TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)"

Transkript

1 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gıda İzin ve Tescil İşlemleri a)gıda Üreten işletmeler için Kayıt Belgesi b)gıda İşletmeleri için Onay Belgesi c)perakende İşletmeler için Kayıt Belgesi ve Beyanname (Ek-4) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.(alındıktan sonra 30 gün içinde başvurulması) 3- Kapasite Raporu veya ekspertiz raporu,resmi kurumlarda kurum beyanı. 4- Gıda İşletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi(Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç) 5- Meslek odası bulunan meslek gurupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek gurupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözle 1- Başvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı(ek-10)beyanname özel kısmı(ek-11) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti. 3- Kapasite Raporu veya ekspertiz raporu,resmi kurumlarda kurum beyanı. 4- Gıda İşletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi(Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç) 5- Gıda İşletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar. 6- Meslek odası bulunan meslek gurupları için odadan alınmış belge,meslek odası bulunmayan meslek gurupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. 7-İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketler i, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi. 8-İşletmede oluşan katı/sıvı/gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge. ve Beyanname(Ek-4) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti. 3- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge,meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme.(bu belge sadece Kanun Ek-1 Listesindeki hazır yemek,tabldot yemek ve meze üreten işletmeler için geçerlidir.) 15 Gün 60 Gün 15 Gün - 1 -

2 Gıda İthalat ve İhracat işlemleri a) Fiili İthalat İşlemleri 1-Başvuru Formu, 2-Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi Ön Bildirim Formu 3-Bileşen listesi 4-Sağlık sertifikası (Gıda ile temas eden madde malzeme için sağlık sertifikası veya firma beyanı) 5-Etiket (Piyasaya arz edilecek ürünlerde Türkçe etiket) 6- Kontrol Belgesi ve Ekleri (Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlerde Ek-1/A listesi kapsamındaki ürünler)(bitkisel gıdada tarihinden önce alınmış kontrol belge ve ekleri) 7- Özet Beyan /Antrepo Beyannamesi/Serbest Bölge İşlem Formu( Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ne istinaden) 8- Fatura Fotokopisi, ( Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ne istinaden) 9-Bakanlıkça istenecek diğer belgeler. 10 Gün 2 b) İhracat İşlemleri 1-Sağlık Sertifikası İhracatçı Beyannamesi(Ek-1) 2- Birden fazla ürün olması durumunda Ekli Liste (Ek-2) 3- İhracat Ön Bildirim Formu(Ek-6) 4-Alıcı Ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünlerin yurtiçi piyasaya sunulmayacağına dair Taahhütname(Ek-5) 5- Etiket Taahhütnamesi(Ek-4) 6-Yetki belgesi /Vekaletname(Üretici/ihracatçı adına ihracat işlemlerini takip edecek kişinin noterden onaylı vekaletnamesi veya bu kişi firma çalışanı ise ihracat işlemlerinde görevlendirildiğine dair Yetki Belgesi) 7- Bileşen Listesi: Alıcı ülkenin kontrol sıklığı uyguladığı ürünlerin belirli miktarlarda bileşen olarak yer aldığı kompozit ürünlerin ihracatında,analiz gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne ait bileşen listesi 8-İthal edilmiş ürünün değişikliğe uğramadan ihraç edilmek istenmesi durumunda, fiili ithalat aşamasında düzenlenen ithalat uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi ve varsa analiz raporu. 10 Gün 3 Yem Üretim ve Satış Ruhsatlandırma, İthalat ve İhracat İşlemleri a) Yem İşletmeleri Onay Belgesi 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Yapı Kullanım İzin Belgesi 4- İş Akış Diagramı 30 Gün - 2 -

3 c) Ruhsatlı yem fabrikalarına fason üretim izni verilmesi d) Her nevi yem ve yemlik maddelerinin fiili ithalatı e) Yem İşletmeleri Kayıt Belgesi i) Yem Filli ihracat İşlemleri 1- Fason üretimde üretimi yapan ile yaptıran gerçek veya tüzel kişiler arasındaki karşılıklı yapılacak sözleşme 2- Ticaret sicili 3- Yem mevzuatınca gerekli görülen diğer belgeler 1- Başvuru Formu 2- GGBS(Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)Ön Bildirim Formu 3- Özet Beyan(2012/5 ürün güvenliği ve denetimi tebliğine istinaden) 4- Fatura(2012/5 ürün güvenliği ve denetimi tebliğine istinaden) 5- Analiz Belgesi 6- Sağlık belgesi, 7- Dioksin Belgesi 8- Bakanlıkça istenecek diğer belgeler 2- Yem İşletmeleri için Onay veya Kayıt Başvuru Formu 3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 2- İhracat Ön bildirim Formu/Kayıt veya Onay Belgesi 3- Kayıt veya Onay Belgesi 4- Fatura 5- İhracatçı Beyannamesi:Ek-1/Ek-2/Ek-4/Ek-5 10 Gün 10 Gün 15 Gün 7 Gün - 3 -

4 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İthalat 2 İhracat Bitki Yetiştirme Ruhsatı Zirai Mücadele Alet Ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi Zirai Mücadele İlaçları Bayilik İzin Belgesi 1. Başvuru dilekçesi, 2. Bitki Sağlık Sertifikası,, 3. Fatura, 5 Gün 4. Özet beyan veya Gümrük beyannamesi. 1. Başvuru dilekçesi, 2. Fatura fotokopisi. 3 Gün 1. Başvuru dilekçesi, 2. Taahhütname, 3. Arazinin tapusunun veya kira kontratının fotokopisi, 30 Gün 4. Nematod yönünden toprak analiz raporu. 1. Başvuru dilekçesi 2. İkametgâh belgesi, 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 4. İki adet fotoğraf, 5. Diploma örneği, 10 Gün 6. Yapı kullanım izin belgesi, 7. Bayinin kendisi ziraat mühendisi, tekniker veya teknisyen değil ise bu meslek sahiplerinden birisini sorumlu müdür olarak atadığını gösteren iş sözleşmesi. 1. Başvuru dilekçesi, 6. İşyeri ticari sicil kaydı, 2. Diploma, 7. İşyeri yapı kullanım izin belgesi, 3. Nüfus cüzdanı sureti, 8. İki adet fotoğraf 4. İkametgâh, 9. Sınav sonuç Belgesi 30 Gün 5. Ziraat mühendisleri odası üyelik belgesi, 4

5 6 Zirai Fumigasyon Ruhsatı 1. Başvuru dilekçesi, 2. Fumigasyon operatör belgesi, 3. Nüfus cüzdanı sureti, 4. İkametgâh, 5. Ziraat mühendisleri odası üyelik belgesi, 6. İşyeri ticari sicil kaydı, 7. İşyeri yapı kullanım izin belgesi, 8. İki adet fotoğraf 30 Gün 7 Zirai Mücadele Alet Ve Makinaları İmal İzin Belgesi 1. Başvuru dilekçesi, 2. Vergi levhası, 3. İmalattan sorumlu makine mühendisi veya ziraat mühendisi iş sözleşmesi, 4. Diploma, 5. İnşaat planı yapı kullanım izin belgesi, 6. Tesisat planı, 7. İmal edilecek aletlerin teknik özelliklerini gösterir spesifikasyon 20 Gün 8 Reçete Yazma Yetki Belgesi 1. Başvuru dilekçesi, 2. Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti, 3. T.C. Kimlik Numarası beyanı, 4. İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu, 5. Sınav sonuç belgesi 30 dak. 9 ÇKS Belgesi 1. T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Belge 5 Dk. 10 Tohumluk Yetiştiricilik Belgesi 1. Başvuru Dilekçesi 2. Taahhütname 3-Ç:K:S belgesi 4-Döner sermaye makbuzu 1 Saat 5

6 Kimyevi ve Organik Gübre dağıtıcılığıi onay belgesi Toprak ve Bitki Analiz Lab.yetki belgesi Tohumlık Bayi Belgesi 1. Lisans Belgesi 2. Gübre Tescil Belgesi 3. Bayilik Sözleşmesi 4. Vergi Levhası 5. Faaliyet Raporu 6. İkametgâh 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 8. Vesikalık Fotoğraf (4 Adet son 6 ayda çekilmiş) 9. Depo Bilgileri (Basit Kroki) 10. Yapı Kullanma İzin Belgesi 1- Başvuru dilekçesi 2- YerindeTespit Tutanağı 3- Evrakların dosyalanması 4- Sertifika valilik oluru 1-Başvuru dilekçesi 2-Diploma 3-Adres Bilgis 4-vergi levhası 5-Yıllık kapasite beyanı 6-Döner sermaye makbuzu 1 Gün 30 Gün 20 Gün 6

7 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO HİZMETİN ADI Safkan İngiliz Atlarının Tescil İşlemi Hastalıktan Ari İşletme Oluşturulması Deney Hayvanları Üretim Yerleri ve Laboratuvarları Ruhsatlandırılması 2- Banka Dekontu 3-3 Adet Fotoğraf 4- At Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5- Aşım Belgesi(Kısrağa ait) 1-Müracaat Formu BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Kuruluş İzni :.( Bakanlığa Müracaat.) 2- Beyanname.(Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış) 3- Vaziyet Planı ( 3 adet İlgili İmar Kuruluşunun Uygun Görüşü Alınmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli) 4- Tesisin Tüm Bölümlerini İçeren Detaylı ve Teknik Kurallarına Göre Hazırlanmış 3 Adet Proje. Çalışma İzni :.( Bakanlığa Müracaat.) 2- Sorumlu Veteriner Hekim ve diğer Veteriner Hekimlerin ve Tıp Doktorlarının Bağlı Bulundukları Meslek Odalarından Aldıkları Çalışma İzni.(Noter Onaylı) 3- Aletlerin Teknik Özellik ve Kapasiteleri ve Kullanılacak Olan Kimyasal ve Biyolojik Madde Gibi Materyallerin Listesi. 4- Uzman Sayısı ve Uzmanlık Alanlarını Gösterir Belge. 5- Ticaret Sicil Gazetesi. 6- Yangın ve Patlamalar İçin İtfaiye Müdürlüğünden Alınan Belge. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 9 AY (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç 1 AY 45 GÜN 7

8 4 Özel Veteriner Laboratuvar Ruhsatı Kuruluş İzni :. 2- Beyanname.(Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış) 3- Vaziyet Planı ( 3 adet İlgili İmar Kuruluşunun Uygun Görüşü Alınmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli) 4- Laboratuvarın Tüm Bölümlerini İçeren Detaylı ve Teknik Kurallarına Göre Hazırlanmış 3 Adet Proje. ( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir Kuruluş İzni Bakanlıkça Verilir. ) Çalışma veya İşletme İzni :. 2- Laboratuvar Sorumlu Yöneticisinin, Laboratuvar Uzmanının, Veteriner Hekimlerin ve Teknik Personelin Bağlı Bulundukları Meslek Odalarından Almış Oldukları Belge Üzerine Noterden Yapılan Sözleşme. 3- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Uyarınca Alınan İşletme Belgesi. 4- Kimyasal ve Biyolojik Madde Listesi. 5- Laboratuvar Uzmanlarının Sayısı ve Uzmanlık Alanlarını Gösterir Belge. 6- Ticaret Sicil Gazetesi. 7- Yangın ve Patlamalar İçin İtfaiye Müdürlüğünden Alınan Belge. ( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarına Çalışma İzni, Veteriner Sağlık Ürünleri Üretim Laboratuvarlarına İşletme İzni Verilir. 45 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 5 Muayenehane Ruhsatı. 2- Veteriner Hekim Diploması veya Mezuniyet Belgesi. (Noterden Onaylı) 3- Varsa İhtisasını Gösteren Belge. (Noterden Onaylı) 4- Nüfus Cüzdanı Örneği. 5- İkametgah İlmühaberi. 6-3 Adet Fotoğraf. 7- Muayenehaneye Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan Örneği. 8- Bağlı Bulunulan Veteriner Hekimler Odasından Alınan Oda Kayıt Belgesi. 9- Hizmet İçi Eğitim Belgesi. 21 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 8

9 6 Poliklinik Ruhsatı 1-Başvuru Dilekçesi. 2-Veteriner Hekim Diploması veya Mezuniyet Belgesi. (Noterden Onaylı) 3-Varsa Uzmanlık Belgesi Süreti (Noterden Onaylı) 4-3 er Adet Vesikalık Fotoğraf. 5-Nüfus Cüzdanı Örneği. 6- İkametgah İlmühaberi. 7- Bağlı Bulunulan Veteriner Hekimler Odasından Alınan Oda Kayıt Belgesi. 8- Polikliniğe Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan Örneği. 9- Şirkete Ait Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı Yada Noter Onaylı Süreti. 10-Poliklinik Sorumlu Yöneticisi Belgesi. (Noter Onaylı) 11-Hizmet İçi Eğitim Belgesi. 21 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 7 Ürün Bulundurma ve Satma Ruhsatı. 2-2 Adet Fotoğraf. ( Muayenehane ve Poliklinik Ruhsatı Olan Veteriner Hekimler İçin. ) 21 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 8 Hayvan Hastanesi Ruhsatı. Hastane Kurma İzni :. 2- Beyanname.(Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış) 3- Yerleşim Planı ve İlgili Belediyenin Uygun Görüşü Alındıktan Sonra İmar Müdürlüğünce Tasdik Edilmiş 1/500, 1/1000 ölçekli Plan. 4- Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Bir Adet Proje. 5- Su Kullanma Belgesi 6- Tapu veya Kira Sözleşmesi. ( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir Hastane Kurma İzni Bakanlıkca Verilir. ) Ruhsat Verilmesi:. 2- Sorumlu Yönetici ve Veteriner Hekimlerle Yapılan Noter Onaylı Sözleşmeler. 3- Yangın Yeterlilik Belgesi.( İtfaiye Müdürlüğünden.) 4- Tıbbi Atık Sözleşmesi. ( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir. Hastane Kurma İzni ve Ruhsat Bakanlıkca Verilir. ) 45 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 9

10 9 Veteriner Biyolojik Ürünler Ruhsatı.. 2- Beyanname. 3- Üretim ve/veya ithalat izni olduğunu Belirtir Belgeler. 4- Genel Dağıtıcı veya Bayi Olduğunu Belirtir Belge veya Sözleşme. 5- Sorumlu Veteriner Hekim ve Eğitilmiş Yardımcı Personel İstihdamını Belirtir Belge. 6- Sorumlu Veteriner Hekim Sözleşmesi. 7- Sorumlu Veteriner Hekim Diploması. 8- Sorumlu Veteriner Hekim Oda Kayıt Belgesi. 9- Şirketin Ticari Sicil Gazetesi. 10-Şirketin İmza Sirküleri. 11-Vergi Levhası. 12-Kira Kontratı. 13-Depo Uygunluk Belgesi. ( Depo Uygunluk Belgesi Enstitü Müdürlüğünce Verilecektir. ) ( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir. Çalışma İzni Bakanlıkca Verilir. ) 45 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 10 Hayvan Sağlığı Kabini Açılış Ruhsatı 1-Başvuru Dilekçesi. 2-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Sureti. 3-Nüfus Cüzdan Örneği. 4-Sabıka Kaydı Belgesi. 5-İkametgah Belgesi. 6-3 Adet Fotoğraf. 7-İşyerine Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan Örneği. 8-Şahsın Adına ve İşyerinin Adresine Göre Düzenlenmiş Vergi Levhası Süreti 9-Kira İse Şahsın Adına ve İşyerinin Adresine Göre Düzenlenmiş Kira Kontratı, Kira Değil İse Tapu Senedi Sureti. 10-Belediyeden Şahsın Adına Alınmış Su Kullanım Belgesi. 21 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 10

11 11 12 İthalat-İhracat Kontrol Belgesi Hayvan ve Hayvan Maddeleri İthalat ve İhracat İşlemleri 1-Başvuru Dilekçesi 2- Kontrol Belgesi Formu 3- Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası 4- fatura fotokopisi/proforma Fatura Aslı 5- Orijin Sertifikası 6- Aşılama ve Parazit Tedavi belgesi Örneği(kedi-Köpek ithalatında aranmaktadır.) 7- Aşı ve Hastalık Test Sonuç Belgesi (kedi-köpek ve at ithalatında aranmaktadır.) 8- Eşgal Belgesi (At ithalatında aranmaktadır.) 9- Noter Onaylı taahütname 10-İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Görüş Yazısı (Ev ve süsü hayvanları, Damızlık dışı Atlar ve Bombus Arılarının ithalatlarında aranmaktadır.) 11-Yukarıdaki belgelerden yabancı dille düzenlenenlerin Noter veya yeminli tercümandan Türkçe Tercümeleri 12-İşyeri Ruhsat Örneği 13-Ticari Sicil gazetesi Örneği 14-Faaliyet belgesi 15-İmza Sirküleri 16-Vekaletname 2- Tercümeli Fatura Fotokopisi 3- Tercümeli Menşei Belgesi 4- Tercümeli Sağlık Sertifikası 5- Tahahütname 6- Ticaret Sicil Gazetesi 7- İmza Sirküleri 8- Vekaletname 9- Kontrol Belgesi(Kont. Belg. tabi olan İth. İşl.) 10-Gümrük Giriş Beyannamesi Fotokopisi 11-Laboratuvar Muayenesi(gerektiğinde) 12-VGB(Veteriner Giriş Belgesi) 13-Özet Beyanı(Tır Karnesi, Gemi Konşimentosu) 5 Gün (Tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç) 1 GÜN (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç) 13 Transit Geçiş İşlemleri 2- Fatura Fotokopisi 3- Tercümeli Sağlık Sertifikası ve Sertifika Aslı 4- Tır Karnesi (Kara) Deniz Yolu Konteyner (Transit Beyannamesi 5- Vekaletname Fotokopisi 1 GÜN (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç) 11

12 Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Kuruluş Ön İzni Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Kuruluş İzni Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Çalışma İzni 1- Başvuru dilekçesi, 2- Firma yetkililerinin imza sirküleri 3- Yönetmeliğe uygun doldurulmuş Beyanname 4- Arazinin plan krokisi ve çapı, 5- İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren belge 6- İşletme arazisi için tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına uygunluğu hususunda alınan görüş yazısı 7- ÇED kararı yazısı 8- Kurulacak işletme arazisi için: mücavir alan içinde ise; yerel belediye, sağlık bakanlığı çevre ve orman bakanlığı taşra teşkilatlarından görüş yazısı mücavir alan dışında içinde ise; il özel idare müdürlüğü, bayındırlık ve iskan bakanlığı, çevre ve orman bakanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, tapu ve kadastro genel müdürlüğü mahalli teşkilatları ile ilgili yerel kurumlardan, görüş yazısı, ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir kararı Kuruluş Ön İznini alan işletmeler 6 ay içinde kuruluş izni almak için Valiliğe müracaat ederler. 1- Başvuru dilekçesi, 2- Yapı ruhsatı 3- Vaziyet planı, (ilgili imar kuruluşunca onaylanmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli) 4- Mimari proje (1/50 veya 1/100 ölçekli, detaylı olarak hazırlanmış ve onaylanmış) 5- İmar planı (ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış ) 6- İş akış şeması 7- Termin planı ve bu konudaki açıklama raporu 1- Başvuru dilekçesi 2- Yapı kullanma izni, 3- ÇED olumlu belgesi veya raporu (ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için) 4- Teknik müdür ve/veya sorumlu veteriner hekime ait meslek odalarından alınmış üyelik belgesi, 5- Teknik müdür ve/veya sorumlu veteriner hekimin işletme ile yapmış oldukları sözleşme, 6- Teknik personel ile yapılan sözleşme listesi, 7- Ticaret sicil gazetesi veya ilgili meslek odasından alınmış üyelik belgesi 8- Personel listesi 9- İtfaiye raporu 20 GÜN (Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri İçin Geçen Bekleme Süresi Hariç) 20 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 20 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 12

13 17 Ev ve Süs Hayvanları Kuruluş ve Satış Yeri Ruhsatı 1- İş yeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi 2- İşyerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren vaziyet planı ve işyerinin tüm bölümlerini içeren detaylı olarak hazırlanan bir adet projenin teknik resim kurallarına göre hazırlanması(mimar veya mühendis onaylı) 3- Bağlı bulunduğu Belediyeden su kullanma belgesi, 4- Sorumlu Veteriner Hekimle, bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekim Odasından alınmış oda kayıt belgesi ve buna bağlı olarak İşyeri sorumlu Veteriner Hekim Sözleşmesi(noter onaylı) 5- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış Yangın Yeterlilik Belgesi 6- Hayvan Hakları Eğitim Sertifikası(Belediyenin verdiği) 7- Eğer eğitim yeri açılacaksa eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin noter onaylı uzmanlık belgesi fotokopisi 5 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 18 Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Alınması 1- Sığır Cinsi Hayvanlar İçin Pasaport, Koyun Ve Keçiler İçin Nakil Belgesi (Köy Muhtarlığı, Belediye Başkanlığı, İl/İlçe Müdürlüğü Veya Hayvan Pazarı/Borsası Yetkililerince Mühürlenip Onaylanır.) 2- Türkvet/KKKS Sistemine kayıtlı olma şartı. 3- Hayvanlar küpeli ve küpeleri kulaklarında olmalıdır.(sığır, Manda Koyun Ve Keçiler İçin) 4- Hayvan sevk raporu ve dezenfeksiyon ücretinin İl Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına yatırıldığına dair makbuz. 5- Nakil vasıtası kuruma getirilerek dezenfekte edilecektir. 1 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 19 Hayvan Maddesi Sevklerinde Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Alınması 1-Kırmızı ve beyaz et mezbaha veya kombinalarından başka il veya ilçelere nakledilecek hayvan maddeleri için müessesenin sorumlu veteriner hekimi tarafından tanzim edilen ve hayvan maddelerinin sağlıklı hayvanlardan istihsal edildiğini belgeleyen rapor(kesim raporu) 2-Nakil Beyannamesi 3-Hayvan maddesi sevk raporu ve dezenfeksiyon ücretinin İl Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına yatırıldığına dair belge. 1 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Ha-riç) 20 Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılması 2- Beyanname 3- Vaziyet planı 4- Proje 5- İçme Suyu kullanma belgesi 6- Sorumlu Veteriner Hekimin Oda Kayıt Belgesi (İnceleme ile uygun görülenlere çalışma izni verilir) 30 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç 13

14 21 Hayvanların Kayıt Altına Alınması 2- Küpe Kontrolü 3- Menşe Şahadetnamesi, Veteriner Sağlık Raporu, Pasaport 20 GÜN (Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri İçin Geçen Bekleme Süresi Hariç) 22 Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu 1- Pasaport müracaat formu 1 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 23 Hayvan Listesi Formu 1 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 24 Tek Tırnaklıların Kimliklendirilmesi 30 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 25 Türkvet Kayıt Sisteminde Hayvancılık İşletmesi Açılması 2- Tapu fotokopisi, elektrik ve su aboneliği gibi işletmeyi sabitleyici belge.(bunların olmaması halinde, işletmenin açıldığı yerin muhtarından, bu işletmeyi sabitleyici adres bilgisinin yer aldığı ve işletmenin, işletmeyi açan kişi tarafından kullanıldığı veya kullanılacağı ile ilgili yazı) 3- Kimlik Fotokopisi 2 GÜN (İşletmenin Hayvanlarını Tespit İçin Geçen Süreler Hariç) 14

15 26 Gıda İşletmelerinin (Mezbahane, Kombina ve Parçalama tesisleri) Onay Belgesi 1- Başvuru dilekçesi ve beyanname gelen kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11) 2- İşyeri açma ve çalışma ruhsatının veya deneme izin belgesinin Sureti. 3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarında kurum beyanı. 4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil gazetesi veya Türkiye Esnaf sanatkarlar Sicil gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç) 5- Gıda işletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar. 6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. 7- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş, su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı, gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi. 8- İşletmede oluşan katı/sıvı/gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge. 9- HACCP belgesi 20 Gün şartlı Onay belgesi (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç) 3 AY Onay belgesi (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç) 27 Su ürünleri ihracat işlemleri 2- Fatura Fotokopisi 3- Çeki Listesi 4- Menşeii Belgesi Aslı, Seyir Defteri 5- Gümrük Çıkış Beyannamesi Fotokopisi 10 GÜN 15

16 28 Su ürünleri kontrol belgesi 2- Kontrol Belgesi Formu 3- Proforma Fatura veya Fatura 4- Sağlık Sertifikası veya Örnek Sağlık Sertifikası 5- Orijin(Menşei) Belgesi 6- Etiket Taahhütnamesi 7- ICCAT İstatistik veya ICCAT Re-Export Sertifikası(Mavi yüzgeçli orkinos balıklarının (thynus thunnus) ithalatında) 8- İlgili diğer belgeler (İmza sirküleri, CİTES belgesi, analiz raporu, ithalat dahilinde işleme izin belgesi kapsamında yapılacaksa Dahilde İşleme Belgesi, Serbest Dolaşım (ATR) Belgesi, taahhütname vb. belgeler) 30 GÜN 29 Su ürünleri ithalatı 2- Kontrol Belgesi Fotokopisi 3- Fatura Fotokopisi 4- Sağlık Sertifikası 5- Orjin Belgesi 6- Gümrük Beyannamesi veya Özet Beyanname 30 GÜN 30 Amatör (Sportif) Balıkçılık Belgesi 2- T.C Kimlik Numarası 3-1 Adet Fotoğraf 1 GÜN 31 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi, 2- Su Ürünleri istihsal Belgesi 3- T.C Kimlik Numarası 4-1 Adet Fotoğraf 3 GÜN 16

17 32 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi 2- Pasaport Fotokopisi 2 GÜN 33 Amatör Balıkçı Turizm İzin Belgesi 2- Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numara Bilgileri Fotokopisi 3- Ticaret Sicil No(Şirketler İçin) 4- T.C. Kimlik Numarası 2 GÜN 34 Orkinos Avlama İzin Belgesi 2- Orkinos Avlama İzin Belgesi(Bir önceki yıla ait) Fotokopisi 3- Orkinos Tasıma İzin Belgesi(Bir önceki yıla ait) Fotokopisi 4- Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi Fotokopisi 5- Gırgır Ağı Ölçüm Belgesi Fotokopisi 6- İnmarsat GPS Sistem Sertifikası ve Sözleşmesi Fotokopileri 3 GÜN 35 Balıkçı Gemisi İhtiyaç Belgesi 2- Taahhütname(1 adet) 3- Yerleşim Belgesi 4- İthal izin Belgesi 5- Proforma Fatura (Türkçesi) 6- Orijinal Katalog(Av araç ve gereçlerine ait olup, faturada belirtilen marka, tip ve modele uygun olacaktır.) 3 GÜN 36 Avlanma Belgesi 2- Gemi Ruhsat Fotokopisi 3- T.C. Kimlik Numarası 1 GÜN 37 Uluslararası Avlanma İzin Belgesi, 2- Gemi Ruhsat Fotokopisi 3- T.C. Kimlik Numarası 1 GÜN 17

18 38 İndirimli Akaryakıt İzin Alım Belgesi 2- Gemi Ruhsat Tezkeresi Fotokopisi 3- Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin İlk 3 Sayfa Fotokopileri 1 GÜN 39 Hamsi Avlanma İzin Belgesi 2- Gemi Ruhsat Tezkeresi Fotokopisi 3- Gırgır Ağı Ölçüm Belgesi Fotokopisi 1 GÜN 40 Deniz Salyangozu İzin Belgesi 2- T.C. Kimlik Numarası 3- Profesyonel Sualtı Yönetmeliği Belgesi Fotokopisi 4- Gemi Ruhsat Tezkeresi Fotokopisi 5- İstihsal Belgesi 1 GÜN 41 Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi 2-1/ Ölçekli harita 3- Ön Etüd Raporu 4- Kuluçkahane Ön Etüd raporu 5- Karada Kurulacak Tesisler İçin; Tesislerin Kurulacağı Alanın Mülkiyet Durumunu Açıklayıcı Belge(Şahıs Malı ise tabu veya zilyetlik belgesi, şahıstan kiralanacaksa projenin ekonomik ömrü kadar noterden tasdikli kira kontratı, hazine malı ise ilgili kuruluştan sakınca olmadığını bildiren yazı, orman sahası ise orman bakanlığından ön izin belgesi. 6- İç sularda ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği için; tesisin kurulacağı kaynağın aylar itibariyle su kodlarını gösterir belge. 7- Denizlerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak tesisler için; tesisin kurulacağı alan ile ilgili olarak Denizcilik Müsteşarlığının uygun görüş yazısı. 1 AY 18

19 42 Avlanma Pulu(Amatör) 2- Pasaport Fotokopisi 3- Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesi Fotokopisi 1 GÜN 43 Anaç Manda Desteklemesi 1-Başvuru Dilekçesi 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre 44 Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi 2- İşletmedeki Hayvan Listesi Bakanlıkça Belirlenen Süre 45 Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteklemesi 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre 46 Anaç Sığır Desteklemesi 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre 47 S-19 Aşı Desteklemesi 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre Çiğ Süt Desteklemesi Arılı Kovan Desteklemesi (İcmaline Esas Tablo) 2- İcmaline1 Listesi 3- Müstahsil Makbuzu 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre Bakanlıkça Belirlenen Süre 19

20 50 REV-1 Aşı Desteklemesi 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre Besilik Erkek Sığır Desteklemesi Ön Soykütüğü Projesi Hayvancılık Yatırımcı Ofisi Arıcılık Desteklemeleri 2- İşletme Tescil Belgesi 3- Müstahsil Makbuzu 4- Mezbaha Kesim Fişi 5- Hayvan Pasaportu 6- Kayıt Silindi Belgesi 7- İl Ve İlçe Dışı Kesimlerde Veteriner Sağlık Raporu 2- İşletme Tescil Belgesi Müteşebbislerin İl Müdürlüğümüze şahsen müracaat etmesi. Her sene çıkan destekleme tebliğinde belirtilen evraklar (Tebliğ her yıl yenilendiği için evraklar değişebiliyor) Bakanlıkça Belirlenen Süre 15 gün Bakanlıkça Belirlenen Süre Tebliğde belirtilen süre 55 Gezginci Arıcı Konaklama İşlemleri 2- Protokol(Arazi Sahibi ile) 3- Arı konaklama belgesi(arıcının ve arazi sahibinin imzaladığı) 4- Sağlık raporu(arı kovanların nakline ilişkin) 5- Arıcı kimliğinin fotokopisi) 6- Nüfuz cüzdanının fotokopisi 7- Varsa yanında çalıştıracağı kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri 1 Ay (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç) 56 Su Ürünleri Desteklemeleri (Devamı var) Tarımsal Desteklemeler Kapsamında Hayvancılık Desteklemelerinden Su Ürünleri Desteklemesi için Su Ürünleri Üretme ve Yetiştirme Tesisleri İçin; A- Yavru Balık Desteklemeleri : 1-Projesinde Mevcut Olup Yavru Balığı Kendisi Üretenler. a)-başvuru Dilekçesi b)- Yetiştiricilik Belgesi Fotokopisi c)- Çiftçi Kayıt Belgesi 20 Yasal Mevzuat (Ocak-Ağustos, Eylül- Ekim, Kasım-Aralık) Ayları (İcmal Alımları)

21 Su Ürünleri Desteklemeleri d)-kuluçkahane Yavru Tespit Tutanağı. 2- Projesinde Mevcut Olmayıp Yavru Balığı Yetiştiricilik Belgeli Kuluçkahanelerden Satın Alanlar. a)-başvuru Dilekçesi b)- Yetiştiricilik Belgesi Fotokopisi c)- Çiftçi Kayıt Belgesi d)-kuluçkahane Yavru Tespit Tutanağı e)-yavru Balık Satın Alma Faturası. B- Porsiyonluk Balık Desteklemeleri: a)-başvuru Dilekçesi b)- Yetiştiricilik Belgesi Fotokopisi c)- Çiftçi Kayıt Belgesi d)-kuluçkahane Yavru Tespit Tutanağı veya Yavru Balık Satın Alma Faturası e) Balık Yemi Faturası f)-balık Satış Faturası 21

22 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (TARIMSAL ALTYAPI VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Aboneliği BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Başvuru Dilekçesi 2-ÇKS Belgesi 3-Tapu Fotokopisi 4-Su Kullanım Belgesi 5-Noterden Taahhütname HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 3 Gün 2 Su İhtiyaç Belgesi 1-Başvuru Dilekçesi 2-ÇKS Belgesi 3 Gün 22

23 SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Kooperatif Proje Uygulaması (Kredi Tahs.Ve Öd) TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Dilekçe 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı 3- Yönetim Kurulu Kararı 4- Ortaklar Listesi (Hazirun) 5- Üst Birlik Üyelik Yazısı 6- Projeden Yararlanacakların CKS bilgileri 7- Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi levhasının tastikli fotokopisi. 8- Bilanço ve Ara Mizan 9- T.C.Ziraat Bankasından blokeli Hesap Açılması. 10- Genel müdürlükçe verilen eğitim sertifikasının fotokopisi HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 7 iş günü 2 Kooperatif Proje Uygulaması (Program Teklifi) 1-Dilekçe, 2-Yönetim Kurulu Kararı 3-Genel Kurul Tutanağı 4-Bilanço 5-Üst Birlik Üyelik Yazısı 7 iş günü 3 Kooperatif Ana Sözleşme Madde Değişikliği 1-Başvuru Dilekçesi (Yönetim Kurulunca), 2-Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 3-Anasözleşme Madde Değişikliği Metni (Eski ve yeni 5 nüsha) 5 İş Günü 4 Kooperatif Proje Etüdü 1-Başvuru Dilekçesi, 2-Yönetim Kurulu Kararı, 3-Son üç aya ait bilanço veya mizan. 10 iş günü 5 Kooperatif Kuruluşu 1-Başvuru Dilekçesi, 2-Kurucuların vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve ikametgah belgeleri, 15 iş günü 6 Makine Ekipman Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliğinin yayınlanma yılına ait KKDYP Uygulama Rehberi ve Satın Alma El Kitabı istenen belgeler 23 6 ay

24 7 Ekonomik Yatırımlar 8 Kooperatif Genel Kurulu Temsilci Talebi Başvuru Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliğinin yayınlanma yılına ait KKDYP Uygulama Rehberi ve Satın Alma El Kitabı istenen belgeler 1-İlan Gündem-Askı Tutanağı 2-Hazirun (Ortaklar Listesi) 3-Bilanço 4-İmza Sirküsü 5-Temsilci Ücreti yatırıldığına dair makbuz 18 ay 5 iş günü 9 Tarımsal Üretici Birlikleri Kuruluşu 1-Dilekçe 2-Üye Listesi 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4-Çiftçi Belgesi 5-Kapasite Raporu 6-Tüzük 15 İş Günü 10 Tarımsal Üretici Birlikleri Genel Kurulu Temsilci Talebi Başvuru 1-Başvuru Dilekçesi, 2-İlan Gündem (Mahalli Gazetede yayınlanacak.) 3.Yönetim Kurulu İmza Sirküleri 4-Temsilci Ücreti yatırıldığına dair makbuz 5 İş Günü Kooperatif Üst Birlik Kuruluşu Kooperatifler Hakkında Yapılan Şikayetlerin Değerlendirilmesi 1-Dilekçe 2-Üye Listesi 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- Üye olucak kooperatiflerin Genel kurul toplantı tutanakları fotokopisi. - 1 ay 15 iş Günü 24

25 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Destekleme Tebliğine göre belirlenir Bakanlıkça verilen SIRA NO 2- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Başvurusu (tarihi ilan edilen sınav için başvuru alınır) TYD sınav uygulama esaslarınca belirlenerek ilan edilir. 3- Tarım Danışmanı Sertifika vizesi 1- Eğitime katılım belgesi (2 adet) 2- Sertifikanın aslı 4- Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarınca (ÇMK) 1-Başvuru Dilekçesi talep edilen Tarımsal Zarar-Ziyan Tespitlerine Teknik Destek Sağlanması 5 ÇMK Başkanlıklarının yıllık Bütçelerinin 1-Başvuru Dilekçesi Oluşturulması 2-Bütçe Taslağı Süre 30 dk. 1 Gün 2 Gün 1 Ay 25

26 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO HİZMETİN ADI İsteklilere ihale dokümanın verilmesi İsteklilerden başvuru/teklif zarflarının teslim alınması Yüklenici ile sözleşme öncesi işlemler BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz 1- Temsil ve imza yetkisinin olduğunu gösterir belge 1- Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge 2- Vergi borcu olmadığına dair belge 3- Ticaret ve sanayi odasından ihale durum belgesi 4- Mesleki faaliyetinden dolayı hüküm giymemiş olduğuna dair belge 5- Kesin teminat belgesi 6- Sözleşme ve karar damga vergisini ödediğine dair belge HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 SAAT 1 SAAT 10 GÜN 4 Sözleşme imzalanması 1- Sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir belge 2 SAAT Teslim alma/muayene kabul 1- Sevk irsaliyesi 2- Fatura 5 İlgilisine göre 8 SAAT 3- Garanti belgesi 4- Sertifika/kullanım kılavuzu v.b. gibi Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığı tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İsim Unvan Adres Tel Faks e-posta İlk Müracaat Yeri : Zekeriya SARIKOCA İsim : İl Müdürü Unvan : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Adres : Tel : Faks : e-posta 26 İkinci müracaat Yeri :Aydın TETİKOĞLU : Vali Yardımcısı : Tekirdağ Valiliği : : :

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

MALATYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MALATYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MALATYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIR A NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Bitki Yetiştirme Ruhsatı Zirai Karantina Taşıma ve Satış Sertifikası BİTKİSEL ÜRETİM VE SAĞLIĞI

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI PERAKENDE İŞLETME KAYIT NUMARASI BAŞVURUSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru matbu dilekçesi 2-İşyeri Açma

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Bimer 15 gün

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme Ek - 2 AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ,

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yem Bitkileri Desteklemesi 1-ÇKS Belgesi 2 iş günü 1 2-Başvuru Dilekçesi 2 ÇKS (Çiftçi Kayıt

Detaylı

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1.Tüzel Kişilerden, Ticaret Sicil

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Sağlık Sertifikası 2 3 Muayenehane Ruhsatı Poliklinik Ruhsatı BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Başvuru Dilekçesi 2- Beyanname (Ek2) 3- Fatura Fotokopisi 4- Etiket

Detaylı

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI S. NO 1 2 HĠZMETĠN ADI ÇKS İlk Kayıt (Çiftçi Kayıt Sis.) ÇKS Kaydı Güncellemesi ĠSTENEN BELGELER 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt 1-Başvuru Dilekçesi 2-Çiftçi 3-Tapu Müdürlüğünden Kayıtlarımıza

Detaylı

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ, EN

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 6 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yem İşletmelerinin Onay Belgesi alması * Yem Hijyen Yönetmeliği Başvuru formu, (Ek-4) * İş akış diyagramı

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 4 5 Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Kuruluş Ön Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Kuruluş Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Çalışma Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı

Detaylı

BİLECİK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BİLECİK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİLECİK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İSTATİSKİ VERİ TALEBİ 1-Başvuru Dilekçesi 5 Gün 2 TARIMSAL

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi 2 Gıda Üretim İzni Belgesi 3 İhracat Sağlık Sertifikası BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

SERİK İLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Başvuruda İstenilecek Belgeler

SERİK İLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Başvuruda İstenilecek Belgeler SERİK İLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Başvuruda İstenilecek Belgeler Sıra Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Bilgi Edinme Hakkı ve 1-

Detaylı

ALANYA TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Vatandaşa Sunulan Adı 1 Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkı Başvurusunun Cevaplandırılması 1- Gelen Mail veya Dilekçe Başvuruda İstenilecek

Detaylı

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Gıda İşyeri Denetim İsteği 2 3 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Kaydı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) 4 Gıda Üretim İzni

Detaylı

KUMRU İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KUMRU İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI KUMRU İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Tabi Afet Hasar Tespiti Başvuru Dilekçesi

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 2 Proje Etüdü 3 Yatırım Programı Teklifi 1- Dilekçe, 2- Kimlik Fotokopisi, 3-7 Kurucu Üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı. 4- Muhtar ve İhtiyar heyeti izin

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 2 3 4 5 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ İLK

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIR A NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası düzenleme BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- İhracat işlemleri, ihracatçı firma ve ihracat edilecek ürünlere ait

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 İSTATİSKİ BİLGİLER 2 MAHKEME YAZIŞMALARI 1-Mahkeme yazısı Günlü 2-Satın Alınmış İse fatura/müstahsil Makbuzu 3 YAVRU 4 5 6 DESTEKLEME AMAÇLI YAVRU TESPİTİ PORSİYONLUK BALIK SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNDE

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI T.C. HATAY VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 SATIŞ YOLU İLE MÜLKİYETİN DEVRİ

Detaylı

KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1. Anaç Sığır Desteklemesi 2. 3. Anaç Manda Desteklemesi Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteklemesi 4. Süt Desteklemesi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI NO ÇKS Kaydı İşlemleri 1 2 MGD Müracaatları Yem Bitkisi 3 Sertifikalı Fidan ve

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE 1 / 8 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gıda İşletmesi Onay Belgesi Düzenlenmesi 1-Dilekçe 2-Beyanname Genel Kısmı (Ek-10) 3-Beyanname

Detaylı

BURDUR - BUCAK İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURDUR - BUCAK İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURDUR - BUCAK İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 1- Başvuru formu ve

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. İstatistik Maliyet, Tarımsal üretim istatistikler ilgili kamu kurum kuruluşları, mahmakeme ve özel kurum

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

SULTANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SULTANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Gelir Durumu Tesbiti 2 Gelir Durumu Tesbiti(özürlüler için evde bakım) 1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form 2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı 2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı 1-Başvuru Dilekçesi(sadece

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ TİCARET

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

SULTANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SULTANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Gelir Durumu Tesbiti 2 Gelir Durumu Tesbiti(özürlüler için evde bakım) 1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form 2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı 2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı (sadece Çks

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

T.C. FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 4 İhracat Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi AB Ülkelerine Doğa Mantarı İhracatında ANNEX III Belgesi

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İSTATİSKİ BİLGİLER 2 MAHKEME YAZIŞMALARI 1-Mahkeme yazısı Günlü 3 YAVRU DESTEKLEMESİ 4 5 6 DESTEKLEME AMAÇLI YAVRU TESPİTİ PORSİYONLUK BALIK DESTEKLEMESİ SU

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ SUNUM STANDARTLARI

GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ SUNUM STANDARTLARI ten Yararlananlar in Ortalama 1 ÇKS Kaydı İşlemleri 1) Tapu kayıtlarının onaylı fotokopisi 2) Çiftçi Belgesi 3) Muhtar ve aza onaylı arazi bilgi formu 4) Nüfus cüzdanı fotokopisi 5) Kiralık arazi varsa

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

ÇANKIRI İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇANKIRI İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇANKIRI İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Anaç Sığır Desteklemesi Başvuru Dilekçesi (Birlik-Koop.)

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

1-Dilekçe, 2-Arı Konaklama Belgesi, 3-Veteriner Sağlık Raporu. 1-Dilekçe, 2-Kulak Küpe Numaraları Listeleri, 3-Merkez Birliği Üyelik Belgesi

1-Dilekçe, 2-Arı Konaklama Belgesi, 3-Veteriner Sağlık Raporu. 1-Dilekçe, 2-Kulak Küpe Numaraları Listeleri, 3-Merkez Birliği Üyelik Belgesi SAYFA 1 / 26 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Hayvancılık Destekleri/Arıcılık 1-Dilekçe, 2-Arı Konaklama Belgesi, 3-Veteriner Sağlık Raporu 190 gün

Detaylı

ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Tabi Afet Hasar Tespiti Başvuru Dilekçesi ve İhbar 70 Gün 2 Serbest Tarım Danışmanlığı ORDU İL GIDA TARIM VE

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EVRAKLARIN TAMAMLANMASINDAN İTİBAREN) 1. Hayvancılık İşletmeleri

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

ESKİŞEHİR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sayfa1 ESKİŞEHİR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tarımsal Amaçlı Yapılar Tarımsal Etüt Raporu Hazırlama

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Cüzdanı/ Zayiinden Cüzdanı/ Cüzdanı/ Belgesi Değiştirme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Çiftçi Kayıt Sistemi İLK KEZ MÜRACAAT EDİLİYORSA; 1- Çiftçi Kayıt Formu 2- T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının fotokopisi ( Nüfus cüzdanlarında kimlik numarası

Detaylı

IĞDIR İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

IĞDIR İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI IĞDIR İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Anaç Sığır Desteklemesi Başvuru Dilekçesi (Birlik-Koop.) 6

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 23 KONU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Hayvancılık Destekleri/Arıcılık 1-Dilekçe, 2-Arı Konaklama Belgesi, 3-Veteriner Sağlık Raporu 190 gün 2

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ 08 MÜCBİR

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO 1 Tabii Afet Çalışmaları 2 BİMER Başvurusu HİZMETİN ADI BAŞVURUDA

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Eğitim Talep Dilekçesi Eğitim

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1 Bitki Pasaportu Kayıt Sertifikası 1-Başvuru Formu 2-Taahhütname (Üretim Sezonu

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN NO ADI 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Toptancı ve Depo Açma Başvurusu 2 Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi 3 4 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancının

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve iş BiTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve iş BiTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve iş BiTİRME SÜRELERİ DOĞA KORUMA VE MİLLi PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE ÖN KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 4- SGK Sigortalı Hizmet Listesi (son

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

SARUHANLI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SARUHANLI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SARUHANLI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLGİLİ MEVZUAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1-Başvuru

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı