Elvan ALTIKULAÇ 19/11/2011, İstanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elvan ALTIKULAÇ 19/11/2011, İstanbul"

Transkript

1 TAKASBANK Elvan ALTIKULAÇ 19/11/2011, İstanbul 1

2 YASAL ALTYAPI VE DÜZENLEMELER 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler Takasbank Elektrik Piyasası Uygulama Esasları 2

3 Tarih Açıklama AŞAMALAR 14/04/2009 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 06/11/2010 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca nakit takası ve teminat yönetimi hizmetlerinin Bankamız tarafından gerçekleştirilmesi hususu hükme bağlanmıştır. (Geçici 19. Madde) 26/11/2010 TEİAŞ ile Merkezi Uzlaştırma Bankası Anlaşması imzalanmıştır /12/2010 İMKB de 500 elektrik şirketinden katılımcıya piyasa iş akışı ve Takasbank ekranları hakkında eğitimler verilmiştir /03/ /04/2011 Enerji Uzmanları Derneği ve Enerji Ticareti Derneği yetkilileri tarafından organize edilen seminerlerde katılımcılara Takasbank işakışı ve ekranları hakkında eğitimler verilmiştir /04/ günlük bir süre dahilinde toplam 200 piyasa katılımcısı ile internet üzerinden ekran testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 14/04/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 14/04/2011 tarih ve sayılı Kurul Kararı ile teminatlı piyasa yapısının işlerlik kazanacağı tarih 01/12/2011 olarak belirlenmiştir /10/2011 TEİAŞ, Takasbank ve piyasa katılımcıları arasında testler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 16/11/2011 Sistem production a açılmıştır. TEİAŞ tarafından ilan edilen gerekli teminat tutarları katılımcılar tarafından 16-25/11/2011 tarihleri arasında Takasbank a yatırılabilecektir. 3

4 ELEKTRİK PİYASASI TARAFLARI Merkezi Uzlaştırma Bankası- TAKASBANK Piyasa İşletmecisi- TEİAŞ Aracı Banka Piyasa Katılımcısı 4

5 TAKASBANK TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER 1. Gün öncesi piyasası avans işlemleri günlük nakit uzlaşması (günlük nakit takası), 2. Gün öncesi ve dengeleme piyasaları ile dengesizlik faaliyetlerini de içeren KDV dahil aylık faturalama işlemleri nakit uzlaşması (aylık nakit takası), 3. Piyasa katılımcılarının bulundurmak zorunda olduğu teminatların kabulü, değerlemesi, TEİAŞ a bildirimi, eksik teminatlar için teminat tamamlama çağrısı yapılması, temerrüt takip işlemleri (teminat yönetimi), 4. Nakit teminatların nemalandırılması, 5. Bu işlemlerin gerçekleşmesine ilişkin web tabanlı bir yazılım altyapısı sağlanması 5

6 PİYASA KATILIMCILARININ SORUMLULUKLARI-1 TAKASBANK bünyesinde kendi namına, teminat ve nakit hesabının zamanında ve doğru şekilde açılmasından, TAKASBANK tarafından sunulacak olan teminat saklama ve nakit takas hizmetine ilişkin Merkezi Uzlaştırma Bankası-Katılımcı Anlaşmasının imzalanmasından, Piyasa İşletmecisi tarafından avans ve fatura ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla aracı bankalarda, kendi namına, ödemelere ilişkin işlemlerin gerçekleşmesine yönelik olarak nakit hesabının zamanında ve doğru şekilde açılmasından, 6

7 PİYASA KATILIMCILARININ SORUMLULUKLARI-2 Piyasa İşletmecisi tarafından kendilerine bildirilen avans ödeme bildirimleri ve faturalara ilişkin olarak ödemelerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasından, Ödeme yükümlülüklerini teminat altına almak için TAKASBANK ta, adlarına açılmış olan teminat hesaplarına, piyasa işletmecisi tarafından bildirilen miktardaki teminatın zamanında yatırılmasından, TAKASBANK tarafından sunulan teminat yönetimi ve nakit takas hizmetine ilişkin olarak kendilerinden talep edilen TAKASBANK hizmet bedelinin TAKASBANK a zamanında yatırılmasından, 7

8 TAKASBANK IN SORUMLULUKLARI-1 Avans, fatura ve temlik ödemeleri ile teminat işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden, Piyasa İşletmecisi, piyasa katılımcıları ve aracı bankalar ile iletişimi sağlayacak olan altyapının kurulması ve kurulan sistemin işletilmesinden, Temliknameler kapsamındaki ödemelerin doğru bir şekilde yapılmasının takibinden ve yapılan ödemelere ilişkin olarak Piyasa İşletmecisinin bilgilendirilmesinden, 8

9 TAKASBANK IN SORUMLULUKLARI-2 Piyasa İşletmecisi adına sunulan teminat mektubu dışındaki tüm teminatların muhafazasından, Teminatlara ilişkin gerçekleşen işlemlerin izlenmesinden Toplam teminat tutarı ve/veya minimum nakit teminat tutarının, ilgili katılımcının sağlaması gereken teminat seviyesinin altına düşmesi durumunda, ilgili katılımcıya teminat tamamlama çağrısına ilişkin olarak gerekli bildirimin Piyasa işletmecisine yapılmasından, 9

10 TAKASBANK IN SORUMLULUKLARI-3 Piyasa katılımcıları tarafından TL cinsinden sunulan nakit teminatların nemalandırılmasından, Piyasa katılımcısının temerrüde düşmesi durumunda, temerrüt cezalarının hesaplanması ve buna ilişkin olarak Piyasa İşletmecisinin bilgilendirilmesinden, Piyasa katılımcıları tarafından ödenmesi gereken TAKASBANK hizmet bedelleri ile ilgili, katılımcıların bilgilendirilmesinden, Piyasa İşletmecisi tarafından, piyasa katılımcılarına ilişkin olarak kendilerine gönderilen katılımcı bazındaki ticari işlemler ve teminat kullanımı gibi ticari sır niteliğindeki bilgi ve verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasından 10

11 TAKASBANK ÜYELİK SÜRECİ Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek olan piyasa katılımcılarının Takasbank nezdinde gerekli nakit ve teminat hesaplarının açılabilmesi için aşağıda detayları verilen evrakları tamamlayarak Bankamıza teslim etmesi/posta ile göndermesi, Takasbank hizmet komisyonu teminatı olarak belirlenen TL yi Bankamıza göndermesi gerekmektedir. Merkezi Uzlaştırma Bankası-Katılımcı Anlaşması Faks Cihazı ile Takasbank ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi Elektrik Piyasası Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi Ticaret Sicil Gazetesi ( Şirketin Kuruluşuna ait- varsa ünvan değişikliğini gösteren sicil gazetelerinin de eklenmesi ) (fotokopi) Piyasa Katılımcısına Ait İmza Sirküleri (Asıl) Müşteri Bilgi Formu (Piyasa işlemlerinde yetkili olan kişiler, kurumsal adresleri, kurumun vergi kimlik no su ve vergi dairesi, EIC Kodu vs) TAKASBANK tan temin edilecek olan kullanıcı talep formu (Formda katılımcıların yetkili kullanıcılarına ait cep telefonu numaraları ve bilgileri yer alacaktır.) Piyasa katılımcılarının piyasa işletmecisine kayıt başvurusunda Takasbank ile imzaladığı Merkezi Uzlaştırma Bankası-Katılımcı Anlaşması nın imzalandığına dair belgeyi PMUM a teslim etmesi gerekmektedir. 11

12 TAKASBANK UYGULAMALARINA ERİŞİM TAKASBANK uygulamaları internet üzerinden erişim yöntemi ile çalışacaktır. Katılımcıların ilgili ekranlara erişebilmeleri için; a) TAKASBANK kullanıcı şifreleri b) SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifreleri, c) Parola ile sisteme login olmaları gerekir. 12

13 TEMİNATLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR-1 Piyasa İşletmecisi, piyasa katılımcılarından, dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin yükümlülüklerine karşılık teminat alır. Teminat ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla piyasada Merkezi Uzlaştırma Bankası olarak TAKASBANK kullanılacaktır. Piyasa katılımcıları, teminatlarını birden fazla banka kullanarak sunabilir. (Teminat Girişleri) Teminat çıkışları ve alacakların ödenmesi işlemleri ise piyasa katılımcısı tarafından daha önceden bildirilen tek bir aracı banka hesabına yapılacaktır. (Teminat Çıkışları) 13

14 TEMİNATLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR-2 Piyasa İşletmecisi her gün saat 14:30 a kadar ertesi güne ait katılımcı bazında sunulması gereken toplam ve nakit teminat tutarına ilişkin gerekli hesaplamaları yapar ve piyasaya duyurur. Bir piyasa katılımcısının sunmuş olduğu minimum nakit teminat tutarı ile toplam teminat tutarının, sağlaması gereken seviyenin altına düşmesi durumunda, Piyasa İşletmecisi tarafından saat 16:00 a kadar teminat tamamlama(margin Call) çağrısı yapılır. Piyasa katılımcısı tarafından sunulan; Teminat Mektupları 10:30 a kadar TEİAŞ a Diğer teminatlar 11:00 a kadar TAKASBANK a (Nakit, Döviz, DİBS) teslim edilir/gönderilir. TAKASBANK nezdindeki teminatlar TEİAŞ adına rehinlidir. 14

15 TEMİNATLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR-3 Katılımcılar tarafından gerçekleştirilecek piyasa faaliyetleri kapsamında; a) Toplam Teminat Tutarı, b) Minimum Nakit Teminat Tutarı (%50) kontrol edilmektedir Katılımcılar tarafından sunulması gereken teminat mektubu tutarının toplam teminat içerisindeki oranı azami %25 tir. 15

16 Türk Lirası, TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK KIYMETLER Döviz (ABD doları veya EURO) TL veya döviz cinsinden (ABD doları veya EURO) kesin ve süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri. (Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili) 16

17 NAKİT DIŞI TEMİNATLARIN DEĞERLENMESİ Teminat Çeşidi Değerleme Kriteri Açıklama Döviz TCMB Döviz Alış kuru 15:30 da açıklanan ertesi gün valörlü fiyat Hazine Bonosu TCMB tarafından ilan TCMB tarafından edilen fiyat yayımlanan ve Resmi Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyatlar Devlet Tahvili TCMB tarafından ilan TCMB tarafından edilen fiyat yayımlanan ve Resmi Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyatlar 17

18 DEĞERLEME KATSAYILARI Nakit/Nakitdışı Teminat Çeşidi Teminat Grubu Değerleme Katsayıları Nakit TL TL 1.00 Nakit Dışı Döviz DVZ 0.95 Nakit Dışı Hazine Bonosu HB 0.90 Nakit Dışı Devlet Tahvili DT 0.80 Nakit Dışı Dövize Endeksli DTE 0.80 Devlet Tahvili Nakit Dışı Teminat Mektubu TM 1,00 (TL) Nakit Dışı Teminat Mektubu TM 0,95 (AVRO ve USD) 18

19 DEĞERLEME KATSAYISI- ÖRNEK Örneğin katılımcı tarafından 100 USD yatırıldığını düşünelim. TCMB tarafından15:30 da ilan edilen ertesi gün valörlü fiyat üzerinden değerleme yapılır. Kur: 1,8020 1,8020x100USD=180,2.-TL (Piyasa Değeri) Çıkan piyasa fiyatına 0,95 değerleme katsayısı uygulanır. 180,2x0,95=171,19.-TL (Teminat Değeri) 19

20 TEMİNAT YATIRMA İŞLEMLERİ-1 Katılımcılar tarafından TAKASBANK ekranları kullanılarak teminat yatırma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikli ilgili katılımcının Takasbank nezdindeki serbest cari hesabında veya serbest deposunda bakiye olması gerekmektedir. I- NAKİT TEMİNATLAR Piyasa katılımcısının TAKASBANK nezdindeki 11 No lu Serbest Cari Hesabına EFT yapılır. Ekranlar vasıtasıyla 11 hesaptan teminat hesabına teminat yatırma işlemi gerçekleştirilir. (Katılımcılar tarafından) EFT işlemi esnasında 0132 no lu Banka Kodu, no lu Şube Kodu, Bankamız ekranlarından temin edilecek 26 haneli IBAN No, Katılımcı Unvanı, Mesaj Tipi olarak KRED yada KRED-TKAS bilgilerinin olması zorunludur. 20

21 TEMİNAT YATIRMA İŞLEMLERİ-2 II- NAKİT DIŞI TEMİNATLAR a) Dövizler (EURO ve USD): Katılımcı kendi USD ya da EUR hesabının bulunduğu banka aracılığı ile Takasbank ın Citibank nezdindeki hesaplarına döviz(teminat) yatırabilir. YP teminat yatırma işlemlerinde aşağıda belirtilen bilgilerin aracı bankaya muhakkak verilmesi gerekmektedir. USD için; Banka: Citibank New York Hesap no: Hesap adı: TAKASBANK A.Ş. BIC Kodu: TVSBTRIS Açıklama: Katılımcının EIC Kodu 21

22 TEMİNAT YATIRMA İŞLEMLERİ-3 II- NAKİT DIŞI TEMİNATLAR a) Dövizler (EURO ve USD): EUR için; Banka: Citibank Frankfurt Hesap no: Hesap adı: TAKASBANK A.Ş. BIC Kodu: TVSBTRIS Açıklama: Katılımcının EIC Kodu 22

23 TEMİNAT YATIRMA İŞLEMLERİ-4 b) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS ler) Başka bir banka hesabından Takasbank A.Ş. ye teminat olarak gönderilecek Devlet İç Borçlanma Senetleri (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu) için katılımcı tarafından ilgili bankaya verilecek talimatta yer alması gereken asgari unsurlar : Alıcı Banka Kodu: 0132 ( ) Alan Şube Kodu: Menkul Kıymetin ISIN Kodu: Menkul kıymetin piyasada işlem gördüğü kod Miktar : Gönderilen kıymetin nominal değeri Giriş Depo: 007 Alıcı Ad Soyad: Elektrik Şirketinin Ünvanı Alıcı Hesap No: Şirketin Takasbank nezdindeki serbest cari hesap numarasına ait IBAN No su 23

24 TEMİNAT ÇEKME SAATLERİ Nakit Teminatlar 14:30-15:40 Nakit Dışı Teminatlar 14:30-17:00 24

25 TEMİNAT ÇEKME İŞLEMLERİ Teminat çekme işlemleri TAKASBANK ekranları vasıtasıyla katılımcılar tarafından yerine getirilecektir. I- NAKİT TEMİNATLAR Katılımcının daha önceden TEİAŞ a bildirdiği aracı banka hesap numarasına EFT yapılır. II- NAKİT DIŞI TEMİNATLAR a) Dövizler (EURO ve USD): Katılımcının daha önceden TEİAŞ a bildirmiş olduğu aracı bankanın muhabir banka hesap no suna SWIFT ile gönderilir. b) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS ler) : Katılımcının daha önceden TEİAŞ a bildirmiş olduğu aracı banka nezdindeki yatırım hesabına EMKT yapılacaktır. 25

26 NAKİT TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI Saat 15:40 itibariyle piyasa katılımcısının teminat hesabında mevcut nakit teminatlar TAKASBANK tarafından nemalandırılır. Brüt faiz geliri üzerinden stopaj kesintisi yapılarak piyasa katılımcısı adına TAKASBANK tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır. Nema tutarı ertesi işgünü katılımcıların nakit teminat hesaplarına aktarılacaktır. 26

27 Avans ve Fatura Ödemelerine İlişkin Esaslar 27

28 BORÇ VE ALACAK ÖDEMELERİ Katılımcılar tarafından; a) Avans ve fatura ödemelerine ilişkin olarak birden fazla banka b) Alacakların tahsil edilmesi sürecinde ise sadece tek bir aracı banka ile çalışılacaktır. Piyasa katılımcısının alacaklarını tahsil edeceği aracı banka hesabını merkezi uzlaştırma bankasına ve Piyasa İşletmecisine yazılı olarak bildirmesi ve değişiklikler hakkında Piyasa İşletmecisine en kısa sürede bildirimde bulunması gerekmektedir. 28

29 AVANS ÖDEMELERİ Gün Öncesi Piyasası takas işlemleri (borçların kapatılıp alacakların ödenmesi süreci) T+1 de, Hafta sonu ve resmi tatil gününden önceki işgünü yapılan bildirimler için takas takip eden ilk işgünü, Hafta sonu ve resmi tatil gününde yapılan bildirimler için takas takip eden ikinci işgünü gerçekleştirilir. Yarım işgünleri tam gün tatil olarak kabul edilecek takas işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 29

30 AVANS ÖDEMELERİNİN YAPILMASI 1. Katılımcılar Takasbank nezdindeki serbest hesaplarına gönderdikleri nakitler ile borçlarını kapatırlar. 2. Katılımcıların serbest hesaplarına gerçekleştirecekleri EFT işlemi esnasında 0132 no lu Banka Kodu, no lu Şube Kodu, Bankamız ekranlarından temin edilecek 26 haneli IBAN No, Katılımcı Unvanı, Mesaj Tipi olarak KRED yada KRED-TKAS bilgilerinin olması zorunludur. 3. Piyasa katılımcısı tarafından Takasbank ekranları kullanılmak suretiyle 11 no lu Serbest Hesabından avans borcu kapanacaktır. 30

31 Takasbank Ekranları Vasıtasıyla Katılımcı Tarafından Gerçekleştirilebilecek Ödemeler Katılımcı 11 No lu Serbest Hesabı üzerinden; avans borcu, fatura borcu, avans temerrüt borcu, fatura temerrüt borcu, Takasbank komisyon borcu ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecektir. 31

32 AVANS ÖDEMELERİ Gün öncesi piyasası dengeleme faaliyetlerine ilişkin ödemeler; a) Piyasa katılımcısı tarafından ertesi işgünü en geç saat 15:00 a kadar, (Borçların ödenmesi) b) Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcısına ertesi işgünü en geç 17:00 a kadar (Alacakların katılımcının aracı banka hesabına gönderilmesi) gerçekleştirilir. 32

33 AVANS ÖDEMELERİNİN YAPILMASI Gün Öncesi Piyasası işlemlerine ilişkin borç kapama son saati 15:00 dır. İlk alacak dağıtımı saat 15:00 da yapılır ve ardından katılımcı tarafından bildirilen aracı banka hesabına veya temlik ödemesi var ise ilgili hesaba otomatik EFT gerçekleştirilir. 33

34 AVANS ÖDEMELERİNİN YAPILMASI Saat 15:00 dan sonra kapatılan borçlar için temerrüt faizi hesaplanır. Saat 15:00 dan sonra gecikmeli olarak kapatılan borçlar için alacak dağıtımı katılımcının 11 No lu serbest hesabına yapılacak ve bu tutara bloke konulacaktır. Bloke konan alacakların dağıtımı ise saat 17:00 da gerçekleştirilecektir. Saat 17:00 dan sonra borç kapama ve alacak dağıtımı yapılmayacak, ilgili süreçler ertesi işgünü gerçekleştirilecektir. 34

35 AVANS ÖDEMELERİNİN YAPILMAMASI-1 Borç Kapama Son Saati olan Saat 15:00 itibariyle Takasbank tarafından ; a) Katılımcının 11 No lu Serbest hesabında bulunan bakiyeden temerrütsüz olarak otomatik borç kapama yapılır. b) Katılımcının nakit teminat fazlası kontrol edilerek, mevcut bakiye ile temerrütsüz olarak otomatik borç kapama yapılır. c) Nakit teminat fazlası yok ise nakit teminattan temerrütlü borç kapama işlemi yapılır. Temerrüt faizine ilişkin bedeller her ay sonu itibariyle ilgili piyasa katılımcısına faturalanır. 35

36 AVANS ÖDEMELERİNİN YAPILMAMASI-2 Katılımcının temerrüt borcu Takasbank taki serbest hesapta bulunan bakiyenin, Takasbank ekranındaki avans temerrüt borcu ödeme kısmının seçilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Temerrütlü kapama nedeniyle eksilen teminat için saat 16:00 a kadar TEİAŞ tarafından ilgili katılımcıya teminat tamamlama çağrısı yapılır. Kendisine teminat tamamlama çağrısı yapılan bir piyasa katılımcısının ilgili piyasa faaliyetlerine devam edebilmesi için eksik teminatı yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde tamamlaması gerekmektedir. 36

37 AVANS ÖDEMELERİNE İLİŞKİN TEMERRÜT CEZASININ HESAPLANMASI Borç kapama son saatinden (15:00) sonra kapatılan tüm borçlar için temerrüt faizi hesaplanır. Saat 15:00-17:00 arasında kapatılan borçlar için: 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine göre belirlenen faiz oranının % 50 si, Saat 17:00 ve izleyen günlerde kapatılan borçlar için: 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine göre belirlenen faiz oranı nispetinde 37

38 AVANS ÖDEMELERİNE İLİŞKİN TEMERRÜT CEZASININ HESAPLANMASI-2 Asgari temerrüt matrahı 50.-TL, asgari temerrüt faizi ise 5.-TL dir. Katılımcının temerrüt borcu Takasbank taki serbest hesapta bulunan bakiyenin, Takasbank ekranındaki avans temerrüt borcu ödeme kısmının seçilmesi suretiyle gerçekleştirilir. 38

39 FATURA ÖDEME İŞLEMLERİ Uzlaştırmaya ilişkin fatura bedelleri, piyasa katılımcıları tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden 6 işgünü içerisinde Takasbank nezdindeki cari hesaplarına gönderilir ve Takasbank ekranları vasıtasıyla ödenir. (Borç kapama) Piyasa katılımcıları tarafından Piyasa İşletmecisine iletilen faturaların bedelleri, Piyasa İşletmecisi tarafından en geç fatura tebliğ tarihini takip eden yedinci iş günü içerisinde, fatura tebliğ tarih ve sırasına göre, Piyasa İşletmecisinin merkezi uzlaştırma bankasındaki hesabından, katılımcının aracı banka hesabına gönderilmesi suretiyle ödenir. (Alacak dağıtımı) 39

40 FATURA ÖDEME İŞLEMLERİ Piyasa katılımcısının alacağının ödenmesi için alacağını Piyasa İşletmecisine faturalandırması gerekmektedir. Fatura ödemeleri için alacak dağıtımı süresi PMUM onayı ile başlayacaktır. PMUM un alacak kayıtlarını onaylamasını takip eden 7. işgünü içinde alacak dağıtımı yapılacaktır. Fatura borcu, katılımcının Takasbank nezdindeki 11 no lu serbest hesabından, Fatura Borcu Ödeme alanının seçilmesi ile gerçekleştirilecektir. 40

41 FATURA ÖDEMELERİNİN YAPILMAMASI Fatura bedelinin, fatura tebliğ tarihini takip eden altı işgünü içerisinde ödenmemesi halinde temerrüt faizi uygulanacaktır. Temerrüt faizi oranı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır. Asgari temerrüt matrahı 50.-TL, asgari temerrüt faizi ise 5.-TL dir. Temerrüt faizine ilişkin bedeller her ay sonu itibariyle ilgili piyasa katılımcısına faturalanır. 41

42 FATURA ÖDEMELERİNİN YAPILMAMASI Temerrüt durumuna düşen piyasa katılımcısına ilişkin olarak; a) Takasbank tarafından katılımcının teminatlarına başvurularak borçlarına mahsup edilir. b) TEİAŞ tarafından 16:00 a kadar katılımcıya teminat tamamlama çağrısı yapılır. Katılımcının bir sonraki iş günü saat 10:30 a kadar teminat mektuplarını, 11:00 a kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatlarını tamamlaması istenir, Kendisine teminat tamamlama çağrısı yapılan bir piyasa katılımcısının ilgili piyasa faaliyetlerine devam edebilmesi için eksik teminatı yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde tamamlaması gerekmektedir. 42

43 NAKİT TAKASI VE TEMİNAT YÖNETİMİ KOMİSYONLARI a) Teminat Yönetimi Hizmet Bedeli: Katılımcının toplam nakit dışı teminatlarından yıllık olarak binde bir, b) Nakit Takas Hizmet Komisyonu: Katılımcının ilgili ay için piyasada işlem yapmış olduğu toplam ticaret hacmi üzerinden yüzbinde beş oranında aylık periyotta tahsil edilecektir. c) Fon Yönetimi Komisyonu: TL cinsinden nakit teminatların nemalandırılması hizmeti karşılığında elde edilen brüt nema tutarı üzerinden yüzde üç oranında işlem anında tahsil edilir. Katılımcılar adına gerçekleştirilen kıymet ve nakit transferleri ile ödemelere ilişkin EFT, EMKT ve SWIFT ücretleri ise aylık periyotta katılımcılar tarafından ayrıca ödenecektir. 43

44 TAKASBANK KOMİSYONLARININ ÖDENMESİ Piyasa katılımcılarına TAKASBANK ekranları vasıtasıyla elektronik olarak bildirilen hizmet bedelleri, bu bedelin tebliğ tarihini takip eden altı işgünü içerisinde Takasbank a ödenir. Ödemeler katılımcının 11 no lu serbest hesabında yer alan bakiyenin, katılımcıların Takasbank ekranlarından Takasbank Komisyon Borcu Ödemesi kısmının seçilmesi ile gerçekleştirilir. Piyasa katılımcılarına TAKASBANK ekranları vasıtasıyla elektronik olarak bildirilen hizmet bedelleri, bu bedelin tebliğ tarihini takip eden altı işgünü içerisinde Takasbank a ödenir. Bu süre zarfında ödenmeyen komisyonlar için; Takasbank tarafından 6. işgünü saat 17:15 te ilgili katılımcının Takasbank nezdindeki 11 No lu Serbest Cari Hesabından, TL lik Takasbank komisyonu teminatından, temerrütsüz borç kapama yapılır TL yi aşan hizmet bedelleri için ise ilgili bedellerin katılımcıya tebliğ edildiği tarihi takip eden 7. işgününden itibaren katılımcının 11 No lu Serbest Cari Hesabı ndaki bakiyeden Takasbank tarafından temerrütlü borç kapama işlemi yapılacaktır. 44

45 PİYASA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SAATLER-1 Günbaşı Otomatik Nema Dağıtımı (Nemalar otomatik olarak TL nakit teminat hesabına aktarılır.) 09:30 PİYASA AÇILIŞI 09:30-11:30 PMUM tarafından katılımcı tekliflerinin toplanması 10:30 Piyasa katılımcılarına yapılan teminat tamamlama çağrısına istinaden eksik kalan teminat mektubu tutarlarının katılımcılar tarafından PMUM a yatırılması 11:00 Piyasa katılımcılarına yapılan teminat tamamlama çağrısına istinaden eksik kalan teminat mektubu dışındaki teminat tutarlarının katılımcılar tarafından Takasbank a (TVS) yatırılması 11:00 (*) Tüm katılımcılara ait değerlenmiş toplam teminat ve nakit teminat tutarı bilgisinin TVS tarafından PMUM a bildirimi 11:30-12:00 PMUM tarafından teminat kontrolünün yapılması 12:00-13:00 Eşleştirme ve fiyat belirleme 13:00-13:30 İtirazlar 13:30-14:00 İtirazların değerlendirilerek, sonuçların katılımcılara bildirilmesi 45

46 PİYASA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SAATLER-2 14:30 PİYASA KAPANIŞI / TAKAS BAŞLANGICI 14:30 PMUM tarafından TVS ye o günkü borç-alacak bilgileri ile ertesi güne ilişkin olarak katılımcı bazında bulundurulması gereken teminat tutarı bildirilir. 14:30-15:40 Piyasa katılımcılarına ait nakit teminatlar katılımcılar tarafından çekilebilir 14:30-17:00 Nakit dışı teminatlar çekilebilir. 15:00 Borç kapama son saati / Temerrüt Başlangıç Saati 15:00 Alacak Dağıtımı Başlangıcı / Serbestleşen Alacakların EFT ile katılımcıların aracı banka hesaplarına gönderilmesi-1. EFT 15:40 Nakit teminatın nemalandırılması 16:00 PMUM tarafından teminat tamamlama çağrısının yapılacağı son saat 17:00 Temerrütlü Borç Kapama Son Saati 17:00 Alacak Dağıtımı Son Saati / Serbestleşen Alacakların EFT ile katılımcıların aracı banka hesaplarına gönderileceği son saat.-2. EFT Günsonu Piyasa katılımcılarına ait teminatlara ilişkin olarak o gün duyurulan fiyat üzerinden teminat değerlemesi yapılır. 46

47 KATILIMCI EKRANLARI 47

48 KATILIMCI EKRANI ANA MENÜSÜ 48

49 AVANS İŞLEMLERİ 49

50 ÖDEME İŞLEMLERİ 50

51 TEMİNAT İŞLEMLERİ 51

52 FATURA İŞLEMLERİ 52

53 RAPORLAR 53

54 ÇIKIŞ 54

55 TEMİNAT YATIRMA İŞLEMLERİ GİRİŞ EKRANI-1 55

56 TEMİNAT YATIRMA İŞLEMLERİ GİRİŞ EKRANI-2 56

57 TEMİNAT ÇEKME İŞLEMLERİ GİRİŞ EKRANI 57

58 TEMİNAT YATIRMA /ÇEKME İŞLEMLERİ GİRİŞ EKRANI / ONAY BEKLEYENLER 58

59 TEMİNAT İŞLEMLERİ ONAY EKRANI 59

60 AVANS BORÇ ALACAK İZLEME EKRANI 60

61 AVANS BORÇ ALACAK İZLEME EKRANI - RAPOR 61

62 AVANS TEMERRÜT BORÇ / ALACAK İZLEME EKRANI 62

63 AVANS TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORLAMA EKRANI 63

64 AVANS TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORU 64

65 ÖDEME İŞLEMLERİ EKRANI 65

66 FATURA BORÇ / ALACAK İZLEME EKRANI 66

67 FATURA TEMERRÜT BORÇ / ALACAK İZLEME EKRANI 67

68 FATURA TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORLAMA EKRANI 68

69 FATURA TEMERRÜT BORÇ / ALACAK İZLEME RAPORU 69

70 RAPOR EKRANLARI 70

71 HESAP EKSTRESİ 71

72 HESAP EKSTRESİ (KATILIMCI IBAN NO) 72

73 TEMİNAT HAREKET RAPORU 73

74 TEMİNAT HAREKET RAPORU 74

75 TEMİNAT BAKİYE RAPORU 75

76 76

77 TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI İZLEME RAPORU 77

78 KATILIMCI HESAP TEMLİK BİLGİLERİ EKRANI 78

79 KATILIMCI HESAP TEMLİK BİLGİLERİ EKRANI -RAPOR 79

80 KOMİSYON RAPORU EKRANI 80

81 KOMİSYON DETAY RAPORU 81

82 TEŞEKKÜRLER 82

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 SUNUM İÇERİĞİ TAKASBANK VE FONKSİYONLARI MERKEZİ KARŞI TARAF ELEKTRİK PİYASASI TEMİNAT YÖNETİMİ VE TAKAS HİZMETLERİ DOĞALGAZ PİYASASINDA

Detaylı

MERKEZİ UZLAŞTIRMA BANKASI - KATILIMCI ANLAŞMASI

MERKEZİ UZLAŞTIRMA BANKASI - KATILIMCI ANLAŞMASI MERKEZİ UZLAŞTIRMA BANKASI - KATILIMCI ANLAŞMASI Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

MERKEZİ UZLAŞTIRMA BANKASI - KATILIMCI ANLAŞMASI

MERKEZİ UZLAŞTIRMA BANKASI - KATILIMCI ANLAŞMASI MERKEZİ UZLAŞTIRMA BANKASI - KATILIMCI ANLAŞMASI Bu Sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. ELEKTRİK PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Dengeleme ve Uzlaştırma Faaliyetine İlişkin Alacaklar ve Haklar. Teminatlar temlik edilemez. TL-10 yıl süre. Avans ödemeleri günlük/aylık

Dengeleme ve Uzlaştırma Faaliyetine İlişkin Alacaklar ve Haklar. Teminatlar temlik edilemez. TL-10 yıl süre. Avans ödemeleri günlük/aylık Piyasa Katılımcıları Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde PMUM nezdinde belirli bir döneme

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

CİHET AKTAŞ TEİAŞ ELEKTRİK PİYASA HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİNANS VE VADELİ İŞLEMLER MÜDÜRÜ

CİHET AKTAŞ TEİAŞ ELEKTRİK PİYASA HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİNANS VE VADELİ İŞLEMLER MÜDÜRÜ CİHET AKTAŞ TEİAŞ ELEKTRİK PİYASA HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİNANS VE VADELİ İŞLEMLER MÜDÜRÜ Gündem GENEL BİLGİLER AVANS ÖDEMELERİ Avans Ödeme Bildirimleri Avans Ödeme Bildirimindeki Kalemler Avans

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT

Detaylı

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelge No : 2005/7 Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005 Yürürlük Tarihi : 26.01.2005 Konusu : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Yapılan Değişiklikler : 01.07.2009 tarihli, 2009/89 No lu Genelge ile

Detaylı

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ TESLİMAT Vade sonunda, son işlem günü seans sonu itibariyle açık olan pozisyonlar için sözleşmede belirtilen esaslar

Detaylı

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar Genelge No : 90 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü 4 fc Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar,

Detaylı

2- Test günü sonunda bankaların aktarıcı bilgisayar sistemlerinde gün sonu işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

2- Test günü sonunda bankaların aktarıcı bilgisayar sistemlerinde gün sonu işlemlerini yapmaları gerekmektedir. EK-2 GENEL TEST YORDAMI Test başlangıcında testte kullanılacak kıymetlerde bankaların EMKT sistemindeki depo bakiyeleri sıfır (0) olacaktır. Tüm test üyeleri için MKK sisteminde DBDEPO hesabında, Takasbank

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap

Detaylı

Takasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri

Takasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri Takasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran Hesap İşlemleri ve Raporlama Hesap Açma Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 30.05.2013. Konu: Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişikliği

İDARE MERKEZİ ANKARA, 30.05.2013. Konu: Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişikliği İDARE MERKEZİ ANKARA, 30.05.2013 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/ Konu: Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişikliği İlgi: Nisan 2004 tarihli Açık Piyasa

Detaylı

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Genelee No: 191 İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00. Faks: (0212) 298 25 00 istanbul, 29 Aralık 2003

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Deneme Sınavı 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI

TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Bu Uygulama Esaslarının amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Saklama Sözleşmesi ve Kaydi Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) MTK nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak yerine getirdiği işlemleri nedeniyle

Detaylı

TEMİNAT USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

TEMİNAT USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI Kapsam MADDE 2 (1) Bu Usul ve Esaslar; gün öncesi piyasasına, gün içi piyasasına, dengeleme güç piyasasına ve mali uzlaştırma işlemlerine ilişkin, piyasa katılımcılarının sunmaları gereken teminatlara

Detaylı

Kaynaklarından. Desteklenmesi. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı

Kaynaklarından. Desteklenmesi. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin i i Desteklenmesi Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Cemal Çelik Giriş Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal,

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Ürünün Adı/Tanımı KATILIM FONU (TL/Yabancı Para/Kıymetli Maden) Adı Tutarı/Oranı 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Kıymetli Maden Teslimi 4. Referans Mektubu Ücreti 5. Teminat Mektubu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 18 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28415 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/4/2009

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Varlıklar toplamı 9,930,654 9,168,841

Varlıklar toplamı 9,930,654 9,168,841 31 ARALIK 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇO Varlıklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Hazır değerler 10,380 5,210 A, Kasa - - B, Bankalar 10,380 5,210 C, Diğer hazır değerler - - II- Menkul kıymetler 9,920,274

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Süresi (Vadesi) 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Hesap Durum Belgesi 4. İstanbul Altın Borsası Kıymetli Maden

Detaylı

TL bilgisi,puan bilgisi)

TL bilgisi,puan bilgisi) ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,

Detaylı

Page 1. Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri. SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi. Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran

Page 1. Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri. SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi. Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar, arşivleme maliyetleri, onaylı olarak talep edilen

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

Page 1. Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri. SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi. Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran

Page 1. Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri. SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi. Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran Hesap İşlemleri ve Raporlama Hesap Açma Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELİŞİNDEN GETİRİ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2020) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ TEMİNAT VE RAPORLAMA HİZMETİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ TEMİNAT VE RAPORLAMA HİZMETİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ TEMİNAT VE RAPORLAMA HİZMETİ PROSEDÜRÜ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1- Bu Prosedürün

Detaylı

DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ

DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ 30/09/2009 1 Gündem Piyasanın Gelişimi Gün Öncesi Planlama Dengeleme Güç Piyasası Saatlik Uzlaştırma Denge

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

TPP nda işlem yapmak isteyen Aracı Kuruluşların, TPP Taahhütnamesi ni imzalamaları gerekmektedir.

TPP nda işlem yapmak isteyen Aracı Kuruluşların, TPP Taahhütnamesi ni imzalamaları gerekmektedir. 22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) Takasbank Para Piyasası (TPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II

VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Akdeniz Cad. Birsel İş Merkezi No:14 Daire: 601 Alsancak 35210 İZMİR Telefon: +90-232-481-1081 Fax: +90-232-445-6185

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar; Ek İşlem Kuralı Değişiklikleri L.3 - Genel Kurul Blokaj İşlemleri Yeni: K.4- Genel Kurul Blokaj İşlemleri Eski L. YATIRIMCI İŞLEMLERİ L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar Hizmet Türü Hizmet Bedeli OPERASYON İŞLEMLERİ CUT OFF TIME:Transfer işlemlerinin saat kaça kadar yapılacağını ifade eder. Belirlenen saatlere uyulma, mesajların ilgili formatta olması kaydıyla, işlemin

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

NAKİT KREDİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA PROSEDÜR

NAKİT KREDİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA PROSEDÜR NAKİT KREDİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA PROSEDÜR Sayfa 1/13 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İHALELERİNE KATILIM ESASLARI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İHALELERİNE KATILIM ESASLARI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İHALELERİNE KATILIM ESASLARI 7 Kasım 2016 DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İHALELERİNE KATILIM ESASLARI Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2005/21 Çıkarıldığı Tarih : 05.08.2005 Yürürlük Tarihi : 05.08.2005 Konusu : Üyelerin Pozisyon

Detaylı