AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI"

Transkript

1 Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 21 (22 Mayıs 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır, her sorunun tek bir doğru yanıtı vardır. Bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav süresi 180 dakikadır. 3. Sınavda her dört yanlış yanıt bir doğru yanıtı eksiltecektir. 4. Sınav seti Evre 1, Evre 2 (Blok 1,2,3,4), Evre 3, Evre 4 (Blok 1,2,3,4), 4. Sınıf ve 5. Sınıf kapsamlarının her birinden sorular içermektedir. 5. Sınav setinde hangi sorunun hangi bloğa/sınıfa ait olduğu verilmemiştir. Sorular bloklara ya da anabilim dallarına göre belirli bir sıralama içinde değildir. Sizlerden; tüm soruları okuyarak bildiğinizden emin olduğunuz soruları yanıtlamanız ve bilmediklerinizi boş bırakmanız beklenmektedir. 6. Sınav sırasında; bilgi depolama, işleme, iletme işlevi olan (hesap makinesi, el bilgisayarı, cep telefonu vb.) araçlar kullanılamaz. 7. Yanıtlar, optik okuyucu formuna kurşun kalemle belirgin olarak işaretlenmelidir. 8. Sınav bitiminde optik okuyucu formunu; adınız, soyadınız, numaranız, sınıfınız ve kitapçık türünü doğru yazdığınızdan emin olarak teslim ediniz. 9. Öğrenciler sınav salonundan en erken (sınav başlama saatinden) 30 dk. sonra ayrılabilir. 10. Sınav süresi bitmeden ayrılan öğrencilerin soru kitapçıklarını almalarına izin verilmeyecektir. Sınav sonlandırıldıktan sonra salondan ayrılan öğrenciler sınav kitapçıklarını alabilirler. 11. Sınav sırasında kopya çekme girişiminde bulunan öğrencilerin yanıt kağıdı sınav gözetmeni tarafından alınarak tutanakla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirilecektir. Sınav yanıtlarına adresinden ulaşabilirsiniz. Başarılar Dileriz EÜTF Gelişim Sınavı Komisyonu

2 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI (21) SORULARI 1 Derin ven trombozu tedavisinde aşağıdaki tedavi seçeneklerinden hangisi rekürrensi önleyerek ve kapak fonksiyonlarını koruyarak posttrombotik sekel gelişimini engelleyebilir? a) antikoagulasyon b) ekstremite elevasyonu c) trombolitik tedavi d) elastik bandaj e) antibiyotik ve antienflamatuar tedavi 2 34 yaşında kadın olgu. Altı aydan beri giderek artan kuru öksürük, çaba dispnesi yakınmaları ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvurdu. Yeni başlamış özellikle soğukta ortaya çıkan el parmaklarında sararma, ardından morarma ve kızarma tarif ediyor. Göğüs kliniğinde interstisyel akciğer hastalığı tanısı konuyor. Tetkiklerinde romatoid faktörü pozitif, CRP pozitif, ANA 1/320 titrede sitoplazmik boyanma örneği gösteriyor. Bu hasta için en doğru tanı nedir? a) bağ dokusu hastalığı b) sistemik lupus eritematozus c) skleroderma d) anti-jo1 sendromu e) miks bağ dokusu hastalığı 3 Aşağıdaki birinci habercilerin hangisi öncelikli olarak hücre içindeki cgmp düzeylerini arttırarak etki gösterir? a) steroid hormonlar b) noradrenalin c) nitrik oksid d) büyüme faktörleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 2 22 Mayıs 2010

3 4 Scleranın en zayıf yeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir? a) conjunctiva ile örtülü olduğu bölge b) inferior oblik göz kasının tutunduğu bölge c) superior oblik göz kasının tutunduğu bölge d) nervus opticus a liflerin geçtiği bölge e) ekvator hizası 5 Aşağıdakilerden hangisi izole bir amnestik sendromdur? a) Alzheimer hastalığı b) akut konfüzyonel durum c) geçici global amnezi d) hepatik ensefalopati e) üremik ensefalopati 6 Aşağıdaki hormonlardan hangisinin salımı kan şekeri yükselince artar? a) kalsitonin b) insülin c) östrojen d) testosteron e) glukagon 7 Yenidoğan bir bebekte saptanan hipogliseminin olası etyolojisi açısından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? a) eritroblastozis fetalis b) intrauterin büyüme geriliği c)beckwith wideman sendromu d) diabetik anne bebeği e) maternal propranolol kullanımı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 3 22 Mayıs 2010

4 8 Puerperal mastitisler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) etiyolojide en sık görülen etken stafilokokus aureus tur b) etken memeye en sık eller ile bulaşır c) etken sağılan sütte izole edilebilir d) süpürasyon oluşmadan başlanan tıbbi tedavi, enfeksiyonun 48 saat içerisinde gerilemesini sağlar 9 Normal immün sistemli akut viral hepatit klinik tablosu ile gelen bir hastada hangi serolojik test gereksizdir? a) anti HAV IgM b) anti HEV IgM c) anti HBc IgM d) anti HCV e) anti CMV IgM 10 Hangisi nöropatik ağrı nedeni değildir? a) diabetes mellitus b) zona zoster enfeksiyonu c) disk hernisi d) polimiyalgia romatika e) amioloid nöropati 11 Aşağıdakilerden hangisi myastenia gravis li hastalarda yapılan antikolinesteraz testinde kullanılır? a) distigmin b) piridostigmin c) edrofonyum d) ambenonyum e) neostigmin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 4 22 Mayıs 2010

5 12 Benign prostat hiperplazisinde üremi, anemi gibi bulgular neye bağlı gelişir? a) sık idrar yapma b) idrar yapma süresinde uzama c) idrar inkontinansı d) kronik böbrek yetmezliği e) hipertansiyon 13 Aşağıdaki florokinolon antibiyotiklerden yarılanma ömrü en uzun olan hangisidir? a) siprofloksasin b) norfloksasin c) lomefloksasin d) enoksasin e) pefloksasin 14 Aşağıdakilerden hangisi ilaca bağlı hareket bozukluğuna (parkinsonizm/diskinezi/distoni) neden olmaz? a) dopamin agonistleri b) glutamat antagonistleri c) metocholorpromid d) tipik nöroleptikler e) levodopa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 5 22 Mayıs 2010

6 15 76 yaşında erkek hasta bir haftadır halsizlik, idrar renginde koyulaşma ve sarılıktan yakınıyor. Hasta yedi ay önce prostat operasyonu geçirmiş, bu sırada 1 ü kan verilmiştir. 15 gün önce her iki diz ve kalçada ağrısı nedeniyle diklofenak ve parasetamol reçete edilen hastanın yapılan tetkiklerinde: ALT 650 U/L, AST 540 U/l, alkalen fosfataz 1110 U/L (normali 260 U/L), total bilirubin 14.6 mg/dl, direkt bilirubin 9,3 mg/dl, anti HAV (+), HBsAg (-), anti HBc IgG (-), anti HBC IgM (-), HCV RNA (-), Hb 13.8 g/dl olarak bulunmuştur. Bu aşamadan sonra hangi tetkik istenmelidir? a) anti CMV IgM b) bilgisayarlı tomografi c) ultrasonografi d) MR kolanjiografi 16 PCOS (polikistik over sendromu) tanısı almış ve gonadotropin ile ovulasyon induksiyonu+intrauterin inseminasyon sonucunda gebeliği gerçekleşmiş bir olguda gebeliğin takibinde hangi risk öykü ile bağlantılı değildir? a) gestasyonel hipertansiyon b) abortion c) düşük doğum ağırlıklı bebek d) derin ven trombozu e) gestasyonel diabet 17 İnsan vücudunda akciğer göçü geçirmeyen parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Ancylostoma duodenale b) Strongyloides stercoralis c) Ascaris lumbricoides d) Enterobius vermicularis e) Necator americanus Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 6 22 Mayıs 2010

7 18 Kemik iliği yapısının oluşumuna aşağıdaki dokulardan hangisi katılmaz? a) adipoz doku (yağ dokusu) b) retiküler bağ dokusu c) lenfoid doku d) hematopoetik doku e) kas dokusu 19 Aşağıdakilerden hangisinde oligüri olmaz? a) üriner obstrüksiyon b) prerenal azotemi c) dehidratasyon d) diabetes insipitus e) akut böbrek yetmezliği 20 Fizyolojik kifoz vertebranın hangi bölgesinde görülür? a) servikal bölge b) serviko-torakal bileşke c) torakal bölge d) torako-lomber bileşke e) lomber bölge 21 Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı non Hodgkin lenfomanın etiyopato genezinde sorumlu tutulan en önemli etkenlerdendir? a) herediter özellik göstermesi b) otoimmunite c) infeksiyonlar (EBV), immun supresyon d) çevresel etmenler e) diyabetes mellitus Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 7 22 Mayıs 2010

8 22 Ökromatik tek nükleus, apikal sitoplazmada yoğun zimojen granüller ve oldukça iyi gelişmiş granüllü endoplazmik retikulum ile karakterize hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) asiner hücreler b) sentroasiner hücreler c) çizgili kanal hücreleri d) hepatosit e) endotel hücreleri 23 Kararsız (unstable) angina ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) elektrokardiyogram normaldir veya nonspesifik (koroner yetersizliğine özgü olmayan) değişiklikler vardır b) troponin testi en az iki kez negatif çıkmıştır c) düşük risk taşır d) noninvazif tedavi gerektirir e) genellikle akut total bir koroner tıkanmasıyla ortaya çıkar 24 Üst gastrointestinal kanamalarda en çok yararlanılan tanı yöntemi hangisidir? a) endoskopi ve anjiografi b) magnetik rezonans görüntüleme c) nazoagastrik sonda ile hemostatik ajanlar verilip yanıt beklenmesi d) konvansiyonel radyolojik görüntüleme 25 Romatoid artritli bir olguda efor dispnesi ve kuru öksürük ortaya çıktığında hangi patoloji düşünülmelidir? a) pnömoni b) perikardit c) kalp yetmezliği d) interstisyel akciğer hastalığı e) pulmoner emboli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 8 22 Mayıs 2010

9 26 Ventilasyon tüpü timpan zarın hangi kadranına yerleştirilir? a) anteroinferior b) anterosuperior c) posteroinferior d) posterosuperior e) santral 27 Künt göğüs travması sonrasında gelişen trakeobronşiyal rüptürle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) olguların ses kalitesinde bozulma, dispne, hemoptizi bulunur b) rüptür en sık 1/3 proksimal trakeada ve sol ana bronşta izlenir c) mediastinal amfizem izlenir d) tanı için trakeobronşiyal sistemin endoskopik incelemesi(bronkoskopi) yapılmalıdır e) pnömotoraks eşlik edebilir 28 Aşağıdaki özelliklerden hangisi kararlı angina pektorisin göğüs ağrısı ile uyumlu değildir? a) genellikle retrosternal bölgeden başlar b) miyokard oksijen tüketimini artıran nedenler ile ortaya çıkar c) baskı hissi, tıkanma şeklinde tanımlanır d) ortalama 1-5 dk. sürer e) dil altı nitrata yanıtsızdır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 9 22 Mayıs 2010

10 29 DNA polimeraz DNA sentezini sadece 5 3 yönünde gerçekleştirmektedir. Bununla beraber, replikasyon çatalında parental DNA nın her iki zinciri de replike olmaktadır. Bu durumda bir zincir 5 3 yönünde sentezlenirken diğer zincir 3 5 yönünde mi sentezlenmektedir? Bu açık paradoks (çelişki) nasıl açıklanabilir? a) 3 5 DNA onarım enzimleri b) 3 5 DNA polimeraz c) replikasyon ve hemen sonrasında önde gelen dizinin (leading strand) karşı zincire geçişi d) okazaki fragmanları e) zincirlerden birisinde RNA primerinin bulunmaması 30 Aşağıdaki böbrek tümörlerinden hangisi benigndir? a) nefroblastom b) onkositom c) hemanjioblastom d) ürotelyal karsinom e) kromofob hücreli karsinom 31 Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum yüksekliğinin paratiroid dışı nedenlere bağlı olduğu durumlardan biri değildir? a) tirotoksikoz b) süt-alkali sendromu c) Wermer s sendromu d) malignite e) ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

11 32 Metastatik kolon kanseri tanısı ile kemoterapi almakta olan 65 yaşında erkek hasta nötropenik ateş ile başvuruyor. Fizik bakıda C ateş, oral mukozit ve alopesi dışında herhangi bir bulgu saptanmıyor. Bu hastada hangi antibiotik tedavisini tercih edilmelidir? a) meropenem b) meropenem+piperasilin sulbaktam c) vankomisin+gentamisin d) sefuroksim aksetil+gentamisin e) sefuroksim aksetil+vankomisin 33 İnsan vücudunun temasa en duyarlı olduğu bölge hangisidir? a) el parmak uçları b) dil ucu c) göz kapakları d) karın derisi 34 Kronik böbrek yetmezlikli bir hastada renal osteodistrofinin nedeni nedir? a) asidoz b) anemi c) kalsitriol artışı d) hiponatremi 35 Aşağıdakilerden hangisi klonidinin kullanım endikasyonlarından değildir? a) hipertansiyon b) opiat kesilme sendromu c) postmenapozal sıcak basması d) analjezik etkisi e) kardiyomiyopati Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

12 36 Hangisi akut arter tıkanıklığına bağlı ekstremite iskemisi nedenlerinden değildir? a) emboli b) tromboz c) travma d) flebit e) vazospazm 37 Aşağıdaki patolojilerden hangisi üriner enfeksiyonu kolaylaştırıcı faktörlerden sayılmaz? a) üriner sistem taşları b) yaşlanma c) hipertansiyon d) obstruksiyon e) diabetes mellitus 38 Hangisi yenidoğan bebeklerde abdominal kitleye neden olan en sık patolojilerden değildir? a) hidronefrez b) multikistik displastik böbrek c) nöroblastom d) fekalom e) over kisti 39 Aşağıdaki enfeksiyonların hangisinde tenosinovit daha sık görülür? a) Staphylococcus aureus b) Streptococcus pneumonia c) Mycoplasma pneumonia d) Mycobacterium avium e) Neisseria gonorrhoeae Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

13 40 Aşağıdakilerden hangisi smear deki yanlış pozitif ya da yanlış negatif test sonuçları nedenlerinden değildir? a) enflamasyon varlığı b) alınan örneğin lam üzerine uygun şekilde yayılmamış olması c) sıvı bazlı sistemin kullanılmamış olması d) örneğin fiksasyon işleminin gecikmeli olarak yapılmış olması e) yoğun kanamanın varlığı 41 Zamanında normal boyda doğan bir çocuğun boyu kaç yaşında doğum boyunun iki katına ulaşır? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) Aşağıdakilerden hangisi gebe bir kadında hipotroidizm varlığında görülen muhtemel komplikasyonlardan biri değildir? a) spontan abortus b) ölü doğum c) düşük doğum ağırlıklı bebek d) preeklampsi e) bebekte beyin gelişiminde gerilik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

14 43 16 yaşındaki erkek hasta karides yedikten birkaç dakika sonra gelişen dil ve dudakta şişme, boğazda yumruk hissi ve baş dönmesi yakınmasıyla acil servise getiriliyor. Acil serviste ilk uygulanması gereken yaklaşım ne olmalıdır? a) intravenöz metilprednisolon b) parenteral antihistaminik c) intramusküler epinefrin d) alerji deri testlerinin yapılması için alerji bölümünden konsültasyon istenmesi e) hastaya deniz ürünlerinden uzak durmasının önerilmesi ve oral antihistaminik ile eve gönderilmesi 44 Vücudunda gevşek ve patlamış büller, histopatolojik incelemesinde akantoliz ve intersellüler Ig G, C3 birikimi saptanan hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir? a) büllöz pemfigoid b) pemfigus vulgaris c) dermatitis herpetiformis d) Steven s Johnson sendromu e) Hailey-Hailey hastalığı 45 Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği Kartegener sendromuna neden olur? a) neksin b) merkezi kılıf c) radyal uzantılar d) konnekson e) dynein 46 Hangisi hipotalamo-hipofizer kaynaklı büyüme hormon eksikliği değildir? a) kraniofaringioma b) ektopik nörohipofiz c) psikososyal cücelik d) Turner semdromu e) histiositoz X Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

15 47 Ülkemizde nedeni bilinmeyen ateş olguları incelendiğinde en sık konulan tanı hangisidir? a) Still hastalığı b) sistemik lupus eritematozus c) tüberküloz d) bruselloz e) nozokomiyal enfeksiyonlar 48 Aşağıdaki antivirallerden hangisi herpes virus enfeksiyonlarında kullanılır? a) asiklovir b) lamivudin c) ribavirin d) interferon yaşında kronik lenfositer lösemi tanısı alan ve lökosit sayısı 30000/mm 3 ve bunların %90 ı lenfosit olarak bulunan erkek hastanın muayenesinde, lenfadenopati ve organomegali varlığı saptanmamış olup, hematokrit ve trombosit sayısı yaş ve cinsiyeti için normal değerlerde bulunmuştur ve hasta tesadüfen tanı almıştır. Bu hasta için nasıl bir tedavi planlanlanmalıdır? a) hastayı hızlıca kemik iliği nakline yönlendirmek b) derhal kombinasyon rejimlerinden birisiyle tedavi başlamak c) oral metilprednisolon başlamak d) herhangi bir tedavi başlamadan düzenli aralıklarla yakın takibe almak e) haftalık kan sayımları eşliğinde Cladribine başlamak 50 Gebelerde üriner sistem enfeksiyonunda kullanılabilecek antibiyotik hangisidir? a) amikasin b) doksisiklin c) fosfamisin d) moksifloksasin e) gemifloksasin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

16 51 Ağıdakilerden hangisi glomerüler hematürinin özelliklerinden değildir? a) idrar kırmızı, kola rengindedir b) eritrositler dismorfiktir c) proteinüri < 0.5 gr/gün d) eritrosit silendirleri görülebilir 52 Laennec in bulunmasında rol oynadığı ve oskültasyonla teşhiste önemli aşama sağlayan tıbbi alet hangisidir? a) otoskop b) laparoskop c) steteskop d) abeslang 53 Miyelomeningosele eşlik edebilen malformasyon hangisidir? a) aplasia cutis congenita b) Chiari tip II malformasyonu c) Chiari tip I malformasyonu d) baziler invajinasyon 54 İnce barsak lenfoması aşağıdakilerden hangisiyle klinik olarak çok benzerlik gösterir? a) Crohn hastalığı b) kolon kanseri c) rektum kanseri d) çölyak hastalığı e) mide kanseri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

17 55 Gen heterozigot durumda iken hastalık veya özellik ortaya çıkıyor ise bu hangi tip kalıtımdır? a) otozomal dominant b) otozomal resesif c) X e bağlı resesif d) mutajenik etki kalıtımı 56 Acilde gördüğünüz hastanın, nefes darlığı yakınması var. Fizik bakıda ödem +++, KB:155/95 mmhg, akciğer bazalinde ince raller ve gallop ritmi mevcut. Kan Na: 128mEq/L, üre:68mg/dl, kreatinin:1mg/dl, idrar Na:14mEq/L saptanıyor. Bu hastanın volüm durumunu ve uygun olan tedaviyi tanımlayan seçenek hangisidir? a) normovolemik hiponatremi-furasemid tipi diüretik b) hipovolemik hiponatremi- furasemid tipi diüretik c) hipervolemik hiponatremi- furasemid tipi diüretik d) hipervolemik hiponatremi-tiyazit tipi diüretik 57 Hipertansif, obez, 65 yaşında erkek hastada, sol pariyetal alanda infarkt gelişmiştir. Hastanın karotislerinde bilateral olarak %60 stenoz mevcuttur. Kardiyak ritim normaldir. Bu hastanın ikincil korunmasında ilk tercih edilecek antiagregan hangisidir? a) silastazol b) dipiridamol c) tikolopidin d) aspirin e) klopidogrel 58 Hümör aközün kornea stromasına geçmesini hangisi engeller? a) Bowman tabakası b) descement membranı c) kornea epiteli d) kornea endoteli e) iris stroması Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

18 59 Herediter anjioödem için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) düzensiz aralıklarla akut karın a benzer tipte gastrointestinal sistem belirtileri olur b) deride ve mukozalarda hızla oluşan 2-5 gün içinde geçen şişlikler olur c) olguların yarısında tabloya ürtiker de eşlik eder d) hastalığın aktif döneminde C2 düşük bulunur e) C1NH miktar veya fonksiyonel olarak yetersizdir 60 Aşağıdakilerden hangisi İmmun Trombositopenik Purpura (İTP) için yanlıştır? a) çocuklarda trombositopeni nedenleri içinde en sık görülen tablodur b) 3 aylık sürede iyileşmeyen olgular Kronik İTP tanısı alırlar c) plazmada antitrombosit antikor varlığı ve azalmış trombosit yaşam süresi ile karakterize bir hastalıktır d) genellikle son üç hafta içinde geçirilmiş bir üst solunum yolu öyküsü vardır e) kronik olgularda tedavi seçeneklerinden biri splenektomidir 61 Yıl sonunda üreme sağlığı ile ilgili kayıtları gözden geçiriyorsunuz. Ülke genelini ve aile planlaması hizmetini düşünerek kayıtlarınızdaki 100 gebelikten kaçının planlanmamış gebelik olduğunu öngörmeniz gerekir? a) 25 b) 33 c) 50 d) 75 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

19 62 69 yaşında, 40 paket/yıl sigara öyküsü olan hastanın eforla ortaya çıkan nefes darlığı ve balgam çıkarma yakınması mevcut. Başvurduğu doktor tarafından yapılan solunum fonksiyon testlerinde FEV1:1900 ml (%61), FVC: 3950 ml (%92), FEV1/FVC : %48 saptanmıştır. Bu hasta hangi KOAH evresindedir ve seçilecek olan tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) evre I, sadece risk faktörlerinden kaçınma yeterlidir b) evre II, bir ya da daha fazla uzun etkili bronkodilatatör ile düzenli tedavi c) evre II, uzun etkili bronkodilatatör ve inhaler steroid kombinasyonu d) evre III, uzun etkili bronkodilatatör ile düzenli tedavi ve inhaler steroid kombinasyonu e) evre III, uzun etkili bronkodilatatör, inhaler steroid kombinasyonu, uzun süreli oksijen tedavisi 63 Bebeğin tüm gereksinimlerinin anne sütü ile karşılanabildiği ve bu nedenle sadece anne sütü verilmesinin yeterli olduğu dönem doğumdan sonraki kaç aylık süreyi kapsar? a) 4 b) 6 c) 9 d) Midenin muayenesi karın ön duvarında hangi kadranda (veya bölgede) yapılır? a) epigastrik bölge b) umblikal bölge c) hipogastrik bölge d) sağ hipokondriak bölge e) sol hipokondriak bölge Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

20 65 Çeşitli kanıtlara göre basit bakteriler düzeyindeki hayat yaklaşık olarak kaç yıl önce başlamıştır? a) 1,5 milyon b) 100 milyon c) 600 milyon d) 1 milyar e) 3,2 milyar 66 Dalak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) damar ve sinirlerin geçtiği yarık şeklindeki kısmına hilum splenicum denir b) koyu mor renkte, yumuşak ve kolayca yırtılabilen bir yapıya sahiptir c) regio hypochondriaca sinistra da yerleşmiştir d) puberteden sonra giderek küçülerek yağ dokusuna dönüşür 67 Hangisi pnömoninin beklenen bir komplikasyonu değildir? a) menenjit b) amfizem c) endokardit d) fibrozis e) akciğer absesi 68 Aşağıdakilerden hangisi mitral kapağa ait göğüs ön duvarındaki izdüşüm lokalizasyonudur? a) sol 5.interkostal aralık b) sol 4.kıkırdak kaburganın sternum a tutunduğu yer c) sağ 2.interkostal aralık d) sol 2.interkostal aralık e) sağ 4.kıkırdak kaburganın sternum a tutunduğu yer Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

21 69 Aşağıdaki kompleman ile ilişkili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) kompleman proteinleri, kanda inaktif olarak bulunan proenzim yapısındaki maddelerdir b) serumda albümin fraksiyonu içinde yer alırlar c) klasik kompleman sistemi aktivasyonu C1q ile başlar d) immün kompleksler komplemanı klasik yoldan aktive eder e) bakteriler hem klasik hem alterne yoldan komplemanı aktive ederler 70 Konjenital rubella sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) motor-mental gelişme geriliği b) göz-kalp-beyin defektleri c) hepatit d) trombositopeni e) gebeliğin son trimestrinde oluşma hızı çok yüksektir 71 Doku makrofajlarının kaynağı aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) B hücresi b) T hücresi c) mast hücresi d) plazma hücresi e) monosit 72 Giardia intestinalis için aşağıdakilerden hangi epidemiyolojik özellik uygun değildir? a) kistleri dış ortama ve klorlamaya dirençlidir b) kreşlerde salgın oluşturabilir c) kistleri bulaşıcı değildir d) enkübasyon süresi 1-4 haftadır e) direkt fekal-oral ve kontamine su ve gıda ile de bulaşabilir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

22 73 Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdan safra yoluyla uzaklaştırılan maddelerden değildir? a) östrojen hormonu b) tiroksin hormonu c) penisilin, eritromisin gibi ilaçlar d) amonyak e) bilirubin 74 Akut inflamatuvar demyelinizan polinöropati için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) monofazik nöropatidir b) T ve/veya B hücre aktivasyonu vardır c) geri dönüşümsüz bir polinöropatidir d) albumünositolojik dissosiyasyon saptanabilir e) EMG tanı için destekleyicidir 75 Üriner sistem tüberkülozu hangi yolla bulaşır? a) hematojen b) lenfojen c) testisten komşuluk yolu ile d) skrotum cilt dışından lokal yayılım e) intrakavaliküler ilişki ile vas deferens üzerinden prostattan gelir 76 Frontal göz sahası hangisinin üzerinde lokalize olmuştur? a) pars operculoparietalis b) gyrus frontalis superior c) pars triangularis d) gyrus frontalis medius e) pars opercularis Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

23 77 Alerjen immünoterapi, kişinin alerjik olduğu genellikle protein yapıdaki maddenin giderek artan dozlarda ve düzenli aralıklarla verilmesi ilkesine dayanan bir tedavi şeklidir. Alerjen immünoterapi, hangi alerjen için seçilecek bir tedavi şekli değildir? a) lateks b) fıstık c) ev tozu d) ot poleni e) ağaç poleni 78 Beynin konuşma çıktısını hangi bölge yapar? a) sol anterior bölge b) sol posterior bölge c) sağ anterior bölge d) sağ posterior bölge 79 Kızgınlıkla duvara yumruk vuran bir gençte, büyük olasılıkla hangi kırık oluşur? a) Bennet kırığı b) distal falanksta kopma kırığı c) 5. metakarp boyun kırığı d) skafoid kırığı e) Colles kırığı 80 Aşağıdaki tam olmayan kırık tiplerinden hangisi yalnızca çocuklarda görülür? a) stres kırığı b) yetmezlik kırığı c) patolojik kırık d) yeşil ağaç kırığı e) kompresyon kırığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

24 81 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konulmasında aşağıdakilerden hangisi en önemli yere sahiptir? a) ayrıntılı öykü alınması b) nörolojik bakı c) psikolojik testler d) aktometre e) bilgisayarlı tomografi 82 Venöz tromboembolizmi olan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin varlığında genetik bozuklukların araştırılması gerekmez? a) ailede venöz tromboembolizm öyküsü b) malignite varlığı c) bacak venleri dışından kaynaklanması d) nüks venöz tromboembolizm e) 40 yaşından küçük olup kazanılmış risk faktörlerinin olmadığı hastalar 83 Hücrede enerji merkezi olarak görev yapan, çift katlı membran ve kristaları içeren organel hangisidir? a) fagozom b) mitokondrium c) golgi kompleksi d) granüllü endoplama retikulumu e) lizozom II 84 Alerjenlerle uygulanan spesifik immünoterapi sonrası gelişen sistemik reaksiyonlar için en sık rastlanılan kötü prognoz göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? a) epinefrin uygulanmasındaki gecikme b) sistemik reaksiyonun enjeksiyondan 60 dakika sonra ortaya çıkmış olması c) 10 dan fazla alerjen bulunan vialle aşılanmış olmak d) immünoterapinin parenteral değil, sublingual uygulanıyor olması e) hastanın 12 yaşından küçük olması Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

25 85 Vücutta yabancı bileşiklerin detoksifikasyonunda aşağıdakilerden hangisi konjugasyon amacıyla kullanılmaz? a) glukuronik asit b) glutatyon c) fosfat d) sülfat e) asetil Ko-A 86 Genetik danışmanlık hizmeti için aşağıda yazılı olanlardan hangisinde yanlış ifade yer almaktadır? a) genetik danışmanlık hizmeti her türlü genetik kaynaklı sağlık sorununda verilebilir b) genetik danışmanlık hizmeti sessiz bir ortamda yeterli süre içinde verilmelidir c) genetik danışmanlık hizmeti bu konuda yeterince tecrübe edinmiş genetik uzmanlarınca verilmelidir d) genetik danışmanlık hizmeti veren kişi sorunla ilgili kendi düşüncelerini aile ile paylaşmalı ve onları yönlendirebilmelidir e) genetik danışmanlık gerektiğinde evde ziyaretleri de kapsar 87 Doğum sırasında burun sırtında var olan, palpasyonla küçülmeyen, kırmızımsı, sert, transilluminasyon göstermeyen kitlelerde en olası tanı nedir? a) gliom b) ensefalosel c) dermoid kist d) hemanjiom e) meningoensefalosel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

26 88 Common variable immün yetmezlik için hangisi yanlıştır? a) semptomlar çoğunlukla 5 yaşından sonra görülür b) her iki cinste de görülür c) periferik kanda B hücreleri yeterlidir d) immunglobulin düzeyleri normaldir e) bronşektazi sık görülen komplikasyonlardan biridir 89 Görme keskinliğinin evrensel tarifinde normal (tam) görme keskinliği aşağıdakilerden hangisidir? a) iki göz arasında iki sıradan fazla görme keskinliği farkı olmaması b) göze 1 dakikalık açıyla gelen ışınları veya o büyüklükte bir detayı ayırt etme yeteneği c) Snellen eşelinde 0.1 sırasındaki harfleri görebilme yeteneği d) 5 m uzaktan standart eşellerin en alt sırasını fark edebilme yeteneği e) nanometre dalga boyundaki ışıkları algılayabilme yeteneği 90 Overleri alınan kadın hastada ameliyattan sonra idrar yapamama sıkıntısı başlıyor. Başka şikayeti olmayan hastada ilk ne düşünülmelidir? a) strese bağlı idrar yolları kontraksiyonu b) anestezinin yan etkisi c) önceki patolojiye bağlı olarak mesanede yapışıklık gelişmiş olması d) ameliyatta a.v. ovaricalarla birlikte üreterlerin de yanlışlıkla bağlanmış olması e) enfeksiyon gelişmiş olması 91 Minyatürizasyon ile seyreden alopesi tipi hangisidir? a) telogen effluvium b) alopesi areata c) androgenetik alopesi d) trikotillomani e) moniletriks Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

27 92 Aşağıdakilerden hangisi preterm eylem etyolojisinde rol oynamaz? a) plasenta previa b) ağır anemi c) gebelikte toplam kilo alımının 14 kg olması d) konjenital uterin anomaliler e) çoğul gebelik 93 İkinci trimester Down sendromu taramasında hangi parametre kullanılmaz? a) gebelik haftası b) AFP c) BhCG d) PAPP-A e) anne yaşı 94 Kemik yıkılımını gösteren belirteçler aşağıdaki hangi seçenekte tam olarak verilmiştir? a) idrar hidroksiprolini, kemik alkalen fosfatazı b) idrar hidroksiprolini, osteokalsin c) idrar hidroksiprolini, deoksipiridinolin d) osteokalsin, kemik alkalen fosfatazı e) osteokalsin, deoksipiridinolin 95 Hangi bakteri normal florada bulunmadığı halde bazı insanların burun delikleri ve koltukaltına taşınabilir? a) Staphylococcus epidermis b) Staphylococcus saprophyticus c) Staphylococcus aureus d) Streptococcus pyogenes Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

28 96 27 yaşında kadın hasta üç günlük ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma ile acil servise başvurmuştur. Diğerleri yanı sıra, aşağıdakilerden hangisinin öncelikle aranması/yapılması gereklidir? a) karında hepatosplenomegali araştırılması b) periferik arter nabızlarının kontrolu c) meninks irritasyon bulgularının araştırılması d) barsak seslerinin dinlenmesi e) akciğer seslerinin dinlenmesi 97 Genel amaçlı dezenfektan olarak kullanılan kuarterner amonyum ve fenol bileşiklerinin germisidal etki mekanizması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) hücre zarına etki b) nükleik asitlere etki c) enzimlerin inaktivasyonu d) protein sentezini önleme e) protein denatürasyonu 98 Aşağıdakilerden hangisi miyokard iskemisi nedenlerinden değildir? a) ateroskleroz b) koroner vaskülitler c) şiddetli sistemik hipotansiyon d) vena cava inferior trombozu 99 İçerisinden geçen M. levator veli palatini ile iki bölüme ayrılan kas hangisidir? a) M. tensor veli palatini b) M. stylopharyngeus c) M. constrictor pharyngis superior d) M. constrictor pharyngis medius e) M. palatopharyngeus Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

29 100 PCOS (polikistik over sendromu) tanısı almış bir kadında aşağıdakilerden hangisi ileri dönemde hastalığın getirisi olan bir risk faktörü değildir? a) myokard infarktüsü b) endometrial kanser c) hipertansiyon d) tip II diabet e) kolon kanseri 101 Aşağıdaki bulgulardan hangisi eritrosit yapımının azalmasına bağlı olarak gelişen aneminin göstergesidir? a) kemik iliğinde yüzük sideroblast görülmemesi b) lökosit alkalen fosfataz düzeyinin düşük olması c) retikülosit sayısının düşük olması d) tam kan sayımında MCV nin düşük olması 102 Akut koroner sendromla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) kollateral akım yok ise miyokard infarktüsünde nekroz dakika süren iskemiden sonra gelişmeye başlar b) nekroz endokarddan subepikardiyal bölgeye doğru yayılım gösterir c) infarktüse neden olan trombüslerin ¾ ü hafif veya orta şiddetteki darlık yapan plak üzerinde gelişir d) ST yükselmesi bulunan akut miyokard infarktüsü akşamın erken saatlerinde daha sık görülür e) biyobelirteçlerden troponinde artış, 3-4 saatte ortaya çıkar, 2 hafta kadar kanda yüksek kalır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

30 103 Dört yaşında kız hastanın dört gündür ateş ve kusması olup hidrasyonu hafif bozuktur; fizik muayenede rektal ateş 39 0 C ; kostovertebral duyarlılık vardır. Piyelonefrit düşünülen hastada kesin tanı için aşağıdakilerden hangisi en yol göstericidir? a) idrar kültürü b) sedimentasyon c) CRP düzeyi d) idrar osmolaritesi e) karın ultrason incelemesi 104 Aşağıdaki kistik hastalıklardan hangisinde böbrek adenokarsinom insidansında artış söz konusudur? a) multikistik displazik böbrek b) otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı c) edinilmiş kistik hastalık (dializ ilişkili) d) basit böbrek kistleri e) nefronifitizi 105 HCG korpus luteumda hangi reseptörlere bağlanarak etki oluşturur? a) östrojen b) progesteron c) LH d) FSH e) inhibin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

31 106 Oral kontraseptiflerin tromboflebite neden olup olmadığının araştırıldığı bir çalışmada belli sayıda tromboflebitli hasta ve aynı sayıda kontrol grubu seçilmiş, bu iki grupta da geçmişte oral kontraseptif kullanma durumu sorgulanmıştır. Yukarıdaki araştırmadan hesaplanabilecek hız hangisidir? a) rölatif risk b) atfedilen risk c) tahmini rölatif risk d) insidans e) prevalans 107 Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kronik menenjit etkenidir? a) Haemophilus influenzae b) Streptococcus pneumoniae c) Neisseria meningitidis d) Mycobacterium tuberculosis 108 Aşağıdakilerden hangisi gonadotrop hormon salıverici hormon analoğudur? a) terlipresin b) oktreotid c) kabergolin d) kinagolid e) löprolid 109 Çifte sarmal DNA molekülü ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? a) her bir zincir diğerinin özdeşidir (idantiktir) b) zincirlerdeki bazlar molekülün eksenine dik konumlanmıştır c) her bir zincir 5 3 yönünde paralel uzanır d) pentozlardaki tüm hidroksil grupları bağ yapar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

32 110 Oral rehidratasyon tuz karışımlarında sodyum transportu için aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır? a) sodyum bikarbonat b) potasyum klorür c) metilselüloz d) glikoz e) sodyum sitrat 111 Epidural hematomun lokalizasyonu neresidir? a) dura altı b) dura üstü c) infraventrikuler d) kemik içi 112 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde serbest radikaller etkili değildir? a) yaşlanma b) reperfüzyon hasarı c) lipofüssin birikimi d) kalsifikasyon e) karbon tetraklorür zehirlenmesi 113 Aşağıdakilerden hangisinin etyolojisinde kandidalar rol oynamaz? a) siyah kıllı dil b) median rhomboid glossit c) angüler keilit d) oral kıllı lökoplaki e) lineer gingival eritem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

33 114 Tumor supressor gen (TSG) mutasyonu nedeni ile bazı ailelerde çok sayıda kanser vakası görülebilmektedir. Bunu ifade eden tablo aşağıdakilerden hangisidir? a) Li Fraumeni sendromu b) Chediak Higashi sendromu c) Schwachman Diamond sendromu d) Griscelli Sendromu 115 Meme ve endometrium dokusunda östrojen reseptörlerine kompetitif antagonistik etki gösteren fakat kemik ve lipid metabolizması ile ilgili hücrelerde östrojen reseptörlerine agonistik etki gösteren selektif östrojen modülatörü ilaç hangisidir? a) tamoksifen b) raloksifen c) aminoglutedimid d) klomifen sitrat e) mifepristol 116 Hangi ilacın tokolitik (uterus gevşetici) özelliği bulunmaz? a) ritodrin b) nifedipin c) atosiban d) metilergonovin e) magnezyum sülfat 117 Yaşlıda en sık ortaya çıkan ruhsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) demans b) depresyon c) anksiyete bozukluğu d) deliryum e) somatizasyon bozukluğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

34 118 İç organ ısısına en yakın beden sıcaklığı hangi yol ile ölçülebilir? a) oral b) rektal c) aksiller d) dış kulak yolu 119 Ateşli silah giriş deliğinde aşağıdakilerden hangisi yakın atış bulgusu değildir? a) kontüzyon (vurma) halkası b) silinti şeridi c) tatuaj d) maden boşluğu e) kanama halkası 120 Faktör V Leiden mutasyonu hangisinin aktivitesini etkiler? a) protrombin b) fibrinojen c) antitrombin d) protein S e) protein C 121 Aşağıdakilerden hangisi tıptaki biyomekanik uygulamalarından değildir? a) hareket analizi b) ortez, protez, implant tasarımı c) cerrahi girişim tekniklerinin geliştirilmesi d) eklemler için modelleme-simülasyon çalışmaları e) organlardaki kuvvet-hareket ilişkilerinin incelenmesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

35 122 Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonun hedef organ hasarlarından değildir? a) sol ventrikül hipertrofisi b) aort koarktasyonu c) mikroalbuminüri d) karotis arterlerde intimal kalınlaşma e) kreatinin klirensinde azalma 123 Diz osteoartriti tanısı alan hastalarda ağrının tedavisinde aşağıdaki medikal tedavilerden hangisi ilk seçenektir? a) nonsteroid antienflamatuar ilaçlar b) opium grubu alkaloidler c) glikokortikoidler d) parasetamol e) hyaluronik asit 124 Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen fizyolojik değişikliklere örnektir? a) sinir ileti hızında yavaşlama, reaksiyon zamanında uzama b) koordinasyonda düzelme c) vibrasyon duyusunda artış d) eklem hareketlerinde artış e) kemik dokusunun yapısında güçlenme 125 yelken göğüs ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) bir hemitoraksta 3 veya daha fazla kaburganın, iki yerinden kırılmasıyla oluşur b) patolojinin olduğu bölgede, solunumla paradoksal göğüs hareketi ortaya çıkar c) gelişen fizyopatolojik değişikliklerden temel sorumlu olay, kırık kaburgaların altındaki akciğerde gelişen kontüzyondur d) yelken göğüslü bir hastada öncelikle arteryel kan gazı analizi yapılmalıdır e) ilk düşünülmesi gereken tedavi cerrahi yaklaşımdır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

36 126 Kemoterapinin en az etkili olduğu malign tümör hangisidir? a) Ewing sarkomu b) osteosarkoma c) malign myeloma d) kondrosarkoma e) angiosarkoma 127 Aşağıdaki otoantikorlardan hangisi antinötrofil sitoplazmik antikorlar (ANCA) grubundandır? a) antihistonlar b) antikardiolipin c) antimiyeloperoksidaz d) antinükleer ribonükleoprotein e) lupus antikoagulanı 128 Aşağıdaki organ ya da sistemlerden hangisi stres yanıtıyla primer ilişkili değildir? a) gastrointestinal sistem b) beyin c) kardiyo pulmoner sistem d) kaslar 129 Sinek larvalarının insanlarda yaptığı hastalığın genel adı nedir? a) myiasis b) pelicosis c) anaplasmosis d) demidiosis Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

37 130 Merkaptopürin hangi nükleotidin sentezinde etkilidir? a) AMP b) d-ump c) d- CMP d) UMP e) d-tmp 131 Ailesel kanser sendromlarının kalıtım biçimi ağırlıklı olarak hangisidir? a) otozomal resesif b) otozomal dominant c) X e bağlı dominant d) X e bağlı resesif e) mitokondrial kalıtım 132 Yağ asidlerinin beta oksidasyonu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) NADP kullanılır b) yapıdan asetil koa ayrılarak yıkım gerçekleşir c) hücrenin mitokondri fraksiyonundan gerçekleşir d) yıkım yağ asidinin 2. karbonundan başlar 133 Hemofili kuşkusu duyulan bir hastada aşağıdaki hemostaz testlerinden hangilerinin bozulması beklenir? a) aktive parsiyel tromboplastin zamanı, faktör VIII b) protrombin zamanı, faktör IX c) D-dimer, faktör V d) fibrinojen, trombosit sayısı e) protrombin zamanı, trombosit sayısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

38 134 Gastrik erozyon ve ülserlerin etyopatojenezinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin rolü yoktur? a) hidroklorik asit b) pepsin c) midede hipomotilite d) gastrik metaplazi e) nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar 135 Aseptik kalça nekrozu sonrası hasta hangi şikayetle başvurabilir? a) lumbalji b) siyatalji c) myalji d) kalça hareket kısıtlığı 136 Sol arteria serebri media alanında gelişen infarkt sonrası bir hastada logoreik ve jargon konuşma gelişiyor. Hastada tekrarlama bozuk, aleksi ve akalkuli de mevcut. Bu hastada ne tip afazi düşünülmelidir? a) Broca afazisi b) Wernicke afazisi c) kondüksiyon afazisi d) transkortikal sensoriyel afazi e) transkortikal motor afazi 137 Aşağıdakilerden hangisi sürfaktanın etkilerinden biri değildir? a) alveol yüzey gerilimini arttırır b) alveollere sıvı dolmasını engeller c) alveollerin ekspiryumda sönmesini engeller d) akciğer kompliyansını arttrır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

39 haftalık gebeliği olan bir olgu abortus incompletus tanısı alıyor. Kan grubu AB Rh(-) olan olgunun sağaltımı için ne yapılmalıdır? a) dilatasyon + curettage b) revizyon curettage + Anti D globulin uygulanması c) extraamniyotik hipertonik solusyon uygulanması d) ritodrin + Anti D globulin uygulaması e) histerektomi anterior 139 Sempatik sinir sistemine ait presinaptik nöronlar, medulla spinalisin hangi segmentlerinde bulunur? a) C 3 C 8 b) T 1 - L 3 c) T 12 L 5 d) L 3 S 2 e) S 2 S İnsomnia tedavisinde uyku hijyeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) her gün aynı saatte yatmak ve kalkmak önemlidir b) gevşeme egzersizleri yararlıdır c) gündüz uyunması ve uykusuzluğun telafi edilmesi önerilmelidir d) düzenli fiziksel egzersiz önerilmelidir e) aşırı fiziksel yorgunluk uykusuzluk nedenidir yaşında kadın hasta, sosyal uyum bozukluğu, saldırganlık ve kompülsif davranışlar dışında, aile ve toplum içinde uygunsuz davranışlar göstermeye ve yeni adetler ortaya çıkarmaya başlamıştır. Hastada ılımlı bellek bozukluğu vardır. Bu hasta hangi demans tipine uymaktadır? a) Alzheimer b) frontotemporal demans c) Parkinson demansı d) normal basınçlı hidrosefali Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

40 142 Flor-18 ile işaretli florodezoksi glikoz (FDG) kullanılarak tümör dokularını görüntüleyen yöntemin adı nedir? a) floroskobi b) radyoglukozografi c) sintigrafi d) pozitron emisyon tomografisi e) bilgisayarlı tomografi 143 Enfeksiyon gibi durumlara bağlı, genellikle geçici olan koku alma duyusunda azalma (hiposmi) aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? a) nazal konjesyon ve mukus salgısının özelliklerinde değişiklik b) olfaktor reseptör hücrede ikinci haberci yanıtlarında farklılık c) bulbus olfaktoryus periglomeruler hücre işlevinde azalma d) mitral hücrelerden koku bilgisinin iletiminde azalma e) piriform korteks işlevinde değişiklik 144 Aşağıdakilerden hangisi glial tümör değildir? a) astrositom b) anaplastik oligodendrogliom c) ependimom d) medulloblastom 145 İdrar yolu enfeksiyonu tanısı olan çocuk hastada, hastanede parenteral tedavi endikasyonu için aşağıda verilen seçeneklerden hangisi belirleyicidir? a) yaş, yüksek ateş, hidrasyon durumu, hasta uyumu b) sedimantasyon yüksekliği c) lökositoz d) CRP yüksekliği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

41 146 Primer tüberküloz sonrası vücutta canlı basil kalması, ancak herhangi bir klinik hastalık bulgusu oluşturmaması durumu nasıl adlandırılır? a) post-primer tüberküloz b) re-enfeksiyon tüberkülozu c) miliyer tüberküloz d) latent tüberküloz enfeksiyonu e) progresif primer tüberküloz 147 Lateks içeren ürünlere bağlı en sık görülen reaksiyon hangisidir? a) anafilaksi b) astım c) kontak ürtiker d) irritan kontak dermatit e) alerjik kontak dermatit 148 Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik basınç artışı ile ödeme neden olur? a) lenfatik damarlarda yangısal olaylar b) beslenme bozukluğu c) karaciğer sirozu d) nefrotik sendrom e) venöz obstrüksiyon-tromboz 149 Aşağıdakilerden hangisi SLE tanı kriterleri arasında yer almaz? a) artrit b) serozit c) trombositopeni d) lökositoz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

42 150 Çocuklarda en sık retina dekolmanı sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) miyopi b) afaki c) travma d) retina dejenerasansı e) Marfan sendromu 151 Aşağıdakilerden hangisi algısal örgütlenmedeki Gestalt ilkelerinden değildir? a) yakınlık b) tamamlama c) büyüklük d) benzerlik e) süreklilik 152 Aşağıdakilerden hangisi susama hissinde azalma yapar? a) kanın osmolaritesinde artış b) kan hacminde azalma c) anjiotensin II miktarında azalma d) kan basıncında düşme 153 Defibrilasyon uygulaması için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bilgi vermektedir? a) defibrilasyon sırasında oksijen maskesinin hastanın yüzünden uzaklaştırılmasına gerek yoktur b) hasta ventilatör aracılığı ile solutuluyor ise ventilatör kapatılmalıdır c) defibrilatör elektrodları 3-5 kg.lık güçle göğüs duvarına bastırılmalıdır d) defibrilatör kaşıklarının pozisyonunun sağkalım üzerine etkisini değerlendiren bir çalışma yoktur e) torasik empedans ohm dur Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

43 154 Aşağıdakilerden hangisi uyuz için spesifik tir? a) gece kaşıntısı b) fleksural kaşıntı c) uyuz şankrı d) vezikül perle e) saçlı deride lezyon olmaması 155 Aşağıdakilerden hangisi hipokrom-mikrositer tipte anemi nedeni değildir? a) demir eksikliği anemisi b) beta talasemi trait c) sideroblastik anemi d) Imerslund-Grasbeck hastalığı 156 Kanser ağrı tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) tedavide opioid analjeziklerden saf agonistler kullanılmaktadır b) 3. basamakta fentanil meperidin morfin kullanılmaktadır c) II. basamakta kodein tramadol kullanılmaktadır d) adjuvan analjezikler her basamakta eklenmelidir e) IV. basamakta spinal opioidler uygulanmaktadır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

44 157 Renal replasman tedavileri, periton diyalizi ve hemodiyaliz ile ilişkili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? I. Günde 4 defa 2 lt. ile sürekli ayaktan periton diyalizi klirensi haftada 3 kez 4 saatlik hemodiyalizden daha fazladır II. Periton diyalizinde ultrafiltrasyon dekstrozun konsantrasyon gradienti ile sağlanır III. Haftada 3 kez 4 saat hemodiyalizde hasta sağkalım süresi böbrek transplantasyonundan kötüdür IV. Periton diyalizinin önemli bir avantajı rezidüel böbrek fonksiyonlarının korunmasıdır V. Renal replasman tedavisine yeni başlayacak hastalarda hemodiyaliz, periton diyalizine göre daha uygundur VI. Periton diyalizi hemodiyalize göre yaşam kalitesi bakımından üstündür VII. Uluslararası rehberlere göre GFR 5ml/dk altına indiğinde renal replasman tedavisi düşünülmelidir a) I, II, III, VII b) II, III, IV, VI c) III, IV, V, VII d) IV, V, VI, VII 158 Bebeklerde kundak pişiğinin (diaper dermatitit) etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Staphylococcus epidermis b) Candida albicans c) Staphylococcus aureus d) Trichophyton rubrum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

45 159 Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin (AER) major bulgularından değildir? a) kardit b) artrit c) eritema multiforme d) Sydenham koresi 160 Mikroskopik incelemede fibroblastik bir zeminde Çin harflerini anımsatan kıvrılmış keçemsi kemik lamelleri ile karakterli bir lezyon saptanıyor. Radyolojik incelemede kosta, femur, tibia gibi birden fazla kemikte iyi sınırlı buzlu cam görünümünde litik lezyonlar mevcut. Olası tanı ne olmalıdır? a) enkondromatozis b) osteitis fibroza sistika c) fibröz displazi d) Paget hastalığı e) non-ossifiyan fibrom 161 Aşağıda sınıflamaları farklı olan ancak histolojik olarak benzer özelliklere sahip olabilecek tümör ve lezyonlar verilmektedir. Histolojik özellikleri açısından birbirine benzemeyen tümör/lezyon çiftini seçiniz. a) tendon kılıfının dev hücreli tümörü-pigmentli villonodüler sinovit b) osteokondrom-osteom c) hiperparatiroidizmin kahverengi tümörü-dev hücreli reperatif granülom d) osteoid osteoma-osteoblastom e) Ewing sarkoma-lenfoma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

46 162 Hangisi ekstravasküler intersitisyel alanda patolojik sıvı birikiminde rol oynayan faktörlerden biri değildir? a) kapiller hidrostatik basınç artışı b) kapiller kolloidal ozmotik basınç azalışı c) lenfatik drenaj azalışı d) kapiller membran geçirgenliğin artması e) kapiller difüzyonun azalması 163 Hangisi en sık görülen malign melonoma tipidir? a) nodüler tip b) yüzeyel yayılan tip c) lentigo maligna d) subungual tip e) rodent tip 164 Arcus vertebra lar arasında uzanan ve gövdeyi dik tutan elastik özellikteki bağ hangisidir? a) lig. supraspinale b) membrana tectoria c) lig. nuchae d) lig. flavum e) lig. alaria 165 Çizgili iskelet kasında myosin fibrilleri ile birlikte kasılma olayında rol oynayan fibriller hangisidir? a) mikrotubüller b) aktin fibrilleri c) nöroflamentler d) gliyal flamentler e) vimentin flamentleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

47 166 Sydenham koresi olgularında kore dışında aşağıdakilerden hangisi sık görülür? a) atrofi b) hipertoni c) patolojik refleks d) hiperrefleksi e) emesyonel labilite, irritabilite 167 Yaşam tarzının değiştirilmesi tamamen bireysel bir sorumluluktur. Çünkü Yaşam tarzını değiştirerek insan davranışlarına bağlı olarak ortaya çıkan zararlı etkiler ortadan kaldırılabilir veya azaltılabilir. Yukarıda verilen iki ifadenin ve aralarında kurulan nedensellik bağlantısının doğru olup olmadığını değerlendirerek aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı bulunuz. a) her iki ifade de doğrudur ve nedensellik bağlantısı geçerlidir b) her iki ifade de doğrudur, ancak nedensellik bağlantısı yoktur c) ilk ifade doğru, ikinci ifade yanlıştır d) ilk ifade yanlış, ikinci ifade doğrudur e) her iki ifade de yanlıştır 168 Aşağıdakilerden hangisi ölümün erken belirtilerinden değildir? a) fonksiyonel belirtiler b) fiziksel belirtiler c) ölü morlukları d) kimsayal belirtiler e) dokuların otolizi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

48 169 Kobalt aşağıdaki vitaminlerden hangisinin yapısında bulunur? a) A b) B12 c) C d) E e) K 170 Puberte gecikmesi ve boy kısalığı olan çocuklarda aşağıdakilerden hangisinin varlığı, yapısal büyüme geriliği ve puberte gecikmesi olma olasılığından uzaklaştırır? a) ailede puberte gecikmesi öyküsü b) anemi c) normal sınırlardaki doğum ağırlığı d) kemik yaşının 2-4 yaş kadar geri olması 171 Santral sinir sistemi gelişiminde hangisi altıncı haftada görülmez? a) nörogenesis b) mitoz c) sulcus nöralis d) apopitoz e) beyin vezikülleri 172 En sık görülen paratestiküler benign tümör aşağıdakilerden hangisidir? a) leydig hücreli tümör b) sertoli hücreli tümör c) seminom d) adenomatoid tümör e) teratom Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

49 173 Hangi tümörde laboratuar bulguları tanı koydurucu olabilir? a) osteosarkoma b) Ewing sarkomu c) multipl myeloma d) dev hücreli kemik tümörü e) enkondroma 174 Bir kişide bekletilmeden tetkik edilmiş idrarın sürekli alkali ve bulanık olması aşağıdakilerden hangisini düşündürür? a) kişinin proteinden zengin diyetle beslenmesi b) ağır egzersiz yapmış olması c) kişinin uzun süredir aç olması d) idrar yollarında kanama e) idrar yollarında infeksiyon 175 Varisella için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) döküntüler öncelikle saçlı deri, yüz veya gövdede başlar b) döküntüler makülopapüler görünümdedir c) yenidoğan ve erişkinde ağır seyir gösterir d) enkübasyon periyodu gündür e) prodromal belirtiler döküntüden 1-2 gün önce %50 çocukta görülür 176 Viseral ağrı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) civarındaki iskelet kaslarında relaksasyona neden olur b) A tipi hızlı liflerle iletilir c) hızlı adaptasyon gösterir d) lokalize edilmesi zordur e) parasempatik sistemi tetikler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

50 177 Xeroderma pigmentosumun patogenezi aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? a) hücre membran permeabilitesindeki bozukluğa bağlı olarak ani su kaybı b) güneş ışığında sıcaklığa hassas transport enzimlerinin inaktivasyonu c) ultraviole ışığa maruz kalındığında virulan bir provirus un indüksiyonu d) hücrelerin karotenoid tipinde bileşikleri sentez edememesi e) timin dimerlerini DNA dan kesip çıkaran eksizyon onarım sisteminde bir defekt 178 Aşağıdaki ifadelerden hangisi gastroşizis için yanlıştır? a) defekt umblikusun lateralindedir b) karın ön duvarında sağ umblikal ven bölgesindeki defektten barsakların fıtıklaşması durumudur c) defekt amnion ile örtülüdür d) fizyolojik herniasyon sonrasında barsak halkaları vücut boşluğuna geri dönüp tekrar defektten herniye olmuştur 179 Ülkemizde Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ortak olarak yürüttükleri bir proje ile okulların temiz, sağlıklı ve güvenli olma kıstaslarına uyması durumunda okula bir ödül vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu programı ifade etmektedir? a) mavi bayrak uygulaması b) sağlığı geliştiren okullar ağı uygulaması c) sağlıklı ve güvenli okullar ağı uygulaması d) beyaz bayrak uygulaması e) kırmızı bayrak uygulaması 180 Gebelikte artmayan pıhtılaşma faktörü hangisidir? a) I b) V c) VII d) VIII e) XIII Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU AD SOYAD DOĞUM TARİHİ ADRESİ Sporcu 18 yaş altında ise ANNESİ BABASI VASİSİ DOKTORU Sporcunun tıbbi öyküsü hakkındaki soruların doğru olan yanıtlarına

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sıklık: 1 / 2500 4000 NIHF Tanı Kriterleri: Ascit Plevral efüzyon

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010 NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11-12 HAZİRAN 2010 1.Olgu 55 yaşında erkek hasta Akut inferior miyokard infarktüsü nedeniyle

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Araş. Gör. Dr. Mert Şengün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı