İTFAİYE TEŞKİLLERİ YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTFAİYE TEŞKİLLERİ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 İTFAİYE TEŞKİLLERİ YÖNETMELİĞİ İnsan, gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak gerçek dostu görendir. Mevlana Türkiye de itfaiyelerin kurumsallaşması için çağdaş bir yasaya ihtiyaç bulunmaktadır. Köklü bir değişiklik yapılmadıkça itfaiye su dağıtan, bahçe sulayan, baca temizleyen kurum dışına çıkamayacaktır. İtfaiye kurumları ile ilgili tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik, nihayet Resmi Gazete nin gün ve sayılı baskısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından İtfaiye Daire Başkanlıklarının da görüşü alınarak yenilendiği belirtilen yönetmeliği, çağdaş bir itfaiye yönetmeliği olarak kabul etmek oldukça zordur. Yeni yönetmelikte birkaç şekilsel değişikliğin dışında yenilik denebilecek bir husus bulunmamaktadır. Kanunların sınırladığı çerçeve içerisinde, yenilikler diyemeyeceğimiz bazı değişiklikler yapılmıştır. Türkiye de itfaiye hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve koordinasyonunun sağlanması, henüz çözülmemiş birçok sorunu barındırmaktadır. İtfaiyelerin daha iyi duruma gelmemesinde en büyük faktör, yasal düzenlemelerdir. Çağdışı diyebileceğimiz yasal düzenlemeler nedeniyle, itfaiye gerçek kimliğine şimdiye kadar ulaşamamıştır. Belediye teşkilatını düzenleyen kanunun 48. maddesinde, itfaiye tali bir birim gibi ele alınmıştır. Halbuki itfaiyenin, dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki örneklerine uygun olarak başlı başına ayrı bir kanun ile düzenlenmesi gerekir. İtfaiyelerin kurumsallaşması için yönetmelik değil yeni bir yasa çıkarılmalıdır. Çıkarılan yönetmelik, yürürlükteki çağdaş olmayan kanunların sınırladığı çerçeve içerisinde boğulan itfaiyecilik mesleğini tanımlamayan, sadece çalışma esaslarını açıklayan bir yönetmeliktir. Öncelikle itfaiyecilik mesleğinin kanunla tanımlanması, özlük haklarının iyileştirilmesi, mesleğin, getirdiği riskler göz önüne alınarak yardımcı hizmetler sınıfından ayrılması gerekir. İtfaiyeler özerk olmalıdır. Gerek kanunda, gerekse de yönetmelikte itfaiye teşkilatı, görev ve sorumluluk bakımından belediyelerin iradesine bırakılmış- 119

2 tır. Halbuki, itfaiye belediyeye bağlı, ancak özerk bir kuruluş olmalıdır. Kadrolarını kendisi tespit etmeli, personelini kendisi seçip almalı ve bütçesini kendisi yapmalı; bu suretle hizmete yönelik teşkilatlanma, personel kadro tespiti ve temini ile personelin ücret ve sosyal haklarını yeterli bir şekilde yerine getirmeli, bunun için de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda değişiklik yapılarak ayrı bir İtfaiye Hizmetleri Sınıfı oluşturulmalıdır. Avrupa Birliği (AB) ne girmek için bin bir takla atan zihniyet, itfaiyeyi hala sadece yangına su sıkan kurum olarak nitelendirmektedir. Yasal düzenlemelere göre itfaiyemiz, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi önleme, kurtarma, eğitim ve söndürme görevini yapan bir kuruluş değil; yangın söndüren ve belediye başkanının verdiği emirleri yerine getiren bir kurum olarak tarif edilmektedir. Gerçek itfaiye; önce yangını önleyecek tedbirleri aldıran, sonra her türlü kurtarma ve ilk yardımı yapan ve yangını söndüren kurum olmalıdır. Yönetmelikte, itfaiyede görevlendirilecek mühendis ve mimar kadrolarından, proje kontrol ve denetim elemanlarından ve bunların özelliklerinden bahsedilmemektedir. Yenilenen yönetmelikte, itfaiyelerin görevleri sıralanırken, eskiden olduğu gibi Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapar denilmektedir. Anadolu daki birçok itfaiyenin ana görevlerinden biri, belediye başkanının bahçesini sulamak, caddeleri ıslatmak ve resmi dairelerin bacalarını temizlemektir. Yönetmelikte diğer görevler olarak belirtilen, adı konulmayan su dağıtmak, bahçe sulamak, baca temizlemek, hatta bazı şehirlerde kanalizasyon temizlemek gibi görevler itfaiyeye yaptırılacaktır. AB ye girme çabasında olan bir ülkede en azından çağdaş sayılabilecek yeni bir yapılanmaya gidilmeden çıkarılan bu yönetmelikte, sadece isimler değişmekte, itfaiyenin kurumsallaşmasına ilişkin hususlar bulunmamaktadır. Büyükşehirlerde İtfaiye Müdürlüğü yerine Daire Başkanlığı getirilmiştir. Sanki çok gerekliymiş gibi, yılların itfaiye müdürlükleri daire başkanlığına dönüştürülmekte ve daire başkanlığına bağlı birçok müdürlük kadrosu oluşturulmaktadır. Paris, Londra, Tokyo, Newyork gibi metropollerde itfaiye müdürlükleri korunurken, Türkiye de büyükşehir olarak adlandırılan birçok şehirde daire başkanlığına geçilmesi, itfaiye için bir yenilik değil, yılların geleneğini ortadan kaldırmaktır. İtfaiyelerin çağdaş itfaiye düzeyine gelebilmesi için yeniden yapılanması gerekir. Şekilsel olarak yapılan bazı değişiklikler hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Öncelikle eleman alma ve itfaiyeci olma esasları yönetmelikte açık olarak yer almalıdır. Yönetmelik taslağında itfaiyeci olacaklar için, Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının 120

3 çalışma şartlarına uygun olmak denilmekte; en az lise veya dengi okul mezunu olunması istenerek, en az 167 cm boy ve 25 yaş sınırı getirilmektedir. Sürücü belgesine sahip olma, yüzme bilme şartları ve itfaiyeciliğe uygun sportif özelliklerden bahsedilmemektedir. Sürücü belgesi şartı getirilmemesi, ileride problemlere neden olacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, belediyelerde genellikle yeni eleman yerine belediyenin başka müdürlüklerindeki elemanlar itfaiyeye gönderilmektedir. İtfaiyede çalışanlar devlet memuru olduğu için polis, asker, sağlık memuru gibi özel kadrosu olmadığından, başka müdürlüklerden buraya sürekli nakil yapılacak ve istenen gerekler karşılanmayacaktır. Diğer taraftan, itfaiyeci olmak için belirtilen koşullar yeterli değildir. Yönetmelikte görev tanımları değil, unvan tanımları yapılmıştır. Halbuki unvan değil görevler tarif edilmelidir. Eğitimci, merdivenci, keşifçi, ekip başı, makinist, kurtarmacı, telsizci vs. gibi görevlerde personelden istenen özellikler üzerinde durulmalıdır. İtfaiyecinin öncelikle sağlıklı olması gerekir; kapalı mekan, dar alan, yükseklik fobisi olmamasının istenmesi yeterli değildir. Yangın, su baskını, doğal afetler, can kurtarma ve enkaz kaldırma gibi itfaiye olaylarına müdahale etme, bu olaylara neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırma ve önlem aldırma görevleri, itfaiye teşkilatlarında çalışacak elemanlar için önemli ayrıcalıklar getirmektedir. Bu da itfaiyecinin sosyal yapısı, kültürel durumu, fiziksel üstünlükleri, beden ve ruh sağlığı ile ilgilidir. İtfaiyecinin geçmişteki şikâyetlerinin saptanması, tansiyon ve nabız sıklığı ölçümü, görüş, işitme ve renk testi, ergometre ve akciğer işlevleri testi, idrar testi, göğüs kafesi röntgenleri, solunum organlarıyla ilgili hastalıkların kontrolü, alkol ve madde bağımlılığı gibi çok sayıda muayene ve testten geçirilmesi gerekir. Bunların kabul edilebilecek sınırları yönetmelikte belirtilmelidir. Bunlara ilave olarak, bütün gelişmiş ülkelerde uygulanan spor testleri yapılmalıdır. Bırakın yüzme bilmesini, çöldeki ülkeler bile göreve yeni alınacak itfaiyecilerin 10 m dalabilmesini zorunlu kılar. Deniz, göl, nehir kenarı gibi yerlerde bulunan bir şehirde görev yapan itfaiyecinin yüzme bilmemesi düşünülmemelidir. İtfaiyeye alınan elemanlar; 100 metrelik mesafeyi 15 saniyede koşabilmeli, 90 saniye içinde 25 kez diz büküp doğrulabilmeli, dinlenme yapmadan en az 10 kez şınav çekebilmeli, bir barfikste arka arkaya beş kez çene seviyesine kadar çekilebilmeli, 60 kg lık bir kütleyi kaldırıp, sırtında durmadan 50 m mesafeye taşıyabilmeli, sağ ve sol ele alınan iki bağ hortumu tutarak 1 m yüksekliğinde 10 cm enindeki bir duvar veya kalas üzerinde 10 m 121

4 kadar yürüyebilmeli, 1.50 m yükseklikten atlayabilmeli, 1 dakika süreyle nefesini tutabilmeli vs... Birçok ülkede bu kriterlerin de çok üzerinde özellikler istenmektedir. Yönetmelik yenilenirken değişen ne oldu diye bakıldığında, bazı detayların dışında radikal bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Kaynak aktarma zorunluluğu yok, eğitimi kimlerin yaptıracağı yok, bu yönetmeliğe uyulmaması durumunda ne olacağı yok. Bu yönetmeliğe göre daha önce olduğu gibi itfaiyeler belediye başkanının inisiyatifine bırakılmıştır. Belediye başkanı istediği kadar kaynak ayırır, istediği personeli itfaiyeye alır, istediğini itfaiyeden gönderir. Diğer taraftan, önemli olan yönetmeliklerin çıkarılması değil uygulanmasıdır yılından bu yana yürürlükte olan sayılı yönetmeliğin 7. maddesine göre, itfaiye müdürü olabilmek için en az 18 yıl itfaiyede görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Son 20 yıl içerisinde, bu esasa göre müdür atanan bir şehir göstermek çok zordur. Yine aynı düzen devam edecektir. Yönetmelikte yazıldığı halde uygulanmaması da, yönetmeliğin ciddiyetini kaybettirecektir. Yönetmelikte İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiye teşkilleri kurulabilir deniliyor. Peki, gönüllü itfaiyecilik nedir, kimler gönüllü itfaiyeci olabilir, kim bu teşkilleri kurabilir, nasıl çalışırlar; açıklama yok. Bir gönüllü itfaiyeci olay yerinde yaralanırsa veya hayatını kaybederse kim sorumlu olacak? Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nün en önemli görevlerinden biri gönüllüleri organize etmek olmalı. Sadece gönüllü itfaiyecilik ile ilgili bir yönetmelik hazırlanması, ayrıca taslak yönetmelikte, gönüllü itfaiyecilerin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından organize edileceği ve belediye itfaiyeleri ile çalışacaklarının belirtilmesi daha uygun olurdu. İtfaiye okulları var, ancak itfaiye okulu mezunları ile ilgili hiçbir husus yok. Taslakta, teknik lise mezunları gibi tercih konusu belirtilmesine rağmen, bu bile yönetmelikten çıkarılmış. Bu yönetmelikte, itfaiyeci olabilmek için İtfaiye Meslek Yüksek Okulu mezunu olunmasının şart koşulması gerekirdi. Polis okulunu bitirmeyen polis olabilir mi? Sağlık meslek okulunu bitirmeyen sağlık görevlisi olabilir mi? İtfaiyecinin de itfaiye okulunu bitirmeden itfaiyeci olmaması gerekir. Yönetmelikte rütbe değişimleri için sadece itfaiyede çalışma süresi kriter olarak yazılmış. Oysa üst rütbelere atanabilmek için, gelişmiş ülkelerde uzun süreli kurslarda başarılı olma şartı bulunmaktadır. Sivil Savunma Genel 122

5 Müdürlüğü nün görevlerinden biri de bu kursları düzenlemek olmalıdır. Sivil Savunma itfaiyenin görevlerini yapmamalı, sivil gönüllüleri organize etmeli, onlar için itfaiye eğitimleri ve terfi kursları düzenlemelidir. Türkiye deki itfaiyeler için çok söz söylemek, daha doğrusu Türkiye de itfaiye yok demek mümkün. İtfaiyeler ile ilgili kanun çıkarılarak özel statü oluşturulmadan itfaiyecilik mesleğinden söz edilemez. Mevcut kanunlara ve yönetmeliklere göre itfaiyelerin kurumsallaşması mümkün değildir. Yönetmeliklerdeki şekilsel değişiklikler itfaiyecilerin problemlerini çözemez, özlük haklarını düzenleyemez. Bana göre değişen hiçbir şey olmamıştır. 123

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Doç. Dr. Ergin TARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ - 2002

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ - 2002 TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ - 2002 Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. Yunus Emre Türkiye de 2002 yılına kadar ülke genelinde geçerli olan bir yangın yönetmeliği

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclisinin 0 Ekim 007 tarih ve /30 no lu kararı ile belediye itfaiye iç hizmet yönergesi ) ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMET YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞARTLAR FEYZULLAH ALTAY & AV. NESLİHAN BÜYÜKDİLLAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞARTLAR FEYZULLAH ALTAY & AV. NESLİHAN BÜYÜKDİLLAN Uzun süredir gündemi meşgul eden ve Türkiye de ilk defa İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu kapsamlı bir şekilde ele alan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kabul edilerek 30/06/2012 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) Erdem CAM * Özet: Türkiye de İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika eğitimleri 2004 yılında çıkartılmış yönetmelik çerçevesinde başlamış ve 2004-2010

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yükseköğretim

YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yükseköğretim YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yükseköğretim Kurulu nun yeniden yapılandırma sürecinin başlıca adımını

Detaylı

BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ (1)(2)

BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ (1)(2) BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ ()() [ Resmi Gazete Tarihi:.0.006 Resmi Gazete Sayısı: 636 ] BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE () Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Değerlendirmesi & 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Kazası Meslek Hastalıkları Örnekler

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Değerlendirmesi & 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Kazası Meslek Hastalıkları Örnekler İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Değerlendirmesi & 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Kazası Meslek Hastalıkları Örnekler Lütfi ALPSOY Makine Yüksek Mühendisi İş Baş Müfettişi A Belgeli İş Sağlığı

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ

KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Ülkemizde kamu alımlarını düzenleyen ilk kanun

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME İş kazalarının çığ gibi büyüdüğü, her gün 3-4 iş kazasının yaşandığı, işçilerin hayatlarının alışveriş merkezleri kadar değerli

Detaylı

Türkiye de İtfaiye Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Etkinliği Sorunu

Türkiye de İtfaiye Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Etkinliği Sorunu The PDF version of an unedited manuscript has been peer reviewed and accepted for publication. Based upon the publication rules of the journal, the manuscript has been formatted, but not finalized yet.

Detaylı

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik 15 Ağustos 2009 Tarihli Resmi GazeteSayı: 27320 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni

Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni * Arayışlar: Istanbul Enis Yeter ** İstanbul Metropolitan Yönetimi ıl. yüzyıla birçok sorunla girmektedir. Bu sorunların başında tabii ki yönetim sorunu bulunmaktadır.

Detaylı

ĠġÇĠNĠN SAĞLIĞINDAN ĠġĠN SAĞLIĞINA DÖNÜġÜMDE; Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

ĠġÇĠNĠN SAĞLIĞINDAN ĠġĠN SAĞLIĞINA DÖNÜġÜMDE; Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠġÇĠNĠN SAĞLIĞINDAN ĠġĠN SAĞLIĞINA DÖNÜġÜMDE; Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU DİSK/GENEL-İŞ GENEL-İŞ EMEK ARAŞTIRMALARI, NO: 25 Şubat-2013 1 DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI Çankırı Cad. No: 28 Kat: 5-9, 06030 Ulus-ANKARA

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı

Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı I. Genel Olarak Bakanlık tarafından hazırlanarak ilgili çevrelerin görüşlerine sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı nı anahatlarıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 6 A. GİRİŞ 7 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 14

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 6 A. GİRİŞ 7 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 14 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 6 A. GİRİŞ 7 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 14 A. GİRİŞ 15 B. KAMU KURUMLARINDA VE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMANIN YASAL DAYANAKLARI 19 1. T.C. 1982 ANAYASASI 21 2. AB

Detaylı