İMAN VE İSLAM BİLGİLERİ. İslam Bahsi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMAN VE İSLAM BİLGİLERİ. İslam Bahsi"

Transkript

1 İMAN VE İSLAM BİLGİLERİ İslam Bahsi Tasavvuf Platformu Hadîsi şerifte buyurulmuştur: İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir. 1. Kelime-i şehadet getirip manasını öğrenip, inanmak, 2. Beş vakit namazı vaktinde kılmak, 3. Ramazan ayında oruç tutmak, 4. (Kendine farz olana) zekat vermek, 5. (Zengin olana) ömründe bir defa hacca gitmek. Kelime-i Şehadet Kelime-i şehadet, Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resûlüh demektir. İman bahsinde anlatılmıştır. Namaz Dinimizin direği olan beş vakit namaz Peygamberimizin miracında farz kılınmıştır. Büyük zikir, büyük dua ve büyük amel olan namaz hakkındaki yekûnu 88 e ulaştığı bildirilen âyetlerden bazıları şunlardır:

2 Resûlüm sana vahyedilen Kur ân-ı Kerim in âyetlerini oku ve namazı da (erkân ve âdâbına uyarak) dosdoğru kıl. Şüphesiz ki namaz; (edebe, akla ve şeriata uymayan) çirkin olan şeylerden (kılanı) alıkor. Allah ı zikretmek ibadetlerin en büyüğüdür. Yaptığınız her şeyi Allah bilir. (Ankebut 45) (Şartlarına uyarak, farzına, vacip ve sünnetlerine dikkat ederek vaktinde kılmak suretiyle) Namazları (nın hakkını) koruyanlar (yok mu). İşte bunlar Cennetlerde ikram görenlerdir. (Mearic 34-35) Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah Resûlüne itaat edin. Ta ki, ilahî rahmete kavuşasınız. (Nur 56) İman eden, iyi amellerde bulunan, namazı dosdoğru kılan, bir de zekatı veren kimselere Rableri katında mükâfat vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar üzüntü de duymayacaklardır. (Bakara 277) Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur; Namaz dinin direğidir. Onu terkeden dinini yıkmış olur. Bir başka hadîsde; Amellerin en üstünü vaktinde kılınan namazdır. Yine bir başka hadîsde;

3 Namazın dünyadaki derecesi, âhirette cemâlullah ın derecesi gibidir buyrulmuştur. Yine başka bir hadîsi şerifte şöyle müjdelenmiştir: Beş vakit namaz, namaz vakitleri arasında; Cuma namazı da, iki Cuma arasında işlenen küçük günahların kefaretidir. Peygamberimiz Gözümün nûru namazdır buyurmuştur. Bu âyet ve hadîslere ne ilave edilebilir? Böylece namaz; ibadet ve amellerin baş tâcı, Allah a yakınlığın aracı, müminlerin miracı, kötülüklerin ilacı, fakirlerle kadınların haccı, müminin kâfirden ayıracıdır. Namazın Şartları Namazın 12 şartı vardır. Bunlardan biri eksik olsa namaz olmaz. Bunların altısı namazın dışında olan şartlar, altısı da namaz kılınırken yapılması gereken (namazın içindeki) şartlardır. Namaza başlamadan (namazın dışında) yerine getirmemiz gereken şartlar şunlardır: 1. Hadesden taharet (cünüp olanın gusletmesi ve abdest almak.)

4 a. Guslü gerektiren durumlarda sünnete uygun şekilde gusletmek farzdır. -Ağza dolu dolu su vermek (mazmaza), -Burna su vermek (istinşak), -Bedenin bütün kısımlarını (kılların dibine de suyu ulaştırmak şartiyle) yıkamak. Guslün üç farzı, şartdır. Sünnet üzere şöyle gusledilir: Önce Bismilahirrahmanirrahim der, (niyet ettim gusletmeğe) diye niyetlendikten sonra, ellerimizi bileklere kara yılarız. Üstümüze yapışmış, su geçmesine engel olacak birşey varsa onları yıkayıp gideriz. Edep yerlerimizi yıkar temizleriz. Sonra sağ avucumuza üç kere su alarak her seferinde ağzımıza dolu dolu su verir boğaza kadar çalkalar dökeriz (mazmaza). Bundan sonra sağ elimizle burnumuza, üç kere su verip suyu burnumuza kuvvetlice çeker ve sol elle sümkürürüz (istinşak). Daha sonra üçer kere yüzümüzü, sağ ve sol kollarımızı (dirsekler dahil) yıkarız. Birer kere başımıza, kulakların içine, arkasına ve boyna meshettikten sonra önce başımıza, sonra sağ ve sol omuzlarımıza üçer kere su döker ve her döküşte bedenimizi oğuşturarak hiç ıslanmamış yer bırakmadan güzelce yıkarız. Saç ve sakal aralarına, göbeğe, kapanmış küpe deliğine kadar

5 her uzvumuza suyu ulaştırırız. En sonunda ayaklarımızı yıkarız. Ayağı sonra yıkamak, gusül yerinin toprak olması halindedir. Bugünkü banyolarla çamur olmayan yerlerde yapılan gusülde, abdest almada olduğu gibi, baş ve kulak arkaları ile boyna meshettikten sonra, önce sağ, sonra da sol ayaklarımızı yıkarız. El ve ayak parmaklarının arasına suyun güzlece işlemesi için aralarını hilalleriz. b. Abdesti olmayanın abdest alması: -Yüzünü yıkamak (yüz, iki kulağın yumuşakları arası ile alındaki saç biten yerle çene altı arasıdır). -Ellerini (dirsekler dahil) yıkamak, -Başını meshetmek, -Ayaklarını (topuklar dahil) yıkamak. Abdestin dört farzıdır. Bunlarda noksanlık olmuşsa abdest alınmamış olur. Abdesti şöyle alırız: Besmele çekeriz. Niyet ettim Allah rızası için abdest almağa deriz. Ellerimizi bileklerimize kadar yıkarız, parmak aralarını hilâlleriz. Yüzük varsa oynatırız. Sağ avucumuzla ağzımıza üç defa su vererek ağzımızı çalkalar, dişlerimizi parmakla oğarız. Üç defa da burnumuza su verir, sol elle sümkürürüz. Sonra üç defa yüzümüzü yıkarız. Önce sağ, sonra da sol kolumuzu üçer kere yıkarız. Sağ elimizı ıslatıp başımızın ön tarafını bir kere meshederiz. İki elimizi ıslattıktan sonra

6 serçe parmaklarımızı kulaklarımızın içinde oynatırken baş parmaklarımızla da kulak arkalarını, diğer üç parmaklarla da boynumuzu iki yandan sığarız. Önce sağ, sonra sol ayağımızı topuklarla birlikte üçer kere yıkarız. Parmak aralarını da ovarız. 2. Pisliklerden (necasetten) temizlenmek: Namaz kılacak kimsenin bedenini, elbise ve namaz kılacağı yeri temizlemiş olmasıdır. 3. Örtünmek (serti avret): Namazda örtülmesi şart olan yerlerin örtülmesidir. Kadınlar için bu yer, yüzleri ile ellerinden başka her yerlerdir. 4. Kıbleye dönmek (istikbali kıble): Namazda Kâbe ye yönelmek şarttır. Kâbe yi göremeyecek yerde olanların Kâbe tarafına yönelmeleri farzdır. Kıbleyi bilmeyen araştırarak bu ciheti bulmalıdır. 5. Vaktin girmiş olması: Farz namazları ile bunların sünnetleri, vitir namazı ile teravih ve bayram namazları için bu namazların vaktinin girmiş olması şarttır. Bu namazlarla birlikte evvabîn ve teheccüt namazlarının vakit girmeden kılınması muteber değildir. Namazların kılınma vakitlerini bilmek borcumuzdur. 6. Niyet etmek: Namaz için niyet, Allah için ihlâs ile namaz kılmayı istemek ve hangi namazı kılacağını bilmektir.

7 Ameller niyetlere göre değer kazanır. Bu sebeple her amelde niyet şarttır. Namazda ise bu şart farz olarak kesin bir zaruret belirtir. Niyetin kalb ile yapılması yanında dil ile de (usulca) söylemesi istenmiştir. Farz namazlarla, vitir, Cuma ve bayram namazlarında bunu belirtmek lâzımdır. (Bugünkü sabah namazının farzına, bugünkü Cuma veya vitir namazına, bayram namazına niyet ettim şeklinde) sünnet olan namazlarda (niyet ettim şu vaktin ilk veya son sünnetine, bugünkü evvabin veya teheccüt namazına) diyerek niyet edilir. Bunlar namaz başlamadan önce yerine getirilecek farzlardır. Bunlardan biri veya birkaçı olmazsa namaz kılınamaz. Namazın içinde olan (namaz kılınırken yerine getirilmesi gereken) farzlar da şunlardır: Başlama Tekbiri (iftitah tekbiri): Namaza Allahü ekber diye başlamaktır. Ayakta durmak (kıyam): Farz ve vacip namazlarda (gücü yetenlerin) ayakta durmaları farzdır.

8 Kur ân okumak (kıraat): Namazda Kur ân okumak (bilenler için) farzdır. Bilmeyenlerin ilk fırsatta Fatiha sûresini daha sonra da İnna A tayna ve Kulhüvallahü Ahad gibi en kısa sûreleri ezberlemeleri de farzdır. Başka sûre ve âyet bilmeyenler, farzların ilk iki rekatlarıyla sünnetlerde ikişer defa, farzların üçüncü ve dördüncü rekatlarıyla Kunut duası yerine ve oturuşlarda Ettahiyyatü bilmiyorsa Ettahiyyatü yerine de Fatiha yı birer defa okusunlar. Ancak ilk fırsatta diğer sûrelerden birini, Kunut u ve Ettahiyatü yü öğrenmeleri gerekir. Fatiha yı da bilmeyen, namazın her bölümünde (rüknünde) Allahü ekber der. Bu kavil en kısa zamanda öğrenmek şartına bağlı bir geçici ruhsattır. Rükû (eğilmek): Kıraattan sonra eğilmek suretiyle baş ile arkanın düz bir halde tutulması ve ellerin diz kapakları üzerine parmaklar biraz açık vaziyette konulmasıdır. Secde etmek (sücud): Rükûdan doğrulduktan, dizleri büküp yere koyduktan sonra, alnı ve burnu iki eli ile birlikte yere koyarak iki ayak uçları (mümkünse) kıbleye karşı dönecek şekilde secde yapılır. Bu secde her rekatta peşpeşe iki defadır.

9 Son oturuşu yapmak (kadeiâhire): Namazların sonunda (Ettahiyyatü okuyacak kadar) oturmak da farzdır. Dört rekatlı bir farz namazının dördüncü rekatı ile akşam namazının üçüncü rekatında oturulmadan bir rekat daha kılınıp secdaya varılsa farz yerine getirilmemiş olacağından, bu namazların yeniden kılınması icabeder. Namazda tadili erkân denilen çok mühim bir özelliğe de dikkat etmelidir. Buna farzdır diyenler vardır. Namazın ayakta durması (kıyamı) rükû ve secdeleri gibi farz olan rükünlerini sükûnet içinde, aceleye getirmeden yapmak tadili erkândır. Rükudan kıyama kalkınca vücut dimdik olmalı ve Sübhanallahilazim diyecek kadar durduktan sonra secdeye varmalı, iki secde arasında da böyle bir zaman durmalıdır. Namazda orta yollu bir sükûnet içinde olmayı, acele etmemeyi tadili erkândan saymışlardır. En lüzumlu ve pek faydalı bir zaman olan ibadetle geçen zamanın değerini bilmelidir. Böyle bir niyetle, ayıklık ve şevkle namaz kılmaya çalışmalıyız. Namazdan kendi isteği ile çıkmayı da farzdır diyenler vardır. Vakit çıkmadan önce namazı bitirmiş olmalı ve son oturuşta Ettahiyyatü okuyacak kadar olsun oturduktan sonra selâm vererek namazınızı ikmal etmeliyiz.

10 Namaz kılan ayakta dururken secde yerine, rükûda ayaklarının ucuna, oturuşda da dizlerinin arasına bakmalıdır. Namazların farzından biri eksik olsa o namaz kabul edilmez. Yeniden kılınır. Namazların vâcipleri ise, farzlarındaki bilmediğimiz noksanları tamamlar, onları ikmal etmiş olur. Namazların vacipleri şunlardır: Namaza mutlaka Allahü ekber diye başlamak. Namazlarda Fatiha sûresini okumak. Fatiha yı zammı sûreden önce okumak. Farzların ilk iki rekatı ile vitir ve sünnet olan namazların her rekatında zammı sûre okumak. Kendi başına kılınan namazda, öğle, ikindi farzları ile gündüz kılınan bütün sünnet namazlarında gizlice okumak.

11 Cemaatla kılınan namazlardan sabah, Cuma, bayram, teravih, vitir namazlarının her rekatında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında açıktan; öğle ikindi farzları ile gündüz kılınan bütün sünnet namazlarında gizlice okumak. Vitir namazlarında Kunut duası okumak ve Kunut tekbiri almak. Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak. Üç veya dört rekatlı namazlardaki birinci oturuşu yapmak. Namazların her oturuşunda Ettahiyyatü okumak. Cemaatin susup imamı dinlemesi. (Cemaata imam kıraate başlamadan yetişenler, Sübhâneke yi okuyup susar. İmam kıraata başladıktan sonra namaza yetişenler Allahü ekber diye namaza girer ve başka bir şey okumaz). Namazda yanılarak terkedilen vâcipler için yanılma (sehiv) secdesi yapmak. Namazların farzlarında tertibe uymak (kıyamdan rükûdan sonrada secdeye gitmek şekliyle). Namazların sonunda önce sağ sonra sol tarafa yüz çevirerek Esselamu aleyküm ve rahmetullah demek.

12 Namazın sünnetleri de kısaca şunlardır: Başlangıç tekbirini alırken elleri erkeklerde kulak hizasına, kadınlarda omuz başına kaldırmak. Erkekler baş parmaklarını kulak yumuşaklarına değecek şekilde tutarlar. El ayalarını kıbleye çevirmek. Erkeklerin göbek altında, kadınların da göğüsleri üzerinde olmak kaydıyla sağ ellerini sol elleri üzerine koymaları, erkeklerin baş ve serçe parmaklarını halka şeklinde tutarak sol bileklerini kavramaları, diğer üç parmaklarını kolları üzerinde uzatmaları. Tekbirden sonra Sübhaneke okumak. Fatihadan önce Eûzu Besmele çekmek. Rükûda üç defa Sübhane rabbiyel azîm demek. Her secdede üç defa Sübhane rabbiyel a lâ demek. Son oturuşlarda Rabbenâ âtinâ, Rabbenağfirlî, Rabbenâ lâ tuzığ kulûbenâ gibi bir duayı salavatlardan sonra okumak. Fatiha dan sonra gizlice âmîn demek.

13 Üç ve dört rekatlı farzlarla vitrin ikinci oturuşlarında, öğlenin ilk sünneti ile Cuma namazının ilk ve son sünnetlerinin yine ikinci oturuşlarında, diğer namazların her oturuşunda salli ve bârik okumak. Kıyamdan rükua eğilirken, secdelere varırken ve secdelerden kalkarken Allahü ekber demek. Rükudan kalkarken hem imamın hem de yalnız kılanların Semi allahü limen hamideh demesi. Secdede ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye getirmek. Ayakta dururken topuları dört parmak aralığında tutmak. Oturuşlarda erkeklerin sol ayaklarını döşeyerek üzerine oturması ve sağ ayaklarını dikip parmak uçlarını kıbleye çevirmek. Rükudan kalkarden Rabbenâ lekel hamd demek. Oturuşlarla secde aralarında elleri parmaklar biraz açık olarak üzerine koymak. Namazların sonunda yüzü önce sağa, sonra da sola döndürmek esselamu aleyküm demek. Ezan duyulmayan yerlerde hem ezan, hem de kâmet okumak, ezan duyulabilen yerlerde otruran erkekler için

14 ise tek başına veya cemaatle kılınan farz namazları için kâmet alması da sünnettir. Farz olan Cuma namazının ön sünnetini kılıp iki rekat namaz yerinde olan hutbe konuşmadan dikkatlice dinlenir- farzı imama uyarak kıldıktan sonra, son sünneti ve zuhru âhir denen dört rekatı (niyet ettim Allah rızası için üzerime farz olan son öğle namazına) diye niyetlenerek kılarız, (niyet ettim vaktin sünnetine) diye niyetlenerek de öğle namazının son sünneti yerine iki rekat namaz kılar, tesbih ve duaları yapar, virtlerimizi okuyarak Cuma yı ikmal ederiz. Biz daima bu büyük farzı sünnet ve âdâbıyla böylece kılmaya gayret ederiz. Oruç İslâmın üçüncü şartı Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan ayında hazır bulunan bir müslüman o ayda oruç tutacaktır. Hastalanan, yahut da başka bir mazereti sebebiyle oruç tutamayacak olanlar, özürlerinin kaybolmasından sonra, oruç tutmadığı günlerin sayısınca oruç tutacaktır. Böylece Allahü Teâla

15 hazretleri bize güçlüğü değil, kolaylığı emretmiştir. (Bakara 185) Ey müminler, sizden öncekilere (geçmiş peygamberlerin ümmetlerine) farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Böylece oruç sayesinde fenalıklardan korunasınız. (Bakara 183) Orucun lugat mânası, nefsin meylettiği herşeyden sakınmak demektir. İmsak vaktinden güneş iyice batıncaya kadar niyetli olduğumuz halde yiyip içmek ve cima etmekten sakınmaktır. Bu bedenin orucudur. Gözü haramdan, dili yalan, kötü söz (küfür) ve gıybetten, eli zulüm ve haramdan, ayağı yasaklara gitmekten alıkoymak beden ibadetinin hakikatıdır. Bizler için kalbi rabıta ile meşgul edip Hakk a bağlamak ise orucun bütün faziletlerini toparlayıcı hakikatıdır. Çünkü böyle yapan hiçbir kötülüğe düşmeyeceği gibi, orucun bütün hikmetlerine ulaşacak bir oruç tutmuş olmaktadır. 1. (Niyet ettim yarınki Ramazan orucunu tutmaya) şeklinde niyet etmek. 2. Orucu bozan şeylerden sakınıp yapmamak. 3. Niyetin ilk ve son vaktini bilmek, orucun farzlarıdır. Bu vakit, güneşin batımından sonra başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine kadar olan süredir. Orucun sebebi, Ramazan ın girmesidir. Şartı, niyetli olmak ve hayız ve nifas hallerinden temizlenmiş olmaktır. Temeli, rüknü; orucu bozan şeylerden uzak

16 durmaktir. Hükmü ise, Allah ın Orucun mükafatını ben veririm müjdesidir. Türkiye mizde bazı müslümanlar, Arabistan da veya başka bir yerde hilal görünmüş, Ramazan başlamış veya bayram olmuş diye bu yalan yanlış haberlere uyarak büyük hatalara düşüyorlar. Bu şekildeki haberler doğru olsa bile onlara uymak yanlıştır. Bir defa bu haberi yayan ve böyle amel edenler mezhepsiz kimselerdir. Onlara uyulmaz bir. İkincisi de daha mühimi, Diyanet İşleri Başkanlığı nın tesbit ve ilân ettiği takvimlerde yazılmış olan Ramazan a ait vakitler doğrudur; bunlara uymak doğrudur. Bu da iki. Bizim büyüklerimiz Atsın topunu, alsın orucunu derler. Bu en doğrusudur. Böylece memleketimizde Ramazan ilân edilince oruca başlarız, bayramdır denilen günde de bayram ederiz. Esasen Arabistan da ve diğer ülkelerde yapılan bu türlü davranışlar, onların kitap ve sünnete tercih ettikleri bir mezhepsiz kimsenin yanlış yorumuna uymaları yüzündendir. Tasavvufu ve mezhebi olmayanlar bu inceliği anlamadıklarından, her sene bu türden şayialar çıkarırlar. Biz bu söylentilere uymayız. Zekat Müslümanlara farz olan şartlardan biri de zekat vermektir.

17 Zekat, dinen zengin sayılan müslümanların usulüne göre zekata tabi varlıklarının genelde kırkta birini Allah rızası için fakir müslümanlara vermesidir. Zekat veren, zekatını verirken veya zekat vermek üzere ayırırken, vekiline teslim ederken niyet etmelidir. Zekat verilen fakirin bu niyeti duyması, ona bu fiilin duyurulması gerekmez. Fakir olan ana-babaya, dede ve nineye, eşine, küçük öz çocuklara, torunlara zekat verilmez. Çünkü bunlar bakmaya mecbur olduklarımızdır. Zekatın fakir borçludaki alacağa sayılması olmaz. Cami, mescit, köprü yaptırmak ve tamir ettirmek gibi işlere verilen de zekat olmaz. Zekat, fakir müslümanlara verilir. Zekat, temizlenme, bereketlenme ve Allah için yapılan zikir (zikricemil) mânalarına gelir. Zekat; zenginin borcu, fakirin hakkı, cemiyetin düzenidir. Allah, kendisine zekat düşüp de vermeyenin amelini kabut etmez. Zekatın bir adıda sadakadır. Sadakanın farz olanı zekat, vacip olanı fıtır sadakası, sünnet olanı da fakir ve muhtaçlara bunlar haricinde verilenlerdir. Hac İslâm ın bütün ibadetlerini bünyesinde toplamış olan hac, İslâm ın şartı ve büyük amellerden biridir.

18 Arafat ta özel vaktinde tefekkür, dua ve niyaz ile bir müddet durup daha sonra Kâbe yi usulünce tavaf etmeye hac denilir. Arafat ta zamanında durma ve Kâbe yi tavaf etme, haccın iki farzıdır. Haccı kabul edilenin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. İhrama girmek de haccın sıhhatli olmasının şartıdır. Haccın bir müslümana farz olması için de bazı şartlar vardır. Müslüman olmak (haccın farz olması yanında haccın kabul omasının şartı da müslüman olmaktır), Akıllı omak, Büluğa erişmiş olmak, Hür olmak, Haccın vaktine yetişmek, Yolculuk için azık ve binit sağlamağa gücü yetmek, Haccın farziyetini öğrenmek (dışardaki gayri müslimlerden olup da müslüman olanlara aittir.)

19 Bundan başka haccı yapma açısından da bazı şartlara sahip olmak lazımdır. Vücutca sağlam olmak (bizzat yapmanın şartıdır) Hacca mani bir hali olmamak (hapisler, tutuklular), Yol emniyeti bulunmak, Kadınların dul ve boşanmış olanlarının iddet denen bekleme müddetlerinin bitmiş olması ve yanında mahremi olmak (Baba, dayı, amca, öz veya süt kardeşi, damadı, süt oğlu, kocası gibi) Zaman (Arafat vakfesi ile ziyaret tavafının zamanında yapılmasıdır). Arafat vakfesi, kurban bayramı arefe gününün zeval vaktinin kurban bayramının ilk günü tan yeri ağarıncaya kadarki zaman içinde; ziyaret tavafının vakti ise, kurban bayramının ilk üç günüdür. Bir mazereti olan için (bilhassa kadınlarda) hayatının sonuna kadar, Yer (Haccın yeri Arafat bölgesi ile Kâbe dir), İhram. İhram, niyet ve telbiyeden ibarettir denilmiş. Hac ve umre yapacaklar için yapacaklarına göre (Niyet ettim Allah rızası için haccı kırana veya haccı temettuya veya haccı ifrata veya umre yapmaya) diye niyet etmek ve başka yer ve zamanlarda yapılması yasak olmayan bazı

20 mübahları Allah ın emrine uymak için terketmeye ihram denilir. Dikişsiz bir üstlük ve dikişsiz bir peştemalı giymek (erkekler için) ihramın dışta belirtisi, içte de karar ve niyetidir. İhrama mikat yerinden girmek, Müzdelife de vakfe yapmak, Haccı kıran ve haccı temettu yapanlar için kurban kesmek, Tıraş olmak veya saç kestirmek. (Bunları Harem denen Mekke hudutları içinde, mesalâ Minâ da yapmak), Cemreleri tıraşdan önce atmak, Kurbanı, cemrelerle tıraş arasında kesmek, ziyaret tavafını kurban kesme günlerinde yapmak, Sa y yapmak ve bunu hac ayında yapmak, Sa yı tavaftan sonra yapmak, Sa yı yürüyerek yapmak (özrü olanlar müstesna), Sa yı yapmaya Safa dan başlamak, Afâkî olanlar (Mekke dışından gelenler) vedâ tavafı yapmak,

21 Tavafa Haceri Esved den başlamak, Tavafı Kâbe sola alınarak yapmak, Tavafı yürüyerek yapmak (özürlüler müstesna), Tavafı abdestli yapmak, Tavafta örtünmesi gerekli yerleri örtülü bulunmak, Tavafı Hatim denen yarım ay şeklindeki seddin dışından yapmak, Tavaftan sonra iki rekat namaz kılmak, Ziyaret tavafının son üç şavtını (dolaşımını) da yapmak (ilk dört şavt farzdır). Erkeklerin ihramlı iken dikişli veya yapıştırılmış elbise giymesi, başlarını veya yüzlerini örtmesi, av avlaması gibi ihrama aykırı işleri terketmek, haccın vâcipleridir. Bunlardan birini terkeden bir koyun veya bir keçi kurban eder. Haccın sünnetleri pek çoktur. Bizim bu kitabımızın hacmi dışındadır. Hacca gideceklerin o zaman araştırması iyi olur. Mümkünse, haccın sonuna getirerek peygamberimizi ziyaret için Medine ye gitmek en yüce sünnettir.

22 Hac üç çeşittir; Haccı Kıran (Umre ile haccı birleştirmektir). Haccı Temettü (Umreden sonra ihramdan çıkıp zamanında tekrar ihram giyerek yapılan hacdır). Haccı İfrat (Umresiz yapılan hac). İhramlı olarak Kâbe yi tavaf edip sa y yapıldıktan sonra tıraş olununca umre yapılmış olur. Umre her mevsimde yapılabilir.

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet )

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve

Detaylı

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI 1. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci

Detaylı

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET SORULARI 1. "Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever"

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ (GENİŞLETİLMİŞ ŞEKLİ) 1 TAKDİM Ebu Hüreyre den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalalete düşmezsiniz:

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE İSLÂMİ KÜLTÜR GENÇLER İÇİN SERİ 3 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

Hac ve Umre Nasıl Yapılır

Hac ve Umre Nasıl Yapılır Hac ve Umre Nasıl Yapılır حلج حلج لعمر لعمر صفة تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Abdulaziz b. Abdullah Al-Şeyh Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 حلج حلج لعمر لعمر صفة «لرت ية لرت ية باللغة» عبد لعزيز

Detaylı

İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL

İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL Yayında Mihenk Taşı Özgün Adı : Hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fî İbâdâtihi ve Muamelâtihi ve Ahlakihi Telif : Dr. Ahmet el-mezyed Yayıncı :

Detaylı

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI T.C. SİVAS VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI A TC Kimlik No :................................... Adı Soyadı :................................... Görev Yeri :...................................

Detaylı

HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER

HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER Yazan:Halid Bin Abdullah Bin Nasır Gözden geçirenler: Şeyh Abdullah Bin Abdurrahman El-Cibrîn ve Abdulmuhsin Bin Nasır El-Ubeykân Tercüme ve Dizgi Fikri Göncü

Detaylı

pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü

pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü Köln, 2002 SLÂMÎ TEMEL HÜKÜMLER........................1 I- FARZ.........................................2 II- VÂC B.......................................3 III. SÜNNET.....................................3

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Gusül-Hayz-Abdest Mezhep Taklidi

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Gusül-Hayz-Abdest Mezhep Taklidi DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Gusül-Hayz-Abdest Mezhep Taklidi Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE. Yazan: Abdulaziz b. Baz. Çeviren: Muhammed Şahin

NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE. Yazan: Abdulaziz b. Baz. Çeviren: Muhammed Şahin 3 : - - : NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE Yazan: Abdulaziz b. Baz Çeviren: Muhammed Şahin 4 Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- in Namaz Kılış Şekli : Hamd, yalnızca Allah adır.salât ve selâm, kulu ve elçisi

Detaylı

ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında

ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında 1 ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp en iyi doktoru ve en iyi reçeteyi arıyorsun da, niçin ebedi hayat süreceğin ahiretin için en iyi bilgiyi belgeyi ve reçeteyi

Detaylı

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Umre Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, "Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında

Detaylı

İMAMIN İRŞADI. (Ehlissünnetin ilmi) İkinci baskı

İMAMIN İRŞADI. (Ehlissünnetin ilmi) İkinci baskı İMAMIN İRŞADI (Ehlissünnetin ilmi) İkinci baskı 1 İBADET (İMAM EBU HANİFEYE GÖRE) 2 Читайте наши книги: & Серия «Истинный путь» (Издание 2-е, исправленное и дополненное): книга 1 «Вера мусульманина». книга

Detaylı

Büyük İSLÂM İLMİHALİ

Büyük İSLÂM İLMİHALİ Büyük İSLÂM İLMİHALİ بسم اهلل الرمحن الرحيم İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet

Detaylı

Beşinci Bölüm. Temizlik

Beşinci Bölüm. Temizlik Beşinci Bölüm Temizlik I. İLKELER ve AMAÇLAR Kur'ân-ı Kerîm'in birçok âyetinde, Hz. Peygamber'in hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuş, genel anlamda

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER

YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER 1 YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER Soru 1)Müslüman mısın? Cevap)Elhamdülillah Müslüman ım. Soru 2)Müslüman ım demenin manası nedir? Cevap)Allah'ı bir bilmek,

Detaylı

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 1. Kur ân dan Delili 2. Sünnet ten Delili 3. İcmâdan Delili Kurbanın Tarihçesi Kurban Kesmenin Fazileti Kurban Niçin

Detaylı

ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM, 2) ÖĞRETİM MATERYALİ. Yazarlar. Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM, 2) ÖĞRETİM MATERYALİ. Yazarlar. Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM, 2) ÖĞRETİM MATERYALİ Yazarlar Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

AHMED ĐLE AYŞE CAMĐYE GĐDĐYORLAR : R. A. CHAUDHRY ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD.

AHMED ĐLE AYŞE CAMĐYE GĐDĐYORLAR : R. A. CHAUDHRY ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD. AHMED ĐLE AYŞE CAMĐYE GĐDĐYORLAR YAZAN TERCÜME EDEN : R. A. CHAUDHRY : DR. M. C. ŞEMS 1998 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD. Ö N S Ö Z Çocuk Kitapları Komitesince, Đslamiyet hakkında bilgi edinmek

Detaylı

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ ŞEMS-İ TEBRİZİ CAMİİ KARATAY/KONYA Tel: 0 332 350 05 08 www.karataymuftulugu.gov.tr karataymuf@diyanet.gov.tr Kendileri ile huzur bulasınız

Detaylı