UFRS 9 Yayınları Yeni Finansal Araçlar Standardı Beklenen kredi zararları nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFRS 9 Yayınları Yeni Finansal Araçlar Standardı Beklenen kredi zararları nedir?"

Transkript

1 UFRS 9 Yayınları Yeni Finansal Araçlar Standardı Beklenen kredi zararları nedir? Sayı 2

2 Faz 1 Sınıflandırma ve ölçme Beklenen Kredi Faz 2 Faz 3 Zararları Finansal riskten korunma muhasebesi TFRS 9 Finansal araçlar, finansal varlık ve yükümlülüklerin nasıl sınıflandırılacağına, ölçüleceğine, bilanço dışına alınacağına ve riskten korunma muhasebesine rehberlik eder ve TMS 39 un yerini alır. Bu standartla ilgili yayınlarımızı standardın proje fazlarına göre; sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve riskten korunma muhasebesi olarak üç başlığa ayırıp, ilk yayınımızı TMS 39 rehberliğindeki sınıflandırma ve ölçme kısmına getirilen önemli değişiklikler ve bu değişikliklerin finansal sektöre etkileri üzerine yapmıştık. Bu yayını ise bu standardın TMS 39 a en önemli ve köklü değişikliği yaptığı faz olan beklenen kredi zararları üzerine hazırladık. Beklenen kredi zararı nedir, hangi finansal varlıklar için değer düşüklüğü testi yapılır ve nasıl hesaplanır, hesaplamalarda araç türlerine göre hangi girdiler dikkate alınır gibi soruların cevaplarını bu dökümanda bulabilirsiniz İlk muhasebeleştirmeden sonra kredi kalitesindeki değişiklikler Beklenen kredi zararlarının muhasebeleştirilmesi 12 aylık beklenen kredi zararı ömür boyu beklenen kredi zararı ömür boyu beklenen kredi zararı Brüt taşınan değer üzerinden etkin faiz oranı Faiz gelirleri Brüt taşınan değer üzerinden etkin faiz oranı İtfa edilmiş maliyet üzerinden (değer düşüklüğü zararı düşülmüş) hesaplanan efektif faiz oranı Aşama 1 Aşama 2 Aşama 3 Değer düşüklüğüne uğramamış (ilk muhasebeleştirme) Değer düşüklüğüne uğrama riskinde artış (ilk muhasebeleştirmeden sonra kredi riskinde ciddi artış) Değer düşüklüğüne uğramış 2

3 Modele genel bakış Yeni standart, ilk muhasebeleşmeden sonra kredi kalitesindeki değişimine dayanan 3 aşamalı değer düşüklüğü modeli (genel model) oluşturmaktadır. Bu aşamalar şunlardır: Aşama 1: İlk muhasebeleştirmeden bir sonraki raporlama döneminde kadar kredi riskinde önemli bir artış olmayan veya raporlama tarihinde düşük kredi riski olan finansal araçları kapsar. Bu varlıklar için, 12 aylık beklenen kredi zararı muhasebeleştirilir ve faiz geliri brüt defter değeri üzerinden hesaplanır (beklenen zarar karşılığı düşülmeden). 12 aylık beklenen kredi zararı, raporlama tarihinden itibaren ilerideki 12 ay içinde gerçekleşmesi muhtemel olaylardan kaynaklanan zararlardır. Bu zarar sadece 12 aylık süre içerisinde beklenen tahsilat eksikliği (nakit açığı) değil, bir varlığın bilançoda tutulacağı süre boyunca olabilecek tüm kredi zararlarının olasılıkları hesaba katılarak 12 aya ağırlıklandırılması ile hesaplanan tutardır. Aşama 2: İlk muhasebeleşmeden sonra kredi riskinde önemli artış olan fakat değer düşüklüğüne ilişkin tarafsız bir kanıt olmayan finansal varlıkları kapsar (eğer raporlama tarihinde düşük kredi taşıyan finansal varlık değilse). Bu varlıklar için ömür boyu beklenen kredi zararı muhasebeleştirilir fakat faiz geliri hala varlıkların brüt defter değeri üzerinden hesaplanır. Ömür boyu beklenen kredi zararı finansal varlığın beklenen ömrü boyunca olabilecek olan tüm olaylardan kaynaklanan kredi zararlarıdır. Beklenen kredi zararları, ortalama kredi zararı ve temerrüt riski (Probability of Default PD ) ile ağırlıklandırılır. Aşama 3: Raporlama tarihinde değer düşüklüğü için tarafsız kanıtın olduğu finansal varlıkları içerir. Bu varlıklar için, ömür boyu beklenen kredi zararı muhasebeleştirilir ve faiz geliri net defter değeri üzerinden hesaplanır (değer düşüklüğü karşılığı düşülmüş tutar). Şirket yönetimleri kredi riskinin önemli ölçüde artıp artmadığını belirlerken, finansal varlığın ilk muhasebeleşme tarihindeki riski ile raporlama tarihindeki riskini karşılaştırmak için makul ve desteklenebilir bilginin olup olmadığını değerlendirmelidirler. Beklenen kredi zararları modeli göreceli bir değerlendirmeye dayanır. Bu, aynı özelliklere sahip bir kredinin ilk muhasebeleşme sırasındaki kredi riskine bağlı olarak bir firma için Aşama 1 e başka bir firma için Aşama 2 ye dahil edilebileceği anlamına gelir. Ayrıca, kredinin kökenine* bağlı olarak aynı tarafa verilen iki farklı kredi modelin farklı aşamalarında olabilir. *Batık olarak satın alınan ya da oluşturulan kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklara ilişkin aşağıda detaylarını görebileceğiniz özel bir rehberlik bulunmaktadır ( alınan ya da oluşturulan kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar için genel model kapsamı istisnası). 3

4 Bir şirket, şirket içi kredi riski yönetimi amacıyla kullanılan tanımı ile tutarlı olarak, bir temerrüt tanım oluşturmalıdır ve bu tanım finansal aracın niteliksel faktörlerini de göz önüne almalıdır (örneğin finansal taahhütler). Standarda göre, daha uzun olması için mantıklı ve desteklenebilir bilgiler yoksa temerrüt süresinin 90 gün olmasına ilişkin bir varsayım vardır (aksi ispat edilebilir karine). Bu varsayım, ek bilgi elde edilmediği takdirde varsayılan temerrüt süresinin 90 gün olması demektir. Varsayımın amacı gecikmenin 90 günü geçmesini beklemek değil, mantıklı ve desteklenebilir bilgiler yoksa varsayılan temerrüt süresini bu süreden daha geç tanımlamamaktır. Yeni standart tek bir sektör özelindeki şirketler için değil tüm şirketler için geçerli olacaktır. Finansal olmayan kurumlar, yapılması gereken iş miktarını büyük ölçüde azaltan pratik yollar kullanabilecekken, finans sektöründe olan kurumlar bu pratik çarelerden yararlanamayacaklardır. Bütün şirketler yeni standartların uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler yapmak zorundadır. Bu standartla birlikte hayata geçen şartların sadece muhasebe politikalarını değil aynı zamanda kredi yönetimi sistemlerini de değiştirmesi bekleniyor. 4

5 Modelin Detayları Kapsam Yeni modelin uygulanması gereken finansal araçlar; İtfa edilmiş maliyet ile ölçülen borçlanma araçları, Gerçeğe uygun değer değişimleri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan boçlanma araçları, Gerçeğe uygun değer değişimleri kar zarar tablosuna yansıtılan tüm kredi taahütleri, TFRS 9 kapsamında olan ve gerçeğe uygun değer değişimleri kar zarar tablosuna yansıtılmayan finansal garanti sözleşmeleri, TMS 17 kapsamındaki finansal kiralama alacakları, kiralamalar ve ticari alacaklar ya da TFRS 15 kapsamındaki şarta bağlı olmaksızın bedel hakkı olan sözleşme varlıklarına uygulanmalıdır.* Bu standart kredi taahütlerinin TFRS 9 kapsamı ve TMS 37 deki kapsamı arasındaki farkı ortadan kaldırmıştır. TFRS 9 kapsamına giren bir kredi taahüdü veren taraf, bu kredi taahüdüne değer düşüklüğü gerekliliklerini uygulamalıdır. Aşağıdaki görsel beklenen kredi zararları modelini özetlemektedir. Numaralandırılmış kutucuklar takip eden sayfalarda detaylarıyla açıklanmaktadır. *TFRS 15 uygulamadan TFRS 9 uygulamaya başlayan şirketler TMS 11 ve TMS 18 kapsamındaki inşaat sözleşmelerine değer düşüklüğü gerekliliklerini uygalamak zorundadırlar. 5

6 evet (1) Finansal araç bir ticari alacak, sözleşme varlığı ya da kiralama alacağı mı? hayır Ticari alacak veya sözleşme varlığı önemli bir finansal bileşen içeriyor mu, ya da bir finansal kiralama alacağı mı? (2) Finansal araç batık olarak alınan ya da oluşturulan kredi değer düşüklüğüne uğramış bir finansal varlık mı? evet Düzeltilmiş etkin faiz oranı hesapla ve ömür boyu beklenen kredi zararlarındaki değişiklik için herzaman değer düşüklüğü muhaseleştir hayır evet hayır Muasebe politikası seçimi: ömür boyu beklenen kredi zararı muhasebeleştir ya da varlığın ömrü boyunca kredi riskindeki önemli artışları ölç (3) Raporlama tarihinde finansal araç düşük kredi riskine mi sahip? evet (opsiyon) (5) 12 aylık beklene kredi zararı muhasebeleştir ve faiz gelirlerini brüt defter değeri üzerinden hesapla hayır Ömür boyu beklenen kredi zararı muhasebeleştir (4) İlk muhasebeleştirmeden bu yana kredi riskinde önemli bir artış var mı? evet (6) Ömür boyu beklenen kredi zararı muhasebeleştir hayır Kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlık: değer düşüklüğü indirilmiş net defter değeri üzerinden faiz hesapla Kredi değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlık: değer düşüklüğü indirilmeden brüt defter değeri üzerinden faiz hesapla 6

7 (1) Finansal araç bir ticari alacak, sözleşme varlığı ya da kiralama alacağımı? Genel model kapsamı istisnası: ticari alacaklar ve kira alacakları için basitleştirilmiş yaklaşım: Bu model, ticari alacaklar, sözleşme varlıkları ve finansal kiralama alacakları ile ilgili bazı operasyonel sadeleştirmeler içerir çünkü bunlar genellikle karmaşık kredi riski yönetimi olmayan şirketler tarafından düzenlenir. Bu sadeleştirmeler 12 aylık beklenen kredi zararı hesaplanması ve kredi riskinde önemli ölçüde bir artış olmadığının ölçülmesi zorunluluğunu ortadan kaldırır. Önemli bir finansal bileşeni olmayan ticari alacaklar veya sözleşme varlıkları için zarar karşılığı ilk muhasebeleşme sırasında ölçülür ve beklenen kredi karşılığı alacağın ömrü boyunca beklenen kredi zararına eşit olmalıdır. Pratik bir yol olarak, bu finansal araçların beklenen kredi zararını tahmin etmek için bir karşılık matrisi kullanılabilir. Ticari alacaklar, önemli bir finansal bileşen içermeyen TFRS 15 kapsamındaki sözleşme varlıkları ile kiralama alacakları için şirketlerin muhasebe politikası seçme şansı vardır, şirketler basitleşritirilmiş yaklaşım (ilk muhasebeşme sırasında hesaplanan, alacağın ömrüne eşit olan beklenen kredi zararı hesaplaması) veya genel modeli uygulayabilir. Politika seçimleri tutarlı olarak uygulanmalıdır, fakat şirket ticari alacaklara, sözleşme varlıklarına ve kiralama alacaklarına ayrı ayrı politikalar uygulayabilir. (2) Finansal araç batık olarak alınan ya da oluşturulan kredi değer düşüklüğüne uğramış bir finansal varlık mı? Genel model kapsamı istisnası: Batık olarak alınan ya da oluşturulan kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar: Bir finansal varlık batık olarak satın alınıyorsa ya da ilk muhasebeleştirilmesi sırasında değer düşüklüğü kanıtı varsa (örneğin; derin iskonto oranı ile alınıyorsa) bu tür varlıklarda değer düşüklüğü karşılığı ilk muhasebeleşme sırasında ömür boyu beklenen kredi zararına eşittir. Ancak, ilk muhasebeleştirmede etkin faiz oranı hesaplanırken ömür boyu beklenen kredi zararı tahmini nakit akışlarına dahil edilir. Sonuç olarak, ilk muhasebeleştirme sırasında hiçbir karşılık muhasebeleştirilmez. Ömür boyu beklenen kredi zararındaki pozitif veya negatif değişimler gelir tablosuda muhasebeleştirilir. 7

8 Alınan ya da oluşturulan kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıkların muhasebesi şuan geçerli olan TMS 39 a göre hesaplamayla uyumludur. (3) Raporlama tarihinde finansal araç düşük kredi riskine mi sahip? Kredi riski düşük olan finansal varlıklar için pratik uygulamalar: Genel modele bir istisna olarak, eğer raporlama tarihinde bir finansal aracın kredi riski düşükse, yönetim değer düşüklüğünü 12 aylık beklenen kredi zararına eşit olarak ölçebilir, ve böylelikle sonraki raporlama dönemlerinde kredi riskinde önemli bir artış olup olmadığını değerlendirmek zorunda kalmaz. Bu operasyonel basitleştirmeleri uygulayabilmek için ilgili finansal araç aşağıdaki gereklilikleri yerine yetirmek zorundadır: düşük temerrüt riskine sahip olma, borçlanan kişinin kısa vadede yükümlülüklerini yerine getirmek için güçlü bir kapasiteye sahip olması ve, borç verenin beklentilerinin ekonomik koşullarda kötü değişimler olsa bile borçlunun yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesinde bir azalma olmaması yönünde olması. Finansal aracın kredi riski, bu araç karşılığında alınan teminatlar göz önünde bulundurulmadan hesaplanmalıdır. Sadece teminat yüzünden bir finansal aracın kredi riski düşük olarak kabul edilemez. Aynı zamanda bir finansal aracın şirketin diğer finansal araçlarına veya faaliyet gösterdiği sınır içerisindeki kredi risklerine nazaran daha düşük riske sahip olması onu düşük kredi riskli yapmaz. Finansal araçlara ait kredi kalitesinin bağımsız kuruluşlarca derecelendirilmesi şart değildir. Bir işletme global yatırım notu değerlendirmesi tanımları ile tutarlı bir iç kredi değerleme sistemi kullanabilir. Düşük kredi riski basitleştirmesi ömür boyu beklenen kredi zararı için kesin bir ayırım değildir. Bu tanıma uyan bir varlığın kredi riskinde önemli bir artış olduğu sonucuna varılırsa, yönetim karşılık tutarını ömür boyu beklenen kredi zararı aşamasına geçirebilir. Pratik uygulamanın kullanımı opsiyoneldir. Bu, yönetimin düşük kredi riski şartlarına uyan varlıklar için de genel modeli kullanabileceği anlamına gelir. Bu operasyonel basitleştirme, kredi notu yüksek, büyük menkul kıymet portföylerine sahip finansal kuruluşlara (sigorta şirketleri gibi) fayda sağlayacaktır. Bu basitleştirme sayesinde kredi riski düşük olan finansal varlıkların kredi riskinde önemli bir artış olup olmadığını değerlendirilmesine gerek kalmayacaktır. 8

9 (4) İlk muhasebeleştirmeden bu yana kredi riskinde önemli bir artış var mı? Genel modeli keşfetmek: kredi riskindeki önemli artışın değerlendirilmesi İlk muhasebeleştirmeden bu yana kredi riskinde önemli bir artışın olup olmadığını değerlendirirken, yönetim ömür boyu beklenen kredi zararındaki değişime değil, temerrüt riskinde bir değişim olup olmadığına bakmalıdır. Şirket raporlama tarihindeki temerrüt riski ile ilk muhasebeleştirme tarihindeki temerrüt riskini karşılaştırmalıdır. Eğer yönetim temerrüt riskini kullanarak bir değerlendirme yapacaksa genel olarak ömür boyu (aracın kalan ömrü üzerinden) temerrüt riski kullanılmalıdır. Ancak, eğer ömür boyu temerrüt riski ile farklı sonuç vermeyecekse kısa yol olarak 12 aylık temerrüt riski de kullanılabilir. Ömür boyu temerrüt riski yerine 12 aylık kullanılmasının uygun olmadığı durumlar olabilir. Bunlara örnek, ilk 12 ay boyunca borçlunun yükümlülüklerinin çok önemli miktarlarda olmadığı ve tek kalemde geri ödemeler yaptığı veya bir varlığa ilişkin kredi riski faktörlerinin sadece 12 ayı aşkın dönemde etkisini gösterdiği durumlardır. Değerlendirme yapabilmek için mevcut ve ulaşılabilir tüm veriler göz önünde bulundurulmalıdır. Bir finansal araç teminatlandırıldığında, şirketler kredi riskindeki önemli artışları teminatı göz önünde bulundurmadan değerlendirmelidir. Yine de beklenen kredi zararını hesaplarken teminattan beklenen getiriler nakit akışları açısından göz önünde bulundurulmalıdır. Bu standart ömür boyu temerrüt riski kullanımının 12 aylık temerrüt riski kullanımından farklı sonuçlar vermeyeceğinin öngörüldüğü durumlarda kredi riski değerlendirmesinde bu olasılık oranının kullanılmasına olanak sağlar. Ancak bu durum regülasyona dayalı kullanılan 12 aylık temerrüt riskinin düzeltme gerektirmediği anlamına gelmez. Regülasyona dayalı kullanılan 12 aylık beklenen kredi zararı, genellikle normal döngü boyunca temerrüte düşme olasılığına dayanır (normal ekonomik koşullar altında temerrüt riski) ya da ihtiyatlılık için bir düzeltme içerebilir. TFRS 9 da kullanılan temerrüt riski o anki temerrüt riskidir (şuanki ekonomik koşullar altındaki temerrüt riski) ve ihtiyatlılık için düzeltme gerektirmez. Yine de TFRS 9 daki regülasyona dayalı kullanılan temerrüt olaslılıkları iyi bir başlangıç noktası olabilir. 9

10 (devamı) TFRS 9 a göre temerrüt riski, işletmenin ekonomik döngüsü boyunca değişecektir. Çoğu regülasyon modelinde, hesaplanan temerrüt riski bu döngü boyunca ekonomik koşullara daha az duyarlı hale gelir. Bu nedenle regülasyona dayalı temerrüt riski o anki temerrüt riskine göre daha uzun süreli trendleri yansıtır. Sonuç olarak, iyi kredi ortamında, TFRS 9 a göre finansal kriz dönemlerinde anki olasılığa göre yapılan düzeltmeler regülasyona tabi temerrüt riskinden daha düşük olacaktır. Yönetim ilk muhasebeleştirme tarihindeki basit ya da mutlak temerrüt olasılıklarının raporlama tarhindekilerle karşılaştırılmasının uygun olmadığının farkında olmalıdır. Diğer herşey sabit kalırsa, finansal aracın temerrüt riski zamanla azalmaldır. Yani, yönetim ilk muhasebeleştirme tarihi ile raporlama tarihindeki temerrüt olasılıklarını karşılaştırırken finansal araçların göreceli vadelerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu demektir; bir finansal varlığın raporlama tarihinde kalan ömrü boyunca temerrüt riski (örneğin 5 yıllık bir finansal aracın 3 yıl geçtikten sonra 2 yıllık ömrünün kalması) ile ilk muhasebeleştirme sırasında vadesine 2 yıl kala beklenen temerrüt riski ile karşılaştırılmalıdır (yani 4.ve 5. yıl). Yönetimler bu gerekliliği operasyonel olarak zorlayıcı bulabilir. Kredi riskinin önemli ölçüde artıp artmadığına karar verirken yönetim aşırı maliyet veya çabaya katlanmadan makul ve desteklenebilir mevcut en iyi bilgileri göz önünde bulundurmalıdır. Bu dış piyasa göstergelerindeki o anki ve beklenen değişimleri, iç faktörleri ve borçlulara ilişkin bilgileri içermelidir. Kredi riskindeki önemli artışları değerlendirirken kullanılan yöntemler şunları içerirse daha kolay uygulanabilir: Belirli bir portföy, ürün çeşidi veya bölgeye göre ilk maksimum kredi riskini (oluşum kredi riski) belirlemek ve bunu raporlama tarihindeki kredi riski ile kıyaslamak. Bu durum sadece ilk muhasebeleştime zamanında benzer kredi riskine sahip finansal araçlar portföyü için geçerli olabilir. Önerilen modelin hedeflerini karşılayabildiği sürece kredi riskindeki artışın, karşı taraf riskinin değerlendirilerek belirlenmesi. Finansal aracın dış kredi değerlendirmesindeki gerçek veya beklenen önemli değişimi kullanarak değerlendirilmesi. Örnekler bunlarla sınırlı değildir, bu yüzden kredi riskindeki artışın değerlendirilmesi için başka yollar da kullanılıyor olabilir. Genelde finansal araçların kredi riskindeki önemli artış, değer düşüklüğü için nesnel bir kanıt olmadan ya da değer düşüklüğü gerçekleşmeden önce olur. Kredi riskinde önemli bir artış olup olmadığına karar verebilmek için hem geçmişe yönelik hem de geleceğe yönelik bilgiler gerekmektedir. 10

11 Ömür boyu beklenen kredi zararının finansal varlığın temerrüde düşmeden önce muhasebeleştirilmiş olması beklenir. Eğer ileriye dönük makul bilgiler varsa, bir işletme sadece temerrüde düşme durumuna dayanarak ilk muhasebeleştirmeden bu yana kredi riskindeki önemli artışı belirleyemez, ileriye dönük bilgilere de ihtiyacı vardır. Ancak, vadenin geçmiş olma durumundan başka ileriye yönelik bilgi yoksa, sözleşmeye dayalı ödemeler 30 günü geçtikten sonra, kredi riskinde ilk muhasebeleşmeden sonra önemli artış olduğu varsayılır. Bu varsayım, günü geçmiş olsun ya da olmasın, mantıklı ve desteklenebilir kanıt varsa çürütülebilir (vadesi 30 günden fazla geçtiğinde ulaşılan aksi ispat edilebilir karine). Kredi riskinde önemli bir artış olmadığına dair örnekler: Gecikmenin borçlunun mali zorluklarından değil idari sebeplerden kaynaklanıyor olması ya da yönetimin elinde temerrüt riski ve 30 günü geçmiş ödemeler arasında bir korelasyon olmadığına dair kanıt olması, ancak bu kanıt 60 günü aşmış ödemeler için bu korelasyonu göstermelidir. Genellikle, finansal varlık kredi değer düşüklüğüne uğramadan ya da temerrüte düşmeden önce, kredi riski zamanla ve derece derece artar. Sonuç olarak, bir varlık kredi değer düşüklüğüne uğramadan önce ömür boyu beklenen kredi zararı ertelenmemeli ve muhasebeleştirilmelidir. Kredi riskindeki artışın değerlendirilmesi gereken seviye: Model, bireysel veya portföy bazında uygulanabilir. Ancak, bazı faktörler veya göstergeler bireysel araç düzeyinde tanımlanabilir olmayabilir. Bu durumlarda, faktörler veya göstergeler portföy bazında değerlendirilmelidir. Eğer portföy bazında o portföye ait bir finansal varlığın kredi riskinde artış olacağına dair bir bilgi varsa, yönetim sadece bireysel bazda değerlendirme yaparak ömür boyu beklenen kredi zararı hesaplaması yapmaktan kaçınamaz. Finansal varlığın niteliğine ve belli gruptaki finansal varlıkların kredi riski bilgilerine dayanarak, yönetim bir varlığın ödeme günü geçmeden kredi riskindeki değişimleri tespit edemeyebilir. Müşteri sözleşme koşullarını ihlal etmeden, bireysel bazda kontrol edilmeyen ve kredi riski rutin olarak güncellenmeyen bireysel krediler bu duruma örnek olabilir. Eğer ödeme günü geçmeden önce bir finansal varlığın kredi riskindeki değişim belirlenemediyse, bireysel seviyede kredi bilgisine dayanan kredi karşılığı, ilk muhasebeleşmeden sonraki kredi riski değişimleri tam olarak göstermez. Bazı durumlarda yönetim bireysel bazda ömür boyu beklenen kredi zararını ölçebilmek için gerekli bilgileri aşırı maliyet ve çaba olmadan elde edemez. Böyle bir durumda, ömür boyu beklenen kredi zararı, kredi riskine ilişkin kapsamlı bilgi içerecek şekilde kolektif bazda muhasebeleştirilmelidir. Bu kapsamlı kredi riski bilgisi, bireysel bazda ölçülen bir araçta önemli derecede bir kredi rsiki artışı olması duurmunda muhasebeleştirilecek ömür boyu beklenen kredi zararına en iyi tahminle yakınsamak için, sadece gün gecikme bilgilerini değil, tüm ilgili kredi bilgisini ve ileriye dönük makroekonomik bilgileri de içermelidir. 11

12 Yönetim kredi riskindeki önemli artışları zamanında analiz etmeyi hızlandırabilmek için finansal varlıkları kredi riski özelliklerine göre gruplayabilir. İşletme farklı risk özelliklerine sahip finansal varlıkları gruplayarak bilgileri gizlememelidir. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte benzer kredi riski özellikleri şunlar olabilir: a) finansal aracın tipi, b) kredi riski puanı, c) teminat tipi, d) oluşturulma tarihi, e) vadesine kalan sure, f) sektör, g) borçlunun coğrafi konumu ve, h) temerrüt riskinde etkisi varsa teminatın değeri (örneğin, kredi tutarının gayrimenkulün değerine oranı). TFRS 9 portföy analizlerinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin örnekler içerir. Bireysel etkiler, borçluların belli özelliklerine dayanan alt-portföyler bazında gruplanabilir. Örneğin; borçluya ilişkin coğrafi lokasyon veya posta kodu, davranışsal skorlar ( aşağıdan yukarıya yaklaşım) gibi. Alternatif olarak yönetim kredi riskinde önemli artış olmuş olan portföylerin oranını genel bilgileri kullanarak tahmin edebilir ve bu temele dayanarak beklenen kredi zararı hesaplayabilir ( yukarıdan aşağıya yaklaşım). Eğer yönetim bireysel seviyede ileriye yönelik bilgilere sahip değilse ve bu nedenle sadece vadesi geçmiş olma bilgisine dayanarak bir değerlendirme yapıyorsa (aşağıdan yukarıya yaklaşım), bu standart kredi riskinde önemli bir artış olup olmadığına karar verebilmek için yönetimin aynı zamanda portföy düzeyinde de ileriye dönük bilgileri de göz önünde bulundurmasını gerektirir (yukarıdan aşağıya yaklaşım). 12

13 (5) 12 aylık beklene kredi zararı muhasebeleştir ve faiz gelirlerini brüt defter değeri üzerinden hesapla (6) Ömür boyu beklenen kredi zararı muhasebeleştir Beklenen kredi zararının ölçülmesi Beklenen kredi zararı, ağırlıklandırılmış bir olasılık tahmindir. Kredi zararı yapılması gereken sözleşmeye dayalı zamandaki nakit akışları ve yapılması beklenen nakit akışlarının, orijinal etkin faiz oranıyla iskonto edilmiş tutarları arasındaki farktır. Çünkü beklenen kredi zararı miktarı ve ödeme zamanlarını da göz önünde bulundurur, yapılacak ödemenin zamanı geçtikten sonra tüm miktarın ödenmesi bekleniyor bile olsa kredi zararı ortaya çıkar. Aşağıda finansal varlıkların ve kredi sözleşmelerinin beklenen kredi zararı gösterilmiştir. Finansal varlıklarda beklenen kredi zararı, finansal aracın kalan ömrü üzerinden hesaplanan ağırlıklandırılmış olasılık tahmini; Sözleşmeye dayalı nakit akışlarının bugünkü değeri ile, Şirket in tehsil etmeyi beklediği nakit akışlarının bugünkü değeri arasındaki farkı temsil eder. Kullanılmamış kredi tahhütlerinde beklenen kredi zararı, finansal aracın kalan ömrü üzerinden hesaplanan ağırlıklandırılmış olasılık tahmini; Karşı tarafın taahüdü kullanması durumunda sözleşmeye dayalı nakit akışlarının bugünkü değeri ile, Karşı tarafın taahüdü kullanması durumunda şirketin tehsil etmeyi beklediği nakit akışlarının bugünkü değeri arasındaki farkı temsil eder. Beklenen kredi zararı hesaplanırken paranın zaman değeri göz önünde bulundurulmalıdır. (12 aylık ve ömür boyu beklenen kredi zararı farkı gözetilmeksizin). Yönetim beklenen kredi zararını hesaplamak için ilk muhasebeleştirme tarihindeki etkin faiz oranı ya da buna yaklaşık olan bir orana göre nakit akışlarını indirgemelidir. Eğer finansal aracın değişken bir faiz oranı varsa beklenen kredi zararı güncel etkin faiz oranı üzerinden indirgenmelidir. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıkların beklenen kredi zararını hesaplarken beklenen kredi zararı karşılıklarındaki değişim gelir tablosunu etkiler. Modelde kar ve zarardaki değer düşüklüğü TMS 39 a göre daha erken oluşur. 13

14 Kredi tahhütlerine ilişkin beklenen kredi zararları, taahüde ilişkin kullanımların beklentisi ile tutarlı olmalıdır. Yönetim, 12 aylık beklenen kredi zararı hesaplarken, raporlama tarihinden sonraki 12 aylık süre içinde kredi tahhüdünün ne kadarının kullanılacağını, ömür boyu beklenen kredi zararı hesaplarken ise kredinin kalan ömrü boyunca kredi tahhüdünün ne kadar kısmının kullanılacağını göz önünde bulundurmalıdır. Finansal teminat sözleşmeleride yönetim yalnızca borçlu taraf temerrüde düştüğü zaman ödeme yapmakla yüklümlüdür. Bu yüzden, buradaki nakit açığı, borçlu adına yapılması beklenen ödemeler ile borçludan tehsil edilmesi beklenen ödemeler arasındaki farktır. Eğer varlık tam teminatlı ise, finansal teminat sözleşmesi için beklenen nakit açığı teminata konu olan varlık için beklenen nakit açığı ile tutarlı olacaktır. Raporlama tarihinde kredi değer düşüklüğüne uğramış olan finansal varlıklar için, satın alınan ya daoluşturuşlan kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar değil, beklenen kredi zararı varlığın brüt defter değeri ve finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri arasındaki farktan hesaplanmaldır. Standarda göre yönetim, kredi tahhütlerinin beklenen kredi zararlarını hesaplarken kredi riski yönetimi aksiyonlarını göz önünde bulundurmalıdır (örneğin, çekilmemiş limitlerin azaltılması veya iptal edilmesi gibi). Bu durum kredi riskini telafi edecek şekilde ayarlamalar gerektiren kredi tahhütlerini etkileyebilir. Kuruluşlar kredi tahhütlerinin beklenen kredi zararını hesaplarken bu durumu göz önünde bulundurmalıdırlar. Beklenen kredi zararı tahmini süresi: Kredi tahhütleri için, beklenen kredi zararı için maksimum süre işletmenin kredi riskine maruz kaldığı sözleşmeye dayalı maksimum süre üzerinden hesaplanmalıdır. Ancak, bazı finansal araçlar bir krediyi ve kullanılmamış bir taahhüt bileşenini birlikte içerir ve işletmenin kullanılmamış taahhüdün geri ödenmesini ve iptal edilmesini talep etme olanağı sağlayan sözleşmeye bağlı hakkı işletmenin kredi zararlarına maruz kalma süresini sözleşmeye bağlı bildirim süresiyle sınırlandırmaz. Yalnızca bu tür finansal araçlara mahsus olmak üzere, işletme, bu süre azami sözleşme süresini aşsa dahi, beklenen kredi zararlarını kredi riskine maruz kaldığı ve beklenen kredi zararlarının kredi riski yönetim faaliyetleri ile azaltılamayacağı dönem boyunca ölçer. Bu tarz finansal araçlar için beklenen kredi zararını tahmin etme süresi belirlenirken dikkat edilmesi gereken faktörler: işletmenin benzer araçlar için kredi riskine maruz kaldığı süre benzer finasal araçların kredi riskinde artış olduğunda varsayılan süre kredi riski arttığında yönetimin almayı beklediği aksiyonlar, kullanılmamış limitlerin azaltılması veya kaldırılması gibi. 14

15 Beklenen kredi zararının ölçülmesi: Hesaplamarda hangi bilgiler göz önünde bulundurulmalı? Beklenen kredi zararları finansal varlığın kalan ömrü üzerinden hesaplanmalıdır ve aşağıdakileri yansıtmalıdır: mümkün sonuçlar aralığında değerlendirilen tarafsız ve olasılıklara göre ağırlıklandırılmış miktar, paranın zaman değeri ve, raporlama tarihinde, geçmişe yönelik, şimdiki olaylara ve geleceğe ilişkin makul ve desteklenebilir bilgiler. Beklenen kredi zararını tahmin ederken yönetim geçmişe yönelik ve şimdiki olaylara ilişkin mantıklı ve desteklenebilir bilgiler ve geleceğe yönelik olaylara ve ekonomik durumlara ilişkin mantıklı ve desteklenebilir bilgileri göz önünde bulundurmaldır. Tahmin etmek için gereken muhakeme seviyesi detaylı bilginin mevcudiyetine bağlıdır. Mantıklı ve desteklenebilir tahminlerin ötesindeki dönemler için, yönetim, raporlama tarihindeki bilgileri, güncel durumu ve geleceğe ilişkin olay ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak beklentilerini en iyi şekilde nasıl yansıtacağını düşünmelidir. Tahmin alanı genişledikçe, ayrıntılı bilgiler azalır ve beklenen kredi zararındaki muhakeme derecesi artar. Beklenen kredi zararındaki tahmin uzak geleceğe ilişkin detaylı tahminler gerektirmez - bu dönemler için yönetim var olan detaylı bilgileri kullarak tahminler oluşturabilir. Standart, var olan bilgilerden yola çıkılarak nasıl tahmin yapılacağına ilişkin açık değildir. Değişik tahmin yöntemleri kullanılabilir. Örneğin, yönetim kalan süre üzerinden ortalama bir beklenen kredi zararı hesaplayabilir veya en son tahmine dayanarak beklenen kredi zararı için sabit bir oran kullanabilir. Bunlar sadece örnek olmakla birlikte başka yöntemler de kullanılabilir. Yönetim bir yöntemi seçmeli ve onu tutarlı olarak uygulamalıdır. Bu alan ayrılan karşılıklar üzerinde büyük etkiye sahip olabilecek yüksek derecede muhakeme gerektiren bir alandır. 15

16 Standart, beklenen kredi zararlarının olabilecek sonuçlar aralığında değerlendirilip, tarafsız ve olasılıklara göre ağırlıklandırılıp hesaplanmasını gerektirmektedir. Bu olasılığın değerlendirmesinde en az iki senaryo göz önünde bulundurulmalıdır. Yönetim, özellikle oluşabilecek kredi zararı ihtimalini ve kredi zararı oluşmama ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Pratikte bunun karmaşık bir analiz olmaması gerekir. Bazı durumlarda detaylı simülasyonlar ve senaryolar gerekmeyen daha basit modellemeler olabilir. Örneğin, paylaşılan risk özellikleri taşıyan büyük finansal araç gruplarının kredi zararı ortalaması, olasılıklarına göre ağırlıklandırılmış tutarının mantıklı bir tahmini olabilir Başka durumlarda, belli bir sonuç için nakit akışının miktarını ve zamanlamasını belirten farklı senaryolar ve bu sonuçların tahmini olasılığı gerekebilir. Nakit akışlarındaki değişiklikler: Bir işletme sözleşmeye dayalı nakit akışlarını değiştirdiğinde (müzakere ettiğinde), ve bu değişiklik bilanço dışı bırakmayı gerektirmediğinde, finansal aracın taşınan brüt değeri, revize edilen nakit akışlarının etkisini yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Yeni brüt defter değeri varlığın orijinal efektif faiz oranı üzerinden iskonto edilmiş geleceğe yönelik değiştirilmiş nakit akışlarının bugünkü değerinden hesaplanmalıdır. Katlanılan tüm maliyet ve ücretler değiştirilmiş finansal varlığın defter değerini düzeltir ve bu finansal varlığın kalan vadesi boyunca itfa edilir. Düzeltmenin etkisi kar ya da zarar tablosuna yeniden düzenleme karı/zararı olarak yansıtılmalıdır. Yeniden görüşülmüş (değiştirilmiş) varlıkların kredi riskindeki artışın önemli olup olmadığını değerlendirilmesi diğer finansal araçlarla aynı şekilde olmalıdır. Yönetim, raporlama tarihindeki kredi riskini yenilenmiş sözleşme koşullarını dikkate alarak belirlemelidir ve bunu ilk muhasebeleştirme tarihindeki orijinal sözleşme koşullarındaki kredi riski ile karşılaştırılmalıdır. Eğer bu karşılaştırma kredi riskinde önemli bir artış olduğunu göstemezse, karşılık 12 aylık beklenen kredi zararına göre ölçülmelidir. Yukarıdaki rehberlik sadece bilanço dışı bırakmaya yol açmayan nakit akışı değişiklikleri için geçerlidir. Eğer değişiklik bilanço dışı bırakmaya sebep olursa, değişiklik tarihi yeni bir finansal varlığın muhasebeleştirilme tarihi gibi muamele görür ve kredi riskindeki önemli artış o tarihteki kredi riskine göre gözlemlenir. 16

17 Teminatlar: Beklenen kredi zararını ölçmek için, beklenen nakit açığı teminatlardan kaynaklanan nakit akışlarını ve sözleşmeye bağlı kredi iyileşmelerini yansıtmalıdır ve işletme tarafından ayrıca muhasebeleştirilmemelidir. Teminatlandırılmış finansal araçların beklenen nakit açıklarının tahmini, teminatın nakite çevirilmesi ve o teminata el koyulup satılması sırasında oluşacak maliyetlerin düşülmesiyle ortaya çıkacak nakit akışlarının farkını da yansıtır. Bu teminatın nakite çevirme olasılığına bakılmaksızın yapılmalıdır (nakde çevirme olasılığını göz önünde bulunduran nakit akışları ve bunun sonucunda doğacak nakit akışları). Sonuç olarak, sözleşme vadesinden sonra teminatın nakite çevrilmesi sonucu oluşacak her türlü nakit akışı beklentisi analize eklenmelidir. İpotek sonucu alınmış herhangi bir teminat, gerekli kriterleri sağlamadığı sürece, ilgili finansal araçtan ayrı olarak finansal tablolarda varlık olarak muhasebeleştirilmemelidir. Sunum Faiz gelirleri kapsamlı gelir tablosunda ayrı bir satırda göstermelidir, Değer düşüklüğü zararları, değer düşüklüğü iptalleri veya kazançları da dahil, ayrı bir satırda gösterilmelidir, Bir işletme beklenen kredi zararlarını ise bilançoda şu şekilde göstermelidir: İtfa edilmiş maliyetten hesaplanan finansal varlıklar ve kira alacakları için değer düşüklüğü karşılıkları, Kredi tahhütleri yükümlülüğü vefinansal teminat sözleşmeleri karşılıkları, Yönetim mecburi olarak gerçeğe uygun değer farkını kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirdiği finansal varlıklar için birikmiş değer düşüklüğü bilançoda ayrı bir satırda gösterilmez ancak değer düşüklüğü karşılığı dipnotlarda açıklanır. 17

18 Dipnot açıklamaları Beklenen kredi zararlarında, kredi riskinde bozulmalara ve değişimlere neden olabilecek miktarların geniş çaplı olarak açıklanması gerekmektedir. Açıklama gerekliliklerine ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir: Sayısal Açıklamalar Niteliksel Açıklamalar Karşılıklardaki değişimin anahtar noktalarını gösteren açılış ve kapanış bakiyeleri mutabakatı Brüt defter değerindeki değişimin anahtar noktalarını gösteren açılış ve kapanış bakiyesi mutabakatı Kredi riski notuna göre brüt nefter değerleri Beklenen kredi zararını tahmin etmek için girdiler, varsayımlar ve tahmin teknikleri Kredi riskindeki önemli artış ve temerrüt riski değerlendirmesi için girdiler, varsayımlar ve tahmin teknikleri Değer düşüklüğne uğramış finansal varlıkların değerlendirmesi için girdiler, varsayımlar ve tahmin teknikleri Aktiften silinenler, tahsilatlar ve yapılandırmalar Aktiften silme, yeniden görüşme ve teminat politikaları Yeni dipnot açıklama gerekliliklerinin çok detaylı bilgiler içerdiği düşünüldüğünde, bu standardın sistem ve süreçlere önemli değişikler getirmesi ve yönetimler için çok önemli uygulama zorlukları oluşturması beklenmektedir (özellikle finansal kuruluşlar için). Gerekli olan dipnot açıklamalarını ve açıklamaların içermesi gereken detayları bu standart ve standardın uygulama rehberi bölümü belirler. 18

19 Geçiş Süreci Beklenen kredi zararlarında doğan ve kredi riskinde bozulmalara ve değişimlere neden olabilecek miktarların geniş çaplı olarak açıklanması gerekmektedir. Açıklama gerekliliklerine ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir: Yürürlülük Bu standardın yürürlülük tarihi Kamu Gözeti Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan duyuruya göre, ülkemizde de 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. İlk uygulama tarihinin 1 Şubat 2015 ten önce olması şartıyla bu standardın KGK tarafından yayımlanan daha önceki versiyonları uygulanabilir ancak ilk uygulama tarihinin bu tarihten sonra olması durumunda bu standarttaki hükümlerin tamamı ve bu standardın diğer standartlarda yaptığı değişiklikler aynı anda uygulanır. Ancak 1 Ocak 2018 tarihinden önce diğer hükümler uygulanmadan sadece GUD farkı kar ya da zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal borçlardan kaynaklanan kazanç ve kayıpların sunumu ile ilgili olan şartların uygulanması tercih edilebilir. Erken uygulamalara ilişkin durumlar dipnotlarda açıklanır. Geçiş Bu standart, KGK nın yayımlamış olduğu TFRS 9 Taslak Metini nin geçiş hükümlerine göre TMS 8 uyarınca geriye dönük olarak uygulanır. Geçiş hükümleri açısından ilk uygulanma tarihi, bu standart hükümlerinin ilk uygulandığı tarihtir ve bu tarih, bu standardın yayımlanmasından sonraki bir raporlama döneminin başlangıcı olması gerekir. Ancak bu standarda ilişkin uygulama yapılması durumunda TFRS 7 nin 42L-42O paragraflarında yer alan açıklamalar yapılır ve önceki dönemlerin yeniden düzenlenmesi zorunlu değildir. Yeniden düzenleme, yalnızca, daha sonra gerçekleşmiş olan ancak geçmiş tarihte tahmin edilemeyen bilgiler kullanılmadan yapılabiliyorsa uygulanmalıdır. Önceki dönemlerin yeniden düzenlenememesi durumunda, önceki defter değeri ile ilk uygulama tarihinin içinde bulunduğu yıllık raporlama döneminin başındaki defter değeri arasındaki fark kadar ilk uygulama tarihini içeren raporlama dönemine ilişkin dağıtılmamış karların (ya da uygun olması durumunda, diğer bir özkaynak unsurunun) açılış bakiyesi düzeltilir. Ancak önceki dönemlerin yeniden düzenlenmesi durumunda, yeniden düzenlenen finansal tablolar bu standarttaki tüm hükümleri yansıtır. TFRS 9 un uygulanmasına ilişkin olarak seçilen yaklaşımın farklı hükümler için birden fazla ilk uygulama tarihine neden olması durumunda, bu paragraf her bir ilk uygulama tarihi için geçerlidir. Örneğin gerçeğe uygun değer opsiyonu kullılarak gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak tanımlanmış finansal borçlardan kaynaklanan kazanç ya da kayıpların sunumuna ilişkin hükümleri erken uygulamayı tercih edilmesi durumu. 19

20 Geçişe yönelik operasyonel sadeleştirmeler İlk uygulama tarihinde düşük kredi riskine sahip olduğuna karar verilen finansal varlıklar için düşük kredi riski sadeleştirmeleri, sözleşmeye bağlı ödemeleri 30 günden fazla geçmiş olan finansal araçlar için finansal aracın vadesi geçtiğinde elde edilen bilgi esas alınarak ilk muhasebeleştirmeden bu yana kredi riskinde meydana gelen önemli artışlar tanımlanmak suretiyle değer düşüklüğü hükümlerinin uygulanacak olması durumunda yukarıda anlatılan aksi ispat edilebilir karine uygulaması, İlk uygulama tarihinde, ilk muhasebeleştirmeden bu yana kredi riskinde önemli bir artış olup olmadığının belirlenmesinin aşırı maliyet veya çaba gerektirmesi durumunda, ilgili finansal araç finansal durum tablosu dışı bırakılıncaya kadar her raporlama tarihinde ömür boyu beklenen kredi zararlarına eşit tutarda bir zarar karşılığı muhasebeleştirilmesi (ilgili finansal araç raporlama tarihinde düşük kredi riskine sahip olmadığı sürece). Uygulama zorlukları Bu standardın değer düşüklüğü ile uygulamalarının özellikle finansal kuruluşlar için çok zor olması beklenmektedir. Şu anda, birçok işletme standardın gerektirdiği miktarda kredi bilgisi almamaktadır. İşletmeler gerekli bilgileri toplayabilmek için şuanki kredi ve bilgi sistemlerinde önemli değişiklikler yapmalı, 12 aylık ve ömür boyu beklenen kredi zararını belirleyebilmek için yeni bir model geliştirmelidir. Bu süreç karmaşık bir muhakeme süreci gerektirir (örneğin; temerrüt tanımı, düşük kredi riski tanımı). Bir işletmenin yeni standardın gerekliliklerine tamamen uyumlu hale gelmeden önce çok ciddi zaman harcaması beklenmektedir. Takip eden yayınlarımızda beklenen kredi zararlarını daha açıklayıcı hale getirebilmek için finansal araç çeşitlerine göre karşılık hesaplama örnekleri ve özellikle finansal kuruluşlar için dipnot açıklamaları örneklerine ilişkin analizler olacak. 20

21 Sorularınız için bize danışabilirsiniz... PwC Türkiye TFRS Danışmanlık Ekibi 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Konu Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği nden ayrılmasına ilişkin referandum

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

UFRS 9 Yayınları Bankalar için beklenen kredi zararlarına ilişkin açıklama gereklilikleri

UFRS 9 Yayınları Bankalar için beklenen kredi zararlarına ilişkin açıklama gereklilikleri www.pwc.com.tr UFRS 9 Yayınları Bankalar için beklenen kredi zararlarına ilişkin açıklama gereklilikleri Sayı 3 UFRS 9, kredi riski ve beklenen kredi zararı karşılıkları ile ilgili önemli ek açıklama yükümlülükleri

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

UFRS Bülten. 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri. TMS Güncellendi

UFRS Bülten. 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri. TMS Güncellendi www.pwc.com.tr UFRS Bülten TMS Güncellendi 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Aralık 2015 Uluslararası Muhasebe Standartları

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları İçsel Derecelendirme Modeli Kurulumu KOBİKredileri Açısından Skorkart Uygulamaları Derecelendirme

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni muhasebe standartlarına hazır mısınız? 1 Temmuz 2012

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

SİRKÜLER. Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi

SİRKÜLER. Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/02 Ankara,11/02/2013 KONU: TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI DEĞİŞİKLİĞİ hk. SİRKÜLER MADDE 1 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı

Detaylı

Kapsam 2 Bu [taslak] TFRS, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen, TMS 39 kapsamındaki bütün kalemlere uygulanır.

Kapsam 2 Bu [taslak] TFRS, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen, TMS 39 kapsamındaki bütün kalemlere uygulanır. [Taslak] Türkiye Finansal Raporlama Standardı X Finansal Araçlar: Đtfa Edilmiş Maliyet ve Değer Düşüklüğü Amaç 1 Bu [taslak] TFRS nin amacı, finansal tablo kullanıcılarına, gelecekteki nakit akışlarının

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

www.pwc.com/tr UFRS Haber Bülteni Ocak Sayısı

www.pwc.com/tr UFRS Haber Bülteni Ocak Sayısı www.pwc.com/tr UFRS Haber Bülteni Ocak Sayısı Haberler: Yeni standartlar, yorumlar, değişiklikler ve nihai taslaklar Makul değer yöntemi ile değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullerde ertelenmiş verginin

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORU 1: TMS 2 Stoklar Standardına göre; SORULAR a) Stokların maliyeti ve net gerçekleşebilir değer

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu Özet Kapsamlı Kar veya Zarar ve Diğer

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ T.C OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ SERKAN IġIKÖNDER VEYSEL YEREBASMAZ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MUHASEBE ve DENETĠM YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ULUSLARASI FĠNANSAL

Detaylı

d) dönem içinde doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilen yeniden değerlenmiş varlıklar ile ilgili değer düşüklüğü zararlarının tutarı,

d) dönem içinde doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilen yeniden değerlenmiş varlıklar ile ilgili değer düşüklüğü zararlarının tutarı, UMS 36 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 36.126(a) UMS 36.126(b) UMS 36.126(c) UMS 36.126(d) UMS 36.127 UMS 36.128 UMS 36.129(a) UMS 36.129(b) UMS 36.130(a) UMS 36.130(b)

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU 1: TMS 18 Hasılat standardına göre; mal satışı ve hizmet sunumlarına ilişkin hasılatın,

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - III: Kredi Riskine İlişkin Açıklamalarda Değişiklikler 30 Ekim 2012 kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS LERİ UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLAR

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 28.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28337 OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/101-1 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 25) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 197 MADDE 1 3/5/2009 tarih

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:

TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu

X. Çözüm Ortaklığı Platformu www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş İçerik 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu na Genel Bakış 2. Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası 3. Finansal Raporlama Süreci ve Teknik Altyapı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TFRS Yorum 2 ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TFRS Yorum 2 ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 2 ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 27) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 29 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırım

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar UMS 37 Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 37 Karşılıklar Koşullu

Detaylı

TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

Detaylı

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar UMS 37 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 37 Karşılıklar Koşullu Borçlar Bu Standardın

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

TMS - 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

TMS - 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 28 Ekim 2015 Bu rapor, 43 sayfa özet

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 3 Ara dönem

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI Bu Standardın amacı, maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesindeki temel konular; varlıkların

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF 24.12.2011 1 YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

TFRS 9 (2011 Versiyonu)

TFRS 9 (2011 Versiyonu) TFRS 9 (2011 Versiyonu) FİNANSAL ARAÇLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı (2011 versiyonu) 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Aşağıdaki GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin birleşme sonrası açılış finansal durum tablosu, GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

(ESKİ ÜNVANI: AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 01 OCAK 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

(ESKİ ÜNVANI: AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 01 OCAK 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 01 OCAK 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 İçindekiler ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM: TFRS/UFRS VE FİNANSAL RAPORLAMA... 5 I. FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI... 5 II. FİNANSAL RAPORLAMA ARACI OLARAK FİNANSAL TABLOLAR...10 III. TFRS/UFRS YE UYUMLU

Detaylı

TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar

TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar EK 2 İlgili Düzenlemeler TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Ön Bilgi

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim

Detaylı

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MADDE 1 (1) 21/3/2014 tarihli ve 28948sayılı

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten UMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardı nda Değişiklik Haziran 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten UMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardı nda Değişiklik Haziran 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten UMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardı nda Değişiklik Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni UMS 7 standardına getirilen net borç değişikliği nasıl uygulanmalıdır?

Detaylı