Önemli Bir Endüstriyel Hammaddemiz. TRONA (Doğal Soda) Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önemli Bir Endüstriyel Hammaddemiz. TRONA (Doğal Soda) Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi"

Transkript

1 Önemli Bir Endüstriyel Hammaddemiz TRONA (Doğal Soda) Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1. GİRİŞ 1.1. Tanım Trona, tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olanıdır. Suda çok kolay çözündüğü için tabiatta hiç mostra vermemekte ve genç Tersiyer havzalarında bulunabilmektedir. Oluşumu çok özel şartlar gerektirir. Başka amaçla yapılan arama çalışmalarında tesadüfen bulunmuştur. Trona, monoklinal ve prizmatik sistemde kristallenen sodyum seskikarbonat hidratın (Na 2 CO 3.NaHCO 3.2H 2 O) doğal ve saf olmayan şeklidir. Cevherin içerdiği organik maddeye bağlı olarak rengi kahverengiden koyu sarıya kadar değişir. Saf numunelerinde ise renk beyazdan şeffafa kadar değişmektedir. Tronanın sertliği; Mohs ölçeğine göre 2,5-3,0, yoğunluğu 2,17 gr/cm 3 'dür. Suda çözünür, asitte köpürür, ısının etkisi ile soda külüne (Na 2 CO 3 ) dönüşür. Tipik bir trona cevherinin bileşimi % 42 Na 2 CO 3, % 33 NaHCO 3, % 14 H 2 O ve % 11 safsızlıklar şeklindedir. Saf trona toplam olarak % 70 Na 2 CO 3 içerir. 1 ton soda külü üretmek için 1,8 ton trona gerekmektedir Oluşum Doğada Tersiyer öncesi trona yataklarına bugüne kadar rastlanmamıştır. ABD'de Wyoming- Green River oluşumu nda görülen trona yatağı ile Çin Wucheng havzasındaki Wulidui oluşumu nda yer alan trona yatağı Eosen yaşlı, Beypazarı Hırka oluşumu nda yer alan trona yatağı ise Orta ve Üst Miyosen yaşlıdır. Bunun yanında çok genç oluşum halinde salamura trona yataklarına (Kenya Magadi gölü, California Searles ve Owens gölü vb) da rastlanmaktadır. 2. DÜNYADA TRONA REZERVLERİ 2.1. ABD Trona Yatakları İlk trona minerali ABD'de Wyoming Eyaleti nin Green River havzası nda petrol sondajları yapılırken bulunmuştur. Dünyanın bilinen bu en büyük fosil yatakları toplam dünya

2 rezervinin % 95'ini temsil eder. Toplam jeolojik rezerv 115,6 milyar tondur. Bunun 68,7 milyar tonu trona, 46,9 milyar tonu ise ara katmanlı trona veya trona ve tuz yatağıdır. Ekonomik olarak işletilebilir trona rezervi 23 milyar tondur. Wyoming trona havzasından yılda yaklaşık olarak 17 milyon ton trona üretilmekte ve çıkarılan bu tronanın tamamı yaklaşık 11 milyon ton doğal soda külüne dönüştürülerek kendi iç ihtiyaçlarının yanı sıra başta sanayileşmiş Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarlarına satılmaktadır. Wyoming'deki bu işletilebilir rezervler, 1998 yılı talep seviyesinde ABD iç tüketiminin ihtiyacını 2120 yıl, dünya pazarının ihtiyacını ise 610 yıldan daha fazla bir süre karşılayabilir. ABD'deki bir başka trona kaynağı da Kaliforniya eyaletinde bulunan Searles ve Owens gölleridir. Kaliforniya Owens gölünde % 82 tenörlü yaklaşık 50 milyon ton rezerv olduğu tahmin edilmektedir Türkiye Trona Yatakları Ülkemizde 1979 yılında, Ankara'ya 100 km. uzaklıkta bulunan Beypazarı ilçesinin km kuzeybatısında MTA Genel Müdürlüğü nce yapılan kömür sondajları sırasında dünya nın bilinen ikinci en büyük fosil trona yatağı bulunmuştur. Beypazarı trona yatağı nda % 87 tenörlü 200 milyon ton jeolojik rezerv mevcuttur. Rezervin % 33 ü Elmabeli bölümünde, % 67 si ise Arıseki bölümünde yer almaktadır. Saha işletilmek üzere 1983 yılında ETİBANK a devredilmiştir. Bu yataklara ilave olarak yine Ankara nın Kazan ve Sincan ilçelerinde bulunduğu son günlerde açıklanan yaklaşık 650 milyon ton trona rezervleriyle Türkiye toplam olarak 900 milyon ton civarında işlenebilir trona yataklarına sahiptir ve dünyada ikinci sırada yer almaktadır yılından itibaren Türkiye de yılda 2 milyon ton kadar trona üretilmekte ve Beypazarı Tesislerinde işlenerek 1 milyon ton doğal soda külü elde edilmektedir Diğer Yataklar Çin'de Henan eyaletinde Nanyang bölgesi ve İç Moğolistan'da 220 milyon ton işletilebilir trona rezervi mevcuttur. Diğer bir trona rezervi de Kenya'nın Magadi gölünde olup Doğu Afrika nın en büyük soda rezervine sahiptir. Bu göllerde % 94 tenörlü 4 milyar ton rezerv ile % 17 tenörlü büyük miktarlarda salamura mevcuttur. Meksika'da San Cristobal Ecatepec'teki Texcoco göl yatağı, ortalama % 7 sodyum karbonat derişimi ile 180 milyon ton kullanılabilir soda külü içerir. Botswana Sua Pan'daki göl yatağı da bu sınıftandır. Tüm bu yatakların haricinde Çad, Etyopya, Nijer, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Uganda, Bolivya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Pakistan, BDT ve Venezuela'da doğal sodyum karbonat yataklarının varlığı bilinmektedir. Dünyada doğal soda külü üretimine elverişli toplam olarak 25 milyar ton kadar işletilebilir rezerv mevcuttur (Tablo 1).

3 Tablo 1. Dünyada soda külü üretimine elverişli işletilebilir trona rezervleri (milyon ton) Ülkeler ABD Türkiye Botswana Çin Meksika Tanzanya Kenya Diğer Genel Toplam İşletilebilir Rezerv ABD, Türkiye ve Çin dünyada işlenebilir fosil kaynaklı trona rezervleri açısından ilk sırada yer alan ülkelerdir. Diğer yatakların neredeyse tamamı sodyum karbonatlı göl yataklarıdır ve doğal soda külü elde edilmesi çok zor ve uzun bir süreç gerektirmektedir. Genel olarak trona cevheri soda külüne dönüştürülerek kullanıldığından aşağıda soda külü hakkında bilgi verilmiştir. 3. SODA KÜLÜ 3.1. Tanım ve Sınıflandırma Soda külü (Na 2 CO 3 ) beyaz, kristalik, higroskopik (nem çekici) bir tozdur. Soğuk suda ılımlı olarak çözünür (15 C'de 14 g/100 g su). 33 C'de çözelti ağırlığının yaklaşık % 30'u kadar (32 g/100 g su) çözünebilir. Erime noktası 851 C dir. Soda külü farklı iki yoğunlukta hafif soda külü ve ağır soda külü olarak üretilir ve satılır. Ağır soda külünün dökme yoğunluğu 0,96-1,06 g/cm 3 arasında değişir. Ağır soda külü üretimi, hafif soda külünün hidrasyonu ile sağlanır. Ağır soda külü düşük toz ihtiva eden serbest akışlı bir maddedir, cam ve demir çelik endüstrilerinde kuru olarak kullanılmaktadır. Hafif soda külünün ise dökme yoğunluğu 0,51-0,62 g/cm 3 arasında değişir. Daha ince taneli ve daha az serbest akışkanlıdır. Düşük sıcaklıklarda çabuk çözündüğünden deterjan ve çeşitli kimyasalların üretiminde kullanılır. Soda külü gerek üretim gerekse tüketim bakımından kimya sanayiinde asit ve amonyaktan sonra gelmekte ve dünya kimya sanayiinde geniş bir yer kaplamaktadır Soda Külü Üretimi Günümüzde soda külü üretiminin yaklaşık % 70'i sentetik yoldan, % 30'u ise doğal yoldan (tronadan) gerçekleştirilmektedir.

4 a) Sentetik Soda Külü Üretimi Sentetik soda külü üretimi (Solvay Süreci, Solvay Prosesi) hammadde olarak tuz (NaCl) ve kireçtaşı (CaCO 3 ) kullanılır. Sodyum klorür salamurası amonyak (NH 3 ) ve karbondioksit (CO 2 ) ile doyurularak amonyum bikarbonat (NH 4 HCO 3 ) elde edilir. Amonyum bikarbonat da tuz ile reaksiyona girerek sodyum bikarbonat (NaHCO 3 ) ve amonyum klorüre (NH 4 Cl) dönüşür. Sodyum bikarbonatın ºC de kalsinasyonu ile hafif soda külü elde edilir. Amonyum klorür içeren çözelti, amonyağın geri kazanılması için kireç (CaO) ile reaksiyona sokulur. Bu arada atık olarak kalsiyum klorür (CaCl 2 ) ele geçer. Yüksek derişimlerde kalsiyum klorür ve sodyum klorür içeren atıklar Solvay soda külü tesisleri için büyük bir problem olmaya devam etmektedir. b) Doğal Soda Külü Üretimi Doğal soda külü üretimi tronadan çıkılarak gerçekleştirilmekte olup bu üretimde en çok bilinen yöntemler Monohidrat ve Seskikarbonat Süreçleridir. Monohidrat süreci Seskikarbonat sürecinden daha yeni olup günümüzde geniş olarak kullanılmaktadır. Bu süreçte nihai ürün ağır soda külüdür. Monohidrat süreci, basit olarak, trona cevherinin kalsinasyonunu takiben elde edilen saf olmayan sodanın saflaştırılmasından ibarettir. Seskikarbonat sürecinde ise kırılmış trona bir seri çözücü tankından geçirilerek doymuş ana çözelti haline getirilir, berraklaştırılır, filtrelenir, deriştirilir; vakum kristalizörlerinde buharlaşmaya tabi tutulur ve 40 C'ye kadar soğutularak çöktürülür. Çökelen seskikarbonat kristalleri seperatörlerle ana çözeltiden ayrılır ve 200 C'de döner kalsinasyon fırınlarında ayrıştırılarak sodyum karbonat elde edilir Soda Külünün Tüketim Alanları Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayiinde hammadde olarak kullanılır. Bunun dışında kimya sanayiinde sodyum tripolifosfat, sodyum silikat, sodyum kromat, sodyum dikromat, sodyum bikarbonat, sodyum karbonat peroksihidrat, sodyum seskikarbonat, sodyum heksasiyanoferrat, klor monoksit gibi çeşitli kimyasalların üretiminde; deterjan sanayiinde, su tasfiyesinde, baca gazı desülfürizasyonunda, selüloz ve kâğıt sanayiinde, alümina üretiminde, sondaj çamurlarında, galvaniz kaplama banyolarında, kurşun rafinasyonunda, bakır flotasyon konsantrelerinden tellür'ün geri kazanılmasında, rafine diatomit üretiminde, fotoğrafçılıkta, brom üretiminde, hidrojen sülfürün geri kazanılmasında, döküm kumlarında, tekstil sanayiinde kullanılmaktadır. Cam endüstrisi dünya soda külü tüketiminde % 52'lik bir payla en önemli kullanım alanı durumundadır. Cam üretiminde 1 ton cam üretimi için yaklaşık 200 kg. ağır soda külü tüketimi gerekir. Bunu % 22 gibi bir payla kimya sanayii ve % 11 lik bir oranla da sabun ve deterjan sanayii takip eder (Tablo 2).

5 Tablo 2. Dünya soda külü tüketim yüzdeleri % Cam 52 Kimyasallar 22 Deterjanlar 11 Baca gazı desülfürizasyonu 3 Pulp ve kağıt 2 Su arıtma 2 Diğer kullanma alanları 8 Toplam 100 Dünya soda külü tüketimi 1991 yılında 31 milyon ton civarında olmuştur. Dünyanın bazı ülkelerinde 1991 yılı soda külü tüketimi Tablo 3'te verilmiştir. Tablo 3. Dünyanın bazı ülkelerinde soda külü tüketimleri (bin ton) Ülkeler 1991 Yılı Tüketimi ABD 6405 BDT 4085 Çin 3858 Almanya 1553 Hindistan 1553 Japonya 1478 Fransa 1400 İngiltere 1244 Bulgaristan 850 İtalya 674 Güney Kore 532 Türkiye 385 Diğer Ülkeler 7073 TOPLAM Dünya Soda Külü Pazarının Durumu Dünya soda külü pazarı daha ziyade tekel durumundaki iki üretici grubun gün geçtikçe artan ve yeni boyutlar kazanan rekabetine sahne olmaktadır. Bahsedilen iki ana üretici grubu; Amerikan doğal soda külü üreticilerinin kurduğu ANSAC (American Natural Soda Ash Corporation) ve Batı Avrupa soda külü üretim kapasitesinin % 63'ünü elinde bulunduran Belçika kökenli Solvay et Cie'dir. ABD'li üreticiler, doğal soda külünün sentetik soda külüne nazaran birim maliyetler açısından sahip olduğu büyük avantajı kullanarak kendi sentetik soda külü tesislerini kapatırken, dünyanın diğer pazarlarından da sentetik soda külünü

6 silme stratejisini benimsemiş görünmektedirler. Ancak en büyük engelleri, Wyoming gibi, ana tüketim ve daha önemlisi ana ihraç limanlarından çok uzak bir bölgede üretim yapılıyor olmasıdır. Green River'ın Meksika Körfezi'ndeki ana ihraç limanı Port Arthur'a uzaklığı yaklaşık 5000 km'dir. Avrupa da ise trona yatakları bulunmadığından doğal soda külü üretimi yapılmamakta, yüksek maliyetli sentetik soda külü üretimi yapılmaktadır. Avrupa da Batı Avrupa pazarının % 63'ünü kontrol eden Solvay in 8 Avrupa ülkesine dağılmış 10 üretim tesisinde yılda 6,36 milyon ton sentetik soda külü üretilmektedir. Bu üretim kapasitesi ile Solvay dünyanın en büyük üreticisi konumundadır. Dünya soda külü pazarının büyüklüğü 36 ülkede gerçekleştirilen yaklaşık 35 milyon tonluk üretim ile 3,5 milyar dolar kadardır. Bu pazarın % 70 ini sentetik olarak üretilen soda külü, % 30 unu da ABD de ve kısmen Meksika da trona dan üretilen doğal soda külü oluşturmaktadır. Yani dünyada doğal sodanın (Trona) yaygın olarak bulunamaması ülkeleri sentetik soda üretimine zorlamıştır. Dünya soda külü talep, üretim ve satışlarında önümüzdeki yıllarda da artışlar olacağı ve bu artışların ise daha çok cam sanayiinde yoğunlaşacağı değerlendirilmektedir. Sentetik soda külü üretiminin daha yüksek maliyeti ile çevreye olan olumsuz etkileri sonucunda bu tesislerin kapatılmakta olması da dikkate alındığında Beypazarı Trona Projesinin geleceği ve pazar payının çok önemli olacağı ortaya çıkmaktadır Soda Külü ve Türkiye Türkiye'de soda külü üretimi yapan tek kuruluş Mersin Soda Sanayii AŞ'dir. Solvay süreci ile kaya tuzundan sentetik olarak soda üretimi gerçekleştirilmektedir yılı üretim kapasitesi ton/yıl olup kapasitenin tamamı kullanılmakta, bazı yıllar kapasitenin de üzerinde üretim yapılmaktadır. Bölgedeki kaya tuzu rezervleri işletmenin yaklaşık 100 yıl ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Soda külü ülkemizde sentetik olarak üretilmekle beraber Beypazarı ve Kazan trona yataklarının üretime geçmesi ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacak, Türkiye deterjan ve cam üretimini ucuza getirerek dünya pazarlarında daha avantajlı duruma gelebilecektir. Türkiye nin 2000 yılı toplam soda külü tüketimi ise 412 bin tonun üzerindedir. Soda külünün ülkemizdeki kullanım alanları sektör bazında Tablo 4'te verilmiştir.

7 Tablo 4. Soda külünün Türkiye'de kullanım alanları Kullanım Alanı % Cam sanayii 57,0 Tekstil sanayii 6,0 Sabun, deterjan ve temizlik maddeleri 10,0 Kâğıt sanayii 0,7 Fiberglas + seramik sanayii 3,4 Yiyecek ve ilaç sanayii 3,0 Deri sanayii 0,5 Yem sanayii 0,5 Diğerleri 1,3 TOPLAM 100,0 4. TRONA MACERAMIZ Ülkemizdeki trona madeni 1979 yılında MTA nın Ankara Beypazarı bölgesinde yürüttüğü kömür arama çalışmaları sırasında tesadüfen bulunmuş, yapılan rezerv çalışmalarının ardından dünya Trona Kartelini oluşturan ABD menşeli FMC Wyoming Corporation ve Belçika menşeli Solvay grupları Etibank ile görüşmelere başlamışlardır arası tam 14 yıl süren fizibilite çalışmaları sonunda söz konusu şirketler trona için çıkartılamaz, uygulanabilir değil şeklinde rapor vererek, yani ülkemizi tam 14 yıl boyunca oyalayarak meydanı terk etmişlerdir. Eti Holding 1998 yılında yerli firmalarla kurulacak bir ortaklık yoluyla bu madenimizden doğal soda külü üretiminin sağlanması, iç ve dış satım yapılması yönünde bir karar alarak ihaleye çıkmış ve Park-Bayındır Grubu ihaleyi kazanmıştır. 23 Eylül 1998 tarihinde, ihale şartnamesi kapsamında Trona madenini çıkarmak, işletmek ve pazarlamak amacıyla Eti Soda AŞ kurulmuştur. Eti Soda AŞ 18 Mayıs 2001 tarihinde fizibilite çalışmalarını tamamlamış, çıkartılamaz denen trona madeni çıkartılmış ve trona madenini işleyerek doğal soda külüne dönüştürecek olan Beypazarı Tesisinin temeli 30 Mayıs 2004 tarihinde atılmıştır. Bu proje ile yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırımla, yılda ortalama 2 milyon ton trona rezervi işlenmesiyle 1 milyon ton doğal soda külü elde edilerek, 30 yılda ülkemize 4,2 milyar dolarlık bir katma değer kazandırılmış olacaktır. Ülkemizde kurulan, yıllık 1 milyon ton üretim hacmindeki bu tesis ile Türkiye, dünyanın ikinci büyük doğal soda külü üreticisi durumuna gelmiştir. Trona ve tronadan elde edilecek doğal soda külü açısından Türkiye nin pek çok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle Türkiye nin trona yatakları rezerv büyüklüğü açısından dünyada

8 ikinci durumdadır. Dünya işletilebilir trona rezervinin % 3,5 kadarı Türkiye'dedir. Ayrıca Beypazarı ndaki trona rezervleri % 87 tenörlüdür. Yani oldukça zengin yataklardır. Bu durum, Türkiye doğal soda külünün kalitesini yükseltmektedir. Diğer bir önemli avantaj ise ülkemizde trona rezervlerinin bulunduğu noktanın ulaşımı ile ilgilidir. ABD de dünyanın en büyük Trona rezervlerinin bulunduğu Wyoming eyaleti coğrafi konum olarak ABD topraklarının tam orta noktasında yer almaktadır. Yani, üretilen soda külünün önce demiryolu ile çok uzun mesafede bulunan bir Amerikan limanına, oradan denizyolu ile Avrupa ya ve Avrupa da da hammaddeye ihtiyaç duyan üretim tesislerine üçüncü bir taşıma aracıyla ulaştırılması gerekmektedir. Bu da taşıma maliyetlerinin bir anda üçe dörde katlanması demektir. Oysa Türkiye nin coğrafi konum olarak Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına yakınlığı, Türkiye nin ürettiği doğal soda külünü çok daha ucuz maliyetlerle pazarlayabilmesi anlamına gelmektedir. Doğal soda külü pazarının yüzde 25 ini oluşturan Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika pazarında Türkiye daha avantajlı olacaktır. Ayrıca Beypazarı tronasının Cl ve SO 4 oranlarının düşük olması ve diğer istenmeyen safsızlıkların bulunmaması, özellikle yassı cam ve krom kimyasallarında kullanılan soda külünde tercih nedeni olacaktır. Kenya Magadi tronasından elde edilen soda külü içinde bulunan safsızlıkların (sodyum florür, sodyum klorür ve sodyum sülfat gibi) çok yüksek olması nedeniyle Beypazarı sodasının piyasada aranan ürün olacağı tahmin edilmektedir. Beypazarı Trona Projesi nin önemli avantajlarından biri de sıvı ve katı atıklarda çevreye zarar verecek herhangi bir maddenin bulunmamasıdır. Bölgedeki, özellikle Kazan daki zengin trona yataklarının bir an önce ve geniş bir şekilde değerlendirilmesi maksadıyla Eti Soda AŞ yanında diğer şirketlerin de devreye sokulması avantajlarımızı daha da artırabilir. Ağır kimya sanayiinin en önemli ana mallarından birisi de bilindiği gibi sudkostiktir (sodyum hidroksit, NaOH). Tuzun elektrolizi ile elde edilen sudkostiğin gelecekte tronadan üretilmesi ve uzun vadede tronadan elde edilecek sudkostiğin elektrolitik sudkostiği tamamen ikame edebilmesi ülkemiz için oldukça yararlı olacaktır. 5. SONUÇ Dünya soda külü pazarı incelendiğinde yüksek düzeyde bir rekabet, kapasite fazlalığı, yaygın fiyat kırma ve klordan kaçışın etkisi gibi dört ana olgu ilk anda göze çarpmaktadır. Önümüzdeki yıllarda soda külü talebinin gelişimine iki temel faktörün etki etmesi beklenmektedir. Bu iki temel faktör ülkelerin ekonomik büyümesi ve klor-alkali sektöründeki yapısal değişiklerdir. Son birkaç yıldır kloralkali sanayiinde görülen bazı yapısal değişiklik işaretleri soda külünün geleceğini çok yakından ilgilendirmektedir. Klor-alkali endüstrisinde adi tuzdan (NaCl) klor üretiminde kostik soda (sodyum hidroksit, NaOH)) yan ürün olarak elde edilmektedir. Yani klor ve kostik sodanın üretimi birbiriyle bağımlıdır. Dünya sodyum oksit

9 ihtiyacını ise kostik soda ve soda külü beraberce karşılar. Çevre kirliliği nedeniyle polivinilklorür (PVC) kullanımının nispeten düşmesi ve klorun en çok kullanıldığı kloroflorohidrokarbon (CFC) üretiminin ozon tabakasına yaptığı olumsuz etki nedeniyle büyük oranda azalacak olması, klor tüketimini baskı altına almakta, bu alanlarda klordan kaçış eğilimi artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı dünyada klor-alkali tesisleri kapanmaya ve kostik soda temininde yaşanan sıkıntı, kostik soda fiyatlarını artırmaya başlamıştır. Bu durumda önümüzdeki dönemde iki alternatifin çözüm olarak ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bu iki alternatif kostik soda yerine soda külü kullanımı ve soda külünden kostik soda üretimidir. Kâğıt-selüloz ve alüminyum sanayiilerinde kostik soda yerine soda külü kullanımı mümkündür. Kireç-soda süreciyle soda külünden kostik soda üretimi uzun zamandır bilinen ve bazı yerlerde kullanılan bir yöntemdir. Bunun daha da yaygınlaşması beklenmektedir. Bunun yanında doğrudan tabii sodadan (trona) çıkılarak kostik soda üretimi amacıyla da tesisler kurulmaya başlanmıştır. Görülüyor ki klordan kaçışın etkisiyle kostik soda üretiminde meydana gelmesine kesin gözüyle bakılan azalma soda külü talebini artırıcı yönde bir etki yapacaktır. Özellikle trona yataklarına sahip üreticiler yatırım planlarını bu yeni faktörü de göz önüne alarak yapmaktadırlar. Bütün bu gelişmeler bütünüyle göz önüne alındığında görülmektedir ki, tronadan soda külü üretimi sadece nispeten karlı bir yatırım olmaktan öteye üreticiler-üretim yerleri-pazarlar boyutları itibariyle stratejik bir konu durumundadır. Ülkemizin trona minerallerinin dünya çapındaki mevcut stratejik konumunu güçlendirmek açısından, Beypazarı ve Kazan trona projelerinin gerçekleştirilmesi daha da önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda büyük pazarlara yakınlık, düşük maliyetli ve kaliteli üretim imkânı, yeterli rezerv miktarı, dünya ölçeğinde bir kapasite, büyüyen iç pazar talebi, ürün farklılaşması imkânı gibi stratejik faktörlerin iyi değerlendirilmesiyle üretilecek doğal soda külümüz dünya pazarında iyi bir yer alabilir. Sayılan bu faktörlerin yanı sıra zamanında pazara girişin de büyük bir önem taşıdığı unutulmamalıdır. Trona Cevheri

-TRONA- Dosya / Irana '

-TRONA- Dosya / Irana ' Dosya / Irana ' TRONA GİRİŞ Trona tabiatta doğa! olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olanıdır. Trona suda çok kolay eridiği için tabiatta mostra vermemekte ve genç Tersiyer havzalarında bulunabilmektedir.

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

SODA KÜLÜ VE EKONOMİSİ

SODA KÜLÜ VE EKONOMİSİ SODA KÜLÜ VE EKONOMİSİ Dr. Ahmet ÜNSAL Eti Holding A.Ş. Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başuzman ÖZET Soda külü; kimya sanayiinde gerek üretim miktarı, gerekse kullanım alanı açısından

Detaylı

Geciktirilmiş mega proje

Geciktirilmiş mega proje Geciktirilmiş mega proje (Beypazarı Doğal Soda Yatağı) Dünyanın ikinci en büyük trona (doğal soda) yatakları Türkiye için önemli bir ekonomik potansiyel... Cahit Helvacı* Doğal soda (trona) madeni, Beypazarı'nda

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan ÜNAL 10.03.2010 1 4. ENDÜSTRİYEL PROSESLER 4.1. Genel Çimento Üretimi Kireç Üretimi Kireçtaşı ve Dolomit Kullanımı Soda Külü Üretimi ve Kullanımı

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Uzmanı 11 Nisan 2013 Adana Sanayi Odası Seyhan/Adana GİRİŞ- SOLVAY PROSESİ HAMMADDELER ÜRÜNLER AMONYAK HAFİF SODA

Detaylı

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü e-posta: zenkilic@cu.edu.tr PCC (ÇKK) NEDİR? PCC (Precipitated Calcium Carbonate), çöktürülmüş

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI

İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI AYSUN KÜÇÜKYILMAZLAR İstanbul, 2004 İÇİNDEKİLER I. Tanımı....... II. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri.... III. Oluşumu IV. Kullanım Alanları. V. Yatakları..

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

Proses Entegrasyonunun Önemi IĢığında Yeni Üretimler: Zeolit A ve Tozklor

Proses Entegrasyonunun Önemi IĢığında Yeni Üretimler: Zeolit A ve Tozklor Proses Entegrasyonunun Önemi IĢığında Yeni Üretimler: Zeolit A ve Tozklor Muhammed Seğmen, Mustafa H. Uğur, ve Prof.Dr. İ. Ersan Kalafatoğlu KORUMA KLOR ALKALĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ARGE MERKEZĠ

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden Eti Maden İşletmeleri İşletmeleri Genel Genel Müdürlüğü 2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU MART 2011 ÖZET Dünya bor pazarı 2009 yılında dünya ekonomisinde yaşanan kriz nedeniyle önemli oranda daralmasının

Detaylı

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent'e yakın olması ve Doğu

Detaylı

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI Sodyum Klorür Kimyasal formülü: NaCI Özel adı: Yemek tuzu (Sofra tuzu) Özellikleri: Kimyada sodyum klorür ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

ANKARA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ANKARA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ANKARA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara, Anadolu'nun merkezi bir noktasında kurulmuş olup, Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı

Detaylı

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir.

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. İÇİNDEKİLER PLASTİK SEKTÖRÜ... 2 Plastik Sektörüne Genel Bakış... 2 DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ... 3 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ... 4 Türkiye de Plastik Mamul Üretimi... 5 Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı...

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Müdürü Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 20 Şubat 2014 Ankara İÇERİK Soda Sanayi A.Ş.- Genel Tanıtım Simbiyoz

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2008 ÖZET Dünya bor piyasasında, 2007 yılında başta ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerindeki konut sektörü kaynaklı finansal krizden dolayı küçülme

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Bentonit Bilgi Notu Ek 7: EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ BENTONİT MADENİ EDİRNE İLİ İÇİN BİR İNCELEME Giriş Bentonit sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI İç Anadolu Bölgesi nde yer alan Nevşehir ili bulunduğu jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve Dünyanın önemli turistik yerlerinden biridir. Bölgenin jeolojik yapısı Erciyes,

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ Melike YILDIRIM, Berkay İLYAS Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kurupelit / Samsun mellike_yldrm@hotmail.com, berkayilyas@gmail.com Bu

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 SUNUM İÇERİĞİ I. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 3 / 48 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 2014 Dünya ham çelik üretimi yaklaşık 1,618 milyar tondur. Çin, Dünya

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

Tuzdan Elde Edilen Ürünlerin Ekonomisi

Tuzdan Elde Edilen Ürünlerin Ekonomisi 13. Tuzdan Elde Edilen Ürünlerin Ekonomisi Tuzun kimya sanayinde bazı önemli maddelerin üretiminde girdi olduğunu, gerek tuzun kullanım yerlerini anlatan bölümde gerekse de başlıca tüketici ülkelerin tuzu

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü Türkiye de Maden Sektörü Hande UZUNOĞLU Temel sanayi girdilerine ham madde sağlayan bir sektör olan Madencilik, ülkemiz temel sektörleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Nitekim ülkemiz hem çeşitlilik

Detaylı

BOR HİDRÜRLER. Yasemin Gül Çolak

BOR HİDRÜRLER. Yasemin Gül Çolak BOR HİDRÜRLER Yasemin Gül Çolak Bor Hidrür Nedir? Bor hidrür; formülü BH 3, mol kütlesi 13,84 g veya formülü B 2 H 4, mol kütlesi 27,7 g olan, alkolde bozunan renksiz bir gazdır. Bor hidrürler, boranlar

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.)

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) BOR Simge : B Atom Numarası : 5 Atom Ağırlığı : 10,81 Yoğunluğu : 2,84 gr/cm 3 Ergime

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÖZEL BOR KİMYASALLARI TOPLANTISI 06 Ağustos 2003 ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Bor mineral ve ürünleri,

Detaylı

ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 3 ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. IA grubu: Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr *Fr dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir.

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Türkiye nin Doğal Kaynağı Kömür Hande UZUNOĞLU Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Özellikle madenciliğin gelişiminde hız kazanılmasıyla

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Denizli ili gerek sanayi (tekstil, iplik, dokuma, tuğla-kiremit ve mermer vb.) ve ekonomi gerek turizm açısından Batı Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2015 yılında 143,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %16 lık azalışla 3,9 milyar USD olarak

Detaylı

Doğal Kaynaklardan Sodyum Karbonat üretimi Yöntemleri

Doğal Kaynaklardan Sodyum Karbonat üretimi Yöntemleri MADENCİLİK MART March 1987 Cilt Volume XXVI Sayı 1 No Doğal Kaynaklardan Sodyum Karbonat üretimi Yöntemleri Methods of Production of Sodium Carbonate from Matural Sources Salih AKBOĞAO İsmail GİRGİN(**)

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan Muğla ili, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. İl, Toros kıvrım sistemiyle Batı Anadolu kıvrım sisteminin

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak Tablo

Detaylı

BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI

BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI Bor; atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal yarı metal bir elementtir. (2) bor.balıkesir.edu.tr (1) (1) (1) BOR MADENİNİN TARİHÇESİ; Bor

Detaylı

DÜNYADA SODA ÜRETİMİ VE SODA SANAYİ A.Ş.

DÜNYADA SODA ÜRETİMİ VE SODA SANAYİ A.Ş. DÜNYADA SODA ÜRETİMİ VE SODA SANAYİ A.Ş. Petrol-İş Araştırma Ocak 2010 lkauli Petrol-İş Araştırma 1 DÜNYADA SODA SEKTÖRÜ Cam sanayi, deterjan, kimyasal madde üretimi, tekstil, pigment, kağıt, gıda ve hayvan

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ Serpil Çimen Teknik İşler Direktörü Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 15 Ocak 2014 WOW Kongre Merkezi -İstanbul Türkiye nin Ham Çelik Üretimi (mmt)

Detaylı

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 3593 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜNEY AFRİKA ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 Ülke no :388 Ş.O - 07 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV 1. TÜRKİYE DE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ TÜKETİMİNDE KULLANILAN PLASTİK HAMMADDELER Türkiye de 2012 2016 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 2 milyon

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı