YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN"

Transkript

1 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

2 İçerik Projenin Planlanması Proje Yönetim Planı Gereksinimlerin Belirlenmesi Kapsamın Belirlenmesi İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Proje Takviminin Oluşturulması

3 Proje Yönetim Planı Proje beratının onaylanması ile başlatılan proje planlama safhasına geçer Proje Planlamasında kapsanan bilgiler: Hangi proje yönetim süreçlerinin, hangi seviyede uygulanacağı Projenin performansının değerlendirileceği ve projenin izlenip kontrolünün yapılacağı proje temel çizgileri. Değişikliklerin nasıl izleneceği ve kontrol edileceği Paydaşlar arası iletişim yöntem ve gerekleri Proje yaşam döngüsü ve fazları Planlama safhasında Proje Yönetim Planı hazırlanır.

4 Proje Yönetim Planı Proje Yönetim Planı neyin yapılacağını ve nasıl yapılacağını tanımlar İçerik: Risk yönetim planı İletişim yönetim planı Konfigürasyon yönetim planı Kalite Yönetim planı Kapsam yönetim planı Değişiklik yönetim planı Kaynak planları Sorumluluk atama matrisi Takvim, bütçe ve kapsam temel çizgileri

5 Gereksinimlerin Belirlenmesi Proje kapsamının belirlenmesindeki ilk aşamadır Paydaşların ihtiyaç ve beklentileri tanımlanır Gereksinimlerin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler Görüşmeler Odak grupları Çalıştaylar Gözlemler Grup yaratıcılık teknikleri Grup halinde karar alma yöntemleri Anketler Prototipler

6 Gereksinimlerin Belirlenmesi Bu sürecin sonunda şu çıktılar elde edilir: Gereksinimlerin tutulduğu Gereksinim Dokümanı (Paydaş gereksinimleri dokümanı) Gereksinimlerin proje süresince nasıl analiz edileceği, belgeleneceği ve yönetileceğini içeren Gereksinim Yönetim Planı Gereksinimlerin kaynaklarıyla (doküman, beklenti,vb.) ilişkilerini gösteren ve proje boyunca izlenebilmelerini sağlayan Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

7 Gereksinimlerin Belirlenmesi Gereksinim dokümanları (en az) şu bilgileri içermelidir: Projeye ihtiyaç duyulma ve başlatılma nedeni Projenin hedefleri Fonksiyonel gereksinimler Fonksiyonel olmayan gereksinimler Kalite gereksinimleri Kabul kriterleri Destek ve eğitimle ilgili gereksinimler Varsayımlar ve kısıtlar

8 Kapsamın Belirlenmesi Kapsam Proje kapsamı + ürün kapsamı Proje kapsamı gerekli ürün veya hizmetlerin teslim edilmesi için yerine getirilmesi gereken işler Ürün kapsamı bir ürünü veya hizmeti karakterize eden özellik ve işlevler Kapsamın belirlenmesi aşamasının sonunda Proje kapsam bildirimi oluşturulur Proje kapsamına dâhil edilmemiş olan bir şey projenin kapsamında değildir

9 Kapsamın Belirlenmesi Herhangi bir aşamada sorun oluşur, değişiklik gündeme gelirse bakılacak referans doküman kapsam bildirimidir Projenin ilerleyen aşamalarında kapsama dâhil edilmesi istenen unsurlar takvim ve maliyeti etkileyebileceği için ayrı bir süreç gerektirir (Değişiklik Yönetimi). Amaç Yalnızca yapılması gereken işlerin yapılmasını sağlamak Proje kapsamında olmayan işlerin yapılmasının (gold plating), proje yönetimi açısından bir anlamı ve değeri yoktur

10 Kapsamın Belirlenmesi Proje Kapsam Bildiriminde bulunması gereken temel maddeler Ürün kapsamı Teslimatlar Varsayımlar ve kısıtlar Proje kapsamında bulunmayacak işler Ana iş kalemleri Takvim hedefi Kabul kriterleri

11 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması İş Kırılım Yapısı (İKY / WBS), projenin ana iş kalemlerinin hiyerarşik biçimde proje kapsamını anlattığı bir dokümandır İKY de yer almayan bir iş proje kapsamına dahil değildir. İKY, proje yönetiminin en önemli araçlarından biridir, önem ve özen göstererek hazırlanmalıdır Başarısız bir İKY, etkisiz bir proje yönetiminin garantisidir. Başarılı bir İKY, izleyen tüm planlama ve kontrol süreçlerinin başarıyla gerçekleşmesinin ön koşuludur

12 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması İKY, onaylanmış mevcut proje kapsam bildiriminde belirtilen çalışmaları temsil edecek şekilde projenin toplam kapsamını (teslimata yönelik olarak hiyerarşik bir şekilde) iş paketlerine ayırarak düzenler ve tanımlar. İKY projenin temelidir ve İKY nin oluşturulmasından sonra planlama aşamasında gerçekleştirilen hemen her şey İKY ile ilgilidir. Örneğin maliyet ve zaman tahminlemesi iş paketi seviyesinde gerçekleştirilir, yine aynı şekilde riskler tüm proje için değil iş paketleri için tanımlanır

13 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Projenin çalışma paketlerine ayrıştırılması genellikle aşağıda verilen aktivitelerden oluşur: Teslimatların ve bağlantılı çalışmaların belirlenmesi ve analizi İKY nin yapılandırılması ve düzenlenmesi İKY bileşenlerinin daha ayrıntılı alt bileşenlere ayrılması İKY bileşenleri için tanımlama kodlarının oluşturulması ve atanması Çalışmaların ayrıştırılma derecesinin yeterliliğinin doğrulanması

14 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Ayrıştırma sonucunda elde edilen iş paketlerinin aşağıda belirtilen 5 aktiviteyi sağlaması durumunda İKY oluşturulmasında ayrıştırma işleminin yeterince yapıldığı kanaatine varılabilir. İş paketlerinin tamamlanma/durum bilgisi ölçülebiliyorsa İş paketlerinin başlangıç ve bitişleri net olarak tanımlanabiliyorsa İş paketi ile ilgili zaman ve maliyet kolayca tahmin edilebiliyorsa İş paketinin tamamlanması için tahmin edilen süre kabul edilebilir sınırlarda ise İş atamaları bağımsız yapılabiliyorsa Eğer İKY kapsamında tanımlanan iş paketleri yukarıda sayılan maddeleri karşılamıyorsa ayrıştırmaya devam edilmeli ve bu kontroller tekrar gerçekleştirilmelidir

15 Örnek C Derleyicisi için Yazılım C Derleyicisini Yap Test birimini Yap Belgeleri yaz Yazılımın kurulumu Geliştirmeyi yönet Kullanıcı arayüzü Dosya sistemi Parser Kod üretici Runtime sistemi 1.0 C Derleyicisi için Yazılım 1.1 C Derleyicisini Yap Kullanıcı arayüzü yap Dosya sistemi yap Parser yap Kod üretici yap Runtime sistemi yap 1.2 Test birimini yap Belgeleri yaz 1.4 Kurulum yazılımını yap 1.5 Yazılım geliştirmeyi yönet

16 Örnek - Detaylandırılımış 1.1 C Derleyicisini Yap Kullanıcı arayüzü yap GUI için SRS GUI için tasarım GUI nin kodu GUI nin testi ve tümleştirilmesi Derleyici projesi temel parçalar n geliştirme sürecinin fazları 1.1 C Derleyicisini Yap İsterleri çözümle GUI Dosya Sistemi Parser Kod üretici Runtime sistemi Tasarım 1.1 Derleyici projesi geliştirme sürecinin fazları n derleyicinin temel parçaları

17 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması İKY oluşturulurken gerçekleştirilebilecek olası hatalar şu şekilde sıralanabilir: Çok fazla detay Çok fazla detayın çok fazla gideri olur Müşteriler İKY de belirtilen her maddeyi izlemek için ısrar edebilirler ve sizde takım içi gözden geçirmelerinize onları bu kadar karıştırmak istemeyebilirsiniz İş paketlerinin belirsizliği Mümkün olduğunca kriterleri olan somut başlangıç ve sonlandırma olayları belirleyin Bazı işlerin dışlanması Bir işi dışlama ile o işin maliyeti 0 olur ki bu durum nadiren doğrudur Tekrarlar Büyük projelerde aynı işi birden fazla yerde belirtmek mümkün olabilir

18 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması İKY oluşturulması süreci sonunda; İKY İKY Sözlüğü Kapsam temel çizgisi (İKY, İKY sözlüğü ve kapsam bildiriminden oluşur) ortaya çıkar İKY sözlüğü içeriği: Hesap kodu belirteci Çalışmanın tanımı Sorumlu organizasyon Kaynaklar Maliyet tahminleri Kalite gereksinimleri Kabul kriterleri Gerekli kaynaklar Teknik referanslar

19 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Tamamlandığında İKY; Projede kapsamı ilgilendiren bir değişiklik söz konusu olduğunda, kapsam bildirimi ile beraber İKY değişiklik isteğinin planlanan proje kapsamına dâhil olup olmadığının görülmesini sağlar. Entegre değişiklik kontrolünün bir parçası olarak değişikliklerin kapsam üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini sağlar Proje kapsamında hangi işlerin yapılacağını gösterdiği için kapsam kaymasının kontrolünü sağlar Proje kapsamını ve takım üyelerine (özellikle yeni olanlara) sorumluluklarını gösteren bir iletişim aracı olarak kullanılır

20 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Temel Çizgide olmayan bir kapsam değişikliği gerektiğinde, bu değişiklik entegre değişiklik kontrolü ile gerçekleştirilmeli ve İKY, İKY sözlüğü ve kapsam bildirimi yeni iş paketi/paketleri eklenerek güncellenmelidir. Bu güncellenen doküman seti projenin yeni kapsam temel çizgisi olur. Bu güncellemeler gerçekleştirilmezse; Takvim ve maliyet hesaplamasında kullanılan iş paketleri ile güncellenmemiş İKY deki iş paketleri uyuşmadığından Takvim ve maliyet temel çizgisinden kayma olur İKY nin teslimatlar ile uyuşmaması durumunda müşteri ile iletişim sorunu olur Proje ekibinden beklenen iş ile İKY de tanımlanan işler arasında uyumsuzluk olur

21 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması İKY projenin ilerleyen aşamalarında şu amaçlar için kullanılabilir: Maliyet tahminlemesi Kalite planlaması Risklerin belirlenmesi Bütçenin belirlenmesi Takvim planlaması Tedariklerin planlaması

22 Proje Takviminin Oluşturulması Proje takviminin oluşturulması Proje Yönetim Planının geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen bir aktivitedir. İKY den yararlanarak aktivitelerin belirlenmesi, işin akışına göre aktivitelerin sıralanması, her aktivitenin süresinin tahmin edilmesi gereklidir. Proje takviminin planlanması projenin zaman yönetimi ile ilgilidir. Bir projenin tamamlanması için proje teslimatlarının gerçekleştirilmesi, bu teslimatların gerçekleştirilmesi için de bazı aktivitelerin yerine getirilmesi gerekir. Aktivitelerin gerçekleştirilmesi için tanımlanmış olan bu aktivitelere kaynak atanarak tamamlanma zamanı tanımlanmalıdır.

23 Proje Takviminin Oluşturulması Proje takvimi, proje faaliyetinin denetimi ve gözetimi için bir temeldir Proje Takvimi: Birbirine bağımlı olan/olmayan aktiviteler arasındaki ilişkileri ve bunların nasıl tamamlanacağını belirler Her aktivitenin/olayın programlanan ve gerçekleştirilen sonuçlarını ortaya koyar Olası sorunların belirlenip çözümlenmesinde ve projenin zamanında bitirilmesine yardımcı olur Projenin daha iyi anlaşılmasını ve sistemli bir biçimde izlenilmesini sağlar Projenin etkin bir biçimde yönetimi için yol göstericidir ve bir rehber görevi görür

24 Proje Takviminin Oluşturulması Doğru ve kullanışlı bir takvim tahminlemesi oluşturmak için yapılması gerekenler: Aktivitelerin tanımlanması Aktivitelerin sıralanması Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi Aktivite sürelerinin tahmin edilmesi Zaman çizelgesinin oluşturulması Takvimin kontrol edilmesi ve optimizasyonu

25 Aktivitelerin Tanımlanması Bu safhada İKY de tanımlanan iş paketleri daha alt seviye olan aktivitelere kırılır. Aktiviteler takvim tahminlemesi yapılabilecek izlenebilecek ve yönetilebilecek seviyede küçük olmalıdır Tamamlandığında aktivitelerin tanımlanması sürecinin sonunda aktivite listesi ve aktivite detaylarını içeren dokümantasyon oluşturulur. Bu safha Projede kullanılacak kilometre taşlarının belirlenmesini de içerir. Bu kilometre taşları proje beratında özeti verilen ve sözleşmede tanımlanmış kilometre taşlarının yanı sıra proje ekibi tarafından projenin izlenmesi ve kontrolünün sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla belirlenen kilometre taşlarını da içerir.

26 Aktivitelerin Tanımlanması Aktivitelerin belirlenmesinde kullanılabilecek teknikler: İKY nin oluşturulmasında kullanılan ayrıştırma, Yaklaşan dalga planlaması (Rolling Wave Planning) yakın vadede gerçekleşecek olan aktivitelerin ayrıntılı olarak belirlenmesi uzun vadeli aktivitelerin üst seviye planlama olarak kalması ve zamanları yaklaştıkça yapılacak işle ilgili olarak daha fazla bilgi edinilmesi sonucu detaylandırılması mantığına dayanır. Eski şablonlar Uzman görüşü

27 Aktivitelerin Tanımlanması Aktivitelerin tanımlanması süreci sonunda şu çıktılar elde edilir: 1- Aktivite Listesi Bu liste proje kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm takvimsel aktiviteleri kapsam tanımlarıyla içerir. Böylece ilgili ekip üyesi işin ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda fikir sahibi olur. 2- Aktivite Özellikleri Aktivite listesinin parçası olup gerçekleştirilecek aktivitelerin özelliklerini içerir. Aktivite ile ilgili bilgiler edinildikçe aktivitenin öncül-artçıl aktiviteleri, mantıksal bağları, kısıtlar aktivite özelliklerine eklenir. 3- Kilometre taşları (milestone) listesi ortaya çıkar. Projenin önemli tamamlanma noktalarıdır. (örneğin bir teslimatın onaylanması)

28 Aktivitelerin Sıralanması Bir önceki aşamada belirlenen aktivite ve kilometre taşlarının aralarındaki bağımlılıkları da göz önüne alarak düzenlenmesini içerir. Aktiviteler arasında 3 tür bağımlılık söz konusudur. Zorunlu Bağımlılıklar İsteğe Bağlı Bağımlılıklar Harici Bağımlılıklar

29 Aktivitelerin Sıralanması Bağımlılıklar arasında 4 tür mantıksal ilişki tanımlanabilir Bitiş Başlangıç (Finish to Start) İkinci aktivite başlangıcı birinci aktivitenin bitişine bağlıdır. Birinci aktivite tamamlanmadan ikinci aktivite başlayamaz Aktivite-1 Bitiş-Başlangıç Aktivite-2 Bitiş Bitiş (Finish to Finish) İkinci aktivitenin bitişi birinci aktivitenin bitişine bağlıdır. İkinci aktivite birinci aktivite bitmeden bitemez Aktivite-1 Bitiş-Bitiş Aktivite-2

30 Aktivitelerin Sıralanması Başlangıç Başlangıç (Start to Start) İkinci aktivitenin başlangıcı birinci aktivitenin başlangıcına bağlıdır. ikinci aktivite birinci aktivite başlamadan başlayamaz Aktivite-1 Başlangıç-Başlangıç Aktivite-2 Başlangıç Bitiş (Start to Finish) İkinci aktivitenin bitişi birinci aktivitenin başlangıcına bağlıdır. İkinci aktivite birinci aktivite başlamadan bitemez. Aktivite-1 Başlangıç-Bitiş Aktivite-2

31 Aktivitelerin Sıralanması Bu mantıksal ilişkilerin tanımlanması için aktiviteler arasında önde gitme ve gecikmeler (leads-lags) uygulanabilir. Örneğin bitiş-başlangıç mantıksal ilişkisinde; önde gitme uygulandığında ikinci aktivite birinci aktivite bitmeden uygulanan önde gitme kadar önce başlar gecikme uygulanması iki aktivite arasında bekleme süresi eklenmesi anlamına gelir yani ikinci aktivite birinci aktivitenin bitmesinden uygulanan gecikme süresi kadar sonra başlar

32 Aktivitelerin Sıralanması Aktiviteler arasındaki bağımlılıkların ve mantıksal ilişkilerinin belirlenmesi ile Ağ Diyagramı çizilebilir Ağ diyagramı; Proje zaman tahminlemesinin doğrulanmasında kullanılır Projenin verimli bir şekilde planlanması, organize edilmesi ve kontrol edilmesine yardımcı olur. Aktiviteler arasındaki ilişkiyi gösterir Takvimin sıkıştırılmaya uygunluğunu gösterir İş akışını gösterir Proje ilerleyişini gösterir.

33 Aktivite Ağları Temel süreç Yapılacak işleri listele (iş kırınım yapısından) Bağımlıkları belirle (X işi Y işinden önce yapılmalıdır) İşleri akış diyagramı formatında göster Tasarım Prototip Son Tasarım Üretim Kod Test Başlangıç Bitiş Kontrat Teslimat

34 Örnek Aktivite Süre (gün) Bağımlıklar

35 Aktivite Ağı

36 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi Aktiviteler belirlenerek sıralandıktan sonra ihtiyaç duyulan kaynaklar ve miktarları belirlenir Aktivitelerin yerine getirilmesinde kullanılacak olan kaynaklar Malzeme Ekipman İnsan Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi süreci maliyetlerin tahmin edilmesi süreci ile yakından ilişkilidir

37 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi Bu süreç dâhilinde şu aktiviteler mevcuttur: Kaynakların elverişliliğinin gözden geçirilmesi İKY nin ve aktivitelerin gözden geçirilmesi Eski benzer projelerde kaynak kullanımının incelenmesi Kaynak kullanımı konusunda organizasyonun yaklaşımının gözden geçirilmesi Kaynak ihtiyaçları ve kullanımı konusunda uzman görüşü alınması Dâhili olarak gerçekleştirilmesi yerine altyüklenici kullanılarak temin edilmesi daha verimli olacak alanların belirlenmesi Aktiviteler için kaynak ihtiyacının nicelendirilmesi Hangi kaynakların kullanılacağının planlanması

38 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesinde kullanılabilecek yöntemler: Uzman görüşü uzmanlardan ve tecrübelerinden yararlanılarak kaynak tahminlemesinin yapılmasıdır Alternatif analizler yerine getirilecek iş için alternatif çözümlerin değerlendirilmesidir. (örneğin bir aktivitenin gerçekleştirilmesi için gerekli yazılımın satın alınması veya geliştirilmesi) Yayınlanan tahmin bilgilerinden yararlanma Gerçekleştirilecek aktivite ile ilgili sağlayıcılardan/satıcılardan daha önce alınmış varsayımların kullanılmasıdır Aşağıdan yukarıya (bottom-up) tahminleme Aktivitenin daha küçük parçalara bölünmesi ve bu parçalara için tahmin yapılarak toplamları ile aktivite için tahminin oluşturulması Proje yönetim programları Proje yönetim yazılımları kullanılması

39 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Amacı her bir aktivitenin tamamlanması için gerekli süreyi belirlemektir Süre tahminlemesi işi yapacak veya iş ile ilgili bilgisi olacak kişi veya kişilerce yapılmalıdır Süreler tahmin edilirken; Gerçekleştirilecek aktivitelerin listesi Aktivitelerin özellikleri Aktiviteler için gerekli kaynak ihtiyaçları Kaynak takvimi (kaynakların ilgili aktivite için uygun olduğu zaman) Proje kapsam bildirimi kullanılır.

40 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Aktivite sürelerinin tahmin edilmesinde kullanılabilecek yöntemler Uzman Görüşü Örneksel Tahminleme (Analoji) Parametrik Tahmin Üç nokta tahminleme

41 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Uzman Görüşü Geçmişte gerçekleştirilmiş benzer aktivitelerdeki tecrübeler kullanılır Detaylı ve tam güvenilir bir takvim gerektirmeyen durumlar için uygundur Uzman görüşünün eski proje bilgileri ile harmanlanması ve olabildiğince çok uzman görüşünden faydalanılması bu tahminlemeyi daha verimli hale getirir.

42 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Örneksel Tahminleme Yukarıdan aşağı tahminleme olarak da geçer (Bir nevi uzman görüşüdür) Bu metotta daha önce gerçekleştirilmiş projelere ait benzer aktivitelerin sürelerinden yararlanılarak şu an yürütülen projenin takvim tahminlemesi gerçekleştirilir Proje ile ilgili bilgiler sınırlı olduğunda, örneğin projenin başlangıç safhalarında proje süresi tahmin edilirken kullanılır Az maliyetli ve hızlıdır Kaba bir tahminleme verir.

43 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

44 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Örneğin bir işin 1 birimini yapmak için daha önceki benzer projeler referans alınarak 4 saate ihtiyaç olduğu belirlenmiş olsun ve yapılması gereken 100 birimlik bir iş varsa toplam iş süresi 400 saat olarak tahmin edilebilir. Bu yöntemin yazılım projelerinde kullanımı zordur çünkü yazılım projelerinde yazılım geliştiriciler için zaman tahminlemesi yapılır, geliştirecekleri birim için değil. Üç Nokta tahminleme tekniği ilk olarak PERT (Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği Program Evaluation and Review Technique) ile ortaya çıkmıştır.

45 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

46 Zaman Çizelgesinin Oluşturulması Zaman Çizelgesi (Takvim) Aktiviteler Aktiviteler için planlanan süreler Kaynaklar Aktiviteler arası ilişkiler Ağ diyagramı kullanılarak oluşturulur. Nihai takvimin oluşturulmasında kullanılabilecek metotlar Kritik Yol Metodu Varsayım Analizi Kaynak Dengeleme Takvimin Sıkıştırılması Önde Gitme ve Beklemelerin Uygulanması

47 Kritik Yol Metodu Ağ diyagramı üzerinde en uzun zamanı alan yoldur Projenin bitirilebileceği en kısa zamanı belirler. Kritik yol üzerindeki aktiviteler diğer aktivitelerden daha önemli olmamakla beraber projenin tüm takvimi için kritiktir. Kritik yol hangi aktivitelerin takvimsel esnekliğe sahip olduğunu hangilerinin olmadığını anlamaya yarar. Kritik yol metodunda her bir aktivitenin Erken başlama Erken bitiş Geç başlama Geç bitiş zamanları belirlenir.

48 Kritik Yol Metodu Kritik yolun belirlenmesi ile Projenin ne kadar süreceği Acil ilgi gerektiren aktiviteler/sorunlar Hangi aktivitelerin bolluğa sahip olduğu dolayısıyla proje süresini değiştirmeden ötelenebileceği belirlenir Bolluk Bir aktivitenin proje süresini uzatmadan ne kadar geciktirilebileceğini gösteren zamandır ve kritik yol üzerindeki aktivitelerin bolluğu sıfırdır

49 Kritik Yol Metodu

50 Kritik Yol Metodu Kritik yolun bulunması proje yönetim yazılımları ile gerçekleştirilir Kritik yolun bulunması (manuel) ile ilgili örnek; Aktivite Süre (ay) İzleyen Aktivite A 3 B, C B 3 D C 6 E D 8 E E 4 -

51 Kritik Yol Metodu Ağ diyagramının çizilerek süreleri belirlenmesi işi iki aşamalıdır. İleri yönde hesaplama Geri yönde hesaplama 3 3 ay ay 14 B D 0 3 ay 3 Geç Başlangıç Bolluk Geç Bitiş Geç Başlangıç Bolluk Geç Bitiş A 14 4 ay 18 Geç Başlangıç Bolluk Geç Bitiş 3 6 ay 9 E C Geç Başlangıç Bolluk Geç Bitiş Geç Başlangıç Bolluk Geç Bitiş

52 Kritik Yol Metodu 3 3 ay ay 14 B D 0 3 ay A 14 4 ay ay 9 E C Kritik yol A-B-D-E aktivitelerinin içerir

53 Kritik Yol Metodu 3 3 ay ay 14 B D 0 3 ay A 14 4 ay ay 9 E C Geri yönde hesaplama ise projenin geç başlangıç ve geç bitiş tarihleri ile bolluklarını bulmak için kullanılır Projenin son aktivitesinden başlayarak erken bitiş süresi geç bitiş süresine eşit alınarak başa doğru dönülür. Örneğin, C aktivitesinin bolluğu: Geç Bitiş Erken Bitiş veya Geç Başlangıç Erken Başlangıç Formüllerinden birisi kullanılarak 5 ay olarak bulunabilir

54 Varsayım Analizi Amaç özel bir durumda meydana gelebilecek olası değişikliklerin takvime etkisini hesaplamaktır Varsayım analizi belirsizliklerin değerlendirilmesidir Çoğu zaman analiz bu belirsizlikler için risk planlaması yapılmasını doğurur Monte-Carlo Analizi bu tür analiz için kullanılan yaygın bir yöntemdir Örneğin bir tedarikçinin proje için önemli bir kalemi zamanında teslim edememesi durumunda proje takviminin bundan nasıl etkileneceğinin analizinin yapılması

55 Kaynak Dengeleme Kaynak dengeleme kaynakların aşırı tahsis edilmesi durumunda kullanılır Kaynak dengeleme; Bir kaynak aynı zaman döneminde birden fazla aktiviteye atandığında veya Bir kaynak belirli zaman dilimlerinde sınırlı miktarda kullanılabilir olduğunda, kaynağın aktivitelere uygun şekilde dağıtılmasını içerir Aktivite sürelerinin ve hatta kritik yolun değişmesine neden olabilir

56 Takvimin Sıkıştırılması Projelerin en önemli sıkıntılarından birisi gerçekçi olmayan takvimlerdir. Özellikle planlama aşamasında paydaşlar tarafından beklenen bitiş tarihini karşılamak için veya yürütme aşamasında projenin takvim temel çizgisinden sapması durumunda projeyi takvimde belirtilen sürelere oturtmak amacıyla takvimin sıkıştırılması gerçekleştirilir.

57 Takvimin Sıkıştırılması Amaç takvim süresini proje kapsamını değiştirmeden bitirilmesi öngörülen zamanda bitecek şekilde sıkıştırmaktır İki Yöntem vardır: Paralel Çalışma (Fast Tracking) Kaynak yükleme (Crashing) Paralel Çalışma Seri olarak planlanmış kritik yol aktivitelerinin paralel olarak gerçekleştirilmesi sonucu kritik yolun dolayısıyla projenin kısaltılmasına dayanan bir sıkıştırma tekniğidir Bu teknik bazı işlerin baştan yapılmasına ve risk artışına yol açabilir

58 Takvimin Sıkıştırılması Kaynak Yükleme Kaynak yükleme ek kaynakların süreyi kısaltacağı aktivitelerde işe yarar Kaynak yükleme maliyet artışı getirir. Projede kaynak yükleme yapılacaksa aşağıdaki maddeler tanımlanmalıdır. Kaynak yüklemesi yapılabilecek aktiviteler Yeni eklenecek işgücünün projeye oryantasyonu için yeterli zaman olup olmadığı Yeni kaynağın (ekip üyesinin) ekibin iç dinamiklerine etkisi (takımın bütünlüğüne etkisi) Eklenecek yeni kaynağın maliyeti Eklenecek kaynağın yeteneği ve projeye etkisi

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5 Emre Alıç, PMP ZAMAN YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 1. Zaman Yönetimini Planlama 2. Aktivitelerin Tanımlanması 3. Aktivitelerin Sıralanması 4. Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Detaylı

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Girişimcilik ve İnovasyon Dersi Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Yrd. Doç. Dr. Ali Nizam Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Mühendislik Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015 İş Paketi -

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1 PROJE BİLGİ ALANLARI 1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi KAPSAM Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi ZAMAN MALİYET Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Proje Çalışmalarının İzlenmesi

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje İzleme ve Kontrol Kapsam Kontrolü Takvim Kontrolü Maliyet Kontrolü Kalite Kontrolü Tedarik Kontrolü Değişikliklerin İzlenmesi ve Kontrolü Proje

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE TANIMI (methodik tanım): Gerçekleştirilmesi için etkin organizasyon yapısı gereken kapalı ve karmaşık görev paketleridir. Başlangıç ve bitiş zaman dilimleri belirli tüm görevlerdir.

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Yaz.Müh.Ders Notları #3 1

Yaz.Müh.Ders Notları #3 1 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK 1 NE GİRİŞ Üzerinde çalışılmaya başlanacak projenin amaçlarını, boyutlarını ve etkilerini belirlemeye yönelik çalışmalardır. Genel amaçlı proje

Detaylı

PERT ve CPM. CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği

PERT ve CPM. CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği PERT ve CPM CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği 1 PERT & CPM uygulamada 6 adım Projenin belirlenmesi

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul Proje:Belirli bir işin tamamlanabilmesi için yapılması

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi. Meriç Aykol

Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi. Meriç Aykol Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi Meriç Aykol Neden Proje Yönetimi Gartner Institute un BT sektörü araştırması Projelerin %74 ü başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini aşıyor

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü www.pwc.com Recep Alagöz İsmail Doğan Dijital dönüşümü anlamak Klasik ERP Yaklaşımı APO SD FI PLM MM CO HR PP QM R/3 Client / Server ABAP/4 PM TR AM PS SRM CRM WM CS BI GRC 2 Yeni Dönem Yıkıcı Etkiler

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ. Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67

ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ. Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67 ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67 SUNU PLANI Giriş İş Sürekliliği İş Sürekliliğinin Tarihi Gelişimi Dünyadaki ve

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSÝ Proje Planlama ve Programlama Teknikleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSÝ Proje Planlama ve Programlama Teknikleri Ý.T.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ * BİNA YAPIM YÖNETİMİ PROGRAMI BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSÝ Proje Planlama ve Programlama Teknikleri Dr. Alaattin KANOÐLU BAHAR, 2001-02 02

Detaylı

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları E1-yüksek seviye bilgi güvenliği risk değerlendirmesi Yüksek seviye değerlendirme,

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır.

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. İNŞAAT PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İnşaat projelerinin yönetimi ve kurallar Parkinson Kuralı İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. Peter İlkesi Bireyler

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

PMonachus. Süreç Genel Görünüm 16.02.2010. İnsan Kaynaklarını Tanımla. Envanteri Tanımla. Varlıkları Tanımla. Konfigürasyonu Oluştur.

PMonachus. Süreç Genel Görünüm 16.02.2010. İnsan Kaynaklarını Tanımla. Envanteri Tanımla. Varlıkları Tanımla. Konfigürasyonu Oluştur. Süreç Genel Görünüm 16.02.2010 Envanteri Varlıkları Konfigürasyonu İnsan Kaynaklarını Analiz ve Geri Besleme Uygulama Programı Dokümanları Envanter ma Süreci 16.02.2010 Envanteri Firma Kalem Kalem Özellik

Detaylı

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına İçerik Proje planlama Work Breakdown Structure(WBS) tanımı, amacı,.. WBS oluşturma süreci Proje Takvimi

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Türleri Projenin Başlatılması Projenin Seçilmesi Fayda Ölçüm Metotları Paydaşların Belirlenmesi Proje Türleri Projeler ürün ve süreçte yaptıkları

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TS-EN 15038:2006 Standardının Çeviri Hizmet Sağlayıcılarına Getirdikleri

TS-EN 15038:2006 Standardının Çeviri Hizmet Sağlayıcılarına Getirdikleri TS-EN 15038:2006 Standardının Çeviri Hizmet Sağlayıcılarına Getirdikleri Hizmet Kalitesini sağlamak ve iyileştirmek üzere oluşturulan standartlar (ISO 9001 gibi) her ne kadar tüm sektörlere uygulanabilir

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS : OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ ÖĞR.ÜYESİ : Yard.Doç.Dr. MEHMET TEKTAŞ 1 ATAMA PROBLEMLERİ PROBLEM: Aşağıdaki tabloda saat olarak her öğrencinin iş eğitimi

Detaylı

İÇ DENETIM KOORDINASYON KURULU

İÇ DENETIM KOORDINASYON KURULU İÇ DENETIM KOORDINASYON KURULU Pilot İç Denetim Uygulama SonuçlarıPaylaşımıSemineri TC İstanbul İl Özel İdaresi 26.02.2010 Gündem Projenin Amacıve Kapsamı Denetim Metodolojisi ve Planlama Pilot Denetim

Detaylı

PROJEDE iletişim YöNETiMi

PROJEDE iletişim YöNETiMi 2013-2014 GÜZ YARIYILI PROJE YAPIM YÖNETİMİ DERSİ PROJEDE iletişim YöNETiMi 10071057 T.GAMZE ÇELİK Proje İletişim Yönetimi, proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde üretilmesi, toplanması, dağıtılması,

Detaylı

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI YZM 403 Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5. BÖLÜM 2 RİSK YÖNETİMİ Genel Bakış 3 Giriş Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Kategorileri Risk

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

ASELSAN. Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu. Proje Yönetimi. Elif BAKTIR ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu Ekim 2002 HIZMETE ÖZEL

ASELSAN. Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu. Proje Yönetimi. Elif BAKTIR ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu Ekim 2002 HIZMETE ÖZEL roje Yönetimi Elif BAKTIR ASELSAN Ekim 2002 Genel Tanitim Is Gelistirme lanlama Uygulama Kapanis Neden roje Yönetimi roje yönetiminin neden gerekli? Ürün gelistirilmesine, giderek çok farkli disiplinlere

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM 1 İçerik CAP-... 3 1. Müşteri tanımları... 3 2. Kullanıcı ve Rol Tanımları... 3 3. Müşteri Kabul Politikası... 4 4. Yıllık Denetim Planı... 4 5. Devamlı Denetim Dosyası... 4

Detaylı

CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.)

CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.) CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.) GİRİŞ Bu araştırmada inşaat süreci başlamadan önce tasarım aşamaları ve belgelendirme aşamaları önceden

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için Üretim Çizelgeleme Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için işgörenin nerede, ne zaman gerekli olduğunun, gerekli faaliyetlerin zamanlamasının, üretime başlama ve üretimi tamamlama

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DOKÜMANTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DOKÜMANTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DOKÜMANTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı Dök. No: AUZEF-SS-1.2-11 Yayın Tarihi:30.12.2015 Rev No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 12 1. AMAÇ İÜ AUZEF süreçlerinin kalite, verimlik ve etkinliğini arttırmak için yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarında

Detaylı

Ashi112.Net Teknik Servis Modülü Kullanım Klavuzu

Ashi112.Net Teknik Servis Modülü Kullanım Klavuzu Ashi112.Net Teknik Servis Modülü Kullanım Klavuzu 1-Tanımlamalar 1.1-Teknik Servis Birimlerinin Oluşturulması Merkez/Tanımlamalar/Operasyonel Birim Tanımlama Başhekimlikte ilgili teknik destek birimleri

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Y.Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PROJE YÖNETİMİ. Y.Doç.Dr.Aydın ULUCAN PROJE YÖNETİMİ Y.Doç.Dr.Aydın ULUCAN Proje Nedir? Belirlenmiş bir başlangıç ve bitişi olan birbirleri ile ilişkili faaliyetlerin, bir hedefe ulaşmak üzere planlı bir şekilde yürütülmesidir. Projeler -

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları Yorumu 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 08/01/2009

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Kadro İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı edilmesi ile başlar kadro değişikliklerinin

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012 PROJE YÖNETİMİ Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK Proje Nedir? Yönetim Nedir? Proje Yönetimi ve Unsurları Proje Başarısı Proje Yönetiminin Kalitesi 06.11.2012 2 Proje Nedir? Belli bir süre içinde ve belli

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler.

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler. KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı