PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI"

Transkript

1 KEMİK MİNERAL BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİNDE HEDEF PTH MI KALSİYUM FOSFOR ÇARPIMI MI? PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

2 Kronik Böbrek Hastalığı ve Mineral - Kemik Bozukluk Laboratuvar Laboratuvar bozuklukları bozuklukları KVH mortalite Kemik Kemik bozuklukları bozuklukları Vasküler kalsifikasyon Moe S, et al. Kidney Int 2006;69:

3 Azalmış Böbrek Fonksiyonunu ve SHPT Azalmış Böbrek Kitlesi Azalmış Serum 1,25(OH) 2 D Serum Fosforunda Artış Hipokalsemi Artmış PTH Sekresyonu Vitamin D Reseptörlerinde azalma Ca-algılayan reseptörlerde azalma Paratiroid Bezleri

4 PTH Level pg/ml KBH da PTH YÜKSELMEDEN VİT D SEVİYESİ DÜSER ipth 1,25 Vitamin D 25 (OH) Vitamin D > <20 n=396 n=355 n=61 n=117 n=230 n=358 n=204 n=93 egfr Interval ,25 vitamin D Levels pg/ml, 25 (OH) vitamin D ng/ml Levin et al. Kidney Int 2007 N = 1814

5

6

7 Renal osteodistrofi:kemik bozuklukları A. Yüksek döngülü kemik hastalığı Sekonder HPT B. Düşük döngülü kemik hastalığı Aluminyum toksisitesi Osteomalasi Al yüklenmesi ile gelişen Adinamik kemik hastalığı Aluminyumsuz adinamik kemik hastalığı C. Diyaliz Amiloidozu D. Osteoporoz : ileri yaş, hipogonadizm E. Osteomalasi : D vit eksikliğinden yetersiz mineralizasyon

8 En sık s k osteitis fibroza ve osteomalasi

9

10 Kardiyovasküler Hastalıklarda Mortalite Populasy syon / SDBY Diyaliz Hastaları Annual CVD Mortality (%) >85 Age (years) GP Male GP Female GP Black GP White Dialysis Male Dialysis Female Dialysis Black Dialysis White GP: General Population. Foley RN, et al. Am J Kidney Dis. 1998;32:S112-S119.

11

12 Hiperkalsemi Hiperfosfatemi Fosfat Lipidler İnflamasyon İnhibitörleri n kaybı Fetuin-A Matrik GLA protein Osteoprotegerin Pirofasfat Osteoblast benzeri hücrelerin oluşumu Kemik yeniden yapılanma Artması Azalması?

13 Renal osteodistrofi geleneksel tedavisi Hiperfosfateminin önlenmesi Diyetle alımın kontrolü P bağlayıcı kullanımı Yeterli diyaliz Serum Ca kontrolü Oral alımın kontrolü Diyalizat Ca 2+ ayarlanması PTH Vit D 3 eksikliğinin düzeltilmesi Selektif /nonselektif VDR aktivasyonu Goodman WG. Kidney Int. 2001;59:

14 Glomerüler ler filtrasyon hızıh 60 ml/dk nın n altına düşen d hastalarda serum kalsiyum, fosfor ve ipth düzeyleri, d böbrek b brek hastalığı ığının evresinin gerektirdiği i sıkls klıkta kta ölçülmeli ve böbrek b brek hastalığı ığının evresine göre g tanımlanm mlanmış hedef sınırlarda s tutulmalıdır. KBH Evresi Evre 3 Evre 4 Evre 5 KBH Evresi PTH Ölçümü Kalsiyum/Fosfor Ölçümü 12 ayda bir 12 ayda bir 3 ayda bir 3 ayda bir 3 ayda bir Ayda bir Fosfor Kalsiyum Ca x P ipth (mg/dl) (mg/dl) (mg 2 /dl 2 ) (pg/ml) Evre Evre 4 N Evre < katı

15 TEDAVİ GELİŞİMİ

16 1836 hasta Her 4 parametrenin hedefte olma oranı: Evre3:%34.9 Siyah:yüksek Gri:Hedef içinde Beyaz:düşük Evre4:%18.4 Evre 5:%21.6

17

18 DOPPS:Dialysis outcomes and practice patterns study DOPPS I ( ):Fransa,Almanya,İtalya,Japonya,İngiltere,ABD DOPPS II ( ):+Avustralya,Yeni Zellanda,Belçika,Kanada,İsveç DOPPS III:DOPPSII deki ülkeler ve takip Hedef:Hasta sağkalımını belirleyen parametreler Ek olarak:hospitalizasyon, Hayat kalitesi, Vasküler yol

19 Young EW, et al. Kidney Int 2005;67: diyaliz merkezinden hasta <Hedef Hedefte >Hedef Fosfor % 8 % 40 % 52 Kalsiyum % 9 % 41 % 50 Ca x P % 56 % 44 PTH % 51 % 22 % 27 FOSFOR BAĞLAYICI AJAN Olguların n % 81 inde kullanılıyor. Fosfor düzeyi d düşük d k hastaların n % 77 si fosfor bağlay layıcı kullanıyor. Fosfor düzeyi d yüksek y hastaların n % 83 ü fosfor bağlay layıcı kullanıyor. D VİTAMV TAMİNİ Olguların n % 52 sinde kullanılıyor. PTH düzeyi d düşük d k hastaların n % 46 sı D vitamini kullanıyor. PTH düzeyi d yüksek y hastaların n sadece % 65 i i D vitamini kullanıyor. Serum kalsiyum ve fosfor düzeyi d yüksek y olgular dışd ışlandığında PTH düzeyi d yüksek y olguların n sadece % 69 u u D vitamini kullanıyor.

20 All-cause and cardiovascular mortality risk associated with baseline serum phosphorus

21 All-cause and cardiovascular mortality risk associated with baseline serum calcium

22 All-cause and cardiovascular mortality risk associated with baseline PTH

23 Risk for all-cause and cardiovascular mortality associated with DOPPS-derived risk categories for serum calcium, phosphorus and PTH

24 Risk of all-cause mortality associated with combinations of baseline serum phosphorus and calcium categories by PTH level

25 levels in Stage 5 CKD according to different professional organizations, and lowest mortality risk categories observed in the DOPPS

26 Paricalcitol

27

28

29

30 Normal sınırlarda Kalsiyum ile eniyi Sağkalım Tüm nedenli ölüm tehdit oranı < n : Case-mix and MICS K/DOQI önerdiği sınır mg/dl Case-mix modelde: yaş, cins,ırk, diyabet, diyaliz süresi,sgk,evlilik durumu, SMR, Kt/V, diyalizat [Ca 2+ ], ve parikalsitol kullanımı MICS (malnutritioninflammationcachexia syndrome) modelde : albumin, PCR, TDBK, kreatinin, bikarbonat, ferritin, Hb, lokösit, lenfosit sayısı, BMI, ve Epo doz Düzeltilmiş serum kalsiyum (mg/dl) İçin ayarlama yapıldı. Kalantar-Zadeh K, et al. Kidney Int 2006;70:771 80

31 Tüm nedenli ölüm tehdit oranı Hipofosfatemi veya Hiperfosfatemi ile artan Mortalite Riski Case-mix and MICS K/DOQI önerilen sınır: s mg/dl 0.7 < to to to to to 7.99 Serum fosforu (mg/dl) 8.0 to Kalantar-Zadeh K, et al. Kidney Int 2006;70:771 80

32 Ca x P ve Ölüm Riski 7 Tüm nedenli ölüm oranı K/DOQI önerilen sınır: s <55 mg 2 /dl 2 Case-mix and MICS 0.7 <40 40 to to 50 to to to 65 to 70 to 75 to Ca x P çarpımı (mg 2 /dl 2 ) 80 to to Kalantar-Zadeh K, et al. Kidney Int 2006;70:771 80

33 Mortalite üzerindeki etkileri Testlerin güveninirliği PTH kemik bulguları ilişkisi Uluslararası yönerge

34 Hemodiyaliz Hastalarında Mineral ve Kemik Hastalıklarının Tutarlı Kontrolü CONSİSTENT CONTROL OF MİNERAL AND BONE DİSORDER İN INCİDENT HEMODİALYSİS PATİENTS MARK D. DANESE, VASİLY BELOZEROFF, KAREN SMİRNAKİS, AND KENNETH T. ROTHMAN OUTCOMES INSİGHTS, INC., NEWBURY PARK, CALİFORNİA; AMGEN, INC., THOUSAND OUKS, CALİFORNİA; AND RTI HEALTH SOLUTİONS, RESEARCH TRİANGLE PARK, NORTH CAROLİNA CLIN J AM SOC NEPHROL, JULY 2, 2008

35 Metod Çalışma, 2000 ile 2002 yılları arasında yetişkin diyaliz hastası içinde yapıldı Amaç Hastaların aynı anda Ca,P,PTH hedef değerlerini tutturduklarında, sağkalımlarının iyileşip iyileşmediğininin değerlendirilmesi Ayrıca, herbir hedef değerde kalma sürelerinin sağkalıma etkisini de değerlendirilmesi

36 2 yıllık takip süresinde herbir periyotta (üçer aylık) K-DOQI hedeflerine ulaşan hastaların oranı Hastalar en az PTH ve en fazla Ca X P hedeflerini tutturmuşlardır.

37 Sonuçlar: Hedefte Kalma Süresi Hedefte kalınan çeyrekler ile ölüm riski arasındaki ilişki Parantez içindeki değerler, toplam hasta sayısının kategorilere dağılımını göstermektedir

38 Sonuçlar: Hedeflere Eş Zamanlı Ulaşılması KDOQI hedeflerine ulaşılması ile ölüm riski arasındaki ilişki Parantez içindeki değerler, toplam hasta sayısının kategorilere dağılımını göstermektedir

39 ÖLÜM RİSKİ 4 ölçümde PTH hedefinin tutması ölüm riskini 1 ve az tutana göre %25 azaltmakta 4 ölçümde Ca hedefinin tutması ölüm riskini 1 ve az tutana göre %14 azaltmakta 4 ölçümde P hedefinin tutması ölüm riskini 1 ve az tutana göre %38 azaltmakta

40 Tartışma KDOQI hedef aralığı dışında kalan PTH, Ca ve P un diyaliz hastalarında ölümlerin %20 sine kadarından sorumlu olabileceği bu çalışmada gösterilmiştir

41 Ana Fikir Kemik ve mineral metabolizmasının 3 göstergesinin hedef aralığında eş zamanlı olarak kontrol altına alınmasının, daha az göstergenin kontrolüne göre, sağkalımın gelişmesiyle ilişkilidir Ayrıca, zaman içinde her bir hedefte sürekli başarı sağkalım ile ilişkilidir Fosfor kontrolündeki istikrar ölüm riskindeki en önemli göstergedir Fosfor kontrolündeki istikrar, ölüm riskindeki en önemli göstergedir.

42

43

44

45 PTH diurnal ritm Ca P PTH Günlük değişim Diürnal varyasyon Diyalizle değişim Tetkik geçerliliği

46 1.generasyon:orta veya C terminal 2. generasyon:c terminal ve Nicols:13-34 Allegro,12-18 Scanttibodies 3.generasyon:C terminal ve 1-4 veya 1-5 N terminal

47

48

49

50

51 I-PTH<150 pg/ml LT yi göstermede %50 sensitif ve %83 pozitif prediktif I-PTH> 300 pg/ml nin HT göstermede %69 duyarlı,pozitif prediktivite %62

52 PTH, kemik alkalen fosfataz ve osteokalsin ilişkisi

53 ULUSLARASI HEDEFLERDE NE ÖNERİLER VAR?

54

55 Ca ve fosforu tek başına değerlendirmek çarpımdan daha anlamlı; çarpımı etkileyen ana belirteç fosfordur.kalsiyum fosfor kadar değişken değildir 2-9 katı PTH değerleri kemik bulgılarını göstermedeki hassasiyeti düşüktür

56 Sonuç Renal osteodisrofinin takibine Ca,P ve PTH birbirinden ayrılmaz bir bütündü Her bir parametrenin hedef değerlerde olması hasta sağkalımını düzeltmektedir Tedavi önceliği fosfor ve kalsiyum değeri olmalıdır

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Vasküler Kalsifikasyon güncelleme Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Hastalıklar ve 5 yıllık yaşam beklentisi AIDS >%96 Testis kanseri %95 Meme kanseri %85 Mesane kanser %75 Böbrek

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Yetmezliği ve Sağ Kalım Hospitalizasyon 160 140 120 100 80 60 40 20 Hastaneye

Detaylı

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik

Detaylı

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN Ha asta (%) 100 75 50 METABOLIK KEMIK HASTALıĞı KBY HASTALARıNıN ÇOĞUNDA VARDıR. KBH evre 3 ve 4 (n=282) Hemodiyaliz (n=173)

Detaylı

Klotho ve FGF23: Karanlığın ikilisi mi kurtarıcı mı? Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya

Klotho ve FGF23: Karanlığın ikilisi mi kurtarıcı mı? Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya Klotho ve FGF23: Karanlığın ikilisi mi kurtarıcı mı? Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya Klotho Yunan mitolojisinde yaşam süresinin kontrolü Zeus ve Themis in üç kızı tarafından

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

inde Fetuin-A A Kalsifikasyon, Malnutrisyon, İnflamasyon ve Aterosklerozla ilişkilidir

inde Fetuin-A A Kalsifikasyon, Malnutrisyon, İnflamasyon ve Aterosklerozla ilişkilidir Kronik Böbrek B Yetmezliğinde inde Fetuin-A A Kalsifikasyon, Malnutrisyon, İnflamasyon ve Aterosklerozla ilişkilidir R. Mutluay 1, Ü.. Derici 1, C. Konca 2, F. Akkıyal 3, S. GültekinG 3, S. GönenG 1, S.M.

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Doç. Dr. Mehmet Uludağ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 24-27

Detaylı

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ

Detaylı

KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ. Doç.Dr. Nurcan Cengiz

KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ. Doç.Dr. Nurcan Cengiz KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ Doç.Dr. Nurcan Cengiz KDOQI: KBH Evreleme Evre Tanım GFR (ml/min/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı, GFR normal 90 2 Böbrek hasarı, hafif GFR 60-89 3 Orta derecede GFR 30-59 4

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Investigation. Kültigin Türkmen 1 Fatih Mehmet ERDUR 1 Orhan Özbek 2. Halil Zeki Tonbul 1. doi: 10.5262/tndt.2012.1003.

Özgün Araştırma/Original Investigation. Kültigin Türkmen 1 Fatih Mehmet ERDUR 1 Orhan Özbek 2. Halil Zeki Tonbul 1. doi: 10.5262/tndt.2012.1003. doi: 10.5262/tndt.2012.1003.07 Özgün Araştırma/Original Investigation Periton Diyaliz Hastalarında Kemik Mineral Dansitometresi ile Damar Kireçlenmesi (Vasküler Kalsifikasyon) Arasındaki İlişki The Relationship

Detaylı

Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi. Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi. Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Anemi Tanımı Hb < 12 gr/dl (kadınlarda) Hb < 13.5 gr/dl (erkeklerde)

Detaylı

KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU

KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU ÖZET Taslak Yayın Versiyonu 25 Haziran 2009 UYARI KISIM 1: KLİNİK

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Parikalsitol 2 μg Yardımcı maddeler: Etanol 1.42 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ KONU 3 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ Ahmet Uğur YALÇIN, Tekin AKPOLAT Kronik böbrek yetmezliği glomerüler filtrasyon değerinde azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin fonksiyonlarında

Detaylı

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Optimal Demir Kullanımı. Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Optimal Demir Kullanımı. Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Optimal Demir Kullanımı Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Demir Ne İşe Yarar? 716.000.000 ton/yıl üretim 70 kg sağlıklı bireyde 4.2 gram DNA, RNA ve protein

Detaylı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde su ve diyalizat Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Kış Okulu, Erzurum 2014 Hemodiyaliz hastalarında su ve diyalizat Hemodiyaliz işleminde, şehir suyunun

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, 50 Yıl 14-15, Sayı: 50, 1 Kasım 2013 1 Ocak 2014 Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, 2014 yılının dünyamıza ve ülkemize huzur ve barış getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk

Detaylı