ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI"

Transkript

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI ( )

2

3

4

5 İçindekiler ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER KONUMU YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ TARIM ARAZİLERİ HAYVAN TÜRLERİ NÜFUSU MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE EROZYONLA MÜCADELE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR METEOROLOJİ YATIRIM VE HİZMETLER SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE FAALİYETLERİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR METEOROLOJİ... 43

6

7 Iğdır Gelişim Planı 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz yüzyıl, pek çok imkânı insanlığın hizmetine sunarken diğer taraftan tabii kaynaklar ve çevresel değerler üzerindeki baskıyı artırmıştır. Tabii kaynaklarımızın başında yer alan orman ve su kaynaklarımız koruma kullanma dengesi gözetilerek işletilmekte ve insanlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Ülkemizin önemli ziraat merkezlerinden biri olan Iğdır'da, tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra projelendirilen yatırımların hızla tamamlanması hem Iğdır hem de bölge açısından büyük önem arz etmektedir. Planlı yatırımlar bir bölgenin, bir ilin gelişimine hız kazandırmaktadır. Bu minvalde planlı, nereye ulaşmak istediğini bilen, hedef ve faaliyetlerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için stratejisini ortaya koymuş bir teşkilat olarak Iğdır'a ve halkına faydalı hizmetler sunmanın gayreti içerisindeyiz. Ağaçlandırmadan erozyon kontrolüne ve çölleşmeyle mücadeleye, sulamadan içme suyu teminine, taşkın koruma tesislerinden dere ıslah projelerine, etkili ve güvenilir meteorolojik verinin sağlanmasına kadar pek çok faaliyet ve yatırımlar Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte ve bu hizmetlerin Iğdır'ın en ücra köşesine kadar ulaştırılmasına çalışılmaktadır. Bu minvalde Bakanlığımız birimlerinin görev ve sorumlulukları dâhilinde, Iğdır ın potansiyelini ortaya koyan, mevcut ve gelecekte yapılması planlanan iş, faaliyet ve projelerden teşekkül eden dönemi Iğdır Gelişim Planı nın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyenlere ve emeği geçenlere teşekkür eder, Plan ın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı

8 2 Iğdır Gelişim Planı

9 Iğdır Gelişim Planı 3 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Konumu Iğdır, Dünya coğrafyasında eşine ender rastlanabilecek bir özelliğe sahiptir. Bir yandan yurdumuzun en büyük ve dünyanın sayılı büyük dağlarından biri olan büyük Ağrı Dağı'nın 5165 metre yüksekliğindeki buzullarla kaplı sivri tepeleri ile diğer taraftan yüksek Doğu Anadolu platosunda ortalama rakımı metre arasında değişen ve turunçgiller ile zeytin dışında her türlü meyve ve sebzenin bolca yetiştirilebildiği bereketli Sürmeli (Aras) çukurunu bünyesinde iç içe barındırmaktadır. Yüzölçümü Km.yi bulan bölgenin Ermenistan ile hududunu boydan boya Aras Nehri teşkil etmekte olup, hattı 51 km.dir. İlin güneyinde yükselen Ağrı Dağı'nın zirvesindeki kar ile ovada yetişen pamuğun rengi soğuk ve sıcağı adeta yan yana getirmektedir. Bu özellikleri onu, yurt sathında "Doğunun Çukur ovası" olarak tanınmasını sağlamıştır. Doğu Anadolu gibi yüksek platolar ve dağlık bölgelerin geniş yer kapladığı bir bölgede bulunan İl, gerek iklim, gerekse toprak ve bitki örtüsü gibi tabii çevre özellikleri bakımından oldukça farklı özellikler gösterir. Bölge, Aras Nehri'nin birtakım birleşme boğazları ile birbirlerine bağladığı depresyonlardan (çöküntülerden) birisini oluşturur. Ancak, bu depresyon bölgesi, Aras nehri ve bu nehrin yatağı boyunca geçen Türkiye-Ermenistan sınırı tarafından hemen hemen iki eşit parçaya bölünmüştür. Sınırlarımız dışında kalan Erivan (Revan) ovası ile Iğdır Ovası'nın birlikte oluşturduğu bu depresyon bölgesinin tümüne "Sürmeli çukuru" da denilmektedir. Fakat yörede bu çukurluğun sınırlarımız içerisinde kalan kısmına "Sürmeli Çukuru", Ermenistan sınırları içerisinde kalan bölümüne ise "Sahat çukuru" adı verilmektedir. Sürmeli Çukuru, Arpaçay'ın Aras'la birleştiği Ergüder mevkiinden başlayıp, Aras nehrinin ülkemiz sınırlarını terk ettiği Türkiye-İran-Nahcıvan sınırlarının birleşme noktasına kadar devam eder. Yükseltisi, batıdan-doğuya ve güneyden-kuzeye doğru azalan bu çukurluğun merkezinde Iğdır şehri kurulmuştur. Aras nehri boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan Iğdır Ovası, Batı Iğdır, Doğu Iğdır ve Dil Ovası ndan oluşmaktadır. Iğdır Ovası'nın güneydoğuya doğru bir uzantısı durumunda olan Dil Ovası (Dil Ucu), aynı zamanda ülkemizin en doğu uç noktasını (44 48') oluşturur. Bölgenin güneyinde, kabaca batı-doğu doğrultusunda uzanan Orta Toroslar'ın uzantısı ve Munzur dağlarıyla başlayıp Karasu-Aras dağlarıyla devam eden dağlık kütlenin doğudaki bölümü yer almaktadır. Bu bölüm üzerinde yer alan dağlar sırasıyla batıdan doğuya doğru Durak Dağı(2811) m), Zor Dağı (3.196 m), Pamuk Dağı (2.639 m) (Pamuk Dağı geçidi ile Büyük Ağrı Dağı ndan ayrılan Pamuk Dağı ve Zor Dağı batısındaki Asma Geçidi ile Durak Dağlarından ayrılmaktadır. Pamuk Dağı ile Zor Dağları arasında Çilli Geçidi bulunur.) Büyük Ağrı Dağı (5.165 m) ve Küçük Ağrı Dağı (3.986 m) dağlarıdır. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, İran ile tabii bir sınır teşkil eder. Anadolu ile Asya'dan uzanan sıradağların bir nevi buluşma noktasıdır.

10 4 Iğdır Gelişim Planı 1.2 Yeryüzü Şekilleri Iğdır İli ne bakıldığında bölge iki kısımda ele alınabilir. Birincisi bölgenin yaklaşık %26 sını oluşturan 922 Km2 lik ova alanı, ikincisi ise yaklaşık %74 ünü oluşturan Km2 lik dağlık alanıdır. Iğdır ın bulunduğu ovanın güneyinde batı-doğu doğrultusunda uzanan Orta Toroslar ın uzantısı ve Munzur Dağları ile başlayıp Karasu-Aras Dağları ile devam eden dağlık kesimin doğudaki bölümü yer alır. İki bölümden oluşan ovalık alanlardan birinci bölümü 832 Km2 lik Iğdır (Sürmeli) Ovası, ikinci bölümü ise 90 Km2 lik Dil Ovası dır. Ovaların genişliği yaklaşık 20 Km. kadardır. Iğdır Ovası nı güneyden kuşatan dağlık kütleler, ülkemizin en yüksek dağı olan Büyük Ağrı Dağı ve hemen doğusundaki Küçük Ağrı Dağı dır. İlin güneydoğusunda; Büyük Ağrı Volkanik Dağı yükselmektedir. Dağın m yükseklikteki kesiminde devamlı kar ve buzullarla kaplı bir "krater düzlüğü" ün bulunduğu kabul edilmektedir. Büyük ve Küçük Ağrı Volkanik dağları arasındaki 2687 m yüksekliğindeki geçide "Serdarbulak Geçidi" denilmektedir. Ağrı Dağı; Türkiye, Ermenistan, Nahçıvan ve İran devlet sınırlarının kesişme noktası yakınında yer alır. Zirve yüksekliği metredir. Türkiye nin ve Avrupa nın en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, Doğu Anadolu Bölgesi nde, Erzurum-Kars Yaylası kesimini Murat Havzası ndan ayıran merkezi Karasu-Aras Dağları nın doğu ucunda yükselen, büyük bir volkan konisidir. Küçük Ağrı Dağı ile birlikte çevre uzunluğu 128 km dir kilometre karelik bir taban üzerine oturmaktadır. Dağın tepe tarafı üç doruklu olup en yükseği Iğdır a bakmaktadır. Büyük Ağrı nın güneydoğu tarafında yükselen Küçük Ağrı dağı, Büyük Ağrı nın aksine daha dik ve tam bir koni biçimindedir.

11 Iğdır Gelişim Planı 5 İlin batısında, Aras nehrine kabaca güney-kuzey istikametinde uzanan ve Iğdır ile Kars İl sınırlarını da oluşturan "Gaziler Deresi" bulunmaktadır. İlin, kuzey sınırını oluşturan ve önemli akarsularından olan Aras nehri, kaynağını Bingöl Dağlarından alarak Tekman, Pasinler, Horasan ve Kağızman çöküntülerinden geçtikten sonra Iğdır Ovasına girmekte ve Dilucu mevkiinde ülkemizi terk ederek Azerbaycan'dan Hazar Denizi'ne dökülmektedir. Dışa çıkış akışlı bir havza olan Iğdır Ovası nın Aras Nehri nden sonra diğer su üstü kaynakları; Orta Karasu, Aşağı Karasu, Yakup Deresi, Karaçomak Deresi, Güngörmez Deresi ve Gaziler Çayı dır. Orta Karasu, pınarlarla beslendiğinden taşmamakta, Ağrı Dağı ndaki karların erimesi sonucu, genellikle Mart-Haziran ayları arasında su seviyesinde yükselme görülmektedir. Aras nehri boyunca kabaca doğu-batı istikametinde uzanan Iğdır Ovasının Dilucu denilen yere kadar olan uzunluğu 100 km.ye yaklaşır. En geniş yeri 19 km olan ova, vaktiyle Ağrı Dağı'nın püskürttüğü lavların kuzeye doğru yayılmasıyla Taşburun beldesinde 6 km.ye kadar daralmıştır. Taşburun'dan itibaren ova genişleyerek Adetli köyünde 15 km.ye yaklaşırken, doğu yönünde devamlı daralarak Dilucu'na kadar devam eder. İl de bulunan Küp Gölü, Ağrı dağı nda doruğun güneyinde yer alan bir krater su birikintisi olup, zemin yapısının volkanik ve geçirgen olması ayrıca su beslemesinin mevsimsel olarak karların erimesine bağlı olması nedenleri ile senenin belli kesimlerinde kuruyan ufak bir göldür. Günümüzde yaya veya güçlü arazi araçları dışında ulaşımı bulunmamaktadır. İlin büyük göllerinden biri olan Balıklı Göl, denizden yüksekliği 2241 metre dir. Iğdır Merkezinin güney doğusunda, Tuzluca Sinek Yaylasında alabalığı ile meşhur bir lav-seti gölüdür. Derinliği bazı kesimlerde 100 metreyi aşan gölün alanı yaklaşık 34 km dir. Soğuk su kaynaklarının göl civarında olması gölü bu açıdan önemli kılmaktadır. Sazan ve kırmızı pullu alabalığın bulunduğu gölün ortasında kayıklarla gidilebilen küçük bir ada bulunmaktadır. Gölün kuzey kısmı dağlık, güney kısmı ise düzlüklerle çevrilidir. Ovanın, Taşburun beldesi ile Koçkıran köyleri arasında çekilecek bir hattın batısında kalan bölümüne "Batı Iğdır Ovası", adı geçen yerler ile Türkiye-İran sınırı arasında kalan bölümüne "Doğu Iğdır Ovası", Aras nehri ile Aşağı Karasu Çayı arasında ve Ateştepe'nin doğusunda kalan bölümüne ise "Dil Ovası" denilmektedir. 832 km2 Iğdır Ovası ve 90 km2 Dil Ovası olmak üzere toplam yüzölçümü 922 km2 olan ovanın; bağıl yükseklikleri 60 metreyi geçmeyen Kireçtepe ve Ateştepe gibi yükseltileri hariç tutulursa tamamen düz ve engebesiz olduğu söylenebilir. Ovanın genel eğiminin az oluşu ve taban suyu yükselmesi gibi nedenlerle bazı yörelerinde bataklık alanlar meydana gelmiş ise de, 1969 yılına kadar DSİ tarafından yürütülen drenaj çalışmaları sonucu, bu bataklıklar önemli ölçüde kurutulmuştur. Yatak derinliğinin çok az oluşu nedeniyle özellikle Nisan ve Mayıs aylarında taşkınlara sebep olan Aras Nehri boyunca 1970 yılından itibaren DSİ tarafından setler inşa edilmiştir. 1.3 İklim ve Bitki Örtüsü Iğdır'ın iklimi Doğu Anadolu tipi Karasal İklimi'dir. Iğdır ilinin ovalık kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin öteki kesimlerinde görülen şiddetli kara ikliminden fazlaca etkilenmez. Bunun en önemli nedeni çevresinde bulunan Ağrı Dağı gibi yüksek alanlara göre alçakta olmasıdır. Kuytu konumuyla mikroklima oluşturan Iğdır Ovası'nda yer alan Iğdır kentinde yıllık ortalama sıcaklık 11,6 C'dir. Oysa yalnızca 170 km uzaklıktaki Kars'ta bu ortalama 4,2 C'dir. Ovada kışlar, Erzurum-Kars yaylasına göre daha yumuşak, yazlar ise daha uzun ve sıcak geçer.

12 6 Iğdır Gelişim Planı Kentte kışın -30 C'ye kadar düşen ve yazın da 41 C'yi aşan hava sıcaklıklarına rastlanır. Kuytuluğu yüzünden ülkemizin en az yağış alan yörelerimizden biridir. Özellikle yarı kurak iklime sahip olması bitki örtüsü Doğu Anadolu'nun tipik bitkisel örtüsü olan bozkır olmasına yol açmıştır. Orman açısından ülkemizin en yoksul bölgelerinden biridir. 1.4 Tarım Arazileri Eskiden kervan yolları üzerinde önemli bir durak olan Iğdır ilinde, ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Aras Nehri'nin suladığı ova, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önemli bitkisel üretim alanlarından biridir. Iğdır, bahçeden bahçeye geçiş yapan evleri ile ünlüdür. Bu bahçelerde kayısı ve elma ağaçları vardır.tarım için elverişli olup şeker pancarı, pamuk, karpuz, domates gibi çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilmektedir. Yıllık yağış tutarının azlığına, yağış rejiminin düzensizliği ve buharlaşma miktarının fazlalığı da eklenirse ovadaki tarımda sulamanın ne derece önemli bir paya sahip olduğunu görülür. Sulamanın daha kapsamlı yapılabilmesi için Iğdır Ovası, Batı Iğdır Ovası ve Doğu Iğdır Ovası olmak üzere iki bölüme ayrıldı ve böylece sulama projeleri başlatılmış oldu. İlde tarihin eski devirlerinden beri pamuk tarımı yapılmaktadır. Bunu mümkün kılan temel faktör, bölge ikliminin çevresine göre bir mikroiklim bölgesi yaratmasıdır. Pamuk yetiştirilmesi için gereken sıcaklık 20 C'dir. Ancak bu sıcaklık, Iğdır Ovası'nın yıllık sıcaklık ortalamasından biraz düşük de olsa yaz aylarındaki yüksek sıcaklık ortalamaları pamuk için elverişli bir ortam yaratmaktadır. Cumhuriyet döneminde ovada pamuk ekim alanları giderek genişleyerek; 1935'te 650 hektarı, 1940'ta 700 hektarı, 1950'de ise 4,500 hektarı bulduktan sonra inişli çıkışlı bir grafik izlemiştir. 1960'ta 1,800 hektar, 1970'te 6,800 hektar, 1980'de 3,410 hektar, 1992'de 3,438 hektar ve 1997'de 970 hektar olarak gerçekleşmiştir. Ancak özellikle 2000'li yıllardan sonra pamuk yetiştirilmesi neredeyse sona ermiştir. Çünkü; az olsa da değişen iklim koşulları ürünün kalitesini düşürmüş ve zaten az olan çiftçi gelirini iyice azaltmıştır. Bu nedenle çiftçiler pamuk yerine şeker pancarı, meyve ve sebze yetiştirmeye başlamıştır.ovada üretilen sebzelerden kavun, karpuz ve domates dışındaki sebzeler daha çok yöre halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan bölge ekonomisinde pek önemli bir yer tutmaz. Bunun dışında, soğan, patlıcan, biber, lahana, turp ve fasulye gibi sebzelerin de üretimi yapılmaktadır. İldeki tahıl tarımında yıllara göre büyük dalgalanmalar görülür. Bu durumda yağışların düzensiz olması etkilidir. Çünkü tarım arazisinin %28'sinde ancak kuru tarım yapılmaktadır. Tahıl tarımında 1. sırada yer tutan buğdayı; arpa, mısır ve çeltik izler. Tahıl arazilerinin yaklaşık %32'sini kaplayan arpa, verim bakımından buğdaydan biraz düşüktür. Ayrıca arpa, buğdayın yetişemediği yüksekliklerde de yetişebildiğinden bölgenin yüksek dağlık kesimlerinde buğdayın yerine arpa tercih edilmektedir. Bu tercihte dağlık kesimlerde

13 Iğdır Gelişim Planı 7 hayvancılığın daha önemli bir yere sahip olması etkilidir. Arpanın dışında tahıl ürünleri olup ilin tahıl arazilerinin sadece %9'luk bir kısmında yetiştirilen mısır ve çeltik, daha çok yöre halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan bölge ekonomisinde pek önemli bir yer tutmaz. 1.5 Hayvan Türleri Iğdır, coğrafi konumu, toprak yapısı ve iklimi sebebiyle, çeşitli yabani hayvan varlığına sahiptir. Başta dağlık alanlar ve platolar olmak üzere, ilin yüksek kesimlerinde seyrek olarak kartal, atmaca, şahin, keklik, baykuş, ayı, domuz, tilki, çakal gibi yaban hayvanları bulunur.

14 8 Iğdır Gelişim Planı

15 Iğdır Gelişim Planı 9

16 10 Iğdır Gelişim Planı 1.6 Nüfusu Iğdır, 03 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı Kanunla Kars ilinden ayrılarak il olmuştur. Aralık ve Tuzluca İlçeleri ve Karakoyunlu Beldesi Kars İlinden ayrılarak Iğdır İline bağlanmış ve İl in birer ilçesi olmuşlardır. İlin kentleşme oranı artış eğilimi gösterse de bu oran Türkiye geneli kentleşme oranından düşüktür.şehrin en büyük nüfus yapısını Kürtler ve Azeriler oluşturur. ADNK SİSTEMİNE GÖRE 2012 NÜFUSLARI ( ) TÜRKİYE MANİSA Toplam Nüfus Şehir Köy+ Belde

17 Iğdır Gelişim Planı 11 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL 2.1 Su ve Su Yapıları Yılları arasında yapılan işler ve bunlarla ilgili bilgiler; Iğdır İlinin %100' üne yakını Aras Havzası içinde yer almaktadır.aras Havzası için Havza Koruma Eylem Planı 2013 yılı sonunda tamamlanmış olacaktır. Iğdır ilinin %97,69 u aras havzası sınırları içerisinde yer almaktadır. İl Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile sınır komşusudur ve Türkiye'nin üç ülkeyle sınırı olan tek ilidir. Iğdır ilçe merkezi bu üç ülkeden sadece Ermenistan ile komşudur. İlin yüzölçümü km² olup, 2012 yılı ADNKS toplam nüfusu kişidir. Aras nehri, Iğdır a Tuzluca nın batısında Gaziler Deresi ardından girmekte, Türkiye Ermenistan sınırını oluşturmakta ve Türkiye Nahçıvan İran sınırının kavşak noktasından ülkemizi terk etmektedir. Bu noktada Aras Nehri Nisan da m³/sn, Mayıs ta m³/sn debiye ulaşır. Iğdır Ovası ndaki diğer yerüstü su kaynakları, bu ovadan doğarak Aras Irmağı na katılan Orta ve Aşağı Karasu Çayları dır. Ayrıca Gaziler Çayı, Yakup Deresi, Karaçomak Deresi, Güngörmez Deresi de Iğdır da bulunan diğer akarsular olup akarsuların tamamından sulama maksatlı yararlanılmaktadır. Iğdır Ovası nda iklim ve sulama durumunun uygun olması nedeniyle ürün çeşitliliği fazladır. Ekilebilir arazilerin dışında kalan kısımlarda ise mera ve yaylaların uygunluğu hayvancılığın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bölgenin ana ürününü hububat oluşturmaktadır. Endüstri bitkilerinden seker pancarı ve pamuk, yem bitkilerinden ise yonca, hayvancılığın gelişmesinde büyük öneme sahiptir. Sebzelerin bütün çeşitleri, meyvecilikte ise zeytin ve turunçgiller hariç bütün meyve çeşitleri yetiştirilebilir. Iğdır da hayvansal üretim son yıllarda yapılan desteklemelerle artış göstermiştir. Iğdır ın sahip olduğu toplam tarım alanının %1,8 i sebze bitkileri ekiliş alanı, %1,8 i meyve alanlarını, %27,6 sı diğer (kavaklık + nadas + boş) alanları oluşturmaktadır. Meyve alanları ve diğer alanların Türkiye ye oranla Iğdır da daha düşük oranda olmasının sebebi; meyve ve sebze ürünlerinin pazarlama sorunu olması ve nadas alanlarının fazla olmasıdır. Iğdır yaygın bir yeraltı suyu rezervine sahiptir. Ortalama 70 lt/sn suyun çekilebildiği akifer genellikle içme amacına uygun olmayıp sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Iğdır da içmesuyu amaçlı Ünlendi Barajı yapılmaktadır. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi 200 hektarlık brüt alanda altyapı inşaatı aşamasındadır.

18 12 Iğdır Gelişim Planı Yılları Arasında Yapılan İşler ve Bunlarla İlgili Bilgiler Büyük Su İşleri: Iğdır Projesi Iğdır Ovası Sulaması Yenileme İnşaatı; yenilenmiştir ha tarım alanındaki şebeke Iğdır Projesi Iğdır Aras Taşkın Koruma Seddeleri : 100 ha tarım arazisi taşkınlardan korunacaktır. (Toplam 3990 m topuklu taş tahkimatlı sedde inşaatının yapılması hedeflenmektedir) Küçük Su İşleri : Taşkın Koruma; Tuzluca Gaziler Bucağı, Tuzluca Abbasgöl Köyü, Tuzluca İncesu Köyü ile Tuzluca Gaziler Pernavut Deresinde taşkın koruma projeleri yapılmıştır. Taşkın ve Rusubat Kontrolü; Iğdır Merkez Hoşhaber Beldesi, Merkez Harmandöğen Köyünde taşkın rusubat kontrolü yapılmıştır. Bunlara ek olarak; Iğdır İli Aras Nehri kıyı tahkimatı, Aras Nehri Seddelerine Stabilize Serilmesi, Karabulak Deresine Taşkın Seddesi Yapımı projeleri tamamlanmıştır. İdare İmkanlarıyla ise ; Iğdır Tuzluca Cincevat Deresi ıslahı, Iğdır Tuzluca Tezekçi Köyü Taşkın Koruma, Iğdır Merkez Harmandöven, Çilli, Çiko, Köprübaşı Köyleri Taşkın Koruma İşleri yapılmıştır. Iğdır Ovası Sulaması Ana ve Tali Tahliye Kanal Temizleme kapsamında m3 rusubat temizliği, km servis yolu bakım çalışması yapılmıştır. Iğdır Aras Nehri Taşkın tesisleri Toplu makineli çalışmasıyla Iğdır İli taşkınlardan korunmuş, Iğdır Ovası Sulaması Doğu Iğdır İletim Kanalı Proje Yapımı projesi ile Iğdır İçmesuyu Planlama işi ile Tuzluca Projesi Ünlendi Barajı Planlama Revizyonu işleri yapılmıştır. Iğdır Karakoyunlu Sulaması İnşaatı; 1100 ha tarım arazisinin sulanması hedeflenmektedir. Doğu Iğdır İletim Kanalı Yenileme; m uzunluğundaki doğu Iğdır sulaması iletim kanalının yenilenmesi ve su iletim randımanının artırılması temin edilecektir. Iğdır Aşağı Karasu Taşkın Koruma ve Sınır Güvenliği; Bu proje ile sınırda güvenlik ve sınır arazilerinin taşkınlardan korunması amaçlı m uzunluğunda 6 m. genişliğinde 3 m. yüksekliğinde bir sedde teşkil edilmesi hedeflenmektedir. Tuzluca (Ünlendi) Barajı; ha tarım arazisinin sulanacaktır. Iğdır içmesuyu İsale Hattı; Iğdrı İl merkezi ve Aralık, Karakoyunlu ilçeleri ile bağlı belde köy yerleşimlerinin içme suyu için 155 km hattın ve depoların inşası işidir. Küçük Su İşleri: Gülpınar Taşkın Rusubat Kontrolü; 1 köy taşkından korunacaktır. Tuzluca Abbasgöl Köyü Pınar Mahallesi Hitik Deresi: 1 mahalle taşkından korunacaktır. Iğdır Merkez Havaalanı Taşkın ve Rusubat Kontrolü; 1 merkez havaalanı taşkından korunacaktır.

19 Iğdır Gelişim Planı 13 Iğdır Merkez Suveren Köyü Taşkın Rusubat Kontrolü; 1 köy taşkından korunacaktır. Iğdır-Merkez Halfeli Beldesi Taşkın Rusubat Kontrolü; 1 belde taşkından korunacaktır. Projeler Kars-Aras Nehri ile Yan Derelerinin Yerleşim Yerleri ile Arazilerinin Taşkından Korunması Master Plan Raporu Hazırlanması; 2 ilçe merkezi ve 53 köy yerleşim yeri ile tarım arazileri taşkından korunmasına ait proje yapımı hedeflenmektedir. Iğdır-Tuzluca Ünlendi Barajı Proje Yapımı; Ünlendi Barajı ile malzeme ocaklarına ve gövdeye ulaşım yolları ve gerekli köy yolları rölekasyonlarını kapsayan yaklaşık 75 km uzunluğunda ulaşım yolunun projelerinin yapılmıştır. Iğdır İçmesuyu ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı; İçmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinin proje yapımı hedeflenmektedir. Iğdır İli Sel Kapanları Raporu ve Proje Hazırlanması; Hayvan içme sularının temini maksatlı rapor ve proje yaptırılması. Şuan için gölet talepleri toplanmaktadır. İhtiyaç durumuna göre sayısı belirlenecektir. Aşağı Aras Havzası Projesi Tuzluca Barajı ÇED Raporu Hazırlatılması; tarihinde ihale edilerek tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. Aras Havzası Master Plan Çalışmaları; Drenaj alanı km2, ortalama yıllık su 4,63 km3, tarım alanı ha, sulanabilir alan ha, kurulu güç 887 MW, üretilecek enerji GWh kapasitesinde olan havzanın menba-mansap ilişkileri, su kullanım hakları yer altı ve yer üstü su potansiyeli rezervuarı ve gelişen sosyo ekonomik şartlar çerçevesinde havza master plan raporunun hazırlanmasını kapsamaktadır.

20 14 Iğdır Gelişim Planı

21 Orman Alanı Iğdır Gelişim Planı Ormancılık ve Erozyonla Mücadele İL ADI ORMAN ALANI İlin Genel Alanı SERVET Normal Bozuk TOPLAM Koru K.T./B. ha ha ha ha % Bin m 3 Bin Ster ARTIM Koru K.T./B. Bin m 3 Bin Ster IĞDIR Iğdır ilinin ormanlık alanı dekar olup, yüzölçümüne kıyasla önemli bir alanı oluşturamamaktadır. Mevcut ormanlık alan da bozuk vasıflı ormanlardan oluşmaktadır. Bitki örtüsü; Bozkır vejetasyonu yaygın olarak görülür. Iğdır Ovası ve Tuzluca yöresinde tuzlu ve alkali alanlarda tuzcul veya tuzu seven bitkiler yer alır yılları arasında; 1 adet şehir ormanı açılmıştır yılında, Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) gereği, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar; Ağaçlandırma : dekar Ağaçlandırma bakım : dekar Toprak muhafaza tesisi Toprak muhafaza bakımı Mera ıslahı : dekar : dekar : dekar yılları arasında dekar alanda çalışılmış ve yaklaşık adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılları arasında uygulanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı kapsamında; 173 kilometre karayolu/kent içi/köy yolu ağaçlandırması yapılarak yaklaşık adet,

22 16 Iğdır Gelişim Planı 1 adet ibadethane bahçesi ağaçlandırılarak adet, 1 adet okul bahçesi ağaçlandırılarak adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılı bitimine kadar; gelir getirici türlerle, 2 köyde, 200 dekar sahada adet ceviz fidanı dikilmesi planlanmıştır yılı içerisinde Iğdır ilinde Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi kapsamında; 100 hektar Ağaçlandırma, 100 hektar Ağaçlandırma bakım çalışamaları yapılacaktır yılları arasında; 9 milyon 235 bin adet fidan, 28 ton tohum üretilmiştir Yılları Arasında Yapılan Çalışmalar Toprak Muhafaza Tesis Ha Mera Islahı Tesis Ha Yılları arasında Yapılacak Çalışmalar Toprak Muhafaza Tesis Ha Mera Islahı Tesis Ha Sel Eylem Planı Kapsamında Çalışılacak Havzalar İlçe Adı Alt Havza Adı Sel Havzası Adı Sel Havzası Mikro Havza Sayısı Sel Havzası Alanı (Ha.) Merkez Aras Nehri Havaalanı Havzası ,00 Merkez Aras Nehri Gökyar Deresi ,00

23 Iğdır Gelişim Planı Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İli gerek milli parkı, sulak alanları ve gerekse doğa koruma açısından önemli bir yer tutmaktadır. Ağrı Dağı Milli Parkı: Ağrı Dağı Milli Parkı olarak ilan edilen alan, flora ve fauna zenginliği, ilginç peyzaj özellikleri, jeolojik-jeomorfolojik oluşumları, sulak alanları, rekreasyonel potansiyeli, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek noktası olması gibi ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak değerlerine sahip korumaya değer bir alan olması nedeniyle tarih ve 2004/ 8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ağrı Dağı Milli Parkı olarak ilan edilmiştir yılında başlanan Uzun Devreli Gelişim Planı 2013 yılında taslak halini almıştır döneminde Iğdır il geneli ve Ağrı Dağı Milli Parkı çevresine ve Kuşların Üreme alanlarının olduğu yerlere 90 adet ikaz ve tanıtım tabelaları dikilmiş ve zarar gören tabelaların değişimi yapılmış, ava açık ve kapalı alanları gösterir tabelalar ile Tuzluca Devlet avlağı tabelaları dikilmiştir.

24 18 Iğdır Gelişim Planı Aras Karasu Taşkınları Sulak Alanı: Iğdır ili tuzluca ilçesi kars sınırında bulunan bölge, Aras nehrinin geçiş yolundadır Ha. Alana sahip göç eden kuşların uğrak yeridir. Bakanlığımız tarafından programa alınmıştır. Tabiatı Koruma Alanı: Tuzluca ilçesi Yukarı Çıyrıklı Köyü 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun Birinci Bölüm 2/d Maddesi uyarınca tabiatı koruma alanı olarak bir statüye kavuşturulması, Genel Müdürlükçe değerlendirilmeye alınmıştır. Ağrı Dağı Milli Parkı çevresine ve Kuşların Üreme alanlarının olduğu yerlere ikaz ve tanıtım tabelaları dikilmeye devam edilecek ve zarar gören tabelaların değişimi yapılmış, Ava açık ve kapalı alanları gösterir tabelalar dikilmiştir.

25 Iğdır Gelişim Planı 19 Av Ve Yaban Hayatı : 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında; Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamaktır. Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendirilmesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına ilişkin suç ve kabahatler ile bunların takibi ve cezalarını kapsar. Açılan Kurs Sayısı: 10 Avcılık Belgesi Alan Avcı Sayısı: 347

26 20 Iğdır Gelişim Planı Avlanma sezonlarında satılan pul (Adet): 404

27 Iğdır Gelişim Planı Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten Kaçak avlanma yapan 104 kişi hakkında idari ve tazminat para cezası olarak toplam ,78 TL. yaptırım uygulanmıştır. Koruma kapsamında: Iğdır İl Jandarma komutanlığı, Emniyet güçlerinin ve Avcı Derneği desteği desteği ilimize diğer illerden gelen göçer çadırların denetim esnasında kafes içerisinde canlı mühre olarak kullanılan kınalı keklikler, damızlık olarak değerlendirilmek üzere keklik üretme istasyonlarına gönderilmiştir. Avlaklar: Tuzluca ilçesinde 1 Adet Devlet Avlağı ilan edilmiştir.il genelinde Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçemiz için 3 Adet daha Devlet Avlağı planlanmıştır. Tuzluca Devlet Avlağı için alanda bulunan türler dikkate alınarak avlanma kotaları Avlanma yılı için bildirilmiştir.

28 22 Iğdır Gelişim Planı Av Satış Bayililerinin satmış oldukları avlanma araç gereçleri için 4915 sayılı Kara Avcılığı Mevzuatının ilgili maddeleri uyarınca tahsilatını sağlamak için Av Bayiileri denetimleri yapılmaktadır. Kış Şartlarında Yaban Hayvanları Yemleme Çalışmaları İlde ağır geçen kış şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının yem ihtiyaçları Av ve Yaban Hayatı ekiplerimizce giderilmektedir, Bu amaçla Doğaya 10 ton Besi yemi, et ve fırın atığı bırakılmıştır. Flora Ve Fauna Iğdır ve Aras Vadisi kuşların göç yolu üzerinde 227 tür kuş gözlenmiş olup Şube Müdürlüğümüz ve Kuzey Doğa Derneği İşbirliği ile 2006 yılından itibaren 164 türden yaklaşık 53,000 kuş (2013 ilkbahar göç yollarıda izlenerek 1500 kuş daha halkalanmıştır) toplam kuş halkalanmış ve kayıt altına alınmıştır. Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Kuzey Doğa Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Tuzluca İlçesi'nde üç akbabaya uydu verici takılarak doğaya bırakarak, uydu verileri aracılığı ile takip edilmiş olup afrika göç yolları ve yaşam alanları kayıt altına alınmıştır. Temmuz 2013 tarihi itibariyle 3 tane akbabaya uydu vericisi takılmış ve doğaya salınmıştır.

29 Iğdır Gelişim Planı 23 Ağrı Dağının Florasının zenginliği nedeniyle, bütün dünyanın ilgi odağı halindedir; gerek bitki örtüsünün gerekse de zengin hayvan türlerinin araştırılarak bilim dünyasına ve ülkemizin eko-turizmine kazandırılması önem arz etmektedir. Biyolojik çeşitlilik bakımından Türkiye nin enzengin alanlarından biri olan Ağrı Dağı; mikroorganizmaların yanında mantar, ilkel ve çiçekli bitkiler, omurgasız ve omurgalı hayvan türleri yönünden de oldukça zengindir. Proje kapsamında 50 familyaya ait 315 otsu, 46 odunsu (ağaç ve çalı) takson olmak üzere toplam 361 bitki türü, Ağrı Dağında; Grad sistemine göre B 10 un içerisinde yer almaktadır. Çalışmanın sonucunda 41 endemik tür tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan türlerden üç adedi bilim dünyası için yeni türler olup, bu türler şunlardır; 1. Jurinella moschus (Habl.) ssp pinnatisecta (Boiss.) Danina & Davis var.agridagensisy.z.- Ağrıdağı Kazan Kulpu, 2. Astragalus vesicaris L. subsp.agridagensis Y.Z.- Ağrı Dağı Geveni, 3. Linaria genistifolia L. subsp. agridagensis Y.Z. - Ağrı Dağı Katırtırnağımsı Nevruz 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında; 2013 yılı İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısında Belediyeler Birliğince Hayvan Bakım ve Barınma ünitesinin yapılması için gerekli çalışma İl Hayvanları Koruma Kurulunda ele alınmıştır. İlin iklim olarak sıcak geçmesinden dolayı yaz aylarında sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılayacak çalışmalar kamu kurum ve kuruluşları, STK lar desteğinde yapılmaktadır yılları arasında "ÜLKEMİZDE BİYOÇEŞİTLİLİK" Konusunda Eğitimler Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile il ve ilçe genelinde seminerler yapılarak, öğretim sezonlarında gerekli koordinasyon sağlanarak planlama yapılmakta olup ilgili bilgilendirme seminerlerimizden 15 bini aşkın öğrenci yararlanmıştır. "Üreme Döneminde Avlanmıyorum" kampanyası tüm Iğdır genelinde Kampanya ile ilgili poster ve broģürler Avcı dernekleri, Köy Muhtarlıkları ve Av Bayilerine dağıtımı yapılmış ve Çalışmalarımız devam etmektedir. Doğada yaralı yada yorgun düşen hayvanların tedavileri büyük titizlikle yapılmakta ve yılları arasında 89 tane yaban hayvanının bakım ve tedavisi yapılarak 50 tanesi Doğaya bırakılmıştır. Tedavisi mümkün olmayan 39 yaban hayvanı Kafkas Üniversitesi

30 24 Iğdır Gelişim Planı Rehabilitasyon Merkezine gönderilmiştir. Iğdır ili Aralık ilçesi TİGEM arazisine keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla tarihinde 1000 adet keklik doğaya bırakılmış olup popülasyonunda eksilme olan yaban hayvanlarının yerleştirmesi sürdürülecektir. Genel Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetler kapsamında. Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda 3 Adet Çakal ve 1 Adet Tilkiden kas örnekleri alınarak TUBİTAK'a yollanmıştır yılı içerisinde doğal güzellikleri ve turistik yapısı ile mevcut doğa turizmi potansiyelini, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak doğal kaynak değerlerini, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel ilkeleriyle planlayarak, IĞDIR DOĞA TURİZMİ MASTER planı hazırlanmıştır.

31 Iğdır Gelişim Planı Meteoroloji Iğdır İlinde; Aralık, Iğdır, Karakoyunlu, Tuzluca ilçelerinde birer adet olmak üzere toplamda Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu bulunmaktadır. 4 adet

32 26 Iğdır Gelişim Planı 3 YATIRIM VE HİZMETLER 3.1 Su ve Su Yapıları AŞAĞI ARAS NEHRİ HAVZASI PROJESİ Tuzluca Barajı ve ve HES İşin Tanımı Iğdır Ovasına su takviyesi ile 117,10 GWh/yıl enerji üretimi maksatlı baraj yapımı işidir. İşin Durumu Proje aşamasında. Proje yapımı 2014 yılı yatırım programına teklif İşin Durumu ile İlgili Açıklama edilmiştir.çed ihalesi yapılmış olup devam etmektedir.baraj harita alımları ile baraj jeolojik etütler tamamlanmıştır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti 210,8 Milyon TL (2000 Yılı BF.) Tuzluca Barajı :depolama hacmi:195,13 hm3, Teknik Özellikleri Yüksekliği: (temelden): 61 m, (talvegden) :45 m, Toplam göl hacmi: 265,03 hm3 Sulama alanı : ha (Iğdır ovası) FAYDALARI Sosyal Faydaları Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek modern şebekelere geçişini sağlayacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış Ekonomik Faydaları beklenmektedir. Iğdır Ovasında oluşan rusubat sorununu çözerek meliyetleri düşürecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu Tabiata Katkısı etkiler ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Rusubat taşınımını engelleyecektir.

33 Iğdır Gelişim Planı 27 Iğdır İçmesuyu Projesi (DAP) Iğdır il merkezi 2 (iki) ilçe ve bağlı köy yerleşim İşin Tanımı yerlerinin2045 yılına kadar İçme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması maksatlıdır. İşin Durumu Proje yapım aşamasında. İsale hattı ve arıtma tesisinin projeleri yaptırılmakta olup 2014 yılında tamamlanacaktır. Ayrıca Iğdır İçmesuyu projesi İşin Durumu ile İlgili Açıklama 2013 ek yatırım programına alınmış olup 2014 yılında İsale hattının ve arıtma tesisinin inşaat ihalesinin yapılması hedeflenmektedir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Su kaynağı Ünlendi Barajı depolama hacmi: 97,76 hm3, İsale hattı uzunluğu :119 km (planlama raporuna göre) Teknik Özellikleri (proje aşamasında : 155 km olarak revize edilmiştir.) Arıtma Tesisi:23,94 hm3 ( m3) Planlama raporuna göre 2045 yılında nüfus: kişi FAYDALARI Sosyal Faydaları Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek modern şebekelere geçişini sağlayacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış Ekonomik Faydaları beklenmektedir. Iğdır Ovasında oluşan rusubat sorununu çözerek meliyetleri düşürecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu Tabiata Katkısı etkiler ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Rusubat taşınımını engelleyecektir.

34 28 Iğdır Gelişim Planı IĞDIR YENİLEME PROJESİ Iğdır Karakoyunlu Sulaması İnşaatı Iğdır karakoyunlu İlçesi ve köylerine ait 1100 ha. alanın İşin Tanımı sulama kanallarının yapımı işidir. İşin Durumu İnşaat aşamasında. İş 2013 yılı içerisinde inşaat ihaleis yapılmış ve sözleşme İşin Durumu ile İlgili Açıklama imzalanrak iş yeri teslimi yapılmıştır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti TL Teknik Özellikleri Sulama alanı :110 ha FAYDALARI Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek Sosyal Faydaları modern şebekelere geçişini sağlayacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış Ekonomik Faydaları beklenmektedir. Iğdır Ovasında oluşan rusubat sorununu çözerek meliyetleri düşürecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu Tabiata Katkısı etkiler ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Rusubat taşınımını engelleyecektir. IĞDIR YENİLEME PROJESİ (Doğu Iğdır İletim Kanalı Yenileme) İşin Tanımı IğdırOvası Doğu Iğdır Sulama Şebekesi İletim Kanalının Yenilenmesi işi. İşin Durumu İhale süreci devam etmektedir. İşin Durumu ile İlgili Açıklama İş ile Iğdır Ovası Doğu Iğdır Sulama şebekesine iletim görevi gören ana iletim kanalının yenilenmesini kapsamaktadır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti TL İletim kanalı uzunluğu:30,676 km Teknik Özellikleri kapasitesi :27 m3/s sulama alanı : ha FAYDALARI Sosyal Faydaları Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek modern şebekelere geçişini sağlayacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış Ekonomik Faydaları beklenmektedir. Iğdır Ovasında oluşan rusubat sorununu çözerek meliyetleri düşürecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu Tabiata Katkısı etkiler ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Rusubat taşınımını engelleyecektir.

35 Iğdır Gelişim Planı 29 IĞDIR YENİLEME PROJESİ (Aşağı Karasu Taşkın Koruma ve Sınır Güvenliği) İşin Tanımı Aralık İlçesi dilucu sınır bölgesinde Ülkemiz ile İran sınırı arasında sınır güvenliği sağlama işidir. İşin Durumu Proje yapımı devam ediyor. % 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu proje ile sınırda güvenlik ve sınır arazilerinin taşkınlardan İşin Durumu ile İlgili Açıklama korunması amaçlı m uzunluğunda 6 m genişliğinde 3 m yüksekliğinde bir sedde teşkil edilmesi hedeflenmektedir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti İletim kanalı uzunluğu:25,498 km Teknik Özellikleri Genişliği :6 m Yüksekliği : ha FAYDALARI Ülkemiz ile İran Cumhuriyeti arasındaki Karasu çayı Sosyal Faydaları taşkınlarının sınır güvenliğine olan olumsuz etkisini azaltmak. Ekonomik Faydaları Yasadışı insan ve mal geçişlerinin engellenmesi. IĞDIR-TUZLUCA PROJESİ Tuzluca (Ünlendi) Barajı Iğdır İli Tuzluca ilçesi ve köylerine ait tarım arazilerini sulayacak ve İşin Tanımı Iğdır İl merkezi bağlı içlçe ve köylerinin içme kullanma suyu ihtiyacını karşılayacaktır. İhale edilmiş olup süreç devam etmektedir. Kamulaştırma İşin Durumu haritaları yapımı bölge müdürlüğünce yaptırılmaktadır.ihale sürecinin tamamlanmasını takiben işe başlanılacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Baraj yağış alanı: 141,54 km2 Baraj Toplam depolama hacmi: 97,76 hm3 Baraj yükeskliği (talvegden) :63 m Teknik Özellikleri Baraj yüksekliği (temelden) :68 m Baraj gövde hacmi : 1,34 hm3 Çekilen Su : sulama için : 45,96 hm3/yıl- içme suyu için : 23,94 hm3/yıl FAYDALARI Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek modern şebekelere geçişini sağlayacak yöre Iğdır İl Merkezi iki ilçe Sosyal Faydaları ve bağlı köy yerleşimlerinin 2045 yılına kadar sürdürülebilir temiz içme kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış Ekonomik Faydaları beklenmektedir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu etkiler Tabiata Katkısı ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır.

36 30 Iğdır Gelişim Planı IĞDIR-TUZLUCA PROJESİ Tuzluca (Ünlendi) Barajı Sulaması İş kapsamında; Laleli Regülatörü, Kuruağaç Regülatörü, Kamışlı Regülatörü, Göktaş Regülatörü,ana kanallar ve 9862 İşin Tanımı ha sulama alanının botulu şebekeye göre inşaatını kapsamaktadır. Planlama raporu onaylı olup, 2014 yılı yatırım programına İşin Durumu proje yapımı teklif edilmiştir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti TL Laleli Regülatörü : Regülatör tipi trol, kret kotu m, eşik uzunluğu 10 m su alma kapasitesi 1 m3/s dir. Kuruağaç Regülatörü : Regülatör tipi dolu gövdeli, kret kotu 1827 m, eşik uzunluğu 20 m, su alma kapasitesi 7 m3/s dir. Kamışlı Regülatörü : Regülatör tipi dolu gövdeli, kret kotu 1 Teknik Özellikleri 198 m, eşik uzunluğu 25 m, su alma kapasitesi 0,50 m3/s dir. Göktaş Regülatörü : Regülatör tipi dolu gövdeli, kret kotu m, eşik uzunluğu 25 m ve su alma kapasitesi 1,10 m3/s dir. Toplam Sulama alanı :9.862 ha Ana Kanal Uzunluğu : 69,489 km FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek modern şebekelere geçişini sağlayacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış beklenmektedir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu etkiler ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Rusubat taşınımını engelleyecektir.

37 Iğdır Gelişim Planı 31 Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi-Aras Havzasında Su Çerçeve Direktifi kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi İşin Tanımı Belirlenen izleme noktalarında Su Çerçeve Direktifi (SÇD) nin (2000/60/EC) 8. Maddesi ve Ek-5 ine uygun fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite parametrelerinin izlenmesi ve biyolojik izleme sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İşin Durumu Planlama aşamasında. Başlama-Bitiş Tarihi 2014 ve sonrası. Teknik Özellikleri Belirlenen izleme noktalarında (nehir, göl, geçiş ve kıyı suları) Su Çerçeve Direktifi (SÇD) nin (2000/60/EC) 8. Maddesi ve Ek- 5 ine uygun olarak fiziko-kimyasal, kimyasal, hidromorfolojik ve biyolojik parametreler izlenecektir. FAYDALARI Sosyal Faydaları Tabiata Katkısı Su kaynaklarının mevcut durumu tespit edilerek önlemler programının oluşturulmasına katkı sağlanacak olup, bu doğrultuda da çevre ve halk sağlığı korunmuş olacaktır. Mevcut durum tespiti yapılarak su kaynaklarının iyileştirilmesinin sağlanması.

38 32 Iğdır Gelişim Planı Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik değerlendire Sisteminin Kurulması Projesi İşin Tanımı İşin Durumu AB Su Çerçeve Direktifine uygun olarak havza / bölge / Ülke koşullarına uygun biyolojik indekslerin, mevcut tipolojilere özgü referans nokta ve koşulların, sınıflandırma çalışmalarında kullanılacak sınıf sınır değerlerinin ve ekolojik kalite oranlarının belirlenmesi. Kalkınma Bakanlığı 2013 Yatırım Programına alınmış olan projenin teknik şartnamesi tamamlanmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Başlama Bitiş Tarihi Maliyeti TL. Proje kapsamında; Ülkemizin 25 havzasını kapsayacak şekilde daha önce yapılmış ve yapılmakta olan tüm izleme çalışmaları derlenerek envanter çalışmasının yapılması, AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Ülkemizin değişik coğrafik ve iklimsel özelliklerini temsil edecek ve 8 havzada (Aşağı Fırat, Batı Akdeniz, Ceyhan, Aras, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Sakarya) nehir, göl, geçiş ve kıyı sularında fizikokimyasal, hidromorfolojik ve biyolojik kalite Teknik Özellikleri elementlerinin (balık, bentik makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, makrofit/makroalg/angiosperm) 1 yıl boyunca izlenmesi, sucul flora ve fauna tür listelerinin 8 havza ve diğer havzalar için hazırlanması, biyolojik indekslerin geliştirilmesi, tipe özgü referans noktaların ve durumun belirlenmesi, tipe özgü sınıf sınır değerlerinin belirlenmesi, ve ekolojik durum/potansiyelin belirlenmesi işleri gerçekleştirilecektir. FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Türkiye de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek 5 hükümlerinin uygulanabilmesi için altyapı oluşturulacak, proje kapsamında geliştirilmesi planlanan biyolojik metrik veya indekslerin uygulanması ile su kalitesi izleme ve değerlendirme konusunda Ülkemizin temel eksikliklerinden biri giderilmiş olacak ve hidrobiyoloji konusundaki bilimsel çalışmalara katkı sağlanacaktır. Projenin ardından tüm ülkede uygulanır ve kullanılır hale getirilecek olan ekolojik değerlendirme sistemi ile su kalitesi izleme konusunda ülkemizdeki en önemli eksiklik tamamlanmış olacak, Ülkede sağlıklı ve düzgün işleyen bir su kalitesi izleme ağının oluşturulması ile önemli mertebede milli ekonomiye katkı sağlanacaktır. Su Çerçeve Direktifine göre tasarlanmış izleme ağından gelecek verilerle mevcut su kalitesi belirlenebilecek ve çevresel hedefleri karşılayamama riski bulunan su kütleleri için önlemler alınarak belirli bir süre sonra iyi su durumuna ulaşılabilecektir.

39 Iğdır Gelişim Planı Ormancılık ve Çölleşmeyle Mücadele Faaliyetleri ORMANLARIN KORUNMASI İşin Tanımı İşin Durumu ile İlgili Açıklama Orman koruma, ormanda böcek hastalıklarıyla mücadele, ormanda böcek hastalıklarıyla mücadele yatırımı ve çalışmaları yılı ile 2018 yıları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi FAYDALARI Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artırılacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Ormanların tahribatına yol açan böcek populasyonlarının çoğalmasını önleyici tedbirler alınacak, ormanların tahrip olarak azalmasının önüne geçilecektir. Mevcut olan ormanlara bilinçsizce müdahale edilmesinin önüne geçilerek daha verimli ve kaliteli yapıda ormanların oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Nesli tehlikede olan türler korunacak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyoçeşitliliğe olumlu tesirleri olacaktır. Tabiata uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

40 34 Iğdır Gelişim Planı ODUN DIŞI ORMANCILIK FAALİYETLERİ, ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İşin Tanımı 1 adet bal ormanı açılması. İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Proje ve plan safhasında yılları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Arıcılık sektörüne katkı ve destek için bal ormanı tesis edilecektir. FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artırılacaktır. Iğdır İli nde yatırımla ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

41 Iğdır Gelişim Planı 35 AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ İşin Tanımı Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) kapsamında yapılacak çalışmalar; Ağaçlandırma tesis: dekar, Ağaçlandırma bakım: dekar, İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacaktır yılında çalışmalara başlanarak Iğdır İli Gelişim Planı süresince tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti İşin Teknik Özellikleri TL. Orman Genel Müdürlüğü imkanları ile bu süreçte toplam dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılacaktır. FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkının ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artacaktır. Iğdır İlinde yapılacak ağaçlandırma faaliyetleri ile ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Mevcut olan ormanlara bilinçsizce müdahale edilmesinin önüne geçilerek, daha verimli ve kaliteli yapıda ormanların oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Usulsüz arazi kullanımının önüne geçileceğinden çevreye olumlu yansımaları olacaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunacak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri olacaktır. Sonuç olarak doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

42 36 Iğdır Gelişim Planı EROZYONLA MÜCADELE PROJELERİ İşin Tanımı Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında 4 yılda 5000 hektar alanda erozyon kontrolu, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslahı projeleri yapılacaktır. İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Proje safhasında Başlama-Bitiş Tarihi yılında 1300 hektar alan, 2015 yılında 1300 hektar alan, 2016 yılında 1200 hektar alan, 2017 yılında 1200 hektar alan projelendirilecektir. Maliyeti Teknik Özellikleri Üst Politika Belgeleri ile İlişkisi FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı TL 4000 hektar alanda erozyon kontrolu, 200 hektar ağaçlandırma, 800 hektar alanda mera ıslah çalışması Kalkınma Planı madde 2- Stratejik Planı Hedef.3.2 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele. 3- Ulusal Havza Strateji Belgesi, 4- Erozyonla Mücadele Eylem Planı Topraktaki organik madde miktarını arttırarak toprak verimliliğini arttırarak gıda güvenliğini sağlamak, Su kalitesini arttırmak, Yeni rekreasyon alanları oluşturmak. Nehir havzalarında yapılacak erozyon kontrolü çalışmaları ile sel riskini azaltmak. Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, Erozyonun ve rusubat taşınımını önleyerek baraj ve göletlerin ömrünü uzatmak, Su miktarının ve kalitesinin arttırmak, Yapılacak olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunmak. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, Yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana getirmek, Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin olumsuz etilerini azaltmak, Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

43 Iğdır Gelişim Planı 37 Yukarı Havza Sel Kontrolü Projeleri İşin Tanımı Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı kapsamında genel alanı hektar olan 2 adet sel havzasında sel kontrol tedbirleri gayesi ile projelendirme çalışması yapılacak. İşin Durumu Projelendirme safhasında. İşin Durumu ile İlgili Projelendirme safhasında.2014 yılında Merkez-Gökyar Deresi Açıklama Sel Kontrol Projesi, Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Proje yapım maliyeti TL Teknik Özellikleri Eylem planı kapsamında genel alanı hektar sel havzasında proje kapsamında sel kontrolü tedbirlerinden yamaç ve oyuntu ıslahı çalışmaları yapılacaktır. Üst Politika Belgeleri ile İlişkisi FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Kalkınma Planı madde 2- Stratejik Planı Hedef.3.2 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele planları. 3- Ulusal Havza Stratejisi 4- Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı Muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi, Sel kontrolünde kurumsal kapasiteyi ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmek. Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, Baraj, gölet gibi tesislere sediment akışını azaltmak ve dolmasını önlemek, sel ve taşkınlarla mücadele etmek, kaybolan toprak miktarını asgari seviyeye indirmek. Su miktarını ve kalitesini arttırmak, Yapılacak sel kontrol çalışmaları ile yöre halkının arazilerinin korunarak ekonomisine katkıda bulunmak. Mera alanlarındaki sel kontrol tedbirleri ile meraların verimi arttırılarak hayvancılığa katkı sağlamak. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, Akarsu havzalarında yaygın olarak görülen ve iklim değişikliğinin tesiri ile artan can ve mal kayıplarıa sebep olan selleri önemli ölçüde engellemek, Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller... 4 1.3 İKLİMİ... 5 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 AKARSULAR VE GÖLLER:... 4 1.4 İKLİMİ... 8 1.5 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller:... 3 1.3 İKLİMİ... 6 1.4 BİTKİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

IĞDIR İLİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ TESPİT RAPORU

IĞDIR İLİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ TESPİT RAPORU T.C. IĞDIR VALİLİĞİ IĞDIR İLİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ TESPİT RAPORU T.C. IĞDIR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞANA A SUNULMAK ÜZERE IĞDIR İLİNİN KENTSEL

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KASIM 2008 İÇİNDEKİLER I HAVZA GENEL DURUMU... 1 I.1 Yerleşim Alanları... 5 I.2 Coğrafi Durum... 8 I.3 Arazi

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018)

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ 2002 yılından bu yana ülkemizin hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi ve büyümenin nimetlerinin tüm kesimlere adil bir şekilde dağılması

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER 2 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ 1 İÇİNDEKİLER 1.SAKARYA (GENEL BİLGİLER)... 4 2.SAKARYA İLİ NİN GENEL ANLATIMI... 5 2.1.Coğrafi Konum, Doğal ve

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

TARIM STRATEJİ BELGESİ

TARIM STRATEJİ BELGESİ 2015-2019 NİĞDE TARIM STRATEJİ BELGESİ NİGTHM 2015 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini

Detaylı

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK i AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Olduğu, Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir

Detaylı

T.C. SİNOP VALİLİĞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2006-2010

T.C. SİNOP VALİLİĞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2006-2010 T.C. SİNOP VALİLİĞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2006-2010 Sinop-2006 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ -Yasal Dayanak -İlkeler -Stratejik Planın Onaylanması, Kullanımı ve Revizyonu Süreci -Kapsam II-DURUM

Detaylı