ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ"

Transkript

1 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ T.C. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayını KASIM 2014

2 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Hazırlayan Ramazan KAYRAK Psikolog T.C. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayın 2 KASIM 2014

3 M.MESUT ÖZAKCAN T.C. EFELER BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞ Ülkemizin nüfusunun % 10 unu oluşturan engelli yurttaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve bunun için doğru politikalar, kalıcı çözümler üretmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Efeler Belediyesi olarak misyonumuzda belirttiğimiz gibi, Toplumcu Belediyecilik anlayışının gereği olarak Katılımcı ilkemiz doğrultusunda engellilere kaliteli bir kentte yaşam sürdürebilmeleri, kendine yeterli, üretken bağımsız bireyler haline gelmeleri ve buna uygun hizmetler sunulması amaçlanmaktadır. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin başında, engelliler alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi gelmektedir. Bu nedenle Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bu kitapçık engelli yurttaşlarımıza yönelik bir adım olarak daha güçlü bir toplum bilincine katkıda bulunmaya yardımcı olmayı amaçlamıştır Bu kitapçığın herkese yardımcı olması dileğiyle 1

4 ÖN SÖZ Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de engelli bireylerin bulundukları konum ve yaşam standartları, en önemli toplumsal sorunlardan birisidir. Bilindiği gibi dünya nüfusunun yaklaşık %11 i ( milyon kişi) ülkemiz insanlarının ise yaklaşık %13 ü (9 milyona yakın insan) engelli bireylerden oluşmaktadır. Genel nüfus içinde engellilik oranı erkeklerde %11,10 iken, kadınlarda % 13,45 tir.ege bölgesinde engellilik oranı ise %11,86 dır. Ülkemizde bulunan yaklaşık 9 milyon engelliden ancak 350 bin kadarına özel eğitim ve rehabilite hizmeti verilebilmektedir. Evde bakım, engelli maaşı, iş ve rehabilite hizmetleri gibi olanaklardan yararlananların toplamı ise 670 bin dolayındadır. 9 milyon engelliden ne yazık ki ancak %7,2 sine ulaşılabilmiştir. Bu oranın ne kadar yetersiz olduğu, açıkça ortadadır. Engellilerle birlikte yaşayan anne baba ve eğitimcilerin, engelli bireyin özellikleri, kapasitesi ve sorunları konusunda bilinçli, bilgili ve donanımlı olmaları son derece önemlidir. Çünkü bilgi çağımızın en önemli gücüdür. Engelli bireyi eğitmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, kendi kendine yetebilirliğini arttırmak, onu üretken ve verimli kılabilmek için, daha çok çabaya ve özel alan çalışmalarına gerek duyulmaktadır. Bu kitapçık, engelli çocuğu olan anne babalar ve onlarla birlikte çalışan eğitimcilerin yararlanabilmesi amacıyla temel bilgileri içeren bir kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Yaşamı birlikte paylaşabilmek ve engelsiz kılabilmek umuduyla Ramazan KAYRAK Psikolog 2

5 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ Bu çocukların tümü için geçerli olabilecek özelliklerden söz edilemez. Ancak yine de sıklıkla gözlenen bazı ortak özelliklerden söz etmek mümkündür. Öğrenme : Öğrenme yetenekleri, yaşıtlarının gerisindedir. Zihinsel işlevlerde gerilik ve uyumsuz davranışlar, en belirgin özellikleridir. Dikkat Yetenekleri : Dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir. Bu durum, öğrenme verimini olumsuz etkilemektedir. Anımsama Yetenekleri : Genellikle kısa süreli bellekteki bilgileri uzun süreli belleğe aktarmada sıkıntı yaşarlar. Ancak uzun süreli bellekte, bir sorun yaşamazlar. İyice öğrendiği bir bilgiyi, uzun süre anımsayabilirler. Akademik Başarı : Akademik başarı becerileri, yaşıtlarının gerisindedir. Özellikle okumada ve okuduğunu anlamada belirgin bir başarısızlık görülmektedir. Dil ve Konuşma : Dil ve konuşma gelişimlerinde gecikme, ilk basamaklarda takılma sorunu yaşarlar. Mesleki Uyum ve Başarı : Hafif düzey zihinsel engelli bireyler, yoğun beceri gerektirmeyen veya karmaşık işlemi olmayan bir işte çalışabilirler.iş ortamı ya da mesleklerine uyum sağlayabilirler. Ülkemizde, bu çocukların yaklaşık 3 te 1 inin bir işte çalıştıkları saptanmıştır. Orta ve ağır düzeyde zihinsel engellilerin bir meslek edinmeleri daha güçtür. Bu çocuklar ancak başkalarının rehberliği ve denetiminde ( korumalı iş yeri) çalışabilmektedir. Kişilik ve Sosyal Özellikleri : Geçmişte yaşadıkları başarısızlıklardan dolayı saygılı, yoğun yetersizlik ve engelleme duygusu içindedirler. Özgüvenleri azdır ve kendilerini ifade etmede zorlanırlar. Bu çocuklarda kişilik ve sosyal sorunlara daha sıklıkla rastlanmaktadır. 3

6 ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ Zeka Bölümü Puanları Zeka Düzeyi Gidebileceği Eğitim Kurumu Normal Zeka Normal Sınıfta Eğitim Sınır Zeka ( Ağır Öğrenir ) Normal Sınıfta Eğitim Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Kaynaştırma Eğitimi - Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Özel Eğitim Sınıfı veya Kaynaştırma Eğitimi - Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Eğitim Uygulama Okulu - Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 19-0 Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Engelli Klinik Bakım - Evde Bakım Hafif Düzey Zihinsel Engellilerin ( Eğitilebilirlerin ) Eğitimi : I. Görünüşte diğer çocuklardan hiçbir farklılık göstermezler. Bu nedenle çoğu kez okulun ilk yıllarında fark edilirler. Zihinsel engelli çocuk gelişemez çocuk değildir. Yaşıtlarının gelişim özelliklerini geriden izleyen çocuktur. Hafif zihinsel engellilerin normal diğer yaşıtlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almalarına KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ denir. Kaynaştırma eğitiminin amacı, yetersizliği olan çocuğu diğerlerinin düzeyine getirmek değil; onun yetenek, ilgi ve kapasitesini en iyi şekilde kullanarak yaşamını kolaylaştırmaktır. Zihinsel engelliklerin % 90 nını hafif zihinsel engelliler ( eğitilebilirler ) oluşturmaktadır. 4

7 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ HAFİF ZİHİNSEL ENGELLİLERİN ÖZELLİKLERİ Tanı ( Teşhis) Nasıl Konulur, Nasıl Karar Verilir? Rehberlik ve araştırma merkezinde veya uzmanlaşmış psikolog, özel eğitim uzmanlarınca uygulanacak bireysel ve grup zekâ testleri ve uyumsal davranış ölçeği sonuçlarına göre Okula başladıklarında, okuma-yazma ve aritmetiğe hazır değildirler. Zekâ yaşları takvim yaşının gerisindedir. Örneğin; 8 hatta 11 yaşına kadar okuma-yazma veya aritmetiği öğrenemezler. Zihinsel gelişim hızları, yaşıtlarının yarısı veya dörtte biri oranına eşittir. Örneğin; 4-5. sınıftakilerin, henüz 1. veya 2. sınıf düzeyinde okuma yazma becerisi kazandıkları görülmektedir. Dikkatleri kısa ve dağınıktır. Sürekli teşvik ve destek ister. Okul Döneminde Başlıca Belirtiler, Nelerdir? Konuşmaya çoğunlukla geç başlamışlardır ve yaşıtlarıyla anlaşmada güçlük çekerler. Kendinden küçüklerle oynamayı ve ilişkiler kurmayı severler. Kolay yorulur ve bir işin sonunu getirmede zorlanırlar. Yeni durumlardan hoşlanmazlar, uyum sağlamada zorlanır ve grup çalışmaları zayıftır. Edindiği bilgileri bazen aktarmakta (transferde) zorlanır. Somut şeyleri daha çabuk ve kolay öğrenirler. Soyut şeyleri çok geç ve güç öğrenirler. Gördüğü ve öğrendiği şeyleri çabuk unuturlar ve kısa süreli bellekleri zayıftır. 5

8 Geç ve güç dostluk kurarlar. Aşırı duyarlı, çabuk incinen ve pasif saldırgan özelliktedirler. Kendilerine güvenleri azdır, bağımsız davranıştan çekinirler. Çekingen, içe dönük ve endişelidirler. Kendilerini ve duygu-düşüncelerini ifade etmekte zorlanır ve birçok bozukluk gösterirler.( Kızgınlık, kırıp-dökmek, öfke nöbetleri gibi ) Zaman zaman aşırı duyarsız ve başkalarına ilgisiz ve saygısız olabilirler. El-göz koordinasyonu ve hareketliliğinde zorlanırlar. İlgileri kısa sürelidir. Gelecekle değil, yakın zamanla ilgilenirler. Sorumluluk almaktan çekinirler ve başkalarınca yönlendirilmek isterler. Zaman kavramını geç ve güç kavrarlar. Büyük ve küçük kaslarını kullanma becerileri, yaşıtlarının gerisindedir. Sık sık hastalanırlar. Öz bakım becerileri yeterli düzeyde değildir. Yersiz korku ve endişeleri olabilir. Dikkat Çekici Başka Özellikleri Nelerdir? Oyun kurmada ve kurallara uymada zorlanırlar. Bencildirler. Genelde durgundurlar. Bedensel gelişimleri yaşıtlarının gerisinde olabilir. Algılama, kavram ve tepkileri, ifade edici dilleri sınırlı ve basittir. Kendi başlarına bir şey yapma ve sürdürme isteği duymazlar. Yürüme, koşma, durma, oturma ve dengede bozukluk görülebilir 6

9 Neleri Yapabilirler ( kapasiteleri )? Kendi bakımlarını yapabilirler. Bisiklet, paten vb. gibi araçları kullanabilirler. Okuma-yazma ve aritmetik işlemlerden toplama, çıkarma ve sınırlı düzeyde çarpma öğrenebilirler. Kent içinde ulaşım araçlarından yararlanabilirler. Telefon ve yazılı diğer araçları kullanabilirler. Toplumsal kuralları öğrenir ve uyumlu bir yaşam sürdürebilirler sınıf düzeyinde akademik becerilere ulaşabilirler (en fazla) Karmaşık beceri gerektirmeyen birçok işte çalışabilir ve meslek edinebilirler. Bir işi önce parça parça, sonra bütün olarak öğrenirler. Özellikle beden gücü gerektiren işlerden hoşlanırlar. Parayı kullanmayı ve kendi başlarına alışveriş yapmayı öğrenebilirler. Saati okumayı ve zaman kavramını öğrenebilirler. Maddi ve somut işlemlerden hoşlanırlar. Tekdüze ve basit işlerden hoşlanırlar. Yavaş düşünüp yavaş kavradıkları için sözel değil, uygulayarak öğrenmeyi severler. İşlerine oldukça bağlı ve disiplinli çalışırlar. Başardıklarında gurur duyarlar ve daha başarılı olmak isterler. Neleri Yapamaz veya Yapmada Zorlanırlar? Yardımsız bir kentten diğerine gidemezler. Soyut ve felsefi kavramları öğrenmede zorlanırlar. Eğitimde sık sık tekrara gereksinim duyarlar. Toplama-çıkarma ve sınırlı düzeyde çarpma öğrenebilmelerine karşın bölme işlemini öğrenmeleri çoğunlukla beklenmez. Yüksek beceri gerektiren, karmaşık işlerde çalışamazlar. Bankacılık olanaklarından yararlanmada zorlanırlar. Yoğun dikkat ve yüksek risk taşıyan işlerde başarılı olamazlar. 7

10 Karmaşık planlama ve beceri gerektiren etkinlikleri gerçekleştiremezler. Başarısız olduklarında her an güvenlerini yitirip, geri adım atabilirler. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Kaynaştırma Eğitimi Nedir? Yetersizliği veya özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte, aynı kurumda eğitim almalarına KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ denir. Kaynaştırma Eğitiminin Amacı Nedir? Bu eğitimin amacı, yetersizliği olan çocuğu, diğer normal çocukların düzeyine çıkarmak değil; engelli çocuğun kapasitesini ulaşabileceği en üst düzeye çıkarmak ve gelecekteki yaşantısını en verimli hale getirebilmektir. Kaynaştırma Eğitimine Kimler Alınmalıdır? Uzmanlarca tanısı konulmuş, hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği sorunu olan çocuklar, kaynaştırma eğitimine alınmalıdır. Kaynaştırma Eğitimi, Hangi Yaş ve Sınıfları Kapsar? aylık, özel yetersizliği olan çocukların okul öncesi eğitimi zorunludur. Okul öncesi dönemde öncelik kaynaştırma eğitimidir. Ayrıca özel eğitim sınıfları da açılabilir. RAM Raporu ve velisinin onayı doğrultusunda, eylül ayı sonu baz alınarak okul öncesi eğitimi 78 aya kadar uzatılabilir. Özel çocuklar için zorunlu eğitim, okul öncesi dönemde başlayıp, orta öğretim süresi sonuna dek uzanır. (12.sınıfın sonuna kadar) İlkokul ve ortaokul ( 1-4. sınıf ve 5-8. sınıf ) programını bitirenler, durumlarına göre genel / meslek / teknik liselere yönlendirilirler. İlkokul ve ortaokulu tamamlayamayanlar, açık öğretim ortaokuluna devam ederler, yaş sınırı aranmaz. 8

11 Okullarda, bir sınıfta en fazla 2 öğrenci olacak şekilde eşit olarak dağılımı yapılır. Okul öncesi sınıflarda: Sınıf Mevcutları 1 özel öğrenci varsa, mevcut 20 2 özel öğrenci varsa, mevcut 10 olarak düzenlenir. b ) İlköğretim sınıflarında: 1 özel öğrenci varsa mevcut 35, 2 özel öğrenci varsa mevcut 25 olarak düzenlenir. c ) Özel eğitim sınıflarının mevcudu şöyledir: Okul öncesi ve ilköğretimde en çok 10öğrenci Otistik çocuklardan oluşuyorsa en çok 4 öğrenci. Öğrencinin Başarısını Değerlendirme Öğrenci,normal öğrencilerle kaynaştırma eğitimine devam ediyorsa, bu sınıfın müfredatına göre değerlendirme yapılır. Ancak değerlendirmelerde BEP ( Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ) dikkate alınır. Sınav, ödev ve etkinliklerde bazı özel hak veya düzenlemelerden yararlanırlar. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE NELER DİKKATE ALINMALIDIR? Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP ) hazırlanmalıdır. Kaynaştırma öğrencileri sınıflara dağıtılırken; o sınıf için tek bir yetersizlik türüne göre yerleştirme yapılmalıdır. Çocuklara başarabilecekleri görevler verilmeli ve başarısı ödüllendirilmelidir. Çocuklar başarısız oldukları noktada bırakılmamalı, gerekli destek ve yardım sağlanmalıdır. Her aşamada çocuğu güdüleyici, teşvik edici sözler kullanılmalı, kendilerine güvenleri arttırılmalıdır. Yetersizliği ve sorunu ne olursa olsun, durumu olduğu gibi kabul ederek, çocuğun kişilik özelliklerine saygı gösterilmelidir. 9

12 Çocuğun aynı sınıfta birlikte olacağı sınıf arkadaşları durumdan haberdar edilmeli, olumlu tutum ve davranışlar göstererek, yardımcı olmaları sağlanmalıdır. Sık sık gerekli tekrar ve özetlemelere gidilerek, öğrenme pekiştirilmelidir. Kaynaştırma öğrencileri sözel öğrenmede başarısız olurlar. Bu nedenle, yaparak ve yaşayarak öğrenme tekniği kullanılmalıdır. Derslerde öğrenciyle sürekli göz teması kurulmalı, olumsuz yönlerden çok olumlu yönleri ön plana çıkarılmalı, cezadan çok ödül yöntemi kullanılmalı, çocuğa geri bildirimler verilmeli, çocuk ve aile gelinen düzey hakkında sık sık bilgilendirilmelidir. Kaynaştırmada 1. kademe için gülümseme, ilgi gösterme, yanına oturma, alkışlattırma gibi sosyal pekiştireçler; 2. kademe için de not verme, kitap, pul, yıldız gibi sembol pekiştireçler kullanılmalıdır. ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ HANGİ DÜZEYDE OLMADIR? A ) Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler İçin: Hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklara, normal ve özel sınıflarda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim sağlanmaktadır. 1 ) Okul Öncesi Eğitimde Bu dönemde çocuğa ( 4-6 yaş ) ileride akademik öğrenmeler için gerekli olacak hazırlık becerileri kazandırılmalıdır. Bu Beceriler: Sessiz biçimde oturma ve öğretmeni izleme / verilen emirleri yerine getirme / işitsel ve görsel uyaranları ayırt etme / dil gelişimi / kaba ve küçük kas becerileri ( kalem tutuma, makasla kesme vb. ) / öz bakım becerileri / ( el-yüz yıkama, ayakkabı giyme-bağlama, düğme-fermuar açma vb. ) / grup içinde ilişkide bulunma ve uyum sağlama 2 ) İlkokul Devresi ( 1-4 sınıf ) Çocuğun durumuna göre BEP ( Bireyselleştirilmiş eğitim programı ) hazırlanmalıdır. Bu dönem çocukları 6-10 yaş olmasına karşın, zeka yaşları 4-6 düzeyinde olmaktadır.bu nedenle uygulanacak eğitim programı, normal çocukların okul öncesi eğitim programı düzeyinde olmalı ve yine akademik hazırlık çalışmalarına devam edilmelidir. Bu devrede akademik çalışmalara ne ölçüde yer verileceği, çocuğun durumuna göre değişmektedir. Ancak bu dönemde sosyal becerilere daha çok önem verilmesi daha yararlı olacaktır. 10

13 3 ) Ortaokul Devresi ( 5-8. Sınıf ) Bu dönemde okullarda akademik çalışmaların yoğunluk kazanması ve bu çalışmaların daha ileri düzeyde zihinsel işlev gerektirmesi, hafif düzey zihinsel engelli çocukların daha kolay ayırt edilmelerini sağlamaktadır. Ortaokul devresi eğitim programlarında çocuğun BEP ine uygun sosyalkişisel-fiziksel çevresini tanıması ve uyumu, işlevsel akademik beceriler (okuma-yazma-aritmetik kazanması hedeflenmelidir. İşlevsel Akademik Beceri Çalışmaları: Telefonu kullanma / gazete okuma / Sokak ve yön tabelalarını okuma / para hesabı ve parayla alışveriş / uzunluk-ağırlık ölçülerini tanıma gibi günlük yaşama uyumu sağlayıcı bilgi ve becerileri içermelidir. Bunun yanında akademik hazırlık çalışmalarına da yer verilmelidir. 4 ) Lise Devresi ( Sınıf ) Bu çocuklara geçmişte ilkokul düzeyinde sağlanan eğitim olanakları, günümüzde ortaokul ve lise düzeyine kadar ulaşmıştır. Bu dönemde akademik hazırlık çalışmaları azalırken, işlevsel akademik becerilere ve sosyal-iş becerilerine yönelik çalışmalar ağırlık kazanmalıdır Günümüzün iş kolları daha fazla beceri isteyen, daha karmaşık bir özellik göstermektedir. Bu da zihinsel engelli çocukların iş eğitiminden geçmelerini gerekli kılmaktadır. Bu yüzden ortaokul ve lise sınıflarında iş eğitim programına yer verilmesi son derece önemlidir. İş eğitimi programı, sırasıyla şunları içermelidir: a ) İş kolları ve gerekli beceriler konusunda çocuğu bilgilendirmek b ) Farklı işlerde çalıştırarak çocuğun yetenek ve ilgi alanını belirlemek c ) İlgi duyduğu ve yetenekli oluğu alanda çocuğa gerekli iş becerilerini kazandırmak d ) İş yerinde karşılaşabileceği sorularda yardımcı olmak veya daha ileri iş eğitimi sağlamak. B ) Orta Düzeyde Zihinsel Engeliler İçin : Orta düzeyde zihinsel engelli çocuklara verilen eğitim, hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklara verilen eğitime benzer özellikler göstermektedir. Bu çocukların eğitim programlarında akademik beceri çalışmalarına daha az zaman ayrılmalı; çocuğun sosyal çevresine uyumu ile günlük yaşam ve iş becerilerini geliştirici çalışmalara ağırlık verilmelidir. 11

14 Orta düzeyde zihinsel engelli çocuklara, okul öncesi sınıflar ile ilk ve ortaokul sınıfları düzeyinde eğitim olanakları sağlanmaktadır. Bu eğitim, genellikle özel sınıf, özel eğitim ve rehabilitasyon,özel eğitim okulu ve korumalı iş yerlerinde verilmelidir. 1 ) Okul Öncesi Sınıflar Bu dönemde, aile eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Böylece ailenin eğitime etkin bir şekilde destek olması amaçlanmaktadır. Bu dönemdeki eğitimin amacı, çocuğun düzey ve kapasitesinin arttırılmasıdır. 2 ) İlkokul ve Ortaokul Sınıfları Bu dönemdeki eğitim, orta düzeydeki zihinsel engelli çocukların günlük yaşamı ve işle ilgili becerilerini geliştirmek, mümkün olduğunca bağımsız olmalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. Bu çocukların eğitiminde işlevsel akademik becerilere de yer verilmeli, ancak özellikle ilkokul sınıfında iş öncesi eğitimine, ortaokul sınıflarında ise iş eğitimine daha fazla önem gösterilmelidir. Bunların dışında orta düzeyde zihinsel engelli çocukların iş eğitimlerini gerçekleştirmek için düzenlenmiş, eğitim ağırlıklı iş yerleri yani korumalı işyerleri de söz konusudur. Başka bir uygulama örneği de okul-yarı zamanlı işyeri çalışma programıdır. Genellikle ilkokulun ileri sınıflarında uygulanan bu program, çocuk bir yandan iş eğitiminden yararlanırken, bir yandan da gerçek bir işyerine yerleştirilmektedir. Böylece verilen eğitimin sonucu ve verimi adım adım izlenebilmektedir. C ) Ağır ve Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Engelliler İçin : Geçmişte bu çocukların eğitimi hep göz ardı edilmiştir. Son yıllarda bu çocuklara da özel eğitim olanakları sağlanmaktadır. Ağır düzeyde zihinsel engelli çocuklar, özel gündüzlü ya da yatılı okullardan veya özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden, hatta özel eğitim sınıflarından yararlanmaktadırlar. Bu çocukların eğitiminde daha çok öz bakım, dil ve hareket (ince ve kaba motor) geliştirici çalışmalar yapılmalıdır. Günlük uyum işlevlerinde 24 saat geri olarak nitelendirilen bu çocuklarda, ağır derecede olumsuz davranışlar oldukça yaygındır. Bu uyumsuz davranışların başında el çırpma, gözleri ovuşturma, sallanma, saçını çekme, kafasına vurma, giyeceklerini yırtma gibi zararlı ve basmakalıp davranışlar gelmektedir. Eğitimin amacı, öz bakım becerilerini geliştirmek ve zararlı basmakalıp davranışları yok etmek veya azaltmak olmalıdır. 12

15 ANNE BABA ve EĞİTİMCİLERE ÖNERİLER Zihinsel engelli çocuk, akranlarına göre daha sınırlı öğrenme ve gelişim özellikleri gösterir. Akranlarını geriden izler ve özel destek ve eğitime gereksinim duyar. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar, Yaşıtlarının ortalama % 40 kapasitesine sahiptir. Uygun eğitim ve özel destekle en çok yaş düzeyinde (3. 4. sınıf düzeyinde) akademik becerilere ulaşabilirler. Örneğin akranlarının 1.sınıfta 4 5 ayda öğrendiği bilgi ve becerilere, ancak 4 5 yılda ulaşabilirler. Bu nedenle aceleci, zorlayıcı olunmaması gerekir. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar, normal eğitim sınıflarından çok, bireysel özel eğitim çalışmalarıyla yol alabilirler. Sabırlı, anlayışlı ve ödüllendirici olunmalıdır. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar için mutlaka BEP hazırlanmalı ve BEP te hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışma yapılmalıdır. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar sınıfın en önünde oturtulmalı, kısa süreli özel çalışmalar yapılmalı ve daha kısa özel ödevler verilmelidir. Ayrıca bu çocuklar için yazılı sınavlardan çok, kısa süreli sık sık sözlü sınavlar yapılmalıdır. Yabancı dil dersinden ve mümkünse bitişik el yazısından muaf tutulmalıdır. Okul başarıları BEP te belirlenen amaçlar ölçüt alınarak, özel olarak değerlendirilmelidir. Kaynaştırma eğitimi yoluyla bu çocukların sınıfta kalmaksızın, 12. sınıfın sonunda bir lise diploması alması ve bir iş güç sahibi olabilmesi sağlanmalıdır. Hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklar, ilkokul sınıf düzeyinde bilgi ve beceriye ulaşabilmekte ve basit, dikkat gerektirmeyen, kaba beden gücüne dayalı mesleklerde başarıyla çalışabilmektedir. Desteğe gerek duymadan ya da çok az destekle yaşamlarını sürdürebilirler. 13

16 Hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklar, ilgi yetenek ve sınırlılıkları ile dikkat dağınıklığı da dikkate alınarak, hesap kitap gerektirmeyen uygun iş ve mesleklere yönlendirilmelidir. Okula ve bunun yanında özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine aksatmadan devam etmeleri sağlanmalıdır. Bu çocuklar için hem okul hem de özel eğitimin kesintisiz sürdürülmesi son derece önemli ve yararlıdır. Engelli çocuklar için verilen RAM raporu, çocuğun adeta sigortasıdır. RAM raporu, yalnızca özel eğitim için değil, aynı zamanda okuldaki kaynaştırma eğitimi haklarını güvence altına almaktadır. Bu raporun ara verilmeden, 12. sınıfın sonuna dek alınması son derece önemlidir. Zihinsel engelli çocuklarda özellikle ergenlik döneminde davranış ve uyum bozuklukları artabilir. Bu dönemde uzmanlarla iş birliğine gitmek ve gerektiğinde ilaç tedavisinden yararlanmak gerekebilir. Orta düzeyde zihinsel engelli bireyler için kaynaştırma eğitiminden çok, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim rehabilite hizmetleri önerilmektedir. Orta düzeyde zihinsel engelli çocuklar, yaşıtlarının %20-25 kapasitesine, yani en çok 7 8 yaş düzeyinde bir zeka düzeyine ulaşabilmektedir. Bu çocukların okuma yazma, matematik gibi akademik becerileri öğrenmesi, son derece sınırlıdır. Bazı işaret, sayı ve sözcükleri öğrenmeleri mümkündür. Orta düzeyde zihinsel engelli çocuklar, basit ve mekanik (paketleme, taşıma, yapıştırma, sökme, takma gibi) işleri öğrenip başarıyla çalışabilirler. Bu çocukların eğitimlerinde akademik becerilerden çok, günlük yaşam ve sosyal beceriler ile iş eğitimi hedeflenmelidir. Ağır düzeyde zihinsel engelli çocuklar ise, yaşıtlarının %10 15 kapasitesine (3 5 yaş düzeyine) ulaşabilirler. Yürüme, hareket etme gibi motor becerilerde veya dil konuşma gelişiminde önemli bir gecikme de görülebilir. Bu çocukların eğitimlerinde akademik beceriler (okuma yazma matematik vb.) kazanmaları beklenmemektedir. Ağır düzeyde zihinsel engelli çocuklara, özbakım becerileri, kendini tehlikelerden koruma, iletişim kurma, kendini ifade edebilme, basit kurallar ile çok basit iş becerileri gibi sınırlı beceriler öğretilebilir. 14

17 Zihinsel engel, zamanla geçen veya normale dönen bir durum değildir. Yaşam boyu kendi yaşının gerisinde bir zeka düzeyine sahip birey olduğu unutulmamalıdır. Uzun çaba ve özel eğitim çalışmalarıyla sınırlı da olsa belirli bir düzeye ulaşabilirler. Bu nedenle zihinsel engelli bireylerin eğitimlerinde asla zorlayıcı ve aceleci olunmamalıdır. Son derece saf ve dürüsttürler. Kötü niyeti ve tehlikeleri algılamakta zorlanırlar. Bu nedenle aile yakınlarının gözetim ve denetiminde bulundurulmaları gerekebilir. Zihinsel engelli bireylerin mümkün olduğunca erken yaşta tanı konularak, özel eğitime yönlendirilmeleri son derece önemlidir. ÖNYARGI EN BÜYÜK ENGEL DİR 15

18 T.C. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayını ÜCRETSİZDİR KASIM 2014

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ

ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ Ö N E R İ L E R Akademik etkinliklerde yavaş olabilirler ancak yinede kendi yeteneklerini ve yetersizliklerini anlayabilecek düzeye gelebilirler. İlköğretim okullarında, normal yaşıtlarıyla aynı sınıflarda

Detaylı

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR T.C. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayını KASIM 2014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR Hazırlayan Ramazan KAYRAK Psikolog T.C. Efeler Belediyesi Kültür ve

Detaylı

Tam Zamanlı Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır.

Tam Zamanlı Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır. Kaynaştırma yoluyla eğitim nedir? Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2006 tarihli ve 26184

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

ENGELLİLERE SAĞLANAN HAKLAR

ENGELLİLERE SAĞLANAN HAKLAR ENGELLİLERE SAĞLANAN HAKLAR T.C. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayını KASIM 2014 ENGELLİLERE SAĞLANAN HAKLAR Hazırlayan Ramazan KAYRAK Psikolog T.C. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ

ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin

Detaylı

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM BENİ KOŞULSUZ SEVİN! OTİZM NEDİR? O Bireyin sosyal iletişimini, dil

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM VE ENGEL TÜRLERİ. VEYSEL DUDU Nevşehir - 2015

ÖZEL EĞİTİM VE ENGEL TÜRLERİ. VEYSEL DUDU Nevşehir - 2015 ÖZEL EĞİTİM VE ENGEL TÜRLERİ VEYSEL DUDU Nevşehir - 2015 AMAÇ: 1. ÖZEL EĞİTİMİN İLKE VE AMAÇLARI 2. ENGEL TÜRLERİ ÖZEL EĞİTİM İLKE VE AMAÇLARI 1. Önleme: Özrün toplumsal işlevlere engel olmasını önlemek.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZEL EĞİTİM. Science and Global Education beyond the barriers of learning difficulties KA IT02-KA201-01

TÜRKİYE DE ÖZEL EĞİTİM. Science and Global Education beyond the barriers of learning difficulties KA IT02-KA201-01 TÜRKİYE DE ÖZEL EĞİTİM Science and Global Education beyond the barriers of learning difficulties KA2 2015-1-IT02-KA201-01 ÖZEL EĞİTİMİN TÜRKİYEDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 1889 işitme görme engelliler için ilk

Detaylı

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 11 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER. Prof. Dr. Rüya Güzel Özmen

Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 11 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER. Prof. Dr. Rüya Güzel Özmen Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 11 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER Prof. Dr. Rüya Güzel Özmen Hazırlayan: Gizem Yıldız Öğrenme güçlüğü: okuma, yazma, bilgileri işlemleme, konuşma dili, yazı dili veya düşünme

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM SINIFI. Özel Eğitim Sınıfında Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması Nasıl Yapılır?

ÖZEL EĞİTİM SINIFI. Özel Eğitim Sınıfında Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması Nasıl Yapılır? ÖZEL EĞİTİM SINIFI Özel Eğitim Sınıfı Nedir? Okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansları ve

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI (TANIMI-ÖZELLİKLERİ VE AİLELERE ÖNERİLER) PSİKOLOJİK DANIŞMANI ZEKÂ NEDİR? Bireyin gerek sorunları çözerken gerek çevreye uyum sağlarken var olan tüm yetenek ve becerilerini kullanması ile ortaya çıkan

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI Dilara Özer Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR Bedensel Engel İşitme Engeli Zihinsel Engel

Detaylı

ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ŞANLIURFA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1 Özel Eğitim Sınıfları Nasıl Açılır ve Kapatılır?... 4 Özel Eğitim

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı

2014

2014 2014 DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU (DEB) ve MentalUP İçerik DEB e Klinik İlgi DEB Nedir? DEB in Belirtileri DEB in Zihinsel Sürece Etkileri DEB in Psikososyal Tedavisi MentalUP tan Faydalanma MentalUP İçeriği

Detaylı

İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6

İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6 İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6 İLK ADIM(TARAMA) 7 BEP OLUŞTURULMASI 7 FORMAL DEĞERLENDİRME-İNFORMAL

Detaylı

Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 8 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel

Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 8 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 8 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel Hazırlayan: Gizem Yıldız YASAL TANIM Görme keskinliği; ayrıntıları ayırt etme, görme yeteneğidir. Görme alanı;

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31 Çocukların Arkadaş Edinmelerine Nasıl Yardımcı Olunmalı? Bu soruya cevap vermek için öncelikle bazı çocukların neden arkadaş edinemedikleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Çocuklar çok çeşitli nedenlerden

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP. Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP. Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta GÜNDEM BEP NEDİR? BEP İN ÖĞELERİ BEP EKİBİ BÖP TÜM HİZMET PLANI BEP(IEP) Rehberlik araştırma merkezlerinde Eğitsel Değerlendirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2016 www.gunescocuk.com NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ EĞİTSEL SÜRECİ EĞİTSEL NEDİR? Özel Eğitimde Değerlendirme, genel olarak çocukla ilgili sorunların (Akademik, davranışsal ya da fiziksel) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması

Detaylı

ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI

ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI içindekiler Özel Eğitim Sınıfı Nedir? Özel Eğitim Sınıfları Nasıl Açılır ve Kapatılır? Özel Eğitim Sınıfında Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması Nasıl Yapılır? Okullarda Birden Fazla

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

TARİH:23 ARALIK 2011-18 OCAK 2011 YER:ZİBEÇ YEMEK SALONU DERS:SERVİS HİZMETLERİ ÖĞRETMEN :OZAN DÜZTAŞ(Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi)

TARİH:23 ARALIK 2011-18 OCAK 2011 YER:ZİBEÇ YEMEK SALONU DERS:SERVİS HİZMETLERİ ÖĞRETMEN :OZAN DÜZTAŞ(Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi) TARİH:23 ARALIK 2011-18 OCAK 2011 YER:ZİBEÇ YEMEK SALONU DERS:SERVİS HİZMETLERİ ÖĞRETMEN :OZAN DÜZTAŞ(Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi) YER:ZİBEÇ YEMEK SALONU DERS:SERVİS HİZMETLERİ ÖĞRETMEN

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX 1. Çocuklara Zarar Veren Anne-Baba Davranışları...1 Aşırı Koruyuculuk ve Kısıtlayıcılık...2 Reddetme; Maskelenmiş Mahrumiyet...4 Aşırı Hoşgörü ve Şımartma...5 Aşırı Beklentiler...6

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLGİSAYAR II Ders No : 0310500022 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Çocuklar büyüklerini dinlemede asla iyi değildirler. Ama onların davranışlarını benimsemede

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Information på turkiska DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Çocukların oturup konsantre olmakta ve dürtülerini kontrol etmekte zorlanmaları normaldir. Ancak DEHB li (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Detaylı

IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ

IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ Rehberlik Bilgi Bülteni Ekim 2014 IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA RUHSAL OKUL SÜREÇLERİ KAYGILAR VE SORUMLULUKLAR EYVAH ÖDEVİM VAR! 1 Sevgili Velilerimiz, En değerli varlıklarımız olan

Detaylı

KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ HAZIRLIK AŞAMALARINA GENEL BAKIŞ

KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ HAZIRLIK AŞAMALARINA GENEL BAKIŞ Bülten No : 53 Tarih: 13/01/2016 Hazırlayan: Kani ŞENTÜRK Özel Eğitim Öğretmeni KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ HAZIRLIK AŞAMALARINA GENEL BAKIŞ EN İYİSİ Dağ tepesinde bir çam olamazsan Vadide bir çalı ol.

Detaylı

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD 1943 2013 70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: 2012 Janssen Cilag

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI

SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI 1. Destek Eğitim Odası nedir? Destek Eğitim Odası, eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken öğrenciler için (Engelli ya da özel yetenekli öğrenciler) sunulan bir

Detaylı

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları )

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) T.C Millli Eğitim Bakanlığı....İlköğretim Okulu Müdürlüğü Sayı:.. Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği././20.... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlkokul ve Ortaokullar) T.C Milli Eğitim Bakanlığı.. Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlkokul ve Ortaokullar) T.C Milli Eğitim Bakanlığı.. Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlkokul ve Ortaokullar) T.C Milli Eğitim Bakanlığı. Okulu Müdürlüğü Sayı: / /20 Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Adı. Soyadı

Detaylı

HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017

HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017 HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017 PROJE HAKKINDA Program: ERASMUS+ Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Sıra

Detaylı

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Nedir? Normal yada normal üstü zekaya sahip olma Yaşından ve yeteneklerinden beklenilen düzeyde başarı elde edememe Dinleme, konuşma, okuma-yazma,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ

YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ Program Tarihi Saati :23.05.2017 13:30 Yeri: Yatağanlı Osman Ağa Toplantı Salonu PROGRAM: 13:30-14:30 Açılış ve İkram 14:30-15:30 Okul Tanıtımları Sunumu Verona İş Başı

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim K. Ç. Tanı Süreci: Nisan 2013 doğumlu K. Ç. ın yerinde sallanması, 1,5 yaşına geldiğinde etrafı ile iletişimi kesmesi, eve gelen misafirlerle hiç etkileşime geçmemesi ailenin çocuğunda bir farklılık olduğunu

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Tiedot turkiksi DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Çocukların oturup konsantre olmakta ve dürtülerini kontrol etmekte zorlanmaları normaldir. Ancak DEHB li (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ?

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? Cerrahi Servisler İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişimini sağlar. Duyulardan birinin eksikliği, algılamanın bütünlüğünü

Detaylı

ÇOCUK VE PARA üretim değerleri tüketim değerleri

ÇOCUK VE PARA üretim değerleri tüketim değerleri ÇOCUK VE PARA Sosyal hayatımızdaki bazı değer yargılarının değiştiği gözlenmektedir. Bu değişime örnek olarak, kazanılan başarıların nasıl kazanıldığına değer veren, kişisel çabanın ve azmin başarıya ulaşmasını

Detaylı

Kaynaştırma Eğitimi II ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMI ÖZEL EĞİTİM. Öğr. Gör. Halil İbrahim ERTUĞ

Kaynaştırma Eğitimi II ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMI ÖZEL EĞİTİM. Öğr. Gör. Halil İbrahim ERTUĞ ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMI ÖZEL EĞİTİM Öğr. Gör. Halil İbrahim ERTUĞ 1 Ünite: 5 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ II Öğr. Gör. Halil İbrahim ERTUĞ İçindekiler 5.1. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde... 3 5.2.

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinin Zihinsel Engellilerin Eğitimine Etkisi

Bilişim Teknolojilerinin Zihinsel Engellilerin Eğitimine Etkisi Bilişim Teknolojilerinin Zihinsel Engellilerin Eğitimine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Uzman Can TEZCAN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum Becerileri 3

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ

YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ Program Tarihi Saati :23.05.2017 13:30 Yeri: Yatağanlı Osman Ağa Toplantı Salonu PROGRAM: 13:30-14:30 Açılış ve İkram 14:30-15:30 Okul Tanıtımları Sunumu Verona İş Başı

Detaylı

4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım.

4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım. 4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım. Heyecanımız dorukta! Çanta, önlük, ders malzemeleri, kışlık giysiler, ayakkabı.

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI. Soru ve Cevaplarla

DESTEK EĞİTİM ODASI. Soru ve Cevaplarla 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI(BEP) NEDİR?

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI(BEP) NEDİR? BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI(BEP) NEDİR? Bep özel eğitim gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, öğretmenlerin, anne babaların özel gereksinimlerini

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

MY SCHOOL IS MY HOME NOW (EVİM ARTIK OKULUM) ERASMUS+ KA204 PROJESİ

MY SCHOOL IS MY HOME NOW (EVİM ARTIK OKULUM) ERASMUS+ KA204 PROJESİ (EVİM ARTIK OKULUM) ERASMUS+ KA204 PROJESİ OTİZMLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ Dil gelişimleri geridir, konuşmalarında akıcılık yoktur. Konuşulanları ve yönergeleri anlamakta güçlük çekerler. Karşılıklı

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 10. ÜNİTE ÖZEL EĞİTİM KPSS de bu bölümden her yıl ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular genellikle bilgi veya

Detaylı

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER Ünite 11 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER Öğr. Gör. Hatice Elif ALTUNTAŞLI ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMLANMASI Öğrenme güçlüğü: okuma, yazma, bilgileri işlemleme, konuşma dili, yazı dili veya düşünme becerileri

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN DEHB başlıca 3 alanda bozulmayı içerir: 1) Dikkat eksikliği 2) Hiperaktivite 3) Dürtüsellik Dikkat eksikliği

Detaylı