öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu üniversiteye giriş sistemini değiştirdi ve iki aşamalı yeni bir sınav sistemine geçiş yapıldı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 2010 öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu üniversiteye giriş sistemini değiştirdi ve iki aşamalı yeni bir sınav sistemine geçiş yapıldı."

Transkript

1 Değerli öğrenciler, öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu üniversiteye giriş sistemini değiştirdi ve iki aşamalı yeni bir sınav sistemine geçiş yapıldı. Sınavın birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. Đkinci aşaması ise Lisansa Yerleştirme Sınavları olarak adlandırılan 5 sınavdan oluşmaktadır. I. Aşama; YGS sonrasında 6 Puan türü oluşacak ( YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5, YGS 6). Bu sınav neticesinde öğrenciler Açıköğretim Fakültelerine, Özel yetenekle, YGS puan türüyle öğrenci alan ve 2 yıllık ( Önlisans) bölümlere tercihte bulunabileceklerdir. II. Aşama sınavı olan LYS ler sonucunda öğrencilerin gireceği sınavlara bağlı olarak çeşitli puan türleri oluşacaktır: YGS + LYS 1 + LYS 2= MF 1, MF 2, MF 3, MF 4 YGS + LYS 1 + LYS 3= TM 1, TM 2, TM 3 YGS + LYS 3 + LYS 4= TS 1, TS 2 YGS + LYS 5= DĐL 1, DĐL 2 Yeni sınav sistemi ile birlikte öğrencilerin çözmesi gereken soru sayılarında da değişiklik oldu. Puan türlerine göre öğrencilerin çözmesi gereken soru sayılarını bu kitapçıkta bulabileceksiniz. Sınav sistemiyle birlikte soru sayılarında ki oluşan değişiklik öğrencilerin akıllarında soru işaretleri oluşturmaktadır. Özellikle hangi bölüme kaç netle girilebileceği sorusu cevaplanmayı bekleyen en önemli soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz de AÇI YAYINLARI olarak son 2 yılda üniversite hazırlık sınavları neticesinde bölümlere giren öğrencilerin testlerdeki başarılarını mercek altına aldık. Bölümlere yerleşen öğrencilerin testlerdeki netlerinin ortalamalarını hesapladık ve 2010 Sınav Sistemine uyarladık. Her bölümün karşısına o bölüme ait kontenjanları, 2010 Puan türlerini, bölümlerin isimlerinin devamına kaç yıllık olduklarını, 2009 ÖSS de hangi puan türüyle öğrenci aldıklarını ve ek puanla öğrenci alan bölüm ise ek puanla giren öğrencilerin net ortalamalarını vermeye çalıştık. LYS ler de öğrencilerin branş bazında net ortalamaları yerine toplam net ortalamalarını verdik. Öğrencilerin LYS lerdeki net ortalamalarına bakarken derslerin puan türüne göre katkılarını dikkate almalarında fayda görmekteyiz. Bölümlere ait net ortalamalarını incelerken oluşturulan rakamların birer tahmin içerdiği unutulmamalı. Özetle, bu çalışma neticesinde tahmini olarak 2010 YGS ve LYS de hangi bölüme kaç netle girilebileceğini öğrenmiş olacağız sınav sisteminde LYS lerde ders bazında yüzdelik ağırlıkların değişmesi LYS toplam netlerine bakarken puan türüne göre derslerin yüzdelik ağırlıklarını bilmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Derslerin puan türlerine göre yüzdelik ağırlıklarını kitapçığın sonlarında inceleme imkanına sahipsiniz. Elimizdeki anahtarın ( YGS-LYS netler) hangi kapıyı ( bölümler) açacağını bilmek bizi farklı kılacaktır. Hepinize sınav sürecinde başarılar. 1

2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) (SAY-1) ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART 52 MF-3 YGS ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART (Ek Puan) 52 MF-3 YGS Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği (4 Yıllık) (EA-1) GAZĐ (ANKARA) (Ek Puan) 93 TM-2 YGS SELÇUK (KONYA)(Ek Puan) 62 TM-2 YGS Aile ve Tüketici Bilimleri (4 Yıllık) (EA-2) HACETTEPE 72 TM Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği (4 Yıllık) (EA-1) GAZĐ (ANKARA) (Ek Puan) 82 TM-2 YGS Aktüerya (4 Yıllık) (SAY-1) MARMARA (ĐSTANBUL) 52 MF-1 YGS MARMARA (ĐSTANBUL)(ĐÖ)(2010-Yeni) 50 MF-1 YGS-1 Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) (SAY-2) HACETTEPE 62 MF YAŞAR (ĐZMĐR)(B.) 6 MF YAŞAR (ĐZMĐR) 24 MF Alman Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (Dil) 2 HACETTEPE 93 DĐL EGE (ĐZMĐR) 62 DĐL ANKARA 47 DĐL SELÇUK (KONYA) 52 DĐL SAKARYA 41 DĐL CUMHURĐYET (SĐVAS) 57 DĐL SELÇUK (KONYA)(ĐÖ) 52 DĐL ATATÜRK (ERZURUM) 62 DĐL MARMARA (ĐSTANBUL) 62 DĐL ĐSTANBUL 72 DĐL ATATÜRK (ERZURUM)(ĐÖ) 62 DĐL FIRAT (ELAZIĞ) 41 DĐL

3 YÜZÜNCÜ YIL (VAN) 41 DĐL Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) (Dil) 3 DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR) 62 DĐL GAZĐ (ANKARA) 52 DĐL ULUDAĞ (BURSA) 57 DĐL ÇUKUROVA (ADANA) 77 DĐL ERCĐYES (KAYSERĐ) 31 DĐL ANADOLU (ESKĐŞEHĐR) 62 DĐL MUĞLA (Ek Puan) 41 DĐL ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN) 52 DĐL ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART 41 DĐL SELÇUK (KONYA) 52 DĐL TRAKYA (EDĐRNE) 52 DĐL ATATÜRK (ERZURUM) 62 DĐL ÇUKUROVA (ADANA)(ĐÖ) 77 DĐL HAKKARĐ 26 DĐL DĐCLE (DĐYARBAKIR) 52 DĐL SELÇUK (KONYA)(ĐÖ) 52 DĐL ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN)(ĐÖ) 52 DĐL DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR)(Ek Puan) 62 DĐL ULUDAĞ (BURSA)(Ek Puan) 57 DĐL GAZĐ (ANKARA) (Ek Puan) 52 DĐL ĐSTANBUL 62 DĐL MUĞLA 41 DĐL ATATÜRK (ERZURUM)(ĐÖ) 62 DĐL HACETTEPE 52 DĐL ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART (Ek Puan) 41 DĐL SELÇUK (KONYA)(ĐÖ)(Ek Puan) 52 DĐL ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN)(ĐÖ)(Ek Puan) 52 DĐL DĐCLE (DĐYARBAKIR)(ĐÖ) 52 DĐL MARMARA (ĐSTANBUL) 62 DĐL Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (4 Yıllık) (Dil) BĐLKENT (ANKARA)(K.B.) 5 DĐL FATĐH (ĐSTANBUL)(B.) 10 DĐL HACETTEPE 72 DĐL KADĐR HAS (ĐSTANBUL)(B.) 5 DĐL

4 ĐSTANBUL 82 DĐL EGE (ĐZMĐR) 47 DĐL DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR) 72 DĐL ANKARA 36 DĐL HALĐÇ (B.) 5 DĐL BAHÇEŞEHĐR (ĐSTANBUL)(%50 B.) 15 DĐL KADĐR HAS (ĐSTANBUL)(%50 B.) 5 DĐL BĐLKENT (ANKARA)(D.B.) 10 DĐL BAŞKENT (ANKARA)(%25 B.) 2 DĐL ĐZMĐR(B.) 16 DĐL BAHÇEŞEHĐR (ĐSTANBUL) 35 DĐL ĐZMĐR 64 DĐL BĐLKENT (ANKARA) 30 DĐL FATĐH (ĐSTANBUL) 50 DĐL BAŞKENT (ANKARA) 28 DĐL HALĐÇ 50 DĐL KADĐR HAS (ĐSTANBUL) 20 DĐL KADĐR HAS (ĐSTANBUL)(%25 B.) 10 DĐL Antropoloji (4 Yıllık) (EA-2) YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(B.B.) 10 TM ANKARA 52 TM ĐSTANBUL 41 TM CUMHURĐYET (SĐVAS) 57 TM CUMHURĐYET (SĐVAS)(ĐÖ) 57 TM YÜZÜNCÜ YIL (VAN) 31 TM YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(D.B.) 10 TM YEDĐTEPE (ĐSTANBUL) 10 TM AHĐ EVRAN (KIRŞEHĐR) (2010-Yeni) 50 TM-3 Arap Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (Dil) 4 ĐSTANBUL 62 DĐL ANKARA 41 DĐL ATATÜRK (ERZURUM)(ĐÖ) 52 DĐL DĐCLE (DĐYARBAKIR)(ĐÖ) 41 DĐL ĐSTANBUL(ĐÖ) 62 DĐL SELÇUK (KONYA) 47 DĐL ATATÜRK (ERZURUM) 52 DĐL

5 DĐCLE (DĐYARBAKIR) 41 DĐL Arapça Öğretmenliği (4 Yıllık) (Dil) GAZĐ (ANKARA) 41 DĐL GAZĐ (ANKARA) (Ek Puan) 41 DĐL Arkeoloji (4 Yıllık) (EA-2) 5 BĐLKENT (ANKARA)(K.B.) 10 TM MĐMAR SĐNAN GÜZEL SANATLAR (ĐSTANBUL) 41 TM HACETTEPE 52 TM ULUDAĞ (BURSA) 31 TM DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR) 52 TM MUĞLA 41 TM ANADOLU (ESKĐŞEHĐR) 52 TM ATATÜRK (ERZURUM) 57 TM SÜLEYMAN DEMĐREL 31 TM YÜZÜNCÜ YIL (VAN) 31 TM ATATÜRK (ERZURUM)(ĐÖ) 57 TM ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART 62 TM AKDENĐZ (ANTALYA) 57 TM DUMLUPINAR (KÜTAHYA) 41 TM DĐCLE (DĐYARBAKIR) 52 TM SELÇUK (KONYA) 67 TM AHĐ EVRAN (KIRŞEHĐR) 41 TM PAMUKKALE (DENĐZLĐ) 62 TM MERSĐN 52 TM ÇUKUROVA (ADANA) 31 TM KOCAELĐ 57 TM PAMUKKALE (DENĐZLĐ)(ĐÖ) 62 TM ADNAN MENDERES (AYDIN) 52 TM GAZĐANTEP 41 TM HARRAN (ŞANLIURFA) 31 TM MUSTAFA KEMAL(HATAY) 52 TM DUMLUPINAR (KÜTAHYA)(ĐÖ) 41 TM SELÇUK (KONYA)(ĐÖ) 67 TM TRAKYA (EDĐRNE) 57 TM BĐLKENT (ANKARA)(D.B.) 10 TM BĐLKENT (ANKARA) 50 TM

6 Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ-2) KOÇ (Đng.)(B.B.) 4 TS KOÇ (Đng.)(D.B.) 8 TS DOĞU AKDENĐZ 26 TS Arnavutça (4 Yıllık) (Dil) TRAKYA (EDĐRNE) Asfaltit Ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri (4 Yıllık) (SAY-2) AZERBAYCAN D.N.A Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) (SAY-2) ĐSTANBUL 72 MF ANKARA 62 MF EGE (ĐZMĐR) 72 MF ANKARA (ĐÖ) 62 MF ERCĐYES (KAYSERĐ) 36 MF ĐSTANBUL(2010-Yeni) 70 MF-1 Avrupa Birliği Đlişkileri (4 Yıllık) (EA-2) ĐSTANBUL BĐLGĐ (B.) DOĞU AKDENĐZ (B.) ĐSTANBUL BĐLGĐ (%50 B.) ULUSLARARASI KIBRIS (%50 B.) DOĞU AKDENĐZ ULUSLARARASI KIBRIS YAKIN DOĞU (%50 B.) ĐSTANBUL BĐLGĐ YAKIN DOĞU Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ-2) BAKÜ DEVLET (B.) BAKÜ DEVLET BAKÜ SLAVYAN SUMGAYIT DEVLET

7 Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ-2) KAFKAS (KARS) 26 TS ARDAHAN 41 TS Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) (SAY-2) ADNAN MENDERES (AYDIN) 31 MF EGE (ĐZMĐR) 31 MF ÇUKUROVA (ADANA) 41 MF YÜZÜNCÜ YIL (VAN) 31 MF SÜLEYMAN DEMĐREL (ISPARTA) 31 MF ULUDAĞ (BURSA) 31 MF AKDENĐZ (ANTALYA) 31 MF GAZĐOSMANPAŞA (TOKAT) 31 MF ANKARA 41 MF MUSTAFA KEMAL(HATAY) 31 MF ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART 31 MF ORDU 31 MF NAMIK KEMAL (TEKĐRDAĞ) 31 MF SELÇUK (KONYA) 31 MF ATATÜRK (ERZURUM) 31 MF DĐCLE (DĐYARBAKIR) 31 MF ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN) 31 MF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM 31 MF HARRAN (ŞANLIURFA) 31 MF BĐNGÖL(2010-Yeni) 50 MF-3 IĞDIR (2010-Yeni) 30 MF-3 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY-2) KATÜ (TRABZON) 82 MF KATÜ (TRABZON)(ĐÖ) 82 MF ORDU 52 MF ORDU (ĐÖ) 52 MF Bankacılık (4 Yıllık) (EA-1), (EA-2) 7 BAŞKENT (ANKARA)(%25 B.) 3 TM BAŞKENT (ANKARA) 32 TM MARMARA (ĐSTANBUL) 52 TM-1 YGS TRAKYA (EDĐRNE) 52 TM-1 YGS

8 TRAKYA (EDĐRNE)(Ek Puan) 52 TM-1 YGS MARMARA (ĐSTANBUL)(Ek Puan) 52 TM-1 YGS TRAKYA (EDĐRNE)(ĐÖ) 52 TM-1 YGS MARMARA (ĐSTANBUL)(2010-Yeni) 50 TM-1 YGS-6 Bankacılık ve Finans (4 Yıllık) (EA-1), (EA-2) 8 ĐSTANBUL TĐCARET (B.) 6 TM BEYKENT(ĐSTANBUL)(B.) 5 TM LEFKE AVRUPA (B.) 3 TM BEYKENT(ĐSTANBUL)(%50 B.) 25 TM ĐSTANBUL TĐCARET 50 TM MALTEPE (ĐSTANBUL)(B.) 12 TM BĐLKENT (ANKARA)(K.B.) 5 TM-1 YGS LEFKE AVRUPA 80 TM BEYKENT(ĐSTANBUL) 31 TM MALTEPE (ĐSTANBUL) 48 TM YAKIN DOĞU (%50 B.) 80 TM CELÂL BAYAR (MANĐSA) 82 TM-1 YGS DOĞU AKDENĐZ (B.)(Ek Puan) 2 TM-1 YGS DUMLUPINAR (KÜTAHYA) 47 TM-1 YGS CELÂL BAYAR (MANĐSA) (ĐÖ) 82 TM-1 YGS BĐLKENT (ANKARA)(D.B.) 10 TM-1 YGS ĐSTANBUL AREL (B.)(Ek Puan) 5 TM-1 YGS YAKIN DOĞU 20 TM DUMLUPINAR (KÜTAHYA)(Ek Puan) 47 TM-1 YGS CELÂL BAYAR (MANĐSA) (ĐÖ)(Ek Puan) 82 TM-1 YGS BĐLKENT (ANKARA)(D.B.)(Ek Puan) 10 TM-1 YGS BĐLKENT (ANKARA) 80 TM-1 YGS ĐSTANBUL AREL (%50 B.) 15 TM-1 YGS ĐSTANBUL AREL 50 TM-1 YGS ĐSTANBUL AREL (%25 B.) 15 TM-1 YGS DOĞU AKDENĐZ 121 TM-1 YGS ĐSTANBUL AREL (Ek Puan) 50 TM-1 YGS DOĞU AKDENĐZ (Ek Puan) 121 TM-1 YGS BALIKESĐR (2010-Yeni) 40 TM-1 YGS-6 GĐRESUN (2010-Yeni) 40 TM-1 YGS-6 Bankacılık ve Finansman (4 Yıllık) (EA-2) GĐRNE AMERĐKAN (%50 B.) 30 TM

9 GĐRNE AMERĐKAN 50 TM Bankacılık ve Sigortacılık (4 Yıllık) (EA-1), (EA-2) DOĞU AKDENĐZ Ü. 40 TM-1 TRAKYA (EDĐRNE) 52 TM-1 YGS-6 Basın ve Yayın (4 Yıllık) (SÖZ-2) ANADOLU (ESKĐŞEHĐR) GĐRNE AMERĐKAN (%50 B.) GĐRNE AMERĐKAN 72 TS TS TS Batı Dilleri (4 Yıllık) (Dil) KIRGIZĐSTAN-TÜRKĐYE MANAS (Đngiliz D.ve Edeb.) Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (SAY-1), (SAY-2) 9 5 DĐL HACETTEPE 72 MF ANKARA 52 MF ATATÜRK (ERZURUM) 31 MF TRAKYA (EDĐRNE) 41 MF YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(B.B.) 5 MF BAŞKENT (ANKARA)(%25 B.) 3 MF BAŞKENT (ANKARA)(%50 B.) 2 MF YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(D.B.) 10 MF YAKIN DOĞU (B.) 5 MF BAŞKENT (ANKARA) 32 MF YEDĐTEPE (ĐSTANBUL) 30 MF HALĐÇ (B.) 5 MF-3 YGS EGE (ĐZMĐR) 31 MF-3 YGS ERCĐYES (KAYSERĐ) 52 MF-3 YGS HALĐÇ (%50 B.) 5 MF-3 YGS ĐSTANBUL BĐLĐM 40 MF-3 YGS YAKIN DOĞU 90 MF HALĐÇ 45 MF-3 YGS TRAKYA (EDĐRNE) 52 MF-3 YGS AFYON KOCATEPE (2010-Yeni) 41 MF-3 YGS-2 GAZĐ (ANKARA) (2010-Yeni) 20 MF-3 ĐSTANBUL AREL (2010-Yeni) (B.) 4 MF-3 YGS-2

10 ĐSTANBUL AREL (2010-Yeni) 16 MF-3 YGS-2 ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN)(2010-Yeni) 30 MF-3 YGS-2 Bilgi Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY-1) DOĞU AKDENĐZ (B.)(Ek Puan) 2 MF-4 YGS DOĞU AKDENĐZ 121 MF-4 YGS DOĞU AKDENĐZ (Ek Puan) 121 MF-4 YGS Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) (EA-2) HACETTEPE 82 TM MARMARA (ĐSTANBUL) 62 TM ANKARA 62 TM ĐSTANBUL 62 TM ATATÜRK (ERZURUM) 41 TM ATATÜRK (ERZURUM)(ĐÖ) 41 TM ĐSTANBUL(ĐÖ) 62 TM MARMARA (ĐSTANBUL)(ĐÖ) 62 TM YAKIN DOĞU (%50 B.) 30 TM-1 Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (SAY-2) ĐSTANBUL BĐLGĐ (B.) 10 MF ĐSTANBUL BĐLGĐ (%50 B.) 10 MF ĐSTANBUL BĐLGĐ 30 MF Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY-2) ULUSLARARASI SARAYBOSNA 15 MF-4 ULUSLARARASI SARAYBOSNA (%25 T.B.) ULUSLARARASI SARAYBOSNA (%50 B. B.) 15 MF-4 10 MF-4 Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY-2) AZERBAYCAN TEKNĐK (B.) 2 MF AZERBAYCAN TEKNĐK 28 MF Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY-2) BOĞAZĐÇĐ 72 MF KOÇ (Đng.)(B.B.) 6 MF BĐLKENT (ANKARA)(K.B.) 50 MF

11 ODTÜ (Ankara) 103 MF TOBB (ANKARA)(Ü.B.B.) 3 MF ĐTÜ (ĐSTANBUL) 103 MF TOBB (ANKARA)(B.) 17 MF FATĐH (ĐSTANBUL)(B.) 6 MF GALATASARAY (ĐSTANBUL) 18 MF ĐZMĐR EKONOMĐ (B.) 5 MF BĐLKENT (ANKARA)(D.B.) 20 MF HACETTEPE 103 MF YILDIZ TEKNĐK (ĐSTANBUL) 82 MF MARMARA (ĐSTANBUL)(Đng.) 72 MF ANKARA 62 MF YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(B.B.) 10 MF EGE (ĐZMĐR) 103 MF FATĐH (ĐSTANBUL)(Türk.)(B.) 6 MF GAZĐ (ANKARA) 62 MF BAHÇEŞEHĐR (ĐSTANBUL)(B.) 20 MF ĐSTANBUL 93 MF ĐSTANBUL KÜLTÜR (Đng.)(B.) 5 MF KOÇ (Đng.)(D.B.) 12 MF DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR)(Đng.) 82 MF MALTEPE (ĐSTANBUL)(Đng.) (Ü. B. B.) 1 MF ANADOLU (ESKĐŞEHĐR)(Đng.) 62 MF ĐZMĐR Y.T.E.(Đng.) 72 MF KADĐR HAS (ĐSTANBUL)(B.) 10 MF GEBZE Y.T.E. 62 MF ÇUKUROVA (ADANA) 62 MF ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ 62 MF KOCAELĐ 82 MF ÇANKAYA (ANKARA) (B.) 15 MF ERCĐYES (KAYSERĐ) 77 MF KATÜ (TRABZON) 72 MF SAKARYA 82 MF SELÇUK (KONYA) 62 MF ĐSTANBUL AREL (B.) 16 MF MALTEPE (ĐSTANBUL)(Ü.B.B.) 1 MF ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN) 52 MF BEYKENT(ĐSTANBUL)(B.) 5 MF DOĞUŞ (ĐSTANBUL)(B.) 5 MF ÇUKUROVA (ADANA)(ĐÖ) 62 MF

12 MUSTAFA KEMAL(HATAY) 52 MF KOCAELĐ (ĐÖ) 82 MF ODTÜ (ANKARA) (KKTC)(B.) 14 MF ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART 52 MF PAMUKKALE (DENĐZLĐ) 62 MF HALĐÇ (B.) 4 MF ĐSTANBUL KÜLTÜR (Đng.) (%75 B.) 10 MF ĐSTANBUL TĐCARET (B.) 15 MF BAŞKENT (ANKARA)(%50 B.) 2 MF SÜLEYMAN DEMĐREL 62 MF ATILIM (ANKARA)(B.) 6 MF FIRAT (ELAZIĞ) 77 MF MELĐKŞAH (KAYSERĐ)(B.) 12 MF YAŞAR (ĐZMĐR)(B.) 10 MF KATÜ (TRABZON)(ĐÖ) 72 MF TRAKYA (EDĐRNE) 77 MF ZĐRVE (GAZĐANTEP)(B.) 12 MF KARABÜK 41 MF MALTEPE (ĐSTANBUL)(Đng.)(B.) 2 MF SAKARYA (ĐÖ) 82 MF DUMLUPINAR (KÜTAHYA) 62 MF BĐLKENT (ANKARA) 90 MF NAMIK KEMAL (TEKĐRDAĞ) 52 MF MALTEPE (ĐSTANBUL)(B.) 2 MF BĐLECĐK 31 MF HARRAN (ŞANLIURFA) 41 MF SÜLEYMAN DEMĐREL (ĐÖ) 62 MF ĐZMĐR (Đng.)(B.) 20 MF TRAKYA (EDĐRNE)(ĐÖ) 77 MF BAHÇEŞEHĐR (ĐSTANBUL)(%50 B.) 20 MF BAŞKENT (ANKARA)(%25 B.) 4 MF YALOVA 52 MF KIRIKKALE 41 MF YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(D.B.) 15 MF ERCĐYES (KAYSERĐ)(ĐÖ) 77 MF YAŞAR (ĐZMĐR)(%50 B.) 7 MF DOĞU AKDENĐZ (B.) 7 MF FATĐH (ĐSTANBUL)(%50 B.) 12 MF ĐSTANBUL KÜLTÜR (Đng.)(%50 B.) 15 MF KARABÜK (ĐÖ) 41 MF

13 TOBB (ANKARA) 45 MF ATILIM (ANKARA)(%50 B.) 45 MF KIRGIZĐSTAN-TÜRKĐYE MANAS 5 MF YAKIN DOĞU (B.) 5 MF FIRAT (ELAZIĞ)(ĐÖ) 77 MF HALĐÇ (%50 B.) 6 MF DOĞUŞ (ĐSTANBUL)(%50 B.) 15 MF BEYKENT(ĐSTANBUL)(%50 B.) 10 MF KADĐR HAS (ĐSTANBUL)(%50 B.) 18 MF MUSTAFA KEMAL(HATAY)(ĐÖ) 52 MF ĐZMĐR EKONOMĐ 55 MF LEFKE AVRUPA (B.) 5 MF AZERBAYCAN TEKNĐK (B.) 2 MF FATĐH (ĐSTANBUL)(Türk.) (%50 B.) 12 MF KOÇ (Đng.) 37 MF MALTEPE (ĐSTANBUL)(%50 B.) 15 MF BAŞKENT (ANKARA) 34 MF ĐSTANBUL AYDIN (Đng.)(%50 B.) 27 MF MALTEPE (ĐSTANBUL)(Đng.) (%50 B.) 30 MF SAKARYA (U. E.) 62 MF ĐZMĐR EKONOMĐ (U.S.F) 10 MF ULUSLARARASI KIBRIS (%50 B.) 10 MF AZERBAYCAN TEKNĐK 28 MF KARABÜK (U. E.) 52 MF ODTÜ (ANKARA) (KKTC) 36 MF FATĐH (ĐSTANBUL) 32 MF HOCA AHMET YESEVĐ (U. E.) 70 MF ÇANKAYA (ANKARA) 45 MF ĐSTANBUL TĐCARET 60 MF YEDĐTEPE (ĐSTANBUL) 50 MF FATĐH (ĐSTANBUL)(Türk.) 32 MF GĐRNE AMERĐKAN (%50 B.) 70 MF ĐSTANBUL AREL (%25 B.) 10 MF YAŞAR (ĐZMĐR) 53 MF BAHÇEŞEHĐR (ĐSTANBUL) 90 MF ZĐRVE (GAZĐANTEP) 48 MF KADĐR HAS (ĐSTANBUL) 50 MF ATILIM (ANKARA) 4 MF MUĞLA (Đng.) 31 MF BEYKENT(ĐSTANBUL) 76 MF ĐZMĐR (Đng.) 100 MF

14 HALĐÇ 60 MF ĐSTANBUL AREL 16 MF LEFKE AVRUPA 60 MF DOĞUŞ (ĐSTANBUL) 45 MF YAKIN DOĞU 120 MF MALTEPE (ĐSTANBUL) 45 MF ĐSTANBUL KÜLTÜR (Đng.) 70 MF ĐSTANBUL AYDIN (Đng.) 80 MF MELĐKŞAH (KAYSERĐ) 48 MF ODTÜ (ANKARA) (KKTC Vat.) 3 MF ULUSLARARASI KIBRIS 60 MF DOĞU AKDENĐZ 151 MF GĐRNE AMERĐKAN 80 MF MALTEPE (ĐSTANBUL)(Đng.) 30 MF ANKARA (2010-Yeni) 41 MF-4 GEDĐZ (ĐZMĐR)(2010-Yeni) 40 MF-4 GEDĐZ (ĐZMĐR)(B.)(2010-Yeni) 20 MF-4 ĐNÖNÜ (MALATYA)(2010-Yeni) 40 MF-4 Bilgisayar Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY-1) KOCAELĐ 62 MF-4 YGS MERSĐN 31 MF-4 YGS GAZĐ (ANKARA) 82 MF-4 YGS DÜZCE 31 MF-4 YGS FIRAT (ELAZIĞ) 41 MF-4 YGS KOCAELĐ (ĐÖ) 62 MF-4 YGS MERSĐN (ĐÖ) 31 MF-4 YGS MERSĐN (Ek Puan) 31 MF-4 YGS FIRAT (ELAZIĞ)(ĐÖ) 41 MF-4 YGS KOCAELĐ (Ek Puan) 62 MF-4 YGS GAZĐ (ANKARA) (Ek Puan) 82 MF-4 YGS DÜZCE (Ek Puan) 31 MF-4 YGS KOCAELĐ (ĐÖ)(Ek Puan) 62 MF-4 YGS FIRAT (ELAZIĞ)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS MERSĐN (ĐÖ)(Ek Puan) 31 MF-4 YGS FIRAT (ELAZIĞ)(ĐÖ)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY-1) SAKARYA 41 MF-4 YGS SELÇUK (KONYA) 52 MF-4 YGS

15 GAZĐ (ANKARA) (ĐÖ) 72 MF-4 YGS PAMUKKALE (DENĐZLĐ) 41 MF-4 YGS SELÇUK (KONYA)(ĐÖ) 52 MF-4 YGS SÜLEYMAN DEMĐREL 93 MF-4 YGS KARABÜK 62 MF-4 YGS SAKARYA (ĐÖ) 41 MF-4 YGS GAZĐ (ANKARA) 72 MF-4 YGS SÜLEYMAN DEMĐREL (ĐÖ) 93 MF-4 YGS SELÇUK (KONYA)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS SAKARYA (Ek Puan) 41 MF-4 YGS PAMUKKALE (DENĐZLĐ)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS GAZĐ (ANKARA) (ĐÖ)(Ek Puan) 72 MF-4 YGS SAKARYA (ĐÖ)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS SELÇUK (KONYA)(ĐÖ)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS SÜLEYMAN DEMĐREL (ĐÖ)(Ek Puan) 93 MF-4 YGS KARABÜK (Ek Puan) 62 MF-4 YGS FIRAT (ELAZIĞ)(ĐÖ) 41 MF-4 YGS Bilgisayar Sistemleri Ve Ağları (4 Yıllık) (SAY-2) AZERBAYCAN TEKNĐK (B.) 2 MF AZERBAYCAN TEKNĐK 28 MF Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) (SAY-1) BĐLKENT (ANKARA)(K.B.) 5 MF-4 YGS BĐLKENT (ANKARA)(K.B.)(Ek Puan) 5 MF-4 YGS BĐLKENT (ANKARA)(D.B.) 30 MF-4 YGS TRAKYA (EDĐRNE) 52 MF-4 YGS SÜLEYMAN DEMĐREL (ĐÖ) 93 MF-4 YGS BĐLKENT (ANKARA)(D.B.)(Ek Puan) 30 MF-4 YGS BĐLKENT (ANKARA) 100 MF-4 YGS BĐLKENT (ANKARA)(Ek Puan) 100 MF-4 YGS Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi (4 Yıllık) (EA-2) AZERBAYCAN D.ĐKTĐSAT Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri (4 Yıllık) (SAY-2) LEFKE AVRUPA (B.) 3 MF LEFKE AVRUPA 52 MF

16 Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY-1) MARMARA (ĐSTANBUL)(ĐÖ) 52 MF-4 YGS MARMARA (ĐSTANBUL)(Đng.)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS SÜLEYMAN DEMĐREL 52 MF-4 YGS MARMARA (ĐSTANBUL)(ĐÖ)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS SÜLEYMAN DEMĐREL (Ek Puan) 52 MF-4 YGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY-1), (SAY-2) BĐLKENT (ANKARA)(K.B.) 3 MF-4 YGS MARMARA (ĐSTANBUL) 52 MF-4 YGS GAZĐ (ANKARA) 52 MF-4 YGS HACETTEPE 62 MF-4 YGS EGE (ĐZMĐR) 52 MF-4 YGS BOĞAZĐÇĐ (Ek Puan) 47 MF-4 YGS YILDIZ TEKNĐK (ĐSTANBUL) 62 MF-4 YGS ANKARA 52 MF-4 YGS ĐSTANBUL 41 MF-4 YGS ÇUKUROVA (ADANA) 41 MF-4 YGS MARMARA (ĐSTANBUL)(ĐÖ) 52 MF-4 YGS ODTÜ (ANKARA) (Ek Puan) 57 MF-4 YGS DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR) 41 MF-4 YGS ULUDAĞ (BURSA) 62 MF-4 YGS ANADOLU (ESKĐŞEHĐR) 62 MF-4 YGS BALIKESĐR 41 MF-4 YGS ĐNÖNÜ (MALATYA) 41 MF-4 YGS ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ 41 MF-4 YGS ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN) 52 MF-4 YGS TRAKYA (EDĐRNE) 41 MF-4 YGS ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART 52 MF-4 YGS SELÇUK (KONYA) 52 MF-4 YGS KATÜ (TRABZON) 52 MF-4 YGS ABANT ĐZZET BAYSAL (Bolu) 41 MF-4 YGS ÇUKUROVA (ADANA)(ĐÖ) 41 MF-4 YGS KIRIKKALE 41 MF-4 YGS SAKARYA 72 MF-4 YGS FIRAT (ELAZIĞ) 52 MF-4 YGS HACETTEPE (Ek Puan) 62 MF-4 YGS ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN)(ĐÖ) 52 MF-4 YGS BALIKESĐR (ĐÖ) 41 MF-4 YGS ERZĐNCAN (ĐÖ) 52 MF-4 YGS (80 S.) 16

17 FIRAT (ELAZIĞ)(ĐÖ) 52 MF-4 YGS HAKKARĐ 26 MF-4 YGS AMASYA 41 MF-4 YGS ATATÜRK (ERZURUM) 41 MF-4 YGS YILDIZ TEKNĐK (ĐSTANBUL)(Ek Puan) 62 MF-4 YGS AHĐ EVRAN (KIRŞEHĐR) 41 MF-4 YGS MEHMET AKĐF ERSOY (BURDUR) 41 MF-4 YGS EGE (ĐZMĐR)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(B.B.) 5 MF-4 YGS KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM 41 MF-4 YGS MALTEPE (ĐSTANBUL)(B.) 12 MF-4 YGS YÜZÜNCÜ YIL (VAN) 41 MF-4 YGS MARMARA (ĐSTANBUL)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS SAKARYA (ĐÖ) 72 MF-4 YGS ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART (ĐÖ) 52 MF-4 YGS ERZĐNCAN 52 MF-4 YGS KATÜ (TRABZON)(ĐÖ) 52 MF-4 YGS GAZĐ (ANKARA) (Ek Puan) 52 MF-4 YGS ĐSTANBUL (Ek Puan) 41 MF-4 YGS GAZĐOSMANPAŞA (TOKAT) 41 MF-4 YGS SĐĐRT 41 MF-4 YGS YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(B.B.)(Ek Puan) 5 MF-4 YGS ÇUKUROVA (ADANA)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS ANKARA (Ek Puan) 52 MF-4 YGS DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS ODTÜ (ANKARA) (B.) 15 MF-4 YGS YAKIN DOĞU (B.) 10 MF-4 YGS MARMARA (ĐSTANBUL)(ĐÖ)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ (Ek Puan) 41 MF-4 YGS BAŞKENT (ANKARA)(%50 B.) 2 MF-4 YGS YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(D.B.) 10 MF-4 YGS YÜZÜNCÜ YIL (VAN)(ĐÖ) 41 MF-4 YGS SELÇUK (KONYA)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS ABANT ĐZZET BAYSAL (BOLU) (Ek Puan) (80 S.) 41 MF-4 YGS ULUDAĞ (BURSA)(Ek Puan) 62 MF-4 YGS ATATÜRK (ERZURUM)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS ANADOLU (ESKĐŞEHĐR)(Ek Puan) 62 MF-4 YGS ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS ĐNÖNÜ (MALATYA)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS BALIKESĐR (Ek Puan) 41 MF-4 YGS BALIKESĐR (ĐÖ)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS

18 ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART (Ek Puan) 52 MF-4 YGS FIRAT (ELAZIĞ)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS AFYON KOCATEPE 52 MF-4 YGS KATÜ (TRABZON)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS BAŞKENT (ANKARA)(%25 B.) 2 MF-4 YGS BĐLKENT (ANKARA)(D.B.) 15 MF-4 YGS DOĞU AKDENĐZ (B.)(Ek Puan) 2 MF-4 YGS ĐSTANBUL AYDIN (%50 B.) 6 MF-4 YGS SAKARYA (Ek Puan) 72 MF-4 YGS ÇUKUROVA (ADANA)(ĐÖ)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS TRAKYA (EDĐRNE)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS ERZĐNCAN (Ek Puan) 52 MF-4 YGS KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM (Ek Puan) 41 MF-4 YGS SÜLEYMAN DEMĐREL 52 MF-4 YGS AHĐ EVRAN (KIRŞEHĐR) (Ek Puan) 41 MF-4 YGS KIRIKKALE (Ek Puan) 41 MF-4 YGS ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN)(ĐÖ)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS AĞRI ĐBRAHĐM ÇEÇEN 52 MF-4 YGS SAKARYA (ĐÖ)(Ek Puan) 72 MF-4 YGS MEHMET AKĐF ERSOY (BURDUR)(Ek Puan) ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART (ĐÖ)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS MF-4 YGS YÜZÜNCÜ YIL (VAN)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS KATÜ (TRABZON)(ĐÖ)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS GAZĐOSMANPAŞA (TOKAT) (Ek Puan) 41 MF-4 YGS BAŞKENT (ANKARA)(%50 B.)(Ek Puan) (80 S.) 2 MF-4 YGS SAKARYA (U. E.) 52 MF-4 YGS YEDĐTEPE (ĐSTANBUL) 30 MF-4 YGS AMASYA (Ek Puan) 41 MF-4 YGS FIRAT (ELAZIĞ)(ĐÖ)(Ek Puan) 52 MF-4 YGS SĐĐRT (Ek Puan) 41 MF-4 YGS BAHÇEŞEHĐR (ĐSTANBUL)(%50 B.)(Ek Puan) 15 MF-4 YGS GĐRNE AMERĐKAN (%50 B.)(Ek Puan) 40 MF-4 YGS ULUSLARARASI KIBRIS 50 MF-4 YGS BAŞKENT (ANKARA) 41 MF-4 YGS ODTÜ (Ankara) 30 MF-4 YGS YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(Ek Puan) 30 MF-4 YGS BAHÇEŞEHĐR (ĐSTANBUL) 30 MF-4 YGS BAŞKENT (ANKARA)(Ek Puan) 41 MF-4 YGS ULUSLARARASI KIBRIS (%50 B.) 10 MF-4 YGS ĐSTANBUL AYDIN 60 MF-4 YGS

19 ĐSTANBUL AYDIN (Ek Puan) 60 MF-4 YGS ODTÜ (ANKARA) (KKTC Vat.) 3 MF-4 YGS BAHÇEŞEHĐR (ĐSTANBUL)(Ek Puan) 30 MF-4 YGS BĐLKENT (ANKARA) 20 MF-4 YGS MALTEPE (ĐSTANBUL) 48 MF-4 YGS DOĞU AKDENĐZ 81 MF-4 YGS DOĞU AKDENĐZ (Ek Puan) 81 MF-4 YGS GĐRNE AMERĐKAN 70 MF-4 YGS YAKIN DOĞU (Ek Puan) 80 MF-4 YGS GĐRNE AMERĐKAN (Ek Puan) 70 MF-4 YGS (80 S.) MUSTAFA KEMAL(HATAY)(2010-Yeni) 40 MF-4 YGS-1 ULUSLARARASI SARAYBOSNA (%50 B. B.)(2010-Yeni) ULUSLARARASI SARAYBOSNA (%50 T.B.)(2010-Yeni) ULUSLARARASI SARAYBOSNA (2010-Yeni) 15 MF-4 YGS-1 35 MF-4 YGS-1 40 MF-4 YGS-1 Bilgisayar-Enformatik (4 Yıllık) (SAY-2) YAKIN DOĞU (%50 B.) 80 MF YAKIN DOĞU 20 MF-4 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY-2) DOĞUŞ (ĐSTANBUL)(B.) ĐTÜ (ĐSTANBUL)(U.S.B.) ATILIM (ANKARA)(B.) ATILIM (ANKARA)(%50 B.) DOĞU AKDENĐZ (B.) DOĞUŞ (ĐSTANBUL)(%50 B.) ULUSLARARASI KIBRIS (%50 B.) ULUSLARARASI KIBRIS DOĞU AKDENĐZ ATILIM (ANKARA) ATILIM (ANKARA)(U.I.W) DOĞUŞ (ĐSTANBUL) YAKIN DOĞU 5 MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY-1), (SAY-2) YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(B.B.) YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(D.B.) YEDĐTEPE (ĐSTANBUL) 5 MF MF MF

20 Bitki Koruma (4 Yıllık) (SAY-2) EGE (ĐZMĐR) 31 MF GAZĐOSMANPAŞA (TOKAT) 31 MF ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART 31 MF HARRAN (ŞANLIURFA) 31 MF ERCĐYES (KAYSERĐ) 31 MF AKDENĐZ (ANTALYA) 31 MF ANKARA 41 MF NAMIK KEMAL (TEKĐRDAĞ) 31 MF MUSTAFA KEMAL(HATAY) 31 MF ATATÜRK (ERZURUM) 31 MF ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN) 31 MF ADNAN MENDERES (AYDIN) 31 MF SELÇUK (KONYA) 31 MF SÜLEYMAN DEMĐREL (ISPARTA) 31 MF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM 31 MF DĐCLE (DĐYARBAKIR) 31 MF YÜZÜNCÜ YIL (VAN) 31 MF ÇUKUROVA (ADANA) 41 MF ULUDAĞ (BURSA) 31 MF ORDU (2010-Yeni) 30 MF-3 Biyokimya (4 Yıllık) (SAY-2) EGE (ĐZMĐR) 52 MF SELÇUK (KONYA)(U.M.S.B.)(B.) 1 MF SELÇUK (KONYA)(U.M.S.B.)(%30 B.) 1 MF SELÇUK (KONYA)(U.M.S.B.) 28 MF-3 Biyoloji (4 Yıllık) (SAY-2) ODTÜ (Ankara) 47 MF FATĐH (ĐSTANBUL)(B.) 10 MF HACETTEPE 123 MF MARMARA (ĐSTANBUL) 67 MF ĐSTANBUL 164 MF MARMARA (ĐSTANBUL)(ĐÖ) 67 MF FATĐH (ĐSTANBUL)(Türk.)(B.) 10 MF GAZĐ (ANKARA) 93 MF ANKARA 93 MF EGE (ĐZMĐR) 154 MF

21 ANADOLU (ESKĐŞEHĐR) 82 MF KOCAELĐ 47 MF ABANT ĐZZET BAYSAL (BOLU) (Đng.) 62 MF ANKARA (ĐÖ) 93 MF GAZĐ (ANKARA) (ĐÖ) 93 MF ULUDAĞ (BURSA) 72 MF AKDENĐZ (ANTALYA) 62 MF ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ 72 MF ÇUKUROVA (ADANA) 72 MF EGE (ĐZMĐR)(ĐÖ) 154 MF SAKARYA 41 MF KOCAELĐ (ĐÖ) 47 MF ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART 77 MF ABANT ĐZZET BAYSAL (BOLU) (Đng.)(ĐÖ) 62 MF BALIKESĐR 72 MF NAMIK KEMAL (TEKĐRDAĞ) 31 MF ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ (ĐÖ) 72 MF OSMANĐYE KORKUT ATA 31 MF SELÇUK (KONYA) 88 MF MERSĐN 52 MF AMASYA 31 MF ERCĐYES (KAYSERĐ) 72 MF SAKARYA (ĐÖ) 41 MF ULUDAĞ (BURSA)(ĐÖ) 72 MF KIRIKKALE 62 MF KATÜ (TRABZON) 72 MF FATĐH (ĐSTANBUL)(Türk.) (%50 B.) 10 MF MUĞLA 72 MF PAMUKKALE (DENĐZLĐ) 62 MF GAZĐANTEP 62 MF TRAKYA (EDĐRNE) 72 MF ADIYAMAN 41 MF ÇUKUROVA (ADANA)(ĐÖ) 72 MF ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN) 77 MF CELÂL BAYAR (MANĐSA) 82 MF DUMLUPINAR (KÜTAHYA) 72 MF ĐNÖNÜ (MALATYA) 72 MF SÜLEYMAN DEMĐREL 72 MF ADNAN MENDERES (AYDIN) 82 MF MUSTAFA KEMAL(HATAY) 72 MF

22 AFYON KOCATEPE 62 MF ERZĐNCAN 31 MF SELÇUK (KONYA)(ĐÖ) 88 MF AHĐ EVRAN (KIRŞEHĐR) 52 MF NEVŞEHĐR 41 MF NEVŞEHĐR (ĐÖ) 41 MF ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART (ĐÖ) 77 MF MUĞLA (ĐÖ) 72 MF MUŞ ALPARSLAN 41 MF CUMHURĐYET (SĐVAS) 72 MF BALIKESĐR (ĐÖ) 72 MF OSMANĐYE KORKUT ATA (ĐÖ) 31 MF KIRIKKALE (ĐÖ) 62 MF CELÂL BAYAR (MANĐSA) (ĐÖ) 82 MF AKSARAY 41 MF ATATÜRK (ERZURUM) 103 MF ZONGULDAK KARAELMAS 52 MF KATÜ (TRABZON)(ĐÖ) 72 MF HĐTĐT (ÇORUM) 36 MF MUŞ ALPARSLAN (ĐÖ) 41 MF NĐĞDE 67 MF HARRAN (ŞANLIURFA) 52 MF ADNAN MENDERES (AYDIN)(ĐÖ) 82 MF BOZOK (YOZGAT) (ĐÖ) 52 MF MEHMET AKĐF ERSOY (BURDUR) 31 MF ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN)(ĐÖ) 77 MF DĐCLE (DĐYARBAKIR) 82 MF KASTAMONU 31 MF ZONGULDAK KARAELMAS (ĐÖ) 52 MF KARAMANOĞLU MEHMET BEY (KARAMAN) 41 MF ORDU (ĐÖ) 41 MF BOZOK (YOZGAT) 52 MF DUMLUPINAR (KÜTAHYA)(ĐÖ) 72 MF ERCĐYES (KAYSERĐ)(ĐÖ) 72 MF FIRAT (ELAZIĞ) 93 MF SĐĐRT 41 MF AFYON KOCATEPE (ĐÖ) 62 MF PAMUKKALE (DENĐZLĐ)(ĐÖ) 62 MF FATĐH (ĐSTANBUL)(%50 B.) 10 MF SÜLEYMAN DEMĐREL (ĐÖ) 72 MF

23 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM 62 MF KĐLĐS 7 ARALIK 41 MF RĐZE 62 MF GĐRESUN 67 MF AKSARAY (ĐÖ) 41 MF BĐNGÖL 52 MF GAZĐOSMANPAŞA (TOKAT) 62 MF ORDU 41 MF ĐNÖNÜ (MALATYA)(ĐÖ) 72 MF GAZĐANTEP (ĐÖ) 62 MF YÜZÜNCÜ YIL (VAN) 62 MF MUSTAFA KEMAL(HATAY)(ĐÖ) 72 MF AHĐ EVRAN (KIRŞEHĐR) (ĐÖ) 52 MF ATATÜRK (ERZURUM)(ĐÖ) 103 MF BĐNGÖL(ĐÖ) 52 MF HĐTĐT (ÇORUM)(ĐÖ) 36 MF GĐRESUN (ĐÖ) 67 MF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM (ĐÖ) 62 MF NĐĞDE (ĐÖ) 67 MF KAFKAS (KARS) 72 MF GAZĐOSMANPAŞA (TOKAT) (ĐÖ) 62 MF FIRAT (ELAZIĞ)(ĐÖ) 93 MF RĐZE (ĐÖ) 62 MF DĐCLE (DĐYARBAKIR)(ĐÖ) 82 MF HARRAN (ŞANLIURFA)(ĐÖ) 52 MF KAFKAS (KARS)(ĐÖ) 72 MF YÜZÜNCÜ YIL (VAN)(ĐÖ) 62 MF KIRGIZĐSTAN-TÜRKĐYE MANAS 5 MF FATĐH (ĐSTANBUL) 34 MF FATĐH (ĐSTANBUL)(Türk.) 34 MF BAKÜ DEVLET 10 MF SUMGAYIT DEVLET 5 MF GENCE DEVLET 5 MF ŞOTA RUSTAVELĐ DEVLET 6 MF ADIYAMAN (2010-Yeni) 41 MF-2 BATMAN(2010-Yeni) 40 MF-2 BATMAN(ĐÖ)(2010-Yeni) 40 MF-2 KARAMANOĞLU MEHMET BEY (KARAMAN) (2010-Yeni) 40 MF-2 KĐLĐS 7 ARALIK (2010-Yeni) 40 MF-2 23

24 Biyoloji Öğretmenliği (5 Yıllık) (SAY-2) MARMARA (ĐSTANBUL) 41 MF GAZĐ (ANKARA) 41 MF HACETTEPE (Alm.) 41 MF DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR) 41 MF AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJi(B.) 1 MF SELÇUK (KONYA)(Ek Puan) 47 MF DĐCLE (DĐYARBAKIR)(Ek Puan) 41 MF KATÜ (TRABZON)(Ek Puan) 41 MF BALIKESĐR 41 MF MARMARA (ĐSTANBUL)(Ek Puan) 41 MF DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR)(Ek Puan) 41 MF ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN)(Ek Puan) 41 MF YÜZÜNCÜ YIL (VAN)(Ek Puan) 41 MF ATATÜRK (ERZURUM)(Ek Puan) 52 MF GAZĐ (ANKARA) (Ek Puan) 41 MF HACETTEPE (Alm.)(Ek Puan) 41 MF KATÜ (TRABZON) 41 MF AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJi 19 MF BALIKESĐR (Ek Puan) 41 MF Biyoloji ve Biyomühendislik (4 Yıllık) (SAY-2) ULUSLARARASI SARAYBOSNA (%50 B. B.) ULUSLARARASI SARAYBOSNA 15 ULUSLARARASI SARAYBOSNA (%25 T.B.) Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY-2) YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(B.B.) 5 MF ERCĐYES (KAYSERĐ) 52 MF BAŞKENT (ANKARA)(%50 B.) 2 MF ERCĐYES (KAYSERĐ)(ĐÖ) 52 MF NAMIK KEMAL (TEKĐRDAĞ) 31 MF BAŞKENT (ANKARA)(%25 B.) 4 MF YEDĐTEPE (ĐSTANBUL)(D.B.) 15 MF BAŞKENT (ANKARA) 34 MF YAKIN DOĞU (B.) 5 MF YEDĐTEPE (ĐSTANBUL) 30 MF YAKIN DOĞU 30 MF

25 Biyomühendislik (4 Yıllık) (SAY-2) EGE (ĐZMĐR) 47 MF YILDIZ TEKNĐK (ĐSTANBUL) 41 MF ĐTÜ (ĐSTANBUL)(U.M.S.) 40 MF FIRAT (ELAZIĞ) 31 MF FIRAT (ELAZIĞ)(ĐÖ) 31 MF Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY-2) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM 31 MF ULUDAĞ (BURSA) 31 MF GAZĐOSMANPAŞA (TOKAT) 31 MF Boşnakça (4 Yıllık) (Dil) TRAKYA (EDĐRNE) 26 DĐL Bulgar Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (Dil) ANKARA 26 DĐL Büro Yönetimi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ-1) GAZĐ (ANKARA) 82 TS-1 YGS GAZĐ (ANKARA) (Ek Puan) 82 TS-1 YGS Cevher Hazırlama Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY-2) ĐTÜ (ĐSTANBUL) 41 MF Coğrafya (4 Yıllık) (SÖZ-2) MARMARA (ĐSTANBUL) 41 TS EGE (ĐZMĐR) 62 TS ANKARA 62 TS FATĐH (ĐSTANBUL)(B.) 12 TS ĐSTANBUL 108 TS ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART 67 TS SAKARYA 41 TS BALIKESĐR 72 TS ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN) 52 TS SÜLEYMAN DEMĐREL 41 TS

26 MUSTAFA KEMAL(HATAY) 31 TS UŞAK 52 TS FIRAT (ELAZIĞ) 72 TS KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM 62 TS BALIKESĐR (ĐÖ) 72 TS ONDOKUZ MAYIS (SAMSUN)(ĐÖ) 52 TS FIRAT (ELAZIĞ)(ĐÖ) 72 TS KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM (ĐÖ) 62 TS HARRAN (ŞANLIURFA) 41 TS AFYON KOCATEPE 62 TS YÜZÜNCÜ YIL (VAN) 52 TS ATATÜRK (ERZURUM) 72 TS HARRAN (ŞANLIURFA)(ĐÖ) 41 TS AFYON KOCATEPE (ĐÖ) 62 TS ATATÜRK (ERZURUM)(ĐÖ) 72 TS MUSTAFA KEMAL(HATAY)(ĐÖ) 31 TS GĐRESUN 41 TS UŞAK (ĐÖ) 52 TS SUMGAYIT DEVLET 5 TS BAKÜ DEVLET 18 TS FATĐH (ĐSTANBUL) 34 TS AHĐ EVRAN (KIRŞEHĐR) (2010-Yeni) 41 TS-1 BĐLECĐK (2010-Yeni) 30 TS-1 KĐLĐS 7 ARALIK (2010-Yeni) 30 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği (5 Yıllık) (SÖZ-2) MARMARA (ĐSTANBUL) 41 TS GAZĐ (ANKARA) 41 TS DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR) 41 TS ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART 31 TS DĐCLE (DĐYARBAKIR) 41 TS SELÇUK (KONYA) 41 TS ATATÜRK (ERZURUM) 52 TS KATÜ (TRABZON) 31 TS MARMARA (ĐSTANBUL)(Ek Puan) 41 TS GAZĐ (ANKARA) (Ek Puan) 41 TS DĐCLE (DĐYARBAKIR)(Ek Puan) 41 TS DOKUZ EYLÜL (ĐZMĐR)(Ek Puan) 41 TS ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART (Ek Puan) 31 TS SELÇUK (KONYA)(Ek Puan) 41 TS

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih dönemleri: 7 Temmuz- 17 Temmuz 2014

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI En Küçük Puan En Büyük Puan 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE DEVLET Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Program Türü :Lisans Puan Türü :MF3 www.salimunsal.com İstanbul 207610036 Vakıf Biruni Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Tam Burslu - 303,026 108.000 307,503 106.000 4 4 - İstanbul

Detaylı

YGS - LYS TAVAN - TABAN

YGS - LYS TAVAN - TABAN 2013 YGS - LYS TAVAN - TABAN PUANLARI REHBERİ ÖN SÖZ Sevgili Gençler, İnsanın kendini her zaman eksik hisseden ve bu eksikliklerini tamamlamaya çalışan bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu eksikliklerimizi

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

2008'de Yeni Açılan Bölümler

2008'de Yeni Açılan Bölümler 2008'de Yeni Açılan Bölümler Derleyen: Burak KILANÇ Genel Koordinatörü DİL DEVLET DİCLE ÜNİ. Arap Dili ve Edebiyatı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Dilbilim ERZİNCAN ÜNİ. Fransızca Öğretmenliği KAFKAS ÜNİ. Gürcü Dili

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN GASTRONOMİ OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (Tam Burs) YGS- 4 410.17048 480.54548 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Gastronomi YGS- 4 370.26257 439.92981 OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (%50 Burs) YGS- 4 361.40437

Detaylı

GİRİŞ. 1- Yeni Sistem İle İlgili Bilgiler:

GİRİŞ. 1- Yeni Sistem İle İlgili Bilgiler: GİRİŞ 2012 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı ve puanlarınızı öğrendiniz. Tasarı Akademi olarak, bir yıl boyunca sınava hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih sürecinde de sizlere rehberlik etmeye devam

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2014-2015 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2015 URAP Alan Sıralaması nda 2015 URAP Alan ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTELER Kodu Adı

ÜNİVERSİTELER Kodu Adı Kodu Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1002 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1003 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1004 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 1005 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

K O N T E N J A N L A R

K O N T E N J A N L A R 429 ÜNİVERSİTELER I 357774 9371 367145 345633 3688 243 349564 DİL VE EDEBİYAT 19233 540 19773 17913 109 21 18043 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8903 255 9158 9063 83 13 9159 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8753 250 9003

Detaylı

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Program Kodu Üniversite Türü Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Eğitim Dili Uyruk Durum Puan Türü 2015 Kont. 2015 Yerlş. 2015 Boş Kalan Kont. 2015 Doluluk Oranı En Küçük Puan En Büyük

Detaylı

2002-2007 Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları

2002-2007 Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 2002-2007 Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları Mayıs, 2007 http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/2007kamubityatirimlari.pdf

Detaylı