Çevre Koruma Ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre Koruma Ve Temizlik İşleri Müdürlüğü. 2013 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Çevre Koruma Ve Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunları ile verilen yetkiler çerçevesinde bölgemizde yaşayan vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için halkın çevre ile ilgili ihtiyaçlarını da göz önüne alarak denetimler yaparak ve gerekli tedbirleri almaya çalışarak yerine getirmektir. Temizlik işleri Müdürlüğü 2013 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2013 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur Nurşen ÖZSU Temizlik İşleri Müdürü Sayfa 1 / 6

2 I) GENEL BİLGİLER A) Misyon ve Vizyon Misyon: 3700 hektarlık belediyemiz sınırları içerisinde yapılan kent temizlik hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını denetlemek. Çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteynerlerinin her zaman sağlam ve temiz olmasını sağlamak. İnsan sağlığını tehdit eden sinek (kara-sivri) ve haşerelerle sürekli mücadele etmek. Devlet ekonomisine katkı sağlayan geri dönüşüm atıkları ile ilgili olarak; kurumumuz ile Çevre Bakanlığından onaylı bir özel firma arasında yapılan protokol doğrultusunda; bahsi geçen atıkları okullar, resmi kurumlar, market ve bürolardan toplamak. Ayrıca bu çalışmayı tüm mahallerimize yaygınlaştırmak Belediyemizin müdürlüğümüze sunduğu imkânları en verimli bir şekilde kullanmak... Vizyon: Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan halkın sağlıklı, temiz bir kentte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için gerekli çalışmaları yapmak. Bu konuda halkı bilinçlendirmek B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Evlerde ve iş yerlerinde çıkan katı atıkların toplanması ve katı atık depolama alanına naklinin sağlanması, Cadde ve sokakların süpürülmesi, Bulvar cadde ve refüjlerdeki tretuarlar, diplerinin temizlenmesi, yıkanması ve boyanması Mahalle aralarına kurulan semt pazaryerlerinin temizlenmesi ve yıkanması, Çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteynır taleplerinin karşılanması, kırılan, bozulan konteynırların tamiri ve bakımı ile yıkanması işleminin yapılması, Haşere (sivrisinek, karasinek, hamam böceği, bit, pire vb.) ve kemirgen (fare, sıçan) ile dış ve iç mekânlarda ilaçlı mücadele yapmak İbadet yerleri, eğitim kurumları, sağlık hizmetleri yapan kurumları bir program dâhilinde ilaçlanmasının yapılması Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak Kanalizasyon şebekesine bağlı olmayan yerleşim yerlerinin fosseptiklerinin vidanjörlerle alınarak arıtma tesisine taşınması Mevcut kanalizasyon ağı içerisinde oluşabilecek tıkanıklıkların açılarak akışın sağlanması Oluşabilecek su baskınları ve yağmur suyu ile su alan zemin katların dalgıç pompalar yardımıyla tasfiyesinin yapılması Mahalle cadde ve sokaklarında bulunan yolların periyodik olarak arozözle sulanması, oluşabilecek sağlıksız durumların önlenmesi Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklâm araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak Çöp konyteynerlerini anti bakteriyel ilaçlar ile makinelerce temizlemek. Protokol imzaladığımız geri dönüşüm firmasının çalışmalarını denetlemek. Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi Fiziksel Yapı Temizlik işleri müdürünün odası Temizlik işleri müdürlüğü memur personel odası Çevre sağlığı koruma ve kontrol birimi odası İşçiler odası 1 adet depo (ilaçlar ve alet-edevatlar için) Sayfa 2 / 6

3 Sunulan Hizmetler Mahallelerimizde kullanılmayacak durumda olan çöp konteynırlarının yenisi ile değiştirilmiş bu çalışmalarda da 300 adet 800 lt lik ve 400 adet 400 lt lik çöp konteynırı kullanıma sunulmuştur. Ayrıca çöp konteynırlarının teker ve kapak tamiri yapılarak kullanıma devam edilmesi sağlanmıştır. Belediyemiz sınırları içerisindeki 20 adet ilköğretim ve lise okullarında eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce genel temizlik ve ilaçlama hizmeti götürülmüştür. Bu çalışma her yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisinde ibadet yuvası olan 39 adet camilerde de Ramazan ayı ve Camiler Haftası başlamadan önce yine genel temizlik ve ilaçlama hizmeti götürülmüştür. Bu çalışmalarımız da her yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisinde günde 80 ton çöp toplanmakta ve depolama alanına nakledilmektedir yılı içerisinde alınan yol süpürme aracı ile anayolu, cadde ve bulvar yolları süpürülmekte, işçilik ve masraflar en aza indirilerek tasarruf sağlanmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisinde 130 sokağa süpürge ile temizleme hizmeti götürülmekte, Belediyemiz sınırları içerisinde sinekle mücadelenin ilk aşaması olan larva mücadelesi yılın 10 ayı yapılmaktadır. 1 Mayıs 01 Kasım tarihleri arası sivri ve karasinek ile mücadele çalışması kapsamında her mahalleye günde ve 2 günde 1 sıra gelecek şekilde 3 adet araç üstü ULV cihazı ile ilaçlama gerçekleştirilmiş olup sezon boyunca 50 tur ilaçlama çalışmasında ortalama lt. ilaç kullanılmıştır. Elde taşınabilir termal fog sisleme makinesi ile rezidüel ilaçlama yapılmakta ani müdahale gerektiren jit alanların kontrol altına alınması sağlanmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisinde hafta da 2 adet mahalle aralarına kurulan semt Pazar yerlerinin temizliği, yıkanması ve ilaçlanması işi de sürekli olarak yapılmaktadır. 300 adet mahalle ve cadde üzerine çöp sepetleri konulmuştur. Konteynır olarak cevap veremediğimiz mahallelerde 805 adet bidon kullanılmıştır. 3 adet seyyar tuvalet yaptırılarak günü birlik semt pazarlarına konularak temizliğin daha iyi yapılması sağlanmıştır. Hayvan pazarının temizlenmesi, bit ve pireye karşı ilaçlanması, Kanalizasyon keson ve bacalarının ilaçlanması, Bölgemizin tarım alanı yoğunluğu olması sebebi ile 1000 adet sera havuzlarında larva mücadelesinin yapılması, Alata deresinin temizliği ve ilaçlanması, Sahil Bandının temizliği ve ilaçlanması, İlçemizin büyük bölümünde kanalizasyon bulunmadığından, o bölgelerin fosseptikleri vidanjörle çekilip arıtma tesisine taşınması, alınan bölgelerin ilaçlanması, Apartman bodrumlarında yağmurdan dolayı oluşan su birikintilerinin alınıp, yerinin ilaçlanması, Arazide bulunan durgun suların ilaçlanması, Su arazöz aracı ile şehir merkez ve tozlu yolların sürekli sulanarak tozlu ortamdan kurtarılması, Alınan bir adet dezenfektan makinası ile yaklaşık 940 lt. anti bakteriyel ilaçla şehrin belirli bölgelerinde bulunan konteynerlerin, balık hali v.b. kötü koku oluşturabilecek ortamların basınçlı pürkürtme yöntemi ile dezenfekte edilip tam hijyenin sağlanması. Ayrıca çöplük alanının kötü kokularının giderilmesi için ve cadde, sokaklardaki kanalizasyon bacalarından, fosseptik koku giderici atılarak, kentin kötü kokulara maruz kalması önlenmiştir. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Sayfa 3 / 6

4 Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32. md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir. II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri Kanunların verdiği yasal dayanaklar içinde hizmetleri yürütmek, Kurumun stratejik planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesine idaremizce uymak, Gelen-giden evrakları usulüne uygun kayıt etmek işlemleri ivedilikle sonuçlandıracak şekil olan bilgisayar ortamına geçmek, Temizlik hizmetlerini yürütürken teknolojinin gerekliliği olan tüm hizmet araçlarını kullanmak, Çevre sağlığı hizmetleri açısından da yine teknolojinin gerekliliği olan araç ve ilaçları kullanmak, Ekonomiye çok büyük katkı sağlayan geri kazanılabilir atıkların toplanmasını belediyemize bağlı tüm mahallelerde yaygınlaştırmak, B- Temel Politikalar ve Öncelikler Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak İdarenin içerisinde çalışan tüm amir ve işçi personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak Diğer Hususlar III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER A) Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları 2013 mali yılı hesap iş ve işlemleri ile ilgili evraklar hazırlanarak,merkezde incelenmek üzere istendiğinde Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğünde muhafaza edilmektedir. 4. Diğer Hususlar B- PERFORMANS BİLGİLERİ Sayfa 4 / 6

5 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri: Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak İlçemizin genel temizliği, ilaçlama, çöp toplama vb. hizmetleri yürütülmektedir. 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan direk alınmaktadır. 5- Diğer Hususlar, 2013 yılı içinde toplam 700 adet galvanizli çöp konteyneri alımı yapılarak ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklara dağıtılmıştır. Ayrıca 805 adet çöp bidonu alınarak kırsal kesimlerde kullanılan bidonların kullanılamaz hale gelenleri ile değiştirilmiştir. HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ Halk sağlığı ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin görev ve yetkiler çerçevesinde belediyemiz sınırları içerisinde sivrisinek, karasinek, fare, pire vb. haşerelerle mücadele çalışmalarını yürütmektedir Yılı Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanılan İlaç Miktarları: Kullanılan Yerler Karasinek Sivrisinek Kullanılan İlaç Miktarları (Kg.-Lt.) 1980 lt. IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A- Üstünlükler Teknolojik ve elektronik olanaklardan yeterince yararlanmak Personeller arası uyumlu çalışma. İş akış şemasının var olması B- Zayıflıklar Yeterli sayıda teknik eleman ve ekipman olmaması, Sayfa 5 / 6

6 Hizmet binasının yetersiz olması, C- Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER: Birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderecek ve Belediyemiz hizmetleri ile ilgili birimler arası bilgi akışını sağlanması. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Temizlik İşleri Şefi/Y.YILDIRIM NURŞEN ÖZSU Temizlik İşleri Müdürü Sayfa 6 / 6

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU........ 8 I. GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ, GÖREV ve

Detaylı

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 Sayılı

Detaylı

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 - GENEL BİLGİLER A - Misyonumuz ve Vizyonumuz Misyonumuz: Mustafakemalpaşa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde

Detaylı

O.Nejat KEYKUBAT Özel Kalem Müdür V. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2007 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐNĐN SUNUŞU

O.Nejat KEYKUBAT Özel Kalem Müdür V. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2007 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐNĐN SUNUŞU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2007 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐNĐN SUNUŞU Belediyeler, hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile diğer Kanunların verdiği

Detaylı

ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Đmar Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. DÜZİÇİ İLÇESİ Yarbaşı Belediye Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU ( 01.01.2014 31.12.2014 ) ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU T.C. YARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 237

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 237 18.12.2009 tarihinde Katı Atık Düzenli Depolama Alanı inşaat ihalesi yapılmıştır. 3.898.000 TL bedelle tesisin inşaatı tamamlanmıştır. 160.000 nüfusun çöp hizmetini karşılayabilecek kapasitededir. 15.03.2011

Detaylı

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Değerli Meclis Üyeleri Zaman hızla akıp gidiyor Zamanı durdurabilmek ise mümkün değil. Bitmekte olan bir gün hem yitirilen zamanı, hem de yaşanması muhtemel

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan olmak. Musafa Kemal ATATÜRK İsa YILDIRIM AKSU BELEDİYE BAŞKANI Sevgili halkımız, Değerli

Detaylı

HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Belediyeler, hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun verdiği yetkiler doğrultusunda yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sunmalı

Detaylı

BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39

BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39 BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4 43 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 44 56 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, 17/03/2006

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU Rize 2013 SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, Birliğimiz,

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER 1-14 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2012 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2012 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ......1 I- GENEL BİLGİLER...2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev

Detaylı

diğer müdürlüklerin kontrolü Başkan Yardımcısı, Birim Müdürlükleri ve Komisyonlar tarafından kontrol sistemiyle yürütülmektedir.

diğer müdürlüklerin kontrolü Başkan Yardımcısı, Birim Müdürlükleri ve Komisyonlar tarafından kontrol sistemiyle yürütülmektedir. ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini,

Detaylı