STRATEJİK PLAN ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2009-2013 2009-2013 ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 4 1. ŞİRKETE GENEL BAKIŞ Tarihçe İlgili Mevzuat Paydaş Analizi GZFT Analizi Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler 2. ÇEVRE ANALİZİ Dünyada Gelişmeler Türkiye de Gelişmeler Enerji Sektöründe Gelişmeler ŞİRKET STRATEJİSİ Misyonumuz Vizyonumuz İlkelerimiz Amaçlarımız Hedeflerimiz 24 2

3 4. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME Uygulama İzleme Değerlendirme Raporlama Performans Göstergeleri 29 KAYNAKLAR 31 EKLER EK-1: Stratejik Plan Hazırlanma Süreci EK-2: Şirket Stratejisi EK-3: Stratejik Plan Modelimiz 3

4 SUNUŞ Küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme olarak şekillenen son dönemlerin rekabet ortamında, etkin olarak çalışmadıkları gerekçesiyle, 1980 li yılların başında başlayan Kamu İktisadi Teşebbüsleri nin (KİT) özelleştirilmesi süreci, diğer pek çok ülkede 1990 lı yılların sonuna doğru tamamlanmış olmasına rağmen, ülkemizde hala devam etmektedir. Aslında, ülkemizde son beş yılda yapılan özelleştirmelerle enerji sektörü hariç diğer sektörlerdeki KİT lerin özelleştirilmesi süreci hemen hemen tamamlanmıştır. Bundan sonraki dönemde ağırlıklı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren KİT lerin özelleştirilmesi beklenmektedir. Özelleştirme kapsam ve programına alınan/alınacak enerji üretim tesislerinin; işletilmesi, rehabilitasyonu, özelleştirmeye hazırlanması, tanıtımı, özel kesime devri ve özelleştirilmeleri sonrasında izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 1 Haziran 2007 tarihinde kurulan Şirketimiz oldukça yeni ve dinamik bir yapıdadır. İlk bir yılı bir yandan kurumlaşma ve kurumsallaşma süreciyle geçiren Şirket aynı dönemde ilk özelleştirme uygulamasını da gerçekleştirmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şirketimize bağlanan santrallardan; Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy Hidroelektrik Santrallarıyla, Denizli Jeotermal Santralı işletme hakkı verilmesi yöntemi ile Engil Gaz Türbinleri Santralı ise satış yöntemi ile ihaleye çıkılmış, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlanmış ve tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 510 milyon ABD Doları ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. vermiştir. Söz konusu santralların ihaleyi kazanan gruba devri ile ilgili işlemlerin 1 Eylül 2008 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir Sayılı Kanun ile, Şirketlerin kaynaklarını amaçlarına uygun olarak etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla kamu kuruluşları tarafından yapılması zorunlu olan Stratejik Planımız 9. Kalkınma Planı döneminin son 5 yılını () kapsamaktadır. Kendisine santral bağlanması durumunda asıl amacına hizmet edecek Şirket, kendisine santral bağlı olmaması durumda sadece kendi kurumsallaşma faaliyetlerini ve özelleştirilen santrallarını izleme ve değerlendirme faaliyetleri yapacaktır. Beklenen belirsizlik ortamına 4

5 bağlı olarak, Şirketin amaçları ve hedefleri Şirkete santral bağlı olması veya olmaması durumlarına göre ayrı ayrı belirlenmiştir. Bundan sonraki dönemde, öncelikle küçük kapasiteli hidroelektrik santralları başta olmak üzere, kamu elindeki diğer elektrik üretim tesislerinin tedricen Şirketimize bağlanması ve Şirketimizin bu santralları özelleştirilinceye kadar; rehabilite etmesi, işletmesi, tanıtması, özelleştirilmesi ve sonrasında ilgili mevzuata göre izlemesi ve değerlendirmesi beklenmektedir. Ramazan GÜVEN Genel Müdür V. 5

6 1. ŞİRKETE GENEL BAKIŞ 1.1. TARİHÇE Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarihli ve 2006/100 sayılı kararı ile Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğüne bağlı Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Ataköy, Beyköy Hidroelektrik Santralları ve Engil Gaz Türbinleri Santralı ile Denizli Jeotermal Santralının Özelleştirme Programı ve kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarihli ve 415 sayılı OLUR u ile Şirketimiz Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin kurulması ve söz konusu şirketin Ana Sözleşmesinin 4046 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine istinaden düzenlenmesi, söz konusu santralların çalışan personelin mevcut kadroları ve özlük haklarıyla birlikte Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. nin bünyesine aktarılması kararlaştırılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarihli ve 2576 sayılı yazısı ile söz konusu santralların tarihine kadar Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilmesi ve bu tarihe kadar santralların Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ye devirlerinin gerçekleştirilmesi konusunda karar verilmiştir. Maliye Bakanlığı nın tarihli ve 139 sayılı OLUR u ile Şirket Yönetim Kurulu atanmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi günü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmış ve Şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı sermaye olarak Şirkete 1 milyon tahsis etmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 27/06/2007 tarihli ve sırasıyla, 1237/ sayılı kararları ile; Çıldır HES, Kuzgun HES, Tercan HES, Engil Termik Santralı, Mercan HES, Ataköy HES, İkizdere HES, Beyköy HES ve Denizli JES için, 30/06/2007 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere Şirketimize üretim lisansı verilmesine, 6

7 karar verilmiştir.şirketimizin PMUM kayıtları tarihinde yapılmış olup ürettiğimiz enerji PMUM a satılmaktadır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:9 Kat: Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan 2 daireyi Genel Müdürlük binası olarak kullanmak üzere Şirketimize tahsis etmiştir. Binada tadilat işlemleri tamamlanarak Şirket 1 Ağustos 2007 tarihinden itibaren fiilen çalışmaya başlamıştır. Şirketimize bağlı santralların iletim sistemi ve dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile söz konusu santrallardan HES lerin DSİ ile su kullanım anlaşmaları yapılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarihli ve 1205 sayılı OLUR u ile daha önce işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilen Murgul HES şirketimize bağlanmıştır. Murgul HES hariç diğer 9 santralın özelleştirilmesi ihalesi tarihinde sonuçlanmış ve 510 milyon ABD Doları ile en yüksek teklifi veren Zorlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ihaleyi kazanmıştır. Söz konusu santrallerin 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle ihaleyi kazanan gruba devri konusunda gerekli çalışmalar devam etmektedir İLGİLİ MEVZUAT Şirketin doğrudan tabi olduğu ilgili mevzuat kronolojik olarak şunlardır: tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ve tebliğler, tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve buna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ve tebliğler, tarihli 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ve tebliğler, tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan şirket ana sözleşmesi, 7

8 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ve tebliğler, Ayrıca konusuna göre şirketi ilgilendiren diğer ilgili genel ve özel kanunlar ve bunlara dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ve tebliğler PAYDAŞ ANALİZİ Şirketimizin paydaşları iç ve dış paydaşlar olarak aşağıda yer alan tabloda belirlenmiştir. Bu paydaşların neden paydaş olduğuna ayrıca tabloda yer verilmektedir. Paydaşların önceliklerinin belirlenmesinde öncelikle mülkiyet (Şirket Sahipliği) ile enerji sektörünün aktörlerinin sektördeki önemleri dikkate alınmıştır. PAYDAŞ LİSTESİ Paydaş Adı İç/Dış Neden Paydaş Önceliği Paydaş ÖİB İç Sermayedar 1 ATAKÖY, BEYKÖY, ÇILDIR, İKİZDERE, MERCAN, KUZGUN, TERCAN HES ; JEOTERMAL SANTRALI ; ENGİL GT SANTRALI İç Üretim Birimi 2 TEİAŞ Dış İletim Bağlantı Müşteri (PMUM) ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Dış Enerji Politikası 2 EPDK Dış Lisans 3 DSİ Dış Su Kullanım Anlaşması DPT Dış Yatırım 5 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Dış Finansman 6 YDK Dış Denetleme 7 TEDAŞ Dış Bağlantı 8 EÜAŞ Dış Rakip 9 Özel Sektör Elektrik Üretim Şirketleri Dış Rakip

9 1.4. GÜÇLÜ ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR - TEHDİTLER- (GZFT) ANALİZİ Şirketin Güçlü ve Zayıf yanları ile Fırsatlar ve Tehditleri belirlemek için enerji konusunda uzman kişilerle toplantılar (birebir görüşmeler) yapılmış ve konu ile kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Şirketimizin Güçlü-Zayıf Yanları, Fırsatları ve Tehditleri belirlenmiştir Güçlü Yanlar Şirketin iç dinamikleri incelendiğinde; dinamik, tecrübeli ve yetişmiş işgücü, düşük maliyet, güçlü mali yapı, yönetimde esneklik ve profesyonel yönetim kapasitesi şirketin güçlü yanları olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kadromuz sektörde deneyime sahip, eğitimli, uzman ve profesyonel kişilerden oluşmakta olup Şirketimiz personeli genç, motivasyonu güçlü ve kendi alanlarında tecrübelidir. Şirketimiz santrallerinin çoğu hidrolik ve jeotermal kaynaklara dayalı üretim yaptığından elektrik üretim maliyeti oldukça düşüktür. Elektrik fiyatlarının yükselme eğiliminde olması ve üretim maliyetlerinin düşük olması kar marjını yükseltmekte ve bu durum güçlü bir mali yapıyı beraberinde getirmektedir Zayıf Yanlar Şirketin zayıf yanları; şirketin geleceğinin belirsizliği, bazı santrallarımızın yaşlanması, kadro sorunu, çevre alt yapısının yetersizliği, santralların sigortasının olmaması (all risk) olarak sıralanabilir. Mevcut santrallarımızın özelleştirilmesi sonrasında özelleştirilmek üzere veya işletilmek üzere Şirketimize santral bağlanmayacağının tam olarak bilinmemesi Şirketimiz açısından belirsizlik durumuna neden olmaktadır. Bu durum Şirketimizin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Bazı santrallarımızın yaşlanması bakım- onarım masraflarının artmasına ve üretim maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Şirketin geleceğinin belli olmamasına bağlı olarak emeklilik haklarını elde eden personel hemen emekli olmakta buna karşılık onların yerine personel alınamamaktadır. 9

10 Özelleştirme kapsamında olan Şirketimize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi çalışan memur ve sözleşmeli personel kadrosu alınamadığından özellikle Genel Müdürlükte tüm işler hizmet alım yoluyla yürütülmektedir. İşletme Müdürlüklerimizin ve santrallarımızın bulunduğu yerlerdeki sosyal tesislere ait evsel atıkların bertaraf edilmesine ilişkin yatırımlar zamanında yapılamadığından çevre mevzuatına uygun davranılamamaktadır. EPDK Lisans Yönetmeliğine göre yapılması gereken tam tesis sigortası yapılamamış olup bu durum Şirketimiz açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır Fırsatlar Enerji piyasasının serbestleşiyor ve gelişiyor olması, elektrik fiyatlarının geçmiş yıllara göre artması, enerji arz açığı, ülkemize yabancı sermaye akımının yüksekliği, özelleştirme uygulamalarındaki kararlılık Şirketimiz için ciddi fırsatlar olarak değerlendirilmektedir. Enerji Piyasasının serbestleşmesi ile birlikte özel sektör piyasaya ciddi birer aktör olarak girmiştir. Bu durum piyasada rekabetin artmasına neden olmaktadır. Elektrik enerjisi fiyatlarına 2002 yılından itibaren beş yıl süre ile fiyat artışı yapılmamıştır. Ancak 2008 yılı başından itibaren yüzde 14, ortasından itibaren yüzde 22 oranında fiyat artışı yapılmıştır. Bu durum maliyetleri rakiplerine göre zaten düşük olan Şirketimizin karlılığını olumlu yönde etkilemiştir. Son yıllarda özelleştirme uygulamalarının hız kazanması ile birlikte ülkemize ciddi biçimde yabancı sermaye girişi olmaktadır. Enerji sektöründe de özelleştirmelerin başlaması ile birlikte yabancı sermayenin bu alana da büyük oranda yatırım yapması beklenmektedir. Ülkemizde halen var olan yaklaşık MW kurulu güç ile tüketimin en yüksek olduğu MW lık talep karşılanamamaktadır. Bunun temel nedeni mevcut santralların yüzde 30 unun ekonomik ömrünü doldurmuş olması, yüzde 30 unun ciddi biçimde rehabilitasyona ihtiyacı olmasındandır. Buna zaman zaman yaşanan kuraklık, doğal gaz temininde yaşanan güçlükler de eklendiğinde görünen yüzde 50 oranındaki yedek kapasitenin aslında olmadığı bilinmektedir. Ayrıca iletim hatlarının yetersizliği nedeniyle 10

11 üretilen elektrik talebe uygun olarak bölgelere iletilememektedir. Tüm bunlara rağmen enerji arz açığı sürekli emre amade olan santrallarımız için birer fırsat durumundadır yılından itibaren yapılan ciddi boyuttaki özelleştirmeler hem piyasanın serbestleşmesine hem de ülkemize büyük miktarda yabancı sermaye gelmesini sağlamıştır. Henüz özelleştirme süreci tam olarak başlamayan enerji sektöründe özelleştirmelerin döneminde tamamlanması beklenmektedir Tehditler Küresel ısınma ve buna bağlı olarak yağışların mevsim normallerinin altına düşmesi, Doğu Anadolu Bölgesindeki santrallarımızın terör tehdidi altında olması, sendikaların ve kamuoyunun özelleştirme karşıtı eylemleri, enerji sektöründeki özelleştirme politikasındaki belirsizlikler tehditler olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada atmosfere bırakılan sera gazlarının artışına bağlı olarak sürekli yükselen ısı, bir yandan kutuplardan başlayarak buzulların erimesine, diğer yandan deniz seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Artan küresel ısınma yağışların mevsim normallerine göre azalmasına ve bu da kuraklığa neden olmaktadır. Kuraklığın artması ile birlikte hidrolik santrallerimizi besleyen akarsuların debileri ve göllerin su seviyeleri azalmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde bölücü terör örgütü ile yürütülen mücadele ve buna bağlı olarak ortaya çıkan asayiş sorunu aynı bölgede bulunan santrallerimizi ve bunların çalışanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sendikaların ve kamuoyunun özelleştirme karşıtı eylemleri enerji üretim tesislerini özelleştirmeye hazırlamak ve onları işletmek amacıyla kurulan Şirketimiz için bir tehdit durumundadır. Sendikalar yapılan her özelleştirme uygulamasına karşı mahkemeler nezdinde yürütmeyi durdurma ve ihaleyi iptal ettirme davaları açmaktadırlar. Ayrıca sendikalar ve özelleştirme karşıtı sivil toplum kuruluşları protesto eylemleri ile özelleştirmeyi engellemeye çalışmaktadırlar yılından itibaren önce üretim tesisleri özelleştirilmesi gündeme alınmışken 2005 yılında yayımlanan Enerji Sektörü Strateji Belgesi ile elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine öncelik verilmiştir. Bu nedenle daha önce özelleştirme kapsam ve 11

12 programına alınan elektrik üretim tesisleri özelleştirme kapsam ve programından çıkartılmıştır. Elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinde ise 2008 yılı ortasına kadar ciddi bir gelişme sağlanamamıştır. Son dönemde Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesine ilişkin ihale yapılmış ve süreç halen devam etmektedir. 12

13 2. ÇEVRE ANALİZİ 2.1. DÜNYADA GELİŞMELER 1990 lı yılların başından itibaren eski doğu bloğunun dağılmaya başlamasıyla birlikte, eskiden var olan siyasi bloklaşmalar yerini ekonomik ve coğrafi anlamda ülkelerarası işbirliğine bırakmıştır. Bu anlamda coğrafi sınırların da anlamı kalmamış üretim faktörleri ülkeler arasında serbestçe dolaşmaya başlamıştır. Diğer bir ifadeyle siyasi bloklaşmalar küreselleşme ve bölgesel düzeyde ekonomik işbirliğine dönüşmüştür. Bu gelişmelerle birlikte Dünya Ticaret Örgütü nün çabalarıyla uluslararası ticaret giderek daha serbest hale gelmekte uluslar arası yatırımlar hızla artmaktadır. Uluslar arası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının ülkelere uygulattığı politikalarla ülke ekonomileri de daha liberal ve dışa açık hale gelmiştir. Bu nedenle herhangi bir ülkede meydana gelen bir kriz bile bugün başka bir ülkeyi derinden etkileyebilmektedir. Bu kapsamda 2006 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan ipotekli konut finansmanı sistemi (mortgage) krizi küreselleşme nedeniyle diğer ülkelere yansımaktadır. Küreselleşmeyle birlikte yaşanan diğer bir gelişme bölgeselleşme olup ülkeler coğrafi yakınlıklarını kullanarak bölgesel entegrasyonlara gitmekte ve diğer bölge ve ülkelere karşı rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışmaktadırlar. Avrupa da Avrupa Birliği, Kuzey Amerika da NAFTA, Uzak Doğuda ASEAN vb. entegrasyonlar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Küreselleşme ve bölgesel entegrasyonlara ilave olarak yerelleşme diğer bir güncel gelişmedir. Yerelleşmede aynı ülke içindeki coğrafi bölgeler avantajlarını rekabet üstünlüğüne dönüştürmek için entegre olarak ulusal ve uluslar arası pazarlara birer rekabetçi aktör olarak çıkmaktadırlar. Avrupa da İrlanda ve Finlandiya, İtalya da Emiliano Romano bölgesi yerelleşmeye birer örnek olarak gösterilebilir. Ticaret devrimi sonrası başlayan bilgi devrimi toplumları bilgi toplumu olmaya doğru yöneltirken, bilgi sektörünün toplam üretim içindeki payı da hızla artırmaktadır. Bu çerçevede üretim içinde bilginin payı giderek artarken istihdamın da büyük bir kısmı bilgi sektöründe yapılmaktadır. Bu anlamda çağımız giderek iletişim ve bilgi çağı haline gelmektedir. 13

14 Son yıllarda, dünya ekonomisine damgasını vuran olaylar 2004 yılında son on senenin en büyük büyüme hızına ulaşan dünya üretimi ve ticaretinin tekrar yavaşlaması, petrol fiyatlarında görülmemiş artışlar, Doğu ve Güney Asya'nın yeni büyüme kutbu olarak ortaya çıkması, ticaret hadlerindeki gelişmelerin yeni bir gelir dağılımı kalıbı ortaya çıkarması, "ticaretin yeni coğrafyası" olarak adlandırılan Güney-Güney ticaretinin gelişmesi ve cari açıklarda küresel dengesizliklerin sürmesi olarak sıralanabilir. Küresel dengesizliklerin çözümünde tutulacak yol, uluslararası aktörlerin işbirliğine ne derece istekli olacaklarına bağlı olarak uluslararası ekonominin gelecekteki performansını belirleyecektir. Son iki yılda dünya ekonomisinde bir yavaşlama gözlenmektedir. Dünya üretimindeki bu yavaşlamanın nedeni büyük sanayileşmiş ülkelerde, Latin Amerika ülkelerinde ve Doğu Asya ülkelerinin bir kısmında yaşanan ekonomik büyüme hızındaki yavaşlamadır. Dünya ekonomisi açısından endişe veren diğer bir gelişme, petrol fiyatlarındaki beklenmedik artıştır yılı ortasında 22 Dolar/Varil seviyesinde olan ham petrol fiyatı 2005 yılı ortasında 58 Dolar/Varil'i bulmuş, 2008 yılında Dolar/Varil seviyelerini zorlamaktadır. Diğer taraftan, Doğu ve Güney Asya da, özellikle Çin ve Hindistan'daki kuvvetli talep artışı birincil mal fiyatlarında artışa yol açmıştır. Böylece hızlı talep artışından sadece petrol ihraç eden ülkeler değil, birincil mal ihracatçısı Gelişmekte Olan Ülkeler de yarar sağlamıştır. ABD nin dış ticaret açığı, doların değer kaybına karşın artmaya devam etmektedir. Sanayileşmiş ülkelerdeki dengesizliklerin giderilmesinde, Gelişmekte Olan Ülkelere zarar verecek deflasyonist politikalardan kaçınılması için iyi koordine edilmiş uluslararası makroekonomik bir yaklaşım gerekmektedir. Asya, son 40 yıldır ekonomik dinamizme sahip bir bölge olma niteliği göstermektedir. Bu sürece en son katılan Çin ve Hindistan, büyük boyutlu ekonomileri ve hızlı büyüne oranlarıyla Doğu ve Güney Asya bölgesini dünya ekonomisinin yeni bir büyüme kutbu konumuna getirmiştir. Bu gelişme başta petrol ve sanayi ham maddeleri olmak üzere birincil enerji ve metal maden talebinin ve buna bağlı olarak fiyatlarının olağanüstü oranda artmasına neden olmuştur. Bu durum bir yandan zengin petrol ve maden yataklarına sahip 14

15 ülkeleri zenginleştirirken diğer yandan bu ülkeleri gelişmiş ülkelerin işgal ve terör tehdidine maruz bırakmaktadır. Dünya ekonomisindeki diğer bir gelişme tarım ürünleri fiyatında yaşanmaktadır. Bu gelişmede bazı tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde kullanılması yanında küresel ısınma nedeniyle yaşanan genel kuraklık etkili olmaktadır. Uzun vadede tarım ürünleri fiyatlarında hissedilir oranda artışlar beklenmektedir. Son yıllarda, Türkiye açısından yüksek cari açık, risk unsurlarının başında gelmektedir. Son 5 yılda ülkemizin yıllık ortalama 30 milyar ABD doları seviyesindeki cari açığı dış borçlanma ve sıcak yabancı para girişi sayesinde finanse edilebilmiştir. Söz konusu finansmanın sağlanmasında ülkenin istikrar içinde büyümesi yanında reel yüksek faizler önemli rol oynamıştır. ABD de devam eden yüksek cari açıklar, mortgage krizi, yüksek faiz politikası, petrol stoklarını artırma eğilimi gibi gelişmeler petrol fiyatlarında artışları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları körükleyerek küresel krizin giderek derinleşmesine ve daha fazla ülkeyi etkilemesine neden olmaktadır. Bu gelişmeler Türkiye açısından önümüzdeki döneme ilişkin en önemli riskler olarak değerlendirilmektedir. Otoriteler son küresel krizin; şimdilik Amerika ve Avrupa kıtasını etkilediğini, söz konusu krizin henüz Asya da yeterince hissedilmeye başlanmadığını, asgari ay daha süreceğini, çözümünün sadece ABD tarafından yapılamayacağı ve çözümde tüm ülkelerin katkısının şart olduğunu iddia etmektedirler yılı sonu itibariyle dünya nüfusu 6,5 milyar kişi, Dünya hasılası 48,145 trilyon Dolar, kişi başına milli gelir gelişmiş ülkelerde Dolar, Avrupa Birliği ülkelerinde Dolar, gelişmekte olan ülkelerde Dolar seviyesindedir. Ancak, yukarıda verilen ortalama değerler olup, gelir dağılımındaki adaletsizlikler ülkeler arasındaki barışı tehdit ederken az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgelere beyin göçünü ve yasadışı insan kaçakçılığını körüklemektedir. Ülkelerin sanayileşme çabalarında rekabet üstünlüğü elde etmek için çevre korumasını ihmal etmeleri sonucu hava, toprak ve su giderek artan oranda kirlenmektedir. 15

16 2.2. TÜRKİYE DE GELİŞMELER Ülkemiz, dünyada yaşanan; küreselleşme, bölgeselleşme, yerelleşme, liberalleşme yönündeki gelişmelere paralel olarak stratejisini belirlemektedir. Bu anlamda söz konusu eğilimleri yönlendiren ve yöneten uluslar-arası kuruluşlarla iş birliği yapılmaktadır. Örneğin, Türkiye Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Teşkilatı, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler gibi küresel düzeydeki kuruluşların üyesi olup bunların kurallarına ve prosedürlerine uymaktadır. Türkiye bir taraftan Avrupa Birliği ne tam üyelik müzakerelerini sürdürürken diğer taraftan Karadenize kıyısı bulunan ülkelerle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam ülkeleriyle İslam Ülkeleri ile İşbirliği Teşkilatı, İran ve Pakistan ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bölgeselleşme çabalarını sürdürmektedir. Ülkemizdeki bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgelerin kendilerine rekabet avantajı sağlayacak alanları ön plana çıkarmak amacıyla bölgesel gelişme politikaları uygulanmaktadır. Bu manada; Zonguldak-Bartın-Karabük Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi yerelleşme konusunda örnek uygulamalar olarak gösterilebilir. Ayrıca kurulmakta olan Kalkınma Ajansları yolu ile 26 istatistiki bölge dilimine ayrılan ülkemizde yerel kalkınmayı sağlamak hedeflenmektedir yılı sonu itibariyle ülke nüfusumuz bin kişidir. Aynı yıl GSYİH 402,7 milyar Dolar olup kişi başı milli gelir Dolardır yılında nüfusumuzun bin kişi, GSYİH nın 489,4 milyar Dolar ve kişi başına milli gelirin ise Dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir yılı nüfusu bin kişi, GSYİH 520,7 milyar Dolar, kişi başına milli gelir ise Dolar olarak öngörülmüştür. Son 20 yılda her yıl ortalama yüzde 5 oranında büyüyen gayri safi milli hasılada gelecek yıllarda küresel krizin de etkisiyle bir yavaşlama beklenmektedir. 16

17 döneminde yıllık ortalama enflasyon oranı yüzde 70 ler seviyesinden 2002 yılından itibaren ciddi düşüşler sağlanmış ve yıllık enflasyon tek haneli rakamlara indirilmiştir yılında yüzde 9,7 olan yıl sonu TÜFE artışının 2007 yılında yüzde 6,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yüzde 4 olarak öngörülen 2008 yılı TÜFE oranının ise yüzde 8 ler seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir yılında 54 milyar Dolar olarak gerçekleşen, 2007 yılında 62 milyar Dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilen dış ticaret açığı ülke ekonomisi için en büyük risk olarak gözükmektedir. Bu haliyle söz konusu açığın sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için uzun vadede büyük bir sorun olarak gündeme geleceği tahmin edilmektedir. Dış ticaret açığındaki sürdürülemez yapıya karşılık her yıl verilen yüzde 6,5 oranındaki faiz dışı fazla ile gerek bütçe disiplini gerekse enflasyonla mücadele programında oldukça başarılı olunmuştur. 2.3.ENERJİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER Enerji, modern ekonominin ve çağdaş yaşam standardının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmektedir. Bunun temel nedeni başta elektrik olmak üzere enerji kullanımının yaşamımızın her alanında yoğun şekilde kullanılmaya başlanmasıdır. Buna karşılık, tüm dünyada fosil yakıtların azalması, çevrenin kirlenmesi ve iklim değişikliği nedeniyle; kaliteli, sürekli ve ucuz enerjiyi güvenli bir şekilde üretmenin ve tüketicilerin kullanımına sunmanın her geçen gün daha da zorlaştığı görülmektedir. Fosil yakıt kaynaklarının azalması ve artan çevre baskısı nedeniyle son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru bir eğilim gözlenmektedir. Bu çerçevede, enerji üretiminde; hidrolik başta olmak üzere rüzgâr, biokütle, jeotermal, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payı her geçen gün artmaktadır. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunun bahsi geçen kaynaklardan hidroelektrik potansiyellerini büyük oranda değerlendirdiği ancak Türkiye nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin henüz bu potansiyeli yeterince değerlendiremediği görülmektedir. 17

18 Enerji arz güvenliğinin tehlikeye girmesiyle birlikte çeşitli ülkelerde enerji verimliliğinin artırılması gündeme gelmektedir. Türkiye nin de tam üyelik sürecinde bulunduğu Avrupa Birliği dünya üzerinde enerji talebinin en yüksek olduğu bölgelerden birisidir. Bu talebini büyük ölçüde dışarıdan karşılayan AB enerji politikalarını enerji arz güvenliğini artırmak; enerjinin üretimi, taşınması, dağıtım ve kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve çevre sorunlarını en aza indirmek olarak benimsenmiştir. Bunlara ek olarak 2006 da "Avrupa için Güvenli, Rekabetçi ve Sürdürülebilir Enerji Siyaseti" başlıklı Yeşil Kitap yeni bir enerji politikası belirlemek amacıyla yayımlanmıştır. Bütün bunların yanı sıra zararlı gazların çevreye etkisinin de azaltılması amacıyla dünyada 1979 da yılında I. Dünya İklim Konferansıyla başlayan toplantılar yapılmıştır. Kyoto Protokolü 2005 yılında imzalanmış olup üye olan ülkelere çevre konusunda önemli sınırlamalar getirmektedir. Yine Kyoto Protokolünün ek mekanizmaları sayesinde üretim yapan şirketler yeni ticaret faaliyetlerinde bulunabilmektedirler. Özellikle yenilenebilir enerji kaynağı kullanmayan elektrik üreticileri Kyoto Protokolü nden etkilenmekte bunun yanında yenilenebilir enerji kaynağı kullanan üreticiler avantajlı duruma geçmektedirler. Başta Avrupa Birliği Ülkeleri olmak üzere Amerika Birleşik Devleri, Çin ve Hindistan enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla büyük enerji projeleri yürütmektedirler. Bu kapsamda, değişik enerji kaynaklarından uzun vadeli sözleşmelerle ham petrol ve doğalgaz temin eden söz konusu ülkeler kendi enerji arz güvenliklerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri başta Ortadoğu, Kanada ve Güney Amerika ülkeleri olmak üzere değişik ülkelerden yaptığı ham petrol ithalatı ile kendi enerji arz güvenliğini sağlamaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle kuzeyden Rusya ve Orta Asya ülkelerinden, güneyde Cezayir ve Ortadoğu ülkelerinden, doğuda ise Türkiye üzerinden yoğun bir şekilde ham petrol ve doğalgaz ithal etmektedir. Son dönemde, dünya enerji politikalarının yenilenebilir enerji kaynakları üzerine kurulduğu bilinmektedir. Bu bağlamda AB ülkelerinde ve ABD de yenilenebilir enerji kaynaklarından olan su ve rüzgâr, elektrik enerjisi üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 18

19 Bu kaynaklara yüksek oranda sahip olan ülkemizde kaynakların kullanımının düşük olduğu görülmektedir. AB ye tam üyelik sürecinde Türkiye, ekonomik ve sosyal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi, enerji konusunda da Avrupa Birliği ne uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle enerji yol haritalarının oluşturulduğu dünyadaki yapısal değişimin, ülkemizi coğrafi/stratejik konumu gereği çok yakından etkileyeceği ve Türkiye için çizilen, Avrupa Birliği müzakere süreci ile birlikte giderek netleşen; küreselleşme politikalarına tam uyum ve bunun devlet politikası haline gelmesi beklenmektedir. AB, mevcut durumuyla dünyanın en büyük enerji ithalatçısı ve ABD den sonra ikinci büyük enerji tüketicisidir. Bu çerçevede AB Enerji Politikası hedefleri; - Rekabet gücü, - Enerji arzının güvenliği ve çevrenin korunması arasında bir dengeye varmak, - Toplam enerji tüketiminde kömürün payını korumak, - Doğalgazın payını artırmak, - Nükleer enerji santralleri için azami güvenlik şartları tesis etmek ve - Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak olarak açıklanmıştır. Türkiye de, enerji üretimi ve dağıtımı alanındaki son dönemin politikası; kamunun elektrik, doğalgaz ve petrol sektöründe, yatırımcı rolünü özelleştirme aracılığıyla devredip gerekli yatırımların rekabetçi bir piyasa ortamında özel sektör tarafından yapılması yönündedir. Kamunun görevi ise düzenleyici kurum vasıtasıyla piyasaya giriş, tarifeler dahil piyasa faaliyeti ile piyasadan çıkışı düzenlemek ve arz güvenliğini temin etmektir. Dokuzuncu Kalkınma Planı nda ( ) Türkiye de enerji alanındaki temel amaç, enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temin edilmesi olarak belirlenmiştir. Ayrıca, söz konusu planda çevrenin korunması, enerji verimliliği ve tasarrufu, birincil enerji kaynaklarının ülke genelinde dengeli bir biçimde dağıtılması, üretimde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yer verilmesi hedeflenmektedir yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program da ise, enerjinin üretimden tüketime her aşamasında; verimli ve tasarruflu kullanımı, arz güvenliğinin sağlanması, 19

20 çevreye olumsuz etkilerin hafifletilmesi, enerji verimliliği konularında gerekli düzenlemelerin yapılması vurgulanmaktadır yılında 29,5 MTEP olarak gerçekleşmesi beklenen birincil enerji üretiminin, 2008 yılında yüzde 2,9 artışla 30,3 MTEP e çıkacağı tahmin edilmektedir. Böylece, birincil enerji talebinin ithal kaynaklardan karşılanma oranı 2008 yılında yüzde 72,8 olması beklenmektedir yılı Programında Enerji politikasının temel amacı; iktisadi kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjinin rekabetçi bir serbest piyasa ortamında sürekli, kaliteli ve güvenli bir şekilde asgari maliyetle teminidir olarak öngörülmüştür. Aynı zamanda bu planda 2008 yılında, birincil enerji ve elektrik enerjisi tüketim değerlerinin hedef alınan ekonomik büyümeye paralel bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bu çerçevede birincil enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 5 oranında artarak 111,6 MTEP e, kişi başına birincil enerji tüketiminin ise yüzde 3,8 oranında bir artışla KEP e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Birincil enerji talebindeki artışın, tüm kaynakların tüketimindeki artışlarla karşılanması, ancak oransal olarak en yüksek artışın, özellikle elektrik üretimine bağlı olarak, yüzde 6,8 ile doğal gaz tüketiminde görülmesi beklenmektedir yılında 188,4 milyar kwh olarak gerçekleşmesi beklenen elektrik tüketiminin, 2008 yılında yüzde 7 oranında bir büyüme ile 201,6 milyar kwh e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Böylece 2007 yılında kwh olarak tahmin edilen kişi başına elektrik tüketiminin 2008 yılında kwh e yükselmesi beklenmektedir yılı sonu itibariyle MW olan elektrik santralarımızın toplam kurulu gücü 2007 yılında MW a yükselmiştir. Söz konusu kurulu gücün 2008 yılında MW'a ulaşacağı tahmin edilmektedir yılında 176,3 milyar kwh olarak gerçekleşen elektrik üretimi 2007 yılında 190,1 milyar kwh a ulaşmıştır yılı elektrik üretimi ise 202,5 milyar kwh olarak öngörülmüştür. Elektrik üretiminde doğal gaz yakıtlı santralların yüzde 49,1, linyit yakıtlı santralların yüzde 21,1 ve hidrolik santralların yüzde 17 lik paylarla ilk sıraları alması beklenmektedir. 20

21 Mevcut santrallarımızın yaklaşık yüzde 30 u ekonomik ömrünü doldurmuş, yüzde 30 unun ise ciddi biçimde rehabilitasyona ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, MW kapasiteye rağmen sistem MW kullanımından itibaren zorlanmaya başlamakta, MW kullanım seviyesinde ise durmaktadır ve bölgesel düzeyde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkemizde halen elektrik üretiminde yüzde 50 olan dışa bağımlılığımızın 2030 yılında yüzde 68 e çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmenin, hızla artan petrol ve doğal gaz fiyatlarını etkisiyle uzun dönmede elektrik fiyatlarında da artışlara neden olması beklenmektedir. Ancak, hidrojenden elektrik üretimi, yakıt pillerinin geliştirilmesi gibi yeni teknolojik gelişmelerin ise elektrik üretimi ve fiyatlarında olumlu yönde etki edeceği tahmin edilmektedir. Enerji sektöründe özelleştirmelerin başlamasıyla birlikte piyasanın giderek serbestleşmesi, özel kesim yatırımlarının artırılması, özelleştirilecek tesislerin hızla rehabilite edilerek kapasitelerinin ve verimlerinin artırılması beklenmektedir. 21

22 3. ŞİRKET STRATEJİSİ Şirket stratejik planının hazırlanması sürecinde, katılımcı bir yaklaşımla, Şirket çalışanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı Uzmanları ile sektörde yer alan özel kesim temsilcilerinin katkılarıyla Şirketin mevcut durum analizi yapılmıştır. Daha sonra, dünyadaki, Türkiye deki ve enerji sektöründeki bugünkü ve gelecekte beklenen gelişmeler ortaya konulmuştur. 9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun çıkmasıyla, bundan sonra özelleştirilecek elektrik üretim tesislerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanmadan özelleştirilmesine karar verilmiştir. Bu durum, halen özelleştirme ihalesi yapılmış ve özel kesime devir aşamasında olan mevcut elektrik üretim tesisleri sonrasında özelleştirilmek üzere Şirketimize yeni elektrik üretim tesisi bağlanamayacağı sonucunu doğurmaktadır. Şirket stratejisinin belirlenmesinde dikkate alınması zorunlu olan bu durum sonucunda, Şirketimizin yapacağı faaliyetler; kurumsallaşma, özelleştirilen santralların izlenmesi ve değerlendirilmesi yanında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın yapacağı elektrik üretim tesislerinin ve/veya diğer varlıkların/tesislerin özelleştirilmesinde yeni görevler verebileceği ortaya konulmuş ve stratejimiz buna göre belirlenmiştir MİSYONUMUZ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kendisine bağlanan; elektrik üretim tesisleri ile diğer tesis ve varlıklardan oluşan portföyünü karlı ve verimli bir şekilde işletmek, özelleştirmeye hazırlamak ve özelleştirme sonrasında bunları izlemek ve değerlendirmektir VİZYONUMUZ Karlı ve verimli işletmecilik yapan, özelleştirilecek varlık ve tesislere değer katan, özelleştirilen tesis ve varlıklarını etkin bir şekilde izleyen ve değerlendiren güvenilir bir şirket olmaktır İLKE VE DEĞERLERİMİZ Misyonumuza ulaşma yolunda temel değerlerimiz; dürüstlük, üretkenlik, şeffaflık, verimlilik, güvenilirlik, yeniliklere açık olma ve sürekli iyileştirme, çevreye duyarlı olma ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama. Dürüstlük : Çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle ilişkilerimizi dürüstlük anlayışı içerisinde sürdürmek 22

23 Üretkenlik : Gerek müşterilerle gerekse tedarikçilerle yakın ilişkinin korunması suretiyle üretkenliğin sağlanması. Şeffaflık : Mevcut durum ve olaylar hakkındaki bilginin ulaşılabilir, somut ve anlaşılabilir olması. Verimlilik: Verimlilik, insan gücü, tesis ve teçhizat gibi kaynakların daha azıyla daha fazla ürün/hizmet üretmek ve birim maliyetleri düşürmek Güvenilirlik: Çalışanlarımıza güvenilir bir iş ortamı sağlarken içinde yaşadığımız topluma güvenilir bir izleme/değerlendirme sistemi sunmak STRATEJİK AMAÇLARIMIZ Stratejik amaçlarımız, Şirketimize elektrik santralı bağlı olup olmamasına göre iki aşamalı olarak belirlenmiştir. Şirketimize elektrik santralı bağlı olmaması halinde misyonumuz ve vizyonumuza uygun olarak Şirketimizin amacı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 1-Şirketin kurumsal yapısı geliştirmek. 2-Özelleştirilen santrallerini izlemek ve değerlendirmek Şirketimize elektrik santralı ve/veya tesis/varlık bağlı olması durumunda yukarıdaki amaçlara ilave olarak aşağıdaki amaçlar gündeme gelecektir: 3-Karlı ve verimli işletmecilik yapmak. 4-Santral,tesis/ve varlıkları özelleştirmeye hazırlamak HEDEFLERİMİZ Stratejik amaçların belirlenmesinden sonra söz konusu her bir amaç için ADÜAŞ ın hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Stratejik Amaç 1) Şirketin kurumsal yapısını geliştirmek. Hedef-1) 2009 yılı sonuna kadar Şirkete 15 adet kadro alınacaktır. Hedef-2) Her yıl çalışan başına 20 saat mesleki ve teknik eğitim verilecektir. Hedef-3) 2009 yılı sonuna kadar Şirkette Kalite Güvence Sistemi kurulacaktır. 23

24 Hedef-4) Şirketin uygulayacağı; teşkilat, personel, disiplin, sicil amirleri, satınalma, görevde yükselme vb. yönetmelikler 2009 yılı sonuna kadar çıkarılacaktır. Stratejik Amaç 2) Özelleştirilen santrallerini izlemek ve değerlendirmek. Hedef-1) Özelleştirilen santralları izlemek ve değerlendirmek amacıyla, 2009 yılı sonuna kadar bir İzleme Bilgi Sistemi Kurulacaktır. Hedef-2) Mülkiyeti Şirkete ait olan ve işletme hakkı devir yöntemiyle özelleştirilen santralların faaliyetleri devir sözleşmesi hükümlerine belirlenecek göstergeler bazında 3 er aylık dönemler itibariyle izlenecektir. Stratejik Amaç 3) Karlı ve verimli işletmecilik yapmak. Hedef-1) Şirket portföyünde bulunan varlık ve tesislerin üretimleri her yıl yüzde 1 artırılacaktır. Hedef-2) Şirket portföyünde bulunan varlık ve tesislerin birim maliyetleri her yıl reel olarak sabit tutulacaktır. Hedef-3) Şirketin mali kaynaklarını güçlendirmek için likit fonlarına piyasa koşullarına göre reel getiri elde edilecektir. Hedef-4) Şirketin vergi ve faiz öncesi dönem karı her yıl enflasyon ve GSYİH büyümesinden daha fazla artırılacaktır. Stratejik Amaç-4) Santral, tesis/ve varlıkları özelleştirmeye hazırlamak. Hedef-1) Her ihale öncesi tanıtım dokümanı (basılı ve elektronik ortamda) ihale tarihinden en az bir ay önce hazırlanacak ve yatırımcılara sunulacaktır. Hedef-2) Şartname alan ve görüşme talep eden her yatırımcı ile kurulacak bilgi odasında en geç 7 gün içinde randevulu olarak görüşülecektir. Hedef-3) Şartname alan ve talep eden her yatırımcı için santrallere/tesislere teknik gezi programları düzenlenecektir. Hedef-4) Yatırımcılar için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında en az iki adet tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Hedef-5) Yatırımcıların yazılı ve sözlü sorularına en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevap verilecektir. 24

25 4. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME 4.1.UYGULAMA Stratejik Planımızın uygulanması her yılbaşında yürürlüğe girecek Yıllık Çalışma Programına göre yapılacaktır. Merkez ve taşra birimlerinde görevli personel Çalışma Programında kendisine ait görevleri zamanında eksiksiz olarak yapacak ve bu faaliyetleri bu Plan ekinde verilen formlara uygun olarak raporlayacaktır. Genel Müdürlükte kurulacak İzleme ve Değerlendirme Birimi söz konusu raporların hazırlanmasından, izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu olacaktır. 4.2.İZLEME Şirketimize bağlı işletmeler ve ilgili birimler Stratejik Planımızın hedeflerine ait göstergelere ilişkin bilgileri aşağıda yer alan Performans Ölçüsü Takip Formu na uygun olarak doldurarak göstergenin gönderilmesi gereken tarihten önce Genel Müdürlüğe göndereceklerdir. 25

26 PERFORMANS ÖLÇÜSÜ TAKİP FORMU Performans Ölçüsü: Performans Ölçüsü Çeşidi: (Girdi, çıktı, Sonuç, kalite, verimlilik) Sonuç Açıklama: Performans Ölçüsü Perspektifi: (Finansal, Müşteri, Kuruluş İçi Süreçler, Yenilik ve Öğrenme) Finansal Sorumlu Personel: Çalıştığı Bölüm: Telefon: Performans Ölçüsündeki Gelişim Performans Ölçüsü Performans Ölçüsünün Hesaplanma Şekli: Performans Ölçüsünde Hedefe Ulaşma Seviyesi: Performans Ölçüsünde Hedefe ile Gerçekleşme Arasındaki Farkı Ortaya Çıkaran Sebepler: Performans Ölçüsünün Elde Edilmesinde Karşılaşılan Problemler: Performans Ölçüsüne Hedef Konulurken Kıyaslama yapıldı mı? Evet Hayır Ölçümün Yapıldığı Tarih: Kıyaslama Kaynakları: Geçmiş yıl verileri Sonraki Ölçümün Yapılma Tarihi: KÖSEOĞLU Akif, sayfa 84 26

27 İşletmelerin ve birimlerin faaliyetleri Çalışma Programı ile karşılaştırmalı olarak hazırlanacak Faaliyet Raporları ile takip edilecektir. Bu Raporlar üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle hazırlanacak ve ilgili dönemi takip eden 15 gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Faaliyet Raporlarına İlişkin Dönemler: Dönemler I II III IV V Kapsanan 1 Ocak- 1 Nisan- 1 Temmuz - 1 Ekim- 1 Ocak- Tarihler 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık 31 Aralık Son Rapor Tarihi 15 Nisan 15 Temmuz 15 Ekim 15 Ocak 30 Nisan Gerek göstergeler gerekse Faaliyet Raporlarına ilişkin birleştirmeler ilgili dönem sonundan itibaren 1 ay içinde değerlendirilerek raporlanacak ve Genel Müdürlüğe sunulacaktır. Değerlendirmede göstergeler hedefler ile karşılaştırılarak dönemler itibariyle; çalışma programına ve hedeflere ne derece ulaşılıp ulaşılamadığı, ulaşılamadı ise nedenleri değerlendirmede yer alacaktır. Faaliyet Raporları ilgili dönemi izleyen 1 ay içinde hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulacaktır. Genel Müdürlük söz konusu Raporları tamamlanmasını müteakip bir ay içinde; Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, Hazine Müsteşarlığına ve Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne 1 ay içinde gönderecek ve Şirket WEB Sayfasında yayımlayacaktır. 4.3.DEĞERLENDİRME İzleme faaliyetlerinin genel olarak değerlendirilmesi amacıyla taşra ve merkez izleme ve değerlendirme birimleri kendilerine gönderilen göstergeleri hedeflere, sektördeki, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere göre yorumlayacaklardır. Söz konusu birimler yapacakları değerlendirmede şirketin hedeflerine ne derece ulaştıklarını, rakiplere göre durumunu, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere göre varsa fırsatlar ve tehditlere göre 27

28 önerdikleri strateji değişiklerini bildireceklerdir. Ayrıca, varsa söz konusu gösterge ile ilgili şirketin tüm avantaj ve dezavantajlarını da belirteceklerdir. Sonuç olarak, şirketin belirlediği misyon, vizyon, amaçlar ve hedeflere ne derece ulaşıldığı izleme dönemleri itibariyle belirlenerek genel performans ortaya konulacaktır. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, geri bildirim işlemi gerçekleştirilecektir. Faaliyet gerçekleşmeleri, zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından incelendikten sonra: 4.4. RAPORLAMA Bu plana ilişkin Raporlar başta Yıllık Çalışma Programı, Faaliyet Raporları ve İstatistik Yıllıklarıdır. Ayrıca Bütçe ve Yatırım Programı Yıllık Çalışma Programının ayrılmaz birer parçası olacaktır. Her yıl en geç Ocak ayının 15 ine kadar hazırlanarak kabul edilecek Yıllık Çalışma Programı ilgili birimlere gönderilecektir. İzleme ve değerlendirme birimi tarafından değerlendirilen göstergeler bir rapor ile Genel Müdürlüğe sunulacaktır. Söz konusu raporda ekte yer alan içerik dikkate alınacaktır. 28

29 4.5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ AMAÇLAR HEDEFLER GÖSTERGELER BİRİMİ PERFORMANS ÖLÇÜSÜ Hedef-1) 2009 yılı sonuna kadar Şirkete 15 adet kadro alınacaktır. Alınan Kadro sayısı (KS) Kişi KS>=15 1. Şirketin kurumsal yapısını geliştirmek 2. Özelleştirilen santralları izlemek ve değerlendirmek amacıyla 2009 yılı sonuna kadar bir izleme bilgi sistemi kurulacaktır. Hedef-2) Her yıl çalışan başına 20 saat mesleki ve teknik eğitim verilecektir. Eğitim Saati (ES) Adam/Saat ES >=20 Hedef-3) 2009 yılı sonuna kadar Şirkette Kalite Güvence Sistemi kurulacaktır. Kalite Güvence Sistemi (KGS) Kurulma Tarihi (KT) Tarih KGS KT<= Hedef-4) Şirketin uygulayacağı; teşkilat,personel,disiplin,sicil amirleri,satınlama,görevde yükselme v.b. Yönetmelikler 2009 yılı sonuna kadar çıkarılacaktır. Hedef-1) Özelleştirilen santralalrı izlemek ve değerlendirmek amacıyla 2009 yılı sonuna kadar bir izleme bilgi sistemi kurulacak Hedef-2) Mülkiyeti Şirkete aitolan ve İşletme Hakkı Devir yöntemiyle özelleştirilen santralların faaliyetleri devir sözleşmesi hükümlerinde belirlenecek göstergeler bazında 3 ' er aylık dönemler itibariyle izlenecektir. Hedef-1) Şirket portföyünde bulunan avrlık ve tesislerin üretimleri her yıl %1 artırılacaktır. Yönetmelik Çıkarılma Tarihi (YÇT) İzleme Bilgi Sistemi (İBS) Kurulma Tarihi (KT) Tarih YÇT<= Tarih İBS KT<= Yıllık İzleme Sayısı (YİS) Adet YİS>=4 a. Öngörülen Üretim Miktarı b.gerçekleşen Üretim Miktarı (b)-(a)>=(a)*0,01 3. Karlı ve verimli işletmecilik yapmak Hedef-2) Şirket portföyünde bulunan varlık ve tesislerin birim maliyetleri her yıl reel olarak sabit tutulacaktır. Hedef-3) Şirketin mali kaynaklarını güçlendirmek için likit fonlarına piyasa koşullarına göre reel getiri elde edilecektir. Hedef-4) Şirketin vergi ve faiz öncesi dönem karı her yıl enflasyon ve GSYİH büyümesinden daha fazla arttırılacaktır. c. Öngörülen Birim Maliyet YTL d. Gerçekleşen Birim Maliyet YTL (c)=(d) Reel Getiri Oranı (RGO) Yıllık Ortalama Tüketici Fiyat % RGO>=TÜFE Endeksi (TÜFE) Vergi ve faiz öncesi dönem karı (K) İ: Dönem YTL ki / ki-1 >=r r: Tüfe+GSYİH oranı 29

30 AMAÇLAR HEDEFLER GÖSTERGELER BİRİMİ PERFORMANS ÖLÇÜSÜ Hedef-1) Her ihale öncesi tanıtım dokümanı (basılı ve elektronik ortamda) ihale tarihinden en az bir ay önce hazırlanacak ve yatırımcılara sunulacaktır. Hedef-2) Şartname alan ve görüşme talep eden her yatırımcı ile kurulacak bilgi odasında en geç 7 gün içinde randevulu olarak görüşülecektir. İhale Tarihi (İHT) Tanıtım Dokümanı Hazırlama Tarihi (TDHT) Randevu Tarihi (RT) Görüşme Tarihi (GT) Tarih Tarih TDHT<=(İHT-1 ay) RT<=(GT-7 gün) 4. Santral,tesis/ ve varlıkları özelleştirmeye hazırlamak Hedef-3) Şartname alan ve talep eden her yatırımcı için santrallere/tesislere teknik gezi programları düzenlenecektir. e. Şartname alan yatırımcı sayısı f. Teknik geziye katılan yatırımcı sayısı Adet e>=(f) Hedef-4) Yatırımcılar için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında en az iki adet tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Tanıtım Toplantı Sayısı (TTS) Adet TTS>=2 Hedef-5) Yatırımcıların yazılı ve sözlü sorularına en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevap verilecektir. g. Bilgi Talep Tarihi Tarih h. Bilgi Talebine Cevap Verme Tarihi Tarih (h)<=[(g)+15] 30

31 KAYNAKLAR - Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 2006, Ankara - Orta Vadeli Program ( ), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, , Ankara Yılı Programı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 28 Ekim 2007, Ankara - Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Haziran 2006, Ankara - Uluslar arası Ekonomik Göstergeler 2007, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 2007, Ankara - KÖSEOĞLU, Akif, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Performans Ölçümü, Ağustos 2005, Ankara. 31

32 EK-1 STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMA SÜRECİ: Stratejik Plan çalışmalarımız başlamadan önce, Genel Müdürümüz Sn. Ramazan Güven tarafından Şirketimiz personeline Stratejik Planlamaya ilişkin eğitim amaçlı bir sunum yapılmış ve Personelin bu konuda bilgi sahibi olması sağlanmıştır. İlk aşamada bir Stratejik Planlama Çalışma Grubu oluşturulmuş ve bölümler grupta yer alan personel içinde paylaştırılmıştır. Bununla beraber tüm şirket personelinin aktif katılımı sağlanmış, her personelin düşünce ve eleştirileri dikkate alınmıştır. Stratejik Planlama Çalışma Grubu belli aralıklarla toplanmış ve her bir personelin yaptığı çalışmalar, gözden geçirilerek öneriler ve eleştiriler doğrultusunda son şeklini almıştır. Stratejik plan çalışmaları bir yandan Şirket içinde devam ederken, diğer yandan DPT, Hazine, ÖİB, EÜAŞ ve sektörde yer alan diğer kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda Şirket Stratejisi belirlenmiştir.

33 EK-2 ŞİRKET STRATEJİSİ: MİSYONUMUZ Ülke Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kendisine bağlanan; elektrik üretim tesisleri ile diğer tesis ve varlıklardan oluşan portföyünü karlı ve verimli bir şekilde işletmek, özelleştirmeye hazırlamak ve özelleştirme sonrasında bunları izlemek ve değerlendirmektir. VİZYONUMUZ Karlı ve verimli işletmecilik yapan, özelleştirilecek varlık ve tesislere değer katan, özelleştirilen tesis ve varlıklarını etkin bir şekilde izleyen ve değerlendiren güvenilir bir şirket olmaktır. İLKE VE DEĞERLERİMİZ Misyonumuza ulaşma yolunda temel değerlerimiz; dürüstlük, üretkenlik, şeffaflık, verimlilik ve güvenilirliktir. Stratejik Amaç - 1: Şirketin kurumsal yapısı geliştirmek Hedef-1) 2009 yılı sonuna kadar Şirkete 15 adet kadro alınacaktır. Hedef-2) Her yıl çalışan başına 20 saat mesleki ve teknik eğitim verilecektir. Hedef-3) 2009 yılı sonuna kadar Şirkette Kalite Güvence Sistemi kurulacaktır. Hedef-4) Şirketin uygulayacağı; teşkilat, personel, disiplin, sicil amirleri, satınalma, görevde yükselme vb yönetmelikler 2009 yılı sonuna kadar çıkarılacaktır. Stratejik Amaç-2: Özelleştirilen santrallerini izlemek ve değerlendirmek Hedef-1) Özelleştirilen santralları izlemek ve değerlendirmek amacıyla, 2009 yılı sonuna kadar bir İzleme Bilgi Sistemi Kurulacaktır. Hedef-2) Mülkiyeti Şirkete ait olan ve işletme hakkı devir yöntemiyle özelleştirilen santralların faaliyetleri devir sözleşmesi hükümlerine belirlenecek göstergeler bazında 3 er aylık dönemler itibariyle izlenecektir. Stratejik Amaç-3: Karlı ve verimli işletmecilik yapmak Hedef-1) Şirket portföyünde bulunan varlık ve tesislerin üretimleri her yıl yüzde 1 artırılacaktır. Hedef-2) Şirket portföyünde bulunan varlık ve tesislerin birim maliyetleri her yıl reel olarak sabit tutulacaktır. Hedef-3) Şirketin mali kaynaklarını güçlendirmek için likit fonlarına piyasa koşullarına göre reel getiri elde edilecektir. Hedef-4) Şirketin vergi ve faiz öncesi dönem karı her yıl enflasyon ve GSYİH büyümesinden daha fazla artırılacaktır. Stratejik Amaç 4: Santral, tesis/ve varlıkları özelleştirmeye hazırlamak Hedef-1) Her ihale öncesi tanıtım dokümanı (basılı ve elektronik ortamda) ihale tarihinden en az bir ay önce hazırlanacak ve yatırımcılara sunulacaktır. Hedef-2) Şartname alan ve görüşme talep eden her yatırımcı ile kurulacak bilgi odasında en geç 7 gün içinde randevulu olarak görüşülecektir. Hedef-3) Şartname alan ve talep eden her yatırımcı için santrallere/tesislere teknik gezi programları düzenlenecektir. Hedef-4) Yatırımcılar için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında en az iki adet tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Hedef-5) Yatırımcıların yazılı ve sözlü sorularına en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevap verilecektir.

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

3. Ekonominin Genel Dengesi B. Yatırımlar 1. Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum (s. 24) Sektörel Dağılımı b) 2012 Yılı Hedefleri (s.

3. Ekonominin Genel Dengesi B. Yatırımlar 1. Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum (s. 24) Sektörel Dağılımı b) 2012 Yılı Hedefleri (s. 2012 YILI PROGRAMI NDA ENERJİ 3. Ekonominin Genel Dengesi B. Yatırımlar 1. Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum (s. 24) ( ) 2011 yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımları içinde madencilik,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanun u ile 08.06.1984 tarih ve 233

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. PERFORMANS PROGRAMI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 Strateji

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Su, hava, gıda ve diğer ihtiyaçların enerji sayesinde canlılara sunulması

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu

2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu 7 3 2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu ARTOG.E 2.38 % 10.19 POLTK.E 9.5 % 9.20 HALKS.E 2.38 % 6.25 VANGD.E 2.05 % 5.67 EGLYO.E 3.53 % 5.37 RODRG.E 2.35 % -10.65 English OYLUM.E Yardım0.94 İletişim % -8.74

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2015-2019 STRATEJİK PLANI BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı İçindekiler 4 5 8 10 Bakan Mesajı Genel Müdürün Mesajı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sunuşu Bir Bakışta

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı