1. DÜZEY. 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. DÜZEY. 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir?"

Transkript

1 1. DÜZEY 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) İnsan ibadete devam ettikçe kötülüklerden uzaklaşır. B) İbadet Allah ın iradesine boyun eğmektir. C) İbadet Allah ın sınırsız hâkimiyetini kabul etmenin bir simgesidir. D) İbadet eden insan büyük bir kalp huzuru içinde olmaz. 2- İbadetin insana kazandırdıkları hususunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) İnsanda güven duygusunu geliştirir. B) Sosyal yardımlaşmaya teşvik eder. C) İnsan, hayatta çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. D)Güzel ahlâkın gelişmesine katkıda bulunur. 3- Aşağıdaki ibadet çeşitlerinden hangisi hem bedeni hem de mali bir ibadettir? A) Zekât B) Hac C) Oruç D) Namaz 4- Aşağıdakilerden hangisi şekil ve şarta bağlı olan ibadetlerden biri değildir? A) Amel-i Salih B) Namaz C) Zekat D) Hac 5- Aşağıdakilerden hangisi Allah ve Rasulü nün mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği sabit olan fiil demektir? A) Sünnet B) Farz C) Mübah D) Vacip 6- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin yeme, içme, giyinme, uyuma adabı gibi ibadet kastı olmadan, insan sıfatıyla yaptığı alışılmış davranışlara denir? A) Müstehap B) Müfsid C) Sünen-i Zevaid D) Mendup 7- Aşağıdakilerden hangisi teşvik edilen, yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen, yani farz ve vacip olmayan davranışların genel adıdır? A) Farz B) Mendup C) Vacip D) Müfsid 8- Hz.Peygamber in bazen işleyip bazen terk ettiği ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara ne denir? A) Müstehap B) Mübah C) Amel D) İbadet 9- Yaratıldığı tabii halini koruyan, mahiyetini değiştirecek başka maddeler karışmamış suya ne denir? A) Mukayyet su B) Doğal kaynak suyu C) Mutlak su D) Saf su 10- Hükmü kirlilikten temizlenme aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir? A) Necasetten taharet B) Hadesten taharet C) Setr-i avret D) Hiçbiri 11- Aşağıdakilerden hangisi temizlik çeşitlerinden maddi temizlik kısmına girmez? A) Beden B) Mekan temizliği C) Kalp temizliği D) Elbise temizliği 1

2 12- Abdest, gusül veya teyemmümle giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi kavram ifade eder? A) Habes B) Necis C) Habis D) Hades 13- Abdest farzlarının ara verilmeden yapılması işlemine ne denir? A) Muvâlât B) Tedvin C) Tertîb D) Tasnif 14- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan şeyler arasında yer almaz? 18- Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından biri değildir? A) Yüzü meshetmek B) Besmele çekmek C) Kolları meshetmek D) Niyet etmek 19- Aşağıdakilerden hangisi hayız halinin en az müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır? A) 3-1 gün B) 2-3 gün A) Bayılmak B) Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak C ) Ağız dolusu kusmak D) Yellenmek 15- Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir? A) Ayakları yıkamak B) Niyet etmek C) Besmele ile başlamak D) Uzuvları üçer kere yıkamak 16- Aşağıdakilerin hangisinde abdestli olmak gerekmez? A) Namaz kılmak B) Kâbe yi tavaf etmek C) Tilavet secdesi yapmak D) Allah ı zikretmek 17- Aşağıdakilerden hangisi guslün farzlarından biri değildir? A) Ağzı yıkamak B) Burnun içini yıkamak C) 3-5 gün D) 2-2 gün 20- Hanefi mezhebine göre kadınların özel halleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Düzenli süreyi aşan fakat 10 günü aşmayan kanamalar adet kanaması sayılır. B)İki adet dönemi arasındaki temizlik süresi 15 günden az olamaz, fakat bundan fazla olabilir. C)Kadın, adet görme günleri içinde kanın görülmediği günlerde adetli sayılmaz. D)İki adet arasındaki temizlik haline tuhr denir. 2. DÜZEY 1- Aşağıdakilerden hangisi namazın rükûnlerinden biri değildir? A) Kıyam B) Rükû C) Sücûd D) Setr-i avret 2- Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan biri değildir? A) Necasetten taharet B) Kıyam C) Kade-i ahire(son oturuş) D) Rükû C) Niyet etmek D) Bütün vücudu yıkamak 2

3 3- Namazla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 8- Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir? A)Beş vakit namaz hicretten önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır. B)İslam ümmeti, bir gün ve gecede beş vakit namazın farz olduğu konusunda ayrı düşmüştür. C)Adak, vitir ve bayram namazları vacip hükmündedir. D)Namaz, Allah ın verdiği sayısız nimetlere karşı bir şükür olmak üzere meşru kılınmıştır. 4- Aşağıdaki namazlardan hangisi farklıdır? A) Kuşluk B) Evvabin C) Teheccüt D) Teravih 5- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerdendir? A) Mest üzerine mesh eden kişinin namaz kılarken mesh süresinin dolması. B) Parmakları birbirine geçirmek, çıtlatmak. C) Namazda gözleri yummak veya gözleri göğe doğru çevirmek. D) Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak. 6- Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından değildir? A) Vakit B) Niyet C) Setr-i avret D) Kıyam 7- Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir? A) Namazların her rekâtında Fatiha okumak B) Secdede alın ve burunu birlikte yere koymak. C) İftitah tekbiri için elleri yukarıya kaldırmak. D) Namazın sonunda selam vermek. A)Üç ve dört rekâtlı namazlarda ilk oturuş B)Namazda gerilmek ve esnemek. C)Namaza Allahü Ekber sözüyle başlamak. D)Sübhaneke okumak. 9- Namazın vacipleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Sehven terk edilmişse sehiv secdesi yapılması gerekir. B)Kasten terk edilmişse namazın iade edilmesi gerekir. C)Farzlardan biri sehven terk edilmişse sehiv secdesi yapılması gerekir. D)Farzlardan biri sehven terk edilmişse namazın iade edilmesi gerekir. 10- Namazda yapılması hoş karşılanmayan davranışlara ne ad verilir? A) Namazın sünnetleri B) Namazın mekruhları C) Namazın müstehapları D) Namazın adapları 11- Aşağıdakilerden hangisi rükûnleri düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir? A) Ta dil-i erkân B) Sünnet C) Müstehap D) Mendup 12- Bir farz namazın vakti dışında kılınmasına ne ad verilir? A) Farz B) Cem C) Kazâ D) Edâ 13- Namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye ne denir? A) Müdrik B) Lahik C) Mesbuk D) Muktedî 3

4 14- Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın vaciplerinden birini terk veya tehir etme durumunda, namazın sonunda yapılan secdelere ne ad verilir? A) Tilavet secdesi B) Sehiv secdesi C) Şükür secdesi D) Hiçbiri 15- Aşağıdaki durumların hangisinde sehiv secdesi gerekmez? A) Vacibin sehven terk edilmesi B) Vacibin tehir edilmesi C) Farzlardan birinin terk edilmesi D) Farzın tehir edilmesi 16- Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir? A) Bir kişi B) On beş kişi C) Üç kişi D) İki kişi 17- Farz namazlara bağlı olarak kılınan sünnet namazlara ne ad verilir? A) Regaib B) Revatip C) İsfar D) İstiva 18- Ölen bir müslümanı yıkamak, kefenlemek, onun için namaz kılıp dua etmek ve bir kabre gömmek hükmü Müslümanlar için nedir? A) Farz-ı ayn B) Vacip C) Farz-ı kifâye D) Sünnet-i kifâye 19- Aşağıdakilerden hangisi hicri takvime göre yılda iki kez kılınan namazdır? A) Cuma Namazı B) Bayram Namazı C) Teravih Namazı D) Cenaze Namazı 20- Namazlarda yanılma yoluyla meydana gelen bazı eksikliklerin telâfisi için namazın sonunda yapılan secdedir. -Secde ayetleri okununca yapılan secdedir. -Cenâb-ı Hakka şükür için yapılan mücerret secdelerdir. Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? A) Sehiv-şükür-tilavet secdeleri B) Hamd-tilavet-sehiv secdeleri C) Sehiv-tilavet-hamd secdeleri D) Sehiv-tilavet-şükür secdeleri 3. DÜZEY 1- Aşağıdakilerden hangisi orucun vücûb şartlarından değildir? A) Müslüman olmak B) Bâliğ olmak C) Zengin olmak D) Âkil olmak 2- Aşağıdakilerden hangisi farz olan oruç çeşitlerinden değildir? A) Ramazan orucu B) Kaza orucu C) Kefaret orucu D) Nezir(adak) orucu 3- Aşağıdakilerden hangisi vacip olan oruçlardandır? A) Ramazan orucu B) Adak orucu C) Kaza orucu D) Nafile oruç 4

5 4- Farz ve vacip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nasıl isimlendirilir? A) Nezir(adak) orucu B) Kaza orucu C) Nafile orucu D) Hiçbiri 5- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 10- Kefaretle ilgili hangisi yanlıştır? A)İki ay veya altmış gün peşpeşe oruç tutmaktır. B)Hayız ve nifasın araya girmesi kefareti bozar. C)Hayız ve nifasın araya girmesi kefareti bozmaz. D)Kefareti gerektiren birkaç fiil için bir kefaret yeterlidir. A)Bozulan nafile orucun kazası B)Pazartesi ve Perşembe orucu C)Şevval orucu D)Aşure orucu 6- Oruç vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? A)Güneşin doğuşundan batışına kadar B)Sabahtan akşam vaktine kadar C)İmsak vaktinden iftar vaktine kadar D)Güneşin doğuşundan iftar vaktine kadar 7- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmayan durumlardandır? A)Kasten yiyip içmek. B)Ağzındaki tükürüğü yutmak. C)Cinsel ilişkide bulunmak D)Tütün ve benzeri şeyler içmek. 8- Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan özürlerden biri değildir? A)Kan aldırmak C) Yolculuk B)Hamile veya emzikli olmak D) Yaşlılık 9- Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası verebilmenin şartlarından değildir? A) Müslüman olmak B) Nisap miktarına ulaşmak C) Vakit D) Erkek olmak 11- Ramazan orucunun kazası ne zaman yapılır? A) Ramazandan sonraki ilk şevval ayında B) Ramazandan sonra Kurban bayramına kadar C) Yasak günler dışında her zaman D) Kaza etmeye gerek yoktur, fidye verilmelidir. 12- Kendisine zekât verilmeyecekler arasında hangisi yoktur? A) Köleler B) Müslüman olmayanlar C) Zenginler D) Hz. Peygamber yakınları 13- Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez? A) Fakirler ve miskinler B) Kişinin eşi ve çocukları C) Borçlular D) Yolda kalmışlar 14- Aşağıdakilerden hangisine zekât verilir? A) Ana-baba,eş ve çocuklar B) Müslüman olmayanlar C) Hz. Peygamber in yakınları D) Kalpleri İslam a ısındırılanlar 5

6 15- Aşağıdakilerden hangisi zekâtla ilgili kavramlardan biri değildir? A) Nisap B) Vakfe C) Havâic-i asliye D) Sadaka 16- Zekat verilecek malın üzerinden bir yılın geçmesi gerekir şeklinde tanımlanan şart aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Tam mülkiyet B) Nisap C) Artıcı olma D) Yıllanma 17- Aşağıdaki mallardan hangisinden zekât verilmez? A) Altın C) Gümüş B) Asli ihtiyaçlardan olan mal D) Ticari mal 18- Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim de bildirilen zekât verilecek kişilerden değildir? A) Çocuklar B) Yoksullar C) İhtiyaç sahibi insanlar D) Esirler 19- Zekât ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Zekât malı temizler. B) Zekât mala bereket kazandırır. C) Zekât toplumsal barışa olumlu katkıda bulunur D) Zekât malı azaltır. 20- Aşağıdakilerden hangisi zekât ibadetinin topluma kazandırdıklarından biri değildir? A) Yardımlaşma ve dayanışmanın olması B) Toplumun huzurunun, refah seviyesinin artması C) Mala karşı düşkünlüğün artması D) Şefkât ve merhamet duygularının güçlenmesi 4. DÜZEY 1- Şaban ayının on beşinci gecesi hangi kandile rastlar? A) Regaib B) Berat C )Mevlid D) Miraç 2- Kurban edilecek hayvan Kurban Bayramı ının hangi günlerinde kesilir? A)İlk üç gününde B)Sadece birinci gününde C)Birinci ve ikinci gününde D)Bütün günlerde 3- Aşağıdakilerden hangisi kurbanın vücup şartlarından biri değildir? A)Akıllı ve ergen olmak B)Mukim olmak C)Müslüman olmak D)İhtiyaç dışında nisap miktarı mala sahip olmak ve bu malın üzerinden bir yılın geçmesi 4- Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre haccın farzlarından biri değildir? A) Arafat vakfesi B) Ziyaret tavafı C) Sa y D) İhram 5- Arada tavaf namazını kılmadan peşpeşe tavaf yapmanın kükmü nedir? A) Mekruh B) Haram C) Mübah D) Hiçbiri 6- Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir? A)Büluğa ermiş olmak B)Kişinin evinin olması C)Akıllı olmak D)Hacca gidebilecek imkana sahip olmak 6

7 7- Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir? A)Farz Hac C)Nafile Hac B)Vacip Hac D)Kıran Hac 8- Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir? A)Temettu Haccı B)İfrad Haccı C)Vacip Hac D)Kıran Haccı 9- Aşağıdakilerden hangisi umrenin farzlarından biri değildir? A)Sa y C)Kâbe yi tavaf B)İhram D)Hiçbiri 10- Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasaktır? A)Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak B)Su ürünleri avlamak C)Av hayvanları avlamak D)İhram örtülerini değiştirmek ve yıkamak 11- İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez? A)Koku sürünme yasağı B)Dikişli elbise giyme yasağı C)Tırnak kesme yasağı D)Cinsel ilişki yasağı 12- Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır? A)Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkması B)Cinsel ilişki dâhil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır C)Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır D)Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır 13- Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır? A)Bizzat Mekke ye dönüp bu tavafı yapmalıdır. B)Bedene kesmelidir C)Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır D)Dem kesmelidir 14- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin toplumsal açıdan kazandırdıklarından biri değildir? A)Mü minleri kardeşlik ve eşitlik ilkeleri etrafında bir araya getirir. B)Mü minlerin kaynaşmalarını, değişik kültürleri tanımalarını sağlar. C)Müslümanlar arasında ortak bir kardeşlik şuurunun oluşmasına katkıda bulunur. D)Bütün Müslümanların aynı değerlere sahip olmadıkları anlaşılır. 15- Aşağıdakilerden hangisi bir yemin türü değildir? A)Lağv yemini B)Gamus yemini C)Hata yemini D)Mün akid yemini 16- Aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisi için kefaret gerekmez? A)Gamus yemini B)Lağv yemini C)Mün akid yemini D)Yalan yere yemin 17- Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemin hangisidir? A) Gamus yemini B) Lağv yemini C) Mün akid yemin D) Hata yemini 7

8 18- Tövbe ile ilgili aşağıda bulunan ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Tövbe eden kişi ruhen, rahata ve huzura erer. B) Tövbe, hata ve kusurlarımızda bizi aydınlatan bir lambadır. C)Tövbe, hata ve kusur kirlerini temizleyen tertemiz bir sudur. D)Tövbe etmek için hiç günah işlenmemiş olması gerekir. 19- Ya Rabbi! Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bütün insanları affet duası kime aittir? A) Hz. Muhammed (sav) B) Hz. Ebu Bekir (r.a) C) Hz. Ömer (r.a) D) Hz. Osman (r.a) 20- Aşağıdakilerden hangisi duanın insana kazandırdıklarından değildir? A)Dua insanı Allah a yaklaştıran bir vasıtadır. B)Dua kul ile Râb arasında bir köprüdür, bir iletişimdir. C)Dua, kulun yalnız kalmasını sağlar. D)Dua, insanın dini bir bilinçlenmeye ermesini sağlar. 8

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET SORULARI 1. "Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever"

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI T.C. SİVAS VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI A TC Kimlik No :................................... Adı Soyadı :................................... Görev Yeri :...................................

Detaylı

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI 1. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

Beşinci Bölüm. Temizlik

Beşinci Bölüm. Temizlik Beşinci Bölüm Temizlik I. İLKELER ve AMAÇLAR Kur'ân-ı Kerîm'in birçok âyetinde, Hz. Peygamber'in hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuş, genel anlamda

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hz. Muhammed (sav)

İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hz. Muhammed (sav) 10. SINIFLAR GENEL DEĞERLENDĠRME TESTĠ 1. Haccın farzı olan vakfenin yapıldığı mübârek yerin adı nedir? a) Mina b) Arafat c) Mekke d) Medine e) Kabe 2. Allah ın rızası için yapılan her türlü iyi, güzel

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINVI Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet )

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve

Detaylı

pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü

pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü Köln, 2002 SLÂMÎ TEMEL HÜKÜMLER........................1 I- FARZ.........................................2 II- VÂC B.......................................3 III. SÜNNET.....................................3

Detaylı

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kitapçıkta yer alan soru ve cevaplar Diyanet

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER

YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER 1 YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER Soru 1)Müslüman mısın? Cevap)Elhamdülillah Müslüman ım. Soru 2)Müslüman ım demenin manası nedir? Cevap)Allah'ı bir bilmek,

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

Büyük İSLÂM İLMİHALİ

Büyük İSLÂM İLMİHALİ Büyük İSLÂM İLMİHALİ بسم اهلل الرمحن الرحيم İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE İSLÂMİ KÜLTÜR GENÇLER İÇİN SERİ 3 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) Ankara 2012 Bu öğretim programının Kur an kurslarında

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ (GENİŞLETİLMİŞ ŞEKLİ) 1 TAKDİM Ebu Hüreyre den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalalete düşmezsiniz:

Detaylı

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk KURBAN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR... 4 KURBANIN MAHİYETİ ve HÜKMÜ... 4 1. Kurbanın hükmü nedir?... 4 2. Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 5 3. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?... 6 4. Kurban

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama)

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) Ankara 2011 Kur an kurslarında bu öğretim programının uygulanması, Din

Detaylı

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ ŞEMS-İ TEBRİZİ CAMİİ KARATAY/KONYA Tel: 0 332 350 05 08 www.karataymuftulugu.gov.tr karataymuf@diyanet.gov.tr Kendileri ile huzur bulasınız

Detaylı

KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir

KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir mi?... 2 3) Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar

Detaylı

TAM İLMİHAL. İmam Humeyni -ks- Tevzihu'l Mesail - Tam İlmihal. Ayetullah il Uzma İmam Humeyni -ks- İÇİNDEKİLER. Taklit Hükümleri 7

TAM İLMİHAL. İmam Humeyni -ks- Tevzihu'l Mesail - Tam İlmihal. Ayetullah il Uzma İmam Humeyni -ks- İÇİNDEKİLER. Taklit Hükümleri 7 TAM İLMİHAL İmam Humeyni -ks- Tevzihu'l Mesail - Tam İlmihal Ayetullah il Uzma İmam Humeyni -ks- İÇİNDEKİLER Taklit Hükümleri 7 Taharet Hükümleri 13 Mutlak ve Muzaf Su. 13 1- Çok Su. 13 2- Az Su. 14 3-

Detaylı