HAC ve PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAC ve PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.)"

Transkript

1 GİRİŞ Yüce dinimiz İslâm ın beş temel esasından (ibadetinden) biri olan haccın nasıl yapılacağına dair pek çok eser yazılmıştır. Elinizdeki kitapcıkta, hac yapmak isteyen bir müslüman için gerekli bilgiler verilmiştir. Teferruatlı ve detaylara inen bir araştırma olmayan bu kitabcık, hacı adayı için bir rehber olmak üzere hazırlanmıştır. İlim sahiplerine göre de hazırlanmayan bu rehber, bununla birlikte, hac yapmak isteyenlerin başka bir rehber bulundurmasına da ihtiyaç bırakmamaktadır. Rehberde, basit ifadeler kullanılmış, gerekli görülen açıklamalar da, yerine göre özel işaretlerle işaretlenerek yapılmıştır. Örneğin, bilgi veren ve kısmen teferruata ihtiyaç olan bölümler j işareti ile; dikkat edilmesi gereken ve uyarı amacını taşıyan bölümler de? işareti ile gösterilmiştir. Böylece okuyucunun özellikle dikkat etmesi gereken bölümler öne çıkarılmıştır. Hac esnasında belirli dualar vardır. Hemen hemen bütün hac rehberleri kitaplarında bu dualar çok uzun bir şekilde ve Latin harfleriyle okunuşları ile verilmiştir. Biz ise duaları, orijinal harflerle ama Türkçe manaları ile vermeyi uygun gördük. Allah, hac ve umrenizi kabul etsin. 1

2 HAC ve PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.) İslâm dininin en önemli ibadetlerinden biri olan Hac, Hicretin 9. yılında farz kılındı. Resulullah efendimiz (s.a.v.) Hacc ın farz kılınması üzerine, ashabtan Hz. Ebu Bekir i (r.a.) müslümanlara Hac yaptırmak üzere Mekke ye gönderdi. Ertesi sene, yani Hicretin 10. yılında da bizzat Peygamberimiz (s.a.v.), müslümanlara önderlik ederek Hac yaptırdı. Peygamberimizin yaptığı bu Hac onun son haccı olduğu için buna Veda Haccı da denilir. Peygamberimiz, bu hac esnasında Arafat da ayrıca bir hutbe verdi. Bu hutbeye de Veda Hutbesi denilir. Veda Haccı peygamberimizin aynı zamanda, haccın farz kılınmasından sonraki ilk ve son haccıdır. Hac, eski devirlerden beri süre gelen bir ibadet çeşidir. Kur an-ı Kerim in Hac Suresinde ve Hadis-i Şeriflerde, Hz. İbrahim in (a.s.) insanları hac için çağırmakla emredildiği anlatılmaktadır. Zaten peygamberimiz de peygamberlik gelmeden önce de Kabe yi tavaf etmiştir. Hatta, Müşrikler dahi hac yapıyorlardı. Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için belirli şartlar vardır. Bu şartlardan en önemlilerinden biri zaman şartıdır. Bir diğeri ise mekan şartıdır. Kabe ve Arafat mekanları, 1 Şevval - 9 Zilhicce zamanla- 2

3 rında ziyaret edilmedikçe Hac ibadeti yerine getirilemez. Arafat için zaman 9 Zilhicce dir. Bu konulara ilişkin geniş açıklamaları rehberin ileri sayfalarında bulacaksınız. Hac, alemlerin tek Rabbi olan Allah a kulluğun zirveye ulaştığı bir ibadettir. Bütün insanların, şan, şöhret, makam ve mevki gözetmeden eşitlendiği, derecelerin ancak Allah katında bilindiği bir ibadet olan Hac, giyilen ve girilen ihram ile birlikte insana kendi acziyetini, ama, Allah ın azametini hissettirir. Allah ın evi diye bilinen Kabe, namazlarda yönelinen son noktadır. Yalnız, burası Allah ın evi dir, demek Allah a mekan izafe etmek anlamında değildir. Allah tarafından hususî olarak belirlenip, insanlara ibadet noktası olarak tesbit edilen yer, anlamındadır. Ayrıca, bu özelliğinden dolayı orada her türlü kötülük, masiyyet, ve hatta bunlara götüren davranışlar yasaklanmıştır. Tavaf, Allah tarafından değerli ve bereketli kılınan işte bu yüce makamın etrafında insanın kendi acziyetini, Allah ın da yüceliğini kabullenmesinin bir ifadesidir. Bununla birlikte, böylesine azamet ve merhamet sahibi olan Allah a şükür ile, rahmeti ve bereketi bol olan Rabbü l Alemin den af dilemek için bir fırsattır. Arafat ta vakfe, mahşer gününü hatırlatır. 3

4 Çünkü insanlar mahşer günü bu şekilde cem olunacaklardır. İki parça ve özellikle beyaz olan ihram kıyafetleri, dünyanın her tarafından gelen, makamları, emir verme yetkileri, renk, dil ve ırkları farklı olan insanların eşitlendiği ve sadece tek olan Allah ın tazim ve tekbir edildiğinin simgesidir. O gün orada hiç bir şeye zarar gelmez. Ot ve hayvan dahil hiç bir canlıya zarar gelmez. Zarar vermeye götüren yollar da kapalıdır. İşte bu önemli ibadet, Allah tan bir rahmet olarak belirli şartları taşıyınca, kişiye, ömründe yalnızca bir kere farzdır. Tekrarındaki sevabdan ve hikmetlerden hiç bir mü min mahrum olmak istemez. Vakfesi olmayan hac diyebileceğimiz umrenin de sevabı çoktur. Bu rehberde Hac anlatılacaktır. Hac, Umre yi de kapsadığından, Umre tekrar edilmeyecektir. Bu rehberdeki fıkhı konuların önemli bir bölümü Hanefî mezhebinin görüşlerini yansıtmaktadır. Ancak, dört mezhebe göre Hacc ın hükümleri, 117. sayfada ayrıca belirtilmiştir. 4

5 KABE Yİ ZİYARET Kabe, müslümanların namaz kılarken yöneldikleri noktadır. Bununla birlikte, Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için de, Bakara suresinin 197. ayetine göre Hac belirli aylardadır ve Kabe nin belirli bir zamanda ziyaret edilmesi şarttır. Aslında Kabeyi ziyaret iki şekilde olur. 1- Hac, j 2- Umre. j Hac, şartları haiz müslümanlara farz kılınmış bir ibadet olup, umre ise, sünnet bir ibadettir. Hacc, belirli zamanla sınırlı iken Umre, eğer Hac yapılıyorsa, Arefe günü ile Zilhicce nin günleri haricinde belirli bir zamanla sınırlı değildir. Hac mevsiminde de Umre yapılabilir. Ama tavaf yapmak daha efdaldir. Umreye, küçük Hac da denilir. 5

6 j Hac Zamanla sınırlı bir ibadet olan Hac, yılın ancak belirli zamanlarında yapılabilir. Bu zaman, 1 Şevval-9 Zilhicce olarak sınırlandırılmıştır. Haccın ön hazırlıkları 8 Zilhicce ye kadar yapılabilir. 9 Zilhicce de ise Arafat ta Vakfe yapılmalıdır. Yapılan Hac nev ine göre, Kurban kesmek gerekir. j Umre Umre için belirli bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak, Zilhicce nin 9. ve 13. günleri arasında Umre yapılmaz. Umrenin bir başka özelliği de Arafat ta Vakfe yapılmayışıdır. Umre de hem tavaf ve hem de sa y yapılır. Umre ziyaretinde kurban kesmek vucubiyeti de yoktur. İslâm ın en önemli ibadetlerinden biri olan Hac, Cenab-ı Hakk (c.c.) tarafından farz kılınmıştır. Farziyyeti ayet ve hadisle sabittir. Al-i İmran Suresinin 97. ayeti şöyledir: 6 HACC IN FARZ OLUŞU

7 êoæîäjæ»a íwêy êpbìä»a Óä¼ä ê äë çýîêjäm êéæîä»êa äªbäñänæma êåä Yoluna gücü yetenlerin o evi Hac etmesi, Allah ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. (Al-i İmran: 97) Buhari ve Müslim in Abdullah ibni Ömer den (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: åéé} ¼»A ìüêg äé{»êg äü ææ ä C êñäebäèäq ëoæàäa Óä¼ä åâäýæm ê âæa äóêäåi êõfníêgäë êñäýìv»aêâbä³êgäë åéå»ìåmäiäë åãåfæjä AçfìÀäZå ìæäa äë äæbäzä äi êâæìäu äë êoæîäjæ»a éê WäYäË êñb ä ìl»a İslâm 5 temel üzerine kurulmuştur. 1- Allah tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed in O nun kulu ve elçisi olduğuna inanmak, 2- Namaz kılmak, 3- Zekat vermek, 4- Evi (Beytullah ı) Hacc etmek, 5- Ramazan ayında oruç tutmak. 7

8 Bu iki ana kaynağa göre Hac, yerine getirilmesi gereken farz bir ibadettir. Hac ibadetini kimlerin ve nasıl yerine getirecekleri peygamberimiz tarafından açıklanmıştır. Peygamberimiz, Haccı nasıl yapacağınızı benden öğreniniz buyurmuştur. j HAC KİMLERE FARZDIR? İslâmda, Hac gibi ibadetlerin yapılması zorunluluğu belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartların bulunması, ibadetin yapılması için kişileri zorlayıcıdır. Eğer bu şartların dışında kalınırsa zorlama olmaz. Hac, şartlarını haiz her müslümanın ömründe bir defa yapması farz olan ibadettir. Şu şartları üzerinde taşıyan her insana hac farzdır: 1- Müslüman olmak. j 2- Akil (Akıllı olmak, deli olmamak) ve baliğ olmak. j 3- Hür olmak. j 4- Yol masrafları ile, Mekke de kaldığı sürece geçimini temin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasına yetecek kadar mal-mülk veya para sahibi olmak. Sağlıklı olmak ve yol emniyeti de bu şartlardandır. 8

9 Bu şartları haiz olanlar istisnasız, Hac ibadetini ömründe en az bir kere yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki şartları taşıyanların Hac ibadetini yerine getirmemeleri büyük günahtır. Bütün alimler, bu şartların bulunması halinde Hac için acele edilmesi gerektiğinde müttefiktir. j Hacc ın Farz olmasının şartları j Müslüman olmak Şehadet getirip, Allah ın varlığına, birliğine ve Hazreti Muhammed in O nun kulu ve Resûlü olduğuna inanan herkes müslümandır. j Akil ve Baliğ olmak Akil: Akıl sahibi ve deli olmayan, Baliğ ise: Büluğ çağına ermiş kimsedir. Hacc ile mükellef olmak için, hem Akil ve hem de Baliğ olması şarttır. Akil ve Baliğ olmayan biri Hac yapsa ibadeti kabuldür. Ancak, onlar bu ibadeti yapmakla mükellef değildir. j Hür olmak Belirli işleri yapıp yapmama veya yapabilip yapamama konusunda başkasının iznine bağlı olmamaktır. Memurlar bunun dışındadır. Köleliğin hüküm sürdüğü dönemlerde köleler, şimdi de hapis mahkumları veya bir başka yere gitmesine izin verilmeyenler (mültecilerin bir kısmı) bu sınıftandır. 9

10 HACC IN FARZLARI j İhrama Girmek İhrama girmek Haccın birinci farzıdır. İhram, Hac ve Umre için özel bir elbise olmakla birlikte, Normal zamanlarda helal olan bazı hareket ve davranışlardan Hacc veya Umre ye niyet ederek uzak durmaktır. Erkekler, dikişsiz iki parçadan ibaret olan ve adına ihram denilen kıyafetlerini kadınlar ise, normal elbiselerini giyerek hacc veya umre için niyet ederler. j Arafat Vakfesi j Ziyaret Tavafı Hacc ın iki rüknünden biri de, Kurban Bayramı nın birinci gününden itibaren, Farz Tavaf niyetiyle Kabe nin tavaf edilmesidir. Mazeretsiz bayramın 3. gününden sonraya terkedilmemesi gerekir. Bu tavafa Ziyaret Tavafı denir. 10 Haccın 1. rüknü olan Arafat vakfesi olmadan Hac olmaz. Peygambermiz buna işaretle: Hac; Arafat tır buyurmuştur. Arafat, sınırları belirli olan Arafat meydanında ibadet için vakfe demektir.

11 HACC IN VACİPLERİ Her ibadette olduğu gibi Hacc da da yapılacak olan işlemlerin vazgeçilmezleri yani farzları vardır. Farzlar yerine gelmeden o ibadet olmaz. İbadetlerin ayrıca (Hanefîlere göre) vacipleri vardır. Vacipler, yapılamadığında veya unutulduklarında, bir usul ile telafi edilebilen kısımlardır. Ayrıca sünnetler de vardır ki duruma göre, bir şey gerekmez iken duruma göre sadaka ile telafi edilmeleri gerekir. Hacc da Vaciplerin terkedilmesi cinayet olarak da değerlendirilir. Bu cinayetlerin işlenmesi halinde Kurban kesilmesi gerekir. Kurban ın deve-sığır olarak kesilenine bedene, koyun-keçi olarak kesilenine de dem denir. Hac esnasında en büyük cinayet j cinsel ilişkidir. Bunun cezası ağırdır.? NOT: Terkedilen vacip yerine getirilir ise kurban gerekmez. ASLÎ VACİPLER Hacc ın aslî vacipleri 5 tir. Bunlar: 1 - Sa y, 2 - Müzdelife de vakfe, 3 - Şeytan taşlamak (Remy-i Cimar), 4 - Saçın kesilmesi veya kısaltılması (Halk veya taksir), 5 - Veda tavafı. 11

12 12 Bu vaciplerin kendi içlerinde de vacipleri vardır. Dolayısıyla bunları da Hacc ın vacipleri olarak kabul edebiliriz. Bu vaciplerin yerine getirilmemesi durumunda mutlaka ceza ödenmesi gerekmektedir. Eğer vacipler sonradan yerine getirilirse ceza gerekmez. Sa yin vacipleri: 1 - Sa y i yürüyerek yapmak. 2 - Sa y i 7 Şavt a tamamlamak. (Diğer mezheplerde mutlaka 7 Şavt yapılır.) İhram ın vacipleri: İhram a mikat sınırlarını geçmeden önce girmek. Bununla birlikte ihram esnasında uyulması gereken yasaklar vardır. Bu yasakların önemlileri, İhram bölümünde izah edilecektir. Tavaf ın vacipleri: 1 - Tavafı abdestli olarak yapmak. 2 - Avret mahallerinin örtülmesi. 3 - Kabeyi sol tarafa alarak tavaf etmek. 4 - Hatim, Hicr-i İsmail gibi isimleri bulunan, ancak bugün Kabe nin dışında imiş gibi görünen kısmın dı-

13 şından yapmak gerekir. Zira bu kısım Kabe dendir. 5 - Tavaf namazı kılmak. 6 - Ebu Hanife ye göre: ziyaret tavafını bayram günlerinde yapmak. 7 - Tavafı 7 şavta tamamlamak. Arafat Vakfesi nin vacipleri: Arafat bölgesinden, güneş batmadan ayrılmamak. Mina da vacipler: 1 - Hanefîlere göre, a- Akabe cemresine taş atma, b- Temettu veya Kıran haccı için Kurban kesme ve c- Tıraş olma konusunda tertibe uymak. 2 - Temettu veya Kıran haccı için Kurban kesmek. 3 - Kurbanı eyyam-ı nahr da (Kurban bayramı günleri) kesmek. 4 - Traşı, bayram günlerinde olmak. 5 - Cemreleri, taşlarını eksiksiz atarak, günlerinde yapmak. Veda tavafı: Hanefî, Şafiî ve Hanbelî lere göre vacip, Malikî lere göre sünnettir. 13

14 j HACC IN SÜNNETLERİ 1- İhrama girmeden önce, yıkanarak güzel koku sürünmek, en azından abdest almak. 2- İhrama girince, İhramın sünneti niyetiyle, iki rekat namaz kılmak. 3- Telbiye getirmek ve her telbiyeyi en az üç kere tekrarlamak. 4- Kudüm tavafı yapmak. 5- Hacer-ül Esved i öpmek, veya en azından selamlamak. Hacer ül Esved ile ilgili geniş bilgi ileride verilecektir. 6- Erkeklerin, arkasından sa y yapılacak ihramlı tavaflarda, bütün şavtlarda İztiba ve ilk üç şavtta ise Remel yapmaları. 7- Tavaf yapıp iki rekat tavaf namazı kıldıktan sonra Zemzem suyu içmek. 8- Sa y da iki yeşil direk arasında, erkeklerin Hervele yaparak yürümeleri. Sa y bölümünde Hervele anlatılacaktır. 9- Arefeden bir gün evvel yani Zilhicce nin 8. günü Minaya çıkarak gecelemek. 10- Bayram gecesini Müzdelife de geçirmek. 11- Şeytan taşlamanın ilkini, güneş doğduktan öğleye kadar, diğer günlerde ise öğleden sonra yapmak. 14

15 j MİKAT ve İHRAM Hac, İhram ile başlar. İhrama girmek için ise hem yer ve hem de zaman bakımından belirli bir noktanın bulunması gerekiyor. Bu noktalara Mikat denir. Mikat iki türlüdür: 1- Yer mikatı. j? 2- Zaman mikatı. j? j Yer Mikatı Hac için İhrama girilen yerlere Mikat yerleri denir. Mekke ye uzaklıkları çeşitli olan bu yerler hangi vasıta ile gelindiğine bakılmaksızın ihram yerleridir. Deniz ve Havayolu ile Mekke ye gelenler de bu mikatların hizalarında İhram a girmek zorundadır. Uçakla gelenler, ya uçağa binmeden ya da uçakta mikat yeri seviyesine gelmeden önce ihrama girerler. Bu Mikat yerleri ile Mekke arasında oturanlar veya Mekke de ikamet edenler bulundukları yerlerden ihrama girerler. Zaman mikatı, İhrama j Zaman Mikatı girme zamanıdır. Bu zaman, Hicri ayların 10. ayının ve aynı zamanda Ramazan Bayramının ilk günü olan 1 Şevval de başlar. Hicri ayların 12. ayı olan Zilhicce ayının 10. günü, yani, Kurban Bayramının 1. günü sabahleyin Şeytan ın taşlanıp, traş olunup, eğer kurban kesilecek ise kurban kesildikten sonra biter. Bu tarihlerin dışında Hac için ihrama girilemez. 15

16 j Mikat Yerleri Mikat yerleri, Resûlullah tarafından belirlenmiştir. Erkekler, daha önce belirtildiği gibi İzar ve Rida dan oluşan dikişsiz iki parça kıyafetleri ile ihrama girerler. Erkeklerin bu özel kıyafetine de ihram denilmektedir. İzar: Asıl avret mahallerinin örtülmesi için alt kısma sarılır. Rida ise: Sırta sarılır. Kara yolu ile gelenler için istikametlerine göre Mikat yerleri şöyledir: 1- Zülhuleyfe: Medine yakınlarında bugün, Abar-ı Ali de denilen yer. Medine nin güneyinde Mekke istikametinde ve Medine ye uzaklığı 11 Km dir. Medine lilerin ihram yeridir. 2- Cuhfe: Medine-Cidde arasında, Kızıldeniz sahilindeki Rabiğ kasabasının yanındadır. Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Suriye ve Filistinden gelenler burada ihrama girerler. Ayrıca gemi ile gelenler de burada ihrama girerler. 3- Yelemlem: Mekke nin güneyinde Tihame dağlarındadır. Yemen ve Hindistan dan gelenler burada ihrama girerler. 4- Karn-ul Menazil: Kuveyt ve Necid den (Suudi Arabistan ın doğu kısmı) gelenlerin mikat yeridir. 5- Zat-ul Irk: Karn-ul Menazil e yakındır, Irak tarafından gelenlerin ihram yeridir. 16 Medine yakınlarındaki Mikat: Zülhuleyfe (Abar-ı Ali)

17 Zülhuleyfe MEDİNE KIZIL DENİZ Bedir Rabiğ Cuhfe M KATI HRAMSIZ GEÇMEK hram n flartlar ndan birisinin, Mikat yerinde ihrama girmek, yani hac veya umreye niyet etmek oldu una göre, ihrams z olarak bu bölgelerin geçilmesi halinde geri dönülerek hrama girilir. E er geri dönme imkan d fl ise, hrams z Mikat yeri geçildi i için bir kurban cezas gerekir. Zat-ul Irk Karn-ul Menazil CİDDE MEKKE Taif Mikat Mahalleri Yelemlem 17

18 Erkekler İhram a, İhram denilen elbise ile girerler. j İHRAM A GİRİŞ ve NİYET İhram, Hac ve Umre için özel bir elbise olmakla birlikte, Mikat denilen yerlerde normal zamanda helal olan bazı hareket ve davranışlardan Hacc a niyet ederek uzak durmaktır. Erkekler, normal elbiselerini çıkararak, dikişsiz ve İzar ve Rida denilen iki parçadan oluşan beyaz renkli özel hac kıyafetini giyerler. Bu kıyafete de ihram denilir. Kadınlar ise, normal elbiselerini giyerek hac veya umre için niyet ederler. İhrama girmeden önce, gusledilmesi sünnettir. İhrama girilince de 2 rekat nafile namaz kılınır. Bu nafile namazın birinci rekatında Fatiha Suresi ile 18

19 Kafirun Suresi, ikinci rekatında ise Fatiha Suresi ile İhlas Suresi okunur. Namazın akabinden dehangi hac çeşidi yapılacaksa ona göre niyet yapılır. Burada Hacc ın çeşitlerine girmeden önce İhram ile ilgili bazı yasakları açıklayalım. Ki bu yasakların ihlal edilmesi halinde ceza gerekir.? İhram Yasaklarından bazıları 1- Her türlü cinsel ilişki ve bu ilişkiye götürecek olan davranışlar ve hatta konuşmalar. 2- İnsanlara sövüp saymak, hakaret etmek ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, zarar vermek. 3- Dedi-kodu, gıybet etmek ve gereksiz yere mücadele ve münakaşa etmek. 4- Yeşil ot koparmak, zararsız canlıları öldürmek. 5- Avlanmak ve avcıya yardımcı olmak. 6- Koku sürünmek, 7- Traş olmak, vücudun herhangi bir yerinden kıl koparmak, 8- Tırnakları kesmek, 9- Erkekler için, Pantolon, iç çamaşırı gibi dikişli elbise veya ökçesi ile önü açık olmayan ayakkabı giymek. Başı, takke veya herhangi bir şeyle örtmek. (Ancak uyurken, soğuktan korunmak üzere, normal kıyafet örtüsü sayılmayacak olan battaniye ve pike gibi örtülerle ayaklarını örtmelerinde bir sakınca yoktur. Bunun için de ceza gerekmez.) 10- Kadınların yüzlerini kapatmaları yasaktır. 19

20 HACC IN ÇEŞİTLERİ Hac yapmaya niyet eden müslümanların önce, hangi çeşit haccı ifa edeceğine karar vermesi gerekir. Çünkü, Mikat yerlerinden geçerken İhrama girileceği için, önce kaç çeşit hac olduğunu bilmekte yarar vardır. Hac üç şekilde ifa edilir. 1- Temettu Haccı.j 2- İfrad Haccı. j 3- Kıran Haccı. j? j Umre ile haccın ayrı Temettu Haccı ayrı yapıldığı hacdır. Hac yapmadan önce mikat mahallerinden, umre niyeti ile İhrama girilir. Umre tamamlanınca saçlar kesilerek veya kısaltılarak ihramdan çıkılır ve cinsi münasebet dahil ihram yasakları kalkar. Çünkü, ihramdan çıkılmıştır. Zilhicce ayının 8. günü Mekke de, Hac için yeniden ihrama girilir. Kurban bayramında Harem sahasında, genellikle Mina da Kurban kesilir. Sadece Hac niyeti ile ihrama girilerek yapılan j İfrad Haccı hac şeklidir. Kabe ye gelindiğinde Kudüm tavafı yapılır. İfrad Haccında ilk gün atılması gereken taşlar (cemre-i akabe) atıldıktan sonra ihramdan çıkılır. İfrad haccında, şeytan taşlama işi tamam olunca traş olunarak ihramdan çıkılır. Hac bittikten sonra, Umre yapılırsa olur ve bunun sevabı çoktur. 20

21 j Kıran Haccı Hac ve Umre için aynı anda Mikatta İhrama girilerek yapılır. Umre için tavaf ve sa y yapılır. Temettu Haccı nın aksine, Umre yapıldıktan sonra ihramdan çıkılmaz. Kudüm tavafı yapmak gerekir. j Hacı isterse, Kudüm tavafından sonra Hac için Sa y da yapabilir. O zaman Iztıba ve Remel yapılır. j Kıran Haccı nda ceza Kıran haccının diğer haclardan farklı olan bir yönü de cezaların iki katı oluşudur. Örneğin, eğer İhram cezaları işlenmiş ve bu ceza da Kurban kesmeyi gerektiriyorsa, Kıran Haccı yapanların, 2 kurban kesmeleri gerekir. j Mikat sınırları dışından gelen ve İfrad veya Kudüm Tavafı Kıran haccı yapanların yaptıkları bir tavaftır. Bu tavaf Tahiyyetü l Mescid manasında, Kabe ye ilk ziyaret yapıldığı için eda edilir. Kudüm tavafından sonra, farz tavafın sa yi nin de yapılması tavsiye edilir. Tavafdan sonra sa y yapılacak ise ıztıba ve remel de yapılır. 21

22 MED NE ARAFAT MÜZDAL FE Temettu Hacc için Örnek Çizelge 1 M NE MEKKE AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl M KAT Umre için hrama girifl 23 Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Medine de ikamet Mina da geceleme Müzdelife de Vakfe fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Umre Tavaf ve Sa yi hramdan Ç k fl Mekke de ikamet Hac için hrama girifl Büyük fieytan n tafllanmas Kurbanler n kesilmesi Saçlar n trafl edilmesi Ziyaret Tavaf Mekke ye dönüfl Veda tavaf Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban / Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Medine den dönüfl Zilhicce 22

23 MED NE Zu l Hulayfa Medine de ikamet ARAFAT MÜZDAL FE Temettu Hacc için Örnek Çizelge 2 Umre için hrama girifl M NE MEKKE AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl Umre Tavaf ve Sa yi hramdan Ç k fl Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Mina da geceleme Mekke de ikamet Hac için hrama girifl Müzdelife de Vakfe Büyük fieytan n tafllanmas Kurban kesilmesi Saçlar n trafl edilmesi Ziyaret Tavaf fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Mekke ye dönüfl Veda tavaf Mekke den dönüfl Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban/Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Zilhicce 23

24 MED NE ARAFAT MÜZDAL FE Ifrad Hacc için Örnek Çizelge 1 M NE MEKKE (Mescid-i Aifle) AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl M KAT Hac için hrama girifl 23 Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Medine de ikamet Müzdelife de Vakfe fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Kudüm Tavaf ve Farz Hacc n Sa yi Umre için hrama girifl Mina da geceleme Büyük fieytan n tafllanmas Saçlar n trafl edilmesi Mekke de ikamet Ziyaret tavaf Mekke ye dönüfl Umre Veda tavaf Medine ye hareket Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban / Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Medine den dönüfl Zilhicce 24

25 MED NE Zu l Hulayfa Medine de ikamet ARAFAT Ifrad Hacc için Örnek Çizelge 2 MÜZDAL FE M NE AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl MEKKE (Mescid-i Aifle) 23 Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Hac için hrama girifl Kudüm Tavaf ve Farz Hacc n Sa yi 3 4 Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Mina da geceleme Müzdelife de Vakfe fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Umre için hrama girifl Mekke de ikamet Büyük fieytan n tafllanmas Saçlar n trafl edilmesi Ziyaret tavaf Mekke ye dönüfl Umre Veda tavaf Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban/Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Mekke den dönüfl Zilhicce 25

26 MED NE ARAFAT MÜZDAL FE K ran Hacc için Örnek Çizelge 1 M NE MEKKE (Mescid-i Aifle) AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl Umre Tavaf ve Sa y i Kudüm Tavaf M KAT Hac ve Umre için hrama girifl 3 23 Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Hac, isterse Hac için Sa y yapar. Izt ba ve Remel yap l r. O zaman, ziyaret tavaf ndan sonra sa y gerekmez. (Ziyaret tavaf Sa y inin burada yap lmas tavsiye edilir) Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Medine de ikamet Müzdelife de Vakfe fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Mina da geceleme Mekke de ikamet Büyük fieytan n tafllanmas Kurban kesilmesi ve Saçlar n trafl edilmesi Ziyret tavaf Mekke ye dönüfl Veda tavaf Medine ye hareket Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban / Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Medine den dönüfl Zilhicce 26

27 MED NE Zu l Hulayfa Medine de ikamet ARAFAT K ran Hacc için Örnek Çizelge 2 Arafat da Vakfe Müzdelife ye hareket Hac ve Umre için hrama girifl Umre Tavaf ve Sa y i MÜZDAL FE Mina da geceleme Müzdelife de Vakfe fieytanlar n tafllanmas fieytanlar n tafllanmas Kudüm Tavaf M NE AÇIKLAMALAR hram hramdan k smen ç k fl hramdan ç k fl MEKKE (Mescid-i Aifle) Hac, isterse Hac için Sa y yapar. Izt ba ve Remel yap l r. O zaman, ziyaret tavaf ndan sonra sa y gerekmez. (Ziyaret tavaf Sa y inin burada yap lmas tavsiye edilir) Mekke de ikamet Büyük fieytan n tafllanmas Kurban kesilmesi ve Saçlar n trafl edilmesi Ziyret tavaf Mekke ye dönüfl Veda tavaf Mekke den dönüfl Zilkade 24 Zilkade 25 Zilkade 26 Zilkade 27 Zilkade 28/29 Zilkade 1 Zilhicce 2 Zilhicce Zilhicce 8 Yevm-i Terviye 9 Yevm-i Arefe -Vakfe (Yevm-i Teflrik) 10 Yevm-i Nahr - Kurban/Bayram 11 Yevm-i Teflrik 3. Gün 12 Yevm-i Teflrik 4. Gün 13 Yevm-i Teflrik 5. Gün 14 Zilhicce Zilhicce 27

28 j HACC A NİYET Temettu Hacc ına Niyet Temmettu Haccında ihrama girince önce Umre için niyet edilir: êñäjæàå æ»bêi ä¹ä» åoæ äjæy ä C Ïê éãêg ìáåè¼ é {» äa Ïé êäê BäÈæ¼ìJä änä Ïê» BäÇæjê énäí äë Ey Allahım, Senin rızan için Umre yapmak üzere İhrama girdim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur. Zilhicce nin 8. günü yeniden ihrama girilmesi gerektiği için bu sefer şöyle niyet edilir: éêwäzæ»bêi ä¹ä» åoæ äjæy ä C ÏêéÃêG ìáåè¼ é {» äa Ïé êäê åéæ¼ìjä änä Ïê» åãæjê énäí äë Ey Allahım, Senin rızan için Hac yapmak üzere İhrama girdim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur. 28

29 j İfrad Hacc ına Niyet İfrad Haccında ihrama girince sadece Hac için niyet edilir: éêwäzæ»bêi ä¹ä» åoæ äjæy ä C ÏêéÃêG ìáåè¼ é {» äa Ïé êäê åéæ¼ìjä änä Ïê» åãæjêénäí äë Ey Allahım, Senin rızan için Hac yapmak üzere İhrama girdim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur. j Kıran Hacc ına Niyet Kıran Haccında ihrama girince hem Hac hem de Umre için niyet edilir: êñäjæàå æ»aäë é ê WäZæ»BêI ä¹ä» åoæ äjæy ä C Ïê éãêg ìáåè¼ é {» äa Ïé êäê BäÀåÈæ¼ìJä änä Ïê» BäÀåÇæjêénäÍ äë Ey Allahım, Senin rızan için Hac ve Umre yapmak üzere İhrama girdim. Onları, bana kolay kıl ve onları benden kabul buyur. Niyet yapıldıktan sonra İhrama girilmiş olunur. İhrama girildiği için iki rekat namaz kılınır ve Telbiye getirilir. 29

30 j TELBİYE ŞÖYLE GETİRİLİR:,ä¹æÎìJä» ìáåè¼ é {»A ä¹æîìj ä»,ä¹æîìjä» ä¹ä» ä¹íêjäq { Ü ä¹æîìjä»,ä¹ æ ¼åÀ æ»a äë ä¹ ä» äòäàæ é êä»a äë äfæàäzæ»a ìæêg ä¹ä» ä¹íêjäq { Ü Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke Lâ şerike leke lebbeyk. İnnelhamde venni mete leke vel mülk. Lâ şerike lek. Manası: Ey allahım, işte buradayım, buradayım. Buradayım; Senin ortağın yoktur, buradayım, buyur. Hamd, nimet ve mülk senindir. Senin ortağın yoktur. Telbiye, yol boyunca, vasıtaya binerken, inerken, tepeleri aşarken, kalabalıklar birbirleriyle karşılaştıklarında söylenir. 30

31 MEKKE YE GİRİŞ Mekke ye mümkünse gündüz girmek daha uygundur. Beytullah ın bulunduğu bu belde Resulullah ın en çok sevdiği yerlerden biriydi. Ne yazık ki bu beldenin halkı Peygamberimize ve onun sevgili ashabına çok işkenceler yapmış, en yakın akrabaları onlara zulmetmekte bir beis görmemişti. Nihayet, Cenab-ı Hak, Mekke nin bir barış beldesi haline gelmesini nasib etti ve Mekke, Harem ilan edildi. Harem in sınırları, Cebrail tarafından Hazreti peygambere gösterilmiştir. Bu sınırların içine Müslüman olmayanlar giremezler. Mekke haramına ait ihram yasağı hükümleri bu sınırlar içinde geçerlidir. Mekke ye yaklaşıldığında, Mekke evleri görününce telbiyeden sonra şu dua okunur: j 31

32 çb³ækêi äbèîê ÏêÄæ³åkæiAäË,çAiäAjä³ä BÈêI Ïê» æ½ä æuaäë ìáåè¼ é {» äa,äºåfä¼äi äfä¼äjæ»aäë ä¹å äjäy äâäjäzæ»aaäh{ç ìæêg ìáåè¼ é {» äa çüäýäy ëeäýêi æåê ä¹ånæ êu,äºåfæjä äfæjä æ»aäë,ä¹åäæ ä C äåæ ä ÞæAäË äòä» ä Dænä ä¹å» ä Dæm ä C,ëÒä éêîäm ë¾äbàæ ä CäË,ëÑäjêÎRä ëlìåãåhêi,ëñäfîê äi ææ ä C,ä¹êIAähä æåê äåîê ê æråàæ»a,ä¹æîä»êg äåíéêjäñæzåàæ»a ä\îênä ÏêÄä¼êaæfåM ææ ä C äë,äºêìæ ä ê æzäàêiïêää¼êjǽ änænäm.êáîê ìä»a êòìääu ä¹ênìääu Ey Allahım! burayı benim için mekan kıl ve bana orada helal rızık nasip eyle. Bu Harem, senin haremindir. Bu belde, senin beldendir. Güvenlik ise sadece senden gelen güvenliktir. Kul, senin kulundur. Ben uzak ülkelerden sana geldim. Çok günahla ve kötü amellerle geldim. Senin azabından korkup sana sığınanın haliyle senden istiyorum. Beni afvınla karşıla ve beni cenneti naimine kabul buyur. 32

33 j DUA Her hangi bir isteğe ulaşmak için, her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Yüce Allah a yalvarmaktır. Duaların en faziletlisi Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından bizzat okunan dualardır. Hac Rehberinde, bizim izlediğimiz yol, herkesin üzerinde ittifak ettiği dualardır. Ayrıca, duaların Arabca okunuşları verilmemiştir. Bunun iki sebebi vardır. 1. Sebeb: Duanın her dille yapılabilmesidir. Kişi, hangi dille Cenab-ı Hakk a yalvarmak istiyor veya hangi dili kolay buluyorsa, o dille yapacağı dua da makbuldur. 2. Sebep: Arabca bilmeyenlerin, Latin harfleri ile yazılmış Arabca metinleri okumaları kolay değildir ve bazen yanlışlara sebebiyet vermektedir. Tavaf ve Sa y da, kişi Cenab-ı Hakk a nasıl yalvarmak istiyorsa öyle yalvarabilir. Bu rehberimizde, bazı duaların Türkçesini verirken, mota mot terceme yerine, ifade edilmek istenen anlamları verilmiştir. 33

34 KABE Yİ GÖRÜNCE Bu dua ile birlikte telbiye söyleyerek yer yüzünde Allah a ibadet için kurulan ilk ev olan Beytullah a yaklaşılır. Beytullah a aynı zamanda Kabe de denmektedir. Kabe görününce telbiye kesilir. Kabe, bütün müslümanların istisnasız olarak her namaz için yöneldikleri yöndür. Kıbleye yönelme olmadan namaz da sahih olmaz. Çünkü Namaz için Kıbleye yönelmek yüce Allah tarafından bir emir olarak Peygamberimize bildirilmiştir. Kabe yi tavaf etmek hem Umre nin hem de Hacc ın şartlarındandır. Bunun için Kabe yi tavaf ederken çok dikkatli olmak gerekir. Beytullah ı ilk kez görünce şöyle dua edilir: 34

35 åé é } ¼»A ìüêgäé{»êgäü.êáîê ä æ»aêé Ïê¼ä æ»aêé é { ¼»BêI ìüêg äñììå³äüäë ä¾æìäyäü ÓêÎæZåÍ åfæàäzæ»a åéä»äë å¹æ¼åàæ»a åéä»,åéä» ä¹íêjäq äüåãäfæyäë êé½å Óä¼ä äìåçäë,åjæîbæ»a êãêfäîêi åpìåàäíäü ïïòyòìåçòë åoîêàåí äë çb ÍêjæräM äoæîäjæ»aaäh{ç æeêk ìáåè¼ é {» äa åjîêväàæ»a êéæîä»êgë,èjíêfä³ ëõæïäq æåä éläibäí ê æeêkäë AîjêIäË çòäiäbèä äë çbàîê æ ämäë çbàíêjæ ämäë åãäjäàänæ AêËä C åéìväyæåìàê åéäàì ä äë åéä ìjä äë åéä ìjäq.aîjêiäë çòäiäbèä äë çbàîê æ ämäë çb ÍêjæräM Azamet sahibi olan Allah tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah tan başka tapılacak bir ilah yoktur, sadece O vardır. O nun ortağı yoktur, Mülk O nundur, hamd sadece O na yapılır. O diriltir ve öldürür. O her zaman diridir ve hiç bir zaman ölmez. İyilikler, O nun elindedir. O her şeye Kâdirdir. Varılacak kimse O dur. Ey Allahım! Şu mübarek Beyt in, şeref, hürmet, azamet ve heybetini artır. Ya Rabbi! Ona tazimde bulunan, hürmet gösterenlerin, yine aynı şekilde, tazimde bulunarak, hurmet göstererek Hac veya Umre yapanların da şeref ve mertebelerini yükselt, iyiliklerini çoğalt. Bu şekilde Beytullah selamlandıktan sonra Tavaf başlar: 35

36 Tavaf Beytullah ın, yani Ka be nin, etrafında dönülerek yapılan ibadetlerin belirli bir usul çerçevesinde yapılmasıdır. Bu usulleri peygamber efendimiz göstermiştir. Tavaf 8 bölümden oluşur. Bunların ilki, Hacer-ül Esved in selamlanmasıdır. Geri kalanı da Kabe nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönüşlerin her birine Şavt denir. 7 Şavt bir tavaf yapmaktadır. Kabe görülünce yapılan yukarıdaki duadan sonra Hacer-ül Esved in hizasına gelinir. Hacer-ül Esved, elleri, omuz hizalarını az geçecek şekilde yukarı kaldırılıp avuç içleri açılarak selamlanır. Burada, önce Tavaf için şöyle niyet edilir: 36 TAVAF

37 Tavaf a Niyet åéæ¼ìjä ämäë Ïê» å ãæjêénäîä ê ÂäAjäZæ»Aä¹êNæÎäI ä²äaìäa åfíêiå C ÏêéÃêG ìáåè¼ é {» äa Óä»äB äm êé é { ¼ê» éê WäZæ»A ä²aäìäa - ë äaìæqäa äòä æjäm - Ïê éäê (Eğer Umre ise: Óä»äB äm êé é { ¼ê» êñäjæàå æ»a ä²aäìäa) Ey Allahım, ben, senin Beyt-i Haram ını tavaf etmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur. Allahu Teala için, yedi Şavt üzerinden Hac tavafı yapacağım. (Eğer Umre tavafı ise, ki Temmettu Haccı yapmak isteyenlerin ilk önce yapacakları niyet Umre niyetidir. O zaman Hac yerine Umre diye niyet edilecektir.) Bu niyetten sonra Hacer-ül Esved istilam edilir. Yani, selamlanır. Hacer-ül Esved in selamlanması el sürülerek olur. Kalabalık dolayısıyla Hacer-ül Esved in uzaktan selamlanması el sürülerek selamlama hükmündedir. Genellikle de uzaktan selamlanır.. Kabe, sol tarafta kalacak şekilde tavafa başlanır. Hacer-ül Esved, j? åfæàäzæ»a ê Ë åjäjæ äc å ä A êå êáænêi şeklinde selamlanır ve Tavafa başlanır. 37

38 Eğer tavaftan sonra sa y yapılacaksa erkekler, tavafın bütününde Izdıba; ilk üç şavtında Remel yaparlar. j İztiba ve Remel İztiba: Erkeklerin, ihramlarını sağ omuzun açık kalacak sekilde sarılıp giyilmesidir. Remel de gururlanır gibi, dik, güçlü, ama, sert ve süratli olmayan çabuklukta yürümektir. Müşrikler, müslümanların hastalıktan ve yorgunluktan dolayı zayıf kaldıklarını, bunun da Allah ın Müslümanları sevmediğini gösterdiğini iddia ediyorlardı. Peygamberimiz, bu iddia üzerine, bu şekilde yürüyerek bir gövde gösterisi yaptı. Peygamberimizin arkasından da bütün müslümanlar aynı şekilde yürüyerek, Müşriklerin söylediklerinin yanlış olduğunu isbat ettiler. j Kabe nin güney tarafında, Yemen ve Irak köşelerinin arasındaki köşede bulunan siyah bir taştır. Bu taş ile ilgili olarak iki rivayet vardır. Bunlardan birincisi önemlidir: Hazreti İsmail in (a.s.) bu taşı, Ebu Kubeys dağından getirerek bir işaret olmak üzere Kabe ye babası İbrahim (a.s.) ile birlikte yerleştirmiş olmalarıdır. İkinci rivayet ise, bu taşın Cennet ten bir taş olduğu ve Hazreti Adem den günümüze kadar geldiği yönündedir. Peygamberimiz daha genç yaşta iken, Kabe nin tamiratından sonra, bu taşın yerine yeniden konulması soru- 38 HACER ÜL ESVED

39 nu olmuştu. Bu sorun, peygamberimiz tarafından çözümlenmiş ve Arap yarımadasında belki de yüzyıllarca sürebilecek olan bir kanlı savaş önlenmiştir. Mekke nin önde gelenleri kendilerinin daha faziletli olduğunu ileri sürerek, bu şerefli işi yapmaya kendilerinin en layık kimseler olduğunu düşünürlerdi. Bir türlü anlaşamayınca da Darunnedve de, şöyle bir karar alınır: Ertesi sabah Harem-i Şerif e ilk giren kimse bu taşı yerine koysun. Beklenildiğinde, Efendimiz in (s.a.v.) mescide ilk gelen olduğu görüldü. Ve buna herkes sevindi. Çünkü, Muhammed ül Emin idi. Herkesin güvenebileceği biri... Yetim olmasına rağmen herkes onu çok asil bilirdi. O büyük insan, herkesin de bir payı olmasını istedi. Taşın bir yaygı üzerine konulmasına ve herkesin o yaygıdan tutarak taşınmasına karar verdi. Sonra da kendileri taşı yerine koydular. Bu karar herkes tarafından sevinçle karşılandı. 39

40 ? Hacer ül Esved in Dinî Özelliği nedir? Peygamberimizin, Hacc a onu öpüp selamlayarak başlaması, bu taşın dinî bir kudsiyyeti bulunduğundan değil, tavafın başlangıç yerinin işaret edilmesi bakımındandır. Ulema müttefiktir ki, İhram yasaklarına girmesi endişesinden dolayı, insanların birbirlerini itip kakmalarının önüne geçmek için, uzaktan da selamlanabilir. Hükmü aynıdır. Bu halde uzaktan selamlamak daha efdaldir. Fırsatını bulabilen için, Peygamberimizin, sünnetine uymak elbette ki en güzelidir. Hz. Ömer in şu sözü pek meşhurdur: Ey taş, senin ne beni koruyacak, ne de bana zarar verecek bir şey olmadığını biliyorum. Eğer Allah ın Resulünü, seni öperken görmeseydim, seni öpmezdim. İşte bu söz, Hacer ül Esved in dinî yönünü ve Peygamberin sünnetine katıksız sarılmanın bir örneğini göstermektedir. Kudsiyet, taşda değil, sadece ve sadece Peygamber sünnetine uymaktadır. 40

41 TAVAF DUALARI Tavaflarda herkes istediği duayı yapabilir; bunun için özel bir dua bulunmuyor. Bununla birlikte ulemanın tesbit ettiği dualar vardır. Ancak, peygamberimiz her şavtta, Rükn-ü Yemenî denilen ve Kabe nin güneyine düşen Yemen köşeşinden itibaren Hacer-ül Esved e kadar, Rabbena Atina duasını okumuştur. Tavaf ın 1. Şavtında okunacak dua:,åjäjæ òc ååäë,å ìüêg äé{»êg äüäë,ê êfæàäzæ»aäë êå äæbäzæjåm åâäýìn»aäë åñäýìv»aäë.êáîê ä æ»aêêé Ïê¼ä æ»a BêIìÜêGäÑìÌå³äÜäË ä¾æìäyäüäë,ä¹êiçbãäbàíêg ìáåè¼ é {» äa.äáì¼ämäëêéæîä¼ä å Óì¼äu êåê¾ìåmäióä¼ä ä¹êéîêjäã êòìäånê» çb BäJéêMAäË,äºêfæÈä êiçõbä äëäë ä¹êibänê êiçb ÍêfæväMäË ä¹å» ä Dæm ä CÓê éãêgìáåè¼ é {» äaäáì¼ämäë êéæîä¼ä åóì¼äuëfìàäzå ä¹êjîêjäyäë êåíêéf»a Óê äòäàêöaìf»a äñbä Bä åàæ»aäë,äòäîê Bä æ»aäë äìæ ä æ»a êibìä»aäåê äñbävìä»aäë,êòìäävæ»bêiäkæìä æ»aäë,êñäjêaàæaäëäbîæãíf»aäë 41

42 Şanı yüce olan, her türlü noksanlıktan uzak bulunan Allah ı tesbih ederim. Her türlü hamd Allah a mahsustur. Allah tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Azamet sahibi Allah tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah ın da salat ve selam ettiği Allah ın Rasulü Muhammed in üzerine salat ve selam olsun. Ey Allah ım! Sana, iman ederek, Kitabını tasdik ederek, ahdini tutarak, senin Nebi n ve sevgilin olan Muhammed e (s.a.v.) uyarak geldim. Ey Allah ım, ben, afv ve afiyetler istiyorum, dinde olsun, dünya ve ahirette olsun daimi afiyetler istiyorum. Cennetine kavuşmak ve Cehenneminden kurtulmak istiyorum. (Bana bunları nasib eyle ya Rabbi.) Rükn-ü Yemani ye gelince de: äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Ey Rabbimiz! Dünyada da ahirette de bize iyilikleri ver. Ey Aziz, ey bağışlaması bol olan Alemlerin Rabbi! Cehennem ateşinden 42

43 bizi koru. İyilerle birlikte bizi Cennetine girdir. Ancak, her ne kadar insanlar, öpmek için birbiri ile mücadele etse de Kabe nin duvarları öpülmez. Üstelik, burada itişip-kakışmak ihram yasaklarına girmektedir. Gerekli olmayan bir hareketi yapma yarışı uğruna, yasaklara bulaşmaktan uzak kalmak elbette ki daha da hayırlıdır. Bu konuya çok dikkat etmelidir. Hacer-ül Esved in yanına gelince de Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 2. şavta başlanır. Tavaf ın 2. Şavtında okunacak dua: äåæ äþæaäë,ä¹å äjäy äâäjäzæ»aäë,ä¹ånæîäi äoæîäjæ»a Aäh{Ç ìæêg ìáåè¼ é {» äa,äºêfæjä ååæiaäë,äºåfæjä BäÃòCäË,äºåfæJä äfæjä æ»aäë ä,ä¹åäæ òc BäÄæÎ ä»êg æké ø JäY ìáåè¼ é {» äa,êibìä»a äåê ä¹êi êhêöbä æ»a åâäb ä Aäh{ÇäË ä Ìånå æ»aäëäjæ å æ»a BäÄæÎ ä»êgã êé jä äë BäÄêIÌå¼å³ Ïê åéæäéêíäkäë äæbäàíêâæa äâæìäí ä¹äiaähä ÏêÄê³ ìáåè¼ é {» äaäåíêfêqaìj»a äåê BäÄæ¼ä æuaäë äæbäîævê æ»aäë.ëlbänêy êjæîä êi äòìäävæ»a ÏêÄæ³åkæiA ìáåè¼ é {» äa,äºäebäjê åsä æjäm 43

44 Ey Allahım! Bu ev, senin evindir. Bu Harem, senin haremindir. Güvenlik ise sadece senden gelen güvenliktir. Kul, senin kulundur. Ben de senin kulunum. Senin kulunun çocuğuyum. Burası, cehennemden sana sığınanların yeridir. Ey Allahım! Bize imanı sevdir, onu kalbimize süsle. Bizi, küfürden, fısıktan ve isyandan tiksindir. Bizi doğruya erenlerden eyle. Ey Allahım! Bizi, kullarını yeniden dirilteceğin günün azabından koru. Cennetine hesabsız girenlerden eyle. Rükn-ü Yemani ye gelince de: äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 3. şavta başlanır. Tavaf ın 3. Şavtında okunacak dua: ê Bä êér»a äë,êºæjé êr»aäë éê¹ìr»aäåê ä¹êiågìå ä C ÏéêÃêG ìáåè¼ é {» äa ¾BäÀæ»AÏê êkä¼ä æäåàæ»aäëêjä æääàæ»aêûåmäë ê äýæaä Þ æa êûåmäë ê Bä é êä»aäë 44

45 { ä¹êiågìå CäËäÒìÄäVæ»AäËäºBäyêiä¹ ä» å Dæm ä CÏé ä êãêg ìáåè¼»äafä»äìæ»aäë é ê½æçä Þ æaäë,êjæjä æ»a êòääænê æåê ä¹êiågìå ä CÏéêÃêGìÁåȼ é {» äa.êibìä»aäëä¹êñäbäm æåê êpbäàäàæ»aäë BäÎæZäÀæ»AêÒäÄæNê æåê ä¹êiågìå ä CäË Ey Allahım! Ben, şekten, şirkten, ayrılıktan, iki yüzlülükten, kötü ahlaktan, kötü görünüşten, malıma, aileme ve evlatlarıma çirkin bir dönüşten sana sığınırım. Ey Allah ım! Hiç şüphesiz senin rızanı, Cennetini istiyorum. Senin gazabından ve Cehenneminden yine sana sığınırım. Ey Allah ım! Kabir fitnesinden de sana sığınırım, ölümün ve hayatın fitnesinden de sana sığınırım. Rükn-ü Yemani ye gelince de: äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 4. şavta başlanır. 45

46 BçJæÃägäË,AçiÌå ærä BçÎæ äm ò Ë,AçiËåjæJä (çñäjæàå )BîVäY åéæ¼ä æua ìáåè¼ é {» äa êiëåfív»aïê Bä äáê»bä BäÍ çüìåjǽ ä BçZê»Bäu çýäàä äë,açiìå æ ä ä¹å» ä Dæm ä CÏéêÃêG ìáåè¼ é {» äaêiìíä»aïä»êg êpbäàå¼í»aäåê å òcbäíïêäæuêjæa ä C æåê äòä äýìn»aäë ä¹êmäjê æ ä äáêöaälä äë,ä¹ênäàæyäi êpbäjêuìå äñbävìä»aäë êòìääv»bêi äkæìä æ»aäë,éëjêi êé½å æåê äòäàîêää æ»aäë,ëáæqêg êé ½å BäÀÎê Ïê» æºêibäiäë,ïêäänæ³äkäi BäÀêIÓêÄæ é êää³êéläi.êibìä»aäåê ëjæîäbêi ä¹æäê Ïê» ëòäjêöbä«êé½å Óä¼ä æ±å¼æaaäë,ïêäänæîäñæ ä C Ey Allah ım bunu kabul edilmiş bir hac (veya umre) kıl. Çalışmalarımı şükretmeye değer çalışmalardan, günahlarımı affedilmiş günahlardan, amellerimi de salih ve makbul amellerden eyle. Ey Kalplerde olanları bilen Allahım! Beni karanlıklardan aydınlığa çıkar. Ey Allah ım! Ben senin rahmetini kazandıracak şeyleri, mağfiretini kazandıracak çalışmaları, her türlü günahlardan, kötülüklerden kurtuluşu, her türlü iyilikte zenginliği, cennete kavuşmayı, ama, cehennemden kurtulmayı istiyorum. Beni rızıklandırdığın şeylere kanaat etmeyi, bunlardan bana verdiklerini bereketli kılmanı, benim bilmediğim, ama, senin bildiğin iyilikleri de bana ver. Rükn-ü Yemani ye gelince de: 46 Tavaf ın 4. Şavtında okunacak dua:

47 äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 5. şavta başlanır. Tavaf ın 5. Şavtında okunacak dua: äüäë ä¹í¼ê ìüêg ì½ê äü äâæìäí ä¹êqæjä êé½ê äoæzämïêäì¼ê ä C ìáåè¼ é {» äa Óì¼äuëfìÀäZå ä ¹éêÎêJäà ê~æìäyæåê ÓêÄê æmäaäë ä¹åèæuäë ìüêg ä Ïê³BäI BäÇäfæ äi åûäà æ äãäü çòä Íêjä çòä ÎêÄäÇ çòäiæjäq äáì¼ämäë êéæîä¼ä å ä¹íîêjäã åéæäê ä¹ä» ä DämBä êjæîäa æåê ä¹ å» ä Dæm ä C ÏéêÃêG ìáåè¼ é {» äa AçfäIòC Bä êéjäq æåê ä¹êiågìå ä CäË,äÁì¼ämäËêÉæÎä¼ä å Óì¼äuèfìÀäZå ìáåè¼ é {» äaäáì¼ämäë êéæîä¼ä åóì¼äu èfìàäzå ä¹íîêjäã åéæäê äºägbä änæma ë¾æìä³ æåê BäÈæÎä»êG ÏêÄåIéêjä åíbä äëbäèäàä êãäë äòìäävæ»a ä¹ å» ä Dæm ä C ÏéêÃêG Ey Allah ım! Beni, senin gölgenden ë½äàä æëä C ë ½æ ê æëä C başka hiç bir gölgenin olmadığı ve senden başka hiç bir şeyin baki olmadığı günde, senin arşının gölgesin- 47

48 de gölgelendir. Beni, senin peygamberin olan Muhammed in (s.a.v.) havuzundan bir daha hiç susamayacak şekilde sula. Ey Allah ım! Ben, senden, senin peygamberin Muhammed (s.a.v.), hangi hayırları istemişse onları istiyorum. Ve, senin peygamberin Muhammed (s.a.v.), hangi şeyden sana sığınmış ise onlardan ben de sana sığınıyorum. Ey Allah ım! Ben, senden cenneti istiyorum. Cennet nimetlerini istiyorum. Cennete yaklaştıracak, söz, fiil veya amelleri diliyorum. Rükn-ü Yemani ye gelince de: äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi 48 åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 6. şavta başlanır. Tavaf ın 6. Şavtında okunacak dua: ä¹ê æ¼äaäåæîäiäë ÏêÄæÎäIBäÀÎê çñäjîêrä çb³ìå åy ìóä¼ä ä¹ä» ìæêg ìáåè¼ é {» äa ä¹ê æ¼äbê» äæbä Bä äë Ïê» åãæjê æ«bä B{ÈæÄê ä¹ä» äæbä Bä ìáåè¼ é {» äa ä¹ênä BäñêIäË,ä¹ê AäjäYæÅä ä¹ê»äýäzêi ÏêÄêÄæ«ä CäË,Ïê éää åéæ¼ìàäzänä ìáåè¼ é {» äa.êñäjê æ äàæ»aä êmaäëbäí,äºaäìêm æåìàä ä¹ê¼æzä êiäë ä¹ên ò Îêvæ ä æåä

49 èáíêjä èáîê¼äyå ñ ABäÍäO æãä C äë,èáíêjä ä¹äèæuäëäë,èáîê ä ä¹änæîäiìæêg.ïê éää å±æ Bä äìæ ä æ»a íkêzåm,èáîê ä Ey Allah ım! Biliyorum, senin benim üzerimde pek çok hakkın bulunuyor. Yine senin yarattıklarınla benim aramda da haklar var. Ey Allah ım, senin, benim üzerimde olan haklarını affeyle. Yarattıklarına ait olanların yükünü üzerimden kaldır. Helal olan nimetlerinle bana bolluk ver ve haramından sakındır. Ey mağfireti bol olan Allah ım! Sana itaat edip, sana isyan etmekten, senin lütfuna kavuşup, senden başkasına muhtaç olmaktan beni kurtar. Ey Allah ım! Şu evin gerçekten de çok azametlidir. Sen de çok şereflisin. Ve sen ey Allah! Halimsin, Kerimsin, Azim sin. Beni affeyle, çünkü sen, affetmeyi seversin. Rükn-ü Yemani ye gelince de: äläahä BäÄê³äË çòääänäy êñäjêa { ÞæAÏê äëçòääänäyäbîæãíf»aïê BäÄêM}AFäÄìIäi åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ,êiäAjæIä Þ æa ä ä äòìäävæ»abääæ¼êaæeä C äë äêibìä»a ÅÎêÀä»äB æ»aìläibäí duası okunur. Hacer-ül Esved tekrar selamlanır ve 7. şavta başlanır. 49

50 Tavaf ın 7. Şavtında okunacak dua: Bõ êmaòëbç³ækêiäë,bç³êebäubçäîê äíäë,çýê Bä BçÃBäÀÍêGä¹ å» ä Dæm ä CÓéêÃêG ìáåè¼ é {»äa BçYÌåväà çòäiæìämäëbçjéêîäaçüäýäyäëaçjê AägBçÃBänê»äË Bç êqbäabçjæ¼ä³äë çòäàæyäiäë çñäjê æ ä äë êpæìäàæ»aäfæäê çòäyaäiäë êpæìäàæ»aä½æjä³ çòäiæìämäë äñbävìä»aäë êòìäävæ»bêi äkæìä æ»aäë êlbänêzæ»aäfæäê äìæ ä æ»aäëêpæìäàæ»aäfæ äi ÏêÃæeêk éêläi,åibì ä«bäí ålíêlä BäÍ ä¹ênäàæyäjêi,êibìä»a äåê.äåîêzê»bìv»bêi ÏêÄǽ êzæ»äc äë BçÀæ¼ê Ey Allah ım, ben senden kamil bir iman, sadık bir bilgi, geniş bir rızık, huşulu, titreyen, ürperen, korkan bir kalp, zakir bir dil, temiz ve helal kazanç, samimi bir tevbe, ve ölümden önce tevbe istiyorum. Ölüm anında kolaylık, ölümden sonra mağfiret ve rahmet ile hesap anında af, Cennetine varmak ve Cehennemden kurtulmak istiyorum. Çünkü senin rahmetin çok geniştir, ey aziz ve çok bağışlayıcı olan Allah ım. Rabbim, benim ilmimi artır ve beni salihlerden eyle. Böylece 7. şavtın bitiminde Tavaf tamamlanmış olur. Tavafın sonunda Hacer-ül Esved tekrar selamlanır. 50

51 Daha sonra iki rekat tavaf namazı kılınır. Tavaf Namazı mümkün ise, Makam-ı İbrahim i ön tarafa alarak kılınır. Eğer kalabalık dolayısıyla bu mümkün değil ise Mescid in içinde Kabe ye yakın bir yerde kılınır. Tavaf Namazının, birinci rekatında Kafirun Suresi, ikinci rekatında da İhlas Suresi okunur. Namaz kılmanın kerahet olduğu zamanlarda bu namaz da kılınmaz; kerahet vakti geçince kılınır. Tavaf namazından sonra müsait bir yerde Zemzem içmeye gidilir. Zemzem kuyusundan içmek şart değildir. Zemzemi Kabe ye dönük olarak içmek daha uygundur. Zemzem içildikten sonra da Kabe ye dönülerek şu dua yapılır: çõbä êqäëbç êmaäëbç³ækêi äëbç ê BäÃBçÀæ¼ê ä¹ å» ä Dæm ä C ÏéêÃêG ìáåè¼ é {» äa BäÃêféêÎäm ä¹êéîêjäã ê~æìäy æåê ÏêÄê æmäaäë ëáä ämäë ëõaäe éê½å æåê äâäjæ ä C FÍ ä¹ê äjä äëä¹ê æñå¼êi,äáì¼ämäë êéæîä¼ä å Óì¼äu ëfìàäzå Ey Allah ım, ben senden, faydalı äåîê äjæ äþæa bir ilim, geniş bir rızık ve her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulmayı istiyorum. Ey şereflilerin ve ikram edenlerin en önde geleni olan Allah ım! Beni, lutfunla ve kereminle, peygamberin olan efendimiz Muhammed in (s.a.v.) havuzundan sula. 51

52 Kabe nin tavaf edilmesinden sonra yapılacak en önemli işlem hiç şüphesiz Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan sa ydır. Sa y da yedi Şavt tan oluşmaktadır. j j 52 SA Y Sa y ve Hervele Sa y, Safa tepesinden başlar ve Merve tepesinde biter. Safa tepesinden Merve tepesine 4, Merve tepesinden Safa tepesine ise 3 şavt vardır. Sa y ederken, yeşil direkler arasında Hervele ile, yani, insanın güçlü olduğunu gösterecek şekilde vakar ve hızla koşarak geçilir.

53 Safa tepesine gelindiğinde, Ka be Safa tepesinden selamlanır. Ka be, aynen Hacer-ül Esved in selamlanması gibi, eller omuz hizalarını az geçecek şekilde açılarak selamlanır. Ka beye dönük olarak şu dua yapılır. êåêjêöbä äqæåê äñäëæjäàæ»aäëbä ìv»aìæêgåéå»ìåmäiäëå ä CäfäIBäÀêI å CäfæI ä C BäÀêÈêIä²ìÌìñäÍæÆä C êéæîä¼ä ä`bääåuäýä äjäàänæ AêË ä CäOæÎäJæ»AìWäYæÅäÀä.èÁÎê¼ä èjê Bäq äå ìæêhä AçjæÎäa äªììäñäm æåä äë Allah ın ve O nun Resûlünün başladığı gibi başlıyorum: Şüphesiz Safa ve Merve Allah ın işaretlerindendir. Kim Kabe yi Hac veya Umre niyeti ile ziyaret ederse, bu iki tepeyi Tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim bir iyiliğe başkası zorlamadan sarılır ve onu kendiliğinden yaparsa, hiç şüpheniz bulunmasın ki, Allah iyiliklerin karşılığını veren ve her şeyi gerçekten de hakkıyla bilendir. j Bu duadan sonra Sa y a niyet edilir. Sa y in niyeti şöyledir: -ë äaìæq ä C ä Òä æjäm-êñäëæjäàæ»aäëbä ìv»aäåæîäibä Óä æm ä C ææä C åfí êi å C ÏêéÃê G ìáåè¼ é {» äa Ïé êäê åéæ¼ìjä änä Ïê» åãæjê éní ò Ë ò (êñäjæàå æ»a äóæ äm).óä»äb äm ê éêwäzæ»aäóæ äm Ey Allah ım, Safa ve Merve arasında, yedi şavt olmak üzere, senin rızan için Hac sa yi yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul buyur. (Umre yapanlar, Umre Sa yi için niyet eder- 53

54 ler.) Sonra Safa tepesine çıkılır ve şu şekilde tekbir getirilerek Sa y e başlanır : Sa y a, Allah ve Resûlünün başladığı gibi başlıyorum diye başlamak, Resûlüllah ın: Safa ve Merve Allah ın alametlerindendir. Allah ın başladığı ile Sa ye başlayınız! buyruğuna uymak içindir. İnnessafa vel Mervete... äñäëæjäàæ»aäëbä ìv»aìæêg diye başlayan kısım Bakara Suresinin 158. ayetidir. Ayetin zahirine göre, sanki Sa y yapmanın ehemmiyeti yokmuş gibi bir his ortaya çıksa da, Ayet in geliş sebebi ile kelimelerin tam anlamları iyice göz önüne alınmalıdır. Nitekim, Hanefîler, ayetin zahir manasının da hükme dahil edilebilmesi için Sa y i farz derecesine çıkmayan Vacip olarak kabul etmişlerdir. İmam Şafiî ve İmam Malik ise Farz olarak kabul etmişlerdir. Ayetin inmesine sebeb de şu idi: Müslümanlar Kabe yi tavaftan sonra Safa ile Merve arasında da Sa y yapıyorlardı. Ancak, o zaman, yani cahiliye döneminde, Safa tepesinde İs af, Merve tepesinde de Naile adında birer put vardı. Müşrikler, her Sa y de bunlara ellerini sürerler, putlardan imdad beklerlerdi. Mü minler, putj 54 åfæàäzæ»a ê äë,åjäjæ òc å òc åjäjæ òc å òc åjäjæ òc å òc Sa y a Allah ve Resûlü gibi başlamak

55 ların temizlenmesinden sonra bile, bu şirk alametleri dolayısıyla, Safa ve Merve arasındaki Sa y i, şirke götürür bir yol olarak düşündüler. Fakat, işin aslını Müşrikler bozduğu için, yani asıl Sa y da putlar olmayıp, sonradan müşrikler tarafından ilave yapıldığı için, Safa ve Merve arasında Sa y yapmakta sakınca olmadığı ayetle tesbit edilmiş oldu. Resullullah ın bu ayete istinaden yapmış olduğu uygulamalara göre de anlam böyledir. Sa y in 1. Şavtında okunacak dua: åfæàäzæ»aäë çajîêjæ åjäjæ òc å óc,åjäjæ òc å ä C åjäjæ òc å ä C åjäjæ òc å ä C çñäjæ åi êáíêjä æ»a êãêfæàäzêiäë êáîê ä æ»a êå äæbäzæjåmäë,açjîêrä ê å ìüêg äé{»êg äü.êáîê ä æ»aê BêIìÜêA äñììå³äüäë ä¾æìäyäü,çýîêu ä CäË äë ÓêÎæZåÍ åfæàäzæ»a åéä»äë å¹æ¼åàæ»a åéä»,åéä» ä¹íêjäq äüåãäfæyäë êé½å Óä¼ä äìåçäë,åjæîbæ»a êãêfäîêi åpìåàäí äü ïïäy äìåçäë åoîêàåí.êjîêväàæ»a êéæîä»êgë,èjíêfä³ ëõ æ Ïäq Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah büyüklerin en büyüğüdür. Allah a çok çok şükürler olsun, çünkü her türlü hamd ona yapılır.. Her şeyden münezzeh olan Allah, azamet sahibidir. O na 55

56 gece gündüz, sonsuz hamdederiz. Azamet sahibi Allah tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Tek olan Allah ın kendisinden başka hiç bir ilah yoktur. O nun ortağı da yoktur. Mülk ve iktidar O nundur. Hamd O nundur. O, diriltir ve öldürür. O kendisi, diridir ve hiç ölmez. Hayır da O nun elindedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ve dönüş de O na olacaktır. Merve tepesine gelince şu ayeti kerime okunur: äoæîäjæ»a ìwäy æåäàä,êåêjêöbä äq æåê äñäëæjäàæ»aäëbä ìv»aìæêg æåä äë,bäàêèêi ä²ìììñäí ææä C êéæîä¼ä ä`bääåuäýä äjäàänæ AêËä C.èÁÎê¼ä èjê Bäq äé}é¼» ìæêhä AçjæÎäa äªììäñäm Merve den, Safa tepesine doğru ikinci şavta başlanır. åìüê G äé{»ê G äüåfæàäzæ»aê äë åjäjæ äc å ä C åjäjæ äc å ä CåjäJæ ää C å ä C Açfä»äË äüäë çòäjêybäu æhêbìnäíæáä»ôêhì»aåfäàìv»aåeæjä æ»a åfêyaäìæ»a éê¾íh»aäåê ïïê»äëåéä»æåå äíæáä»äëê¹æ¼åàæ»aïê è¹íêjäq åéä» æåå äí æáä»äë ÏêÃÌå æe å Cê¾älæÄåÀæ»AêLBäNê Ïê äoæ¼å³ä¹ìãêgìáåè¼ é {» äa AçjÎêJæ äm åãæjéêjä äë 56 Sa y in 2. Şavtında okunacak dua:

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

UMRE SUNUMU 2014. www.safahacumre.com

UMRE SUNUMU 2014. www.safahacumre.com UMRE SUNUMU 2014 www.safahacumre.com ALİ BİN MUVAFFAK HZ. LERİ; Ali bin Muvaffak hazretleri, bir zaman Kâbe-i muazzamayı tavaf ettikten sonra Altın oluğun hizâsında oturup tefekküre daldı. "Acabâ Allahü

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir HAC İBADETİ NEDİR Hac ibadeti; İslamın şartlarından beşincisi olup, Kameri aylardan Zilhicce ayında İslam kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

HACCIN YAPILIŞI. Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek!

HACCIN YAPILIŞI. Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek! HACCIN YAPILIŞI Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek! Hacca ilişkin görevlerinizi benden öğreniniz. (Nesâî, Menasîk, 220) Hac,

Detaylı

Telbiye (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve n-ni mete leke ve l mülk lâ şerike lek) demektir.

Telbiye (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve n-ni mete leke ve l mülk lâ şerike lek) demektir. Haccın Eda Şekilleri Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Yardımlaşma Kurumlarımız Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? BÖLÜM:

Detaylı

HAC SUNUMU 2014. www.safahacumre.com

HAC SUNUMU 2014. www.safahacumre.com HAC SUNUMU 2014 www.safahacumre.com ALİ BİN MUVAFFAK HZ. LERİ; Ali bin Muvaffak hazretleri, bir zaman Kâbe-i muazzamayı tavaf ettikten sonra Altın oluğun hizâsında oturup tefekküre daldı. "Acabâ Allahü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Allah (c.c.) Şöyle Buyuruyor: س بيلا اس ح ج ا ل ب ي و ه اع إ ل ي ه اس ت ط ت م ن ل ل عل ى ال ن " Gücü yetenlerin haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır"

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI I. KUR ÂN BİLGİLERİ (A) KİTAPÇIĞI 1. Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? a) Kur ân ın kıssaları b) Kur ân ın kısımları c) Kur ân daki

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR Belirlenmiş zaman içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

TRABZON veya İSTANBUL KALKIŞLI. UMRE TURLARI REHBERi

TRABZON veya İSTANBUL KALKIŞLI. UMRE TURLARI REHBERi TRABZON veya İSTANBUL KALKIŞLI UMRE TURLARI REHBERi HAKKIMIZDA Torlak Turizm 1994 İsmail Torlak tarafından kuruldu. 1994 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Hac ve Umre Organizasyonları gerçekleştiren

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1- İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı: İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın (Bakara suresi 196)

Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın (Bakara suresi 196) Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın (Bakara suresi 196) Rabbbimize hamd eder onun Rasulu Muhammed Mustafa (s.a.v) e salat ve selam ederiz. Beytullah a ulaşmak onun etrefında dönmek, tavaf etmek temaşa

Detaylı

BÜYÜK İSLAM FIKHI MÜLTEKA TERCÜMESİ HAC KİTABI

BÜYÜK İSLAM FIKHI MÜLTEKA TERCÜMESİ HAC KİTABI HAC KİTABI 1 HAC İLE ALAKALI BAZI TABİRLER Seher vakti: Sabah namazı vakti, şafak söktükten sonra. Mescid-i Haram: Mekke deki Kâbe nin bulunduğu mescid. Tekbir: Allahu Ekber. Tehlil: La ilahe illallah.

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi [Ünite Çalışma Kitapçığı] 8 1. ÜNİTE : ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: KAZA VE KADER Alperen ÇELİK Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni 2013 KAVRAMLAR KAZANIMLAR 2.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

Editör REVA GRUP. Tashih Dr. M. Şerafeddin Kalay Bahri Çetin. Kapak Mustafa Yüm. İç Tasarım Şaban Muslu. Baskı - Cilt

Editör REVA GRUP. Tashih Dr. M. Şerafeddin Kalay Bahri Çetin. Kapak Mustafa Yüm. İç Tasarım Şaban Muslu. Baskı - Cilt İstanbul - 1432 / 2011 Editör REVA GRUP Tashih Dr M Şerafeddin Kalay Bahri Çetin Kapak Mustafa Yüm İç Tasarım Şaban Muslu Baskı - Cilt Erkam Matbaası 0212 671 07 00 Umre Rehberi ve Dua Kitabı Yayına Hazırlayan

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

a) İhrama girme (farz) niyet telbiye umreye niyet telbiye telbiye, tekbir, tehlîl salavât-ı şerife Mekke ye sünnet müstehap

a) İhrama girme (farz) niyet telbiye umreye niyet telbiye telbiye, tekbir, tehlîl salavât-ı şerife Mekke ye sünnet müstehap a) İhrama girme (farz) Temettü haccı yapacak olan kimse hazırlık safhasından sonra mîkât sınırlarını geçmeden veya hava alanında ihrama girer. İhrama, niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir.

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة» باللغة

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac UMRE PROGRAMI 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet sunmak maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul'da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. O yıllarda,

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR..

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. NAMAZ NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. Namaz, kelime olarak dilimize Farsçadan geçmiştir. Arapçası salat tır. Salat; dua etmek, hayır duada bulunmak,ibadet yapmak, bağışlanma dilemek ve rahmet gibi anlamlara gelir.

Detaylı

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN:

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: 1308-9595 İSTANBULMÜFTÜLÜĞÜ Dr. A. Cüneyd KÖKSAL Yazar P eygamberimiz (s.a.v.) Hicret in 10. yılında Zilkade ayında hac için hazırlanmaya başladı.

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN:

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: 1308-9595 İSTANBULMÜFTÜLÜĞÜ Kadriye AVCI ERDEMLİ İstanbul Müftü Yardımcısı Kadın HACDA Hz. Peygamber zamanından bu yana kadınlar da haccın her aşamasında

Detaylı

2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya

2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya A: ZEKÂT VE SADAKA 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. 1. Aşağıdakilerden hangisi sadaka verme sebebimiz olmalıdır? a) İnsanlar arasında mertebemizin yükselmesi b) Kazaya ve belaya karşı korunmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAC Tarifi-Kısa Bilgiler...6 Haccın Tarifi ve Önemi...7 Hac ve Umre ile ilgili Hadisler...9 Haccın Hikmetleri... 12 Haccın Şartları...

İÇİNDEKİLER HAC Tarifi-Kısa Bilgiler...6 Haccın Tarifi ve Önemi...7 Hac ve Umre ile ilgili Hadisler...9 Haccın Hikmetleri... 12 Haccın Şartları... İÇİNDEKİLER HAC Tarifi-Kısa Bilgiler...6 Haccın Tarifi ve Önemi...7 Hac ve Umre ile ilgili Hadisler...9 Haccın Hikmetleri... 12 Haccın Şartları... 15 Haccın şartları üçe ayrılır:... 15 Haccın Farz Olmasının

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER Bir önceki dersimizde, Hicretin İlk Yılında Allah Rasulünün hangi konular üzerinde durduğunu görmüş idik. Mescid

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ H A C 1. Aşağıdakilerden hangisi hac görevini yaparken yapılması zorunlu olan görevlerden biri değildir? a) İhrama girmek b) Tavaf etmek c) Şeytan taşlamak d) Telbiye getirmek

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı