Takdim Savm, bir maide-i rahmettir. Savm, sabırdır, onun ecri ise Kuran ın ifadesiyle nihayetsizdir. Zira Cenab-ı Hakk ın nusreti, inayeti ve dualara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Takdim Savm, bir maide-i rahmettir. Savm, sabırdır, onun ecri ise Kuran ın ifadesiyle nihayetsizdir. Zira Cenab-ı Hakk ın nusreti, inayeti ve dualara"

Transkript

1 Takdim Savm, bir maide-i rahmettir. Savm, sabırdır, onun ecri ise Kuran ın ifadesiyle nihayetsizdir. Zira Cenab-ı Hakk ın nusreti, inayeti ve dualara icabeti sabırlı olanlaradır. Savm, namaz, zekât ve hac ibadeti gibi, zahiri değil, batınî bir sırdır. Orucun diğer salih amellerden farkı, Allah a nispeti itibariyle çok hastır. Bunun içindir ki, bir hadis-i kudside; Bütün müminlerin amelleri kendileri içindir. Yalnız oruç müstesnadır ve onun ecri bana aittir. Nur ve feyiz saçan ramazan hilali ufukta tulu edince, envar-ı ilahiyenin nuru ve feyzi her haneye tecelli eder. Müminlerin kalbinde lahûti bir cezbe uyanır. İslam âlemi feyiz ve berekete gark olur. Bu nihayetsiz feyiz ve nurlardan hakkıyla hissedar olan müminlerin gündüzleri adeta birer bayram sabahı, geceleri ise leyle-i sürur olur. Bu ayda yapılan ibadet ve taatler, onları manevi kirlerden temizler, necatlarına vesile olur. Münevver fikirler daha da nurlanır. Allah ın rızasına mazhar olmak için gayret eden müminler hayır ve hasenatta birbiriyle yarışırlar ve her tarafta adeta bir bayram havası meydana gelir. Ramazan, nur-efşan bir aydır. Feyzinin serpildiği her haneyi namütenahi envara gark eder. Oruç şehveti kırar, nefsi dizginler ve mağlûp eder. İnsanı hayvanî hallerden uzak tutar, serkeşlikten meneder. Süflî arzuların pespayeliğini gösterir. Hayatın lezzetini tattırır, kalbin,

2 Allah a incizabını arttırır ve ona meleki bir zevk-ü sefa bahşeyler. Oruçlu kimse, aczini bilir, fakrını derk eder, zaafını anlar, her şeyi dilediği gibi yapmada serbest olamayacağı hakikatini kavrar. Kendini her işi yapmada hür ve müstakil zanneden, her şeyi kendi mülkü sanıp istediği gibi tasarruf edebileceği vehmine kapılan mağrur bir nefsin gururu, ancak oruçla kırılır, gafleti ancak açlıkla dağıtılır. Böylece insan aczini, fakrını, zaafını anlar; mal sahibi olmadığını bilir. Bu sayede nefsini dize getirir, Allah a teslim olur, tevekkül eder, O nun hıfzına sığınır, huzur bulur. Ramazanda cami ve mescitler, milyonlarca müminlerin cilvegahı olarak onları mesrur eder. Minarelerden yükselen lâhuti sadalar, Emr-i Bülentsin ey ezan-i Muhammedî! hakikatini müminlerin kalplerine sürur ile doldururlar. İlahi feyizlerin sağnak sağnak yağıp tecelli ettiği o seher vaktinde, azamet-i subhaniyenin ve kudret-i ilahiyenin tecellilerini temaşa eden hakiki neşe erbabı için, ondan daha büyük bir lezzet ve mazhariyet tasavvur edilemez. Aşk-ı hakikiye gark olan bir mümin, o vakitte abdest alıp ubudiyetini ilan etmekle ebedi bir saadete kavuşur ve o vaktin letafetini zevk eder. Oruç tutan müminde fazilet hisleri ve onu hakiki mabud olan Allah a bağlayan kulluk unsurları inkişafa başlar. İşte, orucun, ruh ve gönüller üzerindeki temizleyici tesiri budur. Oruçlu bir kimse, hakkı hak, batılı batıl

3 görmeğe başlar. Hayrı, şerri tefrik eder. Mukaddes lâtifelerin yolları oruçla açılır ve temizlenir. Ramazan ve oruç millet olarak benliğimize, ruhumuza ve şuurumuza silinmez bir mühür gibi nakşolunmuştur. Gecesiyle gündüzüyle, minarelerdeki mahyalar ve oralardan asumana yükselen ezan sesleriyle, camisi ve coşkun cemaatiyle, gürül gürül Kur an tilavetleriyle, nasihlerin nasihatleriyle, sofraların zengin bereketiyle, çocukların benzersiz sevinçleriyle Ramazan adeta her günü bir bayram sevincine çevirmekte ve yıldan yıla gelişen, kökleşen bir milli kültür halinde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmektedir. İhlâslı her Müslüman, iftar vaktinde kalplere dökülen manevi feyzi az çok duyar, kalbinde yüksek bir inşirah hisseder. Bütün varlığıyla dergâh-ı İlâhiyeye yönelir. Nura ve feyze müstağrak olur Evet, iftar vakti, gönüllerde, ruhlarda bir cezbe-i lahuti uyandırır. İftar sofrasının etrafında toplanan herkes şendir, mesrurdur. Nur-u imanla parlayan çehrelere beşaşet ve saadet sanki semadan aksetmiştir. İftar anındaki bu şevk ve sürurun tarifi imkânsızdır. Cennet asa bir saadet içinde, günün en bereketli anı iftarla noktalanır. Ramazan ayının feyiz ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak, hakkıyla ifa edenlerden eylesin. Âmin. Mehmet KIRKINCI

4 O NUNLA (S.A.V) RAMAZAN Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız. (Bakara Suresi, 2/183) Kim, faziletine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Îmân, 28, Savm, 6; Müslim, Sıyâm, 203) Aziz ve celîl olan Allah "İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim" buyurmuştur. (Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163. O (S.A.V.) nunla Ramazan isimli kitapçığımız, bu ramazanı Efendimiz gibi geçirebilme ümidinin bir mahsulüdür. Efendimiz(S.A.V.) oruç ibadetini nasıl yapmamız gerektiğini anlatırken Oruçlunun ağzından kesinlikle kötü söz çıkmamalı, kimseyle kavga etmemeli, yalan söylemekten boş ve manasız konuşmaktan kaçınmalıdır. Eğer biri ona hakaret etmeye kalkarsa, 'Ben oruçluyum' deyip geçmelidir. Hem oruç tutup, hem yalan söyleyenin, yemeyi içmeyi bırakmasına Allah Teâlâ hiç değer vermeyecektir diye buyurmuştur.

5 Bizler O nun (S.A.V arkadaşları olan Sahabe efendilerimize ev sahipliği yapan mübarek şehrimizde; içinde bulunduğumuz Ramazan ayını, daha şuurlu, daha semeredar ve daha bereketli değerlendirmek için gayret edeceğiz. O nunla (S.A.V) Ramazan Kitapçığımızın da, şehrimizde orucu daha iyi tanımaya, Ramazan ayını daha feyizli bir şekilde ihya etmeye ve Kur an, Mağfiret, Rahmet ve İbadet ayı olan bu mübarek ayın bereketinden istifade etmeye vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz. ORUÇ CENNETİN ANAHTARIDIR Allah Teâlâ, kendi rızâsı için oruç tutanı, Cehennem ateşinden yetmiş yıl uzaklaştıracağını vadediyor. Efendimiz; Cennetin sekiz kapısı vardır. Bu sekiz kapıdan birinin adı Reyyân'dır. O kapıdan sadece oruç tutanlar girecektir. Mahşer yerinde bir ara 'Oruç tutanlar nerede?' diye seslenilecek. Oruç tutanlar yerlerinden doğrulacak. Onlar Cennete girince bu kapı kapanacak; artık oradan kimse girmeyecek. Reyyân kapısından girenler bir daha susuzluk çekmeyecek, diye oruç tutanların akıbetini anlatmıştır. Ramazan ayının daha ilk gecesinde Cennetin bütün kapıları ardına kadar açılır; Cehennemin kapıları birer birer kapanır; azgın şeytanlar bağlanıp tesirsiz hâle getirilir. Oruç tutan kimse, büyük günahlardan sakınırsa, iki Ramazan arasında yaptığı günahları affedilir.

6 ORUÇ İHLÂSIN KENDİSİDİR Oruç tutan müminin ibadetine riya giremez. Çünkü, Namaz kılan, zekât veren ve haccedeni herkes görür. Fakat bir kimsenin oruç tuttuğunu sadece Allah bilir. Oruca riya ve gösteriş bulaşmadığı için, oruç tutan kimsenin Allah katında farklı bir yeri vardır. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre, Allah Teâlâ bu özel durumu şöyle açıklamıştır: Oruç tutan kimse; yemesini, içmesini ve her türlü bedenî zevkini sadece Benim rızâmı kazanmak için bırakır; bu sebeple onun mükâfatını bizzat Ben vereceğim. ORUÇ NEFİSLERİ TERBİYE EDER Peygamber Efendimiz anlatıyor; Cenâb-ı Hak nefse demiş ki: "Ben neyim, sen nesin?" Nefis demiş: "Ben benim, Sen sensin." Azap vermiş, Cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş: "Ene ene, ente ente." Hangi nevi azâbı vermiş, enâniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlıkla azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş: "Men ene? Ve mâ ente?" Nefis demiş: "Ente Rabbiye'r-Rahîm., Ve ene abdüke'lâciz." Yani, "Sen benim Rabb-i Rahîmimsin. Ben senin âciz bir abdinim.

7 Nefis terbiyesinde, nefsin başını eğen ve inat damarını kıran reçete oruçtur. Hz. Ebubekir Sıddık a (ra.) neden bu sıcak aylarda, günlerin uzun olduğu zamanlarda oruç tutuğu sorulduğunda, nefsimi terbiye için buyurmuşlardır. Bizim nefsimizin terbiyeye, Cennetle müjdelenen sahabe efendimizden daha az mı ihtiyacımız var? Oruç mümini kötü davranışlardan ve iffetsizlikten alıkoyar ve Cehenneme girmesine engel olur. Ramazan-ı Şerifte, en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi mâlik değil, memlûktür; hür değil, abddir. Emrolunmazsa, en âdi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye, mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakikî vazifesi olan şükre girer. O zaman haydi, üzerimize binen ve ömrümüzün neredeyse tamamında sırtımızda taşıdığımız nefsimizi, sırtımızdan indirelim ve oruçla terbiye edelim. ORUÇ İSLAM ŞEAİRİDİR İslam şeairi ise ise; Allah a ibadete vesile olan, haklarında saygı göstermeye kulların dâvet edildiği Kur ân, Kâbe, Peygamber, namaz, ezan ve mescitler gibi alamet ve eserlerdir. İşte mü minlerin oruca olan saygısı, İslam ın alametlerinden olduğu için bambaşkadır. Kur an-ı Kerim de de;

8 Artık her kim Allah ın şeâirine hürmet gösterir, onların hukukunu muhafaza ederse şüphe yok ki bu, kalplerin takvâsındandır. (Hac Suresi, 22/32) Ramazan-ı Şerifteki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeâir-i İslâmiyenin âzamlarındandır. ORUÇ RABBİMİZE BİR KÖPRÜDÜR Efendimiz Ramazan ayı ve orucunun Allah a yakınlaştırması ve fazileti hakkında ümmetine şöyle seslenmektedir: Oruçlu mü minin ferahlayıp sevineceği iki an vardır: Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163) Muhtelif ayet ve hadislerde geçtiği üzere oruç, mü minlerin ibadetlerinin bire on, bire yedi yüz ve Allah dilerse sonsuz sevapla mükafatlandırıldığı bir lütufdur. Orucu rabbimin bize armağan etmiş olduğu bir hediye gibi telakki etmeli ve katiyen O nun rızasından başka bir şey karıştırmamalıyız. Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a'mâl, bire bindir. Kur'ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir.

9 ORUCU RUHUMUZLA TUTMALIYIZ Müminden beklenen şey, başta kalp, ruh ve diğer latifeler olarak maddi-manevi bütün sistem ve organlarıyla oruç tutmaktır. Eller harama uzanmaktan, ayaklar harama yürümekten, dil yalan, gıybet ve dedikodudan, kulaklar haramı dinlemekten, gözler harama bakmaktan, zihin haramı tahayyül etmekten ve bunun gibi bütün azalar haramlardan uzak tutularak orucun hakkı verilebilir. Çünkü Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez. (Buhârî, Savm, 8, Ebû Dâvûd, Savm, 25) ORUÇ ŞÜKRÜN ANAHTARIDIR Oruç, nimetlerin kadrini bilmeye ve onlara şükretmeye sevkeder. gündüz yemeklere el uzatamayan oruçlu kimseye, bu nimetlerin hakiki sahibi olmadığını ve onları kendisne nasip edenin allah teâlâ olduğunu anlatır ve bu sayede bir şükr-ü mânevî yaptırıp ve şükür kapılarını açar. Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Gerçekten Allah şükredenlerin mükâfatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir. (Nisa Suresi, 4/147)

10 ORUÇ MAĞFİRET KAPISIDIR Ramazan ın başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluştur. (İbn-i Ebid-Dünya) Allah rızası için oruç tutan bahtiyar Müslümanlara Allah Teâlâ bolca lütuflarda bulunur Efendimiz şöyle: Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur (Buhârî, Savm 5; Müslim, Sıyâm, 1-5) Allah, rızası uğrunda bir gün oruç tutan bir kulunu cehennemden yetmiş mevsimlik mesafe uzaklaştırır. Buyurur.(Buhârî, Cihâd, 36; Müslim, Sıyâm, ) Ramazan ayı öylesine bereketli ve ilahi lütuflara açıktır ki günahlardan kaçınma ve hayırlara yönelme adına harekete geçen ve bu yolda irade cehdi sergileyen herkes affolunur. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır: Cebrâil aleyhisselam geldi ve Ramazana yetişmiş, Ramazanı idrak etmiş olduğu halde Allah ın mağfiretini kazanamamış, afv ü mağfiret bulamamış kimseye de yazıklar olsun, rahmetten uzak olsun o! dedi, ben de amin dedim. RAMAZAN KUR AN AYIDIR Ramazan ayında Kur an indirilmiştir. Ramazan, Kur an ayıdır. Efendimiz (S.A.V.) en çok bu ayda Kur an okumuştur. Öyleyse ümmeti olarak bize düşen de Kur an- Kerim i anlamını düşünerek, tefekkürle okumaktır. Allah

11 dostları Kur an la iştigal ederken, bizzat Efendimiz (S.A.V.) dan alıyormuş ve hatta ayetler bize o an yeni nazil oluyormuş gibi dikkat ve saygıyla okumaya ve dinlemeye çalışmamızı tavsiye etmişlerdir. Allah Rasülü (S.A.V.) ve Hazreti Cibrîl (A.S.) Ramazan da Kur an-ı Kerim i karşılıklı olarak mukabele suretinde okurlardı. Hazreti Cebrîl (A.S.) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre de Ramazan ayının her gecesinde, Allah Rasülü (S.A.V.) Efendimiz e gelirdi. Allah Rasûlü (S.A.V.) Kur an âyetlerini Cibrîl Aleyhisselam a okurdu ve sonra da onun okuyuşunu dinlerdi. Evet, Ramazan-ı Şerifte güya Âlem-i İslâm bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki, milyonlarla hâfızlar, o mescid-i ekberin köşelerinde o Kur'ân'ı, o hitab-ı semâvîyi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan, (AYET KONACAK) âyetini, nuranî, parlak bir tarzda gösteriyor; Ramazan Kur'ân ayı olduğunu ispat ediyor. Kur an ın Ramazan da inmesi ve özellikle bu ayda Kur an okumanın kat kat mükâfatlandırılacağının müjdelenmesi sebebiyle, mü minler Ramazan boyunca camilerde ve evlerde mukabele okumayı ve hatimler yapmayı güzel bir adet haline getirmişlerdir. Selef-i salihîn efendilerimiz, Kur an ı her ay bir defa hatmetmeyi ona karşı vefanın alt sınırı kabul etmiştir. Ramazan ayı Kur an ayıdır. Bu bakımdan, çokça Kur an okunmalıdır. Kur an ın her bir harfine en az on sevap

12 verileceği hadislerde ifade edilmiştir. Bir harfine en az on sevaptan tut yetmiş bine, hatta yedi yüz bine kadar sevap veriliyor. Mübarek gecelerde bilhassa Ramazan-ı şerifte binden ziyade olduğunu Bediüzzaman Hazretleri de şöyle ifade etmektedir: Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a'mâl, bire bindir. Kur'ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, her bir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte her bir harfin on değil, bin; ve Âyetü'l- Kürsî gibi âyetlerin her bir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır. 1 Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a'mâl, bire bindir. Kur'ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, her bir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte her bir harfin on değil, bin; ve Âyetü'l-Kürsî gibi âyetlerin her bir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır. 2 Kur an-ı Kerimin manası bilmesek bile kalbimize ve ruhumuza manevi gıda oluyor sadece aklımız hisse almamış oluyor. Bütün cinn ve insin binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukûl ve kulûb ve ervahının her birisine lâyık gıdaları veriyor, dağıtıyor. 3 1 Nursî, B.S Mektubat 2 Nursî, B.S Mektubat 3 Nursî, B.S İşaratü l İ caz

13 Zikreden adamın feyz-i İlahîyi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bir kısmı kalb ve aklın şuuruna bağlıdır. م ن ح ي ث ال değildir. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tâbi husule gelir. Binaenaleyh gaflet ile yapılan zikirler ي ش ع ر dahi feyizden hâlî değildir. 4 Kur'an-ı Azîmüşşan yalnız bir asra değil, bütün asırlara nazil olmuştur. Hem bir tabaka insanlara mahsus değil, bütün tabakat-ı beşere şümulü vardır. Hem bir sınıf insanlara ait değil, bütün beşerin sınıflarına raci'dir. Binaenaleyh herkes, her tabaka, her zaman, fehmine, istidadına göre Kur an ın hakaikından hisse alabilir ve hissedardır. 5 Evet, Kur an, bitmez tükenmez bir hazinedir. Herkes kabiliyetine göre O ndan hissesini alır. Onun her bir suresi, her bir ayeti, hatta her bir harfi hakikat ve feyiz hazinesidir. Bazen bir tek harf, bir sahife kadar hakikatleri ders verir. O nun her bir harfi, bir havz-ı ekberdir, leziz bir kevserdir. suyu içmekle doyulmaz, kalp ve ruhlar onunla hayat bulur. Kur an, uçsuz bucaksız bir okyanustur, derinliklerine ulaşılmaz. Çünkü; Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi.. ve avalim-i uhreviyenin mukaddes 4 Nursî, B.S Mesnevi-i Nuriye (Hubab)

14 haritası... Ve Zât ve Sıfât ve Esmâ ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhân-ı katıı, tercüman-ı sâtıı... Ve şu âlem-i insâniyetin mürebbisi.. ve insâniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ ve ziyâsı.. ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.. ve insâniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi... ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubûdiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci' olacak çok kitabları tâzammun eden tek, câmi' bir KİTAB-I MUKADDES'tir. ORUÇ DUA VAKTİDİR. Kullarım Ben i senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selâmete ersinler. (Bakara Suresi, 2/185) Öyleyse ellerimizi açıp sürekli O na dua etmeliyiz. Efendimiz şöyle buyurdu; Allah (azze ve celle) Ramazan ın her gecesinde üç defa şöyle buyurur: Bir isteği

15 için dua eden yok mu ona isteğini vereyim. Tevbe eden yok mu tövbesini kabul edeyim. (Beyhakî) Allah Teâlâ, Ramazan ın her gün ve gecesinde cehennemi hak eden bir kısım kimseleri bağışlar. Bir de ramazan ın her gün ve gecesinde her müslümanın kabul edilecek bir duası vardır. (Müsned-i Bezzâr) Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve Âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık ve müstehak olduğu bir rahmetle, Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın harfleri adedince salât ve selâm et. Âmin. RAMAZAN İBADET ZAMANIDIR Rasûl-ü Ekrem (A.S.M.) Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde teravih namazı kılmanın önemini şöyle ifade buyurmuşlardır: Kim inanarak ve sevabını Allah tan umarak Ramazan namazını (teravihi) ikâme ederse onun geçmiş günahları bağışlanır. (Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim) İslam âlimleri, teravih namazını hatimle kılmanın çok faziletli olduğunu belirtmişlerdir. Çocuklar da teravih namazından mahrum bırakılmamalıdır. Onlar da mutlaka camiye götürülmeli fakat ibadetin huzur ve edebini ihlal etmelerine de müsaade edilmemelidir.

16 KADİR GECESİ Ramazan ın bütün geceleri değerli olmakla birlikte son on günün yeri ayrıdır. Hazret-i Âişe annemizin bildirdiğine göre Efendimiz (sav.) Ramazan ın son on gününe ayrı bir önem verirdi: Ramazan ayının son on gününde Rasülullah (sav.) geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, kendisini tamamen ibadete adardı. (Buhârî, Leyletül-Kadr, 5; Müslim, İtikaf, 7) Hadislerde geçtiğine göre Kadir gecesini Ramazan ın son on gecesinde, bir rivayette de son onun tek gecelerinde aramamız tavsiye edilmiştir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine nâil olmaya çalışmak, bütün inananların hedefidir. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. (Kadr Suresi, 97/3) Allah dostları Ramazanın bütün gecelerini Kadir gecesi olabilir diye değerlendirilmesini tavsiye etmişlerdir. Hazret-i Âişe annemiz, Allah Rasülü Efendimiz e Yâ Rasülallah! Kadir gecesini idrak edersem nasıl dua edeyim diye sormuş, Efendimiz de (aleyhissalati vesselam) şu cevabı vermişlerdir:

17 Allah ım! Sen çokça affedicisin, affı seversin, beni de affet. (Sünen-i Tirmizi) Biz bu ve benzeri duaları, bütün ümmet-i Muhammed in ve insanlığın hayır ve hidayetini niyet ederek yapmalıyız. RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDAN Ramazan-ı Şerife dairdir Birinci kısmın âhirinde şeair-i İslâmiyeden bir nebze bahsedildiğinden şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerife dair olan bu ikinci kısımda, bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu İkinci Kısım, Ramazan-ı Şerifin pek çok hikmetlerinden dokuz hikmeti beyan eden Dokuz Nükte dir.] ب س م للا ح ر ح لن ح ر ح ي م ش ه ر ر م ض ان ح ذ ى ح ن ز ل ف يه ح ق ر آن ه د ى لن اس و ب ي ن ات م ن ح ه د ى و ح ف ر ق ان Birinci Nükte: Ramazan-ı Şerifteki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslâmiyenin a zamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri; hem Cenab-ı Hakk ın rubu-biyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı İlahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

18 Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halkettiği ve bütün enva -ı nimeti o sofrada bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, kemal-i م ن ح ي ث ال ي ح ت س ب rububiyetini ve rahmaniyet ve rahîmiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazan unutuyor. Ramazan-ı Şerifte ise, ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezelî nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın Buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı, vüs atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvî ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine lâyık mıdırlar? İkinci Nükte: Ramazan-ı Mübareğin savmı, Cenab-ı Hakk ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Birinci Söz de denildiği gibi, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu in am edeni tanımamak nihayet derecede bir belâhet olduğu gibi, Cenab-ı Hak hadsiz enva -ı nimetini nev -i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil, o nimetlerin fiatı olarak, şükür istiyor. O nimetlerin zahirî esbabı ve ashabı, tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiat

19 veriyoruz, onlara minnetdar oluyoruz; hattâ müstehak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki Mün im-i Hakikî, o esbabdan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre lâyıktır. İşte ona teşekkür etmek; o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif teki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır. Çünki sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakikî açlık hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek, bir mü minin nazarında çok kıymetdar bir nimet-i İlahiye olduğuna kuvve-i zaikası şehadet eder. Padişahtan tâ en fukaraya kadar herkes, Ramazan-ı Şerifte o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükr-ü manevîye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle; O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim; demek başkasının malıdır ve in amıdır. Onun emrini bekliyorum. diye nimeti nimet bilir; bir şükr-ü manevî eder. İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakikî vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncü Nükte: Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmet-lerinden bir hikmeti şudur ki: İnsanlar, maişet cihetinde muhtelif bir surette

20 halkedilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler, fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hemcinsine şefkat ise, şükr-ü hakikînin bir esasıdır. Hangi ferd olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz; yapsa da tam olamaz. Çünki hakikî o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Dördüncü Nükte: Ramazan-ı Şerifteki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hattâ mevhum bir rububiyet ve keyfemayeşa hareketi, fıtrî olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise; bütün bütün gasıbane, hır-sızcasına nimet-i İlahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerifte en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki: Kendisi mâlik değil, memluktür; hür değil, abddir. Emir olunmazsa en âdi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakikî vazifesi olan şükre girer.

21 Beşinci Nükte: Ramazan-ı Şerifin orucu, nefsin tehzibi ahlâkına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki: Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zaîf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Âdeta polattan bir vücudu var gibi, lâyemûtane kendini ebedî tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama ile ve şiddetli alâka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Hâlıkını unutur. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez; ahlâk-ı seyyie içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç; en gafillere ve mütemerridlere, za fını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zaîf vücudu, ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp, kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlahiyeye ilticaa bir arzu hisseder ve bir şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmağa hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise Altıncı Nükte: Ramazan-ı Şerifin sıyamı, Kur an-ı Hakîm in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif,

22 Kur an-ı Hakîm in en mühim zaman-ı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki: Kur an-ı Hakîm, madem Şehr-i Ramazan da nüzul etmiş; o Kur anın zaman-ı nüzulünü istihzar ile o semavî hitabı hüsn-ü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerifte nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat hâlattan tecerrüd ve ekl ü şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur anı yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı İlahiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem (A.S.M.)dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrail den, belki Mütekellim-i Ezelî den dinliyor gibi bir kudsî halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur anın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Evet Ramazan-ı Şerifte güya âlem-i İslâm bir mescid hükmüne geçiyor; öyle bir mescid ki, milyonlarla hâfızlar, o mescid-i ekberin kûşelerinde o Kur anı, o hitab-ı semavîyi Arzlılara işittiriyorlar. ش ه ر ر م ض ان ح ذ ى ح ن ز ل ف يه ح ق ر آن Her Ramazan âyetini, nuranî parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan, Kur an ayı olduğunu isbat ediyor. O cemaat-ı uzmanın sair efradları, bazıları huşu ile o hâfızları dinlerler. Diğerleri, kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, nefs-i süflînin hevesatına tâbi olup, yemek içmek ile o vaziyet-i nuranîden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mesciddeki cemaatın manevî nefretine ne kadar hedef ise; öyle de Ramazan-ı Şerifte ehl-i sıyama muhalefet

23 edenler de, o derece umum o âlem-i İslâmın manevî nefretine ve tahkirine hedeftir. Yedinci Nükte: Ramazanın sıyamı, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeğe gelen nev -i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a mal, bire bindir. Kur an-ı Hakîm in nass-ı hadîs ile herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin, on değil bin ve Âyet-ül Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin Cum alarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir de otuzbin hasene sayılır. Evet herbir harfi otuzbin bâki meyveler veren Kur an-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki; milyonlarla o bâki meyveleri, Ramazan-ı Şerif te mü minlere kazandırır. İşte gel, bu kudsî, ebedî, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki: Bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla! İşte Ramazan-ı Şerif âdeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî hasılât için, gayet münbit bir zemindir. Ve neşvünema-i a mal için, bahardaki mâh-i Nisandır. Saltanat-ı rububiyet-i İlahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resm-i geçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan, yemek-içmek gibi nefsin gafletle hayvanî hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten

24 çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut âhiret ticaretine girdiği için, dünyevî hacatını muvakkaten bırakmakla, uhrevî bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek; savmı ile, Samediyete bir nevi âyinedarlık etmektir. Evet Ramazan-ı Şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır. Evet nasılki bir padişah, müddet-i saltanatında belki her senede, ya cülûs-u hümayûn namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilvei saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini, o günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini, has teveccühüne mazhar eder. Öyle de: Ezel ve Ebed Sultanı olan yirmi sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelal i; o yirmi sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlîşanı olan Kur an-ı Hakîm i Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlahî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, mukteza-yı hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, süflî ve hayvanî meşagılden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise: Mide gibi bütün duyguları; gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç

25 tutturmaktır. Yani: Muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevketmektir. Meselâ: Dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Ve o lisanı, tilavet-i Kur an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek Meselâ: Gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur an dinlemeğe sarfetmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zâten mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruç ile ona ta til-i eşgal ettirilse, başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Sekizinci Nükte: Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:insana en mühim bir ilâç nev inden maddî ve manevî bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki: İnsanın nefsi, yemek içmek hususunda keyfemayeşa hareket ettikçe, hem şahsın maddî hayatına tıbben zarar verdiği gibi; hem helâl-haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, âdeta manevî hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerifte oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır; riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bîçare zaîf mideye de, hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helâli terkettiği cihetle, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeğe

26 kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamağa çalışır. Hem insanın ekseriyet-i mutlakası açlığa çok defa mübtela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerifteki oruç onbeş saat, sahursuz ise yirmidört saat devam eden bir müddet-i açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilâcı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında ta til-i eşgal etmezse; o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususî ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de, o manevî fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazar-ı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvî vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki; eskiden beri çok ehl-i velayet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeğe kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki; sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat, o fabrikanın süflî eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerifte melekî ve ruhanî eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki; Ramazan-ı Şerifte mü minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda

27 oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen, onlar masumane gülüyorlar. Dokuzuncu Nükte: Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Nefis Rabbisini tanımak istemiyor, firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azablar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, za fını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadîsin rivayetlerinde vardır ki: Cenab-ı Hak nefse demiş ki: Ben neyim, sen nesin? Nefis demiş: Ben benim, sen sensin! Azab vermiş, Cehennem e atmış, yine sormuş. Yine demiş: Ene ene, ente ente. Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azab vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş: Men ene vema ente? ح ن ت ر ب ى ح ر ح يم و ح ن ا ع ب د ك ح ع اج ز demiş: Nefis Yani: Sen benim Rabb-i Rahîm imsin, ben senin âciz bir abdinim. HAZIRLADIĞIMIZ O (S.A.V.) NUNLA RAMAZAN KİTAPÇIĞIMIZIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI VE İÇİNDE GEÇEN MANALARLA

28 RAMAZAN AYINI İHYA EDEBİLMEYİ CENAB-I HAK TAN NİYAZ EDERİZ.

RISALELERI UZERINE CDÃİZCmĞ/cıma/aw:

RISALELERI UZERINE CDÃİZCmĞ/cıma/aw: @eca/lâ//zýxaman @yâr/jq/wwédî RAMAZAN-İKTİSAT-ŞÜKÜR RISALELERI UZERINE CDÃİZCmĞ/cıma/aw: ABDULLAH AYMAZ RAMAZAN-İKTİSAT-ŞÜKÜRRİSALELERİ ÜZERİNE (Metin 1/2 Açık/avm) CÜ/'Jlfig/.ıı.Şa/Klanlar X2& 2012 Bit

Detaylı

Rahmet ve merhamete muhtaç biz insanlara Ey Rahmet Ayı Ramazan Hoş

Rahmet ve merhamete muhtaç biz insanlara Ey Rahmet Ayı Ramazan Hoş RAMAZAN AYI VE ORUÇ Geldin... Rahmet ve merhamete muhtaç biz insanlara Ey Rahmet Ayı Ramazan Hoş Oruç;Cenâb-ı Hakkın rızasını gözeterek,ibadet niyetiyle imsak vaktinden yani fecrin tuluundan,güneşin gurubuna

Detaylı

ÇOK ŞÜKÜR! Şükrün Günlük Hayatımıza Yansımaları. Bestami ÇİFTÇİ GİRİŞ

ÇOK ŞÜKÜR! Şükrün Günlük Hayatımıza Yansımaları. Bestami ÇİFTÇİ GİRİŞ ÇOK ŞÜKÜR! Şükrün Günlük Hayatımıza Yansımaları Bestami ÇİFTÇİ GİRİŞ İnsan bir ailede dünyaya gözünü açar. Davranışları bu çevrede şekillenmeye başlar; ilkin annesini tanımasıyla başlayan hayat yolculuğu,

Detaylı

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ ...... KUÇUK SOZLER... UZERINE Abdullah AYMAZ KÜÇÜK SÖZLER ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2011 Bu eseı in tiim yayın haklan ljık Yayıncılık Ticaret A.Ş. 'ne aittir. Eserde yer alan metin ve resimleı

Detaylı

MUSİKÎ. Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, bu insanda istihdam ettiği bu cihazatın elbette her birerlerine lâyık ücretlerini verecektir.

MUSİKÎ. Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, bu insanda istihdam ettiği bu cihazatın elbette her birerlerine lâyık ücretlerini verecektir. MUSİKÎ 1 v[ &ÅI7!ö wẃ²&åi7!ö yáv7!ö v²k " w[ Q«B²K«9ö y "ö««w[ Q«W²%«!ö y A²E«.ö«ö y 7³!ö «V«2ö«ö fåw«e8ö_«9 G± [«,ö «V«2ö «ŸÅK7!ö«öœ«ŸÅM7!ö«ö«w[ W«7@«Q²7!ö± Æ«*ö yáv 7öf²W«E²7«! MUSİKÎ Müzik, Ses ölçülerinden,

Detaylı

aid Nursi Hazretleri i ki olduğu u ir asırdır ütü dü ya duy uştur.

aid Nursi Hazretleri i ki olduğu u ir asırdır ütü dü ya duy uştur. ا م ا اه س مبح ان ه ا لس ا م ع ل مي م و م ر ة ه ا ا و ب ر ت ه ا ب د ا د ائام ا Risale-i Nur a ve Üstadı ıza adakatle hiz etler yapa kardeşleri izi te rik ediyoruz. Bizi gaye iz Üstadı ızı e ri de ayrıl

Detaylı

Ruh / 1. Ruhun açılımı. y.serpil @hotmail.com

Ruh / 1. Ruhun açılımı. y.serpil @hotmail.com Ruh / 1 Ruhun açılımı y.serpil @hotmail.com Ruh 4 İsmin Halitasına Camidir Ruh / 2 Maneviyat ruhdaki hakikatlerimizin birliğidir Ruh / 3 Ruh cevheri Ruh / 4 RUH 1 Ruh / 5 RUH 2 Ruh / 6 RUH 3 Ruh / 7 RUHUN

Detaylı

İBADET. Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zâriyât Sûresi, 56)

İBADET. Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zâriyât Sûresi, 56) İBADET Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zâriyât Sûresi, 56) Kulum Nasıl Geldin? Merhum Ali Ulvi Kurucu anlatıyor: Almanya nın Köln şehrinde, bir Türk

Detaylı

MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDĠ DEN GÜL DESTESĠ

MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDĠ DEN GÜL DESTESĠ MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDĠ DEN GÜL DESTESĠ Bir kimse otuz ramazan orucunu tutar, namazını kılar, dilini ve boğazından geçeni muhafaza ederse Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Savaş sonrası şehitler arasında

Detaylı

Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ

Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ DEĞERLER EĞİTİMİ-2 Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ Prof. Dr. Âdem TATLI Dr.İdris GÖRMEZ ANTALYA - 2014 De erler E itimi-2 Sevgi, Sayg ve Hoflgörü Türdav Yay n Grubu Ad na Editör

Detaylı

ÖNSÖZ. Nurların muhtevasından haberi olmayanlar için de, Risale-i Nur un meslek yapısını bizzat kaynağından görmelerini sağlar.

ÖNSÖZ. Nurların muhtevasından haberi olmayanlar için de, Risale-i Nur un meslek yapısını bizzat kaynağından görmelerini sağlar. RÝSALE-Ý NUR MESLEÐÝ HÝZMET REHBERÝ ÝTTÝHAD ÝLMÎ ARAÞTIRMA HEYETÝ TARAFINDAN HAZIRLANMIÞTIR ÝTTÝHAD 2 ÖNSÖZ Nur Mesleğinin Hizmet Prensiplerini ihtiva eden ESASAT-I NURİYE isimli bu kitab, başta Risale-i

Detaylı

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Efendimiz den -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Đstanbul 2007 1 FĐHRĐST A. ĐSLÂM OL FELÂH BUL 1 B. ĐMAN IN HALÂVETĐ 8 C. NĐYET ve ĐHLÂS 15 1. Niyet

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

ESMÂ-İ HÜSNÂ İZAHI BURÇLARI VE İNSANA ETKİLERİ

ESMÂ-İ HÜSNÂ İZAHI BURÇLARI VE İNSANA ETKİLERİ ESMÂ-İ HÜSNÂ İZAHI BURÇLARI VE İNSANA ETKİLERİ En güzel isimler demek olan esmâ-i hüsnâ, naslarda (Kur an ve Sünnette) Allah Teâlâ hakkında kullanılan isim ve sıfatlardan oluşur. Kur ân-ı Kerîm de ve peygamberimizin

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

MÂRİFET İ İLÂHİYYE TARÎKAT I ALİYYE

MÂRİFET İ İLÂHİYYE TARÎKAT I ALİYYE MÂRİFET İ İLÂHİYYE TARÎKAT I ALİYYE ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ ا لل ه م ا ن ى ا س ي ل ك م ا ت س ا ل م ن ى Allah ım ne istiyorsan benden onu istiyorum senden İÇİNDEKİLER TAKDİM... 9 GİRİŞ: KUR AN,

Detaylı

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ Şaban-ı Şerif ve Fazileti: Hicrî ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban'ın kelime manası; çokça dallanıp budaklanarak büyüyüp gelişen demektir. Şaban

Detaylı

İsmail Ankaravî Dede

İsmail Ankaravî Dede İsmail Ankaravî Dede Minhacü'l Fukara adlı eserden Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe Bu kısım on bâb üzere meydana getirilmiştir. Ve her bâb onar dereceye şâmildir. 1. DERECE: YAKAZA

Detaylı

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI 1966 DERNEĞİ NURKAN BOZ Kestanepazarı Basın-Yayın ve Enformasyon Müdürü Fidan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni aktifgelisim@gmail.com editör den Heyecanlıyım, Mutluyum, Geleceğimiz Adına Umutluyum FİDAN EĞİTİM

Detaylı

MEZHEPLER DOSYASI 2 - AYRINTILI BİLGİLER - BAŞLIKLAR HALİNDE. 2. Soru: Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mezhep var mıydı?

MEZHEPLER DOSYASI 2 - AYRINTILI BİLGİLER - BAŞLIKLAR HALİNDE. 2. Soru: Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mezhep var mıydı? MEZHEPLER DOSYASI 2 - AYRINTILI BİLGİLER - BAŞLIKLAR HALİNDE II. BÖLÜM 1. Soru: Mezhepler nereden çıktı? 2. Soru: Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mezhep var mıydı? 3. Soru: Bu zamanda ictihad yapılabilir

Detaylı

Kastamonu Lâhikası Bediüzzaman Said Nursî

Kastamonu Lâhikası Bediüzzaman Said Nursî Kastamonu Lâhikası Bediüzzaman Said Nursî Risale-i Nur Külliyatı ndan Kastamonu Lâhikası Bediüzzaman Said Nursî İstanbul - 2011 KASTAMONU LÂHİKASI Copyright Şahdamar Yayınları, 2011 Bu eserin tüm yayın

Detaylı

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895 Dünya Saadeti Abidin Paşa 1895 SAADET-İ DÜNYA {Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi Camidir} Müellifi: Cezair Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 numaralı ruhsatname-i resmiyesi

Detaylı

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN ÖNSÖZ GİRİŞ HABER VER ADEM İLE HAVVA VE ADEM BİSMİLLAHİ ŞERİF İN ESRARI ASLINI BİR CAN EDEN RUH NEDİR HABİBİ KİBRİYA MUHAMMED KELİMESİNDEKİ FERDİ HİKMET EVRAD-I ŞERİFE VE AÇIKLAMASI ALLAH İNSANI NİÇİN

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ

MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ MEVÂKİ UN NUCÛM YILDIZLARIN MEVKÎ MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ Abdullah Tâhâ FERAİZOĞLU KİTSAN - 1 - Kıymetli okurlarımız... SUNUŞ Hazret-i eş-şeyh'ul Ekber Muhyiddin-i İbn Arabî (K.S.)'nun "MEVÂKİ'UN NUCÛM

Detaylı

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır.

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik.

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

Mekke ve Medine den HUTBELER - 11 - Çeviren: İsmail Yaşa Yayına Hazırlayan: Ebu İmran www.islah.de www.khutab.org www.medineokulu.

Mekke ve Medine den HUTBELER - 11 - Çeviren: İsmail Yaşa Yayına Hazırlayan: Ebu İmran www.islah.de www.khutab.org www.medineokulu. Mekke ve Medine den HUTBELER - 11 - Çeviren: İsmail Yaşa Yayına Hazırlayan: Ebu İmran www.islah.de www.khutab.org www.medineokulu.org Fihrist Takdim --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER HAZRETİ ÂDEM VE HAZRETİ HAVVA...9 LÜGATTE ERKEK VE KADIN...19 CAHİLİYEDE KADININ YERİ...19 İSLÂM DA KADININ YERİ VE DEĞERİ...21 YÂ RASÛLALLAH...28

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı