Önemli Bir Endüstriyel Hammaddemiz. TRONA (Doğal Soda) Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önemli Bir Endüstriyel Hammaddemiz. TRONA (Doğal Soda) Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi"

Transkript

1 Önemli Bir Endüstriyel Hammaddemiz TRONA (Doğal Soda) Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1. GİRİŞ 1.1. Tanım Trona, tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olanıdır. Suda çok kolay çözündüğü için tabiatta hiç mostra vermemekte ve genç Tersiyer havzalarında bulunabilmektedir. Oluşumu çok özel şartlar gerektirir. Başka amaçla yapılan arama çalışmalarında tesadüfen bulunmuştur. Trona, monoklinal ve prizmatik sistemde kristallenen sodyum seskikarbonat hidratın (Na 2 CO 3.NaHCO 3.2H 2 O) doğal ve saf olmayan şeklidir. Cevherin içerdiği organik maddeye bağlı olarak rengi kahverengiden koyu sarıya kadar değişir. Saf numunelerinde ise renk beyazdan şeffafa kadar değişmektedir. Tronanın sertliği; Mohs ölçeğine göre 2,5-3,0, yoğunluğu 2,17 gr/cm 3 'dür. Suda çözünür, asitte köpürür, ısının etkisi ile soda külüne (Na 2 CO 3 ) dönüşür. Tipik bir trona cevherinin bileşimi % 42 Na 2 CO 3, % 33 NaHCO 3, % 14 H 2 O ve % 11 safsızlıklar şeklindedir. Saf trona toplam olarak % 70 Na 2 CO 3 içerir. 1 ton soda külü üretmek için 1,8 ton trona gerekmektedir Oluşum Doğada Tersiyer öncesi trona yataklarına bugüne kadar rastlanmamıştır. ABD'de Wyoming- Green River oluşumu nda görülen trona yatağı ile Çin Wucheng havzasındaki Wulidui oluşumu nda yer alan trona yatağı Eosen yaşlı, Beypazarı Hırka oluşumu nda yer alan trona yatağı ise Orta ve Üst Miyosen yaşlıdır. Bunun yanında çok genç oluşum halinde salamura trona yataklarına (Kenya Magadi gölü, California Searles ve Owens gölü vb) da rastlanmaktadır. 2. DÜNYADA TRONA REZERVLERİ 2.1. ABD Trona Yatakları İlk trona minerali ABD'de Wyoming Eyaleti nin Green River havzası nda petrol sondajları yapılırken bulunmuştur. Dünyanın bilinen bu en büyük fosil yatakları toplam dünya

2 rezervinin % 95'ini temsil eder. Toplam jeolojik rezerv 115,6 milyar tondur. Bunun 68,7 milyar tonu trona, 46,9 milyar tonu ise ara katmanlı trona veya trona ve tuz yatağıdır. Ekonomik olarak işletilebilir trona rezervi 23 milyar tondur. Wyoming trona havzasından yılda yaklaşık olarak 17 milyon ton trona üretilmekte ve çıkarılan bu tronanın tamamı yaklaşık 11 milyon ton doğal soda külüne dönüştürülerek kendi iç ihtiyaçlarının yanı sıra başta sanayileşmiş Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarlarına satılmaktadır. Wyoming'deki bu işletilebilir rezervler, 1998 yılı talep seviyesinde ABD iç tüketiminin ihtiyacını 2120 yıl, dünya pazarının ihtiyacını ise 610 yıldan daha fazla bir süre karşılayabilir. ABD'deki bir başka trona kaynağı da Kaliforniya eyaletinde bulunan Searles ve Owens gölleridir. Kaliforniya Owens gölünde % 82 tenörlü yaklaşık 50 milyon ton rezerv olduğu tahmin edilmektedir Türkiye Trona Yatakları Ülkemizde 1979 yılında, Ankara'ya 100 km. uzaklıkta bulunan Beypazarı ilçesinin km kuzeybatısında MTA Genel Müdürlüğü nce yapılan kömür sondajları sırasında dünya nın bilinen ikinci en büyük fosil trona yatağı bulunmuştur. Beypazarı trona yatağı nda % 87 tenörlü 200 milyon ton jeolojik rezerv mevcuttur. Rezervin % 33 ü Elmabeli bölümünde, % 67 si ise Arıseki bölümünde yer almaktadır. Saha işletilmek üzere 1983 yılında ETİBANK a devredilmiştir. Bu yataklara ilave olarak yine Ankara nın Kazan ve Sincan ilçelerinde bulunduğu son günlerde açıklanan yaklaşık 650 milyon ton trona rezervleriyle Türkiye toplam olarak 900 milyon ton civarında işlenebilir trona yataklarına sahiptir ve dünyada ikinci sırada yer almaktadır yılından itibaren Türkiye de yılda 2 milyon ton kadar trona üretilmekte ve Beypazarı Tesislerinde işlenerek 1 milyon ton doğal soda külü elde edilmektedir Diğer Yataklar Çin'de Henan eyaletinde Nanyang bölgesi ve İç Moğolistan'da 220 milyon ton işletilebilir trona rezervi mevcuttur. Diğer bir trona rezervi de Kenya'nın Magadi gölünde olup Doğu Afrika nın en büyük soda rezervine sahiptir. Bu göllerde % 94 tenörlü 4 milyar ton rezerv ile % 17 tenörlü büyük miktarlarda salamura mevcuttur. Meksika'da San Cristobal Ecatepec'teki Texcoco göl yatağı, ortalama % 7 sodyum karbonat derişimi ile 180 milyon ton kullanılabilir soda külü içerir. Botswana Sua Pan'daki göl yatağı da bu sınıftandır. Tüm bu yatakların haricinde Çad, Etyopya, Nijer, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Uganda, Bolivya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Pakistan, BDT ve Venezuela'da doğal sodyum karbonat yataklarının varlığı bilinmektedir. Dünyada doğal soda külü üretimine elverişli toplam olarak 25 milyar ton kadar işletilebilir rezerv mevcuttur (Tablo 1).

3 Tablo 1. Dünyada soda külü üretimine elverişli işletilebilir trona rezervleri (milyon ton) Ülkeler ABD Türkiye Botswana Çin Meksika Tanzanya Kenya Diğer Genel Toplam İşletilebilir Rezerv ABD, Türkiye ve Çin dünyada işlenebilir fosil kaynaklı trona rezervleri açısından ilk sırada yer alan ülkelerdir. Diğer yatakların neredeyse tamamı sodyum karbonatlı göl yataklarıdır ve doğal soda külü elde edilmesi çok zor ve uzun bir süreç gerektirmektedir. Genel olarak trona cevheri soda külüne dönüştürülerek kullanıldığından aşağıda soda külü hakkında bilgi verilmiştir. 3. SODA KÜLÜ 3.1. Tanım ve Sınıflandırma Soda külü (Na 2 CO 3 ) beyaz, kristalik, higroskopik (nem çekici) bir tozdur. Soğuk suda ılımlı olarak çözünür (15 C'de 14 g/100 g su). 33 C'de çözelti ağırlığının yaklaşık % 30'u kadar (32 g/100 g su) çözünebilir. Erime noktası 851 C dir. Soda külü farklı iki yoğunlukta hafif soda külü ve ağır soda külü olarak üretilir ve satılır. Ağır soda külünün dökme yoğunluğu 0,96-1,06 g/cm 3 arasında değişir. Ağır soda külü üretimi, hafif soda külünün hidrasyonu ile sağlanır. Ağır soda külü düşük toz ihtiva eden serbest akışlı bir maddedir, cam ve demir çelik endüstrilerinde kuru olarak kullanılmaktadır. Hafif soda külünün ise dökme yoğunluğu 0,51-0,62 g/cm 3 arasında değişir. Daha ince taneli ve daha az serbest akışkanlıdır. Düşük sıcaklıklarda çabuk çözündüğünden deterjan ve çeşitli kimyasalların üretiminde kullanılır. Soda külü gerek üretim gerekse tüketim bakımından kimya sanayiinde asit ve amonyaktan sonra gelmekte ve dünya kimya sanayiinde geniş bir yer kaplamaktadır Soda Külü Üretimi Günümüzde soda külü üretiminin yaklaşık % 70'i sentetik yoldan, % 30'u ise doğal yoldan (tronadan) gerçekleştirilmektedir.

4 a) Sentetik Soda Külü Üretimi Sentetik soda külü üretimi (Solvay Süreci, Solvay Prosesi) hammadde olarak tuz (NaCl) ve kireçtaşı (CaCO 3 ) kullanılır. Sodyum klorür salamurası amonyak (NH 3 ) ve karbondioksit (CO 2 ) ile doyurularak amonyum bikarbonat (NH 4 HCO 3 ) elde edilir. Amonyum bikarbonat da tuz ile reaksiyona girerek sodyum bikarbonat (NaHCO 3 ) ve amonyum klorüre (NH 4 Cl) dönüşür. Sodyum bikarbonatın ºC de kalsinasyonu ile hafif soda külü elde edilir. Amonyum klorür içeren çözelti, amonyağın geri kazanılması için kireç (CaO) ile reaksiyona sokulur. Bu arada atık olarak kalsiyum klorür (CaCl 2 ) ele geçer. Yüksek derişimlerde kalsiyum klorür ve sodyum klorür içeren atıklar Solvay soda külü tesisleri için büyük bir problem olmaya devam etmektedir. b) Doğal Soda Külü Üretimi Doğal soda külü üretimi tronadan çıkılarak gerçekleştirilmekte olup bu üretimde en çok bilinen yöntemler Monohidrat ve Seskikarbonat Süreçleridir. Monohidrat süreci Seskikarbonat sürecinden daha yeni olup günümüzde geniş olarak kullanılmaktadır. Bu süreçte nihai ürün ağır soda külüdür. Monohidrat süreci, basit olarak, trona cevherinin kalsinasyonunu takiben elde edilen saf olmayan sodanın saflaştırılmasından ibarettir. Seskikarbonat sürecinde ise kırılmış trona bir seri çözücü tankından geçirilerek doymuş ana çözelti haline getirilir, berraklaştırılır, filtrelenir, deriştirilir; vakum kristalizörlerinde buharlaşmaya tabi tutulur ve 40 C'ye kadar soğutularak çöktürülür. Çökelen seskikarbonat kristalleri seperatörlerle ana çözeltiden ayrılır ve 200 C'de döner kalsinasyon fırınlarında ayrıştırılarak sodyum karbonat elde edilir Soda Külünün Tüketim Alanları Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayiinde hammadde olarak kullanılır. Bunun dışında kimya sanayiinde sodyum tripolifosfat, sodyum silikat, sodyum kromat, sodyum dikromat, sodyum bikarbonat, sodyum karbonat peroksihidrat, sodyum seskikarbonat, sodyum heksasiyanoferrat, klor monoksit gibi çeşitli kimyasalların üretiminde; deterjan sanayiinde, su tasfiyesinde, baca gazı desülfürizasyonunda, selüloz ve kâğıt sanayiinde, alümina üretiminde, sondaj çamurlarında, galvaniz kaplama banyolarında, kurşun rafinasyonunda, bakır flotasyon konsantrelerinden tellür'ün geri kazanılmasında, rafine diatomit üretiminde, fotoğrafçılıkta, brom üretiminde, hidrojen sülfürün geri kazanılmasında, döküm kumlarında, tekstil sanayiinde kullanılmaktadır. Cam endüstrisi dünya soda külü tüketiminde % 52'lik bir payla en önemli kullanım alanı durumundadır. Cam üretiminde 1 ton cam üretimi için yaklaşık 200 kg. ağır soda külü tüketimi gerekir. Bunu % 22 gibi bir payla kimya sanayii ve % 11 lik bir oranla da sabun ve deterjan sanayii takip eder (Tablo 2).

5 Tablo 2. Dünya soda külü tüketim yüzdeleri % Cam 52 Kimyasallar 22 Deterjanlar 11 Baca gazı desülfürizasyonu 3 Pulp ve kağıt 2 Su arıtma 2 Diğer kullanma alanları 8 Toplam 100 Dünya soda külü tüketimi 1991 yılında 31 milyon ton civarında olmuştur. Dünyanın bazı ülkelerinde 1991 yılı soda külü tüketimi Tablo 3'te verilmiştir. Tablo 3. Dünyanın bazı ülkelerinde soda külü tüketimleri (bin ton) Ülkeler 1991 Yılı Tüketimi ABD 6405 BDT 4085 Çin 3858 Almanya 1553 Hindistan 1553 Japonya 1478 Fransa 1400 İngiltere 1244 Bulgaristan 850 İtalya 674 Güney Kore 532 Türkiye 385 Diğer Ülkeler 7073 TOPLAM Dünya Soda Külü Pazarının Durumu Dünya soda külü pazarı daha ziyade tekel durumundaki iki üretici grubun gün geçtikçe artan ve yeni boyutlar kazanan rekabetine sahne olmaktadır. Bahsedilen iki ana üretici grubu; Amerikan doğal soda külü üreticilerinin kurduğu ANSAC (American Natural Soda Ash Corporation) ve Batı Avrupa soda külü üretim kapasitesinin % 63'ünü elinde bulunduran Belçika kökenli Solvay et Cie'dir. ABD'li üreticiler, doğal soda külünün sentetik soda külüne nazaran birim maliyetler açısından sahip olduğu büyük avantajı kullanarak kendi sentetik soda külü tesislerini kapatırken, dünyanın diğer pazarlarından da sentetik soda külünü

6 silme stratejisini benimsemiş görünmektedirler. Ancak en büyük engelleri, Wyoming gibi, ana tüketim ve daha önemlisi ana ihraç limanlarından çok uzak bir bölgede üretim yapılıyor olmasıdır. Green River'ın Meksika Körfezi'ndeki ana ihraç limanı Port Arthur'a uzaklığı yaklaşık 5000 km'dir. Avrupa da ise trona yatakları bulunmadığından doğal soda külü üretimi yapılmamakta, yüksek maliyetli sentetik soda külü üretimi yapılmaktadır. Avrupa da Batı Avrupa pazarının % 63'ünü kontrol eden Solvay in 8 Avrupa ülkesine dağılmış 10 üretim tesisinde yılda 6,36 milyon ton sentetik soda külü üretilmektedir. Bu üretim kapasitesi ile Solvay dünyanın en büyük üreticisi konumundadır. Dünya soda külü pazarının büyüklüğü 36 ülkede gerçekleştirilen yaklaşık 35 milyon tonluk üretim ile 3,5 milyar dolar kadardır. Bu pazarın % 70 ini sentetik olarak üretilen soda külü, % 30 unu da ABD de ve kısmen Meksika da trona dan üretilen doğal soda külü oluşturmaktadır. Yani dünyada doğal sodanın (Trona) yaygın olarak bulunamaması ülkeleri sentetik soda üretimine zorlamıştır. Dünya soda külü talep, üretim ve satışlarında önümüzdeki yıllarda da artışlar olacağı ve bu artışların ise daha çok cam sanayiinde yoğunlaşacağı değerlendirilmektedir. Sentetik soda külü üretiminin daha yüksek maliyeti ile çevreye olan olumsuz etkileri sonucunda bu tesislerin kapatılmakta olması da dikkate alındığında Beypazarı Trona Projesinin geleceği ve pazar payının çok önemli olacağı ortaya çıkmaktadır Soda Külü ve Türkiye Türkiye'de soda külü üretimi yapan tek kuruluş Mersin Soda Sanayii AŞ'dir. Solvay süreci ile kaya tuzundan sentetik olarak soda üretimi gerçekleştirilmektedir yılı üretim kapasitesi ton/yıl olup kapasitenin tamamı kullanılmakta, bazı yıllar kapasitenin de üzerinde üretim yapılmaktadır. Bölgedeki kaya tuzu rezervleri işletmenin yaklaşık 100 yıl ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Soda külü ülkemizde sentetik olarak üretilmekle beraber Beypazarı ve Kazan trona yataklarının üretime geçmesi ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacak, Türkiye deterjan ve cam üretimini ucuza getirerek dünya pazarlarında daha avantajlı duruma gelebilecektir. Türkiye nin 2000 yılı toplam soda külü tüketimi ise 412 bin tonun üzerindedir. Soda külünün ülkemizdeki kullanım alanları sektör bazında Tablo 4'te verilmiştir.

7 Tablo 4. Soda külünün Türkiye'de kullanım alanları Kullanım Alanı % Cam sanayii 57,0 Tekstil sanayii 6,0 Sabun, deterjan ve temizlik maddeleri 10,0 Kâğıt sanayii 0,7 Fiberglas + seramik sanayii 3,4 Yiyecek ve ilaç sanayii 3,0 Deri sanayii 0,5 Yem sanayii 0,5 Diğerleri 1,3 TOPLAM 100,0 4. TRONA MACERAMIZ Ülkemizdeki trona madeni 1979 yılında MTA nın Ankara Beypazarı bölgesinde yürüttüğü kömür arama çalışmaları sırasında tesadüfen bulunmuş, yapılan rezerv çalışmalarının ardından dünya Trona Kartelini oluşturan ABD menşeli FMC Wyoming Corporation ve Belçika menşeli Solvay grupları Etibank ile görüşmelere başlamışlardır arası tam 14 yıl süren fizibilite çalışmaları sonunda söz konusu şirketler trona için çıkartılamaz, uygulanabilir değil şeklinde rapor vererek, yani ülkemizi tam 14 yıl boyunca oyalayarak meydanı terk etmişlerdir. Eti Holding 1998 yılında yerli firmalarla kurulacak bir ortaklık yoluyla bu madenimizden doğal soda külü üretiminin sağlanması, iç ve dış satım yapılması yönünde bir karar alarak ihaleye çıkmış ve Park-Bayındır Grubu ihaleyi kazanmıştır. 23 Eylül 1998 tarihinde, ihale şartnamesi kapsamında Trona madenini çıkarmak, işletmek ve pazarlamak amacıyla Eti Soda AŞ kurulmuştur. Eti Soda AŞ 18 Mayıs 2001 tarihinde fizibilite çalışmalarını tamamlamış, çıkartılamaz denen trona madeni çıkartılmış ve trona madenini işleyerek doğal soda külüne dönüştürecek olan Beypazarı Tesisinin temeli 30 Mayıs 2004 tarihinde atılmıştır. Bu proje ile yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırımla, yılda ortalama 2 milyon ton trona rezervi işlenmesiyle 1 milyon ton doğal soda külü elde edilerek, 30 yılda ülkemize 4,2 milyar dolarlık bir katma değer kazandırılmış olacaktır. Ülkemizde kurulan, yıllık 1 milyon ton üretim hacmindeki bu tesis ile Türkiye, dünyanın ikinci büyük doğal soda külü üreticisi durumuna gelmiştir. Trona ve tronadan elde edilecek doğal soda külü açısından Türkiye nin pek çok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle Türkiye nin trona yatakları rezerv büyüklüğü açısından dünyada

8 ikinci durumdadır. Dünya işletilebilir trona rezervinin % 3,5 kadarı Türkiye'dedir. Ayrıca Beypazarı ndaki trona rezervleri % 87 tenörlüdür. Yani oldukça zengin yataklardır. Bu durum, Türkiye doğal soda külünün kalitesini yükseltmektedir. Diğer bir önemli avantaj ise ülkemizde trona rezervlerinin bulunduğu noktanın ulaşımı ile ilgilidir. ABD de dünyanın en büyük Trona rezervlerinin bulunduğu Wyoming eyaleti coğrafi konum olarak ABD topraklarının tam orta noktasında yer almaktadır. Yani, üretilen soda külünün önce demiryolu ile çok uzun mesafede bulunan bir Amerikan limanına, oradan denizyolu ile Avrupa ya ve Avrupa da da hammaddeye ihtiyaç duyan üretim tesislerine üçüncü bir taşıma aracıyla ulaştırılması gerekmektedir. Bu da taşıma maliyetlerinin bir anda üçe dörde katlanması demektir. Oysa Türkiye nin coğrafi konum olarak Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına yakınlığı, Türkiye nin ürettiği doğal soda külünü çok daha ucuz maliyetlerle pazarlayabilmesi anlamına gelmektedir. Doğal soda külü pazarının yüzde 25 ini oluşturan Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika pazarında Türkiye daha avantajlı olacaktır. Ayrıca Beypazarı tronasının Cl ve SO 4 oranlarının düşük olması ve diğer istenmeyen safsızlıkların bulunmaması, özellikle yassı cam ve krom kimyasallarında kullanılan soda külünde tercih nedeni olacaktır. Kenya Magadi tronasından elde edilen soda külü içinde bulunan safsızlıkların (sodyum florür, sodyum klorür ve sodyum sülfat gibi) çok yüksek olması nedeniyle Beypazarı sodasının piyasada aranan ürün olacağı tahmin edilmektedir. Beypazarı Trona Projesi nin önemli avantajlarından biri de sıvı ve katı atıklarda çevreye zarar verecek herhangi bir maddenin bulunmamasıdır. Bölgedeki, özellikle Kazan daki zengin trona yataklarının bir an önce ve geniş bir şekilde değerlendirilmesi maksadıyla Eti Soda AŞ yanında diğer şirketlerin de devreye sokulması avantajlarımızı daha da artırabilir. Ağır kimya sanayiinin en önemli ana mallarından birisi de bilindiği gibi sudkostiktir (sodyum hidroksit, NaOH). Tuzun elektrolizi ile elde edilen sudkostiğin gelecekte tronadan üretilmesi ve uzun vadede tronadan elde edilecek sudkostiğin elektrolitik sudkostiği tamamen ikame edebilmesi ülkemiz için oldukça yararlı olacaktır. 5. SONUÇ Dünya soda külü pazarı incelendiğinde yüksek düzeyde bir rekabet, kapasite fazlalığı, yaygın fiyat kırma ve klordan kaçışın etkisi gibi dört ana olgu ilk anda göze çarpmaktadır. Önümüzdeki yıllarda soda külü talebinin gelişimine iki temel faktörün etki etmesi beklenmektedir. Bu iki temel faktör ülkelerin ekonomik büyümesi ve klor-alkali sektöründeki yapısal değişiklerdir. Son birkaç yıldır kloralkali sanayiinde görülen bazı yapısal değişiklik işaretleri soda külünün geleceğini çok yakından ilgilendirmektedir. Klor-alkali endüstrisinde adi tuzdan (NaCl) klor üretiminde kostik soda (sodyum hidroksit, NaOH)) yan ürün olarak elde edilmektedir. Yani klor ve kostik sodanın üretimi birbiriyle bağımlıdır. Dünya sodyum oksit

9 ihtiyacını ise kostik soda ve soda külü beraberce karşılar. Çevre kirliliği nedeniyle polivinilklorür (PVC) kullanımının nispeten düşmesi ve klorun en çok kullanıldığı kloroflorohidrokarbon (CFC) üretiminin ozon tabakasına yaptığı olumsuz etki nedeniyle büyük oranda azalacak olması, klor tüketimini baskı altına almakta, bu alanlarda klordan kaçış eğilimi artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı dünyada klor-alkali tesisleri kapanmaya ve kostik soda temininde yaşanan sıkıntı, kostik soda fiyatlarını artırmaya başlamıştır. Bu durumda önümüzdeki dönemde iki alternatifin çözüm olarak ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bu iki alternatif kostik soda yerine soda külü kullanımı ve soda külünden kostik soda üretimidir. Kâğıt-selüloz ve alüminyum sanayiilerinde kostik soda yerine soda külü kullanımı mümkündür. Kireç-soda süreciyle soda külünden kostik soda üretimi uzun zamandır bilinen ve bazı yerlerde kullanılan bir yöntemdir. Bunun daha da yaygınlaşması beklenmektedir. Bunun yanında doğrudan tabii sodadan (trona) çıkılarak kostik soda üretimi amacıyla da tesisler kurulmaya başlanmıştır. Görülüyor ki klordan kaçışın etkisiyle kostik soda üretiminde meydana gelmesine kesin gözüyle bakılan azalma soda külü talebini artırıcı yönde bir etki yapacaktır. Özellikle trona yataklarına sahip üreticiler yatırım planlarını bu yeni faktörü de göz önüne alarak yapmaktadırlar. Bütün bu gelişmeler bütünüyle göz önüne alındığında görülmektedir ki, tronadan soda külü üretimi sadece nispeten karlı bir yatırım olmaktan öteye üreticiler-üretim yerleri-pazarlar boyutları itibariyle stratejik bir konu durumundadır. Ülkemizin trona minerallerinin dünya çapındaki mevcut stratejik konumunu güçlendirmek açısından, Beypazarı ve Kazan trona projelerinin gerçekleştirilmesi daha da önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda büyük pazarlara yakınlık, düşük maliyetli ve kaliteli üretim imkânı, yeterli rezerv miktarı, dünya ölçeğinde bir kapasite, büyüyen iç pazar talebi, ürün farklılaşması imkânı gibi stratejik faktörlerin iyi değerlendirilmesiyle üretilecek doğal soda külümüz dünya pazarında iyi bir yer alabilir. Sayılan bu faktörlerin yanı sıra zamanında pazara girişin de büyük bir önem taşıdığı unutulmamalıdır. Trona Cevheri

SODA KÜLÜ VE EKONOMİSİ

SODA KÜLÜ VE EKONOMİSİ SODA KÜLÜ VE EKONOMİSİ Dr. Ahmet ÜNSAL Eti Holding A.Ş. Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başuzman ÖZET Soda külü; kimya sanayiinde gerek üretim miktarı, gerekse kullanım alanı açısından

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

Tuz : Pazar Durumu. İbrahim KALÜOĞLU * GülteWn USLU **

Tuz : Pazar Durumu. İbrahim KALÜOĞLU * GülteWn USLU ** Tuz : Pazar Durumu İbrahim KALÜOĞLU * GülteWn USLU ** ÖNSÖZ : Bu çalışma tuzun Türkiye'de ve dünyadaki mevcut pazar durumunu yansıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Dünva tuz tüketiminin son bes vıl içinde

Detaylı

BOR VE TORYUM MADENLERİ SEKTÖRÜ

BOR VE TORYUM MADENLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR BOR VE TORYUM MADENLERİ SEKTÖRÜ Erdal ERTUĞRUL ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ MART 2004 ANKARA ISBN 975-7406 - 34-1 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Erdal ERTUĞRUL Kıd. Uzman e-ertugrul@tkb.com.tr

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ... i I. SEKTÖRÜN TANIMI... 2 II. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ DURUMU... 2 II.1- DIŞ ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER... 3 II.1.1- Dünya

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013)

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013) ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013) ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ Sayfa 0 Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre,

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2629 - ÖİK: 640 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU METAL MADENLER ALT KOMİSYONU DİĞER METAL MADENLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU - ANTİMUAN - TUNGSTEN - NİKEL -

Detaylı

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur.

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur. DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU EK 2A Ülkemizde modern anlamda demir-çelik üretimine yönelik girişimler, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlamış ve ilk demir-çelik tesisi, 1930 lu yıllarda Kırıkkale de kurulmuştur.

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2615 - ÖİK: 626 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU YAPI MALZEMELERİ I (ALÇI-KİREÇ-KUM-ÇAKIL-MICIR-BOYA TOPRAKLARI-TUĞLA

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2613 - ÖİK: 624 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU TOPRAK SANAYİİ HAMMADDELERİ III (KUVARS KUMU-KUVARSİT-KUVARS) ÇALIŞMA

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı

1. GİRİŞ 1.1. Tanım ve Sınıflandırma

1. GİRİŞ 1.1. Tanım ve Sınıflandırma 50 1. GİRİŞ 1.1. Tanım ve Sınıflandırma Perlit asidik bir volkanik camdır. Perlit ismi bazı perlit tiplerinin kırıldığı zaman inci parlaklığında küçük küreler elde edilmesi nedeni ile inci anlamına gelen

Detaylı

DERLEYEN: İNŞ.MÜH.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com

DERLEYEN: İNŞ.MÜH.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com DERLEYEN: İNŞ.MÜH.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com 2014 İÇERİK KİREÇTAŞI... 3 ZEOLİTLER... 13 KALSİT... 18 TALK... 21 SODYUM SÜLFAT... 22 POMZATAŞI... 25 PERLİT... 26 MERMER...

Detaylı

Bu yayın 500 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

Bu yayın 500 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4353-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2606 - ÖİK: 617 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENERJİ HAMMADDELERİ ALT KOMİSYONU PETROL-DOĞALGAZ ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2826-5 (basılı

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN İLKER ŞAHİN Uzman İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. Yönetici Özeti II. Dünyada Demir Çelik Sektörü Hammadde Kapasite Üretim Tüketim Ticaret III. Türkiye de Demir Çelik Sektörü Hammadde

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2006 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry)

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 42-78 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

Teni Alüminyum. retim Yöntemleri

Teni Alüminyum. retim Yöntemleri Teni Alüminyum Çeviri : Hulusi BERK Maden Yüksek Mühendisi, Alüminyum Tesisleri., Seydişehir - Konya, retim Yöntemleri O Bes de Bere, Paris (Fransa) 1975. «Yazarın 6. Uluslararası Hafif Metal Kongresinde

Detaylı

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU İçindekiler İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. ADIYAMAN İLİ MADEN KAYNAKLARI... 2 1.1 Bakır ( Cu

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2617 - ÖİK: 628 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU YAPI MALZEMELERİ III (POMZA-PERLİT-VERMİKÜLİT-FLOGOPİT-GENLEŞEN KİLLER)

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMA TASLAĞI Kasım-1997 1 GİRİŞ Daha rahat bir yaşam sürdürebilmek,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı