İzibiz Bilişim Teknolojileri A.Ş E-Fatura Hizmet Sözleşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzibiz Bilişim Teknolojileri A.Ş E-Fatura Hizmet Sözleşmesi"

Transkript

1 MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme, bir tarafta.. adresinde mukim.. (bundan böyle kısaca Müşteri olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Buyaka 2 Sitesi B blok Kat 9 No: Ümraniye İstanbul adresinde mukim İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJILERI ANONİM ŞİRKETİ. (bundan böyle kısaca İZİBİZ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirlenen koşullarda imzalanmıştır. Müşteri ve İZİBİZ ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. Taraflar: Özel Entegratör Unvanı İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Adresi FSM Mah. Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kat:9 No:56 İlçe/İl Ümraniye / İSTANBUL Vergi Dairesi /Vergi Numarası SARIGAZİ / Telefon/Faks e-posta Müşteri Adı, Soyadı Firma Unvanı Adresi İlçe/İl Vergi Dairesi /Vergi (TC No) Telefon/Faks Yetkili Kişi e-posta MADDE 2: BEYAN VE TAAHHÜTLER (A) Bu Sözleşmeyi akdetme konusunda usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş olduklarını; (B) Bu Sözleşmeyi akdetmeleri ve ifa etmeleri için gereken her türlü muvafakat, onay ve lisansa sahip olduklarını, bunların geçerliliğini sürdüreceklerini ve bunlara uyacaklarını; (C) Bu Sözleşmeyi akdetmeleri ve ifa etmelerinin, diğer akdi yükümlülüklerinden herhangi biri veya yürürlükteki herhangi bir Kanun ve Yönetmeliğin ihlaline neden olmadığını ve olmayacağını beyan ve taahhüt ederler. 1

2 MADDE 3: MÜŞTEREK TANIMLAR - GİB: Gelir İdaresi Başkanlığını, - TÜBİTAK-BİLGEM Kamu SM: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Kamu Sertifikasyon Merkezini, - E-Fatura: Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgeyi, - Mali Mühür: Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altın alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına KAMU-SM tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını, - Web Servis: XML mesajlaşma tabanlı entegrasyon yöntemini, - ERP: Kurumsal Kaynak Planlaması (Orijinal adıyla Enterprise Resource Planning-ERP) işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, Makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemi yazılımlarını, - Özel Entegratör: 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellefi, - Elektronik Arşiv Uygulaması (e-arşiv Uygulaması): Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı, - UBL-TR: (Evrensel İş Dili-Universal Business Language) standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR paketi (UBL Türkiye özelleştirmesi) ni, ifade eder. - Yazılım (Bilgisayar Programı) (Software): İşbu Sözleşme ile belirlen koşullar çerçevesinde kullanma hakkı tanınan, mülkiyet/telif hakları İZİBİZ e ait olan, İZİBİZ tarafından geliştirilen, bu Yazılım a ait her türlü yeni yayın, sürüm veya düzeltme seviyelerini ifade eder. - Müşteri/Son Kullanıcı: Bu Sözleşme ile Yazılım Kullanma hakkı verilen firmasını ifade eder. - Ana Lisansör: Müşteri ye kullanma lisansı verilen Yazılım ı geliştiren ve telif haklarının/fikri mülkiyetinin sahibi olan İZİBİZ firmasını ifade eder. - Kullanma Lisansı: Müşteri nin Yazılım ı yine işbu Sözleşmede belirtilen koşullarda İZİBİZ in altyapısını sağlayacağı saptanmış mahallerde, saptanmış donanımlarda kullanma hakkını elde edebilmek için gerekli olan lisansı ifade eder. - Değişiklik (Modification): Yazılım da kaynak kodunu (source code) değiştirme düzeyinde yapılan değişiklikleri ifade eder. - Düzeltme Seviyesi (Correction Level): Yazılım da Versiyonlar arasında yapılan güncelleştirmeleri, düzeltmeleri veya geliştirme işlemlerini ifade eder ve Versiyonlar ı belirten rakamlardan sonraki harfler ile gösterilir; 1.0.[a], 1.1.[b] v.b. gibi - Genişletme (Extension): Değişikliğe gerek olmaksızın Yazılım a yapılan ilaveyi ifade eder. - Versiyon (Version): Uygulamada olan Yeni Yayın ın teknolojisi kapsamında geliştirme işlemlerini içeren, versiyonu tanımlar. Ondalık noktasından sonraki [1.1.], [1.2] v.b. gibi bir rakamla gösterilir. - Yeni Yayın (Release): Ana Lisansör ün Yazılım daki en yeni teknolojik fonksiyonları içeren yeni bir yayınını tanımlar. Ondalık noktasının solundaki rakamlarla gösterilir [1], [2] v.b. gibi. 2

3 - Mülkiyet Konusu Bilgi[ler]: Yazılım ve Yazılım içinde yer alan veya ifade edilen, Ana Lisansör veya Yazılım ile birlikte veya Yazılım ın bir parçası olarak lisanslanan üçüncü şahıs yazılımlarının lisansörlerine ait program teknikleri, fikirler, tasarımlar, Yazılım dokümantasyonları gibi İş Ortağı ve Ana Lisansör açısından gizlilik niteliği taşıyan her türlü bilgiyi ifade eder. Uygulama İZİBİZ in yönetim-denetimi altında bulunan veri merkezi lokasyonunda konumlandırılacaktır. İZİBİZ ten temin edilecek uygulamaların Kullanım Lisansı müşteri ye ait olacaktır. - Sözleşme: Müşteri nin kullanma lisansı aldığı işbu Sözleşme koşullarını içeren ÖZEL ENTAGRATÖR E-FATURA YAZILIMI SERVİS VE SAKLAMA HİZMETİ Sözleşmesi ni ifade eder. MADDE 4: SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşmenin konusu; sözleşme süresince, Bulut mimarisi üzerinde kurulu, 4.1 ve 4.2 maddesinde detayları verilmiş İzibiz Özel Entegrasyon çözümünden, müşterinin yararlanma usul ve yöntemleri ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 4.1 Sözleşmenin Tanımı İzibiz e-fatura Özel Entegratör Hizmeti temel olarak, fatura üreten sistemlerden, fatura içeriklerini belirli bir formatta (UBT-TR) alıp, GİB Entegrasyonu ile muhatabına ileten, gelen e-faturaları istenilen sisteme teslimini sağlayan bir çözümdür. 4.2 Sözleşmenin İçeriği İzibiz Özel Entegratör Sistemine kayıtlı kullanıcı aşağıdaki işlemleri yapabilir: Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderebilir, Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-fatura alabilir. Sistemde kayıtlı kullanıcıların faturalarını ret edebilir. Gönderilen veya alınan e-faturalarını bilgisayarına indirerek elektronik ortamda muhafaza edebilir. Gönderilen ve alınan e-faturalarını İzibiz uygulaması üzerinde elektronik olarak saklayabilir. MADDE 5: KULLANMA LİSANSI 5.1 Kullanma Lisans Kapsamı: İZİBİZ Müşteri ye, işbu Sözleşme konusu Yazılım ı, Saptanmış Mahaller ve Saptanmış Donanımlar da, Müşteri nin Gelirler İdaresi Başkanlığı nın uygulamaya koyduğu e-fatura gönderimi ve e-fatura alımı konularında, müşteriye ait e-fatura süreçlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere sınırlı kullanıcı ve süreli kullanma lisansı vermiştir. MÜŞTERİ işbu Sözleşme ile sahip olduğu Kullanma Lisansı nı üçüncü şahıslara devretme hakkına sahip değildir. Müşteri nin iş operasyonları ile bağlantılı olarak Yazılım a erişimi gereken kullanıcıları önceden bildirmek ile sorumludur. Kullanıcı kayıtlarının yazılım üzerinden yaratılması sonrasında ilgili kullanıcılar Yazılım a erişebilirler. İzibiz kullanıcı tanımlarını ilgili yazılım güvenliğini ve veri güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde sınırlamakla, tanımlamakla serbesttir. 5.2 Saptanmış Donanım[lar]da Kullanma/Saptanmış Donanım veya Saptanmış Mahal[lerin] Değiştirilmesi: İZİBİZ gerekli gördüğü durumlarda Yazılım ı münhasıran başka Saptanmış Mahal[ler] deki Saptanmış Donanım da kurabilir, kullanabilir. İZİBİZ, yapılacak değişiklikleri önceden Müşteri ye haber vermekle yükümlüdür. Bununla birlikte MÜŞTERİ Yazılım ı şirket içi eğitim, test; geliştirme yapmak amacıyla İZİBİZ den test ortamı sağlamasını isteyebilir. 3

4 5.3 Yeni Versiyon, Yeni Yayın: Ana Lisansör önceden haber vermeksizin Yazılım da ve yazılı dokümanlarda değişiklikler yapma, Yazılım ın Yeni Versiyon, Yeni Yayınlar ını, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma hakkına sahiptir. İZİBİZ ilgili değişiklikleri MÜŞTERİ ile önceden paylaşmak ve test ortamı sağlamakla yükümlüdür. 5.4 Telif/Mülkiyet Hakları: Yazılım ve dokümantasyonunun telif/mülkiyet hakları İZİBİZ e ait olup, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat gereğince koruma altındadır. 5.5 Mülkiyet Konusu Bilgiler: Taraflar, diğer tarafa ait Mülkiyet Konusu Bilgiler in gizli bilgi olduğunu ve üçüncü kişilere (kişi, kurum, kuruluş, firma, şirket v.b.) ifşa yasağına tabi olduğunu, hiçbir gerekçe ile bu bilgileri üçüncü kişilere vermemeyi, öğrenilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı, bu yükümlülüklere; kendi personeli veya Bağlı Şirket Yetkili Kullanıcıları ve personeli veya sair ilgili kişilerin de uymasını sağlamayı; Mülkiyet Konusu Bilgileri üçüncü kişilerin bilgisine, yararına ve kullanmasına sunmamayı, kopya edilmesine izin vermemeyi kabul ederler. 5.6 Mali Mühür: MÜŞTERİ mali mühürünü İZİBİZ e kendi faturalarını imzalanması için vermek istemez ise, faturalarının özel entegratör mali mühürü ile imzalanmasını kabul eder. 5.7 Belgelerin Mali Mühürle Mühürlenmesi: Müşteri e-faturalarının Mali Mühürleme tercihini sözleşmede açıkça belirmiş olmalıdır Müşteri kendi ERP/Muhasebe sisteminde oluşturduğu UBL-TR formatına uygun e-faturalarını, kendi sisteminde kendisine ait Mali Mühürü ile mühürleyebilir, Müşteri kendi ERP/Muhasebe sisteminde oluşturduğu UBL-TR formatına uygun e-faturalarını kendisine ait Mali Mühür ile mühürlemeden Özel Entegratörün sistemine aktardıktan sonra, faturalarını kendisine ait Mali Mühür ile mühürlenmesini talep edebilir Müşteri kendisine ait Mali Mühür ile faturalarını imzalamak istemesi durumunda ilgili mali mühür İzibiz Veri Merkezinde hizmet veren HMS sunucusu üzerine kurulumunun yapılması gerekmektedir. Müşteri bu yöntemi tercih etmiş ise taleplerini Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmelidir. Mali Mührün HMS sunucularına kurulumu KAMU-SM nin sorumluluğundadır Müşteri elektronik faturalarını İzibiz Özel Entegratör firmasının Mali Mührü ile imzalamasını tercih edebilir. Müşteri bu yöntemi tercih etmiş ise durumu bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir. Bu tercih müşteriye ilave bir yük getirmeyecektir. MADDE 6: YAZILIM IN TESLİMİ VE KURULMASI 6.1 Müşteri hesabının oluşturulması İZİBİZ in yetki ve sorumluluğundadır. 6.2 Müşteri hesabı oluşturulduktan sonra kullanıcı tanımları için MÜŞTERİ nin ilettiği yetkili mail adresine Kullanıcı Hesabı Oluşturma linki İZİBİZ tarafından gönderilir. 6.3 Müşteri link üzerinden Admin Kullanıcı için gerekli tanımlamaları, şifre belirleme işlemlerini yapar. 6.4 Müşteri ek kullanıcı ihtiyacı duyması halinde ek kullanıcılar için, yetki sınırları belirleyerek tanımlamalar yapabilir. 6.5 Kullanıcı tanımlamaları, şifre belirleme işlemleri MÜŞTERİ tarafından yapıldığından İZİBİZ in bu konuda bir sorumluluğu ve mesuliyeti yoktur. 6.6 Müşteri Kullanıcı tanımlamaları ve şifre işlemleri konusunda yazılı olarak iletmesi halinde İZİBİZ den uzaktan destek kapsamında Teknik Destek alabilir. 6.7 MÜŞTERİ, iş süreçleri için kullandığı yazılımlardan İZİBİZ e-portal Yazılım ın ara yüzlerine uygun olarak veri gönderme ve veri alma kurallarına uymakla yükümlüdür. Müşterinin iş süreçleri için kullandığı yazılımlarında yapacağı geliştirmeler bizzat kendi yükümlülüğündedir. 4

5 6.8 İZİBİZ, bu sözleşme onay tarihi itibariyle e-fatura hizmeti kapsamındaki kurulum işlemlerini max.20 gün içinde tamamlayarak, müşterinin İZİBİZ e-fatura sistemine geçişini sağlamış olmayı taahhüt eder. Ancak müşteri kaynaklarından dolayı ortaya çıkan sistemsel, donanımsal eksiklikler, yetki problemleri, yazılım sorunları, lisans sorunları nedeniyle ortaya çıkacak geçikmeler bu süreye eklenir. MADDE 7: SORUMLULUK SINIRLARI 7.1 İZİBİZ, Yazılım ürünlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı nca yayınlanmış olan Elektronik Uygulamalar Uyumluluk Kılavuzlarına uygun olarak entegrasyon kurmayı taahhüt eder. 7.2 İZİBİZ, MÜŞTERİ ye Kullanıcı Lisanslarını üçüncü kişilerle çekişmelerden ayrı olarak sunduğunu ve bütün telif ve fikir haklarına sahip olduğunu, bunlarla ilgili olarak üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek iddialardan MÜŞTERİ yı beri kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.3 İZİBİZ, MÜŞTERİ nin ; Yazılım ı yanlış kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan, Kendi özel sistemiyle oluşturulacak arayüzlerin hazırlanması ve dönüştürülmesinden, İletişim ağı (network),altyapı, tasarım ve bağlantı hatalarından, Eski verilerin doğruluğundan, Organizasyon değişikliklerinin uygulanmasından, Voltaj dalgalanmalarından, elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir. 7.4 İZİBİZ, Yazılım ın gerekli yedeklemesinin yapılmamasından, Yazılımda yapılan değişiklik ve geliştirmelerinden ortaya çıkacak hata veya arızalardan doğacak zararlardan, 7.5 Yazılım ın kullanılması ile oluşan verilerin, bilgilerin düzenli yedeğinin alınması, gerekli güvenlik ve koruyucu tedbirlerin alınmasından tamamen İZİBİZ sorumludur. 7.6 İZİBİZ in işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinden ya da Yazılım ın uygun şekilde çalışmamasından dolayı ya da uygulamaların usulüne uygun olmadığı gerekçesi ile MÜŞTERİ nin herhangi bir zarara uğraması durumunda İZİBİZ, tazminat ödeme yükümlülüğüne ek olarak, MÜŞTERİ nin tüm diğer oluşan zararlarını (kamu ve özel kişilere ödenmek zorunda kalınan tüm masraflar, idari para cezaları, resim, harç ve benzeri tüm ödemelerde MÜŞTERİ nin rücu hakkı saklıdır) karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 8: BAKIM VE DESTEK HİZMETİ 8.1 İşbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, İZİBİZ tarafından MÜŞTERİ ye İZİBİZ e-portal bakım ve destek hizmeti sunulacaktır. Söz konusu bakım ve destek hizmetleri Yazılım a ilişkin Yeni Versiyon, Yeni Yayınlar ın teslimatı, Düzeltme Seviyesi, Değişiklikler ve güncelleştirmelerin uygun bir süre içinde tamamlanmasını, ortaya çıkacak Yazılım arızalarının giderilmesini, Yazılım ın çalışmasının kesintiye uğraması halinde bu arızanın giderilmesi için uzaktan destek sağlanması hizmetlerini içerir. 5

6 Uzaktan destek ile çözülemeyen ve gerekli olan durumlarda, günlük adam/gün hizmeti ücreti karşılığında, İZİBİZ tarafından MÜŞTERİ ye yerinde destek hizmet de sunulacaktır. 8.2 İZİBİZ e-portal Bakım ve Destek Hizmeti Ön Şartı: Bakım ve destek hizmetinin başlaması ve devamı için MÜŞTERİ nın işbu Sözleşmede belirlenen lisans hakkını herhangi bir nedenden dolayı kaybetmemiş olması gereklidir. İZİBİZ in lisans hakkını kaybetmesi ve/veya sözleşmeye ilişkin hizmetlerin yerine getirilememesi gibi bir durumunla karşılaşılması durumunda hizmetin aksaması ve kesilmesinden önce İZİBİZ tarafından Müşteri bilgilendirilecektir. İZİBİZ lisansının iptal edilmesi ve/veya faaliyetine son verilmesi sebebiyle, MÜŞTERİ nin bundan doğan zararlarını (kamu ve özel kişilere ödenmek zorunda kalınan tüm masraflar, idari para cezaları, resim, harç ve benzeri tüm ödemelerde MÜŞTERİ nin rücu hakkı saklıdır) derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 8.3 İZİBİZ e-portal Bakım ve Destek Hizmeti Kapsamı Dışında Kalan Haller: Aşağıdaki haller İZİBİZ e- Portal Bakım ve Destek Hizmeti kapsamı dışındadır: Yazılım ın usulüne, kullanma talimatlarına ve belgelerine uygun olarak kullanılmamış olması, Arızanın, MÜŞTERİ iş süreçleri sistemlerinden gönderilen veya alınan veri yapısının, önceden belirlenmiş standartlara uygun olmaması, Arızanın MÜŞTERİ nın kusurlu hareketinden kaynaklanan nedenlerden dolayı ortaya çıkmış olması, Arızanın, müşteri IT alt yapısından, internet kesintilerinden, uygunsuz ve/veya lisansız yazılım kullanılmasından vb. problemlerden kaynaklanması, 8.4 Arıza Raporları ve Arızanın Giderilmesi: MÜŞTERİ, Yazılım ın dokümantasyonunda belirtilen fonksiyonel özelliklerinden hangisinin uygun çalışmadığını ve Yazılım da tespit edilen arızanın niteliğini, arıza ile ilgili tüm bilgileri, arızanın hangi ortamda ortaya çıktığını İZİBİZ e yazılı olarak detaylı bir şekilde tanımlamak ve bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, İZİBİZ tarafından talep edilmesi halinde yazılı rapor sunacaktır. MÜŞTERİ, İZİBİZ e problemin giderilmesi için gerekli kontrol süresini ve her türlü desteği sağlayacaktır. İZİBİZ, MÜŞTERİ tarafından hazırlanacak raporun tebellüğ edilmesini takiben [i] Yazılım ın işleyişini fonksiyonel özelliklerine uygun hale getirmek için gerekli düzeltmeleri, yeni Düzeltme Seviyelerini, Versiyonları, Yeni Yayınlar ı, güncelleştirmeleri veya [ii] parçayı yenisi ile değiştirme olanağını sağlamak suretiyle arızaların giderilmesi için gerekli düzeltmeleri uzaktan destek hizmeti kapsamında donanım tarafından okunabilir formda MÜŞTERİ ye hazır eder. İZİBİZ, MÜŞTERİ tarafından bildirilen arıza kayıtlarına aşağıda belirtilen SLA seviyelerine bağlı olarak müdahale etmeyi ve çözmeyi kabul ve taahhüt eder. Servis düzeyine uygun müdahalenin yapılmaması durumunda MÜŞTERİ, bir üst seviye İZİBİZ yetkilisine arıza kaydını yükseltir. İzibiz SLA Seviyeleri Problem Seviyesi Müdahale Süresi Çözüm Süresi (Müdahale Süresi dahil) Acil Öncelikli 2 saat 1 gün Yüksek Öncelikli 4 saat 2 gün Orta Öncelikli 1 gün 3 gün Düşük Öncelikli 2 gün 5 gün 6

7 8.5 MÜŞTERİ aşağıda yer alan çalışanını işbu Sözleşme den doğan MÜŞTERİ yükümlülüklerinin düzenli yerine getirilmesini sağlamak amacıyla (lisans ölçümleme, sipariş işlemleri, yetkili kullanıcı kayıtları ve kurulum veri yönetimi vb.) ve İZİBİZ in gerekli zamanlarda temas kurabileceği, gerektiğinde rapor düzenleyip İZİBİZ e tevdi edebileceği ve genel olarak bu Sözleşme kapsamındaki bakım ve destek hizmetleri ile ilgili olarak MÜŞTERİ adına karar vermeye tam yetkili kişi olarak tayin etmiştir. Yetkili MÜŞTERİ Personeli Yetkili İZİBİZ Personeli : Yetkili Üst Seviye İZİBİZ Personeli : Bu kişi ile ilgili değişiklikler İZİBİZ e yazılı olarak bildirilecektir. MADDE 9: DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 9.1 İZİBİZ işbu Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini Sözleşmeye uygun ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 9.2 İZİBİZ hizmetlerin verilmesi esnasında kendi/çalışanlarının kusur ve/veya hatası nedeniyle ortaya çıkabilecek ve tüm bozukluk, aksaklık ve teknik sorunları derhal gidermek ve bu konuda harcama yapılması durumunda bu harcamaları karşılamakla yükümlüdür. 9.3 İZİBİZ, tüm iş sürecinde MÜŞTERİ nın etik kural ve prensiplerine, kodlarına, Türkiye de yürürlükte bulunan yasalar, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler de dahil tüm mevzuata uyacağını kabul ve taahhüt eder. 9.4 MÜŞTERİ, İZİBİZ in aksiyonlarında yukarıda tanımlanmış mevzuat, kod, kural ve prensiplere ilişkin uygunsuzluk (aykırılık veya uygulanmasında ihmal vb) tespit etmesi durumunda bu sözleşmeyi derhal ve haklı nedenle, herhangi bir tazminat vb. ödemeksizin sona erdirme hakkına sahiptir. MADDE 10: FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 10.1 Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerine göre sağlanacak hizmetler ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyan yasalara riayet edecek, gerekli telif ücretlerini eksiksiz ödeyecek, söz konusu hakların zedelenmesinden ortaya çıkacak tazminat istekleri ve davalar karşısında kendi taraflarından sorumlu olacaktır. Bu koşullara uyulmaması nedeniyle uğranılabilecek ve üçüncü kişilerin uğratılabileceği zararların sorumluluğu bu zarara neden olan tarafa aittir İZİBİZ, işbu Sözleşme uyarınca, hazır olarak Müşteri nin kullanımına sunduğu veya işbu Sözleşme süresince geliştirilen tüm çözüm ve yazılımların telif haklarının tamamının kendisine ait olduğunu, bu konuda üçüncü şahısların olası (muhtemel) taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 7

8 MADDE 11: GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 11.1 Madde 11.6 ya tabi olmak kaydıyla, hiçbir Taraf, bu Sözleşme uyarınca veya bu Sözleşme ile ilgili olarak diğer Taraf veya iştiraklerinden elde edilen herhangi bir ticari sırrı, mülkiyete tabi veya gizli bilgileri (MÜŞTERİ durumunda Ürün Bilgisi dahil) ("Gizli Bilgiler") diğer Tarafın yazılı muvafakati olmaksızın ifşa etmeyecektir. Aşağıdaki bilgiler Gizli Bilgi olarak değerlendirilmeyecektir: (A) Herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmaması kaydıyla, yazılı kayıtlar ile tevsik edildiği üzere ifşası sırasında bilgiyi alan Tarafça bilinen bilgiler; (B) Herhangi bir gizlilik görevi olmaksızın bilgiyi alan Tarafa ifşa edilen bilgiler; (C) Bilgiyi alan Tarafça herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlali söz konusu olmaksızın kamu bilgisi dahilinde olan bilgiler; veya (D) Diğer Tarafın Gizli Bilgilerine atıf yapılmaksızın bilgiyi alan Tarafın bağımsız şekilde üretmiş olduğu bilgiler İZİBİZ, Ürün Bilgilerini zaman zaman bildirilecek MÜŞTERİ genel güvenlik standartlarına uygun olarak saklayacak ve kullanacaktır. İZİBİZ, işbu Madde 11.2 ye uygunluğunu kanıtlamak için MÜŞTERİ nın makul şekilde ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri MÜŞTERİ ye temin edecektir Madde 11.6 da öngörülen durumlar hariç olmak üzere, İZİBİZ, bu Sözleşmenin varlığı veya şartlarını veya MÜŞTERİ ile ilişkisini herhangi bir üçüncü tarafa veya MÜŞTERİ nin yazılı muvafakati olmaksızın herhangi bir reklam ile ilişkili olarak ifşa etmemeyi taahhüt eder Taraflardan herhangi biri, Gizli Bilgileri, işbu Madde11 hükümlerinin bağlayıcılığını kabul etmesi kaydıyla, bir İştirake ifşa edebilir Her bir Taraf, kendisi ve iştiraklerinin Gizli Bilgileri diğer Tarafın önceden alınmış yazılı onayı olmaksızın bu Sözleşmede izin verilenin dışında bir amaçla kullanmayacağını kabul eder Bu Sözleşme, bilgiyi alan Tarafın, Gizli Bilgileri ifşa etme konusunda herhangi bir yasal gerekliliğe uymasına engel oluşturmayacaktır. Ancak bu durumda Bilgiyi Alan Taraf, yürürlükteki Kanunlar ve Yönetmeliklerin buna engel olmaması kaydıyla, söz konusu yasal gerekliliği Bilgiyi Veren Tarafa derhal bildirecektir ve böylece Bilgiyi Veren Taraf, Gizli Bilginin söz konusu mahkeme veya kuruluş tarafından gizli tutulmasını veya ifşa edildiği takdirde yalnızca emrin yayınlanmış olduğu amaç için kullanılmasını gerektiren koruyucu bir hüküm elde etmesine ve söz konusu emre itiraz etmesine fırsat tanıyacaktır. Bilgiyi Alan Taraf, bu tür bir işlemde Bilgiyi Veren Taraf ile tam olarak işbirliği yapacaktır İşbu Madde 11 de yer alan gizlilik yükümlülükleri, bu Sözleşmenin feshi veya hitamından sonra beş (5) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır 11.8 İZİBİZ, Gizli Bilgilere erişimi olan çalışanlarının ve Alt Yüklenicilerinin her birinin, en az bu Sözleşme tahtında İZİBİZ için geçerli olanlar kadar koruyucu nitelikte gizlilik ve kullanmama yükümlülüklerinin kendisi üzerinde bağlayıcılığını kabul etmiş olmasını sağlayacaktır İZİBİZ, işbu Sözleşme gereği edindiği 3. kişi bilgi ve kişisel verilerini, 3. kişilere ifşa etmeyeceğini, kimseyle paylaşmayacağını, personeli ve/veya görevlendireceği şahısların gizlilik yükümlülüğüne uygun hareket etmelerini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağını, söz konusu 3. Kişi bilgi ve kişisel verilerinin ifşası durumunda bundan doğan zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. MADDE 12: SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH 12.1 İşbu Sözleşme kapsamında İZİBİZ tarafından geliştirilen e-fatura yazılımı nın kullanma lisansı sözleşme süresince MÜŞTERİ ye verilmektedir. 8

9 12.2 Bu Yazılım a kullanım hakkı, bakım ve destek hizmetleri.../.../... ile.../..../... tarihleri arasında 1 yıl süre ile işbu Sözleşmede yer alan şart ve koşullarda İZİBİZ tarafından MÜŞTERİ ya sunulacaktır Taraflardan herhangi biri Sözleşme bitim tarihinden en geç 1 (bir) ay öncesine kadar diğer tarafa yazılı olarak, Sözleşmenin öngörülen bitim tarihinde sona ermesini istediğini bildirmediği takdirde, Sözleşme aynı koşullar ile 1 (bir) yıl daha uzamış olur. Söz konusu otomatik uzama hükmü ve şartları takip eden yıllar için de aynen geçerlidir İşbu Sözleşme kapsamında verilen lisans kullanım hakkı, yürürlüğe girecek ve haklı sebeple feshedilmediği takdirde yürürlükte kalmaya devam edecektir. Söz konusu haklı sebep ancak Sözleşmeyi sürdürmek, Taraflar için, belli bir olayın koşulları değerlendirildiğinde kabul edilemez hale gelir ve Tarafların çıkarları dengelenemezse söz konusu olacaktır. Söz konusu haklı sebep Tarafların işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda mevcuttur MÜŞTERİ, 1 (bir) ay öncesinden karşı tarafa yazılı olarak bildirmek kaydıyla, bu Sözleşmeyi (kararlaştırılan süresinden önce) herhangi bir zamanda ve tazminatsız olarak feshedebilir. Bu halde, muaccel hale gelen borçlara ilişkin ifa talebi saklıdır. Ancak sözleşmede belirtilen süreler içerisinde İZİBİZ projeyi, Sözleşmeye uygun şekilde teslim edemezse; MÜŞTERİ hiçbir ödeme yapmaksızın Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle, sona ermesi halinde; Sözleşme konusu hizmetin içeriği ile ilgili, kanun, tebliğ, sirküler veya yönergeler dahilinde yüklenmiş oldukları sorumluluklar tarafların kendilerine aittir MÜŞTERİ sözleşme sonra ermesine müteakip 30 GÜN içinde e-fatura verilerini talep etmekle ve sistemden almakla yükümlüdür. Bu konuda tüm yükümlülük MÜŞTERİ ye ait olup, talep olmaması halinde İZİBİZ in bilgi paylaşılması sorumluluğu yoktur İZİBİZ talep olması halinde sözleşme sona erme gününden itibaren 30 günlük süre içinde Müşteri ye ait tüm e-fatura detaylarını ve eski verilerini MÜŞTERİ ye veya MÜŞTERİ nin yazılı olarak belirteceği başka bir özel entegratör firmaya GIB nın belirlediği formatta vermekle yükümlüdür İZİBİZ 30 Gün içinde alınmayan, talep edilmeyen veriler ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek olup, müşteri de bu konuda bir hak talebinde bulunamayacaktır MÜŞTERİ, 30 günlük süre içinde talep etmediği veya sistemden almadığı ve halen İZİBİZ sisteminde bulunan e-fatura verilerine ait her bir talebi için, İZİBİZ e sözleşmede anlaşılmış aylık paketin, güncel paket fiyatı üzerinden hizmet bedeli ödemeyi kabul ve beyan eder Taraflardan her hangi birinin sözleşmeyi fesh etmesi veya alınan hizmeti durdurması sebebiyle tarafların tüm sorumluluk ve yükümlülükleri ortadan kalkar Gelir İdaresi Başkanlığı nın proje aşamasında yeni kurallar belirlemesi veya ek taleplerde bulunması nedeniyle, belirlenen proje planında sapma olması durumunda bu gecikmeden İZİBİZ mesul tutulamaz Aynı şekilde MÜŞTERİ nin iş süreçleri yönetimi yazılımlarında yapabilecek olduğu geliştirmelerin sorumluluğu İZİBİZ e ait değildir, bu geliştirmelerden doğacak gecikme ve hatalardan İZİBİZ sorumlu tutulamaz. 9

10 MADDE 13: MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.1 İşbu Sözleşme ile MÜŞTERİ ya Kullanım Lisansı verilen İZİBİZ e-portal Yazılımı içerisinde bulunan hizmetler için MÜŞTERİ tarafından İZİBİZ e aşağıdaki bedeller ödenecektir: E-Fatura Bağlantı /Entegrasyon Ücreti (Bir Defalık) Açıklama Ölçüt Giriş Ücreti Bedeli (TL) İZİBİZ E-Fatura Özel Entegratör Hizmeti Bir defalık E-Fatura Aylık Servis Ücreti (Aylık) Açıklama (Seçilen Paket Tanımı) Ölçüt Liste Satış Fiyatı (TL/AY) Aylık E-Fatura Aylık Saklama Ücreti (Aylık) Açıklama Ölçüt Liste Satış Fiyatı (TL/AY) E-Fatura Saklama ücreti ilk yıl alınan e-fatura paketi kapsamında ücretsizdir. Takip eden yıllarda bir önceki yılın aylık verileri baz alınarak, saklama fiyat tablosundaki birim fiyatlar üzerinden aylık olarak ücretlendirilecektir. Aylık Tamamlayıcı Bilgiler - E-Fatura Bağlantı (Giriş) bedeli bir defaya mahsus olarak alınacaktır. - E-fatura giriş bedeli sözleşme onayı ile birlikte müşteriye fatura edilir ve peşinen müşteri tarafından ödenir. - E-fatura aylık hizmet bedeli, bir önceki aya ait kullanımlar için takip eden ayın ilk haftası kesilerek müşteriye iletilir. - E-fatura aylık hizmet bedeli her ayın ilk haftası seçilen paket kapsamında kesilmektedir. - Belirtilen Hizmet Bedellerine, ücretlere vergiler dahil değildir. - Seçilen Paket ile ilgili üst kullanım/hizmet sınırları standart tarife listesinde mevcuttur. Üst sınır aşımlarında her aşım kalem için ayrı ayrı olmak üzere (Örneğin;fatura adedi için ayrı, MB için ayrı vb.) tarifede belirtilen aşım ücretleri uygulanır ve aylık hizmet bedeline ayrıca eklenir. - İzibiz E-Fatura Entegrasyon proje bedeline ilgili ERP programının API, DLL vs. gibi ortaya çıkabilecek ek lisans, yazılım güncellemeleri ve uyarlama bedelleri dahil değildir. 10

11 - Özel entegratör e-fatura çözümünde sözleşmeler minimum 12 ay olmak zorundadır. Bu süreç içerisinde gelen ve giden faturaların arşivlenmesi için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Takip eden yıllar için tarife listesindeki ücretlendirme geçerlidir. - Satın alınan hizmet standart tarifelerden farklı olarak kampanyalı veya indirimli olarak satın alınmış ise; Sözleşmenin süresinden önce fesh edilmesi durumunda, TL olan giriş ücretinden kampanya kapsamında veya indirim olarak yansıtılan tutar müşteriye fatura edilerek sözleşme sonlandırılır. Geçmiş döneme ait aylık kullanımların kampanyalı veya indirimli olarak sunulan aylık paket fiyatı nedeniyle oluşan toplam indirimler tutarı müşteriye ayrıca fatura edilerek sözleşme sonlandırılır. - Taraflardan birisinin herhangi bir nedenden dolayı sözleşmeyi fesh etmesi durumunda İZİBİZ, sözleşme fesih tarihinden itibaren müşteriye ait olan verileri (yasal e-fatura ve e-arşiv kayıtları) sisteminde 30 GÜN daha saklamakla yükümlüdür. 30 GÜN sonunda İZİBİZ in saklama ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup, ihtiyaç duyması halinde bu verileri silebilir. Müşteri bunu peşinen kabul ve beyan etmiş olup, sonraki zaman dilimleri için İZİBİZ den herhangi bir talepte bulunamayacaktır. - Faturaların son ödeme tarihi, fatura kesimini takip edilen 15. Gündür. - İZİBİZ, zamanında ödenmeyen faturalar için gecikme bedeli uygulamasının yanısıra vermiş olduğu hizmetleri kısıtlama, durdurma ile ilgili tüm yetkilere sahip olduğunu müşteri peşinen kabul ve beyan eder Faturalar işbu Sözleşmeye uygun olarak ve fatura tarihinde geçerli olan TCMB döviz satış kurundan çevrim yapılarak Türk Lirası para birimi cinsinden kesilecektir Müşteri tarafından faturalar, max. 15 (on beş) gün içinde; İZİBİZ in faturada belirtilen TL hesaplarına ödenecektir İZİBİZ, işbu Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü hiç veya gereği gibi yapmaz, eksik veya ayıplı yapar veya zamanında bitiremez ise, MÜŞTERİ nın İZİBİZ e hiçbir ücret ödemek yükümlülüğü olmayacaktır Bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışında, İZİBİZ, MÜŞTERİden ücret, masraf, tazminat vb. gibi ad altında herhangi bir gerekçe ile ek ödeme talep edemez Bu sözleşmede açıkça belirtilmeyen hiç bir hizmeti, kurulumu ve danışmanlığı müşteri talep edemez Müşteri mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya tahakkuk eden borçlarını ödememesi halinde İZİBİZ; - Hizmetin kısıtlanması - Hizmetin tamamen durdurulması, - Hizmetin Kapatılması Haklarını kullanabileceği gibi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın doğrudan sözleşme feshi yoluna da gidebilecektir. MADDE 14: DEVİR YASAĞI Taraflar, birbirlerinin yazılı izni olmaksızın, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir kişiye (kişi, kurum, kuruluş, firma, şirket vb.) kısmen veya tamamen devredemez hiçbir surette 11

12 Yazılım ın alt lisansını veremez, bedelli veya bedelsiz üçüncü kişilerin yararlanmasına, kullanımına sunamaz. MADDE 15: MÜCBİR SEBEP Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne İZİBİZ ne de MÜŞTERİ, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir Sebep, mağdur olan Tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde mağdur Taraf [i] diğer Tarafı derhal haberdar edecek, [ii] edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, [iii] diğer Taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden askıda tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. MADDE 16: HAKLARIN KULLANILMAMASI Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer Tarafın kendisine tanınmış hakları kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli vazgeçtiği, feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. MADDE 17: KISMEN GEÇERSİZLİK İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez. MADDE 18: SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK İşbu Sözleşme ancak yazılı bir başka sözleşme ve/veya ek protokol ile değiştirilebilir. MADDE 19: ÖNCEKİ BEYANLAR Sözleşme İZİBİZ ve MÜŞTERİ arasındaki nihai sözleşmenin tamamını kapsamaktadır. Bu Sözleşmenin imzalanmasından önceki tüm beyan, görüşme ve yazışmalar hükümsüz hale gelmiştir. MADDE 20: BÜTÜNLÜK Sözleşme ekleri Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır ve Sözleşme ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilir. MADDE 21: GELİR İDARESI BAŞKANLIĞI ONAYI İZİBİZ ilgili yazılımın Gelir İdari Başkanlığı nca ( GİB ) çıkartılan elektronik uygulamalara ilişkin yönergelere ve kılavuzlara uygun olarak hazırlanmasından, daha sonra GİB tarafından talep edilecek 12

13 her türlü geliştirme ve değişikliğin zamanında yazılıma eklenmesinden ve gerekli GİB onaylarının alınarak bu onayların en az 1 (Bir) yıl süre ile geçerliliğini korumasından sorumludur. Bakım ve destek hizmetlerine ilişkin Sözleşmeden doğan yükümlülükler devam ettiği sürece, bu sorumluluk da devam edecektir. MADDE 22: TEBLİGAT Taraflar Sözleşmede belirtilen yazılı adreslerinin tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğini diğer Tarafa 30 (otuz) gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli tebligat sayılacağını, bu adreslere yapılamayan tebligatların dahi geçerli tebligatlarla aynı hukuki sonuçları doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. MADDE 23: YETKILI MAHKEME Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemesi ve Icra Daireleri yetkilidir. MADDE 24: YÜRÜRLÜK İşbu 25 Madde ve 3 EK ten oluşan sözleşme Tarafların karşılıklı mutabakatı ile tek nüsha ve ekleri olarak düzenlenmiş,imzalanarak. tarihinde.. yıl süre ile yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin aslı MÜŞTERİ de, bir sureti ise İZİBİZ te bırakılmıştır. Sözleşmeden doğan damga vergisi ve sair her türlü masraf Taraflarca müştereken karşılanacaktır. MADDE 25: ONAY Özel Entegratör (Kaşe İmza) İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Müşteri (Kaşe İmza) EKLER: EK 1 E-Fatura Son Kullanıcı Fiyat Listesi EK 2 Müşteri şirket evrakları ( Ticaret sicil belgesi, Vergi levhası, İmza sirküleri kopyası ) 13

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

EDM BİLİŞİM E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV ENTEGRASYONU MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

EDM BİLİŞİM E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV ENTEGRASYONU MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 K:2 34050 Eyüp/İSTANBUL adresinde mukim TTM Telekomünikasyon ve İletişim Hiz. San. ve Dış Tic.

Detaylı

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 73 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi 29 Ekim Cad. No1 Kuyumcukent

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Ayvalı Mah. Gazze Cad. Mert Apt. No:36/10 Etlik- Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD. ŞTİ. (Kısaca

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı