YILLIK EĞİTİM PLANI Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No GNL-F /25

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILLIK EĞİTİM PLANI Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No GNL-F-06 01.01.2010 0 0 1./25"

Transkript

1 YILLIK PLANI GNL-F /25 1 Enfeksiyon Kontrolü ve önlenmesi İzolasyon Önlemleri * Hastane Enfeksiyonları * El Hijyeni ve önemi * El antiseptiklerinin avantajları, Eldiven kullanımı,elle dekontaminasyon * Dezenfeksiyon * Kritik olan ve olmayan gereçler * Aletlerin dezenfeksiyon * Kontaminasyonun engellenmesi * Genel kurallar *Kesici delici alet yaralanmaları * Atık yönetimitıbbi atıklar azaltılabilirmi * Enfeksiyon hemşiresiyle iletişim * Temizlik kuralları * Kan ve vücut sıvıları temizliği * Tüm çalışanlar Enfeksiyon uzmanı Dr.Şevket ÇELİK Güvenli ilaç uygulama * İlaç istemi * İlaç isteminin bölümleri * İstemin hemşire tarafından yapılması * İlaçların hazırlanması ve uygulanmasında güvenliğin sağlanması * İlaçların uygulanmasında 8 doğru * ilaçların uygulama yerleri ve yolları * Enjeksiyon uygulamasında dikkat edilecek noktalar * Subkutan (deri altı) enjeksiyon * İntradermal (deri içi) enjeksiyon * İntramüsküler enjeksiyon * Intravenöz enjeksiyon * Uygulama alanı *Acil servis

2 YILLIK PLANI Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi GNL-F /25 * Temizliği amacı,ilkeleri 3 Temizlik hizmetleri * Hastane temizliğinde eldiven kullanımı * Mop seçimi ve kullanımı * Presli kovalı paspas arabası kullanımı * Temizlikte risk sınıflandırması * Temizlik personeli * Düşük,orta,riskli gurupların belirlenmesi * Yüzey temizliği 4 Kodlar eğitimi Mavi kod pembe kod beyaz kod * Kodların anlamları * Kodların bildirimi * Kodların anons şekli Kodların sistemi Tüm Çalışanlar Eğitim Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Mesul Müdür

3 YILLIK PLANI GNL-F /25 5 Kardiopulmoner Resüsitasyon (CPR) * Temel yaşam desteği basamakları * Yabancı cisim obstrüksiyonu * Dolaşım desteği,bası noktası * Kalp masajı * Balon maske ile ventilasyon * Kullanılan malzemeler * Orafarengial kanül,nazofarengial kanül * Ventilasyon yöntemleri * Otomatik eksternal defibrilatörler * İleri yaşam desteği defibrilasyon * Prekordiyal darbe,enerji seviyeleri * Ventriküler fibrilasyon,ventriküler taşikardi,asistoli * Endotrakeal intübasyon *Ameliyathane Aneztezi uzmanı Dr.Kemal ASLAN Kişisel koruyucu ekipmalar * Kurşun koruyucular ın kişisel koruyucuları * Genel servisler kişisel koruyucuları * Doğum odası koruyucuları koruyucuları * Yenidoğan yoğun bakım üniteleri koruyucuları kişisel koruyucu ekipmanlar * Labaratuvar koruyucu ekipmanlar * Kan alma odası koruyucuları * Röntgen koruyucu ekipmanlar * Poliklinikler kotuyucu ekipmanlar * Eczane koruyucu ekipmanlar * Teknik hizmetler koruyucu ekipmanlar Tüm çalışanlar Eğitim Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Mesul Müdür

4 YILLIK PLANI Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi GNL-F /25 7 Hasta ve çalışan Güvenliği * Hasta ve çalışan güvenliğinde amaç * Hasta güvenliği komitemiz * Çalışan güvenliği komitemiz * Hasta ve çalışan güvenliğinde temel hedef *İlaç güvenliğinin sağlanması * Güvenli cerrahi uygulamaları * Tıbbi hatalar * Hatalarda yaklaşım Tüm çalışanlar Kalite Direktörü Leyla TÜMKAYA Transfüzyon Eğitimi * Kan transfüzyonunda amaç * Kanın önemi,yapısı * Kan ürünleri,grupları * Güvenli transfer için gerekenler * Uygunluk testleri için kan örneğinin alınması * Transfüzyondan önce yapılması gereken testler * Hazırlanan kan istemlerinin transferi * Kanın ısıtılması,kan setleri ve filitreler * İnfizyon hızı,hastanın gözlenmesi * Trasfüzyonla ile ilişkili reaksiyonlar * Yoğun bakım * Transfüzyon Ünitesi Tranfüzyon Ünitesi sorumlusu Şerife CAN Aneztezi uzmanı Dr.Kemal ASLAN Eğitim Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Mesul Müdür

5 YILLIK PLANI GNL-F /25 * Hasta hakları 9 Hasta kayıt alma,danışma Yönlendirme eğitimi * Sağlık kurululuşları kural ve uygulamaları * Hasta kaydı alma * Hasta kayıt kabul personelinin görev yetki ve sorumlulukları * Hastalara yaklaşım Hata kayıt Danışma Yönlendirme çalışanlar Hasta kayıt ve danışma sorumlusu Sibel BALIK * Kullanılan kol bantlarının çeşitleri 10 Hasta Kimliğinin tanımlanması ve doğrulanması * Kol bandında kullanılan parametreler * Anne ve bebek kol bantlarının cinsiyete göre ayrılımı ve dikkat edilmesi gereken seri numaralar * Kullanılan kol bandında kullanım kontrolü,dolaşımı engellemiyecek şekilde takılması Eğitim Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Mesul Müdür

6 YILLIK PLANI Doküman Kodu GNL-F-06 Yayın Tarihi Revizyon No 0 Revizyon Tarihi 0 6./25 * Hasta haklarında amaç 11 Hasta Hakları ve Etkili iletişim Teknikleri * Hasta hakkı nedir * En temel hasta hakları * Mahremiyet * Hasta şikayetleri Tüm çalışanlar Hasta hakları sorumlusu Hemşire Selda BİNGÖL * Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı 12 Antibiyotiklerin uygun Kullanımı * Antibiyotiğin etkinliği ve seçimi *Bilinmesi gerekenler kavramlar * Antibiyotik tedavisinde başlıca başarısızlık nedenleri * Tedavisi zor enfeksiyonlar * Belli başlı Antibiyotiklere karşı gelişen direnç mekanizmaları * Akılcı Antibiyotik kullanım ilkeleri Yoğun bakım *Doğumhane Eğitim Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Mesul Müdür

7 Doküman Kodu GNL-F-06 YILLIK PLANI Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi /25 13 Hasta Başı Test Cihazı * Glukometre temizliği * Glkometre doğrulaması * Glukometre kontrol çalışması * Preanalitik,Analitik,Postanalitik evreleri * Dikkat edilecek noktalar * Cihaz bakım ve kalibrasyonu Güvenli Hasta Transferi * Hasta ve yaralı taşıma teknikleri * Amaç ve hedefler * Hasta taşımada genel kurallar * Acil taşıma teknikleri * Ayak bilkelerinde taşıma tekniği * Koltuk altından tutarak taşıma * Sedye üzerinde taşıma * Kaşık tekniği * Köprü tekniği * Karşılıklı durarak taşıma tekniği * Battaniyeyle taşıma * Kısa mesafede süratli taşıma * Temizlik personeli

8 Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No YILLIK PLANI Revizyon Tarihi GNL-F /25 15 Sterilizasyon eğitimi * Dezenfeksiyon * Dezenfektanlar ve antiseptikler * Dezenfeksiyon yöntemleri * Fiziksel yöntemler,kimyasal yöntemler * Yüksek düzey dezenfeksiyon * Düşük düzey dezenfeksiyonu * Alet dezenfeksiyonu * Klor ve bileşikleri * Yüzey dezenfekasiyonu * Antiseptikler * Dezenfektan kullanımında dikkat edilmesi gerekenler. Tüm çalışanlar Hizmet Kalite Standartları eğitimi Hizmet kalite standartlarını kapsayan tüm bilgiler anlatılmalıdır. Tüm çalışanlar Kalite Direktörü Leyla TÜMKAYA

9 YILLIK PLANI GNL-F /25 17 Advers etki bildirimi * İlaç ilaç etkileşimi,ilaç besin etkileşimi * Yapılacak işlemler ler Eczacı Oya AKINCI * Bildirimin yapılacağı yer 18 Atık Yönetimi ve Tehlikeli maddeleri gösteren simgeler * Şiddetli alev alıcılar * Zaralı maddeler * Tahriş edici maddeler * Oksitleyiciler * Patlatıcılar,Aşındırıcı * Zehirli,Çevre için tehlikeli * Labaratuar güvenlik sembolleri * Elbise güvenliği *Açık alev uyarısı * Duman güvenliği,elektrik güvenliği * Yangın güvenliği,göz güvenliği * Kimyasal madde uyarısı * Kırılabilir cam uyarısı Tüm Çalışanlar Teknik servis Süleyman KARATEPE

10 YILLIK PLANI GNL-F /25 19 Güvenlik raporlama sistemi İşleyişte görülen aksaklığın isim yer zaman mekan bildirmeksizin personele ait kameraların olmadığı bir şikayet öneri kutusuna atılmaktır * Temizlik personeli Hasta dosyası ve Arşiv Hizmetleri * Hasta dosyasında bulunması gereken evraklar * Hasta yatış formu * Doktor istem formu, * Hemşire gözlem formu *Cerrahi güvenlik formu * Aneztezi onam formu * Aneztezi raporu,ameliyat notu,epikriz * Düşme riski değerlendirme formu * Konsültasyon formu * Patoloji raporu - Tüm Çalışanlar Faturalandırma sorumlusu Habibe TEZCAN

11 YILLIK PLANI GNL-F /25 21 Acil Durum ve Afet * Afet Yönetimi * Risk Yönetimi * Acil Afet Yönetimde Plan * Risk analizi * Yaşanılacak Tehlikeler * En çok karşılaşılan risklere göre alınacak önlemler * Yangın anında kaçışlar * Deprem sırasında yapılacaklar * Bina tahliye Tüm çalışanlar Afet sorumlusu Hakan ÇİTAK Stok Yönetimi Tüm çalışanlar stok yönetimi konusunda eğitilmelidir. * Yoğun bakım * Tıbbi sekreter Bilgi işlem sorumlusu Hakan ÇİTAK *Doğumhane

12 YILLIK PLANI GNL-F /25 23 Labartuvar hizmetleri (örnek alımı ve transferi,panik değer bildirimi) * İşleyiş prosedürü * İş akış şeması * Polikilnikteki işlemler * Labaratuvardaki işlemler * Kan ve diğer numune alma işlemleri * 12 saat açlık gerektiren testler * Ünite kan istem prosedürü * İdrar analizi * Gaita analizi *Sonuçların ilgili yerlere iletilmesi * * Labaratuvar Labaratuvar sorumlusu Şerife CAN Ameliyathane Hizmetleri Ameliyathane işleyiş prosedürü de temiz enfekte alanlar * Steril ameliyat bölgeleri nin mimari özelliği * Havalandırma sistemi * Aydınlatma kıyafetleri Ekibi ekibinin amacı * Yoğun bakım Aneztezi uzmanı Dr.Kemal ASLAN

13 YILLIK PLANI GNL-F /25 25 Bilgi güvenliği eğitimi Tüm calışanlara bilgi güvenliği eğitimi verilecektir. * Tüm çalışanlar Bilgi işlem sorumlusu Hakan ÇİTAK Enfeksiyon Kontrolü ve önlenmesi İzolasyon Önlemleri * Hastane Enfeksiyonları * El Hijyeni ve önemi * El antiseptiklerinin avantajları, Eldiven kullanımı,elle dekontaminasyon * Dezenfeksiyon * Kritik olan ve olmayan gereçler * Aletlerin dezenfeksiyon * Kontaminasyonun engellenmesi * Genel kurallar *Kesici delici alet yaralanmaları * Atık yönetimitıbbi atıklar azaltılabilirmi * Enfeksiyon hemşiresiyle iletişim * Temizlik kuralları * Tüm çalışanlar Enfeksiyon uzmanı Dr.Şevket ÇELİK

14 YILLIK PLANI GNL-F /25 27 Güvenli ilaç uygulama * İlaç istemi * İlaç isteminin bölümleri * İstemin hemşire tarafından yapılması * İlaçların hazırlanması ve uygulanmasında güvenliğin sağlanması * İlaçların uygulanmasında 8 doğru * ilaçların uygulama yerleri ve yolları * Enjeksiyon uygulamasında dikkat edilecek noktalar * Subkutan (deri altı) enjeksiyon * İntradermal (deri içi) enjeksiyon * İntramüsküler enjeksiyon * Intravenöz enjeksiyon * Uygulama alanı Yoğun bakım * Temizliği amacı,ilkeleri 28 Temizlik hizmetleri * Hastane temizliğinde eldiven kullanımı * Mop seçimi ve kullanımı *Temizlik personeli * Presli kovalı paspas arabası kullanımı * Temizlikte risk sınıflandırması * Düşük,orta,riskli gurupların belirlenmesi * Yüzey temizliği

15 YILLIK PLANI GNL-F /25 29 Kardiopulmoner Resüsitasyon (CPR) * Temel yaşam desteği basamakları * Yabancı cisim obstrüksiyonu * Dolaşım desteği,bası noktası * Kalp masajı * Balon maske ile ventilasyon * Kullanılan malzemeler * Orafarengial kanül,nazofarengial kanül * Ventilasyon yöntemleri * Otomatik eksternal defibrilatörler * İleri yaşam desteği defibrilasyon * Prekordiyal darbe,enerji seviyeleri * Ventriküler fibrilasyon,ventriküler taşikardi,asistoli * Endotrakeal intübasyon Aneztezi uzmanı Dr.Kemal ASLAN Kodlar eğitimi Mavi kod pembe kod beyaz kod * Kodların anlamları * Kodların bildirimi * Kodların anons şekli Kodların sistemi Tüm Çalışanlar

16 YILLIK PLANI GNL-F /25 31 Kişisel koruyucu ekipmalar * Kurşun koruyucular ın kişisel koruyucuları * Genel servisler kişisel koruyucuları * Doğum odası koruyucuları koruyucuları * Yenidoğan yoğun bakım üniteleri koruyucuları kişisel koruyucu ekipmanlar * Labaratuvar koruyucu ekipmanlar * Kan alma odası koruyucuları * Röntgen koruyucu ekipmanlar * Poliklinikler kotuyucu ekipmanlar * Eczane koruyucu ekipmanlar * Teknik hizmetler koruyucu ekipmanlar Tüm çalışanlar Hasta ve çalışan Güvenliği * Hasta ve çalışan güvenliğinde amaç * Hasta güvenliği komitemiz * Çalışan güvenliği komitemiz * Hasta ve çalışan güvenliğinde temel hedef *İlaç güvenliğinin sağlanması * Güvenli cerrahi uygulamaları * Tıbbi hatalar * Hatalarda yaklaşım Tüm çalışanlar Kalite Direktörü Leyla TÜMKAYA

17 YILLIK PLANI GNL-F /25 33 Transfüzyon Eğitimi * Kan transfüzyonunda amaç * Kanın önemi,yapısı * Kan ürünleri,grupları * Güvenli transfer için gerekenler * Uygunluk testleri için kan örneğinin alınması * Transfüzyondan önce yapılması gereken testler * Hazırlanan kan istemlerinin transferi * Kanın ısıtılması,kan setleri ve filitreler * İnfizyon hızı,hastanın gözlenmesi * Trasfüzyonla ile ilişkili reaksiyonlar * Transfüzyon Ünitesi Tranfüzyon Ünitesi sorumlusu Şerife CAN Aneztezi uzmanı Dr.Kemal ASLAN * Hasta hakları 34 Hasta kayıt alma,danışma Yönlendirme eğitimi * Sağlık kurululuşları kural ve uygulamaları * Hasta kaydı alma * Hasta kayıt kabul personelinin görev yetki ve sorumlulukları Hata kayıt Danışma Yönlendirme çalışanlar * Hastalara yaklaşım

18 YILLIK PLANI GNL-F /25 * Kullanılan KONU kol AYRINTILARI bantlarının çeşitleri 35 Hasta Kimliğinin tanımlanması ve doğrulanması * Kol bandında kullanılan parametreler * Anne ve bebek kol bantlarının cinsiyete göre ayrılımı ve dikkat edilmesi gereken seri numaralar. * Kullanılan kol bandında kullanım kontrolü,dolaşımı engellemiyecek şekilde takılması *Yoğun bakımlar Hasta Hakları ve Etkili iletişim Teknikleri * Hasta haklarında amaç * Hasta hakkı nedir * En temel hasta hakları * Mahremiyet * Hasta şikayetleri Tüm çalışanlar Hasta hakları sorumlusu Hemşire Selda BİNGÖL * Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı *Hastadan rıza alma

19 YILLIK PLANI GNL-F /25 * Antibiyotiğin etkinliği ve seçimi 37 Antibiyotiklerin uygun Kullanımı *Bilinmesi gerekenler kavramlar * Antibiyotik tedavisinde başlıca başarısızlık nedenleri * Tedavisi zor enfeksiyonlar Yoğun bakım Enfeksiyon uzmanı Dr.Şevket ÇELİK * Belli başlı Antibiyotiklere karşı gelişen direnç mekanizmaları * Akılcı Antibiyotik kullanım ilkeleri 38 Hasta Başı Test Ciahzı * Glukometre temizliği * Glkometre doğrulaması * Glukometre kontrol çalışması * Preanalitik,Analitik,Postanalitik evreleri * Dikkat edilecek noktalar * Cihaz bakım ve kalibrasyonu *Yoğun bakımlar

20 YILLIK PLANI GNL-F /25 39 Güvenli Hasta Transferi * Hasta ve yaralı taşıma teknikleri * Amaç ve hedefler * Hasta taşımada genel kurallar * Acil taşıma teknikleri * Ayak bilkelerinde taşıma tekniği * Koltuk altından tutarak taşıma * Sedye üzerinde taşıma * Kaşık tekniği * Köprü tekniği * Karşılıklı durarak taşıma tekniği * Battaniyeyle taşıma * Kısa mesafede süratli taşıma * Temizlik personeli Sterilizasyon eğitimi * Dezenfeksiyon * Dezenfektanlar ve antiseptikler * Dezenfeksiyon yöntemleri * Fiziksel yöntemler,kimyasal yöntemler * Yüksek düzey dezenfeksiyon * Düşük düzey dezenfeksiyonu * Alet dezenfeksiyonu * Klor ve bileşikleri * Yüzey dezenfekasiyonu * Antiseptikler * Dezenfektan kullanımında dikkat edilmesi gerekenler. * Tüm çalışanlar

21 YILLIK PLANI GNL-F /25 41 Hizmet Kalite Standartları eğitimi Hizmet kalite standartlarını kapsayan tüm bilgiler anlatılmalıdır. Tüm çalışanlar Kalite Direktörü Leyla TÜMKAYA Advers etki bildirimi * İlaç ilaç etkileşimi,ilaç besin etkileşimi * Yapılacak işlemler * Bildirimin yapılacağı yer Eczacı Oya AKINCI

22 YILLIK PLANI GNL-F /25 43 Atık Yönetimi ve Tehlikeli maddeleri gösteren simgeler * Hastane atıkları * Tıbbi atık kontrolü * Tıbbi atıkların yönetimi * Tıbbi atıkların oluşturduğu hastalıklar * Temel ilkeler * Kesici delici aletler * Atıkların ünite içinde taşınması * Atıkların geçici depolanması * Hastane içinde tıbbi atıkların ayrı taşınması * Tüm Çalışanlar Teknik servis Süleyman KARATEPE Güvenlik Raporlama Sistemi İşleyişte görülen aksaklığın isim yer zaman mekan bildirmeksizin personele ait kameraların olmadığı bir şikayet öneri kutusuna atılmasıdır. Tüm çalışanlar

23 YILLIK PLANI GNL-F /25 45 Hasta dosyası ve Arşiv Hizmetleri * Hasta dosyasında bulunması gereken evraklar * Hasta yatış formu * Doktor istem formu, * Hemşire gözlem formu *Cerrahi güvenlik formu * Aneztezi onam formu * Aneztezi raporu,ameliyat notu,epikriz * Düşme riski değerlendirme formu * Konsültasyon formu * Patoloji raporu - * Klinik hemşireleri * Tıbbi sekreterler * Bilgi işlem * Yoğun nakım Faturalandırma sorumlusu Habibe TEZCAN Acil Durum ve Afet * Afet Yönetimi * Risk Yönetimi * Acil Afet Yönetimde Plan * Risk analizi * Yaşanılacak Tehlikeler * En çok karşılaşılan risklere göre alınacak önlemler * Yangın anında kaçışlar * Deprem sırasında yapılacaklar * Bina tahliye Tüm çalışanlar Afet sorumlusu Hakan ÇİTAK

24 YILLIK PLANI GNL-F /25 47 Stok Yönetimi Tüm çalışanlar stok yönetimi konusunda eğitilmelidir. * Yoğun bakım * Tıbbi sekreter Bilgi işlem sorumlusu Hakan ÇİTAK Labartuvar hizmetleri (örnek alımı ve transferi,panik değer bildirimi) Tüç çalışanlar stok yönetimi konusunda eğitime tutulmalıdır. * Yoğun bakım * Tıbbi sekreter Laboratuvar sorumlusu Şerife CAN Eğitim Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Mesul Müdür

25 Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No YILLIK PLANI Revizyon Tarihi GNL-F /25 49 Ameliyathane Hizmetleri Ameliyathane işleyiş prosedürü de temiz enfekte alanlar * Steril ameliyat bölgeleri nin mimari özelliği * Havalandırma sistemi * Aydınlatma kıyafetleri Ekibi ekibinin amacı * Yoğun bakım Aneztezi uzmanı Dr.Kemal ASLAN Bilgi güvenliği eğitimi Tüm calışanlara bilgi güvenliği eğitimi verilecektir. *Tüm çalışanlar Bilgi işlem sorumlusu Hakan ÇİTAK

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TÜRÜ GENEL UYUM EĞİTİMİ () KURUM TANITIMI Medicana Sağlık Grubu Tanıtımı Hastanenin Fiziksel Yapısı Hizmet Sunulan Birimler Yönetsel Yapı ve Yöneticiler

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI Başhekim Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Pratisyen Hekim HİZMET FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

Diyaliz Sorumlu Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi

Diyaliz Sorumlu Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Diyaliz ünitesinde tedavinin başlatılması, takibi ve enfeksiyon kontrolünü sağlamaktır. 2. KAPSAM Tedavisinin başlatılması, takibi ve enfeksiyon kontrolünün sağlaması ile ilgili işlem basamaklarını

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

KAVAK DEVLET HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

KAVAK DEVLET HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI KONUSU İ VEREN Temel Yaşam Desteği CPR (Kardiopulmoner Resüssitasyon) Eğitimi 60 dak. Acil Sorumlu Hekimi Yurder ŞAHİN/Acil Sorumu Hemş.Sinan TONGAL 2 Verem Haftası(3-9 ocak) 30 dak. Eğitim Hemşiresi Melek

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ U1. AMAÇU: Sağlık Bakanlığı nın 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ e istinaden;

Detaylı

2014 YILI EĞİTİM PLANI

2014 YILI EĞİTİM PLANI 1 / 22 Eğitim Konusu Eğitimciler Eğitim Tarih ve Saati Eğitim Yeri Hedef Kitle Gerçekleşme Tarihi TEMİZLİK EĞİTİMİ ( HKS) (Genel Alanların Temizlik Kuralları, Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik

Detaylı

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır.

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır. 15 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ İ Güvenlik Raporlama Ve Bildirimi 05.01.15 46 Sağlık İstatistikleri,Tıbbi Terminoloji,Veri Toplama Ve Veri Girişi,Veri Değerlendirme Yöntemleri CENK YÜCELTEKİN 06.01.15 İlk

Detaylı

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ DOĞ.PR.01 27.01.2014-1/8 1.AMAÇ: Hastanemize başvurarak Kadın Doğum polikliniğinden veya acil servisten yatış kararı verilen doğum yapacak gebelerin takibini, normal doğumunu gerekli görülen hallerde sezaryen

Detaylı

EĞİTİM PLANI FORMU (GENEL PLAN)

EĞİTİM PLANI FORMU (GENEL PLAN) SAYFA NO: 1 / 10 ŞUBAT/2015 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ - KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Psikolog Ayşe ÇEVİK ŞUBAT/2015 HASTA HAKLARI -ETİK VE HASTA HAKLARI -HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI -HASTA

Detaylı

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İÜ Kardiyoloji EnsDtüsü, İÜ Onkoloji EnsDtüsü) Hizmet Kalitesi Standartları Çalışma Planı Tasarısı

Detaylı

2015 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TARİHİ PLANLANAN GERÇEKLEŞEN

2015 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TARİHİ PLANLANAN GERÇEKLEŞEN Sayfa No 1 / 13 EĞİTİM KONULARI N TARİHİ PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ EĞİTİMCİNİN ÜNVANI EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL HASTA HAKLARI / KİŞİSEL GELİŞİM Hasta Hakları, Kişiler Arası İletişim, Beden

Detaylı

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 ISBN: 978-975-590-368-2 Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 Bu kitabın her türlü yayın hakkı Performans Yönetimi ve Kalite

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ

YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ 00 01 01 03 00 12.09.2013 - - 1 / 6 ACİL SERVİS Acil servise 24 saat içinde aynı şikayet ile tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının %1 in altında tutulması. Konsültasyon sürelerinin 15-20 dk da cevaplanmasının

Detaylı

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 Poliklinik girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.1.1 P.1.2 Poliklinik bina girişlerinde, poliklinik kat girişlerinde ( veya asansör çıkışları karşısında )

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

Hasta Güvenliği Eğitimleri

Hasta Güvenliği Eğitimleri Sıra No (A) Eğitim Konusu Hasta Güvenliği Eğitimleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ARTVİN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARTVİN DEVLET HASTANESİ Doküman No: YÖN.PL.25

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI HİZMET İÇİ YILLIK PLANI Doküman Kodu: YÖN.PL.03 Yayın Tarihi: 25/02/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No: 1/1 İN ADI 05.01.2015 06.01.2015 SAATİ 16:00-16:30 30 DK. TOPLANTI ODASI TRANSFÜZYON

Detaylı

Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması. Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1

Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması. Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1 Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1 ÖZET: Bu çalışmada, bir vakıf hastanesinde bütün sistemleri kapsayan hasta güvenliği programının oluşturulması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ Doküman Kodu YÖN.RH.008 Yayın Tarihi 02/09/2013 Revizyon

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLETİ HASTANESİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYON REHBERİ KOD: YÖN.RH. 007 YAYIN TARİHİ:

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı