STRATEJİK PLANI MERKEZ ANAOKULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 2014 STRATEJİK PLANI MERKEZ ANAOKULU"

Transkript

1 STRATEJİK PLANI MERKEZ ANAOKULU

2 2 T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü MERKEZ ANAOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI RİZE 2010

3 3 Bu stratejik plan; DPT tarafından, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan Eğitimde Stratejik Planlama adlı kitap çerçevesi esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal Atatürk

4 4 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY

5 5 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

6 6 ÖĞRETMEN MARŞI Alnımızda bilgilerden bir çelenk, Nura doğru can atan Türk genciyiz. Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk; Korku bilmez soyumuz. Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. Candan açtık cehle karşı bir savaş, Ey bu yolda ant içen genç arkadaş! Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş; Durma durma koş. Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. İsmail Hikmet ERTAYLAN

7 7 ÖNSÖZ Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan stratejik planı hazırlanmıştır. Büyük önder Atatürk ü örnek alan bizler; Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız. Merkez Anaokulu olarak en büyük amacımız, çocuklarımıza sadece iyi bir bakım sağlamak değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek bireyler yetiştirmektir.idare ve öğretmen kadrosuyla bizler kendine güvenen, kendini her ortamda rahatça ifade edebilen, yaratıcı, sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazanmış, hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilen çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Merkez Anaokulu'nun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluşan dört kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. Merkez Anaokulu Stratejik Planı ( ) de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Planın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, öğrenci, velilerimize, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ne ve planın uygulanmasında yardımı olacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE birim sorumlularına teşekkür ederim. Muzaffer OVALI Okul Müdürü

8 İçindekiler ÖNSÖZ... 7 BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ÇALIŞMA TAKVİMİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ YASAL DAYANAK PLANIN AMACI PLANIN KAPSAMI OKULUMUZ TKY ve STRATEJİK PLANLAMA TEMSİLCİMİZ BÖLÜM 2: MEVCUT DURUM ANALİZİ KURUM TARİHÇESİ OKULUN İLETİŞİM BİLGİLERİ YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI VE SÜRECİ OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ (OGYE) OKULUN PERSONEL YAPISI YARDIMCI HİZMETLİ PERSONEL DURUMU OKULUN ÖĞRENCİ YAPISI ve SAYILARI ÖĞRETİM YILI ŞUBE ve ÖĞRENCİ SAYILARI VELİ KATILIM ORANLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKULUN MEVCUT PERSONEL YAPISI BÖLÜM 3: FİZİKİ MEKÂNLAR VE MALİ DURUM KURUMUN MALİ KAYNAKLARI OKULUN YERLEŞİM ALANI OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI TEKNOLOJİK ALTYAPI PROJELER BAŞVURULAN PROJELER: PLANLAMASI OLASI PROJELER: BÖLÜM 4: PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ Dış Paydaşlar İç Paydaşlar Paydaş Hizmet Matrisi VELİ PROFİLİMİZ BÖLÜM 5: MİSYON/VİZYON ve GZFT(SWOT) MİSYON VE VİZYONUMUZ KURUMSAL İLKELERİMİZ KURUMSAL DEĞERLERİMİZ GZFT (SWOT) ANALİZİ BÖLÜM 6: GELECEK YÖNETİMİ; GELECEĞE BAKIŞ (STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER) STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1: Stratejik Amaç 2: Stratejik Amaç 3: Stratejik Amaç 4: Stratejik Amaç 5: Stratejik Amaç 6: STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE TAHMİNİ MALİYET TABLOSU BÖLÜM 7: İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRMEDE YAPILACAKLAR

9 9 Ekler EK 1 İzleme ve Değerlendirme Formu EK 2 Stratejik Yönetim Sözlüğü EK 3 Çalışma(İyileştirme) Planı Formu EK 4 Okul Gelişim Planı Formu EK 5 Son Değerlendirme Formu EK 6 Gözden Geçirme Ve Biçimlendirici Değerlendirme Formu EK 7 Stratejik Planlama Çalışma Ekibi Üyeleri(OGYE) İMZA SİRKÜLERİ... 53

10 10 T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü MERKEZ ANAOKULU MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM YILI

11 11 BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ 1.1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuzun Stratejik Planına ( ) Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, Okulumuzun müdür odasında, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuzda Okul Gelişim Yönetim Ekibi Tarafından önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejik planlama konusunda 2010 yılında Hizmet içi Eğitim kapsamında İl Formatörlerimiz tarafından ilde gerçekleştirilen seminerlerle okul müdürü ve müdür yardımcılarına yönelik Okullarda Stratejik Planlama Çalışmaları adıyla mahalli hizmet içi eğitim verilmiştir. Seminerlerde Strateji Planı hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularında bilgiler alınmıştır. Stratejilerin Belirlenmesi; Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Kurumun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonrada vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar belirlenirken aşağıdaki hususları dikkate aldık; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Plan Taslağı ile uyumu zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar, Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet amacımıza ulaştırır mı sorgulaması yapıldı. 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi.

12 Ocak.2010 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran.2010 Temmuz.2010 Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık RİZE Merkez Anaokulu Stratejik Planı Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT(SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT(SWOT) çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. yapıldı. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak her bir stratejik amacın bütçesi ve oradan da toplam plan bütçesi ortaya çıkartıldı ÇALIŞMA TAKVİMİ N o Faaliyet Okullarda Stratejik Planlama Çalışmaları ve Okul Geliştirme Çalışmaları Konulu Hizmetiçi Eğitim Seminerlerinin Alınması Stratejik Yönetim ve Planlama konusunda toplantıların yapılması Durum Analizinin Yapılması -İstatistiki verilerin toplanması -GZFT Analizinin yapılması -Sorun Alanlarının Belirlenmesi -Paydaş Tespiti ve Analizi Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerin Belirlenmesi Stratejik Amaç ve Hedeflerin Tespiti (Belirlenmesi) Faaliyet, Proje ve Eylem Planının Hazırlanması Stratejik Planın Bir Format Halinde Yazılması 8 Maliyetlendirme 9 10 Stratejik Planın Son Halinin verilmesi ve Onay İşlemi. Stratejik Planın İl Stratejik Planlama Birimine Teslimi. İç ve dış paydaşlara sunulması.

13 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir sayılı Kanunun 9. maddesi şöyledir; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Ayrıca ; 09/02/2010 tarihli 2010/14 nolu ve İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılması konulu GENELGE -24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu -Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi - Şubat 2002 tarih ve 2533 Sayılı MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi ile okulumuzda stratejik plan hazırlanmıştır YASAL DAYANAK DAYANAK İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı TD yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi- Şubat 2002 tarih ve 2533 Sayılı TD yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi, 10 / 12 / 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi.

14 PLANIN AMACI AMAÇ Okulumuzda planlama OGYE tarafından yapılmış ve yürütülecektir. Planlama sürecine Merkez Anaokulu nda çalışan tüm yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı sağlanır, İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konuyla ilgili Hizmetiçi Eğitim düzenlenir, Planlama Merkez Anaokulu nun tüm faaliyetlerini kapsar, Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini ve izleme- değerlendirme ile önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçümünü yapmayı amaçlamaktadır PLANIN KAPSAMI KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı MERKEZ ANAOKULU nun yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır OKULUMUZ TKY ve STRATEJİK PLANLAMA TEMSİLCİMİZ OKULUMUZ TKY ve STRATEJİK PLANLAMA TEMSİLCİMİZ Sıra No ADI ve SOYADI GÖREVİ e-posta İLETİŞİM GSM Tel 1 Muzaffer OVALI Okul Müdürü (0505)

15 15 BÖLÜM 2: MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1. KURUM TARİHÇESİ Rize Merkez Anaokulu inşaatı,1992 yılında altı yüz milyon Türk lirası ödenekle başlatılmıştır yılında bir milyar üç yüz dokuz milyon beş yüz bin Türk lirası, 1994 yıllında iki milyar dört yüz on bir milyon Türk lirası olmak üzere toplam dört milyar üç yüz yirmi milyon beş yüz bin Türk lirası harcanmıştır. Bina inşaatı, tarihinde tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Bener CORDAN tarafından tarihinde resmi açılışı yapılmıştır. Bina projesi bodrum ve zemin kat olarak düşünülmüştür. Ancak, arsanın dar oluşu nedeni ile düşünülen projeden küçük yaptırılmıştır. Binaya 450 metre kare bir kat ilave edilmiştir OKULUN İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRESİ Telefon (0464) Faks (0464) OKULUN İLETİŞİM BİLGİLERİ Reşadiye Mahallesi. Otagar arkası Rize/ Merkez Elektronik Posta Adresi Web Adresi Adresi

16 YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI VE SÜRECİ Muzaffer OVALI Okul Müdürü Pınar ER Müdür Yardımcısı Müdür YARDIMCI PERSONEL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ 1- Semra OVALI 2- Fehime MUTLU 3- Halenur BAL 4-Betül ÇAYLAK 5-Evren ERZEN 6-Sare İPEK 7-Derya ÇETİNKAYA 8-Emine ALBAYRAK 9-Nagihan KOT 10-Sultan ŞAHAN 11-Hülya ARPACI 1- Gönül KÖKSAL 2- Burak GÖZÜTOK MEMUR ÖĞRENCİLER Merkez Anaokulu Yönetim Organizasyon Şeması

17 OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ (OGYE) Okul Gelişim Yönetim Ekibimiz Sıra No Adı-Soyadı Görevi 1 Muzaffer OVALI Okul Müdürü 2 Pınar ER Müdür Yardımcısı 3 Halenur BAL Öğretmen 4 Betül ÇAYLAK Öğretmen 5 Evren ERZEN Öğretmen 6 Gönül KÖKSAL Destek Personeli 7 Burak GÖZÜTOK Destek Personeli 8 Lale KATIRCI Okul Aile Birliği Başkanı 9 Zekiye AKÇAY Okul Aile Birliği Üye 10 Mine HACIÖMEROĞLU Veli 11 Hakan BİRBEN Veli 2.5. OKULUN PERSONEL YAPISI Sıra no YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU Görevi MEVCUT Norm İhtiyaç Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yardımcısı Okul Öncesi Öğretmeni Toplam : YARDIMCI HİZMETLİ PERSONEL DURUMU ÖĞRETİM YILI YARDIMCI HİZMETLİ PERSONELİ DURUMU Sıra MEVCUT Görevi No Erkek Kadın Toplam Norm İhtiyaç 1 Memur Hizmetli Sözleşmeli Personel(İşçi) TOPLAM

18 OKULUN ÖĞRENCİ YAPISI ve SAYILARI YAŞ GRUPLARI VE ÖĞRENCİ SAYILARI YAŞ GURUBU ÖĞRENCİ SAYISI Okulun Toplam Öğrenci sayısına Göre Yüzdesi(%) 4-5 Yaş Grubu 76 % 40 6 Yaş Grubu 118 % 60 TOPLAM 194 % ÖĞRETİM YILI ŞUBE ve ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRETİM YILI ŞUBE ve ÖĞRENCİ SAYILARI ŞUBE/SINIF ERKEK KIZ TOPLAM SINIF ÖĞRETMENİ 4-5 Yaş Grubu Yaş Grubu TOPLAM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ETKİNLİKLERE (Seminer, Konferans, panel, toplantı vb.) VELİ KATILIM ORANLARI VELİ KATILIM ORANLARI YILLAR TOPLAM VELİ SAYISI Katılan veli Sayısı Veli katılım Oranı (%) Katılan veli Sayısı Veli Katılım Oranı (%) 38 % % 11

19 Kıdem Yılı Okulda Geçen Görev Süresi Ortalama Yıl Asil Diğer Uzman Lisans Yüksek Lisans Katıldığı Seminer sayısı Katıldığı Kurs Sayısı Ortalama Ödül Sayısı RİZE Merkez Anaokulu Stratejik Planı EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKULUN MEVCUT PERSONEL YAPISI ÖĞRETMENİN KIDEMİ ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ Öğretmen Kadro Durumu Eğitim Düzeyi HİZMETİÇİ EĞİTİM PERFO RMANS SN. ÖĞRETMENİN ADI ve SOYADI Branşı/Unvanı 1 Muzaffer OVALI Müdür X X Pınar ER Müdür Yardımcısı 11 3 X X 2 3 Semra OVALI Okul Öncesi Öğt. 6 6 X X Fehime MUTLU Okul Öncesi Öğt. 3 1 X X Halenur BAL Okul Öncesi Öğt. 1 1 X X Betül ÇAYLAK Okul Öncesi Öğt. 1 1 X X Evren ERZEN Okul Öncesi Öğt. 2 2 X X Hülya ARPACI Okul Öncesi Öğt. 1 1 X X Nagihan KOT Okul Öncesi Öğt. 1 1 X X Sare İPEK Okul Öncesi Öğt. 1 1 X X Emine ALBAYRAK Okul Öncesi Öğt. 1 1 X X Derya ÇETİNKAYA Okul Öncesi Öğt 1 1 X X Sultan ŞAHAN Okul Öncesi Öğt 1 1 X X 2 2 -

20 20 BÖLÜM 3: FİZİKİ MEKÂNLAR VE MALİ DURUM 3.1. KURUMUN MALİ KAYNAKLARI OKULUN SON ÜÇ YILLIK MALİ DURUMU OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI YILLAR GELİRLER GİDERLER DEVİR , , , , , , , , ,56 24,44 Okulumuzun mali kaynakları genel bütçe, öğrenci aidatları ve okul aile birliği tarafından sağlanmaktadır. 3.2.OKULUN YERLEŞİM ALANI YERLEŞİM Okulun Mevcut Toplam Arsa Alan (m2) m2 Binaların Kapladığı Toplam Alanı (m2) 525 m2 Bahçe Alanı (m2) 530 m2 Öğretim Yapılan Derslik Sayısı 9 Ek bina ihtiyacı ( Var / Yok) Kat ilavesi (Yapılır /Yapılamaz) Yok Yapılamaz

21 OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI FİZİKİ İMKÂNLAR S. FİZİKİ İMKÂNIN ADI SAYISI AÇIKLAMA NO 1 Derslik 9-2 Dinlenme Odası - YOK 3 Bilgi Teknoloji sınıfı (BT Sınıfı) - YOK 4 Müdür odası 1-5 Müdür yardımcısı odası 1-6 Rehberlik servisi - YOK 7 Kütüphane 1-8 Öğretmenler odası 1-10 Dinlenme Odası - YOK 11 Beden Eğitimi Odası(Spor Odası) - YOK 12 Resim Odası - YOK 13 Müzik Odası - YOK 14 Ekipman Odası - YOK 15 Hizmetliler ve Memur odası 1-16 Konferans salonu (Çok amaçlı salon) - YOK 17 Yemekhane ( Yemek Odası ) 3-18 Mutfak 1-19 Revir - YOK 20 Tuvalet 9-21 Oyun Salonu - YOK 22 Diğer - -

22 TEKNOLOJİK ALTYAPI 2009 YILI İTİBARİ İLE TEKNOLOJİK ALT YAPI TEKNOLOJİK EKİPMANLAR ADET Bilgisayar 10 Projeksiyon 4 Akıllı Tahta - Laptop ( Dizüstü bilgisayar ) 1 Faks 1 Tarayıcı 2 Fotokopi makinesi 2 Baskı Makinesi - Lazer yazıcı 1 Nokta vuruşlu yazıcı - Mürekkep püskürtmeli 2 Optik Okuyucu - Televizyon 4 VCD/DVD Oynatıcı 3 Kamara - Fotoğraf Makinesi 1 Tepegöz 1 İnternet Bağlantısı VAR Telefon Bağlantısı VAR Okulumuzda internet erişimi bulunmaktadır. Öğrenme ortamında çoklukla bilgisayar ortamında hazırlanmış dokümanlar kullanılmaktadır. EKSİKLERİMİZ Okulumuzda bilgisayara, bir renkli yazıcıya ve projeksiyon aletine ihtiyaç vardır.

23 PROJELER BAŞVURULAN PROJELER: Okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi hibe projesine başvurulmuştur PLANLAMASI OLASI PROJELER:..

24 24 T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü MERKEZ ANAOKULU PAYDAŞ ANALİZİ EĞİTİM YILI

25 25 BÖLÜM 4: PAYDAŞ ANALİZİ 4.1. PAYDAŞ ANALİZİ İç İÇ VE DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar 1. Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir. 2. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. 3. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun lojistik yönden destekçisi ve işleticisi görevi vardır. 4. Memurlar: Görevli personeldir. 5. Destek Personeli: Görevli personeldir Dış Paydaşlar 1. Valilik: Olur Makamıdır. 2.Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve okulun bağlı olduğu mercidir. 3. Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu işbirliği içinde olunması gereken kesimdir. 4. Eğitim Vakfı: Okulun tedarikçisi konumunda olup büyük projelerin gerçekleştirilmesinde destekçidir 5. Mezunlar Derneği: Mezunlarla bütünleşmeyi sağlar. 6. Belediyeler: Eğitim hizmetin lojistik destekçileri olmaları beklenir. 7. Muhtar: Eğitim hizmetin lojistik destekçileri olmaları beklenir. 8. Medya: Eğitimin niteliğinin arttırılmasında işbirliği kaçınılmaz ve lüzumlu olan stratejik bir dış paydaştır. 9. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi konumda olması gereken tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir. Bir taraftan mezun öğrencileri sunduğumuz müşteri konumundadır. 10. Sivil Toplum Örgütleri: En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği ile bir gelişim fırsatıdırlar.

26 Dış Paydaşlar PAYDAŞ LİDE R ÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ Valilik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel Yönetimler Muhtar Medya Veliler Üniversiteler Eğitim Vakfı Mezunlar Derneği Sivil Toplum Örgütleri 4.3. İç Paydaşlar PAYDAŞ LİDER ÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR Okul Müdürü Öğretmenler Öğrenciler Okul Aile Birliği Destek Personeli Memurlar TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ 4.4. Paydaş Hizmet Matrisi PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ Eğitim ve Öğretim Yatırım Donanım Sosyal kültürel ve sportif etkenlikler Hizmetiçi Eğitim Rehberlik Sivil Savunma Çok güçlü Orta derecede ilişkili Düşük derecede İlişkili Avrupa Birliği Projeleri Toplum Hizmeti Milli Eğitim Öğretmenler Müdürü Öğrenciler Veli Okul Aile Birliği Eğitim Vakfı Mezunlar Memurlar Destek Personeli Yerel Yönetimler Medya Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları

27 Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Toplam Veli Sayısı İlköğretim Eğitimi Almamış Veli Sayısı İlköğretim Mezunu Veli Sayısı Ortaöğretim Mezunu Veli Sayısı Yüksek Okul Mezunu Veli Sayısı Düzenli Bir İşi Olmayan Veli Sayısı Kamu Sektöründe Çalışan Veli Sayısı Özel Sektörde Çalışan Veli Sayısı Kendi İş Yerinde Çalışan Veli Sayısı RİZE Merkez Anaokulu Stratejik Planı VELİ PROFİLİMİZ VELİ EĞİTİM DURUMU VELİ İŞ DURUMU

28 28 BÖLÜM 5: MİSYON/VİZYON ve GZFT(SWOT) 5.1. MİSYON VE VİZYONUMUZ a) Misyonumuz Okul Öncesi Eğitim Programını çevre faktörlerini de dikkate alarak, etkili ve verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerin kabiliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmeti sunmak, onların sosyal, duygusal, bilişsel, psikomotor ve öz bakım alanlarında gelişimlerine ortam hazırlamak, değişim ve yeniliklere göre eğitimin kalitesini artırmak temel görevimizdir. b) Vizyonumuz Türkiye yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim etkinliğinin bir parçası olarak Rize ilinde, okul öncesi eğitim alanında örnek okul olmak temel görevimizdir.

29 KURUMSAL İLKELERİMİZ 1- Fırsat ve imkân eşitliği 2- Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 3- Atatürk ilkeleri ve inkılâpları 4- Okul aile işbirliği 5- Sorumluluk bilinci 6- Güçlü ve etkili iletişim 7- Karar vermeye etkin katılım 8-Çalışkanlık, özveri 9-Koşulsuz sevgi, saygı, güven 10-Şeffaflık 11-Etkililik 12-Objektiflik 13-Verimlilik 14-Bilimsellik 15-Planlılık 5.3. KURUMSAL DEĞERLERİMİZ Okul çalışanları olarak; 1- Atatürk Milliyetçiliğine ve Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıyız. 2- İnsan ilişkilerimizde sevgi, saygı ve hoşgörüye önem veririz. 3-Çalışanların beklenti, duygu ve düşüncelerine değer verir, birlik ve beraberlik içerisinde çalışırız. 4- Çalışmalarımızda objektiflik ilkesini göz önüne alırız. 5- Eğitim-öğretim etkinliklerimizi, bilimsel gelişmelerin ve bilimsel kuramların ışığında ve milli eğitim mevzuatına uygun bir şekilde düzenleriz. 6- Çalışmalarımızda veli katılımına önem veririz, velilerimizle aynı doğrultuda hareket ederiz. 6- Her çocuğun farklı bir çevreden geldiği ve farklı özelliklere sahip olduğunu göz önünde bulundururuz. 6- Eğitim için özveride bulunur, eğitime her türlü desteği veririz. 7- Topluma ve doğaya karşı saygılıyız.

30 30 GZFT (SWOT) ANALİZİ 5.4. GZFT (SWOT) ANALİZİ Güçlü Yönlerimiz 1.Genç ve dinamik bir eğitim kadrosuna sahip olması. 2.Maddi İmkanlar. 3.Öğrencileriyle ilgilenen bir veli profiline sahip olması. 4.Çeşitli araç gereçlere ulaşma imkanı. 5.Liderlik davranışını sergileyebilen yönetici ve çalışanların bulunması. 6.Okulumuz öğretmenlerinin okul öncesi eğitim konusunda 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olması. 7.Ulaşım açısından uygun yerde olması. 8.TKY anlayışının ve uygulamalarının yerleşmiş olması. 9.Okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına verilen destek. Zayıf Yönlerimiz 1.Kadrolu hizmetlinin az olması. 2.Okul öncesinde ücretli öğretmen görevlendirilmesi. 3.Sosyal ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirebilecek bir konferans salonunun olmaması. 4.Okul bahçesinin yetersiz oluşu. 5.Sınıflarda yardımcı abla olmaması. 6.Düzenlenen veli eğitim seminerlerine katılımın olmaması 7.Teknolojik ders araç gereçlerinin yetersiz oluşu. 8.Okul personelinin hizmetiçi seminerlere istenen oranda katılmaması. 9.Okul yönetiminde veli katılımının yetersiz oluşu. MERKEZ ANAOKULU Fırsatlarımız 1.Okulumuzun ilimizdeki resmi ve özel kurumlarla ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yakın işbirliği içerisinde bulunması. 2.Bulunduğu çevrede okul öncesi eğitimde başarılı bir okul olması. 3.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve velilerin okul öncesi eğitime önem vermesi. Tehditlerimiz 1.Parçalanmış aileler. 2.Medyanın eğitici görevini yerine getirememesi

31 31 BÖLÜM 6: GELECEK YÖNETİMİ; GELECEĞE BAKIŞ (STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER) 6.1. STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1: Okulumuzun eğitim ortamlarını, fiziki mekânlarını teknolojik araç gereç ve eğitim materyalleri ile donatarak kaliteli eğitim hizmeti sunmak. arttırmak. Stratejik Amaç 2: Okul veli işbirliğini geliştirerek okul yönetimine veli katılımını Stratejik Amaç 3: Okulumuzu okul kayıt bölgemizde en iyi şekilde tanıtarak öğrenci sayımızı arttırmak. Stratejik Amaç 4: Okul personelimizin kişisel ve mesleki gelişmelerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak. Stratejik Amaç 5: Okulumuzdaki eğitimin kalite ve etkinliğini arttırmak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek öğrencilerimizi tüm gelişim alanlarında desteklemek. Stratejik Amaç 6: AB, Hibe ve il projeleri yapmak.

32 32 Stratejik Amaç 1: Okulumuzun eğitim ortamlarını, fiziki mekânlarını teknolojik araç gereç ve eğitim materyalleri ile donatarak kaliteli eğitim hizmeti sunmak. Stratejik Hedef 1.1. Okulumuzdaki eğitim ortamlarını plan dönemi sonuna kadar teknolojik araç gereç ve eğitim materyalleri ile donatmak. Performans Göstergeleri/Hedef SAM SH Performans Göstergeleri PG 1 Sınıflardaki bilgisayar sayısı PG Sınıflardaki 2 projeksiyon sayısı PG Sınıflardaki müzik 3 seti sayısı PG Sınıflardaki dijital 4 fotoğraf makinesi sayısı PG 5 İnternet bağlantısı olan sınıf sayısı Kitaplık PG 6 oluşturulan sınıf sayısı Faaliyet / Projeler SAM 1 SH 1.1 F F F F F F Veri Türü Faaliyet veya Projeler Teknolojik araç gereç ve eğitim materyallerinin temini için hayırsever gönüllüler ve sponsor bulmak. Milli eğitim müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yaparak tüm sınıflarımıza internet bağlantısı sağlamak. AB ve Hibe projelerine katılarak gelir elde etmek Kermes düzenlemek Okul çayı düzenlemek. Kitap toplama kampanyası düzenlemek. Mevcut Durum SP Dönemi Hedefi Sayı Sayı Sayı Sayı YOK Sayı YOK Sayı Sorumlu Kişiler ve Okul Aile ve Okul Aile SP Sonu TOPLAM (TL) ve Okul Aile ve Okul Aile ve Okul Aile ve Okul Aile TOPLAM: Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM: 3500

33 33 Stratejik Hedef 1.2. Okulumuzun genel fiziki donanımındaki eksikliklerini plan dönemi sonuna kadar tamamlamak. Performans Göstergeleri/Hedef SAM SH Performans Göstergeleri PG 1 Kurulan kamera ve güvenlik sistemi PG Düzenlenen 2 Atatürk Köşesi PG Tamamlanan 3 mutfak malzemeleri Veri Türü Mevcut Durum SP Dönemi Hedefi Sayı Sayı Sayı Faaliyet / Projeler SAM 1 SH 1.2 F F F F F Faaliyet veya Projeler Okulumuzda kamera ve güvenlik sistemi kurmak Hayırsever katkısı aramak Sorumlu Kişiler ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile SP Sonu TOPLAM (TL) Yemekhaneyi daha kullanılır hale getirilmek Eksik mutfak malzemelerini(tencere, tava, saklama kapları, çatal, kaşık, ve okul Aile tabak, bardak takımları) temin etmek. Eksik mutfak malzemelerini(tencere, tava, saklama kapları, çatal, kaşık, ve okul Aile tabak, bardak takımları) temin etmek. TOPLAM: Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM: 25500

34 34 Stratejik Hedef 1.3. Okul bahçemizi plan dönemi sonuna kadar düzenlemek. Performans Göstergeleri/Hedef SAM 1 Performans SH 1.3 Göstergeleri PG 1 Düzenlenen okul bahçesi Veri Türü Mevcut Durum SP Dönemi Hedefi Faaliyet / Projeler SAM 1 SH 1.3 F F F F F F F Faaliyet veya Projeler Bahçe duvarlarını boyamak. Boyanan bahçe duvarlarının anaokuluna uygun biçimde süslemek. Bahçede ağaçlandırma çalışmaları ve ağaçların bakımını yapmak Bahçeyi çiçeklendirmek. Bahçede oturma alanı oluşturmak. Yerel yönetimlerin katkılarıyla çimlerin bakımını sağlamak. Çim alanları koruma altına almak. Sorumlu Kişiler ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile SP Sonu TOPLAM (TL) TOPLAM: Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM: 3350

35 35 RİZE Merkez Anaokulu Stratejik Planı Stratejik Amaç 2: Okul veli işbirliğini geliştirerek okul yönetimine veli katılımını arttırmak. Stratejik Hedef 2.1. Plan dönemi sonuna kadar tüm velilerimizi Okul Öncesi Eğitim ve okulda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmek. Performans Göstergeleri/Hedef SAM 2 Performans Veri Mevcut SP Dönemi SH 2.1 Göstergeleri Türü Durum Hedefi PG 1 Velilere verilen eğitim sayısı Sayı PG Eğitimlere katılan 2 veli sayısı Sayı PG Düzenlenen 3 konferans sayısı Sayı PG Konferanslara 4 katılan veli sayısı Sayı PG 5 Dağıtılan broşür sayısı Sayı PG 6 Açılan sergi sayısı Sayı Faaliyet / Projeler SAM 2 SH 2.1 F F F F F F F F Faaliyet veya Projeler Her eğitim öğretim yılı başında okulların açılmasından 10 gün önce velilere okul öncesi eğitim konularında okula hazırlık eğitimleri vermek Aylık veli toplantıları düzenlemek Okul öncesi eğitimin önemi konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak konferanslar düzenlemek. Velilere okul öncesi eğitim ve çocuk gelişimi konularında tanıtıcı broşürler dağıtmak Velilere okul öncesi eğitim ve çocuk gelişimi konularında eğitim vermek Okul merkezli ve sınıflar bazında veli toplantıları düzenleyerek çalışmaları velilere tanıtmak. Velilerin sınıfta düzenlenecek çalışmalara katılımını sağlamak. Sınıflarda yapılan çalışmaları fotoğraflar ve sergiler aracılığı ile velilere sunmak. Sorumlu Kişiler ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile SP Sonu TOPLAM (TL) TOPLAM: Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM: 8750

36 36 Stratejik Amaç 3: Okulumuzu kayıt bölgemizde en iyi şekilde tanıtarak öğrenci sayımızı arttırmak. Stratejik Hedef 3.1. Plan dönemi sonuna kadar kayıt bölgemizdeki tüm çağ nüfusunun okullaşmasını sağlamak. Performans Göstergeleri/Hedef SAM SH Performans Göstergeleri PG 1 Okula devam eden öğrenci sayısı PG Yapılan ev ziyareti 2 sayısı PG Broşür dağıtılan 3 veli sayısı PG Düzenlenen 4 seminer sayısı PG 5 Seminerlere katılan veli sayısı Veri Türü Mevcut Durum SP Dönemi Hedefi Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Faaliyet / Projeler SAM 3 SH 3.1 F F F F F Faaliyet veya Projeler Muhtarlarla iş birliği yapılarak kayıt bölgemizde bulunan çağ nüfusunun tespitini yapmak Sağlık ocakları ile iş birliği yapılarak kayıt bölgemizde bulunan çağ nüfusunun tespitini yapmak. Ailelere ev ziyaretleri düzenlemek. Velilere okul öncesi eğitim ve çocuk gelişimi konularında tanıtıcı broşürler hazırlayıp dağıtmak. Okul öncesi eğitimin önemi konusunda seminerler düzenlemek. Sorumlu Kişiler ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile ve okul Aile SP Sonu TOPLAM (TL) TOPLAM: Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM: 6500

37 37 Stratejik Amaç 4: Okul personelimizin kişisel ve mesleki gelişmelerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak. Stratejik Hedef 4.1. Plan dönemi sonuna kadar okulumuz personelinin branş ve genel ilgi alanları doğrultusunda her yıl en az 3 hizmet içi eğitim faaliyetine katılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri/Hedef SAM SH Performans Göstergeleri İhtiyaç duyulan PG 1 hizmet içi eğitim faaliyeti sayısı PG Seminerlere katılan 2 personel sayısı PG Personelin katıldığı 3 seminer sayısı Faaliyet / Projeler Veri Türü Mevcut Durum SP Dönemi Hedefi Sayı Sayı Sayı SAM 4 SH 4.1 F F F F Faaliyet veya Projeler Okul personelinin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitim konularını belirlemek. Belirlenen konular ile ilgili eğitim faaliyetleri açılması için il milli eğitim müdürlüğü ile yazışmalar yapmak. İl milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine tüm personelin katılımını sağlamak. Tüm Öğretmenlerimiz Okullarda stratejikplanlama, TKY ve Proje geliştirme seminerlerinden geçirilecek. Sorumlu Kişiler SP Sonu TOPLAM (TL) Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi TOPLAM: Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM: -

38 38 Stratejik Amaç 5: Okulumuzdaki eğitimin kalite ve etkinliğini arttırmak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek öğrencilerimizi tüm gelişim alanlarında desteklemek. Stratejik Hedef 5.1. Plan dönemi sonuna kadar her yıl tüm öğrencilerimizin en az 1 sosyal, kültürel ve sportif faaliyete katılımını sağlamak. Performans Göstergeleri/Hedef SAM SH Performans Göstergeleri PG 1 Düzenlenen faaliyet sayısı PG Faaliyetlere katılan 2 öğrenci sayısı Faaliyet / Projeler SAM 5 SH 5.1 F F F Veri Türü Faaliyet veya Projeler Yılsonu sergileri düzenlemek Sınıf günleri düzenlemek Çocuk şenliklerine katılmak Mevcut Durum SP Dönemi Hedefi Sayı Sayı Sorumlu Kişiler Okul İdaresi ve Öğretmenleri Okul İdaresi ve Öğretmenleri Okul idaresi ve öğretmenleri SP Sonu TOPLAM (TL) TOPLAM: Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM: 5000

39 39 Stratejik Amaç 6: AB, Hibe ve il projeleri yapmak. Stratejik Hedef 6.1. İlimizde Sürdürülen İl ARGE,AB, ve MEB projelerine dahil olmak ve proje üretmek. Performans Göstergeleri/Hedef SAM SH Performans Göstergeleri PG 1 Ortak(dahil) olunan proje sayısı PG 2 Üretilen Proje Sayısı Faaliyet / Projeler SAM 6 SH 6.1 Veri Türü Faaliyet veya Projeler F Proje koordinasyon ekibinin oluşturulması F TKY temsilcisinin belirlenmesi F F F İl ARGE, AB,HİBE, MEB projelerinin Takip Edilmesi Proje koordinasyon ekibi ile aylık toplanması ve çalışma takviminin oluşturulması Katılınılması düşünülen projelerin kavuzlarının incelenmesi F İl ARGE sitesinin okul web sitesine link verilmesi ve güncel takip edilmesi F Hizmet içi eğitimlere katılmak F Tüm Öğretmenlerimizin Okullarda Stratejik Planlama ve TKY eğitiminden geçirilecektir. Mevcut Durum SP Dönemi Hedefi Sayı Sayı Sorumlu Kişiler Okul İdaresi ve Öğretmenleri Okul İdaresi ve Öğretmenleri Okul İdaresi ve Öğretmenleri Okul İdaresi ve Öğretmenleri Okul İdaresi ve Öğretmenleri Okul İdaresi ve Öğretmenleri Okul İdaresi ve Öğretmenleri Okul İdaresi ve Öğretmenleri SP Sonu TOPLAM (TL) TOPLAM: Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM: -

40 STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE TAHMİNİ MALİYET TABLOSU Stratejik Amaç No Stratejik Amaç Açıklaması Tahmini Maliyet (TL) Okulumuzun eğitim ortamlarını, fiziki mekânlarını teknolojik araç gereç ve eğitim materyalleri ile donatarak kaliteli eğitim hizmeti sunmak. Okul veli işbirliğini geliştirerek okul yönetimine veli katılımını artırmak Okulumuzu kayıt bölgemizde en iyi şekilde tanıtarak öğrenci sayımızı arttırmak Okul personelimizin kişisel ve mesleki gelişmelerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak. Okulumuzdaki eğitimin kalite ve etkinliğini arttırmak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyerek öğrencilerimiz için gerekli temel becerileri geliştirmek AB, Hibe ve il projeleri yapmak. - Toplam Tahmini Maliyet : 52600

41 41 BÖLÜM 7: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 7.1. İZLEME VE DEĞERLENDİRMEDE YAPILACAKLAR İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır: 1. Her eğitim öğretim yılı başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu kişiler belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak benimsemiş olmasına dikkat edilecektir. 2. Her çalışma yılı için okul gelişim planı hazırlanacaktır. 3. Her çalışma yılı /dönemi de ekiplerce faaliyet için bir iyileştirme planı hazırlanacaktır. Ve OGYE başkanına teslim edeceklerdir. 4. Sorumlu kişi veya ekipler her ay rapor düzenleyerek amaca ulaşma veya hedefin gerçekleşme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır. 5. Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan her çalışma öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir. 6. Çalışmalarda verilerin kullanılması ve her şeyin rakamlarla ifade edilmesi sağlanacaktır. 7. Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 8. Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir. 9. Stratejik planda önceden belirlenen amaç ve hedeflere ne derece örtüştüğünü rapor halinde okul müdürünün bilgisine sunacaktır ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen kararlar doğrultusunda ilgili birim ve kişilere geri bildirim yapılacaktır. 10. Okulumuzun İzleme ve Değerlendirme Ekibi de (OGYE) Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ilgili raporları yıllık dönemler itibariyle raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshası Okul İzleme ve Değerlendirme Ekibine bir nüshasını da İl Milli Eğitim ARGE Birimine gönderecektir.

42 42 EKLER EK 1 İzleme ve Değerlendirme Formu İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGELERİ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Performans Göstergesi *Sınıflardaki bilgisayar sayısı *Sınıflardaki projeksiyon sayısı *Sınıflardaki müzik seti sayısı *Sınıflardaki dijital fotoğraf makinesi sayısı *İnternet bağlantısı olan sınıf sayısı *Kitaplık oluşturulan sınıf sayısı Veri Toplama Yöntemi Sıklığı Sorumlu Gerekli bilgiler 1.Dönem okul/kurum sonu kaynaklarından 2. İlgili Kişiler temin dönem edilecektir. sonu Analiz Yöntemi Sıklığı Sorumlu İzleme ve istatistiksel karşılaştırma Her yıl Okul/kurum Müdürü Raporlama Periyodu 6 Ay Rapor Edeceği Makam İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sonuç ve Değerlendirme: Bu kısma yapılan faaliyetler ve faaliyetler sonunda elde edilen sonuçlar yazılacaktır.

43 43 EK 2 Stratejik Yönetim Sözlüğü Çevre Analizi: Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kurum için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Çevre Analizinde; kurumu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. Özellikle dünyadaki genel eğilimler, Türkiye de kurumun faaliyet gösterdiği ortamdaki değişimler, kalkınma planları ve programlar, hükümet programları ve varsa istikrar programları ile diğer kurumların ve kesimlerin durumu ve özellikle kurumun hizmet ettiği hedef kitlenin beklentileri dikkate alınır. Çıktı: Kurum tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir. Çıktı miktar olarak ifade edilebilir. Üretilen bilginin kendisi de çıktı olarak düşünülecektir. Durum Analizi: Kurumun neredeyiz? sorusuna cevabıdır. Kurumun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumunun, potansiyelinin ortaya konduğu, paydaşlarının belirlendiği, kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edildiği ve kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin değerlendirildiği bir çalışmadır. (Stratejik Plan kapsamında) Faaliyet / Proje: Stratejik amaç ve hedefler kurumun neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Belirli bir amaca hizmet eden hedefi yakalayabilmek için gerçekleştirilmesi gereken, başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir, çıktısı ürün veya hizmet olan işlerin tanımlanmış şeklidir. Faaliyet Alanı: Stratejik planı hazırlanan kurumun çalışma alanı, yaptığı iş/verdiği hizmettir. Faaliyet Raporu: Kurumların stratejik plan ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerini kullanarak öngörülen performans hedefi ile gerçekleşme değerlerini kıyaslayıp meydana gelen 107 sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur. Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali, fiziksel ve bilgi kaynaklardır.

44 44 Hazırlık Programı: Stratejik planlama çalışmalarının, Kurumun mevcut durumu gözetilerek zaman planlamasının yapılmasını, Bu süreçte izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesini, Planlama çalışmalarına dâhil olacak kişilerin ve görevlerinin tanımlanmasını, Çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak eğitim, danışmanlık, beşeri ve teknik kaynak ihtiyaçlarının tespit edilmesini, Çalışmalar süresince hangi araştırmalara ve verilere gereksinim duyulacağının ve bunların kimler tarafından sağlanacağına karar verilmesini içeren ve planlama çalışmalarına başlanmadan hazırlanan programdır. Kısaca stratejik planlama çalışmalarının planlanmasıdır. Hesap verme sorumluluğu: Her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermesidir. Mali saydamlık: Her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılması ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin doğru ve zamanında paydaşlara duyurulmasıdır. Misyon: Kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Kurumun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır, kısa, açık, çarpıcı ve net olmalıdır. Müşteri: Kurumun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır(yararlanıcılar). Paydaş: Kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kurumun çıktılarından, ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup ve kurumlardır. Performans bilgi sistemi: Kurumsal süreç, ekip ve kişilerin performansını ölçmek için veri/bilginin düzenli olarak toplanması, bilgi üretilmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve karar sürecinde kullanılmasına yönelik süreç temelli olarak kurulan sistemdir.

45 45 Performans bilgisi: Performansa ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere toplanan nitel ve nicel her türlü bilgidir. Performans değerlendirmesi: Kurumların belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir. Performans denetimi: Kurumların hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleşmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin, ekonomikliğin ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak denetlenmesidir. Performans Göstergesi: Kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçları yani stratejik planın başarısını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve performans denetimine temel oluşturan araçlardır. Stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergesi gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasında kullanılır. Sonuç olarak kamu idarelerinin yürüttükleri çalışmaların her boyutunu (girdi, süreç, çıktı, sonuç) ölçmek ve değerlendirmek için oluşturulan performans göstergeleri kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmeye yardımcı olur. Niceliksel (iş yükü, üretim, işlem sayısı, kayıt sayısı, kullanılma oranı, tüketim, sıklık vb), Niteliksel (zamanındalık, servis dışı kalma, hata oranları, cevap verme aralıkları vb), Verimlilik (göreceli işlem maliyetleri gibi), veya Finansal (tahsilât, vb. oranları) olabilir. Kurumsal hedeflere ulaşmada performansı izlemek (başarı/başarısızlık durumlarını saptayarak performansı iyileştirmek), karar vericilerin politika belirleme sürecini iyileştirmek, bütçe (sınırlı kaynakları nerede kullanalım?), yasal zorunluluklar, işin değerini paydaşlara ve müşterilere iletmek, sonuçları raporlayarak güveni arttırmak ve çalışanlara erişilmek istenen sonuçların açıklanabilmesi amacıyla kullanılır. Performans Hedefi: Kurumun, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için yıllar itibariyle yakalamayı öngördükleri performans seviyelerini gösteren belirgin (anlaşılır), ölçülebilir, çıktı-sonuç odaklı tatminkâr (belirlenen hedefe, uluslar arası standartlara

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

2011 2014 STRATEJİK PLANI

2011 2014 STRATEJİK PLANI 1/47 T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ Çinigar Anaokulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI KÜTAHYA/2011 2/47 T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÇİNİGAR ANAOKULU 2011 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI KÜTAHYA

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU 2014 MERSİN Sayfa 1 / 51 T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mersin Toroslar Anaokulu 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI MERSİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

T.C AĞRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PATNOS BABA OCAĞI ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C AĞRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PATNOS BABA OCAĞI ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C AĞRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PATNOS BABA OCAĞI ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2018 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ANAOKULU 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI 0 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI [2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü FAHRETTİN ASLAN ORTAOKULU 2012-2016 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTANBUL 2013 1 Türkiye Cumhuriyetini

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ATATÜRK İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ATATÜRK İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ATATÜRK İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015 ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2015 Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Aralık 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI

AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI T.C. PATNOS KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU 2010-2014 YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI 1 BİR YIL SONRASINI DÜŞÜNÜYORSAN TOHUM EK,ON YIL SONRASINI DÜŞÜNÜYORSAN AĞAÇ DİK;AMA YÜZYIL

Detaylı

STRATEJİK PLANI CUMHURİYET İLKOKULU

STRATEJİK PLANI CUMHURİYET İLKOKULU 2012-2016 STRATEJİK PLANI CUMHURİYET İLKOKULU 2012, PATNOS T.C. PATNOS KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü CUMHURİYET İLKOKULU 2012-2016 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI PATNOS 2012 Çalışmadan, yorulmadan,

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu Müdürlüğü

T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu Müdürlüğü T.C. İPSALA KAYMAKAMLIĞI Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu Müdürlüğü ŞEHİT POLİS İBRAHİM SEVER İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2015 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ BAKIRKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01.09.2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı NEDEN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KLASİK BÜTÇELEME SİSTEMİ; Bütçe ödenekleri

Detaylı

2014 STRATEJİK PLANI ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

2014 STRATEJİK PLANI ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2014 STRATEJİK PLANI ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE Milli Eğitim Müdürlüğü ÖZEL MERSİN MERKEZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Çalışmadan,

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

NALLIHAN AHMET REMZİ ÖNTAŞ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

NALLIHAN AHMET REMZİ ÖNTAŞ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ NALLIHAN AHMET REMZİ ÖNTAŞ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ~ 1 ~ En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI

T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI SABRİYE KÜNCÜLÜ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SABRİYE KÜNCÜLÜ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

KADRİYE KEMAL GÜREL İLKOKULU STRATEJİK PLANI

KADRİYE KEMAL GÜREL İLKOKULU STRATEJİK PLANI EDİRNE AR-GE BİRİMİ KADRİYE KEMAL GÜREL İLKOKULU 2017-2022 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

Paydaş adı İç Paydaş Dış Paydaş Neden Paydaş Önceliği

Paydaş adı İç Paydaş Dış Paydaş Neden Paydaş Önceliği a.paydaş Analizi Formu Paydaş adı İç Paydaş Neden Paydaş Önceliği Milli Eğitim Bakanlığı İç Paydaş Eğitim Politikalarının üst düzeyde üretildiği kurumdur. Valilik Mülki idarenin üst yönetimi konumundadır.

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE İLÇESİ MİTAT ENÇ GÖRME ENGELLİLER İLKOKULU/ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI 1 Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ERZURUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS 215219 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ~ 1 ~ T.C. İSPİR KAYMAKAMLIĞI İSPİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI SUNUM PLANI 1 5018 SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI 2 3 STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI A.Ü STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN İLE BELGE YÖNETİMİ ARASINDKİ İLİŞKİ

Detaylı

Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı

Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ELAZIĞ 2015 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ T.C. NİĞDE VALİLİĞİ PAPATYA ANAOKULU 2015-2019 1 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-ANKARA T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI ANKARA 2015 Çalışmadan,

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. PAYAS KAYMAKAMLIĞI PAYAS NURSAN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 2015 Beş Ağaç Anaokulu Sayfa 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi,

Detaylı

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN

T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN I Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI İZMİR-2010 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı