Ulusal Uyum Planı Basın Özeti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Uyum Planı Basın Özeti"

Transkript

1 Ulusal Uyum Planı Basın Özeti Federal, eyalet, belediyeler ve sivil toplumun uyum girişimlerini ilk defa ortak bir temele oturtan Ulusal Uyum Planı, devletin tüm düzeylerinin, en önemli sivil kuruluşların ve göçmenlerin temsilcileriyle karşılıklı diyalog içersinde oluşturuldu. Ulusal Uyum Planı nda, tüm katılanlar daha iyi bir uyum için uygun önlemleri alma ve uygulama taahhütünde bulunmaktadırlar. MEVCUT DURUM Ülkemiz, bir çok başarılı uyum örneği sergileyen uzun ve belirleyici bir uyum geleneğine sahiptir. İkinci Dünya Savaşı nın sona ermesi ile birlikte, milyonlarca Alman mültecinin ve yurtlarından sürülenlerin uyumu sağlandı. Daha sonra dört milyon Alman kökenli göçmene daha kucak açıldı. İlk yabancı iş gücü alımından bu yana milyonlarca insan işçi olarak ya da insani nedenlerden ötürü ülkemize alındı. Bu zengin tarihi deneyimimizi şimdiye kadar olduğundan çok daha güçlü bir şekilde göç ve uyumla ilgili olumlu ve pragmatik bir yaklaşım doğrultusunda kullanacağız. Günümüzde Almanya da göçmen kökenli 15 milyon kadar insan yaşamaktadır. Bu, nüfusun neredeyse beşte birini oluşturmaktadır. Yarısından fazlası Alman vatandaşlığına sahip, bir çoğu Almanya da doğmuş bulunmaktadır. Bir çok göçmen çoktan toplumumuzda yerini bulmuş durumdadır. Başarılı oldukları gibi, yetenekleri ve yaptıkları ile ülkenin refahına ve de toplumsal ve kültürel çeşitliliğine katkıda bulunmaktadırlar. Demografik dönüşüm ve en iyi kafalar için dünya genelinde yürütülen rekabet ışığında bundan sonra da göç olgusunu isabetli bir şekilde Almanya nın ekonomik ve toplumsal çıkarları için kulllanmak zorundayız. Bunun için de yine sürdürülebilir bir uyum politikası ivedilikle gerekmektedir. Bununla birlikte uyum sorunları geçtiğimiz yıllarda kısmen artış gösterdi. Göç eden nüfusun belli kesimleri yetersiz derecede Almanca konuşuyor, eğitim ve meslek eğitimi seviyeleri daha düşük oluyor ve içlerinde daha çok işsiz var. Ayrıca bazıları birlikte yaşamamızın ana kurallarını, kadın hakları da buna dahil olmak üzere, kabul etmiyorlar. Genç göçmenlerin büyük bir kesiminin hissettiği perspektif ek-sikliğinin ve yeterince kabul görmeme durumunun sosyopolitik çıkmaz yollara neden olmasına engel olmak zorundayız. Kaybolmuş bir nesil oluşmamalıdır. Gelecek açısından herkesin bu zorlukları gidermeye hazır ve istekli olması büyük önem taşıyacaktır. Yoksa birliktelikten karşıtlık oluşması tehlikesi doğacaktır. Bu nedenden ötürü uyum, ulusal boyutta önem taşıyan bir ödevdir. Temelini, değer ölçülerimizin ve kültürel öz tanımlamamızın yanı sıra Alman ve Avrupa tarihinin sonucu olan ve Temel Yasa da anayasal yansımasını bulan özgürlükçü ve demokratik düzenimiz oluşturmaktadır. Uyum talimatla sağlanamaz. Devletin, göçmen kökenli olan ve olmayanlardan oluşan toplumun, herkesin çaba göstermesini gerektirir. Bir taraftan göç edenlerin toplumumuzdaki yaşamı, Temel Yasamızı ve bütün yasal düzenimizi kayıtsız şartsız kabul etmeye hazır olmaları ve özellikle Almancayı öğrenerek Almanya ya aidiyetlerinin belirgin bir işaretini koymaları büyük önem taşımaktadır. Göç alan toplumun ise buna kabul ve hoşgörü göstermesi, sivil toplum bilincine sahip ve yasal olarak bizimle yaşayan insanlara samimiyetle kucak açmaya hazır olması gerekmektedir.

2 UYUM POLİTİKASININ BELİRLEYİCİ HATLARI Federal çerçevede, gelen göçmenlerin potansiyellerini tanıyıp güçlendiren, etkinleştirici ve sürdürülebilir bir uyum politikası doğrultusunda yeni yollarda ilerlenilmektedir. Uyum sağlamaya ısrarla karşı koyan göçmenler, yaptırımlarla da karşılaşabileceklerini hesaba katmak zorundadırlar. Uyum politikamız özellikle modern bir göç mevzuatını ve göçmenlerle bilhassa Ulusal Uyum Planı ve Alman İslam Konferansı çerçevesinde olmak üzere kurumsallaştırılmış bir diyaloğu önemsemektedir. İlgili görüşlerini dile getirdiği İyi bir birlikte yaşam açık kurallar başlıklı 12 Temmuz 2006 tarihli belgesi temelinde federal hükümet uyum politikası için aşağıdaki belirleyici hatları tesbit etmektedir: Başarılı uyum politikası diyalog ve sıkı işbirliği anlamına gelir. Ulusal Uyum Planı göçmenlerle sürdürülen sıkı ve yapıcı bir işbirliğinin sonucudur. Federal, eyaletler ve belediyeler bazında ve devlet dışındaki alanlarda uyum programlarının planlanması ve şekillendirilmesinde göçmenlerin ve kuruluşlarının çalışmalara daha çok alınmaları doğru bir yoldur. potansiyelleri uyandırır ve kullanır. Göçmenlerin çok yönlü yeteneklerine, başarılarına ve etkin katılımlarına güvenir, basma kalıp olandan kaçınır ve sorunları toplumun daha çok gelişmesi yolunda birer sınama ve fırsat olarak değerlendirir. göç kökenli kadınların kilit bir rol oynadığını görür. Meslek hayatında ve aile içinde, ama sosyal, toplumsal ve siyasi katılımları ile de bir sonraki kuşağın uyum sürecini önemli derecede etkileyenler özellikle kadınlar olmaktadır. Bu nedenden ötürü kadın ve kız çocuklarının potansiyallerini güçlendirmemiz gerekmektedir. Aile içi şiddete karşı daha güçlü önlem alınması ve daha iyi koruma sağlanması şarttır. etkin bir sivil toplum anlayışına dayanır. Uyum sadece devletin görevi değildir. Mümkün olduğu kadar çok insanın sorumluluk üstlendiği ve insiyatif kullandığı etkin bir sivil toplumu gerektirmektedir. gücünü tüm katılanların sorumluluk duymalarından ve etkin katılımlarından kazanır. Ulusal Uyum Planı nın sürdürülebilir, etkin ve somut olması, tüm aktörlerin özgün katkıları ile katılımda bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Bütün katkıda bulunanların verdikleri 400 kadar taahhüttle birlikte bağlayıcılık kazanmaktadır. her seviyede ortak bir görevdir. Federal, eyaletler ve belediyeler çerçevesinde etkinleştirici ve sürdürülebilir bir uyum politikası doğrultusunda taahhütte bulunulmaktadır. Ancak münferit programların birbirleriyle daha uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. hedefe yönelik olmalıdır. Göçmenler, homojen bir grup değildir. Bu nedenden ötürü teşvik tasarımları bireylere, kendilerinin yeteneklerine, becerilerine ve uyum gereksinimlerine göre somut bir şekilde geliştirilmelidir.

3 bulgulardan hareket eder. Dolayısıyla başarılı uyumun çerçeve şartlarına dair araştırma, istatistik ve bilgimizi belirgin bir şekilde iyileştirmemiz gerekmektedir. Vatandaşlığa göre farklılıkların yanı sıra göç kökeninin de uyum politikasının planlanması ve denetlenmesi için kıstas alınması gerekmektedir. açık göstergelerle ölçülebilir olmalıdır. Bu göstergelerin geliştirilmesi ve düzenli aralıklarla verilen rapor ve değerlendirmelere temel teşkil etmeleri gerekmektedir. I. FEDERAL ÇERÇEVEDE ALINAN ÖNLEMLER Mali planlama süreci içersinde federal hükümet doğrudan uyum teşvikleri ya da öncelikli olarak uyumu teşvik etmeyi amaçlayan programlar için yılda 750 milyon kadar kaynak sağlayacaktır. Bunun yanı sıra federal çerçevede dolaylı olarak uyumu teşvik eden yüksek sayıda programı da finanse etmeye devam edecektir. Özellikle aile, eğitim ve iş pazarı politikalarındaki genel teşvik programları göçmen aileler için de bilhassa fayda sağlamaktadır. Federal hükümet varolan teşvik pro-gramlarını gözden geçirecek ve gerekirse hedef aldıkları göçmen grupları arasında daha faydalı olmak üzere yönlendirecektir. Federal hükümet 2008 yılının sonuna kadar Ulusal Uyum Planı nın uygulaması ile ilgili bir ara bilançosu çıkartacaktır. Eğitim yolu ile uyum Eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik uyumun esas anahtarıdır. Almancayı iyi bil-mek bunun en önemli şartıdır. Bu, fırsatlar yaratan ve potansiyalleri geliştiren bir eğitim sistemini gerektirmektedir. Federal hükümet, eyaletler ve belediyelerle birlikte 3 yaşın altındaki çocuklar için bakım yerlerinin 2013 yılına kadar ortalama yüzde 35 oranında bir kapsama alanına erişmesini amaçlamaktadır. Bu genişlemenin mal olacağı masrafların önemli bir bölümünü devlet üstlenecektir. Genişleme, göçmen kökenli çocuklara da hitap ederek küçük yaşta başlayan dil teşvikine olumlu etkisi olacaktır. demografik gelişmeden ötürü kullanılmayan bütçe kaynaklarının eğitimin iyileştirilmesi için değerlendirilmesini onaylamaktadır. çocuklara tam gün bakım veren kurumlarda genel dil teşviki yapılması için bir tasarım geliştirmektedir. dil durumunu tesbit etme yöntemlerine dair araştırmaları teşvik etmektedir. Böylece bu araştırmaların öğrencilere yönelik teşvik planlarının ve eğitimciler için meslek içi eğitim tasarımlarının geliştirilmesine olanak sağlamaları amaçlanmaktadır. on federal eyaletle birlikte FörMig programı üzerinden dil eğitimi için toplu bir tasarımın geliştirilmesine destek vermektedir. Schulverweigerung Die 2. Chance model programı ile okulu terk edenle-rin tekrar okula uyum sağlayabilmelerini ve mezun olabilme şanslarını yü-kseltmeyi amaçlamaktadır.

4 eyaletleri eğitim konulu araştırmaların yürütülmesinde ve uyum sürecini iyileştirme doğrultusunda tasarıların ve araçların geliştirilmesinde desteklemektedir. Dil bilgisi yolu ile uyum Federal devletin uyum kursları Dil, uyumun ön koşuludur. Uyum ancak, göç edenlere Almanya daki yaşam şartları, günlük yaşantının her alanında kendi başlarına hareket edebilecek kadar tanıtılabilirse başarılı olabilir. Federal devlet bu amaçla uyum kursları ile 1 Ocak 2005 ten itibaren ilk defa tek tip ve göçmenlere yönelik dil ve yönlendirme kursları gerçekleştirmektedir. Aralık 2006 da yapılan bir değerlendirme ile nitelik açısından iyileştirmelerle ilgili öneriler getirilmiş bulunmaktadır. Mümkün olduğu kadar bütün katılanların kursları başarılı ile bitirmeleri için kurs saati kontenjanları gereksinime göre genişletilmekte ve kurs imkanları nitelik açısından iyileştirilmektedir. Buna, özellikle anne babalara ve kadınlara yönelik uyum kurslarında nitelikli çocuk bakım imkanlarının sunulması da dahildir. Federal devlet, uyum kursu imkanlarını zaman kaybettirmeyecek şekilde ve ülke genelinde genişletecektir. göçmenlere özel ilk danışma hizmeti, ya da genç göçmenlere yönelik hizmetler ve dil kurslarını veren kurumlar arasında daha güçlü bir işbirliği doğrultusunda etkin olur. Meslek eğitimi ve iş hayatında uyum Eğitim, genel ve meslek eğitimi olarak toplumsal uyumun merkezi bir öğesidir. Göçmen kökenli genç insanların meslek eğitimine ve meslek hayatına girişlerini iyileştirmek için federal devlet özellikle göçmen kökenli gençlere yönelik eğitim olanakları sayısını yükselten programları güçlü bir şekilde desteklemektedir. Federal devlet, eğitim anlaşmasına ortak olan taraflarla birlikte eğitime ve meslek eğitimine istekli göçmen kökenli genç insanların mesleki açıdan uyum sağlamalarına yönelik uğraşları yoğunlaştıracaktır. eğitim anlaşmasına ortak tarafların çabalarını, Gençlere ilk mesleki kalifikasyonu sağlayan özel federal program başlıklı programı (EQJ-Programm) ile destekleyecek ve bu başarılı programı kişiye yer sunmak üzere genişletecek ve süresini uzatacaktır. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ve yabancı-alman ekonomi birlikleri ile ortak hareket ederek Aktiv für Ausbildungsplätze (Eğitim yerleri için etkin olmak) girişimi ile 2010 yılına kadar sahipleri yabancı asıllı olan şirketlerde kadar yeni eğitim yeri kazanma hedefini güdecektir. JOBSTARTER programı ve Yabancı işletmelerde meslek eğitimi koordinasyon merkezi (KAUSA) de dahil olmak üzere özellikle göçmen kökenli gençlerin eğitim durumunu iyileştirmeye katkıda bulunacaktır. kamu idaresi ve işletmelerdeki kendi yetki alanında eğitim gören göçmen kökenli gençlerin sayısının yükselmesi için çaba gösterecektir.

5 yabancı eğitim görenlere sağlanan meslek eğitimi yardımlarını ve devlet tarafından sağlanan kredi (BAföG) imkanlarını genişletecektir; özellikle oturma hakkı ve Almanya da kalma perspektifi olan gençler için. göçmen kökenli genç kadınlara iş pazarında ve mesleki açıdan kişiye özel yönlendirme açısından bir kılavuzluk programı sunacaktır. Uyum, göç eden aile fertlerinin iş hayatına etkin bir şekilde katılmaları durumunda en iyi şekilde başarılı olmaktadır. Ekonomi ve idare gelecekte, özellikle gerekli dil becerisine ve kültürler arası yetiye sahip personele ihtiyaç duyacaktır. İş pazarına uyumun belirgin bir şekilde iyileştirilmesi bu nedenden ötürü sosyal ve sosyopolitik nedenlerden ötürü olduğu kadar ülke ekonomisi açısından ivedilikle gerekli görülmektedir. Federal devlet Kalifikasyon yolu ile Uyum (IQ) adını taşıyan danışma ve bilgi ağına Federal İş Ajansı ve devlete bağlı olmayan kuruluşlarla birlikte göçmenlerin iş pazarındaki durumunu iyileştirici yeni stratejiler geliştirme görevini verdi. Değerlendirme tamamlandıktan sonra geliştirilen araçların ve eylem olanaklarının iş pazarı politikasına ne derecede aktarılabileceği incelenecektir. olanakları çerçevesinde göçmen kökenli personelin payını da uygunluk, başarı ve yeterlilik kıstaslarına göre yükseltecektir. Bunu yaparken, dil becerisinin ve kültürler arası yetilerin uygun bir şekilde dikkate alınmasını amaçlamaktadır. ekonomik alandaki Çeşitliliği fırsat bilmek Almanya daki şirketlerin çeşitli-lik şartnamesi girişimine destek vererek buna göçmenlerin iş pazarındaki ve meslek eğitimindeki durumunu iyileştirmeyi hedef alan İş yerinde çeşitli-lik / İstihdam kaynağı çeşitlilik kampanyası ve yarışma dizisi ile eşlik et-mektedir yılının ortasından itibaren Avrupa Sosyal Fonu (ESF) programı çerçevesinde Almanca diline mesleki açıdan sağlanan teşviki artırmaktadır. Bun-dan böyle göçmen kökenli herkese açık olacak bu teşvikin uyum kurslarını iş pazarına bağlantılı olarak tamamlaması amaçlanmaktadır. ESF-Federal Programı nın teşvik süresindeki uygulaması esna-sında göç politikası ile ilgili noktalara özellikle dikkat ederek Ulusal Uyum Planı nı bir dizi ek programla destekleyecektir. mesleğe bağlantılı dil teşvikini 2007 yılı ortasından itibaren genişletecektir. Bundan böyle göçmen kökenli herkese açık olacak bu teşvik ile federal bü-nyede sağlanan uyum kurslarının iş pazarına ilişkin tamamlanması amaç-lanmaktadır. Bilimde uyum Alman bilim sistemi bir çok alanda başarılı bir uyumu simgelemektedir. Almanya den fazla yabancı yüksek okul öğrencisini ve yüksek kalifikasyona sahip bilim insanını memnuniyetle ağırlamaktadır. Federal devlet,

6 ilim alanında uyumu, dünya genelinde en iyilerin kazanılması ve Alman-ya nın yüksek öğrenim merkezi ve yeni fikirler ülkesi olarak dünya genelinde iyi bir konumda bulunması için desteklemektedir. yetenekli ve yüksek yetenek sahibi olup Almanya da eğitim görmüş ya da sonradan Almanya ya gelen yabancıları yüksek okul öğrenimlerinde ve bilimsel alanda en başta, göçmenlere özel eğitim ve yetenek teşviki olanaklarını genişletme yoluyla daha yoğun bir şekilde teşvik etmeye odaklanmaktadır. göç ve uyum araştırmalarını desteklemektedir. eyaletlerin, yabancı yüksek okul öğrencilerinin öğrenim başarılarını iyileştirme konusundaki uğraşılarını memnuniyetle karşılamakta ve bunu aracı kuruluşlar çerçevesinde desteklemektedir. Almanya ya göç eden akademisyenlerin iş pazarına göre vasıflandırılmaları programlarını daha da geliştirecektir. Kadınlar ve kız çocukları Almanya da yaşayan göçmen kökenli insanların neredeyse yarısı kadınlar ve kız çocuklarıdır. Kadın göçmenlere, anne olarak bir sonraki nesillerin uyum sağlayabilmelerinde kilit bir rol düşmektedir. Federal devlet, kadın göçmenlerin çeşitli yaşam tarzlarında varolan potansiyellerini güçlendirme ve kadınlar ile kız çocuklarını toplumsal ve siyasi katılımlarındaki çeşitli olanaklarında destekleme yolundaki çabalarını sürdürecektir. Aşağıdaki önlemler, uyuma önemli katkı oluşturmaktadır: Ebeveynler ve kadınlara yönelik uyum kurslarının ders saati kontenjanları-nın genişletilmesi, kursları veren kurumların nitelikli çocuk bakım imkanlarını kanıtlama zorun-luluğu, yabancı eğitim görenlerin ve yüksek okul öğrencilerinin teşvikinin iyileştiril-mesi, federal devletin göçmenlerle diyaloğu sürdürmesi ve göçmen örgütlerini gelecekte, projelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi aşamasında daha güç-lü bir şekilde dahil etmesi. Zorla evlendirmeler hayat perspektiflerini yok etmekte ve mağdurların insan haklarını en ağır şekilde zedelemektedir. Federal devlet, zorla evlendirmelere karşı mücadelesini ve mağdurlara destek vermeyi aşağıdaki örneklerde olduğu gibi sürdürecektir: Elektronik ortamda mağdurlar ve profesyonel destek sağlayanlardan oluşan bir model projenin yürütülmesi ile. Zorla evlendirmelerin kapsamı ve boyutu ile ilgili verisel bilgilerin yakın za-manda iyileştirilmesi ile. Sığınma yerlerinin gerekli sayıda olmasına ve yardım maliyetlerine dair gü-vence verilmesine katkı sağlayarak.

7 Muhitinizde uyum Oturulan yerdeki yakın çevre uyum sürecinde merkezi bir rol oynamaktadır. Fede-ral devlet belediyelerin uyum başarılarını özellikle takdir etmektedir. Uyumun tüm belediyenin görevi olduğu ve belediyenin tüm görev alanlarını dikkate alan toplu tasarımların gerekli olduğu tartışmasızdır. Çoğu kez de, özellikle çok göçmenin yaşadığı dezavantajlı semtlerde bir o kadar daha büyük eylem gereksinimi bulunmaktadır. Federal devletin ve eyaletlerin ortak programı Özel geliştirme gereksi-nimi olan semtler Sosyal Şehir merkezi bir eylem aracını teşkil etmektedir. Federal devlet, Sosyal Şehir programı için her yıl mali yardımlar sunmaktadır. Sağlanılan teşvik sürdürülmekte ve toplam olarak şu anki seviyede tutulmaktadır. Sosyal Şehir programının kapsadığı alanlarda ayrıca sosyal alandaki kümeleşmenin isabetli bir şekilde istihdam ve vasıflandırma teşviki önlemleri ile güçlendirildiği İstihdam, Eğitim ve Yerinde Katılım programını gerçekleştirmektedir. Göç/Uyum ve Semt Politikaları model programı ile uyumun teşvik edilme-sine yönelik stratejileri ve eylem olanaklarını denemekte ve bunlara eşlik etmektedir. Kültürel uyum Kültür sürdürdüğümüz birlikte yaşamın önemli bir temelidir ve farklı kökenlerden insanlar arasında bağlar oluşturur. Federal devlet kültürel uyuma dair etkinliklerini yoğunlaştırmakla birlikte kültürel eğitime ağırlık vermektedir. Bunun için diğer noktaların yanı sıra konuyu daireler üstü ağırlıklı bir görev olarak ele almak için Kültür ve Uyum adı altında bakanlıklar arası bir çalışma grubu oluşturacaktır. uyum düşüncesini teşvik prensipleri arasına alacak ve kendisinin gerçekleştirdiği kültürel projelerde bu hedeflere yönelik sorumluluğunu yeri-ne getirecektir. Uluslararası Müzeler Kurulu - International Council of Museums (ICOM) nezdinde Müze Göç Kültür Uyum adı altında bir çalışma grubunun kurulmasını önerecektir. Alman-Fransız Bakanlar Kurulu ve Avrupa Kültürler Arası Diyalog Yılı 2008 çerçevesinde Fransa ve İngiltere ile işbirliğini uyum ve kültürel eği-timle ilgili önlemler alanında yoğunlaştıracaktır. Spor yolu ile uyum Spor, farklı kökenlerden insanların dostça ve adil bir şekilde karşılaşmalarına önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Spor, uyum motoru etkisi yapmaktadır. Spor dernekleri ve birlikleri uzun yıllardır gayet doğal bir şekilde uyuma büyük bir katkıda bulunmaktadırlar. Federal devlet,

8 Spor yolu ile uyum programının maliyetini karşılar ve gelecekte, örneğin kapsamlı bilimsel bir değerlendirmenin yapılması ile, daha etkili olmasını sağlayacaktır. deneyimlerin paylaşılmasını daha iyi sağlamak ve farklı projelerin arasında bir ağın oluşturulması için çeşitli bölgeler üstü ve bölgesel olanakların dökümünü sunmak üzere bir bilgi platformunu kurar. örgütlü spor etkinliklerinin kültürler arası faaliyetlere açılma çabalarını Integration. Wir machen mit! ( Uyuma biz de varız! ) adlı kamuya yönelik kampanya ile destekler. Medya yolu ile uyum Medya göçmenlerin kamu tarafından nasıl algılandığını belirler ve uyum konusunda kanaat belirleyicidir. Bu nedenden ötürü medyanın özel bir sorumlu-luğu vardır. Bağımsız habercilik anlayışı ve medya politikasının eyaletlerin yetki alanına girmesinden ötürü federal hükümet yazılı ve görsel basını uyum politikas-ına olan katkılarında destekler. Federal devlet, fikir atölyeleri çerçevesinde uyuma hizmet eden televizyon program format-larını destekler. Bunun için Grimme Enstitüsü, Civis Medya Vakfı, Deutsche Welle ve Uyum ve Televizyon Federal Girişimi ile işbirliği yapar. örneğin çalışma atölyeleri şeklinde ya da bir Türk-Alman televizyon konfer-ansı ile Türk ve Alman medyasının işbirliğinin teşvikini inceler. Yurttaş etkinliği yolu ile uyum Uyum, sivil toplumun çok yönlü etkinlikleri olmadan düşünülemez. Yurttaş etkinlik-leri sosyal birlikteliği yaratır ve uyum için başarılı bir katalizatör görevini görür. Göç eden ailelerin mensubu insanların etkin oluşları çok yönlülüğü artan toplumumuzu zenginleştirmektedir. Ama bunun takdir ve somut olarak teşvik edilmesi de gerekmektedir. Federal devlet, göçmenlerin ya da ilgili kuruluşların uygun katılımını sağlayacaktır ve bunu federal programlar, federal yapının desteklediği alt yapı ve ağ kurma projel-eri ve ihaleler çerçevesinde olduğu gibi kurulların ve uzman kurulların üyelerinin belirlenmesinde gerçekleştirecektir. kültürler arası daha güçlü bir açılımın ve ağ kuruluşunun sağlanmasını alt yapı projelerinin teşvikinde bir kıstas olarak ele alacak ya da teşvik sözleş-melerine temel alacaktır. proje sahibi göçmen örgütlerine konuyla ilgili yardım sunacak ve bunun için göçmen örgütlerinin bir ağ kurmalarını destekleyecektir. II. EYALETLERIN KATKISI Toplumumuzun iç birlikteliği ve geleceğe hazır olması açısından uyumun yüksek derecede önem taşıdığının bilincinde olarak eyaletler Ulusal Uyum Planı na ortak katkılarını sunmaktadırlar. Eyaletler, federal devlet, belediyeler ve sivil toplumla iş

9 birliğinde bulunarak uyumun başarılı olması için taşıdıkları sorumluluğun arkas-ında durmaktadırlar. Uyum politikası bütün eyaletlerde geleceğe yönelik merkezi bir toplumsal görev olarak kavranmaktadır. Uyum politikasının kapsamlı bir yak-laşım olarak ele alınması eyaletlerin ortak görüşüdür. Uyumu teşvik etmek için varolan çok yönlü tek tek programı birbiriyle daha uyumlu hale getirme, isabetli toplu tasarımlara dahil etme ve sorumlulukları net bir şekilde tesbit etme görev-lerini yerine getirmeye devam edeceklerdir. Bu esnada eyaletler için Hedefte birlik Yolların çeşitliliği prensibi geçerlidir. Eyaletler federal devlet ve sivil toplum ile sürdürdükleri sıkı işbirliğinin yanı sıra eyaletler arasındaki diyaloğun daimi hale getirilmesini vazgeçilmez bir şart olarak görmektedirler. Bu nedenden ötürü eyaletler, işbirliklerini daha çok geliştirmeyi ve uyum politikasına dair programlarla önlemler üzerine iyi uygulama bağlamında düzenli aralıklarla bilgi alışverişini sağlamayı görev edinmektedirler. Uyumdan sorumlu bakanlar ya da senatörler Ulusal Uyum Planı nın uygulanması sırasında ve uyum politikası ile ilgili güncel konuların irdelenmesi amacıyla gelecekte de bir araya geleceklerdir. Eyaletler, uyum konusuna insanların dostça yan yana yaşamalarından çok daha fazla anlam yüklemektedirler. Uyum karşılıklı saygı kültürünü şart koşmaktadır. Bunun için teşvik ve talep ilkesi temel alınır. Bu, göç edenler ve ailelerinin yetenekleri ve potansiyelleri ile katılım sahibi olmak için çaba göstermeleri ve uyum için sunulan olanaklardan faydalanmaları anlamına gelmektedir. Bunun karşılığında, kendi güçlerinin yetersiz kaldığı durumlarda göç alan toplumun dayanışmasını ve desteğini göreceklerdir. Yerinde uyum Eyaletler, Avrupa Birliği nin, federal devletin ve kendilerinin sunduğu entegre kent-sel gelişim programlarının uyum önlemleri çerçevesinde daha yoğun bir şekilde kullanılmasında etkin olacaklardır. Eğitim yolu ile uyum Eğitim, başarılı uyum sürecinin en önemli kaynağıdır. Eyaletler, dil eğitimini çocuk gündüz bakım evlerinin gündemlerine konular üstü bir görev olarak entegre etmek istemektedirler. çocuk gündüz bakım evleri ve ilkokullar için ortak ve birbirleriyle yüksek derecede uyumlu öğrenim ve eğitim planları hazırladılar ya da hazırlamak-tadırlar. okula başlamadan önce dil durumunun tesbit edilmesini ve gerekli görülürse teşvik sağlanmasını planlamaktadırlar, ya da bunu bunu hayata geçirmişlerdir bile. göçmen kökenli çocuk sayısının yüksek olduğu kurumlar için daha çok teş-vik programının uygulanmasını amaçlamaktadırlar. eğitmenlere kalifikasyon kazandırıcı teşvik programlarını kesinlikle gerekli görmektedirler. bütün okul türlerinde ve seviyelerinde dili destekleyici önlemlerin alınmasını sağlayacaklardır.

10 bunu, her derste ve her öğretmenin görevi olarak algılamakta ve her öğret-menin dil eğitimi görevini yerine getirebilmesi için önümüzdeki beş yılda gerekli meslek içi eğitim olanaklarını sunma yükümlülüğünü üstlenmekte-dirler. Almanya ya göç eden ailelere yönelik çalışmalarını yoğunlaştıraracaklardır; velilere yardımcı olabilecek iki dilli gönüllü kişilerin görev alması ve bu görev için kalifikasyon kazanmaları konusunu incelemekte ve veliler için sis-tematik ve hedefe yönelik bilgilendirme uygulamasını başlatmaktadırlar. gelecek beş yılda göçmen kökenli gençler arasında okulu yarıda bıra-kanların oranını belirgin bir şekilde azaltmak ve öğrenciler arasındaki genel ortalamaya eşitlemek istemektedirler. varolan okul sistemleri arasındaki geçiş olanaklarını yükselterek göçmen kökenli çocuk ve gençlerin ileri eğitim kurumlarına geçiş oranını genel orta-lamaya eşitlemeyi hedef almaktadırlar. göçmen kökenli öğrenci oranı yüksek olan okullara özel imkanlar sunacak-lardır (örneğin sınıflardaki öğrenci sayısını düşürmek, öğretim kadrosunu genişletmek, öğretim görevlilerine uzman sosyal pedagoglarla destek sağlamak). bu okulların özel kalifikasyon sahibi personel gereksinimini işe alınan göçmen kökenli öğretim görevlilerinin, eğitmenlerin, sosyal pedagogların sayısının artırılması ve meslek içi eğitimin tutarlı bir şekilde sağlanması ile karşılayacaklardır. Bunun için, öğretmenlerin eğitim standartları arasında kültürler arası yetkinlik kazanmaya yönelik modülleri öngörmüş bulunmak-tadırlar. meslekle bağlantılı dil teşvikine özel ilgi göstermektedirler ve bu nedenden ötürü göçmen kökenli öğrenci sayısı yüksek olan meslek eğitimi okullarına da özel destek verilmesi için gayret etmektedirler. okul eğitimlerini Almanya da gören yabancıları lise diploması almaları ve yüksek öğrenime başlama doğrultusunda daha da yoğun br şekilde motive etmek istemektedirler. yüksek öğrenim gören yabancı öğrencilerin başarı oranını Almancayı öğrenmelerine destek sağlayarak ve danışma, eşlik edici ve coaching programlarıyla yükseltmek istemektedirler. İş hayatına uyum Toplumsal uyum sürecinde bir işte çalışmanın önemi büyüktür. Eyaletler, iş pazarına uyumu eyaletlere özel iş pazarı programlarıyla desteklemekte-dirler. işveren olarak uygunluk, beceri ve başarı faktörlerini dikkate alarak göçmen kökenli personel sayısını yükseltme doğrultusunda etkin olacak ve gerek dil yetkinliğini gerek kültürler arası yetkinliği uygun bir şekilde dikkate alacak-lardır. Ulusal Eğitim ve Yeni Nesil Uzman İş Gücü Antlaşması çerçevesinde

11 okuldan meslek hayatına geçişi daha iyi yönetmek ve bu esnada özellikle göçmen kökenli gençleri desteklemek üzere taahütte bulundular. idareler, okullar, gençlere yönelik kurumlar, yerel esnaf, iş ajansları, iş ajanslarının görevini yerine getiren çalışma grupları ya da belediyeler, göçmen kuruluşları, göç edenlerin oluşturduğu yerel işveren birlikleri ve diğer aktör-ler arasında ağların ve işbirliklerinin kurulmasına dair insiyatif kullanmakta-dır ve bunları desteklemektedirler. serbest meslek sahiplerine ve kendi işini yeni kuranlara yönelik bilgilendirme ve danışma hizmetlerini göçmenleri daha çok dikkate alarak sunmaktadırlar. sahipleri göçmen geçmişine sahip şirketlerde daha çok meslek eğitim yerinin açılması için reklam yapmaktadırlar. Uyum kursları Eyaletler yetki alanları çerçevesinde uyum kurslarının başarılı olmalarına katkıda bulunarak, yabancılar daireleri, iş ajansının görevlerini üstlenen çalışma gru-pları/seçilmiş belediyeler, uyum kursu sunan kuruluşlar, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ne bağlı yerel koordinatörler ve göçmenlere odaklanan danışma merkezleri arasında daha iyi bir işbirliğinin yürütülmesi doğrul-tusunda çalışmaktadırlar. kurulan ağa tam gün bakım sunan çocuk yuvalarını, okulları, gençlere yardım kuruluşlarını ve sosyal konut kurumlarını (kiralık ev sunan kurumlar) dahil tutarak, eski göçmenlerin uyum kurslarına katılabilmelerini daha mümkün kılmayı amaçlamaktadırlar. Kadınlar ve kız çocukları Eyaletler, Almanya ya göç eden çok sayıda kadını aileye, meslek hayatına, komşuluk ilişkilerine ve topluma uyum için katkılarından ötürü takdir etmekte, kız çocuklarının ve kadınların tam olarak eşit katılım haklarını ve fırsatlarını sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmek ve bu amaçla, kız çocukları ve kadınların özellikle meslek ve partner seçiminde özgür iradeleri doğrultusunda tercih haklarını kullanmalarına engel olunuy-orsa, önlem almaya, kriz müdahalesine ve destek sağlamaya yönelik ted-birler almak istemektedirler. Sağlık Göçmen kökenli olup, eğitimden uzak kalmış ve sosyal açıdan zayıf olan insanlar, sağlık sistemindeki önlem alıcı ve genel olanaklardan diğerlerinden daha az faydalanmaktadırlar. Eyaletler, göçmen kökenli insanların sağlık sistemine katılımlarını, sistemin kültürler arası açılımı yoluyla iyileştirmek ve

12 sağlık alanındaki olanaklara ve sağlık bilgilerine erişimi ve sıhhat konuların-daki yetkinliği iyileştirmek ve bu amaçla hedef gruba özel olanakları daha da geliştirmek ve hayata geçirmek istemektedirler. Göç geçmişli daha yaşlı insanlar Göç geçmişli daha yaşlı insanların payının giderek artmasına rağmen bir çoğu, üçüncü yaş grubu insanlara yönelik olanaklardan ve bakım hizmeti veren kuruluşlardan faydalanamamaktadırlar. Eyaletler bu olanakları hedefe yönelik bilgilendirme ve üçüncü yaş grubuna yönelik hizmet ve bakımda kültürel açıdan hassasiyet gösteren çalışma yöntemlerini teşvik ederek iyileştireceklerdir. Yurttaşlık sorumluluğu ve eşit katılım yolu ile uyum Sosyal dayanışma yurttaş sorumluluğunun geniş yelpazeye yayılı biçimlerine gereksinim duyar. Eyaletler, tek tek kişilerin göze çarpan sorumluluk örneklerini onore ederek ve başarılı uyum projelerini ödüllendirerek takdir anlayışını teşvik etmektedirler ve sorumluluk üstlenen yurttaşları uygun kurullara atayarak uyum konusundaki bilgilerinden faydalanmaktadırlar. Spor yolu ile uyum Sporun olağanüstü uyum gücü bulunmaktadır. Spor ekip ruhunu, adil olmayı ve kabul edilmeyi sağlar. Eyaletler, özellikle kitlelere hitap eden spor dallarında spor yerlerinin inşa edilmesini, onarılmasını ve modernleştirilmelerini finanse etmektedirler. sporu, çeşitli şekillerde desteklemektedirler, örneğin Spor yolu ile Uyum programına katılarak. uyum teşvikinin yapısı ve spor dernekleri arasındaki ağı daha yoğun bir şe-kilde geliştirmek istemektedirler. Medya Eyaletler, özellikle özerk kamu kuruluşları olan yazılı ve görsel basın olmak üzere medyanın uyum açısından merkezi ve konular üstü bir görevi olduğu kanaatindedirler. Eyalet Başbakanları bu yüzden ARD ve ZDF kanallarından geliştirilecek ve hayata geçirilecek programlara dair öneri getirmelerini rica etmektedirler. Uyum gözlemleri Eyaletler, mevcut istatistiklerde alışılagelen Alman ve yabancı şeklindeki ayırımın, uyumun son durumunu tesbit etme açısından ancak sınırlı geçerliliğe sahip olduğu

13 görüşündedirler ve uyumu yönlendirme uygulamalarına temsili araştırma yöntemi Mikrozensus un yeni veri kalitesini yansıtmayı planlamaktadırlar. III. BELEDİYELERİN KATKISI Bazı belediyelerde nüfusun neredeyse yüzde 30 unun göç geçmişi bulunmaktadır. Bu gelişme, demografik gelişmeden de ötürü önümüzdeki onlarca yıl boyunca sürecek ve uyum çabalarının sürdürülmesini ve iyileştirilmesine devam edilmesini gerekli kılacaktır. Bir çok iyi örnekle çok çeşitli şekillerde yerel çerçevede başarılı uyum önlemlerinin alınmış olduğu ortaya çıkmaktadır. İl, ilçe ve belediyeler uyum konusundaki büyük sorumluluklarının bilincindedirler. Kendilerinden, göçmen kökenli insanların uyumu için varolan yönlendirme potansiyallerini kullanmaya devam etmeleri beklenilmekte ve buna hazır bulunmaktadırlar. İleri gelen yerel örgütlenmelerin federal birliği üyelerine şu önerilerde bulunmaktadır: Belediyelerin konular üstü görevi olarak uyum Uyumun, yerel politikada yüksek bir değer taşıması. Uyumun, bölümler üstü bir ödev olarak yerel idarede temel ve önemine lay-ık bir yer edinmesi. Sözkonusu yerel gereksinimlere göre uyarlanmış toplu yerel stratejilerin geliştirilmesi ve bunun sürdürülmesi. Yerel ağların desteklenmesi Toplumsal, siyasi ve ekonomi alanındaki aktörlerin aralarında daha güçlü bir ağın kurulması için çaba gösterilmesi ve gerekli görülürse ağ kurulmasına dair girişimde bulunulması. Değişik uyum girişimlerinin birbiriyle uyumlu olması ve koordine edilmesi için aktörler arasında merkezi bir rol üstlenilmesi. İdarenin kültürler arası açılımı İdarede görevlilerin arasındaki göçmen kökenli insanların sayısını yükselt-mek. İdarede kültürler arası yeti gereksinimini daha etkin bir şekilde karşılama amacıyla çalışanlara meslek içi eğitim verilmesi. Katılım ve yurttaşlık sorumluluğu yolu ile uyum Yurttaşlık sorumluluğunu gösteren göçmenleri ve bu sorumluluğu göçmen-ler için ve göçmenlerle birlikte üstlenenleri desteklemek ve teşvik etmek. Göçmen kökenli insanların sosyal ve siyasi yaşamın karar ve şekil verici süreçlerine daha yoğun katılımını sağlamak. Bu bağlamda göçmen nüfus arasındaki kadınların da katılımını savunmak.

14 Göçmenlerin bilgi çoğaltan ve uyuşmazlıkları yönetici yetilerinden daha yo-ğun bir şekilde faydalanmak. Dil ve eğitim Göçmenlerin federal devletin ve eyaletlerin eğitim olanaklarından faydalanmalarını desteklemek (örneğin ilgili olanaklar üzerine bilgilendirerek) ve olanaklara erişebilmelerini sağlamak. Eğitim olanaklarını yerel çerçevede alınan önlemlerle tamamlamak. Bu olanakları federal devletin ve eyaletlerin sunduğu olanaklarla bağlantılı hale getirmek. Mesleki uyum Sosyal Yasa Kitabı II (SGB II) uyarınca sözkonusu ödevlerin icrasından so-rumlu olarak göçmen kökenli insanların mesleki uyumunu desteklemek. İşveren olarak da mesleki uyum doğrultusunda doğrudan katkıda bulun-mak. Sosyal alanda uyum Uyum açısından eksiklerin bulunduğu sosyal alanlarda mahalli özerk yöne-tim ve ağ kurma etkinlikleri yolu ile nüfusun farklı kesimleri arasındaki birlik-te yaşamı teşvik etmek. Katılım kolaylığı sağlanan sosyal ve kültürel olanaklarla mahallede yaşam kalitesini ve mahalle ile özdeşleşme duygusunu güçlendirmek. Dezavantajlı mahallelerin konumunu güçlendirmek için federal devlet ve eyaletlerin ortak programı Sosyal Kent ve Avrupa Sosyal Fonu (ESF) programları gibi teşvik araçlarından daha yoğun bir şekilde faydalanmak. Yerel etnik ekonomi yapılarını teşvik etmek Ekonomiyi teşvik amaçlı yerel tasarımlar çerçevesinde etnik ekonominin gi-derek artan önemini dikkate almak. Halkı ve idareyi etnik ekonominin potansiyali konusunda bilinçlendirmek ve bu potansiyali yerel ekonominin yararına kullanmak. Yabancı düşmanlığına karşı sorumluluk bilincini güçlendirmek Bundan sonra da aşırı ve yabancı düşmanlığı güden etkinliklere karşı kesin bir şekilde mücadele etmek ve her türlü yabancı düşmanlığına karşı gel-mek. Aşırı akımlara karşı ve hoşgörüyü savunan yerel ağları desteklemek. Bilgilendirme ve değerlendirme Yerinde edinilebilecek uyum olanakları üzerine uygun bir şekilde bilgi ver-mek.

15 Uyum için gösterdikleri çabaları belgelendirmek, değerlendirmek ve gerekli ise daha iyi hale getirmek. IV. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE AKTÖRLERİNİN ÜSTLENDİKLERİ YÜKÜMLÜLÜKLERDEN BİR KESİT Ulusal Uyum Planı nın hazırlanması için federal hükümet on ayrı konu bütününde on çalışma grubunu öngördü. Burada özellikle göçmenler de dahil olmak üzere eşit bir katılım sözkonusuydu. Çalışma grupları yoğun görüşmeler sonucunda durum tesbitlerini, belirledikleri hedefleri ve uyumu teşvik eden önlemleri ifade ederek bunları hazırladıkları bir sonuç raporunda tek tek özetlediler. Devlet ve toplumun 376 temsilcisi konunun uzmanları olarak ve ilgili bir şekilde katkıda bu-lundular. Raporlar güvenilir bir şekilde başta sivil toplum aktörlerinin olmak üzere 350 kadar somut yükümlülük üstlenme sözünü belgelendirmektedir. Çalışma gru-bu raporlarında sunulan yükümlülük üstlenme sözünün her birinin boyutu ve an-lamı tabiatı itibariyle farklıdır. Hepsi de tek tek önem taşımakta ve uyuma somut bir katkı olarak memnuniyetle karşılanmaktadır. Göçmen örgütleri Almanya Türk Toplumu (ATT) diğer örgütlerin yanı sıra Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu ile işbirliğinde bulunarak Türk asıllı anne babalara yönelik ve bu anne ve babaları çocuklarının eğitimi için daha çok katkıda bulunmaları için motive etmeyi, kendilerine nitelik kazandırmayı ve etkinleştirmeyi hedef alan bir eğitim açılımını başlatmaktadır. Eğitim kampanyasının hedefleri arasında okullar-da Türk asıllı veli ve öğrenci temsilcilerinin katılımını belirgin bir şekilde yükselt-mek, okulu mezun olmadan terkedenlerin sayısını yarıya indirmek ve orta eğitim ve lise mezunu Türk asıllı öğrencilerin sayısını belirgin bir şekilde artırmak bulun-maktadır. Bu kampanya çerçevesinde Türkçe yayın yapan yazılı ve görsel basın ile yürütülecek işbirliği sonucunda eğitim konusundaki bilinçlenmenin artması, bütün federal eyaletlerde veli akademilerinin kurulması ve Almanya Türk Toplumu nun 100 eği-tim elçisinin eyaletler düzeyinde multiplikatör ve aracı olarak belirlenmesi ve kendi-lerine bu doğrultuda nitelik kazandırılması amaçlanmaktadır. Türk-Alman Sağlık Vakfı anne babalara ve çocuklara, altı yaşından küçüklere yönelik pedagojik eğitim konusunda destek vermekte ve frühstart başlıklı dil teşvik programını genişletmeyi planlamaktadır. Ayrıca imamlara yönelik projesi ile Türk toplumunda yer alan otoriterelere, bu durumda imamlara, sağlık konularında eği-tim vererek sağlık konusunda aydınlatıcı hizmet vermektedir. İtalyan göçmen dernekleri çocukları ve gençleri ders müfredatını tamamlayıcı anadil dersleri ile desteklemektedirler ve İtalyan asıllı velileri, çocukların küçük yaşta çocuk yuvalarına gitmelerinin önemi üzerine bilgilendirmektedirler. İtalya devleti konsoloslukları ve göçmen dernekleri üzerinden çocuklara ve gençlere yönelik tamamlayıcı anadil dersleri ve genel teşvik kursları ile öğrenim durumları ve gereksinimlerine göre teşvik etmektedir. Gelecekte bu teşvik ve dil olanaklarını ayrıca İtalyan çocuk sayısının yüksek olduğu tam gün eğitim veren okullarla işbirli-ği içersinde Alman ve anadilleri başka olan çocuklara da ek ders olarak sunması amaçlanmaktadır. İtalyanlar, yeni bir araç olarak denemelik bir süre için okullarda Tandem ders yöntemini teşvik etmektedirler. Bu yönteme göre sınıf öğretmenle-

16 rinin verdiği olağan derslerin bir kısmına ana dili İtalyanca olan öğretmenler İtaly-anca olarak eşlik etmektedirler. İspanyol veli dernekleri birlikleri önümüzdeki yıllarda da göçmen velilere yönelik dil teşviki açısından eğitim vermeye devam edeceğini taahhüt etmektedir. Birlik, göçmen çocukların çok dilli eğitiminin teşviki ve okul başarıları ile ilgili deneyimlerini ve çalışma yöntemlerini diğer ülkelerden gelen göçmenleri ve örgütleri ile de paylaşmaktadır. Alman-Helen Ekonomi Birliği (DHW) de aynı şekilde Almanya da iki ve çok dilli eğitimin korunması ve teşvik edilmesi için etkinlik göstermektedir. Bunun ötesinde DHW 2007 yılı için Köln ve Düsseldorf bölgelerinde IG-Interessengemeinschaft für Ausbildung und Qualifizierung başlığı altında eğitim ve kalifikasyon için bir çıkar birliğinin kurulmasını planlamaktadır. Hedefi, Yunan iş çevrelerini şirket yönetiminin her alanında desteklemek olan bu birlik ( IG ) Yunan şirketlerinin bir lobby birliği olduğu gibi bölgesel ekonomik ortaklarla, Alman ve Yunan resmi makamları ile ve Yunan ve Alman basını ile işbirliğinde bulunmaktadır. Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland e.v. (Almanya göçmen kadınlar federal birliği) Frauen haben Rechte (Kadınların hakları var) adı altında geniş çapta bir bilgilendirme kampanyası planlamaktadır. CGIL-Bildungswerk e. V. (CGIL-Eğitim Atölyesi) okulda uyum sağlanması ile ilgili başarılı çalışmalarına dair deneyimlerini JUMINA - Junge Migranten in Ausbildung (JUMINA - Eğitim gören genç göçmenler) projesi ile edindikleri olumlu deneyimleri projenin gerçekleştirilmesi yolunda diğer eğitim müdürlükleri ve belediyeler ile paylaşacaktır. Okullar, eğitim müdürlükleri, yerel kurumlar, işletmeler, Odalar, iş ajansları, göçmen kuruluşları, göçmen kökenli öğrenciler ve ebeveynleri arasında bir ağ oluşturabilmek için bir koordinasyon merkezinin kurulması projenin daimi bir ayağını oluşturmaktadır. CGIL-Bildungswerk e.v. göçmen kökenli işsizlere yönelik iki uluslu ve iki dilli kalifikasyon programların Alman eğitim kuruluşları ile işbirliği içinde diğer federal eyaletlerde de yaygınlaşmasını sağlayacaktır (örneğin ithalat/ihracat asistanı Almanya/İtalya ve Almanya/Türkiye). Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen e.v. in Köln (Müslüman Kadınlara Yönelik Buluşma ve Eğitim Merkezi Köln) aile içi şiddet durumlarında kültürel aracılık yaparak polis teşkilatına ve sosyal kuruluşlara destek sağlama olanağını sunmaktadır. Türk medyası üzerinden Türk kökenli ailelerin aile içi şiddet sorununda hassasiyet oluşturmasını sağlayarak camilerde konuyla ilgili aydınlatıcı etkinlikler düzenlemektedir. Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart (Stuttgart Türk-Alman Forumu) 2008 yılından itibaren, insanlara bire bir ulaşabilmeyi ve yön bulabilmelerini sağlamayı amaçlayan ve yüksek okul öğrencilerinin göçmen çocuklara yardımcı oldukları başarılı abi abla projesini daha da geliştirecektir. Forum Stuttgart, etable olan klasik kültür kurumları ve yabancı kültür dernekleri arasındaki başarılı işbirliğini daha da geliştirecektir. Deutsche Jugend aus Russland e. V. (Rusya Alman Gençliği) müzelerle işbirliği içersinde pratikte sürdürülen göçmen gençlik çalışmaları arasında bir ağ oluşumunu başlatmayı ve Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan vs. gibi ülkelerden gelenlerin kültürel alandaki kendi girişimlerini kültür ve gençlik çalışmalarında var olan ağlarla birleştirme yolunda Almanya genelinde bir eylem planlamaktadır. Rusya Alman

17 Gençliği ayrıca göçmenlerin kültür yönetimi ve kaynak oluşturma (Fundraising) alanında profesyonelleşmelerini ve yetkinlik kazanmalarını amaçlayan nitelik kazandırıcı ve ileri eğitim veren seminer programları geliştirecektir. Ekonomi ve sendikalar Almanya genelinde etkinlik gösteren SCHULEWIRTSCHAFT-Netzwerk (Okul ve Ekonomi Ağı) ilgili her okula ortak çalışabilecekleri bir işletme bulmaktadır. Hedef, göçmen kökenli çocuklar da dahil olmak üzere öğrencilerin meslek eğitimine daha iyi bir şekilde hazırlanmalarıdır. İşletmeler, öğrencileri bilgilendiren ve destekleyen, aralarında göçmen kökenli olanların da bulunduğu kılavuz kişiler sunmaktadırlar. Sanayi ve Ticaret Odaları özellikle yabancı şirketler için meslek eğitimi danışmanlığı sunarak yabancı gençler için meslek eğitimi ile ilgili bilgilendirici etkinlikler düzenlemektedirler. Zanaatkarlar Odaları meslek eğitimi danışmanlarını göçmen kökenli iş çevrelerine ve gençlere özel danışma hizmetleri vermek üzere eğitmektedirler. Sanayi ve Ticaret Odaları ile Zanaatkar Odaları şirketlerin göçmen kökenli kişileri işe almaları doğrultusunda reklam yapmakta yabancı çalışanların işe alımı ve istihdamı konusunda yardımcı olmakta ve bilgi vermektedirler. Bir meslek diploması almak isteyen göçmen kökenli yetişkinlere danışmanlık hizmeti vermekte ve gerekirse yabancı dillerde bilgilendirici malzeme sunmaktadırlar. Alman İşverenleri Federal Birliği (BDA) işletmelerde göçmenlerin becerilerinin daha yoğun bir şekilde dikkate alınması için etkinlik göstermekte ve Çeşitlilik Şartnamesi nin işletmelerin uygulamasında yer alması için çalışmaktadır. BDA, mevcut teşvik programlarından (örneğin dil teşviki), göçmen kökenli genç insanların mesleğe hazırlanmaları ve eğitimlerinde mentörlerden, göçmen kökenli eğitim görenler ve başarılı eğitim görenlerden oluşan eşleştirmelerden daha yoğun bir şekilde faydalanılması ve işletmelerin özellikle meslekle bağlantılı dil dersi, yurtdışı stajları ya da sınır ötesi eğitim gibi hedefe yönelik ek kalifikasyon olanakları sunmaları için çağrıda bulunmaktadır. Alman Sendikalar Birliği DGB ve diğer sendikalar yabancı gençlerin ikamet statülerinden bağımsız olarak meslek eğitim sisteminden eşit şekilde faydalanabilmeleri için çaba göstermektedir. Bunun için personelden sorumlu çevreleri ve işyeri ve personel temsilcilerini dual sistemde verilen eğitimden faydalanmak için sözkonusu olan hukuki çerçeve şartları üzerine bilgilendirmektedirler. DGB ve sendikalar göçmenlerin işletmeler ve idarelerde katılım haklarını kullanmalarını ve çalışanları, milliyet ve kökenlerinden bağımsız olarak çıkarlarını kabul ettirme konusunda desteklemektedirler. Sendikalar işyeri ve personel temsilciliklerinin genel ve meslek içi eğitimine yönelik ve yabancı çalışanların uyum sağlayabilmeleri ve eşit muamele görmeleri konusunun temel konulardan biri olarak işlendiği seminerler sunmaktadırlar. DGB ve sendikalar Federal İş Ajansı nın özerk idaresi çerçevesinde, kalifikasyonu düşük olan göçmenlerin Federal İş Ajansı nın kalifikasyon programlarına da daha yoğun bir şekilde katılmaları için çalışmaktadırlar.

18 DGB, Göçmenlere yönelik mesleki kalifikasyon ağı (BQN) tarafından yapılan başarılı çalışmayı desteklemekte ve bu modelin ana fikri doğrultusunda diğer bölgelere de aktarılmasını amaçlamaktadır. Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) yayınlarında uyum politikasının konularını ve hedeflerini desteklemektedir ve öğretmen kadrolarının, sosyal pedagoji uzmanlarının ve eğitmenlerin kültürler arası ve dil becerileri açısından hızlı ve kapsamlı bir şekilde meslek içi eğitim almaları yönünde ısrarlı olacaktır. Kültürler arası konularda Almanya genelinde verilecek meslek içi eğitim programlarında eğitmenlik yapacak kadroları yetiştirecek ve pedagoji dalındaki meslekler için sunulan meslek içi ve ileri eğitim alanında kendilerinden faydalanılmasını savunacaktır. Hayır kurumları ve vakıflar Serbest Hayır Kurumları Federal Çalışma Grubu (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege) içersinde örgütlü üye birlikler uygulamanın sürdürülebilirliğini sağladıkları uyum kursları olanaklarını sağlamakta, kursa katılanları desteklemekte ve kendilerine eşlik etmekte ve de kurs olanaklarını tutarlı bir şekilde geliştirmektedirler. özellikle danışmanlık ve aileleri destekleyen hizmetlerinde olmak üzere çalışmalarını genel olarak dil geliştirme ve dil teşviki doğrultusunda yönlendirmektedirler. çocuk yuvalarının kalite tasarımlarına dil eğitimini katarak eğitmenleri bu doğrultuda eğiterek daha yoğun bir şekilde göçmen kökenli uzman görevli-leri işe almaktadırlar. gençlere yönelik sosyal çalışmaları çerçevesinde ve okuldan mesleğe geçişlerinde kendilerine eşlik eden projeleri ile genç göçmenleri desteklemektedirler. daha çok göçmen kökenli çalışanı kazanmak istemektedirler. şiddet ve zorla evlendirmeye maruz kalan ya da tehlikesi altında olan göç-men kadınlara yönelik destek ve danışmanlık olanaklarını geliştirmektedir-ler. yaşlılara yardım ve bakım alanındaki ayaktan ve yatılı hizmetlerinde kültür-ler arası açılımı ilerletmektedirler. göçmenlerin gönüllü katılımlarını teşvik etmekte ve birliklerinde özellikle göçmen kökenli gençlerin payını yükseltmektedirler. Alman Paritetik Refah Kurumu (Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsver-band) göçmenlere yönelik bir forum kurmaktadır. Üye olan ve sayısı 100 kadar olan göçmenlerin iç örgütlenmeleri (MSO) bu forumda çalışmaya davet edilmekte-dirler. Somut olarak, MSO çalışmalarının daha iyi bir şekilde algılanması, başarılı stratejilerle ilgili değişimin sağlanması, projelerde aracılık yapılması ve MSO nun özel know-how bilgisinin daha iyi dikkate alınması amaçlanmaktadır.

19 Alman Kızıl Haç Örgütü (DRK), DRK nın ortakları olarak göçmenler adlı çalış-ma grubu ile göçmen kökenli insanların DRK nın gönüllü hizmete dayalı yapıların-da katılımı konulu pilot projeleri geliştirmektedir. Projeler 2004 yılında karara bağlanan DRK nın kültürler arası açılımı. Alman Kızıl Haç Örgütü sadece Al-manlara özel değil programının bir parçasıdır. Projelerin başlama tarihi 8 Mayıs 2007, Dünya Kızıl Haç Örgütleri Günü oldu. Alman Federal Gençlik Birliği (Deutscher Bundesjugendring) göçmen kökenli çocukların ve gençlerin varolan yapılara şimdiye kadar olduğundan daha yoğun bir şekilde girmelerini sağlamak istemektedir. Çatı örgütlerin ve gençlik birliklerinin göçmenlerin iç örgütlenmelerine açılımının danışmanlık, destek ve eşlik etme yolu ile ya da pratikte işbirliği yaparak ilerletilmesi amaçlanmaktadır. En iyi uygulama örnekleri Almanya genelinde kamuoyuna tanıtılacaklardır. Robert Bosch Vakfı nın girişimi üzerine Alman Vakıfları Federal Birliği, vakıfların bu konuya, kültürel alanı da ihmal etmeden daha çok eğilmeleri, için Göçmenlerin Uyumu başlıklı bir çalışma grubu kurdu. Mercator Vakfı Almanya genelinde Göçmen kökenli çocuklar ve gençlere yönelik destekleyici ders adlı bir projeyi 35 yerde gerçekleştiriyor. Projenin hedefleri, genç göçmenlerin hem dil ve ders konularında destek görmeleri, hem de geleceğin öğretmen kadrolarının dil didaktiği açısından eğitim görmeleridir. Mercator vakfı bu proje için 10 milyon Avro sağlamaktadır. Herbert-Quandt Vakfı Berlin ve Hessen eyaletlerindeki okullardaki teşvik çalışmalarını Trialog içinde Okullar yarışması çerçevesinde yoğunlaştırmaktadır. Bu teşvik girişimi okulları ve öğretmen adaylarını Avrupa kimliği ve kültürel çoğulcu-luk konularında sürdürülebilir yetkinlik kazanma yolunda motive ederek eşlik etmeyi amaçlamaktadır. Yerinde örnek okul gelişimi ve inanç konularını köklü bir şekilde ele alma ana hedefler arasında bulunmaktadır. Okuma vakfı Stiftung Lesen okumayı anahtar yeti olarak destekleyen etkinliklerini geliştirmeyi sürdürecek ve başta eğitmenler, öğretmenler, ebeveynler ve büyük anne ve babalar olmak üzere yerinde faaliyet gösterenlere ulaşabilmek için yeni modeller deneyecektir. Yeni proje örnekleri şunlardır: Genç ailelere yönelik Lesestart (yabancı ebeveynler ve çocuklar için birlikte Almanca öğrenmeye yönelik okuma kitabı); kitap okuyan gönüllüler ve okuma ve medya kulüpleri yolu ile çocuklar ve gençlere yönelik dil teşviki ağırlıklı çocuk bakımı; Almanya Kültürler Evi projesi (yabancılar, Almanya öykülerini anlatıyorlar). Kültür Kültür politikası cemiyeti Kulturpolitische Gesellschaft 2007 yılı için Förderprogramm Interkultur programını (kültürler arası kültürel çalışma alanındaki yenilikçi ve bütünleştirici projelerin sistematik olarak desteklenmesi ve geliştirilmesi), ayrıca "Qualifizierung und Konzeptentwicklung Interkultur" (kültürler arası kalifikasyon ve tasarım gelişimi) projesini ve "Netzwerk Interkultur" adlı kültürler arası bir ağ kurmayı planlamaktadır. Mannheim Pop Akademisi Popzirkus (pop sirki) ve School of Rock adlı başarılı projeleri ile okullarda yürüttüğü diğer world-music- ve pop müziği projelerini özellikle

20 sosyal sorunların yaşandığı yerlerde daha da genişletecek. Amaç, göçmen kökenli ailelerden gelen çocuklar ve gençler arasındaki yeteneklerin teşvik edilmesidir. Medya Alman birinci televizyon kanalı ARD, aileleri Almanya ya göç ederek gelen insanların günlük yaşamlarını toplumsal olağan yaşamın bir parçası olarak ekrana yansıtmayı ve böylece kültürel açıdan çok yönlü bir toplumun sunduğu fırsatları, sorunları ve riskleri yok saymadan, inandırıcı bir şekilde aktarmayı kendisine hedef almaktadır. Sözkonusu bütün program türleri ve formatlarında göç ve uyum konuları işlenerek göçmen kökenli insanların baş rollerde ve yaşamın farklı alanlarında, özellikle de alışılagelmiş ve basmakalıp resimlerin dışında gösterilmesi amaçlanmaktadır. Diğer önlemlerin yanısıra uyum konusunda açık ve denetlenebilir görüşlerin ARD yayın direktiflerine alınması bu amaca hizmet etmektedir. İslam konusu büyük bir rol oynamaktadır de Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu WDR Ramazan Bayramı ile ilgili iki günlük bir program planlaması yapmaktadır. Güney Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu 20 Nisan 2007 den beri İnternet üzerinden İslamisches Wort başlıklı İslam dini üzerine bilgi veren bir programa yer vermektedir. ARD, personel politikasında da yabancı kökenli redaktörleri, yazarları, sunucuları ve oyuncuları daha çok teşvik ederek, bunların olumlu ve insanların kendilerini özdeşleştirebileceği figürler olarak programların çarpıcı noktalarında yer almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. WDR 2007 de ilk kamu özerk kurumu olarak Çeşitlilik Şartnamesi ne taraf oldu. ARD, kültürler arası yetkinliği uygulamaya yakın ileri eğitimler yolu ile teşvik etmektedir. ZDF, farklı kültürlerin bir arada olmasının sunduğu fırsatlar konusunu, içerdiği sorunları gizlemeden ama gayet olağan bir konu haline getirmek istemektedir. Göç ve uyum programlar üstü bir konu olarak süreklilik içersinde bütün programlarda ve türlerde dikkate alınmaktadır. Göç ve uyumla ilgili temel konuları irdeleyen yapımların sayısı yükseltilecektir. Bazı magazin programları ağırlıklı olarak göç ve uyum konularına odaklanacaktır. Forum zum Freitag başlıklı programı ile ZDF İnternet üzerinden, kültürler arası anlaşmayı temel alan bir diyalog platformu sunmaktadır. Kurguya dayalı yapımlardaki göçmen kökenli insanlar tarafından üstlenilecek önemli rollerin sayısı yükseltilmeye devam edecektir. ZDF 2008 de yabancı çocukların dil öğrenimini ve dil yetkinliğini artırmayı dikkate alan bir ana okulu çocuklarına yönelik program formatını başlatacaktır. ZDF, göçmen kökenli çalışanları dikkate almayı sistematik bir şekilde sürdürecek ve gelecek yıllarda hedefe yönelik önlemler alarak yayın kurullarında çalışanların bileşiminin nüfus dağılımına orantılı olmasına gayret edecektir. Önümüzdeki yıllarda biri haberler bölümünde olmak üzere iki göçmen kökenli sunucuya daha program yönetme görevinin verilmesi öngörülmektedir. ZDF içindeki iki kilise yayın kurulunun bağlı olduğu Kültür ve Bilim ana yayın kurulunda, hristiyan olmayan dinler için bir redaktörün yer alması için hazırlıklar sürmektedir. ZDF kendi bünyesinde uyum ve göç konularında sunduğu eğitim ve meslek içi olanakları genişletecektir. Deutsche Welle (Almanya nın Sesi) eğitim profilini genişletme ve göçmenler arasından yeni nesil gazeteci ve muhabirler için olanaklar sunma konusunu incelemektedir. Deutsche Welle dünyanın dört bir köşesinden gelen gazeteci ve muhabirlere Akademisi nde verdiği eğitimden ötürü onlarca yıldır edindiği deneyim ve

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına Duvarlarla bölünmüş bir Avrupa değil, ancak sınırlarının ayırıcı özelliğini bertaraf etmiş bir kıta sınırlar ötesi bir uzlaşma sağlayabilir. Richard von Weizsäcker, 1985 Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR

DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR DOSB l Sport bewegt! DOSB l KÜLTÜRLERARASI SPOR Alman Olimpik Spor Birliği ve üye organizasyonlarının Spor ile Entegrasyon projesi çerçevesinde düzenlenen spor ile uyum çalışmalarına yeterlik semineri

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - Veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI TOPLANTI ICERIGI Ulusal Ajans Hayat boyu ogrenme Programlari GRUNDTVIG Projeleri Haydi Buzlari Kiralim (Let s

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 -

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - ARBEIT & LEBEN ggmbh Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - KURUM ARBEIT & LEBEN ggmbh 1973 senesinden beri Rheinland Pfalz Eyaleti Eğitim

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 1 SAYIN BAKANLAR, KIYMETLİ TEMSİLCİLER; ÖNCELİKLE BURADA BULUNMAKTAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ İFADE ETMEK İSTİYORUM.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

''Geleceğine yön vermek için, bu fırsatı kaçırma!'' ''Geleceğine yön vermek için, bu fırsatı kaçırma!''

''Geleceğine yön vermek için, bu fırsatı kaçırma!'' ''Geleceğine yön vermek için, bu fırsatı kaçırma!'' 27 Mayıs 2015 Çarşamba 22:34 ''Geleceğine yön vermek için, bu fırsatı kaçırma!'' Türk gençlerine yönelik ilk Meslek Eğitimi Borsası, Berlin Türk Evinde 30 Mayıs 2015 tarihinde, saat 12:00 ile 18:00 arası

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP)

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) International Society for Engineering Education ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TOPLULUĞU Bugünün Üniversitesi Finansal konularla, teknolojik

Detaylı

SAYI : B.08.0.ÖRG / ANKARA KONU : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri.

SAYI : B.08.0.ÖRG / ANKARA KONU : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri. 03.09.2004 VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO: 2004/ İLGİ:a) 17.03.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. b) 18.01.2003

Detaylı

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Nedir? Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Sosyal

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ALMANYA DA 2011 NİSAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 NİSAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 NİSAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, çalışanların sayısı Mart 2011

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 01-10-2005 PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya-

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı - Destek Talebi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, ağlar ve platformların desteklenmesi

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012 KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: 1993 Ocak 2012 Biz kimiz? Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Türkiye de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı