ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI"

Transkript

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR GELİŞİM PLANI ( )

2

3

4

5 İçindekiler ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER KONUMU YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ TARIM ARAZİLERİ HAYVAN TÜRLERİ NÜFUSU MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE EROZYONLA MÜCADELE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR METEOROLOJİ YATIRIM VE HİZMETLER SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE FAALİYETLERİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR METEOROLOJİ... 43

6

7 Iğdır Gelişim Planı 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz yüzyıl, pek çok imkânı insanlığın hizmetine sunarken diğer taraftan tabii kaynaklar ve çevresel değerler üzerindeki baskıyı artırmıştır. Tabii kaynaklarımızın başında yer alan orman ve su kaynaklarımız koruma kullanma dengesi gözetilerek işletilmekte ve insanlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Ülkemizin önemli ziraat merkezlerinden biri olan Iğdır'da, tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra projelendirilen yatırımların hızla tamamlanması hem Iğdır hem de bölge açısından büyük önem arz etmektedir. Planlı yatırımlar bir bölgenin, bir ilin gelişimine hız kazandırmaktadır. Bu minvalde planlı, nereye ulaşmak istediğini bilen, hedef ve faaliyetlerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için stratejisini ortaya koymuş bir teşkilat olarak Iğdır'a ve halkına faydalı hizmetler sunmanın gayreti içerisindeyiz. Ağaçlandırmadan erozyon kontrolüne ve çölleşmeyle mücadeleye, sulamadan içme suyu teminine, taşkın koruma tesislerinden dere ıslah projelerine, etkili ve güvenilir meteorolojik verinin sağlanmasına kadar pek çok faaliyet ve yatırımlar Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte ve bu hizmetlerin Iğdır'ın en ücra köşesine kadar ulaştırılmasına çalışılmaktadır. Bu minvalde Bakanlığımız birimlerinin görev ve sorumlulukları dâhilinde, Iğdır ın potansiyelini ortaya koyan, mevcut ve gelecekte yapılması planlanan iş, faaliyet ve projelerden teşekkül eden dönemi Iğdır Gelişim Planı nın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyenlere ve emeği geçenlere teşekkür eder, Plan ın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı

8 2 Iğdır Gelişim Planı

9 Iğdır Gelişim Planı 3 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Konumu Iğdır, Dünya coğrafyasında eşine ender rastlanabilecek bir özelliğe sahiptir. Bir yandan yurdumuzun en büyük ve dünyanın sayılı büyük dağlarından biri olan büyük Ağrı Dağı'nın 5165 metre yüksekliğindeki buzullarla kaplı sivri tepeleri ile diğer taraftan yüksek Doğu Anadolu platosunda ortalama rakımı metre arasında değişen ve turunçgiller ile zeytin dışında her türlü meyve ve sebzenin bolca yetiştirilebildiği bereketli Sürmeli (Aras) çukurunu bünyesinde iç içe barındırmaktadır. Yüzölçümü Km.yi bulan bölgenin Ermenistan ile hududunu boydan boya Aras Nehri teşkil etmekte olup, hattı 51 km.dir. İlin güneyinde yükselen Ağrı Dağı'nın zirvesindeki kar ile ovada yetişen pamuğun rengi soğuk ve sıcağı adeta yan yana getirmektedir. Bu özellikleri onu, yurt sathında "Doğunun Çukur ovası" olarak tanınmasını sağlamıştır. Doğu Anadolu gibi yüksek platolar ve dağlık bölgelerin geniş yer kapladığı bir bölgede bulunan İl, gerek iklim, gerekse toprak ve bitki örtüsü gibi tabii çevre özellikleri bakımından oldukça farklı özellikler gösterir. Bölge, Aras Nehri'nin birtakım birleşme boğazları ile birbirlerine bağladığı depresyonlardan (çöküntülerden) birisini oluşturur. Ancak, bu depresyon bölgesi, Aras nehri ve bu nehrin yatağı boyunca geçen Türkiye-Ermenistan sınırı tarafından hemen hemen iki eşit parçaya bölünmüştür. Sınırlarımız dışında kalan Erivan (Revan) ovası ile Iğdır Ovası'nın birlikte oluşturduğu bu depresyon bölgesinin tümüne "Sürmeli çukuru" da denilmektedir. Fakat yörede bu çukurluğun sınırlarımız içerisinde kalan kısmına "Sürmeli Çukuru", Ermenistan sınırları içerisinde kalan bölümüne ise "Sahat çukuru" adı verilmektedir. Sürmeli Çukuru, Arpaçay'ın Aras'la birleştiği Ergüder mevkiinden başlayıp, Aras nehrinin ülkemiz sınırlarını terk ettiği Türkiye-İran-Nahcıvan sınırlarının birleşme noktasına kadar devam eder. Yükseltisi, batıdan-doğuya ve güneyden-kuzeye doğru azalan bu çukurluğun merkezinde Iğdır şehri kurulmuştur. Aras nehri boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan Iğdır Ovası, Batı Iğdır, Doğu Iğdır ve Dil Ovası ndan oluşmaktadır. Iğdır Ovası'nın güneydoğuya doğru bir uzantısı durumunda olan Dil Ovası (Dil Ucu), aynı zamanda ülkemizin en doğu uç noktasını (44 48') oluşturur. Bölgenin güneyinde, kabaca batı-doğu doğrultusunda uzanan Orta Toroslar'ın uzantısı ve Munzur dağlarıyla başlayıp Karasu-Aras dağlarıyla devam eden dağlık kütlenin doğudaki bölümü yer almaktadır. Bu bölüm üzerinde yer alan dağlar sırasıyla batıdan doğuya doğru Durak Dağı(2811) m), Zor Dağı (3.196 m), Pamuk Dağı (2.639 m) (Pamuk Dağı geçidi ile Büyük Ağrı Dağı ndan ayrılan Pamuk Dağı ve Zor Dağı batısındaki Asma Geçidi ile Durak Dağlarından ayrılmaktadır. Pamuk Dağı ile Zor Dağları arasında Çilli Geçidi bulunur.) Büyük Ağrı Dağı (5.165 m) ve Küçük Ağrı Dağı (3.986 m) dağlarıdır. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, İran ile tabii bir sınır teşkil eder. Anadolu ile Asya'dan uzanan sıradağların bir nevi buluşma noktasıdır.

10 4 Iğdır Gelişim Planı 1.2 Yeryüzü Şekilleri Iğdır İli ne bakıldığında bölge iki kısımda ele alınabilir. Birincisi bölgenin yaklaşık %26 sını oluşturan 922 Km2 lik ova alanı, ikincisi ise yaklaşık %74 ünü oluşturan Km2 lik dağlık alanıdır. Iğdır ın bulunduğu ovanın güneyinde batı-doğu doğrultusunda uzanan Orta Toroslar ın uzantısı ve Munzur Dağları ile başlayıp Karasu-Aras Dağları ile devam eden dağlık kesimin doğudaki bölümü yer alır. İki bölümden oluşan ovalık alanlardan birinci bölümü 832 Km2 lik Iğdır (Sürmeli) Ovası, ikinci bölümü ise 90 Km2 lik Dil Ovası dır. Ovaların genişliği yaklaşık 20 Km. kadardır. Iğdır Ovası nı güneyden kuşatan dağlık kütleler, ülkemizin en yüksek dağı olan Büyük Ağrı Dağı ve hemen doğusundaki Küçük Ağrı Dağı dır. İlin güneydoğusunda; Büyük Ağrı Volkanik Dağı yükselmektedir. Dağın m yükseklikteki kesiminde devamlı kar ve buzullarla kaplı bir "krater düzlüğü" ün bulunduğu kabul edilmektedir. Büyük ve Küçük Ağrı Volkanik dağları arasındaki 2687 m yüksekliğindeki geçide "Serdarbulak Geçidi" denilmektedir. Ağrı Dağı; Türkiye, Ermenistan, Nahçıvan ve İran devlet sınırlarının kesişme noktası yakınında yer alır. Zirve yüksekliği metredir. Türkiye nin ve Avrupa nın en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, Doğu Anadolu Bölgesi nde, Erzurum-Kars Yaylası kesimini Murat Havzası ndan ayıran merkezi Karasu-Aras Dağları nın doğu ucunda yükselen, büyük bir volkan konisidir. Küçük Ağrı Dağı ile birlikte çevre uzunluğu 128 km dir kilometre karelik bir taban üzerine oturmaktadır. Dağın tepe tarafı üç doruklu olup en yükseği Iğdır a bakmaktadır. Büyük Ağrı nın güneydoğu tarafında yükselen Küçük Ağrı dağı, Büyük Ağrı nın aksine daha dik ve tam bir koni biçimindedir.

11 Iğdır Gelişim Planı 5 İlin batısında, Aras nehrine kabaca güney-kuzey istikametinde uzanan ve Iğdır ile Kars İl sınırlarını da oluşturan "Gaziler Deresi" bulunmaktadır. İlin, kuzey sınırını oluşturan ve önemli akarsularından olan Aras nehri, kaynağını Bingöl Dağlarından alarak Tekman, Pasinler, Horasan ve Kağızman çöküntülerinden geçtikten sonra Iğdır Ovasına girmekte ve Dilucu mevkiinde ülkemizi terk ederek Azerbaycan'dan Hazar Denizi'ne dökülmektedir. Dışa çıkış akışlı bir havza olan Iğdır Ovası nın Aras Nehri nden sonra diğer su üstü kaynakları; Orta Karasu, Aşağı Karasu, Yakup Deresi, Karaçomak Deresi, Güngörmez Deresi ve Gaziler Çayı dır. Orta Karasu, pınarlarla beslendiğinden taşmamakta, Ağrı Dağı ndaki karların erimesi sonucu, genellikle Mart-Haziran ayları arasında su seviyesinde yükselme görülmektedir. Aras nehri boyunca kabaca doğu-batı istikametinde uzanan Iğdır Ovasının Dilucu denilen yere kadar olan uzunluğu 100 km.ye yaklaşır. En geniş yeri 19 km olan ova, vaktiyle Ağrı Dağı'nın püskürttüğü lavların kuzeye doğru yayılmasıyla Taşburun beldesinde 6 km.ye kadar daralmıştır. Taşburun'dan itibaren ova genişleyerek Adetli köyünde 15 km.ye yaklaşırken, doğu yönünde devamlı daralarak Dilucu'na kadar devam eder. İl de bulunan Küp Gölü, Ağrı dağı nda doruğun güneyinde yer alan bir krater su birikintisi olup, zemin yapısının volkanik ve geçirgen olması ayrıca su beslemesinin mevsimsel olarak karların erimesine bağlı olması nedenleri ile senenin belli kesimlerinde kuruyan ufak bir göldür. Günümüzde yaya veya güçlü arazi araçları dışında ulaşımı bulunmamaktadır. İlin büyük göllerinden biri olan Balıklı Göl, denizden yüksekliği 2241 metre dir. Iğdır Merkezinin güney doğusunda, Tuzluca Sinek Yaylasında alabalığı ile meşhur bir lav-seti gölüdür. Derinliği bazı kesimlerde 100 metreyi aşan gölün alanı yaklaşık 34 km dir. Soğuk su kaynaklarının göl civarında olması gölü bu açıdan önemli kılmaktadır. Sazan ve kırmızı pullu alabalığın bulunduğu gölün ortasında kayıklarla gidilebilen küçük bir ada bulunmaktadır. Gölün kuzey kısmı dağlık, güney kısmı ise düzlüklerle çevrilidir. Ovanın, Taşburun beldesi ile Koçkıran köyleri arasında çekilecek bir hattın batısında kalan bölümüne "Batı Iğdır Ovası", adı geçen yerler ile Türkiye-İran sınırı arasında kalan bölümüne "Doğu Iğdır Ovası", Aras nehri ile Aşağı Karasu Çayı arasında ve Ateştepe'nin doğusunda kalan bölümüne ise "Dil Ovası" denilmektedir. 832 km2 Iğdır Ovası ve 90 km2 Dil Ovası olmak üzere toplam yüzölçümü 922 km2 olan ovanın; bağıl yükseklikleri 60 metreyi geçmeyen Kireçtepe ve Ateştepe gibi yükseltileri hariç tutulursa tamamen düz ve engebesiz olduğu söylenebilir. Ovanın genel eğiminin az oluşu ve taban suyu yükselmesi gibi nedenlerle bazı yörelerinde bataklık alanlar meydana gelmiş ise de, 1969 yılına kadar DSİ tarafından yürütülen drenaj çalışmaları sonucu, bu bataklıklar önemli ölçüde kurutulmuştur. Yatak derinliğinin çok az oluşu nedeniyle özellikle Nisan ve Mayıs aylarında taşkınlara sebep olan Aras Nehri boyunca 1970 yılından itibaren DSİ tarafından setler inşa edilmiştir. 1.3 İklim ve Bitki Örtüsü Iğdır'ın iklimi Doğu Anadolu tipi Karasal İklimi'dir. Iğdır ilinin ovalık kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin öteki kesimlerinde görülen şiddetli kara ikliminden fazlaca etkilenmez. Bunun en önemli nedeni çevresinde bulunan Ağrı Dağı gibi yüksek alanlara göre alçakta olmasıdır. Kuytu konumuyla mikroklima oluşturan Iğdır Ovası'nda yer alan Iğdır kentinde yıllık ortalama sıcaklık 11,6 C'dir. Oysa yalnızca 170 km uzaklıktaki Kars'ta bu ortalama 4,2 C'dir. Ovada kışlar, Erzurum-Kars yaylasına göre daha yumuşak, yazlar ise daha uzun ve sıcak geçer.

12 6 Iğdır Gelişim Planı Kentte kışın -30 C'ye kadar düşen ve yazın da 41 C'yi aşan hava sıcaklıklarına rastlanır. Kuytuluğu yüzünden ülkemizin en az yağış alan yörelerimizden biridir. Özellikle yarı kurak iklime sahip olması bitki örtüsü Doğu Anadolu'nun tipik bitkisel örtüsü olan bozkır olmasına yol açmıştır. Orman açısından ülkemizin en yoksul bölgelerinden biridir. 1.4 Tarım Arazileri Eskiden kervan yolları üzerinde önemli bir durak olan Iğdır ilinde, ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Aras Nehri'nin suladığı ova, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önemli bitkisel üretim alanlarından biridir. Iğdır, bahçeden bahçeye geçiş yapan evleri ile ünlüdür. Bu bahçelerde kayısı ve elma ağaçları vardır.tarım için elverişli olup şeker pancarı, pamuk, karpuz, domates gibi çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilmektedir. Yıllık yağış tutarının azlığına, yağış rejiminin düzensizliği ve buharlaşma miktarının fazlalığı da eklenirse ovadaki tarımda sulamanın ne derece önemli bir paya sahip olduğunu görülür. Sulamanın daha kapsamlı yapılabilmesi için Iğdır Ovası, Batı Iğdır Ovası ve Doğu Iğdır Ovası olmak üzere iki bölüme ayrıldı ve böylece sulama projeleri başlatılmış oldu. İlde tarihin eski devirlerinden beri pamuk tarımı yapılmaktadır. Bunu mümkün kılan temel faktör, bölge ikliminin çevresine göre bir mikroiklim bölgesi yaratmasıdır. Pamuk yetiştirilmesi için gereken sıcaklık 20 C'dir. Ancak bu sıcaklık, Iğdır Ovası'nın yıllık sıcaklık ortalamasından biraz düşük de olsa yaz aylarındaki yüksek sıcaklık ortalamaları pamuk için elverişli bir ortam yaratmaktadır. Cumhuriyet döneminde ovada pamuk ekim alanları giderek genişleyerek; 1935'te 650 hektarı, 1940'ta 700 hektarı, 1950'de ise 4,500 hektarı bulduktan sonra inişli çıkışlı bir grafik izlemiştir. 1960'ta 1,800 hektar, 1970'te 6,800 hektar, 1980'de 3,410 hektar, 1992'de 3,438 hektar ve 1997'de 970 hektar olarak gerçekleşmiştir. Ancak özellikle 2000'li yıllardan sonra pamuk yetiştirilmesi neredeyse sona ermiştir. Çünkü; az olsa da değişen iklim koşulları ürünün kalitesini düşürmüş ve zaten az olan çiftçi gelirini iyice azaltmıştır. Bu nedenle çiftçiler pamuk yerine şeker pancarı, meyve ve sebze yetiştirmeye başlamıştır.ovada üretilen sebzelerden kavun, karpuz ve domates dışındaki sebzeler daha çok yöre halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan bölge ekonomisinde pek önemli bir yer tutmaz. Bunun dışında, soğan, patlıcan, biber, lahana, turp ve fasulye gibi sebzelerin de üretimi yapılmaktadır. İldeki tahıl tarımında yıllara göre büyük dalgalanmalar görülür. Bu durumda yağışların düzensiz olması etkilidir. Çünkü tarım arazisinin %28'sinde ancak kuru tarım yapılmaktadır. Tahıl tarımında 1. sırada yer tutan buğdayı; arpa, mısır ve çeltik izler. Tahıl arazilerinin yaklaşık %32'sini kaplayan arpa, verim bakımından buğdaydan biraz düşüktür. Ayrıca arpa, buğdayın yetişemediği yüksekliklerde de yetişebildiğinden bölgenin yüksek dağlık kesimlerinde buğdayın yerine arpa tercih edilmektedir. Bu tercihte dağlık kesimlerde

13 Iğdır Gelişim Planı 7 hayvancılığın daha önemli bir yere sahip olması etkilidir. Arpanın dışında tahıl ürünleri olup ilin tahıl arazilerinin sadece %9'luk bir kısmında yetiştirilen mısır ve çeltik, daha çok yöre halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan bölge ekonomisinde pek önemli bir yer tutmaz. 1.5 Hayvan Türleri Iğdır, coğrafi konumu, toprak yapısı ve iklimi sebebiyle, çeşitli yabani hayvan varlığına sahiptir. Başta dağlık alanlar ve platolar olmak üzere, ilin yüksek kesimlerinde seyrek olarak kartal, atmaca, şahin, keklik, baykuş, ayı, domuz, tilki, çakal gibi yaban hayvanları bulunur.

14 8 Iğdır Gelişim Planı

15 Iğdır Gelişim Planı 9

16 10 Iğdır Gelişim Planı 1.6 Nüfusu Iğdır, 03 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı Kanunla Kars ilinden ayrılarak il olmuştur. Aralık ve Tuzluca İlçeleri ve Karakoyunlu Beldesi Kars İlinden ayrılarak Iğdır İline bağlanmış ve İl in birer ilçesi olmuşlardır. İlin kentleşme oranı artış eğilimi gösterse de bu oran Türkiye geneli kentleşme oranından düşüktür.şehrin en büyük nüfus yapısını Kürtler ve Azeriler oluşturur. ADNK SİSTEMİNE GÖRE 2012 NÜFUSLARI ( ) TÜRKİYE MANİSA Toplam Nüfus Şehir Köy+ Belde

17 Iğdır Gelişim Planı 11 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL 2.1 Su ve Su Yapıları Yılları arasında yapılan işler ve bunlarla ilgili bilgiler; Iğdır İlinin %100' üne yakını Aras Havzası içinde yer almaktadır.aras Havzası için Havza Koruma Eylem Planı 2013 yılı sonunda tamamlanmış olacaktır. Iğdır ilinin %97,69 u aras havzası sınırları içerisinde yer almaktadır. İl Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile sınır komşusudur ve Türkiye'nin üç ülkeyle sınırı olan tek ilidir. Iğdır ilçe merkezi bu üç ülkeden sadece Ermenistan ile komşudur. İlin yüzölçümü km² olup, 2012 yılı ADNKS toplam nüfusu kişidir. Aras nehri, Iğdır a Tuzluca nın batısında Gaziler Deresi ardından girmekte, Türkiye Ermenistan sınırını oluşturmakta ve Türkiye Nahçıvan İran sınırının kavşak noktasından ülkemizi terk etmektedir. Bu noktada Aras Nehri Nisan da m³/sn, Mayıs ta m³/sn debiye ulaşır. Iğdır Ovası ndaki diğer yerüstü su kaynakları, bu ovadan doğarak Aras Irmağı na katılan Orta ve Aşağı Karasu Çayları dır. Ayrıca Gaziler Çayı, Yakup Deresi, Karaçomak Deresi, Güngörmez Deresi de Iğdır da bulunan diğer akarsular olup akarsuların tamamından sulama maksatlı yararlanılmaktadır. Iğdır Ovası nda iklim ve sulama durumunun uygun olması nedeniyle ürün çeşitliliği fazladır. Ekilebilir arazilerin dışında kalan kısımlarda ise mera ve yaylaların uygunluğu hayvancılığın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bölgenin ana ürününü hububat oluşturmaktadır. Endüstri bitkilerinden seker pancarı ve pamuk, yem bitkilerinden ise yonca, hayvancılığın gelişmesinde büyük öneme sahiptir. Sebzelerin bütün çeşitleri, meyvecilikte ise zeytin ve turunçgiller hariç bütün meyve çeşitleri yetiştirilebilir. Iğdır da hayvansal üretim son yıllarda yapılan desteklemelerle artış göstermiştir. Iğdır ın sahip olduğu toplam tarım alanının %1,8 i sebze bitkileri ekiliş alanı, %1,8 i meyve alanlarını, %27,6 sı diğer (kavaklık + nadas + boş) alanları oluşturmaktadır. Meyve alanları ve diğer alanların Türkiye ye oranla Iğdır da daha düşük oranda olmasının sebebi; meyve ve sebze ürünlerinin pazarlama sorunu olması ve nadas alanlarının fazla olmasıdır. Iğdır yaygın bir yeraltı suyu rezervine sahiptir. Ortalama 70 lt/sn suyun çekilebildiği akifer genellikle içme amacına uygun olmayıp sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Iğdır da içmesuyu amaçlı Ünlendi Barajı yapılmaktadır. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi 200 hektarlık brüt alanda altyapı inşaatı aşamasındadır.

18 12 Iğdır Gelişim Planı Yılları Arasında Yapılan İşler ve Bunlarla İlgili Bilgiler Büyük Su İşleri: Iğdır Projesi Iğdır Ovası Sulaması Yenileme İnşaatı; yenilenmiştir ha tarım alanındaki şebeke Iğdır Projesi Iğdır Aras Taşkın Koruma Seddeleri : 100 ha tarım arazisi taşkınlardan korunacaktır. (Toplam 3990 m topuklu taş tahkimatlı sedde inşaatının yapılması hedeflenmektedir) Küçük Su İşleri : Taşkın Koruma; Tuzluca Gaziler Bucağı, Tuzluca Abbasgöl Köyü, Tuzluca İncesu Köyü ile Tuzluca Gaziler Pernavut Deresinde taşkın koruma projeleri yapılmıştır. Taşkın ve Rusubat Kontrolü; Iğdır Merkez Hoşhaber Beldesi, Merkez Harmandöğen Köyünde taşkın rusubat kontrolü yapılmıştır. Bunlara ek olarak; Iğdır İli Aras Nehri kıyı tahkimatı, Aras Nehri Seddelerine Stabilize Serilmesi, Karabulak Deresine Taşkın Seddesi Yapımı projeleri tamamlanmıştır. İdare İmkanlarıyla ise ; Iğdır Tuzluca Cincevat Deresi ıslahı, Iğdır Tuzluca Tezekçi Köyü Taşkın Koruma, Iğdır Merkez Harmandöven, Çilli, Çiko, Köprübaşı Köyleri Taşkın Koruma İşleri yapılmıştır. Iğdır Ovası Sulaması Ana ve Tali Tahliye Kanal Temizleme kapsamında m3 rusubat temizliği, km servis yolu bakım çalışması yapılmıştır. Iğdır Aras Nehri Taşkın tesisleri Toplu makineli çalışmasıyla Iğdır İli taşkınlardan korunmuş, Iğdır Ovası Sulaması Doğu Iğdır İletim Kanalı Proje Yapımı projesi ile Iğdır İçmesuyu Planlama işi ile Tuzluca Projesi Ünlendi Barajı Planlama Revizyonu işleri yapılmıştır. Iğdır Karakoyunlu Sulaması İnşaatı; 1100 ha tarım arazisinin sulanması hedeflenmektedir. Doğu Iğdır İletim Kanalı Yenileme; m uzunluğundaki doğu Iğdır sulaması iletim kanalının yenilenmesi ve su iletim randımanının artırılması temin edilecektir. Iğdır Aşağı Karasu Taşkın Koruma ve Sınır Güvenliği; Bu proje ile sınırda güvenlik ve sınır arazilerinin taşkınlardan korunması amaçlı m uzunluğunda 6 m. genişliğinde 3 m. yüksekliğinde bir sedde teşkil edilmesi hedeflenmektedir. Tuzluca (Ünlendi) Barajı; ha tarım arazisinin sulanacaktır. Iğdır içmesuyu İsale Hattı; Iğdrı İl merkezi ve Aralık, Karakoyunlu ilçeleri ile bağlı belde köy yerleşimlerinin içme suyu için 155 km hattın ve depoların inşası işidir. Küçük Su İşleri: Gülpınar Taşkın Rusubat Kontrolü; 1 köy taşkından korunacaktır. Tuzluca Abbasgöl Köyü Pınar Mahallesi Hitik Deresi: 1 mahalle taşkından korunacaktır. Iğdır Merkez Havaalanı Taşkın ve Rusubat Kontrolü; 1 merkez havaalanı taşkından korunacaktır.

19 Iğdır Gelişim Planı 13 Iğdır Merkez Suveren Köyü Taşkın Rusubat Kontrolü; 1 köy taşkından korunacaktır. Iğdır-Merkez Halfeli Beldesi Taşkın Rusubat Kontrolü; 1 belde taşkından korunacaktır. Projeler Kars-Aras Nehri ile Yan Derelerinin Yerleşim Yerleri ile Arazilerinin Taşkından Korunması Master Plan Raporu Hazırlanması; 2 ilçe merkezi ve 53 köy yerleşim yeri ile tarım arazileri taşkından korunmasına ait proje yapımı hedeflenmektedir. Iğdır-Tuzluca Ünlendi Barajı Proje Yapımı; Ünlendi Barajı ile malzeme ocaklarına ve gövdeye ulaşım yolları ve gerekli köy yolları rölekasyonlarını kapsayan yaklaşık 75 km uzunluğunda ulaşım yolunun projelerinin yapılmıştır. Iğdır İçmesuyu ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı; İçmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinin proje yapımı hedeflenmektedir. Iğdır İli Sel Kapanları Raporu ve Proje Hazırlanması; Hayvan içme sularının temini maksatlı rapor ve proje yaptırılması. Şuan için gölet talepleri toplanmaktadır. İhtiyaç durumuna göre sayısı belirlenecektir. Aşağı Aras Havzası Projesi Tuzluca Barajı ÇED Raporu Hazırlatılması; tarihinde ihale edilerek tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. Aras Havzası Master Plan Çalışmaları; Drenaj alanı km2, ortalama yıllık su 4,63 km3, tarım alanı ha, sulanabilir alan ha, kurulu güç 887 MW, üretilecek enerji GWh kapasitesinde olan havzanın menba-mansap ilişkileri, su kullanım hakları yer altı ve yer üstü su potansiyeli rezervuarı ve gelişen sosyo ekonomik şartlar çerçevesinde havza master plan raporunun hazırlanmasını kapsamaktadır.

20 14 Iğdır Gelişim Planı

21 Orman Alanı Iğdır Gelişim Planı Ormancılık ve Erozyonla Mücadele İL ADI ORMAN ALANI İlin Genel Alanı SERVET Normal Bozuk TOPLAM Koru K.T./B. ha ha ha ha % Bin m 3 Bin Ster ARTIM Koru K.T./B. Bin m 3 Bin Ster IĞDIR Iğdır ilinin ormanlık alanı dekar olup, yüzölçümüne kıyasla önemli bir alanı oluşturamamaktadır. Mevcut ormanlık alan da bozuk vasıflı ormanlardan oluşmaktadır. Bitki örtüsü; Bozkır vejetasyonu yaygın olarak görülür. Iğdır Ovası ve Tuzluca yöresinde tuzlu ve alkali alanlarda tuzcul veya tuzu seven bitkiler yer alır yılları arasında; 1 adet şehir ormanı açılmıştır yılında, Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) gereği, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar; Ağaçlandırma : dekar Ağaçlandırma bakım : dekar Toprak muhafaza tesisi Toprak muhafaza bakımı Mera ıslahı : dekar : dekar : dekar yılları arasında dekar alanda çalışılmış ve yaklaşık adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılları arasında uygulanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı kapsamında; 173 kilometre karayolu/kent içi/köy yolu ağaçlandırması yapılarak yaklaşık adet,

22 16 Iğdır Gelişim Planı 1 adet ibadethane bahçesi ağaçlandırılarak adet, 1 adet okul bahçesi ağaçlandırılarak adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılı bitimine kadar; gelir getirici türlerle, 2 köyde, 200 dekar sahada adet ceviz fidanı dikilmesi planlanmıştır yılı içerisinde Iğdır ilinde Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi kapsamında; 100 hektar Ağaçlandırma, 100 hektar Ağaçlandırma bakım çalışamaları yapılacaktır yılları arasında; 9 milyon 235 bin adet fidan, 28 ton tohum üretilmiştir Yılları Arasında Yapılan Çalışmalar Toprak Muhafaza Tesis Ha Mera Islahı Tesis Ha Yılları arasında Yapılacak Çalışmalar Toprak Muhafaza Tesis Ha Mera Islahı Tesis Ha Sel Eylem Planı Kapsamında Çalışılacak Havzalar İlçe Adı Alt Havza Adı Sel Havzası Adı Sel Havzası Mikro Havza Sayısı Sel Havzası Alanı (Ha.) Merkez Aras Nehri Havaalanı Havzası ,00 Merkez Aras Nehri Gökyar Deresi ,00

23 Iğdır Gelişim Planı Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İli gerek milli parkı, sulak alanları ve gerekse doğa koruma açısından önemli bir yer tutmaktadır. Ağrı Dağı Milli Parkı: Ağrı Dağı Milli Parkı olarak ilan edilen alan, flora ve fauna zenginliği, ilginç peyzaj özellikleri, jeolojik-jeomorfolojik oluşumları, sulak alanları, rekreasyonel potansiyeli, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek noktası olması gibi ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak değerlerine sahip korumaya değer bir alan olması nedeniyle tarih ve 2004/ 8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ağrı Dağı Milli Parkı olarak ilan edilmiştir yılında başlanan Uzun Devreli Gelişim Planı 2013 yılında taslak halini almıştır döneminde Iğdır il geneli ve Ağrı Dağı Milli Parkı çevresine ve Kuşların Üreme alanlarının olduğu yerlere 90 adet ikaz ve tanıtım tabelaları dikilmiş ve zarar gören tabelaların değişimi yapılmış, ava açık ve kapalı alanları gösterir tabelalar ile Tuzluca Devlet avlağı tabelaları dikilmiştir.

24 18 Iğdır Gelişim Planı Aras Karasu Taşkınları Sulak Alanı: Iğdır ili tuzluca ilçesi kars sınırında bulunan bölge, Aras nehrinin geçiş yolundadır Ha. Alana sahip göç eden kuşların uğrak yeridir. Bakanlığımız tarafından programa alınmıştır. Tabiatı Koruma Alanı: Tuzluca ilçesi Yukarı Çıyrıklı Köyü 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun Birinci Bölüm 2/d Maddesi uyarınca tabiatı koruma alanı olarak bir statüye kavuşturulması, Genel Müdürlükçe değerlendirilmeye alınmıştır. Ağrı Dağı Milli Parkı çevresine ve Kuşların Üreme alanlarının olduğu yerlere ikaz ve tanıtım tabelaları dikilmeye devam edilecek ve zarar gören tabelaların değişimi yapılmış, Ava açık ve kapalı alanları gösterir tabelalar dikilmiştir.

25 Iğdır Gelişim Planı 19 Av Ve Yaban Hayatı : 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında; Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamaktır. Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendirilmesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına ilişkin suç ve kabahatler ile bunların takibi ve cezalarını kapsar. Açılan Kurs Sayısı: 10 Avcılık Belgesi Alan Avcı Sayısı: 347

26 20 Iğdır Gelişim Planı Avlanma sezonlarında satılan pul (Adet): 404

27 Iğdır Gelişim Planı Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten Kaçak avlanma yapan 104 kişi hakkında idari ve tazminat para cezası olarak toplam ,78 TL. yaptırım uygulanmıştır. Koruma kapsamında: Iğdır İl Jandarma komutanlığı, Emniyet güçlerinin ve Avcı Derneği desteği desteği ilimize diğer illerden gelen göçer çadırların denetim esnasında kafes içerisinde canlı mühre olarak kullanılan kınalı keklikler, damızlık olarak değerlendirilmek üzere keklik üretme istasyonlarına gönderilmiştir. Avlaklar: Tuzluca ilçesinde 1 Adet Devlet Avlağı ilan edilmiştir.il genelinde Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçemiz için 3 Adet daha Devlet Avlağı planlanmıştır. Tuzluca Devlet Avlağı için alanda bulunan türler dikkate alınarak avlanma kotaları Avlanma yılı için bildirilmiştir.

28 22 Iğdır Gelişim Planı Av Satış Bayililerinin satmış oldukları avlanma araç gereçleri için 4915 sayılı Kara Avcılığı Mevzuatının ilgili maddeleri uyarınca tahsilatını sağlamak için Av Bayiileri denetimleri yapılmaktadır. Kış Şartlarında Yaban Hayvanları Yemleme Çalışmaları İlde ağır geçen kış şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının yem ihtiyaçları Av ve Yaban Hayatı ekiplerimizce giderilmektedir, Bu amaçla Doğaya 10 ton Besi yemi, et ve fırın atığı bırakılmıştır. Flora Ve Fauna Iğdır ve Aras Vadisi kuşların göç yolu üzerinde 227 tür kuş gözlenmiş olup Şube Müdürlüğümüz ve Kuzey Doğa Derneği İşbirliği ile 2006 yılından itibaren 164 türden yaklaşık 53,000 kuş (2013 ilkbahar göç yollarıda izlenerek 1500 kuş daha halkalanmıştır) toplam kuş halkalanmış ve kayıt altına alınmıştır. Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Kuzey Doğa Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Tuzluca İlçesi'nde üç akbabaya uydu verici takılarak doğaya bırakarak, uydu verileri aracılığı ile takip edilmiş olup afrika göç yolları ve yaşam alanları kayıt altına alınmıştır. Temmuz 2013 tarihi itibariyle 3 tane akbabaya uydu vericisi takılmış ve doğaya salınmıştır.

29 Iğdır Gelişim Planı 23 Ağrı Dağının Florasının zenginliği nedeniyle, bütün dünyanın ilgi odağı halindedir; gerek bitki örtüsünün gerekse de zengin hayvan türlerinin araştırılarak bilim dünyasına ve ülkemizin eko-turizmine kazandırılması önem arz etmektedir. Biyolojik çeşitlilik bakımından Türkiye nin enzengin alanlarından biri olan Ağrı Dağı; mikroorganizmaların yanında mantar, ilkel ve çiçekli bitkiler, omurgasız ve omurgalı hayvan türleri yönünden de oldukça zengindir. Proje kapsamında 50 familyaya ait 315 otsu, 46 odunsu (ağaç ve çalı) takson olmak üzere toplam 361 bitki türü, Ağrı Dağında; Grad sistemine göre B 10 un içerisinde yer almaktadır. Çalışmanın sonucunda 41 endemik tür tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan türlerden üç adedi bilim dünyası için yeni türler olup, bu türler şunlardır; 1. Jurinella moschus (Habl.) ssp pinnatisecta (Boiss.) Danina & Davis var.agridagensisy.z.- Ağrıdağı Kazan Kulpu, 2. Astragalus vesicaris L. subsp.agridagensis Y.Z.- Ağrı Dağı Geveni, 3. Linaria genistifolia L. subsp. agridagensis Y.Z. - Ağrı Dağı Katırtırnağımsı Nevruz 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında; 2013 yılı İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısında Belediyeler Birliğince Hayvan Bakım ve Barınma ünitesinin yapılması için gerekli çalışma İl Hayvanları Koruma Kurulunda ele alınmıştır. İlin iklim olarak sıcak geçmesinden dolayı yaz aylarında sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılayacak çalışmalar kamu kurum ve kuruluşları, STK lar desteğinde yapılmaktadır yılları arasında "ÜLKEMİZDE BİYOÇEŞİTLİLİK" Konusunda Eğitimler Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile il ve ilçe genelinde seminerler yapılarak, öğretim sezonlarında gerekli koordinasyon sağlanarak planlama yapılmakta olup ilgili bilgilendirme seminerlerimizden 15 bini aşkın öğrenci yararlanmıştır. "Üreme Döneminde Avlanmıyorum" kampanyası tüm Iğdır genelinde Kampanya ile ilgili poster ve broģürler Avcı dernekleri, Köy Muhtarlıkları ve Av Bayilerine dağıtımı yapılmış ve Çalışmalarımız devam etmektedir. Doğada yaralı yada yorgun düşen hayvanların tedavileri büyük titizlikle yapılmakta ve yılları arasında 89 tane yaban hayvanının bakım ve tedavisi yapılarak 50 tanesi Doğaya bırakılmıştır. Tedavisi mümkün olmayan 39 yaban hayvanı Kafkas Üniversitesi

30 24 Iğdır Gelişim Planı Rehabilitasyon Merkezine gönderilmiştir. Iğdır ili Aralık ilçesi TİGEM arazisine keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla tarihinde 1000 adet keklik doğaya bırakılmış olup popülasyonunda eksilme olan yaban hayvanlarının yerleştirmesi sürdürülecektir. Genel Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetler kapsamında. Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda 3 Adet Çakal ve 1 Adet Tilkiden kas örnekleri alınarak TUBİTAK'a yollanmıştır yılı içerisinde doğal güzellikleri ve turistik yapısı ile mevcut doğa turizmi potansiyelini, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak doğal kaynak değerlerini, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel ilkeleriyle planlayarak, IĞDIR DOĞA TURİZMİ MASTER planı hazırlanmıştır.

31 Iğdır Gelişim Planı Meteoroloji Iğdır İlinde; Aralık, Iğdır, Karakoyunlu, Tuzluca ilçelerinde birer adet olmak üzere toplamda Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu bulunmaktadır. 4 adet

32 26 Iğdır Gelişim Planı 3 YATIRIM VE HİZMETLER 3.1 Su ve Su Yapıları AŞAĞI ARAS NEHRİ HAVZASI PROJESİ Tuzluca Barajı ve ve HES İşin Tanımı Iğdır Ovasına su takviyesi ile 117,10 GWh/yıl enerji üretimi maksatlı baraj yapımı işidir. İşin Durumu Proje aşamasında. Proje yapımı 2014 yılı yatırım programına teklif İşin Durumu ile İlgili Açıklama edilmiştir.çed ihalesi yapılmış olup devam etmektedir.baraj harita alımları ile baraj jeolojik etütler tamamlanmıştır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti 210,8 Milyon TL (2000 Yılı BF.) Tuzluca Barajı :depolama hacmi:195,13 hm3, Teknik Özellikleri Yüksekliği: (temelden): 61 m, (talvegden) :45 m, Toplam göl hacmi: 265,03 hm3 Sulama alanı : ha (Iğdır ovası) FAYDALARI Sosyal Faydaları Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek modern şebekelere geçişini sağlayacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış Ekonomik Faydaları beklenmektedir. Iğdır Ovasında oluşan rusubat sorununu çözerek meliyetleri düşürecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu Tabiata Katkısı etkiler ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Rusubat taşınımını engelleyecektir.

33 Iğdır Gelişim Planı 27 Iğdır İçmesuyu Projesi (DAP) Iğdır il merkezi 2 (iki) ilçe ve bağlı köy yerleşim İşin Tanımı yerlerinin2045 yılına kadar İçme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması maksatlıdır. İşin Durumu Proje yapım aşamasında. İsale hattı ve arıtma tesisinin projeleri yaptırılmakta olup 2014 yılında tamamlanacaktır. Ayrıca Iğdır İçmesuyu projesi İşin Durumu ile İlgili Açıklama 2013 ek yatırım programına alınmış olup 2014 yılında İsale hattının ve arıtma tesisinin inşaat ihalesinin yapılması hedeflenmektedir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Su kaynağı Ünlendi Barajı depolama hacmi: 97,76 hm3, İsale hattı uzunluğu :119 km (planlama raporuna göre) Teknik Özellikleri (proje aşamasında : 155 km olarak revize edilmiştir.) Arıtma Tesisi:23,94 hm3 ( m3) Planlama raporuna göre 2045 yılında nüfus: kişi FAYDALARI Sosyal Faydaları Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek modern şebekelere geçişini sağlayacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış Ekonomik Faydaları beklenmektedir. Iğdır Ovasında oluşan rusubat sorununu çözerek meliyetleri düşürecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu Tabiata Katkısı etkiler ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Rusubat taşınımını engelleyecektir.

34 28 Iğdır Gelişim Planı IĞDIR YENİLEME PROJESİ Iğdır Karakoyunlu Sulaması İnşaatı Iğdır karakoyunlu İlçesi ve köylerine ait 1100 ha. alanın İşin Tanımı sulama kanallarının yapımı işidir. İşin Durumu İnşaat aşamasında. İş 2013 yılı içerisinde inşaat ihaleis yapılmış ve sözleşme İşin Durumu ile İlgili Açıklama imzalanrak iş yeri teslimi yapılmıştır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti TL Teknik Özellikleri Sulama alanı :110 ha FAYDALARI Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek Sosyal Faydaları modern şebekelere geçişini sağlayacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış Ekonomik Faydaları beklenmektedir. Iğdır Ovasında oluşan rusubat sorununu çözerek meliyetleri düşürecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu Tabiata Katkısı etkiler ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Rusubat taşınımını engelleyecektir. IĞDIR YENİLEME PROJESİ (Doğu Iğdır İletim Kanalı Yenileme) İşin Tanımı IğdırOvası Doğu Iğdır Sulama Şebekesi İletim Kanalının Yenilenmesi işi. İşin Durumu İhale süreci devam etmektedir. İşin Durumu ile İlgili Açıklama İş ile Iğdır Ovası Doğu Iğdır Sulama şebekesine iletim görevi gören ana iletim kanalının yenilenmesini kapsamaktadır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti TL İletim kanalı uzunluğu:30,676 km Teknik Özellikleri kapasitesi :27 m3/s sulama alanı : ha FAYDALARI Sosyal Faydaları Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek modern şebekelere geçişini sağlayacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış Ekonomik Faydaları beklenmektedir. Iğdır Ovasında oluşan rusubat sorununu çözerek meliyetleri düşürecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu Tabiata Katkısı etkiler ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Rusubat taşınımını engelleyecektir.

35 Iğdır Gelişim Planı 29 IĞDIR YENİLEME PROJESİ (Aşağı Karasu Taşkın Koruma ve Sınır Güvenliği) İşin Tanımı Aralık İlçesi dilucu sınır bölgesinde Ülkemiz ile İran sınırı arasında sınır güvenliği sağlama işidir. İşin Durumu Proje yapımı devam ediyor. % 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu proje ile sınırda güvenlik ve sınır arazilerinin taşkınlardan İşin Durumu ile İlgili Açıklama korunması amaçlı m uzunluğunda 6 m genişliğinde 3 m yüksekliğinde bir sedde teşkil edilmesi hedeflenmektedir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti İletim kanalı uzunluğu:25,498 km Teknik Özellikleri Genişliği :6 m Yüksekliği : ha FAYDALARI Ülkemiz ile İran Cumhuriyeti arasındaki Karasu çayı Sosyal Faydaları taşkınlarının sınır güvenliğine olan olumsuz etkisini azaltmak. Ekonomik Faydaları Yasadışı insan ve mal geçişlerinin engellenmesi. IĞDIR-TUZLUCA PROJESİ Tuzluca (Ünlendi) Barajı Iğdır İli Tuzluca ilçesi ve köylerine ait tarım arazilerini sulayacak ve İşin Tanımı Iğdır İl merkezi bağlı içlçe ve köylerinin içme kullanma suyu ihtiyacını karşılayacaktır. İhale edilmiş olup süreç devam etmektedir. Kamulaştırma İşin Durumu haritaları yapımı bölge müdürlüğünce yaptırılmaktadır.ihale sürecinin tamamlanmasını takiben işe başlanılacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Baraj yağış alanı: 141,54 km2 Baraj Toplam depolama hacmi: 97,76 hm3 Baraj yükeskliği (talvegden) :63 m Teknik Özellikleri Baraj yüksekliği (temelden) :68 m Baraj gövde hacmi : 1,34 hm3 Çekilen Su : sulama için : 45,96 hm3/yıl- içme suyu için : 23,94 hm3/yıl FAYDALARI Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek modern şebekelere geçişini sağlayacak yöre Iğdır İl Merkezi iki ilçe Sosyal Faydaları ve bağlı köy yerleşimlerinin 2045 yılına kadar sürdürülebilir temiz içme kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış Ekonomik Faydaları beklenmektedir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu etkiler Tabiata Katkısı ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır.

36 30 Iğdır Gelişim Planı IĞDIR-TUZLUCA PROJESİ Tuzluca (Ünlendi) Barajı Sulaması İş kapsamında; Laleli Regülatörü, Kuruağaç Regülatörü, Kamışlı Regülatörü, Göktaş Regülatörü,ana kanallar ve 9862 İşin Tanımı ha sulama alanının botulu şebekeye göre inşaatını kapsamaktadır. Planlama raporu onaylı olup, 2014 yılı yatırım programına İşin Durumu proje yapımı teklif edilmiştir. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti TL Laleli Regülatörü : Regülatör tipi trol, kret kotu m, eşik uzunluğu 10 m su alma kapasitesi 1 m3/s dir. Kuruağaç Regülatörü : Regülatör tipi dolu gövdeli, kret kotu 1827 m, eşik uzunluğu 20 m, su alma kapasitesi 7 m3/s dir. Kamışlı Regülatörü : Regülatör tipi dolu gövdeli, kret kotu 1 Teknik Özellikleri 198 m, eşik uzunluğu 25 m, su alma kapasitesi 0,50 m3/s dir. Göktaş Regülatörü : Regülatör tipi dolu gövdeli, kret kotu m, eşik uzunluğu 25 m ve su alma kapasitesi 1,10 m3/s dir. Toplam Sulama alanı :9.862 ha Ana Kanal Uzunluğu : 69,489 km FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yöre halkınının mevcut sulama bilincini dahada yükselterek modern şebekelere geçişini sağlayacaktır. Bölge istihdamında artış meydana getirmesi ve GSMH artış beklenmektedir. Hava, su ve toprak varlığına etkiler, biyo-çeşitliliğe olumlu etkiler ve iklim değişikliği üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Rusubat taşınımını engelleyecektir.

37 Iğdır Gelişim Planı 31 Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi-Aras Havzasında Su Çerçeve Direktifi kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi İşin Tanımı Belirlenen izleme noktalarında Su Çerçeve Direktifi (SÇD) nin (2000/60/EC) 8. Maddesi ve Ek-5 ine uygun fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite parametrelerinin izlenmesi ve biyolojik izleme sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İşin Durumu Planlama aşamasında. Başlama-Bitiş Tarihi 2014 ve sonrası. Teknik Özellikleri Belirlenen izleme noktalarında (nehir, göl, geçiş ve kıyı suları) Su Çerçeve Direktifi (SÇD) nin (2000/60/EC) 8. Maddesi ve Ek- 5 ine uygun olarak fiziko-kimyasal, kimyasal, hidromorfolojik ve biyolojik parametreler izlenecektir. FAYDALARI Sosyal Faydaları Tabiata Katkısı Su kaynaklarının mevcut durumu tespit edilerek önlemler programının oluşturulmasına katkı sağlanacak olup, bu doğrultuda da çevre ve halk sağlığı korunmuş olacaktır. Mevcut durum tespiti yapılarak su kaynaklarının iyileştirilmesinin sağlanması.

38 32 Iğdır Gelişim Planı Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik değerlendire Sisteminin Kurulması Projesi İşin Tanımı İşin Durumu AB Su Çerçeve Direktifine uygun olarak havza / bölge / Ülke koşullarına uygun biyolojik indekslerin, mevcut tipolojilere özgü referans nokta ve koşulların, sınıflandırma çalışmalarında kullanılacak sınıf sınır değerlerinin ve ekolojik kalite oranlarının belirlenmesi. Kalkınma Bakanlığı 2013 Yatırım Programına alınmış olan projenin teknik şartnamesi tamamlanmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Başlama Bitiş Tarihi Maliyeti TL. Proje kapsamında; Ülkemizin 25 havzasını kapsayacak şekilde daha önce yapılmış ve yapılmakta olan tüm izleme çalışmaları derlenerek envanter çalışmasının yapılması, AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Ülkemizin değişik coğrafik ve iklimsel özelliklerini temsil edecek ve 8 havzada (Aşağı Fırat, Batı Akdeniz, Ceyhan, Aras, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Sakarya) nehir, göl, geçiş ve kıyı sularında fizikokimyasal, hidromorfolojik ve biyolojik kalite Teknik Özellikleri elementlerinin (balık, bentik makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, makrofit/makroalg/angiosperm) 1 yıl boyunca izlenmesi, sucul flora ve fauna tür listelerinin 8 havza ve diğer havzalar için hazırlanması, biyolojik indekslerin geliştirilmesi, tipe özgü referans noktaların ve durumun belirlenmesi, tipe özgü sınıf sınır değerlerinin belirlenmesi, ve ekolojik durum/potansiyelin belirlenmesi işleri gerçekleştirilecektir. FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Türkiye de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek 5 hükümlerinin uygulanabilmesi için altyapı oluşturulacak, proje kapsamında geliştirilmesi planlanan biyolojik metrik veya indekslerin uygulanması ile su kalitesi izleme ve değerlendirme konusunda Ülkemizin temel eksikliklerinden biri giderilmiş olacak ve hidrobiyoloji konusundaki bilimsel çalışmalara katkı sağlanacaktır. Projenin ardından tüm ülkede uygulanır ve kullanılır hale getirilecek olan ekolojik değerlendirme sistemi ile su kalitesi izleme konusunda ülkemizdeki en önemli eksiklik tamamlanmış olacak, Ülkede sağlıklı ve düzgün işleyen bir su kalitesi izleme ağının oluşturulması ile önemli mertebede milli ekonomiye katkı sağlanacaktır. Su Çerçeve Direktifine göre tasarlanmış izleme ağından gelecek verilerle mevcut su kalitesi belirlenebilecek ve çevresel hedefleri karşılayamama riski bulunan su kütleleri için önlemler alınarak belirli bir süre sonra iyi su durumuna ulaşılabilecektir.

39 Iğdır Gelişim Planı Ormancılık ve Çölleşmeyle Mücadele Faaliyetleri ORMANLARIN KORUNMASI İşin Tanımı İşin Durumu ile İlgili Açıklama Orman koruma, ormanda böcek hastalıklarıyla mücadele, ormanda böcek hastalıklarıyla mücadele yatırımı ve çalışmaları yılı ile 2018 yıları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi FAYDALARI Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artırılacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Ormanların tahribatına yol açan böcek populasyonlarının çoğalmasını önleyici tedbirler alınacak, ormanların tahrip olarak azalmasının önüne geçilecektir. Mevcut olan ormanlara bilinçsizce müdahale edilmesinin önüne geçilerek daha verimli ve kaliteli yapıda ormanların oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Nesli tehlikede olan türler korunacak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyoçeşitliliğe olumlu tesirleri olacaktır. Tabiata uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

40 34 Iğdır Gelişim Planı ODUN DIŞI ORMANCILIK FAALİYETLERİ, ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İşin Tanımı 1 adet bal ormanı açılması. İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Proje ve plan safhasında yılları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Arıcılık sektörüne katkı ve destek için bal ormanı tesis edilecektir. FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artırılacaktır. Iğdır İli nde yatırımla ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

41 Iğdır Gelişim Planı 35 AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ İşin Tanımı Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) kapsamında yapılacak çalışmalar; Ağaçlandırma tesis: dekar, Ağaçlandırma bakım: dekar, İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacaktır yılında çalışmalara başlanarak Iğdır İli Gelişim Planı süresince tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti İşin Teknik Özellikleri TL. Orman Genel Müdürlüğü imkanları ile bu süreçte toplam dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılacaktır. FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkının ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artacaktır. Iğdır İlinde yapılacak ağaçlandırma faaliyetleri ile ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Mevcut olan ormanlara bilinçsizce müdahale edilmesinin önüne geçilerek, daha verimli ve kaliteli yapıda ormanların oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Usulsüz arazi kullanımının önüne geçileceğinden çevreye olumlu yansımaları olacaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunacak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri olacaktır. Sonuç olarak doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

42 36 Iğdır Gelişim Planı EROZYONLA MÜCADELE PROJELERİ İşin Tanımı Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında 4 yılda 5000 hektar alanda erozyon kontrolu, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslahı projeleri yapılacaktır. İşin Durumu İşin Durumu ile İlgili Açıklama Proje safhasında Başlama-Bitiş Tarihi yılında 1300 hektar alan, 2015 yılında 1300 hektar alan, 2016 yılında 1200 hektar alan, 2017 yılında 1200 hektar alan projelendirilecektir. Maliyeti Teknik Özellikleri Üst Politika Belgeleri ile İlişkisi FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı TL 4000 hektar alanda erozyon kontrolu, 200 hektar ağaçlandırma, 800 hektar alanda mera ıslah çalışması Kalkınma Planı madde 2- Stratejik Planı Hedef.3.2 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele. 3- Ulusal Havza Strateji Belgesi, 4- Erozyonla Mücadele Eylem Planı Topraktaki organik madde miktarını arttırarak toprak verimliliğini arttırarak gıda güvenliğini sağlamak, Su kalitesini arttırmak, Yeni rekreasyon alanları oluşturmak. Nehir havzalarında yapılacak erozyon kontrolü çalışmaları ile sel riskini azaltmak. Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, Erozyonun ve rusubat taşınımını önleyerek baraj ve göletlerin ömrünü uzatmak, Su miktarının ve kalitesinin arttırmak, Yapılacak olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunmak. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, Yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana getirmek, Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin olumsuz etilerini azaltmak, Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

43 Iğdır Gelişim Planı 37 Yukarı Havza Sel Kontrolü Projeleri İşin Tanımı Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı kapsamında genel alanı hektar olan 2 adet sel havzasında sel kontrol tedbirleri gayesi ile projelendirme çalışması yapılacak. İşin Durumu Projelendirme safhasında. İşin Durumu ile İlgili Projelendirme safhasında.2014 yılında Merkez-Gökyar Deresi Açıklama Sel Kontrol Projesi, Başlama-Bitiş Tarihi Maliyeti Proje yapım maliyeti TL Teknik Özellikleri Eylem planı kapsamında genel alanı hektar sel havzasında proje kapsamında sel kontrolü tedbirlerinden yamaç ve oyuntu ıslahı çalışmaları yapılacaktır. Üst Politika Belgeleri ile İlişkisi FAYDALARI Sosyal Faydaları Ekonomik Faydaları Tabiata Katkısı Kalkınma Planı madde 2- Stratejik Planı Hedef.3.2 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele planları. 3- Ulusal Havza Stratejisi 4- Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı Muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi, Sel kontrolünde kurumsal kapasiteyi ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmek. Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, Baraj, gölet gibi tesislere sediment akışını azaltmak ve dolmasını önlemek, sel ve taşkınlarla mücadele etmek, kaybolan toprak miktarını asgari seviyeye indirmek. Su miktarını ve kalitesini arttırmak, Yapılacak sel kontrol çalışmaları ile yöre halkının arazilerinin korunarak ekonomisine katkıda bulunmak. Mera alanlarındaki sel kontrol tedbirleri ile meraların verimi arttırılarak hayvancılığa katkı sağlamak. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, Akarsu havzalarında yaygın olarak görülen ve iklim değişikliğinin tesiri ile artan can ve mal kayıplarıa sebep olan selleri önemli ölçüde engellemek, Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi)

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli

Detaylı

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 3.028.000.000 TL Sağlık Bakanlığı : 206.000.000 TL Milli Eğitim Bakanlığı (2003-2012) : 551.980.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Manisa (Alaşehir) 13 Mart 26 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 21 temel, 5 açılış) (1 adedi baraj, 2 adedi büyük sulama, 1 adedi gölet, 14 adedi gölet ve sulama, 1 adedi gölet sulaması, 7 adedi

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam İZMİR MANİSA UŞAK DİĞER TOPLAM NÜFUS 4 061 074 1 359 463 346 508-5 767 045 YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) 12 012 13 096 5 341 133 30 582 Ülkemizin Nüfus olarak % 7,5 unu, Yüzölçümünün % 4 ünü kapsamaktadır (3 il, 52

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller... 4 1.3 İKLİMİ... 5 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ

1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ 1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ Adıyaman-Göksu-Araban Projesi ilk aşamada ve GAP kapsamında 1960 lı yıllarda Fırat Planlama Amirliği tarafından GAP ın bir ünitesi olarak incelenmiş ve Fırat Havzası istikşaf

Detaylı

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim,

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Saygıdeğer Mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri.

Saygıdeğer Mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. Aydın Merkez 15 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi ( 1 sulama, 1 içmesuyu, 13 t.k. tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İzmir 14 Mart Bayındır 9 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 6 temel, 3 açılış) (1 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu tesisi, 2 adedi gölet, 3 adedi gölet ve sulama, 1 adedi rehabilitasyon, 1 adedi

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi)

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,)

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim,

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

IĞDIR İLİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ TESPİT RAPORU

IĞDIR İLİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ TESPİT RAPORU T.C. IĞDIR VALİLİĞİ IĞDIR İLİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ TESPİT RAPORU T.C. IĞDIR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞANA A SUNULMAK ÜZERE IĞDIR İLİNİN KENTSEL

Detaylı

GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1 GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı : 3.600.000.000 TL : 2.000.000.000

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 İKLİMİ... 4 1.4 NÜFUS... 4 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI TEMMUZ 2016 İHSANİYE NİN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ İHSANİYE YATIRIMLARI 2003-2015 yılları arasında bazı yatırımcı Bakanlıklar

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 Akarsular ve Göller:... 4 1.3 İKLİMİ... 6 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Doğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Ülkemizin en yüksek ve engebeli bölgesidir.

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 COĞRAFYA... 3 1.2 İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 3 1.3 NÜFUS... 4 1.4 TARIM VE HAYVANCILIK...

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

KAMU KESİMİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR - IĞDIR 2012

KAMU KESİMİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR - IĞDIR 2012 KAMU KESİMİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR - IĞDIR 2012 İçindekiler 1.Giriş 2.Tarım Sektörü 2.1 Iğdır Projesi 2.1.1 Ünlendi Barajı 2.2 Küçük Su İşleri 2.3 Tarım Reformu Bölge Etüd Projesi 2.4 Arazi

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi

Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanlarım, Mesai arkadaşlarım, Saygıdeğer Afyonkarahisarlılar, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Uşak - Eşme 19 Mart 2014 17 Tesisin Temel Atma, 4 Adet Tesisin Açılış Merasimi (1 adedi Baraj, 2 adedi Gölet, 11 adedi Gölet ve Sulaması, 4 adedi Gölet Sulaması, 2 adedi Yerüstü Sulama tesisi, 1 adedi

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller:... 3 1.3 İKLİMİ... 6 1.4 BİTKİ

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi

Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU Abdurrahman AYAN Mevlüt VANOĞLU KOP İdaresi Başkanlığı NEVŞEHİR - 2011 KONYA KAPALI HAVZASI Aksaray Konya Niğde Karaman KOP

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı 16 20 Mart 2015 / İstanbul A.Deniz

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı