Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ"

Transkript

1

2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YIL: 2012 CİLT: 7 SAYI: 1 SAHİBİ / OWNER Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına On behalf of Gaziosmanpasa University Institute of Social Sciences Prof. Dr. Ali AÇIKEL EDİTÖR /EDITOR Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Solmaz YAZI İŞLERİ / EDITORIAL SECRETARY Arş. Gör. Turgut Akarslan YAYIM KURULU / EDITORIAL BOARD Prof. Dr. Ahmet İnam, ODTÜ Prof. Dr. Cihan Dura, Erciyes Ü. Prof. Dr. Veysel Sönmez, Hacettepe Ü. Prof. Dr. Yahya Akyüz, Ankara Ü. Prof. Dr. Ahmet Aksoy, Gazi Ü. Prof. Dr. Cahit Kavcar, Ankara Ü. Prof. Dr. Selçuk Ünlü, Selçuk Ü. Doç. Dr. Iveta Kovalčíková, Presov Ü. ISSN: X Baskı / Printing Gaziosmapaşa Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası / Gaziosmanpasa University Press Yazışma Adresi / Correspondence Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Taşlıçiftlik Yerleşkesi. Tokat Tel: ( ) E-posta: Web: Kapak Tasarım / Cover Design Öğr. Gör. Hadi ESMERAY Dergimiz ASOS Sosyal Bilimler İndeksi tarafından dizinlenmektedir. Her hakkı saklıdır. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarların kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Sosyal Bilimler Enstitüsü nün veya Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin görüşlerini yansıtmaz. Dergide yer alan yazıların dil ve bilim sorumluluğu yazara aittir.

3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Bu Sayının Hakemleri/Advisory Board Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN Prof. Dr. Fatih YÜKSEL Prof. Dr. Mustafa SAFRAN Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜOĞLU Doç. Dr. Bahri ATA Doç. Dr. Cumhur ERDEM Doç. Dr. Hasan AKÇA Doç. Dr. Recep KOÇAK Doç. Dr. Servet KARABAĞ Yrd. Doç. Dr. Adem İŞCAN Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKTIR Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN Yrd. Doç. Dr. İrfan BULUT Yrd. Doç. Dr. Kadir KARATEKİN Yrd. Doç. Dr. Kadir ULUSOY Yrd. Doç. Dr. Kubilay YAZICI Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLLÜBAĞ Yrd. Doç. Dr. Nazan ARSLANEL Yrd. Doç. Dr. Necati ÇAVDAR Yrd. Doç. Dr. Orhan ADIGÜZEL Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ** Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Tuncay BÖLER Yrd. Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ

4 Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ İÇİNDEKİLER/CONTENTS Mehmet AYAS Mesut BULUT Salih ORHAN Abdulkadir KIRBAŞ Ömer Faruk ÜNAL İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Dua Anlayışlarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi...1 Okuma Eğitimi Üzerine Bir Kaynakça Denemesi...19 Performans Değerlemede Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Uygulamaları...37 Faruk ADIGÜZEL Murat SAYILI Meliha KÖSE Abdullah YILDIZ Tokat İli Merkez İlçede Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma...56 Tarih Eğitiminde Sosyal ve Kültürel Konuların Öğretimi...81 A.Serdar ÖZTÜRK Shakespeare in Oyunlarında Adaletin Tecellisini Etkileyen Faktörler Oğuz CİNCİOĞLU Taught Curriculum Effect on Teacher Education Programs at Faculties of Education in Turkey: Action Polat TUNÇER Yalçın ÖZDEMİR Tahsin İLHAN Hakkı YAPICI Değişim Yönetimi Sürecinde İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi Benlik Kurgusu, Bağlanma ve Yalnızlık Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme Harbi Sonrasında Yaşanan Göçler ve Neticeleri Selahattin KAYMAKÇI Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnkılâp Tarihi Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi...190

5 Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Hakan AKDAĞ Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2005 Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi Adnan ALTUN Kanada daki Sosyal Bilgiler Programlarında Medya Okuryazarlığı Eğitimi Tuncay DİLCİ Hatice YILDIZ Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerine İlişkin İnançları Suzan Suzi TOKATLI Anadolu da Soyka Kelimesinin Kullanımı Cenk AKAY Tuğba Y. YELKEN Avrupa Birliği Ülkelerine Hareketlilik Gerçekleştirmiş Öğretmenlerin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına Yönelik Görüşleri...277

6 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Dua Anlayışlarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi Mehmet Ayas 1 Özet Bu çalışmada ilköğretim II. kademede öğrenim gören öğrencilerin dua anlayışları, cinsiyet değişkenine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma öğretim yılında Samsun İli Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencileri kapsamıştır. Veriler öğrencilerden anket yolu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile ki-kare testi uygulanarak değerlendirilmiştir. Sonuçta, genel olarak ilköğretim II. kademe öğrencilerinin beklenilen bir dua anlayışına sahip oldukları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Dua, İlköğretim II. kademe, Dua tanımı, Ergenlikte dua, Dinsel gelişim The Examining of the Understanding of Prayer of Second Level of Primary School Students in terms of Point of Sex Variable Abstract This study aims at examining the understanding of prayer of the second level of primary school s students from point of sex variable. The study covers the students attending at various primary schools belonged to the directorate of National Education of Samsun in academic year. The data were obtained from students by conducting a questionnaire. These data were evaluated by using the SPSS Program with the Chi Square. The study concludes that the second level of primary school s students had generally a correct understanding of prayer. Key Words: Prayer, The second level of primary school, Definition of prayer, Prayer of adolescent, Religious development. GİRİŞ İnsanın hayatında göz ardı edilemeyecek bir yere sahip olan dua, dini bir tecrübedir. Bu tecrübenin ne şekilde algılandığı ve uygulandığını görebilmek amacıyla, İlkokul II. Kademe Öğrencilerinin dua anlayışlarını cinsiyet 1 Yrd.Doç.Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 1

7 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 değişkenine göre, farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi çalışmamızın problemi olarak tespit ettik. Araştırmamızın objesi bireylerin dinsel tercihini İslam dini oluşturmaktadır. Bu nedenle dua fenomenini İslam dininin ibadet ve inanç öğretileri çerçevesinde ele almayı uygun bulduk. İncelemeyi planladığımız dua anlayışı, İslam dinine inanan bireylerin anlayışlarını kapsamaktadır. Araştırmanın Amacı ve Önemi Çalışmamız içerisinde, çocukların zihinsel ve dinsel gelişimleri göz önüne alınarak ve bulundukları devrelere göre dua anlayışları tespit edilerek, olması gereken dua eğitimi öngörülmeye çalışılacaktır. Sağlam karaktere sahip, kişilik olarak olgunlaşmış, varlığının bilincinde ve ne yapması gerektiğini bilen toplumları oluşturacak bireylerin yolunun, inançların doğru ve düzenli eğitim ve öğretimlerinden geçtiği bilinmelidir. Problem Bu araştırmada, Samsun il merkezinde öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, özel ve resmi ilköğretim okullarının II. kademesinde öğrenim gören öğrencilerin dua anlayışlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve ailenin aylık gelir düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir. YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın evreni, örneklemi, araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve verilerin analizine yönelik açıklamalara yer verilmektedir. Evren Bu araştırmanın evreni, öğretim yılında Samsun İl merkezinde öğretim yapan resmi ve özel ilköğretim okullarında 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören erkek, kız olmak üzere toplam öğrenciden oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında devlete ait 45 adet ilköğretim okulu bulunduğu, 3 adet de özel ilköğretim okulu bulunduğu gözlenmiştir. Örneklemi oluşturan öğrencilerin okul, sınıf ve cinsiyete göre dağılımı Tablo - 1 de verilmiştir. Örneklem Araştırmanın örneklemi oransız küme örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. (Karasar 2005: 114) Bu doğrultuda ele alındığında, Samsun İl 2

8 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı il merkezinde öğretim yapan resmi ve özel ilköğretim okullarından dört tanesi örnekleme dahil edilmiştir. Bunlardan üç tanesi resmi ilköğretim okullarından, biri ise özel ilköğretim okullarından seçilmiştir. Örnekleme alınan dört okulun 6., 7. ve 8. sınıflarına devam eden öğrenciler random örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Resmi ilköğretim okulları, farklı sosyo-ekonomik çevreleri temsil ettiği bilinen okullardan olmasına dikakt edilmiştir. Özel ilköğretim okullarından ise farklı sosyal ve kültürel yapıda daha çok sayıda öğrenci olduğu için Feza Koleji İlköğretim Okulu örnekleme dahil edilmiştir. Böylece 291 erkek, 320 kız toplam 611 öğrenci örnekleme alınmıştır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin okul sınıf ve cinsiyete göre dağılımı Tablo- 2 de verilmiştir. Tablo-1: Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Okul, Sınıf ve Cinsiyete Göre Dağılımı Sıra No Okul Adı Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf TOPLAM E K E K E K E K TOPLAM Toptepe Canik İlköğretim Okulu Belediye İlköğretim Okulu Gülsüm Sami Kefeli İlköğretim Okulu Özel Feza ilköğretim TOPLAM Veri Toplama Araçları Bu araştırma için gerekli bilgiler, doğrudan örneklemi oluşturan öğrencilerin kendilerinden toplanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan öğrencilerin dua anlayışı hakkında veri toplama amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Dua Anlayışı Formu kullanılmıştır. Dua Anlayışı Formu 14 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden 12., 13. ve 14., maddeler açık uçlu soru şeklinde hazırlanmıştır. Diğer maddeler ise, kapalı uçlu soru şeklinde hazırlanmıştır. Araştırmada bağımsız değişkenler olarak ele alınan cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve ailenin aylık gelir düzeyi hakkındaki bilgilerin 3

9 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 toplanması için araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, belirlenen örnekleme eğitim-öğretim yılının I. ve II. dönemlerinde araştırmacının kendisi tarafından uygulanmıştır. Uygulamadan önce gerekli makamlardan resmi izinler alınmıştır. Uygulama yapılmadan önce, araştırmanın amacı, bilgi toplama araçları ve nasıl cevaplandırılacağı hakkında açıklamalar yapılmıştır ve öğrencilerin uygulama sırasındaki soruları araştırmacı tarafından cevaplandırılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları Ekler bölümünde sunulmuştur. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması Anketlerin uygulanmasından sonra cevap kâğıtları tek tek incelenip eksik ve yanlış cevaplar kontrol edilerek değerlendirmeye alınmamıştır. Değişkenler hakkında anketle elde edilen verilerin analizi için SPSS 10.0 (Statistical Package for Social Sciences) istatistiksel paket programında ki-kare testi kullanılmıştır. Bilgilerin analizinden elde edilen sonuçlar, araştırmanın denencelerinin yorumlanmasında kullanılmıştır. BULGULAR Bu bölümde, araştırmanın problemi ve hipotezleri doğrultusunda, anket uygulamasıyla ulaşılan verilerin, istatistiksel analizleri sonucunda elde edilen bulgular işlenip tablolaştırılmıştır. Tablolarda değişkenlerin yüzdelik oranları ifade edilmiştir. Değişkenler arası karşılaştırmalar ki kare testine göre anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İstatistik Analizler: Denence-1a: Cinsiyete göre, öğrencilerin duayı tanımlamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Cinsiyete göre örneklemde yer alan öğrencilerle ilgili sayısal bilgiler Tablo-2 te verilmiştir. Tablo-2: Cinsiyete Göre Örnekleme Alınan Öğrencilere Ait Sayısal Bilgiler 4

10 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 Cinsiyet n % Erkek ,6 Kız ,4 Toplam Ankete katılanların erkek ve kız öğrencilere göre oranı, her iki cinsiyetinde hemen hemen eşit seviyede temsil edildiklerini göstermektedir. Böylece elde edilen veriler, her iki cinsiyet arasında adil bir şekilde değerlendirmeye imkân tanıyacaktır. Örnekleme alınan öğrencilerin duayı tanımlamaları ile cinsiyet arasındaki istatistiksel ilişkiler Tablo-3 te verilmiştir. Tablo-3: Cinsiyete göre, öğrencilerin duayı tanımlamaları arasındaki farka yönelik ki-kare (X 2 ) analizi sonuçları. Sizce dua nedir? Cinsiyet Erkek 1.İnsanın kendine olan güveninin sarsılıp, manevi güçlere ümit bağlamasıdır. 2. İnsanların zor durumlarda başvurduğu bir teselli yöntemidir. 3. İnsanın kendisine düşeni yaptıktan sonra, güç yetiremediği şeyleri inandığı yüce bir varlığa sığınarak ondan yardım istemesidir. Toplam %2.7 %4,1 % 93,1 100% Kız %1.3 %1.9 % 96,9 100% Toplam % % 2,9 % 95,1 100% X 2 : 4,58 Sd: 2 p=0,1 p>0,05 önemsiz Tabloda Cinsiyet değişkeni ile Sizce dua nedir? sorusu karşılaştırılmaktadır. Erkek öğrencilerden %93,1 i İnsanın kendisine düşeni 5

11 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 yaptıktan sonra, güç yetiremediği şeyleri inandığı yüce bir varlığa sığınarak ondan yardım istemesidir. şıkkını işaretlerken, kız öğrencilerden %96,6 sı aynı seçeneği işaretlemişlerdir. Bu bulgulara göre erkek ve kız öğrencilerin dua nedir? sorusuna verdikleri cevaplara ki-kare testi ile bakılmış ve iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Elde edilen bu sonuç Denence 1a yı doğrulamaktadır. Yani erkek ve kız öğrenciler duayı aynı şekilde tanımlamaktadırlar. Denence-1b. Cinsiyete göre, öğrencilerin duanın faydasına inanmaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Örnekleme alınan öğrencilerin duanın faydasına inanmaları ile cinsiyet arasındaki istatistiksel analiz sonuçları Tablo-4 te verilmiştir. Tablo-4: Cinsiyete, göre öğrencilerin duanın faydasına inanmaları arasındaki farka yönelik ki-kare (X 2 ) analizi sonuçları. Cinsiyet Duanın faydasına inanıyor musunuz? 1. İnanıyorum. 2.İnanmıyorum. Toplam Erkek Kız Toplam % 98,3 1,7% 100% % 98.1 % % % 98.2 % % X 2 : 0,02 Sd:1 p= 0.88 p>0,05 önemsiz Tabloda Cinsiyet değişkeni ile Duanın faydasına inanıyor musunuz? sorusu karşılaştırılmıştır. Erkek öğrencilerden %98,3 ü Duanın faydasına inanıyor musunuz? sorusuna inanıyorum şıkkını tercih etmiştir. Kız öğrencilerden %98,1 i aynı cevabı vermiştir. Bu bulgulara göre erkek ve kız öğrencilerin Duanın faydasına inanıyor musunuz? sorusuna verdikleri cevaplara ki-kare testi ile bakılmış ve iki değişken arasında istatistiksel anlamda önemli bir farklılık olmadığı 6

12 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 anlaşılmıştır. Elde edilen bu sonuç Denence 1b yi doğrulamaktadır. Yani erkek ve kız öğrencilerin, duanın faydasına inanmaları arasında farklılık bulunmamaktadır. Denence 1e. Cinsiyete göre, öğrencilerin dua etme durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Örnekleme alınan öğrencilerin hangi durumda dua ettiklerine yönelik cevaplar Tablo-5 de verilmiştir. Tablo-5: Cinsiyete göre, öğrencilerin dua ettikleri durumlar arasındaki farklılığa yönelik ki-kare (X 2 ) analizi sonuçları. Cinsiyet Erkek Kız Toplam 1. Aşırı stresli ve kaygılı olduğumda ve doğal afetlerde ve kazalarda. Daha çok hangi durumda dua edersiniz? 2. Dinsel tören ve uygulamalarda. 3. İçimden geldiği durumlarda Toplam %52,2 %18.6 % 29,6 100% %52,8 % 8,1 % 39,1 100% % 52,5 % 13,1 % 34,4 100% X 2 : 16,9 Sd: 2 p=0,00 p< 0.05 önemli Yukarıdaki tabloda Cinsiyet değişkeni ve Daha çok hangi durumda dua edersiniz? sorusu karşılaştırılmıştır. Erkek öğrencilerden %52,2 si Aşırı stresli ve kaygılı olduğumda ve doğal afetlerde ve kazalarda şıkkını işaretlerken, %18,6 sı Dinsel tören ve uygulamalarda, %29,6 sı İçimden geldiği durumlarda şıkkını işaretleyerek cevaplandırmıştır. Kız öğrencilerden %25,3 ü Aşırı stresli ve kaygılı olduğumda ve doğal afetlerde ve kazalarda şıkkını işaretlerken, %8,1 i Dinsel tören ve uygulamalarda, %39,1 i İçimden geldiği durumlarda, şıkkını işaretleyerek cevaplandırmıştır. 7

13 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 Bu bulgulara göre erkek ve kız öğrencilerin Daha çok hangi durumda dua edersiniz? sorusuna verdikleri cevaplara ki-kare testi ile bakılmış ve iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulgusuna varılmıştır. Bu farkın önemliliğini sağlayan seçeneklerin ikinci ve üçüncü seçenekler olduğu tablodan görülmektedir. Elde edilen veriler Denence 1e yi doğrulamaktadır. Kız ve erkek öğrencilerin hangi durumda dua ettikleri konusunda farklılıklar bulunmaktadır. Denence 1g. Cinsiyete göre, öğrencilerin kim için dua ettikleri sorusuna verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Örnekleme alınan öğrencilerin kim için dua ettikleri sorusuna yönelik verdikleri cevaplara ilişkin analizler Tablo-6 da verilmiştir. Tablo-6: Cinsiyete göre, öğrencilerin kim için dua ettikleri sorusuna verilen cevaplara yönelik ki-kare (X 2 ) analizi sonuçları. Daha çok kim(ler) için dua edersiniz? Cinsiyet Erkek 1. Kendim için. 2. Ailem için. 3. Ülkem ve İnsanlık için. Toplam % 47,1 % 33,3 % 19,6 100% Kız % 52,8 % 37,5 % 9,7 100% Toplam % 50,1 % 35,5 % 14,4 100% X 2 :12 Sd: 2 p= 0,002 p<0.05 önemli Tabloda Cinsiyet değişkeni ve Daha çok kim(ler) için dua edersiniz? sorusu karşılaştırılmıştır. Erkek öğrencilerden %47,1 i Kendim için, %33,3 ü Ailem için, %19,6 sı Ülkem ve İnsanlık için, şıklarını tercih etmişlerdir. 8

14 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 Kız öğrencilerden %52,8 i Kendim için, %37,5 i Ailem için, %9,7Si Ülkem ve İnsanlık için, şıklarını tercih etmişlerdir. Bu bulgulara göre erkek ve kız öğrencilerin Daha çok kim(ler) için dua edersiniz? sorusuna verdikleri cevaplara ki-kare testi ile bakılmış ve iki değişken arasında istatistiksel anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bu önemin daha çok üçüncü seçenekte olduğunu tablodan söyleyebiliriz. Denence 1ı. Öğrencilerin dualarının kabulüne yönelik verdikleri cevaplar arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Örnekleme alınan öğrencilerin dualarının kabulüne olan inançları ile cinsiyet arasındaki istatistiksel analiz sonuçalrı Tablo-7 da verilmiştir. Tablo-7: Cinsiyete göre, öğrencilerin dualarının kabulüne olan inançları ile ilgili ki-kare (X 2 ) analizi sonuçları. Dualarınızın kabul olduğuna veya olacağına inanıyor musunuz? Cinsiyet Erkek Kız Toplam 1. Kesinlikle inanıyorum. 2. İnanmıyorum. Ama dua etmekten de kendimi alamıyorum. 3. Zaman zaman kabul edildiğine inanıyorum. Toplam % 77,3 % 3,1 % 19,6 100% % 66,3 % 3,8 % % % 71,5 % 3,4 % % X 2 : 9,4 Sd: 2 p=0,009 p<0.05 önemli Tabloda Cinsiyet değişkeni ve Dualarınızın kabul olduğuna veya olacağına inanıyor musunuz? sorusu karşılaştırılmıştır. Erkek öğrencilerden %77,3 ü Kesinlikle inanıyorum şıkkını tercih ederken, %3,1 i inanmıyorum, %19,6 sı Zaman zaman kabul edildiğine inanıyorum şıklarını tercih etmişlerdir. 9

15 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 Kız öğrencilerden %66,3 ü Kesinlikle inanıyorum şıkkını tercih ederken, %3,8 i inanmıyorum, %30 u Zaman zaman kabul edildiğine inanıyorum şıklarını tercih etmişlerdir. Bu bulgulara göre erkek ve kız öğrencilerin Dualarınızın kabul olduğuna veya olacağına inanıyor musunuz? sorusuna verdikleri cevaplara kikare testi ile bakılmış ve iki anlamlı farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu farkın 1. ve 3. seçeneklerden kaynaklandığını tablodan görebiliriz. Elde edilen veriler Denence 1ı yı doğrulamamaktadır. Kız ve erkek öğrencilerin dualarının kabulüne yönelik inançları arasında farklılıklara bulunmaktadır. Denence 11j. Cinsiyete göre, öğrencilerin türbelerde yapılan dualar hakkındaki düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Tablo-8: Cinsiyete göre, öğrencilerin türbelerde yapılan dualar hakkındaki düşüncelerine yönelik ki-kare (X 2 ) analizi sonuçları. Türbe ya da yatır larda yapılan dualar hakkında ne düşünürsünüz? Cinsiyet Erkek Kız Toplam 1. Onlarla dualarımız daha güçlü bir şekilde yaratıcıya ulaşacağından güzel bir davranış, yapılması gerekir. 2. Oralara gitmeden de dua edilebilir. 3. Yanlış bir tutum, bu gibi tutumların dinle hiçbir ilgisi yoktur. Yaratıcı ve kul arasına başka herhangi bir şeyin karıştırılmaması gerekir. 4. Başka varsa belirtiniz Toplam ,30% 32,60% 30,90% 4,10% 100% ,80% 33,40% 32,50% 5,30% 100% ,40% 33,10% 31,80% 4,70% 100% X 2 : 1,2 Sd:3 p= 0,7 p>0.05 önemsiz Tabloda Cinsiyet değişkeni ve Türbe ya da yatır larda yapılan dualar hakkında ne düşünürsünüz sorusu karşılaştırılmıştır. Erkek ve kız öğrencilerin tercih ettiği seçeneklere göre, dağılıma bakıldığında, her üç seçeneğinde birbirine çok yakın oranlara sahip olduğunu görebiliriz. Başka 10

16 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 varsa belirtiniz seçeneğinde ise öğrenciler, ilk üç seçenekte verilen ifadeleri farklı bir şekilde tekrar yazdıkları anlaşılmaktadır. Bu bulgulara göre erkek ve kız öğrencilerin Türbe ya da yatır larda yapılan dualar hakkında ne düşünürsünüz? sorusuna verdikleri cevaplara kikare testi ile bakılmış ve iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Elde edilen veriler Denence 11j yi doğrulamaktadır. Kız ve erkek öğrencilerin türbelerde yapılan dualar hakkındaki düşünceleri arasında farklılıklar yoktur. TARTIŞMA VE YORUM Bu bölümde, örneklemden elde edilen bulguların, cinsiyet, ile istatistiksel anlamda farklılık olup olmadığı tartışılarak yorumlanmıştır. 1. Öğrencilerin Duayı Tanımlamaları ile Cinsiyet Arasında Elde Edilen Bulgular Bu araştırmada cinsiyete göre, öğrencilerin duayı tanımlamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Cinsiyetler arasında duanın tanımlanmasında görüldüğü üzere önemli bir farklılık olmadığı gibi, tam manasıyla bir örtüşme söz konusudur. O halde duayı anlamlandırmada örneklemi oluşturan öğrenciler, yaşlarının gerektirdiği gelişim düzeyine uygun olarak kavramları soyut olarak kavrayabilmektedirler. Güzel (2001: 68-71), Trabzon il merkezinde ilköğretim II. kademe öğrencilerini de kapsayan bir alan araştırmasında, öğrencilere duanın anlamını sormuştur. Ankete katılanların içerisinde yaş grubu öğrencilerin %65 i duayı Allah tan bağışlanma isteği olarak tanımlamışlardır. Bunun dışında duayı Allah a yakın olmak, Allah a bağlanmak ve sığınmak olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır. Doğan (1997: 53-55), Duanın Psikolojik ve Psikoterapik Etkileri isimli araştırmasında, öğrencilerine duanın anlamı hakkındaki görüşlerini sormaktadır. Öğrencilerin % 73,4 ü dua, kişinin her an yaratıcısına sığınması ve ondan yardım dilemesidir. derken, %18,8 i duayı insanın kendisine düşeni yaptıktan sonra yapamadığı şeyleri Allah tan dilemesi olarak tanımlamaktadırlar. Bu tanımlamalardan her ikisini bir tek maddede toplarsak, %92 lik bir oran elde edilmektedir ki, bu da çalışmamızda elde ettiğimizin orana denk gelmektedir. 11

17 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 Düşük oranlarda tercih edilen diğer seçenekler daha çok duanın psikolojik acizlik ve sıkıntı durumundaki etkisini dile getirmektedir. Bunun da sebebi, aile ve çevredeki dua uygulamalarından edindikleri izlenimler dolayısıyla olabilir. 2. Duanın Faydasına İnanma ile Cinsiyet Arasında Elde Edilen Bulgular Bu araştırmada cinsiyete göre, öğrencilerin duanın faydasına inanmaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Öğrencilerin tamamına yakını (%98,2) yaptıkları duaların faydasına inanmaktadırlar. Doğan (1997: 73,74), araştırmasında dualarından fayda gördüklerini belirtenlerin oranı %70 üzerinde tespit edilmektedir. Erkeklerde dualarından fayda görme oranı daha yüksekken, kızlarda ise ara sıra fayda göreme oranı yüksek bulunmuştur. Güzel (2001:100,101), araştırmasında dualarından fayda elde ettiğini belirtenlerin oranı %70 tir. Örneklemi oluşturanlar dualarının kabul edilmediği durumlarda da psikolojik olarak rahatladıklarını ve huzur duyduklarını belirtmişleridir. Ünal (1998: 115,116), dua eden öğrencilerin (%84), dualarının kabulüne olan inançları sebebiyle rahatladıkları ve mutlu oldukları belirtilmiştir. Her ne kadar yapılan duadan somut bir sonuç elde edilmese de, öğrenciler faydasını gördüklerine inanmaktadırlar. 3. Hangi Durumda Dua Ettikleri ile Cinsiyet Arasında Elde Edilen Bulgular Bu araştırmada cinsiyete göre, öğrencilerin dua etme durumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Araştırmanın bulgularında dinsel tören ve uygulamalarda dua etme erkeklerde, içimden geldiği durumlarda dua etme ise kızlarda yüksek oranda tercih edilmiştir. Koç (2002: 96), araştırmasında en çok stresli ve kaygılı durumlarda dua edildiğini tespit etmektedir. Kız öğrencilerde bu oran %94,5 iken, erkeklerde ise % 80,5 tir. Aynı araştırmada erkeklerin özel durumlarda (dinsel tören ve uygulamalarda), kızlara oranla daha fazla dua ettiklerini de görmek mümkündür. 12

18 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 Sonuç olarak, benzer çalışmalar elde ettiğimiz bulguları desteklemektedir. Erkeklerin kızlara oranla daha fazla toplum içerisinde, dini uygulamalarda yer aldığı gerçeğinden hareketle dinsel tören ve uygulamalarda cevabını daha çok tercih ettikleri söylenebilir. Yine aynı sebeplere dayanılarak erkeklerin toplumsal uygulamalara katılımının getirdiği çevre ile etkileşim nedeniyle daha az kendi içlerine kapalı oldukları söylenebilir. Bu nedenle kız öğrencilerin iç dünyalarında daha fazla zaman geçirdikleri kanaatine varabiliriz. Netice olarak erkeklere oranla daha fazla içimden geldiği durumlarda dua ederim şıkkını tercih etmişlerdir. Bu durum aynı zamanda kızlarda din duygusunun ve coşkusunun daha erken güçlenmesinden de kaynaklanabilir. (Adler 1994: 141) 4. Kim için Dua Ettikleri ile Cinsiyet Arasında Elde Edilen Bulgular Bu araştırmanda cinsiyete göre, öğrencilerin kim için dua ettikleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Erkek öğrenciler ülkem ve insanlık için seçeneğini kızlardan daha fazla tercih etmişlerdir. Özel (2003: ), çalışmasında aile, arkadaş, karşı cins, görünüm ve ülke için yapılan dualar üzerine elde ettiği sonuçlara göre; erkeklerin ailede daha çok iç huzur için, kızların ise sağlık için dua ettiklerini belirtmektedir. Kendileri için ise, her iki cins de benzer oranlarda mutluluk, sağlık ve huzurları için dua ettiklerini söylemektedirler. Ülke meseleleri için ise dua edilme oranı %85 gibi yüksek bir düzeyde olduğu ifade edilmektedir. Güzel (2001: 95, 96) in çalışmasında, öğrencilerin dualarında aileye yönelik olarak aile sağlığı, aile ile birlikte mutlu bir yaşam ve ailenin maddi problemlerinin düzelmesini istedikleri görülmektedir. Bununla beraber başarı isteğinin dualarda ön planda olduğu da istatistiksel sonuçlar arasında yer almaktadır. Kızlar ve erkekler arasında dua konusunda bir istatistiksel anlamda farklılık görülmediği belirtilen araştırmada; kızların başarı isteklerinin, erkeklerin ise ahirete yönelik isteklerinin ön planda yer aldığı belirtilmektedir. Ünal (1998: 40-45) bu yaş çocuklarının dualarında genel olarak sağlık, mutluluk ve başarı konularının yanı sıra, ahiret içerikli konuların da yer aldığını belirtmektedir. Araştırmamızda ve benzer çalışmalarda erkek ve kızların dualarında, kendileri ve aileleri için yaptıkları dualar ön plana çıkmaktadır. Anketimizde ise ülke ve insanlık için yapılan dualarda cinsler arasında bir farklılık oluştuğu gözlenmektedir. Bu farkı, erkek öğrencilerin kızlara göre aile dışında daha fazla 13

19 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 vakit geçirmelerine ve belki daha fazla ülke sorunlarını izlemelerine bağlayabiliriz Duaların Kabulüne Olan İnançları ile Cinsiyet Arasında Elde Edilen Bulgular Bu araştırmada cinsiyete göre, öğrencilerin dualarının kabulüne olan inançları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Duaların kabul edildiğine kesinlikle inanıyorum seçeneğini erkeklerde, zamana zaman kabul edildiğine inanıyorum seçeneği ise kızlarda daha yüksek orana sahiptir. Güzel (2001:97-99), araştırmada öğrencilerin %47 sinin bazen %42 sinin ise dualarının her zaman kabul edildiğine inandığını ve bu oranların ergenliğin ilk dönemlerinde daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Aynı araştırmada dua sıklığı ile duanın kabulüne olan inanç arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ifade edilmektedir. Doğan (1997: 68), araştırmasına katılan kadınların %65,4 ünün, erkeklerin %74,5 inin dualarının kabul edildiğine kesin olarak inandıkları belirtmektedir. Dualarının zaman zaman kabul edildiğine inananların oranı ise kadınlarda %33,8, erkeklerde %21,3 tür. Araştırmamızda olduğu gibi kesinlikle inanma erkeklerde, zaman zaman kabul edildiğine inanma ise kızlarda daha yüksek çıkmıştır. Bunun sebebi kız öğrencilerin beklentilerinin erkek öğrencilere göre daha fazla olması ve dualarından bekledikleri karşılığı bulamamaları olabilir. Özellikle bu yaş grubunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha erken ergenlik devresini yaşamaları, onları hem iç dünyalarında hem de çevrelerinde uyum sorunları ile erken karşılaşmalarına neden olacağından, duadan beklentileri de üst seviyede gerçekleşebilir. 6. Türbelerde Yapılan Dualar Hakkındaki Düşünceleri ile Cinsiyet Arasında Elde Edilen Bulgular Bu araştırmada cinsiyete göre, öğrencilerin türbelerde yapılan dualar hakkındaki düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Özel (2003: 74) ve Güzel (2001: 89) in yaptıkları çalışmalarda, öğrencilerin türbelerde dua etmeye rağbet etmedikleri gözlenmektedir. 2 Sosyal gelişimdeki cinsiyet farklılıkları için bkz. Yılmaz,a.g.e., s

20 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 Örneklem grubunun tercihlerine bakıldığında, öğrencilerin her üç seçeneğe yakın oranlarda dağıldığı görülebilir. Ancak birinci ve ikinci seçeneği ele aldığımızda türbe ya da yatırlarda, onlarla birlikte dua edilebileceği düşüncesinin ağırlıklı olarak tercih edildiğini her iki cins için de söylenebilir. Dini inançlara uygun olduğunu belirtmek istediğimiz, üçüncü şıkkın tercih oranı örneklemin üçte birine denk gelmektedir. Bu da bize, öğrencilerimizin bu konuda, dua bilincine çok uzak olmadıkları fikrini verebilir. SONUÇ VE ÖNERİLER İlköğretim okulu II. kademede öğrenim gören öğrencilerin, dua anlayışlarını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmamızda, öğrencilerin dua anlayışları cinsiyet değişkenine göre ele alınmıştır. Araştırmada literatür incelemesi ve alan araştırması verilerine dayalı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır. 1. Duanın Tanımlanması Açısından Cinsiyet değişkenine göre, öğrenciler duayı İnsanın kendisine düşeni yaptıktan sonra, güç yetiremediği şeyleri inandığı yüce bir varlığa sığınarak ondan yardım istemesi. olarak tanımlamışlardır. Bu tanım İslami inanç esaslarının gerektirdiği bir anlayıştır. Bu sebeple duanın tanımı konusunda öğrenciler doğru bir anlayışa sahiptir. 2. Duanın Faydasına İnanma Açısından Cinsiyet değişkenine göre, öğrencilerin tamamına yakını (%98) duanın faydasına inandıklarını belirtmişlerdir. Sınıf düzeyi ve okul türü değişkenlerine göre öğrencilerin duanın faydasına inanmaları arasında farklılık bulunmuştur. Değişkende var olan farklılık, inanmadıklarını belirten öğrencilerin olmamasından kaynaklanmaktadır. Değişken açısından da duanın faydasına inanma yüksek oranda (%98) tercih edilmiştir. Her ne kadar yapılan duaların somut olarak karşılığı alınmasa da, İslami dua anlayışında, yapılan duaların mutlak bir karşılığı olduğu inancı bulunmaktadır. Öğrencilerin tamamına yakınının bu düşüncede olması, bu konuda doğru bir anlayışa sahip olduklarını göstermektedir. 3. Hangi Durumda Dua Ettikleri Açısından 15

21 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 Öğrencilerin yarıdan fazlası (%52) daha çok stresli, kaygılı ve doğal afet ve kaza durumlarında kaza ettiklerini belirtmişlerdir. İslami inanç açısından dua, sadece zor zamanlarda Allah ı hatırlama, O nun varlığını hissetme işlevi gören bir uygulama değildir. Bu nedenle dua sadece zor durumlarda yapılan bir ibadet veya dinsel uygulama olmamalıdır. Dua, içten gelen bir duyguyla her an yaratıcıya durumu arz etme, O nun varlığını ifade etme işlevi gören bir ibadet statüsünde olmalıdır. Bu açıdan, öğrenciler doğru bir dua anlayışına sahip değillerdir. 4. Duanın Kabulüne Olan İnançları Açısından Öğrencilerin çoğunluğu (%71) dualarının kabul edileceğine kesinlikle inandıklarını belirtmişlerdir. İslami inanç açısından kabul olmayan dua yoktur. Kabul edilme şekilleri farklıdır. Adabına uygun olarak yapılan dualar mutlaka amacına ulaşır. Öğrencilerin çoğunluğunu bu konudaki inançları doğru bir anlayıştır. 5. Kabul Olmayan Dualar Hakkındaki Düşünceleri Açısından Öğrenciler ikinci ve üçüncü seçeneklerde belirttikleri ifadeler ile %92 lik oranda, kabul olmayan duaları için Allah a olan güvenleri göstermişlerdir. İnsanlar iyilik için dua ettikleri gibi, kötülük için de dua ederler. Kendileri için neyin daha iyi olacağı konusunda Allah tan daha fazla bilgiye sahip değillerdir. Bu sebeple yapılan dualar, her zaman beklenilen sonucu vermeyebilir. Bununla beraber, yapılan dualara mutlak bir cevap alınacağına inanmak, bilinçli bir dua anlayışının gereğidir. Örneklemi oluşturan öğrenciler kabul olmayan dualar hakkında doğru düşüncelere sahiptir. Dolayısıyla bu konudaki inançları doğru bir anlayıştır. 6. Türbe ve Yatırlarda Yapılan Dualar Hakkındaki Düşünceleri Açısından Öğrencilerin bir kısmı (%30,4) direkt olarak türbelerde yapılan duaları onaylarken, bir kısmı da (%33,1) dolaylı yoldan onları desteklemektedir. Bu veriler öğrencilerimizin yarıdan fazlasının bu tür duaları onayladıklarını göstermektedir. Hayatta olmayan kişileri anarak ya da onları aracı kılarak dua etmek İslami inanca tamamen ters bir davranıştır. Kişi, isteklerini aracısız direkt olarak Allah a sunmalıdır. 16

22 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 Öğrenciler bu konuda doğru bir anlayışa sahip değillerdir. Öğrencilerin duayı tanımlaması, duanın faydasına olan inancı, hangi durumlarda duaya başvurdukları, yaptıkları duaya karşılık bulmaları ve duanın onları rahatlatması, duanın kabulüne olan inançları ve kabul olmayan duaları hakkındaki düşünceleri bakımından İslami inançlara uygun bir dua anlayışına sahibi oldukları söylenebilir. Bununla beraber türbelerde yapılan dualar hakkındaki düşünceleri İslami inançlara uygun olmadığı elde edilen sonuçlara göre belirtilebilir. Elde edilen bulgulara göre öğrenciler genel anlamda doğru bir dua anlayışına sahiptirler. Bu anlayışın teorik olarak doğru olması yanında hayata yansıması da doğru olması gerekir. Allah sadece sıkıntılı ve çaresiz anlarda hatırlanıp, rahat olunan hallerde akıldan çıkarılmamalıdır. O nun her an ve her yerde bizimle olduğu her zaman hatırlanmalıdır. Bu anlayışın pratikte de yerleşmesi öncelikli bir amaç olmalıdır. Dua, O nunla bağımızın sağlandığı çok özel bir iletişimdir. O halde her dua, kişiyi olgunlaştıran bir işleve sahip olmalıdır. B. Öneriler a. Sağlıklı bir dua anlayışının öğretilmesi için dini gelişim iyi bilinmelidir. b. Ailelerin ve çevrenin dua konusundaki tutumları öğrenciler üzerinde etkili olduğundan, ailelerin bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. c.yazılı ve görsel medya yanlış dua anlayışını yerleştirecek yayınlardan arındırılmalıdır. d.yanlış davranışlar, yanlış bilgilendirmelerden kaynaklanır. Doğru anlayışlar için, doğru bir öğretim şarttır. Bu açıdan her konuda olduğu gibi, doğru bir dua anlayışı için din eğitim ve öğretimi sağlıklı bir şekilde yürütülmelidir. Benzer bir araştırma yapacak olanlar için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları önerilir. a.dua anlayışı konusunda daha kesin sonuçlar alabilmek için, öğrencilerle birlikte aile ve çevre de araştırma konusuna dahil edilmelidir. b.medyanın bu konudaki etkilerinin de göz önüne alınması gerekir. c.dua hakkındaki yanlış uygulamaların ve bu konudaki hurafelerin de araştırılmasında yarar vardır. 17

23 Ayas, M. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 1-18 KAYNAKLAR Adler, A. (1994), Genç Kız Psikolojisi ve Cinselliği. Çev. Nesrin Sipahioğlu. İstanbul: Düşünen Adam Yayınları. Doğan, M. (1997), Dua nın Psikolojik ve Psikoterapik Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi. Güzel, F. (2001), Ergenlik Dönemi Dini Gelişiminde Dua, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi. Karasar, N. (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Koç, M. (2002), Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet Psikolojisinin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi. Özel, İ. (2003), Ergenlik Döneminde Dua. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Ünal, N. (1998), Dini İnanç ve İbadetin Umutsuzlukla İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi. 18

24 Bulut, M.; Orhan, S.; Kırbaş, A./ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): Okuma Eğitimi Üzerine Bir Kaynakça Denemesi Mesut Bulut 1, Salih Orhan 2, Abdulkadir Kırbaş 3 Özet İnsanoğlu için öğrenme yollarından en önemlilerinden biri de okumadır. Çünkü öğrenme faaliyetlerinde en çok okuma ile ilgisi bulunan görme ve işitime duyularından faydalanırız. Okuma, beş duyu organının çeşitli hareketlerinden ve zihnin anlamı kavrama çabasından meydana gelen karmaşık bir faaliyettir. Genellikle, öğrendiklerimizin % 1 ini tatma, % 1,5 ini dokunma, % 3,5 ini koklama, %11 ini işitme, % 83 ünü görme duyusu yoluyla elde etmekteyiz. Bu sonuçlara göre, göze ve kulağa hitap eden okumanın öğrenmede %94 gibi önemli bir paya sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. (Aytaş,2005). Yaşamımızda bu derece önem arz eden bir becerinin bireye nasıl kazandırılacağı ve bu bağlamda hangi çalışmaların yapılması gerektiği hususunda birçok araştırma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Zira okuma eğitimi alışkanlıktan ziyade eğitim yoluyla geliştirilebilecek bir beceridir. Bu çalışmanın temel amacı, insan hayatında önemli bir yere sahip olan okuma eğitimi alanında yapılan makale, yüksek lisans tezi, doktora tezi, seminer ve bildiri gibi çalışmalardan ulaşabildiklerimizi bir araya getirerek bu alanda çalışacak olan araştırmacılara yardımcı olmaktır. Anahtar kelimeler: Okuma, okuma eğitimi, okuma becerisi An Attempt of a Bibliography on Reading Education Abstract For human beings, one of the most important ways of learning is to read, because during the process of learning, most activities utilize the senses of sight and hearing. "Reading is a complex activity that stem from the various movements of the five senses and the attempt of mind to comprehend the meaning. Usually, we obtain 1 % of what we have learned through tasting, 1.5 % through touching, 3.5 %, through smelling, 11 % through hearing, 83 % through the sense of sight. According to these 1 Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doktora Öğrencisi 2 Dr. Ilıca Yavuz Selim Anadolu Öğretmen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 3 Yrd. Doç. Dr. Gümüşhane Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 19

25 Bulut, M.; Orhan, S.; Kırbaş, A./ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): results, reading, being appealing to both the eye and the ear, appears to have a significant share of 94 % in learning. "(Aytaş, 2005). Plenty of researches have been done and are still being carried out on how to make the individuals acquire a skill holding that much importance in our lives and what kind of studies are required in this context. Forasmuch as reading is a skill which can be developed through education rather than a habit. The main purpose of this study, is to bring together such works as articles, master's thesis, doctoral thesis, seminars, and papers in the field of reading education which has an important place in human life and to help the researchers who will work in this field. Key words: Reading, reading education, reading skills GİRİŞ İnsanoğlunun algıladığı şeyleri anlamlandırabilmesi, kendini ve çevresini tanıyabilmesi için okuma ve dolayısıyla da okuma eğitiminin büyük bir önemi bulunmaktadır. Eleştirel düşünme, problemlerin farkına varma ve bunlara çözüm yolları bulmada kısacası zihinsel her türlü faaliyetin geliştirilebilmesinde okumanın etkisi bulunmaktadır. İnsan hayatında ciddi bir öneme sahip olan okumaya yönelik birçok tanımlama yapılarak okumanın değişik yönleri dikkatlere sunulmuştur. Okumayı, Özbay (2007:4) Göz yoluyla algılanan işaret ve sembollerin beyin tarafından değerlendirilmesi ve anlamlandırılması süreci olarak tanımlarken okumanın okurla yazar arasındaki etkileşimini ön plana çıkaran Akyol (2006: 29) yazar ve okur arasındaki aktif ve etkili bir iletişimi gerekli kılan dinamik bir anlam kurma süreci şeklinde tanımlamaktadır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere okuma zihinsel ve fiziksel bir süreç olarak insanı ve insanı kuşatan her şeyi algılama ve anlamlandırma aynı zamanda başkalarıyla iletişim kurma yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir anlama becerisi olarak nitelendirdiğimiz okuma becerisinin geliştirilmesi ve bunun bir alışkanlık olarak kazandırılması için iyi bir okuma eğitimi verilmesi gerekmektedir. Hangi seviyede hangi metotların kullanılması gerektiğinden hangi seviyede hangi metinlerin okunmasına kadar birçok husus dikkate alınarak bir okuma eğitimi gerçekleştirilmelidir. Okuma eğitiminde öncelikle bir amacın olması ve bu amaca göre okuma faaliyetinin yapılması gerekmektedir. Okumanın amacı Türkçe eğitim programında şu şekilde açıklanmaktadır: 20

26 Bulut, M.; Orhan, S.; Kırbaş, A./ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): Öğrencilerin okuduklarını doğu ve çabuk anlama, tabii ve anlamlı okuma alışkanlıklarını geliştirerek sesli ve sessiz okumayı iyileştirmek, 2. Türlü konularda okuma ilgisini geliştirmek yoluyla öğrencinin kelime hazinesini zenginleştirmek ve okuma zevkini yükseltmek, 3. Türlü konularda okuma ilgisini geliştirmek yoluyla öğrencileri iyi bir karakter ve ülküye sahip etmek, 4. Öğrencilere güzel eserlerin güzelliğini duyurmak yoluyla onları estetik değerler üzerinde düşündürmek, 5. Öğrencilerde ilk gençlik devresinin duygululuğuna yararlı bir akım vermek ve bu duyguları değerli ve yararlı isteklere yöneltmek, 6. Öğrencilere türlü konularda bilgi kazandırmak, türlü bilim ve inceleme çalışmalarının gerektirdiği okumalarla edinilen yetenekleri geliştirmek, 7. Öğrencileri iyi eserlere istekli ve onlardan hoşlanır duruma getirmek, onlara boş zamanlarını okumakla geçirme alışkanlığını kazandırmak, 8. Çocuklarda kitap sevgisini ve kitap sahibi olma isteklerini yaratmak ve geliştirmek, 9. Türk dilini sevdirmek ve Türk Dil Devriminin amaçlarını gerçekleştirmek (M.E.B. 1995). Ana dili eğitiminin en temel amaçlarından biri de öğrencilere okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmaktır. Bunun en etkili olarak nasıl yapılacağı ve hangi yöntemlerin uygulanacağı bu alandaki uzmanların üzerinde önemle durdukları konuların başında gelmektedir. Yukarıda sayılan bütün bu amaçların gerçekleştirilebilmesi ancak iyi ve doğru bir okuma eğitimi ile mümkün olabilecektir. İşte bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Biz de bu alanda yapılacak çalışmalara yol göstermesi, kaynak olması amacıyla ulaşabildiğimiz kaynakların künyelerini bir liste hâlinde sunmayı yararlı gördük: Acarlar, F, Ege, P. ve Turan, F. (2002). Türk çocuklarındı! Üst Dil Becerilerinin Gelişimi ve Okuma ile İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi Adalı, O. (2003). Anlamak ve Anlatmak. Pan Yayıncılık: Ankara. Akçam, H.K. (2006). Görsel Okumanın İlköğretim 5. Sınıf Bilgi Verici Metinlerde Anlam Kurmaya Etkisi. (Yayımlanmamış 21

27 Bulut, M.; Orhan, S.; Kırbaş, A./ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aksin, G. (1988). Okuma Uğraşı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Akyılmaz, L. Kocaoluk, M. Ş. (1992). İlk Okuma Yazma Öğretimi. İstanbul: Kocaoluk Yayınları. Akyol, H. (1997). Okuma ve Prensipleri. Çağdaş Eğitim. (233) ss ( 2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pagem A Yayıncılık.. (2003). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Gündüz Yayıncılık. Altunay, U., Çakıcı, D. (2006). Etkili Okuma ve Okuduğunu Anlama. Çağdaş Eğitim. (330), ss Anılan, H. (1998). 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama Becerisiyle İlgili Hedef Davranışlarının Gerçekleşme Düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Denizli. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aktan,E. (1996). Çocuğun Dil Gelişiminde Fonolojik Duyarlılığın (Sesbilgisel Duyarlık) Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Alperen, N. (1989). Türkçe (Güzel Konuşma, Okuma ve Yazma) Öğretim Rehberi. İstanbul: MEB Yayınları.. (1994). Okuma Yazma Öğretimi Metodları ve Çözümleme Metodunun Türkçe Öğretimine Uygulanması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Arıcı, A.F. ( 2008). Okumayı Niye Sevmiyoruz? Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. C. 5.. (2008). Okuma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.. (2008). A National Reading Compaigne in Turkey: 100 Basic Literary Works, World Applied Science Journal, S. 3(2), s

28 Bulut, M.; Orhan, S.; Kırbaş, A./ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): Arıkök, İ. ( 2001). Beş-altı Yaş Çocuklarda Görsel Algı Eğitiminin Okuma Olgunluğuna Olan Etkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Arıoğlu, S.(2001). The Teaching of Raeding Through Short Stories in Advanced Classes. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Arslan, D.( 2005). İlkokuma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Okumayı Geliştirici Duyuşsal Yaklaşımlar. (Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi). Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Ateş, S. (2006). İlköğretim Dördüncü Sınıf Metinlerindeki Görsellerin Okuduğunu Anlama ve Özetleme Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Aygüneş, M.(2007). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirme Yolları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı. Aytaş, G.(2003). Okuma Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları, (13)..(2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. ( 4), Bamberger, R. (1990). Okuma Alışkanlığını Geliştirme. ( Çev: Bengü ÇAPAR). Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. Bakırcı, H.H.( 2004). The Effectiveness Evaluation of Schema İnduced Prereading Activities in Teaching Reading in ELT Classes. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balun, H.(2008). İlköğretim Birinci Kademede Uygulanan Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme Alanının Türkçe Öğretiminde Kazanımlara Ulaşmadaki Etkililiği (Bingöl-Elazığ- Diyarbakır Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. 23

29 Bulut, M.; Orhan, S.; Kırbaş, A./ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): Baş, Ö. (2004). Bütünsel Beyin Yaklaşımıyla ve Çoklu Zeka Kuramıyla Öğretimin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Erişişine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Baş, Ö. (2004). Bütünsel Beyin Yaklaşımıyla ve Çoklu Zeka Kuramıyla Öğretimin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Erişisine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı. Bekar, Ü. (2005). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuıma Alışkanlığını Kazanmalarında Ailenin Rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Baymur, F. (1954). Türkçe Öğretimi( İkinci Kitap) İlk Okuma-Okuma- Dil Bilgisi. İstanbul: İnkılap Kitabevi. Bayrav, S. ve Yerguz, İ. (2002). Okuma- Anlama- Yorumlama. İstanbul: Multılıngual Yayınları. Bedir, H. (1997). Okuma Anlamada Geçmiş Bilgilerin İşlevi. 4. Dil Bilim Kongresi Kitapçığı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Bedir, H. (1995). Okuma Anlamada Kültürel Ögelerin Önemi. İngilizce Öğretiminde Neredeyiz, Malatya: İnönü Üniversitesi. Bektaş, A.(2007). Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Gerçekleştirilen İlk Okuma Yazma Öğretiminin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı. Beyazıt, N.(2007). İlk Okuma Yazma Öğretiminin Kazandırılmasında Çözümleme Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yönteminin Farklı Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Bildirici, K, Oruç, M. ve Ekizler, M. (2000). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Çözümleme Metodu. İstanbul: Serhat Yayınları. Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım: 24

30 Bulut, M.; Orhan, S.; Kırbaş, A./ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): ( 1993). Okuma nın Mekanizması ve Okuma Aracının Bazı Nitelikleri. Çağdaş Eğitim. (193), Bircan, İ. ve Tekin, M. (1989). Türkiye de Okuma Alışkanlığının Azalması Sorunu ve Çözüm Yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 22 (1), Bölükoğlu, A.(1999). Yabancı Dil Ağırlıklı Öğretim Uygulayan Gönen Ömer Seyfettin Süper Lisesi ve Gönen Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Hazırlık Sınıflarında Okutulan Türkçe Derslerinde Okuma Eğitimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Brooks, T.D. ( 1936). Okumanın Tatbik Edilmiş Psikolojisi. (Çev: Rahmi A. Kolçak). İstanbul: Sirkeci Mürebbiye Basımevi. Bülbül, S.A ve Diğerleri. (1999). Yetişkinlere Yönelik Okuma Yazma Kurslarının Değerlendirilmesi Araştırması: Ankara. Bülbül, S. (1990). Türkiye de Okuma Yazma Öğretimi Çalışmaları ve Alınan Sonuçlar, UNESCO İçin Hazırlanan Rapor. Çoğaltma : Ankara. Calfee, R. ve P. Drum (1986). Research on Teaching Reading. Handbook of Research on Teaching (Ed. M. C. Wittrock) 3. Baskı. New York: Macmillan Company. p Camine, D.W.. Silberl. J. ve Kameenui E.J. (1997). Direct instruction reading. New Jersey: Prenlice-Hal. Inc. Çolak, A. (2001). Zihin Özürlü Çocuklar İlköğretim Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezindeki Özel Eğitim Öğretmenlerinin Zihin Özürlü Çocukların Okuma-Yazma Öğrenmeleri Hakkındaki Görüş ve Önerileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Demirel, M. ( 1992). Temel Boyutlarıyla Okuduğunu Kavrama Süreci. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi. ss Corbalis, M.C. (2003). İşaretten Konuşmaya Dilin Kökeni ve Gelişimi. (Çev: Aybek Giray). İstanbul: Kitap Yayınları. Coşkun, E. ( 2000). Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Sessiz Okuma Hızları ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. 25

Veri Toplama Araçları

Veri Toplama Araçları İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Dua Anlayışlarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi Mehmet Ayas 1 Özet Bu çalışmada ilköğretim II. kademede öğrenim gören öğrencilerin dua anlayışları, cinsiyet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

OKUMA GELİŞİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ ROLÜ

OKUMA GELİŞİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ ROLÜ OKUMA GELİŞİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ ROLÜ Yard. Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ Okumanın anlamada önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir. E- dinilmiş bilgilerin büyük bir kısmının okuma sonunda elde edildiği

Detaylı

results, reading, being appealing to both the eye and the ear, appears to have a significant share of 94 % in learning. "(Aytaş, 2005). Plenty of rese

results, reading, being appealing to both the eye and the ear, appears to have a significant share of 94 % in learning. (Aytaş, 2005). Plenty of rese Okuma Eğitimi Üzerine Bir Kaynakça Denemesi Mesut Bulut 1, Salih Orhan 2, Abdulkadir Kırbaş 3 Özet İnsanoğlu için öğrenme yollarından en önemlilerinden biri de okumadır. Çünkü öğrenme faaliyetlerinde en

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 155 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Year:

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Kazım Karabekir Türkçe Ve Sosyal Öğretmenliği Pr. 1996-1998 Kazım Karabekir Türkçe Ve

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY. Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun Sahibi / Owner. Editörler / Editors

SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY. Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun Sahibi / Owner. Editörler / Editors Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; (29) SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun 2015 Sahibi / Owner Prof. Dr. Firdevs KARAHAN Editörler / Editors Doç.

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN

Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN Doğum Yeri : Gölcük Doğum Tarihi : 1983 Bildiği Yabancı Dil : İngilizce Tel : +90 (224 2942239) E-mail : ozgeelicin@uludag.edu.tr Yazışma Adresi: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 211-215 Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar The Principles That Shape The Proffessional Knowledge and Skills

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI 1. SINIF PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 6.04.2017 11.00 201-202-203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 5.04.2017 16.00 201-203 PDR106 Atatürk İlkeleri ve Inkılap

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 6.04.2017 11.00 201-202-203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 5.04.2017 16.00 201-203

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 1992 SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt IX, Sayı 2, Aralık 2007 Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences Vol. IX, Issue 2, December 2007 Sahibi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ Editörler Prof.

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 29.05.2017 14.00 101-102-103 PDR104 Türkçe

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI 1. SINIF PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 12.06.2017 14.00 203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 16.06.2017 16.00 201-203 PDR106 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI Dil öğretimi her dönemde önemini korumuştur. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumakta ve

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı