Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar. 27 Şubat İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar. 27 Şubat 2014- İstanbul"

Transkript

1 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar 27 Şubat İstanbul

2 UYGULAMA BAŞLIKLARI Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması (3-8) Elektronik Sistemler (9-22) Risk Analizleri (23-25) Dolaylı Temsil (26-30) Vergi Kontrolleri (31-36)

3 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü

4 Onaylanmış Kişi Statüsü Onaylanmış kişi statüsü gümrük işlemlerinde ciddi veya mükerrer gümrük mevzuatı ihlali bulunmayan, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş kişilere getirilen kolaylıklar olarak tanınmaktadır.

5 Onaylanmış Kişi Sayıları 24 Şubat 2014 tarihi itibariyle; 468 A Sınıfı 984 B Sınıfı 515 C Sınıfı Olmak üzere Toplam 1967 Onaylanmış Kişi bulunmaktadır.

6 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara getirilen kolaylıklar sağlayan statüdür.

7 Yetkilendirilmiş Yükümlü Onaylanmış Kişi Farkı

8 Götürü Teminatın Kaldırılması 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan eşya için götürü teminat uygulaması hakkında ortaya çıkan suiistimal, kayıtdışılık ve yüksek oranda vergi kaçakçılığı riskini önlemek amacıyla 21/11/2013 tarihli ve sayılı 1. Mükerrer RG de yayınlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile götürü teminat uygulaması kaldırılmıştır.

9 Elektronik Sistemler

10 NCTS SİSTEMİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER NCTS nin Ulusal Programlar ve uygulamalara adaptasyonu İhracat beyannamesi Açmaları Özet beyan açmaları Antrepo beyannamesi açmaları NCTS üzerinden dahili transitin yapılabilmesine imkan sağlanması Birden fazla araçla yapılan taşımalarda risk ve kontrol sisteminin basitleştirilmesi Hareketi ve varışı aynı olan transit beyannameleri Manuel kapatma EORI Numaralarının kullanılması Varış Öncesi Bildirim Kapsamlı teminat kullanımı

11 NCTS SİSTEMİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER Gözetim memurunun sisteme dahil edilmesi NCTS-YGM programı entegrasyonu Teslim alma özet beyanın kaldırılması NCTS- Muhasebe modülü entegrasyonu Çıkış bildirimi-transit beyannamesi ilişkisinin kurulması

12 KAĞITSIZ BEYANNAME UYGULAMASI 01/01/2012 tarihi itibariyle Mavi hatta işlem yapma yetkisine sahip onaylanmış kişilerin ihracat işlemlerinin, 08/10/2013 tarihi itibariyle Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlülerin mavi hatta işlem gören tüm beyannamelerine ilişkin işlemlerin, e-fatura tax-free fatura Teminatlar kağıtsız ortamda yürütülmesi sağlanmıştır.

13 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ Elektronik gümrük sistemlerinde işlem yapan yükümlülere ilişkin bilgiler ile, doğrudan ve/veya dolaylı temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin bilgilerinin elektronik ortamda takibini ve kontrolünü sağlayacak olan sistemdir. Teknik çalışmalar tamamlanmış olup Tebliğ çalışmaları devam etmektedir. Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi, sistemde kayıtları yapılan kişilerin temsil ettikleri firma adına NCTS uygulamasında beyanda bulunabilmesini sağlayacaktır.

14 TEK PENCERE SİSTEMİ-1 Gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini sağlayan sistemdir. 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Bakanlığımıza Sistemin kurulması ve yürütülmesinde koordinatör kurum olma yetkisi verilmiştir. Sistem e-belge ve e-başvuru olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. E-belge aşaması, izin, onay ve belgelerin elektronik ortamda Bakanlığımıza aktarılması ve bunların kağıt ortamında ibraz edilmeksizin, doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılması ve takibini sağlayacaktır.

15 TEK PENCERE SİSTEMİ-2 E-başvuru aşaması ise, izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların doğrudan Bakanlığımıza yapılarak ilgili kuruma iletilmesi, ve başvuru sonucunun elektronik ortamda alınmasını sağlayacaktır. E-belge aşamasına ilişkin yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Uygulamaya başlanacak Kurumun tespitine yönelik analiz çalışmaları tamamlanmış ve Şeker Kurumu ile yapılan görüşmeler neticesinde bu kurumla uygulamaya geçilmesine karar verilmiştir. Şeker Kurumu ile karşılıklı test çalışmaları tamamlanarak uygulamaya ilişkin yayımlanan 2014/1 sayılı Genelge kapsamında tarihi itibariyle Şeker Kurumu ile uygulamaya başlanmıştır. Diğer kurumlar ile çalışmalar devam etmektedir.

16 KONTEYNER TAKİP SİSTEMİ HEDEFLER Liman işletmeleri ile elektronik veri paylaşımı, Liman işlemlerinin hızlandırılması, Maliyetlerin düşürülmesi, UYGULAMA Yazılım çalışmalarının tamamlanması Pilot uygulama Uygulamanın yaygınlaştırılması

17 BEYANNAME SORGULAMALARI Doğrudan ve Dolaylı Temsilciler Kapanmış beyanname sorgulama Açık beyanname sorgulama Anlık beyanname sorgulama Firma Beyannameleri Sorgulama 2012/5 Sayılı Genelgesi(https://guvas.gumruk.gov.tr/siteroot/index.htm) SMS Bilgi Servisi Detaylı Beyan Durum Sorgulama https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/beyannamesorgulama Vedop Sistemi/Azo sistemi

18 TEMİNAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği uyarınca yürütülen teminat işlemlerinde, gümrük idareleri tarafından düzenlenerek vergi dairelerine gönderilen EK 11 ile vergi dairelerince gümrük idarelerine gönderilen EK 12 Formunun elektronik ortama aktarılmasına ilişkin tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. Maliye Bakanlığı ile teminat bilgilerinin paylaşımı elektronik ortamda webservisler aracılığı ile gerçekleştirilecek olup, teknik çalışmalar devam etmektedir.

19 Ortak Kapı Her iki ülke gümrük idaresinde aynı tür ve mükerrer işlem ya da veri girişinin yapılmasının önüne geçilmesini sağlanacak, Pasaport bilgileri çıkış ülkesinde girilecek, Veriler elektronik ortamda giriş ülkesine aktarılacak, Taraflar kontrollerini kendileri yapacaklardır. Anlaşma ve eklerinin onay süreçleri tamamlanmıştır.

20 Risk Analizleri

21 İTHALAT HAT ORANLARI

22

23 TARİHLERİ ARASINDA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK FİRMALARI TARAFINDAN TAKİP EDİLEN BEYANNAME SAYILARI GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE DOLAYLI TEMSİLİN YERİ 2013 YILI (TR-AN DAHİL) ORAN % 2013 YILI ORAN (TR-AN HARİÇ) % 2013 YILI 2013 YILI (TR-AN (TR-AN Toplam İthalat Beyannamesi Sayısı DAHİL) % ORANI HARİÇ) TOPLAM Dolaylı İTHALAT Temsil BEYANNAME Oranı kapsamında SAYISI işlem gören BEYAN beyanname SAHİBİ MÜŞAVİRLİK sayısı FİRMASI OLAN İTHALAT BEYANNAME SAYISI ALICISI OKSB SAHİBİ FİRMA OLAN VE BEYAN SAHİBİ MÜŞAVİRLİK FİRMASI OLAN İTHALAT Toplam BEYANNAME İhracat SAYISI Beyannamesi Sayısı TOPLAM Dolaylı İHRACAT Temsil BEYANNAME Oranı kapsamında SAYISI işlem gören beyanname sayısı BEYAN SAHİBİ MÜŞAVİRLİK FİRMASI OLAN İHRACAT BEYANNAME SAYISI ALICISI OKSB SAHİBİ FİRMA OLAN VE BEYAN SAHİBİ MÜŞAVİRLİK FİRMASI OLAN İHRACAT BEYANNAME SAYISI Dönem : %ORANI NOT: Müşavirlik firmalarına ait kimlik numaraları Gümrükler Genel Müdürlüğünden, OKSB sahibi firmalara ait kimlik numaraları Onaylanmış Kişi Listesi Programından alınmış olup sorgulamalar GÜVAS üzerinden yapılmıştır.

24 Gümrük Müşavirleri ve Müşavirlik Firmalarının Takibi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer ceza koyan kanun hükümleri uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Raporları, Kaçakçılık Bilgi Bankası kayıtları, Disiplin cezaları, Ek tahakkuk ve ceza kararları, Gümrük Müşavirleri ile Müşavirlik Firmaları hakkındaki risk değerlendirmelerinde dikkate alınmaktadır.

25 Gümrük Müşavirleri ve Müşavirlik Firmalarının Takibi Ayrıca, suç duyurusuna konu olayın, Niteliği (ferdi kaçakçılık, toplu veya teşekkül halinde kaçakçılık vs), Suça konu eşyanın gümrüklenmiş değeri, Ek tahakkuk ve ceza kararları sayısı ve tutarı, Takibin yoğunluğu ve süresi üzerinde etkili olabilmektedir. Ayrıca söz konusu takipler için belirli bir süre belirlenmiş olup, sistem tarafından süre sonunda otomatik olarak takipler sonlandırılmaktadır.

26 Gümrük Müşavirleri ve Müşavirlik Firmalarının Takibi -Gümrük Müşavirinin aynı olay nedeniyle Müfettiş Raporlarına, Suç duyurusuna ve Kaçakçılık Bilgi Bankası kayıtlarına istinaden halihazırda takip ediliyor olması halinde, almış olduğu disiplin cezası nedeniyle ayrıca bir takip yapılmamaktadır. -Ayrıca, bir Gümrük Müşaviri hakkında Müfettişçe Teklif Raporu hazırlanarak disiplin cezası uygulanması önerilse de, söz konusu ceza uygulanmadan herhangi bir takip yapılmamaktadır.

27 VERGİ KONTROLLERİ

28 Sonradan Kontrol Nedir? SONRADAN KONTROL UYGULAMASI Sonradan Kontrol, Gümrük idarelerinde anlık olarak gerçekleştirilen gümrük kontrollerinden farklı olarak, eşyanın tesliminden sonra yükümlü nezdinde yapılan incelemelerle gümrük beyanlarının doğruluğunu ve gerçekliğini ortaya koymak, Uygulama sırasında yapılan firma ziyaretleri ile yükümlülerin gümrük idaresi ile yaşadıkları sorunları yerinde tespit etmek ve rehberlik faaliyetlerinde bulunmak, Amacıyla yürütülen modern bir denetim şeklidir.

29 2013 Yılı Sonradan Kontrol Uygulaması Bakanlığımızda sonradan kontrol işlemleri, risk analizine dayalı, planlı ve sistematik olarak Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir yılında 125 i Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalardan oluşmak üzere toplam 442 yükümlü Sonradan Kontrole alınmıştır.

30 DOLAYLI TEMSİLDE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN SORUMLULUĞU Tebliğ Değişikliği ile; Dolaylı temsilde sorumluluğun çerçevesinin(ek tahakkuk/ceza) belirlenmesi, Zamanaşımı süreleri ve terkin tutarlarının re sen dikkate alınması, Ek tahakkuka konu gümrük vergileri ve para cezalarının tebliği ve zamanaşımına ilişkin hükümler birbirinden ayrıştırılması ve izlenecek yöntemin netleştirilmesi, Şartlı muafiyet rejimleri veya nihai kullanım rejim hükümlerinin ihlali durumunda alacak aslına ilişkin olarak ayrıca tahakkuk yapılmayacağı,

31 DOLAYLI TEMSİLDE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN SORUMLULUĞU Kesinleşen ve 6183 sayılı Kanunun 55 ve müteakip maddeleri gereğince takibi gereken alacaklara ilişkin tebligat usulü, 4/1/1961 tarihli, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun tebligat hükümlerine tabi kılınmıştır. Geri verme işlemine konu edilemeyecek taleplere açıklık getirilmiştir. Geri verme veya kaldırma taleplerinin değerlendirilmesinde YGM lerden yararlanılması ve kararların idare amirlerince alınabilmesi imkanı getirilmiştir.

32 TAHSİLAT TAKİP PROGRAMI Verilerin girilmemesi veya yanlış girilmesi olasılığının ortadan kaldırılması ile doğru verilerin elde edilmesi, Tüm bu aşamalarda istenilen sorguların yapılabilmesi, Raporların alınabilmesi ve buna bağlı olarak karar almada etkinliğin artması, Takipteki alacağın sağlıklı izleyebilmesi, Merkez birimlerin tek sorgulamayla yükümlü borçlarına ulaşabilmesi Tam otomasyona geçilmesi ile iş verimliliğinin artması ve maliyetlerin minimize edilmesi, Veri gizliliği ve güvenliğinin arttırılması, Hizmet kalitesi ve hızının arttırılması ile, Etkili bir kamu alacağı takibi ve tahsilatı, sağlanacaktır.

33 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK...

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK... GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN NURETTİN CANİKLİ NİN 2015 MALİ YILI BAKANLIK BÜTÇESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SUNUMU 07 KASIM 2014 İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TÜRK GÜMRÜK MEVZUATINDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ BİLGİ NOTU Hazırlayan: Mustafa Kemal BULUT YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN YASAL ÇERÇEVESİ: 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 5/A Maddesi ile Yetkilendirilmiş

Detaylı

Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular

Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular İçindekiler Önsöz 1 1. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)... 2 2. Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen KKDF hakkında Gümrük Kanunu nun uygulanması... 2 3.

Detaylı

YÖNETMELİK. ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya

YÖNETMELİK. ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 YÖNETMELİK Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Taşra Teşkilatı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Taşra Teşkilatı GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Taşra Teşkilatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2013/7. KONU Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2013/7. KONU Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6 Konu: (1) SIRA NO.LI ONAYLANMIŞ KĐŞĐ STATÜSÜNE ĐLĐŞKĐN GÜMRÜK GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete nin. 3 Mükerrer

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 21 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29006 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ

SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ HİZMETE ÖZEL T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ Haziran 2015 HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. AMAÇ, KAPSAM VE İLKELER... 6 1.1. Sonradan

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇINDEKILER GÜMRÜK HİZMETLERİ... 1 GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ...11 İÇ TİCARET HİZMETLERİ...19

Detaylı

Tebliğler. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından:

Tebliğler. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından: 23.01.2004 Cuma Sayı: 25355 (Asıl) Son Güncelleme: 23.01.2004 12:30 Tebliğler Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından: Sayfa: 26 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş.,

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; hiç alınmadığı veya

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEMSİL HAKKI ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KAVRAMI UZMANLIK TEZİ

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEMSİL HAKKI ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KAVRAMI UZMANLIK TEZİ T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEMSİL HAKKI ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KAVRAMI UZMANLIK TEZİ Gülcan SAYAR AB Uzman Yardımcısı EKİM 2007; ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET

EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 111 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KOLAY TİCARET, BÜYÜK TÜRKİYE EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

EKİM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EKİM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP EKİM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.10.2014/ 29136 R.G. 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

Dış Ticarette Son Gelişmeler & Gümrükte Yeni Dönem. TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı

Dış Ticarette Son Gelişmeler & Gümrükte Yeni Dönem. TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı Dış Ticarette Son Gelişmeler & Gümrükte Yeni Dönem TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı 26 Ocak 2015 Orta Vadeli Ekonomi Programı (2015-2017) Gümrük işlemlerinde yaşanan son gelişmelerin ana kaynağını

Detaylı

150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KOLAY TİCARET, BÜYÜK TÜRKİYE İçindekiler SUNUŞ... 4 BÖLÜM 1: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ

Detaylı