SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :"

Transkript

1 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 355 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı (Halihazırda Belediye Hizmet Binası) taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından devrine ait talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 356 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, 2547 parselde kayıtlı (Halihazırda Belediye Hizmet Binası) taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından devrine ait talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 357 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 13 Pafta, 1890 parselde kurulu Yıldız Evler Sitesi etrafındaki İmar yollarının herhangi birine dilekçe sahibinin adının verilmesi talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 358 : Mülkiyeti Belediyemize ait olmayan parsellerin yabancı ot temizliği yapılması talepleri yoğun olarak gelmektedir. Gelen talepler genellikle mülk sahiplerinden değil yabancı otların rahatsızlık verdiği çevre sakinlerin talepleri olduğu, mülkiyetli parsellerin ot biçimleri hem hukuken hem de fiilen mümkün olmadığı, Süleymanpaşa ilçe sınırlarında yerleşim bölgeleri içersinde otlanmış durumda yüzlerce mülkiyetli boş arsa bulunduğu, bu durumda gerek belediyemizin gerekse vatandaşların mağdur durumda kalmaması için, boş arsaların çevreye zarar vermemesi, haşerat-zararlı barındırmaması, yangın riskinin ortadan kaldırılması amacıyla yabancı ot temizliği yapılması sorumluluğunun mülkiyet sahiplerinin kendilerinde olduğunun belediyemizce mülkiyet sahiplerine tebliğ edilmesi, yapılmadığı takdirde yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında cezai yaptırım mekanizması oluşturulması konusunun görüşülerek karara bağlanması talep edilerek tarih ve 158 sayılı Belediye Meclis Kararı ile mülkiyeti belediyemize ait olmayan mülkiyetli arsaların yapılaşmanın yoğun olduğu, tehlike arz eden arsalarda ve konutların aralarında kalan yerlerdeki yabancı otların belediyemiz tarafından temizlenmesine karar verilmiştir. Her ne kadar mülkiyetli boş arsalar yabancı ot açısından tehlike arz ediyor olsa da, mülkiyet sahibinin yazılı başvurusu olmadan, aynı zamanda Ücrete Tabi İşler Tarifesinde mülkiyetli arsaların ot temizliği ücrete tabi olması nedeni ile mülkiyetli boş arsalara girilmesi hukuka ters düştüğünden konunun yeniden değerlendirilmesi talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 359 : 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. Fıkrası, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler Başlıklı 97. Maddesi ve Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisinden yararlanacakların Belediyemizin yapacağı yatırım, işletme, bakım,onarım ve ıslah harcamalarına katılmakta yükümlü olduklarından bu hizmetlerimizden yararlanacaklardan 2015 yılı için alınacak Katı Atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinin belirlenmesi gerektiğinden tarihinden itibaren uygulanmak üzere Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Tesisinden yararlanma ücreti tarife teklif talebinin görüşülerek karara bağlanması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 360 : Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 2014 Yılı Bütçe T Cetvelinde konteyner dağıtımı, tamir ve bakımını yapmak için; tek kabin kamyonet bulunmamaktadır. Bu nedenle 2 adet tek kabin kamyonetin 2014 yılı bütçesinden alınmak üzere satın alma programına alınması ve T cetveline eklenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 361 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 984 ada, A parselin ihdasen oluşturularak satışı, satış sonrası 984 ada 22 parselle tevhidi, tevhid parselinden de yola terk işleminin yapılması talep edilmiştir. Satışa konu A parsel 6,82m2 olup satışının kabulüne, satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 362 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için daha önce sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 363 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 218 ada 34 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için daha önce sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 364 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 28 pafta, 360 ada, 418 ve 421 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için daha önce sunulan dair sunulan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar 1

2 KARAR NO 365 : Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi, 102 ada 9 numaralı parselin imar planı gereği bitişiğindeki 102 ada 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın satış talebi 3194 sayılı İmar Kanununa göre tek başına yapılaşmaya uygun olmadığından, aynı kanunun 15, 16 ve 17. maddelerine istinaden 102 ada 8 parselle tevhid edilme şartı ile satışına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oy birliği ile karar KARAR NO 366 : Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, tapuda 143 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın maliki Akdeniz İnş. Turizm Ltd. Şti. taşınmazın etrafındaki yolların açılması talebinin, mevcut durumda talep konusu parsele ulaşan yolların bulunması, inşaat yapılmasını, ruhsat alınmasını ve kullanılmasını engelleyen bir durum olmaması ve civardaki parsellerde yapılaşma olmaması sebebiyle yeni yol ihtiyacının doğmamış olmasından dolayı talebin uygun olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu kabul edilerek talebin reddine oy birliği ile karar KARAR NO 367 : Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi, 218 Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Spor ve Konut alanında kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talebinin bahse konu parselin bulunduğu otopark alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi nin görev ve yetkisinde olması sebebiyle reddine, imar planında spor alanında kalan kısmın ilgili kurumlardan (Valilik, Kaymakamlık vs.) ihtiyaçları olmadığına dair görüş olmadığı nedeniyle reddine, park ve yolda kalan kısımlarının belediyemiz yetki ve sorumluluğunda kalan alan olması sebebiyle kamulaştırılmasının uygun olduğuna ve konunun Plan Ve Bütçe Komisyonu tarafından da değerlendirilmesi gerektiğine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu kabul edilerek oy birliği ile karar KARAR NO 368 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 212 ada 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Söz Konusu İmar Planı Değişikliği talebinin, emsal ve yoğunluk artışı getirmediğinden İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oy birliği ile karar KARAR NO 369 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1213 no lu Parselde kayıtlı taşınmazın maliki Ali BOZKUŞ tarafından, taşınmazın 7269 sayılı kanuna istinaden tarihli ve 2011/2598 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Afete Maruz Bölge Alanı nda kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın Afete Maruz Bölge Alanı ndan çıkarılması ya da İmar Planına uygun şekilde Yeşil Alan yapılmak üzere kamulaştırılması talep edilmektedir. Bahse konu parselin bulunduğu park alanı, büyüklüğünden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi nin görev ve yetkisinde olan park alanlarından olması sebebiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oy birliği ile karar KARAR NO 370 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda, 2569 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Uygulama İmar Planı Değişikliğinin emsal artışına sebep olduğundan bahse konu talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun reddine çalışmaların devamına oy birliği ile karar KARAR NO 371 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 2429 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu adaya dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde önerilen kitlenin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ne göre bina derinlik şartlarını sağlamadığından İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar KARAR NO 372 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1931 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel ile 1930 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 338 ada 10 ve 42 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinde; İmar hattının bozulduğu ve bazı malikler ile ilgili mağduriyete sebep olacağı nedeniyle plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar KARAR NO 373 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, 100.Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 449 ada 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, 100.Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 449 ada 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Bahse konu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup; Belediye Meclisince de 10 kabul oya karşı, 22 red oyla komisyon raporu kararının ve talebin reddine oyçokluğu ile karar 2

3 1.BİRLEŞİM 2. OTURUM KARAR NO 374 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile kabulüne oy birliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar KARAR NO 375 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi sınırları içinde yer alan tapuda 703 ve 2961 parsellerde bulunan tarla vasıflı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsis işlemlerinin yapılması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 703 parsel numaralı taşınmazın tahsisinin uygun olduğuna, 2961 parsel numaralı taşınmaz için ise Belediyemizin bu parsel üzerinde projeleri bulunduğundan tahsis talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 376 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve 12 pafta 1966 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına ve ya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu kabul edilerek oybirliği ile karar KARAR NO 377 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Altınova Mahallesi, Hüseyin Arıtepe Sokak ta yer alan parselsiz alandaki park alanının kiralanması talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu kabul edilerek talebin reddine oybirliği ile karar KARAR NO 378 : Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1864 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliği talebinin imar planında emsal artışına sebep olmasından dolayı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oy birliği ile karar vermiştir. KARAR NO 379 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunca bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir. KARAR NO 380 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 116 ada 2 parsel malikinin dilekçesine istinaden, 116 ada 2 parsel, 115 ada 2 parsel ve 2638 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunca bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir. KARAR NO 381 : Tekirdağ Afet Müdahele Planı (TEKAMP) kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı, olası afetten etkilenmeyecek (park, bahçe, spor alanları vb.) toplanma alanlarının belirlenmesi hakkındaki çalışmaların devamına ve Belediyemizin ilgili Müdürlüklerinin konu hakkında çalışma yapmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir. KARAR NO 382 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2259 ada 437 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi mevcut plandaki imar yolunu kaldırıyor olmasından dolayı talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu kabul edilerek talebin reddine oybirliği ile karar KARAR NO 383 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesi, 713 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 384 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2362 ada 61 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi emsal artışına sebep olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar 3

4 KARAR NO 385 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 83 pafta 433 ada 25 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için Büyükşehir Belediyesi tarafından taslağı hazırlanan Uygulama İmar Plan değişikliği ile açılan yolun bölgedeki yol ihtiyacını karşılayacağı nedeniyle 2 ret oyuna karşı 3 kabul oyu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu oyçokluğu ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 386 : Süleymanpaşa İlçesinde köy statüsünde bulunan, yeni mahallelerimizde uygulanacak Köy Evleri Tip Projeleri Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tarih ve 4469 sayılı yazı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden 6360 sayılı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasına istinaden Köy Evleri Tip Projeleri hakkında çalışma yapılması talep edilmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile konu hakkındaki çalışmaların başladığı İmar ve Bayındırlık Komisyonunda belirtilmiş olup; Belediye Meclisine de komisyon raporu doğrultusunda bilgi verilmiştir. KARAR NO 387 : Büyükşehir statüsüyle mahalleye dönüşen köylerimizin bazılarının ilçemize uzaklığı nedeniyle vatandaşlarımızın hizmet alması, ödeme yapmaları zaman ve nakit israfına neden olduğundan hizmeti yerinde verebilmek amacıyla hazırlanan projeye uygun bir belediye hizmet aracının devreye sokulması konusunun 2015 Yılı Mali Bütçesinde Mobil araç alımı bütçe programına konulmuş olup; T cetvelinde gösterilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 388 : 20 Ocak 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesinde Hastalık nedeniyle ölen ya da öldürülen hayvanların imhası il ve ilçelerde belediye başkanı, köylerde muhtar tarafından görevlendirilen kişilerce resmi veteriner hekim nezaretinde yapılır. Ölen ya da öldürülen hayvanlar gömülür, yakılır veya kimyevi maddelerle imha edilir. denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 22. maddesinde Hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için belediye ve köy ihtiyar heyeti su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerleri tespit etmekle yükümlüdürler. denilmektedir. Ayrıca Süleymanpaşa İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu nun Mavi Dil Hastalığı ile Mücadelede Alınması Gereken Tedbirler konulu yazısının 8. maddesinde hastalık çıkan yerlerde ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yeri tespit edilmesi gerektiği İlgi sayılı yazı ile bildirilmiştir. Bu nedenlerle yol, su ve meskenlerden uzak olması şartıyla en az 6000 m² alana sahip uygun yer belirlenmesi konusunda yürütülmekte olan çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisi de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliğiyle karar vermiştir. KARAR NO 389 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelmiş olan 'isimsiz sokak/cadde/bulvar/küme evlerine isim verilmesi' talebine ilişkin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmalarının devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı kabul edilerek çalışmaların devamına oybirliği ile karar KARAR NO 390 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelmiş olan 'mükerrer sokak/cadde/bulvar/küme evlerine isim verilmesi' talebine ilişkin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmalarının devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı kabul edilerek çalışmaların devamına oybirliği ile karar KARAR NO 391 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde geçerli olacak içkili yer bölgelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Belediye Meclisimizce alınmış olan kararlara ilişkin Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görüş istenmiş olup; Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nın görüşünde, komutanlık sınırları içinde kalan işletmelerin genel güvenlik ve asayiş açısından herhangi bir sakıncanın söz konusu olmadığı hususunda rapor tanzim edilmiştir. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili tanzim edilmiş olan raporda ise; Altınova Kavşağı'ndan başlayıp, Atatürk Bulvarı'nın devamı olan sağlı sollu ana arterlerinin Yelken Kulübü önüne kadar olan bölgelerin askeri bölge, resmi daireler, okul ve Bölge İdare Mahkemesi'nin bulunması nedeniyle; Yavuz Mahallesi Adalet Sokak No:22 sayılı işyerinin en üst katının, emniyet ve asayiş açısından kontrolü mümkün olamayacağı nedeniyle; Aydoğdu Mahallesi Hükümet Caddesi No:248 sayılı adreste faaliyet gösteren Tekira AVM zemin katının da, bahse konu yerin dershaneler bölgesi olması nedeniyle; içkili yer bölgesine alınmasının sakıncalı olacağı görüşü bildirilmiştir. Aynı raporda, Barbaros Kavşağı Yelken Kulübü'nden başlayıp Köseilyas- Tekirdağ Çevreyolu Kavşağı'na kadar, Atatürk Bulvarı'nın İstanbul yönüne doğru devam eden sağlı sollu ana arterlerinin, yola cephe olan kısımlarının içkili yer bölgesine alınmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı görüşü de bildirilmiştir. Komisyonumuz; daha önce Belediye Meclisimizce yapılmış olan çalışmaların, bahsedilen görüşlere uygun olacak şekilde değiştirilerek kabulüne; Barbaros Kavşağı Yelken Kulübü'nden başlayıp Köseilyas-Tekirdağ Çevreyolu Kavşağı'na kadar Atatürk Bulvarı'nın İstanbul yönüne doğru devam eden sağlı sollu ana arterlerinin yolun sağ ve sol taraflarının, yola cephe olan kısımlarının yanı sıra; yola cephe 4

5 olmakla birlikte, girişi bir başka sokak ya da tali yol ile sağlanmakta olan işyerlerinin de içkili yer bölgesine alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Şükriye GÜNDÜZLER in red oyuna karşı oy çokluğuyla karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararında geçen Aydoğdu Mahallesi Hükümet Caddesi No:248 sayılı adreste faaliyet gösteren Tekira AVM zemin katı ile ilgili Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünün görüşünün benimsenmesine yönelik kısmının reddi ile kalan kısımların aynen kabulüne, 16 kabul, 1 çekimser, 15 red oyuna karşı oyçokluğu ile karar KARAR NO 392 : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden gelmiş olan 'içkili yer bölgesi' konulu yazıya ve bu yazıya dayanak teşkil eden Nevra TANRIVERDİ isimli vatandaşın tarihli talebine istinaden yapılan incelemede; söz konusu bölgenin, eğitim kurumlarına yakınlığı ve bulunduğu yer itibariyle ortaya çıkması muhtemel güvenlik ve asayiş sorunları göz önünde bulundurulmuş ve talebin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca reddine oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisi de Komisyon kararını oylayarak 16 red, 1 çekimser,15 kabul oyuna karşı komisyon kararının reddine vatandaşın talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar KARAR NO 393 : Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yazısında bildirilen Barınma Hizmet Grubu operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, TEKAMP (Tekirdağ Afet Müdahale Planı) senaryosunda hesaplanan açıkta kalan insan sayısına göre ilgi yazıdaki tabloda belirtilen büyüklüklerde konteyner kent kurulacak sahaların tespit edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 394 : Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yazısında bildirilen Barınma Hizmet Grubu operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, yazıdaki tabloda belirtilen Nisan 2014 tarihinde tespit edilen Çadırkent Alanlarının kontrol edilmesi ve Çadırkent Alanlarının tespit edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 395 : Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece değişikliği ile eki EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece Değişikliği (Memur), cetvellerinin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 396 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 837 parselde kayıtlı taşınmaz hakkında alınan tarih ve 329 sayılı kararda ifraz parselin bütünlüğünü bozduğu nedeniyle yasaya uygun yeni bir karar alınmak üzere Belediye Meclisine iade edilen talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 397 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1047 ada 27 parselde kayıtlı taşınmazlar hakkında alınan tarih ve 280,308 sayılı karar, kişilerin yol ve park terk mecburiyeti bulunmadığı nedeniyle Belediye Meclisine iade edilen talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar. KARAR NO 398 : Yazı İşleri Müdürlüğümüz Meclis İşleri Servisi, Encümen İşleri Servisi, Yazı İşleri Servisi (Genel Gelen-Giden Evrak, Dilekçe Servisi) ve Personel İşleri Servisinden oluşmaktadır. Belediyemiz tarafından öncelikle ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için gerekli personelin istihdamı ve Teşkilat yapımız ile yönetici, diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarının ve personelin özlük işlemlerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün oluşturulması gerektiğinden Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına ve gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar KARAR NO 399 : Belediyemiz tarafından öncelikle ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için gerekli personelin istihdamı ve Teşkilat yapımız ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki, sorumluluk alanlarının ve personelin özlük işlemlerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için 10 (on) adet tercihli Müdürlüğümüze ilave olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün oluşturulması gerekmektedir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Dair Yönetmeliğin gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerine bağlı kalınarak hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur) 1 dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin kabulüne oybirliği ile karar 5

6 KARAR NO 400 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesinde bulunan 2961 parsel nolu taşınmazın HOBİ BAHÇESİ olarak ayrılmasının kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 401 : Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi Tahsis ve Kullanma Yönetmeliği nin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 402 : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliği nin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 403 : Belediyemizin 2014 yılı bütçesi kamulaştırma programında olan ve ekte ada ve parsel numaraları belirtilen yerlerin kamulaştırılması gerektiğinden ekli listede bulunan yerlerin kamulaştırılması için İller Bankasından ,00TL. kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT a yetki verilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 404 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi Tapuda 2490 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında bir kısmı Park Alanı nda bir kısmı da Yol da kalmakta olduğu belirtilen taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 405 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Tapuda 1478 ada, 7550 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Yol da kalmakta olduğu belirtilen taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar. KARAR NO 406 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi Tapuda 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 407 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahahllesi Tapuda 1465 ada, 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 408 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Tapuda 1715 ada güney cephesindeki parsellere dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 409 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi nde yer alan ve tapuda,1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Avan Proje Değişikliği talebinin reddine dair alınan tarihli ve 276 sayılı Belediye Meclis Kararına itiraz talebi 17 red, 15 çekimser oy kullanılarak itirazın reddine oyçokluğu ile karar KARAR NO 410 : Süleymanpaşa Belediyesi muhtelif cadde ve sokaklarının tamir, bakım onarım, yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere 5 adet kamyon, 1 adet taş döşeme makinası,2 adet kompaktör,3 adet pick-up araç, 1 adet silindir makinası, 1 adet asfalt robotunun 2014 yılı satın alma programına alınıp, T cetvelinde kayıt edilmesi oybirliği ile karar KARAR NO 411 : Süleymanpaşa Belediyesine ait olup hizmet dışı bırakılan 59 KA 024 Fiat Doblo marka ve 59 EZ 473 plakalı Mercedes marka araçların Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına devredilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 412 : 2547 ada, 2 parsel, 248 ada 7 ve 3 parsel, 256 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, ve 20 parsellerde bulunan taşınmazların kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 413 : Mülkiyeti S.S. Atılım Yapı Kooperatifine ait 2063 ada 1 parsel, 2061 ada 1 parsel, 2059 ada 1 ve 3 parsel ve 215 ada 18 parsellerde bulunan taşınmazlar, imar planında park alanı olarak gözüktüğünden bu alanların kamulaştırılması yada imara açık konuma getirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 414 : Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 165 ada 16 parselde kayıtlı 53,34m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde kendisine ait binası olduğunu beyan eden Zülfükar AYDOLAR a satışının yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar 6

7 KARAR NO 415 : Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan tapuda 655 parselde kayıtlı 158,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, 654 parsel numaralı bitişik sınır komşusu Tahir GÜNER e satışının ya da kiralama yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 416 : Süleymanpaşa Belediye Meclisinin tarih ve 351 Sayılı Kararına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hacıköy Mahallesinde bulunan köy kooperatifine veya mahalle muhtarlığına bir protokolle devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 417 : Mülkiyetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1904 ada, 12 parsel, Eskicami Mahallesi 589 ada, 24 parsel ada, 1 parsel, Gündoğdu Mahallesi 1509 ada, 1 parsel ada, 9 parsel ada, 1 parsel ada, 1 parsel ada, 2 parsel ada, 2 parsel ada, 2 parsel ada, 2 parsel ada, 2 parsel ada, 1 parsel ada, 1 parsel, Hürriyet Mahallesi 224 ada, 1 parsel- 224 ada, 2 parsel- 228 ada, 3 parsel- 243 ada, 1 parsel- 243 ada, 2 parsel- 243 ada, 3 parsel- 243 ada, 33 parsel- 244 ada, 1 parsel- 256 ada, 9 parsel- 256 ada, 11 parsel-256 ada, 14 parsel- 256 ada, 17 parsel- 648 ada, 1 parsel nolu taşınmazların Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin kabulüne devir işlemleri için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT a yetki verilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 418 : Sağlık İşleri Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği birimi hizmetlerinin yürütülmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği birimi oluşturulması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT a yetki verilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 419 : İş Sağlığı ve Güvenliği birimi hizmetleri Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olup; bu hususta hazırlanan İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 420 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi Tapuda 700 ada parseller, 360 ada, nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 421 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan Bilal Sokak isminin değiştirilerek Osman TABAK Sokak isminin verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 422 : Muratlı Belediye Başkanlığının Makedonya Merkez Jupa Belediyesine hediye ettiği Atatürk Heykelinin açılış töreni ile iki Belediye arasında 7-12 Kasım 2014 tarihlerinde yapılacak kardeş şehir protokolünün imza törenine Belediye Meclis üyelerimizden Meral ÖZDEMİR ve Gönül DİNÇER in katılmalarına oybirliği ile karar M. Ekrem EŞKİNAT Belediye Başkanı 7

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 01 02.01.2012 02 02.01.2012 03 02.01.2012 04 02.01.2012 04 02.01.2012 05 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24 TARIHI : 01/02/2012 NOSU : 24 IN KONUSU : ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 6. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 03.01.2013 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, aşağıda ada parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : ALİ KONUKSEVEN : DEDE RIZA AKGÜL TURGAY BAŞ GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR - MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/08/2014 KARAR NOSU : 151. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/08/2014 KARAR NOSU : 151. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 04/08/2014 KARAR NOSU : 151 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 19.Birleşim 1.oturum

Detaylı

Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30

Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1.2.1. Fiziksel Yapı 12 1.2.2. Teşkilat Yapısı 14 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar Numarası :122

Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar Numarası :122 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN -Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/03/2014 KARAR NO: 2014-91 Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı YILMAZ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altında bulunan imara ilişkin tüm görev ve hizmetleri

Detaylı