Zeus tarafından yazıldı. Perşembe, 19 Haziran :44 - Son Güncelleme Pazar, 27 Haziran :38

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zeus tarafından yazıldı. Perşembe, 19 Haziran 2008 15:44 - Son Güncelleme Pazar, 27 Haziran 2010 20:38"

Transkript

1 ÜNLÜ FİLOZOFLARIN YAŞAMLARI VE ÖĞRETİLERİ // Diogenes Laertios Pythagoras... şimdi Pythagoras ile başlayan İtalyan felsefesini ele alabiliriz. Yüzük taşı yapımcısı Mnesarkhos un oğlu Pytagoras, Hermippos a göre, Samoslu, Aristoksenos a göre ise, Tyrrhenialı idi; Atinalıların Tyrrhenialıları kovup ele geçirdikleri adaların birinden geliyordu. Ama başkaları onun soyunu, Phleius tan sürgün Kleonymos un oğlu Euthyphron, onun oğlu Hippasos, onun oğlu Marmakos, onun oğlu Pythagoras şeklinde kurarlar; Marmakos Samos ta yaşamış, bu yüzden Pythagoras için Samoslu deniyormuş; Buradan Lesbos a gelip dayııs Zoilos un sayesinde Pherekydes in yanına girdi, ve üç gümüş kupa yaptırıp Mısır a rahiplerin her birine armağan götürdü. Kardeşleri de vardı: büyüğü Eunomos, ortancası Tyrrhenos; bir de Zamolksis adında bir kölesi vardı: Herodotos un söylediğine göre, Getalılar ona Kronos diye tapıyorlardı. Yukarıda söylendiği gibi, Syroslu Pherekydes in öğrencisi oldu; onun ölümünden sonra Samos a geldi ve Kreophylos un soyundan, artık yaşlanmış olan Hermodamas ın öğrencisi oldu. Genç ve bilgiye susamış biri olarak yurdundan ayrıldı, Yunanlı ve barbar tüm gizemlere girdi. Böylece, Polykrates mektup yazıp onu Amasis e tanıştırdığı zaman, Mısır a geldi; Antiphon un Erdemde Sivrilenler Üzerine adlı eserinde söylediğine göre, onların dilini öğrendi, Khaldaialıların ve Magların yanında bulundu. Sonra Girit te Epimenides ile birlikte İda mağarasına girdi, Mısır da da tapınaklara girip tanrılar hakkında bütün gizleri öğrendi. Sonra Samos a geri döndü ve yurdunu Polykrates in tiranlığının pençesinde bulunca, İtalya nın Kroton kentine yelken açtı. Orada İtaliotlar için yasalar çıkarıp öğrencileriyle birlikte büyük saygı gördü: Sayısı üç yüze varan öğrencileri devleti öyle iyi yönettiler ki, bu yönetim biçimi gerçek aristokrasiydi. Pontoslu Herakleides e göre,pythagoras kendisiyle ilgili olarak, eskiden Aithalides olduğunu ve Hermes in oğlu sayıldığını anlatıyormuş; Hermes ona ölümsüzlük dışında ne isterse seçmesini söylemiş. O da, yaşarken de ölüyken de olup bitenlerin anısına sahip olmayı istemiş. Böylece yaşarken her şeyi anımsıyormuş, öldükten sonra da aynı anıları koruyormuş. Sonra zamanı gelince Euphorbos un bedenine girmiş ve Menelaos tarafından yaralanmış. Euphorbos da eskiden Aithalides olduğunu ve bu armağanı Hermes ten aldığını söylüyor, ruhunun nasıl göç ettiğini, kaç bitki ve hayvanın içine girdiğini, ruhunun Hades te ne çok acı çektiğini ve öteki ruhların nelere katlandıklarını anlatıyordu. Euphorbos öldükten sonra, ruhu Hermotimos un bedenine geçmiş; o da öyküyü doğrulamak için, Brankhidai a geldi ve Apollon un tapınağına girip Menelaos un adadığı, artık çürümüş, bir tek fildişi yüzeyi kalmış kalkanı gösterdi: Nitekim onun Troya dan yelken açtıktan sonra, kalkanını Apollon a adadığını söylüyordu. Hermotimos, sonra da Pyrrhos olduğunu anımsamış. Pyrrhos öldükten sonra, Pythagoras olmuş ve yukarıda anlatılan geçişlerin hepsini anımsamış. 1 / 11

2 Bazıları Pythagoras ın bir tane dahi yazılı eser bırakmadığını söylerler, ama bu doğru değildir. Doğa düşünürü Herakleitos neredeyse avaz avaz bağırarak şöyle diyor: Mnesarkhos oğlu Pythagoras araştırma çalışmalarında bütün insanları aşmıştır ve bu yazılarından seçme yaparak, büyük bilgi ve kurnazlığa dayalı kendi bilgeliğini oluşturmuştur. Böyle söylüyor, çünkü Pythagoras Doğa adlı eserinde şu sözlerle başlıyor: Soluduğum hava adına, içtiğim su adına, bu eserimle ilgili herhangi bir yergiye katlanmayacağım. Pythagoras üç eser yazmıştır: Eğitim, Devlet ve Doğa. Ama Pythagoras ın adı altında geleneser, Thebai a kaçmış ve Epameinondas a hocalık yapmış olan Taraslı Pythagorasçı Lysis indir. Sarapion un oğlu Herakleides Sotion un Özeti adlı eserinde Pythagoras ın Evren Üzerine adında bir destan yazdığını söyler; ikinci eseri Kutsal Söz dür; başı şöyle: Gençler, bu sözlerin hepsine ses çıkarmadan saygı gösterin!. Üçüncü eseri, Ruh Üzerine, dördüncü eseri Dindarlık Üzerine; beşincisi, Kolsu Epikharmos un Babası Helothales; altıncısı, Kroton ve diğerleri. Aynı kaynak Gizemler Üzerine adlı eserin Pythagoras a kara çalmak için Hippasos tarafından yazıldığını ileri sürer. Krontonlu Aston tarafından yazılmış birçok eser de gene Pythagoras a yakıştırılmıştır. Aristoksenos a göre, Pytagoras ahlak alanındaki görüşlerinin çoğunu Delphoi rahibesi Themistokleia dan almıştır. Khioslu İon Triagmoi adlı eserinde onun yazdığı bazı eserlerini Orpheus a mal ettiğini söylüyor. Dolandırıcılar adlı eser de onunmuş; başı şöyle: Kimsenin karşısında <...> utanmazca davranma! Sosikrates in Filozoflar Zinciri adlı eserinde anlattığına göre, Leon ona Phleius tiranı kimdir? diye sorunca, Filozof diye karşılık vermiş. Yaşamı büyük şenliklere benzetiyordu: Kimi bunlara yarışmak için katılır, kimi alışveriş için; ama en iyiler seyirci olarak gelirler; aynı şekilde yaşamda da kimileri ünün kölesi ve kazanç avcısı olarak doğarlar, kimileri de gerçeğin peşinde filozoflar olarak. Bunlar böyle. Yukarıda anılan üç eserinde Pythagoras ın görüşleri genel olarak şöyledir: Neyin yararlı olduğunu bilmediğinden, insanın kendisi için dua etmesini yasaklar. Sarhoşluğa tek sözcükle bela der ve içmede de yemede de ölçüyü kaçırmamak gerektiğini söyleyerek her türlü aşırılığı reddeder. Cinsel hazlar konusunda da şöyle der: Yazın değil, kışın sevişmeli; cinsel hazlar sonbahar ve ilkbaharda daha hafiftir, ama her mevsimde ağırdır ve sağlık için iyi değildir. Ne zaman ilişki kurmalı sorusuna, Ne zaman kendinden zayıf olmak istersen diye karşılık vermiş. İnsan yaşamının bölümlerini şöyle ayırıyordu: Çocukluk yirmi yıl, delikanlılık yirmi yıl, gençlik yirmi yıl, yaşlılık yirmi yıl. Bu dönemler mevsimlere karşılıktır: çocukluk ilkbahar, delikanlılık yaz, gençlik sonbahar, yaşlılık da kış. Ona göre, delikanlılık buluğ çağı, gençlik de yetişkinlik çağıdır. Timaios a göre, Dostların malları ortaktır ve Dostluk eşitliktir diyen ilk düşünür odur. Nitekim, öğrencileri de eşyalarını bir ek yere bırakıyorlardı. Öğrencileri sınavdan geçinceye kadar Pythagoras ı hiç görmeden, yalnızca derslerini dinleyerek, beş yıl boyunca seslerini çıkarmazlardı. Ancak bundan sonra onun evine kabul edilir ve onu görmelerine izin verilirdi. Zeus un asası selvi ağacından yapıldığı için, bu ağaçtan yapılmış tabut kullanmazlardı: 2 / 11

3 Hermippos Pythagoras Üzerine adlı eserinin ikinci kitabında böyle söylüyor. Anlatıldığına göre, çok ağırbaşlı ve saygın bir insanmış ve öğrencileri onun Hyperborelilerin yanına gelmiş Apollon olduğunu düşünürlermiş. Bir söylentiye göre de, bir gün soyunup çıplak kaldığında, kalçasının altından olduğu görülmüş: Nessos ırmağını geçerken, ırmağın onu selamladığını anlatan birçok kişi vardı. Erkeklerin yanında yaşayan kadınların, önce Bakire, sonra Gelin, sonra da Ana şeklinde tanrısal adları olduğunu söylerdi. Timaios Tarih inin onuncu kitabında böyle diyor. Antikleides de İskender Üzerine adlı eserinin ikinci kitabında, Moiris geometri ögelerinin başlangıcını bulduktan sonra, Pythagoras ın bu bilimi gelişiminin son noktasına götürdüğünü söylüyor. Pythagoras geometrinin özellikle aritmetik yanı üzerine çalışmış, tek tel üzerindeki ses aralıklarını bulmuştur. Hekimliği de göz ardı etmemiştir. Hesap kuramcısı Apollodoros a göre, bir dik üçgende hipotenüsün karesinin dik kenar karelerinin toplamına eşit olduğunu bulunca, yüzlük kurban kesmiş. Bir de epigramı var, şöyle: Pythagoras o parlak buluşunu tamamladı: Bulduğu şekille ünlenip ünlü bir kurban töreni yaptı. Anlattıklarına göre,atletlere et diyeti uygulayan ilk o olmuş ve ilk olarak da Eurymenes e: Favorinus Anılar adlı eserinin üçüncü kitabında böyle söylüyor; gene Favorinus un Tarih Derlemesi adlı eserinin sekizinci kitabında söylediğine göre, atletler önce kuru incir, yumuşak peynir ve tahılla diyet yapıyorlarmış. Kimilerine göre, bu tür beslenmeyi öngören, bu Pythagoras değil, ama gene Pythagoras adında bir çalıştırıcıdır. Çünkü bizim Pythagoras, bizim gibi, bir ruhu olma ayrıcalığına sahip hayvanları öldürmeyi de, etlerini yemeyi de yasaklamıştır. İleri sürdüğü gerekçe buydu; ama hayvan eti yemeyi yasaklamasının gerçek nedeni ise, insanlara yaşam kolaylığı getirmek ve onları buna alıştırmaktır; bunun sonucunda pişirmeye gerek olmadan yiyecekler yiyip az su içerek besinlerini çok kolay sağlayacaklardır: Beden sağlığı ve zekâ keskinliği de bundan ileri gelir. Şurası kesin ki, bir tek Delos ta Boynuzlu sunağın arkasındaki Yaratıcı Apollon sunağına saygı gösteriyordu. Çünkü Aristoteles in Delosluların Anayasası adlı eserinde söylediği gibi, buraya hayvan kurbanlar değil, yalnızca ateş gerektirmeyen tahıl, arpa ve çörek sunuluyordu. Derler ki, zorunluluğun öngördüğü bir döngüyle, ruhun canlılardan kâh birinin kâh öbürünün içine girdiğini ortaya koyan ilk düşünür oymuş; müzikçi Aristoksenos un söylediğine göre, Yunanlılara ölçü ve ağırlığı ilk o getirmiş; Parmenides in söylediğine göre de, Akşam yıldızıyla Sabah yıldızının aynı olduğunu gene ilk o açıklamış. O kadar büyük bir hayranlık kazanmış ki, öğrencileri tanrının çeşitli sesleri olarak tanımlıyorlardı, öte yandan kendisi de bir eserinde iki yüz yedi yıl sonra Hades ten insanların arasına döndüğünü söyler. Bu nedenle Leukanialılar, Peuketialılar, Messapialılar ve Romalılar onun yanından ayrılmıyor, konuşmalarını dinlemeye geliyorlardı. Philalaos un zamanına kadar Pythagoras ın görüşleri bilinmiyordu; Platon un yüz minaya aldırttığı üç ünlü eserini Philolaos tek başına yayımladı. Sayıları altı yüzden aşağı olmayan 3 / 11

4 öğrencileri onun gece derslerine katılıyorlardı; onu görmeye değer bulanlar yakınlarına çok talihli olduklarını yazıyorlardı. Metantionlular onun evine Demeter in tapınağı, evinin önündeki sundurmaya da Museion derlerdi: Favorinus Tarih Derlemesi adlı eserinde böyle söylüyor. Öteki Pythagorasçılar da, Aristoksenos un Eğitim Kuralları adlı eserinin onuncu kitabında söylediğine göre, herkese her şeyin açıklanmaması gerektiğini söylüyorlarmış; burada Pytagorasçı Ksenophilon, İnsan oğlunu en iyi nasıl eğitebilir? sorusuna, Onu iyi yönetilen bir kentin yurttaşı yaparak diye karşılık veriyor. Pythagoras İtalya da yasa koyucu Zaleukos ve Kharondas gibi daha birçok kişinin erdemli ve saygın olmasını sağlamıştır; çünkü dostluk kurmaya yatkındı, özellikle de ne zaman birinin onu simgeli düsturlarını benimsemiş olduğunu öğrense, hemen onunla ilişki kurar ve dost olurdu. Düsturları şunlardı: ateşi bıçakla karıştırma; terazinin üstüne basma, tahıl kilisesinin üstüne oturma, yüreğini kemirme, yükü kaldırana yardım et, indirene değil, yaygıların her zaman derli toplu olsun, tanrının resmini yüzüğünde dolaştırma, küle kazanın izini bırakma, sandalyede meşaleyle temizlik yapma, güneşe karşı işeme, yolun dışında yürüme, sağ elini kolayca uzatma, kendinle aynı çatı altında kırlangıç barındırma, kanca tırnaklı kuş besleme, tırnak ve saç kesiklerinin üstüne işeme ve basma, sivri bıçağı kendinden uzak tut, yurdundan ayrılırken dönüp sınıra bakma. Bu düsturların anlamları şöyledir: Ateşi bıçakla karıştırma demek, güçlerin öfkesini ve yüksek gururunu kışkırtma demektir. Terazinin üstüne basma, adaleti ve eşitliği çiğneme demektir. Tahıl kilesinin üstüne oturma, gelecek için de aynı şekilde kaygılan demektir; çünkü kile insanın günlük azığıdır. Yüreğini kemirme, ruhunu sıkıntı ve üzüntülerle tüketme demektir. Yurdundan ayrılırken geri dönme derken, yaşamdan ayrılanlara yaşama tutkuyla yapışmamalarını ve yaşam hazlarına kapılmamayı salık veriyordu. Fazla uzatmak için, ötekileri de bunlara bakarak çıkarabiliriz. Her şeyi ötesinde, tekirbalığı ve melanurya yemeği yakalanıyordu; Aristoteles e göre, ana kucağı ve bazen kırlangıçbalığından da. Kimileri de onun yalnızca bal, bal peteği ya da ekmekle yetindiğini ve gündüz saatlerinde ağzına şarap sürmediğini söylerler; katık olarak genellikle pişmiş ve çiğ sebze, nadiren deniz ürünü yerdi. Giysileri tertemiz ve bembeyazdı, yaygıları da beyaz yündendi; çünkü keten yaygılar henüz o bölgeye gelmemişti. Ne içini boşaltırken, ne sevişirken ne de sarhoşken hiç görülmemiştir. Eşek şakası ve avam öyküler gibi gülünçlük ve yalakalıktan kaçınırdı. Öfkelendiğinde ne köle ne özgür hiç kimseyi cezalandırmazdı. Uyarmaya düzeltme diyordu. Bilicilik sanatını belirti ve kuş fallarıyla kullanırdı, tütsü ağacı dışında kesinlikle ateşte yakılan kurbanlara başvurmazdı. Sunuları hep cansızdı, ama onun yalnızca horoz, sütten kesilmiş oğlak ve yavru domuz kurban ettiğini, hiç kuzu sunmadığını söyleyenler vardır. Aristoksenos a göre, bütün öteki hayvanları yemeye izin veriyor, bir tek çift süren sığırla koçtan uzak durulmasını istiyordu. Aynı kaynakta, yukarıda söylediğimiz gibi, Pythagoras ın öğretilerini Delphoi rahibesi Themistokleia dan aldığı söyleniyor. Hieronymos un anlattığına göre, Pythagoras Hades e indiğinde, tanrılar hakkında söylediklerinin cezası olarak, Hesiodos un ruhunu ses çıkaran tunç bir sütuna bağlı, Homeros un ruhunu da, çevresinde yılanlarla ağaca asılı görmüş: Kroton halkı 4 / 11

5 tarafından özellikle onurlandırılmasının nedeni buymuş. Kyreneli Aristippos un Doğa Düşünürleri Üzerine adlı eserinde söylediğine göre, gerçeği Pythios kadar doğru dile getirdiği için, Pythagoras adını almıştır. Anlattıklarına göre, öğrencilerinden eve giderken her seferinde şöyle söylemelerini istiyormuş: Nerede hata yaptım? Ne yaptım? Hangi ödevimi yerine getirmedim? Tanrılara kurban kesip götürmeyi yasaklıyordu, bir tek kansız sunağa tapınmaya izin veriyordu. Tanrıların adına yemin etmemeli; çünkü insan kendini sözüne güvenilir kılmaya çalışmalıdır. Zaman yolculuğunda önde olanı saygıdeğer sayıp büyüklere saygı göstermeli: Dünyada nasıl gündoğumu günbatımının önündeyse, yaşamda da başlangıç sonuç önündedir, canlılarda da doğum ölümün önündedir. Diamonlardan önce tanrılara, insanlardan önce kahramanlara, insanlar arasında da önce ana babana saygı göster. İnsanlarla ilişkilerini dostlarını düşman kılmayacak, tersine düşmanlarını dost kılacak biçimde ayarla. Hiçbir şeyi kendi malın sayma. Yasaya yardımcı ol, yasadışı olanla savaş; insan eliyle ekilmiş bitkiyi ve insanlara zararı dokunmayan hayvanı yok etme, zarar da verme. Durmadan gülmek de surat asmak da utanılacak ve sakınılacak şeylerdir. Fazla etten kaçın, yolculukta bir çabala bir dinlen, belleğini çalıştır, öfkeliyken ne bir şey söyle ne de yap, her türlü biliciliğe saygı göster, lir eşliğinde şarkı söyle, tanrılara ve insanlara olan gönül borcunu ilahilerle göster. Bakladan uzak dur. Çünkü gazlı yapısından ötürü onda yaşam soluğundan bir şeyler vardır; ayrıca bakla yenmese, mide için daha iyi olur. Hatta bu sayede uykudaki görüntüler yumuşak ve dingin olur. Aleksandros Filozoflar Zinciri adlı eserinde şunları da Pythagoras ın Anıları nda bulduğunu söylüyor: Her şeyin başı birliktir; birlikten sonsuz ikilik çıkar: nedeni olan birliğin altında madde olarak bulunur. Birlikten ve sonsuz ikilikten sayılar çıkar; sayılardan noktalar, bunlardan çizgiler, bunlardan da düzlem şekiller çıkar. Düzlem şekillerden üç boyutlu şekliler, bunlardan da duyumlanır cisimler çıkar: Bunların ateş, su, toprak ve hava olmak üzere dört ögesi vardır: Bu ögeler tamamıyla aralarında değişirler ve birbirlerine dönüşürler; bunlardan canlı, akıllı ve küre biçimli evren oluşur, merkezinde kendisi de küre biçimli ve her tarafında insanların yaşadığı yer vardır. Bir de antipodlar vardır: bizim altımızda olan onların üstünde bulunur. Evrende ışık ve karanlık, sıcak ve soğuk, kuru ve yaş eşit ağırlıklıdır; bunlardan sıcak üstün gelirse yaz olur, soğuk üstün gelirse kış olur; yeşeren ilkbahar sağlıklıdır, solan sonbahar ise sağlıksızdır. Gün içinde de yeşerme şafak, solma akşamdır; bu yüzden akşam daha sağlıksızdır. Yerin çevresindeki hava durağan ve sağlıksızdır, içindeki her şey ölümlüdür; en yukarıdaki hava ise her zaman devinim içindedir, temizdir, sağlıklıdır ve içindeki her şey ölümsüzdür, her yüzden de tanrısaldır. 5 / 11

6 Güneş, ay ve öteki yıldızlar birer tanrıdır; çünkü bunlarda canlıların yaşam nedeni olan sıcaklık üstün durumdadır. Ay ışığını güneşten alır. İnsan da sıcaktan pay aldığı için, insanlarla tanrılar arasında tanrılar bizimle ilgilenirler. Kader bütünü de parçalarını da yöneten güçtür. Güneş ışınları soğur ve yoğun esîrde yayılır. Havaya soğuk esîr, denize ve ıslaklığa da yoğun esîr derler. Bu ışın derinliklere de dalar ve bu sayede her şeye can verir. Sıcaklıktan pay alan ne varsa, hepsi canlıdır; bu nedenle bitkiler de canlıdır; ama hepsinin ruhu yoktur. Ruh soğuk esîrden de pay aldığı için, yaşamdan farklıdır; ölümsüzdür, çünkü parçası olan şey de ölümsüzdür. Canlılar birbirlerinden tohumlar sayesinde çoğalırlar, topraktan kendi kendine çıkan hiçbir şey yoktur. Tohum, içinde sıcak buhar barındıran bir beyin damlasıdır; bu damla ana karnına girdiğinde, beyinden ikhor, sıvı ve kan salgılar, bunlardan et, sinir, kemik, kıl ve bedenin tümü oluşur; buhardan da ruh ve duyum oluşur. (Ana karnındaki) ilk oluşum kırk günde biçim kazanır, bebek uyum oranlarına göre yedi, dokuz ya da en fazla on ayda gelişimini tamamlayıp dünyaya gelir; bebeğin kendinde tüm yaşam ilişkileri vardır; bunlar birbirine bağlı bir dizi oluşturup, her biri belli zamanlarda birbiri ardında gelişerek onu bir arada tutarlar. Genel olarak duyum, özel olarak da görme, aşırı sıcak bir buhardır. Havanın ve suyun içinden bunun sayesinde gördüğümüz söylenir; nitekim, sıcak soğuğa karşı durur. Çünkü eğer gözlerimizdeki hava soğuk olsaydı, kendisine benzer hava karşısında dağılır giderdi; işte, bazı yerlerde gözlere güneşin kapısı der. İşitme ve öteki duyular için de aynı şeyleri öğretiyordu. İnsan ruhu, akıl, mantık ve tutku olmak üzere üç bölümlüdür. Akıl ve tutku öteki canlılarda da vardır. Ruhun egemenliği yürekten beyne kadardır; ruhun yürekteki bölümü tutkudur, beyindeki bölümleri ise akıl ve mantıktır. Duyular bunlardan dökülen damlalardır. Akıllı bölüm ölümsüzdür, ötekiler ölümlüdür. Ruh kanla beslenir;ruhun gücü rüzgârdır. Ruh da ruhun gücü de gözle görülmez, çünkü esîr de gözle görülmez. Damarlar, atardamarlar ve sinirler ruhun bağlarıdır; ama ruh güçlenip iç dinginliğini kazandığı zaman, bu bağları söz ve eylemler oluşturur. Ruh yere atılınca, beden gibi havada dolanmaya başlar. Ruhları Hermes yönetir, bu nedenle hem karadan hem denizden ruhları bedenlerinden alıp götürdüğü için ona Pompeus ( eşlikçi ), Pylaios ( kapıcı ) ve Khthonios ( yer altı ) da denir; temiz ruhlar en yükseğe götürülür, kirli ruhlar ise ne temiz ruhlara yaklaşabilirler ne de birbirlerine; buna karşılık Erinylerce kırılmaz zincirlerle bağlanırlar. Tüm hava ruhlarla doludur: Bunlar daimon ve kahraman adıyla anılırlar; insanlara düşleri, belirtileri ve hastalıkları gönderenler bunlardır, hem yalnız insanlara değil, davar ve öteki sürü hayvanlarına da. Arındırıcı ve defedici törenler her türlü bilicilik, belirtiler ve benzerleri bunlara ilişkindir. Pythagoras a göre, insan yaşamında en önemli şey ruhu iyiye ya da kötüye yönlendirmektir. İnsanların mutluluğu, ruhların iyi olmasına bağlıdır, ama hiçbir zaman huzur bulamazlar ve aynı yolda ilerleyemezler. Adalet, yeminle bağlanan şeydir, bu nedenle de Zeus yeminin koruyucusudur. Erdem uyumdur, sağlık, her türlü iyilik ve tanrı da öyle; bu yüzden evren de uyum kurallarına göre kuruludur. Dostluk da uyumlu bir eşitliktir. Tanrılarla kahramanlara eşit saygı gösterilmemelidir, tanrılara her zaman saygılı bir sessizlik içinde, beyaz giysilerle ve temizlenip öyle yönelmeli, 6 / 11

7 kahramanlara da öğleden sonra. Temizlik arınarak, yıkanarak ve şartlanarak sağlanır; temizlik için ayrıca cenazeye, lohusaya ve hiçbir pisliğe bulaşmamalıdır; yenebilir ve kendiliğinden ölmüş hayvanların etinden, kırlangıçbalığı ve melanuryadan, yumurta, yumurtadan çıkan hayvanlardan, bakladan ve tapınaklardan gizem törenleri yapanlarca yasaklanan öteki şeylerden uzak durulmalıdır. Aristoteles in Pythagorasçılar Üzerine adlı eserinde söylediğine göre, hem cinsel organa hem de Hades in kapısına benzediği için, bakladan uzak durulmasını istiyordu. <...> Çünkü bir tek bu bitki eklemsizdir; yıkıcıdır, evrenin yapısına benzer, oligarşiye ilişkindir: çünkü ad çekmede bakla kullanılır. (Öğrencilerine) yere düşen kırıntıları kaldırmayı yasaklıyordu: hem onları yemekte aşırı gitmemeye alıştırmak için, hem de birinin ölümüne ilişkin olduğu için; Aristophanes de Kahramanlar adlı oyununda yere düşen kırıntıların kahramanlara ait olduğunu söyler. Sofranın altına düşenleri sakın ağzına atma! Beyaz horoz yemek yasaktı, çünkü bu, Ay ın kutsal hayvanıdır ve yalvarıcı görünümündedir (yalvarma iyi işler arasındaydı); Ay ın kutsal hayvanıdır, çünkü zamanı gösterir. Kutsal balıkları yemek de yasaktı; çünkü tanrılarla insanlara aynı yeri vermemek gerek, tıpkı özgür insanlarla köleler için olduğu gibi. (Beyaz iyinin özüne ilişkindir, siyah da kötünün.) Ekmeği parçalamamalı, çünkü eskiden dostlar, bugün barbarların yaptığı gibi, bir ekmek çevresinde toplanırlardı; onları birleştiren ekmek bölünmemeli de: kimilerine göre ekmek Hades teki yargıyla ilgili olduğu için; kimilerine göre, insanları savaşta korkak kıldığı için; kimilerine göre de, ekmek evrenin başlangıcı olduğu için. Üç boyutlu şekillerin en güzeli küre, düzlem şekillerin en güzeli de çemberdir. Azalan her şey yaşlılığa örnektir, buna karşılık büyüme ve gençlik aynı şeydir. Sağlık biçimin korunmasıdır, hastalık da bozulması. Tuzla ilgili olarak, bize doğru olanı anımsatması için sofraya getirilmesi gerektiğini söylüyordu; çünkü tuz içine girdiği her şeyi korur ve dünyanın en saf şeyleri olan su ve denizden oluşmadır. Aleksandros bunları Pythagoras ın Anılar ında bulduğunu söylüyor, buna benzer şeyleri de Aristoteles bulmuş. Timon Silloi adlı eserinde Pythagoras ı iğnelemekle birlikte, onun saygınlığını göz artı etmemiştir; şöyle diyor: Pythagoras, saygın konuşmasından emin insanları avlamak için, büyücü inanışlarına yöneldi. Ksenophanes aşağıdaki elegeiasında onun bazen öyle bazen böyle olduğuna tanıklık eder; başlangıcı şöyle: Şimdi gene başka bir konuya gireceğim, yol göstereceğim. 7 / 11

8 Onun hakkında söyledikleri de şöyle: Bir gün sopayla dövülen bir eniğin yanından geçerken ona acımış ve şöyle demiş: Dur, vurma! Çünkü o sevdiğim bir adamın ruhu, bağırışını duyunca onu tanıdım. Ksenophanes bunları söylüyor. Kratinos Pythagorasçı Kadın adlı oyununda onu alaya alır; Taraslılar adlı oyunda da şöyle diyor: Aralarında düşen eğitimsiz birini ele geçirirlerse, öğretinin gücünü onun üstünde deneyerek, karşı savlarla, terimlerle, eşitliklerle, dolaylı anlatımlarla, büyüklüklerle, akıllıca, adamı şaşkına çevirmek ve altüst etmek bunların âdetidir. Mnesimakhos Alkmaion da: Loksias a kurban töreni yapıyoruz, Pythagoras ın yöntemince, kesinlikle hiçbir canlıyı yemeden. Aristophon Pythagorasçı da: A. Yer altı dünyasına inip herkesi bir bir görmüş, ama Pythagorasçılar öteki ölülerden çok ama çok farklıymış: Çünkü Pluton dindarlıklarından ötürü bir tek bunlarla aynı sofraya oturuyormuş. B. Kalender bir tanrıdan söz ediyorsun sen, eğer pislik içinde yüzenlerle bir arada olmaktan hoşlanıyorsa. Gene aynı yerde: Sebze yiyorlar, üstüne su içiyorlar; ama gençlerin hiçbiri yırtık pırtık bir harmaniyle, Bitli ve pislik içinde yaşamaya razı olamaz. Pythagoras ın ölümü şöyle oldu. Milon un evinde dostlarıyla otururken, içeri kabul edilmeye değer bulunmayanlardan biri kıskançlığından tuttu evi yaktı; kimileri de bunu, başlarına tiran olur korkusuyla bizzat Krotonluların yaptığını söyler. Pythagoras tam kapıdan çıkarken yakalanmış; bakla dolu bir yere gelince, üstüne basıp geçmek için, yürümektense yakalanmayı, konuşmaktansa öldürülmeyi yeğlediğini söyleyerek, orada durmuş; böylece peşindekiler tarafından boğazlanmış. Öğrencilerinin çoğu, yaklaşık kırk kadarı da böyle öldürülmüş; aralarında Taraslı Arkhippos ile yukarıda andığımız Lysis in de bulunduğu birkaç tanesi kaçıp kurtulmuş. Dikaiarkhos a göre, Pythagoras Musaların Metapontion daki tapınağına sığınıp kırk günlük bir 8 / 11

9 açlığın ardından ölmüştür. Herakleides de Satyros un Yaşamlarından Özet adlı eserinde, Pythagoras ın Pherekydes i Delos ta gömdükten sonra ve <...> Krotonlu Kylon u zengin bir şölende bulunca Metapontion a çekildiğini ve daha fazla yaşamak istemediği için orada aç kalarak yaşamına son verdiğin anlatır. Hermippos un anlattığına göre ise, Arkagaslılarla Syrakusailılar arasındaki savaş sırasında öğrencileriyle kentten çıkıp Akragaslıların başına geçmiş; ordu bozguna uğraşınca, bir bakla tarlasının çevresini dolanırken Syrakusailılar tarafından öldürülmüş; geri kalanlar, otuz beş kişi kadar, baştakilere karşı bir hareket başlatmak istedikleri için, Taras ta yakılmışlar. Hermippos Pythagoras hakkında başka bir şey daha anlatır. İtalya ya gittiğinde yeraltına bir oda yaptırmış ve annesine olup bitenleri zamanını da belirterek bir tablete yazmasını, sonra da bunları kendisi yukarı çıkıncaya kadar aşağı göndermesini söylemiş. Annesi denileni yapmış. Bir süre sonra zayıflıktan iskelete dönmüş bir halde yukarı çıkmış; meclise gidip Hades ten geldiğini söylemiş; hatta olan olayları onlara okumuş. Onlar da bu söylenenler karşısında büyük heyecan duyup gözyaşları ve hıçkırıklara boğulmuşlar, Pythagoras ın tanrısal bir varlık olduğuna inanıp, ondan bir şey öğrensinler diye kadınlarını ona göndermişler: Bunlara Pyhagorasçı kadınlar denmiş. Hermippos bunları anlatıyor. Pythagoras ın Theano adında birkarısı vardı, Krotonlu Brontions un kızıydı. Kimilerine göre de, Brontinos unkarısı ve Pythagoras ın öğrencisiydi. Lysis e göre, Damo adında bir de kızı vardı; Lysis Hippasos a yazdığı mektupta Pythagoras hakkında şöyle diyor: Birçok insan senin halka açık felsefe yaptığını söylüyor: Pytagoras bunu hiç yapmadı; anılarını kızı Damo ya teslim ederken, bunları eve girenler dışında kimseye vermemesini tembihledi. Kızı da bu yazıları büyük para karşılığı satabilecekken, bunu yapmak istemedi; yoksulluğu ve babasının tembihlerini altından değerli görüyordu: İşte kadın bu! Telauges adında bir oğulları vardı: Babasının yerine geçti ve kimilerine göre Empedokles in hocası oldu. Hippobotos un söylediğine göre, Empedokles ona şöyle dermiş: Telauges, Theano ile Pytagoras ın ünlü oğlu. Telauges hiç eser yazmamıştır, ama annesi Theano nun birkaç eseri var. Bir kadın kaç günde erkeklerle ilişkisinden temizlenir? sorusuna, Kendi kocasıysa hemen, başka bir erkekse hiçbir zaman diye karşılık vermiş. Kocasının yanına yaklaşan kadına giysileriyle birlikte utanmayı da çıkarıp atmasını, kalkınca da bunları yeniden giyinmesini salık veriyordu. Nedir? sorusunu, Bana kadın denmesini sağlayan şey diye yanıtladı. Sarapion un oğlu Herakleides in söylediğine göre, Pythagoras kendi yaş dönemleri tanımına uygun olarak seksen yaşında ölmüştür., ama çoğu insan onun doksan yaşında öldüğünü söyler. Bizim de ona eğlenceli bir epigramımız var, şöyle: Canlılara el uzatmayan bir tek sen değilsin, biz de öyleyiz. Canlılara kim ilişiyor ki, Pythagoras? Pişirip, kızartıp tuzlayınca, İşte o zaman canı olmayan şeyleri yiyoruz. 9 / 11

10 Bir başkası: Pythagoras öyle bir bilgeydi ki, kendisi ete dokunmuyor, bunun doğru olmadığını söylüyordu, ama başkalarının yemesine izin veriyordu. Ne güzel bilgelik! Kendin yanlış yapma, başkalarını bırak yapsın. Bir başkası: Eğer Pythagoras ın fikri nedir bilmek istersen, Euphorbos un kalkanının göbeğine bak! Nitekim o Ben daha önce yaşadım diyor: İnsan vardım derken artık yoksa, demek varken de, hiç kimse değildi. Bir başkası ölüm biçimiyle ilgili: Ah, Pythagoras, ah! Ne diye baklaya bu kadar saygı duydu ki? Ve kendi öğrencileriyle birlikte öldü. Bir bakla tarlası vardı: Baklaları çiğnememek için, üç yol ağzında Akragaslılar tarafından öldürüldü. Altmışıncı Olimpiyat ta sivrildi, topluluğu da dokut ya da on kuşak sürdü. Çünkü Aristoksenos un da tanıdığı son Pythagorasçılar,Trakya dan Khalkidikeli Ksenophilos, Phleiuslu Phanton ve Ekhekrates, Diokles ve Polymnastos idi: bunlar da Phleiuslu, ayrıca Taraslı Philolaos ile Eurytos un öğrencileriydiler. Aynı çağda ve birbirlerinden çok uzak olmayan dört Pythagoras yaşamıştır: biri Krontonlu, tiranca eğilimleri olan bir adam; öbürü Phleiuslu atlet ya da kimilerine göre çalıştırıcı; üçüncüsü Zakynthoslu; bizimki, felsefenin gizleri bunundur derler ve bunları öğretirmiş; Hoca dedi deyişi de gündelik yaşama atasözü olarak ondan gelmiştir. Bir başka Pythagoras Rhegionlu bir heykeltıraştı, düzün (ritim) ve bakışımı (simetri) onun bulduğu düşünülür; bir başkası Samos lu bir heykeltıraş; bir başkası kötü birhatip; öbürü hekim, skilla üzerine bir eser yazmış, bir de Homeros üzerine bir derlemesi var; bir başkası da Dionysios un anlattığına göre -Favorinus ya da Tarih Derlemesi adlı eserinin sekizinci kitabında böyle söylüoyr- kırk sekizinci Olimpiyat ta uzun saçlı ve erguvan renkli giysiler içinde, teknik yumruk dövüşü yapan ilk kişi o olmuş: Alaya alınıp çocuklar yarışmasından çıkarılınca, büyükler yarışmasına geçmiş ve kazanmış. Theaitetos un yazdığı epigram da bunu ortaya koyuyor: Pythagoras diye birini, uzun saçlı, ünlü yumruk dövüşçüsü, Samoslu bir Pythagoras biliyorsan, o benim işte: Elealılardan birine benim işimi sorsan, duyduklarına inanamayacaksın. 10 / 11

11 Favorinus a göre, matematik konusunda kullandığı tanımları sonradan yaygın olarak Sokrates ve yanaşmaları, bundan sonra da Aristoteles ve Stoacılar kullanmışlar. Ayrıca, gökyüzüne evren, yeryüzüne de yuvarlak diyen ilk filozof odur; Theophrastos a göre ise, Hesiodos tur. 49. Kylon un ona rakip olduğunu söylerler, tıpkı Antilokhos un Sokrates e rakip olduğu gibi. Atlet Pythagoras şu epigramın da konusudur: Krates in oğlu samoslu Pythagoras daha küçükken çocuklarla birlikte yumruk dövüşü yapmak üzere Olympia ya geldi. Filozof bir de şu mektubu yazmıştır: Sen de, azizim, soyunla ve ününle Pytagoras tan daha üstün olmasaydın, Miletos tan çıkar giderdin; ama şimdi atalarının adı seni alıkoyuyor, Anaksimenes e benzeseydim, beni de alıkoyardı. Son derece yararlı olan sizler, eğer kentlerinizi bırakacak olursanız, kentlerde düzen kalmayacak ve Med tehlikesi artacak. Sürekli gök olaylarıyla uğraşmak güzel, ben de tümden kendi öğretilerimle uğraşıyor değilim, İtaliotların birbirlerine karşı sürdürdükleri savaşlara da katılıyorum. Pytagoras ı ele aldıktan sonra, ünlü Pythagorasçılardan söz etmeliyiz; ondan sonra kimilerinin kendi başına diye tanımladıkları filozoflardan; ardından, daha önce söylediğim gibi, Epikuros a kadar anılmaya değer filozoflar dizisini ele alacağım. Theano ile Telauges ten söz ettik; şimdi ilkin Empedokles i ele almalıyız: Çünkü kimilerine göre Pythagoras ın öğrencisi olmuştur.... ÜNLÜ FİLOZOFLARIN YAŞAMLARI VE ÖĞRETİLERİ Diogenes Laertios Çeviren; Candan Şentuna Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı, Ağustos 2004, Sf / 11

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI DÜNYA ÇOCUK HAKLARI HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ SONBAHAR MEVSİMİ YAPRAKLAR Atatürk ün kim olduğunu hatırladık. Atatürk

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ CUMHURİYET BAYRAMI Kale nedir? Ev ve kale resimlerini inceleme Nasıl bir evde yaşadığını

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5.ÜNİTE :DÜNYA, GÜNEŞ VE AY KONU ÖZETİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5.ÜNİTE :DÜNYA, GÜNEŞ VE AY KONU ÖZETİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5.ÜNİTE :DÜNYA, GÜNEŞ VE AY KONU ÖZETİ KONULAR A.GÖKYÜZÜ MACERASI B. DÜNYA VE AY IN HAREKETLERİ A.GÖKYÜZÜ MACERASI Güneş, Dünya ve Ay ın Şekli Yıllar önce insanlar Dünya, Ay ve Güneş'in

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda Bir gün sormuşlar Ermişlerden birine: Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş Ermiş. Önce sevgiyi dilden gönle indirememiş olanları çağırarak onlara

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

KELEBEK VE YILDIZ GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ

KELEBEK VE YILDIZ GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ KELEBEK VE YILDIZ GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ OCAK AYINDA NELER ÖĞRENDİK? KIŞ MEVSİMİ Kışa ait bir resmi inceleyerek mevsimler ve özellikleri hakkında konuştuk. Neler öğrenmek istediğimizi ifade ettik. Sınıfımızda

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır?

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır? İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU MARTILAR SINIFI Mevsimler Geçtikçe Doğadaki Canlıların Yaşam Biçimleri de Değişir Konusu İle İlgili Neler Biliyoruz? Ece S. : Yaz mevsimi olunca hayvanlar daha da heyecanlanır.

Detaylı

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Başarıda İç Disiplin Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. İÇ DİSİPLİN NEDİR? Her zaman yaptığınız veya yapmak zorunda olduğunuz işleri iki şekilde yaparsınız:

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

HAZİRAN AYI 5 YAŞ BÜLTENİ

HAZİRAN AYI 5 YAŞ BÜLTENİ HAZİRAN AYI 5 YAŞ BÜLTENİ * Okuduğumuz kitap konuşsaydı öğretmeninize ne söylerdi? SANAT ETKİNLİKLERİ:*Dondurma yapımı *Babalar günü kartı *Yelpaze yapımı DENEY ETKİNLİKLERİ:*Ciğerlerimizde havanın varlığını

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ

DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ Bildiğimiz meslekleri ifade ederek akıl haritası oluşturduk. Meslekleri görevlerine göre grupladık. Hangi mesleklerde hangi araç

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI

ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI 1 31 MART TEMA ÇALIŞMALARIMIZ Merakla ve sabırsızlıkla ilkbaharı bekliyoruz..gelir umuduyla.. Bu ay temamız İlkbahar.. Kışı gördük, iliklerimize kadar yaşadık aylardır..

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ KIŞ MEVSİMİ ENERJİ TASARRUFU HAFTASI Kış resimlerini inceleyerek mevsimler ve özellikleri hakkında konuştuk. Neler öğrenmek istediğimizi ifade

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar Mevsimi Canlıların

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ EKİM AYINDA ÖĞRENDİKLERİMİZ Hayvanları Koruma Günü nedeniyle okul bahçemizde yürüyüş yaptık. Hayvanlar sergisini oluşturduk ve inceledik.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik Sonbahar

Detaylı

DİKKAT BU ÖZET 8 ÜNİTE

DİKKAT BU ÖZET 8 ÜNİTE DİKKAT BU ÖZET 8 ÜNİTE OLUP,BURADA YALNIZ İLK ÜNİTE GÖSTERİLMEKTEDİR İLKÇAĞ SEFESİ KISA ÖZET www.kolayaof.com 2 1.Ünite-Antik Yunan Mitolojisi ve Felsefe FELSEFE SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI Bugün dilimize felsefe

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslen!

Yeterli ve Dengeli Beslen! Yeterli ve Dengeli Beslen! Hareketli Ol, Egzersiz Yap! Kişisel Bakımına ve Günlük Hijyenine Özen Göster! Uyku Düzenine Dikkat Et! Stresten Uzak Dur! Yeterli ve dengeli beslenme «4 Yapraklı Yonca» içerisindeki

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

"Yaşayan Bahar", ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak üzere tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen bir etkinlik.

Yaşayan Bahar, ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak üzere tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen bir etkinlik. Günün çevre haberi: "Yaşayan bahar" Baharın habercileri "kırlangıçlar" "leylekler" "ebabiller"... Tüm Avrupa'da doğa severler bu habercilerin yolunu gözlüyorlar... Siz de katılmak ister misiniz? "Yaşayan

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ,neleri edemez KIZILAY HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ÖĞRETMENLER GÜNÜ 10 KASIM ATATÜRKÜ ANMA HAFTASI SONBAHAR-RÜZGÂR-ŞEMSİYE

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ * YAZ MEVSİMİ Yaz mevsimi aylarını öğrenme. Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma.

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK Sağlıklı bir

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

SAGALASSOS TA BİR GÜN

SAGALASSOS TA BİR GÜN SAGALASSOS TA BİR GÜN Çoğu zaman hepimizin bir düşüncesi vardır tarihi kentlerle ilgili. Baktığımız zaman taş yığını der geçeriz. Fakat ben kente girdiğim andan itibaren orayı yaşamaya, o atmosferi solumaya

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

6 YAŞ NİSAN AYI BÜLTENİ .İLKBAHAR HAFTASI .SAĞLIK HAFTASI .POLİS TEŞKİLATI HAFTASI .23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

6 YAŞ NİSAN AYI BÜLTENİ .İLKBAHAR HAFTASI .SAĞLIK HAFTASI .POLİS TEŞKİLATI HAFTASI .23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 6 YAŞ NİSAN AYI BÜLTENİ.İLKBAHAR HAFTASI.SAĞLIK HAFTASI.POLİS TEŞKİLATI HAFTASI.23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI YARATICI ETKİNLİK: İlkbahar konumuz ile ilgili artık malzemelerden(su şisesi,pul,boncuk

Detaylı

Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin

Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin S eks, yemek ve oyun doğal zevklerdendir. Her memeli hayvan hoşlanır bunlardan. İlk ikisi konumuz dışında. Üçüncüsünü konu edeceğiz. 1. İlk oyunumuz şöyle: Aşağıdaki dört

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri. Sohbetler

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri. Sohbetler Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *19-22 Nisan Dünya Kitap Günü hakkında sohbet ediyoruz. *Kitap nedir? *Kitap ne işe yarar? Faydaları nelerdir? *23 Nisan tarihi

Detaylı

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı.

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı. OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4 22 Mart 2013 Sayın Velimiz, Dördüncü rehberlik postamızda sizlerle, Davranış ve Değerler Eğitimi Programı kapsamında

Detaylı

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf 11 Adım ve Soyadım Eşleştirme yapalım. A Cümlelerin ilk harflerinin her zaman büyük olması gerektiğini biliyor muydunuz? e T t E l e E L L

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK? SERBEST ZAMAN Çocuklara sporun önemi anlattık ve her sabah spor yaptık. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmenenimizin rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı?

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı? OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANAOKULU OKUANAOKULU

İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANAOKULU OKUANAOKULU İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANAOKULU OKUANAOKULU 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KASIM KONULAR AYI VELİ BÜLTENİ KONULAR A) 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI 1) Atatürk ün Hayatı 2) Atatürk ün Yaptığı Yenilikler 3)

Detaylı

ARI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 2015-2016

ARI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 2015-2016 ARI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 2015-2016 ÇOCUKLAR YARININ BÜYÜKLERİDİR. GELECEĞİN YÖNETİCİSİ VE GÜVENCESİDİRLER. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI, KIZILAY HAFTASI, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ,

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф KAVRAMLARIMIZ Ф ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ Ф PROJEMİZ Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф AYIN PARTİSİ Ф GEZİ GÖZLEMLER Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф SEVGİ MENÜSÜ Ф KİTAP ÖNERİLERİ Ф ANNE-BABA

Detaylı

Doğada Keşif Yapıyoruz

Doğada Keşif Yapıyoruz Bir Ağacı İnceleyin Doğada Keşif Yapıyoruz Aslı Zülal Çizim: Bengi Gençer Bulutları Gözlemleyin Kuş Gözlemi Yapın dogaetkinlik.indd 2 Keşif Çantası Hazırlayın Renk Avına Çıkın 26.09.2013 15:04 Bir ağacı

Detaylı

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM)

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) KONULAR: 1 den 20 ye Kadar Birer Birer Ritmik Sayma 10 dan Geriye Doğru Birer Birer Ritmik Sayma 1 den 10 a Kadar Rakamları Okuma ve Modele Bakarak Yazma 1 İle 10 Arasındaki

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

AYLIK BÜLTEN TEMA: HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ, DÜNYA TASARRUF GÜNÜ, CUMHURİYET HAFTASI,DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

AYLIK BÜLTEN TEMA: HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ, DÜNYA TASARRUF GÜNÜ, CUMHURİYET HAFTASI,DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ AYLIK BÜLTEN TEMA: HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ, DÜNYA TASARRUF GÜNÜ, CUMHURİYET HAFTASI,DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ 03.10.2016 04.10.2016 05.10.2016 ÖĞRENME TAKVİMİ *Sabah sporu ile güne başlanır. *Dünya çocuk günü ile

Detaylı

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir.

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir. Ders 10 İlyas, Elişa ve Meshediliş İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun, İlyas?" dedi. İlyas, "RAB'be, Her Şeye Egemen

Detaylı

Behiye Hanım Anaokulu - Aylık Bülten. Şubat Sayı: 5

Behiye Hanım Anaokulu - Aylık Bülten. Şubat Sayı: 5 Behiye Hanım Anaokulu - Aylık Bülten Şubat Sayı: 5 Behiye Hanım Anaokulu nun Değerli Üyeleri, Bundan böyle her ayın kısa bir panoramasını sunacağımız bültenimizde, öğrencilerimiz ile her gün yaşadığımız

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

EĞİTİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

EĞİTİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ EKİM AYINDA ÖĞRENDİKLERİMİZ Hayvanları Koruma Günü nedeniyle okul bahçemizde yürüyüş yaptık. Hayvanlar sergisini inceledik. Hayvanlar için evler

Detaylı

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI -Ben kimim ve fiziksel özelliklerim -Ailem -Sonbahar Mevsimi -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı BEN KĠMĠM VE AĠLEM Aile resimlerimizi okula getirerek ailemizi arkadaşlarımıza

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13 NİSAN PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13-17 NİSAN 2015 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ

YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ MART AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Hayvanlar hakkında neler bildiğimizi ifade ettik. Hayvanları isimlendirdik. Suda yaşayan hayvanları gösterdik. Ormanda yaşayan hayvanlara

Detaylı