YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN"

Transkript

1 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

2 İçerik Projenin Planlanması Proje Yönetim Planı Gereksinimlerin Belirlenmesi Kapsamın Belirlenmesi İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Proje Takviminin Oluşturulması

3 Proje Yönetim Planı Proje beratının onaylanması ile başlatılan proje planlama safhasına geçer Proje Planlamasında kapsanan bilgiler: Hangi proje yönetim süreçlerinin, hangi seviyede uygulanacağı Projenin performansının değerlendirileceği ve projenin izlenip kontrolünün yapılacağı proje temel çizgileri. Değişikliklerin nasıl izleneceği ve kontrol edileceği Paydaşlar arası iletişim yöntem ve gerekleri Proje yaşam döngüsü ve fazları Planlama safhasında Proje Yönetim Planı hazırlanır.

4 Proje Yönetim Planı Proje Yönetim Planı neyin yapılacağını ve nasıl yapılacağını tanımlar İçerik: Risk yönetim planı İletişim yönetim planı Konfigürasyon yönetim planı Kalite Yönetim planı Kapsam yönetim planı Değişiklik yönetim planı Kaynak planları Sorumluluk atama matrisi Takvim, bütçe ve kapsam temel çizgileri

5 Gereksinimlerin Belirlenmesi Proje kapsamının belirlenmesindeki ilk aşamadır Paydaşların ihtiyaç ve beklentileri tanımlanır Gereksinimlerin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler Görüşmeler Odak grupları Çalıştaylar Gözlemler Grup yaratıcılık teknikleri Grup halinde karar alma yöntemleri Anketler Prototipler

6 Gereksinimlerin Belirlenmesi Bu sürecin sonunda şu çıktılar elde edilir: Gereksinimlerin tutulduğu Gereksinim Dokümanı (Paydaş gereksinimleri dokümanı) Gereksinimlerin proje süresince nasıl analiz edileceği, belgeleneceği ve yönetileceğini içeren Gereksinim Yönetim Planı Gereksinimlerin kaynaklarıyla (doküman, beklenti,vb.) ilişkilerini gösteren ve proje boyunca izlenebilmelerini sağlayan Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

7 Gereksinimlerin Belirlenmesi Gereksinim dokümanları (en az) şu bilgileri içermelidir: Projeye ihtiyaç duyulma ve başlatılma nedeni Projenin hedefleri Fonksiyonel gereksinimler Fonksiyonel olmayan gereksinimler Kalite gereksinimleri Kabul kriterleri Destek ve eğitimle ilgili gereksinimler Varsayımlar ve kısıtlar

8 Kapsamın Belirlenmesi Kapsam Proje kapsamı + ürün kapsamı Proje kapsamı gerekli ürün veya hizmetlerin teslim edilmesi için yerine getirilmesi gereken işler Ürün kapsamı bir ürünü veya hizmeti karakterize eden özellik ve işlevler Kapsamın belirlenmesi aşamasının sonunda Proje kapsam bildirimi oluşturulur Proje kapsamına dâhil edilmemiş olan bir şey projenin kapsamında değildir

9 Kapsamın Belirlenmesi Herhangi bir aşamada sorun oluşur, değişiklik gündeme gelirse bakılacak referans doküman kapsam bildirimidir Projenin ilerleyen aşamalarında kapsama dâhil edilmesi istenen unsurlar takvim ve maliyeti etkileyebileceği için ayrı bir süreç gerektirir (Değişiklik Yönetimi). Amaç Yalnızca yapılması gereken işlerin yapılmasını sağlamak Proje kapsamında olmayan işlerin yapılmasının (gold plating), proje yönetimi açısından bir anlamı ve değeri yoktur

10 Kapsamın Belirlenmesi Proje Kapsam Bildiriminde bulunması gereken temel maddeler Ürün kapsamı Teslimatlar Varsayımlar ve kısıtlar Proje kapsamında bulunmayacak işler Ana iş kalemleri Takvim hedefi Kabul kriterleri

11 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması İş Kırılım Yapısı (İKY / WBS), projenin ana iş kalemlerinin hiyerarşik biçimde proje kapsamını anlattığı bir dokümandır İKY de yer almayan bir iş proje kapsamına dahil değildir. İKY, proje yönetiminin en önemli araçlarından biridir, önem ve özen göstererek hazırlanmalıdır Başarısız bir İKY, etkisiz bir proje yönetiminin garantisidir. Başarılı bir İKY, izleyen tüm planlama ve kontrol süreçlerinin başarıyla gerçekleşmesinin ön koşuludur

12 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması İKY, onaylanmış mevcut proje kapsam bildiriminde belirtilen çalışmaları temsil edecek şekilde projenin toplam kapsamını (teslimata yönelik olarak hiyerarşik bir şekilde) iş paketlerine ayırarak düzenler ve tanımlar. İKY projenin temelidir ve İKY nin oluşturulmasından sonra planlama aşamasında gerçekleştirilen hemen her şey İKY ile ilgilidir. Örneğin maliyet ve zaman tahminlemesi iş paketi seviyesinde gerçekleştirilir, yine aynı şekilde riskler tüm proje için değil iş paketleri için tanımlanır

13 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Projenin çalışma paketlerine ayrıştırılması genellikle aşağıda verilen aktivitelerden oluşur: Teslimatların ve bağlantılı çalışmaların belirlenmesi ve analizi İKY nin yapılandırılması ve düzenlenmesi İKY bileşenlerinin daha ayrıntılı alt bileşenlere ayrılması İKY bileşenleri için tanımlama kodlarının oluşturulması ve atanması Çalışmaların ayrıştırılma derecesinin yeterliliğinin doğrulanması

14 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Ayrıştırma sonucunda elde edilen iş paketlerinin aşağıda belirtilen 5 aktiviteyi sağlaması durumunda İKY oluşturulmasında ayrıştırma işleminin yeterince yapıldığı kanaatine varılabilir. İş paketlerinin tamamlanma/durum bilgisi ölçülebiliyorsa İş paketlerinin başlangıç ve bitişleri net olarak tanımlanabiliyorsa İş paketi ile ilgili zaman ve maliyet kolayca tahmin edilebiliyorsa İş paketinin tamamlanması için tahmin edilen süre kabul edilebilir sınırlarda ise İş atamaları bağımsız yapılabiliyorsa Eğer İKY kapsamında tanımlanan iş paketleri yukarıda sayılan maddeleri karşılamıyorsa ayrıştırmaya devam edilmeli ve bu kontroller tekrar gerçekleştirilmelidir

15 Örnek C Derleyicisi için Yazılım C Derleyicisini Yap Test birimini Yap Belgeleri yaz Yazılımın kurulumu Geliştirmeyi yönet Kullanıcı arayüzü Dosya sistemi Parser Kod üretici Runtime sistemi 1.0 C Derleyicisi için Yazılım 1.1 C Derleyicisini Yap Kullanıcı arayüzü yap Dosya sistemi yap Parser yap Kod üretici yap Runtime sistemi yap 1.2 Test birimini yap Belgeleri yaz 1.4 Kurulum yazılımını yap 1.5 Yazılım geliştirmeyi yönet

16 Örnek - Detaylandırılımış 1.1 C Derleyicisini Yap Kullanıcı arayüzü yap GUI için SRS GUI için tasarım GUI nin kodu GUI nin testi ve tümleştirilmesi Derleyici projesi temel parçalar n geliştirme sürecinin fazları 1.1 C Derleyicisini Yap İsterleri çözümle GUI Dosya Sistemi Parser Kod üretici Runtime sistemi Tasarım 1.1 Derleyici projesi geliştirme sürecinin fazları n derleyicinin temel parçaları

17 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması İKY oluşturulurken gerçekleştirilebilecek olası hatalar şu şekilde sıralanabilir: Çok fazla detay Çok fazla detayın çok fazla gideri olur Müşteriler İKY de belirtilen her maddeyi izlemek için ısrar edebilirler ve sizde takım içi gözden geçirmelerinize onları bu kadar karıştırmak istemeyebilirsiniz İş paketlerinin belirsizliği Mümkün olduğunca kriterleri olan somut başlangıç ve sonlandırma olayları belirleyin Bazı işlerin dışlanması Bir işi dışlama ile o işin maliyeti 0 olur ki bu durum nadiren doğrudur Tekrarlar Büyük projelerde aynı işi birden fazla yerde belirtmek mümkün olabilir

18 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması İKY oluşturulması süreci sonunda; İKY İKY Sözlüğü Kapsam temel çizgisi (İKY, İKY sözlüğü ve kapsam bildiriminden oluşur) ortaya çıkar İKY sözlüğü içeriği: Hesap kodu belirteci Çalışmanın tanımı Sorumlu organizasyon Kaynaklar Maliyet tahminleri Kalite gereksinimleri Kabul kriterleri Gerekli kaynaklar Teknik referanslar

19 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Tamamlandığında İKY; Projede kapsamı ilgilendiren bir değişiklik söz konusu olduğunda, kapsam bildirimi ile beraber İKY değişiklik isteğinin planlanan proje kapsamına dâhil olup olmadığının görülmesini sağlar. Entegre değişiklik kontrolünün bir parçası olarak değişikliklerin kapsam üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini sağlar Proje kapsamında hangi işlerin yapılacağını gösterdiği için kapsam kaymasının kontrolünü sağlar Proje kapsamını ve takım üyelerine (özellikle yeni olanlara) sorumluluklarını gösteren bir iletişim aracı olarak kullanılır

20 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Temel Çizgide olmayan bir kapsam değişikliği gerektiğinde, bu değişiklik entegre değişiklik kontrolü ile gerçekleştirilmeli ve İKY, İKY sözlüğü ve kapsam bildirimi yeni iş paketi/paketleri eklenerek güncellenmelidir. Bu güncellenen doküman seti projenin yeni kapsam temel çizgisi olur. Bu güncellemeler gerçekleştirilmezse; Takvim ve maliyet hesaplamasında kullanılan iş paketleri ile güncellenmemiş İKY deki iş paketleri uyuşmadığından Takvim ve maliyet temel çizgisinden kayma olur İKY nin teslimatlar ile uyuşmaması durumunda müşteri ile iletişim sorunu olur Proje ekibinden beklenen iş ile İKY de tanımlanan işler arasında uyumsuzluk olur

21 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması İKY projenin ilerleyen aşamalarında şu amaçlar için kullanılabilir: Maliyet tahminlemesi Kalite planlaması Risklerin belirlenmesi Bütçenin belirlenmesi Takvim planlaması Tedariklerin planlaması

22 Proje Takviminin Oluşturulması Proje takviminin oluşturulması Proje Yönetim Planının geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen bir aktivitedir. İKY den yararlanarak aktivitelerin belirlenmesi, işin akışına göre aktivitelerin sıralanması, her aktivitenin süresinin tahmin edilmesi gereklidir. Proje takviminin planlanması projenin zaman yönetimi ile ilgilidir. Bir projenin tamamlanması için proje teslimatlarının gerçekleştirilmesi, bu teslimatların gerçekleştirilmesi için de bazı aktivitelerin yerine getirilmesi gerekir. Aktivitelerin gerçekleştirilmesi için tanımlanmış olan bu aktivitelere kaynak atanarak tamamlanma zamanı tanımlanmalıdır.

23 Proje Takviminin Oluşturulması Proje takvimi, proje faaliyetinin denetimi ve gözetimi için bir temeldir Proje Takvimi: Birbirine bağımlı olan/olmayan aktiviteler arasındaki ilişkileri ve bunların nasıl tamamlanacağını belirler Her aktivitenin/olayın programlanan ve gerçekleştirilen sonuçlarını ortaya koyar Olası sorunların belirlenip çözümlenmesinde ve projenin zamanında bitirilmesine yardımcı olur Projenin daha iyi anlaşılmasını ve sistemli bir biçimde izlenilmesini sağlar Projenin etkin bir biçimde yönetimi için yol göstericidir ve bir rehber görevi görür

24 Proje Takviminin Oluşturulması Doğru ve kullanışlı bir takvim tahminlemesi oluşturmak için yapılması gerekenler: Aktivitelerin tanımlanması Aktivitelerin sıralanması Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi Aktivite sürelerinin tahmin edilmesi Zaman çizelgesinin oluşturulması Takvimin kontrol edilmesi ve optimizasyonu

25 Aktivitelerin Tanımlanması Bu safhada İKY de tanımlanan iş paketleri daha alt seviye olan aktivitelere kırılır. Aktiviteler takvim tahminlemesi yapılabilecek izlenebilecek ve yönetilebilecek seviyede küçük olmalıdır Tamamlandığında aktivitelerin tanımlanması sürecinin sonunda aktivite listesi ve aktivite detaylarını içeren dokümantasyon oluşturulur. Bu safha Projede kullanılacak kilometre taşlarının belirlenmesini de içerir. Bu kilometre taşları proje beratında özeti verilen ve sözleşmede tanımlanmış kilometre taşlarının yanı sıra proje ekibi tarafından projenin izlenmesi ve kontrolünün sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla belirlenen kilometre taşlarını da içerir.

26 Aktivitelerin Tanımlanması Aktivitelerin belirlenmesinde kullanılabilecek teknikler: İKY nin oluşturulmasında kullanılan ayrıştırma, Yaklaşan dalga planlaması (Rolling Wave Planning) yakın vadede gerçekleşecek olan aktivitelerin ayrıntılı olarak belirlenmesi uzun vadeli aktivitelerin üst seviye planlama olarak kalması ve zamanları yaklaştıkça yapılacak işle ilgili olarak daha fazla bilgi edinilmesi sonucu detaylandırılması mantığına dayanır. Eski şablonlar Uzman görüşü

27 Aktivitelerin Tanımlanması Aktivitelerin tanımlanması süreci sonunda şu çıktılar elde edilir: 1- Aktivite Listesi Bu liste proje kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm takvimsel aktiviteleri kapsam tanımlarıyla içerir. Böylece ilgili ekip üyesi işin ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda fikir sahibi olur. 2- Aktivite Özellikleri Aktivite listesinin parçası olup gerçekleştirilecek aktivitelerin özelliklerini içerir. Aktivite ile ilgili bilgiler edinildikçe aktivitenin öncül-artçıl aktiviteleri, mantıksal bağları, kısıtlar aktivite özelliklerine eklenir. 3- Kilometre taşları (milestone) listesi ortaya çıkar. Projenin önemli tamamlanma noktalarıdır. (örneğin bir teslimatın onaylanması)

28 Aktivitelerin Sıralanması Bir önceki aşamada belirlenen aktivite ve kilometre taşlarının aralarındaki bağımlılıkları da göz önüne alarak düzenlenmesini içerir. Aktiviteler arasında 3 tür bağımlılık söz konusudur. Zorunlu Bağımlılıklar İsteğe Bağlı Bağımlılıklar Harici Bağımlılıklar

29 Aktivitelerin Sıralanması Bağımlılıklar arasında 4 tür mantıksal ilişki tanımlanabilir Bitiş Başlangıç (Finish to Start) İkinci aktivite başlangıcı birinci aktivitenin bitişine bağlıdır. Birinci aktivite tamamlanmadan ikinci aktivite başlayamaz Aktivite-1 Bitiş-Başlangıç Aktivite-2 Bitiş Bitiş (Finish to Finish) İkinci aktivitenin bitişi birinci aktivitenin bitişine bağlıdır. İkinci aktivite birinci aktivite bitmeden bitemez Aktivite-1 Bitiş-Bitiş Aktivite-2

30 Aktivitelerin Sıralanması Başlangıç Başlangıç (Start to Start) İkinci aktivitenin başlangıcı birinci aktivitenin başlangıcına bağlıdır. ikinci aktivite birinci aktivite başlamadan başlayamaz Aktivite-1 Başlangıç-Başlangıç Aktivite-2 Başlangıç Bitiş (Start to Finish) İkinci aktivitenin bitişi birinci aktivitenin başlangıcına bağlıdır. İkinci aktivite birinci aktivite başlamadan bitemez. Aktivite-1 Başlangıç-Bitiş Aktivite-2

31 Aktivitelerin Sıralanması Bu mantıksal ilişkilerin tanımlanması için aktiviteler arasında önde gitme ve gecikmeler (leads-lags) uygulanabilir. Örneğin bitiş-başlangıç mantıksal ilişkisinde; önde gitme uygulandığında ikinci aktivite birinci aktivite bitmeden uygulanan önde gitme kadar önce başlar gecikme uygulanması iki aktivite arasında bekleme süresi eklenmesi anlamına gelir yani ikinci aktivite birinci aktivitenin bitmesinden uygulanan gecikme süresi kadar sonra başlar

32 Aktivitelerin Sıralanması Aktiviteler arasındaki bağımlılıkların ve mantıksal ilişkilerinin belirlenmesi ile Ağ Diyagramı çizilebilir Ağ diyagramı; Proje zaman tahminlemesinin doğrulanmasında kullanılır Projenin verimli bir şekilde planlanması, organize edilmesi ve kontrol edilmesine yardımcı olur. Aktiviteler arasındaki ilişkiyi gösterir Takvimin sıkıştırılmaya uygunluğunu gösterir İş akışını gösterir Proje ilerleyişini gösterir.

33 Aktivite Ağları Temel süreç Yapılacak işleri listele (iş kırınım yapısından) Bağımlıkları belirle (X işi Y işinden önce yapılmalıdır) İşleri akış diyagramı formatında göster Tasarım Prototip Son Tasarım Üretim Kod Test Başlangıç Bitiş Kontrat Teslimat

34 Örnek Aktivite Süre (gün) Bağımlıklar

35 Aktivite Ağı

36 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi Aktiviteler belirlenerek sıralandıktan sonra ihtiyaç duyulan kaynaklar ve miktarları belirlenir Aktivitelerin yerine getirilmesinde kullanılacak olan kaynaklar Malzeme Ekipman İnsan Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi süreci maliyetlerin tahmin edilmesi süreci ile yakından ilişkilidir

37 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi Bu süreç dâhilinde şu aktiviteler mevcuttur: Kaynakların elverişliliğinin gözden geçirilmesi İKY nin ve aktivitelerin gözden geçirilmesi Eski benzer projelerde kaynak kullanımının incelenmesi Kaynak kullanımı konusunda organizasyonun yaklaşımının gözden geçirilmesi Kaynak ihtiyaçları ve kullanımı konusunda uzman görüşü alınması Dâhili olarak gerçekleştirilmesi yerine altyüklenici kullanılarak temin edilmesi daha verimli olacak alanların belirlenmesi Aktiviteler için kaynak ihtiyacının nicelendirilmesi Hangi kaynakların kullanılacağının planlanması

38 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesinde kullanılabilecek yöntemler: Uzman görüşü uzmanlardan ve tecrübelerinden yararlanılarak kaynak tahminlemesinin yapılmasıdır Alternatif analizler yerine getirilecek iş için alternatif çözümlerin değerlendirilmesidir. (örneğin bir aktivitenin gerçekleştirilmesi için gerekli yazılımın satın alınması veya geliştirilmesi) Yayınlanan tahmin bilgilerinden yararlanma Gerçekleştirilecek aktivite ile ilgili sağlayıcılardan/satıcılardan daha önce alınmış varsayımların kullanılmasıdır Aşağıdan yukarıya (bottom-up) tahminleme Aktivitenin daha küçük parçalara bölünmesi ve bu parçalara için tahmin yapılarak toplamları ile aktivite için tahminin oluşturulması Proje yönetim programları Proje yönetim yazılımları kullanılması

39 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Amacı her bir aktivitenin tamamlanması için gerekli süreyi belirlemektir Süre tahminlemesi işi yapacak veya iş ile ilgili bilgisi olacak kişi veya kişilerce yapılmalıdır Süreler tahmin edilirken; Gerçekleştirilecek aktivitelerin listesi Aktivitelerin özellikleri Aktiviteler için gerekli kaynak ihtiyaçları Kaynak takvimi (kaynakların ilgili aktivite için uygun olduğu zaman) Proje kapsam bildirimi kullanılır.

40 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Aktivite sürelerinin tahmin edilmesinde kullanılabilecek yöntemler Uzman Görüşü Örneksel Tahminleme (Analoji) Parametrik Tahmin Üç nokta tahminleme

41 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Uzman Görüşü Geçmişte gerçekleştirilmiş benzer aktivitelerdeki tecrübeler kullanılır Detaylı ve tam güvenilir bir takvim gerektirmeyen durumlar için uygundur Uzman görüşünün eski proje bilgileri ile harmanlanması ve olabildiğince çok uzman görüşünden faydalanılması bu tahminlemeyi daha verimli hale getirir.

42 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Örneksel Tahminleme Yukarıdan aşağı tahminleme olarak da geçer (Bir nevi uzman görüşüdür) Bu metotta daha önce gerçekleştirilmiş projelere ait benzer aktivitelerin sürelerinden yararlanılarak şu an yürütülen projenin takvim tahminlemesi gerçekleştirilir Proje ile ilgili bilgiler sınırlı olduğunda, örneğin projenin başlangıç safhalarında proje süresi tahmin edilirken kullanılır Az maliyetli ve hızlıdır Kaba bir tahminleme verir.

43 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

44 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Örneğin bir işin 1 birimini yapmak için daha önceki benzer projeler referans alınarak 4 saate ihtiyaç olduğu belirlenmiş olsun ve yapılması gereken 100 birimlik bir iş varsa toplam iş süresi 400 saat olarak tahmin edilebilir. Bu yöntemin yazılım projelerinde kullanımı zordur çünkü yazılım projelerinde yazılım geliştiriciler için zaman tahminlemesi yapılır, geliştirecekleri birim için değil. Üç Nokta tahminleme tekniği ilk olarak PERT (Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği Program Evaluation and Review Technique) ile ortaya çıkmıştır.

45 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

46 Zaman Çizelgesinin Oluşturulması Zaman Çizelgesi (Takvim) Aktiviteler Aktiviteler için planlanan süreler Kaynaklar Aktiviteler arası ilişkiler Ağ diyagramı kullanılarak oluşturulur. Nihai takvimin oluşturulmasında kullanılabilecek metotlar Kritik Yol Metodu Varsayım Analizi Kaynak Dengeleme Takvimin Sıkıştırılması Önde Gitme ve Beklemelerin Uygulanması

47 Kritik Yol Metodu Ağ diyagramı üzerinde en uzun zamanı alan yoldur Projenin bitirilebileceği en kısa zamanı belirler. Kritik yol üzerindeki aktiviteler diğer aktivitelerden daha önemli olmamakla beraber projenin tüm takvimi için kritiktir. Kritik yol hangi aktivitelerin takvimsel esnekliğe sahip olduğunu hangilerinin olmadığını anlamaya yarar. Kritik yol metodunda her bir aktivitenin Erken başlama Erken bitiş Geç başlama Geç bitiş zamanları belirlenir.

48 Kritik Yol Metodu Kritik yolun belirlenmesi ile Projenin ne kadar süreceği Acil ilgi gerektiren aktiviteler/sorunlar Hangi aktivitelerin bolluğa sahip olduğu dolayısıyla proje süresini değiştirmeden ötelenebileceği belirlenir Bolluk Bir aktivitenin proje süresini uzatmadan ne kadar geciktirilebileceğini gösteren zamandır ve kritik yol üzerindeki aktivitelerin bolluğu sıfırdır

49 Kritik Yol Metodu

50 Kritik Yol Metodu Kritik yolun bulunması proje yönetim yazılımları ile gerçekleştirilir Kritik yolun bulunması (manuel) ile ilgili örnek; Aktivite Süre (ay) İzleyen Aktivite A 3 B, C B 3 D C 6 E D 8 E E 4 -

51 Kritik Yol Metodu Ağ diyagramının çizilerek süreleri belirlenmesi işi iki aşamalıdır. İleri yönde hesaplama Geri yönde hesaplama 3 3 ay ay 14 B D 0 3 ay 3 Geç Başlangıç Bolluk Geç Bitiş Geç Başlangıç Bolluk Geç Bitiş A 14 4 ay 18 Geç Başlangıç Bolluk Geç Bitiş 3 6 ay 9 E C Geç Başlangıç Bolluk Geç Bitiş Geç Başlangıç Bolluk Geç Bitiş

52 Kritik Yol Metodu 3 3 ay ay 14 B D 0 3 ay A 14 4 ay ay 9 E C Kritik yol A-B-D-E aktivitelerinin içerir

53 Kritik Yol Metodu 3 3 ay ay 14 B D 0 3 ay A 14 4 ay ay 9 E C Geri yönde hesaplama ise projenin geç başlangıç ve geç bitiş tarihleri ile bolluklarını bulmak için kullanılır Projenin son aktivitesinden başlayarak erken bitiş süresi geç bitiş süresine eşit alınarak başa doğru dönülür. Örneğin, C aktivitesinin bolluğu: Geç Bitiş Erken Bitiş veya Geç Başlangıç Erken Başlangıç Formüllerinden birisi kullanılarak 5 ay olarak bulunabilir

54 Varsayım Analizi Amaç özel bir durumda meydana gelebilecek olası değişikliklerin takvime etkisini hesaplamaktır Varsayım analizi belirsizliklerin değerlendirilmesidir Çoğu zaman analiz bu belirsizlikler için risk planlaması yapılmasını doğurur Monte-Carlo Analizi bu tür analiz için kullanılan yaygın bir yöntemdir Örneğin bir tedarikçinin proje için önemli bir kalemi zamanında teslim edememesi durumunda proje takviminin bundan nasıl etkileneceğinin analizinin yapılması

55 Kaynak Dengeleme Kaynak dengeleme kaynakların aşırı tahsis edilmesi durumunda kullanılır Kaynak dengeleme; Bir kaynak aynı zaman döneminde birden fazla aktiviteye atandığında veya Bir kaynak belirli zaman dilimlerinde sınırlı miktarda kullanılabilir olduğunda, kaynağın aktivitelere uygun şekilde dağıtılmasını içerir Aktivite sürelerinin ve hatta kritik yolun değişmesine neden olabilir

56 Takvimin Sıkıştırılması Projelerin en önemli sıkıntılarından birisi gerçekçi olmayan takvimlerdir. Özellikle planlama aşamasında paydaşlar tarafından beklenen bitiş tarihini karşılamak için veya yürütme aşamasında projenin takvim temel çizgisinden sapması durumunda projeyi takvimde belirtilen sürelere oturtmak amacıyla takvimin sıkıştırılması gerçekleştirilir.

57 Takvimin Sıkıştırılması Amaç takvim süresini proje kapsamını değiştirmeden bitirilmesi öngörülen zamanda bitecek şekilde sıkıştırmaktır İki Yöntem vardır: Paralel Çalışma (Fast Tracking) Kaynak yükleme (Crashing) Paralel Çalışma Seri olarak planlanmış kritik yol aktivitelerinin paralel olarak gerçekleştirilmesi sonucu kritik yolun dolayısıyla projenin kısaltılmasına dayanan bir sıkıştırma tekniğidir Bu teknik bazı işlerin baştan yapılmasına ve risk artışına yol açabilir

58 Takvimin Sıkıştırılması Kaynak Yükleme Kaynak yükleme ek kaynakların süreyi kısaltacağı aktivitelerde işe yarar Kaynak yükleme maliyet artışı getirir. Projede kaynak yükleme yapılacaksa aşağıdaki maddeler tanımlanmalıdır. Kaynak yüklemesi yapılabilecek aktiviteler Yeni eklenecek işgücünün projeye oryantasyonu için yeterli zaman olup olmadığı Yeni kaynağın (ekip üyesinin) ekibin iç dinamiklerine etkisi (takımın bütünlüğüne etkisi) Eklenecek yeni kaynağın maliyeti Eklenecek kaynağın yeteneği ve projeye etkisi

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Projenin Planlanması İnsan Kaynaklarının Planlanması Tedarik Planlaması Risk Yönetimi Planlama İnsan Kaynaklarının Planlanması Proje için gerekli

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME İpek KOSTAK İLERİAK Çevre Mühendisi - Yönetim Danışmanı ÇEVRE Mühendisliği - Yönetim ve Proje Danışmanlığı IPC ÇEVRE MÜH. MÜŞ. ve DAN. HİZM. San. Ve Tic. Ltd. Şti 1570

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 2. BÖLÜM: TANIMLAR... 4 3. BÖLÜM: SİSTEM HTEA... 7 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 5. BÖLÜM: SÜREÇ HTEA... 25 6. BÖLÜM: HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi: Bir Banka ATM Projesi Örneği

Yazılım Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi: Bir Banka ATM Projesi Örneği EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 15 Sayı: 1 Ocak 2015 ss. 111-125 Yazılım Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi: Bir Banka ATM Projesi Örneği Risk Management of Software Development Project:

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI Doç.Dr. Yusuf UÇAR SDÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü BIR SÖZ Dünya üstünde söylenebilecek bütün sözler söylendi.

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje İzleme ve Kontrol Kapsam Kontrolü Takvim Kontrolü Maliyet Kontrolü Kalite Kontrolü Tedarik Kontrolü Değişikliklerin İzlenmesi ve Kontrolü Proje

Detaylı

İleri Seviye Ders Programı Test Analisti

İleri Seviye Ders Programı Test Analisti Sertifikalı Test Uzmanı İleri Seviye Ders Programı Test Analisti Versiyon 2012 International Software Testing Qualifications Board 1 Telif Hakkı International Software Testing Qualifications Board (Bundan

Detaylı

Scrum Yazılım Geliştirme Modeli Yönetim Aracı: ScrumMApp

Scrum Yazılım Geliştirme Modeli Yönetim Aracı: ScrumMApp Scrum Yazılım Geliştirme Modeli Yönetim Aracı: ScrumMApp Volkan Baytam 1 Oya Kalıpsız 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: volkan.baytam@softtech.com.tr

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi Hazırlayan G. Murat DENGİZ Ekim-2007 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Tic.

Detaylı

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ HAZIRLAYAN SABRİ ERDEM DANIŞMAN

Detaylı

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar 1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar Öğrenme Hedefleri Bu bölümü okuduktan sonra, 1. Proje yönetiminin işlevini, önemini, kapsamını, ilişkilerini açıklayabilirsiniz, 2. Projeleri tanımlama,

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

İş Tanımı Hazırlama Rehberi

İş Tanımı Hazırlama Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri İş Tanımı Hazırlama Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

Yazılım Destekli Proje Yönetimi Ders Notları

Yazılım Destekli Proje Yönetimi Ders Notları Aşağıda, Proje Yönetimi Eğitim Programında verilen bazı konular okuyucunun bilgilerini tazelemek üzere özetlenmiştir. Daha geniş bilgi eğitim programlarında verilen Katılımcı Notları dokümanında bulunabilir.

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Hazırlayan Feray SALMAN I. Giriş 1950'lerden bu yana kalkınma çabaları, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan proje ya da programlarla

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders

HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders Tuğba Saraç Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, A.Ş., Uçuşa Elverişlilik ve Sertifikasyon Müdürlüğü, Ankara, Türkiye tsarac@tai.com.tr Özet.

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi. Meriç Aykol

Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi. Meriç Aykol Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi Meriç Aykol Neden Proje Yönetimi Gartner Institute un BT sektörü araştırması Projelerin %74 ü başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini aşıyor

Detaylı

IRFO VE DESTEKLEME TAKOG

IRFO VE DESTEKLEME TAKOG IRFO VE DESTEKLEME TAKOG TARIMSAL AMAÇLI KOOPERAT FLER ORTAK G R M LTARIM REFORMU UYGU AMA PROJES YETK L ORTAK Proje Planlama ve Proje Hazırlama Eğitimi Ders Notları IRFO ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL GÜÇLENDİRİLMESİ

Detaylı