İzibiz Bilişim Teknolojileri A.Ş E-Fatura Hizmet Sözleşmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzibiz Bilişim Teknolojileri A.Ş E-Fatura Hizmet Sözleşmesi"

Transkript

1 MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme, bir tarafta.. adresinde mukim.. (bundan böyle kısaca Müşteri olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Buyaka 2 Sitesi B blok Kat 9 No: Ümraniye İstanbul adresinde mukim İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJILERI ANONİM ŞİRKETİ. (bundan böyle kısaca İZİBİZ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirlenen koşullarda imzalanmıştır. Müşteri ve İZİBİZ ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. Taraflar: Özel Entegratör Unvanı İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Adresi FSM Mah. Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kat:9 No:56 İlçe/İl Ümraniye / İSTANBUL Vergi Dairesi /Vergi Numarası SARIGAZİ / Telefon/Faks e-posta Müşteri Adı, Soyadı Firma Unvanı Adresi İlçe/İl Vergi Dairesi /Vergi (TC No) Telefon/Faks Yetkili Kişi e-posta MADDE 2: BEYAN VE TAAHHÜTLER (A) Bu Sözleşmeyi akdetme konusunda usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş olduklarını; (B) Bu Sözleşmeyi akdetmeleri ve ifa etmeleri için gereken her türlü muvafakat, onay ve lisansa sahip olduklarını, bunların geçerliliğini sürdüreceklerini ve bunlara uyacaklarını; (C) Bu Sözleşmeyi akdetmeleri ve ifa etmelerinin, diğer akdi yükümlülüklerinden herhangi biri veya yürürlükteki herhangi bir Kanun ve Yönetmeliğin ihlaline neden olmadığını ve olmayacağını beyan ve taahhüt ederler. 1

2 MADDE 3: MÜŞTEREK TANIMLAR - GİB: Gelir İdaresi Başkanlığını, - TÜBİTAK-BİLGEM Kamu SM: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Kamu Sertifikasyon Merkezini, - E-Fatura: Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgeyi, - Mali Mühür: Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altın alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına KAMU-SM tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını, - Web Servis: XML mesajlaşma tabanlı entegrasyon yöntemini, - ERP: Kurumsal Kaynak Planlaması (Orijinal adıyla Enterprise Resource Planning-ERP) işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, Makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemi yazılımlarını, - Özel Entegratör: 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellefi, - Elektronik Arşiv Uygulaması (e-arşiv Uygulaması): Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı, - UBL-TR: (Evrensel İş Dili-Universal Business Language) standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR paketi (UBL Türkiye özelleştirmesi) ni, ifade eder. - Yazılım (Bilgisayar Programı) (Software): İşbu Sözleşme ile belirlen koşullar çerçevesinde kullanma hakkı tanınan, mülkiyet/telif hakları İZİBİZ e ait olan, İZİBİZ tarafından geliştirilen, bu Yazılım a ait her türlü yeni yayın, sürüm veya düzeltme seviyelerini ifade eder. - Müşteri/Son Kullanıcı: Bu Sözleşme ile Yazılım Kullanma hakkı verilen firmasını ifade eder. - Ana Lisansör: Müşteri ye kullanma lisansı verilen Yazılım ı geliştiren ve telif haklarının/fikri mülkiyetinin sahibi olan İZİBİZ firmasını ifade eder. - Kullanma Lisansı: Müşteri nin Yazılım ı yine işbu Sözleşmede belirtilen koşullarda İZİBİZ in altyapısını sağlayacağı saptanmış mahallerde, saptanmış donanımlarda kullanma hakkını elde edebilmek için gerekli olan lisansı ifade eder. - Değişiklik (Modification): Yazılım da kaynak kodunu (source code) değiştirme düzeyinde yapılan değişiklikleri ifade eder. - Düzeltme Seviyesi (Correction Level): Yazılım da Versiyonlar arasında yapılan güncelleştirmeleri, düzeltmeleri veya geliştirme işlemlerini ifade eder ve Versiyonlar ı belirten rakamlardan sonraki harfler ile gösterilir; 1.0.[a], 1.1.[b] v.b. gibi - Genişletme (Extension): Değişikliğe gerek olmaksızın Yazılım a yapılan ilaveyi ifade eder. - Versiyon (Version): Uygulamada olan Yeni Yayın ın teknolojisi kapsamında geliştirme işlemlerini içeren, versiyonu tanımlar. Ondalık noktasından sonraki [1.1.], [1.2] v.b. gibi bir rakamla gösterilir. - Yeni Yayın (Release): Ana Lisansör ün Yazılım daki en yeni teknolojik fonksiyonları içeren yeni bir yayınını tanımlar. Ondalık noktasının solundaki rakamlarla gösterilir [1], [2] v.b. gibi. 2

3 - Mülkiyet Konusu Bilgi[ler]: Yazılım ve Yazılım içinde yer alan veya ifade edilen, Ana Lisansör veya Yazılım ile birlikte veya Yazılım ın bir parçası olarak lisanslanan üçüncü şahıs yazılımlarının lisansörlerine ait program teknikleri, fikirler, tasarımlar, Yazılım dokümantasyonları gibi İş Ortağı ve Ana Lisansör açısından gizlilik niteliği taşıyan her türlü bilgiyi ifade eder. Uygulama İZİBİZ in yönetim-denetimi altında bulunan veri merkezi lokasyonunda konumlandırılacaktır. İZİBİZ ten temin edilecek uygulamaların Kullanım Lisansı müşteri ye ait olacaktır. - Sözleşme: Müşteri nin kullanma lisansı aldığı işbu Sözleşme koşullarını içeren ÖZEL ENTAGRATÖR E-FATURA YAZILIMI SERVİS VE SAKLAMA HİZMETİ Sözleşmesi ni ifade eder. MADDE 4: SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşmenin konusu; sözleşme süresince, Bulut mimarisi üzerinde kurulu, 4.1 ve 4.2 maddesinde detayları verilmiş İzibiz Özel Entegrasyon çözümünden, müşterinin yararlanma usul ve yöntemleri ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 4.1 Sözleşmenin Tanımı İzibiz e-fatura Özel Entegratör Hizmeti temel olarak, fatura üreten sistemlerden, fatura içeriklerini belirli bir formatta (UBT-TR) alıp, GİB Entegrasyonu ile muhatabına ileten, gelen e-faturaları istenilen sisteme teslimini sağlayan bir çözümdür. 4.2 Sözleşmenin İçeriği İzibiz Özel Entegratör Sistemine kayıtlı kullanıcı aşağıdaki işlemleri yapabilir: Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderebilir, Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-fatura alabilir. Sistemde kayıtlı kullanıcıların faturalarını ret edebilir. Gönderilen veya alınan e-faturalarını bilgisayarına indirerek elektronik ortamda muhafaza edebilir. Gönderilen ve alınan e-faturalarını İzibiz uygulaması üzerinde elektronik olarak saklayabilir. MADDE 5: KULLANMA LİSANSI 5.1 Kullanma Lisans Kapsamı: İZİBİZ Müşteri ye, işbu Sözleşme konusu Yazılım ı, Saptanmış Mahaller ve Saptanmış Donanımlar da, Müşteri nin Gelirler İdaresi Başkanlığı nın uygulamaya koyduğu e-fatura gönderimi ve e-fatura alımı konularında, müşteriye ait e-fatura süreçlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere sınırlı kullanıcı ve süreli kullanma lisansı vermiştir. MÜŞTERİ işbu Sözleşme ile sahip olduğu Kullanma Lisansı nı üçüncü şahıslara devretme hakkına sahip değildir. Müşteri nin iş operasyonları ile bağlantılı olarak Yazılım a erişimi gereken kullanıcıları önceden bildirmek ile sorumludur. Kullanıcı kayıtlarının yazılım üzerinden yaratılması sonrasında ilgili kullanıcılar Yazılım a erişebilirler. İzibiz kullanıcı tanımlarını ilgili yazılım güvenliğini ve veri güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde sınırlamakla, tanımlamakla serbesttir. 5.2 Saptanmış Donanım[lar]da Kullanma/Saptanmış Donanım veya Saptanmış Mahal[lerin] Değiştirilmesi: İZİBİZ gerekli gördüğü durumlarda Yazılım ı münhasıran başka Saptanmış Mahal[ler] deki Saptanmış Donanım da kurabilir, kullanabilir. İZİBİZ, yapılacak değişiklikleri önceden Müşteri ye haber vermekle yükümlüdür. Bununla birlikte MÜŞTERİ Yazılım ı şirket içi eğitim, test; geliştirme yapmak amacıyla İZİBİZ den test ortamı sağlamasını isteyebilir. 3

4 5.3 Yeni Versiyon, Yeni Yayın: Ana Lisansör önceden haber vermeksizin Yazılım da ve yazılı dokümanlarda değişiklikler yapma, Yazılım ın Yeni Versiyon, Yeni Yayınlar ını, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma hakkına sahiptir. İZİBİZ ilgili değişiklikleri MÜŞTERİ ile önceden paylaşmak ve test ortamı sağlamakla yükümlüdür. 5.4 Telif/Mülkiyet Hakları: Yazılım ve dokümantasyonunun telif/mülkiyet hakları İZİBİZ e ait olup, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat gereğince koruma altındadır. 5.5 Mülkiyet Konusu Bilgiler: Taraflar, diğer tarafa ait Mülkiyet Konusu Bilgiler in gizli bilgi olduğunu ve üçüncü kişilere (kişi, kurum, kuruluş, firma, şirket v.b.) ifşa yasağına tabi olduğunu, hiçbir gerekçe ile bu bilgileri üçüncü kişilere vermemeyi, öğrenilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı, bu yükümlülüklere; kendi personeli veya Bağlı Şirket Yetkili Kullanıcıları ve personeli veya sair ilgili kişilerin de uymasını sağlamayı; Mülkiyet Konusu Bilgileri üçüncü kişilerin bilgisine, yararına ve kullanmasına sunmamayı, kopya edilmesine izin vermemeyi kabul ederler. 5.6 Mali Mühür: MÜŞTERİ mali mühürünü İZİBİZ e kendi faturalarını imzalanması için vermek istemez ise, faturalarının özel entegratör mali mühürü ile imzalanmasını kabul eder. 5.7 Belgelerin Mali Mühürle Mühürlenmesi: Müşteri e-faturalarının Mali Mühürleme tercihini sözleşmede açıkça belirmiş olmalıdır Müşteri kendi ERP/Muhasebe sisteminde oluşturduğu UBL-TR formatına uygun e-faturalarını, kendi sisteminde kendisine ait Mali Mühürü ile mühürleyebilir, Müşteri kendi ERP/Muhasebe sisteminde oluşturduğu UBL-TR formatına uygun e-faturalarını kendisine ait Mali Mühür ile mühürlemeden Özel Entegratörün sistemine aktardıktan sonra, faturalarını kendisine ait Mali Mühür ile mühürlenmesini talep edebilir Müşteri kendisine ait Mali Mühür ile faturalarını imzalamak istemesi durumunda ilgili mali mühür İzibiz Veri Merkezinde hizmet veren HMS sunucusu üzerine kurulumunun yapılması gerekmektedir. Müşteri bu yöntemi tercih etmiş ise taleplerini Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmelidir. Mali Mührün HMS sunucularına kurulumu KAMU-SM nin sorumluluğundadır Müşteri elektronik faturalarını İzibiz Özel Entegratör firmasının Mali Mührü ile imzalamasını tercih edebilir. Müşteri bu yöntemi tercih etmiş ise durumu bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir. Bu tercih müşteriye ilave bir yük getirmeyecektir. MADDE 6: YAZILIM IN TESLİMİ VE KURULMASI 6.1 Müşteri hesabının oluşturulması İZİBİZ in yetki ve sorumluluğundadır. 6.2 Müşteri hesabı oluşturulduktan sonra kullanıcı tanımları için MÜŞTERİ nin ilettiği yetkili mail adresine Kullanıcı Hesabı Oluşturma linki İZİBİZ tarafından gönderilir. 6.3 Müşteri link üzerinden Admin Kullanıcı için gerekli tanımlamaları, şifre belirleme işlemlerini yapar. 6.4 Müşteri ek kullanıcı ihtiyacı duyması halinde ek kullanıcılar için, yetki sınırları belirleyerek tanımlamalar yapabilir. 6.5 Kullanıcı tanımlamaları, şifre belirleme işlemleri MÜŞTERİ tarafından yapıldığından İZİBİZ in bu konuda bir sorumluluğu ve mesuliyeti yoktur. 6.6 Müşteri Kullanıcı tanımlamaları ve şifre işlemleri konusunda yazılı olarak iletmesi halinde İZİBİZ den uzaktan destek kapsamında Teknik Destek alabilir. 6.7 MÜŞTERİ, iş süreçleri için kullandığı yazılımlardan İZİBİZ e-portal Yazılım ın ara yüzlerine uygun olarak veri gönderme ve veri alma kurallarına uymakla yükümlüdür. Müşterinin iş süreçleri için kullandığı yazılımlarında yapacağı geliştirmeler bizzat kendi yükümlülüğündedir. 4

5 6.8 İZİBİZ, bu sözleşme onay tarihi itibariyle e-fatura hizmeti kapsamındaki kurulum işlemlerini max.20 gün içinde tamamlayarak, müşterinin İZİBİZ e-fatura sistemine geçişini sağlamış olmayı taahhüt eder. Ancak müşteri kaynaklarından dolayı ortaya çıkan sistemsel, donanımsal eksiklikler, yetki problemleri, yazılım sorunları, lisans sorunları nedeniyle ortaya çıkacak geçikmeler bu süreye eklenir. MADDE 7: SORUMLULUK SINIRLARI 7.1 İZİBİZ, Yazılım ürünlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı nca yayınlanmış olan Elektronik Uygulamalar Uyumluluk Kılavuzlarına uygun olarak entegrasyon kurmayı taahhüt eder. 7.2 İZİBİZ, MÜŞTERİ ye Kullanıcı Lisanslarını üçüncü kişilerle çekişmelerden ayrı olarak sunduğunu ve bütün telif ve fikir haklarına sahip olduğunu, bunlarla ilgili olarak üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek iddialardan MÜŞTERİ yı beri kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.3 İZİBİZ, MÜŞTERİ nin ; Yazılım ı yanlış kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan, Kendi özel sistemiyle oluşturulacak arayüzlerin hazırlanması ve dönüştürülmesinden, İletişim ağı (network),altyapı, tasarım ve bağlantı hatalarından, Eski verilerin doğruluğundan, Organizasyon değişikliklerinin uygulanmasından, Voltaj dalgalanmalarından, elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir. 7.4 İZİBİZ, Yazılım ın gerekli yedeklemesinin yapılmamasından, Yazılımda yapılan değişiklik ve geliştirmelerinden ortaya çıkacak hata veya arızalardan doğacak zararlardan, 7.5 Yazılım ın kullanılması ile oluşan verilerin, bilgilerin düzenli yedeğinin alınması, gerekli güvenlik ve koruyucu tedbirlerin alınmasından tamamen İZİBİZ sorumludur. 7.6 İZİBİZ in işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinden ya da Yazılım ın uygun şekilde çalışmamasından dolayı ya da uygulamaların usulüne uygun olmadığı gerekçesi ile MÜŞTERİ nin herhangi bir zarara uğraması durumunda İZİBİZ, tazminat ödeme yükümlülüğüne ek olarak, MÜŞTERİ nin tüm diğer oluşan zararlarını (kamu ve özel kişilere ödenmek zorunda kalınan tüm masraflar, idari para cezaları, resim, harç ve benzeri tüm ödemelerde MÜŞTERİ nin rücu hakkı saklıdır) karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 8: BAKIM VE DESTEK HİZMETİ 8.1 İşbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, İZİBİZ tarafından MÜŞTERİ ye İZİBİZ e-portal bakım ve destek hizmeti sunulacaktır. Söz konusu bakım ve destek hizmetleri Yazılım a ilişkin Yeni Versiyon, Yeni Yayınlar ın teslimatı, Düzeltme Seviyesi, Değişiklikler ve güncelleştirmelerin uygun bir süre içinde tamamlanmasını, ortaya çıkacak Yazılım arızalarının giderilmesini, Yazılım ın çalışmasının kesintiye uğraması halinde bu arızanın giderilmesi için uzaktan destek sağlanması hizmetlerini içerir. 5

6 Uzaktan destek ile çözülemeyen ve gerekli olan durumlarda, günlük adam/gün hizmeti ücreti karşılığında, İZİBİZ tarafından MÜŞTERİ ye yerinde destek hizmet de sunulacaktır. 8.2 İZİBİZ e-portal Bakım ve Destek Hizmeti Ön Şartı: Bakım ve destek hizmetinin başlaması ve devamı için MÜŞTERİ nın işbu Sözleşmede belirlenen lisans hakkını herhangi bir nedenden dolayı kaybetmemiş olması gereklidir. İZİBİZ in lisans hakkını kaybetmesi ve/veya sözleşmeye ilişkin hizmetlerin yerine getirilememesi gibi bir durumunla karşılaşılması durumunda hizmetin aksaması ve kesilmesinden önce İZİBİZ tarafından Müşteri bilgilendirilecektir. İZİBİZ lisansının iptal edilmesi ve/veya faaliyetine son verilmesi sebebiyle, MÜŞTERİ nin bundan doğan zararlarını (kamu ve özel kişilere ödenmek zorunda kalınan tüm masraflar, idari para cezaları, resim, harç ve benzeri tüm ödemelerde MÜŞTERİ nin rücu hakkı saklıdır) derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 8.3 İZİBİZ e-portal Bakım ve Destek Hizmeti Kapsamı Dışında Kalan Haller: Aşağıdaki haller İZİBİZ e- Portal Bakım ve Destek Hizmeti kapsamı dışındadır: Yazılım ın usulüne, kullanma talimatlarına ve belgelerine uygun olarak kullanılmamış olması, Arızanın, MÜŞTERİ iş süreçleri sistemlerinden gönderilen veya alınan veri yapısının, önceden belirlenmiş standartlara uygun olmaması, Arızanın MÜŞTERİ nın kusurlu hareketinden kaynaklanan nedenlerden dolayı ortaya çıkmış olması, Arızanın, müşteri IT alt yapısından, internet kesintilerinden, uygunsuz ve/veya lisansız yazılım kullanılmasından vb. problemlerden kaynaklanması, 8.4 Arıza Raporları ve Arızanın Giderilmesi: MÜŞTERİ, Yazılım ın dokümantasyonunda belirtilen fonksiyonel özelliklerinden hangisinin uygun çalışmadığını ve Yazılım da tespit edilen arızanın niteliğini, arıza ile ilgili tüm bilgileri, arızanın hangi ortamda ortaya çıktığını İZİBİZ e yazılı olarak detaylı bir şekilde tanımlamak ve bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, İZİBİZ tarafından talep edilmesi halinde yazılı rapor sunacaktır. MÜŞTERİ, İZİBİZ e problemin giderilmesi için gerekli kontrol süresini ve her türlü desteği sağlayacaktır. İZİBİZ, MÜŞTERİ tarafından hazırlanacak raporun tebellüğ edilmesini takiben [i] Yazılım ın işleyişini fonksiyonel özelliklerine uygun hale getirmek için gerekli düzeltmeleri, yeni Düzeltme Seviyelerini, Versiyonları, Yeni Yayınlar ı, güncelleştirmeleri veya [ii] parçayı yenisi ile değiştirme olanağını sağlamak suretiyle arızaların giderilmesi için gerekli düzeltmeleri uzaktan destek hizmeti kapsamında donanım tarafından okunabilir formda MÜŞTERİ ye hazır eder. İZİBİZ, MÜŞTERİ tarafından bildirilen arıza kayıtlarına aşağıda belirtilen SLA seviyelerine bağlı olarak müdahale etmeyi ve çözmeyi kabul ve taahhüt eder. Servis düzeyine uygun müdahalenin yapılmaması durumunda MÜŞTERİ, bir üst seviye İZİBİZ yetkilisine arıza kaydını yükseltir. İzibiz SLA Seviyeleri Problem Seviyesi Müdahale Süresi Çözüm Süresi (Müdahale Süresi dahil) Acil Öncelikli 2 saat 1 gün Yüksek Öncelikli 4 saat 2 gün Orta Öncelikli 1 gün 3 gün Düşük Öncelikli 2 gün 5 gün 6

7 8.5 MÜŞTERİ aşağıda yer alan çalışanını işbu Sözleşme den doğan MÜŞTERİ yükümlülüklerinin düzenli yerine getirilmesini sağlamak amacıyla (lisans ölçümleme, sipariş işlemleri, yetkili kullanıcı kayıtları ve kurulum veri yönetimi vb.) ve İZİBİZ in gerekli zamanlarda temas kurabileceği, gerektiğinde rapor düzenleyip İZİBİZ e tevdi edebileceği ve genel olarak bu Sözleşme kapsamındaki bakım ve destek hizmetleri ile ilgili olarak MÜŞTERİ adına karar vermeye tam yetkili kişi olarak tayin etmiştir. Yetkili MÜŞTERİ Personeli Yetkili İZİBİZ Personeli : Yetkili Üst Seviye İZİBİZ Personeli : Bu kişi ile ilgili değişiklikler İZİBİZ e yazılı olarak bildirilecektir. MADDE 9: DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 9.1 İZİBİZ işbu Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini Sözleşmeye uygun ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 9.2 İZİBİZ hizmetlerin verilmesi esnasında kendi/çalışanlarının kusur ve/veya hatası nedeniyle ortaya çıkabilecek ve tüm bozukluk, aksaklık ve teknik sorunları derhal gidermek ve bu konuda harcama yapılması durumunda bu harcamaları karşılamakla yükümlüdür. 9.3 İZİBİZ, tüm iş sürecinde MÜŞTERİ nın etik kural ve prensiplerine, kodlarına, Türkiye de yürürlükte bulunan yasalar, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler de dahil tüm mevzuata uyacağını kabul ve taahhüt eder. 9.4 MÜŞTERİ, İZİBİZ in aksiyonlarında yukarıda tanımlanmış mevzuat, kod, kural ve prensiplere ilişkin uygunsuzluk (aykırılık veya uygulanmasında ihmal vb) tespit etmesi durumunda bu sözleşmeyi derhal ve haklı nedenle, herhangi bir tazminat vb. ödemeksizin sona erdirme hakkına sahiptir. MADDE 10: FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 10.1 Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerine göre sağlanacak hizmetler ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyan yasalara riayet edecek, gerekli telif ücretlerini eksiksiz ödeyecek, söz konusu hakların zedelenmesinden ortaya çıkacak tazminat istekleri ve davalar karşısında kendi taraflarından sorumlu olacaktır. Bu koşullara uyulmaması nedeniyle uğranılabilecek ve üçüncü kişilerin uğratılabileceği zararların sorumluluğu bu zarara neden olan tarafa aittir İZİBİZ, işbu Sözleşme uyarınca, hazır olarak Müşteri nin kullanımına sunduğu veya işbu Sözleşme süresince geliştirilen tüm çözüm ve yazılımların telif haklarının tamamının kendisine ait olduğunu, bu konuda üçüncü şahısların olası (muhtemel) taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 7

8 MADDE 11: GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 11.1 Madde 11.6 ya tabi olmak kaydıyla, hiçbir Taraf, bu Sözleşme uyarınca veya bu Sözleşme ile ilgili olarak diğer Taraf veya iştiraklerinden elde edilen herhangi bir ticari sırrı, mülkiyete tabi veya gizli bilgileri (MÜŞTERİ durumunda Ürün Bilgisi dahil) ("Gizli Bilgiler") diğer Tarafın yazılı muvafakati olmaksızın ifşa etmeyecektir. Aşağıdaki bilgiler Gizli Bilgi olarak değerlendirilmeyecektir: (A) Herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmaması kaydıyla, yazılı kayıtlar ile tevsik edildiği üzere ifşası sırasında bilgiyi alan Tarafça bilinen bilgiler; (B) Herhangi bir gizlilik görevi olmaksızın bilgiyi alan Tarafa ifşa edilen bilgiler; (C) Bilgiyi alan Tarafça herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlali söz konusu olmaksızın kamu bilgisi dahilinde olan bilgiler; veya (D) Diğer Tarafın Gizli Bilgilerine atıf yapılmaksızın bilgiyi alan Tarafın bağımsız şekilde üretmiş olduğu bilgiler İZİBİZ, Ürün Bilgilerini zaman zaman bildirilecek MÜŞTERİ genel güvenlik standartlarına uygun olarak saklayacak ve kullanacaktır. İZİBİZ, işbu Madde 11.2 ye uygunluğunu kanıtlamak için MÜŞTERİ nın makul şekilde ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri MÜŞTERİ ye temin edecektir Madde 11.6 da öngörülen durumlar hariç olmak üzere, İZİBİZ, bu Sözleşmenin varlığı veya şartlarını veya MÜŞTERİ ile ilişkisini herhangi bir üçüncü tarafa veya MÜŞTERİ nin yazılı muvafakati olmaksızın herhangi bir reklam ile ilişkili olarak ifşa etmemeyi taahhüt eder Taraflardan herhangi biri, Gizli Bilgileri, işbu Madde11 hükümlerinin bağlayıcılığını kabul etmesi kaydıyla, bir İştirake ifşa edebilir Her bir Taraf, kendisi ve iştiraklerinin Gizli Bilgileri diğer Tarafın önceden alınmış yazılı onayı olmaksızın bu Sözleşmede izin verilenin dışında bir amaçla kullanmayacağını kabul eder Bu Sözleşme, bilgiyi alan Tarafın, Gizli Bilgileri ifşa etme konusunda herhangi bir yasal gerekliliğe uymasına engel oluşturmayacaktır. Ancak bu durumda Bilgiyi Alan Taraf, yürürlükteki Kanunlar ve Yönetmeliklerin buna engel olmaması kaydıyla, söz konusu yasal gerekliliği Bilgiyi Veren Tarafa derhal bildirecektir ve böylece Bilgiyi Veren Taraf, Gizli Bilginin söz konusu mahkeme veya kuruluş tarafından gizli tutulmasını veya ifşa edildiği takdirde yalnızca emrin yayınlanmış olduğu amaç için kullanılmasını gerektiren koruyucu bir hüküm elde etmesine ve söz konusu emre itiraz etmesine fırsat tanıyacaktır. Bilgiyi Alan Taraf, bu tür bir işlemde Bilgiyi Veren Taraf ile tam olarak işbirliği yapacaktır İşbu Madde 11 de yer alan gizlilik yükümlülükleri, bu Sözleşmenin feshi veya hitamından sonra beş (5) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır 11.8 İZİBİZ, Gizli Bilgilere erişimi olan çalışanlarının ve Alt Yüklenicilerinin her birinin, en az bu Sözleşme tahtında İZİBİZ için geçerli olanlar kadar koruyucu nitelikte gizlilik ve kullanmama yükümlülüklerinin kendisi üzerinde bağlayıcılığını kabul etmiş olmasını sağlayacaktır İZİBİZ, işbu Sözleşme gereği edindiği 3. kişi bilgi ve kişisel verilerini, 3. kişilere ifşa etmeyeceğini, kimseyle paylaşmayacağını, personeli ve/veya görevlendireceği şahısların gizlilik yükümlülüğüne uygun hareket etmelerini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağını, söz konusu 3. Kişi bilgi ve kişisel verilerinin ifşası durumunda bundan doğan zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. MADDE 12: SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH 12.1 İşbu Sözleşme kapsamında İZİBİZ tarafından geliştirilen e-fatura yazılımı nın kullanma lisansı sözleşme süresince MÜŞTERİ ye verilmektedir. 8

9 12.2 Bu Yazılım a kullanım hakkı, bakım ve destek hizmetleri.../.../... ile.../..../... tarihleri arasında 1 yıl süre ile işbu Sözleşmede yer alan şart ve koşullarda İZİBİZ tarafından MÜŞTERİ ya sunulacaktır Taraflardan herhangi biri Sözleşme bitim tarihinden en geç 1 (bir) ay öncesine kadar diğer tarafa yazılı olarak, Sözleşmenin öngörülen bitim tarihinde sona ermesini istediğini bildirmediği takdirde, Sözleşme aynı koşullar ile 1 (bir) yıl daha uzamış olur. Söz konusu otomatik uzama hükmü ve şartları takip eden yıllar için de aynen geçerlidir İşbu Sözleşme kapsamında verilen lisans kullanım hakkı, yürürlüğe girecek ve haklı sebeple feshedilmediği takdirde yürürlükte kalmaya devam edecektir. Söz konusu haklı sebep ancak Sözleşmeyi sürdürmek, Taraflar için, belli bir olayın koşulları değerlendirildiğinde kabul edilemez hale gelir ve Tarafların çıkarları dengelenemezse söz konusu olacaktır. Söz konusu haklı sebep Tarafların işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda mevcuttur MÜŞTERİ, 1 (bir) ay öncesinden karşı tarafa yazılı olarak bildirmek kaydıyla, bu Sözleşmeyi (kararlaştırılan süresinden önce) herhangi bir zamanda ve tazminatsız olarak feshedebilir. Bu halde, muaccel hale gelen borçlara ilişkin ifa talebi saklıdır. Ancak sözleşmede belirtilen süreler içerisinde İZİBİZ projeyi, Sözleşmeye uygun şekilde teslim edemezse; MÜŞTERİ hiçbir ödeme yapmaksızın Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle, sona ermesi halinde; Sözleşme konusu hizmetin içeriği ile ilgili, kanun, tebliğ, sirküler veya yönergeler dahilinde yüklenmiş oldukları sorumluluklar tarafların kendilerine aittir MÜŞTERİ sözleşme sonra ermesine müteakip 30 GÜN içinde e-fatura verilerini talep etmekle ve sistemden almakla yükümlüdür. Bu konuda tüm yükümlülük MÜŞTERİ ye ait olup, talep olmaması halinde İZİBİZ in bilgi paylaşılması sorumluluğu yoktur İZİBİZ talep olması halinde sözleşme sona erme gününden itibaren 30 günlük süre içinde Müşteri ye ait tüm e-fatura detaylarını ve eski verilerini MÜŞTERİ ye veya MÜŞTERİ nin yazılı olarak belirteceği başka bir özel entegratör firmaya GIB nın belirlediği formatta vermekle yükümlüdür İZİBİZ 30 Gün içinde alınmayan, talep edilmeyen veriler ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek olup, müşteri de bu konuda bir hak talebinde bulunamayacaktır MÜŞTERİ, 30 günlük süre içinde talep etmediği veya sistemden almadığı ve halen İZİBİZ sisteminde bulunan e-fatura verilerine ait her bir talebi için, İZİBİZ e sözleşmede anlaşılmış aylık paketin, güncel paket fiyatı üzerinden hizmet bedeli ödemeyi kabul ve beyan eder Taraflardan her hangi birinin sözleşmeyi fesh etmesi veya alınan hizmeti durdurması sebebiyle tarafların tüm sorumluluk ve yükümlülükleri ortadan kalkar Gelir İdaresi Başkanlığı nın proje aşamasında yeni kurallar belirlemesi veya ek taleplerde bulunması nedeniyle, belirlenen proje planında sapma olması durumunda bu gecikmeden İZİBİZ mesul tutulamaz Aynı şekilde MÜŞTERİ nin iş süreçleri yönetimi yazılımlarında yapabilecek olduğu geliştirmelerin sorumluluğu İZİBİZ e ait değildir, bu geliştirmelerden doğacak gecikme ve hatalardan İZİBİZ sorumlu tutulamaz. 9

10 MADDE 13: MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.1 İşbu Sözleşme ile MÜŞTERİ ya Kullanım Lisansı verilen İZİBİZ e-portal Yazılımı içerisinde bulunan hizmetler için MÜŞTERİ tarafından İZİBİZ e aşağıdaki bedeller ödenecektir: E-Fatura Bağlantı /Entegrasyon Ücreti (Bir Defalık) Açıklama Ölçüt Giriş Ücreti Bedeli (TL) İZİBİZ E-Fatura Özel Entegratör Hizmeti Bir defalık E-Fatura Aylık Servis Ücreti (Aylık) Açıklama (Seçilen Paket Tanımı) Ölçüt Liste Satış Fiyatı (TL/AY) Aylık E-Fatura Aylık Saklama Ücreti (Aylık) Açıklama Ölçüt Liste Satış Fiyatı (TL/AY) E-Fatura Saklama ücreti ilk yıl alınan e-fatura paketi kapsamında ücretsizdir. Takip eden yıllarda bir önceki yılın aylık verileri baz alınarak, saklama fiyat tablosundaki birim fiyatlar üzerinden aylık olarak ücretlendirilecektir. Aylık Tamamlayıcı Bilgiler - E-Fatura Bağlantı (Giriş) bedeli bir defaya mahsus olarak alınacaktır. - E-fatura giriş bedeli sözleşme onayı ile birlikte müşteriye fatura edilir ve peşinen müşteri tarafından ödenir. - E-fatura aylık hizmet bedeli, bir önceki aya ait kullanımlar için takip eden ayın ilk haftası kesilerek müşteriye iletilir. - E-fatura aylık hizmet bedeli her ayın ilk haftası seçilen paket kapsamında kesilmektedir. - Belirtilen Hizmet Bedellerine, ücretlere vergiler dahil değildir. - Seçilen Paket ile ilgili üst kullanım/hizmet sınırları standart tarife listesinde mevcuttur. Üst sınır aşımlarında her aşım kalem için ayrı ayrı olmak üzere (Örneğin;fatura adedi için ayrı, MB için ayrı vb.) tarifede belirtilen aşım ücretleri uygulanır ve aylık hizmet bedeline ayrıca eklenir. - İzibiz E-Fatura Entegrasyon proje bedeline ilgili ERP programının API, DLL vs. gibi ortaya çıkabilecek ek lisans, yazılım güncellemeleri ve uyarlama bedelleri dahil değildir. 10

11 - Özel entegratör e-fatura çözümünde sözleşmeler minimum 12 ay olmak zorundadır. Bu süreç içerisinde gelen ve giden faturaların arşivlenmesi için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Takip eden yıllar için tarife listesindeki ücretlendirme geçerlidir. - Satın alınan hizmet standart tarifelerden farklı olarak kampanyalı veya indirimli olarak satın alınmış ise; Sözleşmenin süresinden önce fesh edilmesi durumunda, TL olan giriş ücretinden kampanya kapsamında veya indirim olarak yansıtılan tutar müşteriye fatura edilerek sözleşme sonlandırılır. Geçmiş döneme ait aylık kullanımların kampanyalı veya indirimli olarak sunulan aylık paket fiyatı nedeniyle oluşan toplam indirimler tutarı müşteriye ayrıca fatura edilerek sözleşme sonlandırılır. - Taraflardan birisinin herhangi bir nedenden dolayı sözleşmeyi fesh etmesi durumunda İZİBİZ, sözleşme fesih tarihinden itibaren müşteriye ait olan verileri (yasal e-fatura ve e-arşiv kayıtları) sisteminde 30 GÜN daha saklamakla yükümlüdür. 30 GÜN sonunda İZİBİZ in saklama ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup, ihtiyaç duyması halinde bu verileri silebilir. Müşteri bunu peşinen kabul ve beyan etmiş olup, sonraki zaman dilimleri için İZİBİZ den herhangi bir talepte bulunamayacaktır. - Faturaların son ödeme tarihi, fatura kesimini takip edilen 15. Gündür. - İZİBİZ, zamanında ödenmeyen faturalar için gecikme bedeli uygulamasının yanısıra vermiş olduğu hizmetleri kısıtlama, durdurma ile ilgili tüm yetkilere sahip olduğunu müşteri peşinen kabul ve beyan eder Faturalar işbu Sözleşmeye uygun olarak ve fatura tarihinde geçerli olan TCMB döviz satış kurundan çevrim yapılarak Türk Lirası para birimi cinsinden kesilecektir Müşteri tarafından faturalar, max. 15 (on beş) gün içinde; İZİBİZ in faturada belirtilen TL hesaplarına ödenecektir İZİBİZ, işbu Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü hiç veya gereği gibi yapmaz, eksik veya ayıplı yapar veya zamanında bitiremez ise, MÜŞTERİ nın İZİBİZ e hiçbir ücret ödemek yükümlülüğü olmayacaktır Bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışında, İZİBİZ, MÜŞTERİden ücret, masraf, tazminat vb. gibi ad altında herhangi bir gerekçe ile ek ödeme talep edemez Bu sözleşmede açıkça belirtilmeyen hiç bir hizmeti, kurulumu ve danışmanlığı müşteri talep edemez Müşteri mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya tahakkuk eden borçlarını ödememesi halinde İZİBİZ; - Hizmetin kısıtlanması - Hizmetin tamamen durdurulması, - Hizmetin Kapatılması Haklarını kullanabileceği gibi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın doğrudan sözleşme feshi yoluna da gidebilecektir. MADDE 14: DEVİR YASAĞI Taraflar, birbirlerinin yazılı izni olmaksızın, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir kişiye (kişi, kurum, kuruluş, firma, şirket vb.) kısmen veya tamamen devredemez hiçbir surette 11

12 Yazılım ın alt lisansını veremez, bedelli veya bedelsiz üçüncü kişilerin yararlanmasına, kullanımına sunamaz. MADDE 15: MÜCBİR SEBEP Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne İZİBİZ ne de MÜŞTERİ, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir Sebep, mağdur olan Tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde mağdur Taraf [i] diğer Tarafı derhal haberdar edecek, [ii] edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, [iii] diğer Taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden askıda tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. MADDE 16: HAKLARIN KULLANILMAMASI Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer Tarafın kendisine tanınmış hakları kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli vazgeçtiği, feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. MADDE 17: KISMEN GEÇERSİZLİK İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez. MADDE 18: SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK İşbu Sözleşme ancak yazılı bir başka sözleşme ve/veya ek protokol ile değiştirilebilir. MADDE 19: ÖNCEKİ BEYANLAR Sözleşme İZİBİZ ve MÜŞTERİ arasındaki nihai sözleşmenin tamamını kapsamaktadır. Bu Sözleşmenin imzalanmasından önceki tüm beyan, görüşme ve yazışmalar hükümsüz hale gelmiştir. MADDE 20: BÜTÜNLÜK Sözleşme ekleri Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır ve Sözleşme ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilir. MADDE 21: GELİR İDARESI BAŞKANLIĞI ONAYI İZİBİZ ilgili yazılımın Gelir İdari Başkanlığı nca ( GİB ) çıkartılan elektronik uygulamalara ilişkin yönergelere ve kılavuzlara uygun olarak hazırlanmasından, daha sonra GİB tarafından talep edilecek 12

13 her türlü geliştirme ve değişikliğin zamanında yazılıma eklenmesinden ve gerekli GİB onaylarının alınarak bu onayların en az 1 (Bir) yıl süre ile geçerliliğini korumasından sorumludur. Bakım ve destek hizmetlerine ilişkin Sözleşmeden doğan yükümlülükler devam ettiği sürece, bu sorumluluk da devam edecektir. MADDE 22: TEBLİGAT Taraflar Sözleşmede belirtilen yazılı adreslerinin tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğini diğer Tarafa 30 (otuz) gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli tebligat sayılacağını, bu adreslere yapılamayan tebligatların dahi geçerli tebligatlarla aynı hukuki sonuçları doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. MADDE 23: YETKILI MAHKEME Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemesi ve Icra Daireleri yetkilidir. MADDE 24: YÜRÜRLÜK İşbu 25 Madde ve 3 EK ten oluşan sözleşme Tarafların karşılıklı mutabakatı ile tek nüsha ve ekleri olarak düzenlenmiş,imzalanarak. tarihinde.. yıl süre ile yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin aslı MÜŞTERİ de, bir sureti ise İZİBİZ te bırakılmıştır. Sözleşmeden doğan damga vergisi ve sair her türlü masraf Taraflarca müştereken karşılanacaktır. MADDE 25: ONAY Özel Entegratör (Kaşe İmza) İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Müşteri (Kaşe İmza) EKLER: EK 1 E-Fatura Son Kullanıcı Fiyat Listesi EK 2 Müşteri şirket evrakları ( Ticaret sicil belgesi, Vergi levhası, İmza sirküleri kopyası ) 13

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYIN MÜŞTERİMİZ; SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ E-FATURA UYGULAMASI ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ-İMZALI

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ

NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ İşbu Versiyon Garanti Paketi Sözleşmesi ( Versiyon Garanti Paketi ), bir tarafta. adresinde mukim (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) diğer tarafta

Detaylı

e-lift e-devlet Çözümleri

e-lift e-devlet Çözümleri E-Fatura Uygulamasında Yeni Düzenlemeler e-ticaret e e-arşiv Zorunluluğu e-lift e-devlet Çözümleri Yavuz Gösterişli Satış Hizmetler Müdürü Hakkımızda Aryada, Logo Yazılım A.Ş. ticari ürünlerinin lisans,

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 KONU 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 447 Sıra Numaralı Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. e-fatura uygulamasının

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-DÖNÜŞÜM MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VEGAGRUP YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ E-DÖNÜŞÜM MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR 1.1. Müşteri Bilgileri : Aşağıda bilgileri bulunan firma sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU Sayı: 2015-5 08/04/2015 Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 4 Nisan 2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de Vergi

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? Elektronik faturalamada uzmanlaşmış bir kurumun, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla kendi sistemini

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü Ajanda E-fatura nedir? Mali Mühür nedir? GİB hizmetleri nelerdir? Birlesik Uzmanlar Çözümleri E-fatura Entegrasyonu E-fatura Dönüştürücü Neden daha iyiyiz?

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, bir tarafta EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLER A.Ş (bundan sonra SERVİS SAĞLAYICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ igur@gelirler.gov.tr Kaynak: GIB ÖZEL ENTEGRASYON NEDİR? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Blade V Cihaz Kampanyası nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan (kısaca Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

ÜLKEMİZDE E-FATURA EFKS E-FATURA UYGULAMASI. Mart

ÜLKEMİZDE E-FATURA EFKS E-FATURA UYGULAMASI. Mart ÜLKEMİZDE E-FATURA EFKS E-FATURA UYGULAMASI Mart 2008 2010 E-FATURA UYGULAMASI 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen uygulama, başlangıçta anonim ve limited şirketlerin kullanımına açılmıştır.

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015 KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı ÖZET: 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 447 ve 448 sıra

Detaylı

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 Mali Mühür Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 İçerik Mali Mühür 1. Mali mühür nedir? 2. Neden mali mühür? 3. Mali Mührün kullanım alanları nelerdir? e-fatura

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır.

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır. MUHASEBE BÜRO YÖNETİM SİSTEMİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Muhasebe Bürosu Yönetim Sistemi (MBYS) DATAKONTROL ENF. TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ile, Üye arasında aşağıdaki koşullarla

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM SMS PAKETLERİ %50 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM SMS PAKETLERİ %50 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen İşOrtağım SMS Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

e-arşiv Fatura Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82 ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr

e-arşiv Fatura Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82 ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr e-arşiv Fatura Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82 ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr e-arşiv Fatura: Kanuni Düzenlemeler Tebliğler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1 CRM Uygulaması, OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI TİC. LTD. ŞTİ. nın lisanslı bir iş uygulamasıdır. OFİSASSİST olarak anılacaktır. 1.2 Cihaz ve yazılım uygulamalarını

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2013. 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2014

433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2013. 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2014 e-arşiv Fatura e-arşiv Fatura: Kanuni Düzenlemeler Tebliğler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2013 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Karne Hediyesi Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy Pocket S5301 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİ İÇİN;

SERMAYE ŞİRKETLERİ İÇİN; SAYIN MİZ; SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ E-ARŞİV UYGULAMASI ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ-İMZALI OLDUĞUNDAN VE SÖZLEŞMEDE İSTENİLEN TÜM VERİLERİN

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2.

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2. TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU ÇAS ID HF ID Hizmet Numarası: Cinsiyeti: K E BİREYSEL İrtibat Bilgileri: İşyeri Unvanı: Meslek: Eğitim Durumu: Yok İlköğretim Lise Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile

Detaylı

Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi

Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi Madde 1 - Taraflar Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi 1.1 Telif Hakki Sahibi: KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Ticaret Sicil No:970475 Adresi: Maltepe - İSTANBUL Telefon: 0 216 504 21 21 E-mail: bilgi@kmk.net.tr

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER e-fatura UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER UBL (Universal Business Language) UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu

Detaylı

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya )

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) ye, (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli Esnaf Medium tarifesine ( Tarife

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi

Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi 1. Taraflar İşbu sözleşme www.imona.com isimli web sayfaları üzerinden satışı yapılan ÜRÜN lere ilişkin olarak IMONA ile ve ALICI ÜYE arasında akdedilmiştir. 2. Tanımlar

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Çırpıcı Mah.Turan Güneş Cad. No:117 Zeytinburnu

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ %25 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ %25 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ne, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Ek1 de detayları belirtilen Yeni %25 İndirim Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek2 deki listede belirtilen hat(lar)ımız için.../.../...

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar :

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar : 1 HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar : Bu sözleşme; adresinde faaliyette olan. ile, AYVANSARAY CAD. No: 45 FATİH ISTANBUL adresinde faaliyette olan İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ arasında

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P.YENİLENMİŞ AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P.YENİLENMİŞ AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Yenilenmiş Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı

Detaylı

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Yeni mah. sahil sok. güven apt. no: 14/1 adresinde mukim Protec Bilişim. (Bundan sonra Protec Bilişim olarak anılacaktır.) ile..... adresinde mukim......

Detaylı

YAZAR - YAYINCI SÖZLEŞMESİ

YAZAR - YAYINCI SÖZLEŞMESİ YAZAR - YAYINCI SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi: Yazar Adı / Soyadı: Yazarın Kitap Kapağında Kullanacağı İsim: Eserin Adı: 1. TARAFLAR 1.1. İşbu sözleşme, Eserin üreticisi olan Yazar ile Hacı Mütahir Mahallesi,

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı