E-FATURA SORU VE CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-FATURA SORU VE CEVAPLAR"

Transkript

1 E-FATURA İŞLEMLERİ SORU VE CEVAPLAR KISA ÖZET Doküman Kodu : REB-01 Açıklama : e-fatura Modülü Kapsam : Soru ve Cevaplar Revizyon No : 1 Yayın Tarihi : Eylül 2013 e-fatura İşlemleri Modülü Vio ticari programlarında e-fatura düzenlemek, elektronik olarak imzalamak (mühürlemek) ve Gelirler İdaresi Başkanlığı'na ait e-fatura portalına (www.efatura.gov.tr.gov.tr internet adresi, kısaca portal) aktarımını sağlamak amacıyla E-FATURA İŞLEMLERİ adlı yeni bir modül geliştirilmiştir. E-fatura sistemine geçiş öncesine sıkça sorulan sorular için bu doküman incelenebilir. Akıllı Kart ve HSM Hakkında Akıllı kart, elektronik faturanın dijital olarak imzalanmasını sağlayan bir cihazdır. Bu cihazın içerisine konulacak sertifikayı oluşturma ve cihazı kullanıma açma yetkisi, TÜBİTAK BİLGEM bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne verilmiştir. Akıllı kart cihazı, başvuru yapan firma yetkilisi (ya da çalışanı) için özel olarak oluşturulmuş ve başkaca bir kopyası bulunmayan elektronik bir sertifika bilgisi barındırır. E-faturanın düzenlenip onaylanması sırasında bu cihaz bilgisayara takılı durumda olur ve imzalama (onay) işlemi sırasında cihazda bulunan sertifika bilgisi elektronik faturaya aktarılır. Elektronik olarak imzalanmış olan fatura, kullanıcının sonradan yapacağı ikinci bir işlemle e-fatura portalına yüklenir ve orada yapılacak sertifika geçerlilik kontrolünden sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı'na iletilmiş olur. HSM cihazı ise daha yüksek sayıda fatura işleyen firmalar için geliştirilmiş bir sistemdir. Amaç yine akıllı kart sisteminde olduğu gibi e-fatura oluşturmaktır. Fakat bu cihazın kullanıldığı sistem gerekli güvenlik altyapısı ve ağ bağlantı düzeneği oluşturularak doğrudan GİB e-fatura sistemine entegre edilir. İmzalanan faturalar kullanıcının herhangi bir ek müdahalesine gerek kalmaksızın doğrudan Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılır. 1

2 Bilgisayar Programında Oluşturulan Faturanın e-faturaya Dönüşümü Bilgisayar programında oluşturulan fatura kullanıcı tarafından kontrol edilip bilgilerin doğruluğuna kanaat getirilir ve ikinci aşama olan onay işlemine geçilir. Firma yetkilisi ya da bu konuda kendisine yetki verilmiş olan kullanıcı akıllı kart cihazını bilgisayara takar ve programdan vereceği komutla onay verir. Faturanın o andaki içeriği ve akıllı kart cihazındaki (ya da HSM'deki) sertifika özel bir algoritma kullanılarak birleştirilir ve sertifikayla bütünleşen belge Gelirler İdaresi Başkanlığı'na iletilmek üzere paketlenerek önceden belirlenen bir klasörde saklanır. Faturanın elektronik olarak imzalandığı aşamadaki içeriği ve imzalayana ait bilgiler herhangi bir şüphe oluşturmayacak şekilde e-faturada yer alır ve bu evrak artık mühürlü bir belgedir. Dijital olarak imzalanmış bir belge olan e-faturada bir bilgisayar programı yardımıyla yapılabilecek en ufak bilgi değişikliği (ilave/silme/değiştirme) bu belgenin bütünlüğünü bozar ve mühür geçerliliğini yitirir. Bu tür değişime uğramış e-faturalar Gelirler İdaresi Başkanlığına iletildiğinde sertifika kontrolünden geçemeyecek ve reddedilecektir. SORULAR VE CEVAPLAR Vio Ticari Programı ile e-fatura kullanımına başlamak için AKILLI KART mı HSM cihazı mı almalı? Bu modül, Akıllı Kart ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aylık düzenlediği fatura sayısı en çok 5000'e kadar olan mükellefler dijital olarak onaylı bir e-fatura oluşturmak amacıyla akıllı kart cihazı kullanacaktır. Aylık düzenlediği fatura sayısı 5000'i aşan mükellefler akıllı kart yerine HSM cihazı başvurusunda bulunarak, mevcut bilgiişlem altyapılarını buna göre düzenlemek ve doğrudan Gelirler İdaresi Başkanlığı Elektronik Fatura Sistemi'ne entegre olarak çalışmak durumundadır. Çoklu şube var ise her biri için ayrı kart başvurusu yapmak gerekir mi? HAYIR. Çoklu şube yapısıyla çalışan yerlerde (fiziki olarak birbirinden uzak şehirlerde olsalar dahi) düzenlenen faturalar tek bir kişi tarafından onaylanıp e-faturaya dönüştürülebilmektedir. Programda e-fatura düzenlendiğinde anında portala gönderilmez. E-faturaya dönüşen evraklar önce ana bilgisayarda belirlenen bir klasörde depolanır. Yetkili kullanıcı, biriken bu e-faturaları adresine yüklemek için gerekli komutu vererek işlemi tamamlar. Tek bir akıllı kart bulunması yeterlidir. E-Fatura sistemi programda nasıl çalışır? e-fatura düzenlenecek cari hesabın tanımında "e-faturaya esas" olduğu belirtilir. 2

3 Fatura düzenlenirken e-faturaya esas bir cari hesap seçilirse program bunu algılar ve fatura numaratörünü değiştirerek e-faturaya ait özel bir numara verir. Fatura içeriği ve diğer ayrıntılar girilerek kayıt tamamlanır. E-fatura bilgileri gün içinde kaydedilir. İstenen bir saatte yetkili bir kişi akıllı kartın bağlı olduğu terminalden onaylama ve GIB portalına yükleme işlemlerini yapar. E-Fatura işlemi yapılan yerlerde kağıt fatura düzenlenir mi? E-fatura düzenlenmişse matbu fatura çıktısı alınmaz. Programda bilinçli olarak bu durumda matbu çıktı alımını engeller. Ancak düz kağıda resmi olmayan döküm alınabilir. Aynı cari hesaba hem normal hem e- fatura kesilebilir mi? HAYIR. Bir cari hesap e-fatura sistemine dahil ise (e-fatura portalından sorgulama yoluyla ya da cari hesap direkt aranarak teyid edilebilir) mutlak surette e-fatura düzenlenmelidir. E-fatura sistemine geçiş yapmış bir cari hesaba normal kağıt fatura düzenlenmesi usulsüzlüğe girer. (Başvuru yapılıp sonuçlanmadığı ve akıllı kartın beklendiği dönemde kağıt fatura düzenlenebilir.) Herkese e-fatura kesilebilir mi? Portalda kaydı bulunan cari hesaplara e-fatura kesimi zorunludur. Diğer firmalardan yazılı onay alınması kaydıyla e-fatura düzenlenebilir. Gönderilen faturanın kabul edilip edilmediği nasıl anlaşılır? PORTAL'dan karşı tarafın onay verip vermediği gözlemlenebilir. Faturanın onay kontrolü ve onaylanmamış ise kaydın düzeltilmesi işlemi yine Vio tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Akıllı kart başka amaçla kullanılabilir mi? Şu anki akıllı kartlar 4 tane sertifika alabilir. İçinde elektronik fatura için bu firmaya ait 1 adet sertifika bulunmaktadır. İleride elektronik defter sertifikası bu kartın içine konabilecektir. E-defter uygulamasına geçildiğinde yine aynı kart kullanılarak e-defter imzalamak da mümkün olabilecektir. Bunun için yeni bir kart alımına gerek olmamaktadır. Karta sertifika yükleme işlemleri KamuSM tarafından yürütülmektedir. Akıllı kart olmaksızın onay yapılabilir mi? Şu anda verilen akıllı kartlardan sadece niteliksiz sertifika dışarı alınabilmektedir. Onaylama işlemi yalnızca nitelikli sertifika ile yapılabildiğinden akıllı karttan sertifikayı dışarı alarak onay yapılması mümkün olamamaktadır. 3

4 Elektronik faturalar işletmemizde mi tutulacaktır? PORTAL'a yüklenen faturaların saklanmasından GIB sorumludur. Buna rağmen düzenlenen faturanın bir kopyası sistemde tutulmaya devam etmektedir. Yanlışlıkla düzenlenmiş bir e-fatura iptal edilebilir mi? Bir e-fatura PORTAL'a yüklendikten sonra düzenleyenin herhangi bir müdahale şansı kalmayacaktır. Faturanın kabul edilip edilmemesi alıcıya kalmıştır. Nasıl ki kargoya verilen bir kağıt fatura alıcısına ulaştığında kabulü ya da reddine alıcısı karar veriyor ise portala aktarılan faturalarda da durum aynıdır. Böyle bir durum oluştuğunda müşteri aranıp, düzenlenen faturanın reddi için ricada bulunulabilir. Müşteri olumlu yaklaşır ise portal'dan kendisine gelen faturalara bakar ve gönderilen bu faturayı kabul etmeyebilir. Bize gelen faturalar nasıl işlenir? E-fatura geldiğini nasıl anlarız? Bu kontrol tamamen kullanıcıya bırakılmıştır. Kullanıcı manuel olarak portala girer ve gelen faturaları inceleyerek onay ya da reddine karar verir. Programın şu anki sürümünde gelen faturalara ilişkin bir işlem yapılmamaktadır. Portalda yeni bir fatura geldiği görülür ve bu faturaya alıcı olarak onay verilir ise ise tıpkı kargo yoluyla gelen kağıt faturanın işlenmesi sırasında uygulanan süreç uygulanır. Pratik olması açısından portaldaki faturaya ait bilgiler düz kağıda dökülüp sanki kargo ile gelen bir fatura gibi elle işlenir. GİB portalına e-fatura yükleme dışında başka bir çözüm var mıdır? Çok fazla fatura trafiği olan ve portalı doğrudan kullanmak istemeyen firmalar iki farklı alternatif yöntemden birine başvurabilir. - Entegratör - Özel Entegratör İşletme, GİB tarafından istenen koşulları sağlamak üzere bilgi işlem altyapısında gerekli düzenlemeleri tamamlar ise elektronik faturaları kendi bünyesinde düzenleyebilir ve onaylayabilir. Onayladığı faturaları ağ üzerinden (portal kullanmadan) direkt olarak GİB e-fatura sistemine aktarır ve kendisine gelen faturalara ait bilgileri çekebilir. Buna entegratör rolü denilmektedir. Bunun için GİB'ten bir yeterlilik belgesi alınır ve akıllı kart yerine HSM kullanımı gerektirir. Alternatif bir diğer çözümde ise GİB tarafından elektronik faturaları iletme konusunda aracılık rolü verilmiş ve yeterlilik belgesi bulunan bir firmayla çalışmaktır. Aracı firma burada özel entegratör rolü üstlenmektedir. Düzenlenen faturalar önce aracı firmaya iletilir ve aracı firma bu faturaları GİB e-fatura sistemine aktarır. 4

5 Faturaların saklanmasında kimler sorumludur? GİB e-fatura portalına yüklenen faturaların saklanmasından GİB sorumludur. Programda düzenlenip onaylandıktan sonra portala yüklenen e-faturalar önce geçerlilik kontrolüne tabi tutulur. Geçerliliği portal tarafından kabul edilen faturalara ait bilgiler GİB tarafından muhafaza edilir. Portal'a giriş yapıldığında daha önceden düzenlenen faturalara ait bilgilere rahatça ulaşılır. İhtiyaç durumunda daha önceden düzenlenmiş ve portala aktarılmış faturalar portal içinde arşivlenebilir. Arşivlenen faturalarda portalda saklı tutulurlar. Arşive alınana faturaların yine portala giriş yapılarak incelenmesi mümkündür. Entegratör rolünde ise faturayı düzenleyen firma sorumludur. Burada entegratör rolünü seçen firma GİB tarafından belirlenmiş bilgi güvenliği ve yedekleme standartlarına uygun olarak e-faturaları kendi sisteminde muhafaza etmekle yükümlüdür ve denetimler sırasında eksiksiz olarak tüm faturaları beyan edebilmelidir. Özel entegratör rolünde ise faturaların saklanmasından özel entegratör (aracı kurum) sorumlu olacaktır. Herkes gib portalından faydalanabilir mi? Bir işletmenin aylık düzenlediği elektronik fatura sayısı 5000'i aşmıyorsa portaldan yararlanabilir. Fatura sayısı daha yüksek ise entegratör rolüne geçmeli (faturaları kendi sisteminde oluşturup doğrudan GİB elektronik fatura sistemine aktarabilmeli) veya özel entegratör rolüne sahip bir firmayla çalışmalıdır. GİB portalına yüklerken sonradan entegratöre geçiş ya da tam tersi yapılabilir mi? İstenildiği zaman GİB'e dilekçe verilerek yöntem değiştirilebilir. Programda E-fatura numaratörü nasıl belirlenir? Elektronik fatura seri ve nosu için belirlenen standart yapı şöyledir: - 3 hane seri kodu - 11 hane numara Numaranın ilk 4 hanesi faturanın düzenlendiği yılı belirtmelidir. Diğer 7 basamak serbestçe (başka bir faturayla çakışma olmayacak şekilde) belirlenebilir. Seri kodu için her firma kendi içinde bir düzenek belirleyebilir. Çoklu şube olan yerlerde farklı şubelerden aynı numara düzenlenebilir mi? HAYIR. Programda bunun için gerekli önlem alınmıştır. Bir işletmenin birden çok şubesi olsa dahi farklı şubelerden kesilecek yeni faturaların numarası daha önce düzenlenen ve portala yüklemesi tamamlanan faturalardan farklı olmak zorundadır. Portala daha önce belli bir numara verilerek yüklenmiş olan bir fatura 5

6 tekrar yüklenemez. İçeriği, başlık bilgileri ya da alıcısı farklı olsa bile numara çakışmasına neden olabilecek yeni bir fatura portal tarafından kabul edilmemektedir. Faturalarda numara atlaması yapılabilir mi? Ardışık olmak durumunda mıdır? GİB portalına yüklenmiş olan bir faturanın son yüklenen numaradan bir büyüğü olması zorunludur. Seri ve yılı aynı olan faturalarda numaraların ardışık olma zorunluluğu vardır. Birden çok şubesi bulunan işletmelerde her şube ayrı bir seri kullanabilir mi? Bu konuda programsal olarak bir engel bulunmamaktadır. Her şube için ayrı bir seri kullanılabilir. E-irsaliye diye bir uygulama var mıdır? PORTAL'da e-irsaliye olarak adlandırılabilen ya da bu amaçla kullanılan bir bölüm bulunmamaktadır. Firma, sevkiyatını yaptığı mallar için taşıma irsaliyesi (kağıt evrak) düzenler ve standart prosedürü uygular. Ancak ilgili firmaya bu irsaliyeleri fatura edeceği zaman programda ilgili adıma girerek (irsaliye/fatura dönüşümü adımından) ilgili cari hesabı seçtiğinde otomatik olarak bu irsaliyeler e-faturaya dönüşecektir. Doğrudan e-fatura kesilmiyor irsaliyeden faturaya dönüşüm yapılıyorsa fatura numarası nasıl verilmektedir? İrsaliyeden faturaya dönüşüm sırasında program ilgili cari hesaba bakar ve otomatik olarak e-fatura numaratöründen devam eder. e-fatura portalına yükleme yapılınca Fatura müşteriye ulaşmış sayılır mı? HAYIR. Portala yüklemesi tamamlanan bir fatura; kaşelenmiş, imzalanmış ve gönderilecek evraklar kısmında bekleyen bir kağıt fatura gibi düşünülmelidir. Fatura elektonik olarak müşteriye nasıl ulaştırılır? Nasıl ki gönderilecek kağıt faturalar tasnif edilirken aynı müşteriye ait olanlar tek zarfa konur ve her bir zarf kargoya verilir ise e-fatura portalında da benzeri bir işlem yürütülür: - Aynı müşteriye ait olan birden çok fatura işaretlenir - "Zarfa koy" butonu ile zarf işlemi yapılır - "Gönder" butonu ile Müşteriye gönderim yapılır 6

7 Zarflanıp gönderilen fatura ile işlem sona ermiş olur mu? Zarfa koy ve gönder işlemleri sonrası fatura müşteriye teslim edilmiş kabul edilir. Nasıl ki Müşteri eline gelen faturayı kabul etmeyip iade edebilirse e-fatura için de benzer işlem yapılabilir. e-fatura portalında 'Gelen faturalar' sayfasında satırlar halinde "Fatura zarfı" kayıtları gözükür. Buradaki herhangi bir kayıtta; - Gönderici - Zarf içindeki fatura sayısı - Gönderim zamanı gibi bilgiler gözükür. Bir zarfın içeriğine bakılarak tek tek faturalar gözlenebilir. Faturalar alıcısına ne zaman ulaşır ve onay ya da red bilgisi ne zaman döner? Müşteri belirli aralarla e-fatura portalında gelen zarfları kontrol etmek zorundadır. Kontrol ettiği faturayı onaylayabilir (ki bu durumda kabul etmiş sayılır) ya da reddedebilir. Portalda bununla ilgili butonlar vardır. Alıcı, kendisine gelen bir zarfı açıp faturaları tek tek inceleyerek onay ya da red cevabı verdiğinde bu bilgiler faturanın düzenleyicisine elektronik olarak iletilmektedir. Fatura ya da faturaları düzenleyen firma yetkilisi kendi portalına giriş yaparak daha önce gönderdiği faturaların hangilerinin kabul ya da reddedildiğini görebilecektir. Toplu olarak zarflayıp müşteriye gönderim işlemini Program yapamaz mı? e-faturaları elektronik olarak imzalama (mühürleme), alıcısına göre ayırıp toplu olarak zarfa koyma ve alıcının portalda görebileceği şekilde e-fatura sistemine yükleme işlemlerini Entegratör veya Özel Entegratörler yapar. Vio programı sadece e-fatura portalına bilgi gönderme veya alma işlemini yürütür. Faturalar programda oluşturulup portala aktarılmakta, sonraki aşama olan zarfa koy ve gönder işlemleri kullanıcıya bırakılmaktadır. e-fatura Portalı GİB tarafından hazırlanmaktadır. Portala bilgi yükleme ve portaldan bilgi alma aşamasında hangi işlemlere izin verileceği GİB tarafından belirlenmiştir. GİB, portalda "Toplu olarak zarflama ve Gönderim" türünden bir işleme müsade etmemektedir. Portalın bu şekilde kullanımına izin verilirse programa bu olanak eklenecektir. Faturalar e-fatura Portalına tek tek imzalanıp ayrı ayrı mı yüklenmektedir? EVET. Her fatura bağımsız olarak imzalanıp ayrı ayrı yüklenmektedir. GİB Portalı "Hazır Zarflanmış bilginin" yüklenebilmesi veya daha ileri seviyede "Birden çok zarflanmış bilginin tek dosya ile" yüklenmesine izin verir ise programa bu olanak eklenecektir. 7

8 Bu çalışma yönteminin portalda kullanıcıya ek bir iş yükü getireceği görülmektedir fakat bu durum programın yetersizliğinden değil GİB'in portalının henüz bu tür bir yükleme işlemini desteklemiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Hiç e-fatura modülü satın almaksızın GİB'den manual şekilde işlem yapılabilir mi? EVET. GİB portalında elektronik fatura düzenlenebilir. Akıllı Kart ile imzalanabilir. Bu aşamadan sonra diğer işlemler (Zarflama ve Gönderim) yine eskisi gibidir. Gelen faturalar için program bir işlem yapar mı? Şu an için işlem yapılmamaktadır. Kontrol ve bilginin programa işlenmesi süreci tamamen kullanıcıya bırakılmıştır. Gelen faturalar kullanıcı tarafından onaylanır ya da reddedilir ve ardından tıpkı kargo ile gelen faturalardaki gibi programa işlenir. e-fatura portalında "Gelen kutusu" kısmındaki fatura kağıda yazdırılarak saklanır ve operatörlerden biri bu faturaları programa elle işler. Bu işlemin program tarafından otomatik olarak yapılmasındaki en önemli engellerden biri şudur: Gelen e-fatura bilgisinde sadece stokun (ya da hizmetin) adı yer almaktadır. Dolayısıyla, gelen faturadaki mal veya hizmetin cinsi doğrudan belirlenemez. Otomatik bir düzenek oluşturulmayışının diğer bir sebebi ise gelen her faturanın kullanıcı tarafından görülüp, incelenip, onay ya da reddinin kullanıcı tarafından yapılması istenmiştir. Vio ticari programlarında hiçbir belge kullanıcının onayı ya da reddi olmaksızın gönderilemez ya da kabul edilemez! 8

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

e-fatura Logo Nisan 2011

e-fatura Logo Nisan 2011 e-fatura Logo Nisan 2011 LogoDOC 4/6/2011 İçindekiler e-fatura yapısı... 5 e-fatura Kullanım Şekilleri... 7 e-fatura Belgeleri... 9 1. Belge Türü ve Zarf Yapıları... 9 2. Senaryolar (Süreçler)... 9 Logo

Detaylı

e-fatura LOGO Mart 2013

e-fatura LOGO Mart 2013 e-fatura LOGO Mart 2013 İçindekiler e-fatura yapısı... 5 e-fatura Kullanım Şekilleri... 7 e-fatura Belgeleri... 9 1. Belge Türü ve Zarf Yapıları... 9 2. Senaryolar (Süreçler)... 9 Logo Ürünleri ile e-fatura

Detaylı

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu Tarih: 25.02.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 6 1 Giriş... 8 2 E-Fatura... 8 1.1 E-Fatura

Detaylı

e-fatura: e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme:

e-fatura: e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: e-fatura e-fatura: Mevzuat e-fatura: 397 No lu VUK Genel Tebliği e-defter: 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: 421 No lu Tebliğ ile bazı mükelleflere zorunluluk

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209 Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.gib.gov.tr internet sitesinde

Detaylı

e-fatura Forum Sitesi Açılmıştır

e-fatura Forum Sitesi Açılmıştır e-fatura Forum Sitesi Açılmıştır Gelir İdaresi Başkanlığınca e Fatura Forum Sitesi açılmıştır. Bu adresten e- fatura sistemine yönelik sorular sorulabilmekte; daha önce sorulmuş soruların cevapları da

Detaylı

LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI

LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI E-FATURA, GENEL BAKIŞ e-fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan fatura ile aynı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş,

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19 05.11.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19 KONU : E-DEFTER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR V.U.K. nun 421 Seri No.lu Genel Tebliğindeki kriterlere uyanlar ve V.U.K. 58 Seri

Detaylı

LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI. Ayrıntılı Bilgi için Tel: 0224-224 5646 (224 LOGO) www.gazibilisim.com.tr

LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI. Ayrıntılı Bilgi için Tel: 0224-224 5646 (224 LOGO) www.gazibilisim.com.tr LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI E-FATURA, GENEL BAKIŞ e-fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan fatura ile aynı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş,

Detaylı

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 SĠRKÜLER SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 KONU : E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gündem & Haberler

Detaylı

E - FATURA E-FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

E - FATURA E-FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER E - FATURA Amaç ve Fayda Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2010 yılında çıkarılan tebliğ ile isteğe

Detaylı

KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

workcube v14 e-fatura workcube entire solution for e-business

workcube v14 e-fatura workcube entire solution for e-business workcube v14 e-fatura k u l l a n ı m k ı l a v u z u workcube entire solution for e-business İçindekiler BÖLÜM I E-Fatura... 2 E-Fatura Nedir?... 2 E-Fatura Yararlanma Yöntemleri... 2 BÖLÜM II E-Fatura

Detaylı

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA Versiyon : 1.5 1/41 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.5 2/41 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar...

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER Yasal Dayanaklar Eylem Planları e-dönüşüm Vergi Dairesinin Yol Haritası DÜN Fatura Defter Beyanname BUGÜN E-Fatura E-Defter E-

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR? iv.

Detaylı

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni

Detaylı

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER Yasal Dayanaklar Eylem Planları e-dönüşüm Vergi Dairesinin Yol Haritası DÜN Fatura Defter Beyanname BUGÜN E-Fatura E-Defter E-

Detaylı

05 EYLÜL 2013 ÖZEL MALİ BÜLTEN @-FATURA @DEFTER @ ARŞİV SUN DENETİM İSTANBUL

05 EYLÜL 2013 ÖZEL MALİ BÜLTEN @-FATURA @DEFTER @ ARŞİV SUN DENETİM İSTANBUL 05 EYLÜL 2013 ÖZEL MALİ BÜLTEN @-FATURA @DEFTER @ ARŞİV SUN DENETİM İSTANBUL İÇİNDEKİLER [@-FATURA ]... 2 E-FATURA VE E-DEFTER ZORUNLULUĞU... 2 E-FATURA VE E-DEFTER NE DEMEK... 2 KİMLER E-FATURA VE E-DEFTER

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.03.2010 Sayı: 2010/19 Konu: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu elektronik fatura ile ilgili Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir)

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir) T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir) SÜRÜM :03 TARİH :12.10.2012 1. GİRİŞ...7 1.1. GENEL BAKIŞ...7 1.2. DOKÜMAN ADI VE TANIMI...7 1.3.

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör E-FATURA NEDİR? e-fatura kağıt faturaların yerini alsın diye belirlenen standartlara uygun belgelerin, taraflar arasında

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Analiz Raporu İŞ YAZILIM DONANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ 20.04.2015 HAZIRLAYAN KONTROL ONAY Fatma POLAT Proje Yöneticisi Emre YÖRÜK Genel Müdür İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı