ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz Teknoloji Müh. Y. Lisans İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Ens Doktora İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Ens Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2003 Doçentlik Tarihi : 2008 Profesörlük Tarihi : - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri İbrahim Sarper KARAKADILAR, Lojistik Müşteri Hizmetleri Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Bayi ve Yetkili Servislerinde Bir Uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Güray Muhammed GÜLPINAR, Perakende Zincir Mağazaların Tedarik Yönetimini Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İlay ACIR, Dağıtım Kanallarında Müşterilerin Güvenini Etkileyen Faktörler, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Salih Börteçine AVCI, Kargo Firmalarında Lojistik Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Benchmarking Uygulaması, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sevgi ORUÇ, Dünyadaki Müşteri Memnuniyet Endeksleri Bağlamında Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksinin Yeniden İncelenmesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Fatih DEMİR, Yalın Üretimde Toplam Verimli Bakım (TPM) ve Bir Dakikada Kalıp Değiştirme (SMED) Uygulamaları, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Murat VEYİSOĞLU, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Toplum Gönüllüleri Faaliyetlerinde Yer Alan Katilimcilarin Beklenti Ve Algilarina Yönelik Bir Araştirma, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009 Emre Erdoğan, Demiryolu taşımacılığı seçimini etkileyen kriterlerin analitik hiyerarşi proses yöntemiyle belirlenmesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010 Tenzile Sarı, Üretim maliyet iyileştirme takımların verimlilik performansının veri zayıflama analizi ile ölçülmesi ve bir uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011 Ayhan Kara, Teknolojiye hazırlılık indeksi ve nanoteknoloji açısından değerlendirilmesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011 Bilgehan Pınar, İş Tasarim Tekniklerinin Çalişan Performansı Üzerine Etkisi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,

2 Nevzat Korkankorkmaz, Yalin Ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimine Ilişkin Bir Araştirma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012 Kemal Erdinç, Tasarim Sürecinde Birlikte Değer Yaratma Ve Gemi Inşa Sektöründe Bir Uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezleri Tuba Sert, Etik Olmayan Davranışların Tedarik Zinciri İlişkilerine Etkisi: Eczacılık Sektöründe Bir Uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012 Sevgi Ekşi, Kültürel Eğilimler Ve Bireysel Hassasiyetler Açısından Tüketim Karşıtlığının İncelenmesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012 Salih Börteçine Avcı, Üçüncü Taraf Lojistik Firmalarında Hesap Verebilirlik, Etik Davranış, Şeffaflık Ve Güvenin İncelenmesi: Gıda Sektöründe Bir Uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Doktora Tezi, Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Kaynak, Ramazan and Sert, Tuba (2012) The Impact of Service Supplier s Unethical Behavior to Buyer s Satisfaction: An Empirical Study, Journal of Business Ethics, Online First, 11 January 2012 (Social Sciences Citation Index'te - SSCI). Necdet Bilgin, Ramazan Kaynak, (2009) Tarımsal kooperatif - bayi ilişkileri ve lojistik yeteneğin ara değişken olarak bayi performansına etkisi, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 276, (Social Sciences Citation Index'te - SSCI) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Kaynak, R., Maden, M.O. (2012) İnovasyonda Sınırların Genişlemesi: Açık İnovasyon, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1), Sulu, S., Ceylan, A., Kaynak, R., (2010) Work Alienation as a Mediator of the Relationship between Organizational Injustice and Organizational Commitment: Implications for Healthcare Professionals, International Journal of Business and Management, Vol 5, No: 8, pp Kaynak, Ramazan, Sarıoğlu, Cüneyd I., Acır, İlay (2011) Dağitim Kanallarinda Ilişkinin Kalitesi Ve Sürekliliğini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştirma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.16, S.3, s Kaynak R., Bilgin N., (2008) Tarımsal Kooperatiflerin Rekabet Stratejileri Üzerinde Girişimci Firma Kültürü ve Pazar Odaklılık Değişkenlerinin Etkisi, İktisat İşletme ve Finans, Cilt 23, Sayı 263: Kaynak, R., Bülbül, M., (2008) 360-Derece Geri Bildirim Sisteminde Performans Değerlendirme Farklılıkları, SDÜ İİBF Dergisi, C.13, S.1 s Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler B1. Kaynak, R., Okudan, G.E. and Güner, M., Application of Sensitivity Analysis in Shipyard Investment Projects, Marine Technology IV, WIT Press, 2001, pp

3 B2. Kaynak, R., Tedarikçilerle Lojistik İlişkilerde Güvenin Önemi Proje İmalat Sektöründe Deneysel Bir Araştırma, Uluslararası Lojistik Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-1 Temmuz B3. Kaynak, R., Alpkan, L., Erdil, O., Ergün, E., Effects of Manufacturing Capabilities of the Supplier Firms on the Buyer-Supplier Relationships, GBATA International Conference, Budapeşte, Macaristan, July 8-12, 2003 B4. Ergün, E., Eren, E., Alpkan, L., Yılmaz, C., Kaynak, R., Moderating Effects of Market Dynamism on the Relationship Between Basic Cultural Assumptions and Firm Performance, GBATA International Conference, Budapeşte, Macaristan, July 8-12, B5. Kaynak, R., Bozkurt, O., Bayilerin Tedarikçileri ile Ticari İlişkilerini Sürdürme Niyetini Etkileyen Faktörler ve Bir Alan Araştırması, Dünyada Yeni İnkişaf Meyilleri İstikametinde Türk Dünyası, Azerbaycan ve Türkiye Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan, May B6. Kaynak, R., Beşirov, İ., Satıcıların Müşterilerine Sunduğu Hizmet Kalitesinin Satınalma Davranışına Etkisi, Dünyada Yeni İnkişaf Meyilleri İstikametinde Türk Dünyası, Azerbaycan ve Türkiye Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan, May B7. Aytekin M., Kaynak, R., Seyrek, İ.H., Factors Affecting Supplier Selection In Textile Industry, 2. Uluslararası Lojistik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2-3 Aralık B8. Eren, E., Kaynak, R., Ergün, E., Erol, Y., Effects of Manufacturing Capabilities on Innovative and Financial Performance A Study of Manufacturing Firms In Middle Black Sea Region of Turkey, International Strategic Management Conference, Çanakkale, June 23-25, 2005,. B9. Demirci, M.K., Kaynak, R., Taşkın, E., The Main Problems of Small and Medium-Sized Enterprises In The Vicinity of Kütahya and Its Effects to Business Performance, International Conference on the Changes and Conversions in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey in EU Negotiations, Kütahya, March B10. Kaynak R., Erdoğan E., Özdemir O., Performance Benefits of Liner Agencies: Logistical Integration Perspective, 5th International Logistics and Supply Chain Congress 2007, November, Istanbul. B11. Karakadılar İ.S., Kaynak R., Research on Logistics Performance, Product Quality, And Effects of Price Policy on Customer Expectations and Customer Satisfaction, 5th International Logistics and Supply Chain Congress 2007, November, Istanbul. B12. Ramazan Kaynak ve Tuba Kısaoğlu (2008) TQM Success, Implementation Problems and Their Effects on Organizational Performance in Health Care Organizations, YIRCOBS 08 Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, June. B13. Ramazan KAYNAK, Murat ULUTAS, (2008) A Model Proposal Underlying The Role of Communication at SCM Success, The 6th International Symposium On Intelligent & Manufacturing Systems, Sakarya University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Sakarya, October

4 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D1. Erdil, O., Kaynak, R., Aytekin, M., Çevresel Belirsizliğin Düşük ve Yüksek Olduğu Ortamlarda Tedarikçi Performansının Satınalma Performansına Etkisi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt V, No.1, (Ocak 2002) D2. Kaynak, R., Bilgin, N., Alıcı Firmalar ile Tarımsal Kooperatifler Arasındaki İlişkilerin Alıcının İlişkiyi Sürdürme Niyeti ve Firma Performansına Etkisi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007,Cilt 42, Sayı 4, D3. Kaynak R., Bilgin N., (2008) Sosyal Sermaye Faktörlerinin İş Başarısına Etkisi: Üniversite Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Çalışma, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2008 Cilt: 32 No: D4. Kaynak, R., Bozkurt, O. (2009) Üretici Bayi İlişkileri: Beyaz Eşya Sektöründe Bayilerin İlişkiyi Sürdürme Niyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 23, No:1, D5. Kitapçı, Hakan; Kaynak, Ramazan; Eker, Adnan (2012) Toplam Kalite Yönetimi Faktörlerinin İş Motivasyonuna Etkisi, 11. Ulusal işletmecilik kongresi, Mayıs, Konya D6. Ramazan Kaynak (2012) Hizmet Kalitesi Hasta Memnuniyeti İlişkisinde Hasta Bağımlılığının Rolü, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim, Burhaniye, Balıkesir. D7. Ramazan Kaynak, Hakan Kitapçı, Volkan Peker (2012) Depolama Faaliyetinde Tedarikçilerle Değer Yaratma ve Beyaz Alan Fırsatlarının Değerlendirilmesi, 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi, Eylül İzmir Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler E1. Aytekin, M., Sezen, B., Kaynak, R., İmalat Stratejisinin İşletme Performansına Etkisi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi nde Bir Araştırma, III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Nisan ÜAS 03 Bildiriler Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Basımevi, s , İstanbul, E2. Kaynak, R., Aytekin, M., Makina Halı Sektöründe Satınalma Davranışına Etki Eden Tedarikçi Performans Kriterleri V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım E3. Kaynak, R., Bilgin, N., Girişimcilik Kültürü, Yeni Ürün Geliştirme Yeteneği ve Küreselleşmenin Tarımsal Kooperatiflerin İşletme Stratejileri Üzerine Etkileri, XIV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2006, Erzurum. E4. Bilgin, N., Kaynak, R., İşleyen, A., Küçük ve Orta Ölçekte İşletme Olarak Tarımsal Kooperatifler ve Avrupa Birliği, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 31 Mayıs 02 Haziran 2007, Kırıkkale. E5. Kaynak R., Oruç S., Aytekin M. Türkiye de Çevreye Duyarlı Üretim Araştırmaları Üzerine Bir Literatür İncelemesi ve Yapılabilecek Çalışmalar, 7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Kasım 2007, Ankara. 4

5 E6. Ramazan KAYNAK ve Tuba KISAOĞLU (2008) Hastanelerde Tedarik Zinciri Maliyetlerine İlişkin Yönetim Stratejileri, VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Mayıs, Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Çorum. E7. Ramazan KAYNAK, Salih AVCI, (2008) Lojistik Hizmetlerin Etkinliğinin Ölçülmesine Yönelik Kargo Sektöründe Bir Benchmarking Uygulamasıması, VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Ekim. E8. Necdet BİLGİN, Ramazan KAYNAK, Halil DEMİRER, Aykut İŞLEYEN, (2008), Küreselleşmenin Tarımsal Kooperatiflerin Finansal Performansı Üzerine Etkileri, VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Mayıs, Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Çorum. E9. Necdet BİLGİN, Ramazan KAYNAK, Halil DEMİRER, Selami ÖZCAN, Aykut İŞLEYEN, (2009), Kooperatif- Bayi İlişkisinde Güven ve İlişkinin Sürekliliği: Marmara Birlik ve Gül Birlik Bayilerinde Bir Uygulama, VIII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 7-9 Mayıs, Manisa, Books and Chapters 1. Ceylan, A., Kaynak, R., Bildiren, M., Orta Kademe Yöneticilerin Güçlendirilme Algılarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Editör Prof.Dr. Cudi Tuncer Gürsoy, Lebib Yalkın Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Kaynak, R., Kitapçı, H. (2011) Sağlık Hizmetlerinde Kapasite, Üretim ve Süreç Yönetimi, (Ed.: Metin Ateş), Sağlık İşletmeciliği, Beta Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul 3. Sert, G., Kaynak, R., Sert, T. (2011) Sağlık Kurumlarında Etik, (Ed. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu), Sağlık Yönetimi, Beşir Kitabevi, İstanbul 9. Projeler TÜBİTAK GYTE Araştırma Projesi İBB, Proje İstanbulum Tekstil Sektöründe Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Proje Kodu: SSB- 104K064, Dönem: Proje Üreticisi Firmalar Açısından Tedarikçi Seçme ve Değerlendirmede Tedarikçinin Lojistik, Ürün ve Firma Performansının Önemi, İstanbul da Düzenli Turistik Ring Seferleri İşletmeciliğine Yönelik Bir Fizibilite Çalışması: Barcelona Örneği nin İstanbul a Uyarlanması Araştırmacı (Tamamlandı) Araştırmacı (Tamamlandı) Yürütücü, (Tamamlandı) 10. İdari Görevler Genel Eğitim Müdürü, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Bakü, Azerbaycan, Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Gemi Mühendisleri Odası, Üye no:

6 12. Ödüller Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından düzenlenen Dünyada Yeni İnkişaf Meyilleri İstikametinde Türk Dünyası, Azerbaycan ve Türkiye Sempozyumu düzenleme kurulundaki çalışmalarım nedeniyle verilen teşekkür belgesi, Bakü, Azerbaycan, Mayıs Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama İşletmelerde Proje Yönetimi (YL) Güz Lojistikte Güncel Konular (D) 3 0 Dağıtım Kanalları Yönetimi (II.Ö.-YL) 3 0 İnsan Kaynakları Yönetimi (B) 3 0 Lojistik yönetimi (YL) 3 0 İlkbahar Lojistik yönetimi (L) 3 0 Üretimde Vaka Analizleri (D) 3 0 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 İşletmelerde Proje Yönetimi (YL) 3 0 Lojistikte Güncel Konular (D) Güz İşletmelerde Proje Yönetimi (II.Ö.-YL) 3 0 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 Sağlıkta Toplam Kalite (B) 3 0 İnsan Kaynakları Yönetimi (B) 3 0 İlkbahar Lojistik yönetimi (YL; II.Ö.-YL)) 3 0 Lojistik yönetimi (L) 3 0 Üretimde Vaka Analizleri (D) 3 0 Sağlıkta Toplam Kalite (B) 3 0 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (B) 3 0 D: Doktora, L: Lisans, YL: Yüksek Lisans; (II.Ö.-YL): II.Ö. Yüksek Lisans; B: Beykent 6

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012)

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) 1. Adı Soyadı: LÜTFİHAK ALPKAN 2. Doğum Tarihi: 22 NİSAN 1969 3. Unvanı: PROFESÖR 4. İletişim Bilgileri: 0542 412 04 79; alpkan@gyte.edu.tr 5. Ev Adresi: Rasathane

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail EROL 2. Doğum Tarihi: 24.05.1968 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans MBA Old Dominion

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Unvanı : A. ZAFER ACAR : DOÇ. DR. Doğum Tarihi : 30 AĞUSTOS 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Kara Harp Okulu 1987 Y. Lisans

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980. Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980. Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra BİRGÜN 2. Doğum Tarihi: 10.9.1958 3. Ünvanı: PROF.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980 Y. Lisans İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı