T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Raporun yazılma tarihi: Haziran 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Raporun yazılma tarihi: Haziran 2011"

Transkript

1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Raporun yazılma tarihi: Haziran 2011 AKADEMİK PERSONEL VE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇLARI, 2011 Bu raporda 2011 Mart ve Nisan aylarında Maltepe Üniversitesi Akademik Personeli ve Öğrencileri tarafından doldurulan anketler dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere yer verilmektedir. Raporda üç bölüm bulunmaktadır: I. Akademik Personel Memnuniyet Araştırması ile ilgili bulgular II. III. Öğrenci Memnuniyet Araştırması Sonuçları ile ilgili bulgular Akademik Personel ve Öğrenci Memnuniyet Araştırmalarından elde edilen önemli sonuçlar ve öneriler I. Akademik Personel Memnuniyet Araştırması ile ilgili Bulgular 1. Maltepe Üniversitesi akademik personelince, ekteki anket (EK 1) 2011 yılı Mart ayında doldurmuştur. Çalışmaya toplam 324 kişi katılmıştır. Toplanan veriler Fen-Edebiyat Fakültesi akademik personelinden oluşan bir ekip 1 tarafından değerlendirmiştir. 2. Aşağıdaki Tablo 1 de fakülte/yüksekokullara göre araştırmaya katılma oranları verilmektedir. Tablo 1: Bağlı olunan Fakülte/Yüksekokula göre, Akademik Personelin araştırmaya katılma durumu (MÜ, Mart 2011) Fakülte / Yüksekokulun adı Akademik Personel (Öğretim elemanı) Yanıtlayan sayısı Katılma oranı (%) sayısı Eğitim F Fen-Edebiyat F Güzel Sanatlar F Hukuk F İİBF İletişim F Mimarlık F Mühendislik F Tıp F Hemşirelik YO Yabancı Diller YO Meslek YO TOPLAM Tablodan görüldüğü gibi, en düşük katılım Tıp Fakültesinden (% 22.5), en yüksek katılım ise, Fen- Edebiyat, Hukuk, Mimarlık Fakültelerinden (% 94.0) olmuştur. Üniversite geneli için araştırmaya katılma oranı yüzde atmış ikidir. 3. Aşağıda, Üniversite akademik personelinin Yönetim/Örgütlenme, Eğitim, Araştırma ve Yayın, Alt Yapı Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Mali Olanaklar, Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler Göre Konumu ve İş Doyumu konularına verdikleri önem ve bu konularda üniversitemiz koşullarından memnuniyet durumlarını özetleyen bir tablo yer almaktadır (Tablo 2). 1 Ekip: Prof. Dr. Belma AKŞİT, Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ, Ar. Gör. Barış ÖZDEMİR, Ar. Gör. Seval GÜLEN, Ar. Gör. Ahu ERYILMAZ ve Ar. Gör. İpek DEMİROK tan oluşturulmuştur. Ayrıca, optik okutma sırasında, Bilişim Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Önder ŞAHİNASLAN ın da katkısı olmuştur. 1

2 Akademik personelden, belli konulara hem önem verme derecelerini hem de memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere 1 den 5 e kadar bir değerlendirme yapmaları istenmiştir (1 en düşük, 5 en yüksek). Dolayısı ile verilen yanıtlar 5 e ne kadar yakınsa, önem verme düzeyi / memnuniyet düzeyi de o denli yüksek olarak değerlendirilmiştir. Tablo 2 den görüldüğü gibi, İş Doyumu ve Alt Yapı Hizmetleri en fazla önem verilen alanlar olarak ortaya çıkmakta, diğer konulara da bunlara yakın derecede önem verildiği görülmektedir (Ortalamaların ortalaması: 3.80). Memnuniyet durumları açısından değerlendirildiğinde ise, akademik personelin verdiği yanıtlar 4.01 (alt yapı hizmetleri) ile 3.04 (mali olanaklar) arasında değişmektedir (Ortalamaların ortalaması: 3.62). Bu sonuçlar, kabaca değerlendirilecek olursa, ankete yanıt veren akademisyenlerin ankette yer alan konulara oldukça önem verdiklerini göstermektedir. Ayrıca, hemen hemen tüm konularda üniversitenin sağladığı olanaklardan da oldukça memnun görünmektedirler. Tablo 2: Üniversite genelinde Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve memnuniyet düzeyi ortalamaları (Mart 2011) Yanıtlayan kişi sayısı (boş ya da Ortalama geçersiz yanıt veren kişi sayısı) Yönetim/ Örgütlenme Önem 250 (64) 3.79 Memnuniyet 254 (60) 3.75 Eğitim Önem 226 (88) 3.79 Memnuniyet 226 (88) 3.82 Araştırma ve Yayın Önem 233 (81) 3.66 Memnuniyet 218 (96) 3.56 Alt Yapı Hizmetleri Önem 231 (83) 3.93 Memnuniyet 230 (84) 4.01 Ulaşım Hizmetleri Önem 250 (64) 3.69 Memnuniyet 248 (66) 3.50 Mali Olanaklar Önem 267 (47) 3.76 Memnuniyet 260 (54) 3.04 İlişkiler ve Konum Önem 250 (64) 3.78 Memnuniyet 256 (58) 3.41 İş Doyumu Önem 254 (60) 4.00 Memnuniyet 248 (66)

3 Tablo 3: Bağlı olunan Fakülte/Yüksekokula göre, Akademik Personelin konulara verdiği önem ve memnuniyet düzeyi ortalamaları (Mart 2011) Fakülte/ Yüksek okul Eğitim F. Fen- Edebiyat F. Güzel Sanatlar F. Yönetim/ Eğitim Araştırma ve Yayın Alt Yapı Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Mali olanaklar İlişkiler ve Konum İş doyumu Örgütlenme Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet 22 (7) 2 24 (5) 22 (7) 23 (6) 22 (7) 24 (5) 21 (8) 20 (9) 23 (6) 22 (7) 26 (3) 24 (5) 24 (5) 24 (5) 23 (6) 24 (5) (5) 28 (2) 27 (3) 27 (3) 28 (2) 27 (3) 25 (5) 28 (2) 29 (1) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 29 (1) 29 (1) 29 (1) 27 (3) (1) 16 (3) 14 (5) 14 (5) 17 (2) 13 (6) 16 (3) 18 (1) 19 (0) 18 (1) 17 (2) 16 (3) 17 (2) 18 (1) 18 (1) 19 (0) Hukuk F. 19 (11) 20 (10) 18 (12) 16 (14) 14 (16) 15 (15) 19 (11) 20 (10) 22 (8) 24 (6) 325 (5) 23 (7) 24 (6) 24 (6) 22 (8) 23 (/) İİBF 17 (3) 16 (4) 14 (6) 14 (6) 15 (5) 14 (6) 15 (5) 13 (7) 14 (6) 15 (5) 17 (3) 17 (3) 15 (5) 16 (4) 16 (4) 15 (5) İletişim F. 17 (2) 17 (2) 15 (4) 14 (5) 15 (4) 14 (5) 15 (4) 15 (4) 17 (2) 17 (2) 17 (2) 17 (2) 17 (2) 16 (3) 16 (3) 15 (4) Mimarlık F. Mühendislik F. 26 (6) 25 (7) 24 (8) 21 (11) 23 (9) 24 (8) 23 (9) 22 (10) 24 (8) 25 (7) 29 (3) 26 (6) 24 (8) 26 (6) 25 (7) 25 (7) (8) 35 (7) 33 (9) 34 (8) 34 (8) 28 (14) 34 (8) 32 (10) 34 (8) 34 (8) 36 (6) 35 (7) 35 (7) 35 (7) 35 (7) 34 (8) Tıp F. 21 (8) 21 (8) 15 (14) 18 (11) 18 (11) 16 (13) 18 (11) 17 (12) 19 (10) 18 (11) 21 (8) 21 (8) 20 (9) 18 (11) 18 (11) 17 (12) Hemşirelik YO Yabancı Diller YO Meslek YO 6 (3) 6 (3) 4 (5) 4 (5) 6 (3) 4 (5) 4 (5) 4 (5) 5 (4) 4 (5) 5 (4) 5 (4) 3 (6) 6 (3) 6 (3) 5 (4) (4) 28 (6) 26 (8) 26 (8) 25 (9) 24 (10) 24 (10) 24 (10) 27 (7) 27 (7) 28 (6) 30 (4) 26 (8) 28 (6) 29 (5) 27 (7) (6) 18 (3) 14 (7) 15 (6) 16 (5) 15 (6) 17 (4) 17 (4) 17 (4) 16 (5) 18 (3) 18 (3) 16 (5) 16 (5) 17 (4) 17 (4) İlk satırlarda, geçerli yanıt veren akademisyen sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren akademisyen sayısı) verilmektedir. 3

4 4. Ankete yanıt veren akademik personelin bağlı olduğu fakülte/yüksekokullara göre Yönetim/Örgütlenme, Eğitim, Araştırma ve Yayın, Alt Yapı Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Mali Olanaklar, Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler Göre Konumu ve İş Doyumu konularına verdikleri önem ve bu konularda üniversitemiz koşullarından memnuniyet durumlarını özetleyen tablo bir önceki sayfada yer almaktadır (Tablo 3). a. Tablo 3 e bakıldığında, Eğitim Fakültesi akademik personelinin gerek verilen önem gerekse de memnuniyet duyma açısından neredeyse konuların tamamında en yüksek değerleri aldığı dikkat çekmektedir. Yönetim / Örgütlenme, Eğitim, Araştırma ve Yayın, Alt Yapı Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri ve Mali Olanaklar konularında, memnuniyet açısından diğer fakülte/ yüksekokullara göre en yüksek değerleri almıştır. Ayrıca, Eğitim Fakültesi nde, İş Doyumu açısından da Tıp Fakültesi akademisyenleri ile hemen hemen aynı düzeyde memnuniyet belirtilmiştir. b. Güzel Sanatlar Fakültesinde ise, Yönetim ve Örgütlenme ve Alt Yapı Hizmetleri konularında en düşük memnuniyet dereceleri ortaya çıkmaktadır. c. Hukuk Fakültesinde Ulaşım Hizmetlerine ve Mali Olanaklara verilen önem diğer birimlere kıyasla düşük çıkmıştır. Aynı fakültede, Ulaşım hizmetlerinden memnuniyetsizlik dikkat çekmektedir. d. Hemşirelik Yüksekokulu çalışanları Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversitelere Göre Konumu açısından en yüksek memnuniyet düzeyini dile getirirlerken İletişim Fakültesi akademisyenleri bu konuda en düşük değerleri almışlardır. e. Araştırma ve Yayın açısından değerlendirildiğinde, İletişim Fakültesi bu konuya en düşük önemi veren; Mühendislik Fakültesi akademik personeli ise en düşük memnuniyet düzeyini belirten Fakülte olarak ortaya çıkmaktadır. f. İletişim Fakültesi akademik personeli, Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler göre konumu ve İş Doyumu konularına verilen önem ve bu konularda duyulan memnuniyet açısından en düşük değerleri ifade etmişlerdir. g. Meslek Yüksekokulu akademik personeli Eğitim konusunda en düşük önem ve memnuniyet düzeyini belirtmişlerdir. h. Yabancı Diller Yüksekokulunda verilen yanıtlardan, mali olanaklar çerçevesinde diğer birimlere kıyasla önemli ölçüde düşük memnuniyet düzeyi çıkmaktadır. i. Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinin, diğer birimlerdekilere kıyasla Yönetim-Örgütlenme ve Ulaşım Hizmetleri ne daha çok önem verdikleri, Mali Olanaklar açısından daha çok memnun oldukları sonucuna ulaşılmaktadır. j. Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mimarlık Fakültelerinde verilen yanıtlar yukarıdaki maddelerde verilen en düşük ve en yüksek değerlerin ortasında kalmaktadır. k. Özetlenecek olursa, üniversitemiz akademik personeli, üniversitenin sağladığı koşullarından ve sahip olduğu olanaklardan çok şikâyetçi görünmemektedirler. Konulara göre memnuniyet sıralaması şu şekilde yapılabilmektedir (Tablo 4): 4

5 Tablo 4: Akademik Personelin üniversitenin sağladığı olanaklardan memnun olma durumu (MÜ, Mart 2011) Memnuniyet puanı Sıralama Konular ortalamaları 1 Alt Yapı Hizmetleri İş Doyumu Eğitim Yönetim/Örgütlenme Araştırma ve Yayın Ulaşım Hizmetleri Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler Göre Konumu Mali Olanaklar 3.04 l. Üniversitemiz akademik personeli, kendilerince bir üniversitede önemli olduğunu düşündükleri konuları da, önem sırasına göre şu şekilde sıralamaktadırlar (Tablo 5): Tablo 5: Akademik Personelin önem verdikleri konular (MÜ, Mart 2011) Verilen önem puanı Sıralama Konular ortalamaları 1 İş Doyumu Alt Yapı Hizmetleri Eğitim Yönetim/Örgütlenme Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler Göre Konumu Mali Olanaklar Ulaşım Hizmetleri Araştırma ve Yayın 3.66 Tablo 4 ve 5 karşılaştırıldığında, İş Doyumu, Alt Yapı Hizmetleri, Eğitim ve Yönetim/ Örgütlenmenin gerek verilen önem gerekse de duyulan memnuniyet açısından ilk dört sırayı aldığı görülmektedir. Akademik personel için önem sıralamasında Araştırma ve Yayın ın en sonda olması dikkat çekmektedir. 5. Buraya kadar Akademik personelin Yönetim/Örgütlenme, Eğitim, Araştırma ve Yayın, Alt Yapı Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Mali Olanaklar, Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler Göre Konumu ve İş Doyumu konularına verdikleri önem ve bu konulardaki memnuniyet düzeyleri genel olarak değerlendirilmiştir. Oysa ankette her bir konu için çeşitli sorular yer almıştır. Bu bölümde soru bazında farklılıklar ortaya konulmaya çalışılacaktır (Tablo 6-13). Ayrıca Ek 2 de yer alan tabloda, her bir soru için birimler bazındaki ortalamalar sunulmaktadır (Ek 2A- Memnuniyet düzeyi ve Ek 2B-Önem derecesi). Bir kez daha hatırlatılacak olursa, akademik personelden, belli konulara hem önem verme derecelerini hem de memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere 1 den 5 e kadar bir değerlendirme yapmaları istenmiştir (1 en düşük, 5 en yüksek). Dolayısı ile verilen yanıtlar 5 e ne kadar yakınsa, önem verme düzeyi / memnuniyet düzeyi de o denli yüksek olarak değerlendirilmiştir. a. Tablo 6 da Yönetim/Örgütlenme konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 7). Görüldüğü gibi, genel olarak I. üniversitemizin misyonu ile Fakülte/Yüksekokul Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması önemsenmekte ve beğenilmektedir. II. Öte yandan Bölüm/ABD Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması nın çok önemsenmemesi ilginçtir. 5

6 III. Üniversitemizde fikir ve düşüncelerin özgürce açıklanması çok önemli olarak ifade edilmemiştir. Üniversitemizdeki idari ve destek personelin niteliğinin yeterli olması önemsenmekte ve verilen hizmetten duyulan memnuniyet belirtilmektedir. IV. Üniversitemizde çalışan akademik personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olması ve Üniversitemizdeki akademik yükseltme ile ilgili ölçütlerin açık olması ve Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olması konularında ortalamalar 2.50 nin altında kalmaktadır. V. Üniversitenin vizyonunu da belli ki çok beğenilmemektedir. b. Tablo 7 de Eğitim konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 8). Görüldüğü gibi, I. Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik açıdan yeterli olmaları hem önemsenmekte hem de üniversitemizdeki durum için oldukça memnun görünülmektedir. II. Üniversitemizde her bir öğretim elemanının ders yükünün uygun olması, Yüksek lisans programlarındaki öğrenci sayısının programlara uygun olması, Yüksek lisans programlarımıza nitelikli öğrencilerin gelmesi ve Üniversitemizde öğretim elemanı-öğrenci iletişiminin iyi düzeyde olması konusunda memnuniyet bildirilmektedir. III. Üniversitemizdeki idari ve destek personelin niteliğinin yeterli olması konusundaki memnuniyet düzeyi, idari ve destek personelin sayısı söz konusu olduğunda azalmaktadır. c. Yukarıda da ifade edildiği gibi, Araştırma ve Yayın konusu, ankete yanıt veren üniversitemiz akademisyenlerince en az önem verilen konu olarak ifade edilmiştir. Tablo 8 de bu konu başlığı altındaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 9): I. Üniversitemizde araştırma için yeterli parasal desteğin sağlanması na çok önem verilmektedir. II. Memnuniyet düzeyi, Üniversitemizde araştırma laboratuar teknisyenlerinin yeterli olması konusunda en yüksek, teknisyenlerin sayısı konusunda da en düşük değerleri almaktadır. III. Araştırmalarda destek insan gücü (teknisyen, sekretarya vb. gibi) sağlanmasındaki kolaylıklar/destekler çok önemli bulunmakta, bu konudaki memnuniyet düzeyi düşük çıkmaktadır. IV. Üniversitemizdeki Araştırma ve Uygulama Merkezleri nin personelinin nitelik açısından yeterli olmasına çok fazla önem verilmemekle beraber oldukça memnun gözükülmektedir. V. Araştırma için Internet ten sağlanan veri tabanlarının yeterli olması nın önemi vurgulanırken memnuniyet konusunda en düşük değerler verilmektedir. d. Tablo 9 da Alt Yapı Hizmetleri konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 10). I. Dersliklerin nicelik açısından yeterli olması en düşük önem derecesine sahiptir. II. Kampusta ulaşılabilir spor tesislerinin olması na önem verilmemekte ancak bu konudan memnuniyet ifade edilmektedir. III. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nin verdiği sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması na çok önem verilirken bu konuda memnuniyetsizlik belirtilmektedir. IV. Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite ve miktar açısından yeterli olması konusunda ilginç yanıtlar alınmıştır: Şöyle ki, kalite açısından önem verilirken memnuniyet düşük kalmaktadır. Öte yandan miktar çok önemsenmezken, memnuniyet düzeyi artmaktadır. e. Tablo 10 da Ulaşım Hizmetleri konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 12). Ankete yanıt veren akademisyenlerin kampus içi ulaşım olanaklarından pek memnun olmadıkları ortaya çıkmaktadır. 6

7 Tablo 6: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Yönetim/Örgütlenme (Mart 2011) Duyulan Verilen Önem Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortalama sayısı Ortalama 1 Üniversitemizin misyonu 296 (18) 4, (20) 4,43 2 Üniversitemizin vizyonu 295 (19) 3, (21) 2,79 3 Maltepe Üniversitesi nin kurumsallaşmış bir üniversite olması 295 (19) 4, (27) 4,60 4 Üniversite Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması 297 (17) 2, (18) 3,23 5 Fakülte/Yüksekokul Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması 287 (27) 4, (20) 4,69 6 Bölüm/ABD Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması 290 (24) 2, (17) 3,16 7 Üniversitemizde farklı kademeler arasında sorunların tartışılma olanakları, geribildirim süreçlerinin bulunması 292 (22) 4, (23) 4,47 8 Üniversitemizde fikir ve düşüncelerin özgürce açıklanması 293 (21) 2, (21) 3,40 9 Fakülte/Yüksekokul Kurulu kararlarının saydam ve açıklanabilir olması 289 (25) 4, (21) 4,61 10 Üniversitemiz Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarının saydam ve açıklanabilir olması 290 (24) 3, (16) 2,63 11 Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ile ilgili ölçütlerin açık olması 283 (31) 4, (19) 4,62 12 Üniversitemizdeki akademik yükseltme ile ilgili ölçütlerin açık olması 289 (25) 3, (21) 2,45 13 Üniversitemizde akademik kadrolara atanmada mesleki yeterliliğin göz önünde bulundurulması 291 (23) 4, (22) 4,70 14 Üniversitemizde çalışan akademik personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olması 299 (15) 2, (17) 2,40 15 Üniversitemiz öğretim elemanlarının görev tanımlarının açıkça yapılması 288 (26) 4, (22) 4,51 16 Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olması 296 (18) 2, (21) 2,49 17 Birimimizdeki akademik kadro sayısının yeterli olması 290 (24) 4, (25) 4,57 18 Üniversitemizdeki idari ve destek personelin sayısının yeterli olması 294 (20) 3, (21) 3,19 19 Üniversitemizdeki idari ve destek personelin niteliğinin yeterli olması 288 (26) 4, (26) 4,77 20 Maltepe Üniversitesi nin gelişme çabalarının olması 294 (20) 2, (19) 3,04 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) Üniversitemizin misyonu, eğitim-öğretim faaliyetinde bulunmak, nitelikli eleman ve bilim insanı yetiştirmek, Cumhuriyetin temel ilkelerini özümsemiş, Atatürkçü, laik, demokrasinin tüm kurallarına uyan, aktif, akılcı, düşünen, okuyan, araştıran, üreten, eleştiren ve sorgulayan dünya gençliği ile her alanda yarışabilen çağdaş ve aydın insanları Türkiye nin geleceğine hazırlamak, evrensel bilime katkıda bulunmak, ürettiği bilgiyi topluma aktararak paylaşmak ve toplumun aydınlanmasına hizmet etmek olarak özetlenebilir. Öngörülen temel misyon Üniversitenin araştırma, eğitim ve hizmet işlevlerinde kurallı, kaliteli, katılımlı, yerel ve evrensel ilişkileri ve katkıları ile bir Üniversiteleşmedir. Üniversitemizin vizyonu, gelecek yıllar içinde eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde benzerleri ile rekabet edebilen, eğitimde niteliği her şeyin üstünde tutan, doğal ve toplumsal çevresiyle uyumlu, çağdaş bir dünya üniversitesi olmaktır.

8 Tablo 7: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Eğitim (Mart 2011) Sor Verilen Önem Duyulan Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 21 Programınızdaki öğrenci sayısının programa uygun olması 287 (27) 4, (45) 4,32 22 Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere beklenen nitelikli öğrencilerin gelmesi 287 (27) 3, (44) 3,06 23 Programlarınızdaki ders içeriklerini saptama ölçütlerinin uygun olması 270 (44) 4, (47) 4,32 24 Programlarınızdaki ders sayılarını saptama ölçütlerinin uygun olması 271 (43) 2, (44) 3,21 25 Yüksek lisans programlarımızın nitelikli olması 281 (33) 4, (47) 4,32 26 Doktora programlarımızın nitelikli olması 282 (32) 3, (48) 3,15 27 Yüksek lisans programlarımıza nitelikli öğrencilerin gelmesi 272 (42) 4, (35) 4,73 28 Doktora programlarımıza nitelikli öğrencilerin gelmesi 276 (38) 3, (33) 3,61 29 Yüksek lisans programlarındaki öğrenci sayısının programlara uygun olması 275 (39 4, (40) 4,80 30 Doktora programlarındaki öğrenci sayısının programlara uygun olması 281 (33) 3, (30) 2,32 31 Yüksek lisans programlarımızda ders içeriklerinin ve sayılarının saptanmasıyla ilgili ölçütlerin uygun olması 273 (41) 4, (40) 4,59 32 Doktora programlarımızda ders içeriklerinin ve sayılarının saptanmasıyla ilgili ölçütlerin uygun olması 275 (39) 3, (33) 3,75 33 Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik açıdan yeterli olmaları 273 (41) 4, (42) 4,56 34 Üniversitemizde öğretim elemanlarına kendini geliştirme olanaklarının sağlanması 274 (40) 2, (31) 3,42 35 Üniversitemizde öğretim elemanı-öğrenci iletişiminin iyi düzeyde olması 269 (45) 4, (42) 4,57 36 Üniversitemiz öğretim elemanlarının arasındaki işbirliğinin iyi düzeyde olması 269 (45) 2, (30) 2,73 37 Üniversitemizde her bir öğretim elemanının ders yükünün uygun olması 274 (40) 4, (40) 4,53 38 Üniversitemizde öğrenci işleri ile ilgili hizmetlerin iyi olması 274 (40) 3, (33) 2,96 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) 8

9 Tablo 8: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Araştırma ve Yayın (Mart 2011) Duyulan Verilen Önem Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortalama sayısı Ortalama 39 Üniversitemizde disiplinlerarası çalışmaların yapılması 281 (30) 4, (37) 2,70 40 Üniversitemizde yapılan araştırmaların yayınlanması 284 (30) 2, (48) 4,57 41 Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman ayırabilme olanağının bulunması 274 (40) 4, (35) 2,64 42 Üniversitemizce desteklenecek öncelikli araştırma alanlarının belirlenmiş olması 284 (30) 2, (47) 4,48 43 Üniversitemizde araştırma için yeterli parasal desteğin sağlanması 271 (43) 4, (35) 2,88 44 Üniversitemizde araştırma yapanları ödüllendirici sistemin bulunması 284 (30) 2, (42) 4,60 45 Üniversitemizde araştırma için Internet ten sağlanan veri tabanlarının yeterli olması 274 (40) 4, (34) 1,99 46 Üniversitemizde araştırma laboratuarlarının yeterli olması 275 (39) 2, (50) 4,66 47 Üniversitemizde araştırma laboratuar teknisyenlerinin yeterli olması 275 (39) 4, (38) 1,99 48 Üniversitemizde araştırma için kitap alımlarının yeterli olması 279 (35) 2, (45) 4,51 49 Üniversitemizde araştırma için dergi aboneliklerinin yeterli olması 272 (42) 4, (40) 2,67 50 Araştırma için Üniversite dışından ulusal destek alma olanaklarına zemin oluşturulması 283 (31) 2, (50) 4,43 51 Araştırma için Üniversite dışından uluslararası destek alma olanaklarına zemin oluşturulması 273 (41) 4, (36) 2,96 52 Bilimsel Araştırma Projeleri değerlendirme ölçütlerinin yeterli ve uygun olması 283 (31) 3, (47) 4,45 53 Üniversitemizde akademik personelin yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere katılımı için parasal destek sağlanması 269 (45) 4, (40) 2,81 54 Üniversitemizde akademik personelin yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılımı için parasal destek sağlanması 276 (38) 2, (43) 4,49 55 Üniversitemizde Araştırma ve Uygulama Merkezleri nin altyapı açısından yeterli olması 267 (47) 4, (39) 2,93 56 Üniversitemizde Araştırma ve Uygulama Merkezleri nin personelinin nitelik açısından yeterli olması 272 (42) 2, (50) 4,50 57 Üniversitemizde Araştırma ve Uygulama Merkezleri nin faaliyetleri açısından yeterli olması 274 (40) 4, (41) 3,16 58 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin altyapı açısından yeterli olması 283 (31) 3, (48) 4,46 59 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin personelinin nitelik açısından yeterli olması 269 (45) 4, (44) 3,01 60 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin personelinin nicelik açısından yeterli olması 280 (34) 2, (45) 4,44 61 Araştırmalarda destek insan gücü (teknisyen, sekretarya vb. gibi) sağlanmasındaki kolaylıklar/destekler 272 (42) 4, (37) 2,44 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) 9

10 Tablo 9: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Alt Yapı Hizmetleri (Mart 2011) Sor Verilen Önem Duyulan Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 62 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nin verdiği sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması 279 (35) 4, (36) 3,21 63 Kampusta ulaşılabilir spor tesislerinin olması 279 (35) 2, (31) 4,57 64 Kampusta ulaşılabilir kültür ve sanat hizmetlerinin olması 274 (40) 4, (26) 3,60 65 Güvenlik hizmetlerinin nitelikli olması 276 (38) 3, (35) 4,53 66 Her akademik personele bir telefon verilmesi 270 (44) 4, (33) 3,32 67 Her akademik personele bir bilgisayar verilmesi 277 (37) 3, (36) 4,50 68 Yazıcıların sayısının yeterli olması 269 (45) 4, (29) 3,78 69 Internet hizmetlerinin yeterli olması 278 (36) 3, (34) 4,41 70 Bilgi-işlem merkezinden verilen hizmetlerin yeterli olması 268 (46) 4, (34) 3,94 71 Kütüphane hizmetlerinin yeterli olması 278 (36) 3, (37) 4,41 72 Akademik personel odalarının nicelik açısından yeterli olması (odabaşına düşen personel açısından) 274 (40) 4, (37) 3,84 73 Akademik personel odalarının ısınma/aydınlatma açısından yeterli olması 281 (33) 3, (34) 4,52 74 Yapım onarım hizmetlerinin yeterli olması 273 (41) 4, (32) 3,79 75 Dersliklerin nicelik açısından yeterli olması (derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından) 284 (30) 2, (39) 4,33 76 Dersliklerin ısınma açısından yeterli olması 274 (40) 4, (38) 4,07 77 Dersliklerin aydınlatma açısından yeterli olması 279 (35) 3, (41) 4,14 78 Kongre-toplantı salonlarının sayısal açıdan yeterli olması 274 (40) 4, (37) 3,34 79 Kongre-toplantı salonlarının ısınma/aydınlatma açısından yeterli olması 280 (34) 3, (36) 4,55 80 Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite açısından yeterli olması 270 (44) 4, (34) 3,54 81 Personel yemekhanesinin yemeklerinin miktar olarak yeterli olması 280 (34) 3, (37) 4,55 82 Kantin hizmetlerinin satılan malların çeşitliliği açısından yeterli olması 273 (41) 4, (36) 4,12 83 Fakülte/yüksekokul/enstitüdeki sekreterlik hizmetlerinin yeterli olması 280 (34) 3, (37) 4,32 84 Üniversite genelinde temizlik hizmetlerinin yeterli olması 272 (42) 4, (33) 3,46 85 Akademik personel için yeterli otopark alanının bulunması 279 (35) 3, (39) 4,48 86 Akademik personel için fotokopi hizmetlerinin yeterli olması 271 (43) 4, (32) 3,28 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) 10

11 f. Genel olarak en düşük memnuniyet puanının verildiği Mali Olanaklar konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları Tablo 11 de sunulmaktadır (Sayfa 12). I. Maaşların yeterli olması konusuna çok önem verilmekte ve bu konuda en düşük memnuniyet derecesi belirtilmektedir. II. Üniversite çalışanlarının çocuklarına Marmara Eğitim Kurumlarınca sağlanan (kreş, anaokulu, ilk ve orta öğretim) eğitim hizmetlerindeki indirimin yeterli olması konusuna da çok önem verilmekte ve bu konuda düşük memnuniyet derecesi belirtilmektedir. III. Ek derslere çok önem verilmemekte, ancak bu konudaki memnuniyet ifade edilmektedir. g. Tablo 12 de Üniversitenin İlişkileri ve Diğer Üniversitelere göre Konumu konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 13). I. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan ilişkilerin yeterli olması konusu önemsenmekte ve yeterli olmadığı düşünülmektedir. II. Dünyadaki diğer üniversiteler ile olan ilişkilerin yeterli olması konusuna pek önem verilmesine karşın, bu konudan memnuniyet dile getirilmektedir. III. Maltepe Üniversitesi nin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmalarını nitelikli biçimde sürdürmesi konusu önemsenmekte ancak memnuniyet düzeyi çok sınırlı kalmaktadır. h. Tablo 13 de İş Doyumu konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 13). I. Yaptığım iş nedeniyle kendisini değerli hissetme konusuna hem çok önem verilmekte hem de yüksek bir memnuniyet derecesi belirtilmektedir. II. İşimin, en iyi yapabileceğim şeyleri yapma fırsatı vermesi cümlesi ile ilgili olarak yazılan ifadelerde, memnuniyet düzeyi çok sınırlı kalmaktadır. 11

12 Tablo 10: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Ulaşım Hizmetleri (Mart 2011) Sor Verilen Önem Duyulan Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 87 Marmara Eğitim Köyü ne ulaşım 280 (34) 4, (40) 3,46 88 Dragos Yerleşkesi ne ulaşım 281 (33) 2, (51) 4,21 89 Servislerin zamanında kalkması 264 (50) 3, (46) 3,23 90 Servislerde çalışanların güler yüzle ve iyi hizmet vermesi 270 (44) 2, (48) 4,21 91 Kampus içi ulaşım olanaklarının olması 263 (51) 4, (38) 2,37 Tablo 11: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Mali Olanaklar (Mart 2011) Sor Verilen Önem Duyulan Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 92 Maaşların benim için yeterli olması 282 (32) 4, (39) 2,28 93 Ek ders ücretlerin benim için yeterli olması 284 (30) 2, (47) 4,33 94 Üniversite çalışanlarının çocuklarına Marmara Eğitim Kurumlarınca sağlanan (kreş, anaokulu, ilk ve orta öğretim) eğitim hizmetlerindeki indirimin yeterli olması 269 (45) 4, (39) 2,49 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) 12

13 Tablo 12: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Üniversitenin İlişkileri ve Diğer Üniversitelere göre Konumu (Mart 2011) Duyulan Sor Verilen Önem Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 95 Ülkemizdeki diğer üniversiteler ile olan ilişkilerin yeterli olması 278 (38) 4, (33) 2,45 96 Dünyadaki diğer üniversiteler ile olan ilişkilerin yeterli olması 276 (38) 2, (38) 4,54 97 Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan ilişkilerin yeterli olması 271 (43) 4, (36) 2,90 98 Maltepe Üniversitesi nin Türkiye deki diğer Üniversiteler içinde saygın bir konumda olması 276 (38) 2, (45) 4,32 99 Maltepe Üniversitesi nin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmalarını nitelikli biçimde sürdürmesi 267 (47) 4, (36) 2, Mezunlarla ilişkilerin yeterli olması 278 (36) 2, (46) 4, Üniversitenin mezunlarımızın çalışma alanlarındaki işverenler ilişkilerinin yeterli olması 270 (44) 4, (42) 2,77 Tablo 13: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: İş Doyumu (Mart 2011) Duyulan Sor Verilen Önem Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 102 Yaptığım çalışmaların sonunda, gerçek bir iş başarma duygusuna ulaşmam 281 (33) 4, (42) 4, İşimi iyi yapmamın benim için övünç kaynağı olması 283 (31) 3, (34) 3, İşimi severek yapmış olmam 277 (37) 4, (43) 4, İşimin, en iyi yapabileceğim şeyleri yapma fırsatı vermesi 283 (31) 3, (37) 2, İşimin, yaptıklarımın maddi karşılığını almaya olanak tanıması 272 (42) 4, (44) 4, İşimin, yaptıklarımın manevi karşılığını almaya olanak tanıması 281 (33) 3, (38) 2, İşimi kaybetme korkusunun olmaması 275 (39) 4, (43) 4, İşimin bana bağımsız çalışma fırsatı vermesi 279 (35) 3, (35) 3, Yaptığım iş nedeniyle kendimi değerli hissetmem 277 (37) 4, (40) 4, Maltepe üniversitesi akademik personeli olmayı önemseme ve bundan dolayı memnuniyet dereceniz 284 (30) 2, (36) 3,22 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) 13

14 II. Öğrenci Memnuniyet Araştırması ile ilgili Bulgular 1. Maltepe Üniversitesi öğrencilerince, ekteki anket (EK 3) 2011 yılı Nisan ayında doldurmuştur. Çalışmaya toplam 3209 kişi katılmıştır. Toplanan veriler Fen-Edebiyat Fakültesi akademik personelinden oluşan bir ekip (sayfa 1) tarafından değerlendirmiştir. 2. Aşağıdaki Tablo 14 de fakülte/yüksekokullara göre araştırmaya katılma oranları verilmektedir. Tablo 14: Bağlı olunan Fakülte/Yüksekokula göre, Akademik Personelin araştırmaya katılma durumu (MÜ, Nisan 2011) Fakülte / Yüksekokulun adı Kayıtlı Öğrenci sayısı Anketi yanıtlayan öğrenci sayısı Katılma oranı (%) Eğitim F. 402 Fen-Edebiyat F. 205 Güzel Sanatlar F. 174 Hukuk F. 79 İİBF 289 İletişim F. 222 Mimarlık F. 366 Mühendislik F. 324 Fen Bilimleri Enstitüsü 34 Sosyal Bilimler Enstitüsü 143 Hemşirelik YO 225 Yabancı Diller YO 518 Meslek YO 228 TOPLAM 3209 Tıp Fakültesi öğrencileri çalışmaya hiç katılmamışlardır. Bu nedenle tüm değerlendirmeler, Tıp Fakültesi hariç tutularak yapılmıştır. En düşük katılım öğrencilerince, en yüksek katılım ise öğrencilerince sağlanmıştır. Üniversite geneli için araştırmaya katılma oranı..dir. 3. Aşağıda, öğrencilerin Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar, Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler ve Ulaşım Hizmetleri konularına verdikleri önem ve bu konularda üniversitemiz koşullarından memnuniyet durumlarını özetleyen bir tablo yer almaktadır (Tablo 15). Öğrencilerden, belli konulara hem önem verme derecelerini hem de memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere 1 den 5 e kadar bir değerlendirme yapmaları istenmiştir (1 en düşük, 5 en yüksek). Dolayısı ile verilen yanıtlar 5 e ne kadar yakınsa, önem verme düzeyi / memnuniyet düzeyi de o denli yüksek olarak değerlendirilmiştir. Tablo 15 den görüldüğü gibi, ölçme ve değerlendirme en fazla önem verilen alan olarak ortaya çıkmakta, ancak diğer konulara da ona yakın derecede önem verildiği görülmektedir (Ortalamaların ortalaması: 3.81). Memnuniyet durumları açısından değerlendirildiğinde ise, öğrenciler üniversitemizdeki eğitim programları ve öğretim e en yüksek dereceyi verirken, ulaşım hizmetlerine de en kötü dereceyi vermişlerdir. Ancak memnuniyet konusunda da, önem konusunda olduğu gibi, konular arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmamıştır (Ortalamaların ortalaması: 3.63). Bu sonuçlar, genel olarak değerlendirilecek olursa, ankete yanıt veren öğrencilerin ankette yer alan konulara oldukça önem verdiklerini göstermektedir. Ayrıca, hemen hemen tüm konularda üniversitenin sağladığı olanaklardan da oldukça memnun görünmektedirler. 14

15 Bu tabloda en dikkat çeken nokta, öğrencilere sağlanan diğer hizmetler konusunda yanıt vermeyen öğrencilerin sayısının fazlalığıdır. Gerek önem gerekse de memnuniyet açısından araştırmaya katılan öğrencilerin ancak kabaca dörtte biri yanıt vermezken, bu konuda yanıt verme oranı neredeyse yarı yarıya düşmüş bulunmaktadır. Tablo 15: Üniversite genelinde öğrencilerin ilgili konulara verdiği önem ve memnuniyet düzeyi ortalamaları (Nisan 2011) Yanıtlayan öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) Ortalama Eğitim Programları ve Öğretim Önem 2635 (647) 3.86 Memnuniyet 2643 (566) 3.90 Ölçme ve Değerlendirme Önem 2717 (492) 4.03 Memnuniyet 2304 (905) 3.62 Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar Önem 2549 (660) 3.78 Memnuniyet 2227 (982) 3.66 Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler Önem 2532 (677) 3.77 Memnuniyet 2065 (1114) 3.65 Ulaşım Hizmetleri Önem 2222 (645) 3.62 Memnuniyet 2564 (645) 3.31 Öğrencilerin önem verme dereceleri ve duydukları memnuniyet dereceleri sıralandığında aşağıdaki tablolar ortaya çıkmaktadır (Tablo 16 ve Tablo 17): Tablo 16: Öğrencilerin önem verdikleri konular (MÜ, Nisan 2011) Sıralama Konular Verilen önem puanı ortalamaları 1 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Programları ve Öğretim Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi 3.78 Destekleyici Olanaklar 4 Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler Ulaşım Hizmetleri 3.62 Tablo 17: Öğrencilerin üniversitenin sağladığı olanaklardan memnun olma durumu (MÜ, Nisan 2011) Memnuniyet puanı Sıralama Konular ortalamaları Eğitim Programları ve Öğretim Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi 3.66 Destekleyici Olanaklar 2 Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler Ulaşım Hizmetleri

16 16. tablodan görüldüğü gibi, en çok önem Ölçme ve Değerlendirme ye verilirken Ulaşım Hizmetleri son sırada gelmektedir. Memnuniyet derecesi (Tablo 17) açısından da yine en düşük puanı Ulaşım Hizmetleri alırken Eğitim Programları ve Öğretim den en üst derecede memnuniyet ifade edilmektedir. Aşağıda açıkça görülebileceği gibi, anılan bu puanların dağılımı, fakülte/enstitü/ yüksekokullara göre de farklılık göstermektedir. 4. Ankete yanıt veren öğrencilerin bağlı oldukları fakülte/enstitü/yüksekokullara göre Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar, Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler ve Ulaşım Hizmetleri konularına verdikleri önem ve bu konularda üniversitemiz koşullarından memnuniyet durumlarını özetleyen tablo aşağıda yer almaktadır (Tablo 18). Tablo 18 e bakıldığında şu sonuçlar göze çarpmaktadır: a. Eğitim Programları ve Öğretim e, Meslek Yüksek okulu, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri öğrencileri en fazla önemi; Yabancı Diller Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ise en az önemi vermektedirler. Bu konu memnuniyet açısından irdelendiğinde, en yüksek değerleri yine aynı birim öğrencileri ifade etmişlerdir. Hukuk, İletişim ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri de en düşük memnuniyet puanını vermişlerdir. b. Ölçme ve Değerlendirme konusunda, sırasıyla Meslek Yüksek okulu, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Güzel Sanatlar ve Fen-Edebiyat Fakülteleri öğrencileri en fazla önemi vurgulamışlardır. Ancak hemen hemen her birimin konuya benzer şekilde yaklaştığı görülmektedir. Öte yandan memnuniyet açısından, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin değerlendirmeleri en düşük, Meslek Yüksekokulu öğrencilerininki ise en yüksek çıkmaktadır. Bu konuda, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin cevap vermeme oranının yüksekliği göze çarpmaktadır. c. Her iki Enstitü öğrencileri de Üniversitemizin sağladığı Akademik Ortam ve Öğrenmeye Destek Olanaklar konusunda en yüksek derecede önem, Mimarlık Fakültesi öğrencileri ise en düşük derecede önem bildirmişlerdir. Memnuniyet ile ilgili Meslek Yüksekokulu öğrencileri en yüksek, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri ise en düşük değerleri ifade etmişlerdir. d. Üniversitemizce Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler konusuna, Enstitülerin öğrencileir en yüksek, Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise en düşük derecede önem vermektedirler. Bu konudaki memnuniyet düzeyi Sosyal Bilimler Enstitüsünde çok yüksektir (4.44). Oysa İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinde de düşük puanlar verilmiştir. e. Ulaşım Hizmetleri ne verilen önem açısından enstitüler arasında farklılık bulunmakta; Sosyal Bilim öğrencileri pek de önem vermezken, Fen Bilimleri öğrencileri en fazla önemi vermektedir. Memnuniyet açısından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri en düşük puanı, Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri en yüksek puanı vermişlerdir. 16

17 Tablo 18: Bağlı olunan Fakülte/Yüksekokula göre, öğrencilerin ilgili konulara verdiği önem ve memnuniyet düzeyi ortalamaları (Nisan 2011) Eğitim Programları ve Ölçme ve Diğer Hizmetler Ulaşım Öğretim Değerlendirme Hizmetleri Fakülte/ Yüksek okul Eğitim F. Fen- Edebiya t F. Güzel Sanatlar F. Hukuk F. Akademik Ortam ve Öğrenmeye Destek Olanaklar Önem Memnuniyenuniyenuniyenuniyenuniyet Önem Mem- Önem Mem- Önem Mem- Önem Mem- 351 (51) (37) 365 (37) 357 (45) 352 (59) 341 (61) 351 (51) 321 (81) 334 (68) 352 (50) (33) 177 (28) 180 (25) 176 (29) 174 (31) 164 (41) 169 (36) 169 (36) 176 (29) 175 (30) (39) 137 (37) 131 (43) 130 (44) 122 (52) 122 (52) 125 (49) 105 (69) 119 (55) 131 (43) (17) 63 (16) 61 (18) 64 (15) 63 (16) 63 (16) 63 (16) 62 (17) 66 (13) 68 (11) İİBF 206 (83) 220 (69) 224 (65) 212 (77) 201 (88) 202 (87) 201 (88) 177 (112) 193 (96) 201 (88) İletişim F. Mimarlı k F. Mühendislik F. Fen Bilimleri Ens. Sosyal Bilimler Ens. Hemşire -lik YO Yabancı Diller YO Meslek YO (50) 178 (44) 178 (44) 174 (48) 176 (46) 162 (60) 177 (45) 168 (54) 176 (46) 177 (45) (78) 297 (69) 305 (61) 291 (75) 290 (76) 277 (89) 268 (98) 257 (109) 278 (88) 294 (72) (36) 291 (33) 299 (25) 296 (28) 283 (41) 279 (45) 281 (43) 260 (64) 274 (50) 284 (40) (4) 22 (12) 28 (6) 23 (11) 17 (17) 21 (31) 16 (18) 18 (16) 20 (14) 19 (15) (33) 105 (38) 121 (22) 100 (43) 103 (40) 97 (46) 103 (40) 86 (57) 100 (43) 100 (43) (42) 197 (28) 205 (20) 204 (21) 201 (24) 197 (28) 169 (26) 169 (56) 192 (33) 205 (20) (167) 399 (119) 422 (96) 86 (432) 386 (132) 125 (393) 401 (117) 131 (387) 124 (394) 389 (129) (41) 192 (36) 198 (30) 191 (37) 181 (47) 177 (51) 178 (50) 142 (86) 170 (58) 169 (59) İlk satırlarda, geçerli yanıt veren öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) verilmektedir. 17

18 5. Buraya kadar üniversitemiz öğrencilerinin Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar, Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler ve Ulaşım Hizmetleri konularına verdikleri önem ve bu konularda üniversitemiz koşullarından memnuniyet düzeyleri genel olarak değerlendirilmiştir. Oysa ankette her bir konu için çeşitli sorular yer almıştır. Bu bölümde soru bazında farklılıklar ortaya konulmaya çalışılacaktır (Tablo 19-23). Ayrıca Ek 2 de yer alan tabloda, her bir soru için birimler bazındaki ortalamalar sunulmaktadır (Ek 4A- Memnuniyet düzeyi ve Ek 4B-Önem derecesi). Bir kez daha hatırlatılacak olursa, öğrencilerden, belli konulara hem önem verme derecelerini hem de memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere 1 den 5 e kadar bir değerlendirme yapmaları istenmiştir (1 en düşük, 5 en yüksek). Dolayısı ile verilen yanıtlar 5 e ne kadar yakınsa, önem verme düzeyi / memnuniyet düzeyi de o denli yüksek olarak değerlendirilmiştir. 6. Tablo 19 da Eğitim Programları ve Öğretim konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (sayfa 19). Derslere öğrencilerin aktif katılımının sağlanması konusuna verilen önem en yüksek değeri alırken, bu konudaki memnuniyet de oldukça yüksektir. Yabancı dil eğitimi önemsenirken, bu konudaki memnuniyetsizlik dile getirilmektedir. Derslerin önceden kendilerine ulaştırılan izlencelere (syllabus) uygun olarak işlenmesinden; öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişimin etkili olarak sağlanmasından ve istenildiğinde kendisine ulaşılmasından; ders programlarının alandaki yenilikleri takip edecek şekilde güncellenmesinden; yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmelerinden ve ders programında uygulama derslerinin olmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Teorik derslerden yararlanma konusunda ise pek memnun olmadıkları gözlemlenebilmektedir. 7. Tablo 20 de Ölçme ve Değerlendirme konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, Genel olarak cevapsız/geçersiz yanıtlar yüz onun altında kalırken, memnuniyet konusunda bu oranın yüzde 25 lere çıkması dikkat çekmektedir. 8. Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar konusu ile ilgili bilgiler Tablo 21 de verilmektedir. 9. Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler ile ilgili değerler Tablo 22 de yer almaktadır. 10. Tablo 23 de ise, Ulaşım Hizmetleri konusundaki sorulara öğrencilerce verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır. Ankete yanıt veren öğrencilerin kampus içi ulaşım olanaklarından oldukça memnun oldukları, servis ücretlerini beğendikleri ortaya çıkmaktadır. 18

19 Tablo 19: Öğrencilerin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Eğitim Programları ve Öğretim (Nisan 2011) Duyulan Verilen Önem Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortalama sayısı Ortalama 1 Öğrencisi olduğumuz programın hedefleri bizlere duyurulmaktadır (209) (242) Ders programları alandaki yenilikleri takip edecek şekilde güncellenmektedir (222) (246) Dersler bizi çalışma/iş yaşamına hazırlamaktadır (233) (234) Derslerde öğretim teknolojisi etkili olarak (projeksiyon cihazı, tepegöz vb.) kullanılmaktadır (223) (250) Ders programındaki teorik derslerden yararlanıyorum (249) (230) Ders programındaki uygulama derslerinden yararlanıyorum (234) (237) Derslerin amaçlarını içeren ders izlenceleri (syllabus) dönem başında bizlere ulaştırılmaktadır (259) (234) Dersler önceden bizlere ulaştırılan izlencelere (syllabus) uygun olarak işlenmektedir (249) (255) Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar yarıyıl başında önerilmektedir (277) (224) Öğrenciler yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmektedir (277) (237) Derslere öğrencilerin aktif katılımı sağlanmaktadır (275) (210) Öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır (279) (259) Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır (252) (223) Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir (235) (281) Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir (281) (225) 2.55 Geçerli yanıt veren öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) 19

20 Tablo 20: Öğrencilerin konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Ölçme ve Değerlendirme (Nisan 2011) Duyulan Verilen Önem Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortala ma sayısı Ortalama 16 Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır (235) (256) Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları yansız davranır (222) (311) Yarıyıl başında her öğretim elemanı öğrencilere, dersten başarısının nasıl ölçüleceğini ayrıntılı biçimde açıklar (251) (280) Öğretim elemanları sınavlardan sonra, sınav sonuçları ile ilgili öğrencilere geri bildirim verir (213) (633) Derslerin değerlendirilmesi, yalnızca sınavlarla değil, ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da yapılmaktadır (268) (626) 2.88 Tablo 21: Öğrencilerin konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Akademik Danışmanlık (Nisan 2011) Duyulan Verilen Önem Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortala ma sayısı Ortalama 21 Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır (223) (318) Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebiliyorum (271) (287) Derslerin öğretim elemanlarıyla ofis saatlerinde görüşebiliyorum (227) (297) Staj yeri bulmada üniversitemiz yardımcı olmaktadır (274) (280) İş olanakları ile ilgili olarak üniversitemiz bize bilgi iletiyor (236) (639) Üniversite, öğrencilerin iş dünyasını tanıması için konuşmacılar getirmektedir (277) (613) Üniversite, öğrencilerin iş dünyasını tanıması için teknik/alan gezileri yaptırmaktadır (240) (639) Üniversite, öğrencilerin iş dünyası/çalışma alanları ile iletişimini artırmaya çalışmaktadır (286) (615) 2.55 Geçerli yanıt veren öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) Geçerli yanıt veren öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) 20

21 Tablo 21: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar (Nisan 2011) Verilen Önem Duyulan Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortala ma sayısı Ortalama 29 Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır (233) (311) Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır (216) (340) İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur (250) (312) Öğrencilere sunulan bilgisayar vb. teknolojik olanakları yeterlidir (241) (598) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun Öğrenci Kulübü ve/veya Öğrenci Toplulukları nda yer almaları ve çeşitli etkinlikler düzenlemeleri üniversitemiz tarafından desteklenmektedir (258) (574) Kütüphane kaynaklar açısından zengindir (241) (303) Kütüphaneden ödünç kitap alabiliyorum (298) (257) Kütüphanedeki elektronik veri tabanlarına kolayca ulaşılabilmektedir (270) (318) Kütüphane görevlileri öğrencilerle yakından ilgilenmektedir (303) (271) Kütüphane hizmet saatleri bizler için uygundur (282) (325) Kütüphane okuma ortamı bizler için uygundur (271) (282) Kütüphane binası ulaşılabilir bir yerdedir (262) (338) Ders seçimlerimi Mübis (öğrenci otomasyon sistemi) de gerçekleştirebiliyorum (310) (306) Derslere devam durumumu Mübis de takip edebiliyorum (272) (318) Derslerden aldığım notlarımı Mübis te takip edebiliyorum (322) (294) 2.55 Geçerli yanıt veren öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) 21

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER (KAYNAKLAR VE ĐLĐŞKĐLER)... 2 A) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922)

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922) Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede lâyık olduğu medeniyet seviyesine ulaşması, şüphesiz ki yüksek meslekler erbabını yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yükseltmekle mümkündür. (Gazi Mustafa

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi-B Endüstri Mühendisliği Bölümü 41380 İzmit, Kocaeli Temmuz, 2013 MÜDEK Özdeğerlendirme

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008 2012 MART 2007 ESOGÜ Stratejik Planı 2008 2012 28 Mart 2007 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiştir. Eskişehir Osmangazi

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı