PLATO EVLERİ YÖNETİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLATO EVLERİ YÖNETİM PLANI"

Transkript

1 YENİ BASIN YAYIN KOOPERATİFİ EVLERİNİN ZEKERİYAKÖY KÖYİÇİ YÖRESİNDEKİ KONUTLARA İLİŞKİN PLATO EVLERİ YÖNETİM PLANI A. KONUSU VE UYGULAMA ALANI Madde 1 Bu Yönetim Planı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre hazır-lanmış olup, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Zekeriyaköy Köy içi yöresinde bulunan Yeni Basın Yayın Kooperatifi tarafından yapılan 197 ada 1 parsel de 2 A Tipi; 201 ada 1 parseldeki 34 A tipi, 6 B tipi, 11 C tipi olmak üzere, toplam 53 bağımsız bölüme ilişkindir. Her tip villa, bir bodrum kat, bir zemin kat, bir normal kat, bir de çatı katından oluşmaktadır. Bu PLATO EVLERİ Yönetim Planı, yukarıda belirtilen parsellerdeki bağımsız bölüm sahiplerini bağlayıcı sözleşme hükmündedir. 197 ada 1 parseldeki atık su arıtma sistemi, 201 ada 1 parseldeki Yönetim, hizmet ve lokal evi su deposu, hidrofor ve ilgili filtre sistemleri ortak yollar alt yapı tesisleri, telefon kabloları elektrik kabloları PLATO EVLERİ içi ortak alan aydınlatmaları elektrik jeneratörü ve adı geçen parsellerdeki tüm hisseli alan ve diğer alt ve üst yapı öğeleri bu PLATO EVLERİ yönetim planı kapsamındadır. B. GENEL HÜKÜMLER Madde 2 Site içinde, villaların statik, genel mimari ve estetik görünümünü bozucu, göz zevkini zedeleyici nitelikte değişiklik yapılamaz. Madde 3 Villalar, Kat mülkiyeti yasasının 24. maddesindeki hükümleri kapsamında ve yalnızca konut olarak kullanılacaktır. Madde 4 PLATO EVLERİ Yönetim Planı, bu parsellerde bulunan 53 bağımsız bölümün sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümleri sonradan satış ya da herhangi bir nedenle üstüne alacak kişileri bağlar. Yönetim planı nın maddeleri, Bağımsız Bölüm sahiplerinin önerisi üzerine en az 43 bağımsız bölüm sahibinin (% 80) kararıyla ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası nda öngörüldüğü gibi değiştirilebilir. Madde 5 Bağımsız bölümden yararlanan (sahip, eş, çocuk, konuk vb.) biri, ortak yer- (ler)in bozulmasına ya da zarar görmesine yol açmışsa, böylelikle oluşan gider o bağımsız bölüm sahibi tarafından ödenir. Bu gideri kusuru bulunmayan diğer Bağımsız Bölüm sahipleri ödemişlerse, ödeyenler, ilgili bölüm sahibini, yaptıkları ödemeler oranında borçlu çıkarma ve ödedikleri tutarı ondan isteme hakları vardır. Madde 6 PLATO EVLERİ Yönetim Planı nda belirtilmeyen durumlarda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası nın ve konuyla ilgili diğer yasa ve yönetmeliklerin hükümleri uygulanır. 1

2 C. ORTAK YERLER VE EKLENTİLER ÜZERİNDE TASARRUF; GİDERLERE KATILMA Madde 7 Binaların oturma alanı dışındaki tüm alanlar, kat mülkiyeti yasasına göre hisseli yerlerdendir. Kişisel mülkiyete konu olmasada bu alanlar, binaların bulunduğu parsellerin konumu ve özelliğine göre villaların ön, arka ve yan taraflarında bulunan binaya yakın hisseli yerler, ilgili villalara korunma, kullanma, mahremiyeti sağlama ve yararlanma alanı olarak bırakılmış yerlerdir. Buralarda kapalı ya da açık garaj, depo, kulübe vb. bina ya da eklentiler yapılamaz. Villanın çevresindeki kullanma, mahremiyeti sağlama ve yararlanma alanlarının çimlendirilmesi, çiçeklendirilmesi, ağaçlan-dırılması, bakımı, sulanması ve ışıklandırılması, ilgili villa sahiplerince sağlanır. Bağımsız bölüm sahipleri, Kat Mülkiyeti Yasası ve PLATO EVLERİ Yönetim Planı nda belirtilen hükümler saklı kalmak üzere, kendi bağımsız bölümleri üzerinde, Medeni Kanun un tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler, ancak bitişik villaya zarar verecek biçimde eklenti yapamazlar. Madde 8 Tüm bağımsız bölüm sahipleri, ortak yerlerin ve alt yapının bakım, temizlik ve korunmasına özen gösterecekler, bitişik villaların güzelliğini ve sağlamlığını koruyacaktırlar. Madde 9 Tüm bağımsız bölüm sahipleri, kendi bağımsız bölümlerini ve ortak yerleri kullanırken iyi niyet ve uygarca toplu yaşam kurallarına uyacaklardır. Bağımsız bölüm sahipleri a) bağımsız bölümlerinin, balkon ve pencerelerinden halı, kilim vs silkeleyemezler, bahçelere ve diğer ortak kullanım alanlarına katı ve sıvı madde ve çöp vb dökemezler. b) bağımsız bölümlerinde ve ortak yerlerde tavuk, ördek vb. kümes hayvanları ya da yabani hayvan besleyemezler. Köpek besleyenlerin köpekleri güvenlik açısından kesinlikle başkalarına zarar vermeyecek şekilde bağlı bulundurulacak, sağlık açısından periyodik gözlemden geçirilecek ve aşıları düzenli olarak yaptırılacaktır. Köpekler ve kediler komşulara zarar vermeyecek biçimde beslenecekler ve korunacaklardır. c) bağımsız bölümlerinde ya da ortak yerlerde patlayıcı, yanıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar, Bağımsız Bölüm Sahipleri Kurulu nca kendilerine ayrılan yerler dışında, ortak yerlere hiçbir şey koyamazlar. d) :00 saatleri arası gürültü yapamazlar; TV, radyo müzik seti vb araçlarını başkalarını rahatsız edecek biçimde kullanamazlar. e) bağımsız bölümlerinde, diğer bağımsız bölüm sahiplerini rahatsız edecek biçimde toplantı düzenleyemezler; nişan, düğün, yaş günü vb toplantılarda öteki bağımsız bölüm sahiplerini rahatsız etmemeye özen gösterirler. f) Cumartesi günü saat 15:00 dan Pazartesi sabahı saat 09:00 a kadar çim biçme işlemi yapılamaz. g) Site içerisinde Tadilat-tamiratlar Pazar günleri dışında yapılır. Diğer zamanlarda da komşuları rahatsız etmeyecek şekilde bu işlemler yapılmalıdır. Bu tür çalışmalar Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yapılmalıdır. Madde 10 Bağımsız bölüm sahipleri, diğer bağımsız bölümlerde ya da ortak yerlerde ortaya çıkan sorunların giderilmesi için, kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa, buna izin vereceklerdir. Ancak bu gibi işler, tarafların görüşbirliği sağladığı en uygun zamanda yapılır. Bu izin nedeniyle Bağımsız Bölüm sahipleri ya da orada oturanlar zarar görürlerse, bu zarar, izin veren kimseye ya hemen ödenir ya da (onarım vb yoluyla) giderilir. Madde 11 PLATO EVLERİ Yönetim Kurulu, Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu kararıyla sitenin güvenliği için gerekli önlemleri alacaktır. 2

3 Madde 12 Tüm bağımsız bölüm sahipleri ya da buradan yararlananlar, her yıl Bağımsız Bölüm Malikleri Genel Kurulu nda kabul edilen işletme projesindeki alt yapı, ortak yerler, yollar, aydınlatma, ortak yerlerin onarım ve bakımı, ağaçlandırılması, çiçeklendirilmesi, sitenin güvenliği, çöp toplanması vb. işler için yapılacak harcamalara katılmak zorundadırlar. Tüm bağımsız bölüm sahipleri ve buradan yararlananlar, PLATO EVLERİ Yönetim Kurulu nun belirlediği gideri, belirtilen tarihte verilen hesap numarasına yatıracaklardır. Verilen tarih geciktirilirse Kat Mülkiyeti Yasası nın 20. maddesine göre Bağımsız Bölüm Malikleri kurulunca belirlenen aylık gecikme faizi uygulanır. Toplanan para, ortak su hidrofor temiz su deposu pis su arıtma sistemi, ayrıca korunma ve kullanma alanı olarak villalara bırakılmış ortak yerler dışında kalan yerler için yeni kurulacak sulama aydınlatma sistemleri ile işletme projesi uyarınca sitenin çevre temizlik posta çöp aydınlatma telefon hizmetleri ve ortak yerlerdeki tesislerin onarım bakım ve her türlü peyzaj güzelleştirme vb. işleri için kullanılır. PLATO EVLERİ Yönetim Kurulu, Bağımsız Bölüm Malikleri nden alacağı yetkiye göre bu gider pozisyonlarında değişiklik yapabilir. Madde 13 Tüm bağımsız bölüm sahipleri ya da buradan yararlananlar, 12. maddede yer alan ortak giderlere, EŞİT olarak katılırlar. Bu gider, villanın tipinden (A, B ya da C) bağımsızdır ve herkes için EŞİTTİR. Bu ortak giderler için toplanan avanstan PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu nun kararlaştırdığı miktarda Yönetim Kurulu Üyelerinin (ve varsa hizmetlilerin) aylık ücretleri (sigorta primleri, vergileri vb. giderler) ödenir. Kıdem ve ihbar tazminatı, tatil ücretleri içinde gerektiğinde kullanılmak üzere bir fon oluşturulur ve bu fonda muhafaza edilir. Madde 14 Sahibince kiraya verilen bağımsız bölüm kiracıları sitenin temizlik, aydınlat-ma, personel ve küçük bakım-onarım giderlerine diğer Bağımsız Bölüm sahipleri gibi, EŞİT olarak katılırlar. Demirbaş harcamaları ve kiracının sorumlu tutulamayacağı düzeydeki baklım-onarım giderleri Bağımsız Bölüm sahibininden, kiracısının ödediği kiradan kesilmek suretiyle dolaylı olarak tahsiledilir. Bu nokta, kira sözleşmesindeki özel koşullar bölümünde özel olarak yer almalıdır. Ödenmeyen ortak giderler için Bağımsız Bölüm Malikleri kurulunca belirlenen aylık gecikme faizi uygulanır. PLATO EVLERİ Yönetimi, ödenmeyen ortak giderler için bağımsız villa sahibi ya da kiracısı hakkında yasal yollara başvurma hak ve yetkisine sahiptir. D. PLATO EVLERİ BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ KURULU 3

4 Madde 15 PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu en yüksek karar ve yönetim organıdır. Arsa payı ne olursa olsun A, B, ve C tipi villa sahipleri, bu kurulun doğal üyesidir. Her villa için bir oy hakkına sahiptirler. Madde 16 Tüm bağımsız bölüm sahipleri ya da buradan yararlananlar ve PLATO EVLERİ Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler, PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunun kararlarına uymak ve alınan kararları uygulamakla yükümlüdürler. Madde 17 PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu her yıl Ocak ayı sonuna kadar toplanır, Genel Kurul Toplantısının yeri, tarihi, saati ve gündemi Yönetim Kurulu tarafından tüm bağımsız bölüm sahiplerine taahhütlü mektupla ya da imza karşılığı genelgeyle en az onbeş gün önceden duyurulur. Bağımsız Bölüm Sahibi adres ve / ya da telefon değişikliğini PLATO EVLERİ Yönetim Kurulu na zamanında yazılı olarak bildirmemişve bu nedenle PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu toplantısına katılmamışsa toplantıda alınan kararlara karşı çıkma hakkını kaybeder ve alınan tüm kararlara uymak zorundadır. Olağan Toplantı dışında PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunun Kat Mülkiyeti Yasası nın 29/2. maddesinde yer alan durumlarda Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulunun ya da onsekiz Bağımsız Bölüm Sahibinin (toplamın 1/3 ü) isteği üzerine Olağanüstü olarak da toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, ilk toplantıda sayı ve çoğunluğu sağlanamazsa bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantının yeri, tarihi ve saati de belirtilir. Madde 18 Toplantıda yalnız o toplantının gündemindeki maddeler görüşülebilir. Ancak katılımcı üyelerin üçte birinin vereceği önergeyle başka konular da gündeme alınabilir. Madde 19 PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, o toplantıyı yönetmek üzere aralarından bir oturum başkanı, iki yazman seçerler; her bağımsız bölüm sahipinin bir oy hakkı vardır. Aynı kişinin birden çok bağımsız bölümü varsa, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak, bu kişinin sahip olacağı oy sayısı, bütün oyların üçte birinden fazla olamaz. Bu bağımsız bölüm sahibi gerektiğinde vereceği vekâletle kendisini (kiracısına da) temsil ettirebilir. Madde 20 PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, sayı olarak yarıdan fazlasıyla (yirmisekiz kişi) toplanabilir, kararlarını da oyçokluğuyla verir. Ancak özel çoğunluk aranan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasında yeter sayı için ayrıca koyulmuş ve 45. maddelerde öngörülen özel hükümler saklıdır. Madde 21 PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunca alınan kararlar Yönetim Kurulu tarafından o toplantıya katılmamış olan bağımsız bölüm sahiplerine (ve varsa kiracılara) imza karşılığı duyurulur. Madde 22 PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu nun kararları birden başlayıp sırayla artan sayfa numaralı ve her sayfası noterlikçe mühürlü ve onaylı karar defterine yazılır. Toplantıya katılan üyelerin HEPSİ bu kararların altında adları bulunan alanları imzalar. Karşı oy sahipleri, imzalama bölümünün altına karşı çıkma nedenlerini belirtebilirler. E- YÖNETİM KURULUNUN VE DENETÇİNİN SEÇİMİ Madde 23 PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu her yıl Ocak ayı sonuna kadar yapacağı Olağan Genel Kurul toplantısında kendi aralarından ya da dışardan Yönetim Kurulu seçer. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımını yaparlar. 4

5 Madde 24 Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilip verilmeyeceği verilecekse ücretin miktarı, PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunca saptanır. Site Yöneticisi dışardan atanmışsa kendisiyle ayrıca bir sözleşme yapılır. Bu gibi yöneticilerden güvence istenebilir. Madde 25 Yönetim Kurulu, PLATO EVLERİ Yönetim Planı nda, kat mülkiyeti Yasasında ve varsa özel sözleşmesinde belirtilen görevlerin dışında aşağıdaki işleri yapar: a) PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu nca verilen kararları uygular. b) Villaların yalnızca konut olarak kullanılmasını sağlar. c) PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu nca ortak yapıların sigorta ettirilmesini sağlar d) Gelir ve giderlerin kaydı için Noterlikçe onaylanmış işletme defterini tutar ve bu defteri her yıl ocak ayı içinde notere onaylattırıp kapattırır. Defter, belge ve alındıların en az 5 yıl süreyle saklanmasını sağlar. Sitenin Yönetimi, bakım ve onarım için gerekli paraları, PLATO EVLERİ Genel Kurulu nda alınan kararlar doğrultusunda avans toplanmasını sağlar. Sitenin borçlarının, herhangi iki yönetim kurulu üyesinin imzalayacakları çekle ödemesini sağlar. Borç ve Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Bağımsız Bölüm Sahipleri hakkında gerekirse yasal işlem yapar. Geciken avans ödemeleri için 634 sayılı kat mülkiyeti Yasası nın 20. maddesinin (c) bendine göre geciktiği günler için Bağımsız Bölüm Malikleri kurulunca belirlenen aylık gecikme faizi alınmasını sağlar. e) PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündeminin hazırlanması ve olağan ve olağanüstü toplantılar için gerekli yasal sürecin yerine getirilmesi için gerekli, iş ve işlemleri yapar. f) Önceden hazırlanmışsa, PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu toplantısı sırasında, Kat Mülkiyeti Yasası nın 37.maddesi uyarınca İşletme Projesi nin tartışılarak karara bağlanmasını sağlar ve uygulamaya koyar. İşletme projesi önceden hazırlanmamışsa, yeni Yönetim Kurulunun seçilmesini izleyen 10 gün içinde İşletme Projesini hazırlayarak PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunun bilgi ve yazılı olarak onayına sunar. 15 gün içinde herhangi bir itiraz yapılmamışsa, işletme projesini uygulamaya koyar. g) Gelir-gider vb. çizelgelerin her ay Yönetim binasındaki ilgili alana asılarak bağımsız bölüm sahiplerine duyurulmasını sağlar. h) Geçici maddelerde sözü edilen yeni kurulacak sistemlerin sürekliliğini ve çevrenin bakımını sağlar. Madde 26 PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, sayı çoğunluğuyla PLATO EVLERİ bağımsız bölüm sahipleri arasından 1 kişiyi denetçi seçer. Denetçi, denetimlerinin sonuçlarını ve kişisel görüşünü, olağan toplantılarda PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu na bir rapor halinde sunar. Bu rapor, Yönetim Kurulu etkinlik raporu ile birlikte çoğaltılarak, taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az 15 gün önce bağımsız bölüm sahiplerine gönderilir ya da imza karşılığı elden verilir. F. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 27 Yönetim Kurulu ve Denetçi tarafından, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası nın 32., 36. ve 41. maddeleri uyarınca aşağıdaki defterler tutulur: 5

6 a) Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu Karar Defteri (1 den başlayıp sırayla artan sayfa numaralı ve her sayfası Noter mühürlüyle onaylı defterdir) b) Gelir-Gider Defteri (Kat Mülkiyeti Yasası nın 36. maddesine göre her sayfası Noter tarafından mühürlü ve onaylı defterdir.) a ve b de sözü edilen her iki defterin de her yıl Ocak ayı sonuna kadar kapattırılıp Noterce onaylanması zorunludur. c) Denetçi Defteri (Kat Mülkiyeti Yasası 41. maddesi gereğince Noterden mühürlü ve onaylı olacaktır.) d) Alındılar (Yönetim Kurulu, tüm tahsilatını kopyalı ve seri numaralı alındılarla yapacak bunları saklayacaktır) e) Fatura Dosyası (Tüm giderler fatura ya da belgeyle gösterilecek, fatura ve gider alındıları tarih sırasına ve yıllara göre klasörler içinde düzenli olarak saklanacaktır.) f) Bunun dışında PLATO EVLERİ yönetim planı ve işletme projesi de Yönetim Kurulunca bir dosyada düzenli olarak saklanacaktır. g) Ayrıca sitede işlerin daha düzenli yürütebilmesi için, PLATO EVLERİ Gelen-Giden Evrak Defteri ve Zimmet Defteri tutulabilir. Madde 28 Sitede görevlendirilecek personelin atanması, ücretlerinin saptanması, görev bölümünün belirlenmesi, işten çıkarılması, Yönetim Kurulunun vereceği kararla hükme bağlanır. Sitede görevlendirilen tüm personel, Yönetim Kurulunun yönetim ve denetimindedir. Madde tarihinde düzenlenen PLATO EVLERİ Yönetim Planı nın metin ve içeriği, aşağıda kimlikleri yazılı PLATO EVLERİ Bağımsız Bölüm Sahiplerince okunmuş ve onların isteklerine uygun olduğu belirtilerek imzalanmıştır. G. GEÇİCİ HÜKÜMLER (Kooperatifin Tasfiyesine kadar) Madde 30 Bu PLATO EVLERİ Yönetim Planı na göre sitede, villaların genel mimari ve estetik görünümünü bozucu, göz zevkini zedeleyici nitelikte değişiklik yapılamaz. Ancak bölgenin rüzgâr durumu ve iklim özellikleri dikkate alınarak ısı yalıtımı vb. amaçlarla teras, veranda gibi alanların kapatılması, ana giriş kapıları önlerine sundurma yapılması vb. işlemler iskân alma sürecini olumsuz yönde etkilememelidir. Aksi durmlarda Yönetim Kurulu, Kooperatif Ana sözleşmesinin 14/4 no lu maddesini uygulamakla serbesttir. Yapılan değişikliklerden dolayı iskân alma süreci sırasında ortaya çıkan ceza vb. gibi ek giderler söz konusu değişikliği yapan Bağımsız Bölüm sahibinin sorumluluğundadır. Bağımsız Bölüm sahibi yüklenmek zorunda olduğu tutarı, ilgili kuruluşa ödenmesi için Kooperatif yönetimine teslim etmek zorundadır. Kooperatif Yönetim Kurulunun bu yetkisi, kooperatifin tasfiye edilmesinden sonra kendiliğinden Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu na devredilmiş olur. 6

ISPARTAKULE PROJESİ OLİMPOS SİTESİ

ISPARTAKULE PROJESİ OLİMPOS SİTESİ İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ FİRÜZKÖY 26K11B11C PAFTA 532 ADA 1 PARSEL ISPARTAKULE PROJESİ OLİMPOS SİTESİ (TOPLU YAPI) YÖNETİM PLANI TARİH: 24 MART 2014 YEVMİYE NO: 5929 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GEMZİ

Detaylı

ŞAHİN TEPESİ KONUTLARI SİTESİ YÖNETİM PLANI. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin

ŞAHİN TEPESİ KONUTLARI SİTESİ YÖNETİM PLANI. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin ŞAHİN TEPESİ KONUTLARI SİTESİ YÖNETİM PLANI 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 sayılı kanunla 634 sayılı kanuna dokuzuncu bölüm olarak Eklenen TOPLU YAPILARA İLİŞKİN

Detaylı

İSTANBUL İLİ - KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI III. ETAP TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

İSTANBUL İLİ - KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI III. ETAP TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ - KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI III. ETAP TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER I. KISIM GENELHÜKÜMLER 3 Kapsam 3 Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanunun

Detaylı

...SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI

...SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI SİTE YÖNETİM PLANI...SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilecek olan kuzeyi..., güneyi...yolu

Detaylı

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI ERYAMAN 8-9 ETAP 48147 ADA GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 1 1.BÖLÜM TANIMLAR 2.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER 3.BÖLÜM GÖKSUPARK KONUTLARI YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARI A-) GÖKSUPARK KONUTLARI

Detaylı

Sefaköy I.Oyak Sitesi Yönetim Planı

Sefaköy I.Oyak Sitesi Yönetim Planı Sefaköy I.Oyak Sitesi Yönetim Planı 2007 Dönemi Yönetimi tarafından orjinalinden bilgisayar ortamına aktarılarak çoğaltılmıştır.05/2007 1 SEFAKÖY OYAK SĐTESĐ I.KISIM YÖNETĐM PLANI BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

Büyükçekmece Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetim Planı

Büyükçekmece Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetim Planı Büyükçekmece Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetim Planı G İ R İ Ş Tapuda, İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesinde, Pafta : 2, Pafta: F21d18a3b3c ve Pafta F21d18a3a3d de yer alan : Pafta 2 : (Ada: 226, Parsel:

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut satın almak suretiyle, Şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda nesiller

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL K TABI

TANITIM VE KULLANIM EL K TABI 1. B Ö L G E TANITIM VE KULLANIM EL K TABI MÜ TER H ZMETLER SATI SONRASI MÜ TER H ZMETLER Sorular n z için 444 0 795 / 2-2 tu lay n z TESL M SONRASI MÜ TER H ZMETLER Teknik destek talebi ve ar za bildirimleriniz

Detaylı

PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM

PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık/Örencik Köyündeki Park Eymir Toplu Konutları kapsamında bulunan, Ek-3'deki vaziyet planında

Detaylı

AKTUR DENİZ EVLERİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

AKTUR DENİZ EVLERİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Hoş geldiniz, Aktur Deniz Evleri Projesi nden konut satın almak suretiyle, şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni evinizde keyifli, mutluluk dolu

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, AKTUR 147 Projesi nden konut satın almak suretiyle, şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni evinizde keyifli, mutluluk dolu yeni bir

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, AKTUR PLATINUM RESIDENCE Projesi nden konut satın almak suretiyle, şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni evinizde keyifli, mutluluk dolu yeni bir yaşama başlamanızı

Detaylı

d) Arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı);

d) Arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı); KAT MÜLKİYETİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı: I - Genel kural: Madde 1 Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi 4133 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi : 23/6/1965 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi 4133 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi : 23/6/1965 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KONUT KULLANIM KLAVUZU. www.kinas.com.tr

KONUT KULLANIM KLAVUZU. www.kinas.com.tr KONUT KULLANIM KLAVUZU www.kinas.com.tr Hoşgeldiniz, Kınaş Doğa Projemizden konut satın almak suretiyle, Şirketimize göstermiş olduğunuz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda ömür boyu,sağlık

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

HANE PLUS-ESTEK SİTE YÖNETİM REHBERİ

HANE PLUS-ESTEK SİTE YÖNETİM REHBERİ HANE PLUS-ESTEK SİTE YÖNETİM REHBERİ Değerli Hane Plus sakinleri; Hane Plus a hoşgeldiniz. Size yeni yuvanızda sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Sizler için, Konutlarınıza yerleşirken ve

Detaylı

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Bursa tüm aşçılar Butad Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

KONUT KULLANIM KLAVUZU. www.kinas.com.tr

KONUT KULLANIM KLAVUZU. www.kinas.com.tr KONUT KULLANIM KLAVUZU www.kinas.com.tr Hoşgeldiniz, Kınaş Tepe Projemizden konut satın almak suretiyle, Şirketimize göstermiş olduğunuz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda ömür boyu,sağlık

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı