T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Raporun yazılma tarihi: Haziran 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Raporun yazılma tarihi: Haziran 2011"

Transkript

1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Raporun yazılma tarihi: Haziran 2011 AKADEMİK PERSONEL VE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇLARI, 2011 Bu raporda 2011 Mart ve Nisan aylarında Maltepe Üniversitesi Akademik Personeli ve Öğrencileri tarafından doldurulan anketler dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere yer verilmektedir. Raporda üç bölüm bulunmaktadır: I. Akademik Personel Memnuniyet Araştırması ile ilgili bulgular II. III. Öğrenci Memnuniyet Araştırması Sonuçları ile ilgili bulgular Akademik Personel ve Öğrenci Memnuniyet Araştırmalarından elde edilen önemli sonuçlar ve öneriler I. Akademik Personel Memnuniyet Araştırması ile ilgili Bulgular 1. Maltepe Üniversitesi akademik personelince, ekteki anket (EK 1) 2011 yılı Mart ayında doldurmuştur. Çalışmaya toplam 324 kişi katılmıştır. Toplanan veriler Fen-Edebiyat Fakültesi akademik personelinden oluşan bir ekip 1 tarafından değerlendirmiştir. 2. Aşağıdaki Tablo 1 de fakülte/yüksekokullara göre araştırmaya katılma oranları verilmektedir. Tablo 1: Bağlı olunan Fakülte/Yüksekokula göre, Akademik Personelin araştırmaya katılma durumu (MÜ, Mart 2011) Fakülte / Yüksekokulun adı Akademik Personel (Öğretim elemanı) Yanıtlayan sayısı Katılma oranı (%) sayısı Eğitim F Fen-Edebiyat F Güzel Sanatlar F Hukuk F İİBF İletişim F Mimarlık F Mühendislik F Tıp F Hemşirelik YO Yabancı Diller YO Meslek YO TOPLAM Tablodan görüldüğü gibi, en düşük katılım Tıp Fakültesinden (% 22.5), en yüksek katılım ise, Fen- Edebiyat, Hukuk, Mimarlık Fakültelerinden (% 94.0) olmuştur. Üniversite geneli için araştırmaya katılma oranı yüzde atmış ikidir. 3. Aşağıda, Üniversite akademik personelinin Yönetim/Örgütlenme, Eğitim, Araştırma ve Yayın, Alt Yapı Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Mali Olanaklar, Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler Göre Konumu ve İş Doyumu konularına verdikleri önem ve bu konularda üniversitemiz koşullarından memnuniyet durumlarını özetleyen bir tablo yer almaktadır (Tablo 2). 1 Ekip: Prof. Dr. Belma AKŞİT, Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ, Ar. Gör. Barış ÖZDEMİR, Ar. Gör. Seval GÜLEN, Ar. Gör. Ahu ERYILMAZ ve Ar. Gör. İpek DEMİROK tan oluşturulmuştur. Ayrıca, optik okutma sırasında, Bilişim Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Önder ŞAHİNASLAN ın da katkısı olmuştur. 1

2 Akademik personelden, belli konulara hem önem verme derecelerini hem de memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere 1 den 5 e kadar bir değerlendirme yapmaları istenmiştir (1 en düşük, 5 en yüksek). Dolayısı ile verilen yanıtlar 5 e ne kadar yakınsa, önem verme düzeyi / memnuniyet düzeyi de o denli yüksek olarak değerlendirilmiştir. Tablo 2 den görüldüğü gibi, İş Doyumu ve Alt Yapı Hizmetleri en fazla önem verilen alanlar olarak ortaya çıkmakta, diğer konulara da bunlara yakın derecede önem verildiği görülmektedir (Ortalamaların ortalaması: 3.80). Memnuniyet durumları açısından değerlendirildiğinde ise, akademik personelin verdiği yanıtlar 4.01 (alt yapı hizmetleri) ile 3.04 (mali olanaklar) arasında değişmektedir (Ortalamaların ortalaması: 3.62). Bu sonuçlar, kabaca değerlendirilecek olursa, ankete yanıt veren akademisyenlerin ankette yer alan konulara oldukça önem verdiklerini göstermektedir. Ayrıca, hemen hemen tüm konularda üniversitenin sağladığı olanaklardan da oldukça memnun görünmektedirler. Tablo 2: Üniversite genelinde Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve memnuniyet düzeyi ortalamaları (Mart 2011) Yanıtlayan kişi sayısı (boş ya da Ortalama geçersiz yanıt veren kişi sayısı) Yönetim/ Örgütlenme Önem 250 (64) 3.79 Memnuniyet 254 (60) 3.75 Eğitim Önem 226 (88) 3.79 Memnuniyet 226 (88) 3.82 Araştırma ve Yayın Önem 233 (81) 3.66 Memnuniyet 218 (96) 3.56 Alt Yapı Hizmetleri Önem 231 (83) 3.93 Memnuniyet 230 (84) 4.01 Ulaşım Hizmetleri Önem 250 (64) 3.69 Memnuniyet 248 (66) 3.50 Mali Olanaklar Önem 267 (47) 3.76 Memnuniyet 260 (54) 3.04 İlişkiler ve Konum Önem 250 (64) 3.78 Memnuniyet 256 (58) 3.41 İş Doyumu Önem 254 (60) 4.00 Memnuniyet 248 (66)

3 Tablo 3: Bağlı olunan Fakülte/Yüksekokula göre, Akademik Personelin konulara verdiği önem ve memnuniyet düzeyi ortalamaları (Mart 2011) Fakülte/ Yüksek okul Eğitim F. Fen- Edebiyat F. Güzel Sanatlar F. Yönetim/ Eğitim Araştırma ve Yayın Alt Yapı Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Mali olanaklar İlişkiler ve Konum İş doyumu Örgütlenme Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet Önem Memnuni -yet 22 (7) 2 24 (5) 22 (7) 23 (6) 22 (7) 24 (5) 21 (8) 20 (9) 23 (6) 22 (7) 26 (3) 24 (5) 24 (5) 24 (5) 23 (6) 24 (5) (5) 28 (2) 27 (3) 27 (3) 28 (2) 27 (3) 25 (5) 28 (2) 29 (1) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 29 (1) 29 (1) 29 (1) 27 (3) (1) 16 (3) 14 (5) 14 (5) 17 (2) 13 (6) 16 (3) 18 (1) 19 (0) 18 (1) 17 (2) 16 (3) 17 (2) 18 (1) 18 (1) 19 (0) Hukuk F. 19 (11) 20 (10) 18 (12) 16 (14) 14 (16) 15 (15) 19 (11) 20 (10) 22 (8) 24 (6) 325 (5) 23 (7) 24 (6) 24 (6) 22 (8) 23 (/) İİBF 17 (3) 16 (4) 14 (6) 14 (6) 15 (5) 14 (6) 15 (5) 13 (7) 14 (6) 15 (5) 17 (3) 17 (3) 15 (5) 16 (4) 16 (4) 15 (5) İletişim F. 17 (2) 17 (2) 15 (4) 14 (5) 15 (4) 14 (5) 15 (4) 15 (4) 17 (2) 17 (2) 17 (2) 17 (2) 17 (2) 16 (3) 16 (3) 15 (4) Mimarlık F. Mühendislik F. 26 (6) 25 (7) 24 (8) 21 (11) 23 (9) 24 (8) 23 (9) 22 (10) 24 (8) 25 (7) 29 (3) 26 (6) 24 (8) 26 (6) 25 (7) 25 (7) (8) 35 (7) 33 (9) 34 (8) 34 (8) 28 (14) 34 (8) 32 (10) 34 (8) 34 (8) 36 (6) 35 (7) 35 (7) 35 (7) 35 (7) 34 (8) Tıp F. 21 (8) 21 (8) 15 (14) 18 (11) 18 (11) 16 (13) 18 (11) 17 (12) 19 (10) 18 (11) 21 (8) 21 (8) 20 (9) 18 (11) 18 (11) 17 (12) Hemşirelik YO Yabancı Diller YO Meslek YO 6 (3) 6 (3) 4 (5) 4 (5) 6 (3) 4 (5) 4 (5) 4 (5) 5 (4) 4 (5) 5 (4) 5 (4) 3 (6) 6 (3) 6 (3) 5 (4) (4) 28 (6) 26 (8) 26 (8) 25 (9) 24 (10) 24 (10) 24 (10) 27 (7) 27 (7) 28 (6) 30 (4) 26 (8) 28 (6) 29 (5) 27 (7) (6) 18 (3) 14 (7) 15 (6) 16 (5) 15 (6) 17 (4) 17 (4) 17 (4) 16 (5) 18 (3) 18 (3) 16 (5) 16 (5) 17 (4) 17 (4) İlk satırlarda, geçerli yanıt veren akademisyen sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren akademisyen sayısı) verilmektedir. 3

4 4. Ankete yanıt veren akademik personelin bağlı olduğu fakülte/yüksekokullara göre Yönetim/Örgütlenme, Eğitim, Araştırma ve Yayın, Alt Yapı Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Mali Olanaklar, Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler Göre Konumu ve İş Doyumu konularına verdikleri önem ve bu konularda üniversitemiz koşullarından memnuniyet durumlarını özetleyen tablo bir önceki sayfada yer almaktadır (Tablo 3). a. Tablo 3 e bakıldığında, Eğitim Fakültesi akademik personelinin gerek verilen önem gerekse de memnuniyet duyma açısından neredeyse konuların tamamında en yüksek değerleri aldığı dikkat çekmektedir. Yönetim / Örgütlenme, Eğitim, Araştırma ve Yayın, Alt Yapı Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri ve Mali Olanaklar konularında, memnuniyet açısından diğer fakülte/ yüksekokullara göre en yüksek değerleri almıştır. Ayrıca, Eğitim Fakültesi nde, İş Doyumu açısından da Tıp Fakültesi akademisyenleri ile hemen hemen aynı düzeyde memnuniyet belirtilmiştir. b. Güzel Sanatlar Fakültesinde ise, Yönetim ve Örgütlenme ve Alt Yapı Hizmetleri konularında en düşük memnuniyet dereceleri ortaya çıkmaktadır. c. Hukuk Fakültesinde Ulaşım Hizmetlerine ve Mali Olanaklara verilen önem diğer birimlere kıyasla düşük çıkmıştır. Aynı fakültede, Ulaşım hizmetlerinden memnuniyetsizlik dikkat çekmektedir. d. Hemşirelik Yüksekokulu çalışanları Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversitelere Göre Konumu açısından en yüksek memnuniyet düzeyini dile getirirlerken İletişim Fakültesi akademisyenleri bu konuda en düşük değerleri almışlardır. e. Araştırma ve Yayın açısından değerlendirildiğinde, İletişim Fakültesi bu konuya en düşük önemi veren; Mühendislik Fakültesi akademik personeli ise en düşük memnuniyet düzeyini belirten Fakülte olarak ortaya çıkmaktadır. f. İletişim Fakültesi akademik personeli, Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler göre konumu ve İş Doyumu konularına verilen önem ve bu konularda duyulan memnuniyet açısından en düşük değerleri ifade etmişlerdir. g. Meslek Yüksekokulu akademik personeli Eğitim konusunda en düşük önem ve memnuniyet düzeyini belirtmişlerdir. h. Yabancı Diller Yüksekokulunda verilen yanıtlardan, mali olanaklar çerçevesinde diğer birimlere kıyasla önemli ölçüde düşük memnuniyet düzeyi çıkmaktadır. i. Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinin, diğer birimlerdekilere kıyasla Yönetim-Örgütlenme ve Ulaşım Hizmetleri ne daha çok önem verdikleri, Mali Olanaklar açısından daha çok memnun oldukları sonucuna ulaşılmaktadır. j. Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mimarlık Fakültelerinde verilen yanıtlar yukarıdaki maddelerde verilen en düşük ve en yüksek değerlerin ortasında kalmaktadır. k. Özetlenecek olursa, üniversitemiz akademik personeli, üniversitenin sağladığı koşullarından ve sahip olduğu olanaklardan çok şikâyetçi görünmemektedirler. Konulara göre memnuniyet sıralaması şu şekilde yapılabilmektedir (Tablo 4): 4

5 Tablo 4: Akademik Personelin üniversitenin sağladığı olanaklardan memnun olma durumu (MÜ, Mart 2011) Memnuniyet puanı Sıralama Konular ortalamaları 1 Alt Yapı Hizmetleri İş Doyumu Eğitim Yönetim/Örgütlenme Araştırma ve Yayın Ulaşım Hizmetleri Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler Göre Konumu Mali Olanaklar 3.04 l. Üniversitemiz akademik personeli, kendilerince bir üniversitede önemli olduğunu düşündükleri konuları da, önem sırasına göre şu şekilde sıralamaktadırlar (Tablo 5): Tablo 5: Akademik Personelin önem verdikleri konular (MÜ, Mart 2011) Verilen önem puanı Sıralama Konular ortalamaları 1 İş Doyumu Alt Yapı Hizmetleri Eğitim Yönetim/Örgütlenme Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler Göre Konumu Mali Olanaklar Ulaşım Hizmetleri Araştırma ve Yayın 3.66 Tablo 4 ve 5 karşılaştırıldığında, İş Doyumu, Alt Yapı Hizmetleri, Eğitim ve Yönetim/ Örgütlenmenin gerek verilen önem gerekse de duyulan memnuniyet açısından ilk dört sırayı aldığı görülmektedir. Akademik personel için önem sıralamasında Araştırma ve Yayın ın en sonda olması dikkat çekmektedir. 5. Buraya kadar Akademik personelin Yönetim/Örgütlenme, Eğitim, Araştırma ve Yayın, Alt Yapı Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Mali Olanaklar, Üniversite nin İlişkileri ve Diğer Üniversiteler Göre Konumu ve İş Doyumu konularına verdikleri önem ve bu konulardaki memnuniyet düzeyleri genel olarak değerlendirilmiştir. Oysa ankette her bir konu için çeşitli sorular yer almıştır. Bu bölümde soru bazında farklılıklar ortaya konulmaya çalışılacaktır (Tablo 6-13). Ayrıca Ek 2 de yer alan tabloda, her bir soru için birimler bazındaki ortalamalar sunulmaktadır (Ek 2A- Memnuniyet düzeyi ve Ek 2B-Önem derecesi). Bir kez daha hatırlatılacak olursa, akademik personelden, belli konulara hem önem verme derecelerini hem de memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere 1 den 5 e kadar bir değerlendirme yapmaları istenmiştir (1 en düşük, 5 en yüksek). Dolayısı ile verilen yanıtlar 5 e ne kadar yakınsa, önem verme düzeyi / memnuniyet düzeyi de o denli yüksek olarak değerlendirilmiştir. a. Tablo 6 da Yönetim/Örgütlenme konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 7). Görüldüğü gibi, genel olarak I. üniversitemizin misyonu ile Fakülte/Yüksekokul Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması önemsenmekte ve beğenilmektedir. II. Öte yandan Bölüm/ABD Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması nın çok önemsenmemesi ilginçtir. 5

6 III. Üniversitemizde fikir ve düşüncelerin özgürce açıklanması çok önemli olarak ifade edilmemiştir. Üniversitemizdeki idari ve destek personelin niteliğinin yeterli olması önemsenmekte ve verilen hizmetten duyulan memnuniyet belirtilmektedir. IV. Üniversitemizde çalışan akademik personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olması ve Üniversitemizdeki akademik yükseltme ile ilgili ölçütlerin açık olması ve Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olması konularında ortalamalar 2.50 nin altında kalmaktadır. V. Üniversitenin vizyonunu da belli ki çok beğenilmemektedir. b. Tablo 7 de Eğitim konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 8). Görüldüğü gibi, I. Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik açıdan yeterli olmaları hem önemsenmekte hem de üniversitemizdeki durum için oldukça memnun görünülmektedir. II. Üniversitemizde her bir öğretim elemanının ders yükünün uygun olması, Yüksek lisans programlarındaki öğrenci sayısının programlara uygun olması, Yüksek lisans programlarımıza nitelikli öğrencilerin gelmesi ve Üniversitemizde öğretim elemanı-öğrenci iletişiminin iyi düzeyde olması konusunda memnuniyet bildirilmektedir. III. Üniversitemizdeki idari ve destek personelin niteliğinin yeterli olması konusundaki memnuniyet düzeyi, idari ve destek personelin sayısı söz konusu olduğunda azalmaktadır. c. Yukarıda da ifade edildiği gibi, Araştırma ve Yayın konusu, ankete yanıt veren üniversitemiz akademisyenlerince en az önem verilen konu olarak ifade edilmiştir. Tablo 8 de bu konu başlığı altındaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 9): I. Üniversitemizde araştırma için yeterli parasal desteğin sağlanması na çok önem verilmektedir. II. Memnuniyet düzeyi, Üniversitemizde araştırma laboratuar teknisyenlerinin yeterli olması konusunda en yüksek, teknisyenlerin sayısı konusunda da en düşük değerleri almaktadır. III. Araştırmalarda destek insan gücü (teknisyen, sekretarya vb. gibi) sağlanmasındaki kolaylıklar/destekler çok önemli bulunmakta, bu konudaki memnuniyet düzeyi düşük çıkmaktadır. IV. Üniversitemizdeki Araştırma ve Uygulama Merkezleri nin personelinin nitelik açısından yeterli olmasına çok fazla önem verilmemekle beraber oldukça memnun gözükülmektedir. V. Araştırma için Internet ten sağlanan veri tabanlarının yeterli olması nın önemi vurgulanırken memnuniyet konusunda en düşük değerler verilmektedir. d. Tablo 9 da Alt Yapı Hizmetleri konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 10). I. Dersliklerin nicelik açısından yeterli olması en düşük önem derecesine sahiptir. II. Kampusta ulaşılabilir spor tesislerinin olması na önem verilmemekte ancak bu konudan memnuniyet ifade edilmektedir. III. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nin verdiği sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması na çok önem verilirken bu konuda memnuniyetsizlik belirtilmektedir. IV. Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite ve miktar açısından yeterli olması konusunda ilginç yanıtlar alınmıştır: Şöyle ki, kalite açısından önem verilirken memnuniyet düşük kalmaktadır. Öte yandan miktar çok önemsenmezken, memnuniyet düzeyi artmaktadır. e. Tablo 10 da Ulaşım Hizmetleri konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 12). Ankete yanıt veren akademisyenlerin kampus içi ulaşım olanaklarından pek memnun olmadıkları ortaya çıkmaktadır. 6

7 Tablo 6: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Yönetim/Örgütlenme (Mart 2011) Duyulan Verilen Önem Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortalama sayısı Ortalama 1 Üniversitemizin misyonu 296 (18) 4, (20) 4,43 2 Üniversitemizin vizyonu 295 (19) 3, (21) 2,79 3 Maltepe Üniversitesi nin kurumsallaşmış bir üniversite olması 295 (19) 4, (27) 4,60 4 Üniversite Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması 297 (17) 2, (18) 3,23 5 Fakülte/Yüksekokul Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması 287 (27) 4, (20) 4,69 6 Bölüm/ABD Yönetimince alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması 290 (24) 2, (17) 3,16 7 Üniversitemizde farklı kademeler arasında sorunların tartışılma olanakları, geribildirim süreçlerinin bulunması 292 (22) 4, (23) 4,47 8 Üniversitemizde fikir ve düşüncelerin özgürce açıklanması 293 (21) 2, (21) 3,40 9 Fakülte/Yüksekokul Kurulu kararlarının saydam ve açıklanabilir olması 289 (25) 4, (21) 4,61 10 Üniversitemiz Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarının saydam ve açıklanabilir olması 290 (24) 3, (16) 2,63 11 Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ile ilgili ölçütlerin açık olması 283 (31) 4, (19) 4,62 12 Üniversitemizdeki akademik yükseltme ile ilgili ölçütlerin açık olması 289 (25) 3, (21) 2,45 13 Üniversitemizde akademik kadrolara atanmada mesleki yeterliliğin göz önünde bulundurulması 291 (23) 4, (22) 4,70 14 Üniversitemizde çalışan akademik personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olması 299 (15) 2, (17) 2,40 15 Üniversitemiz öğretim elemanlarının görev tanımlarının açıkça yapılması 288 (26) 4, (22) 4,51 16 Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olması 296 (18) 2, (21) 2,49 17 Birimimizdeki akademik kadro sayısının yeterli olması 290 (24) 4, (25) 4,57 18 Üniversitemizdeki idari ve destek personelin sayısının yeterli olması 294 (20) 3, (21) 3,19 19 Üniversitemizdeki idari ve destek personelin niteliğinin yeterli olması 288 (26) 4, (26) 4,77 20 Maltepe Üniversitesi nin gelişme çabalarının olması 294 (20) 2, (19) 3,04 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) Üniversitemizin misyonu, eğitim-öğretim faaliyetinde bulunmak, nitelikli eleman ve bilim insanı yetiştirmek, Cumhuriyetin temel ilkelerini özümsemiş, Atatürkçü, laik, demokrasinin tüm kurallarına uyan, aktif, akılcı, düşünen, okuyan, araştıran, üreten, eleştiren ve sorgulayan dünya gençliği ile her alanda yarışabilen çağdaş ve aydın insanları Türkiye nin geleceğine hazırlamak, evrensel bilime katkıda bulunmak, ürettiği bilgiyi topluma aktararak paylaşmak ve toplumun aydınlanmasına hizmet etmek olarak özetlenebilir. Öngörülen temel misyon Üniversitenin araştırma, eğitim ve hizmet işlevlerinde kurallı, kaliteli, katılımlı, yerel ve evrensel ilişkileri ve katkıları ile bir Üniversiteleşmedir. Üniversitemizin vizyonu, gelecek yıllar içinde eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde benzerleri ile rekabet edebilen, eğitimde niteliği her şeyin üstünde tutan, doğal ve toplumsal çevresiyle uyumlu, çağdaş bir dünya üniversitesi olmaktır.

8 Tablo 7: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Eğitim (Mart 2011) Sor Verilen Önem Duyulan Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 21 Programınızdaki öğrenci sayısının programa uygun olması 287 (27) 4, (45) 4,32 22 Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere beklenen nitelikli öğrencilerin gelmesi 287 (27) 3, (44) 3,06 23 Programlarınızdaki ders içeriklerini saptama ölçütlerinin uygun olması 270 (44) 4, (47) 4,32 24 Programlarınızdaki ders sayılarını saptama ölçütlerinin uygun olması 271 (43) 2, (44) 3,21 25 Yüksek lisans programlarımızın nitelikli olması 281 (33) 4, (47) 4,32 26 Doktora programlarımızın nitelikli olması 282 (32) 3, (48) 3,15 27 Yüksek lisans programlarımıza nitelikli öğrencilerin gelmesi 272 (42) 4, (35) 4,73 28 Doktora programlarımıza nitelikli öğrencilerin gelmesi 276 (38) 3, (33) 3,61 29 Yüksek lisans programlarındaki öğrenci sayısının programlara uygun olması 275 (39 4, (40) 4,80 30 Doktora programlarındaki öğrenci sayısının programlara uygun olması 281 (33) 3, (30) 2,32 31 Yüksek lisans programlarımızda ders içeriklerinin ve sayılarının saptanmasıyla ilgili ölçütlerin uygun olması 273 (41) 4, (40) 4,59 32 Doktora programlarımızda ders içeriklerinin ve sayılarının saptanmasıyla ilgili ölçütlerin uygun olması 275 (39) 3, (33) 3,75 33 Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik açıdan yeterli olmaları 273 (41) 4, (42) 4,56 34 Üniversitemizde öğretim elemanlarına kendini geliştirme olanaklarının sağlanması 274 (40) 2, (31) 3,42 35 Üniversitemizde öğretim elemanı-öğrenci iletişiminin iyi düzeyde olması 269 (45) 4, (42) 4,57 36 Üniversitemiz öğretim elemanlarının arasındaki işbirliğinin iyi düzeyde olması 269 (45) 2, (30) 2,73 37 Üniversitemizde her bir öğretim elemanının ders yükünün uygun olması 274 (40) 4, (40) 4,53 38 Üniversitemizde öğrenci işleri ile ilgili hizmetlerin iyi olması 274 (40) 3, (33) 2,96 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) 8

9 Tablo 8: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Araştırma ve Yayın (Mart 2011) Duyulan Verilen Önem Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortalama sayısı Ortalama 39 Üniversitemizde disiplinlerarası çalışmaların yapılması 281 (30) 4, (37) 2,70 40 Üniversitemizde yapılan araştırmaların yayınlanması 284 (30) 2, (48) 4,57 41 Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman ayırabilme olanağının bulunması 274 (40) 4, (35) 2,64 42 Üniversitemizce desteklenecek öncelikli araştırma alanlarının belirlenmiş olması 284 (30) 2, (47) 4,48 43 Üniversitemizde araştırma için yeterli parasal desteğin sağlanması 271 (43) 4, (35) 2,88 44 Üniversitemizde araştırma yapanları ödüllendirici sistemin bulunması 284 (30) 2, (42) 4,60 45 Üniversitemizde araştırma için Internet ten sağlanan veri tabanlarının yeterli olması 274 (40) 4, (34) 1,99 46 Üniversitemizde araştırma laboratuarlarının yeterli olması 275 (39) 2, (50) 4,66 47 Üniversitemizde araştırma laboratuar teknisyenlerinin yeterli olması 275 (39) 4, (38) 1,99 48 Üniversitemizde araştırma için kitap alımlarının yeterli olması 279 (35) 2, (45) 4,51 49 Üniversitemizde araştırma için dergi aboneliklerinin yeterli olması 272 (42) 4, (40) 2,67 50 Araştırma için Üniversite dışından ulusal destek alma olanaklarına zemin oluşturulması 283 (31) 2, (50) 4,43 51 Araştırma için Üniversite dışından uluslararası destek alma olanaklarına zemin oluşturulması 273 (41) 4, (36) 2,96 52 Bilimsel Araştırma Projeleri değerlendirme ölçütlerinin yeterli ve uygun olması 283 (31) 3, (47) 4,45 53 Üniversitemizde akademik personelin yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere katılımı için parasal destek sağlanması 269 (45) 4, (40) 2,81 54 Üniversitemizde akademik personelin yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılımı için parasal destek sağlanması 276 (38) 2, (43) 4,49 55 Üniversitemizde Araştırma ve Uygulama Merkezleri nin altyapı açısından yeterli olması 267 (47) 4, (39) 2,93 56 Üniversitemizde Araştırma ve Uygulama Merkezleri nin personelinin nitelik açısından yeterli olması 272 (42) 2, (50) 4,50 57 Üniversitemizde Araştırma ve Uygulama Merkezleri nin faaliyetleri açısından yeterli olması 274 (40) 4, (41) 3,16 58 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin altyapı açısından yeterli olması 283 (31) 3, (48) 4,46 59 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin personelinin nitelik açısından yeterli olması 269 (45) 4, (44) 3,01 60 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin personelinin nicelik açısından yeterli olması 280 (34) 2, (45) 4,44 61 Araştırmalarda destek insan gücü (teknisyen, sekretarya vb. gibi) sağlanmasındaki kolaylıklar/destekler 272 (42) 4, (37) 2,44 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) 9

10 Tablo 9: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Alt Yapı Hizmetleri (Mart 2011) Sor Verilen Önem Duyulan Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 62 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nin verdiği sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması 279 (35) 4, (36) 3,21 63 Kampusta ulaşılabilir spor tesislerinin olması 279 (35) 2, (31) 4,57 64 Kampusta ulaşılabilir kültür ve sanat hizmetlerinin olması 274 (40) 4, (26) 3,60 65 Güvenlik hizmetlerinin nitelikli olması 276 (38) 3, (35) 4,53 66 Her akademik personele bir telefon verilmesi 270 (44) 4, (33) 3,32 67 Her akademik personele bir bilgisayar verilmesi 277 (37) 3, (36) 4,50 68 Yazıcıların sayısının yeterli olması 269 (45) 4, (29) 3,78 69 Internet hizmetlerinin yeterli olması 278 (36) 3, (34) 4,41 70 Bilgi-işlem merkezinden verilen hizmetlerin yeterli olması 268 (46) 4, (34) 3,94 71 Kütüphane hizmetlerinin yeterli olması 278 (36) 3, (37) 4,41 72 Akademik personel odalarının nicelik açısından yeterli olması (odabaşına düşen personel açısından) 274 (40) 4, (37) 3,84 73 Akademik personel odalarının ısınma/aydınlatma açısından yeterli olması 281 (33) 3, (34) 4,52 74 Yapım onarım hizmetlerinin yeterli olması 273 (41) 4, (32) 3,79 75 Dersliklerin nicelik açısından yeterli olması (derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından) 284 (30) 2, (39) 4,33 76 Dersliklerin ısınma açısından yeterli olması 274 (40) 4, (38) 4,07 77 Dersliklerin aydınlatma açısından yeterli olması 279 (35) 3, (41) 4,14 78 Kongre-toplantı salonlarının sayısal açıdan yeterli olması 274 (40) 4, (37) 3,34 79 Kongre-toplantı salonlarının ısınma/aydınlatma açısından yeterli olması 280 (34) 3, (36) 4,55 80 Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite açısından yeterli olması 270 (44) 4, (34) 3,54 81 Personel yemekhanesinin yemeklerinin miktar olarak yeterli olması 280 (34) 3, (37) 4,55 82 Kantin hizmetlerinin satılan malların çeşitliliği açısından yeterli olması 273 (41) 4, (36) 4,12 83 Fakülte/yüksekokul/enstitüdeki sekreterlik hizmetlerinin yeterli olması 280 (34) 3, (37) 4,32 84 Üniversite genelinde temizlik hizmetlerinin yeterli olması 272 (42) 4, (33) 3,46 85 Akademik personel için yeterli otopark alanının bulunması 279 (35) 3, (39) 4,48 86 Akademik personel için fotokopi hizmetlerinin yeterli olması 271 (43) 4, (32) 3,28 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) 10

11 f. Genel olarak en düşük memnuniyet puanının verildiği Mali Olanaklar konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları Tablo 11 de sunulmaktadır (Sayfa 12). I. Maaşların yeterli olması konusuna çok önem verilmekte ve bu konuda en düşük memnuniyet derecesi belirtilmektedir. II. Üniversite çalışanlarının çocuklarına Marmara Eğitim Kurumlarınca sağlanan (kreş, anaokulu, ilk ve orta öğretim) eğitim hizmetlerindeki indirimin yeterli olması konusuna da çok önem verilmekte ve bu konuda düşük memnuniyet derecesi belirtilmektedir. III. Ek derslere çok önem verilmemekte, ancak bu konudaki memnuniyet ifade edilmektedir. g. Tablo 12 de Üniversitenin İlişkileri ve Diğer Üniversitelere göre Konumu konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 13). I. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan ilişkilerin yeterli olması konusu önemsenmekte ve yeterli olmadığı düşünülmektedir. II. Dünyadaki diğer üniversiteler ile olan ilişkilerin yeterli olması konusuna pek önem verilmesine karşın, bu konudan memnuniyet dile getirilmektedir. III. Maltepe Üniversitesi nin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmalarını nitelikli biçimde sürdürmesi konusu önemsenmekte ancak memnuniyet düzeyi çok sınırlı kalmaktadır. h. Tablo 13 de İş Doyumu konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (Sayfa 13). I. Yaptığım iş nedeniyle kendisini değerli hissetme konusuna hem çok önem verilmekte hem de yüksek bir memnuniyet derecesi belirtilmektedir. II. İşimin, en iyi yapabileceğim şeyleri yapma fırsatı vermesi cümlesi ile ilgili olarak yazılan ifadelerde, memnuniyet düzeyi çok sınırlı kalmaktadır. 11

12 Tablo 10: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Ulaşım Hizmetleri (Mart 2011) Sor Verilen Önem Duyulan Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 87 Marmara Eğitim Köyü ne ulaşım 280 (34) 4, (40) 3,46 88 Dragos Yerleşkesi ne ulaşım 281 (33) 2, (51) 4,21 89 Servislerin zamanında kalkması 264 (50) 3, (46) 3,23 90 Servislerde çalışanların güler yüzle ve iyi hizmet vermesi 270 (44) 2, (48) 4,21 91 Kampus içi ulaşım olanaklarının olması 263 (51) 4, (38) 2,37 Tablo 11: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Mali Olanaklar (Mart 2011) Sor Verilen Önem Duyulan Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 92 Maaşların benim için yeterli olması 282 (32) 4, (39) 2,28 93 Ek ders ücretlerin benim için yeterli olması 284 (30) 2, (47) 4,33 94 Üniversite çalışanlarının çocuklarına Marmara Eğitim Kurumlarınca sağlanan (kreş, anaokulu, ilk ve orta öğretim) eğitim hizmetlerindeki indirimin yeterli olması 269 (45) 4, (39) 2,49 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) 12

13 Tablo 12: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Üniversitenin İlişkileri ve Diğer Üniversitelere göre Konumu (Mart 2011) Duyulan Sor Verilen Önem Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 95 Ülkemizdeki diğer üniversiteler ile olan ilişkilerin yeterli olması 278 (38) 4, (33) 2,45 96 Dünyadaki diğer üniversiteler ile olan ilişkilerin yeterli olması 276 (38) 2, (38) 4,54 97 Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan ilişkilerin yeterli olması 271 (43) 4, (36) 2,90 98 Maltepe Üniversitesi nin Türkiye deki diğer Üniversiteler içinde saygın bir konumda olması 276 (38) 2, (45) 4,32 99 Maltepe Üniversitesi nin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmalarını nitelikli biçimde sürdürmesi 267 (47) 4, (36) 2, Mezunlarla ilişkilerin yeterli olması 278 (36) 2, (46) 4, Üniversitenin mezunlarımızın çalışma alanlarındaki işverenler ilişkilerinin yeterli olması 270 (44) 4, (42) 2,77 Tablo 13: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: İş Doyumu (Mart 2011) Duyulan Sor Verilen Önem Memnuniyet u No Sorular sayısı Ortalam a sayısı Ortalam a 102 Yaptığım çalışmaların sonunda, gerçek bir iş başarma duygusuna ulaşmam 281 (33) 4, (42) 4, İşimi iyi yapmamın benim için övünç kaynağı olması 283 (31) 3, (34) 3, İşimi severek yapmış olmam 277 (37) 4, (43) 4, İşimin, en iyi yapabileceğim şeyleri yapma fırsatı vermesi 283 (31) 3, (37) 2, İşimin, yaptıklarımın maddi karşılığını almaya olanak tanıması 272 (42) 4, (44) 4, İşimin, yaptıklarımın manevi karşılığını almaya olanak tanıması 281 (33) 3, (38) 2, İşimi kaybetme korkusunun olmaması 275 (39) 4, (43) 4, İşimin bana bağımsız çalışma fırsatı vermesi 279 (35) 3, (35) 3, Yaptığım iş nedeniyle kendimi değerli hissetmem 277 (37) 4, (40) 4, Maltepe üniversitesi akademik personeli olmayı önemseme ve bundan dolayı memnuniyet dereceniz 284 (30) 2, (36) 3,22 Geçerli yanıt veren kişi sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren kişi sayısı) 13

14 II. Öğrenci Memnuniyet Araştırması ile ilgili Bulgular 1. Maltepe Üniversitesi öğrencilerince, ekteki anket (EK 3) 2011 yılı Nisan ayında doldurmuştur. Çalışmaya toplam 3209 kişi katılmıştır. Toplanan veriler Fen-Edebiyat Fakültesi akademik personelinden oluşan bir ekip (sayfa 1) tarafından değerlendirmiştir. 2. Aşağıdaki Tablo 14 de fakülte/yüksekokullara göre araştırmaya katılma oranları verilmektedir. Tablo 14: Bağlı olunan Fakülte/Yüksekokula göre, Akademik Personelin araştırmaya katılma durumu (MÜ, Nisan 2011) Fakülte / Yüksekokulun adı Kayıtlı Öğrenci sayısı Anketi yanıtlayan öğrenci sayısı Katılma oranı (%) Eğitim F. 402 Fen-Edebiyat F. 205 Güzel Sanatlar F. 174 Hukuk F. 79 İİBF 289 İletişim F. 222 Mimarlık F. 366 Mühendislik F. 324 Fen Bilimleri Enstitüsü 34 Sosyal Bilimler Enstitüsü 143 Hemşirelik YO 225 Yabancı Diller YO 518 Meslek YO 228 TOPLAM 3209 Tıp Fakültesi öğrencileri çalışmaya hiç katılmamışlardır. Bu nedenle tüm değerlendirmeler, Tıp Fakültesi hariç tutularak yapılmıştır. En düşük katılım öğrencilerince, en yüksek katılım ise öğrencilerince sağlanmıştır. Üniversite geneli için araştırmaya katılma oranı..dir. 3. Aşağıda, öğrencilerin Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar, Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler ve Ulaşım Hizmetleri konularına verdikleri önem ve bu konularda üniversitemiz koşullarından memnuniyet durumlarını özetleyen bir tablo yer almaktadır (Tablo 15). Öğrencilerden, belli konulara hem önem verme derecelerini hem de memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere 1 den 5 e kadar bir değerlendirme yapmaları istenmiştir (1 en düşük, 5 en yüksek). Dolayısı ile verilen yanıtlar 5 e ne kadar yakınsa, önem verme düzeyi / memnuniyet düzeyi de o denli yüksek olarak değerlendirilmiştir. Tablo 15 den görüldüğü gibi, ölçme ve değerlendirme en fazla önem verilen alan olarak ortaya çıkmakta, ancak diğer konulara da ona yakın derecede önem verildiği görülmektedir (Ortalamaların ortalaması: 3.81). Memnuniyet durumları açısından değerlendirildiğinde ise, öğrenciler üniversitemizdeki eğitim programları ve öğretim e en yüksek dereceyi verirken, ulaşım hizmetlerine de en kötü dereceyi vermişlerdir. Ancak memnuniyet konusunda da, önem konusunda olduğu gibi, konular arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmamıştır (Ortalamaların ortalaması: 3.63). Bu sonuçlar, genel olarak değerlendirilecek olursa, ankete yanıt veren öğrencilerin ankette yer alan konulara oldukça önem verdiklerini göstermektedir. Ayrıca, hemen hemen tüm konularda üniversitenin sağladığı olanaklardan da oldukça memnun görünmektedirler. 14

15 Bu tabloda en dikkat çeken nokta, öğrencilere sağlanan diğer hizmetler konusunda yanıt vermeyen öğrencilerin sayısının fazlalığıdır. Gerek önem gerekse de memnuniyet açısından araştırmaya katılan öğrencilerin ancak kabaca dörtte biri yanıt vermezken, bu konuda yanıt verme oranı neredeyse yarı yarıya düşmüş bulunmaktadır. Tablo 15: Üniversite genelinde öğrencilerin ilgili konulara verdiği önem ve memnuniyet düzeyi ortalamaları (Nisan 2011) Yanıtlayan öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) Ortalama Eğitim Programları ve Öğretim Önem 2635 (647) 3.86 Memnuniyet 2643 (566) 3.90 Ölçme ve Değerlendirme Önem 2717 (492) 4.03 Memnuniyet 2304 (905) 3.62 Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar Önem 2549 (660) 3.78 Memnuniyet 2227 (982) 3.66 Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler Önem 2532 (677) 3.77 Memnuniyet 2065 (1114) 3.65 Ulaşım Hizmetleri Önem 2222 (645) 3.62 Memnuniyet 2564 (645) 3.31 Öğrencilerin önem verme dereceleri ve duydukları memnuniyet dereceleri sıralandığında aşağıdaki tablolar ortaya çıkmaktadır (Tablo 16 ve Tablo 17): Tablo 16: Öğrencilerin önem verdikleri konular (MÜ, Nisan 2011) Sıralama Konular Verilen önem puanı ortalamaları 1 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Programları ve Öğretim Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi 3.78 Destekleyici Olanaklar 4 Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler Ulaşım Hizmetleri 3.62 Tablo 17: Öğrencilerin üniversitenin sağladığı olanaklardan memnun olma durumu (MÜ, Nisan 2011) Memnuniyet puanı Sıralama Konular ortalamaları Eğitim Programları ve Öğretim Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi 3.66 Destekleyici Olanaklar 2 Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler Ulaşım Hizmetleri

16 16. tablodan görüldüğü gibi, en çok önem Ölçme ve Değerlendirme ye verilirken Ulaşım Hizmetleri son sırada gelmektedir. Memnuniyet derecesi (Tablo 17) açısından da yine en düşük puanı Ulaşım Hizmetleri alırken Eğitim Programları ve Öğretim den en üst derecede memnuniyet ifade edilmektedir. Aşağıda açıkça görülebileceği gibi, anılan bu puanların dağılımı, fakülte/enstitü/ yüksekokullara göre de farklılık göstermektedir. 4. Ankete yanıt veren öğrencilerin bağlı oldukları fakülte/enstitü/yüksekokullara göre Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar, Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler ve Ulaşım Hizmetleri konularına verdikleri önem ve bu konularda üniversitemiz koşullarından memnuniyet durumlarını özetleyen tablo aşağıda yer almaktadır (Tablo 18). Tablo 18 e bakıldığında şu sonuçlar göze çarpmaktadır: a. Eğitim Programları ve Öğretim e, Meslek Yüksek okulu, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri öğrencileri en fazla önemi; Yabancı Diller Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ise en az önemi vermektedirler. Bu konu memnuniyet açısından irdelendiğinde, en yüksek değerleri yine aynı birim öğrencileri ifade etmişlerdir. Hukuk, İletişim ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri de en düşük memnuniyet puanını vermişlerdir. b. Ölçme ve Değerlendirme konusunda, sırasıyla Meslek Yüksek okulu, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Güzel Sanatlar ve Fen-Edebiyat Fakülteleri öğrencileri en fazla önemi vurgulamışlardır. Ancak hemen hemen her birimin konuya benzer şekilde yaklaştığı görülmektedir. Öte yandan memnuniyet açısından, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin değerlendirmeleri en düşük, Meslek Yüksekokulu öğrencilerininki ise en yüksek çıkmaktadır. Bu konuda, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin cevap vermeme oranının yüksekliği göze çarpmaktadır. c. Her iki Enstitü öğrencileri de Üniversitemizin sağladığı Akademik Ortam ve Öğrenmeye Destek Olanaklar konusunda en yüksek derecede önem, Mimarlık Fakültesi öğrencileri ise en düşük derecede önem bildirmişlerdir. Memnuniyet ile ilgili Meslek Yüksekokulu öğrencileri en yüksek, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri ise en düşük değerleri ifade etmişlerdir. d. Üniversitemizce Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler konusuna, Enstitülerin öğrencileir en yüksek, Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise en düşük derecede önem vermektedirler. Bu konudaki memnuniyet düzeyi Sosyal Bilimler Enstitüsünde çok yüksektir (4.44). Oysa İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinde de düşük puanlar verilmiştir. e. Ulaşım Hizmetleri ne verilen önem açısından enstitüler arasında farklılık bulunmakta; Sosyal Bilim öğrencileri pek de önem vermezken, Fen Bilimleri öğrencileri en fazla önemi vermektedir. Memnuniyet açısından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri en düşük puanı, Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri en yüksek puanı vermişlerdir. 16

17 Tablo 18: Bağlı olunan Fakülte/Yüksekokula göre, öğrencilerin ilgili konulara verdiği önem ve memnuniyet düzeyi ortalamaları (Nisan 2011) Eğitim Programları ve Ölçme ve Diğer Hizmetler Ulaşım Öğretim Değerlendirme Hizmetleri Fakülte/ Yüksek okul Eğitim F. Fen- Edebiya t F. Güzel Sanatlar F. Hukuk F. Akademik Ortam ve Öğrenmeye Destek Olanaklar Önem Memnuniyenuniyenuniyenuniyenuniyet Önem Mem- Önem Mem- Önem Mem- Önem Mem- 351 (51) (37) 365 (37) 357 (45) 352 (59) 341 (61) 351 (51) 321 (81) 334 (68) 352 (50) (33) 177 (28) 180 (25) 176 (29) 174 (31) 164 (41) 169 (36) 169 (36) 176 (29) 175 (30) (39) 137 (37) 131 (43) 130 (44) 122 (52) 122 (52) 125 (49) 105 (69) 119 (55) 131 (43) (17) 63 (16) 61 (18) 64 (15) 63 (16) 63 (16) 63 (16) 62 (17) 66 (13) 68 (11) İİBF 206 (83) 220 (69) 224 (65) 212 (77) 201 (88) 202 (87) 201 (88) 177 (112) 193 (96) 201 (88) İletişim F. Mimarlı k F. Mühendislik F. Fen Bilimleri Ens. Sosyal Bilimler Ens. Hemşire -lik YO Yabancı Diller YO Meslek YO (50) 178 (44) 178 (44) 174 (48) 176 (46) 162 (60) 177 (45) 168 (54) 176 (46) 177 (45) (78) 297 (69) 305 (61) 291 (75) 290 (76) 277 (89) 268 (98) 257 (109) 278 (88) 294 (72) (36) 291 (33) 299 (25) 296 (28) 283 (41) 279 (45) 281 (43) 260 (64) 274 (50) 284 (40) (4) 22 (12) 28 (6) 23 (11) 17 (17) 21 (31) 16 (18) 18 (16) 20 (14) 19 (15) (33) 105 (38) 121 (22) 100 (43) 103 (40) 97 (46) 103 (40) 86 (57) 100 (43) 100 (43) (42) 197 (28) 205 (20) 204 (21) 201 (24) 197 (28) 169 (26) 169 (56) 192 (33) 205 (20) (167) 399 (119) 422 (96) 86 (432) 386 (132) 125 (393) 401 (117) 131 (387) 124 (394) 389 (129) (41) 192 (36) 198 (30) 191 (37) 181 (47) 177 (51) 178 (50) 142 (86) 170 (58) 169 (59) İlk satırlarda, geçerli yanıt veren öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) verilmektedir. 17

18 5. Buraya kadar üniversitemiz öğrencilerinin Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar, Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler ve Ulaşım Hizmetleri konularına verdikleri önem ve bu konularda üniversitemiz koşullarından memnuniyet düzeyleri genel olarak değerlendirilmiştir. Oysa ankette her bir konu için çeşitli sorular yer almıştır. Bu bölümde soru bazında farklılıklar ortaya konulmaya çalışılacaktır (Tablo 19-23). Ayrıca Ek 2 de yer alan tabloda, her bir soru için birimler bazındaki ortalamalar sunulmaktadır (Ek 4A- Memnuniyet düzeyi ve Ek 4B-Önem derecesi). Bir kez daha hatırlatılacak olursa, öğrencilerden, belli konulara hem önem verme derecelerini hem de memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere 1 den 5 e kadar bir değerlendirme yapmaları istenmiştir (1 en düşük, 5 en yüksek). Dolayısı ile verilen yanıtlar 5 e ne kadar yakınsa, önem verme düzeyi / memnuniyet düzeyi de o denli yüksek olarak değerlendirilmiştir. 6. Tablo 19 da Eğitim Programları ve Öğretim konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır (sayfa 19). Derslere öğrencilerin aktif katılımının sağlanması konusuna verilen önem en yüksek değeri alırken, bu konudaki memnuniyet de oldukça yüksektir. Yabancı dil eğitimi önemsenirken, bu konudaki memnuniyetsizlik dile getirilmektedir. Derslerin önceden kendilerine ulaştırılan izlencelere (syllabus) uygun olarak işlenmesinden; öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişimin etkili olarak sağlanmasından ve istenildiğinde kendisine ulaşılmasından; ders programlarının alandaki yenilikleri takip edecek şekilde güncellenmesinden; yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmelerinden ve ders programında uygulama derslerinin olmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Teorik derslerden yararlanma konusunda ise pek memnun olmadıkları gözlemlenebilmektedir. 7. Tablo 20 de Ölçme ve Değerlendirme konusundaki sorulara verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, Genel olarak cevapsız/geçersiz yanıtlar yüz onun altında kalırken, memnuniyet konusunda bu oranın yüzde 25 lere çıkması dikkat çekmektedir. 8. Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar konusu ile ilgili bilgiler Tablo 21 de verilmektedir. 9. Öğrencilere Sağlanan Diğer Hizmetler ile ilgili değerler Tablo 22 de yer almaktadır. 10. Tablo 23 de ise, Ulaşım Hizmetleri konusundaki sorulara öğrencilerce verilen yanıtların ortalamaları bulunmaktadır. Ankete yanıt veren öğrencilerin kampus içi ulaşım olanaklarından oldukça memnun oldukları, servis ücretlerini beğendikleri ortaya çıkmaktadır. 18

19 Tablo 19: Öğrencilerin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Eğitim Programları ve Öğretim (Nisan 2011) Duyulan Verilen Önem Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortalama sayısı Ortalama 1 Öğrencisi olduğumuz programın hedefleri bizlere duyurulmaktadır (209) (242) Ders programları alandaki yenilikleri takip edecek şekilde güncellenmektedir (222) (246) Dersler bizi çalışma/iş yaşamına hazırlamaktadır (233) (234) Derslerde öğretim teknolojisi etkili olarak (projeksiyon cihazı, tepegöz vb.) kullanılmaktadır (223) (250) Ders programındaki teorik derslerden yararlanıyorum (249) (230) Ders programındaki uygulama derslerinden yararlanıyorum (234) (237) Derslerin amaçlarını içeren ders izlenceleri (syllabus) dönem başında bizlere ulaştırılmaktadır (259) (234) Dersler önceden bizlere ulaştırılan izlencelere (syllabus) uygun olarak işlenmektedir (249) (255) Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar yarıyıl başında önerilmektedir (277) (224) Öğrenciler yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmektedir (277) (237) Derslere öğrencilerin aktif katılımı sağlanmaktadır (275) (210) Öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır (279) (259) Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır (252) (223) Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir (235) (281) Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir (281) (225) 2.55 Geçerli yanıt veren öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) 19

20 Tablo 20: Öğrencilerin konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Ölçme ve Değerlendirme (Nisan 2011) Duyulan Verilen Önem Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortala ma sayısı Ortalama 16 Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır (235) (256) Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları yansız davranır (222) (311) Yarıyıl başında her öğretim elemanı öğrencilere, dersten başarısının nasıl ölçüleceğini ayrıntılı biçimde açıklar (251) (280) Öğretim elemanları sınavlardan sonra, sınav sonuçları ile ilgili öğrencilere geri bildirim verir (213) (633) Derslerin değerlendirilmesi, yalnızca sınavlarla değil, ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da yapılmaktadır (268) (626) 2.88 Tablo 21: Öğrencilerin konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Akademik Danışmanlık (Nisan 2011) Duyulan Verilen Önem Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortala ma sayısı Ortalama 21 Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır (223) (318) Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebiliyorum (271) (287) Derslerin öğretim elemanlarıyla ofis saatlerinde görüşebiliyorum (227) (297) Staj yeri bulmada üniversitemiz yardımcı olmaktadır (274) (280) İş olanakları ile ilgili olarak üniversitemiz bize bilgi iletiyor (236) (639) Üniversite, öğrencilerin iş dünyasını tanıması için konuşmacılar getirmektedir (277) (613) Üniversite, öğrencilerin iş dünyasını tanıması için teknik/alan gezileri yaptırmaktadır (240) (639) Üniversite, öğrencilerin iş dünyası/çalışma alanları ile iletişimini artırmaya çalışmaktadır (286) (615) 2.55 Geçerli yanıt veren öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) Geçerli yanıt veren öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) 20

21 Tablo 21: Akademik Personelin ilgili konulara verdiği önem ve duyduğu memnuniyet düzeyi ortalamaları: Üniversitemizdeki Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar (Nisan 2011) Verilen Önem Duyulan Memnuniyet Soru No Sorular sayısı Ortala ma sayısı Ortalama 29 Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır (233) (311) Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır (216) (340) İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur (250) (312) Öğrencilere sunulan bilgisayar vb. teknolojik olanakları yeterlidir (241) (598) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun Öğrenci Kulübü ve/veya Öğrenci Toplulukları nda yer almaları ve çeşitli etkinlikler düzenlemeleri üniversitemiz tarafından desteklenmektedir (258) (574) Kütüphane kaynaklar açısından zengindir (241) (303) Kütüphaneden ödünç kitap alabiliyorum (298) (257) Kütüphanedeki elektronik veri tabanlarına kolayca ulaşılabilmektedir (270) (318) Kütüphane görevlileri öğrencilerle yakından ilgilenmektedir (303) (271) Kütüphane hizmet saatleri bizler için uygundur (282) (325) Kütüphane okuma ortamı bizler için uygundur (271) (282) Kütüphane binası ulaşılabilir bir yerdedir (262) (338) Ders seçimlerimi Mübis (öğrenci otomasyon sistemi) de gerçekleştirebiliyorum (310) (306) Derslere devam durumumu Mübis de takip edebiliyorum (272) (318) Derslerden aldığım notlarımı Mübis te takip edebiliyorum (322) (294) 2.55 Geçerli yanıt veren öğrenci sayısı (boş ya da geçersiz yanıt veren öğrenci sayısı) 21

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Maltepe

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 Maltepe Üniversitesi nin değerli akademik personeli, Yükseköğretim Kurumu

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 Maltepe Üniversitesi nin değerli idari personeli, Yükseköğretim Kurumu nca

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Sayın Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi,

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Sayın Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Sayın Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi, Aşağıdaki bilgiler, Üniversitemize ait Kurum İç Değerlendirme Raporu nun hazırlanması amacı ile kullanılacaktır.

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Mensubumuz, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri 2017 Tablo 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyetleri bakımından frekans ve yüzdeleri Cinsiyet N % Kız 1803 30,5 Erkek 4020 67,9 Boş bırakılmış

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017)

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017) İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017) AMAÇ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Adalet Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-1426 sayılı YÖK kararı ve Dicle Üniversitesi Senatosu nun 21.03.2012

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 2017 1 A. Kurumsal Performans Kriterleri Bilkent Üniversitesinin kuruluş amacından yola çıkarak Kalite Komisyonu tarafından belirlenen performans

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) uygulanmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi 1.Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2013 Kurumsal Değerlendirme Verileri İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE A. GENEL GÖSTERGELER NO 2011 2012 2013 1 Öğrenci Sayıları 2 Personel Sayıları A.1.1 Önlisans Öğrenci Sayısı

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin:

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (09.12.2015

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler 2017 Tablo 1. İdari personelin çalıştığı kurumlarla ilgili ilgili frekans ve yüzde değerleri Frekans % Devlet Konservatuvarı 7 2,3

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Hamdi ERCAN Dekan Yrd. IX. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 6 Mayıs 2017 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ E -DİLEK ÖNERİ SİSTEMİ (WEB)

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ E -DİLEK ÖNERİ SİSTEMİ (WEB) T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ E -DİLEK ÖNERİ SİSTEMİ (WEB) 8/02/205 30/04/205 DÖNEMİ ANALİZ RAPORU Üniversitemiz ana sayfasına 5.02.205 tarihinden itibaren e dilek öneri linki eklenmiştir. 8/02/205

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI Kısaca "Farabi Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 201 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

RİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki.

RİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki. Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi Olasılık Etki Risk Puanı Değişim RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: / / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske

Detaylı

Anket Hakkında Bilgilendirme

Anket Hakkında Bilgilendirme Anket Hakkında Bilgilendirme Sevgili Öğrenciler; Bu anket, Selçuk Üniversitesi ni sizlerle birlikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama çalışmalarımızda bizlere

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ. Sanayi ile entegre, araştırmacı ve yenilikçi bir mühendislik eğitimi

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ. Sanayi ile entegre, araştırmacı ve yenilikçi bir mühendislik eğitimi MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Sanayi ile entegre, araştırmacı ve yenilikçi bir mühendislik eğitimi İzmir in Kapılarını Katip Çelebi ile Açın Bölümler 2012 yılında 4 bölümde eğitim-öğretime başlandı.

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Personel Memnuniyet Anketi Katılım Bilgileri Personel n % Akademik 67 69,1 İdari 19 19,6 Bilgi yok 4 4,1 Toplam 90 92,8 Dağıtılan 97 100 Dağıtılan

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20132014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi

Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi On5yirmi5.com Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi İşte Türkiye nin En İyi 10 Üniversitesi Yayın Tarihi : 18 Ocak 2012 Çarşamba (oluşturma : 7/2/2016) Türkiye de her geçen gün yeni bir üniversite açılıyor.

Detaylı

2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi

2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi 2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 3 a) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 3 b) Akademik personel

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 7/07/05 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Yalova Üniversitesi Bireysel Öneri, İstek ve Memnuniyet Sistemi nin temel amacı; yerel de etkin küresel

Detaylı

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alarak eğitim-öğretime

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 13 Kasım 2010 2010-2011 Eğitim Yılı (Haziran-Kasım 2010 tarihleri arasında) Bölümü Değerlendirme Anket Formu Raporu Öğrencilerimizin staj yaptıkları

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI MİSYONUMUZ Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu, ülkemizi her geçen gün daha ileriye taşımayı hedef edinmiş,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı