STRATEJİK PLAN ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2009-2013 2009-2013 ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 4 1. ŞİRKETE GENEL BAKIŞ Tarihçe İlgili Mevzuat Paydaş Analizi GZFT Analizi Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler 2. ÇEVRE ANALİZİ Dünyada Gelişmeler Türkiye de Gelişmeler Enerji Sektöründe Gelişmeler ŞİRKET STRATEJİSİ Misyonumuz Vizyonumuz İlkelerimiz Amaçlarımız Hedeflerimiz 24 2

3 4. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME Uygulama İzleme Değerlendirme Raporlama Performans Göstergeleri 29 KAYNAKLAR 31 EKLER EK-1: Stratejik Plan Hazırlanma Süreci EK-2: Şirket Stratejisi EK-3: Stratejik Plan Modelimiz 3

4 SUNUŞ Küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme olarak şekillenen son dönemlerin rekabet ortamında, etkin olarak çalışmadıkları gerekçesiyle, 1980 li yılların başında başlayan Kamu İktisadi Teşebbüsleri nin (KİT) özelleştirilmesi süreci, diğer pek çok ülkede 1990 lı yılların sonuna doğru tamamlanmış olmasına rağmen, ülkemizde hala devam etmektedir. Aslında, ülkemizde son beş yılda yapılan özelleştirmelerle enerji sektörü hariç diğer sektörlerdeki KİT lerin özelleştirilmesi süreci hemen hemen tamamlanmıştır. Bundan sonraki dönemde ağırlıklı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren KİT lerin özelleştirilmesi beklenmektedir. Özelleştirme kapsam ve programına alınan/alınacak enerji üretim tesislerinin; işletilmesi, rehabilitasyonu, özelleştirmeye hazırlanması, tanıtımı, özel kesime devri ve özelleştirilmeleri sonrasında izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 1 Haziran 2007 tarihinde kurulan Şirketimiz oldukça yeni ve dinamik bir yapıdadır. İlk bir yılı bir yandan kurumlaşma ve kurumsallaşma süreciyle geçiren Şirket aynı dönemde ilk özelleştirme uygulamasını da gerçekleştirmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şirketimize bağlanan santrallardan; Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy Hidroelektrik Santrallarıyla, Denizli Jeotermal Santralı işletme hakkı verilmesi yöntemi ile Engil Gaz Türbinleri Santralı ise satış yöntemi ile ihaleye çıkılmış, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlanmış ve tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 510 milyon ABD Doları ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. vermiştir. Söz konusu santralların ihaleyi kazanan gruba devri ile ilgili işlemlerin 1 Eylül 2008 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir Sayılı Kanun ile, Şirketlerin kaynaklarını amaçlarına uygun olarak etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla kamu kuruluşları tarafından yapılması zorunlu olan Stratejik Planımız 9. Kalkınma Planı döneminin son 5 yılını () kapsamaktadır. Kendisine santral bağlanması durumunda asıl amacına hizmet edecek Şirket, kendisine santral bağlı olmaması durumda sadece kendi kurumsallaşma faaliyetlerini ve özelleştirilen santrallarını izleme ve değerlendirme faaliyetleri yapacaktır. Beklenen belirsizlik ortamına 4

5 bağlı olarak, Şirketin amaçları ve hedefleri Şirkete santral bağlı olması veya olmaması durumlarına göre ayrı ayrı belirlenmiştir. Bundan sonraki dönemde, öncelikle küçük kapasiteli hidroelektrik santralları başta olmak üzere, kamu elindeki diğer elektrik üretim tesislerinin tedricen Şirketimize bağlanması ve Şirketimizin bu santralları özelleştirilinceye kadar; rehabilite etmesi, işletmesi, tanıtması, özelleştirilmesi ve sonrasında ilgili mevzuata göre izlemesi ve değerlendirmesi beklenmektedir. Ramazan GÜVEN Genel Müdür V. 5

6 1. ŞİRKETE GENEL BAKIŞ 1.1. TARİHÇE Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarihli ve 2006/100 sayılı kararı ile Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğüne bağlı Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Ataköy, Beyköy Hidroelektrik Santralları ve Engil Gaz Türbinleri Santralı ile Denizli Jeotermal Santralının Özelleştirme Programı ve kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarihli ve 415 sayılı OLUR u ile Şirketimiz Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin kurulması ve söz konusu şirketin Ana Sözleşmesinin 4046 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine istinaden düzenlenmesi, söz konusu santralların çalışan personelin mevcut kadroları ve özlük haklarıyla birlikte Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. nin bünyesine aktarılması kararlaştırılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarihli ve 2576 sayılı yazısı ile söz konusu santralların tarihine kadar Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilmesi ve bu tarihe kadar santralların Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ye devirlerinin gerçekleştirilmesi konusunda karar verilmiştir. Maliye Bakanlığı nın tarihli ve 139 sayılı OLUR u ile Şirket Yönetim Kurulu atanmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi günü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmış ve Şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı sermaye olarak Şirkete 1 milyon tahsis etmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 27/06/2007 tarihli ve sırasıyla, 1237/ sayılı kararları ile; Çıldır HES, Kuzgun HES, Tercan HES, Engil Termik Santralı, Mercan HES, Ataköy HES, İkizdere HES, Beyköy HES ve Denizli JES için, 30/06/2007 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere Şirketimize üretim lisansı verilmesine, 6

7 karar verilmiştir.şirketimizin PMUM kayıtları tarihinde yapılmış olup ürettiğimiz enerji PMUM a satılmaktadır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:9 Kat: Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan 2 daireyi Genel Müdürlük binası olarak kullanmak üzere Şirketimize tahsis etmiştir. Binada tadilat işlemleri tamamlanarak Şirket 1 Ağustos 2007 tarihinden itibaren fiilen çalışmaya başlamıştır. Şirketimize bağlı santralların iletim sistemi ve dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile söz konusu santrallardan HES lerin DSİ ile su kullanım anlaşmaları yapılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarihli ve 1205 sayılı OLUR u ile daha önce işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilen Murgul HES şirketimize bağlanmıştır. Murgul HES hariç diğer 9 santralın özelleştirilmesi ihalesi tarihinde sonuçlanmış ve 510 milyon ABD Doları ile en yüksek teklifi veren Zorlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ihaleyi kazanmıştır. Söz konusu santrallerin 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle ihaleyi kazanan gruba devri konusunda gerekli çalışmalar devam etmektedir İLGİLİ MEVZUAT Şirketin doğrudan tabi olduğu ilgili mevzuat kronolojik olarak şunlardır: tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ve tebliğler, tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve buna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ve tebliğler, tarihli 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ve tebliğler, tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan şirket ana sözleşmesi, 7

8 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ve tebliğler, Ayrıca konusuna göre şirketi ilgilendiren diğer ilgili genel ve özel kanunlar ve bunlara dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ve tebliğler PAYDAŞ ANALİZİ Şirketimizin paydaşları iç ve dış paydaşlar olarak aşağıda yer alan tabloda belirlenmiştir. Bu paydaşların neden paydaş olduğuna ayrıca tabloda yer verilmektedir. Paydaşların önceliklerinin belirlenmesinde öncelikle mülkiyet (Şirket Sahipliği) ile enerji sektörünün aktörlerinin sektördeki önemleri dikkate alınmıştır. PAYDAŞ LİSTESİ Paydaş Adı İç/Dış Neden Paydaş Önceliği Paydaş ÖİB İç Sermayedar 1 ATAKÖY, BEYKÖY, ÇILDIR, İKİZDERE, MERCAN, KUZGUN, TERCAN HES ; JEOTERMAL SANTRALI ; ENGİL GT SANTRALI İç Üretim Birimi 2 TEİAŞ Dış İletim Bağlantı Müşteri (PMUM) ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Dış Enerji Politikası 2 EPDK Dış Lisans 3 DSİ Dış Su Kullanım Anlaşması DPT Dış Yatırım 5 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Dış Finansman 6 YDK Dış Denetleme 7 TEDAŞ Dış Bağlantı 8 EÜAŞ Dış Rakip 9 Özel Sektör Elektrik Üretim Şirketleri Dış Rakip

9 1.4. GÜÇLÜ ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR - TEHDİTLER- (GZFT) ANALİZİ Şirketin Güçlü ve Zayıf yanları ile Fırsatlar ve Tehditleri belirlemek için enerji konusunda uzman kişilerle toplantılar (birebir görüşmeler) yapılmış ve konu ile kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Şirketimizin Güçlü-Zayıf Yanları, Fırsatları ve Tehditleri belirlenmiştir Güçlü Yanlar Şirketin iç dinamikleri incelendiğinde; dinamik, tecrübeli ve yetişmiş işgücü, düşük maliyet, güçlü mali yapı, yönetimde esneklik ve profesyonel yönetim kapasitesi şirketin güçlü yanları olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kadromuz sektörde deneyime sahip, eğitimli, uzman ve profesyonel kişilerden oluşmakta olup Şirketimiz personeli genç, motivasyonu güçlü ve kendi alanlarında tecrübelidir. Şirketimiz santrallerinin çoğu hidrolik ve jeotermal kaynaklara dayalı üretim yaptığından elektrik üretim maliyeti oldukça düşüktür. Elektrik fiyatlarının yükselme eğiliminde olması ve üretim maliyetlerinin düşük olması kar marjını yükseltmekte ve bu durum güçlü bir mali yapıyı beraberinde getirmektedir Zayıf Yanlar Şirketin zayıf yanları; şirketin geleceğinin belirsizliği, bazı santrallarımızın yaşlanması, kadro sorunu, çevre alt yapısının yetersizliği, santralların sigortasının olmaması (all risk) olarak sıralanabilir. Mevcut santrallarımızın özelleştirilmesi sonrasında özelleştirilmek üzere veya işletilmek üzere Şirketimize santral bağlanmayacağının tam olarak bilinmemesi Şirketimiz açısından belirsizlik durumuna neden olmaktadır. Bu durum Şirketimizin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Bazı santrallarımızın yaşlanması bakım- onarım masraflarının artmasına ve üretim maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Şirketin geleceğinin belli olmamasına bağlı olarak emeklilik haklarını elde eden personel hemen emekli olmakta buna karşılık onların yerine personel alınamamaktadır. 9

10 Özelleştirme kapsamında olan Şirketimize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi çalışan memur ve sözleşmeli personel kadrosu alınamadığından özellikle Genel Müdürlükte tüm işler hizmet alım yoluyla yürütülmektedir. İşletme Müdürlüklerimizin ve santrallarımızın bulunduğu yerlerdeki sosyal tesislere ait evsel atıkların bertaraf edilmesine ilişkin yatırımlar zamanında yapılamadığından çevre mevzuatına uygun davranılamamaktadır. EPDK Lisans Yönetmeliğine göre yapılması gereken tam tesis sigortası yapılamamış olup bu durum Şirketimiz açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır Fırsatlar Enerji piyasasının serbestleşiyor ve gelişiyor olması, elektrik fiyatlarının geçmiş yıllara göre artması, enerji arz açığı, ülkemize yabancı sermaye akımının yüksekliği, özelleştirme uygulamalarındaki kararlılık Şirketimiz için ciddi fırsatlar olarak değerlendirilmektedir. Enerji Piyasasının serbestleşmesi ile birlikte özel sektör piyasaya ciddi birer aktör olarak girmiştir. Bu durum piyasada rekabetin artmasına neden olmaktadır. Elektrik enerjisi fiyatlarına 2002 yılından itibaren beş yıl süre ile fiyat artışı yapılmamıştır. Ancak 2008 yılı başından itibaren yüzde 14, ortasından itibaren yüzde 22 oranında fiyat artışı yapılmıştır. Bu durum maliyetleri rakiplerine göre zaten düşük olan Şirketimizin karlılığını olumlu yönde etkilemiştir. Son yıllarda özelleştirme uygulamalarının hız kazanması ile birlikte ülkemize ciddi biçimde yabancı sermaye girişi olmaktadır. Enerji sektöründe de özelleştirmelerin başlaması ile birlikte yabancı sermayenin bu alana da büyük oranda yatırım yapması beklenmektedir. Ülkemizde halen var olan yaklaşık MW kurulu güç ile tüketimin en yüksek olduğu MW lık talep karşılanamamaktadır. Bunun temel nedeni mevcut santralların yüzde 30 unun ekonomik ömrünü doldurmuş olması, yüzde 30 unun ciddi biçimde rehabilitasyona ihtiyacı olmasındandır. Buna zaman zaman yaşanan kuraklık, doğal gaz temininde yaşanan güçlükler de eklendiğinde görünen yüzde 50 oranındaki yedek kapasitenin aslında olmadığı bilinmektedir. Ayrıca iletim hatlarının yetersizliği nedeniyle 10

11 üretilen elektrik talebe uygun olarak bölgelere iletilememektedir. Tüm bunlara rağmen enerji arz açığı sürekli emre amade olan santrallarımız için birer fırsat durumundadır yılından itibaren yapılan ciddi boyuttaki özelleştirmeler hem piyasanın serbestleşmesine hem de ülkemize büyük miktarda yabancı sermaye gelmesini sağlamıştır. Henüz özelleştirme süreci tam olarak başlamayan enerji sektöründe özelleştirmelerin döneminde tamamlanması beklenmektedir Tehditler Küresel ısınma ve buna bağlı olarak yağışların mevsim normallerinin altına düşmesi, Doğu Anadolu Bölgesindeki santrallarımızın terör tehdidi altında olması, sendikaların ve kamuoyunun özelleştirme karşıtı eylemleri, enerji sektöründeki özelleştirme politikasındaki belirsizlikler tehditler olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada atmosfere bırakılan sera gazlarının artışına bağlı olarak sürekli yükselen ısı, bir yandan kutuplardan başlayarak buzulların erimesine, diğer yandan deniz seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Artan küresel ısınma yağışların mevsim normallerine göre azalmasına ve bu da kuraklığa neden olmaktadır. Kuraklığın artması ile birlikte hidrolik santrallerimizi besleyen akarsuların debileri ve göllerin su seviyeleri azalmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde bölücü terör örgütü ile yürütülen mücadele ve buna bağlı olarak ortaya çıkan asayiş sorunu aynı bölgede bulunan santrallerimizi ve bunların çalışanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sendikaların ve kamuoyunun özelleştirme karşıtı eylemleri enerji üretim tesislerini özelleştirmeye hazırlamak ve onları işletmek amacıyla kurulan Şirketimiz için bir tehdit durumundadır. Sendikalar yapılan her özelleştirme uygulamasına karşı mahkemeler nezdinde yürütmeyi durdurma ve ihaleyi iptal ettirme davaları açmaktadırlar. Ayrıca sendikalar ve özelleştirme karşıtı sivil toplum kuruluşları protesto eylemleri ile özelleştirmeyi engellemeye çalışmaktadırlar yılından itibaren önce üretim tesisleri özelleştirilmesi gündeme alınmışken 2005 yılında yayımlanan Enerji Sektörü Strateji Belgesi ile elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine öncelik verilmiştir. Bu nedenle daha önce özelleştirme kapsam ve 11

12 programına alınan elektrik üretim tesisleri özelleştirme kapsam ve programından çıkartılmıştır. Elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinde ise 2008 yılı ortasına kadar ciddi bir gelişme sağlanamamıştır. Son dönemde Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesine ilişkin ihale yapılmış ve süreç halen devam etmektedir. 12

13 2. ÇEVRE ANALİZİ 2.1. DÜNYADA GELİŞMELER 1990 lı yılların başından itibaren eski doğu bloğunun dağılmaya başlamasıyla birlikte, eskiden var olan siyasi bloklaşmalar yerini ekonomik ve coğrafi anlamda ülkelerarası işbirliğine bırakmıştır. Bu anlamda coğrafi sınırların da anlamı kalmamış üretim faktörleri ülkeler arasında serbestçe dolaşmaya başlamıştır. Diğer bir ifadeyle siyasi bloklaşmalar küreselleşme ve bölgesel düzeyde ekonomik işbirliğine dönüşmüştür. Bu gelişmelerle birlikte Dünya Ticaret Örgütü nün çabalarıyla uluslararası ticaret giderek daha serbest hale gelmekte uluslar arası yatırımlar hızla artmaktadır. Uluslar arası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının ülkelere uygulattığı politikalarla ülke ekonomileri de daha liberal ve dışa açık hale gelmiştir. Bu nedenle herhangi bir ülkede meydana gelen bir kriz bile bugün başka bir ülkeyi derinden etkileyebilmektedir. Bu kapsamda 2006 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan ipotekli konut finansmanı sistemi (mortgage) krizi küreselleşme nedeniyle diğer ülkelere yansımaktadır. Küreselleşmeyle birlikte yaşanan diğer bir gelişme bölgeselleşme olup ülkeler coğrafi yakınlıklarını kullanarak bölgesel entegrasyonlara gitmekte ve diğer bölge ve ülkelere karşı rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışmaktadırlar. Avrupa da Avrupa Birliği, Kuzey Amerika da NAFTA, Uzak Doğuda ASEAN vb. entegrasyonlar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Küreselleşme ve bölgesel entegrasyonlara ilave olarak yerelleşme diğer bir güncel gelişmedir. Yerelleşmede aynı ülke içindeki coğrafi bölgeler avantajlarını rekabet üstünlüğüne dönüştürmek için entegre olarak ulusal ve uluslar arası pazarlara birer rekabetçi aktör olarak çıkmaktadırlar. Avrupa da İrlanda ve Finlandiya, İtalya da Emiliano Romano bölgesi yerelleşmeye birer örnek olarak gösterilebilir. Ticaret devrimi sonrası başlayan bilgi devrimi toplumları bilgi toplumu olmaya doğru yöneltirken, bilgi sektörünün toplam üretim içindeki payı da hızla artırmaktadır. Bu çerçevede üretim içinde bilginin payı giderek artarken istihdamın da büyük bir kısmı bilgi sektöründe yapılmaktadır. Bu anlamda çağımız giderek iletişim ve bilgi çağı haline gelmektedir. 13

14 Son yıllarda, dünya ekonomisine damgasını vuran olaylar 2004 yılında son on senenin en büyük büyüme hızına ulaşan dünya üretimi ve ticaretinin tekrar yavaşlaması, petrol fiyatlarında görülmemiş artışlar, Doğu ve Güney Asya'nın yeni büyüme kutbu olarak ortaya çıkması, ticaret hadlerindeki gelişmelerin yeni bir gelir dağılımı kalıbı ortaya çıkarması, "ticaretin yeni coğrafyası" olarak adlandırılan Güney-Güney ticaretinin gelişmesi ve cari açıklarda küresel dengesizliklerin sürmesi olarak sıralanabilir. Küresel dengesizliklerin çözümünde tutulacak yol, uluslararası aktörlerin işbirliğine ne derece istekli olacaklarına bağlı olarak uluslararası ekonominin gelecekteki performansını belirleyecektir. Son iki yılda dünya ekonomisinde bir yavaşlama gözlenmektedir. Dünya üretimindeki bu yavaşlamanın nedeni büyük sanayileşmiş ülkelerde, Latin Amerika ülkelerinde ve Doğu Asya ülkelerinin bir kısmında yaşanan ekonomik büyüme hızındaki yavaşlamadır. Dünya ekonomisi açısından endişe veren diğer bir gelişme, petrol fiyatlarındaki beklenmedik artıştır yılı ortasında 22 Dolar/Varil seviyesinde olan ham petrol fiyatı 2005 yılı ortasında 58 Dolar/Varil'i bulmuş, 2008 yılında Dolar/Varil seviyelerini zorlamaktadır. Diğer taraftan, Doğu ve Güney Asya da, özellikle Çin ve Hindistan'daki kuvvetli talep artışı birincil mal fiyatlarında artışa yol açmıştır. Böylece hızlı talep artışından sadece petrol ihraç eden ülkeler değil, birincil mal ihracatçısı Gelişmekte Olan Ülkeler de yarar sağlamıştır. ABD nin dış ticaret açığı, doların değer kaybına karşın artmaya devam etmektedir. Sanayileşmiş ülkelerdeki dengesizliklerin giderilmesinde, Gelişmekte Olan Ülkelere zarar verecek deflasyonist politikalardan kaçınılması için iyi koordine edilmiş uluslararası makroekonomik bir yaklaşım gerekmektedir. Asya, son 40 yıldır ekonomik dinamizme sahip bir bölge olma niteliği göstermektedir. Bu sürece en son katılan Çin ve Hindistan, büyük boyutlu ekonomileri ve hızlı büyüne oranlarıyla Doğu ve Güney Asya bölgesini dünya ekonomisinin yeni bir büyüme kutbu konumuna getirmiştir. Bu gelişme başta petrol ve sanayi ham maddeleri olmak üzere birincil enerji ve metal maden talebinin ve buna bağlı olarak fiyatlarının olağanüstü oranda artmasına neden olmuştur. Bu durum bir yandan zengin petrol ve maden yataklarına sahip 14

15 ülkeleri zenginleştirirken diğer yandan bu ülkeleri gelişmiş ülkelerin işgal ve terör tehdidine maruz bırakmaktadır. Dünya ekonomisindeki diğer bir gelişme tarım ürünleri fiyatında yaşanmaktadır. Bu gelişmede bazı tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde kullanılması yanında küresel ısınma nedeniyle yaşanan genel kuraklık etkili olmaktadır. Uzun vadede tarım ürünleri fiyatlarında hissedilir oranda artışlar beklenmektedir. Son yıllarda, Türkiye açısından yüksek cari açık, risk unsurlarının başında gelmektedir. Son 5 yılda ülkemizin yıllık ortalama 30 milyar ABD doları seviyesindeki cari açığı dış borçlanma ve sıcak yabancı para girişi sayesinde finanse edilebilmiştir. Söz konusu finansmanın sağlanmasında ülkenin istikrar içinde büyümesi yanında reel yüksek faizler önemli rol oynamıştır. ABD de devam eden yüksek cari açıklar, mortgage krizi, yüksek faiz politikası, petrol stoklarını artırma eğilimi gibi gelişmeler petrol fiyatlarında artışları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları körükleyerek küresel krizin giderek derinleşmesine ve daha fazla ülkeyi etkilemesine neden olmaktadır. Bu gelişmeler Türkiye açısından önümüzdeki döneme ilişkin en önemli riskler olarak değerlendirilmektedir. Otoriteler son küresel krizin; şimdilik Amerika ve Avrupa kıtasını etkilediğini, söz konusu krizin henüz Asya da yeterince hissedilmeye başlanmadığını, asgari ay daha süreceğini, çözümünün sadece ABD tarafından yapılamayacağı ve çözümde tüm ülkelerin katkısının şart olduğunu iddia etmektedirler yılı sonu itibariyle dünya nüfusu 6,5 milyar kişi, Dünya hasılası 48,145 trilyon Dolar, kişi başına milli gelir gelişmiş ülkelerde Dolar, Avrupa Birliği ülkelerinde Dolar, gelişmekte olan ülkelerde Dolar seviyesindedir. Ancak, yukarıda verilen ortalama değerler olup, gelir dağılımındaki adaletsizlikler ülkeler arasındaki barışı tehdit ederken az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgelere beyin göçünü ve yasadışı insan kaçakçılığını körüklemektedir. Ülkelerin sanayileşme çabalarında rekabet üstünlüğü elde etmek için çevre korumasını ihmal etmeleri sonucu hava, toprak ve su giderek artan oranda kirlenmektedir. 15

16 2.2. TÜRKİYE DE GELİŞMELER Ülkemiz, dünyada yaşanan; küreselleşme, bölgeselleşme, yerelleşme, liberalleşme yönündeki gelişmelere paralel olarak stratejisini belirlemektedir. Bu anlamda söz konusu eğilimleri yönlendiren ve yöneten uluslar-arası kuruluşlarla iş birliği yapılmaktadır. Örneğin, Türkiye Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Teşkilatı, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler gibi küresel düzeydeki kuruluşların üyesi olup bunların kurallarına ve prosedürlerine uymaktadır. Türkiye bir taraftan Avrupa Birliği ne tam üyelik müzakerelerini sürdürürken diğer taraftan Karadenize kıyısı bulunan ülkelerle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam ülkeleriyle İslam Ülkeleri ile İşbirliği Teşkilatı, İran ve Pakistan ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bölgeselleşme çabalarını sürdürmektedir. Ülkemizdeki bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgelerin kendilerine rekabet avantajı sağlayacak alanları ön plana çıkarmak amacıyla bölgesel gelişme politikaları uygulanmaktadır. Bu manada; Zonguldak-Bartın-Karabük Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi yerelleşme konusunda örnek uygulamalar olarak gösterilebilir. Ayrıca kurulmakta olan Kalkınma Ajansları yolu ile 26 istatistiki bölge dilimine ayrılan ülkemizde yerel kalkınmayı sağlamak hedeflenmektedir yılı sonu itibariyle ülke nüfusumuz bin kişidir. Aynı yıl GSYİH 402,7 milyar Dolar olup kişi başı milli gelir Dolardır yılında nüfusumuzun bin kişi, GSYİH nın 489,4 milyar Dolar ve kişi başına milli gelirin ise Dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir yılı nüfusu bin kişi, GSYİH 520,7 milyar Dolar, kişi başına milli gelir ise Dolar olarak öngörülmüştür. Son 20 yılda her yıl ortalama yüzde 5 oranında büyüyen gayri safi milli hasılada gelecek yıllarda küresel krizin de etkisiyle bir yavaşlama beklenmektedir. 16

17 döneminde yıllık ortalama enflasyon oranı yüzde 70 ler seviyesinden 2002 yılından itibaren ciddi düşüşler sağlanmış ve yıllık enflasyon tek haneli rakamlara indirilmiştir yılında yüzde 9,7 olan yıl sonu TÜFE artışının 2007 yılında yüzde 6,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yüzde 4 olarak öngörülen 2008 yılı TÜFE oranının ise yüzde 8 ler seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir yılında 54 milyar Dolar olarak gerçekleşen, 2007 yılında 62 milyar Dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilen dış ticaret açığı ülke ekonomisi için en büyük risk olarak gözükmektedir. Bu haliyle söz konusu açığın sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için uzun vadede büyük bir sorun olarak gündeme geleceği tahmin edilmektedir. Dış ticaret açığındaki sürdürülemez yapıya karşılık her yıl verilen yüzde 6,5 oranındaki faiz dışı fazla ile gerek bütçe disiplini gerekse enflasyonla mücadele programında oldukça başarılı olunmuştur. 2.3.ENERJİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER Enerji, modern ekonominin ve çağdaş yaşam standardının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmektedir. Bunun temel nedeni başta elektrik olmak üzere enerji kullanımının yaşamımızın her alanında yoğun şekilde kullanılmaya başlanmasıdır. Buna karşılık, tüm dünyada fosil yakıtların azalması, çevrenin kirlenmesi ve iklim değişikliği nedeniyle; kaliteli, sürekli ve ucuz enerjiyi güvenli bir şekilde üretmenin ve tüketicilerin kullanımına sunmanın her geçen gün daha da zorlaştığı görülmektedir. Fosil yakıt kaynaklarının azalması ve artan çevre baskısı nedeniyle son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru bir eğilim gözlenmektedir. Bu çerçevede, enerji üretiminde; hidrolik başta olmak üzere rüzgâr, biokütle, jeotermal, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payı her geçen gün artmaktadır. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunun bahsi geçen kaynaklardan hidroelektrik potansiyellerini büyük oranda değerlendirdiği ancak Türkiye nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin henüz bu potansiyeli yeterince değerlendiremediği görülmektedir. 17

18 Enerji arz güvenliğinin tehlikeye girmesiyle birlikte çeşitli ülkelerde enerji verimliliğinin artırılması gündeme gelmektedir. Türkiye nin de tam üyelik sürecinde bulunduğu Avrupa Birliği dünya üzerinde enerji talebinin en yüksek olduğu bölgelerden birisidir. Bu talebini büyük ölçüde dışarıdan karşılayan AB enerji politikalarını enerji arz güvenliğini artırmak; enerjinin üretimi, taşınması, dağıtım ve kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve çevre sorunlarını en aza indirmek olarak benimsenmiştir. Bunlara ek olarak 2006 da "Avrupa için Güvenli, Rekabetçi ve Sürdürülebilir Enerji Siyaseti" başlıklı Yeşil Kitap yeni bir enerji politikası belirlemek amacıyla yayımlanmıştır. Bütün bunların yanı sıra zararlı gazların çevreye etkisinin de azaltılması amacıyla dünyada 1979 da yılında I. Dünya İklim Konferansıyla başlayan toplantılar yapılmıştır. Kyoto Protokolü 2005 yılında imzalanmış olup üye olan ülkelere çevre konusunda önemli sınırlamalar getirmektedir. Yine Kyoto Protokolünün ek mekanizmaları sayesinde üretim yapan şirketler yeni ticaret faaliyetlerinde bulunabilmektedirler. Özellikle yenilenebilir enerji kaynağı kullanmayan elektrik üreticileri Kyoto Protokolü nden etkilenmekte bunun yanında yenilenebilir enerji kaynağı kullanan üreticiler avantajlı duruma geçmektedirler. Başta Avrupa Birliği Ülkeleri olmak üzere Amerika Birleşik Devleri, Çin ve Hindistan enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla büyük enerji projeleri yürütmektedirler. Bu kapsamda, değişik enerji kaynaklarından uzun vadeli sözleşmelerle ham petrol ve doğalgaz temin eden söz konusu ülkeler kendi enerji arz güvenliklerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri başta Ortadoğu, Kanada ve Güney Amerika ülkeleri olmak üzere değişik ülkelerden yaptığı ham petrol ithalatı ile kendi enerji arz güvenliğini sağlamaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle kuzeyden Rusya ve Orta Asya ülkelerinden, güneyde Cezayir ve Ortadoğu ülkelerinden, doğuda ise Türkiye üzerinden yoğun bir şekilde ham petrol ve doğalgaz ithal etmektedir. Son dönemde, dünya enerji politikalarının yenilenebilir enerji kaynakları üzerine kurulduğu bilinmektedir. Bu bağlamda AB ülkelerinde ve ABD de yenilenebilir enerji kaynaklarından olan su ve rüzgâr, elektrik enerjisi üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 18

19 Bu kaynaklara yüksek oranda sahip olan ülkemizde kaynakların kullanımının düşük olduğu görülmektedir. AB ye tam üyelik sürecinde Türkiye, ekonomik ve sosyal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi, enerji konusunda da Avrupa Birliği ne uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle enerji yol haritalarının oluşturulduğu dünyadaki yapısal değişimin, ülkemizi coğrafi/stratejik konumu gereği çok yakından etkileyeceği ve Türkiye için çizilen, Avrupa Birliği müzakere süreci ile birlikte giderek netleşen; küreselleşme politikalarına tam uyum ve bunun devlet politikası haline gelmesi beklenmektedir. AB, mevcut durumuyla dünyanın en büyük enerji ithalatçısı ve ABD den sonra ikinci büyük enerji tüketicisidir. Bu çerçevede AB Enerji Politikası hedefleri; - Rekabet gücü, - Enerji arzının güvenliği ve çevrenin korunması arasında bir dengeye varmak, - Toplam enerji tüketiminde kömürün payını korumak, - Doğalgazın payını artırmak, - Nükleer enerji santralleri için azami güvenlik şartları tesis etmek ve - Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak olarak açıklanmıştır. Türkiye de, enerji üretimi ve dağıtımı alanındaki son dönemin politikası; kamunun elektrik, doğalgaz ve petrol sektöründe, yatırımcı rolünü özelleştirme aracılığıyla devredip gerekli yatırımların rekabetçi bir piyasa ortamında özel sektör tarafından yapılması yönündedir. Kamunun görevi ise düzenleyici kurum vasıtasıyla piyasaya giriş, tarifeler dahil piyasa faaliyeti ile piyasadan çıkışı düzenlemek ve arz güvenliğini temin etmektir. Dokuzuncu Kalkınma Planı nda ( ) Türkiye de enerji alanındaki temel amaç, enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temin edilmesi olarak belirlenmiştir. Ayrıca, söz konusu planda çevrenin korunması, enerji verimliliği ve tasarrufu, birincil enerji kaynaklarının ülke genelinde dengeli bir biçimde dağıtılması, üretimde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yer verilmesi hedeflenmektedir yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program da ise, enerjinin üretimden tüketime her aşamasında; verimli ve tasarruflu kullanımı, arz güvenliğinin sağlanması, 19

20 çevreye olumsuz etkilerin hafifletilmesi, enerji verimliliği konularında gerekli düzenlemelerin yapılması vurgulanmaktadır yılında 29,5 MTEP olarak gerçekleşmesi beklenen birincil enerji üretiminin, 2008 yılında yüzde 2,9 artışla 30,3 MTEP e çıkacağı tahmin edilmektedir. Böylece, birincil enerji talebinin ithal kaynaklardan karşılanma oranı 2008 yılında yüzde 72,8 olması beklenmektedir yılı Programında Enerji politikasının temel amacı; iktisadi kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjinin rekabetçi bir serbest piyasa ortamında sürekli, kaliteli ve güvenli bir şekilde asgari maliyetle teminidir olarak öngörülmüştür. Aynı zamanda bu planda 2008 yılında, birincil enerji ve elektrik enerjisi tüketim değerlerinin hedef alınan ekonomik büyümeye paralel bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bu çerçevede birincil enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 5 oranında artarak 111,6 MTEP e, kişi başına birincil enerji tüketiminin ise yüzde 3,8 oranında bir artışla KEP e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Birincil enerji talebindeki artışın, tüm kaynakların tüketimindeki artışlarla karşılanması, ancak oransal olarak en yüksek artışın, özellikle elektrik üretimine bağlı olarak, yüzde 6,8 ile doğal gaz tüketiminde görülmesi beklenmektedir yılında 188,4 milyar kwh olarak gerçekleşmesi beklenen elektrik tüketiminin, 2008 yılında yüzde 7 oranında bir büyüme ile 201,6 milyar kwh e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Böylece 2007 yılında kwh olarak tahmin edilen kişi başına elektrik tüketiminin 2008 yılında kwh e yükselmesi beklenmektedir yılı sonu itibariyle MW olan elektrik santralarımızın toplam kurulu gücü 2007 yılında MW a yükselmiştir. Söz konusu kurulu gücün 2008 yılında MW'a ulaşacağı tahmin edilmektedir yılında 176,3 milyar kwh olarak gerçekleşen elektrik üretimi 2007 yılında 190,1 milyar kwh a ulaşmıştır yılı elektrik üretimi ise 202,5 milyar kwh olarak öngörülmüştür. Elektrik üretiminde doğal gaz yakıtlı santralların yüzde 49,1, linyit yakıtlı santralların yüzde 21,1 ve hidrolik santralların yüzde 17 lik paylarla ilk sıraları alması beklenmektedir. 20

21 Mevcut santrallarımızın yaklaşık yüzde 30 u ekonomik ömrünü doldurmuş, yüzde 30 unun ise ciddi biçimde rehabilitasyona ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, MW kapasiteye rağmen sistem MW kullanımından itibaren zorlanmaya başlamakta, MW kullanım seviyesinde ise durmaktadır ve bölgesel düzeyde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkemizde halen elektrik üretiminde yüzde 50 olan dışa bağımlılığımızın 2030 yılında yüzde 68 e çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmenin, hızla artan petrol ve doğal gaz fiyatlarını etkisiyle uzun dönmede elektrik fiyatlarında da artışlara neden olması beklenmektedir. Ancak, hidrojenden elektrik üretimi, yakıt pillerinin geliştirilmesi gibi yeni teknolojik gelişmelerin ise elektrik üretimi ve fiyatlarında olumlu yönde etki edeceği tahmin edilmektedir. Enerji sektöründe özelleştirmelerin başlamasıyla birlikte piyasanın giderek serbestleşmesi, özel kesim yatırımlarının artırılması, özelleştirilecek tesislerin hızla rehabilite edilerek kapasitelerinin ve verimlerinin artırılması beklenmektedir. 21

22 3. ŞİRKET STRATEJİSİ Şirket stratejik planının hazırlanması sürecinde, katılımcı bir yaklaşımla, Şirket çalışanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı Uzmanları ile sektörde yer alan özel kesim temsilcilerinin katkılarıyla Şirketin mevcut durum analizi yapılmıştır. Daha sonra, dünyadaki, Türkiye deki ve enerji sektöründeki bugünkü ve gelecekte beklenen gelişmeler ortaya konulmuştur. 9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun çıkmasıyla, bundan sonra özelleştirilecek elektrik üretim tesislerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanmadan özelleştirilmesine karar verilmiştir. Bu durum, halen özelleştirme ihalesi yapılmış ve özel kesime devir aşamasında olan mevcut elektrik üretim tesisleri sonrasında özelleştirilmek üzere Şirketimize yeni elektrik üretim tesisi bağlanamayacağı sonucunu doğurmaktadır. Şirket stratejisinin belirlenmesinde dikkate alınması zorunlu olan bu durum sonucunda, Şirketimizin yapacağı faaliyetler; kurumsallaşma, özelleştirilen santralların izlenmesi ve değerlendirilmesi yanında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın yapacağı elektrik üretim tesislerinin ve/veya diğer varlıkların/tesislerin özelleştirilmesinde yeni görevler verebileceği ortaya konulmuş ve stratejimiz buna göre belirlenmiştir MİSYONUMUZ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kendisine bağlanan; elektrik üretim tesisleri ile diğer tesis ve varlıklardan oluşan portföyünü karlı ve verimli bir şekilde işletmek, özelleştirmeye hazırlamak ve özelleştirme sonrasında bunları izlemek ve değerlendirmektir VİZYONUMUZ Karlı ve verimli işletmecilik yapan, özelleştirilecek varlık ve tesislere değer katan, özelleştirilen tesis ve varlıklarını etkin bir şekilde izleyen ve değerlendiren güvenilir bir şirket olmaktır İLKE VE DEĞERLERİMİZ Misyonumuza ulaşma yolunda temel değerlerimiz; dürüstlük, üretkenlik, şeffaflık, verimlilik, güvenilirlik, yeniliklere açık olma ve sürekli iyileştirme, çevreye duyarlı olma ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama. Dürüstlük : Çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle ilişkilerimizi dürüstlük anlayışı içerisinde sürdürmek 22

23 Üretkenlik : Gerek müşterilerle gerekse tedarikçilerle yakın ilişkinin korunması suretiyle üretkenliğin sağlanması. Şeffaflık : Mevcut durum ve olaylar hakkındaki bilginin ulaşılabilir, somut ve anlaşılabilir olması. Verimlilik: Verimlilik, insan gücü, tesis ve teçhizat gibi kaynakların daha azıyla daha fazla ürün/hizmet üretmek ve birim maliyetleri düşürmek Güvenilirlik: Çalışanlarımıza güvenilir bir iş ortamı sağlarken içinde yaşadığımız topluma güvenilir bir izleme/değerlendirme sistemi sunmak STRATEJİK AMAÇLARIMIZ Stratejik amaçlarımız, Şirketimize elektrik santralı bağlı olup olmamasına göre iki aşamalı olarak belirlenmiştir. Şirketimize elektrik santralı bağlı olmaması halinde misyonumuz ve vizyonumuza uygun olarak Şirketimizin amacı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 1-Şirketin kurumsal yapısı geliştirmek. 2-Özelleştirilen santrallerini izlemek ve değerlendirmek Şirketimize elektrik santralı ve/veya tesis/varlık bağlı olması durumunda yukarıdaki amaçlara ilave olarak aşağıdaki amaçlar gündeme gelecektir: 3-Karlı ve verimli işletmecilik yapmak. 4-Santral,tesis/ve varlıkları özelleştirmeye hazırlamak HEDEFLERİMİZ Stratejik amaçların belirlenmesinden sonra söz konusu her bir amaç için ADÜAŞ ın hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Stratejik Amaç 1) Şirketin kurumsal yapısını geliştirmek. Hedef-1) 2009 yılı sonuna kadar Şirkete 15 adet kadro alınacaktır. Hedef-2) Her yıl çalışan başına 20 saat mesleki ve teknik eğitim verilecektir. Hedef-3) 2009 yılı sonuna kadar Şirkette Kalite Güvence Sistemi kurulacaktır. 23

24 Hedef-4) Şirketin uygulayacağı; teşkilat, personel, disiplin, sicil amirleri, satınalma, görevde yükselme vb. yönetmelikler 2009 yılı sonuna kadar çıkarılacaktır. Stratejik Amaç 2) Özelleştirilen santrallerini izlemek ve değerlendirmek. Hedef-1) Özelleştirilen santralları izlemek ve değerlendirmek amacıyla, 2009 yılı sonuna kadar bir İzleme Bilgi Sistemi Kurulacaktır. Hedef-2) Mülkiyeti Şirkete ait olan ve işletme hakkı devir yöntemiyle özelleştirilen santralların faaliyetleri devir sözleşmesi hükümlerine belirlenecek göstergeler bazında 3 er aylık dönemler itibariyle izlenecektir. Stratejik Amaç 3) Karlı ve verimli işletmecilik yapmak. Hedef-1) Şirket portföyünde bulunan varlık ve tesislerin üretimleri her yıl yüzde 1 artırılacaktır. Hedef-2) Şirket portföyünde bulunan varlık ve tesislerin birim maliyetleri her yıl reel olarak sabit tutulacaktır. Hedef-3) Şirketin mali kaynaklarını güçlendirmek için likit fonlarına piyasa koşullarına göre reel getiri elde edilecektir. Hedef-4) Şirketin vergi ve faiz öncesi dönem karı her yıl enflasyon ve GSYİH büyümesinden daha fazla artırılacaktır. Stratejik Amaç-4) Santral, tesis/ve varlıkları özelleştirmeye hazırlamak. Hedef-1) Her ihale öncesi tanıtım dokümanı (basılı ve elektronik ortamda) ihale tarihinden en az bir ay önce hazırlanacak ve yatırımcılara sunulacaktır. Hedef-2) Şartname alan ve görüşme talep eden her yatırımcı ile kurulacak bilgi odasında en geç 7 gün içinde randevulu olarak görüşülecektir. Hedef-3) Şartname alan ve talep eden her yatırımcı için santrallere/tesislere teknik gezi programları düzenlenecektir. Hedef-4) Yatırımcılar için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında en az iki adet tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Hedef-5) Yatırımcıların yazılı ve sözlü sorularına en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevap verilecektir. 24

25 4. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME 4.1.UYGULAMA Stratejik Planımızın uygulanması her yılbaşında yürürlüğe girecek Yıllık Çalışma Programına göre yapılacaktır. Merkez ve taşra birimlerinde görevli personel Çalışma Programında kendisine ait görevleri zamanında eksiksiz olarak yapacak ve bu faaliyetleri bu Plan ekinde verilen formlara uygun olarak raporlayacaktır. Genel Müdürlükte kurulacak İzleme ve Değerlendirme Birimi söz konusu raporların hazırlanmasından, izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu olacaktır. 4.2.İZLEME Şirketimize bağlı işletmeler ve ilgili birimler Stratejik Planımızın hedeflerine ait göstergelere ilişkin bilgileri aşağıda yer alan Performans Ölçüsü Takip Formu na uygun olarak doldurarak göstergenin gönderilmesi gereken tarihten önce Genel Müdürlüğe göndereceklerdir. 25

26 PERFORMANS ÖLÇÜSÜ TAKİP FORMU Performans Ölçüsü: Performans Ölçüsü Çeşidi: (Girdi, çıktı, Sonuç, kalite, verimlilik) Sonuç Açıklama: Performans Ölçüsü Perspektifi: (Finansal, Müşteri, Kuruluş İçi Süreçler, Yenilik ve Öğrenme) Finansal Sorumlu Personel: Çalıştığı Bölüm: Telefon: Performans Ölçüsündeki Gelişim Performans Ölçüsü Performans Ölçüsünün Hesaplanma Şekli: Performans Ölçüsünde Hedefe Ulaşma Seviyesi: Performans Ölçüsünde Hedefe ile Gerçekleşme Arasındaki Farkı Ortaya Çıkaran Sebepler: Performans Ölçüsünün Elde Edilmesinde Karşılaşılan Problemler: Performans Ölçüsüne Hedef Konulurken Kıyaslama yapıldı mı? Evet Hayır Ölçümün Yapıldığı Tarih: Kıyaslama Kaynakları: Geçmiş yıl verileri Sonraki Ölçümün Yapılma Tarihi: KÖSEOĞLU Akif, sayfa 84 26

27 İşletmelerin ve birimlerin faaliyetleri Çalışma Programı ile karşılaştırmalı olarak hazırlanacak Faaliyet Raporları ile takip edilecektir. Bu Raporlar üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle hazırlanacak ve ilgili dönemi takip eden 15 gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Faaliyet Raporlarına İlişkin Dönemler: Dönemler I II III IV V Kapsanan 1 Ocak- 1 Nisan- 1 Temmuz - 1 Ekim- 1 Ocak- Tarihler 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık 31 Aralık Son Rapor Tarihi 15 Nisan 15 Temmuz 15 Ekim 15 Ocak 30 Nisan Gerek göstergeler gerekse Faaliyet Raporlarına ilişkin birleştirmeler ilgili dönem sonundan itibaren 1 ay içinde değerlendirilerek raporlanacak ve Genel Müdürlüğe sunulacaktır. Değerlendirmede göstergeler hedefler ile karşılaştırılarak dönemler itibariyle; çalışma programına ve hedeflere ne derece ulaşılıp ulaşılamadığı, ulaşılamadı ise nedenleri değerlendirmede yer alacaktır. Faaliyet Raporları ilgili dönemi izleyen 1 ay içinde hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulacaktır. Genel Müdürlük söz konusu Raporları tamamlanmasını müteakip bir ay içinde; Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, Hazine Müsteşarlığına ve Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne 1 ay içinde gönderecek ve Şirket WEB Sayfasında yayımlayacaktır. 4.3.DEĞERLENDİRME İzleme faaliyetlerinin genel olarak değerlendirilmesi amacıyla taşra ve merkez izleme ve değerlendirme birimleri kendilerine gönderilen göstergeleri hedeflere, sektördeki, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere göre yorumlayacaklardır. Söz konusu birimler yapacakları değerlendirmede şirketin hedeflerine ne derece ulaştıklarını, rakiplere göre durumunu, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere göre varsa fırsatlar ve tehditlere göre 27

28 önerdikleri strateji değişiklerini bildireceklerdir. Ayrıca, varsa söz konusu gösterge ile ilgili şirketin tüm avantaj ve dezavantajlarını da belirteceklerdir. Sonuç olarak, şirketin belirlediği misyon, vizyon, amaçlar ve hedeflere ne derece ulaşıldığı izleme dönemleri itibariyle belirlenerek genel performans ortaya konulacaktır. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, geri bildirim işlemi gerçekleştirilecektir. Faaliyet gerçekleşmeleri, zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından incelendikten sonra: 4.4. RAPORLAMA Bu plana ilişkin Raporlar başta Yıllık Çalışma Programı, Faaliyet Raporları ve İstatistik Yıllıklarıdır. Ayrıca Bütçe ve Yatırım Programı Yıllık Çalışma Programının ayrılmaz birer parçası olacaktır. Her yıl en geç Ocak ayının 15 ine kadar hazırlanarak kabul edilecek Yıllık Çalışma Programı ilgili birimlere gönderilecektir. İzleme ve değerlendirme birimi tarafından değerlendirilen göstergeler bir rapor ile Genel Müdürlüğe sunulacaktır. Söz konusu raporda ekte yer alan içerik dikkate alınacaktır. 28

29 4.5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ AMAÇLAR HEDEFLER GÖSTERGELER BİRİMİ PERFORMANS ÖLÇÜSÜ Hedef-1) 2009 yılı sonuna kadar Şirkete 15 adet kadro alınacaktır. Alınan Kadro sayısı (KS) Kişi KS>=15 1. Şirketin kurumsal yapısını geliştirmek 2. Özelleştirilen santralları izlemek ve değerlendirmek amacıyla 2009 yılı sonuna kadar bir izleme bilgi sistemi kurulacaktır. Hedef-2) Her yıl çalışan başına 20 saat mesleki ve teknik eğitim verilecektir. Eğitim Saati (ES) Adam/Saat ES >=20 Hedef-3) 2009 yılı sonuna kadar Şirkette Kalite Güvence Sistemi kurulacaktır. Kalite Güvence Sistemi (KGS) Kurulma Tarihi (KT) Tarih KGS KT<= Hedef-4) Şirketin uygulayacağı; teşkilat,personel,disiplin,sicil amirleri,satınlama,görevde yükselme v.b. Yönetmelikler 2009 yılı sonuna kadar çıkarılacaktır. Hedef-1) Özelleştirilen santralalrı izlemek ve değerlendirmek amacıyla 2009 yılı sonuna kadar bir izleme bilgi sistemi kurulacak Hedef-2) Mülkiyeti Şirkete aitolan ve İşletme Hakkı Devir yöntemiyle özelleştirilen santralların faaliyetleri devir sözleşmesi hükümlerinde belirlenecek göstergeler bazında 3 ' er aylık dönemler itibariyle izlenecektir. Hedef-1) Şirket portföyünde bulunan avrlık ve tesislerin üretimleri her yıl %1 artırılacaktır. Yönetmelik Çıkarılma Tarihi (YÇT) İzleme Bilgi Sistemi (İBS) Kurulma Tarihi (KT) Tarih YÇT<= Tarih İBS KT<= Yıllık İzleme Sayısı (YİS) Adet YİS>=4 a. Öngörülen Üretim Miktarı b.gerçekleşen Üretim Miktarı (b)-(a)>=(a)*0,01 3. Karlı ve verimli işletmecilik yapmak Hedef-2) Şirket portföyünde bulunan varlık ve tesislerin birim maliyetleri her yıl reel olarak sabit tutulacaktır. Hedef-3) Şirketin mali kaynaklarını güçlendirmek için likit fonlarına piyasa koşullarına göre reel getiri elde edilecektir. Hedef-4) Şirketin vergi ve faiz öncesi dönem karı her yıl enflasyon ve GSYİH büyümesinden daha fazla arttırılacaktır. c. Öngörülen Birim Maliyet YTL d. Gerçekleşen Birim Maliyet YTL (c)=(d) Reel Getiri Oranı (RGO) Yıllık Ortalama Tüketici Fiyat % RGO>=TÜFE Endeksi (TÜFE) Vergi ve faiz öncesi dönem karı (K) İ: Dönem YTL ki / ki-1 >=r r: Tüfe+GSYİH oranı 29

30 AMAÇLAR HEDEFLER GÖSTERGELER BİRİMİ PERFORMANS ÖLÇÜSÜ Hedef-1) Her ihale öncesi tanıtım dokümanı (basılı ve elektronik ortamda) ihale tarihinden en az bir ay önce hazırlanacak ve yatırımcılara sunulacaktır. Hedef-2) Şartname alan ve görüşme talep eden her yatırımcı ile kurulacak bilgi odasında en geç 7 gün içinde randevulu olarak görüşülecektir. İhale Tarihi (İHT) Tanıtım Dokümanı Hazırlama Tarihi (TDHT) Randevu Tarihi (RT) Görüşme Tarihi (GT) Tarih Tarih TDHT<=(İHT-1 ay) RT<=(GT-7 gün) 4. Santral,tesis/ ve varlıkları özelleştirmeye hazırlamak Hedef-3) Şartname alan ve talep eden her yatırımcı için santrallere/tesislere teknik gezi programları düzenlenecektir. e. Şartname alan yatırımcı sayısı f. Teknik geziye katılan yatırımcı sayısı Adet e>=(f) Hedef-4) Yatırımcılar için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında en az iki adet tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Tanıtım Toplantı Sayısı (TTS) Adet TTS>=2 Hedef-5) Yatırımcıların yazılı ve sözlü sorularına en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevap verilecektir. g. Bilgi Talep Tarihi Tarih h. Bilgi Talebine Cevap Verme Tarihi Tarih (h)<=[(g)+15] 30

31 KAYNAKLAR - Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 2006, Ankara - Orta Vadeli Program ( ), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, , Ankara Yılı Programı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 28 Ekim 2007, Ankara - Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Haziran 2006, Ankara - Uluslar arası Ekonomik Göstergeler 2007, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 2007, Ankara - KÖSEOĞLU, Akif, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Performans Ölçümü, Ağustos 2005, Ankara. 31

32 EK-1 STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMA SÜRECİ: Stratejik Plan çalışmalarımız başlamadan önce, Genel Müdürümüz Sn. Ramazan Güven tarafından Şirketimiz personeline Stratejik Planlamaya ilişkin eğitim amaçlı bir sunum yapılmış ve Personelin bu konuda bilgi sahibi olması sağlanmıştır. İlk aşamada bir Stratejik Planlama Çalışma Grubu oluşturulmuş ve bölümler grupta yer alan personel içinde paylaştırılmıştır. Bununla beraber tüm şirket personelinin aktif katılımı sağlanmış, her personelin düşünce ve eleştirileri dikkate alınmıştır. Stratejik Planlama Çalışma Grubu belli aralıklarla toplanmış ve her bir personelin yaptığı çalışmalar, gözden geçirilerek öneriler ve eleştiriler doğrultusunda son şeklini almıştır. Stratejik plan çalışmaları bir yandan Şirket içinde devam ederken, diğer yandan DPT, Hazine, ÖİB, EÜAŞ ve sektörde yer alan diğer kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda Şirket Stratejisi belirlenmiştir.

33 EK-2 ŞİRKET STRATEJİSİ: MİSYONUMUZ Ülke Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kendisine bağlanan; elektrik üretim tesisleri ile diğer tesis ve varlıklardan oluşan portföyünü karlı ve verimli bir şekilde işletmek, özelleştirmeye hazırlamak ve özelleştirme sonrasında bunları izlemek ve değerlendirmektir. VİZYONUMUZ Karlı ve verimli işletmecilik yapan, özelleştirilecek varlık ve tesislere değer katan, özelleştirilen tesis ve varlıklarını etkin bir şekilde izleyen ve değerlendiren güvenilir bir şirket olmaktır. İLKE VE DEĞERLERİMİZ Misyonumuza ulaşma yolunda temel değerlerimiz; dürüstlük, üretkenlik, şeffaflık, verimlilik ve güvenilirliktir. Stratejik Amaç - 1: Şirketin kurumsal yapısı geliştirmek Hedef-1) 2009 yılı sonuna kadar Şirkete 15 adet kadro alınacaktır. Hedef-2) Her yıl çalışan başına 20 saat mesleki ve teknik eğitim verilecektir. Hedef-3) 2009 yılı sonuna kadar Şirkette Kalite Güvence Sistemi kurulacaktır. Hedef-4) Şirketin uygulayacağı; teşkilat, personel, disiplin, sicil amirleri, satınalma, görevde yükselme vb yönetmelikler 2009 yılı sonuna kadar çıkarılacaktır. Stratejik Amaç-2: Özelleştirilen santrallerini izlemek ve değerlendirmek Hedef-1) Özelleştirilen santralları izlemek ve değerlendirmek amacıyla, 2009 yılı sonuna kadar bir İzleme Bilgi Sistemi Kurulacaktır. Hedef-2) Mülkiyeti Şirkete ait olan ve işletme hakkı devir yöntemiyle özelleştirilen santralların faaliyetleri devir sözleşmesi hükümlerine belirlenecek göstergeler bazında 3 er aylık dönemler itibariyle izlenecektir. Stratejik Amaç-3: Karlı ve verimli işletmecilik yapmak Hedef-1) Şirket portföyünde bulunan varlık ve tesislerin üretimleri her yıl yüzde 1 artırılacaktır. Hedef-2) Şirket portföyünde bulunan varlık ve tesislerin birim maliyetleri her yıl reel olarak sabit tutulacaktır. Hedef-3) Şirketin mali kaynaklarını güçlendirmek için likit fonlarına piyasa koşullarına göre reel getiri elde edilecektir. Hedef-4) Şirketin vergi ve faiz öncesi dönem karı her yıl enflasyon ve GSYİH büyümesinden daha fazla artırılacaktır. Stratejik Amaç 4: Santral, tesis/ve varlıkları özelleştirmeye hazırlamak Hedef-1) Her ihale öncesi tanıtım dokümanı (basılı ve elektronik ortamda) ihale tarihinden en az bir ay önce hazırlanacak ve yatırımcılara sunulacaktır. Hedef-2) Şartname alan ve görüşme talep eden her yatırımcı ile kurulacak bilgi odasında en geç 7 gün içinde randevulu olarak görüşülecektir. Hedef-3) Şartname alan ve talep eden her yatırımcı için santrallere/tesislere teknik gezi programları düzenlenecektir. Hedef-4) Yatırımcılar için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında en az iki adet tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Hedef-5) Yatırımcıların yazılı ve sözlü sorularına en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevap verilecektir.

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enerjide Yeni Ufuklara

AR& GE BÜLTEN. Enerjide Yeni Ufuklara Enerjide Yeni Ufuklara Nurel KILIÇ Enerji yol haritalarının oluşturulduğu dünyada, yapısal değişim gözleniyor. Ülkemizi coğrafi/stratejik konumu gereği çok yakından etkileyen bu süreçte ülkemiz için çizilen

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI UYGULAMASI SONUÇLARI Muzaffer Başaran BAŞARAN EÜAŞ Emekli Gen. Genel Md. Müdür Yrd Yrd ODTÜ Mezunlar Derneği

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi

Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi R. Hakan ÖZYILDIZ Hazine ( E ) Müst. Yrd. DEK TMK Ekim 2009 - İZMİR İşsizlik ve yatırımlar Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu işsizliktir. Her dört genç

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 )

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) TÜRKİYE KURULU GÜCÜ 2017 MART SONU TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (TOPLAM 79.178,3 MW) KATI+SIVI; 667,1; 0,85%

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1 Türkiye de Rüzgar Enerjisi www.euas.gov.tr 1 Enerjinin Önemi Günümüz dünyasında bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma hamlelerini gerçekleştirmesi, toplumsal refahı yükseltmesi ve global ölçekte rekabet

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Nükleer %4,4 Hidroelektrik 6,8 % Yenilenebilir %2,8 Petrol %32,9 Dünya Birincil Enerji Tüketimi: 13.147 Milyon TEP Kömür %29,2 Doğal Gaz %23,9

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı MAYIS 2010 Şirket e genel bakış Şirket in faaliyetleri 2007 yılında kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ( Başkentgaz veya Şirket ), Türkiye nin en büyük

Detaylı

2014 İKİNCİ ÇEYREK ELEKTRİK SEKTÖRÜ. Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor. Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr

2014 İKİNCİ ÇEYREK ELEKTRİK SEKTÖRÜ. Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor. Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi 2013 yılının aynı dönemine kıyasla %3,6 artış gösterdi. Yıllık tüketim artış hızı ilk çeyrekte %3 olarak gerçekleşirken,

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/eigm-raporlari Temmuz 2016 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 Latife DEMİRTAŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI KISACA EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur.

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Bu dönemde birincil enerji tüketiminin yıllık ortalama yüzde 5,7, elektrik tüketiminin ise yüzde 6,7 oranında büyüdüğü tespit edilmiştir.

Bu dönemde birincil enerji tüketiminin yıllık ortalama yüzde 5,7, elektrik tüketiminin ise yüzde 6,7 oranında büyüdüğü tespit edilmiştir. Avrupa Birliği Sürecinde Enerji Sektörünün Konumu ve Enerji Yol Haritaları AB ye tam üyelik sürecinde Türkiye, ekonomik ve sosyal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi, enerji konusunda da Avrupa Birliği

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı TÜREK Kasım 2014 1 İçerik Türkiye de Rüzgar Enerjisi Lisanslama Teşvikler - Finansman Sonuç 2 Türkiye de Enerji Talebi

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL

Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL Büyük özelleştirme ihalelerine hazırlanan enerji sektöründe devlet kurumlarının DUY (Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği) nedeniyle zararı 800 milyon YTL

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

SANAYİDE VE KOBİ LERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI. Dr. Mehmet DUYAR

SANAYİDE VE KOBİ LERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI. Dr. Mehmet DUYAR SANAYİDE VE KOBİ LERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI Dr. Mehmet DUYAR Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ankara- Haziran 2009 ENERJİ

Detaylı

Kanun No. 5710 Kabul Tarihi: 9/11/2007

Kanun No. 5710 Kabul Tarihi: 9/11/2007 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5710 Kabul Tarihi: 9/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ENERJİ. Sürekli, Güvenilir ve Ekonomik olarak karşılanmalıdır.

ENERJİ. Sürekli, Güvenilir ve Ekonomik olarak karşılanmalıdır. ENERJİ Sürekli, Güvenilir ve Ekonomik olarak karşılanmalıdır. TÜRKİYE HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ VE GELİŞME DURUMU Hidroelektrik Santral Projelerinin Durumu HES Adedi Toplam Kurulu Gücü (MW) Ortalam

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 1 içerik Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci

Detaylı

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Nusret Cömert Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkanı TUROGE 2011 16 Mart 2011 Ankara PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM,

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

-Serbest Tüketici kapsamındaki kişi ve kurumlara perakende elektrik satışı,

-Serbest Tüketici kapsamındaki kişi ve kurumlara perakende elektrik satışı, Zorlu Elektrik Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. (Zorlu Elektrik), elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden satın alınarak, yurt içinde toptan veya doğrudan

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 10195 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5710 Kabul Tarihi : 9/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/11/2007 Sayı : 26707 Yayımlandığı

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı