OSMANİYE KUR AN KURSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANİYE KUR AN KURSU"

Transkript

1 T.C DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI TDV İLMİHAL BİRİNCİ CİLT ORUÇ VE ZEKAT BÖLÜMÜ ( 379 VE 510.SAYFALAR ARASI) ADI:...SOYADI KİTAPÇIK TÜRÜ A OSMANİYE KUR AN KURSU Tarih: 18 HAZİRAN 2014 Saat: 15:00 YANLIŞ CEVAP.DOĞRU CEVAP BOŞ PUAN: Bu kitapçık 50 sorudan oluşmaktadır.her soru iki puandır.başarılar

2 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.nefis iştah ve şehvetini ölçüsüzce tatmin etmek ister b.bütün emir ve yasakların hikmetini bilmek mümkündür c.oruç hicretten birbuçuk sene sonra şaban ayının onuncu günü farz kılınmıştır. d.oruç riyanın en az olduğu bir ibadet olduğu için sevabı en fazla olan iabadettir. 2.Aşağıdakilerden hangisi farz oruçlardan değildir? a.zıhar orucu b.keffaret orucu c.ramazan orucu d.bozulan nafile orucun kazası 3.Her ayın Günlerinde oruç tutmaya ne denilir? a.savmı davud b.savmı visal c.eyyam-ı bid d.eyyam-ı nahr 4.Dünyanın yuvarlak olmasından dolayı hilalin bir yerde görülürken başka yerde görülmemesine ne denir? a.ihtilafı gamer b.ihtilafı metali c.ihtilafı savm d.ihtilafı ruyet 5. Hilali görünce oruç tutun hadisinden anlaşılması gereken nedir? a.baş gözüyle görünce tutun b.ruyet anlamak ve bilmek anlamına gelir c.çıplak gözle görünce oruç tutun d.ruyet kelimesi gözle görmek anlamına gelir. 6.Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili Kuranda zikredilen mazeretlerden biri değildir? a.hastalık b.yolculuk c.gebelik d.oruca güç yetirememek 7.Gün batımından ertesi gün kuşluk vaktine kadar niyeti yapılmayan oruç hangisidir? a.ramazan ıorucu b.mutlak adak orucu c.muayyen adak orucu d.nafile oruçlar 8.Aşağıdakilerden hangisi en geç imsak vaktine kadar niyet edilmesi gereken,zimmette subut olan oruçlardan değildir? a.mutlak adak orucu b.ramazan orucunun kazası c.bozulmuş nafile orucun kazası d.kefaret oruçları 9.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a.güneş batmadan önce ertesi günün orucuna niyet edilemez b.niyet edildikten sonra ikinci fecre kadar yeme, içme, cima oruca zarar verir c.ramazan ayında hangi oruca niyet edilirse edilsin ramazan orucu yerine geçer d.güneş battıktan sonra niyet eden kimse ikinci fecre kadar niyetini geri alabilir. 10.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.itikaf kifai sünnettir b.nafile itikaflar dışarı çıkmnakla bozulmaz c.itikafın asgari süresi üç gündür d.itikaf tefekkür amaçlı ibadettir. 11.Ramazan orucunu bilerek yemek ve içmek kefaret gerektirir görüşü hangi delile dayanır? a.kuran b.kıyas c.sünnet d.istihsan 12.Sadece cimadan dolayı kefaret gerekir görüşü hangi mezhebe d.zahiri 13.Unutarak bir şey yemek orucu bozar görüşü hangi mezhebe d.zahiri 14. Ramazanda kazaya kalan oruçların gelecek ramazan kadar kaza edilmesi gerekir görüşü hangi mezhebe d.zahiri 15.Ramazan orucunu bozmanın kefareti nde sıra yoktur.istediği kefareti kişi ödeyebilir, görüşü hangi mezhebe d.zahiri 16.Aşağıdakilerden hangisi ramazan oruç bozma kefaretlerinden doğru bir sıralamadır? a.iki ay oruç-köle azadı-altmış fakiri doyurma b.köle azadı-ikiay oruç-altmış fakir doyurma c.köle azadı-almış fakiri doyurma-ikiay oruç d.ikiay oruç-alltmış fakiri doyurma köle azadı 17.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.zekat tpolumsal denge ve barışı sağlar b.namaz kişiyi, zekat toplumu temizler c.zekat hicretin 3.yılında farz kılınmıştır d.zekat otuz ayette namazla beraber zikredilmiştir.

3 18.Aşağıdakilerden hangisi zekatın ruknüdür? a.zenginlik b.nisab c.temlik 19.Akıllı ve baliğ olmayan zengin küçük çoçukların mallarından zekat alınmaz görüşü habgi mezhebe 20.Aşağıdakilerden hangisi malda aranan şartlardan değildir? a.tam mülkiyet b.nema d.tabii ihtiyaçtan olma 21.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.malı yanında olmayan yolcu zekatla mükellef değidir b.satın alınıpda teslim alınmamış mallar zekata tabidir. c.borçlu borcuna karşılık olan malından dolayı zekat mükellefi olmaz d.elde bulunmayan ve ele geçeceği umulmayan malda zekat yoktur. 22.Aşağıdakilerden hangisi nami mallrdan değildir? a.ticret malları b.hayvanlar c.oturulan evler d.toprak ürünleri 23.Aşağıdak,lerden hangisinde havelanul-hal aranmaz? a.para b.ticaret malı c.toprak ürünleri d.hayvanlar 24.Malın hem sene başında ve hemde sene sonunda nisab miktarına ulaşmış olması şarttır görüşü hangi mezhebe 25.nisabın bütün sene boyunca olması gerekir görüşü hangi mezheb 26.Aşağıdakilerden hangisi emvalu zahire den değildir? a.ticret malları b.toprak ürünleri c.hayvanlar d.madenler 27.Borç hiçbir malda zekata engel olmaz görüşü hangi mezhebe 28.Çoçuk ve akıl hastalarının mal varlıklarından vbeli ve vasileri zekat ödemekle mükelleftir görüşü hangi mezhebe 29.Fakirin hakkını koruma ve hak edene zekatı verme amacı taşıyan terim hangisidir? a.niyet b.temlik 30.Bilinçli ve şuurlu olma halinin olması için zekat verirken neyin olması gerekir? a.niyet b.temlik 31.Altından ve gümüşten yapılmış süs eşyaları zekata tabidir görüşü hangi mezhebe 32.Aşağıdakilerden hangisinde nisab şartı aranmaz? a.para b.ticaret malları c.toprak ürünleri d.altın ve gümüş 33.Balın zekatı yoktur görüşü hangi mezhebe a.henefi c.maliki d.zahiri 34.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.hanbeli mezhebine göre yerden çıkan tüm madenler zekata tabidir b.şafiye göre sadece alştın ve gümüş madenleri zekata tabidir c.hanefi mezhebinde madenlerde nisab aranır d.maliki, Hanbeli ve Şafi mezhebine göre madenlerin nisab miktarına ulaşması gerekir. 35.Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne denir? a.ma lufe b.saime c.amile d.dabbe

4 36.Ayrım yapmaksızın tüm hayvanlar zekata tabidir görüşü kime 37.Vaktinden önce zekatın verilmesi caiz değildir görüşü hangi mezhebe 38.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.hanefilere göre nisab miktarına ulaşmış çalınan malda zekat düşer b.maliki mezhebine göre zekat devlete ödenir c.hanefilere göre zekat sadece nalın kendi cinsinden verilir d.hanbelilere göre zekat doğrudan hak sahiplerine ulaştırılır 39.Peygamberimiz Yemene zekat memuru olarak kimi göndermiştir? a.muaz b cebel b.muaz b amr c.muaz b. Süheyl d.muaz b.cendel 40.Müslümanın başkalarından yardım dilenmesi için konulmuş zenginlik ölçüsü hangisidir? a.nisabı gına b.nisabı istiğna ı kifaye d.nisabı fıtır 41.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.araştırmadan zekata ehil olmayana verilen zekat geçerli değildir. b.araştırmayı yapar fakir zannettiği kimse zengin çıkarsa tarafeyne göre zekat vermesi gerekmez c.malikilerer göre araştırmayı yapar fakir zannettiği kimse zengin çıkarsa tarafeyne göre zekat vermesi gerekir d.zekat borcu ehline ödenmese bile şafilere göre zekat borcu düşer 42.Aşağıdakilerden hangsi bilgidir? a.hanefilere göre vaciptir b.şafilere göre sünnettir c.malikilere göre farzdır d.hanbelilere göre farzdır 43.Fıtır sadaksının vucup sebebi nedir? a.nema b.sağ olma d.havaleyn fıtır sadakası ile ilgili yanlış bir 44.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a.hanefiler dışındaki üç mezhebe göre fıtırda nisab aranmaz b.fıtır sadakasında Hanefilere göre malda nema ve havaleyn aranmaz c.hanefilere göre bayramın birinci günü fecrin doğuşu ile vacip olur d.hanefilere göre küçüğün ve akıl hastasının malından fıtır sadakası verilmez 45.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.fıtır sadakası Hanefilere göre ramazan ayının girmesiyle ödenebilir b.maliki mezhebine göre bayramdan bir veya iki gün önce ödenir. c.maliki ve şafi ve Hanbeli mezhebine göre fıtır ramazanın son günü güneşin batmasıyla vacip olur lerde fetvaya esas olan zimmiye fıtır sadakası verilir. من رمضا ن من يوم ا أف ط ر م ن غير ر خصة ولا م ر لم ي قض عن ه صوم الد ه ر ك ل ه وإن صام ه : ض 46.Hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? a.özürsüz ramazan orucunu terk etmek günahtır b.bir ramazan orucu ömür boyu tutulan oruca denktir. c.ramazanda bir gün oruç tutmamak günahtır. d.hastalık oruç tutmamak için mazarettir م ن ل م ي دع ق و ل الز ور والعم ل ب ه فل ي س لل ه ح اجة في أ ن ي د ع ط عام ه وش ر ابه 47..Hadisten çıkan en kapsamlı sonuç hangisidir? a.oruç nefis terbiyesidir b.oruç iradeyi güçlendirir. c..yalan söz oruca zarar verir. d.yalan söz söylemeyi terk etmeyen kimsenin orucuna Allahın ihtiyacı yoktur 48. Hanefilere göre aşağıdaki oruç çeşitlerinin hangisinde niyeti akşamla fecr-i sadık arası yapmak zorunludur? a. Muayyen nezir orucu b. Kaza orucu c. Ramazan orucu d.nafile oruç 49. Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilebilir? a. Dede b. Baba c. Torun d. Kardeş 50. Oruçlu iken kan verme konusunda aşağıda.verilen bilgilerden hangisi doğrudur? a.orucu bozar, hem kaza hem de kefaret gerektirir. b.orucu bozar, kefaret gerektirir. c.orucu bozar, kaza gerektirir. d.orucu bozmaz..

5 1 B 26 A 2 D 27 C 3 C 28 C 4 B 29 B 5 B 30 A 6 C 31 D 7 B 32 C 8 A 33 C 9 B 34 C 10 C 35 B 11 B 36 A 12 C 37 A 13 A 38 C 14 C 39 A 15 A 40 B 16 B 41 D 17 C 42 B 18 C 43 B 19 D 44 D 20 D 45 D 21 A 46 B 22 C 47 D 23 C 48 B 24 D 49 D 25 C 50 D

KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir

KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir mi?... 2 3) Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

ZEKÂT. 9/103) buyrulmaktadır.

ZEKÂT. 9/103) buyrulmaktadır. ZEKÂT 1. Zekât nedir? Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi

Detaylı

ZEKÂT. 9/103) buyrulmaktadır.

ZEKÂT. 9/103) buyrulmaktadır. ZEKÂT a) Zekât nedir? Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk KURBAN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR... 4 KURBANIN MAHİYETİ ve HÜKMÜ... 4 1. Kurbanın hükmü nedir?... 4 2. Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 5 3. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?... 6 4. Kurban

Detaylı

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI 1. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci

Detaylı

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR...13 34) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilir?...13 35) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez?...13 36) Sivil toplum

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR...13 34) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilir?...13 35) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez?...13 36) Sivil toplum İçindekiler ZEKAT... 2 1) Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir?... 3 2) Buluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından zekât vermek gerekir mi?... 3 3) Babası ile birlikte oturan

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kitapçıkta yer alan soru ve cevaplar Diyanet

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

I-ZEKATIN TANIMI, DİNDEKİ YERİ, ÖNEMİ VE ŞARTLARI

I-ZEKATIN TANIMI, DİNDEKİ YERİ, ÖNEMİ VE ŞARTLARI ZEKAT HÜKÜMLERİ Doç. Dr. Nihat DALGIN ÖZET Zekat, İslam dininin temel esaslarından olup, zengin müslümanlar için farz bir ibadet olması yanında, İslam toplumunu kuşatan, kapsamlı bir yardımlaşma kurumudur.

Detaylı

Written by Administrator Monday, 10 November 2014 11:37 - Last Updated Monday, 10 November 2014 11:49

Written by Administrator Monday, 10 November 2014 11:37 - Last Updated Monday, 10 November 2014 11:49 ORUÇLA İLGİLİ, DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR 1. Yanlış Söz: Diyorlar ki: Bir kimsenin, akşam vakti girdikten ve ertesi günün orucu için niyet ettikten sonra bir şey yemesi veya içmesi câiz değildir. Doğrusu:

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 1. Kur ân dan Delili 2. Sünnet ten Delili 3. İcmâdan Delili Kurbanın Tarihçesi Kurban Kesmenin Fazileti Kurban Niçin

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ZEKÂT BÖLÜMÜ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ZEKÂT BÖLÜMÜ Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ZEKÂT BÖLÜMÜ Ziyad b. Abdurrahman 1 Ebu Süleyman ve Muhammed b. el-hasen yoluyla Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed in şöyle dediğini haber verdi: Dört 2 otlak devesinde

Detaylı

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI T.C. SİVAS VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI A TC Kimlik No :................................... Adı Soyadı :................................... Görev Yeri :...................................

Detaylı

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ ŞEMS-İ TEBRİZİ CAMİİ KARATAY/KONYA Tel: 0 332 350 05 08 www.karataymuftulugu.gov.tr karataymuf@diyanet.gov.tr Kendileri ile huzur bulasınız

Detaylı

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET SORULARI 1. "Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever"

Detaylı

Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ. Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi

Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ. Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan Hoş geldin Kur an ayı. Hoş geldin mağfiret ayı. Hoş geldin bereket ayı.

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r www.diyanet.gov.tr Diyanet leri Ba kanl nın hediyesidir. s ı k ç a s o r u l a n l a r 1. Baskı, Ankara 2010 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 812 Broşür : 46 Bu eser, Din

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ DİYANET İŞLERİ AŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK MESLEKİ İLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI 7. GRUP:

Detaylı

8-9 ARALIK 2007 İSTANBUL BİLDİRİLER BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI & DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

8-9 ARALIK 2007 İSTANBUL BİLDİRİLER BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI & DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 8-9 ARALIK 2007 İSTANBUL BİLDİRİLER BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI & DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI KURBAN SEMPOZYUMU 8-9 ARALIK 2007 İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI

Detaylı

FIKIH USÛLÜNE GİRİŞ. İbn Useymîn. Türkçesi. M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI

FIKIH USÛLÜNE GİRİŞ. İbn Useymîn. Türkçesi. M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI FIKIH USÛLÜNE GİRİŞ İbn Useymîn Türkçesi M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522 49 98 guraba@hotmail.com İçindekiler

Detaylı

ULUSLARARASI KURBAN SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI KURBAN SEMPOZYUMU ULUSLARARASI KURBAN SEMPOZYUMU 8-9 ARALIK 2007 İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI HALİÇ SALONU HARBİYE / İSTANBUL BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI KURBAN

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât Sekizinci Bölüm Zekât I. LKELER ve AMAÇLAR nsan n var olup ya ayabilmesi için toplumsal hayat n gereklili i öteden beri " nsan, tabiat itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bak mdan tek tek ki

Detaylı

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 811 Broşür : 45 Bu eser, Din þleri Yüksek Kurulu taraf ndan haz rlanm þt r. 1. Baskı, Ankara 2010 Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı: 30.06.2010/66 Tashih Mustafa KAYA Grafik

Detaylı