Türkiye nin 100. Yılında Eğitim (Web Sempozyumu)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin 100. Yılında Eğitim (Web Sempozyumu)"

Transkript

1 1

2 Türkiye nin 100. Yılında Eğitim Sempozyumun amacı, Türkiye nin 100. yılında eğitimin gidişatının eğitimciler ve eğitim ile ilgili kişiler gözünden incelenmesidir. ogrenmen.com Türkiye nin 100. yılına giderken eğitimdeki gelişmelere ışık tutmayı ve gerçekleştireceği web sempozyumu ile destek olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye de ilk defa gerçekleşecek olan web sempozyumunu gerçekleştirmenin mutluluğu ve onuru içindeyiz... Belli aralıklarla düzenlenecek olan web sempozyumumuza eğitim ile ilgili herkesi davet eder, web sempozyumuna bildirileri ile katılan herkese teşekkürlerimizi sunarız 2

3 100. Yılda Temel Bilim Eğitimi Nasıl Olmalı? Sorunlar ve Çözüm Önerileri Osman DEMİRCAN Hüseyin ÇAVUŞ (Prof. Dr. Doç. Dr.) Özgeçmiş: Osman DEMİRCAN: LİSANS Üniversite : Ege Üniversitesi Akademik Birim : Fen Fakültesi, Matematik Astronomi Bölümü Program/Bölüm/Diğer : Matematik Astronomi Ülke : Türkiye Mezuniyet Yılı : 1971 YÜKSEK LİSANS Üniversite : Manchester Enstitü : Physics and Astronomy Tez Konusu : Astronomi ve Uzay Bilimleri Tez Başlığı : Ülke : İngiltere Mezuniyet Yılı : 1976 DOKTORA Üniversite : Manchester Enstitü : Physics and Astronomy Tez Konusu : Astronomi ve Uzay Bilimleri Tez Başlığı : Ülke : İngiltere Mezuniyet Yılı : 1978 Hüseyin ÇAVUŞ: LİSANS 3

4 Üniversite : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik Birim : Fen Edebiyat Fak. Program/Bölüm/Diğer : Fizik Ülke : Türkiye Mezuniyet Yılı : 1999 YÜKSEK LİSANS Üniversite : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enstitü : Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Konusu : Plazma Fiziği Tez Başlığı : Plazmada Gravitasyonel Kararsızlıklar Ülke : Türkiye Mezuniyet Yılı : 2002 DOKTORA Üniversite : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enstitü : Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Konusu : Plazma ve Güneş Fiziği Tez Başlığı : Güneş Kabuğundaki Konvektif Olayların Manyetohidrodinamik (MHD) Yaklaşımla Modellenmesi Ülke : Türkiye Mezuniyet Yılı : 2007 Bildiri: Teknoloji üretiminin temelinde temel bilim olduğu ve ülke gelişiminin teknoloji üretimine ve dolayısıyla ülkenin temel bilimlerdeki durumuna bağlı olduğu bilinmektedir. Bu tebliğde, ülkemizin temel bilimlerdeki durumu değerlendirildikten sonra ortaöğretimde ve yükseköğretimde temel bilim eğitiminin durumuyla beraber yükseköğretimdeki temel bilim bölümlerinin kontenjan durumu ve çözüm önerileri sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Sayısal öğrenciler, bologna süreci, temel bilimler, teknoloji 4

5 Çocuk Eğitiminde Ailenin Rolü Fatih Kılıçarslan (Sosyal Hizmet Uzmanı) Özgeçmiş: 1969 Ankara ili Beypazarı ilçesinde doğmuştur yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Y.O. Sosyal Hizmet Uzmanı olarak mezun olmuştur yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Amatem, Çematem, Nevroz, Psikoz, Nöroloji, Nrş ve Çocuk Psikiyatri Kliniklerinde sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında Prof. Dr. Musa Tosun Başhekimliği döneminde Başhekim Yardımcısı olarak göreve başlamış Ocak 2011 görevinden ayrılmıştır. Halen sosyal hizmet birim şefi olarak görevini sürdürmektedir. Amerikan Newport Uluslar arası Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak Sağlık Psikolojisi, Sapkın Davranışlar ve Aile ve Eş Terapisi dersleri vermiştir. Bildiri: Aile toplumun en küçük kurumudur. İnsanlar fert fert aile birliği içinde, çocukluktan itibaren yaşlılık dönemlerine kadar fiziksel ve ruhsal açıdan çeşitli aşamalardan geçerler. Toplumsal hayatımızda ilişki içinde olduğumuz kişileri tanımalı, sosyo ekonomik ve kültürel özeliklerini bilmeli, duygu, düşünce ve davranışlarında meydana gelen değişimi izleyebilmeliyiz. Bu nedenle gerek bireyin meydana gelen davranışlarının değerlendirilmesinde, gerekse toplumsal yapının analizinde, insan faktörü önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk korunmaya, ilgiye ve sevgiye muhtaç bir varlıktır. Ailenin uygun tutum ve davranışlarıyla çocuğun ruhsal ve davranışsal gelişimi sağlıklı yapılandırılabilir. Ancak ebeveynler çocuklarına yeterli düzeyde ilgi ve sevgi göstermez, kişilik gelişiminde uygun rol model olmaz ise çocuk uyum, davranış, sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Birey, çocukluk döneminden itibaren çevresinde yaşayan insanların davranış ve tutumlarını taklit eder. Bu taklit önce anne ve baba imajı ile başlar. Kişilik, doğrudan doğruya anne babanın çocuğu ile karşılıklı kurduğu ilişkiden doğmaktadır. Kişilik, çocukla içinde yaşadığı toplumun sıkı ilişkilerden, çok kuvvetli duygusallıklardan oluşmakta, çocuk ile çevre arasındaki ilişkinin, diyaloğun ve etkileşiminin sonucu olarak değerlendirilmektedir. Bir çocuğa ana babası nasıl davranırsa, çocuk da diğer kişilere karşı öyle davranır. Önce karakterin, daha sonra kişiliğin oluşmasında ve gelişiminde çocuk, ana baba etkileşimi sürecinde sevgi ve disiplin temel rol oynar. Çocuğun karakteri, çoğu kez kendisini ana babasının verdiği davranış özelliklerini yansıtır. Karakteri oluşturan en önemli yol çocuğa ahlaki davranışını nedenlerini açıklamak, çocuğun kararları kendi kendine almaları ve onları akıllıca nasıl eleştirilebileceklerini öğretmektedir. Sağlam duygusal temeller üzerine kurulan kişiliklerdeki çocuklar, hayatın beraberinde getirdiği sorunlarla baş etmeye hazırlanmış demektir. Ebeveynler, çocuklarının farklılık çabalarını, kimlik arayışını korkuyla, endişeyle karşılayabilir ve kendi olumsuz duygularını çocuklarına baskı olarak yansıtabilirler. Ebeveynler bu şekilde çocuğuna sürekli müdahale etmekle çocuğun kendi olma, kendini tanıma çabasını da zorlaştırmaktadır. Müdahaleci tutumlarıyla çocukta ek bir stres faktörü olmaktadır. Aile içi ilişkilerde ihmal, istismar ve şiddet içerisinde yetiştirilen çocuk psiko sosyal gelişim evrelerinde duygusal, sosyal, kişilik gelişimi açısından uyum ve davranış sorunları gösterir. Aile ve toplum ilişkilerinde, soğukkanlı ve açık iletişim içerisinde farklılıklarımızın farkında olarak 5

6 birbirimizi anlamalıyız. Uzlaşma ve sorun çözme yeteneklerimizi geliştirerek ancak uyumlu, olumlu ve sağlıklı ilişkiler ortaya koyabiliriz. Öz güven ve değerler dengesi, çocuğunun bağımsızlaşma sürecinde ebeveynlerin sağlıklı yaklaşımlarıyla gerçekleşebilir. Çocuğun uyumlu, üreten bir değer olarak geleceğe hazırlanması, insanı merkeze alan bir aile ve toplum düzeninde gerçekleşebilir. Bu hayat düzeni ancak insan, aile ve toplum tasavvuru olan bir ülkede ortaya çıkabilir. İçinde yaşadığımız toplumdan sağlıklı ve mutlu, iç dünyasında barışık ve topluma faydalı bireylere olan ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Çocuğun sağlıklı kişilik oluşumunda çocuğu psiko sosyal yönüyle destekleyecek kurum ve hizmetlerin gerçekleşmesi böylece toplumun görevi haline gelmiştir. Yerel düzeyde oluşturulacak aile danışma merkezleri, toplum merkezlerinin açılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Aile, Eğitim 6

7 DUVARLARI YIKMAK GEREK Semra YELKEN (Öğretmen) semra Özgeçmiş: 20 Aralık 1967 Samsun da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Samsun da, üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesinde okumuştur. Öğretmenliğine başladığı ilk köy okulundan itibaren yaptığı özel uygulamalarla dikkat çekmiştir. Öğrenci eğitim ve gelişimini desteklemek için işin mutfağına yönelmiş bu amaçla veli eğitimleri üzerinde de önemli çalışmalar yapmıştır. Velilerin, çocuklarından büyük beklentilerde bulunarak istemeden de olsa baskıcı tutum oluşturmaları üzerinde "ONU ANLAMAYA" dayalı etkin bir proje gerçekleştirmiştir. Engelli öğrencilere toplumun bakış açısını değiştirme yönüyle de önemli çalışmalar yapmış, bu çalışmaları Tohum Otizm Vakfının "Kaynaştırma ve Bütünleştirme Eğitiminde Türkiye'den ve Dünya'dan İyi Örnekler" raporunda Türkiye örneği olarak yer almıştır. Bunlar gibi çok sayıda proje hazırlamış ve yürütmüştür. Yaptığı örnek uygulamaları çeşitli konferans ve sempozyumlarda paylaşmaktadır. Dersleri kendi geliştirdiği ve öğrencilerini yönlendirerek birlikte oluşturdukları materyallerle işlemektedir. Ders işlenecek mekanı sınıf ile sınırlandırmamakta, konuya uygun mekanlarda uygulamalı ders işlemeye önem vermektedir.ders konuları, değer kazanımları, Belirli Gün ve Haftaları kapsayan konularda oyunlar, şiirler ve şarkılar yazmaktadır. Okul ve sınıf duvarlarını öğrenmeye yardımcı duvar resimleri resimlerken öğrencilerle birlikte çalışmaktadır. Oratoryo ve piyeslerde öğrencileriyle birlikte sahne almıştır yılları arasında iki buçuk yıl süreyle İlkadım İlçe İzci Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirmiş, bu alana da örnek uygulamalar kazandırmıştır. Değer Eğitimi İl Çalışma Komisyonunda yer almıştır.hayatta başarı anahtarının iyi bir aile ortamı oluşturmak olduğuna inanmaktadır. Evli ve iki erkek çocuk annesidir. Bildiri: "İçinde bulunduğun anı fethetmektir yaşamak." Metin KOÇ'tan bu güzel alıntı ile başlamak istedim. Sanırım söyleyeceklerimin özeti bu cümle olacaktır. Bize düşen, öğrencilerin öğrenmelerine; bildiklerini görmelerine rehberlik yaparak ihtiyacı olana ulaşmasını sağlamak değil midir? Başarabildiğini keşfettirebilmek hepsi bu Keşfetmek, fethetmek, ulaşmak sözcüklerinin sınırı yoktur. Duvarlar arasına sığdıramazsınız. Oysa bizim geleneksel EĞİTİM ÖĞRETİM sistemimiz dört duvar arasına sıkışıp kalmıştır. Duvarlar arasında arkadaşa sırtı dönük iletişim ile önceden keşfedilmişleri, bizim yorumlarımız ile ÖĞRETMEYE devam etmişiz. Oysa DUVARLARI YIKMAK GEREK diyerek geleceğimizin umutlarına kalıpların dışına taşarak keşfedebilme sevinci yaşatıp, bilgiye ulaşma yollarında yürümeye rehber olmalıyız. İşte bu düşünceyle duvarları aşan, duvarların içinde de bir başka bakıştan çeşitli çalışmalarımı paylaşmak istiyorum. Farklı derslerden, dersin ve kazanımın özelliğine uygun yaptığım çalışmalardan bir kaç örnek vereceğim. Sunu için çalışmalara ait video ve fotoğraflar mevcuttur. Matematik derslerinde problemler oluşturuyoruz. Çocuk kitaptan okuyarak hayali alış veriş yapıyor, alıyor, satıyor, para ödeniyor, kaç alıyor, kaç kalıyor Gerçekten adını doğru koymuşuz: POROBLEM Dört duvar arasında kitaptan okuyarak yaptığı hayali alışverişi acaba kaç kişi hayatına uyarlayabilmiştir? Hayata hazırlarken hayattan bağımsız davranamayız. Alışveriş ortamında öğrenilir diye ilgili kazanımımız için para harcayıp hesap yapacağımız okulumuza en yakın yere gidiyoruz. Hayatın içinde var olan bu günlük yaşam kesitinin aslında bir problem olmadığını keşfediyorlar. Herkes kendi alışverişinin kaç lira tuttuğunu, kaç lira verirse geriye kaç lira alabileceğini gerçek ortamında hesaplıyor. 7

8 Dört duvar arasında karınca yuvaları ile yönümüzü bulamayız. Kayanın yosun tutan tarafını göremeyiz. Duvarları aşıp, doğaya ulaşıp hikayeden öteye elimizle okunarak, gözlerimizle incelersek o zaman doğru yöndeyiz demektir. İşte bu ve bunun gibi hedeflere ulaşmak için doğada inceleler yaptırıyorum. Çeşitli maddelerin doğadaki ömrü, pilin toprağa verdiği zarar, su kirliliği gibi konularda doğada deney ve gözlemler yaptırıyorum. Matematik aslında eğlencedir. diyerek, müzikli çocuk oyunları yazıp öğrencilere oyunculuk yeteneklerini sergilerken matematik konularını eğlenerek keşfetme şansı sunuyorum. 4. sınıf çocuğu için kronoloji ne de yabancı bir terimdir. Terimin içeriğini kendi topladıkları verileri düzenleyerek öğrenmeleri için ilimizin tarihini keşfe çıktık. Bulgularımızı toplayıp düzenleyince yaptıkları çalışmanın adını söyledik. Meslekleri tanımayı, meslek erbapları ile çalışma ortamlarında röportaj yaparak gerçekleştirdik. Bunlar duvarları aştığımız çalışmalardan bazıları. Peki sonuç nedir denirse, ihtiyacı olana ulaşmak için veri toplayıp keşfeden, içinde bulunduğu anı fetheden kendinden emin yol çizen yarının ışıkları doğdu. Anahtar Kelimeler: DUVAR, FETHETMEK, KEŞFETMEK, ULAŞMAK 8

9 TASARLADIĞIM SERAMİKLERLE DEĞERLENDİRİLMENİN KEYFİNİ YAŞIYORUM Seval ORAK (Sınıf Yönderi) Ertuğrul AKBAŞ (Eğitim Lideri) Şebnem DEMİRER (Görsel Sanatlar Yönderi) Özgeçmiş: İsmim Seval ORAK yılında doğdum. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Yönetimi ve Planlaması bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Bursa Yönder Okulları nda sınıf yönderiyim.dokuz yıllık sürekli üreten, Gardner' ın bahsettiği geleceği inşa edecek beş zihin tipinden sentezci ve yaratıcı zihin tipine sahip, sanatın her dalını bilgiyle bütünleştiren, beynin kullanım kapasitelerini iyi bilen, kalıcı ve farklı öğrenmeleri önemseyen,şiir,akademik makale, tiyatro,deneme yazan,beste yapan,gelenekle yeniliği bütünleştiren bir öğretmenim. Bildiri: Problem Durumu: Stres, "bireyin duygularında, düşünce süreçlerinde veya bedensel koşullarında bireyin çevresiyle baş edebilme gücünü tehdit eden bir gerilim durumudur" diye tanımlanmaktadır. Stresin yaşanmasında çocukluk dönemi yaşantıları önemlidir. Özellikle okul dönemindeki sorunların büyük bir kısmı, ders başarısına ilişkindir. Çocukluk döneminde gereksinimlerin karşılanmaması, engellenme duygusunun, üzüntülerin oluşmasına, zihinde izler bırakmasına yol açar. Anne, baba ve çevre beklentilerinin yoğun olmasıyla çocuklar, stresi daha çok ders ya da sınav sürecinde yaşarlar. Amaç: Bu çalışmanın amacı seramik sanatını bir dersin sonuç basamağındaki ölçme değerlendirme sürecinde kullanarak, ölçme değerlendirmeye duyulan stresi ve kaygıyı azaltmak, ölçme değerlendirmeye karşı olumlu tutum geliştirmektir. Çocukların ölçme değerlendirme sürecinde yaşadığı sınav stresini ve kaygısını azaltmak gereklidir. Seramik, Organik olmayan (inorganik) malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli yöntemler ile şekil verildikten sonra sırlanarak veya sırlanmayarak sıcaklık ile pişirilerek sertleştirilip dayanıklılık kazandırılması bilim ve teknolojisidir. Seramik sanatı, seramikle şekiller oluşturma sanatıdır sınıf düzeyinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Müzik, Görsel Sanatlar dersinde, bir dersin sonuç basamağında, klasik müzik eşliğinde yapılan seramik sanatı ile ölçme değerlendirmedeki stresi ve kaygıyı azaltmak, çocukların estetik ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak hedeflenir. Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Doğal gözlemle öğrenciler iki öğretmen tarafından gözlemlenmiştir. Gözlem formu doldurulmuştur. Bursa ilinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel bir ilköğretim okulunun 1. sınıf öğrencilerine bu çalışma uygulanmıştır. Katılan öğrencilerin 12 tanesi kız, 12 tanesi erkek olup yaş grubu 7-8 aralığıdır. Araştırmanın temelini oluşturmak için bir kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. Çalışmanın katılımcılarına 4 haftalık süre ile haftada 3 ders saati süresince; toplama işlemi 9

10 hakkında öğretim yapılmıştır. Çalışma yapılırken temel olarak MEB 1. Sınıf ders kitabı kazanımları dikkate alınmıştır. Öğrencilerin ölçme değerlendirme ve ders işleme aşamasında yaşadıkları duygu ve tutumlar gözlenmiştir. Gözlenen bu tutumlar gözlem formuna işlenmiş ve öğrencilerin yaşadığı duygu ve tutum değişiklikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan gözlemin yanı sıra çalışmanın dönütlerini almak için öğrencilere 3 konu uzmanı tarafından geliştirilen anket soruları yöneltilmiştir. Öğrencilerin anket sorularına verdiği cevaplardan yola çıkarak yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı üzerine yorumları geliştirilmiştir. Seramik Sanatıyla Ölçme Değerlendirme uygulaması müfredatın öngördüğü hedef ve kazanımlara uygun olarak ders işlemekle başlar. Dersin sonuç basamağında klasik müzik açılır. Daha önceden öğrenciler tarafından işlenen konunun özelliğine uygun şekillendirilip pişirilmiş seramik hamurları dersin sonuç basamağında çıkarılarak ölçme değerlendirme materyali olarak kullanılır. Öğrenciler kendi hazırladıkları materyallerle dokunarak farklı bir ölçme değerlendirme süreci yaşar. Çalışma öncesi ve sonrası tutum ve sınav kaygı ölçeği uygulanır. Sonuç: Uygulanan tutum ölçeği sonuçları analiz edilir ve öğrencilerin derse karşı tutumlarında olumlu sonuçlar elde edilir. Gözlem formları incelenir. Elde edilen veriler sonucunda bu çalışmanın ölçme değerlendirme sürecinde yaşanan stresi ve kaygıyı en aza indirdiği, ve bu sürece ilişkin olumlu tutum geliştirdiği saptanır. Bu çalışma ile öğrencilerin öğrendiklerini farklı bir yolla ortaya koymaları sağlanır. Bu çalışma ile Gardner ın Çoklu Zeka Kuramını, Vygotsky in İşbirlikçi Öğrenme Yaklaşımını desteklenir. Öneriler: Seramik sanatı ile ölçme değerlendirme, farklı duyu organlarına hitap ettiği için, farklı zeka alanlarına sahip öğrencilerin ölçme değerlendirme sürecinden keyif almasını sağlar. Bu yolla stres ve kaygı azalır. Disiplinler arası ilişki desteklenir. Estetik ve sanat ihtiyacı karşılanır. Bu sebeplerle bu çalışmanın, dersin değerlendirmesinde kullanılması önerilir. Anahtar Kelimeler: Seramik sanatı, ölçme değerlendirme, stres 10

11 Türkiye eğitim yönetiminde planlama ve ona farklı yaklaşımlar Zarife Nezirli (Mastr) Özgeçmiş: Nezirli Zerife Feridun kızı Azerbaycanın Lenkeran şehrinde 1991 ci yılda doğdu. Ailesinin Bakuye taşınması nedeniyle burada eğitim aldı ci yılda 11 saylı orta okula dahil olmuş ve 2008 ci ilde bitirip aynı yıldada Lisansı (Universiteyi) kazanmışdır ci ilde Lisans eğitimini bitirdikden hemen sonra yani 2012 yılda Yüksek Lisansa (mastr) eğitimi için Baku Devlet Universitesini kazanmıştır. Eğitime gösterdiyi ilgi sonunda bu kadar genc olmasına rağmen 4 uluslararası, 6 ulusal sempozyum ve kongrede bulunmuş, 15 e kadar elmi pedeqojik makaleler yazmışdır bu makalleri Türkiye, Ukrayna, Rusya federasyonu gibi yurt dişi ülkelerdede yayınlamışdır ve ceşitli kongre ve sempozyumlara devet almış ve sunum yapmışdır. Şu anda Fen programıni yayılmlamış, ve aynı fennin manueli üzerine çalışmakdadır. Bildiri: Makalede eğitimi yönetimin en önemli hüsuslarından yanı tüm pozisyonlar için kritik bilgi ve becerileri sağlayarak işte verimliliği artırma, zaman içinde verilen yeni görevler için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirleme, eğitim fırsatının her çalışana tanınmasını sağlayarak motivasyonu artırma, esnek yapı sayesinde kuruma uygun şirket içi ve şirket dışı eğitimleri tanımlama ve takibini etkin bir şekilde sağlama, çift yönlü eğitim yetkinlik ilişkisi sayesinde çalışanların gelişimini sağlama ve eksik yetkinliklerin ortaya çıkaracağı riskleri ortadan kaldırma, sicil kartında eğitim sonrası yetkinlik seviyesinin otomatik olarak güncellenmesiyle unutmaları engelleme ve kolaylıkla güncel bilgiye ulaşma, eğitim ders notlarını istenilen dosya tipinde saklayabilme vb. Aynı zamanda eğitimin öncül taleplerinden konuşulacak manuel olarak bir yönetici tarafından çalışanı için talep edilebileceği gibi eğitim talep planlama özelliği ile sistem tarafından toplu olarak da yapılır. Onaylanan talepler eğitimede kaydedilir. Belli eğitim ve kişiler için eğitim talep planlama işlemi otomatik ve toplu olarak yapılır. Eğitim talep planlama filtreleri yardımıyla istenilen kişiler için veya istenilen eğitimler için eğitim talep planlama işlemi yapılır. Bu fonksiyon çalışanların gelişimi için gerekli eğitim taleplerini otomatik olarak oluştururken gerekli tüm kontrolleri yapar. Böylece tüm çalışanların eğitim ihtiyaçları ayrıntılı olarak değerlendirilir ve eğitim depatmanının iş yükü azalır. Bu program, nasıl etkin bir eğitim uzmanı, performans danışmanı, iç eğitmen ve eğitim yöneticisi olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır. Makaleye Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi nin ana teması belirlenmiştir. Ağırlıklı olarak uygulamaya ilişkin sorunlara yer verilmişti. Eğitim süreçlerinde kaliteyi yakalamak için insan kaynaklarının kapasitesinin geliştirilmesi, stratejik bir öncelik alanıdır. Öğretmenlerin niteliğini, hizmet öncesinde ve hizmet içinde arttırmaya çalışmak, en kestirme ve çabuk sonuç verecek, genç nesilleri en fazla etkileyecek bir çözüm yolu olarak yıllardır vurgulanmaktadır. Öğretmen niteliğini dikkate almadan oluşturulacak politika ve uygulamaların istenen yararı sağlayamayacağı açıktır. Öğretmenlerin sadece verilen kararların uygulayıcısı olarak değil, düşünen, uygulayan, ekip kurup sorun çözen, uygulamalarını paylaşan ve okul geliştirme sürecine katılması gereken bir grup olduğu bilinmektedir. Önemli olan, okulun ve sistemin, öğretmenlere gelişme için ortam ve fırsatlar sunabilmesidir. Makalede okul, öğrenci ve öğretmene daha fazla odaklanmanın ve onları geliştirmenin, üst sistemin politika ve düzenlemelerini de 11

12 etkileyebileceği öngörülmektedir. Böylece düşünme, araştırma, karar verme, uygulama, değerlendirme yapma sonucunda ortaya çıkabilecek etkili uygulama ve yaklaşımların yaygınlaştırılması gündeme gelebilecektir. Bu konuda görülücük en önemli işlerden biri öğretmen, okul ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimleri; eğitim ve öğretim liderliği; eğitimde kalite; eğitim, okul, kültür ve toplum ilişkileri; eğitim ve okul reformu; yükseköğretimin yönetimi ve eğitim politikaları olarak düzenlenmiştir. Makalenin devamı olarak, sorunların çözümüne yönelik araştırmalar ve öneriler üzerinde durularak, ortaya konulan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler sunulması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Türkiye eğitimi, planlama, iş yükü, eğitimin yönetimi, modern eğitim. 12

13 Üç Boyutlu Sanal Dünyalarda Avatar Kullanarak Bireysel Öğretimin Geliştirilmesi Cumali YAŞAR Kemal YÜCE (Okutman Prof. Dr.) Özgeçmiş: Cumali YAŞAR: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OKUTMAN Öğrenim Bilgisi Doktora ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI 2014 (2014) Yüksek Lisans-Tezli ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Lisans-Anadal SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR Kemal YÜCE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı LİSANS Üniversite : Atatürk Üniversitesi Akademik Birim : Edebiyat Fakültesi Program/Bölüm/Diğer : Türk Dili ve Edebiyatı Ülke : Türkiye 13

14 Mezuniyet Yılı : 1973 YÜKSEK LİSANS Üniversite : Ege Üniversitesi Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Konusu : Halk Bilimi (Folklor) Tez Başlığı : Avcı Fıkraları Ülke : Türkiye Mezuniyet Yılı : 1980 DOKTORA Üniversite : Ege Üniversitesi Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Konusu : Halk Bilimi (Folklor) Tez Başlığı : Saltuk-name Ülke : Türkiye Mezuniyet Yılı : 1983 Bildiri: Sanal gerçeklik; insanoğlunun gerçek dünyada başaramadığı fakat başarmayı çok arzu ettiği hayallerini, bilgi işlem teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirmesidir. Fiziksel mekânların koşullarının yetersiz olması, hayallerdeki mekânların ise çok geniş olması, gerçek hayattaki duyguların sınırlarını açmak için gerçek hayata benzeyen bir dünya 3 boyutlu sanal ortama ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Bunun için ise tek gereken bilgisayar olmuştur. İnsanların öğrenme ihtiyacı doğal bir ihtiyaçtır. Her insan öğrenmek üzere programlanmıştır. Ancak yaşadığı koşullar bu öğrenme ihtiyacını frenlemektedir. Üç Boyutlu Sanal dünyaları icat eden bilim; insanların öğrenme ihtiyacını gidermek için 3 boyutlu sanal dünyalarda ortamlar hazırlamışlardır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde bu ortamları öğretim amaçlı kullanmak isteyen eğitimcilere, öğrenme ortamlarını etkileyen 3 boyutlu sanal dünyalar ve metotları hakkında bilgi vermektir. Anahtar Kelimeler: Üç boyutlu sanal dünya, Second Life, Avatar, 3d, Öğretim Metodu, Bireysel Öğretim. 14

15 Özgeçmiş: Türkiye nin 100. Yılında Eğitim (Web Sempozyumu) Yeşil Kuş Masalının Kazanımlar Açısından İncelenmesi Necmi AYTAN (Öğr. Gör. Dr.) Birimi: Eğitim Fakültesi Bölüm: Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi Kişisel Web Sayfası: Öğrenim Bilgileri Lisans :Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 1 Aytan, N. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Masal Ve Hikâyelerin Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Doktora Tezi 1 Aytan, N.(2014). Türkçe Derslerinde Yaratıcı Okuma Uygulamaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Yabancı Diller Bildiri: Masallar, anne babanın ve eğitim çevresinin bireyi şekillendirmeye başlamadan önceki kurgu dünyasına hitap eden türlerden biridir denebilir. Çocukluk çağında hayattaki birçok öğretinin masallarla başladığı söylenebilir. Masallar bireyi daha küçük yaşlardan itibaren hayata hazırlayarak onun belli kazanımları edinmesine yardımcı olmaktadır. Masallar bir kurgu dünyası çizerek onu dinleyeni anlatıcının da yönlendirmesiyle etkiler ve bireyin zihinsel boşluğunu doldurur. Masallar diğer bazı türler gibi içerisinde açık ve gizli mesajlar saklamaktadır. Bireye kazandırılması istenen davranışların masallar sayesinde daha küçük yaşlarda verilmeye başlandığı söylenebilir. Bu çalışmada Naki Tezel in Yeşil Kuş masalı kazanımlar açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda 17 tane kazanım ortaya konmuş ve metin ön hazırlık, anlam ve metin yoluyla ifade etme çerçevesinde ele alınmıştır. Yöntem olarak bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi araştırılması düşünülen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Elde edilen bulgular kazanımlar açısından yorumlanarak sonuca ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hikâye, Kazanım, Metin Hazırlık 15

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1. ve 11. Smdlar) Ögretim Program1

T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1. ve 11. Smdlar) Ögretim Program1 T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1 SAYI: 323 1 TARiH : 25 0~ Wl KONU: Ortaögretim Sosyal Bilim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Abbas Türnüklü, Deniz Hepözen, Özlem Başaran, Şermin Coşkun ve Fidan Korkut- Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası Davranış Yönetim Politikası

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 22-23 KASIM 2013 Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu 22 Kasım 2013 Cuma A Blok Konferans Salonu 9:00

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi *

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1513-1534 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER ADANA 2013 1 2 Proje Adı GiriĢ Yenilikçi Lider Öğretmenler Lider öğretmen, bireylerin çeşitli rollerini vurgulayan genel

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER Arş. Gör. Pınar BULUT Arş.Gör.Sevim GÜVEN Özet Siyasal partiler toplum iradesinin siyasi arenaya

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

28 Nisan 2012 ICECER 2012 ÖZET KİTABI. April 28, 2012 ICECER 2012 BOOK OF ABSTRACTS. www.icecer.org info@icecer.org

28 Nisan 2012 ICECER 2012 ÖZET KİTABI. April 28, 2012 ICECER 2012 BOOK OF ABSTRACTS. www.icecer.org info@icecer.org 28 Nisan 2012 ICECER 2012 ÖZET KİTABI April 28, 2012 ICECER 2012 BOOK OF ABSTRACTS www.icecer.org info@icecer.org Erken Çocukluk Eğitiminde Yaratıcı Problem Çözme Aslı Yıldırım ve Berrin Akman (ayildirim@anadolu.edu.tr)

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE RUSÇA EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ Doktora Tezi Hasan KARACAN Ankara, 2012 ii

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-004.2 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) Amasya, 2009 1 İÇİNDEKİLER DURUM ANALİZİ... 2 Tarihi Gelişim... 2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 2 Faaliyet

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı