b) Yanık bölge 10 dakika suyun altında tutulmalı, takılar çıkartılmalı ve gazlı bezle örtülmelidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "b) Yanık bölge 10 dakika suyun altında tutulmalı, takılar çıkartılmalı ve gazlı bezle örtülmelidir."

Transkript

1 b) Yanık bölge 10 dakika suyun altında tutulmalı, takılar çıkartılmalı ve gazlı bezle örtülmelidir. c) Derhal diş macunu, yoğurt gibi şeyler sürülmeli, takılar çıkartılmalıdır. d) Yanık deri soyulup, sargı yapılmalıdır. 2) Yapay solunum sırasında hasta kusarsa ne yapılmalıdır? a) Yapay solunuma devam edilir. b) Hasta hemen yana çevrilir, ağızdaki kusmuklar temizlenir, yapay solunuma devam edilir. c) Hastanın ağzı kapatılarak yapay solunuma burnundan devam edilir. d) Hasta yüzüstü çevrilerek tamamen kusması beklenir, tekrar sırtüstü çevrilerek burundan solunuma devam edilir. 3) Kolda, dirsekten aşağı bölgede, çok ağır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız. Turnikeyi nereye uygular ve hangi aralıklarda, ne kadar gevşetirsiniz? a) Yaraya yakın bir noktaya uygular, 20 dakikada bir, 5-10 saniye süreyle gevşetirim. b) Kol-pazı bölgesine uygular, 20 dakikada bir, 5-10 saniye süreyle gevşetirim. c) Dirseğe uygular, 20 dakikada bir 5-10 saniye süreyle gevşetirim. d) Kol-pazı bölgesine uygular, 5 dakikada bir 1 dakika süreyle gevşetirim. 4) Aşağıdakilerden hangisi, Denizde Çatışma Önleme Tüzüğünde tanımlanmış tehlike işareti değildir? a) b) c) d) 5) Harita üzerinde çizdiğiniz rota değeri 312 dir. Bulunduğunuz bölgede 2000 yılı için doğal sapma değeri 2 05 W, yıllık değişim 1 E olarak verilmiştir. Seyredeceğiniz rotada yapay sapma değeri 1 W olduğuna göre, 2005 yılı doğal sapma değeri uygulandığında pusula rotanız aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? a) b) c)

2 d) 315 6) Rotanızın üzerinde yanda şeklini gördüğünüz şamandıra ile karşılaştınız. Güvenli seyir için neresinden geçersiniz? a) Kuzeyinden b) Güneyinden c) Doğusundan d) Batısından 7) Pruvanızda yandaki gibi ışık gösteren bir şamandıra gördünüz. Güvenli seyir için neresinden geçersiniz? a) Kuzeyinden b) Doğusundan c) Güneyinden d) Batısından 8) Yekeli teknede, yekenin ucu sancağı gösteriyorsa, ileri yolda tekne hangi yöne döner? a) Sancağa b) Pervane dönüş yönüne göre değişir c) İskeleye

3 d) Herhangi bir yöne dönmez 9) Denize düşen kazazedenin tekneye alınması sırasında aşağıdaki hangi önlemler alınmalıdır? a) Kazazedeye bir tekne boyu yaklaşınca motor boşa alınmalıdır. b) Kazazedeye halat veya el incesi atılmalıdır. c) Kazazedeye atılan halat pervaneye takılabilir, dikkat edilmelidir. d) Yukarıdakilerin hepsi. 10) Yanda görüldüğü gibi Williamson dönüşüyle yapılan bir kurtarma manevrasında, önce hangi rotaya döner; daha sonra, ters alabandayla hangi rotaya girersiniz? (Soru işaretiyle gösterilen değerler.) a) b) c) d) ) Ataköy Marina dan çıktıktan sonra, ADF sınav çalışma haritası EH2006/1 üzerinde koymuş olduğunuz mevkinin koordinatlarını N E olarak belirlediniz N E mevkiine seyredeceksiniz. Teknenizde pusulayı etkileyecek yapay sapma yoktur. Gerçek ve 2006 doğal sapma değerleri uygulandığında, pusula rotanız aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? a) G P b) G P c) G P d) G P ) ADF sınav çalışma haritası EH2008/1 de, 36º 38' N - 29º 06.7' E koordinatlarında bulunan şamandıranın anlamı nedir? a) Derinlikler, kuzey yönünde geçişe elverişlidir. b) Derinlikler, doğu yönünde geçişe elverişlidir.

4 c) Derinlikler, güney yönünde geçişe elverişlidir. d) Derinlikler, batı yönünde geçişe elverişlidir. 13) Kızılkuyruk Br. Fenerini (36º 36.2' N - 28º 52.5' E) gerçek 260, Dökükbaşı Br. Fenerini (36º 32.7' N - 29º 00.6' E) gerçek 150 de kerteriz ettiniz. ADF sınav çalışma haritası EH2008/1 üzerinde koyacağınız mevkinizin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? a) N E b) N E c) N E d) N E 14) Burgaz Ada dan ( N E) güneye seyreden bir tekne, Yassıada kuzey kıyısı (40 52 N E) ve Sivriada fenerini ( N E) gerçek kaç derece transitte görür? (ADF sınav çalışma haritası EH2006/1) a) 295 b) 305 c) 315 d) ) Balıkçı Adası ( N E) fenerine göre 125 kerterizinde ve 3,9 mil uzaklıkta bulunan teknenizin altındaki su derinliği nedir? (ADF sınav çalışma haritası EH2006/1) a) 338 m b) 159 m c) 75 m d) 174 m 16) ADF sınav çalışma haritası EH2006/1'de, Ahırkapı barınağı fenerine ( N E) göre 200 ve 2 mil mesafede görülen kısaltmanın anlamı nedir? a) 52 metre derinlikte kayalık b) 52 metre derinlikte mercan kayalığı c) 52 metre derinlikte batık d) 52 metre derinlikte kum topuk 17) Fl (3) 15s 12m 6M karakterinde çakan bir fenerin anlamı nedir?

5 a) 15 saniyelik dönemde üç kez yeşil çakan, 12 metre yükseklikte 6 milden görünür fener b) 15 saniyelik dönemde üç kez beyaz çakan, 12 metre yükseklikte 6 milden görünür fener c) 15 saniyelik dönemde üç kez kırmızı çakan 12 metre yükseklikte 6 milden görünür fener d) 3 saniyelik dönemde onbeş kez beyaz çakan 12 milden görünür 6 metre yükseklikte fener 18) Tekneniz hareketsiz kalmış durumda, çekiciye ihtiyacınız var. VHF telsiz telefonda hangi tip mesajla yardım talep edersiniz? a) Tehlike (Mayday) mesajı ile b) Aciliyet (Pan Pan) mesajı ile c) Güvenlik (Securite) mesajı ile d) Standart çağrı usulüyle 19) Uluslararası sinoptik haritalarda kullanılan r kısaltmasının anlamı nedir? a) Yağış b) Bulutlu c) Kar d) Fırtına 20) Yanda DMİ'nin yayınladığı denizlerimizde rüzgârları gösteren bir harita görmektesiniz. Bu haritaya göre Fethiye-Datça arasında rüzgâr yönü ve sürati nedir? a) Kuzeyden 15 knot b) Güneyden 20 knot c) Doğudan 15 knot

6 d) Batıdan 20 knot 21) Bofor ölçeğine göre rapor edilen 5 kuvvetinde rüzgar yaklaşık kaç knot esmektedir? a) 15 knot b) 20 knot c) 30 knot d) 40 knot 22) Aşağıdakilerden hangisi kazık bağıdır? a) b) c) d) 23) Bir tekneyi rıhtım, iskele gibi yerlere veya bir başka tekneye bağlamak için kullanılan halatlara ne ad verilir? a) El incesi b) Mandar c) Iskota d) Palamar 24) Şemada soru işaretiyle belirtilen yönde gördüğünüz bir yelkenli tekneyi nasıl tanımlarsınız? a) Pruvada yelkenli tekne b) Rüzgar üstünde yelkenli tekne c) Rüzgar altında yelkenli tekne d) İskele kemere hattında yelkenli tekne

7 25) Şemada tekne üzerinde soru işaretiyle gösterilmiş bölgeye ne ad verilir? a) Kıç b) Pruva c) Baş d) Borda 26) Batan tekneden emniyetli mesafeye açılan can salında öncelikle ne yapılmalıdır? a) Uzaklığı önemli olmaksızın en yakın sahile doğru kürek çekilmelidir. b) Deniz demiri atılarak kaza bölgesinin dışına çıkılması önlenmelidir. c) Kazazedelerin susuzluğunu gidermek için can salı içindeki sular içilmelidir. d) Hemen gece gündüz farkı gözetmeksizin can salı ışıkları yakılmalıdır. 27) Açık denizde, su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl davranmalıdır? a) Grup oluşturup, birbirlerine mümkün olduğu kadar sokularak beklemelidirler. b) Birbirlerine zarar vermemek için ayrı ayrı durmalıdırlar. c) Yardım bulmak için farklı yönlere yüzmelidirler. d) Kurtarılmayı bekledikleri yöne doğru yüzmelidirler. 28) Amatör denizcilerin kullanacağı özel tekne ler, hangi makam tarafından kayıt altına alınır? a) Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı b) Sahil Güvenlik Komutanlığı c) Deniz Polisi d) Gümrük Muhafaza 29) Motorumuzun ömrünü uzatmak ve verimli kullanabilmek için aşağıdaki sayılan hususlardan hangisine dikkat etmek gerekir? a) Periyodik bakımları zamanında yapılmalıdır.

8 b) Onarımlar mutlaka yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. c) Üretici firmanın uyarılarına kesinlikle uyulmalı, motorun limitleri gereksiz yere zorlanmamalıdır. d) Yukarıdakilerin hepsi. 30) Dizel motorlarda yakıtı, depo tamamen boşalana kadar tüketmek doğru mudur? a) Hayır, motor yakıt devresi hava yapabilir veya depo tabanındaki birikintiler yakıt sistemine gidebilir. b) Hayır, azalan yakıt sonucunda püskürtme pompası çalışma basıncı düşer. c) Evet, yolda kalma tehlikesi hariç tutulursa, bir sorun yaratmaz. d) Evet, depoda kalmış eski yakıtın üzerine yeni yakıt ilavesi doğru değildir, depo tüketilmelidir. 31) Yandaki şekilde soru işaretiyle gösterilmiş, teknenin enlemesine kirişlerine ne ad verilir? a) Posta b) Kemere c) Bodoslama d) Parampet 32) Aşağıdakilerden hangisi işlev açısından diğerlerinden farklıdır? a) Bodoslama b) Omurga c) Sintine d) Kemere 33) Çapaya bağlı halat ve/veya zincirin denize verilen miktarına ne denir? a) Apiko b) Salpa c) Vira d) Kaloma 34) Çift çapa demirlemede iki zincir arasındaki açının ne kadar olması tavsiye edilir?

9 a) 180 derece b) 90 derece c) 40 derece d) 10 derece 35) Tekne elektrik sistemlerinde devre kesici ana şalter; a) Gereklidir ve artı kutuptan gelen elektrik kablosu üzerine bağlanır. b) Gereklidir ve eksi kutuptan gelen elektrik kablosu üzerine bağlanır. c) Gereklidir; her iki kutuptan gelen kabloların üzerine bağlanabilir. d) Tüm cihaz ve devrelerin ayrıca kendi sigortaları varsa gereksizdir. 36) Teknelerdeki elektrikli sintine pompası veya pompalarından en az biri, elektrik sistemine nasıl bağlanmalıdır? a) Aküye doğrudan bağlı, otomatik çalışır olmalıdır. b) Otomatik çalışırsa aküyü boşaltabilir; bu nedenle kullanılmamalıdır. c) Otomatik çalışırsa aküyü boşaltabilir; bu nedenle otomatik çalışmamalıdır. d) Kullanıcı tarafından kontrol edilebilecek şekilde bağlanmalıdır. 37) Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına ne denir? a) Avara b) Alabora c) Alarga d) Alesta 38) "Fora" terimi aşağıdakilerden hangisiyle zıt bir anlam ifade eder? a) Vira b) Mayna c) Avara

10 d) Volta 39) "Vardavela" nedir? a) Teknenin etrafını güvenlik amacıyla koruyan teller b) Vardavela tellerini destekleyen çubuklar c) Deniz merdiveni d) Bayrak direği çubuğu 40) Nisbi sancak 070 de bir balıkçı teknesi kerteriz ettiniz. Bu teknenin gerçek kerterizi 250 ise, rotanız aşağıdakilerden hangisidir? a) 000 b) 160 c) 180 d) ) Raporlarda poyrazdan estiği belirtilen rüzgar kaç kerteden eser? a) 4 kerte b) 5 kerte c) 8 kerte d) 16 kerte 42) Dikey bir doğru, üzerinde her yönden görünür üste kırmızı, altta beyaz, iki fener gösteren tekne, aşağıdakilerden hangisidir? a) Üzerinde yol bulunan bir trol teknesi b) Demirli bir trol teknesi c) Trol çekmek dışında balıkçılıkla uğraşan bir tekne d) Karaya oturmuş bir tekne 43) Bir kısa düdük süresi kaç saniyedir? a) 5 6 sn.

11 b) 4 5 sn. c) 3 4 sn. d) 1 2 sn 44) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre yetişen teknenin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? a) Yetişilen teknenin yolundan çıkacaktır. b) Bir tekne diğer bir tekneyi yetişip geçtiği hususunda herhangi bir tereddüte düştüğü taktirde, kendini yetişen tekne sayarak buna göre hareket edecektir. c) Yetişme durumunda, iki tekne arasındaki kerterizlerde sonraki herhangi bir değişim, yetişen tekneyi bu kurallara göre aykırı geçen bir tekne yapmayacak veya yetişilen tekne tam olarak geçilinceye ve neta oluncaya kadar, yetişen teknenin yükümlülüğünü kaldırmayacaktır. d) Yukarıdakilerin hepsi 45) Yandaki şekilde, dar bir kanalda boyları 20 metreden kısa, yelkenle seyreden 4 tekne görmektesiniz. Hangisi DÇÖT Kural 9'a uygun seyretmektedir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 46) Yandaki şekilde görüldüğü gibi motorla seyreden iki tekne, pruva pruvaya çatışma noktasına yaklaşmaktadır. Tekneler nasıl hareket etmelidir? a) Tekneler birbirinin sancakta bırakacak şekilde geçerler.

12 b) Tekneler rotalarını iskeleye değiştirerek geçerler. c) Tekneler rotalarını sancağa değiştirip birbirlerini iskelede bırakarak geçerler. d) Belirli bir kural yoktur, tekneler istedikleri taraftan geçebilirler. 47) Yandaki şekilde görüldüğü gibi gündüz işareti gösteren yelkenli bir tekne için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Yelkenle seyreden bir tekne b) Motor, yelken birlikte kullanan bir tekne c) Yelkenle ilerlemeye çalışan arızalı bir tekne d) Yardıma ihtiyacı olan yelkenli bir tekne 48) İskeleye doğru esen sert rüzgâr ve manevra sahası darlığı nedeniyle avara ederken teknenin başı açılamıyorsa, baş çapraz (pürmeçe) halatı fora edilmeden kıçı rüzgar üstüne açılır. Şekilde görülen "A" teknesi, bu manevrayı yapmak için motor ve dümenine nasıl kumanda etmelidir? a) Motor ileri yolda, düman sancak alabandaya basılır. b) Motor ileri yolda, dümen iskele alabandaya basılır. c) Motor tornistanda, dümen sancak alabandaya basılır. d) Motor tornistanda, dümen iskele alabandaya basılır. 49) Yangın Söndürme Cihazlarının (YSC) kullanımıyla ilgili aşağıdaki hangi uygulama yanlıştır? a) Yangına rüzgar üstünden yaklaşılır. b) YSC alevlerin üstüne yöneltilir. c) YSC yangının kaynağına yöneltilir. d) Mümkünse birden fazla YSC aynı anda kullanılır.

13 50) Yangın battaniyesi, yangın başladığında hemen alevlerin üstüne kapatılmalıdır. Bu hangi amaçla yapılır? a) Yangını, alevlerin havayla temasını keserek (boğarak) söndürmek için. b) Yangını, alevleri yanma sıcaklığının altına düşürerek söndürmek için. c) Yangını, kimyasal yolla alevlerin enerjisini alarak söndürmek için. d) Yangını, yanıcı maddeyi soğutarak söndürmek için.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR. HAZIRLAYAN: TSSF BASIM YERİ: SANER MATBAACILIK TEL. :0212 674 10 53 TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR. TEMMUZ 2007 2 TSSF CMAS Üç Yıldız Dalıcı eğitimi İÇİNDEKİLER:

Detaylı

NAVİGASYONA BAŞLANGIÇ

NAVİGASYONA BAŞLANGIÇ NAVİGASYONA BAŞLANGIÇ Ahmet ÇELENOĞLU www.tekneuzmani.com İçindekiler Deniz Haritaları 1 Şamandıra ve Fenerler 5 Pusula 8 Harita Üzerinde Çalışma 10 Navigasyon Cihazları 14 Navigasyona Başlangıç 15 Mevki

Detaylı

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME 1 of 58 GİRİŞ Denizde gerçekleşen çatışmalara karışan gemilerde, güverte zabitlerinin elleri altında çatışmaları engelleyebilecek radar ve diğer elektronik seyir yardımcıları bulunduğu

Detaylı

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK...

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK... türkçe İNDEKS 1. GİRİŞ... 1 1.1. TEHLİKE DERECELERİ... 2 2. TEKNENİN TARİFİ, ESAS DONATIMI VE HUSUSİYETLERİ... 2 2.1. FİBER TEKNELER... 2 2.1.A. İMALAT... 2 2.1.B. GÜVERTE DONANIMI VE GENEL BİLGİ... 2

Detaylı

(Gemici sınavı denizde güvenlik dersi notları ve olası soruları sonradan ilave edilecektir.)

(Gemici sınavı denizde güvenlik dersi notları ve olası soruları sonradan ilave edilecektir.) DENİZCİ (Gemici sınavı denizde güvenlik dersi notları ve olası soruları sonradan ilave edilecektir.) GEMİCİ SINAVI GEMİCİLİK DERSİ NOTLARI VE OLASI SORU TİPLERİ Geminin yapı elemanları Omurga nedir, ne

Detaylı

DENİZCİ. 1.1.Genel Gemiyi Döndürme Sistemleri

DENİZCİ. 1.1.Genel Gemiyi Döndürme Sistemleri DENİZCİ Dümen tutmak; hareket halindeki geminin dümen ve serdümen marifeti ile istenen yönde ilerleyişini sağlamaktır. Serdümen; dümen tutan güverte tayfasıdır. Küçük teknelerde dümen doğrudan kaptan tarafından

Detaylı

1. 12003/44/EC DIREKTIFI ILE DEĞIŞIKLIĞE UĞRAMIŞ 94/25/EC DIREKTIFINE ISTINADEN TASARIM, İMALAT VE GÜRÜLTÜ EMISYON GEZI TEKNESI UYGUNLUK DEKLERASYONU

1. 12003/44/EC DIREKTIFI ILE DEĞIŞIKLIĞE UĞRAMIŞ 94/25/EC DIREKTIFINE ISTINADEN TASARIM, İMALAT VE GÜRÜLTÜ EMISYON GEZI TEKNESI UYGUNLUK DEKLERASYONU 260 CCD / türkçe 1. 12003/44/EC DIREKTIFI ILE DEĞIŞIKLIĞE UĞRAMIŞ 94/25/EC DIREKTIFINE ISTINADEN TASARIM, İMALAT VE GÜRÜLTÜ EMISYON GEZI TEKNESI UYGUNLUK DEKLERASYONU... 1 2. UYUM, SERTİFİKA, TASARIM

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı Yelkenli Teknelerde Acil Durum Senaryoları Kaptanlık Makelesi Efe Can Saka 2012 İçindekiler 1. Önsöz... 3 2. Giriş... 3 3. Arma Hasarları... 4 3.1. Istralya Hasarları...

Detaylı

TÜRK BOĞAZLARI RAPORLAMA SİSTEMİ...

TÜRK BOĞAZLARI RAPORLAMA SİSTEMİ... i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii KISALTMALAR... iii GENEL... 1 Giriş... 1 İşletim... 1 Yetkili Otorite... 1 İdare... 1 TBGTH Otoritesi... 1 Verilen Hizmetler... 1 Hizmet Alanı... 1 Aktif Katılımcı Deniz

Detaylı

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI ETF Deniz balıkçılığı sektörünün sosyal paydaşlarının girişimi, AB nin ortak finansmanıyla / Eylül 2008 Bu el kitabı :... e aittir

Detaylı

KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS) İLE DENİZDE MUHABERE

KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS) İLE DENİZDE MUHABERE KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS) İLE DENİZDE MUHABERE GMDSS, tehlikeye maruz kalan gemilere yardım iletilebilmesini temin etmek üzere 1 Şubat 1999 tarihinden itibaren tam olarak yürürlüğe

Detaylı

Dünya'da Ye lken Türkiye'de Yelken

Dünya'da Ye lken Türkiye'de Yelken Dünya'da Yelken İnsanların suyun kaldırma gücü ve rüzgardan yaralanması suretiyle başlayan yelken sporu, bugün popüler spor dallarından biridir. Daha önceleri Hollandalı gemicilerin korsan gemilerini kovaladıktan

Detaylı

HAVACILIK VE DENİZCİLİK ARAMA VE KURTARMA KILAVUZU

HAVACILIK VE DENİZCİLİK ARAMA VE KURTARMA KILAVUZU IAMSAR Kılavuzu ULUSLARARASI HAVACILIK VE DENİZCİLİK ARAMA VE KURTARMA KILAVUZU Cilt III MOBİL HİZMETLER IMO / ICAO Londra / Montreal, 1998 1 1998 yılında ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ 4 Albert Embankment,

Detaylı

H üzeri CF Startı verilmemiş yarışlar tehir edilmiştir. Diğer işaretler kıyıda verilecektir. Numara 1 Numara 2 Numara 2 Numara 3

H üzeri CF Startı verilmemiş yarışlar tehir edilmiştir. Diğer işaretler kıyıda verilecektir. Numara 1 Numara 2 Numara 2 Numara 3 YARIŞ İŞARETLERİ Görsel ve seda işaretlerinin anlamları aşağıda belirtilmiştir. Yukarı veya aşağı gösteren bir ok ( ) görsel bir işeretin toka veya arya edildiği anlamına gelir. Bir nokta ( ) bir seda;

Detaylı

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28741 Resmi Gazete Tarihi 20.08.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ TEMEL GEMİCİLİK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

1. 12003/44/EC DIREKTIFI ILE DEĞIŞIKLIĞE UĞRAMIŞ 94/25/EC DIREKTIFINE ISTINADEN TASARIM, İMALAT VE GÜRÜLTÜ EMISYON GEZI TEKNESI UYGUNLUK DEKLERASYONU

1. 12003/44/EC DIREKTIFI ILE DEĞIŞIKLIĞE UĞRAMIŞ 94/25/EC DIREKTIFINE ISTINADEN TASARIM, İMALAT VE GÜRÜLTÜ EMISYON GEZI TEKNESI UYGUNLUK DEKLERASYONU RM SERİSİ / türkçe 1. 12003/44/EC DIREKTIFI ILE DEĞIŞIKLIĞE UĞRAMIŞ 94/25/EC DIREKTIFINE ISTINADEN TASARIM, İMALAT VE GÜRÜLTÜ EMISYON GEZI TEKNESI UYGUNLUK DEKLERASYONU... 1 1.1. 155 RM... 1 1.2. 175

Detaylı

TÜRK BOĞAZLARI GEMĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ KULLANICI REHBERĐ

TÜRK BOĞAZLARI GEMĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ KULLANICI REHBERĐ TÜRK BOĞAZLARI GEMĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ KULLANICI REHBERĐ ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR...I GENEL... 1 Giriş... 1 Đşletim... 1 Yetkili Otorite... 1 Đdare... 1 Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Otoritesi...

Detaylı

YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 200820111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ M MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 101220111100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015

YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015 YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016. 1.2 ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2014 2015 1.3 ISAF

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1- AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 181220101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 181220101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

ELAZIĞ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZİ, SRC BELGELERİ KURSU, DENEME SINAVLARI

ELAZIĞ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZİ, SRC BELGELERİ KURSU, DENEME SINAVLARI 1 SRC 4 DENEME SINAVI 1 1) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 2) Kavşaklarda

Detaylı

KİRLİ SIVILAR İLE DENİZİN KİRLETİLMESİNİ ENGELLEMEK Personel Sorumluluğu ve MARPOL 73/78

KİRLİ SIVILAR İLE DENİZİN KİRLETİLMESİNİ ENGELLEMEK Personel Sorumluluğu ve MARPOL 73/78 KİRLİ SIVILAR İLE DENİZİN KİRLETİLMESİNİ ENGELLEMEK Personel Sorumluluğu ve MARPOL 73/78 Gemiadamının gemideki sorumlulukları oldukça fazladır. Kendisine, arkadaşlarına, gemi yönetimine, işletmesine, ülkesine

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC KULLANICI EL KİTABI D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC İçindekiler Önsöz... 2 Güvenlik Bilgileri... 3 Giriş... 8 Aygıtlar ve Kumandalar...

Detaylı