MESLEKİ İNGİLİZCE - 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ THE WORLDS OF WALT DISNEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ İNGİLİZCE - 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ THE WORLDS OF WALT DISNEY"

Transkript

1 MESLEKİ İNGİLİZCE - 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ THE WORLDS OF WALT DISNEY Disneyland and Disney World are the two most famous entertainment parks in the world. World: Dünya Most: En (çok) Famous: Ünlü Entertainment: Eğlence Disneyland ve Disney World (Dünyası) dünyanın en ünlü iki eğlence parkıdır. Disneyland is in California and Disney World is in Florida, U.S.A. Disneyland ABD, Kaliforniya da ve Disney World Florida dadır. These were built by Walt Disney. Built (build in 2./3. Hali): İnşa etmek, yapmak Onlar Walt Disney tarafından inşa edilmişlerdir. Walt Disney started to make cartoon films in 1923 with his brother Roy. Start: Başlamak Make: Yapmak Cartoon film: Çizgi film Brother: Erkek kardeş Walt Disney erkek kardeşi Roy la birlikte çizgi filmler yapmaya 1923 te başladı. First he made 'Alice in Wonderland' and then, in 1928, Mickey Mouse was created. First: Önce, ilk olarak Wonderland: Harikalar Diyarı Then: Sonra Create: Yaratmak O ilk olarak Alice Harikalar Diyarı nda yı yaptı ve daha sonra 1928 de Mickey Mouse u yarattı. He was very interested in technology so all his work was technically excellent and very enjoyable. To be interested in: İlgi duymak, ilgilenme So: Bundan dolayı Work: Çalışma, iş Technically: Teknik olarak All: Tüm Excellent: Mükemmel Enjoyable: Eğlenceli O teknolojiye çok ilgi duyuyordu bundan dolayı onun tüm çalışmaları teknik olarak mükemmel ve çok eğlenceliydi. He believed in providing a good, clean entertainment and fun for all the family. Believe: İnanmak Provide: Sağlamak, vermek, sunmak Good: İyi Clean: Temiz Fun: Eğlence For: İçin O tüm aile için iyi, temiz bir gösteri ve eğlence sunmaya (sunmak gerektiğine) inandı. He wanted a world which would give him a lot of fun when he was a boy Want: İstemek, arzulamak, dilemek Give: Vermek A lot of: Birçok When: -iken Boy: erkek çocuk O çocukken, ona birçok eğlence verecek (onu eğlendirecek) bir dünya arzuladı and so he built it for others to enjoy in Disneyland, which was opened in Anaheim, California in Others: Ötekiler, diğerleri Enjoy: Eğlenmek, keyfini çıkarmak Open: Açmak 1

2 Ve bundan dolayı o ötekileri eğlendirmek için, 1955 te Anaheim Kaliforniya da açılan Disneyland i inşa etti. It has four parts: Adventureland, Frontierland, Fantasyland and Tomorrowland. Have: Sahip olmak Part: Bölüm, kısım Adventure: Macera Frontier: Sınır Fantasy: Fantezi, hayal Tomorrow: Yarın, gelecek Onun dört bölümü vardır: Macera Adası, Sınır Adası, Fantezi Adası ve Gelecek Adası. In 1960 Walt Disney bought a big piece of land near Florida Bought (buy un 2. Hali): Satın almak Big: Büyük Piece: Parça Land: Arazi, yer Near: Yakın Walt Disney 1960 ta Florida yakınında büyük bir parça arazi satın aldı and started to build his second great entertainment park. Second: İkinci Great: Büyük Ve ikinci büyük eğlence parkını inşa etmeye başladı. This was called "Disney World". To be called: Adını almak, isminde olmak Bu Disney World adını aldı. It was finished in 1971 and cost 400 million dollars. Finish: Bit(ir)mek Cost: Maliyet O 1971 de tamamlandı ve 400 milyon dolara mal oldu. This place is a little different from Disneyland. Place: Yer Little: Küçük, ufak, biraz Different: Başka, farklı Bu yer Disneyland dan biraz farklı bir yerdir. It has got hotels and shopping centres as well as entertainment places. Have got: sahip olmak Shopping centre: Alışveriş merkezi as well as: gibi, ayrıca, yanı sıra Onun otelleri ve alışveriş merkezlerinin yanı sıra eğlence merkezleri vardır. So people can eat, sleep and enjoy doing things in the same place. Eat: Yemek yemek Sleep: Uyumak Enjoy: Eğlenmek Do: Yapmak thing: Şey Same: Aynı Bundan dolayı insanlar aynı yerde yemek yiyebilir, uyuyabilir ve eğlenceli şeyler yapabilirler. A few years ago two other small cities were planned near Disney World. Few: Birkaç Ago: Önce Other: Diğer, öteki City: Şehir Plan: Planlamak Birkaç yıl önce Disney World ün yakınında diğer iki küçük şehir planlandı. One of them is called Lake Buena Vista. One of them: Onlardan biri Lake: göl Onlardan biri Buena Vista Gölü adındaydı. This has been completed and people have started to move in. Complete: Tamamlanmak Move in: Taşınmak 2

3 Bu tamamlandı ve insanlar taşınmaya başladı. They are still building the second city so people will not move in until Still: Hala Until: -e kadar Onlar hala ikinci şehri inşa ediyorlar bundan dolayı insanlar 1995 e kadar taşınamayacaklar. Walt Disney died of cancer in 1966, Die: Ölmek Cancer: Kanser Walt Disney 1966 da kanserden öldü, but people still remember him when they visit his parks today. Remember: Hatırlamak Visit: Ziyaret etmek. Today: Bugün Fakat insanlar bugün parklarını ziyaret ettiklerinde/ederlerken onu hala hatırlarlar. * * * SINGLE FATHERS' CLUB Self-help groups, i.e. groups of people with common problems, are very popular in many countries. Self-help: Kendi kendine yardım i.e.: (that is): yani Group: Grup Common: Ortak Problem: Sorun Many: birçok Country: Ülke Kendi kendine yardım grupları, yani ortak problemleri olan insan grupları birçok ülkede çok popülerdir. These people have meetings and talk about their problems. Meeting: buluşma, toplantı Talk about: Hakkında konuşmak Bu insanlar buluşurlar ve problemleri hakkında konuşurlar. They try to find answers for their problems together. Try: denemek Find: Bulmak Answer: Yanıt, cevap Together: Hep birlikte Onlar hep birlikte problemleri için cevap bulmayı denerler. For example, there are hundreds of groups of men and women who want to lose weight or give up drinking, who are single mothers or unmarried mothers. For example: Örneğin There are/is: Vardır Hundreds: Yüzlerce Lose: Kaybetmek Weight: Kilo Give up: Bırakmak, vazgeçmek Drinking: (İçki) içmek Single: Yalnız Unmarried: Evlenmemiş Örneğin, erkekler ve kilo kaybetmek veya içkiyi bırakmak isteyen, yalnız anneler ya da evlenmemiş anneler olan kadınlardan oluşan yüzlerce grup vardır. Now groups for single fathers are also starting to appear. Now: Şimdi Also: de/da Appear: Görünmek, ortaya çıkmak Şimdi yalnız babalar için de gruplar ortaya çıkmaya başladı. 3

4 This is the story of a group for single fathers. Story: Hikaye Bu yalnız babalar grubunun hikayesidir. It started when a radio announcer, John McCarthy, was reading an announcement for a single mothers' group. Anouncer: Spiker Read: Okumak Announcement: Duyuru, anons O, bir radyo spikeri olan John McCarthy yalnız anneler grubu için bir anons okurken başladı. After he read the announcement, he said, "I'm a single father. I've got two sons. After: Sonra Son: Oğul, erkek çocuk Anonsu okuduktan sonra, dedi ki, Ben de yalnız bir babayım. Benim iki oğlum var. My wife died two years ago. Wife: eş, kadın Benim eşim iki yıl önce öldü. I look after my children on my own and I have a lot of problems. Look after: Bakmak children: Çocuklar On my own: Kendi başıma Ben çocuklarıma kendi başıma bakarım ve birçok problemlerim var. I'm sure there are a lot of other men who have lost their wives. Sure: Emin olmak Lost (lose un 2. Hali): Kaybetmek Eminim burada eşlerini kaybeden birçok erkek vardır. So we need a group, too". Need: İhtiyaç duymak Bundan dolayı biz de bir gruba ihtiyaç duyuyoruz. Two single fathers, Henry Mason and Paul Singer, heard his message on the radio Heard (hear in 2. Hali): Duymak İki yalnız baba, Henry Mason ve Paul Singer, onun mesajını radyoda duydular and called him and they decided to meet. Call: Telefonla aramak Decide: Karar vermek Meet: Buluşmak Ve telefonla arayıp buluşmaya karar verdiler. These three men started the first single fathers' group in the US on May 5th, Start: Başlamak Single: Tek Bu üç adam birinci yalnız babalar grubunu Birleşik Devletlerde 5 Mayıs 1988 de başlattı/kurdu. After 6 months, there were 30 fathers in the group called "Single Fathers' Club". After: Sonra Month: Ay Called: Adında, isminde (olmak) 6 ay sonra Tek/Yalnız Babalar Kulübü adındaki grupta 30 baba vardı. There are doctors, students, mechanics, a bus-driver, a television producer, a few businessmen and several men who are unemployed. Mechanic: Tamirci Bus-driver: Otobüs şoförü Producer: Yapımcı Businessman: İş adamı Several: Birkaç Unemployed: İşsiz 4

5 Doktorlar, öğrenciler, tamirciler, bir otobüs şoförü, bir televizyon yapımcısı, birkaç iş adamı ve birkaç işsiz vardır. They meet every Tuesday night. Meet: Buluşmak Tuesday: Salı Night: Gece Onlar her Salı gecesi buluşurlar. They talk about problems, such as how to look after a child with a temperature, where to find milk at 6 a.m., how to help children who don't sleep well at night, or what foods are best for their children. Talk about: Hakkında konuşmak Such as: gibi Look after: Bakmak Child: Çocuk With a temperature: Ateşi (yüksek) olan Find: Bulmak Milk: Süt Help: Yardım etmek Sleep: Uyumak Well: İyi Best: En iyi Onlar ateşi yüksek olan çocuklara nasıl bakılacağı, (sabah) 6 da sütü nerede bulacağı, geceleri iyi uyumayan çocuklara nasıl yardım edileceği veya çocukları için en iyi yemeklerin neler olduğu gibi problemleri hakkında konuşurlar. The fathers think that these meetings help them. think: Düşünmek These: Bunlar Meeting: Buluşma Help: Yardım etmek Babalar bu buluşmaların onlara yardım ettiğini düşünüyorlar. They say the difficult part for men is just learning to talk to other men about anything really personal. Say: Söylemek, demek Difficult: Zor Part: Bölüm, kısım Just: Sadece Learning: Öğrenme Talk about: Hakkında konuşmak Other: Diğer, öteki Anything: Herhangi bir şey Really: Gerçekten Personal: Kişisel Onlar erkekler için zor kısmın sadece/özellikle gerçekten kişisel herhangi bir şeyi diğer erkeklerle konuşmayı öğrenmek olduğunu söylerler. 5

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir.

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Nedir? Ne işe yarar? GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass

Detaylı

I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v

I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösterir, fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass fiilinin V 3 biçimi) V

Detaylı

TURKISH BASIC COURSE. Volume V Lessons 33 40. Updated from DLI March 2006

TURKISH BASIC COURSE. Volume V Lessons 33 40. Updated from DLI March 2006 TURKISH BASIC COURSE Volume V Lessons 33 40 Updated from DLI March 2006 PREFACE These drills are taken from the DLI basic course and revised for current word usage and context. The use of drills is often

Detaylı

Gietz, Ferrostaal İşbirliği İle Türkiye de Gietz in Turkey by Partnership of Ferrostaal Turkiye

Gietz, Ferrostaal İşbirliği İle Türkiye de Gietz in Turkey by Partnership of Ferrostaal Turkiye Gietz, Ferrostaal İşbirliği İle Türkiye de Gietz in Turkey by Partnership of Ferrostaal Turkiye Hansjörg Gietz: Çikolata yerken kendini rahat hissetmek istersin. Çikolata kilo almanıza neden olabilir,

Detaylı

İNGİLİZCE İLK ADIM. Ferhat YILDIZ

İNGİLİZCE İLK ADIM. Ferhat YILDIZ 1 İNGİLİZCE İLK ADIM Ferhat YILDIZ Bu eserin her türlü yayım ve dağıtım hakkı Ferhat YILDIZ A aittir. E-Mail ferhatyildiz@mail.com www.ferhatyildiz.ticiz.com 2 ÖNSÖZ Kitaplarımı yazarken bana inancını

Detaylı

UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? English 4 U English I-II

UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? English 4 U English I-II UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? Giriş: Modal ; Türkçe de kip olarak adlandırılabilir ve bu kelime grubu İngilizce de önemli bir rol oynar. Kipler fiile meli/-malı, -ebilmek gibi anlamlar katar. Bu yardımcı

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...2 Cevap Kağıdı...3 Sınav...4 Cevap Anahtarı...8 Çözümler...9 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Açıklama:

Detaylı

Science Of Storytelling

Science Of Storytelling > INTRODUCTION SUNUŞ Salih Uyan Science Of Storytelling Hikâye Anlatım Bilimi In 1748, the British politician and aristocrat John Montagu, the 4th Earl of Sandwich, spent a lot of his free time playing

Detaylı

Campus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı. Tel: (0312) 468 00 30 Fax: (0312) 468 00 69. E-mail: wat@campusum.com. Website: www.campusum.

Campus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı. Tel: (0312) 468 00 30 Fax: (0312) 468 00 69. E-mail: wat@campusum.com. Website: www.campusum. 1 Campus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Tel: (0312) 468 00 30 Fax: (0312) 468 00 69 Bestekar Sok. 82/3 Kavaklıdere/ANKARA E-mail: wat@campusum.com Website: www.campusum.com Bu broşürün içeriği Campus Yurtdışı

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

English Language Program STUDENT TEXTBOOK

English Language Program STUDENT TEXTBOOK Mr. Stan s Compact Disk English Language Program STUDENT TEXTBOOK The fastest and best way to learn Conversational English and to have a great American English Accent! Other Languages Available In Mr.

Detaylı

Contents: İçindekiler :

Contents: İçindekiler : Contents: 2-Editorial 3-From the NEO 4-Exchange in Romania 8-Exchange in Turkey from the aspect of an incoming student 10-Exchange in Mexico 14- Interview with Dr. Karahan 18-Exchange in Japan 22-Being

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

ESK NEWS. Inside this issue: June 2013. The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school

ESK NEWS. Inside this issue: June 2013. The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school Academic Year June 2013 Inside this issue: Early Years Centre 1-2 Top in Cyprus 3 Headteacher for a Day 4-5 FESK Donation 6 International Day 7-10 MUNTR 11 Coordinate Graphing 12-13 Young Leaders Award

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

Karar Roy Hilligoss. Decision Roy Hilligoss

Karar Roy Hilligoss. Decision Roy Hilligoss E Decision Roy Hilligoss ven after a year, Chad still called us Aunt Pat and Uncle Bill. But we thought our job had become that of mother and father until that letter arrived from the 6 th Artillery headquarters

Detaylı

Arkadaşınız Kutsal Ruh. Ders 6. Friend: The Holy Spirit Lesson 6

Arkadaşınız Kutsal Ruh. Ders 6. Friend: The Holy Spirit Lesson 6 Yardımsever Arkadaşınız Kutsal Ruh Ders 6 Your Helpful Friend: The Holy Spirit Lesson 6 Yardımsever Arkadaşınız Kutsal Ruh Your Helpful Friend The Holy Spirit L. Jeter Walker L. Jeter Walker ICI University

Detaylı

İstanbul Modern. Gelmesi gereken geldi... Çok sayıda. If was needed, and now it has come about. SÖYLEŞİ INTERVIEW

İstanbul Modern. Gelmesi gereken geldi... Çok sayıda. If was needed, and now it has come about. SÖYLEŞİ INTERVIEW SÖYLEŞİ INTERVIEW Geleceğe adım / A Step Toward The Future İstanbul Modern Türkiye nin ilk modern sanat müzesi İstanbul M odern in Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Burası, sergi salonları, kafesi,

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 21 SONBAHAR-AUTUMN 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 21 SONBAHAR-AUTUMN 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 21 SONBAHAR-AUTUMN 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Avrupa nın Gözalıcı Sarayları The Glamorous Palaces Of Europe Wilco Van Herpen ile Söyleşi Interview With Wilco

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Contents. İçindekiler

Contents. İçindekiler İçindekiler 2-Editorial 3-SCORE 5-SCORE Kongre 2014 7-Neglected Tour 2015 9-Pre Exchange Training 11-PRET Istanbul 2015 13-Ulusal Turlar 15-March Meeting 2015 Turkey Outgoings 17-Almanya da Fizyoloji 21-Brezilya

Detaylı

SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ

SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ Cemiyetin tanınmış simaları; iyi yaşam biçimi bilinci etkinlikleri kapsamında; bir gün de olsa, şehir hayatının tüm sorunlarını geride bırakarak, birbirinden

Detaylı

s- ile Petrolden Sanata

s- ile Petrolden Sanata From Oil to Art with Güntekin Köksal s- ile Petrolden Sanata We had a pleasant chat with Güntekin Köksal, the Chairman of Pet Holding, at his house in Gaziosmanpaşa. Köksal answered all of our questions

Detaylı

Eyüboğlu ndan, Stanford a

Eyüboğlu ndan, Stanford a Sayı Issue 35 Ocak January 2012 Eyüboğlu ndan, Stanford a Stanford, Emory, George Washington gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alan Eyüboğlu öğrencilerinin aldıkları toplam burs tutarı 3 milyon

Detaylı

1 2,1 PITCHING. Yönetmenin İkinci Filmi / Director s Second Film. Yönetmen / Director Senarist / Screenwriter Nesimi Yetik

1 2,1 PITCHING. Yönetmenin İkinci Filmi / Director s Second Film. Yönetmen / Director Senarist / Screenwriter Nesimi Yetik 1 2,1 PITCHING Yönetmenin İkinci Filmi / Director s Second Film Yönetmen / Director Senarist / Screenwriter Nesimi Yetik Yapımcı / Producer Betül Esener Planlanan Çekim Tarihi Estimated Shooting Dates

Detaylı