TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)"

Transkript

1 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gıda İzin ve Tescil İşlemleri a)gıda Üreten işletmeler için Kayıt Belgesi b)gıda İşletmeleri için Onay Belgesi c)perakende İşletmeler için Kayıt Belgesi ve Beyanname (Ek-4) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.(alındıktan sonra 30 gün içinde başvurulması) 3- Kapasite Raporu veya ekspertiz raporu,resmi kurumlarda kurum beyanı. 4- Gıda İşletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi(Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç) 5- Meslek odası bulunan meslek gurupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek gurupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözle 1- Başvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı(ek-10)beyanname özel kısmı(ek-11) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti. 3- Kapasite Raporu veya ekspertiz raporu,resmi kurumlarda kurum beyanı. 4- Gıda İşletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi(Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç) 5- Gıda İşletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar. 6- Meslek odası bulunan meslek gurupları için odadan alınmış belge,meslek odası bulunmayan meslek gurupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. 7-İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketler i, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi. 8-İşletmede oluşan katı/sıvı/gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge. ve Beyanname(Ek-4) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti. 3- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge,meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme.(bu belge sadece Kanun Ek-1 Listesindeki hazır yemek,tabldot yemek ve meze üreten işletmeler için geçerlidir.) 15 Gün 60 Gün 15 Gün - 1 -

2 Gıda İthalat ve İhracat işlemleri a) Fiili İthalat İşlemleri 1-Başvuru Formu, 2-Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi Ön Bildirim Formu 3-Bileşen listesi 4-Sağlık sertifikası (Gıda ile temas eden madde malzeme için sağlık sertifikası veya firma beyanı) 5-Etiket (Piyasaya arz edilecek ürünlerde Türkçe etiket) 6- Kontrol Belgesi ve Ekleri (Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlerde Ek-1/A listesi kapsamındaki ürünler)(bitkisel gıdada tarihinden önce alınmış kontrol belge ve ekleri) 7- Özet Beyan /Antrepo Beyannamesi/Serbest Bölge İşlem Formu( Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ne istinaden) 8- Fatura Fotokopisi, ( Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ne istinaden) 9-Bakanlıkça istenecek diğer belgeler. 10 Gün 2 b) İhracat İşlemleri 1-Sağlık Sertifikası İhracatçı Beyannamesi(Ek-1) 2- Birden fazla ürün olması durumunda Ekli Liste (Ek-2) 3- İhracat Ön Bildirim Formu(Ek-6) 4-Alıcı Ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünlerin yurtiçi piyasaya sunulmayacağına dair Taahhütname(Ek-5) 5- Etiket Taahhütnamesi(Ek-4) 6-Yetki belgesi /Vekaletname(Üretici/ihracatçı adına ihracat işlemlerini takip edecek kişinin noterden onaylı vekaletnamesi veya bu kişi firma çalışanı ise ihracat işlemlerinde görevlendirildiğine dair Yetki Belgesi) 7- Bileşen Listesi: Alıcı ülkenin kontrol sıklığı uyguladığı ürünlerin belirli miktarlarda bileşen olarak yer aldığı kompozit ürünlerin ihracatında,analiz gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne ait bileşen listesi 8-İthal edilmiş ürünün değişikliğe uğramadan ihraç edilmek istenmesi durumunda, fiili ithalat aşamasında düzenlenen ithalat uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi ve varsa analiz raporu. 10 Gün 3 Yem Üretim ve Satış Ruhsatlandırma, İthalat ve İhracat İşlemleri a) Yem İşletmeleri Onay Belgesi 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Yapı Kullanım İzin Belgesi 4- İş Akış Diagramı 30 Gün - 2 -

3 c) Ruhsatlı yem fabrikalarına fason üretim izni verilmesi d) Her nevi yem ve yemlik maddelerinin fiili ithalatı e) Yem İşletmeleri Kayıt Belgesi i) Yem Filli ihracat İşlemleri 1- Fason üretimde üretimi yapan ile yaptıran gerçek veya tüzel kişiler arasındaki karşılıklı yapılacak sözleşme 2- Ticaret sicili 3- Yem mevzuatınca gerekli görülen diğer belgeler 1- Başvuru Formu 2- GGBS(Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)Ön Bildirim Formu 3- Özet Beyan(2012/5 ürün güvenliği ve denetimi tebliğine istinaden) 4- Fatura(2012/5 ürün güvenliği ve denetimi tebliğine istinaden) 5- Analiz Belgesi 6- Sağlık belgesi, 7- Dioksin Belgesi 8- Bakanlıkça istenecek diğer belgeler 2- Yem İşletmeleri için Onay veya Kayıt Başvuru Formu 3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 2- İhracat Ön bildirim Formu/Kayıt veya Onay Belgesi 3- Kayıt veya Onay Belgesi 4- Fatura 5- İhracatçı Beyannamesi:Ek-1/Ek-2/Ek-4/Ek-5 10 Gün 10 Gün 15 Gün 7 Gün - 3 -

4 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İthalat 2 İhracat Bitki Yetiştirme Ruhsatı Zirai Mücadele Alet Ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi Zirai Mücadele İlaçları Bayilik İzin Belgesi 1. Başvuru dilekçesi, 2. Bitki Sağlık Sertifikası,, 3. Fatura, 5 Gün 4. Özet beyan veya Gümrük beyannamesi. 1. Başvuru dilekçesi, 2. Fatura fotokopisi. 3 Gün 1. Başvuru dilekçesi, 2. Taahhütname, 3. Arazinin tapusunun veya kira kontratının fotokopisi, 30 Gün 4. Nematod yönünden toprak analiz raporu. 1. Başvuru dilekçesi 2. İkametgâh belgesi, 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 4. İki adet fotoğraf, 5. Diploma örneği, 10 Gün 6. Yapı kullanım izin belgesi, 7. Bayinin kendisi ziraat mühendisi, tekniker veya teknisyen değil ise bu meslek sahiplerinden birisini sorumlu müdür olarak atadığını gösteren iş sözleşmesi. 1. Başvuru dilekçesi, 6. İşyeri ticari sicil kaydı, 2. Diploma, 7. İşyeri yapı kullanım izin belgesi, 3. Nüfus cüzdanı sureti, 8. İki adet fotoğraf 4. İkametgâh, 9. Sınav sonuç Belgesi 30 Gün 5. Ziraat mühendisleri odası üyelik belgesi, 4

5 6 Zirai Fumigasyon Ruhsatı 1. Başvuru dilekçesi, 2. Fumigasyon operatör belgesi, 3. Nüfus cüzdanı sureti, 4. İkametgâh, 5. Ziraat mühendisleri odası üyelik belgesi, 6. İşyeri ticari sicil kaydı, 7. İşyeri yapı kullanım izin belgesi, 8. İki adet fotoğraf 30 Gün 7 Zirai Mücadele Alet Ve Makinaları İmal İzin Belgesi 1. Başvuru dilekçesi, 2. Vergi levhası, 3. İmalattan sorumlu makine mühendisi veya ziraat mühendisi iş sözleşmesi, 4. Diploma, 5. İnşaat planı yapı kullanım izin belgesi, 6. Tesisat planı, 7. İmal edilecek aletlerin teknik özelliklerini gösterir spesifikasyon 20 Gün 8 Reçete Yazma Yetki Belgesi 1. Başvuru dilekçesi, 2. Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti, 3. T.C. Kimlik Numarası beyanı, 4. İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu, 5. Sınav sonuç belgesi 30 dak. 9 ÇKS Belgesi 1. T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Belge 5 Dk. 10 Tohumluk Yetiştiricilik Belgesi 1. Başvuru Dilekçesi 2. Taahhütname 3-Ç:K:S belgesi 4-Döner sermaye makbuzu 1 Saat 5

6 Kimyevi ve Organik Gübre dağıtıcılığıi onay belgesi Toprak ve Bitki Analiz Lab.yetki belgesi Tohumlık Bayi Belgesi 1. Lisans Belgesi 2. Gübre Tescil Belgesi 3. Bayilik Sözleşmesi 4. Vergi Levhası 5. Faaliyet Raporu 6. İkametgâh 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 8. Vesikalık Fotoğraf (4 Adet son 6 ayda çekilmiş) 9. Depo Bilgileri (Basit Kroki) 10. Yapı Kullanma İzin Belgesi 1- Başvuru dilekçesi 2- YerindeTespit Tutanağı 3- Evrakların dosyalanması 4- Sertifika valilik oluru 1-Başvuru dilekçesi 2-Diploma 3-Adres Bilgis 4-vergi levhası 5-Yıllık kapasite beyanı 6-Döner sermaye makbuzu 1 Gün 30 Gün 20 Gün 6

7 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO HİZMETİN ADI Safkan İngiliz Atlarının Tescil İşlemi Hastalıktan Ari İşletme Oluşturulması Deney Hayvanları Üretim Yerleri ve Laboratuvarları Ruhsatlandırılması 2- Banka Dekontu 3-3 Adet Fotoğraf 4- At Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5- Aşım Belgesi(Kısrağa ait) 1-Müracaat Formu BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Kuruluş İzni :.( Bakanlığa Müracaat.) 2- Beyanname.(Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış) 3- Vaziyet Planı ( 3 adet İlgili İmar Kuruluşunun Uygun Görüşü Alınmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli) 4- Tesisin Tüm Bölümlerini İçeren Detaylı ve Teknik Kurallarına Göre Hazırlanmış 3 Adet Proje. Çalışma İzni :.( Bakanlığa Müracaat.) 2- Sorumlu Veteriner Hekim ve diğer Veteriner Hekimlerin ve Tıp Doktorlarının Bağlı Bulundukları Meslek Odalarından Aldıkları Çalışma İzni.(Noter Onaylı) 3- Aletlerin Teknik Özellik ve Kapasiteleri ve Kullanılacak Olan Kimyasal ve Biyolojik Madde Gibi Materyallerin Listesi. 4- Uzman Sayısı ve Uzmanlık Alanlarını Gösterir Belge. 5- Ticaret Sicil Gazetesi. 6- Yangın ve Patlamalar İçin İtfaiye Müdürlüğünden Alınan Belge. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 9 AY (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç 1 AY 45 GÜN 7

8 4 Özel Veteriner Laboratuvar Ruhsatı Kuruluş İzni :. 2- Beyanname.(Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış) 3- Vaziyet Planı ( 3 adet İlgili İmar Kuruluşunun Uygun Görüşü Alınmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli) 4- Laboratuvarın Tüm Bölümlerini İçeren Detaylı ve Teknik Kurallarına Göre Hazırlanmış 3 Adet Proje. ( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir Kuruluş İzni Bakanlıkça Verilir. ) Çalışma veya İşletme İzni :. 2- Laboratuvar Sorumlu Yöneticisinin, Laboratuvar Uzmanının, Veteriner Hekimlerin ve Teknik Personelin Bağlı Bulundukları Meslek Odalarından Almış Oldukları Belge Üzerine Noterden Yapılan Sözleşme. 3- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Uyarınca Alınan İşletme Belgesi. 4- Kimyasal ve Biyolojik Madde Listesi. 5- Laboratuvar Uzmanlarının Sayısı ve Uzmanlık Alanlarını Gösterir Belge. 6- Ticaret Sicil Gazetesi. 7- Yangın ve Patlamalar İçin İtfaiye Müdürlüğünden Alınan Belge. ( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarına Çalışma İzni, Veteriner Sağlık Ürünleri Üretim Laboratuvarlarına İşletme İzni Verilir. 45 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 5 Muayenehane Ruhsatı. 2- Veteriner Hekim Diploması veya Mezuniyet Belgesi. (Noterden Onaylı) 3- Varsa İhtisasını Gösteren Belge. (Noterden Onaylı) 4- Nüfus Cüzdanı Örneği. 5- İkametgah İlmühaberi. 6-3 Adet Fotoğraf. 7- Muayenehaneye Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan Örneği. 8- Bağlı Bulunulan Veteriner Hekimler Odasından Alınan Oda Kayıt Belgesi. 9- Hizmet İçi Eğitim Belgesi. 21 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 8

9 6 Poliklinik Ruhsatı 1-Başvuru Dilekçesi. 2-Veteriner Hekim Diploması veya Mezuniyet Belgesi. (Noterden Onaylı) 3-Varsa Uzmanlık Belgesi Süreti (Noterden Onaylı) 4-3 er Adet Vesikalık Fotoğraf. 5-Nüfus Cüzdanı Örneği. 6- İkametgah İlmühaberi. 7- Bağlı Bulunulan Veteriner Hekimler Odasından Alınan Oda Kayıt Belgesi. 8- Polikliniğe Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan Örneği. 9- Şirkete Ait Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı Yada Noter Onaylı Süreti. 10-Poliklinik Sorumlu Yöneticisi Belgesi. (Noter Onaylı) 11-Hizmet İçi Eğitim Belgesi. 21 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 7 Ürün Bulundurma ve Satma Ruhsatı. 2-2 Adet Fotoğraf. ( Muayenehane ve Poliklinik Ruhsatı Olan Veteriner Hekimler İçin. ) 21 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 8 Hayvan Hastanesi Ruhsatı. Hastane Kurma İzni :. 2- Beyanname.(Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış) 3- Yerleşim Planı ve İlgili Belediyenin Uygun Görüşü Alındıktan Sonra İmar Müdürlüğünce Tasdik Edilmiş 1/500, 1/1000 ölçekli Plan. 4- Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Bir Adet Proje. 5- Su Kullanma Belgesi 6- Tapu veya Kira Sözleşmesi. ( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir Hastane Kurma İzni Bakanlıkca Verilir. ) Ruhsat Verilmesi:. 2- Sorumlu Yönetici ve Veteriner Hekimlerle Yapılan Noter Onaylı Sözleşmeler. 3- Yangın Yeterlilik Belgesi.( İtfaiye Müdürlüğünden.) 4- Tıbbi Atık Sözleşmesi. ( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir. Hastane Kurma İzni ve Ruhsat Bakanlıkca Verilir. ) 45 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 9

10 9 Veteriner Biyolojik Ürünler Ruhsatı.. 2- Beyanname. 3- Üretim ve/veya ithalat izni olduğunu Belirtir Belgeler. 4- Genel Dağıtıcı veya Bayi Olduğunu Belirtir Belge veya Sözleşme. 5- Sorumlu Veteriner Hekim ve Eğitilmiş Yardımcı Personel İstihdamını Belirtir Belge. 6- Sorumlu Veteriner Hekim Sözleşmesi. 7- Sorumlu Veteriner Hekim Diploması. 8- Sorumlu Veteriner Hekim Oda Kayıt Belgesi. 9- Şirketin Ticari Sicil Gazetesi. 10-Şirketin İmza Sirküleri. 11-Vergi Levhası. 12-Kira Kontratı. 13-Depo Uygunluk Belgesi. ( Depo Uygunluk Belgesi Enstitü Müdürlüğünce Verilecektir. ) ( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir. Çalışma İzni Bakanlıkca Verilir. ) 45 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 10 Hayvan Sağlığı Kabini Açılış Ruhsatı 1-Başvuru Dilekçesi. 2-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Sureti. 3-Nüfus Cüzdan Örneği. 4-Sabıka Kaydı Belgesi. 5-İkametgah Belgesi. 6-3 Adet Fotoğraf. 7-İşyerine Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan Örneği. 8-Şahsın Adına ve İşyerinin Adresine Göre Düzenlenmiş Vergi Levhası Süreti 9-Kira İse Şahsın Adına ve İşyerinin Adresine Göre Düzenlenmiş Kira Kontratı, Kira Değil İse Tapu Senedi Sureti. 10-Belediyeden Şahsın Adına Alınmış Su Kullanım Belgesi. 21 GÜN (Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariç.) 10

11 11 12 İthalat-İhracat Kontrol Belgesi Hayvan ve Hayvan Maddeleri İthalat ve İhracat İşlemleri 1-Başvuru Dilekçesi 2- Kontrol Belgesi Formu 3- Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası 4- fatura fotokopisi/proforma Fatura Aslı 5- Orijin Sertifikası 6- Aşılama ve Parazit Tedavi belgesi Örneği(kedi-Köpek ithalatında aranmaktadır.) 7- Aşı ve Hastalık Test Sonuç Belgesi (kedi-köpek ve at ithalatında aranmaktadır.) 8- Eşgal Belgesi (At ithalatında aranmaktadır.) 9- Noter Onaylı taahütname 10-İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Görüş Yazısı (Ev ve süsü hayvanları, Damızlık dışı Atlar ve Bombus Arılarının ithalatlarında aranmaktadır.) 11-Yukarıdaki belgelerden yabancı dille düzenlenenlerin Noter veya yeminli tercümandan Türkçe Tercümeleri 12-İşyeri Ruhsat Örneği 13-Ticari Sicil gazetesi Örneği 14-Faaliyet belgesi 15-İmza Sirküleri 16-Vekaletname 2- Tercümeli Fatura Fotokopisi 3- Tercümeli Menşei Belgesi 4- Tercümeli Sağlık Sertifikası 5- Tahahütname 6- Ticaret Sicil Gazetesi 7- İmza Sirküleri 8- Vekaletname 9- Kontrol Belgesi(Kont. Belg. tabi olan İth. İşl.) 10-Gümrük Giriş Beyannamesi Fotokopisi 11-Laboratuvar Muayenesi(gerektiğinde) 12-VGB(Veteriner Giriş Belgesi) 13-Özet Beyanı(Tır Karnesi, Gemi Konşimentosu) 5 Gün (Tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç) 1 GÜN (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç) 13 Transit Geçiş İşlemleri 2- Fatura Fotokopisi 3- Tercümeli Sağlık Sertifikası ve Sertifika Aslı 4- Tır Karnesi (Kara) Deniz Yolu Konteyner (Transit Beyannamesi 5- Vekaletname Fotokopisi 1 GÜN (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç) 11

12 Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Kuruluş Ön İzni Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Kuruluş İzni Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Çalışma İzni 1- Başvuru dilekçesi, 2- Firma yetkililerinin imza sirküleri 3- Yönetmeliğe uygun doldurulmuş Beyanname 4- Arazinin plan krokisi ve çapı, 5- İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren belge 6- İşletme arazisi için tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına uygunluğu hususunda alınan görüş yazısı 7- ÇED kararı yazısı 8- Kurulacak işletme arazisi için: mücavir alan içinde ise; yerel belediye, sağlık bakanlığı çevre ve orman bakanlığı taşra teşkilatlarından görüş yazısı mücavir alan dışında içinde ise; il özel idare müdürlüğü, bayındırlık ve iskan bakanlığı, çevre ve orman bakanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, tapu ve kadastro genel müdürlüğü mahalli teşkilatları ile ilgili yerel kurumlardan, görüş yazısı, ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir kararı Kuruluş Ön İznini alan işletmeler 6 ay içinde kuruluş izni almak için Valiliğe müracaat ederler. 1- Başvuru dilekçesi, 2- Yapı ruhsatı 3- Vaziyet planı, (ilgili imar kuruluşunca onaylanmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli) 4- Mimari proje (1/50 veya 1/100 ölçekli, detaylı olarak hazırlanmış ve onaylanmış) 5- İmar planı (ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış ) 6- İş akış şeması 7- Termin planı ve bu konudaki açıklama raporu 1- Başvuru dilekçesi 2- Yapı kullanma izni, 3- ÇED olumlu belgesi veya raporu (ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için) 4- Teknik müdür ve/veya sorumlu veteriner hekime ait meslek odalarından alınmış üyelik belgesi, 5- Teknik müdür ve/veya sorumlu veteriner hekimin işletme ile yapmış oldukları sözleşme, 6- Teknik personel ile yapılan sözleşme listesi, 7- Ticaret sicil gazetesi veya ilgili meslek odasından alınmış üyelik belgesi 8- Personel listesi 9- İtfaiye raporu 20 GÜN (Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri İçin Geçen Bekleme Süresi Hariç) 20 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 20 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 12

13 17 Ev ve Süs Hayvanları Kuruluş ve Satış Yeri Ruhsatı 1- İş yeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi 2- İşyerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren vaziyet planı ve işyerinin tüm bölümlerini içeren detaylı olarak hazırlanan bir adet projenin teknik resim kurallarına göre hazırlanması(mimar veya mühendis onaylı) 3- Bağlı bulunduğu Belediyeden su kullanma belgesi, 4- Sorumlu Veteriner Hekimle, bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekim Odasından alınmış oda kayıt belgesi ve buna bağlı olarak İşyeri sorumlu Veteriner Hekim Sözleşmesi(noter onaylı) 5- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış Yangın Yeterlilik Belgesi 6- Hayvan Hakları Eğitim Sertifikası(Belediyenin verdiği) 7- Eğer eğitim yeri açılacaksa eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin noter onaylı uzmanlık belgesi fotokopisi 5 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 18 Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Alınması 1- Sığır Cinsi Hayvanlar İçin Pasaport, Koyun Ve Keçiler İçin Nakil Belgesi (Köy Muhtarlığı, Belediye Başkanlığı, İl/İlçe Müdürlüğü Veya Hayvan Pazarı/Borsası Yetkililerince Mühürlenip Onaylanır.) 2- Türkvet/KKKS Sistemine kayıtlı olma şartı. 3- Hayvanlar küpeli ve küpeleri kulaklarında olmalıdır.(sığır, Manda Koyun Ve Keçiler İçin) 4- Hayvan sevk raporu ve dezenfeksiyon ücretinin İl Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına yatırıldığına dair makbuz. 5- Nakil vasıtası kuruma getirilerek dezenfekte edilecektir. 1 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 19 Hayvan Maddesi Sevklerinde Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Alınması 1-Kırmızı ve beyaz et mezbaha veya kombinalarından başka il veya ilçelere nakledilecek hayvan maddeleri için müessesenin sorumlu veteriner hekimi tarafından tanzim edilen ve hayvan maddelerinin sağlıklı hayvanlardan istihsal edildiğini belgeleyen rapor(kesim raporu) 2-Nakil Beyannamesi 3-Hayvan maddesi sevk raporu ve dezenfeksiyon ücretinin İl Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına yatırıldığına dair belge. 1 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Ha-riç) 20 Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılması 2- Beyanname 3- Vaziyet planı 4- Proje 5- İçme Suyu kullanma belgesi 6- Sorumlu Veteriner Hekimin Oda Kayıt Belgesi (İnceleme ile uygun görülenlere çalışma izni verilir) 30 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç 13

14 21 Hayvanların Kayıt Altına Alınması 2- Küpe Kontrolü 3- Menşe Şahadetnamesi, Veteriner Sağlık Raporu, Pasaport 20 GÜN (Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri İçin Geçen Bekleme Süresi Hariç) 22 Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu 1- Pasaport müracaat formu 1 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 23 Hayvan Listesi Formu 1 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 24 Tek Tırnaklıların Kimliklendirilmesi 30 GÜN (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç) 25 Türkvet Kayıt Sisteminde Hayvancılık İşletmesi Açılması 2- Tapu fotokopisi, elektrik ve su aboneliği gibi işletmeyi sabitleyici belge.(bunların olmaması halinde, işletmenin açıldığı yerin muhtarından, bu işletmeyi sabitleyici adres bilgisinin yer aldığı ve işletmenin, işletmeyi açan kişi tarafından kullanıldığı veya kullanılacağı ile ilgili yazı) 3- Kimlik Fotokopisi 2 GÜN (İşletmenin Hayvanlarını Tespit İçin Geçen Süreler Hariç) 14

15 26 Gıda İşletmelerinin (Mezbahane, Kombina ve Parçalama tesisleri) Onay Belgesi 1- Başvuru dilekçesi ve beyanname gelen kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11) 2- İşyeri açma ve çalışma ruhsatının veya deneme izin belgesinin Sureti. 3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarında kurum beyanı. 4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil gazetesi veya Türkiye Esnaf sanatkarlar Sicil gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç) 5- Gıda işletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar. 6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. 7- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş, su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı, gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi. 8- İşletmede oluşan katı/sıvı/gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge. 9- HACCP belgesi 20 Gün şartlı Onay belgesi (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç) 3 AY Onay belgesi (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç) 27 Su ürünleri ihracat işlemleri 2- Fatura Fotokopisi 3- Çeki Listesi 4- Menşeii Belgesi Aslı, Seyir Defteri 5- Gümrük Çıkış Beyannamesi Fotokopisi 10 GÜN 15

16 28 Su ürünleri kontrol belgesi 2- Kontrol Belgesi Formu 3- Proforma Fatura veya Fatura 4- Sağlık Sertifikası veya Örnek Sağlık Sertifikası 5- Orijin(Menşei) Belgesi 6- Etiket Taahhütnamesi 7- ICCAT İstatistik veya ICCAT Re-Export Sertifikası(Mavi yüzgeçli orkinos balıklarının (thynus thunnus) ithalatında) 8- İlgili diğer belgeler (İmza sirküleri, CİTES belgesi, analiz raporu, ithalat dahilinde işleme izin belgesi kapsamında yapılacaksa Dahilde İşleme Belgesi, Serbest Dolaşım (ATR) Belgesi, taahhütname vb. belgeler) 30 GÜN 29 Su ürünleri ithalatı 2- Kontrol Belgesi Fotokopisi 3- Fatura Fotokopisi 4- Sağlık Sertifikası 5- Orjin Belgesi 6- Gümrük Beyannamesi veya Özet Beyanname 30 GÜN 30 Amatör (Sportif) Balıkçılık Belgesi 2- T.C Kimlik Numarası 3-1 Adet Fotoğraf 1 GÜN 31 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi, 2- Su Ürünleri istihsal Belgesi 3- T.C Kimlik Numarası 4-1 Adet Fotoğraf 3 GÜN 16

17 32 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi 2- Pasaport Fotokopisi 2 GÜN 33 Amatör Balıkçı Turizm İzin Belgesi 2- Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numara Bilgileri Fotokopisi 3- Ticaret Sicil No(Şirketler İçin) 4- T.C. Kimlik Numarası 2 GÜN 34 Orkinos Avlama İzin Belgesi 2- Orkinos Avlama İzin Belgesi(Bir önceki yıla ait) Fotokopisi 3- Orkinos Tasıma İzin Belgesi(Bir önceki yıla ait) Fotokopisi 4- Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi Fotokopisi 5- Gırgır Ağı Ölçüm Belgesi Fotokopisi 6- İnmarsat GPS Sistem Sertifikası ve Sözleşmesi Fotokopileri 3 GÜN 35 Balıkçı Gemisi İhtiyaç Belgesi 2- Taahhütname(1 adet) 3- Yerleşim Belgesi 4- İthal izin Belgesi 5- Proforma Fatura (Türkçesi) 6- Orijinal Katalog(Av araç ve gereçlerine ait olup, faturada belirtilen marka, tip ve modele uygun olacaktır.) 3 GÜN 36 Avlanma Belgesi 2- Gemi Ruhsat Fotokopisi 3- T.C. Kimlik Numarası 1 GÜN 37 Uluslararası Avlanma İzin Belgesi, 2- Gemi Ruhsat Fotokopisi 3- T.C. Kimlik Numarası 1 GÜN 17

18 38 İndirimli Akaryakıt İzin Alım Belgesi 2- Gemi Ruhsat Tezkeresi Fotokopisi 3- Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin İlk 3 Sayfa Fotokopileri 1 GÜN 39 Hamsi Avlanma İzin Belgesi 2- Gemi Ruhsat Tezkeresi Fotokopisi 3- Gırgır Ağı Ölçüm Belgesi Fotokopisi 1 GÜN 40 Deniz Salyangozu İzin Belgesi 2- T.C. Kimlik Numarası 3- Profesyonel Sualtı Yönetmeliği Belgesi Fotokopisi 4- Gemi Ruhsat Tezkeresi Fotokopisi 5- İstihsal Belgesi 1 GÜN 41 Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi 2-1/ Ölçekli harita 3- Ön Etüd Raporu 4- Kuluçkahane Ön Etüd raporu 5- Karada Kurulacak Tesisler İçin; Tesislerin Kurulacağı Alanın Mülkiyet Durumunu Açıklayıcı Belge(Şahıs Malı ise tabu veya zilyetlik belgesi, şahıstan kiralanacaksa projenin ekonomik ömrü kadar noterden tasdikli kira kontratı, hazine malı ise ilgili kuruluştan sakınca olmadığını bildiren yazı, orman sahası ise orman bakanlığından ön izin belgesi. 6- İç sularda ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği için; tesisin kurulacağı kaynağın aylar itibariyle su kodlarını gösterir belge. 7- Denizlerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak tesisler için; tesisin kurulacağı alan ile ilgili olarak Denizcilik Müsteşarlığının uygun görüş yazısı. 1 AY 18

19 42 Avlanma Pulu(Amatör) 2- Pasaport Fotokopisi 3- Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesi Fotokopisi 1 GÜN 43 Anaç Manda Desteklemesi 1-Başvuru Dilekçesi 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre 44 Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi 2- İşletmedeki Hayvan Listesi Bakanlıkça Belirlenen Süre 45 Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteklemesi 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre 46 Anaç Sığır Desteklemesi 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre 47 S-19 Aşı Desteklemesi 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre Çiğ Süt Desteklemesi Arılı Kovan Desteklemesi (İcmaline Esas Tablo) 2- İcmaline1 Listesi 3- Müstahsil Makbuzu 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre Bakanlıkça Belirlenen Süre 19

20 50 REV-1 Aşı Desteklemesi 2- İşletme Tescil Belgesi Bakanlıkça Belirlenen Süre Besilik Erkek Sığır Desteklemesi Ön Soykütüğü Projesi Hayvancılık Yatırımcı Ofisi Arıcılık Desteklemeleri 2- İşletme Tescil Belgesi 3- Müstahsil Makbuzu 4- Mezbaha Kesim Fişi 5- Hayvan Pasaportu 6- Kayıt Silindi Belgesi 7- İl Ve İlçe Dışı Kesimlerde Veteriner Sağlık Raporu 2- İşletme Tescil Belgesi Müteşebbislerin İl Müdürlüğümüze şahsen müracaat etmesi. Her sene çıkan destekleme tebliğinde belirtilen evraklar (Tebliğ her yıl yenilendiği için evraklar değişebiliyor) Bakanlıkça Belirlenen Süre 15 gün Bakanlıkça Belirlenen Süre Tebliğde belirtilen süre 55 Gezginci Arıcı Konaklama İşlemleri 2- Protokol(Arazi Sahibi ile) 3- Arı konaklama belgesi(arıcının ve arazi sahibinin imzaladığı) 4- Sağlık raporu(arı kovanların nakline ilişkin) 5- Arıcı kimliğinin fotokopisi) 6- Nüfuz cüzdanının fotokopisi 7- Varsa yanında çalıştıracağı kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri 1 Ay (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç) 56 Su Ürünleri Desteklemeleri (Devamı var) Tarımsal Desteklemeler Kapsamında Hayvancılık Desteklemelerinden Su Ürünleri Desteklemesi için Su Ürünleri Üretme ve Yetiştirme Tesisleri İçin; A- Yavru Balık Desteklemeleri : 1-Projesinde Mevcut Olup Yavru Balığı Kendisi Üretenler. a)-başvuru Dilekçesi b)- Yetiştiricilik Belgesi Fotokopisi c)- Çiftçi Kayıt Belgesi 20 Yasal Mevzuat (Ocak-Ağustos, Eylül- Ekim, Kasım-Aralık) Ayları (İcmal Alımları)

21 Su Ürünleri Desteklemeleri d)-kuluçkahane Yavru Tespit Tutanağı. 2- Projesinde Mevcut Olmayıp Yavru Balığı Yetiştiricilik Belgeli Kuluçkahanelerden Satın Alanlar. a)-başvuru Dilekçesi b)- Yetiştiricilik Belgesi Fotokopisi c)- Çiftçi Kayıt Belgesi d)-kuluçkahane Yavru Tespit Tutanağı e)-yavru Balık Satın Alma Faturası. B- Porsiyonluk Balık Desteklemeleri: a)-başvuru Dilekçesi b)- Yetiştiricilik Belgesi Fotokopisi c)- Çiftçi Kayıt Belgesi d)-kuluçkahane Yavru Tespit Tutanağı veya Yavru Balık Satın Alma Faturası e) Balık Yemi Faturası f)-balık Satış Faturası 21

22 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (TARIMSAL ALTYAPI VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Aboneliği BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Başvuru Dilekçesi 2-ÇKS Belgesi 3-Tapu Fotokopisi 4-Su Kullanım Belgesi 5-Noterden Taahhütname HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 3 Gün 2 Su İhtiyaç Belgesi 1-Başvuru Dilekçesi 2-ÇKS Belgesi 3 Gün 22

23 SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Kooperatif Proje Uygulaması (Kredi Tahs.Ve Öd) TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Dilekçe 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı 3- Yönetim Kurulu Kararı 4- Ortaklar Listesi (Hazirun) 5- Üst Birlik Üyelik Yazısı 6- Projeden Yararlanacakların CKS bilgileri 7- Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi levhasının tastikli fotokopisi. 8- Bilanço ve Ara Mizan 9- T.C.Ziraat Bankasından blokeli Hesap Açılması. 10- Genel müdürlükçe verilen eğitim sertifikasının fotokopisi HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 7 iş günü 2 Kooperatif Proje Uygulaması (Program Teklifi) 1-Dilekçe, 2-Yönetim Kurulu Kararı 3-Genel Kurul Tutanağı 4-Bilanço 5-Üst Birlik Üyelik Yazısı 7 iş günü 3 Kooperatif Ana Sözleşme Madde Değişikliği 1-Başvuru Dilekçesi (Yönetim Kurulunca), 2-Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 3-Anasözleşme Madde Değişikliği Metni (Eski ve yeni 5 nüsha) 5 İş Günü 4 Kooperatif Proje Etüdü 1-Başvuru Dilekçesi, 2-Yönetim Kurulu Kararı, 3-Son üç aya ait bilanço veya mizan. 10 iş günü 5 Kooperatif Kuruluşu 1-Başvuru Dilekçesi, 2-Kurucuların vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve ikametgah belgeleri, 15 iş günü 6 Makine Ekipman Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliğinin yayınlanma yılına ait KKDYP Uygulama Rehberi ve Satın Alma El Kitabı istenen belgeler 23 6 ay

24 7 Ekonomik Yatırımlar 8 Kooperatif Genel Kurulu Temsilci Talebi Başvuru Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliğinin yayınlanma yılına ait KKDYP Uygulama Rehberi ve Satın Alma El Kitabı istenen belgeler 1-İlan Gündem-Askı Tutanağı 2-Hazirun (Ortaklar Listesi) 3-Bilanço 4-İmza Sirküsü 5-Temsilci Ücreti yatırıldığına dair makbuz 18 ay 5 iş günü 9 Tarımsal Üretici Birlikleri Kuruluşu 1-Dilekçe 2-Üye Listesi 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4-Çiftçi Belgesi 5-Kapasite Raporu 6-Tüzük 15 İş Günü 10 Tarımsal Üretici Birlikleri Genel Kurulu Temsilci Talebi Başvuru 1-Başvuru Dilekçesi, 2-İlan Gündem (Mahalli Gazetede yayınlanacak.) 3.Yönetim Kurulu İmza Sirküleri 4-Temsilci Ücreti yatırıldığına dair makbuz 5 İş Günü Kooperatif Üst Birlik Kuruluşu Kooperatifler Hakkında Yapılan Şikayetlerin Değerlendirilmesi 1-Dilekçe 2-Üye Listesi 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- Üye olucak kooperatiflerin Genel kurul toplantı tutanakları fotokopisi. - 1 ay 15 iş Günü 24

25 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Destekleme Tebliğine göre belirlenir Bakanlıkça verilen SIRA NO 2- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Başvurusu (tarihi ilan edilen sınav için başvuru alınır) TYD sınav uygulama esaslarınca belirlenerek ilan edilir. 3- Tarım Danışmanı Sertifika vizesi 1- Eğitime katılım belgesi (2 adet) 2- Sertifikanın aslı 4- Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarınca (ÇMK) 1-Başvuru Dilekçesi talep edilen Tarımsal Zarar-Ziyan Tespitlerine Teknik Destek Sağlanması 5 ÇMK Başkanlıklarının yıllık Bütçelerinin 1-Başvuru Dilekçesi Oluşturulması 2-Bütçe Taslağı Süre 30 dk. 1 Gün 2 Gün 1 Ay 25

26 TEKİRDAĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO HİZMETİN ADI İsteklilere ihale dokümanın verilmesi İsteklilerden başvuru/teklif zarflarının teslim alınması Yüklenici ile sözleşme öncesi işlemler BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz 1- Temsil ve imza yetkisinin olduğunu gösterir belge 1- Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge 2- Vergi borcu olmadığına dair belge 3- Ticaret ve sanayi odasından ihale durum belgesi 4- Mesleki faaliyetinden dolayı hüküm giymemiş olduğuna dair belge 5- Kesin teminat belgesi 6- Sözleşme ve karar damga vergisini ödediğine dair belge HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 SAAT 1 SAAT 10 GÜN 4 Sözleşme imzalanması 1- Sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir belge 2 SAAT Teslim alma/muayene kabul 1- Sevk irsaliyesi 2- Fatura 5 İlgilisine göre 8 SAAT 3- Garanti belgesi 4- Sertifika/kullanım kılavuzu v.b. gibi Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığı tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İsim Unvan Adres Tel Faks e-posta İlk Müracaat Yeri : Zekeriya SARIKOCA İsim : İl Müdürü Unvan : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Adres : Tel : Faks : e-posta 26 İkinci müracaat Yeri :Aydın TETİKOĞLU : Vali Yardımcısı : Tekirdağ Valiliği : : :

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1. Tarımsal

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 BKU BAYİ BELGESİ 2 BKU TOPTANCI BELGESİ 3 4 5 ZİRAİ ALET BAYİ BELGESİ SERBEST MÜHENDİSLİK BELGESİ BSS (İHRACAT İZİN BELGESİ) 6 İTHALAT İZİN BELGESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER T.C.

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Bimer 15 gün

Detaylı

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESĠ BĠTKĠSEL ÜRETĠM VE BĠTKĠ SAĞLIĞI

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 23 KONU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Hayvancılık Destekleri/Arıcılık 1-Dilekçe, 2-Arı Konaklama Belgesi, 3-Veteriner Sağlık Raporu 190 gün 2

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Çiftçi Kayıt Sistemi İLK KEZ MÜRACAAT EDİLİYORSA; 1- Çiftçi Kayıt Formu 2- T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının fotokopisi ( Nüfus cüzdanlarında kimlik numarası

Detaylı

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Gıda İşyeri Denetim İsteği 2 3 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Kaydı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) 4 Gıda Üretim İzni

Detaylı

T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb.

T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb. www.antalya-tarım.gov.tr http:95.40.40.96.20/bimer T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe ve Ek- Sıra Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Adı Tanımı Dayanağı Mevzuatın Adı Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 ÇALIġMA ĠZNĠ VE GIDA SĠCĠLĠ 2- Meslek Odası Kayıt Belgesi 3-

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ S.N. 1 2 3 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Armağan silah ve mermi menşei belgesi. Mermi satın alma belgesi. Silah bulundurma ruhsatı. 4 Silah taşıma ruhsatı. 5 Ruhsatlı silahın hibesi. 6 Silah nakil belgesi.

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE 1 / 8 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gıda İşletmesi Onay Belgesi Düzenlenmesi 1-Dilekçe 2-Beyanname Genel Kısmı (Ek-10) 3-Beyanname

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAĞIŞIKLAMA ŞUBESİ 1 Aşı Sevki Taşınır

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1.Dilekçe 1. 2.Avcı

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ A- YAPIM İŞLERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) S.NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Armağan silah ve mermi menşei belgesi Mermi satın alma belgesi 3 Silah devir

Detaylı

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Talebi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi (GEMİCİ) 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç ve

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı