) iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonuçları İDARE ye yazılı olarak bildirilir. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel İDARE ye 3 (üç) işgünü içerisinde iade edilir veya İDARE nin onay vermesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir Ölçüm sisteminde oluşabilecek herhangi bir arıza veya ölçüm hassasiyetinden şüphe edilmesi durumunda; İdare veya Tedarikçiden herhangi biri, ölçüm yapılan sayaçların kontrolünün yapılmasını talep edebilir Sayacın eksik kaydetmiş olması halinde, ilgili mevzuatlar uyarınca işlem yapılır. Eksik okunan kısım için taraflarca usulüne uygun tutanak düzenlenir. Eksik okuma tutanağına ve bu şartname kapsamına göre Tedarikçi tarafından ek fatura düzenlenir.düzenlenen ek fatura ödeme süresi 10 iş gününden az olamaz, ek fatura bu süre içerisinde İdarece ödenir Yapılan kontrol sonucunda sayacın fazla ödeme yaptığının tespiti üzerine yine ilgili mevzuat çerçevesinde ön görülen prosedürler geçerli olur. Fazla okunan kısım için taraflarca usulüne uygun tutanak düzenlenir. Fazla okuma tutanağına ve bu şartname kapsamına göre, fazla ödenen bedel; Tedarikçi tarafından en fazla 3 ( üç ) iş günü içinde İDARE ye iade edilir veya idarenin onayı ile bir sonraki faturada mahsup edilir Uyuşmazlığın devamı halinde, konu ile ilgili mevzuatlar dahilinde işlem yapılır. 13. KUSURSUZLUK İMKÂNSIZLIK (MÜCBİR SEBEPLER) Taraflar, diğer tarafın faaliyetlerini geçici veya daimi olarak durdurması, yangın, deprem, sel gibi doğalafetler, iş yerindeki grev ve elektrik piyasası mevzuatında ve PMUM tarafından mücbir sebep olarakkabul edilen durumlarda elektrik piyasası mevzuatında öngörüldüğü şekilde karşı tarafa bildirmek suretiyle mücbir sebep hükümlerinden yararlanabilir Taraflar, mücbir sebep hallerinde, derhal diğer tarafa söz konusu mücbir sebep halinin başlangıçtarihini, mahiyetini ve tahmini süresini ihbar edecektir. 5

6 13.3. Bu bildirimi yapmış olmak, bildirimi yapan tarafın bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleriniortadan kaldırmaz Mücbir sebep ortadan kalktığı ve sistemin normale döndüğü taraflarca saptandığında sözleşmeuygulanmaya devam eder Tedarikçi her ne nam altında olursa olsun Mücbir Sebeplerden dolayı tazminat talebinde bulunmayacaktır 14. ÖZEL ŞARTLAR 14.1.İDARE, elektrik enerjisinin ölçümünde esas alınacak sayaçların, EPDK tarafından yayınlanan Sayaç Tebliği ne uygunluğun sağlamakla ve sayaçları çalışır durumda tutmakla yükümlüdür Sayaçların ilgili mevzuatça kontrolleri yapılıp, arıza dolayısıyla değişmesi gerektiği durumda arızalı sayaçlar idarece tedarik edilir İlgili mevzuat, yönetmelik vb. gereği tüketici sayaçlarının ve/veya ölçü donanımlarının değiştirilmesi gerekirse, yapılacak değişikliklerin maliyetini idare karşılayacaktır İdare tarafından firmaya Güvence Bedeli adı altında ödeme yapılmayacaktır.kurumumuzun yapacağı tasarruflardan ötürü (yeni ilave elektrik yükleri, binaların kullanım amaçlarının değişmesi vb.) aboneliklerde talep edilen tüketim miktarlarında değişikliklerin olması mümkündür.aboneliklerimizde tüketim değerleri yönünden azalma veya artmaya ilişkin değişiklikler olması halinde İdareden fiyat değişikliği veya herhangi bir ad altında ilave ücret ve hak talep edemez Kurumumuz ile sözleşme imzalayacak olan firma, abonelikle ilgili her türlü resmi sürecin takibi, kontrolü ve uygulamasını yerine getirmekle yükümlüdür İhale kapsamında, yüklenici firmanın işçi çalıştırması, malzeme kullanması ve bunların ücretleri ile Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğünün hiçbir ilgisi bulunmamaktadır Taraflar arasında imzalanacak sözleşme yürürlüğe girdikten sonra; elektrik enerjisinin alınıp satılmasının, Elektrik Piyasası Mevzuatı gereği mümkün olmayacağı ilgili resmi kurumlarca bildirildiği veya talep edildiği takdirde, sözleşme kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Bu durumda Taraflar birbirlerinden her ne nam ve ad altında olursa olsun tazminat isteme hakkı olmayacaktır. 13. GİZLİLİK: Bu şartname kapsamında İdare tüketim birimlerine verilen ve alınan tüm bilgiler özel ve gizlidir.bu şartnameye yönelik uygulamalar şartname dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz.idarenin onayı olmadıkça çoğaltılamaz, üçüncü şahıslara verilemez.sözleşme sona erse dahi gizlilik konusundaki yükümlülük hiçbir şekilde sona ermez. 6

7 EK-1 TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERE AİT ELEKTRİK TESİSAT NUMARALARINI VE GERİLİM GÜCÜNÜ GÖSTEREN TABLO İL VE İLÇELER TESİSAT NUMARASI 11 AYLIK TÜKETİM(KWH) MERKEZ 1 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MERKEZ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ÇEMİŞGEZEK İLÇE HOZAT İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MAZGİRT İLÇE NAZIMİYE İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ OVACIK İLÇE PÜLÜMÜR İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ PERTEK İLÇE TOPLAM TÜKETİM (KWH)

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Elektrik Abonelik Sözleşmesi

Elektrik Abonelik Sözleşmesi Elektrik Abonelik Sözleşmesi 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde

Detaylı

Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu:

Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu: FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. Elektrik Abonelik Sözleşmesi Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 Ablok Kat:1 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Boğaziçi Kurumlar V.D.:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

TEBLİĞ. ç) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi, GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİ 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TEBLİĞ GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ TARİH:../../...SAYI:.. 1-2 -. 3 -. 4 Madde 1- SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ve TARAFLARI (1) İşbu perakende satış sözleşmesi (Sözleşme), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 06/08/2015

Detaylı

DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Temsile Yetkili Kişiler (İmzalar)

DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Temsile Yetkili Kişiler (İmzalar) DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Tarih:.../.../... Kullanıcı(*) No:... Bu anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen kullanıcıya ait...tesisinin,

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI Üretici No:... Tarih:.../.../... Sayısı:. 1 0. 2 0.. 3 0. 4 0. 5 Bu Anlaşma; isim veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda

Detaylı

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete:03.11.2002 Tarih ve 24925 Sayı DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler (03 Kasım 2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

YÖNETMELİK GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28720 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine,

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine, 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı.

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/162628 Taşıt Tanıma sistemli akaryakıt MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Tarih : / /20. Kurumsal Abone Bayi/Acente : Satış Temsilcisi: Bireysel Abone ABONE BİLGİLERİ Kurumsal Aboneler Kurum adı/şirket Unvanı:

Detaylı

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Ayvalı Mah. Gazze Cad. Mert Apt. No:36/10 Etlik- Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD. ŞTİ. (Kısaca

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı