SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :"

Transkript

1 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 355 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı (Halihazırda Belediye Hizmet Binası) taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından devrine ait talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 356 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, 2547 parselde kayıtlı (Halihazırda Belediye Hizmet Binası) taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından devrine ait talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 357 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 13 Pafta, 1890 parselde kurulu Yıldız Evler Sitesi etrafındaki İmar yollarının herhangi birine dilekçe sahibinin adının verilmesi talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 358 : Mülkiyeti Belediyemize ait olmayan parsellerin yabancı ot temizliği yapılması talepleri yoğun olarak gelmektedir. Gelen talepler genellikle mülk sahiplerinden değil yabancı otların rahatsızlık verdiği çevre sakinlerin talepleri olduğu, mülkiyetli parsellerin ot biçimleri hem hukuken hem de fiilen mümkün olmadığı, Süleymanpaşa ilçe sınırlarında yerleşim bölgeleri içersinde otlanmış durumda yüzlerce mülkiyetli boş arsa bulunduğu, bu durumda gerek belediyemizin gerekse vatandaşların mağdur durumda kalmaması için, boş arsaların çevreye zarar vermemesi, haşerat-zararlı barındırmaması, yangın riskinin ortadan kaldırılması amacıyla yabancı ot temizliği yapılması sorumluluğunun mülkiyet sahiplerinin kendilerinde olduğunun belediyemizce mülkiyet sahiplerine tebliğ edilmesi, yapılmadığı takdirde yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında cezai yaptırım mekanizması oluşturulması konusunun görüşülerek karara bağlanması talep edilerek tarih ve 158 sayılı Belediye Meclis Kararı ile mülkiyeti belediyemize ait olmayan mülkiyetli arsaların yapılaşmanın yoğun olduğu, tehlike arz eden arsalarda ve konutların aralarında kalan yerlerdeki yabancı otların belediyemiz tarafından temizlenmesine karar verilmiştir. Her ne kadar mülkiyetli boş arsalar yabancı ot açısından tehlike arz ediyor olsa da, mülkiyet sahibinin yazılı başvurusu olmadan, aynı zamanda Ücrete Tabi İşler Tarifesinde mülkiyetli arsaların ot temizliği ücrete tabi olması nedeni ile mülkiyetli boş arsalara girilmesi hukuka ters düştüğünden konunun yeniden değerlendirilmesi talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 359 : 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. Fıkrası, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler Başlıklı 97. Maddesi ve Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisinden yararlanacakların Belediyemizin yapacağı yatırım, işletme, bakım,onarım ve ıslah harcamalarına katılmakta yükümlü olduklarından bu hizmetlerimizden yararlanacaklardan 2015 yılı için alınacak Katı Atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinin belirlenmesi gerektiğinden tarihinden itibaren uygulanmak üzere Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Tesisinden yararlanma ücreti tarife teklif talebinin görüşülerek karara bağlanması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 360 : Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 2014 Yılı Bütçe T Cetvelinde konteyner dağıtımı, tamir ve bakımını yapmak için; tek kabin kamyonet bulunmamaktadır. Bu nedenle 2 adet tek kabin kamyonetin 2014 yılı bütçesinden alınmak üzere satın alma programına alınması ve T cetveline eklenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 361 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 984 ada, A parselin ihdasen oluşturularak satışı, satış sonrası 984 ada 22 parselle tevhidi, tevhid parselinden de yola terk işleminin yapılması talep edilmiştir. Satışa konu A parsel 6,82m2 olup satışının kabulüne, satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 362 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için daha önce sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 363 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 218 ada 34 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için daha önce sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 364 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 28 pafta, 360 ada, 418 ve 421 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için daha önce sunulan dair sunulan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar 1

2 KARAR NO 365 : Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi, 102 ada 9 numaralı parselin imar planı gereği bitişiğindeki 102 ada 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın satış talebi 3194 sayılı İmar Kanununa göre tek başına yapılaşmaya uygun olmadığından, aynı kanunun 15, 16 ve 17. maddelerine istinaden 102 ada 8 parselle tevhid edilme şartı ile satışına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oy birliği ile karar KARAR NO 366 : Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, tapuda 143 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın maliki Akdeniz İnş. Turizm Ltd. Şti. taşınmazın etrafındaki yolların açılması talebinin, mevcut durumda talep konusu parsele ulaşan yolların bulunması, inşaat yapılmasını, ruhsat alınmasını ve kullanılmasını engelleyen bir durum olmaması ve civardaki parsellerde yapılaşma olmaması sebebiyle yeni yol ihtiyacının doğmamış olmasından dolayı talebin uygun olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu kabul edilerek talebin reddine oy birliği ile karar KARAR NO 367 : Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi, 218 Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Spor ve Konut alanında kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talebinin bahse konu parselin bulunduğu otopark alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi nin görev ve yetkisinde olması sebebiyle reddine, imar planında spor alanında kalan kısmın ilgili kurumlardan (Valilik, Kaymakamlık vs.) ihtiyaçları olmadığına dair görüş olmadığı nedeniyle reddine, park ve yolda kalan kısımlarının belediyemiz yetki ve sorumluluğunda kalan alan olması sebebiyle kamulaştırılmasının uygun olduğuna ve konunun Plan Ve Bütçe Komisyonu tarafından da değerlendirilmesi gerektiğine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu kabul edilerek oy birliği ile karar KARAR NO 368 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 212 ada 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Söz Konusu İmar Planı Değişikliği talebinin, emsal ve yoğunluk artışı getirmediğinden İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oy birliği ile karar KARAR NO 369 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1213 no lu Parselde kayıtlı taşınmazın maliki Ali BOZKUŞ tarafından, taşınmazın 7269 sayılı kanuna istinaden tarihli ve 2011/2598 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Afete Maruz Bölge Alanı nda kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın Afete Maruz Bölge Alanı ndan çıkarılması ya da İmar Planına uygun şekilde Yeşil Alan yapılmak üzere kamulaştırılması talep edilmektedir. Bahse konu parselin bulunduğu park alanı, büyüklüğünden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi nin görev ve yetkisinde olan park alanlarından olması sebebiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oy birliği ile karar KARAR NO 370 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda, 2569 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Uygulama İmar Planı Değişikliğinin emsal artışına sebep olduğundan bahse konu talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun reddine çalışmaların devamına oy birliği ile karar KARAR NO 371 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 2429 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu adaya dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde önerilen kitlenin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ne göre bina derinlik şartlarını sağlamadığından İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar KARAR NO 372 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1931 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel ile 1930 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 338 ada 10 ve 42 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinde; İmar hattının bozulduğu ve bazı malikler ile ilgili mağduriyete sebep olacağı nedeniyle plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar KARAR NO 373 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, 100.Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 449 ada 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, 100.Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 449 ada 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Bahse konu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup; Belediye Meclisince de 10 kabul oya karşı, 22 red oyla komisyon raporu kararının ve talebin reddine oyçokluğu ile karar 2

3 1.BİRLEŞİM 2. OTURUM KARAR NO 374 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile kabulüne oy birliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar KARAR NO 375 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi sınırları içinde yer alan tapuda 703 ve 2961 parsellerde bulunan tarla vasıflı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsis işlemlerinin yapılması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 703 parsel numaralı taşınmazın tahsisinin uygun olduğuna, 2961 parsel numaralı taşınmaz için ise Belediyemizin bu parsel üzerinde projeleri bulunduğundan tahsis talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 376 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve 12 pafta 1966 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına ve ya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu kabul edilerek oybirliği ile karar KARAR NO 377 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Altınova Mahallesi, Hüseyin Arıtepe Sokak ta yer alan parselsiz alandaki park alanının kiralanması talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu kabul edilerek talebin reddine oybirliği ile karar KARAR NO 378 : Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1864 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliği talebinin imar planında emsal artışına sebep olmasından dolayı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oy birliği ile karar vermiştir. KARAR NO 379 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunca bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir. KARAR NO 380 : Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 116 ada 2 parsel malikinin dilekçesine istinaden, 116 ada 2 parsel, 115 ada 2 parsel ve 2638 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunca bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir. KARAR NO 381 : Tekirdağ Afet Müdahele Planı (TEKAMP) kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı, olası afetten etkilenmeyecek (park, bahçe, spor alanları vb.) toplanma alanlarının belirlenmesi hakkındaki çalışmaların devamına ve Belediyemizin ilgili Müdürlüklerinin konu hakkında çalışma yapmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir. KARAR NO 382 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2259 ada 437 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi mevcut plandaki imar yolunu kaldırıyor olmasından dolayı talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu kabul edilerek talebin reddine oybirliği ile karar KARAR NO 383 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesi, 713 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 384 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2362 ada 61 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi emsal artışına sebep olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar 3

4 KARAR NO 385 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 83 pafta 433 ada 25 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için Büyükşehir Belediyesi tarafından taslağı hazırlanan Uygulama İmar Plan değişikliği ile açılan yolun bölgedeki yol ihtiyacını karşılayacağı nedeniyle 2 ret oyuna karşı 3 kabul oyu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu oyçokluğu ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 386 : Süleymanpaşa İlçesinde köy statüsünde bulunan, yeni mahallelerimizde uygulanacak Köy Evleri Tip Projeleri Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tarih ve 4469 sayılı yazı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden 6360 sayılı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasına istinaden Köy Evleri Tip Projeleri hakkında çalışma yapılması talep edilmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile konu hakkındaki çalışmaların başladığı İmar ve Bayındırlık Komisyonunda belirtilmiş olup; Belediye Meclisine de komisyon raporu doğrultusunda bilgi verilmiştir. KARAR NO 387 : Büyükşehir statüsüyle mahalleye dönüşen köylerimizin bazılarının ilçemize uzaklığı nedeniyle vatandaşlarımızın hizmet alması, ödeme yapmaları zaman ve nakit israfına neden olduğundan hizmeti yerinde verebilmek amacıyla hazırlanan projeye uygun bir belediye hizmet aracının devreye sokulması konusunun 2015 Yılı Mali Bütçesinde Mobil araç alımı bütçe programına konulmuş olup; T cetvelinde gösterilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 388 : 20 Ocak 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesinde Hastalık nedeniyle ölen ya da öldürülen hayvanların imhası il ve ilçelerde belediye başkanı, köylerde muhtar tarafından görevlendirilen kişilerce resmi veteriner hekim nezaretinde yapılır. Ölen ya da öldürülen hayvanlar gömülür, yakılır veya kimyevi maddelerle imha edilir. denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 22. maddesinde Hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için belediye ve köy ihtiyar heyeti su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerleri tespit etmekle yükümlüdürler. denilmektedir. Ayrıca Süleymanpaşa İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu nun Mavi Dil Hastalığı ile Mücadelede Alınması Gereken Tedbirler konulu yazısının 8. maddesinde hastalık çıkan yerlerde ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yeri tespit edilmesi gerektiği İlgi sayılı yazı ile bildirilmiştir. Bu nedenlerle yol, su ve meskenlerden uzak olması şartıyla en az 6000 m² alana sahip uygun yer belirlenmesi konusunda yürütülmekte olan çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisi de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliğiyle karar vermiştir. KARAR NO 389 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelmiş olan 'isimsiz sokak/cadde/bulvar/küme evlerine isim verilmesi' talebine ilişkin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmalarının devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı kabul edilerek çalışmaların devamına oybirliği ile karar KARAR NO 390 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelmiş olan 'mükerrer sokak/cadde/bulvar/küme evlerine isim verilmesi' talebine ilişkin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmalarının devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı kabul edilerek çalışmaların devamına oybirliği ile karar KARAR NO 391 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde geçerli olacak içkili yer bölgelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Belediye Meclisimizce alınmış olan kararlara ilişkin Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görüş istenmiş olup; Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nın görüşünde, komutanlık sınırları içinde kalan işletmelerin genel güvenlik ve asayiş açısından herhangi bir sakıncanın söz konusu olmadığı hususunda rapor tanzim edilmiştir. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili tanzim edilmiş olan raporda ise; Altınova Kavşağı'ndan başlayıp, Atatürk Bulvarı'nın devamı olan sağlı sollu ana arterlerinin Yelken Kulübü önüne kadar olan bölgelerin askeri bölge, resmi daireler, okul ve Bölge İdare Mahkemesi'nin bulunması nedeniyle; Yavuz Mahallesi Adalet Sokak No:22 sayılı işyerinin en üst katının, emniyet ve asayiş açısından kontrolü mümkün olamayacağı nedeniyle; Aydoğdu Mahallesi Hükümet Caddesi No:248 sayılı adreste faaliyet gösteren Tekira AVM zemin katının da, bahse konu yerin dershaneler bölgesi olması nedeniyle; içkili yer bölgesine alınmasının sakıncalı olacağı görüşü bildirilmiştir. Aynı raporda, Barbaros Kavşağı Yelken Kulübü'nden başlayıp Köseilyas- Tekirdağ Çevreyolu Kavşağı'na kadar, Atatürk Bulvarı'nın İstanbul yönüne doğru devam eden sağlı sollu ana arterlerinin, yola cephe olan kısımlarının içkili yer bölgesine alınmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı görüşü de bildirilmiştir. Komisyonumuz; daha önce Belediye Meclisimizce yapılmış olan çalışmaların, bahsedilen görüşlere uygun olacak şekilde değiştirilerek kabulüne; Barbaros Kavşağı Yelken Kulübü'nden başlayıp Köseilyas-Tekirdağ Çevreyolu Kavşağı'na kadar Atatürk Bulvarı'nın İstanbul yönüne doğru devam eden sağlı sollu ana arterlerinin yolun sağ ve sol taraflarının, yola cephe olan kısımlarının yanı sıra; yola cephe 4

5 olmakla birlikte, girişi bir başka sokak ya da tali yol ile sağlanmakta olan işyerlerinin de içkili yer bölgesine alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Şükriye GÜNDÜZLER in red oyuna karşı oy çokluğuyla karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararında geçen Aydoğdu Mahallesi Hükümet Caddesi No:248 sayılı adreste faaliyet gösteren Tekira AVM zemin katı ile ilgili Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünün görüşünün benimsenmesine yönelik kısmının reddi ile kalan kısımların aynen kabulüne, 16 kabul, 1 çekimser, 15 red oyuna karşı oyçokluğu ile karar KARAR NO 392 : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden gelmiş olan 'içkili yer bölgesi' konulu yazıya ve bu yazıya dayanak teşkil eden Nevra TANRIVERDİ isimli vatandaşın tarihli talebine istinaden yapılan incelemede; söz konusu bölgenin, eğitim kurumlarına yakınlığı ve bulunduğu yer itibariyle ortaya çıkması muhtemel güvenlik ve asayiş sorunları göz önünde bulundurulmuş ve talebin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca reddine oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisi de Komisyon kararını oylayarak 16 red, 1 çekimser,15 kabul oyuna karşı komisyon kararının reddine vatandaşın talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar KARAR NO 393 : Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yazısında bildirilen Barınma Hizmet Grubu operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, TEKAMP (Tekirdağ Afet Müdahale Planı) senaryosunda hesaplanan açıkta kalan insan sayısına göre ilgi yazıdaki tabloda belirtilen büyüklüklerde konteyner kent kurulacak sahaların tespit edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 394 : Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yazısında bildirilen Barınma Hizmet Grubu operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, yazıdaki tabloda belirtilen Nisan 2014 tarihinde tespit edilen Çadırkent Alanlarının kontrol edilmesi ve Çadırkent Alanlarının tespit edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 395 : Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece değişikliği ile eki EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece Değişikliği (Memur), cetvellerinin kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 396 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 837 parselde kayıtlı taşınmaz hakkında alınan tarih ve 329 sayılı kararda ifraz parselin bütünlüğünü bozduğu nedeniyle yasaya uygun yeni bir karar alınmak üzere Belediye Meclisine iade edilen talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 397 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1047 ada 27 parselde kayıtlı taşınmazlar hakkında alınan tarih ve 280,308 sayılı karar, kişilerin yol ve park terk mecburiyeti bulunmadığı nedeniyle Belediye Meclisine iade edilen talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar. KARAR NO 398 : Yazı İşleri Müdürlüğümüz Meclis İşleri Servisi, Encümen İşleri Servisi, Yazı İşleri Servisi (Genel Gelen-Giden Evrak, Dilekçe Servisi) ve Personel İşleri Servisinden oluşmaktadır. Belediyemiz tarafından öncelikle ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için gerekli personelin istihdamı ve Teşkilat yapımız ile yönetici, diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarının ve personelin özlük işlemlerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün oluşturulması gerektiğinden Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına ve gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar KARAR NO 399 : Belediyemiz tarafından öncelikle ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için gerekli personelin istihdamı ve Teşkilat yapımız ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki, sorumluluk alanlarının ve personelin özlük işlemlerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için 10 (on) adet tercihli Müdürlüğümüze ilave olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün oluşturulması gerekmektedir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Dair Yönetmeliğin gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerine bağlı kalınarak hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur) 1 dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin kabulüne oybirliği ile karar 5

6 KARAR NO 400 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesinde bulunan 2961 parsel nolu taşınmazın HOBİ BAHÇESİ olarak ayrılmasının kabulüne oybirliği ile karar KARAR NO 401 : Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi Tahsis ve Kullanma Yönetmeliği nin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 402 : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliği nin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 403 : Belediyemizin 2014 yılı bütçesi kamulaştırma programında olan ve ekte ada ve parsel numaraları belirtilen yerlerin kamulaştırılması gerektiğinden ekli listede bulunan yerlerin kamulaştırılması için İller Bankasından ,00TL. kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT a yetki verilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 404 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi Tapuda 2490 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında bir kısmı Park Alanı nda bir kısmı da Yol da kalmakta olduğu belirtilen taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 405 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Tapuda 1478 ada, 7550 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Yol da kalmakta olduğu belirtilen taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar. KARAR NO 406 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi Tapuda 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 407 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahahllesi Tapuda 1465 ada, 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 408 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Tapuda 1715 ada güney cephesindeki parsellere dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 409 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi nde yer alan ve tapuda,1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Avan Proje Değişikliği talebinin reddine dair alınan tarihli ve 276 sayılı Belediye Meclis Kararına itiraz talebi 17 red, 15 çekimser oy kullanılarak itirazın reddine oyçokluğu ile karar KARAR NO 410 : Süleymanpaşa Belediyesi muhtelif cadde ve sokaklarının tamir, bakım onarım, yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere 5 adet kamyon, 1 adet taş döşeme makinası,2 adet kompaktör,3 adet pick-up araç, 1 adet silindir makinası, 1 adet asfalt robotunun 2014 yılı satın alma programına alınıp, T cetvelinde kayıt edilmesi oybirliği ile karar KARAR NO 411 : Süleymanpaşa Belediyesine ait olup hizmet dışı bırakılan 59 KA 024 Fiat Doblo marka ve 59 EZ 473 plakalı Mercedes marka araçların Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına devredilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 412 : 2547 ada, 2 parsel, 248 ada 7 ve 3 parsel, 256 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, ve 20 parsellerde bulunan taşınmazların kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 413 : Mülkiyeti S.S. Atılım Yapı Kooperatifine ait 2063 ada 1 parsel, 2061 ada 1 parsel, 2059 ada 1 ve 3 parsel ve 215 ada 18 parsellerde bulunan taşınmazlar, imar planında park alanı olarak gözüktüğünden bu alanların kamulaştırılması yada imara açık konuma getirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 414 : Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 165 ada 16 parselde kayıtlı 53,34m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde kendisine ait binası olduğunu beyan eden Zülfükar AYDOLAR a satışının yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar 6

7 KARAR NO 415 : Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan tapuda 655 parselde kayıtlı 158,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, 654 parsel numaralı bitişik sınır komşusu Tahir GÜNER e satışının ya da kiralama yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 416 : Süleymanpaşa Belediye Meclisinin tarih ve 351 Sayılı Kararına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hacıköy Mahallesinde bulunan köy kooperatifine veya mahalle muhtarlığına bir protokolle devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 417 : Mülkiyetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1904 ada, 12 parsel, Eskicami Mahallesi 589 ada, 24 parsel ada, 1 parsel, Gündoğdu Mahallesi 1509 ada, 1 parsel ada, 9 parsel ada, 1 parsel ada, 1 parsel ada, 2 parsel ada, 2 parsel ada, 2 parsel ada, 2 parsel ada, 2 parsel ada, 1 parsel ada, 1 parsel, Hürriyet Mahallesi 224 ada, 1 parsel- 224 ada, 2 parsel- 228 ada, 3 parsel- 243 ada, 1 parsel- 243 ada, 2 parsel- 243 ada, 3 parsel- 243 ada, 33 parsel- 244 ada, 1 parsel- 256 ada, 9 parsel- 256 ada, 11 parsel-256 ada, 14 parsel- 256 ada, 17 parsel- 648 ada, 1 parsel nolu taşınmazların Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin kabulüne devir işlemleri için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT a yetki verilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 418 : Sağlık İşleri Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği birimi hizmetlerinin yürütülmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği birimi oluşturulması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT a yetki verilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 419 : İş Sağlığı ve Güvenliği birimi hizmetleri Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olup; bu hususta hazırlanan İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 420 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi Tapuda 700 ada parseller, 360 ada, nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 421 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan Bilal Sokak isminin değiştirilerek Osman TABAK Sokak isminin verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu na havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 422 : Muratlı Belediye Başkanlığının Makedonya Merkez Jupa Belediyesine hediye ettiği Atatürk Heykelinin açılış töreni ile iki Belediye arasında 7-12 Kasım 2014 tarihlerinde yapılacak kardeş şehir protokolünün imza törenine Belediye Meclis üyelerimizden Meral ÖZDEMİR ve Gönül DİNÇER in katılmalarına oybirliği ile karar M. Ekrem EŞKİNAT Belediye Başkanı 7

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 321 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 07 OCAK 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 07 OCAK 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 1 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde yer alan ve tapuda 967 parsel numarada kayıtlı taşınmaz İmar Planlarında yol da kalmakta olduğundan, bu taşınmazların

Detaylı

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 181 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 124

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 181 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 124 BİRLEŞİM TARİHİ : 03 EYLÜL 2014 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO 174 : Kadir YILDIZ tarafından 30.06.2014 tarih ve 3030 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi,

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 02 TEMMUZ 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 02 TEMMUZ 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.OTURUM : KARAR NO 113 : Atilla UZEL tarafından 09.06.2014 tarih ve 2133 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi Namık Kemal Caddesinde bulunan

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKA NLIĞI NIN 02 EYLÜL 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKA NLIĞI NIN 02 EYLÜL 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 358 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100.Yıl Mahallesi, Tahsin ŞAHİNKAYA, Sedat CELASUN, Nejat TÜMER ve Nurettin ERSİN olan sokak isimlerin kaldırılmasına, yeni sokak

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2008 Ayı toplantısının 2. OTURUMUNU 07 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 13.30 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2008 Ayı toplantısının 1.OTURUMU 04 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 MART 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 MART 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 117 : Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7530 No ile kayıtlı bulunan Baltek Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin belediyemize bedelsiz olarak devredilme

Detaylı

370 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkii 49 pafta, 211 ada, 132 parselin imar planı değişikliği talebi

370 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkii 49 pafta, 211 ada, 132 parselin imar planı değişikliği talebi 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2008 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 05 Kasım Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2007 Ayı toplantısını 10 Ocak 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

448 Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret Tarifesinin Plan ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

448 Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret Tarifesinin Plan ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EKİM 2010 Ayı toplantısını 06 Ekim 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ŞUBAT 2011 Ayı toplantısını 02Şubat 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 03 TEMMUZ 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 03 TEMMUZ 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 393 : Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün 10.06.2013 tarihli ve 10294 sayılı yazısının ekindeki raporda, Tekirdağ ili Merkez ilçesi, 100. Mahallesi nde yer alan ve tapuda Yavuz Mahallesi,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 NİSAN 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 NİSAN 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 479 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (a) fıkrası gereğince Ali KILIÇ, İlhan İMRAK ve Ercan kısa Belediye Encümen Üyesi seçilmiştir. KARAR NO 480 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2011 Ayı toplantısını 02 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06/11/2014 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2014 / 42 İMAR VE PLANLAMA KOMİSYONU RAPORU KONU : K-4 Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazları. TEKLİFİN ÖZÜ :Sultanbeyli

Detaylı

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ SNO KARAR TARİHİ KARAR NO 1 07012015 01 KARARIN KONUSU Meclis Üyeleri Merdin CANTAŞ, Selami YILDIZ ve Erol YÜRÜK ün toplantıya

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2007 Ayı toplantısını 06 Haziran 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 02 EKİM 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 02 EKİM 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO 517 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.11.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 05 HAZİRAN 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 05 HAZİRAN 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 342 : 27.03.2012 tarih ve 630 sayılı Deprem Riskinin Önceden Tahmini Amacıyla Hareketlerin ve Jeofiziksel Parametrelerin Gözlemlenmesi Projesi ile ilgili Barbaros Belediye Başkanlığı nın tahsis

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 41850698.301.05-22 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Sayı : 26219312-301.01-2633 02/12/2016 Konu : MBB Meclis Toplantısı İLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN Muğla

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU MECLİSİ Tarih : 06.09.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU KONU : Ödenek Aktarma. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 05.09.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

oybirliği ile seçilmiştir.

oybirliği ile seçilmiştir. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2009 Ayı toplantısını 06 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 67 Mülkiyeti Aşkın ALAFTARGİL e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Gazi Mahallesi, ada: 4472, Parsel: 2- de kayıtlı taşınmaz 16 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok nizam

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 41850698.301.05-87 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : Belediye Meclis üyemiz Hava YOLCU'nun vefatı nedeni ile boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon üyeliği için; Belediye

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :283 KARAR 283 : Ahmet Bahri YALAZ, Mehmet BİLGİN, Bülent ONAT ve Zeki ALDI nın mazeretlerinin kabulüne işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No :284 KARAR 284 : İlçenin Barbaros

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1 03/01/2017 26/12/2016 29380 K O N U S U Ö Z E T İ Yazı İşleri 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2017 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2017 Yılı için

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2007 Ayı toplantısının 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNU 07 Kasım 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013 Karar No : 2013/11-1 (243) T.C. Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 01/11/2013 tarih ve 35541 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

KARAR NO 526 : Belediyemiz 2011 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 526 : Belediyemiz 2011 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 526 : Belediyemiz 2011 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile KARAR NO 527 : 2012 Yılı Ücrete Tabi İşler tarifesinde Hafriyat Toprağı Sahası/Geri Kazanım

Detaylı