HAC ve PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAC ve PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.)"

Transkript

1 GİRİŞ Yüce dinimiz İslâm ın beş temel esasından (ibadetinden) biri olan haccın nasıl yapılacağına dair pek çok eser yazılmıştır. Elinizdeki kitapcıkta, hac yapmak isteyen bir müslüman için gerekli bilgiler verilmiştir. Teferruatlı ve detaylara inen bir araştırma olmayan bu kitabcık, hacı adayı için bir rehber olmak üzere hazırlanmıştır. İlim sahiplerine göre de hazırlanmayan bu rehber, bununla birlikte, hac yapmak isteyenlerin başka bir rehber bulundurmasına da ihtiyaç bırakmamaktadır. Rehberde, basit ifadeler kullanılmış, gerekli görülen açıklamalar da, yerine göre özel işaretlerle işaretlenerek yapılmıştır. Örneğin, bilgi veren ve kısmen teferruata ihtiyaç olan bölümler j işareti ile; dikkat edilmesi gereken ve uyarı amacını taşıyan bölümler de? işareti ile gösterilmiştir. Böylece okuyucunun özellikle dikkat etmesi gereken bölümler öne çıkarılmıştır. Hac esnasında belirli dualar vardır. Hemen hemen bütün hac rehberleri kitaplarında bu dualar çok uzun bir şekilde ve Latin harfleriyle okunuşları ile verilmiştir. Biz ise duaları, orijinal harflerle ama Türkçe manaları ile vermeyi uygun gördük. Allah, hac ve umrenizi kabul etsin. 1

2 HAC ve PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.) İslâm dininin en önemli ibadetlerinden biri olan Hac, Hicretin 9. yılında farz kılındı. Resulullah efendimiz (s.a.v.) Hacc ın farz kılınması üzerine, ashabtan Hz. Ebu Bekir i (r.a.) müslümanlara Hac yaptırmak üzere Mekke ye gönderdi. Ertesi sene, yani Hicretin 10. yılında da bizzat Peygamberimiz (s.a.v.), müslümanlara önderlik ederek Hac yaptırdı. Peygamberimizin yaptığı bu Hac onun son haccı olduğu için buna Veda Haccı da denilir. Peygamberimiz, bu hac esnasında Arafat da ayrıca bir hutbe verdi. Bu hutbeye de Veda Hutbesi denilir. Veda Haccı peygamberimizin aynı zamanda, haccın farz kılınmasından sonraki ilk ve son haccıdır. Hac, eski devirlerden beri süre gelen bir ibadet çeşidir. Kur an-ı Kerim in Hac Suresinde ve Hadis-i Şeriflerde, Hz. İbrahim in (a.s.) insanları hac için çağırmakla emredildiği anlatılmaktadır. Zaten peygamberimiz de peygamberlik gelmeden önce de Kabe yi tavaf etmiştir. Hatta, Müşrikler dahi hac yapıyorlardı. Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için belirli şartlar vardır. Bu şartlardan en önemlilerinden biri zaman şartıdır. Bir diğeri ise mekan şartıdır. Kabe ve Arafat mekanları, 1 Şevval - 9 Zilhicce zamanla- 2

3 rında ziyaret edilmedikçe Hac ibadeti yerine getirilemez. Arafat için zaman 9 Zilhicce dir. Bu konulara ilişkin geniş açıklamaları rehberin ileri sayfalarında bulacaksınız. Hac, alemlerin tek Rabbi olan Allah a kulluğun zirveye ulaştığı bir ibadettir. Bütün insanların, şan, şöhret, makam ve mevki gözetmeden eşitlendiği, derecelerin ancak Allah katında bilindiği bir ibadet olan Hac, giyilen ve girilen ihram ile birlikte insana kendi acziyetini, ama, Allah ın azametini hissettirir. Allah ın evi diye bilinen Kabe, namazlarda yönelinen son noktadır. Yalnız, burası Allah ın evi dir, demek Allah a mekan izafe etmek anlamında değildir. Allah tarafından hususî olarak belirlenip, insanlara ibadet noktası olarak tesbit edilen yer, anlamındadır. Ayrıca, bu özelliğinden dolayı orada her türlü kötülük, masiyyet, ve hatta bunlara götüren davranışlar yasaklanmıştır. Tavaf, Allah tarafından değerli ve bereketli kılınan işte bu yüce makamın etrafında insanın kendi acziyetini, Allah ın da yüceliğini kabullenmesinin bir ifadesidir. Bununla birlikte, böylesine azamet ve merhamet sahibi olan Allah a şükür ile, rahmeti ve bereketi bol olan Rabbü l Alemin den af dilemek için bir fırsattır. Arafat ta vakfe, mahşer gününü hatırlatır. 3

4 Çünkü insanlar mahşer günü bu şekilde cem olunacaklardır. İki parça ve özellikle beyaz olan ihram kıyafetleri, dünyanın her tarafından gelen, makamları, emir verme yetkileri, renk, dil ve ırkları farklı olan insanların eşitlendiği ve sadece tek olan Allah ın tazim ve tekbir edildiğinin simgesidir. O gün orada hiç bir şeye zarar gelmez. Ot ve hayvan dahil hiç bir canlıya zarar gelmez. Zarar vermeye götüren yollar da kapalıdır. İşte bu önemli ibadet, Allah tan bir rahmet olarak belirli şartları taşıyınca, kişiye, ömründe yalnızca bir kere farzdır. Tekrarındaki sevabdan ve hikmetlerden hiç bir mü min mahrum olmak istemez. Vakfesi olmayan hac diyebileceğimiz umrenin de sevabı çoktur. Bu rehberde Hac anlatılacaktır. Hac, Umre yi de kapsadığından, Umre tekrar edilmeyecektir. Bu rehberdeki fıkhı konuların önemli bir bölümü Hanefî mezhebinin görüşlerini yansıtmaktadır. Ancak, dört mezhebe göre Hacc ın hükümleri, 117. sayfada ayrıca belirtilmiştir. 4

5 KABE Yİ ZİYARET Kabe, müslümanların namaz kılarken yöneldikleri noktadır. Bununla birlikte, Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için de, Bakara suresinin 197. ayetine göre Hac belirli aylardadır ve Kabe nin belirli bir zamanda ziyaret edilmesi şarttır. Aslında Kabeyi ziyaret iki şekilde olur. 1- Hac, j 2- Umre. j Hac, şartları haiz müslümanlara farz kılınmış bir ibadet olup, umre ise, sünnet bir ibadettir. Hacc, belirli zamanla sınırlı iken Umre, eğer Hac yapılıyorsa, Arefe günü ile Zilhicce nin günleri haricinde belirli bir zamanla sınırlı değildir. Hac mevsiminde de Umre yapılabilir. Ama tavaf yapmak daha efdaldir. Umreye, küçük Hac da denilir. 5

6 j Hac Zamanla sınırlı bir ibadet olan Hac, yılın ancak belirli zamanlarında yapılabilir. Bu zaman, 1 Şevval-9 Zilhicce olarak sınırlandırılmıştır. Haccın ön hazırlıkları 8 Zilhicce ye kadar yapılabilir. 9 Zilhicce de ise Arafat ta Vakfe yapılmalıdır. Yapılan Hac nev ine göre, Kurban kesmek gerekir. j Umre Umre için belirli bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak, Zilhicce nin 9. ve 13. günleri arasında Umre yapılmaz. Umrenin bir başka özelliği de Arafat ta Vakfe yapılmayışıdır. Umre de hem tavaf ve hem de sa y yapılır. Umre ziyaretinde kurban kesmek vucubiyeti de yoktur. İslâm ın en önemli ibadetlerinden biri olan Hac, Cenab-ı Hakk (c.c.) tarafından farz kılınmıştır. Farziyyeti ayet ve hadisle sabittir. Al-i İmran Suresinin 97. ayeti şöyledir: 6 HACC IN FARZ OLUŞU

7 êoæîäjæ»a íwêy êpbìä»a Óä¼ä ê äë çýîêjäm êéæîä»êa äªbäñänæma êåä Yoluna gücü yetenlerin o evi Hac etmesi, Allah ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. (Al-i İmran: 97) Buhari ve Müslim in Abdullah ibni Ömer den (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: åéé} ¼»A ìüêg äé{»êg äü ææ ä C êñäebäèäq ëoæàäa Óä¼ä åâäýæm ê âæa äóêäåi êõfníêgäë êñäýìv»aêâbä³êgäë åéå»ìåmäiäë åãåfæjä AçfìÀäZå ìæäa äë äæbäzä äi êâæìäu äë êoæîäjæ»a éê WäYäË êñb ä ìl»a İslâm 5 temel üzerine kurulmuştur. 1- Allah tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed in O nun kulu ve elçisi olduğuna inanmak, 2- Namaz kılmak, 3- Zekat vermek, 4- Evi (Beytullah ı) Hacc etmek, 5- Ramazan ayında oruç tutmak. 7

8 Bu iki ana kaynağa göre Hac, yerine getirilmesi gereken farz bir ibadettir. Hac ibadetini kimlerin ve nasıl yerine getirecekleri peygamberimiz tarafından açıklanmıştır. Peygamberimiz, Haccı nasıl yapacağınızı benden öğreniniz buyurmuştur. j HAC KİMLERE FARZDIR? İslâmda, Hac gibi ibadetlerin yapılması zorunluluğu belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartların bulunması, ibadetin yapılması için kişileri zorlayıcıdır. Eğer bu şartların dışında kalınırsa zorlama olmaz. Hac, şartlarını haiz her müslümanın ömründe bir defa yapması farz olan ibadettir. Şu şartları üzerinde taşıyan her insana hac farzdır: 1- Müslüman olmak. j 2- Akil (Akıllı olmak, deli olmamak) ve baliğ olmak. j 3- Hür olmak. j 4- Yol masrafları ile, Mekke de kaldığı sürece geçimini temin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasına yetecek kadar mal-mülk veya para sahibi olmak. Sağlıklı olmak ve yol emniyeti de bu şartlardandır. 8

9 Bu şartları haiz olanlar istisnasız, Hac ibadetini ömründe en az bir kere yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki şartları taşıyanların Hac ibadetini yerine getirmemeleri büyük günahtır. Bütün alimler, bu şartların bulunması halinde Hac için acele edilmesi gerektiğinde müttefiktir. j Hacc ın Farz olmasının şartları j Müslüman olmak Şehadet getirip, Allah ın varlığına, birliğine ve Hazreti Muhammed in O nun kulu ve Resûlü olduğuna inanan herkes müslümandır. j Akil ve Baliğ olmak Akil: Akıl sahibi ve deli olmayan, Baliğ ise: Büluğ çağına ermiş kimsedir. Hacc ile mükellef olmak için, hem Akil ve hem de Baliğ olması şarttır. Akil ve Baliğ olmayan biri Hac yapsa ibadeti kabuldür. Ancak, onlar bu ibadeti yapmakla mükellef değildir. j Hür olmak Belirli işleri yapıp yapmama veya yapabilip yapamama konusunda başkasının iznine bağlı olmamaktır. Memurlar bunun dışındadır. Köleliğin hüküm sürdüğü dönemlerde köleler, şimdi de hapis mahkumları veya bir başka yere gitmesine izin verilmeyenler (mültecilerin bir kısmı) bu sınıftandır. 9

10 HACC IN FARZLARI j İhrama Girmek İhrama girmek Haccın birinci farzıdır. İhram, Hac ve Umre için özel bir elbise olmakla birlikte, Normal zamanlarda helal olan bazı hareket ve davranışlardan Hacc veya Umre ye niyet ederek uzak durmaktır. Erkekler, dikişsiz iki parçadan ibaret olan ve adına ihram denilen kıyafetlerini kadınlar ise, normal elbiselerini giyerek hacc veya umre için niyet ederler. j Arafat Vakfesi j Ziyaret Tavafı Hacc ın iki rüknünden biri de, Kurban Bayramı nın birinci gününden itibaren, Farz Tavaf niyetiyle Kabe nin tavaf edilmesidir. Mazeretsiz bayramın 3. gününden sonraya terkedilmemesi gerekir. Bu tavafa Ziyaret Tavafı denir. 10 Haccın 1. rüknü olan Arafat vakfesi olmadan Hac olmaz. Peygambermiz buna işaretle: Hac; Arafat tır buyurmuştur. Arafat, sınırları belirli olan Arafat meydanında ibadet için vakfe demektir.

11 HACC IN VACİPLERİ Her ibadette olduğu gibi Hacc da da yapılacak olan işlemlerin vazgeçilmezleri yani farzları vardır. Farzlar yerine gelmeden o ibadet olmaz. İbadetlerin ayrıca (Hanefîlere göre) vacipleri vardır. Vacipler, yapılamadığında veya unutulduklarında, bir usul ile telafi edilebilen kısımlardır. Ayrıca sünnetler de vardır ki duruma göre, bir şey gerekmez iken duruma göre sadaka ile telafi edilmeleri gerekir. Hacc da Vaciplerin terkedilmesi cinayet olarak da değerlendirilir. Bu cinayetlerin işlenmesi halinde Kurban kesilmesi gerekir. Kurban ın deve-sığır olarak kesilenine bedene, koyun-keçi olarak kesilenine de dem denir. Hac esnasında en büyük cinayet j cinsel ilişkidir. Bunun cezası ağırdır.? NOT: Terkedilen vacip yerine getirilir ise kurban gerekmez. ASLÎ VACİPLER Hacc ın aslî vacipleri 5 tir. Bunlar: 1 - Sa y, 2 - Müzdelife de vakfe, 3 - Şeytan taşlamak (Remy-i Cimar), 4 - Saçın kesilmesi veya kısaltılması (Halk veya taksir), 5 - Veda tavafı. 11

12 12 Bu vaciplerin kendi içlerinde de vacipleri vardır. Dolayısıyla bunları da Hacc ın vacipleri olarak kabul edebiliriz. Bu vaciplerin yerine getirilmemesi durumunda mutlaka ceza ödenmesi gerekmektedir. Eğer vacipler sonradan yerine getirilirse ceza gerekmez. Sa yin vacipleri: 1 - Sa y i yürüyerek yapmak. 2 - Sa y i 7 Şavt a tamamlamak. (Diğer mezheplerde mutlaka 7 Şavt yapılır.) İhram ın vacipleri: İhram a mikat sınırlarını geçmeden önce girmek. Bununla birlikte ihram esnasında uyulması gereken yasaklar vardır. Bu yasakların önemlileri, İhram bölümünde izah edilecektir. Tavaf ın vacipleri: 1 - Tavafı abdestli olarak yapmak. 2 - Avret mahallerinin örtülmesi. 3 - Kabeyi sol tarafa alarak tavaf etmek. 4 - Hatim, Hicr-i İsmail gibi isimleri bulunan, ancak bugün Kabe nin dışında imiş gibi görünen kısmın dı-

13 şından yapmak gerekir. Zira bu kısım Kabe dendir. 5 - Tavaf namazı kılmak. 6 - Ebu Hanife ye göre: ziyaret tavafını bayram günlerinde yapmak. 7 - Tavafı 7 şavta tamamlamak. Arafat Vakfesi nin vacipleri: Arafat bölgesinden, güneş batmadan ayrılmamak. Mina da vacipler: 1 - Hanefîlere göre, a- Akabe cemresine taş atma, b- Temettu veya Kıran haccı için Kurban kesme ve c- Tıraş olma konusunda tertibe uymak. 2 - Temettu veya Kıran haccı için Kurban kesmek. 3 - Kurbanı eyyam-ı nahr da (Kurban bayramı günleri) kesmek. 4 - Traşı, bayram günlerinde olmak. 5 - Cemreleri, taşlarını eksiksiz atarak, günlerinde yapmak. Veda tavafı: Hanefî, Şafiî ve Hanbelî lere göre vacip, Malikî lere göre sünnettir. 13

14 j HACC IN SÜNNETLERİ 1- İhrama girmeden önce, yıkanarak güzel koku sürünmek, en azından abdest almak. 2- İhrama girince, İhramın sünneti niyetiyle, iki rekat namaz kılmak. 3- Telbiye getirmek ve her telbiyeyi en az üç kere tekrarlamak. 4- Kudüm tavafı yapmak. 5- Hacer-ül Esved i öpmek, veya en azından selamlamak. Hacer ül Esved ile ilgili geniş bilgi ileride verilecektir. 6- Erkeklerin, arkasından sa y yapılacak ihramlı tavaflarda, bütün şavtlarda İztiba ve ilk üç şavtta ise Remel yapmaları. 7- Tavaf yapıp iki rekat tavaf namazı kıldıktan sonra Zemzem suyu içmek. 8- Sa y da iki yeşil direk arasında, erkeklerin Hervele yaparak yürümeleri. Sa y bölümünde Hervele anlatılacaktır. 9- Arefeden bir gün evvel yani Zilhicce nin 8. günü Minaya çıkarak gecelemek. 10- Bayram gecesini Müzdelife de geçirmek. 11- Şeytan taşlamanın ilkini, güneş doğduktan öğleye kadar, diğer günlerde ise öğleden sonra yapmak. 14

15 j MİKAT ve İHRAM Hac, İhram ile başlar. İhrama girmek için ise hem yer ve hem de zaman bakımından belirli bir noktanın bulunması gerekiyor. Bu noktalara Mikat denir. Mikat iki türlüdür: 1- Yer mikatı. j? 2- Zaman mikatı. j? j Yer Mikatı Hac için İhrama girilen yerlere Mikat yerleri denir. Mekke ye uzaklıkları çeşitli olan bu yerler hangi vasıta ile gelindiğine bakılmaksızın ihram yerleridir. Deniz ve Havayolu ile Mekke ye gelenler de bu mikatların hizalarında İhram a girmek zorundadır. Uçakla gelenler, ya uçağa binmeden ya da uçakta mikat yeri seviyesine gelmeden önce ihrama girerler. Bu Mikat yerleri ile Mekke arasında oturanlar veya Mekke de ikamet edenler bulundukları yerlerden ihrama girerler. Zaman mikatı, İhrama j Zaman Mikatı girme zamanıdır. Bu zaman, Hicri ayların 10. ayının ve aynı zamanda Ramazan Bayramının ilk günü olan 1 Şevval de başlar. Hicri ayların 12. ayı olan Zilhicce ayının 10. günü, yani, Kurban Bayramının 1. günü sabahleyin Şeytan ın taşlanıp, traş olunup, eğer kurban kesilecek ise kurban kesildikten sonra biter. Bu tarihlerin dışında Hac için ihrama girilemez. 15

16 j Mikat Yerleri Mikat yerleri, Resûlullah tarafından belirlenmiştir. Erkekler, daha önce belirtildiği gibi İzar ve Rida dan oluşan dikişsiz iki parça kıyafetleri ile ihrama girerler. Erkeklerin bu özel kıyafetine de ihram denilmektedir. İzar: Asıl avret mahallerinin örtülmesi için alt kısma sarılır. Rida ise: Sırta sarılır. Kara yolu ile gelenler için istikametlerine göre Mikat yerleri şöyledir: 1- Zülhuleyfe: Medine yakınlarında bugün, Abar-ı Ali de denilen yer. Medine nin güneyinde Mekke istikametinde ve Medine ye uzaklığı 11 Km dir. Medine lilerin ihram yeridir. 2- Cuhfe: Medine-Cidde arasında, Kızıldeniz sahilindeki Rabiğ kasabasının yanındadır. Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Suriye ve Filistinden gelenler burada ihrama girerler. Ayrıca gemi ile gelenler de burada ihrama girerler. 3- Yelemlem: Mekke nin güneyinde Tihame dağlarındadır. Yemen ve Hindistan dan gelenler burada ihrama girerler. 4- Karn-ul Menazil: Kuveyt ve Necid den (Suudi Arabistan ın doğu kısmı) gelenlerin mikat yeridir. 5- Zat-ul Irk: Karn-ul Menazil e yakındır, Irak tarafından gelenlerin ihram yeridir. 16 Medine yakınlarındaki Mikat: Zülhuleyfe (Abar-ı Ali)

17 Zülhuleyfe MEDİNE KIZIL DENİZ Bedir Rabiğ Cuhfe M KATI HRAMSIZ GEÇMEK hram n flartlar ndan birisinin, Mikat yerinde ihrama girmek, yani hac veya umreye niyet etmek oldu una göre, ihrams z olarak bu bölgelerin geçilmesi halinde geri dönülerek hrama girilir. E er geri dönme imkan d fl ise, hrams z Mikat yeri geçildi i için bir kurban cezas gerekir. Zat-ul Irk Karn-ul Menazil CİDDE MEKKE Taif Mikat Mahalleri Yelemlem 17

18 Erkekler İhram a, İhram denilen elbise ile girerler. j İHRAM A GİRİŞ ve NİYET İhram, Hac ve Umre için özel bir elbise olmakla birlikte, Mikat denilen yerlerde normal zamanda helal olan bazı hareket ve davranışlardan Hacc a niyet ederek uzak durmaktır. Erkekler, normal elbiselerini çıkararak, dikişsiz ve İzar ve Rida denilen iki parçadan oluşan beyaz renkli özel hac kıyafetini giyerler. Bu kıyafete de ihram denilir. Kadınlar ise, normal elbiselerini giyerek hac veya umre için niyet ederler. İhrama girmeden önce, gusledilmesi sünnettir. İhrama girilince de 2 rekat nafile namaz kılınır. Bu nafile namazın birinci rekatında Fatiha Suresi ile 18

19 Kafirun Suresi, ikinci rekatında ise Fatiha Suresi ile İhlas Suresi okunur. Namazın akabinden dehangi hac çeşidi yapılacaksa ona göre niyet yapılır. Burada Hacc ın çeşitlerine girmeden önce İhram ile ilgili bazı yasakları açıklayalım. Ki bu yasakların ihlal edilmesi halinde ceza gerekir.? İhram Yasaklarından bazıları 1- Her türlü cinsel ilişki ve bu ilişkiye götürecek olan davranışlar ve hatta konuşmalar. 2- İnsanlara sövüp saymak, hakaret etmek ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, zarar vermek. 3- Dedi-kodu, gıybet etmek ve gereksiz yere mücadele ve münakaşa etmek. 4- Yeşil ot koparmak, zararsız canlıları öldürmek. 5- Avlanmak ve avcıya yardımcı olmak. 6- Koku sürünmek, 7- Traş olmak, vücudun herhangi bir yerinden kıl koparmak, 8- Tırnakları kesmek, 9- Erkekler için, Pantolon, iç çamaşırı gibi dikişli elbise veya ökçesi ile önü açık olmayan ayakkabı giymek. Başı, takke veya herhangi bir şeyle örtmek. (Ancak uyurken, soğuktan korunmak üzere, normal kıyafet örtüsü sayılmayacak olan battaniye ve pike gibi örtülerle ayaklarını örtmelerinde bir sakınca yoktur. Bunun için de ceza gerekmez.) 10- Kadınların yüzlerini kapatmaları yasaktır. 19

20 HACC IN ÇEŞİTLERİ Hac yapmaya niyet eden müslümanların önce, hangi çeşit haccı ifa edeceğine karar vermesi gerekir. Çünkü, Mikat yerlerinden geçerken İhrama girileceği için, önce kaç çeşit hac olduğunu bilmekte yarar vardır. Hac üç şekilde ifa edilir. 1- Temettu Haccı.j 2- İfrad Haccı. j 3- Kıran Haccı. j? j Umre ile haccın ayrı Temettu Haccı ayrı yapıldığı hacdır. Hac yapmadan önce mikat mahallerinden, umre niyeti ile İhrama girilir. Umre tamamlanınca saçlar kesilerek veya kısaltılarak ihramdan çıkılır ve cinsi münasebet dahil ihram yasakları kalkar. Çünkü, ihramdan çıkılmıştır. Zilhicce ayının 8. günü Mekke de, Hac için yeniden ihrama girilir. Kurban bayramında Harem sahasında, genellikle Mina da Kurban kesilir. Sadece Hac niyeti ile ihrama girilerek yapılan j İfrad Haccı hac şeklidir. Kabe ye gelindiğinde Kudüm tavafı yapılır. İfrad Haccında ilk gün atılması gereken taşlar (cemre-i akabe) atıldıktan sonra ihramdan çıkılır. İfrad haccında, şeytan taşlama işi tamam olunca traş olunarak ihramdan çıkılır. Hac bittikten sonra, Umre yapılırsa olur ve bunun sevabı çoktur. 20

21 j Kıran Haccı Hac ve Umre için aynı anda Mikatta İhrama girilerek yapılır. Umre için tavaf ve sa y yapılır. Temettu Haccı nın aksine, Umre yapıldıktan sonra ihramdan çıkılmaz. Kudüm tavafı yapmak gerekir. j Hacı isterse, Kudüm tavafından sonra Hac için Sa y da yapabilir. O zaman Iztıba ve Remel yapılır. j Kıran Haccı nda ceza Kıran haccının diğer haclardan farklı olan bir yönü de cezaların iki katı oluşudur. Örneğin, eğer İhram cezaları işlenmiş ve bu ceza da Kurban kesmeyi gerektiriyorsa, Kıran Haccı yapanların, 2 kurban kesmeleri gerekir. j Mikat sınırları dışından gelen ve İfrad veya Kudüm Tavafı Kıran haccı yapanların yaptıkları bir tavaftır. Bu tavaf Tahiyyetü l Mescid manasında, Kabe ye ilk ziyaret yapıldığı için eda edilir. Kudüm tavafından sonra, farz tavafın sa yi nin de yapılması tavsiye edilir. Tavafdan sonra sa y yapılacak ise ıztıba ve remel de yapılır. 21

22 MED NE ARAFAT MÜZDAL FE Temettu Hacc için Örnek Çizelge 1 M NE MEKKE AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl M KAT Umre için hrama girifl 23 Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Medine de ikamet Mina da geceleme Müzdelife de Vakfe fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Umre Tavaf ve Sa yi hramdan Ç k fl Mekke de ikamet Hac için hrama girifl Büyük fieytan n tafllanmas Kurbanler n kesilmesi Saçlar n trafl edilmesi Ziyaret Tavaf Mekke ye dönüfl Veda tavaf Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban / Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Medine den dönüfl Zilhicce 22

23 MED NE Zu l Hulayfa Medine de ikamet ARAFAT MÜZDAL FE Temettu Hacc için Örnek Çizelge 2 Umre için hrama girifl M NE MEKKE AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl Umre Tavaf ve Sa yi hramdan Ç k fl Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Mina da geceleme Mekke de ikamet Hac için hrama girifl Müzdelife de Vakfe Büyük fieytan n tafllanmas Kurban kesilmesi Saçlar n trafl edilmesi Ziyaret Tavaf fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Mekke ye dönüfl Veda tavaf Mekke den dönüfl Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban/Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Zilhicce 23

24 MED NE ARAFAT MÜZDAL FE Ifrad Hacc için Örnek Çizelge 1 M NE MEKKE (Mescid-i Aifle) AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl M KAT Hac için hrama girifl 23 Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Medine de ikamet Müzdelife de Vakfe fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Kudüm Tavaf ve Farz Hacc n Sa yi Umre için hrama girifl Mina da geceleme Büyük fieytan n tafllanmas Saçlar n trafl edilmesi Mekke de ikamet Ziyaret tavaf Mekke ye dönüfl Umre Veda tavaf Medine ye hareket Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban / Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Medine den dönüfl Zilhicce 24

25 MED NE Zu l Hulayfa Medine de ikamet ARAFAT Ifrad Hacc için Örnek Çizelge 2 MÜZDAL FE M NE AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl MEKKE (Mescid-i Aifle) 23 Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Hac için hrama girifl Kudüm Tavaf ve Farz Hacc n Sa yi 3 4 Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Mina da geceleme Müzdelife de Vakfe fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Umre için hrama girifl Mekke de ikamet Büyük fieytan n tafllanmas Saçlar n trafl edilmesi Ziyaret tavaf Mekke ye dönüfl Umre Veda tavaf Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban/Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Mekke den dönüfl Zilhicce 25

26 MED NE ARAFAT MÜZDAL FE K ran Hacc için Örnek Çizelge 1 M NE MEKKE (Mescid-i Aifle) AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl Umre Tavaf ve Sa y i Kudüm Tavaf M KAT Hac ve Umre için hrama girifl 3 23 Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Hac, isterse Hac için Sa y yapar. Izt ba ve Remel yap l r. O zaman, ziyaret tavaf ndan sonra sa y gerekmez. (Ziyaret tavaf Sa y inin burada yap lmas tavsiye edilir) Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Medine de ikamet Müzdelife de Vakfe fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Mina da geceleme Mekke de ikamet Büyük fieytan n tafllanmas Kurban kesilmesi ve Saçlar n trafl edilmesi Ziyret tavaf Mekke ye dönüfl Veda tavaf Medine ye hareket Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban / Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Medine den dönüfl Zilhicce 26

27 MED NE Zu l Hulayfa Medine de ikamet ARAFAT K ran Hacc için Örnek Çizelge 2 Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Hac ve Umre için hrama girifl Umre Tavaf ve Sa y i MÜZDAL FE Mina da geceleme Müzdelife de Vakfe fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Kudüm Tavaf M NE AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl MEKKE (Mescid-i Aifle) Hac, isterse Hac için Sa y yapar. Izt ba ve Remel yap l r. O zaman, ziyaret tavaf ndan sonra sa y gerekmez. (Ziyaret tavaf Sa y inin burada yap lmas tavsiye edilir) Mekke de ikamet Büyük fieytan n tafllanmas Kurban kesilmesi ve Saçlar n trafl edilmesi Ziyret tavaf Mekke ye dönüfl Veda tavaf Mekke den dönüfl Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban/Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Zilhicce 27

28 j HACC A NİYET Temettu Hacc ına Niyet Temmettu Haccında ihrama girince önce Umre için niyet edilir: êñäjæàå æ»bêi ä¹ä» åoæ äjæy ä C Ïê éãêg ìáåè¼ é {» äa Ïé êäê BäÈæ¼ìJä änä Ïê» BäÇæjê énäí äë Ey Allahım, Senin rızan için Umre yapmak üzere İhrama girdim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur. Zilhicce nin 8. günü yeniden ihrama girilmesi gerektiği için bu sefer şöyle niyet edilir: éêwäzæ»bêi ä¹ä» åoæ äjæy ä C ÏêéÃêG ìáåè¼ é {» äa Ïé êäê åéæ¼ìjä änä Ïê» åãæjê énäí äë Ey Allahım, Senin rızan için Hac yapmak üzere İhrama girdim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur. 28

29 j İfrad Hacc ına Niyet İfrad Haccında ihrama girince sadece Hac için niyet edilir: éêwäzæ»bêi ä¹ä» åoæ äjæy ä C ÏêéÃêG ìáåè¼ é {» äa Ïé êäê åéæ¼ìjä änä Ïê» åãæjêénäí äë Ey Allahım, Senin rızan için Hac yapmak üzere İhrama girdim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur. j Kıran Hacc ına Niyet Kıran Haccında ihrama girince hem Hac hem de Umre için niyet edilir: êñäjæàå æ»aäë é ê WäZæ»BêI ä¹ä» åoæ äjæy ä C Ïê éãêg ìáåè¼ é {» äa Ïé êäê BäÀåÈæ¼ìJä änä Ïê» BäÀåÇæjêénäÍ äë Ey Allahım, Senin rızan için Hac ve Umre yapmak üzere İhrama girdim. Onları, bana kolay kıl ve onları benden kabul buyur. Niyet yapıldıktan sonra İhrama girilmiş olunur. İhrama girildiği için iki rekat namaz kılınır ve Telbiye getirilir. 29

30 j TELBİYE ŞÖYLE GETİRİLİR:,ä¹æÎìJä» ìáåè¼ é {»A ä¹æîìj ä»,ä¹æîìjä» ä¹ä» ä¹íêjäq { Ü ä¹æîìjä»,ä¹ æ ¼åÀ æ»a äë ä¹ ä» äòäàæ é êä»a äë äfæàäzæ»a ìæêg ä¹ä» ä¹íêjäq { Ü Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke Lâ şerike leke lebbeyk. İnnelhamde venni mete leke vel mülk. Lâ şerike lek. Manası: Ey allahım, işte buradayım, buradayım. Buradayım; Senin ortağın yoktur, buradayım, buyur. Hamd, nimet ve mülk senindir. Senin ortağın yoktur. Telbiye, yol boyunca, vasıtaya binerken, inerken, tepeleri aşarken, kalabalıklar birbirleriyle karşılaştıklarında söylenir. 30

31 MEKKE YE GİRİŞ Mekke ye mümkünse gündüz girmek daha uygundur. Beytullah ın bulunduğu bu belde Resulullah ın en çok sevdiği yerlerden biriydi. Ne yazık ki bu beldenin halkı Peygamberimize ve onun sevgili ashabına çok işkenceler yapmış, en yakın akrabaları onlara zulmetmekte bir beis görmemişti. Nihayet, Cenab-ı Hak, Mekke nin bir barış beldesi haline gelmesini nasib etti ve Mekke, Harem ilan edildi. Harem in sınırları, Cebrail tarafından Hazreti peygambere gösterilmiştir. Bu sınırların içine Müslüman olmayanlar giremezler. Mekke haramına ait ihram yasağı hükümleri bu sınırlar içinde geçerlidir. Mekke ye yaklaşıldığında, Mekke evleri görününce telbiyeden sonra şu dua okunur: j 31

32 çb³ækêi äbèîê ÏêÄæ³åkæiAäË,çAiäAjä³ä BÈêI Ïê» æ½ä æuaäë ìáåè¼ é {» äa,äºåfä¼äi äfä¼äjæ»aäë ä¹å äjäy äâäjäzæ»aaäh{ç ìæêg ìáåè¼ é {» äa çüäýäy ëeäýêi æåê ä¹ånæ êu,äºåfæjä äfæjä æ»aäë,ä¹åäæ ä C äåæ ä ÞæAäË äòä» ä Dænä ä¹å» ä Dæm ä C,ëÒä éêîäm ë¾äbàæ ä CäË,ëÑäjêÎRä ëlìåãåhêi,ëñäfîê äi ææ ä C,ä¹êIAähä æåê äåîê ê æråàæ»a,ä¹æîä»êg äåíéêjäñæzåàæ»a ä\îênä ÏêÄä¼êaæfåM ææ ä C äë,äºêìæ ä ê æzäàêiïêää¼êjǽ änænäm.êáîê ìä»a êòìääu ä¹ênìääu Ey Allahım! burayı benim için mekan kıl ve bana orada helal rızık nasip eyle. Bu Harem, senin haremindir. Bu belde, senin beldendir. Güvenlik ise sadece senden gelen güvenliktir. Kul, senin kulundur. Ben uzak ülkelerden sana geldim. Çok günahla ve kötü amellerle geldim. Senin azabından korkup sana sığınanın haliyle senden istiyorum. Beni afvınla karşıla ve beni cenneti naimine kabul buyur. 32

33 j DUA Her hangi bir isteğe ulaşmak için, her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Yüce Allah a yalvarmaktır. Duaların en faziletlisi Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından bizzat okunan dualardır. Hac Rehberinde, bizim izlediğimiz yol, herkesin üzerinde ittifak ettiği dualardır. Ayrıca, duaların Arabca okunuşları verilmemiştir. Bunun iki sebebi vardır. 1. Sebeb: Duanın her dille yapılabilmesidir. Kişi, hangi dille Cenab-ı Hakk a yalvarmak istiyor veya hangi dili kolay buluyorsa, o dille yapacağı dua da makbuldur. 2. Sebep: Arabca bilmeyenlerin, Latin harfleri ile yazılmış Arabca metinleri okumaları kolay değildir ve bazen yanlışlara sebebiyet vermektedir. Tavaf ve Sa y da, kişi Cenab-ı Hakk a nasıl yalvarmak istiyorsa öyle yalvarabilir. Bu rehberimizde, bazı duaların Türkçesini verirken, mota mot terceme yerine, ifade edilmek istenen anlamları verilmiştir. 33

34 KABE Yİ GÖRÜNCE Bu dua ile birlikte telbiye söyleyerek yer yüzünde Allah a ibadet için kurulan ilk ev olan Beytullah a yaklaşılır. Beytullah a aynı zamanda Kabe de denmektedir. Kabe görününce telbiye kesilir. Kabe, bütün müslümanların istisnasız olarak her namaz için yöneldikleri yöndür. Kıbleye yönelme olmadan namaz da sahih olmaz. Çünkü Namaz için Kıbleye yönelmek yüce Allah tarafından bir emir olarak Peygamberimize bildirilmiştir. Kabe yi tavaf etmek hem Umre nin hem de Hacc ın şartlarındandır. Bunun için Kabe yi tavaf ederken çok dikkatli olmak gerekir. Beytullah ı ilk kez görünce şöyle dua edilir: 34

35 åé é } ¼»A ìüêgäé{»êgäü.êáîê ä æ»aêé Ïê¼ä æ»aêé é { ¼»BêI ìüêg äñììå³äüäë ä¾æìäyäü ÓêÎæZåÍ åfæàäzæ»a åéä»äë å¹æ¼åàæ»a åéä»,åéä» ä¹íêjäq äüåãäfæyäë êé½å Óä¼ä äìåçäë,åjæîbæ»a êãêfäîêi åpìåàäíäü ïïòyòìåçòë åoîêàåí äë çb ÍêjæräM äoæîäjæ»aaäh{ç æeêk ìáåè¼ é {» äa åjîêväàæ»a êéæîä»êgë,èjíêfä³ ëõæïäq æåä éläibäí ê æeêkäë AîjêIäË çòäiäbèä äë çbàîê æ ämäë çbàíêjæ ämäë åãäjäàänæ AêËä C åéìväyæåìàê åéäàì ä äë åéä ìjä äë åéä ìjäq.aîjêiäë çòäiäbèä äë çbàîê æ ämäë çb ÍêjæräM Azamet sahibi olan Allah tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah tan başka tapılacak bir ilah yoktur, sadece O vardır. O nun ortağı yoktur, Mülk O nundur, hamd sadece O na yapılır. O diriltir ve öldürür. O her zaman diridir ve hiç bir zaman ölmez. İyilikler, O nun elindedir. O her şeye Kâdirdir. Varılacak kimse O dur. Ey Allahım! Şu mübarek Beyt in, şeref, hürmet, azamet ve heybetini artır. Ya Rabbi! Ona tazimde bulunan, hürmet gösterenlerin, yine aynı şekilde, tazimde bulunarak, hurmet göstererek Hac veya Umre yapanların da şeref ve mertebelerini yükselt, iyiliklerini çoğalt. Bu şekilde Beytullah selamlandıktan sonra Tavaf başlar: 35

36 Tavaf Beytullah ın, yani Ka be nin, etrafında dönülerek yapılan ibadetlerin belirli bir usul çerçevesinde yapılmasıdır. Bu usulleri peygamber efendimiz göstermiştir. Tavaf 8 bölümden oluşur. Bunların ilki, Hacer-ül Esved in selamlanmasıdır. Geri kalanı da Kabe nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönüşlerin her birine Şavt denir. 7 Şavt bir tavaf yapmaktadır. Kabe görülünce yapılan yukarıdaki duadan sonra Hacer-ül Esved in hizasına gelinir. Hacer-ül Esved, elleri, omuz hizalarını az geçecek şekilde yukarı kaldırılıp avuç içleri açılarak selamlanır. Burada, önce Tavaf için şöyle niyet edilir: 36 TAVAF

37 Tavaf a Niyet åéæ¼ìjä ämäë Ïê» å ãæjêénäîä ê ÂäAjäZæ»Aä¹êNæÎäI ä²äaìäa åfíêiå C ÏêéÃêG ìáåè¼ é {» äa Óä»äB äm êé é { ¼ê» éê WäZæ»A ä²aäìäa - ë äaìæqäa äòä æjäm - Ïê éäê (Eğer Umre ise: Óä»äB äm êé é { ¼ê» êñäjæàå æ»a ä²aäìäa) Ey Allahım, ben, senin Beyt-i Haram ını tavaf etmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur. Allahu Teala için, yedi Şavt üzerinden Hac tavafı yapacağım. (Eğer Umre tavafı ise, ki Temmettu Haccı yapmak isteyenlerin ilk önce yapacakları niyet Umre niyetidir. O zaman Hac yerine Umre diye niyet edilecektir.) Bu niyetten sonra Hacer-ül Esved istilam edilir. Yani, selamlanır. Hacer-ül Esved in selamlanması el sürülerek olur. Kalabalık dolayısıyla Hacer-ül Esved in uzaktan selamlanması el sürülerek selamlama hükmündedir. Genellikle de uzaktan selamlanır.. Kabe, sol tarafta kalacak şekilde tavafa başlanır. Hacer-ül Esved, j? åfæàäzæ»a ê Ë åjäjæ äc å ä A êå êáænêi şeklinde selamlanır ve Tavafa başlanır. 37

38 Eğer tavaftan sonra sa y yapılacaksa erkekler, tavafın bütününde Izdıba; ilk üç şavtında Remel yaparlar. j İztiba ve Remel İztiba: Erkeklerin, ihramlarını sağ omuzun açık kalacak sekilde sarılıp giyilmesidir. Remel de gururlanır gibi, dik, güçlü, ama, sert ve süratli olmayan çabuklukta yürümektir. Müşrikler, müslümanların hastalıktan ve yorgunluktan dolayı zayıf kaldıklarını, bunun da Allah ın Müslümanları sevmediğini gösterdiğini iddia ediyorlardı. Peygamberimiz, bu iddia üzerine, bu şekilde yürüyerek bir gövde gösterisi yaptı. Peygamberimizin arkasından da bütün müslümanlar aynı şekilde yürüyerek, Müşriklerin söylediklerinin yanlış olduğunu isbat ettiler. j Kabe nin güney tarafında, Yemen ve Irak köşelerinin arasındaki köşede bulunan siyah bir taştır. Bu taş ile ilgili olarak iki rivayet vardır. Bunlardan birincisi önemlidir: Hazreti İsmail in (a.s.) bu taşı, Ebu Kubeys dağından getirerek bir işaret olmak üzere Kabe ye babası İbrahim (a.s.) ile birlikte yerleştirmiş olmalarıdır. İkinci rivayet ise, bu taşın Cennet ten bir taş olduğu ve Hazreti Adem den günümüze kadar geldiği yönündedir. Peygamberimiz daha genç yaşta iken, Kabe nin tamiratından sonra, bu taşın yerine yeniden konulması soru- 38 HACER ÜL ESVED

39 nu olmuştu. Bu sorun, peygamberimiz tarafından çözümlenmiş ve Arap yarımadasında belki de yüzyıllarca sürebilecek olan bir kanlı savaş önlenmiştir. Mekke nin önde gelenleri kendilerinin daha faziletli olduğunu ileri sürerek, bu şerefli işi yapmaya kendilerinin en layık kimseler olduğunu düşünürlerdi. Bir türlü anlaşamayınca da Darunnedve de, şöyle bir karar alınır: Ertesi sabah Harem-i Şerif e ilk giren kimse bu taşı yerine koysun. Beklenildiğinde, Efendimiz in (s.a.v.) mescide ilk gelen olduğu görüldü. Ve buna herkes sevindi. Çünkü, Muhammed ül Emin idi. Herkesin güvenebileceği biri... Yetim olmasına rağmen herkes onu çok asil bilirdi. O büyük insan, herkesin de bir payı olmasını istedi. Taşın bir yaygı üzerine konulmasına ve herkesin o yaygıdan tutarak taşınmasına karar verdi. Sonra da kendileri taşı yerine koydular. Bu karar herkes tarafından sevinçle karşılandı. 39

40 ? Hacer ül Esved in Dinî Özelliği nedir? Peygamberimizin, Hacc a onu öpüp selamlayarak başlaması, bu taşın dinî bir kudsiyyeti bulunduğundan değil, tavafın başlangıç yerinin işaret edilmesi bakımındandır. Ulema müttefiktir ki, İhram yasaklarına girmesi endişesinden dolayı, insanların birbirlerini itip kakmalarının önüne geçmek için, uzaktan da selamlanabilir. Hükmü aynıdır. Bu halde uzaktan selamlamak daha efdaldir. Fırsatını bulabilen için, Peygamberimizin, sünnetine uymak elbette ki en güzelidir. Hz. Ömer in şu sözü pek meşhurdur: Ey taş, senin ne beni koruyacak, ne de bana zarar verecek bir şey olmadığını biliyorum. Eğer Allah ın Resulünü, seni öperken görmeseydim, seni öpmezdim. İşte bu söz, Hacer ül Esved in dinî yönünü ve Peygamberin sünnetine katıksız sarılmanın bir örneğini göstermektedir. Kudsiyet, taşda değil, sadece ve sadece Peygamber sünnetine uymaktadır. 40

41 TAVAF DUALARI Tavaflarda herkes istediği duayı yapabilir; bunun için özel bir dua bulunmuyor. Bununla birlikte ulemanın tesbit ettiği dualar vardır. Ancak, peygamberimiz her şavtta, Rükn-ü Yemenî denilen ve Kabe nin güneyine düşen Yemen köşeşinden itibaren Hacer-ül Esved e kadar, Rabbena Atina duasını okumuştur. Tavaf ın 1. Şavtında okunacak dua:,åjäjæ òc ååäë,å ìüêg äé{»êg äüäë,ê êfæàäzæ»aäë êå äæbäzæjåm åâäýìn»aäë åñäýìv»aäë.êáîê ä æ»aêêé Ïê¼ä æ»a BêIìÜêGäÑìÌå³äÜäË ä¾æìäyäüäë,ä¹êiçbãäbàíêg ìáåè¼ é {» äa.äáì¼ämäëêéæîä¼ä å Óì¼äu êåê¾ìåmäióä¼ä ä¹êéîêjäã êòìäånê» çb BäJéêMAäË,äºêfæÈä êiçõbä äëäë ä¹êibänê êiçb ÍêfæväMäË ä¹å» ä Dæm ä CÓê éãêgìáåè¼ é {» äaäáì¼ämäë êéæîä¼ä åóì¼äuëfìàäzå ä¹êjîêjäyäë êåíêéf»a Óê äòäàêöaìf»a äñbä Bä åàæ»aäë,äòäîê Bä æ»aäë äìæ ä æ»a êibìä»aäåê äñbävìä»aäë,êòìäävæ»bêiäkæìä æ»aäë,êñäjêaàæaäëäbîæãíf»aäë 41

42 Şanı yüce olan, her türlü noksanlıktan uzak bulunan Allah ı tesbih ederim. Her türlü hamd Allah a mahsustur. Allah tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Azamet sahibi Allah tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah ın da salat ve selam ettiği Allah ın Rasulü Muhammed in üzerine salat ve selam olsun. Ey Allah ım! Sana, iman ederek, Kitabını tasdik ederek, ahdini tutarak, senin Nebi n ve sevgilin olan Muhammed e (s.a.v.) uyarak geldim. Ey Allah ım, ben, afv ve afiyetler istiyorum, dinde olsun, dünya ve ahirette olsun daimi afiyetler istiyorum. Cennetine kavuşmak ve Cehenneminden kurtulmak istiyorum. (Bana bunları nasib eyle ya Rabbi.) Rükn-ü Yemani ye gelince de: äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Ey Rabbimiz! Dünyada da ahirette de bize iyilikleri ver. Ey Aziz, ey bağışlaması bol olan Alemlerin Rabbi! Cehennem ateşinden 42

43 bizi koru. İyilerle birlikte bizi Cennetine girdir. Ancak, her ne kadar insanlar, öpmek için birbiri ile mücadele etse de Kabe nin duvarları öpülmez. Üstelik, burada itişip-kakışmak ihram yasaklarına girmektedir. Gerekli olmayan bir hareketi yapma yarışı uğruna, yasaklara bulaşmaktan uzak kalmak elbette ki daha da hayırlıdır. Bu konuya çok dikkat etmelidir. Hacer-ül Esved in yanına gelince de Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 2. şavta başlanır. Tavaf ın 2. Şavtında okunacak dua: äåæ äþæaäë,ä¹å äjäy äâäjäzæ»aäë,ä¹ånæîäi äoæîäjæ»a Aäh{Ç ìæêg ìáåè¼ é {» äa,äºêfæjä ååæiaäë,äºåfæjä BäÃòCäË,äºåfæJä äfæjä æ»aäë ä,ä¹åäæ òc BäÄæÎ ä»êg æké ø JäY ìáåè¼ é {» äa,êibìä»a äåê ä¹êi êhêöbä æ»a åâäb ä Aäh{ÇäË ä Ìånå æ»aäëäjæ å æ»a BäÄæÎ ä»êgã êé jä äë BäÄêIÌå¼å³ Ïê åéæäéêíäkäë äæbäàíêâæa äâæìäí ä¹äiaähä ÏêÄê³ ìáåè¼ é {» äaäåíêfêqaìj»a äåê BäÄæ¼ä æuaäë äæbäîævê æ»aäë.ëlbänêy êjæîä êi äòìäävæ»a ÏêÄæ³åkæiA ìáåè¼ é {» äa,äºäebäjê åsä æjäm 43

44 Ey Allahım! Bu ev, senin evindir. Bu Harem, senin haremindir. Güvenlik ise sadece senden gelen güvenliktir. Kul, senin kulundur. Ben de senin kulunum. Senin kulunun çocuğuyum. Burası, cehennemden sana sığınanların yeridir. Ey Allahım! Bize imanı sevdir, onu kalbimize süsle. Bizi, küfürden, fısıktan ve isyandan tiksindir. Bizi doğruya erenlerden eyle. Ey Allahım! Bizi, kullarını yeniden dirilteceğin günün azabından koru. Cennetine hesabsız girenlerden eyle. Rükn-ü Yemani ye gelince de: äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 3. şavta başlanır. Tavaf ın 3. Şavtında okunacak dua: ê Bä êér»a äë,êºæjé êr»aäë éê¹ìr»aäåê ä¹êiågìå ä C ÏéêÃêG ìáåè¼ é {» äa ¾BäÀæ»AÏê êkä¼ä æäåàæ»aäëêjä æääàæ»aêûåmäë ê äýæaä Þ æa êûåmäë ê Bä é êä»aäë 44

45 { ä¹êiågìå CäËäÒìÄäVæ»AäËäºBäyêiä¹ ä» å Dæm ä CÏé ä êãêg ìáåè¼»äafä»äìæ»aäë é ê½æçä Þ æaäë,êjæjä æ»a êòääænê æåê ä¹êiågìå ä CÏéêÃêGìÁåȼ é {» äa.êibìä»aäëä¹êñäbäm æåê êpbäàäàæ»aäë BäÎæZäÀæ»AêÒäÄæNê æåê ä¹êiågìå ä CäË Ey Allahım! Ben, şekten, şirkten, ayrılıktan, iki yüzlülükten, kötü ahlaktan, kötü görünüşten, malıma, aileme ve evlatlarıma çirkin bir dönüşten sana sığınırım. Ey Allah ım! Hiç şüphesiz senin rızanı, Cennetini istiyorum. Senin gazabından ve Cehenneminden yine sana sığınırım. Ey Allah ım! Kabir fitnesinden de sana sığınırım, ölümün ve hayatın fitnesinden de sana sığınırım. Rükn-ü Yemani ye gelince de: äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 4. şavta başlanır. 45

46 BçJæÃägäË,AçiÌå ærä BçÎæ äm ò Ë,AçiËåjæJä (çñäjæàå )BîVäY åéæ¼ä æua ìáåè¼ é {» äa êiëåfív»aïê Bä äáê»bä BäÍ çüìåjǽ ä BçZê»Bäu çýäàä äë,açiìå æ ä ä¹å» ä Dæm ä CÏéêÃêG ìáåè¼ é {» äaêiìíä»aïä»êg êpbäàå¼í»aäåê å òcbäíïêäæuêjæa ä C æåê äòä äýìn»aäë ä¹êmäjê æ ä äáêöaälä äë,ä¹ênäàæyäi êpbäjêuìå äñbävìä»aäë êòìääv»bêi äkæìä æ»aäë,éëjêi êé½å æåê äòäàîêää æ»aäë,ëáæqêg êé ½å BäÀÎê Ïê» æºêibäiäë,ïêäänæ³äkäi BäÀêIÓêÄæ é êää³êéläi.êibìä»aäåê ëjæîäbêi ä¹æäê Ïê» ëòäjêöbä«êé½å Óä¼ä æ±å¼æaaäë,ïêäänæîäñæ ä C Ey Allah ım bunu kabul edilmiş bir hac (veya umre) kıl. Çalışmalarımı şükretmeye değer çalışmalardan, günahlarımı affedilmiş günahlardan, amellerimi de salih ve makbul amellerden eyle. Ey Kalplerde olanları bilen Allahım! Beni karanlıklardan aydınlığa çıkar. Ey Allah ım! Ben senin rahmetini kazandıracak şeyleri, mağfiretini kazandıracak çalışmaları, her türlü günahlardan, kötülüklerden kurtuluşu, her türlü iyilikte zenginliği, cennete kavuşmayı, ama, cehennemden kurtulmayı istiyorum. Beni rızıklandırdığın şeylere kanaat etmeyi, bunlardan bana verdiklerini bereketli kılmanı, benim bilmediğim, ama, senin bildiğin iyilikleri de bana ver. Rükn-ü Yemani ye gelince de: 46 Tavaf ın 4. Şavtında okunacak dua:

47 äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 5. şavta başlanır. Tavaf ın 5. Şavtında okunacak dua: äüäë ä¹í¼ê ìüêg ì½ê äü äâæìäí ä¹êqæjä êé½ê äoæzämïêäì¼ê ä C ìáåè¼ é {» äa Óì¼äuëfìÀäZå ä ¹éêÎêJäà ê~æìäyæåê ÓêÄê æmäaäë ä¹åèæuäë ìüêg ä Ïê³BäI BäÇäfæ äi åûäà æ äãäü çòä Íêjä çòä ÎêÄäÇ çòäiæjäq äáì¼ämäë êéæîä¼ä å ä¹íîêjäã åéæäê ä¹ä» ä DämBä êjæîäa æåê ä¹ å» ä Dæm ä C ÏéêÃêG ìáåè¼ é {» äa AçfäIòC Bä êéjäq æåê ä¹êiågìå ä CäË,äÁì¼ämäËêÉæÎä¼ä å Óì¼äuèfìÀäZå ìáåè¼ é {» äaäáì¼ämäë êéæîä¼ä åóì¼äu èfìàäzå ä¹íîêjäã åéæäê äºägbä änæma ë¾æìä³ æåê BäÈæÎä»êG ÏêÄåIéêjä åíbä äëbäèäàä êãäë äòìäävæ»a ä¹ å» ä Dæm ä C ÏéêÃêG Ey Allah ım! Beni, senin gölgenden ë½äàä æëä C ë ½æ ê æëä C başka hiç bir gölgenin olmadığı ve senden başka hiç bir şeyin baki olmadığı günde, senin arşının gölgesin- 47

48 de gölgelendir. Beni, senin peygamberin olan Muhammed in (s.a.v.) havuzundan bir daha hiç susamayacak şekilde sula. Ey Allah ım! Ben, senden, senin peygamberin Muhammed (s.a.v.), hangi hayırları istemişse onları istiyorum. Ve, senin peygamberin Muhammed (s.a.v.), hangi şeyden sana sığınmış ise onlardan ben de sana sığınıyorum. Ey Allah ım! Ben, senden cenneti istiyorum. Cennet nimetlerini istiyorum. Cennete yaklaştıracak, söz, fiil veya amelleri diliyorum. Rükn-ü Yemani ye gelince de: äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi 48 åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 6. şavta başlanır. Tavaf ın 6. Şavtında okunacak dua: ä¹ê æ¼äaäåæîäiäë ÏêÄæÎäIBäÀÎê çñäjîêrä çb³ìå åy ìóä¼ä ä¹ä» ìæêg ìáåè¼ é {» äa ä¹ê æ¼äbê» äæbä Bä äë Ïê» åãæjê æ«bä B{ÈæÄê ä¹ä» äæbä Bä ìáåè¼ é {» äa ä¹ênä BäñêIäË,ä¹ê AäjäYæÅä ä¹ê»äýäzêi ÏêÄêÄæ«ä CäË,Ïê éää åéæ¼ìàäzänä ìáåè¼ é {» äa.êñäjê æ äàæ»aä êmaäëbäí,äºaäìêm æåìàä ä¹ê¼æzä êiäë ä¹ên ò Îêvæ ä æåä

49 èáíêjä èáîê¼äyå ñ ABäÍäO æãä C äë,èáíêjä ä¹äèæuäëäë,èáîê ä ä¹änæîäiìæêg.ïê éää å±æ Bä äìæ ä æ»a íkêzåm,èáîê ä Ey Allah ım! Biliyorum, senin benim üzerimde pek çok hakkın bulunuyor. Yine senin yarattıklarınla benim aramda da haklar var. Ey Allah ım, senin, benim üzerimde olan haklarını affeyle. Yarattıklarına ait olanların yükünü üzerimden kaldır. Helal olan nimetlerinle bana bolluk ver ve haramından sakındır. Ey mağfireti bol olan Allah ım! Sana itaat edip, sana isyan etmekten, senin lütfuna kavuşup, senden başkasına muhtaç olmaktan beni kurtar. Ey Allah ım! Şu evin gerçekten de çok azametlidir. Sen de çok şereflisin. Ve sen ey Allah! Halimsin, Kerimsin, Azim sin. Beni affeyle, çünkü sen, affetmeyi seversin. Rükn-ü Yemani ye gelince de: äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 7. şavta başlanır. 49

50 Tavaf ın 7. Şavtında okunacak dua: Bõ êmaòëbç³ækêiäë,bç³êebäubçäîê äíäë,çýê Bä BçÃBäÀÍêGä¹ å» ä Dæm ä CÓéêÃêG ìáåè¼ é {»äa BçYÌåväà çòäiæìämäëbçjéêîäaçüäýäyäëaçjê AägBçÃBänê»äË Bç êqbäabçjæ¼ä³äë çòäàæyäiäë çñäjê æ ä äë êpæìäàæ»aäfæäê çòäyaäiäë êpæìäàæ»aä½æjä³ çòäiæìämäë äñbävìä»aäë êòìäävæ»bêi äkæìä æ»aäë êlbänêzæ»aäfæäê äìæ ä æ»aäëêpæìäàæ»aäfæ äi ÏêÃæeêk éêläi,åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ ä¹ênäàæyäjêi,êibìä»a äåê.äåîêzê»bìv»bêi ÏêÄǽ êzæ»äc äë BçÀæ¼ê Ey Allah ım, ben senden kamil bir iman, sadık bir bilgi, geniş bir rızık, huşulu, titreyen, ürperen, korkan bir kalp, zakir bir dil, temiz ve helal kazanç, samimi bir tevbe, ve ölümden önce tevbe istiyorum. Ölüm anında kolaylık, ölümden sonra mağfiret ve rahmet ile hesap anında af, Cennetine varmak ve Cehennemden kurtulmak istiyorum. Çünkü senin rahmetin çok geniştir, ey aziz ve çok bağışlayıcı olan Allah ım. Rabbim, benim ilmimi artır ve beni salihlerden eyle. Böylece 7. şavtın bitiminde Tavaf tamamlanmış olur. Tavafın sonunda Hacer-ül Esved tekrar selamlanır. 50

51 Daha sonra iki rekat tavaf namazı kılınır. Tavaf Namazı mümkün ise, Makam-ı İbrahim i ön tarafa alarak kılınır. Eğer kalabalık dolayısıyla bu mümkün değil ise Mescid in içinde Kabe ye yakın bir yerde kılınır. Tavaf Namazının, birinci rekatında Kafirun Suresi, ikinci rekatında da İhlas Suresi okunur. Namaz kılmanın kerahet olduğu zamanlarda bu namaz da kılınmaz; kerahet vakti geçince kılınır. Tavaf namazından sonra müsait bir yerde Zemzem içmeye gidilir. Zemzem kuyusundan içmek şart değildir. Zemzemi Kabe ye dönük olarak içmek daha uygundur. Zemzem içildikten sonra da Kabe ye dönülerek şu dua yapılır: çõbä êqäëbç êmaäëbç³ækêi äëbç ê BäÃBçÀæ¼ê ä¹ å» ä Dæm ä C ÏéêÃêG ìáåè¼ é {» äa BäÃêféêÎäm ä¹êéîêjäã ê~æìäy æåê ÏêÄê æmäaäë ëáä ämäë ëõaäe éê½å æåê äâäjæ ä C FÍ ä¹ê äjä äëä¹ê æñå¼êi,äáì¼ämäë êéæîä¼ä å Óì¼äu ëfìàäzå Ey Allah ım, ben senden, faydalı äåîê äjæ äþæa bir ilim, geniş bir rızık ve her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulmayı istiyorum. Ey şereflilerin ve ikram edenlerin en önde geleni olan Allah ım! Beni, lutfunla ve kereminle, peygamberin olan efendimiz Muhammed in (s.a.v.) havuzundan sula. 51

52 Kabe nin tavaf edilmesinden sonra yapılacak en önemli işlem hiç şüphesiz Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan sa ydır. Sa y da yedi Şavt tan oluşmaktadır. j j 52 SA Y Sa y ve Hervele Sa y, Safa tepesinden başlar ve Merve tepesinde biter. Safa tepesinden Merve tepesine 4, Merve tepesinden Safa tepesine ise 3 şavt vardır. Sa y ederken, yeşil direkler arasında Hervele ile, yani, insanın güçlü olduğunu gösterecek şekilde vakar ve hızla koşarak geçilir.

53 Safa tepesine gelindiğinde, Ka be Safa tepesinden selamlanır. Ka be, aynen Hacer-ül Esved in selamlanması gibi, eller omuz hizalarını az geçecek şekilde açılarak selamlanır. Ka beye dönük olarak şu dua yapılır. êåêjêöbä äqæåê äñäëæjäàæ»aäëbä ìv»aìæêgåéå»ìåmäiäëå ä CäfäIBäÀêI å CäfæI ä C BäÀêÈêIä²ìÌìñäÍæÆä C êéæîä¼ä ä`bääåuäýä äjäàänæ AêË ä CäOæÎäJæ»AìWäYæÅäÀä.èÁÎê¼ä èjê Bäq äå ìæêhä AçjæÎäa äªììäñäm æåä äë Allah ın ve O nun Resûlünün başladığı gibi başlıyorum: Şüphesiz Safa ve Merve Allah ın işaretlerindendir. Kim Kabe yi Hac veya Umre niyeti ile ziyaret ederse, bu iki tepeyi Tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim bir iyiliğe başkası zorlamadan sarılır ve onu kendiliğinden yaparsa, hiç şüpheniz bulunmasın ki, Allah iyiliklerin karşılığını veren ve her şeyi gerçekten de hakkıyla bilendir. j Bu duadan sonra Sa y a niyet edilir. Sa y in niyeti şöyledir: -ë äaìæq ä C ä Òä æjäm-êñäëæjäàæ»aäëbä ìv»aäåæîäibä Óä æm ä C ææä C åfí êi å C ÏêéÃê G ìáåè¼ é {» äa Ïé êäê åéæ¼ìjä änä Ïê» åãæjê éní ò Ë ò (êñäjæàå æ»a äóæ äm).óä»äb äm ê éêwäzæ»aäóæ äm Ey Allah ım, Safa ve Merve arasında, yedi şavt olmak üzere, senin rızan için Hac sa yi yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul buyur. (Umre yapanlar, Umre Sa yi için niyet eder- 53

54 ler.) Sonra Safa tepesine çıkılır ve şu şekilde tekbir getirilerek Sa y e başlanır : Sa y a, Allah ve Resûlünün başladığı gibi başlıyorum diye başlamak, Resûlüllah ın: Safa ve Merve Allah ın alametlerindendir. Allah ın başladığı ile Sa ye başlayınız! buyruğuna uymak içindir. İnnessafa vel Mervete... äñäëæjäàæ»aäëbä ìv»aìæêg diye başlayan kısım Bakara Suresinin 158. ayetidir. Ayetin zahirine göre, sanki Sa y yapmanın ehemmiyeti yokmuş gibi bir his ortaya çıksa da, Ayet in geliş sebebi ile kelimelerin tam anlamları iyice göz önüne alınmalıdır. Nitekim, Hanefîler, ayetin zahir manasının da hükme dahil edilebilmesi için Sa y i farz derecesine çıkmayan Vacip olarak kabul etmişlerdir. İmam Şafiî ve İmam Malik ise Farz olarak kabul etmişlerdir. Ayetin inmesine sebeb de şu idi: Müslümanlar Kabe yi tavaftan sonra Safa ile Merve arasında da Sa y yapıyorlardı. Ancak, o zaman, yani cahiliye döneminde, Safa tepesinde İs af, Merve tepesinde de Naile adında birer put vardı. Müşrikler, her Sa y de bunlara ellerini sürerler, putlardan imdad beklerlerdi. Mü minler, putj 54 åfæàäzæ»a ê äë,åjäjæ òc å òc åjäjæ òc å òc åjäjæ òc å òc Sa y a Allah ve Resûlü gibi başlamak

55 ların temizlenmesinden sonra bile, bu şirk alametleri dolayısıyla, Safa ve Merve arasındaki Sa y i, şirke götürür bir yol olarak düşündüler. Fakat, işin aslını Müşrikler bozduğu için, yani asıl Sa y da putlar olmayıp, sonradan müşrikler tarafından ilave yapıldığı için, Safa ve Merve arasında Sa y yapmakta sakınca olmadığı ayetle tesbit edilmiş oldu. Resullullah ın bu ayete istinaden yapmış olduğu uygulamalara göre de anlam böyledir. Sa y in 1. Şavtında okunacak dua: åfæàäzæ»aäë çajîêjæ åjäjæ òc å óc,åjäjæ òc å ä C åjäjæ òc å ä C åjäjæ òc å ä C çñäjæ åi êáíêjä æ»a êãêfæàäzêiäë êáîê ä æ»a êå äæbäzæjåmäë,açjîêrä ê å ìüêg äé{»êg äü.êáîê ä æ»aê BêIìÜêA äñììå³äüäë ä¾æìäyäü,çýîêu ä CäË äë ÓêÎæZåÍ åfæàäzæ»a åéä»äë å¹æ¼åàæ»a åéä»,åéä» ä¹íêjäq äüåãäfæyäë êé½å Óä¼ä äìåçäë,åjæîbæ»a êãêfäîêi åpìåàäí äü ïïäy äìåçäë åoîêàåí.êjîêväàæ»a êéæîä»êgë,èjíêfä³ ëõ æ Ïäq Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah büyüklerin en büyüğüdür. Allah a çok çok şükürler olsun, çünkü her türlü hamd ona yapılır.. Her şeyden münezzeh olan Allah, azamet sahibidir. O na 55

56 gece gündüz, sonsuz hamdederiz. Azamet sahibi Allah tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Tek olan Allah ın kendisinden başka hiç bir ilah yoktur. O nun ortağı da yoktur. Mülk ve iktidar O nundur. Hamd O nundur. O, diriltir ve öldürür. O kendisi, diridir ve hiç ölmez. Hayır da O nun elindedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ve dönüş de O na olacaktır. Merve tepesine gelince şu ayeti kerime okunur: äoæîäjæ»a ìwäy æåäàä,êåêjêöbä äq æåê äñäëæjäàæ»aäëbä ìv»aìæêg æåä äë,bäàêèêi ä²ìììñäí ææä C êéæîä¼ä ä`bääåuäýä äjäàänæ AêËä C.èÁÎê¼ä èjê Bäq äé}é¼» ìæêhä AçjæÎäa äªììäñäm Merve den, Safa tepesine doğru ikinci şavta başlanır. åìüê G äé{»ê G äüåfæàäzæ»aê äë åjäjæ äc å ä C åjäjæ äc å ä CåjäJæ ää C å ä C Açfä»äË äüäë çòäjêybäu æhêbìnäíæáä»ôêhì»aåfäàìv»aåeæjä æ»a åfêyaäìæ»a éê¾íh»aäåê ïïê»äëåéä»æåå äíæáä»äëê¹æ¼åàæ»aïê è¹íêjäq åéä» æåå äí æáä»äë ÏêÃÌå æe å Cê¾älæÄåÀæ»AêLBäNê Ïê äoæ¼å³ä¹ìãêgìáåè¼ é {» äa AçjÎêJæ äm åãæjéêjä äë 56 Sa y in 2. Şavtında okunacak dua:

Hac ve Umre Nasıl Yapılır

Hac ve Umre Nasıl Yapılır Hac ve Umre Nasıl Yapılır حلج حلج لعمر لعمر صفة تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Abdulaziz b. Abdullah Al-Şeyh Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 حلج حلج لعمر لعمر صفة «لرت ية لرت ية باللغة» عبد لعزيز

Detaylı

HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER

HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER Yazan:Halid Bin Abdullah Bin Nasır Gözden geçirenler: Şeyh Abdullah Bin Abdurrahman El-Cibrîn ve Abdulmuhsin Bin Nasır El-Ubeykân Tercüme ve Dizgi Fikri Göncü

Detaylı

HAC ve ve UMRE REHBER

HAC ve ve UMRE REHBER HAC ve UMRE REHBER HAC ve UMRE REHBER Bütün Haklar FAZ LET Neflriyat ve Tic. A.fi. ye aittir. Grafik / Tasar m Çamlıca Basım Yayın Bask Fazilet Neflriyat İstanbul, 201 ISBN: 978-975-9018-83-7 T.C. Kültür

Detaylı

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Umre Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, "Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU GİRİŞ Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın (Bakara, 196) Umre,

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

İSLAM ÖNCESİ MEKKE TOPLUMUNDA NAMAZ, ZEKÂT, ORUÇ VE HAC UYGULAMALARI

İSLAM ÖNCESİ MEKKE TOPLUMUNDA NAMAZ, ZEKÂT, ORUÇ VE HAC UYGULAMALARI İSLAM ÖNCESİ MEKKE TOPLUMUNDA NAMAZ, ZEKÂT, ORUÇ VE HAC UYGULAMALARI Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI* İnsanlık tarihinin başladığı günden beri din vardır. İnsanoğlu, din olgusu ile birlikte doğmuş ve onunla beraber

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi BAŞLARKEN Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah a hamd, Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz e salât, Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET SORULARI 1. "Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever"

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

Büyük İSLÂM İLMİHALİ

Büyük İSLÂM İLMİHALİ Büyük İSLÂM İLMİHALİ بسم اهلل الرمحن الرحيم İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır.

gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır. 1 Temmuz HZ. PEYGAMBERİN MÜEZZİNİ KOÇİ BEY Bilâl b. Rebâh 581 yılında Arabistan'ın batısındaki Serât'ta Sultan IV. Murat ve kardeşi Sultan dünyaya geldi. Babası Rebâh ve annesi Hamâme de kendisi İbrahim

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE İSLÂMİ KÜLTÜR GENÇLER İÇİN SERİ 3 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine

Detaylı

başyazı Gönüllerin Buluşma Noktası: Hicaz somuncubaba 1

başyazı Gönüllerin Buluşma Noktası: Hicaz somuncubaba 1 www.somuncubaba.net AYLIK İLİM KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ YIL: 22 SAYI: 179 EYLÜL 2015 Fiyatı: 8 TL Yeryüzünün Kalbi: İlk Mabed İnsan İçin Olursa Devlet, Devlettir Ka be de kılınan namaz, diğer yerlerde

Detaylı

BİR SORU BİR CEVAP Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz

BİR SORU BİR CEVAP Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz 1 Ocak 1 DUA: ÖZLÜ YAKARIŞ Duâ; aciz ve sınırlı biz kulların, sonsuz kudret sahibi Rabbimizle, kurduğumuz Allah ın İsimleri Çocuklara Vetına iletişim köprüsüdür. Duâ, ruhun Allah a açılması ve Allah karilebilir

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi

İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ İnsan, Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel yapamaz. Tirmizi, Edahi KURBAN REHBERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kitapçıkta yer alan soru ve cevaplar Diyanet

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı