KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 1. Taahhüt Süresi: ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Taahhüt tutarı (tüm vergiler dahil TL) : ,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15, Fatura İndirimi istiyorum İşbu Taahhütname yi imzaladığımız tarihte içinde bulunulan fatura dönemini takip eden ilk fatura döneminden başlayarak Taahhütname süresi boyunca işbu kampanya dahilindeki Vodafone kurumsal faturalı hatlarımız ile üreteceğimiz KDV ve ÖİV hariç aylık toplam fatura tutarı (sadece telekomünikasyon hizmetleri kullanımından oluşan bedele indirim uygulanacaktır, cihaz taksit bedeli vb fatura kalemleri hesaplamada dikkate alınmayacaktır) üzerinden tarafımıza %...(yüzde...) oranında indirim uygulanacaktır. 4. Terminal Cihazı/Hediye Çeki/Websitesi Paketi istiyorum Aşağıda marka ve modelleri belirtilen toplam...(...) adet terminal cihazı ve/veya... (...) adet hediye çeki/websitesi paketi tarafıma Vodafone tarafından ücretsiz olarak temin edilmiştir. Cihaz Marka Model Adet

2 VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ye; Vodafone tarafından yürütülen Kurumsal Cihaz ve Fatura İndirimi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 deki listede belirtilen hat(lar)ımız için.../.../... tarihli, imzaladığımız Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu.. (...) sayfadan ibaret olan Taahhütname nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri ve tabloyu inceleyerek kendi koşullarımıza uygun bularak imzaladık.işbu Taahhütname ile; 1. Başka herhangi bir Vodafone kampanyasına dahil olmayan işbu Kampanya ya katıldığımız kurumsal hatlarımız için Taahhüt süresince her 3 aylık ortalama fatura tutarının tüm vergiler dahil en az toplam...- TL (...Türk Lirası) olacağını, taahhüt süremiz boyunca her 3 ayda bir taahhüt ettiğimiz fatura tutarını yerine getirip getirmediğimizin Vodafone tarafından kontrol edileceğini, diğer Vodafone kampanyalarından faydalanan kurumsal hatlarımızın fatura tutarlarının bu kampanya kapsamındaki taahhüt hesaplamalarının dışında tutulacağını ve işbu kontrolde taahhüt ettiğimiz fatura tutarını üretemememiz halinde 3 aylık toplam fatura taahhüdümüz ile üretmiş olduğumuz fatura tutarı arasındaki farkın Vodafone tarafından kontrolü takiben bir sonraki fatura dönemimizde ilgili aylık faturamıza yansıtılacağını ve işbu tutarı zamanında tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 2. Kampanya kapsamında, en az önyüzde ve (1) nolu maddede belirtilen oranda fatura tutarını üreteceğimizi ve taahhüt ettiğimiz Türk lirası karşılığı Vodapara kazanacağımızı, hak ettiğimiz Vodaparaların hesaplamasında Ek 1 de yer alan tablonun esas alınacağını; taahhüdümzüe karşılık gelen miktardaki Vodaparaları fatura indirimi almak için harcayabileceğimizi, 3. İşbu Taahhütname nin aşağıda belirtilen imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini ancak taahhüt süresinin taahhütnameyi imzaladığımız tarihi takip eden ilk fatura kesim tarihi itibari ile başlayacağını ve işbu taahhüt süresinin sonuna kadar yürürlükte kalacağını ve geçerli olacağını, 4. İşbu Kampanya kapsamında seçeceğimiz fatura taahhüt miktarına göre kazanacağımız Vodaparaları taahhüt süresi dışında daha sonra kullanamayacağımızı, üçüncü şahıslara devredemeyeceğimizi/satamayacağımızı, nakit karşılığını talep edemeyeceğimizi ve/veya bu Vodaparaları ve/veya bu taahhütnameden doğan hak ve borçlarımızı üçüncü şahıslara devredemeyeceğimizi; 5. İşbu taahhütname kapsamında fatura indirimi seçeneğini seçmemiz halinde Vodafone un, bu Kampanyaya tabi olup başka bir kampanyaya dahil olmayan hatlarımıza tüm vergi, harç, fon hariç toplam aylık fatura tutarı (Ön Yüz 3. Maddeye uygun olarak) üzerinden indirim uygulayacağını, bu indirim oranının Ek 1 de yer alan tablo esas alınarak hesaplanacağını ancak uygulanacak fatura indiriminin Ek-1 de yer alan fatura indirimi tablosunda belirtildiği üzere bir üst limite tabi olduğunu, her bir ay için indirim tutarının üst limiti aşması halinde aşan tutar için fatura indirimi uygulanmayacağını, artan tutarların bir sonraki aya devretmeyeceğini, indirimin taahhütnameyi imzaladığımız tarihi takip eden ilk fatura kesim tarihi itibari ile yansıtılmaya başlanacağını, 6. İşbu Kampanya kapsamında cihaz tahsisi seçeneğini seçmemiz halinde kendi seçimimiz doğrultusunda Vodafone Satış Kanal(lar)ınca tarafımıza ücretsiz olarak tahsis edilen ve detayları önyüzde belirtilen telefon vb. cihazların (Vodafone Satış Kanal(lar)ında cihazın aktivasyonunu talep etmemiz durumu hariç) kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış, ve/veya hasar görmemiş halde tam, kusursuz ve hasarsız olarak tarafımıza teslim edildiğini ve işbu Taahhütname süresi boyunca cihazımızı sadece Vodafone GSM hattıyla kullanacağımızı, hediye çeki tahsisi veya websitesi paketini seçeneğini seçmemiz halinde Ek-1 de veya internet vb. mecralarda yer alan hediye çeki ve/veya websitesi paketi kullanım koşullarına uyacağımızı ve hediye çeklerini üzerinde yazılı şartlar dahilinde kullanacağımızı, bu çek karşılığında aldığımız ürünlere ilişkin olarak doğabilecek sorunlarda (bozulma, hasar vb.) VODAFONE un ve/veya Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, 7. İşbu Kampanya kapsamında önyüzde yer alan seçeneklerden cihaz tahsisi seçeneği seçmiş isek; belirtilen cihazların stoklarla sınırlı olması sebebiyle cihazların marka/modellerinde Vodafone un değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu, almaya hak kazandığımız cihazın stoklarıda mevcut olmaması durumunda söz konusu cihazla aynı değerde başka cihaz alternatiflerinin tarafımıza sunulabileceğini ve bu durumu kabul ettiğimizi,

3 8. İşbu Taahhütname yi imzalamakla, tarafımıza tahsis edilen söz konusu cihazla ilgili teknik sorunlarda üretici ve/veya ithalatçı firma(lar)ın garanti şartlarının geçerli olduğunu, cihazın kaybolması ve/veya çalınması hallerinin Tip Abonelik Sözleşmesi ni ve/veya işbu Taahhütnameyi sona erdirmek ve/veya GSM hattını iptal etmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğini ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam edeceğini, 9. İşbu taahhütname süresince önyüzde belirtilen tutarda fatura üretmem şartıyla dilediğimiz tarifeyi seçebileceğimizi ve/veya tarife değişikliği yapabileceğimizi, 10. Bu Kampanya kapsamında tüm taahhüt süresi boyunca doğan aylık fatura taahhüt tutarları toplamını yukarıda belirtilen taahhüt süremizden daha kısa bir süre içinde (örneğin bir ay içerisinde) gerçekleştirmemiz durumunda dahi bu Taahhütname hükümlerinin aynen devam edeceğini, 11. İşbu taahhütname süresince taahhüt etmiş olduğum fatura tutarından daha fazla fatura üretmemiz halinde önyüzde belirtilenlerden hariç olmak üzere ilave fazla fatura indirimi talep edemeyeceğimizi, 12. İmzaladığımız Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi nin tüm hükümlerinin geçerli olduğunu ve işbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi Hükümlerinin uygulanacağını, 13. Önyüz de Fatura indirimini istiyorum seçeneği işaretlenmiş ise: İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya işbu taahhütname kapsamındaki hatlarımızın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması ve/veya işbu taahhütname kapsamındaki hatlarımızı iptal etmemiz, dondurmamız, kısıtlamamız, devretmemiz, ön ödemeli hatta çevirmemiz, ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmemiz durumunda Kampanya dan yararlandığımız süre boyunca tarafımıza uygulanmış indirimlerin toplamının Vodafone tarafından tarafımıza gönderilecek ilk faturada ceza bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen ödeyeceğimizi, Önyüz de Terminal Cihazı/Hediye Çeki/Websitesi Paketi istiyorum seçeneği işaretlenmiş ise: İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya işbu taahhütname kapsamındaki hatlarımızın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması ve/veya işbu taahhütname kapsamındaki hatlarımızı iptal etmemiz, dondurmamız, kısıtlamamız, devretmemiz, ön ödemeli hatta çevirmemiz, ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmemiz, durumunda cezai şartın aşağıda yer alan tablo esas alınarak hesaplanacağını ve bu tutarın Vodafone tarafından tarafımıza gönderilecek ilk faturada ceza bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen ödeyeceğimizi, Fatura Taahhüdü (TL) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL

4 14. İşbu taahhütname süresince fatura dönemimizi değiştirmeyeceğimizi ve işbu kampanyaya tabi faturalı kurumsal hatlarımızın Vodafone un Tek Fatura uygulamasına tabi olacağını, 15. Aşağıdaki adresimizin tebligat adresimiz olduğunu ve adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğimiz takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafımıza yapılmış sayılacağını ve aşağıda verdiğimiz Abone Tebligat Adresi ile Tip Abonelik Sözleşmesi nde yer alan fatura adresimizin aynı olduğunu kabul,beyan ve taahhüt ederiz. Kurumsal Abone No Tek Fatura Sanal No Yetkili GSM No Şirket Ticaret Ünvanı Şirket Tebligat Adresi

5 EK-1 KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Vodafone un işbu Kampanya koşullarında, içeriğinde ve/veya kampanyaya konu tarifelerde, ücretlendirmelerinde usulüne uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kampanya bilgileri/fatura taahhüt miktarları Bu kampanya kapsamında Vodafone tarafından aşağıda belirtilenler haricinde başka bir firmanın hediye çeki de Abone lere verilebilir. Bu durumda Vodafone tarafından yeni hediye çeki kullanım koşulları ve/veya mevcut hediye çeki kullanım koşullarında meydana gelecek değişiklikleri internet sitesi vb. mecralarda duyurulacaktır. Abone bu şekilde duyurulan koşullara uymakla yükümlüdür. a) Shell hediye çeki kullanım koşulları Shell Hediye Kartları üzerlerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar geçerlidir, bu tarihten sonra bu hediye kartlarına yüklü bedeller nakden ya da malen Vodafone dan ve/veya Shell den istenemez. Bu kart üçüncü şahıslara satılamaz, borca mahsuben takas konusu yapılamaz, ancak Abone dilerse kartını dilediği kimselere kullandırabilir. Müşteri bu kartın hamili tarafından kullanılabileceğini peşinen kabul eder. Kart Shell bayiine ibraz edildiğinde bayi kartta yeterli bakiye olması durumunda talep edilen miktar kadar akaryakıtı kart hamiline teslim edecektir. Bu kartlar son kullanma tarihine kadar üzerlerine yüklü olan bedel tükenene kadar peyderpey kullanılabilir. Shell kartların teknik arıza nedeniyle kullanılmamasından sorumlu olup böyle bir teknik sorun nedeniyle kartın kullanılamaması nedeniyle ve/veya karttaki teknik sorunun giderilmesine iişkin olarak Vodafone Telekomünikasyon A.Ş ve/veya Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kart limiti üzerindeki akaryakıt alımında aşan bedelden Abone sorumludur. Kartın kaybolduğu Kart hamili tarafından Shell e (0212) numaralı Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla bildirildiği tarihte kart Shell tarafından bloke ile iptal edilir. Kart ın kaybolması durumunda üzerinde kalan bakiye Shell den ve/veya Vodafone dan nakden ya da malen talep edilemez. Kart üzerindeki bakiye miktar, yeni düzenlenecek Kart a aktarılır. Kart, sadece Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin Shell Hediye Kart Programı na dahil olan akaryakıt istasyonlarında, akaryakıt alımlarında geçerlidir, LPG, market ve madeni yağ alımlarında geçerli değildir. b) Vodapara tablosu Fatura Taahhüdü (TL) Fatura Taahhüdü (TL) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 8% 11% 13% 100 TL 8% 11% 13% 250 TL 8% 11% 13% 500 TL 10% 13% 15% 750 TL 10% 13% 15% TL 10% 13% 15% TL 10% 13% 15% TL 11% 14% 16% TL 11% 14% 16% TL 11% 14% 16% TL 11% 14% 16%

6 c) Websitesi Paketi Kullanım Koşulları Kampanya stoklarla sınırlıdır. Kampanyadan faydalanmak için Vodapara kapsamında taahhüt vererek kazanılan Vodapara pıanları kapsamında Eko-Web paketi veya Pro-Web paketi seçeneklerinden birisininin seçilmesi gereklidir Paket seçildikten sonra aboneye ilgili websitesi paketlerini oluşturabilmesi için gerekli aktivasyon kodu bir sonraki fatura döneminde ulaştırılacaktır. Abone aktivasyon kodunu ve /vodafone adresini kullanarak hizmetini aktive edecektir Abonenin kampanyadan faydalabilmek için daha.net tarafından sunulacak olan hizmet sözleşmesinde yer alan şartları kabul etmesi gerekir Websitesi ile ilgili tüm destek hizmetleri daha.net firması tarafından verilecektir. Vodafone hizmetle ilgili hiçbir yasal sorumluluğa sahip değildir Abone nin Vodafone ile yaptığı sözleşmeyi iptal etmesi veya gerekli şartlara uymaması durumunda Vodafone ve Vodapara sözleşmesinde yer alan şartlar aynen geçerlidir. Hizmetlere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır: * Internet alan adı: Abone bir adet.com ya da.net uzantılı alan adı seçebilecektir. * E-posta: Paketlere göre değişebilir şekilde her abone 10 (Eko-Web paketi) ya da 20 adet e-posta (Pro-Web paketi) sahibi olacaktır. Toplam e-posta kapasitesi 1 GB ile sınırlıdır. * Abonelere paketler kapsamında statik IP sağlanacaktır (sadece Pro-Web paketi). * Abonenin e-posta servisinin SoftCom'un seçeceği antivirüs ve antispam özellikleri olacaktır. * Destek: SoftCom aboneye e-posta, telefon veya web sitesi üzerinden 7/24 teknik destek sunacaktır. * Web sitesi: Aboneler kurumları için temel bir web sayfası hazırlayabilecektir. * Özel tasarım desteği hizmeti: Müşterinin Anasayfa, Hakkımızda, Servislerimiz ve İletişim bölümleri ile ilgili maksimum boşluksuz karakter Türkçe içeriği göndermesi ve SoftCom'un bu içeriği site içine yerleştirmesini içerir. Bu hizmet sadece bir kerelik olarak sağlanmaktadır. (Sadece Pro-Web paketi) * İngilizce çeviri hizmeti: Müşterinin Anasayfa, Hakkımızda, Servislerimiz ve İletişim bölümleri ile ilgili maksimum boşluksuz karakter Türkçe içeriği göndermesi ve SoftCom'un bu içeriği İngilizce'ye çevirerek site içine yerleştirmesini içerir. Bu hizmet sadece bir kerelik olarak sağlanmaktadır. (Sadece Pro-Web paketi) * Kampanya ile ilgili güncel bilgiler adresinde yayınlanacaktır Kampanya kapsamında sunulan hizmet ile ilgili her türlü yasal, teknik ve mali konulara ilişkin olarak Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Vodafone Alternatif Telekom Hizmetleri A.Ş nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır, tüm sorumluluk müşterinin Eko-Web ve Pro-Web paketlerini almış olduğu SoftCom firmasına aittir. Vodafone, kampanya süresince ve veya kampanya süresi sonunda hizmet içeriğinin, fiyatlamasının ve hizmet sağlayıcıların değişmesi hakkını saklı tutar. d) Bu kampanya kapsamında abonelere Vodapara karşılığında sunulacak cihazlar, hediye çekleri ve fatura indirimi oranları güncel halde vodafoneisortagim.com.tr sitesinde yer almaktadır.

7 e) Fatura indirimi tercihinde indirim oranının uygulanacağı fatura üst limitleri aşağıdaki gibidir;

VODAFONE LG OPTIMUS 3D CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE LG OPTIMUS 3D CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone LG Optimus 3D Cihaz Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Explorer Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

4GB LİMİTİNİ BİLEN VODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

4GB LİMİTİNİ BİLEN VODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen 4GB Limitini Bilen Vodem Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz ve söz konusu Kampanya koşullarını karşılamamız sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

VODAFONE 12 AY TAAHHUTLU FATURALI CEPTE Wİ-Fİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY TAAHHUTLU FATURALI CEPTE Wİ-Fİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Cepte Wi- Fi Cihaz Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-YENİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-YENİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

VODAFONE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...şirketi ( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone Araç TakipSistemi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

VODAFONE (24 AY TAAHHÜTLÜ) AKILLI BAS KONUŞ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE (24 AY TAAHHÜTLÜ) AKILLI BAS KONUŞ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone (24 ay taahhütlü) Akıllı Bas Konuş Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle işbu Taahhütname ekinde (EK-2) imza tarih(ler)i

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone +1 TL ye Katlayan Kampanya Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan +1 TL ye Katlayan Kampanyası ndan ( Kampanya ) Esnaf Avantaj Mini Her Yöne+ tarifesine ( Tarife 1 ) Esnaf Avantaj

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen 2015-2016

Detaylı

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen 2015-2016

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE olarak

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Fiber İnternet Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Fiber İnternet Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Fiber İnternet Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Akıllı Bas Konuş Servisi nden ( Servis ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

HTC ONE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

HTC ONE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) HTC ONE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) HTC One Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMEERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 21.05.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal

Detaylı

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren sunulmakta olan ADSL Lİ ESNAF

Detaylı

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 26.04.2013-30.06.2013 tarihleri arasında düzenlenmekte

Detaylı

AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 03.09.2012 tarihinden

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı