Hatay'da yeni bir potansiyel meyve ve bag zararhsi: Siyah bag thripsi, Retithrips syriacus (Mayet) (Thysanoptera: Thripidae)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hatay'da yeni bir potansiyel meyve ve bag zararhsi: Siyah bag thripsi, Retithrips syriacus (Mayet) (Thysanoptera: Thripidae)"

Transkript

1 TUrk. entornol. derg., 2002,26 (4) : ISSN Hatay'da yeni bir potansiyel meyve ve bag zararhsi: Siyah bag thripsi, Retithrips syriacus (Mayet) (Thysanoptera: Thripidae) Miktat DOGANLAW Abdurrahman yigit Summary A new potential pest for orchards and vineyards: Black vine thrips, Retithrips syriacus (Mayet) (Thysanoptera: Thripidae) in Hatay In September-November 2001, the black vine thrips, Retithrips syriacus (Mayet) was found as widely distributed in home gardens of Antakya center, Samandag and iskenderun districts of Hatay. The infestation ratios of the pest for grapevines varied in leaves and clusters as 20-80% and 50%, respectively. In nature, grapevines (Vitis vinifera L.), kaki fruit (persimmon) (Diospyros kaki L.), walnut (Juglans regia L.), Brazil pepper (California pepper) tree (Schinus molle L.), wild apple (Malus sylvestris Mill.), Ampelopsis orientale (Lam.) Plane., Myrtus communis L. and rose (Rosa spp.) were found as host plants. The thrips was also found feeding on avocado fruits (Persea americana Mill.) and cotton plants (Gossypium hirsitum L.) under the laboratory conditions.. On grapevine, adults and nymphs feed mainly on old leaves, sucking the plant sap. The adults and young stages were described and some body parts of the thrips were photographed from microscopes and SEM. Some biological information for the species were given. In our opinion, if the thrips spread to commercial orchards, economic crop losses will be encountered. Key words: Retithrips syriacus, pest, orchards, vineyards, Hatay Anahtar sozcillder: Retithrips syriacus, zararh, meyve behcesi, bag, Hatay Giri~ Turkiye Thysanoptera faunas: Ilzerinde 1930'lu yillarda cesitli torlerin bulunduguna iliskin bilgiler vardir (Bodenheimer, 1939). Daha sonraki yillarda cesitli Mustafa Kemal Oniversitesi, ZiraatFakUltesi, Bitki KorumaBolumn, Hatay-Tlirkiye Alnus (Received):

2 kultur bitkilerinde zarar yapan thrips turleri verilmis, bunlann bir kismi tarumlanarak biyolojileri ve zarar sekilleri aciklanrms (Cengiz, 1974; Demirsoy, 1990, Lodos, 1993; Tunc 1988; 1989 a.b, 1996; 1999; Ozbek et al., 1998), predator olarak belir/enen turler de liste halinde verilmistir (Lodos, 1993). Bu cahsmalarda Turkiye'nin cesitli bolgelerindeki baglarda zaman zaman zararh olan U<; onernli tur, Anaphothrips vitis Priesner, Drepanethrips reuteri Uzel, Haplothrips globiceps (Bagnall) olarak bildlrilmistlr (Cengiz, 1974; Lodos, 1993; Ozbek et al., 1998). California {ABD)'da yukanda belirtilen turlerin dismda Scirtothrips citri (Moulton), Caliothrips fasciatus (Pergande), Scolothrips sexmaculatus (Pergande), Frankliniella occidentalis (Pergande) ve F. mineeta {Moulton)'nm baglarda bulundugu kaydedilmis ve bunlann tarusmda kullamiabileeek bir anahtar veriimlstir (Jensen et al., 1992). Siyah bag thripsi, Retithrips syriacus (Mayet) (Thysanoptera: Thripidae) ile ilgili bilgiler cok fazla degildir. Bodenheimer (1939) bu turu Thysanoptera takimmda yer alan, larvalan kirrruzi, erginleri siyah bir tur olarak belirtmistir. Preisner (1960) turun taksonomisi ile ilgili bilgileri vermis, Lodos (1993) ise TUrkiye'de meveut oldugunu bildirmistir. Aneak bu arastmcilar ne konukcusu, ne de yayildlgi bolgelerle ilgili bilgiler vermislerdir. Rivnay (1939) ve Avidov & Harpaz (1969) orijininin Orta Afrika oldugunu, yayill!? alanlanm, konukculanrn ve cesitli biyolojik ozelliklerini; Hamas Avas & Edward (1994) ise boeegin orijininin Hindistan olduqunu, daha soma Asya ve Afrika'nm tropik bolgelerine ve Amerlka'da Brezilya ve Florida {ABD)'ya yayildlgml bildirmistir. Rosales (2000) turun tarurruru yaprrus, kanat ve anten yapilanru gostermi!?, biyolojisi ve konukculan hakkmda bilgiler vermistir. israil'de avokado meyvelerinde onernli zararlar olusturdugu bildirilmis ve mueadelesi icin cesitli bitkisel orijinli ilaclar denenmistir (Rivnay,1939; Izhar et al., 1992). Tamil- Hindistan'da yapilan cahsmada pamuk cesitlerinden "Surin" ve "LRA 5166"01n hassas oldugu (Gopiehandran et al., 1992),Venezuela'da okaliptus'larda beslendigi (Rosales, 2000), Orissa-Hindistan'da gullerde zarar yaptigl (Dash & Naik, 1998) bildirllmistir, Bu cahsma ile Eylul-Kasim 2001'de yeni bir meyve-bag zararhsi olarak tespit edilen R. syriacus'un Hatay'da yayili!? alanlan ve konukculan bellrlenmis, aynea bazi biyolojik ozellikleri ortaya konmustur. Materyal ve Metot R. syriacus'un cesitli donemlerine ait materyal Antakya (Merkez), Sarnandag ve iskenderun (Merkez ve Ulucmar) ilcelerinin cesitli yorelerindeki ev bahcelerinden elde edilmistir. Zararhnm Hatay'da yayihsiru tespit etmek arnaciyla Antakya, Samandaq, iskenderun, Yayladag, Belen, Dortyol, Kmkhan, Hassa ve Altmozu'nde incelemeler yapilmistir. Bunun icin adi gecen ilceler ve cevreslndeki yerlesim alanlannda ev bahcelerindeki degi!?ik bitkilerin her ineeleme yerinde en az 50 yapragm alt ve ust yuzleri incelenmis, zararhmn ergin veya larvalannm tespit edildigi yerler bulasik olarak kabul edilmistir. 284

3 Ornekler bag ve diger konukcu yapraklan ile birlikte bol miktarda toplanarak polietilen torbalarla laboratuvara getirllmistir. Orneklerden bir kisrm %70'lik ethyl alkol icine almrrus, bir kismmm preparatlan yapilarak etiketlenrnistir. Zararlmm tilr teshisi Stellwaag (1928), Anonymous (1967) ve Rosales (2000)'e gore yapilrrus, cesitli geli!?me donemlerinin resimleri trinoki.iler stereoskopik mikroskop ve vilcut bolumlermin morfolojik yapilen Scanning Elektron Mikroskop (SEM)'tan cekilen fotograflarla belirlenmistir. Aynca R. syriacus'un biyolojik ozelliklerl ile ilgili gozlemler yapilrmsnr, Arasnrma Sonuclarr ve Tartisma Retithrips syriacus (Mayet) Dish Boy mm; en mm. Renk: vilcutsiyah, ilk iki anten segmenti san, bunu takip eden i.i<; segment gri-siyah, 6.segment beyaz, 7. ve 8. segmentler gri; kanatlar san renkli, uc beyaz, costal damar ile birinci damar arasmda uca dogru birbirinden esit arahklarla dizili uc koyu kirrmzi lekeli; tibiae ve tarsi aciksan; 8. abdomen segmenti lateralde san lekeli. Vi.icut (Sekil 1) ag seklinde desenli; bas (Sekil 2) dorsalde boyu eninin yansi kadar, frontal gori.ini.imi.inde konik, uzunlugu eninin 1.57 kati, maxillary palpler 3, labial palpler 2 segmentli (Sekil 3); uc ocelli var, ocelli gozler arasmda ileri dogru olusmus bir kabank i.izerinde; anten bas uzunlugunda, ilk iki anten segmenti yuvarlak, eni boyuna esit: 3. segment konik, boyu eninin iki kati, 4. segment boyu eninin 1,5 kati, 5. segment eninden biraz daha uzun, 6.'nm boyu eninin 1.6 kati, 7. kesik koni seklinde taban 1.6 kati uzunlukta; 8.segment ucu, tabarun 1.4 kati uzunlukta, 3. ve 4. segmentlerde cift sensillae var; 2-4. segmentler geni!? ag seklinde desenli (Sekil 4); ocelli arasmda setae yok, occiput duz kenar olusturmus Prothorax eni boyunun 2.5 kati, i.izeri setasiz, dorsalde mesothorax arka 1/3'i.inde desensiz, metathoraxtan belirgin olarak aynlrms (Sekil 5); metathorax on 2/3'i.inde uc kisma bolunmus ortada scutellum ag seklinde desenli, ventralde (Sekil 6) prothorax dar, mesothorax ortada yan uzunlugunun yansi uzunlukta, metathorax genis, ortada yan uzunlugunun 2 kati uzunlukta, arka kenar coxae arasmda duz, On kanat (Sekil 8) tabanda geni!?, uc yuvarlak, abdomenin 7. segmentine kadar uzarnr: costal kenar kilsiz: ucta 4-5 kahn setae var; anal kenar uzun kirpikli, kirpikler istirahat halinde abdomen ucuna ancak erisir, Kanat kenarlan kahn damarh ortada bir cift boyuna damar var. Arka kanat (Sekil 9) tabanda kahn, ucta hafifce sivri tek damarh, kenarlar kirpikli. Bacaklar (Sekil 1) normal sl<;raylcl degil, femur tibia kalmhgmda, tibia ucunda tarsi bir segmentli. Abdomen (Sekil 1,7) konik, taban geni!?, boyu eninin 1.3 kati, ilk 2 taban segmentleri esit uzunlukta, 2. segment 3-4 segmentler toplam uzunlugunda; segmentler esit uzunlukta, 2-8. segmentlerin arka kenarlannda ortasi haricindeki bolumlerde tarak seklinde uzantilar var. Abdomen dorsalde 2-8. segmentlerde 6 sira halinde dizilmis, her segmentte 6'!?ar kucuk setae var, ventralde 8. segmentin arka kenan bir sira setah (Sekil 7), 10. segment ucu ikiye aynlrrus, segmentin ventralinde konik sekilde cinsiyet orgam olusmus, ovipozitor ucu testere gibi disli, 285

4 Sekil 1-7. Retithrip syriacus (Mayet)'a ait kisunlann SEM altmdaki gorunu~leri. 1. Vucut(dorsal); 2. Bas ve pronotum (dorsal); 3. Aglz kismi; 4. Antenin 3-8 segmentleri; 5. Meso- ve metathorax ile abdomenintaban kisrru (dorsal); 6. Thorax (ventral); 7. Abdomen(ventral). 286

5 $eki18-9. Retithrip syriacus (Mayet)'un on (8) ve arka (9) kanat yapisr, Erkek: Boy mm, en 0.35 mm; di!?iye benzer; farkhhklan abdomen segmentlerinin yanlarmda ve dorso-iateralinde acik renkli sanmsi Iekeler var; abdomen ince uzun, boyu eninin 4 kati, segmentlerde genitalya olusmus, aedeagus tabam kahn, ucu ince igne seklinde. I. Donem Larva (Erken Donem) ($ekil 10): Boy mm, en mm. Vucut genel olarak parlak acik san renkli, bas ve prothorax grimsi - esmer renkli, gozler kirrruzi antenin ilk 2 segmenti san 3. ve 4. segmentler beyaz, uctaki 3 segment grimsi esmer renkli, bacaklar seffaf, anal segmentin ucu 287

6 daire seklinde dizilmis uzun 19 adet setaeh, abdomen ucu yukan kalkik, e;:ogunlukla ucta kure seklinde seffaf sindirim atigl var. I. Donem Larva (Ge~ Donem) (Sekil Ll): Boy mm, en mm. Vucut acik kiremit kirrruzisi renkte; gozler san, orta kirrmzi noktah; ocelli yok, ancak ocelli bolgesi kabarcik seklinde olusmus, anten rengi 1. donemdeki gibi, 7 segmentli, uc segmentler style seklinde uzun; bas ve prothorax esmer, ortada kenarlan zikzakh bir san band var. Femora ucu ve tibiae tabam siyah cizqili, abdomen ucu 18 setae iceren daire seklinde tach, c;:ogunlukla abdomen ucu yukan kalkik ve bu killar arasmda siyah ktlrernsi sindirim atigl var; abdomenin 6. ve 7. tergit arasi beyaz bandh. II. Donem Larva (Sekil 12) : Boy rnrn, en mm. Renk ve vucut yapisi buyukluk dismda 1. gee;: donem larvaya benzer. Kaide anten segmentleri yuzeyinde genis gozenekli ag seklinde kabarciklar var; abdomen ucundaki killar Uzerinde sindirim atigl yok. Prepupa (Sekil 13): Boy mm, en 0.50 mm. Vucut knrmzi, anten san; femora san, tibiae ve tarsi acik san; anten serbest, kanat primordumlan thorax yanlarmdan geli mi, abdomen ucundaki setae yok, U<;: kisrru dairemsi tabana dogru daralan tup seklinde; ocelli yerinde bir cift setae; prothorax yanlannda 3'er setae, kanat primordiumlannda 6 sira setae; vilcut Ustilnde 4, yanlarda birer olmak Uzere toplam her segmentte 6 sira setae var. Pupa (Sekil 14): Boy; diside mm, en 0.60 mm; erkekte boy mm, en 0.50 mm. Prepupa donemine benzer, ancak bilesik gozlerde facet belirgin, anten geriye donuk, basa yapisrk, kanat primordiumlan abdomenin yansma kadar uzarur, setae belirgin. Zararlmm yukanda aciklanan geli~me donernlerinln morfolojik ozelliklerl Stellwaag (1928), Anonymous (1967), Avidov & Harpaz (1969) ve Rosales (2000)'in bildirisleri ile uyum icerislndedir. YaytIl l ve Konukculari R. syriacus Antakya-Merkez'e bagh Armutlu, Esenler ve Orgen Pasa mahallelerinde, Samandaq ve cevresindeki Tavla, Cevlik-Kapisuyu beldeleri ile iskenderun Merkez ve Ulucmar'da ev bahe;:elerinde bulunmustur (Sekll 15). Avidov & Harpaz (1969) Orta Afrika kokenli bir tur olan bu thrips'in tropik Afrika'dan baska Kuzey Afrika (Libya ve Misir), Israil, Suriye ve Brezilya'da, Anonymous (1967) bu bildirilenlere ek olarak Gana, Hindistan, Kenya, LUbnan, Libya, Malawi, Somali, Sudan, Tanzanya ve Uganda'da, Nakahara (2001)* ise Irak, iran, Kolombia, Venezuela, ABD (Florida), Fas, Mozambik, GUney Afrika, Zaire, Nijerya, Togo, Gana ve Senegal'de yaytlml oldugunu bildirmektedir. Nakahara, S Ktsisel haberlesrne, 288

7 Sekll Retithrip syriacus (Mayet)'un c;e~itli donemlerlne ait larvalar Birinci donem larvalar (erken ve gec; doneml, 12. lkinci dornern larva; 13. Prepupa, 14. Pupa donemi; 16. Prepupa ve pupae'nm yaprak yuzeyinde olusturdugu kurne. Dogada yayj.1!~ alanlannda yapj.1an ineelemelerde R. syriacus'un asma (Vitis vinifera L), Trabzon hurmasi (Diospyros kaki L.), eeviz (Juglans regia), yalanci karabiber (Schinus molle L), yabani elma (Malus sylvestris Mill.), Amerikan sarma~lgl (Ampelopsis orientale (Lam.) Plane.), goi (Rosa spp.), mersin cahsi (Myrtus communis L.) gibi bitkilerde zararh oldugu belirlenmistir. 289

8 $ekil15. Retithrip syriacus (Mayet)'un Hatay'dakiyaYlh~l (e: bulunan, 0: bulunmayan). Laboratuarda yapilan incelemelerde ise pamuk bitkisi (Gossypium hirsutum L.) ve avokado (Persea americana Mill.) meyvelerinde ve <;ogaldlgl tespit edilmistir. Anonymous (1967) ve Avidov & Harpaz (1969) cesitli lilkelerde ve israil'de zararhnm asma, mango, Antepfistigi, yalanci karabiber agacl, elma, Japon erigi, Trabzon hurrnasi, kestane, pekan, ceviz, avokado, pamuk, incir, okaliptus, feijoa, armut, ayva, kahve, gill ve kavak gibi 50'den fazla konukcuda bulundugunu, Ananthakrishnan et al. (1992) Hindistan'da Ricinus communis, Eucalyptus globulus ve Manihot utilissima ve Rosales (2000), yukanda bildirilen bazi konukculara ek olarak bu turun Venezuela'da Eucalyptus urophylla'da tespit edildigtni bildirmektedirler. Biyolojisi ve Zarar ~ekli R. syriacus Antakya'da Eyllil-Ekim (2001) aylarmda bir dollinli glinde tamamlamaktadrr. Bag yapraklannm list ylizlerini <;ogunlukla alt yuzlerine tercih etmektedir. Yapilan sayimlarda 10 yapraktan ikisinde alt tarafta fazla, 290

9 $ekhi7-19. Retithrip syriacus (Mayet)'un asma (17) ve Trabzon hurrnasi yapraklan (18) He uzurn salkimmdakl koruklarda (19) olusturdugu zarar seklt. ikisinde her iki yuzdeki birey sayisr esit; diger alti yaprakta ise ust tarafta daha fazla birey sayilrmstrr. Yaprak yozeyinde gender erginlerden daha fazla sayida gorulmu~tur. Genclerden I. donem larvalann beslenmeleri sonucunda abdomen sonunda damlacik seklinde disk; gorulur. Bu diskilan yaprak yuzeyine yapistmr. Ozelhkle prepupa ve pupa donernindekiler yaprak yuzeyinde baslan aym noktaya yonelmis sekilde 6-50 bireylik kumeler olusturarak hareketsiz bir gorunomde beslenmekte ($ekil 16), rahatsiz edildiklerinde yoroyerek uzaklasrnaktadirlar. Yeni ergin alan 291

10 bireyler once hareketsiz kalrnakta, 1-2 saat icinde hareket edebilrne kazanrnakta, rahatsiz edildiklerinde kisa rnesafelere ucmaktadirlar. Zararhnm yaylldlgl alanlarda yapilan incelernelerde asrna yapraklarmda %20-80 ve salkrmlarda yakla~lk % 50 oranlannda bulasma tespit edilmistir, Ergin ve ergin oncesi hareketli donemlerinin bitki ozsuyu ile beslenrneleri sonucunda yapraklarda klorofil kayb: ortaya cikmakta ve gri-aylk kahverenginde benekler olusmaktadir, Populasyonun yogun olduqu dururnlarda bu benekler birleserek zarar belirtileri yapragm Ost velveya alt yozeyinin tamarmru kaplayabilrnektedir. Asrna ($ekil I7), Trabzon hurmasi (Sekil I8), ceviz ve otaki konukculannda benzer erngi zararlan sonucunda acik kahverengine donusen yapraklar yere dokulmektedir, R. syriacus'un olgunlasma oncesi uzum salkimlannda beslenmesi sonucunda tanelerin yozeyinde benzer renk degi irnleri gorolmekte, taneler olqunlasmamakta ve kalite kaybi ortaya cikmaktadir(sekil 19). R. syriacus'un ozellikle ticari baglar ve diger konukculannm bulundugu alanlara yayilmasi dururnunda onemli dozeyde OrOn kayiplanna yol acabilecegl dusunulmektedir. ileride bu zararlmm biyolojisi ve mocadelesi Ozerinde aynntih cahsmalar yapilmasi yararh olacaktir. Ozet Hatay'm Antakya-Merkez, Samandag ve iskenderun Ilcelermde ev bahcelerindeki asmalarda Eylul-Kaslm 2001 icerisinde oldukca yaygm olarak Siyah bag thripsi, Retithrips syriacus Mayet tespit edilmistir, Asmalarda 6zellikle orta yash yapraklarda % ve salkunlarda yaklasik %50 dgzeyinde bulasik oldugu g6zlenen bu ttlriin cesitl! biyolojikdonemleri tarntilrms, ergin ve gent; donernleri tarumlanrms, morfolojik 6zellikleri stereoskopik mikroskop ve SEM'den g6rgntglenmi~ ve bazi biyolojik 6zellikleri verilmistir. Dogada asma (Vitis vinifera L.)'dan baska Trabzon hurmasi (Diospyros kaki L.), ceviz (Juglans regia L.), Yalanci karabiber (Schinus molle L.), yabani elma (Malus sylvestris Mill.), Amerikan sarmasiq; (Ampelopsis orientale (Lam.) Planc.), gul (Rosa spp.), mersin cahsr (Myrtus communis L.) gibi bitkilerde bulundugu belirienmls, laboratuarda ise zararhrun avokado (Persea americana Mill.) meyveleri ile pamuk bitkisinde (Gossypium hirsitum L.) beslendigi ve t;ogaldlgl tespit edilmistir, Bu thripsin t;e~itli tanm alanlarma yayilmasl durumunda ekonomik sorunlar ortaya cikarabilecegi dusunulmektedir. Tesekkur Cahsrna sirasmda cesitll literaturun saglanmasl konusundaki yardimlan icin Prof. Dr. irfan Tunc'a, scanning elektron mikroskop (SEM) ve arastirma mikroskoplarmdan orneklerin fotograflanrun cekiminde ve cahsmarun cesitli boitlrnlerinde yardnmm esirgemeyen Yrd. Doc. Dr. Soner Soylu'ya, konukcu bitkilerin teshisinde yardrmci olan Yrd. Doc, Dr. Ilhan Uremis'e, doga ve laboratuar cahsmalarmda yardimci olan Ars, G6r. Nevzat Evren ile ygksek lisans 6grencileri Ahmet Sahbaz ve Hikmet Yigitba~'a tesekkuru bore biliriz. Literattir Ananthakrishnan, T.N., R. Gopichadran, & G. Gurusubramanian, Influence of chemical profiles of host plants on the infestation diversity of Retithrips syriacus. Journal of Bioscienses, 17(4):

11 Anonymous, Black vine thrips (Retithrips syriacus (Mayet)). In: Insects not known in the United States. U.S. Dept. Agr. Coop. Econ.Ins. Rpt. 17(17): Avidov, Z. &1. Harpaz, Plant pests of Israel. Israel Univ. Press. Jerusalem, 549 pp. Bodenheimer. F.S., TUrkiye Entomolojisi I. Entomolojiye giri!? T.e. Ziraat Vekaleti nesrlyati, sayi: 527, Nebat hastahklan: 6, Ankara, 174 s. Cengiz, F izmir ve Manisa dolaylannda baglara anz olan Thysanoptera ti.irleri,. tanmmalan, konukculan, zararlan ve tabii dusmanlan uzerinde arastirmalar. T.C. Tanm Bak. Zir. MUc. ve Zir. Kar. Gn. Md.'lugU, Ar!? Eser. Serisi, Teknik Bulten No: 22, istiklal Mat. Izmir, 86 s. Dash, P.C., & A.K. Naik, Thrips fauna associated with rose in Orissa. Insect Environment, 4(2): 59. Demirsoy, A., Yasarnm Temel Kurallan. Omurgasizlar / Bocekler. Entomoloji. Cilt-III Kisim II. Meteksan Mat. ve Tek. San. A.$. Ankara, 941 s. Gopichandran, R, G. Gurusubramanian & T.N. Ananthakrishnan, Influence of chemical and physical factors on the varietal preference of Retithrips syriacus (Mayet). Phytophaga-Madras. 4(1): 1-9. Hamas Avas, B. & G.B. Edwards, Thrips (Thysanoptera) new to Florida: I: Thripidae: Panchaeotothripinae. Entomology circular No: 365. Fla. Dept. Agrc and Consumer Service. Division of Plant Industry. Izhar, Y., B. Yehuda, E. Swirski, M. Wysoki, & M. Dagan, Occurence of the black vine thrips, Retithrips syriacus Mayet, on avocado in Israel and trials to control of the Pest by insecticides of plant origin. Alon-Hanotea, 46(8): Jensen, F.L., D.L. Flaherty & D.A. Luvlsi, 1992, Major Insect Mite Pests: Thrips. In: Grape Pest Management Second Editon (section 3) University of California, Division of Agriculture and Natural Resources (3343), p Lodos, N., TUrkiye Entomolojisi 1lI- genel, uygulamah ve faunistik. Ders Kitabi. Ege Oniversitesi Ziraat Faktiltesi Yay. No: 456, E.O. Zir. Fak. Of. Bas. Bornova/Izmir, s.. Ozbek, H., S. GU<;IU, R Hayat & E. Yildmm, Meyve Bag ve Bazi SUs Bitkileri Zararhlan. Atati.irk Oniversitesi Yay. No: 792, Ziraat Fak. Yaym No: 323, Ders Kitaplan Serisi No: 72. Atati.irk Oniversitesi Zir. Fak. Of. Tes. Erzurum, 357 s. Priesner, H A monograph of the Thysanoptera of the Egyptian Deserts. Publ. Inst. Desert d' Egypte, 13: Rivnay, E Studies in the biology and ecology of Retithirips syriacus Mayet, with special attention to its occurance in Palestine (Thysanoptera). Bull. Soc. Fouad ler Entomol Rosales, C.J., Retithrips syriacus (Mayet) (Thysanoptera: Thripidae) nuevo insecto de importancia economica en Venezuela. Bol. Entomol. Venez., 15(2): Stellwaag, F., Die Weinbauinsekten der Kulturlander Lehr-und Handbuch. Verlagsbuchhandung Paul Parey, Berlin, 884 pp. Tunc, l., Thysanoptera from Turkey and some Middle East countries. Ak, O. Zir. Fak. Derg., 1(2): Tunc, I, 1989 (a). Thysanoptera in a coastal Mediterranean winter. Ak. O. Zir. Fak. Derg., 2(1): Tunc, l., 1989 (b). Thrips infesting temperate fruit flowers. Ak. U. Zir. Fak. Derg., 2(2):

12 Tunc, L, Thysanoptera associated with fruit crops in Turkey. Folia Entomologica Hungarica 51(suppl.}: Tunc, L, Thrips infestations on field crops in Turkey. Proceedins Sixth International Symposium on Thysanoptera (Ed. G. Vierbergen and L Tunc), April 27- May 1, Orkun Ozan Med. Hizm. A.$. Antalya, Turkey, p

8. Familya: Curculionidae. Sitophilus granarius (L.) (Buğday biti) Sitophilus oryzae (L.) (Pirinç biti)

8. Familya: Curculionidae. Sitophilus granarius (L.) (Buğday biti) Sitophilus oryzae (L.) (Pirinç biti) 8. Familya: Curculionidae Sitophilus granarius (L.) (Buğday biti) Sitophilus oryzae (L.) (Pirinç biti) Sitophilus granarius (L.) Erginler koyu kahve veya kırmızımsı gri renkte, 3-5 mm. boydadır. Baş kısmı

Detaylı

Yusuf KARSAVURAN 2 Mustafa GÜCÜK 2

Yusuf KARSAVURAN 2 Mustafa GÜCÜK 2 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 27, 44 (2): 33-48 ISSN 118-881 Thrips tabaci Lindeman ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) in Manisa İlinde Sanayi Domatesi Alanlarında Populasyon

Detaylı

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1327-1335 BARTIN DA Sinapis arvensis L. (YABANİ HARDAL) ÜZERİNDE ZARAR YAPAN Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE)

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

Manisa ili bağ alanlarında saptanan thrips türleri ve önemli türlerin ilçelere göre dağılımı 1

Manisa ili bağ alanlarında saptanan thrips türleri ve önemli türlerin ilçelere göre dağılımı 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2006, 46 (1-4):51-63 ISSN 0406-3597 Manisa ili bağ alanlarında saptanan thrips türleri ve önemli türlerin ilçelere göre dağılımı 1 Fatma ÖZSEMERCİ 2 Tülin AKŞİT 3 İrfan TUNÇ 4 SUMMARY

Detaylı

Investigations on thrips (Thysanoptera) species occurring in flowers of cherry trees in Kemalpa a (Izmir) province of western Turkey

Investigations on thrips (Thysanoptera) species occurring in flowers of cherry trees in Kemalpa a (Izmir) province of western Turkey Linzer biol. Beitr. 46/1 889-893 31.7.2014 Investigations on thrips (Thysanoptera) species occurring in flowers of cherry trees in Kemalpa a (Izmir) province of western Turkey B. ŞAHIN & S. TEZCAN A b

Detaylı

Erzurum Yöresinde Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) nın Biyolojisi, Konukçuları ve Zararı Üzerine Bir Araştırma

Erzurum Yöresinde Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) nın Biyolojisi, Konukçuları ve Zararı Üzerine Bir Araştırma Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 33 (3), 283-287, 2002 Erzurum Yöresinde Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) nın Biyolojisi, Konukçuları ve Zararı Üzerine Bir Araştırma Saliha ÇORUH Hikmet

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Adana ilinde bazı ılıman iklim meyvelerinde iki thrips (Thysanoptera) türünün populasyon değişimleri ve zararı üzerine araştırmalar

Adana ilinde bazı ılıman iklim meyvelerinde iki thrips (Thysanoptera) türünün populasyon değişimleri ve zararı üzerine araştırmalar Turk. entomol. derg., 8, 3 (4): 55-7 ISSN -696 Orijinal araştırma (Original article) Adana ilinde bazı ılıman iklim meyvelerinde iki thrips (Thysanoptera) türünün populasyon değişimleri ve zararı üzerine

Detaylı

Alt sınıf: Apterygota otakım 1. Diplura (Çift kuyruklular) otakım 2. Protura otakım 3. Collembola (Kuyrukla sıçrayanlar) otakım 4.

Alt sınıf: Apterygota otakım 1. Diplura (Çift kuyruklular) otakım 2. Protura otakım 3. Collembola (Kuyrukla sıçrayanlar) otakım 4. APTERYGOTA Alt sınıf: Apterygota otakım 1. Diplura (Çift kuyruklular) otakım 2. Protura otakım 3. Collembola (Kuyrukla sıçrayanlar) otakım 4. Thysanura APTERYGOTA Alt sınıf: Apterygota (Kanatsız Böcekler)

Detaylı

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 50-57 AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde,

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, Türk. Bit. Kor. Derg. (ı982) 6: 105-109 ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, ~aıkım fiüvesi (l obes ia botra na![biff and Den.) üa: rortricidae )'nin zararı üzerinde gözlemler N. Kacar*

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI BK - DR - 2007 0001

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI BK - DR - 2007 0001 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI BK - DR - 2007 0001 MANİSA İLİNDE ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM BAĞLARINDA BULUNAN THYSANOPTERA TÜRLERİNİN YAYILIŞI, POPÜLASYON DEĞİŞİMİ

Detaylı

6. Familya: Tenebrionidae

6. Familya: Tenebrionidae 6. Familya: Tenebrionidae a) Tenebrio molitor L. (Un kurdu) b) Tenebrio obscurus L. (Esmer Un kurdu) c) Tribolium confusum Duv.(Kırma biti) d) Tribolium castaneum (Hbst.) (Un biti) e) Latheticus oryzae

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

F. Takım: Coleoptera

F. Takım: Coleoptera F. Takım: Coleoptera 1. Familya: Dermestidae a)anthrenus museorum L. (Çekmece böceği) b)trogoderma granarium Everst. (Khapra böceği) a)anthrenus museorum L. (Çekmece böceği) Erginleri 3 mm. kadar olan

Detaylı

T A G E M. (Acarina) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

T A G E M. (Acarina) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI CİLT IV YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI AKARLAR Akdiken akarı (Tetranychus viennensis Zacher) (Tetranychidae) İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) (Tetranychidae) Avrupa kırmızıörümceği

Detaylı

Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı

Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı Zararlı Organizma Anoplophorachinensis(Forster, 1771) (Turunçgil uzunantenli böceği) Sınıf: Insecta Takım: Coleoptera Familya:Cerambycidae

Detaylı

Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında bulunan Thysanoptera türleri

Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında bulunan Thysanoptera türleri Türk. entomol. derg., 2007, 31 (4): 307-316 ISSN 1010-6960 Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında bulunan Thysanoptera türleri Serpil NAS Ekrem ATAKAN Naime ELEKÇİOĞLU ** Summary Thysanoptera species

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Arif ATAK Unvan Dr.Mühendis Telefon 0226 814 25 20 (1220) E-mail atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.11.1972 Aksaray Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

Erzurum'da türkiye itin yeni bir Rus (B etuia ver ru[ou Ehrb. )

Erzurum'da türkiye itin yeni bir Rus (B etuia ver ru[ou Ehrb. ) Türk. bitki kor. derg., 1986, 10 (2) : 115-123 ıssn 0254-5454 Erzurum'da türkiye itin yeni bir Rus (B etuia ver ru[ou Ehrb. ) zararlısı, fenusap usiii a tepe (TenthredinidaB: Rymenoptera) Hikmet ÖZBEK*.

Detaylı

ÖZET. Kıymet Senan COŞKUNCU ** Bahattin KOVANCI **

ÖZET. Kıymet Senan COŞKUNCU ** Bahattin KOVANCI ** Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(1): 13-21 Un Fabrikalarında Zararlı Ekin Karaböceği [Tenebroides mauritanicus (L.), Col.: Trogossitidae] nin Tanımı, Biyolojisi ve Zarar Şekli Üzerinde Araştırmalar

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi:

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 29, 3(2): 43-47 J.Agric.Fac.HR.U., 29, 3(2): 43-47 DİYARBAKIR, ELAZIĞ ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI Polydrosus roseiceps Pes. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NİN POPULASYON DEĞİŞİMİNİN

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) ÜZERİNDE FARKLI GRUPLARDAN İNSEKTİSİDLERLE YAPRAK KALINTI TESTLERİ *

FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) ÜZERİNDE FARKLI GRUPLARDAN İNSEKTİSİDLERLE YAPRAK KALINTI TESTLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 19(1), 9-14 FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) ÜZERİNDE FARKLI GRUPLARDAN İNSEKTİSİDLERLE YAPRAK KALINTI TESTLERİ * Fatih

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

(ukurova Bölgesinde yeni bir marul zararlısı UroieD[on [i[borii Ko[h (Hom., Aphididae) üzerinde arastırınalar

(ukurova Bölgesinde yeni bir marul zararlısı UroieD[on [i[borii Ko[h (Hom., Aphididae) üzerinde arastırınalar Türk bitki kor. derg. (l985), 9 (3) : 173-181 ISSN 0254-5454 (ukurova Bölgesinde yeni bir marul zararlısı UroieD[on [i[borii Ko[h (Hom., Aphididae) üzerinde arastırınalar Oya ZEREN* Summary A new lettuce

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Hakkari İlinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına Bağlı Türler, Konukçuları ve Yayılış Alanları (1)

Hakkari İlinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına Bağlı Türler, Konukçuları ve Yayılış Alanları (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(1): 57-61 Geliş Tarihi : 25.10.2005 Hakkari İlinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına

Detaylı

Malatya ili kayısı bahçelerinde yeni bir zararlı Eurytoma schreineri Schreiner (Hymenoptera:Eurytomidae)

Malatya ili kayısı bahçelerinde yeni bir zararlı Eurytoma schreineri Schreiner (Hymenoptera:Eurytomidae) Türk. entomol. bült., 2012, 2 (4): 271-275 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Malatya ili kayısı bahçelerinde yeni bir zararlı Eurytoma schreineri Schreiner (Hymenoptera:Eurytomidae)

Detaylı

Teknik Uyarlama: Zeynel Cebeci Taslak Sürüm , ( )

Teknik Uyarlama: Zeynel Cebeci Taslak Sürüm , ( ) önemli şeftali zararlıları Teknik Uyarlama: Zeynel Cebeci Taslak Sürüm 2008 1.0, (13.11.2008) Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 91-98 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde

Detaylı

7. Hafta: Yumuşak ve sert çekirdekli (elma, armut, ayva) meyve bahçelerinde zararlı önemli Nematod ve Akar türleri.

7. Hafta: Yumuşak ve sert çekirdekli (elma, armut, ayva) meyve bahçelerinde zararlı önemli Nematod ve Akar türleri. 7. Hafta: Yumuşak ve sert çekirdekli (elma, armut, ayva) meyve bahçelerinde zararlı önemli Nematod ve Akar türleri. Meloidogyne spp (Kök ur nematodları): 1- Meloidogyne incognita 2- Meloidogyne javanica

Detaylı

The Studies on the Determination of Species of Thysanoptera in Processing Tomato Production Areas in İzmir (Bergama, Kınık) Province of Turkey 1

The Studies on the Determination of Species of Thysanoptera in Processing Tomato Production Areas in İzmir (Bergama, Kınık) Province of Turkey 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43 (3):21-29 ISSN 1018-8851 The Studies on the Determination of Species of Thysanoptera in Processing Tomato Production Areas in İzmir (Bergama, Kınık) Province of Turkey

Detaylı

EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica )

EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica ) Ekin kambur biti ergin ve larvası EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica ) Ergin, esmer kırmızı renkli 2.5-3 mm boyda ve silindirik şekillidir. Baş, göğsün altına eğik durduğu için kamburumsu bir görünüşe

Detaylı

Farklı renkteki yapışkan tuzakların nektarindeki Thrips major Uzel (Thysanoptera: Thripidae) a çekicilikleri

Farklı renkteki yapışkan tuzakların nektarindeki Thrips major Uzel (Thysanoptera: Thripidae) a çekicilikleri Türk. entomol. derg., 2014, 38 (1): 51-60 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Farklı renkteki yapışkan tuzakların nektarindeki Thrips major Uzel (Thysanoptera: Thripidae) a çekicilikleri

Detaylı

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata Fallen (Dip.: Phoridae)

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata Fallen (Dip.: Phoridae) BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2005, 45 (1-4):1-7 ISSN 0406-3597 Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata (Fallen) (Dip.: Phoridae) Murat MUŞTU 1 Neşet KILINÇER¹ SUMMARY A new record for the

Detaylı

BİTKİ KORUM BÜLTENİ, 2016, 56(2): ISSN

BİTKİ KORUM BÜLTENİ, 2016, 56(2): ISSN BİTKİ KORUM BÜLTENİ, 2016, 56(2): 173-183 ISSN 0406-3597 İzmir ilinde kiraz ağaçlarında zararlı Cicadivetta tibialis (Panzer, 1798) (Hemiptera: Cicadidae) in yayılışı, doğadaki biyolojisi ve doğal düşmanları

Detaylı

Türkiye Örümcek Faunası İçin Bazı Kribellet Kayıtlar (Araneae: Zoropsidae, Dictynidae, Titanoecidae)

Türkiye Örümcek Faunası İçin Bazı Kribellet Kayıtlar (Araneae: Zoropsidae, Dictynidae, Titanoecidae) Araştırma Makalesi Türkiye Örümcek Faunası İçin Bazı Kribellet Kayıtlar (Araneae: Zoropsidae, Dictynidae, Titanoecidae) Tarık Danışman*, Zafer Sancak, Melek Erdek, İlhan Coşar Kırıkkale Üniversitesi, Fen

Detaylı

Bir çekirge sürüsü yaklaşık 2 milyar bireyden oluşur. Ortalama 3 bin ton ağırlığa ulaşır. Bu bazen 50 bin tona yaklaşır. Bir birey bin yumurta

Bir çekirge sürüsü yaklaşık 2 milyar bireyden oluşur. Ortalama 3 bin ton ağırlığa ulaşır. Bu bazen 50 bin tona yaklaşır. Bir birey bin yumurta Tanımlanmış hayvanların 5/4 ü bu sınıfa girer. Toplam tür sayısı 2 milyon civarındadır. Karasal hayvanlar olmalarına rağmen derin denizler hariç tüm biyotoplara uyum sağlamıştır. Atların ayak izinde, birikmiş

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları.

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı, adı : ERBEY, Mahmut Uyruğu : T.C. Doğum tarihi ve yeri : 28.11.1977 Elazığ Medeni hali : Evli, 1 çocuklu Telefon : 0 (386) 280 46 66 0 533 436 05 23 Faks : 0 (386) 280

Detaylı

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0020 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2009 Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010 Yafes Yıldız

Detaylı

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER)

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE Otsu, çalımsı veya ağaç şeklinde gelişen bitkilerdir. Soğuk bölgeler hariç dünyanın her tarafında bulunurlar. Yaprakları basit, geniş ve parçalıdır. Meyve kuru kapsüldür

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE CHRYSOPİDAE (NEUROPTERA) FAMİLYASINA AİT TÜRLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE CHRYSOPİDAE (NEUROPTERA) FAMİLYASINA AİT TÜRLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 30 KAHRAMANMARAŞ İLİNDE CHRYSOPİDAE (NEUROPTERA) FAMİLYASINA AİT TÜRLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Cengiz BAHADIROĞLU Yusuf DAYMAZ KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

Orijinal araştırma (Original article)

Orijinal araştırma (Original article) Türk. entomol. derg., 2013, 37 (1): 133-144 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Erik üzerinde Sphaerolecanium prunastri (Fonscolombe, 1834) (Hemiptera: Coccidae) nin biyolojik özellikleri,

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 1 DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME Mayıs 214 2 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1 Dünya Çimento Sektörü 3 1.2 Türk Çimento Sektörü 6 Mt 3 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1. Dünya Çimento Sektörü Bölgesel

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius scutalis

Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius scutalis Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 25, 15(2): 119-123 Geliş Tarihi: 18.6.24 Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius

Detaylı

Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar ve Predatörleri (1)

Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar ve Predatörleri (1) YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2009, 19(1): 33-37 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 24.03.2008 Kabul Tarihi: 01.12.2008 Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Türkiye de Yeni Bir Kivi Zararlısı: Sera Thripsi Heliothrips Haemorrhoidalis (Bouché) (Thysanoptera: Thripidae)

Türkiye de Yeni Bir Kivi Zararlısı: Sera Thripsi Heliothrips Haemorrhoidalis (Bouché) (Thysanoptera: Thripidae) U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, 143-149 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Yeni Bir Kivi Zararlısı: Sera Thripsi Heliothrips Haemorrhoidalis (Bouché)

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49 (2): 55-66 Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1 İnanç ÖZGEN 2 Yusuf KARSAVURAN

Detaylı

SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR

SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR Bölgemizin sahip olduğu iklim şartları dolayısıyla günümüze değin çay plantasyon alanlarımızda ekonomik boyutta zarara sebep olabilecek

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2010, 14(2): J.Agric. Fac. HR.U.,2010, 14(2): 39-48

HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2010, 14(2): J.Agric. Fac. HR.U.,2010, 14(2): 39-48 HR.Ü.Z.F. Dergisi,, (): - J.Agric. Fac. HR.U.,, (): - Araştırma Makalesi PLATYMETOPİUS CRUENTATUS (HAUPT, ), PLATYMETOPİUS ROSTRATUS (HERRİCH&SCHÄFFER, ) VE PLATYMETOPİUS UNDATUS (DE GEER, ) (HEMİPTERA:

Detaylı

GÜL ZARARLILARI VE MÜCADELESİ. Bölüm I

GÜL ZARARLILARI VE MÜCADELESİ. Bölüm I GÜL ZARARLILARI VE MÜCADELESİ Bölüm I Milattan 500 yıl önce Çinliler tarafından kültüre alınan güller, çiçeklerinin kokusu ve güzelliği nedeniyle bahçıvanlar tarafından çiçeklerin kraliçesi olarak kabul

Detaylı

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Mustafa AVCI 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

Summary. Key words: The red date scale, Phoenicococcus marlatti, Phoenix dactylifera, Turkey.

Summary. Key words: The red date scale, Phoenicococcus marlatti, Phoenix dactylifera, Turkey. Turk. entomol. derg., 2008, 32 (1): 71-79 ISSN 1010-6960 Biyolojik gözlem (Biological observation) Türkiye de hurma ağaçlarında (Phoenix dactylifera L.) yeni bir zararlı böcek: Kırmızı hurmakoşnili, Phoenicococcus

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

ENTOMOLOJİ LABORATUARI

ENTOMOLOJİ LABORATUARI ENTOMOLOJİ LABORATUARI Böceklerde Bacak Yapısı Ergin böceklerin hemen hepsi, her toraks segmentinde bir çift olmak üzere üç çift bacağa sahiptir. Larva ve nimflerde ise bu sayı değişebilir. Yapısal olarak

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları I İÇİNDEKİLER Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları Sayfa No:... BAĞ THRİPSLERİ Rubiothrips vitis (Priesner), Tütün thripsi [(Thrips tabaci) Lindeman], Mycterothrips albidicornis Kenchtel,

Detaylı

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 10-14, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI

BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Bitkisel Üretimin Meyve ağaçları, asma, sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile uğraşan dalına Bahçe Bitkileri Tarımı adı verilir. Daha yaygın olarak Bağ - Bahçe

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

AYI (Ursus arctos) SAYIMI

AYI (Ursus arctos) SAYIMI AYI (Ursus arctos) SAYIMI Artvin, Şavşat, Meydancık 22-24 Mayıs 2013 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube Müdürlüğü Telefon :

Detaylı

Karatavuklarda (Turdus merula) Bulunan Çiğneyici Bit (Phthiraptera: Ischnocera) Türleri: Türkiye den Yeni Kayıtlar

Karatavuklarda (Turdus merula) Bulunan Çiğneyici Bit (Phthiraptera: Ischnocera) Türleri: Türkiye den Yeni Kayıtlar Özgün Araştırma / Original Investigation 23 Karatavuklarda (Turdus merula) Bulunan Çiğneyici Bit (Phthiraptera: Ischnocera) Türleri: Türkiye den Yeni Kayıtlar Chewing Lice Species (Phthiraptera: Ischnocera)

Detaylı

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un Besin Tercihi Üzerine Araştırmalar 1

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un Besin Tercihi Üzerine Araştırmalar 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):57-64 ISSN 1018-8851 Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un esin Tercihi Üzerine raştırmalar 1. Sevim YÜCE ÖRS 2 Yusuf KRSVURN 3 Summary Investigations

Detaylı

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nejdet KAPLAN Ünvan Daire Başkanı Telefon (0312) 3271795 E-mail nkaplan@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1958-Akçaabat (Trabzon) Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Mahmut TEPECİK Neriman Tuba BARLAS Özgür ÇOBANOĞLU Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta:mahmut.tepecik@ege.edu.tr

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-04 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina:

Detaylı

Summary. Ziraat Yüksek Mühendisi, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Van 3

Summary. Ziraat Yüksek Mühendisi, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Van 3 Türk. entomol. derg., 2011, 35 (1): 145-154 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Van ilinde üç farklı fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşidi üzerinde ikinoktalı kırmızıörümcek, Tetranychus

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri

Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri Türk. entomol. derg., 005, 9 (): 301-307 ISSN 1010-6960 Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri Erhan KOÇAK* Numan BABAROĞLU* Summary The species of Sunn pest

Detaylı

Domates Meyvesinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) nın Beslenme Davranışının Sıklığı 4

Domates Meyvesinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) nın Beslenme Davranışının Sıklığı 4 Güneri ve ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yusuf KARSAVURAN 1 Şerife Nergis ÇELİK 2 Sumru ELTEZ 3 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 35100, İzmir/Türkiye 2 Ege Tarımsal

Detaylı

Nilgün MADANLAR H. Sezin SAVAŞ Doğan S. ALDAĞ. Bitki Koruma Bölümü, Đzmir/TURKEY Đzmir/TURKEY

Nilgün MADANLAR H. Sezin SAVAŞ Doğan S. ALDAĞ. Bitki Koruma Bölümü, Đzmir/TURKEY Đzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 11 (2) 2001, 89-98 MARA GERMPLASM KAYNAĞI OLARAK BAZI YABANĐ ÇĐLEK TÜRLERĐNĐN LABORATUVARDA PAMUK KIRMIZI ÖRÜMCEĞĐ [Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) (Acarina: Tetranychidae)] NE DAYANIKLILIĞI

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)] nin Bazı Morfolojik Özellikleri

Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)] nin Bazı Morfolojik Özellikleri Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı