2014 YILI YILLIK İŞ PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI YILLIK İŞ PLANI"

Transkript

1 Revizyon Tarihi Sayfa 1 / 14 RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI YILI YILLIK İŞ PLANI 1

2 Revizyon Tarihi Sayfa 2 / 14 ĠÇĠNDEKĠLER Konu BaĢlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Önsöz 3 Misyon 4 Vizyon 4 Kalite Politikası 4 Organizasyon Şeması 5 Amaç ve Faaliyetler 6 1.Amaç 6 RTSO nun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi 6 Faaliyetler Amaç 7 Oda Üyelerinin Girişimci Kapasitelerinin Güçlendirilmesi 7 Faaliyetler Amaç 8 Rize İlinin Önemli Turizm Merkezlerinden biri olmasını sağlamak 8 Faaliyetler 8 4.Amaç 8 İlimizi Bölgenin Önemli Lojistik ve Ticaret Merkezi yapmak 8 Faaliyetler Amaç 10 Rize Çayını Uluslararası piyasada rekabet edebilir hale getirmek 10 Faaliyetler 10 6.Amaç 10 İlimizin Sosyal ve Kültürel Gelişiminde katkıda bulunmak 10 Faaliyetler RTSO Yılı Tahmini Gider Bütçesi Dip notlar 14 2

3 Revizyon Tarihi Sayfa 3 / 14 ÖNSÖZ Dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler doğrultusunda Türkiye de de yeniden yapılanma, kurumsallaşma gibi ihtiyaçlardan sıkça söz edilmektedir. Özel sektör ve Kamu kurum ve kuruluşları bu değişime ayak uydurabilmek ve kuruluşlarına yön verebilmek için, geleceğe yönelik kendi plan ve programlarını yapmak, uygulamak ve sonuçlarını ölçüp değerlendirerek kuruluşlarının geleceğine yön vereceklerdir. Günümüzde bölgesel kalkınmanın içeriği değişim geçirmektedir. Bölgesel kalkınma geri kalmış bölgelere yönelik yeniden dağıtım ve teşvik sisteminden ziyade rekabet gücünün arttırılmasına yönelmektedir. Yerel ve Ulusal rekabet, yatırım ortamının iyileştirilerek şirketlerin yönetim ve iş yapma anlayışlarını uluslararası standartlar çerçevesinde yapılandırmasını zorunlu kılmaktadır. Tam bu noktada Ticaret ve sanayi odalarının önemi gündeme gelmektedir. Ticaret ve Sanayi Odaları Faaliyet gösterdikleri şehirlerin girişimcilerinin kapasitelerini yapılandırarak, güçlendirerek yerel ve küresel rekabete hazırlama işlevini yerine getirmektedirler. Ticaret ve Sanayi odaları üyelerinin geleceğine ve ülke ekonomisine Stratejik Planlar ve buna paralel olarak Yıllık İş Planları ile yön vermektedirler. Günümüzün küresel rekabet şartlarında başarılı olan organizasyonlar, geçmişte bu günü stratejik bir yaklaşımla planladıkları için başarılı olmuşlardır. Gelecekte oluşabilecek potansiyel riskleri öncelikle dirilerek etkilerini azaltan, fırsata dönüştüren, tesadüflere yer vermeyen, kendisini yenileyen ve öğrenen organizasyonlar 21.Yüzyıla yön verecektir. Bu veriler ile hazırlanan Odamızın Yılı Yıllık İş Planının Odamız ve İlimize hayırlı olmasını dilerim. ġaban Aziz KARAMEHMETOĞLU RTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı 3

4 Revizyon Tarihi Sayfa 4 / 14 MĠSYON Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyonumuz; Toplam kalite Yönetimi anlayışı içinde; 5174 Sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer mevzuatların bize vermiş olduğu görevleri, teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak, güler yüzlü, çağdaş ve müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla üstün kalitede, verimli olarak müşterilerimize sunmaktır. VĠZYON Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuz; Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunmak, Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri saptamak ve kaldırılması için faaliyetlerde bulunmak, Rize ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak, Hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartların üzerine taşıyarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak, Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin artırılması ve üyelerimizin dış ticaretinin gelişmesini sağlamak, İlimizi fuarlar, konferanslar, toplantılar ve bunlara bağlı turizm merkezi haline getirmek, İlimizin, bölgenin sağlık merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak, İlimizin, bölgemizin eğitim merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak, İlimizin, küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için çalışmalar yapmaktır. KALĠTE POLĠTĠKASI Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimize yerel, ulusal ve uluslararası alanda hizmet sunarken; üyelerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini yasalar doğrultusunda karşılamak, Çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek kolektif çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla takım çalışması ve ekip ruhunu teşvik etmek, Hızlı, etkin, güler yüzlü hizmet anlayışı ve personel eğitimi ile müşteri memnuniyetini sağlamak, Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak, Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek, İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek, Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek prensibiyle hareket etmek kalite politikamızdır. 4

5 Revizyon Tarihi Sayfa 5 / 14 ORGANĠZASYON ġemasi MECLİS DİSİPLİN KURULU YÖNETİM KURULU MESLEK KOMİTELERİ BAŞKAN DANIŞMANI GENEL SEKRETER MECLİS KOMİSYONLAR HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SATIN ALMA KOMİSYONU TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ GENEL SEKR. YARD. KALİTE YÖNETİM TEM. MUHASEBE SERVİSİ İÇ TİCARET SERVİSİ KOBİDAM SEKRETERLİK DIŞ TİCARET SERVİSİ BASIN YAY. HALK. İLİŞ. BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU ODA SİCİL SERVİSİ AKREDİTASYON SORUM. HİZMETLİ / ŞOFÖR TAHSİLAT SERVİSİ AR-GE VE PROJE GELİŞ. İÇ HİZMETLER ARŞİV VE KÜTÜPHANE 5

6 Revizyon Tarihi Sayfa 6 / 14 AMAÇ VE FAALĠYETLER Rize Ticaret ve Sanayi Odası hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile ilgili olarak misyon, vizyon değerlerle uyumlu amaçlar belirlemiştir. Amaçların gerçekleştirilmesi için ölçülebilir faaliyetler belirlenmiştir. Bunların izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi her hafta yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında, ayda bir yapılan Meclis ve Personel Toplantılarında ve yılda iki kez yapılan YGG toplantılarında, Yıllık iş planı değerlendirmeleri yapılır, gerek görülen revizeler ve değişiklikler yapılarak tutanaklara ve raporlara eklenir. 1.AMAÇ: RTSO NUN KURUMSAL KAPASĠTESĠNĠ GÜÇLENDĠRMEK Faaliyetler Dijital arşiv kurulması konusunda eğitim alınması, Çalışmaların Başlatılması Personel memnuniyet anketi Tarih Ölçüm Yöntemi Hedefi Maliyet Ekim-Kasım Eğitimin etkinliği % Kasım Personelin yurt içi eğitimlere gönderilmesi Planlanan tarihte tüm personele ulaşım % Eğitim raporlarının değerlendirilmesi % Üyelere seminer, konferans verilmesi Davetli / Katılım oranı % Personel eğitimleri Web sitesinin sürekli güncellenmesi Web sitesinde Sektörel raporların yayınlanması Eğitimin etkinliği % bütün aylar bütün aylar Ziyaretçi sayısındaki aylık artış oranı Ziyaretçi sayısındaki aylık artış oranı % % Web Sitesinde İstatistiki bütün Ziyaretçi sayısındaki bilgilerin yayınlanması aylar aylık artış oranı % yılını dolduran tüm 40 Yılını dolduran Üyelerin Mart üyelerimize plaket % 100 ödüllendirilmesi verilmesi RTSO Aylık Gazetenin çıkarılması Her ay gazetenin çıkarılması % RTSO Dergisinin çıkarılması Yılda 2 kez çıkarılması %

7 Revizyon Tarihi Sayfa 7 / 14 Ovit tüneli, Kuzey Güney yolunun tanıtımı ve destek kapsamında gezi düzenlenmesi Sivil toplum platformu toplantılarını düzenlemek, organize etmek Mayıs Güneydeki Oda ve Borsaların tümünün ziyaretinin gerçekleştirilmesi Görüşülen sorunlar / çözüme kavuşan sorunlar % % AMAÇ: ODA ÜYELERĠNĠN GĠRĠġĠMCĠ KAPASĠTELERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ Faaliyetler Tarih Ölçüm Yöntemi Hedefi Maliyet Üye beklentileriyle ilgili anket yapılması Eylül, Ekim, Kasım Üyelere gönderilen / geri dönen anket sayısı % Proje hazırlama konusunda üyelere danışmanlık yapılması ve diğer iletişim bilgilerini içeren tüm üyeleri kapsayan veri tabanı oluşturmak Danışmanlık yapılan kişi sayısı Uygulanan proje, kurulan işyeri sayısı Aktif üye sayısı / veri tabanına kaydedilen üye sayısı % % Turizm sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin kurumsal kapasitelerini güçlendirmek ve hizmet kalitesinin artırılması için çalışan personeline eğitim verilmesi Vergi rekortmenleri sıralamasına giren üyelerimizin plaketle ödüllendirilmesi UMEM Beceri 10 projesi kapsamında üyelerimizin ara eleman ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konularda kurs açılması İhracat yapan üyelerimize İhracatçılar birliği ile Mart, Nisan, Mayıs Mart 10 Eylül Eğitimin etkinliği % Vergi rekortmenleri sıralamasına giren tüm üyelerimizin plaketle onurlandırılması yılında bu alanda 5 kurs açmak % kurs açılması Tüm ihracatçıların katılımını sağlamak %

8 Revizyon Tarihi Sayfa 8 / 14 ortaklaşa dış ticaret semineri vermek 3.AMAÇ: RĠZENĠN ÖNEMLĠ TURĠZM MERKEZLERĠNDEN BĠRĠ OLMASINI SAĞLAMA Faaliyetler İş adamlarının ilimize yatırım yapması için, iş adamlarına ilimizdeki yatırım alanları konusunda seminer vermek Tarih Haziran Temmuz Haziran Ölçüm Yöntemi Yeni yatırım yapan, İş kuran firma sayısı Hedefi Maliyet 3 firma Firmalara marka paten ve faydalı model çalışmalarına danışmanlık vermek destekte bulunmak İlimizdeki tarihi eserlerin bakım-onarım, turizme kazandırma projelerine destek sağlamak Danışmanlık verilen firma sayısı / marka paten ve faydalı model gerçekleştiren firma sayısı Desteklenecek veya ortak olunacak proje sayısı % proje Yurt dışı turizm tanıtım faaliyetlerinde bulunmak Fuarda tanıtım yapmak 1 fuar İlimizin yöresel el sanatları ve dokumacılığına destek sağlanması Yurt içi fuarlarda ilimiz turizminin tanıtımının yapılması El sanatlarının tanıtımı için hediyelik eşya seçimlerinin yöresel el sanatları ile üretenlerden seçilmesi Yurt içi iki fuara katılım yapılması % fuara katılım AMAÇ: ĠLĠMĠZĠ BÖLGENĠN ÖNEMLĠ LOJĠSTĠK VE TĠCARET MERKEZĠ YAPMAK Faaliyetler Tarih Ölçüm Yöntemi Hedefi Maliyet İlimizde Doğu Karadeniz İlimizde Rize-Artvin Havaalanı projesinin Havaalanı projesinin Projenin gerçekleştirilmesi için gerçekleştirme onaylanması 8

9 Revizyon Tarihi Sayfa 9 / 14 Lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, raporlar hazırlamak, toplantı ve seminerler düzenlemek. kararının onaylanması İyidere havzasında kurulması planlanan Doğu Karadeniz Endüstriyel Bölgesi alt yapı çalışmalarının başlatılması için seminerler toplantılar organize etmek Doğu Karadeniz Endüstri Bölgesinin alt yapı planının hazırlanması Alt yapı planının ihale aşamasına gelmesi Samsun Sarp Demir yolu projesinin planlama aşamasına gelmesi için lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, seminer, toplantı ve organizasyonlar düzenlemek Rize Mardin ticaret yolunun geliştirilmesi Samsun Sarp yeşil yol planlamasının gerçekleştirilmesi için Lobicilik faaliyetlerinde bulunmak Rize OSB ye güçlü firmaların gelmesi için tanıtım faaliyetlerinde bulunmak Bürokratlarla, Yerel yönetimlerle, Sivil toplum örgütleriyle bu konu ile alakalı seminer, toplantı ve organizasyon düzenlemek, düzenlenenlere katılmak Rize Mardin ticaret yolunun geliştirilmesi İçin lobicilik faaliyetleri yapmak, yapılan organizasyonlara katılmak Lobicilik faaliyetlerinde bulunmak toplantı ve seminerler düzenlemek düzenlenenlere katılmak Tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek 5 seminer, toplantı düzenlemek düzenlenenle re katılmak 5 seminer, toplantı düzenlemek düzenlenenle re katılmak 3 seminer, toplantı düzenlemek düzenlenenle re katılmak yılında 2 güçlü firmanın OSB de yatırım yap

10 Revizyon Tarihi Sayfa 10 / AMAÇ: RĠZE ÇAYINI ULUSLARARASI PĠYASADA REKABET EDEBĠLĠR HALE GETĠRMEK Faaliyetler Tarih Ölçüm Yöntemi Hedefi Maliyet Çayın organik çaya dönüştürülmesi için proje gerçekleştirmek Projenin inşaat aşamasına gelinmesi İhalenin gerçekleştiril mesi Çay imalatından çıkan atıkların organik gübreye dönüştürülmesi için proje gerçekleştirmek Projenin inşaat aşamasına gelinmesi İhalenin gerçekleştiril mesi Çay üretim tekniklerinin geliştirilmesi için ortak projeler yürütmek Projenin inşaat aşamasına gelinmesi 1 Ortak çalışma yürütülmesi Organik tarım semineri düzenlenmesi Çay turizminin gerçekleştirilmesi için lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmek Eylül Ekim Çay sektöründeki firmaların katılımının sağlanması Seminer ve organizasyon düzenlemek % Seminer, organizasyon Düzenlemek AMAÇ: ĠLĠMĠZĠN SOSYAL VE KÜLTÜREL GELĠġĠMĠNE KATKIDA BULUNMAK Faaliyetler İlimiz sosyal kültürel etkileşimini artırmak, ilimiz kültürünü tanıtmak için paneller, toplantılar, geziler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak. Başarıyı teşvik etmek amacıyla ilimizin başarılı öğrencilerine ödüllendirmek Tarih Ölçüm Yöntemi Bu konuyla alakalı yılında 4 organizasyon ve gezi düzenlemek yılında başarılı 10 öğrenciye katkıda bulunmak Hedefi % 80 hedefi tutturmak % 100 hedefi tutturmak Maliyet İlimiz öğrencilerine eğitim, kırtasiye ve giyim gibi 15 Eylül yılında ihtiyaçlı öğlencilere kırtasiye Zamanında

11 Revizyon Tarihi Sayfa 11 / 14 yardımlarda bulunmak yardımında bulunmak faaliyeti gerçekleştir mek İlimizin ihtiyaçlı ailelerine çeşitli yardımlarda bulunmak İlimizin kültürel varlıklarının restorasyonu ve korunması için projeler yapmak, yapılan projelere ortak olmak, katkı sağlamak yılı içinde sosyal yardımları gerçekleştirmek İlimizde bu konuyla alakalı olarak yapılan bir projeye ortak olmak katkıda bulunmak % projeye ortak olmak İlimizin tanıtımına ve kültürel gelişimine katkı sağlayan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini desteklemek, maddi katkıda bulunmak İlimizde gerçekleşen 5 etkinliğe destek sağlamak % 80 hedefi tutturmak RTSO YILI Ġġ PLANI TOPLAM BÜTÇESĠ TL YILI TAHMĠNĠ GĠDER BÜTÇESĠ FASIL NO MADDE NO FASIL VE MADDE ADI KABUL EDĠLEN MĠKTAR (TL) 01 MENKUL KIYMET SATIġ GĠDERLERĠ FASLI 1, Menkul Kıymet Satış Giderleri 1,00 02 KAMBĠYO GĠDERLERĠ FASLI 1, Kambiyo Giderleri 1,00 03 SAĠR GĠDERLER FASLI 2, Küsurat Farkı Giderleri 1, Maddi Duran Varlıklar Satış Giderleri 1,00 04 PERSONEL GĠDERLERĠ FASLI , Personel Ücret ve Giderleri ,00 11

12 Revizyon Tarihi Sayfa 12 / DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE ,00 HĠZMETLER FASLI 001 Elektrik Giderleri , Su Giderleri 4.000, Yakacak Giderleri 1.500, Postane ve Pul Giderleri , Telefon Giderleri , Taşıma ve Kargo Giderleri , İletişim, Hat ve Abonelik Gid , Binalar Temizlik ve Malz. Gid , Binalar Bakım Onarım İnş. Gid , Binalar Elektrik Malzeme Gid , Güvenlik Hizmet ve Malz. Gid. 1, Seçim Giderleri 1, Taşıtlar Bakım On. ve Muh. Gid , Taşıtlar Akaryakıt Giderleri , Taşıtlar Kiralama Giderleri 1, Bilgisayar Mak.Bak.Onr.Malz. Gid , Fotokopi Mak.Bak.Onr. Malz. Gid , Haberleşme Araç.Bak.Onr.ve Malz. Gid. 1, Klimalar Bak.Onr. ve Malz. Gid , Elekt.Eşya Bak.Onr.ve Malz. Gid , Toplantı Temsil ve İkram Gid , Misafir Temsil ve İkram Gid , Hediyelik Eşya Giderleri , Kırtasiye Giderleri , Baskı Dizgi ve Makbuat Giderleri , Danışmanlık Giderleri 1, Yurtiçi Organizasyon Giderleri , Yurtdışı Organizasyon Giderleri , İstişare, Etüd ve Seminer Gid , Telif ve Tercüme Giderleri 3.000, Basılı Evrak ve Defter Giderleri 1.000, Müteferrik Giderler , Proje Giderleri , Ticaret Sicili Müdürlüğü Taşıma ve Kargo Giderleri 1.000, Ticaret Sicili Müdürlüğü Postane ve Pul Giderleri 5.000, Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye Giderleri 5.000, Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgisayar Malzeme Giderleri 2.500, Ticaret Sicili Müdürlüğü Elektrik Giderleri 3.000, Ticaret Sicili Müdürlüğü Su Giderleri 500, Ticaret Sicili Müdürlüğü Telefon Giderleri 2.000,00 06 BASIN YAYIN GĠDERLERĠ FASLI ,00 12

13 Revizyon Tarihi Sayfa 13 / Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri 2.000, Kütüphane Kitap ve Periyodik Yay.Gid , İlan Giderleri 2.000, Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Gid , Abonelik ve Haber Alımı 6.000, Gazete, Dergi ve Per. Yayın Gid ,00 07 SABĠT KIYMET GĠDERLERĠ , Sabit Kıymet Giderleri (Demirbaş) 9.998, Taşıtlar 1, Bina ve Arsalar 1,00 08 KĠRA GĠDERLERĠ FASLI , Kira Giderleri ,00 09 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ FASLI , Sigorta Giderleri 4.000, Komisyon Giderleri 1.490, Dava ve İcra Giderleri ,00 10 SEYAHAT VE YOL GĠDERLERĠ FASLI , Yurt İçi Seyahat Giderleri , Yurt Dışı Seyahat Giderleri ,00 11 HUZUR HAKKI GĠDERLERĠ FASLI 1, Huzur Hakkı 1,00 12 ġube VE TEMSĠLCĠLĠK GĠDERLERĠ FASLI 1, Şube Giderleri 002 Temsilcilik Giderleri 1,00 13 BĠRLĠK AĠDATI, KANUNĠ AĠDAT PAY VE ,00 FONLAR FASLI 001 Birlik Aidatı , TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı , Üye Olunan Kuruluş Aidat Gid , Kalkınma Ajans Bütçe Pay ,00 14 EĞĠTĠM VE FUAR GĠDERLERĠ FASLI , Eğitim Giderleri 5.000, Fuar Kongre Sergi Giderleri , Organize Sanayi Bölge Giderleri 5.000,00 13

14 Revizyon Tarihi Sayfa 14 / BAĞIġ VE YARDIMLAR FASLI , Eğitim Yardımları 7.000, Gıda yardımları 5.000, Sosyal Amaçlı Yardımlar , Muhtelif Yardımlar ,00 16 VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR FASLI 9.500, Emlak Vergisi 5.000, Damga Vergisi 1.000, Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.500, Noter Harç ve Giderleri 500, Çevre Temizlik Vergisi 1.500,00 17 FAĠZ GĠDERLERĠ FASLI 1, Faiz Giderleri 1,00 18 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ FASLI 3, Vade Farkı Giderleri 1, Kur Farkı Giderleri 1, Verilen Teminat Mekt.Komisyon Giderleri 1,00 GENEL TOPLAM ,00 Not: - Seyahat ve yol giderleri : TL - Bağış ve yardımlar giderleri: TL - Personel giderleri : TL Toplam: TL RTSO Yılı Yıllık iş planı maliyetleri dışında tutulmuştur. Adres : Atatürk Caddesi No: 359 Merkez / RİZE Telefon : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Faks : ( ) Web : E-Posta : 14

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk.

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk. SUNUŞ Geçmişi yüz yıl öncesine dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bugüne üstlendiği görev sorumlulukları üstün başarıyla gerçekleştirerek belirlemiş olduğu misyonu, vizyonu ve kalite

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇE 2014 Hazırlayan: Ahmet ALİYAZICI (Genel Sekreter) G. Şengül YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Detaylı

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2012-2015 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2012-2015 STRATEJİK PLAN (BUTSO) - STRATEJİK PLAN Burdur, İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 7 1.1 Konunun Önemi... 7 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı... 7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 8 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 9 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

RTSO Işe Alma Prosedürü

RTSO Işe Alma Prosedürü RTSO Işe Alma Prosedürü EMSiLCİsİ ONA YLA YAN/GENEL SEKRETER içindekiler Konu Başlığı Kapak İçindekiler 2 Giriş 3 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Politikası 3 Organizasyon Yapısı 4 Amaç 5 Kapsam 5 İşe Alma Kavramımn

Detaylı

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Önsöz Dünyada yaşanan Küreselleşme sürecine paralel olarak, Ülkemizde de değişim ve dönüşüm süreci yaşanmakta, bu çerçevede; yeniden yapılanma,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

RIZE TICARET SANAYIODASı KALITE EL KITABI

RIZE TICARET SANAYIODASı KALITE EL KITABI Doküman No RTSO.KEK.OO Ya ID Tarihi 01.03.2007 KALİTE EL KİTABI 01.01.2010 01 Sa fa 1/35 RIZE TICARET SANAYIODASı KALITE EL KITABI TEMSiLCisi - Doküman No RTSO.KEK.OO Yay m Tarihi 01.03.2007 ~~~ i ~ i

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

2012 YILI BURSA TİCARET BORSASI FAALİYET RAPORU

2012 YILI BURSA TİCARET BORSASI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 3 İÇİNDEKİLER SUNUM ÖZET BİLGİ 05 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ 08 2010-2011-2012 GELİR MUKAYESESİ 12 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013)

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (Revize 27.09.2013) i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 1.1. Şanlıurfa 1.2. Tarihte ŞUTSO 1.3. Stratejik Planlama Yaklaşımı 1.4. Şanlıurfa

Detaylı

Değerli Personelimiz,

Değerli Personelimiz, 2 Değerli Personelimiz, 5174 sayılı kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 27 Mayıs 1977 yılında kurulan Bodrum Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU

FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU AMAÇ 1. KMTSO OLARAK ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ODAMIZIN PERSONEL, FİZİKSEL ALT YAPISINI, TEKNOLOJİK VE MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI KASIM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI KASIM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Kasım ayı içersinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük ve

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Nisan ayı içerisinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük

Detaylı

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR?

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE IŞ YAPAR? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur. Anayasamızın 135. Maddesine göre; "Kamu kurumu niteliğindeki

Detaylı

[01 Ocak-31 Aralık 2011]

[01 Ocak-31 Aralık 2011] YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI [01 Ocak-31 Aralık ] Yılı Çalışma Programı SUNUŞ yılı bütçesini oluşturan gelir kalemlerinden, katkı paylarına ilişkin verilerin Ajansımıza ancak yılı Haziran ayı içinde gönderilmiş

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler 1 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 6 A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 6 B) Ajansa İlişkin Bilgiler... 7 1) Fiziksel Yapı...7 2) Teşkilat Yapısı...7 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 12 4) İnsan Kaynakları...

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i KISALTMALAR DİZİNİ... v SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2014 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1.

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 5 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 6-8 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 11-12 TEŞKİLAT ŞEMASI 15 2014 YILI KADROLARI 17-21 HARCIRAH BAREMİ 22 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı