TÜRK YELKEN VAKFI YAT YARIġI 15 EKĠM 2011 YARIġ TALĠMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YELKEN VAKFI YAT YARIġI 15 EKĠM 2011 YARIġ TALĠMATI"

Transkript

1 TÜRK YELKEN VAKFI YAT YARIġI 15 EKĠM 2011 YARIġ TALĠMATI 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken YarıĢ Kuralları (RRS) Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ilgili Talimatları 1.3 IRC Kuralları ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği Kategori YarıĢ Ġlanı, bu YarıĢ Talimatı, varsa Ek YarıĢ Talimatları. 1.6 Reklam Kodu-Kategori C; TYF Reklam ve ilgili talimatları 1.7 YarıĢ Ġlanı, YarıĢ Talimatı ve diğer Talimatlar arasında bir çeliģki mevcut olduğunda, Protesto Kurulu, bir protestoyu veya düzeltme isteğini görüģmeden önce konuyu RRS 63.7 uyarınca çözümleyecek ve ilgili tüm tekneler için adil olacağına inandığı kuralı uygulayacaktır. 2. YARIġÇILARA DUYURULAR 2.1 YarıĢçılara duyurular ve yarıģ sonuçları, tarih ve saat yazılarak Duyuru Panosunda ilan edilecektir. Bu Ģekilde yapılan duyurular tüm yarıģçılara yapılmıģ Resmi Duyuru niteliği taģıyacaktır. 2.2 Resmi ilan panolarının gerekli zamanlarda incelenmesi her yarıģçının kendi sorumluluğundadır. Uluslararası L kod bayrağının toka edilememesi bir düzeltme isteği nedeni olmayacaktır. 3 YARIġ TALĠMATINDA DEĞĠġĠKLĠKLER 3.1 YarıĢ Talimatında yapılacak değiģiklikler, Ek YarıĢ Talimatı ve Duyurular, Resmi Duyuru Panolarına günün programlanmıģ ilk uyarı iģaretinden en az iki saat öncesinde asılacaktır. 3.2 YarıĢ programındaki yapılacak değiģikler, uygulamanın yapılacağı günden bir gün önce saat 20:00 ye kadar ilan edilecektir. 3.3 YarıĢ Kurulu/YarıĢ Sekreterliğinin Ek Talimat ve Duyuruları dağıtma zorunluluğu yoktur (RRS 25 değiģik Ģekli). Acil durumlarda, uyarı iģareti verilmeden önce ek talimat ve duyurular yazılı olarak teknelere dağıtılabilir. 3.4 Sözlü değiģiklikler su üstünde verilebilir. YarıĢ Kurulu uyarı iģaretinden önce gerekli gördüğü değiģiklikleri VHF Kanal 73 den duyurarak yapabilir (RRS 90.2c). Bu durum bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 4 KARADA VERĠLECEK ĠġARETLER 4.1 YarıĢ Ofisine yakın konumdaki resmi iģaret direği karada verilecek iģaretler için kullanılacaktır. 4.2 Uluslararası AP (Erteleme) bayrağı iki seda iģareti ile toka edildiğinde yarıģ ertelenmiģtir, 1 6 sayı flaması üzerine toka edildiğinde ise, belirtilen saat kadar ertelenmiģtir anlamına gelecektir. Karada AP erteleme bayrağı çekildiğinde YarıĢ Kurulunca arya edildikten 30 dakikadan önce uyarı iģareti verilmeyecektir. 5 AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATILABĠLME ġartlari 5.1 YarıĢlar; tam boyları (LOA) 6 27 metre arasında bulunan, içten veya dıģtan takma motora sahip, Madde 5.2 deki kriterlere uyan 2011 yılı IRC Ölçü Belgesi olan teknelere açıktır. 5.2 IRC Sınıfları: IRC Ölçü Belgesine sahip tekneler aģağıdaki kriterlere göre sınıflara ayrılacaklardır: a) IRC 1 Sınıfı (Sarı Flama): DLR 145 ve altında olup, HF 10,40 ve üzerinde olan 9,00 m. üzeri teknelerle TCC 1,070 ve üzeri olan tekneler. IRC 1 Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır. b) IRC 2 Sınıfı (YeĢil Flama): TCC 1,069 ve 1,020 arası olan tekneler. IRC 2 Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır. c) IRC 3 Sınıfı (Lacivert Flama): TCC 1,019 ve 0,960 arası olan tekneler. IRC 3 Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır. d) IRC 4 Sınıfı (Mavi Flama): TCC 0,959 ve altı olan tekneler. IRC 4 Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır. e) IRC 5 (Turuncu flama) ( Cruisers ) : TCC 1,000 altında olmak kaydıyla(*) HF 7,5 ve altında olan tekneler. 1

2 (*) TCC 1,000 ve üzeri olan tekneler HF lerine bakılmaksızın TCC değerlerine göre ilgili oldukları IRC 1/IRC 2/IRC 3/IRC 4 bant aralıklarından birinde yarıģırlar Tekneler, belirlenen ve ilan edilen sınıflarında yarıģacak olup baģka sınıfta yarıģma talebinde bulunamazlar Bir seri yarıģın baģında yarıģ ilanında belirtilmiģ ve kayıt formu ile birlikte ibraz edilmiģ olan bir ölçü belgesi, seri devam ederken bir baģkası ile değiģtirilmeyecektir. Ancak olabilecek bir protesto sonucunda veya UNCL/RORC Rating Ofisi tarafından belirlenmiģ bir hata durumunda alınacak yeni belgedeki TCC değeri, bir önceki belge tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 5.3 Tekneler, yarıģ esnasında pruvanın önünde çıkıntı yapan demir/çapa taģıyamazlar. 5.4 YarıĢlar, tüm bölgelere ve yabancı teknelerle yelkencilere geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmak koģulu ile açıktır. 6 YARIġLARIN PROGRAMI 6.1 YarıĢlar, YarıĢ Ġlanında belirtilen gün/günler ve saatte yapılacaktır. 6.2 Gün içinde yapılacak yarıģ sayısı en fazla 3 olacaktır. 6.3 Günün ilk yarıģı için programlanmıģ uyarı iģareti saati YarıĢ Ġlanında belirtilecektir. 6.4 Uluslararası L bayrağı finiģ hattında toka edildiğinde bir yarıģ daha var anlamına gelecektir. 7 SINIF / UYARI ĠġARETLERĠ 7.1 Sınıf/Uyarı iģareti olarak aģağıdaki flamalar kullanılacaktır. IRC 1 Sınıfı: SARI Flama IRC 2 Sınıfı: YEġĠL Flama IRC 3 Sınıfı: LACĠVERT Flama IRC 4 Sınıfı: MAVĠ Flama IRC 5 Sınıfı: TURUNCU Flama 7.2 Her tekne kendi sınıf flamasını kıç istralyasında, kolayca görülebilecek bir seviyede, kendi Uyarı iģaretinden itibaren FiniĢini yapıncaya kadar taģımak zorundadır. Milli Bayrak, Uyarı iģaretinden geç olmamak kaydı ile arya edilecektir. YarıĢ esnasında Milli Bayrağın toka edilmesi, YarıĢın terkedilmesi anlamına gelecektir. YarıĢlar sırasınca, Madde 7.1 de belirtilmiģ iģaretler dıģında baģkaca iģaret taģınması yasaktır. Ġhlali halinde tekne, Protesto Kurulu tarafından cezalandırılabilir. 8 KAYITLAR 8.1 Kayıt formu tamamen doldurulmuģ, tekne sahibi veya sorumlu kiģisi tarafından imzalanarak ve geçerli IRC ölçü belgesi, varsa reklam taģıma belgesi ve ekip lisansları (vizeli numaralarının yazılması) ile birlikte yarıģ ilanına uygun olarak yarıģ ilanında belirtilen zaman içinde YarıĢ sekreterliğine bizzat gelerek veya aģağıdaki faks veya e-posta adresine yapılabilir. Ġlgili kiģi: Mustafa ÇAĞATAY Telefon-Faks: E-posta: & 8.2 Kayıt ücreti kayıt esnasında ödenmelidir. Kaydın faks veya e-posta ile yapılması halinde kayıt ücretinin VAKIFLAR BANKASI BeĢiktaĢ (113) ġubesi nolu hesaba veya IBAN TR yatırıldığına dair dekont kayıt formuna eklenmelidir ve telefon ile faks veya e-posta gönderildiğinin teyidi alınmalıdır. Banka dekontuna mutlaka tekne adı yazdırılmalıdır. 8.3 Geçerli ölçü belgesi olmayan bir teknenin bu yarıģa katılmasına izin verilmeyecektir. 8.4 YarıĢlara kaydını yaptıranlar bu talimat ile bu talimatın atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiģ sayılırlar. 9 ROTALAR Uygulanacak rotalar YarıĢ Ġlanlarında belirtilecektir. 10 ġamandiralar 10.1 YarıĢlarda turuncu/sarı renkli Ģamandıralar kullanılacaktır ġamandıra üzerinde rota tanımındakine uygun numara olmaması ya da hiç numara bulunmaması, düzeltme isteğine konu edilemez. 11 START 11.1 YarıĢ Ġlanı ya da Ek YarıĢ Talimatında aksi hüküm olmadıkça yarıģların startı, RRS 26 nın değiģik Ģekli uyarınca baģlatılacak, + 5 dakika Uyarı ĠĢareti Sınıf iģareti 1 seda iģareti ile toka edilir (starta beģ dakika var) - 4 dakika Hazırlık ĠĢareti Kod bayrağı P veya I veya Siyah Bayrak, 1 seda iģareti ile toka edilir (starta dört dakika var) - 1 dakika Hazırlık ĠĢareti Kod bayrağı P veya I veya Siyah Bayrak, 1 uzun seda iģareti ile arya edilir (starta 1 dakika var) 0 Start ĠĢareti Sınıf iģareti 1 seda iģareti ile birlikte arya edilir (start ).

3 11.2 Kendi start iģaretinden itibaren 4 dakika sonra start eden bir tekne, Start Etmedi (DNS) puanı alacaktır. Bu kural, RRS A4 ve A5 i değiģtirir Uyarı iģareti verilmemiģ tekneler, start hattından ve kendilerinden önce start eden/edecek teknelere çapariz vermeyecek Ģekilde uzak duracaklardır. Aksine hareket edenler hakkında YarıĢ Kurulu ve/veya Protesto Kurulunca iģlem yapılabilir Start hattı, YarıĢ Ġlanında belirtildiği üzere kurulacaktır Günün ilk yarıģı/yarıģları tamamlandıktan sonra sıraya bakılmaksızın verilecek startlarda, iki yarıģ arasında yarıģçıların uyarı iģaretine dikkatini çekmek amacıyla uluslararası AP (cevap flaması-erteleme) bayrağı iki seda iģareti ile toka edilecek ve en az dört dakika tokada kalacaktır. 12 GERĠ ÇAĞIRMA 12.1 Ferdi Geri Çağırma a) Eğer bir teknenin start iģaretinde gövdesinin, ekibinin veya ekipmanının herhangi bir parçası start hattının rota tarafında ise veya RRS 30.1 e uyması gerekiyorsa YarıĢ Kurulu derhal X Kod Flamasını nı bir seda iģareti ile birlikte toka edecektir. b) X Kod Flaması starttan itibaren 4 dakikalık bir süre basılı kalır. Bu süre bittiğinde veya ihlal eden tüm tekneler start hattının veya uzantılarının start öncesi tarafına geçtiğinde ve gerekiyorsa RRS 30.1 e uyduğunda indirilir (RRS 29.1). c) Bu tekneler kendilerini teģhis ederek geri dönüp kurallara göre yeniden start etmekle yükümlüdürler. YarıĢ kurulu, OCS/BFD olan yelken nr.larını ilk dönüģ Ģamandırası geçiģi esnasında ilan etmeye gayret edecektir. Yapılamaması düzeltme isteği veya protestoya neden olmayacaktır Genel Geri Çağırma: a) Bir start iģaretinde start hattının rota tarafında olan veya RRS 30 un uygulandığı teknelerin belirlenememesi, veya start uygulamasında bir yanlıģlık olması durumunda YarıĢ Kurulu 1.Tekrar Flamasını iki seda iģareti ile toka etmek suretiyle Genel Geri Çağırma verebilir (RRS 29.2). 13 STARTTAN SONRA KISALTMA VEYA ABANDONE, ROTA DEĞĠġĠKLĠĞĠ 13.1 YarıĢ Kurulu gerekli gördüğü takdirde starttan sonra RRS 32 gereğince rota kısaltması yapabilir veya yarıģı abandone edebilir. Bu durum veya aksi hal, düzeltme isteği nedeni olamaz Rota değiģikliğinde yeni 1A Ģamandırası yerinde olmayacaktır. 14 FĠNĠġ 14.1 FiniĢ hattı, YarıĢ Ġlanında belirtildiği üzere kurulacaktır Rota kısaltması yapılmıģsa finiģ hattı rotaya göre aģağıdaki Ģekilde olacaktır: a) Bir dönüģ Ģamandırasında, Ģamandıra Ģartlı tarafta kalacak Ģekilde demirlemiģ Kurul botu üzerinde S bayrağı toka edilmiģ direk ile Ģamandıra arasında b) Teknelerin geçmesi gereken bir hatta c) Bir kapıda, kapı Ģamandıraları arasında d) Karadan verilen startlarda, Ģayet start Ģamandıralarından birisi, rota gereği daha sonra dönüģ Ģamandırası olarak kullanılacaksa ve YarıĢ Kurulu bu start/dönüģ Ģamandırasında rota kısaltması ile finiģleri almaya karar verirse, karadaki iģaret direğine toka edilen S kod bayrağı ile Ģamandıra arasında 14.3 FiniĢ zamanı, teknenin ekipmanının veya ekibinin normal seyir pozisyonunda finiģ hattını ilk kestiği andır. Ancak tekne, finiģ yaptıktan ve finiģ hattından tümü ile neta oluncaya kadar yarıģta olup, ISAF Yelken YarıĢ Kurallarına (RRS) uymakla yükümlüdür. 15 FĠNĠġ VE CEZA DEKLARASYONLARI 15.1 YarıĢı tüm kurallarına uyarak bitiren tekne, finiģ hattından geçtikten sonra finiģ yapmıģ sayılır. FiniĢ deklarasyonu vermesine gerek yoktur FiniĢ hattından geçmiģ finiģ yapmıģ bir tekne, finiģten sonra herhangi bir sebepten yarıģtan vaz geçerse, finiģ yapmıģ teknenin sorumlu kiģisi, yarıģ sekreterliğinden sağlanacak terk deklarasyon formunu doldurup imzalayarak protesto süresi bitiģ zamanından önce yarıģ sekreterliğine verecektir Ceza dönüģü yapmıģ tekneler, bu hususları ile ilgili formu temin ederek protesto süresi bitiģ zamanından önce doldurup imzalayarak yarıģ sekreterliğine vereceklerdir. Aksine hareket edenler, ceza dönüģünü yapmamıģ sayılacaklardır. 16 CEZA SĠSTEMĠ 16.1 RRS Bölüm 2 Kurallarını ihlal eden bir tekne olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaģtıktan sonra, derhal bir tramola ve bir kavançadan oluģan dönüģler Ģeklinde, aynı yönde tek DönüĢ Cezası kullanır (RRS 44.1 ve 44.2 değiģikliği) RRS 31 (ġamandıraya Dokunma) ihlalinde bir tekne olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaģtıktan sonra derhal bir tramola ve bir kavançadan oluģan Bir DönüĢ Cezası kullanır. Ceza alternatifi uygulamayan ve duruģma sonunda haksız bulunan bir tekne, diskalifiye (DSQ) edilecektir. 3

4 16.3 Erken start eden bir tekne, startını YarıĢ Kurulunu tatmin edici bir Ģekilde düzeltmediği takdirde OCS ile cezalandırılır Kendi hazırlık iģareti verildiği andan itibaren, her tekne motorunu stop ettirmelidir. Aksine tutum, duruģma sonucunda diskalifiye ile cezalandırılabilir Tehlike durumunda motor çalıģtıran ve yarıģa devam eden tekneler, olayı detaylı bir Ģekilde yazılı olarak YarıĢ Sekreterliği/YarıĢ Kuruluna kendi finiģinden itibaren en geç bir saat içinde vereceklerdir. Bu konuda gerekli karar Protesto Kurulunca verilecektir Protesto Kurulu, kural ihlallerinde bir tekneyi diskalifiye edebilir, yarıģta geçen zamana ekleme yapabilir Protesto Kurulu, bir duruģma sonunda ceza uygulamasını yaparak kendini temize çıkarmıģ olmasına karģın bir teknenin, ciddi bir hasara neden olduğu veya kendine belirgin bir avantaj sağladığına karar verirse, bu tekneye Diskalifiye cezası uygulayabilir. 17 YARIġ SÜRESĠ 17.1 Her yarıģ için yarıģ süresi ilgili yarıģ ilanında belirtilmiģtir Start edip sınıfının ilk teknesi finiģ yaptıktan sonra, zaman sınırı içinde finiģ yapmayan teknelere FiniĢ Yapmadı (DNF) puanı verilecektir. Bu kural, RRS 35, A4 ve A5 i değiģtirmiģtir YarıĢ Kurulu gerek gördüğü takdirde VHF Kanal 73 den ilan ederek yarıģ süresini uzatma yetkisine sahiptir. Bu durum bir düzeltme isteği nedeni olamaz. Herhangi bir sınıfta yarıģ süresi uzatması yapılabilmesi için o sınıftan hiçbir teknenin finiģ yapmamıģ olması gerekir. 18 PROTESTOLAR VE DÜZELTME ĠSTEKLERĠ 18.1 Protesto Edileni Bilgilendirme (a) Protesto etmek niyetinde olan bir tekne diğer bir tekneyi ilk fırsatta (derhal) bilgilendirecektir. Protestosu yarıģ alanında kendisinin dahil olduğu veya gördüğü bir olayı ilgilendiriyorsa, protesto edeceği tekne/teknelere ilk fırsatta (derhal) duyurana dek PROTESTO diye seslenecek ve her biri için ısrarlı bir Ģekilde protesto bayrağını gösterecek ve bayrağı yarıģı bitirene kadar taģıyacaktır. Protesto bayrağı "B" kod flaması veya dikdörtgen kırmızı bir bayrak olacaktır. Ancak, (1) Eğer diğer tekne seslenme mesafesinin dıģında ise protesto eden teknenin seslenmesi gerekmez, fakat diğer tekneyi ilk fırsatta (derhal), gerekiyorsa telsiz anonsu yaparak bilgilendirecektir. Anonsları duymak için VHF telsizlerini açık ve duyulabilir bulundurmak tüm teknelerin kendi yükümlülüğüdür. (2) Eğer olay hasar veya yaralanma ile neticelenmiģse ve bu teknelerce biliniyorsa ve teknelerden biri protesto vermek isterse, bu kuralın zorunlulukları o tekneye uygulanmaz; fakat diğer tekne/tekneleri protesto zaman limiti içinde bilgilendirecektir (RRS 61.1(a) ve 61.3 değiģik Ģekli). (3) Protesto etmek niyetindeki tekne, finiģ yaptıktan hemen sonra finiģ hattındakiyarıģ Kuruluna, tasdik alıncaya kadar protesto etmeye niyet ettiği tekne/tekneleri bildirecek ve çekili protesto bayrağını gösterecektir (RRS 61.1 değiģik Ģekli). Protesto eden teknenin protesto anında YarıĢ Kurulunu haberdar etmesine gerek yoktur. (4) Protesto etmeye niyetli bir tekne, yarıģa devam edemez ve finiģ yapamaz/terk ederse, protesto etmeye niyetli olduğu tekne/tekneleri ve YarıĢ Sekreterliğini/YarıĢ Kurulunu kıyıya varır varmaz hemen bilgilendirecektir (RRS 61.1 (a) ve 61.3 değiģik Ģekli). (b) Yukarıda belirtilen koģullardan herhangi birinin yerine getirilmemesi halinde, Protesto Kurulu bu protestoyu geçersiz kabul eder Protesto ve Düzeltme Talep Formları yarıģ sekreterliğinden temin edilebilir. Formlar, sadece tekne sahibi/sorumlu kiģisi veya yazılı yetki verdiği kiģi tarafından doldurularak zaman sınırı içinde yarıģ sekreterliğine teslim edilir ve ancak bu kiģiler protesto duruģmasına katılır Protesto zaman sınırı, her teknenin günün en son yaptığı yarıģından sonra kendi finiģini müteakip 60 dakika ile kısıtlıdır YarıĢçıları, taraf oldukları veya Ģahit olarak çağrıldıkları duruģmalar için bilgilendirmek üzere, protesto zaman sınırından sonraki 15 dakika içinde Duyuru Panosuna ilanlar asılacaktır. RRS 61.1(b) uyarınca tekneleri bilgilendirmek üzere YarıĢ Kurulu veya Protesto Kurulu tarafından verilen protestolar da Duyuru Panosuna zaman sınırı içinde ilan edilecektir. Resmi ilan panolarının gerekli zamanlarda incelenmesi her yarıģçının kendi sorumluluğundadır Protestolara, yarıģın ve protesto verme zaman sınırının bitiminden sonra derhal veya Kurulun tayin edeceği uygun bir gün ve yerde bakılacaktır. Protestolara, baģka gün ve yerde bakılacaksa bu keyfiyeti yarıģ sekreterliği taraflara, varsa Ģahitlerine ve görevlilere bildirecektir DuruĢmadaki taraf, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 60 dakika içinde, eğer son gün ödül töreni günü ise kararın tebliğinden itibaren 15 dakika içinde duruģmanın yeniden açılması talebinde bulunabileceklerdir (RRS 66 değiģik Ģekli). Bu halde Protesto Kurulu derhal olayı görüģür, duruģmayı tekrar açmayı kabul ederse, duruģma hemen yapılır YarıĢ teknik sonuçlarına itiraz eden bir tekne, bu baģvurusunu yazılı olarak YarıĢ Kuruluna yapacaktır. Ġtiraz etme süresi sonuçların duyuru panosunda ilanından itibaren 30 dakikadır. Ancak yarıģın ödül töreni günü için bu zaman sınırı 15 dakikadır (RRS 61.3 ve 62.2 değiģik Ģekli). Bu baģvurusundan sonuç alamadığı takdirde, 15 dakika içinde Düzeltme Talebi yapabilir. 4

5 18.8 Protesto Kurulu ilgili makamlarca atama yapılmamıģ ise RRS 90 (a) gereğince Organizasyon Otoritesi tarafından atanır Protestolar ve Düzeltme Talepleri için 150 TL teminat alınacaktır. Protesto veya düzeltme talep edenin duruģma sonunda haklı olması durumunda bu teminat iade edilir. Geçersiz veya kaybedilen protestolarda teminat iade edilmez Ölçü Protestoları IRC ölçü belgesine temel olan ölçü ve ağırlık ile ilgili bir protesto verilmesi durumunda; a) Ölçü ile ilgili protesto eden ve protesto edilen taraflar, ölçücü ve yeni belge masrafları karģılığı tutarı ayrı ayrı yarıģ sekreterliğine avans olarak yatıracaktır (Protesto eden protesto teminatını ayrıca yatıracaktır). b) Tartı protestolarında yine protesto eden ve protesto edilen taraflar karaya çekme, tartı, ölçücü ve yeni belge ücretleri karģılığı tutarı ayrı ayrı yarıģ sekreterliğine avans olarak yatıracaktır (protesto eden protesto teminatını ayrıca yatıracaktır). c) Yukarıdaki her iki durumda da protesto edilenin bahis konusu avans bedeli yatırmaması durumunda iģlem yapılmayacak, protesto eden tarafın protestoyu kazandığı kabul ve ilan edilecektir. d) Tartı ve ölçü iģlemi sonunda ölçü protestosunu kaybeden taraf, tartı, ölçü/ölçücü ve yeni belge ücretlerini ödeyecek, kazanan tarafın yatırdığı avans bedel iade edilecektir. e) Tartı ve Ölçü protestolarında IRC Kurallarında belirtilen toleranslar geçerli olacaktır Temyiz Hakkı a) YarıĢ Ġlanında aksi bir durum yazmıyorsa, bir protesto duruģmasına katılan taraf, Protesto Kurulunun kararını benimsemediği takdirde RRS EK F uyarınca Temyiz Hakkını kullanabilir. b) Bir kararı temyiz edecek taraf, RRS EK F uyarınca hazırlayacağı Temyiz BaĢvurusunu RRS EK F de belirtilen evraklarla beraber karardan itibaren 15 gün içinde TYF BaĢkanlığı Ġstanbul Bürosu (Bolahenk Sok. No:11, AyazpaĢa-Taksim-Ġstanbul) adresine gönderecektir. 19 HANDĠKAP SĠSTEMLERĠ 19.1 IRC Sınıfları için: Zamana Göre Zaman (TOT = Time on Time) sistemi uygulanacak olup sonuçlar CT=ETxTCC formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde: CT (Corrected Time) = DüzeltilmiĢ Zaman (saniye), ET (Elapsed Time) = YarıĢta Geçen Zaman (saniye), TCC (Time Corrector IRC rating) = Zaman Düzeltme Katsayısı anlamındadır En düģük düzeltilmiģ zamana (CT) sahip tekne galip ilan edilecektir. DüzeltilmiĢ zaman (CT) hesaplamalarındaki virgülden sonraki saniye (50 ve üzeri ise bir üst değere) yuvarlatılacaktır Sonuç hesaplaması ve değerlendirilmesi TOT sistemine göre yapıldığından rotalarda belirtilen mesafeler sadece bilgi için olup, hesaplamalarda kullanılmamaktadır. 20 PUANLAMA 20.1 RRS Az Puan Sistemi kullanılacaktır (RRS A4) Seri, sonucu alınan yarıģlar üzerinden değerlendirilir ve yarıģ atma yoktur Seri sonunda puanlardaki eģitlik durumunda eģitlik, RRS A8 e göre bozulur. 22 EKĠP SINIRLAMALARI 22.1 IRC Sınıfları için azami ekip sınırlaması yoktur, ancak her teknede en az 3 kiģi bulunacaktır. Her türlü emniyet donanımı, ekip sayısına göre yeterli sayı ve özellikte olacaktır Kayıt Formlarında belirtilen ekip listelerinde değiģiklik varsa, bu hususun en geç ilan edilen uyarı iģareti saatinden 1 saat öncesine kadar yazılı olarak YarıĢ Sekreterliğine veya YarıĢ Kuruluna VHF Kanal 73 den bildirilecektir. Teknede ekip listesinde adı olmayan yarıģçı tespit edildiğinde bu, Protesto Kurulu tarafından diskalifikasyon (DSQ) ile cezalandırılma nedenidir Kayıt veren tekne sahibi veya yetki verdiği sorumlu kiģisi, aynı yarıģta veya bir seri yarıģta baģka bir teknede yarıģamaz. Bu durum, tekne sahibinin teknesi ile yarıģtığı yeni tekne için Protesto Kurulu tarafından diskalifikasyon (DSQ) nedenidir. 23 YELKEN KISITLAMASI 23.1 YarıĢacak bütün teknelerde en çok 2 anayelken bulunabilecek ve yelken yarıģ süresi içinde sadece kullanılamayacak Ģekilde hasar görmesi halinde değiģtirilebilecektir. Bu durumda ilgili tekne, VHF Kanal 73 den YarıĢ Kuruluna ön bilgi vermek, karaya döndüğünde yazılı olarak bildirmek ve hasarlı yelkenini YarıĢ Kurulunun kontrolüne sunmak zorundadır. Aksine tutumlarda, YarıĢ Kurulunun talebi ile Protesto Kurulunca bir duruģma sonunda ceza verilebilir. ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği e göre Kategori 4 olarak ilan edilen yarıģlarda dört adet spinnaker taģınmasına müsaade edilmiģtir. Furling tenzilatı kullanan teknelerde ikinci bir ön saha yelkeninin (fırtına floku hariç) bulundurulmasına müsaade edilmemektedir. 5

6 23.2 IRC Sınıfı teknelerde IRC Kurallarının ön saha yelkenleri ile ilgili bölümü tatbik edilecektir. Spinnaker beyan etmemiģ veya simetrik/asimetrik spinnaker beyan etmiģ olmasına rağmen spinaker gönderi beyan etmemiģ olan IRC sınıfındaki tekneler spinnaker ve whisker gönderi ile benzeri ekipman kullanamazlar Ana Yelken, Genoa ve spinnaker (simetrik ve/veya asimetrik) üzerinde RRS EK G ye uygun yelken numarası olacaktır. 24 ÖLÇÜ VE DENETLEMELER 24.1 Gerekli durumlarda Ölçücü ve Denetleyiciler TYF tarafından yetkili kılınmıģ kiģiler arasından TYV tarafından temin edilecek ve görevlendirilecektir Tekneler, yarıģtan önce veya sonra, YarıĢ Kurulunun isteği ile herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutulabilirler Tekne yelken numarasının, beyan edilmiģ değerlerin, tekne fiziksel özelliklerinin veya tekne sahibinin değiģmesi, otomatik olarak IRC ölçü belgesini geçersiz kılar. Bu durumda tekne sahibinin yeni ölçü belgesi çıkarması gerekir. Geçerli olan belge, UNCL veya RORC tarafından en son basılmıģ olan belge olup bu belgenin kullanılmasıyla eski tarihli tüm belgeler iptal edilir IRC ölçü belgesine sahip tekne sahibi, teknesini ölçü formundaki verilere uygun muhafaza etmekle yükümlüdür. Protesto edilsin veya edilmesin bir teknenin kontrolü esnasında herhangi bir TCC artması tespit edildiğinde bu tekne IRC Kurallarına göre cezalandırılır. Tekne sahibinin ölçü öncesi, ölçü sırasında ve ölçüden sonraki sorumlulukları ilgili talimatlarda yazılıdır Bir ölçü protestosu sonucu veya IRC reyting ofisi hatasının düzeltilmesi durumları haricinde kayıt tarihinden sonra hiçbir teknenin TCC değiģikliği kabul edilmeyecektir. 25 REKLAM 25.1 ISAF Yönetmelik 20 ve geçerli TYF Reklam Talimatı hükümleri uygulanacaktır Organizasyon Otoritesi yarıģa katılan teknelerden yarıģın sponsoruna ait flama, bayrak, sticker ve borda numarası gibi malzemeleri taģımalarını isteyebilir. Bu malzemelerin nereden temin edileceği ve nasıl kullanılacağı Duyuru Panosunda ilan edilecektir Reklam belgesi olan tekneler kayıt esnasında reklam belgelerini vereceklerdir. 26 YARIġ KURULU BOTLARI 26.1 YarıĢ Kurulu görevli botları RC bayrağı taģıyacaktır. Bu hususun eksikliği bir düzeltme isteği nedeni olamaz ġartlar gerektirdiğinde kurul botu/botları, start ve finiģ hattında konumunu korumak için motor çalıģtırabilir. Bu durum bir düzeltme isteğine konu edilemez Rıhtıma bağlanmıģ kurul botu alargada kabul edilecektir. 27 SUYA ÇÖP ATILMASI Tekneler çöplerini kesinlikle denize atmayacaklardır. uygulaması yapabilir. Aksine hareket edenler için Protesto Kurulu ceza 28 TELSĠZ ĠLETĠġĠMĠ 28.1 Teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarıģlar süresince açık olması Ģarttır. YarıĢan teknelerin aksi belirtilmediği sürece VHF Kanal 73 ü ve olanak varsa Kanal 16 yı dinlemeleri gereklidir. Telsiz veya cep telefonu ile üçüncü Ģahıslarla temas kurarak (dolaylı veya dolaysız) yarıģlara yön verilmesi veya yardım edilmesi, yardım alınması yasaktır Tekneler yarıģ süresince telsizle özel gönderme yapamaz veya diğer tüm teknelere de yönelik olmayan özel telsiz konuģmalarını dinleyemezler. Bütün tekneler aksi belirtilmediği sürece VHF Kanal 73 de kalacaklardır. Bu kanalda yarıģla veya herhangi bir tenenin güvenliği ile ilgili olmayan Ģahsi konuģmalar yapamazlar Tekneler YarıĢ Kurulu ile iģbu Talimatın maddelerinde belirtilen görüģmeleri, koģullar elverdiği takdirde yapabilirler. YarıĢ Kurulunun herhangi bir telsiz mesajına cevap verme zorunluluğu yoktur. 29 ÖDÜLLER 29.1 YarıĢ ilanında belirtilecektir Ödüllerin dağıtım yeri ve zamanı YarıĢ Ġlanında bildirilecektir Ödül Töreni, tüm katılımcıların iģtiraki ile dereceye giren teknelerin ödüllerini alması için yapılmaktadır. Ödül törenine katılmayan teknelerin ödülleri, sonradan verilmez. 30 SORUMLULUK 30.1 Kuralların Kabulu ĠĢbu YarıĢ Talimatında belirtilen Kurallarla yönetilen bu yarıģa katılmak ile her yarıģçı ve tekne sahibi veya sorumlu kiģisi: a) YarıĢın bu Kurallarla yönetileceğini, b) Kurallar uyarınca verilecek cezaları ve diğer uygulamaları, içindeki Temyiz ve gözden geçirme hakları saklı kalmak Ģartı ile karģılaģılabilecek her olayın, Kurallar uyarınca kesin bir kararı olacağını kabul edeceğini ve c) Böyle bir karara bağlı olarak, herhangi bir hukuki merci veya mahkemeye baģvurmayacağını, kabul eder. 6

7 30.2 YarıĢma Kararı: RRS Temel Kurallar 4 gereğince bir teknenin yarıģa katılma kararı veya yarıģa devam etmesi sorumluluğu sadece tekne sahibi veya mesul kiģisi ile teknede yarıģanlara aittir Bu yarıģları düzenleyen, Türk Yelken Vakfı Yönetimi ve temsilcileri ile, Organizasyon, YarıĢ ve Protesto Kurulları ve varsa yarıģın Sponsorları, yarıģlarda veya bunların hazırlık safhalarında, YarıĢ Talimatları, YarıĢ Rotası ve alınan Kararlardan teknelere, yarıģanlara, tekne sahibine veya sorumlu kiģi ile diğer mürettebatına, dolaylı veya dolaysız meydana gelecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar ölüm ve yaralanmalar dahil, için hiç bir sorumluluk taģımazlar. YarıĢa kaydını veren tekne sahibi veya mesul kiģisi ile katılan yarıģçılar bu hususu peģinen kabul etmiģ sayılacaklardır Bir teknenin, o yarıģta yarıģan sahibi veya skipperi sorumlu kiģisidir. YarıĢ süresince organizasyon kurulu, yarıģ kurulu veya protesto kurulu ile kendisi veya yazılı yetki verdiği kiģi muhatap olacaktır. Tekne sahibi/sorumlu kiģi; kendisi veya yetki verdiği kiģi dıģında sözlü/yazılı iletiģim veya yapılan telsiz muhaberesinden sorumludur. 31 SĠGORTA Organizasyon Kurulu tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarıģçılar dahil, üçüncü Ģahıs mali mesuliyet sigortasına sahip olmasını önemle tavsiye eder. TÜRK YELKEN VAKFI YARIġ ORGANĠZASYON KURULU 7

YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2014

YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2014 YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2014 2014 YILI YAT YARIŞLARI PROGRAMI 15 16 Mart 2014 11.YIL ÇANAKKALE ZAFER KUPASI (Trofe katsayısı 2x1) 26 Nisan 2014 BAU BOSPHORUS CUP (Boğaz Yarışı)

Detaylı

VIAPORT MARINA - KYK CUP, 27.06.2015

VIAPORT MARINA - KYK CUP, 27.06.2015 1954 KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ VIAPORT MARINA - KYK CUP, 27.06.2015 YARIŞ TALİMATI 1. UYGULANACAK KURALLAR Türkiye Yelken Federasyonu 2015 Yılı Genel Yarış Talimatı Madde-1 geçerlidir. 2. YARIŞÇILARA DUYURULAR

Detaylı

YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015

YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015 YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016. 1.2 ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2014 2015 1.3 ISAF

Detaylı

www.tayk.org.tr TAYK 2014 YARIŞ PROGRAMI

www.tayk.org.tr TAYK 2014 YARIŞ PROGRAMI www.tayk.org.tr TAYK-TROFESİ YARIŞLARI: 05 NİSAN2014 TAYK-FAHİRÇELİKBAŞKUPASI-I(XXIV.YIL) 2x1 19 NİSAN2014 TAYK-FAHİRÇELİKBAŞKUPASI-II(XXIV.YIL) 2x1 28-29HAZİRAN2014 KYK-60.YIL KUPASI 3x1 12 TEMMUZ 2014

Detaylı

CHANNEL REGATTA. YARIġ TALĠMATI 19 23 HAZĠRAN 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE

CHANNEL REGATTA. YARIġ TALĠMATI 19 23 HAZĠRAN 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE CHANNEL REGATTA YARIġ TALĠMATI 19 23 HAZĠRAN 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken YarıĢ Kuralları (RRS) 2013-2016, 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ. 22. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI. 29 Ekim - 4 Kasım 2011 MARMARĠS TÜRKĠYE

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ. 22. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI. 29 Ekim - 4 Kasım 2011 MARMARĠS TÜRKĠYE MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 22. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI 29 Ekim - 4 Kasım 2011 MARMARĠS TÜRKĠYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun Yelken YarıĢ

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ. 25. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI. 25 31 Ekim 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ. 25. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI. 25 31 Ekim 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 25. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI 25 31 Ekim 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun Yelken Yarış Kuralları

Detaylı

GÖCEK YAT KULÜBÜ 14. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI YARIŞ TALİMATI

GÖCEK YAT KULÜBÜ 14. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI YARIŞ TALİMATI GÖCEK YAT KULÜBÜ 14. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI YARIŞ TALİMATI 18-22 MAYIS 2013 GÖCEK TÜRKİYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun

Detaylı

MARMARİS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 24. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI YARIŞ TALİMATI. 26 Ekim - 1 Kasım 2013 MARMARİS TÜRKİYE

MARMARİS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 24. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI YARIŞ TALİMATI. 26 Ekim - 1 Kasım 2013 MARMARİS TÜRKİYE MARMARİS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 24. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI YARIŞ TALİMATI 26 Ekim - 1 Kasım 2013 MARMARİS TÜRKİYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun Yelken Yarış

Detaylı

GÖCEK YAT KULÜBÜ 16. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI YARIŞ TALİMATI

GÖCEK YAT KULÜBÜ 16. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI YARIŞ TALİMATI GÖCEK YAT KULÜBÜ 16. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI 16 20 Mayıs 2015 / GÖCEK TÜRKİYE YARIŞ TALİMATI 1 KURALLAR 1.1 Kurallar, Uluslararası Yelken Federasyonunun

Detaylı

2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI

2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 2014 Marina Yacht Club Famous Cup Genel Yarış Talimatı 1.2. Uluslararası Yelken Federasyonu

Detaylı

2012 ARKAS BAYK CUP YAT YARIŞLARI 31 AĞUSTOS-2 EYLÜL 2012 YARIŞ TALİMATI

2012 ARKAS BAYK CUP YAT YARIŞLARI 31 AĞUSTOS-2 EYLÜL 2012 YARIŞ TALİMATI 2012 ARKAS BAYK CUP YAT YARIŞLARI 31 AĞUSTOS-2 EYLÜL 2012 YARIŞ TALİMATI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. Uluslar arası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2009-2012 1.2. ISAF Özel Açıkdeniz

Detaylı

AMERICAN EXPRESS SAILING REGATTA GÖCEK CUP 2013 YARIŞ İLANI

AMERICAN EXPRESS SAILING REGATTA GÖCEK CUP 2013 YARIŞ İLANI AMERICAN EXPRESS SAILING REGATTA GÖCEK CUP 2013 YARIŞ İLANI 06 08 EYLÜL 2013 GÖCEK TÜRKİYE 1 ORGANİZASYON OTORİTESİ Yarışların organizasyon otoritesi Göcek Yat Kulübü (GYC) desteği ile Türkiye Açıkdeniz

Detaylı

V. YIL TAYK / MDK - DUO YAT YARIġI-II YARIġ ĠLANI 17 AĞUSTOS 2013

V. YIL TAYK / MDK - DUO YAT YARIġI-II YARIġ ĠLANI 17 AĞUSTOS 2013 V. YIL TAYK / MDK - DUO YAT YARIġI-II YARIġ ĠLANI 17 AĞUSTOS 2013 1 UYGULANACAK KURALLAR YarıĢlar, Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken YarıĢ Kuralları (RRS) 2013 2016, ISAF Özel Açıkdeniz

Detaylı

BOSPHORUS CUP 2014 05-08 HAZİRAN // YARIŞ İLANI

BOSPHORUS CUP 2014 05-08 HAZİRAN // YARIŞ İLANI BOSPHORUS CUP 2014 05-08 HAZİRAN // YARIŞ İLANI Bosphorus Cup, 05-08 Haziran 2014 tarihlerinde, Türkiye Yelken Federasyonu ve ORG Sports işbirliğinde yapılacaktır. 1. Uygulanacak Kurallar Yarışlar, Uluslararası

Detaylı

Turkcell Platinum Bosphorus Cup 28-31 Mayıs 2015 Yarış İlanı

Turkcell Platinum Bosphorus Cup 28-31 Mayıs 2015 Yarış İlanı Turkcell Platinum Bosphorus Cup 28-31 Mayıs 2015 Yarış İlanı Bosphorus Cup, 28-31 Mayıs 2015 tarihlerinde, Türkiye Yelken Federasyonu ve ORG Sports işbirliğinde yapılacaktır. 1. Uygulanacak Kurallar Yarışlar,

Detaylı

SPORTBOAT SINIFI GENEL YARIŞ TALİMATI 2014 V4

SPORTBOAT SINIFI GENEL YARIŞ TALİMATI 2014 V4 SPORTBOAT SINIFI GENEL YARIŞ TALİMATI 2014 V4 1. KURALLAR Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016, ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2014 2015.),SMS ölçüm ve handikap

Detaylı

İAYYK 100. YIL GELİBOLU BARIŞ KUPASI YAT YARIŞI YARIŞ İLANI 23-26 Nisan 2015 İstanbul 1 UYGULANACAK KURALLAR

İAYYK 100. YIL GELİBOLU BARIŞ KUPASI YAT YARIŞI YARIŞ İLANI 23-26 Nisan 2015 İstanbul 1 UYGULANACAK KURALLAR İAYYK 100. YIL GELİBOLU BARIŞ KUPASI YAT YARIŞI YARIŞ İLANI 23-26 Nisan 2015 İstanbul 1 UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016,

Detaylı

BURSA YELKEN KULÜBÜ EKER OLYMPOS REGATTA YARIŞ ĐLANI

BURSA YELKEN KULÜBÜ EKER OLYMPOS REGATTA YARIŞ ĐLANI BURSA YELKEN KULÜBÜ EKER OLYMPOS REGATTA YARIŞ ĐLANI 24 TEMMUZ 27 TEMMUZ 2015 ĐSTANBUL (KALAMIŞ) BURSA (TĐRĐLYE) BURSA (TĐRĐLYE) ĐSTANBUL (KALAMIŞ) 1 UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar; Uluslararası Yelken

Detaylı

30. YIL AMİRAL KUPASI YAT YARIŞLARI. 17 18 EKİM 2015 İKİ ETAPLI YARIŞ Birinci Etap: İstanbul Boğazı Yarışı İkinci Etap: Adalar Coğrafi rota

30. YIL AMİRAL KUPASI YAT YARIŞLARI. 17 18 EKİM 2015 İKİ ETAPLI YARIŞ Birinci Etap: İstanbul Boğazı Yarışı İkinci Etap: Adalar Coğrafi rota 30. YIL AMİRAL KUPASI YAT YARIŞLARI 17 18 EKİM 2015 İKİ ETAPLI YARIŞ Birinci Etap: İstanbul Boğazı Yarışı İkinci Etap: Adalar Coğrafi rota YARIŞ İLANI 1 Uygulanacak Kurallar Yarışlar, Uluslararası Yelken

Detaylı

Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI

Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI 16 MAYIS 2015 İSTANBUL 1 Uygulanacak Kurallar 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

XVIII. YIL - TAYK / DOĞU EGE YELKEN HAFTASI YAT YARIŞLARI YARIŞ İLANI 26 28 TEMMUZ

XVIII. YIL - TAYK / DOĞU EGE YELKEN HAFTASI YAT YARIŞLARI YARIŞ İLANI 26 28 TEMMUZ XVIII. YIL DenizBank - TAYK / DOĞU EGE YELKEN HAFTASI YAT YARIŞLARI YARIŞ İLANI 26 28 TEMMUZ 2010 1. UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2009

Detaylı

Helly Hansen, SW, Suadiye Yacht Cup Olimpic Sail Katkıları ile 03 MAYIS 2014 İSTANBUL YARIŞ İLANI

Helly Hansen, SW, Suadiye Yacht Cup Olimpic Sail Katkıları ile 03 MAYIS 2014 İSTANBUL YARIŞ İLANI Helly Hansen, SW, Suadiye Yacht Cup Olimpic Sail Katkıları ile 03 MAYIS 2014 İSTANBUL YARIŞ İLANI 1 Uygulanacak Kurallar 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016

Detaylı

EKER BYK Trofesi 2014, 1. Ayak Bursa Kupası Yelkenli Yat Yarışları 29 Mart 2014. Yarış Đlanı

EKER BYK Trofesi 2014, 1. Ayak Bursa Kupası Yelkenli Yat Yarışları 29 Mart 2014. Yarış Đlanı EKER BYK Trofesi 2014 1. Ayak Bursa Kupası Yelkenli Yat Yarışları 29 Mart 2014 Yarış Đlanı EKER BYK Trofesi 2014, 1. Ayak Bursa Kupası Yelkenli Yat Yarışları 29 Mart 2014 tarihinde Mudanya Güzelyalı Fıstıklı

Detaylı

YARIŞ İLANI -1- 1. UYGULANACAK KURALLAR

YARIŞ İLANI -1- 1. UYGULANACAK KURALLAR 44. DENİZ KUVVETLERİ KUPASI 2015 ERTUĞRUL AÇIK DENİZ YAT YARIŞI (07-13 Ağustos 2015) 1.Etap: Sadun BORO Etabı (07-09 Ağustos 2015) 2.Etap: Deniz Bank Etabı (10-13 Ağustos 2015) 1. UYGULANACAK KURALLAR

Detaylı

H üzeri CF Startı verilmemiş yarışlar tehir edilmiştir. Diğer işaretler kıyıda verilecektir. Numara 1 Numara 2 Numara 2 Numara 3

H üzeri CF Startı verilmemiş yarışlar tehir edilmiştir. Diğer işaretler kıyıda verilecektir. Numara 1 Numara 2 Numara 2 Numara 3 YARIŞ İŞARETLERİ Görsel ve seda işaretlerinin anlamları aşağıda belirtilmiştir. Yukarı veya aşağı gösteren bir ok ( ) görsel bir işeretin toka veya arya edildiği anlamına gelir. Bir nokta ( ) bir seda;

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU TAKIM YARIŞLARI TALİMATI (TYT) 2015

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU TAKIM YARIŞLARI TALİMATI (TYT) 2015 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU TAKIM YARIŞLARI TALİMATI (TYT) 2015 Bu Talimat, TYF Genel Yarış Talimatı 2015 ün eki olup sadece OPTIMIST ve LASER 4.7 Sınıflarında yapılacak Takım Yarışlarında (Team Race) kullanılacaktır.

Detaylı

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli 2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 5.Etap Karamürsel Yelken Kulübü Pirat Kupası 08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli Yarış İlanı 2015 Türkiye Pirat Ligi 5.Etap Karamürsel YK Pirat Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ

LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ (01.11.2010) BÖLÜM I AMAÇ VE KAPSAM I.1 Bu Yönetmelik, yatlara ve yatçılara hizmet etmek üzere, Dirinler Turizm Liman ĠĢletmeciliği seyahat ĠnĢaat Akaryakıt Sanayi Ticaret

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı