T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : Y 5 k $ - Konu: Muratpaşa 1260 ada 20,28,29 p. UİP. <O.L /jftfl/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA Muratpaşa Belediye Meclisinin gün ve 277 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19K-2C nolu imar paftasında yer alan 1260 ada 20, 28, 29 parsellerin konut alanından Merkezi İş Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Hüsamettin İmar ve Şehircilik Uygun görüşle ay. ederim. / /./09/2014 Bedrullah Genel Sekreter Yardımcısı y. Uygun igörjişle arz ederim. Birol EKİCİ Genel Sekreter iy e m e c l is in e /2014 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı EK:-İtiraz dilekçesi - itiraz edilen 1/1000 Ölçekli UİP değ. -İlçe Belediye Meclis Kararı -1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot. -Açıklama raporu -1/5000 ölçekli NİP fot. A dres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi ANTALYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI T e l : Fax : W eb: E-posta: antalva-bld.gov.tr

2 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA İTİRAZ EDEN LER : SAYIM OYA HESAPÇIOĞLU (TC No: ) Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Ekim Apt. B Blok No:48/25 Muratpaşa/ANTALYA BEGÜM KAMİLE HESAPÇIOĞLU(TC No: ) Caddebostan Mah. Haşan Ali Yücel Sk. No:26 İç Kapı No:8 Kadıköy/îstanbul VEKİLİ : Av. Ammar YILMAZ Deniz Mah. Konyaaltı Cad Sk Akdeniz Apt. K:3 D;9 Muratpaşa/A ntalya KONU : Antalya İli Muratpaşa İlçesi Gençlik Mah ada ve 29 parsel sayılı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itirazlarımızın sunumu ve neticeten imar planının iptaline karar verilmesi hakkındadır. AÇIKLAMALAR : Ekli vekaletname uyarınca itiraz eden Sayım Oya Hesapçıoğlu ve Begüm Kamile Hesapçıoğlu vekiliyim. Müvekkiller Antalya ili Muratpaşa ilçesi Gençlik Mah ada 21 parsel sayılı taşınmazın hissedar malikleridir. Kurumunuz gün ve 271 sayılı kararıyla uygun bulunan, Gençlik Mah ada ve 29 parsellerin konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince, komisyon raporu da incelenmek suretiyle uygun bulunmuştur. Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin gün 603 sayılı kararı ile konut alanından merkezi iş alamna (MİA) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır. Kurumunuz gün ve 29 sayılı kararıyla söz konusu taşınmazlara ilişkin, konut alanından MİA dönüştürülmesine ilişkin 1/10000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiştir. Halbuki; müvekkillerin hissedar maliki olduğu 1260 ada 21 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde bulunan 20 ve 29 parsel sayılı taşınmazlar, imar planında konut alanında, 28 parsel ise turizm alanında kalmaktadır. Kurumunuzca hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı uyarınca, mevcut konut alanı ile turizm alanlarının birleştirilerek ticari alana çevrilmesi hukuka ve kanunlara aykırıdır. " 1260 ada 20,28,29 parsellerin birleştirilerek yeni imar durumu verilmesine dair 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine dair kurumunuzca hazırlanan önceki tarihli tadilatı, Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2011/1285 E. sayılı kararı ile iptal edilmiş ancak, yerel mahkeme kararı, Danıştay 6. Dairesi 2013/3748 E. 2013/6971 K. sayılı kararı ile bozulmuştur.

3 O halde, Danıştay 6. Dairesi nin bozma kararı uyarınca önceki plan geçerli bir şekilde yürürlükte olduğu şüphesizdir. Bu bağlamda, kurumunuzca hazırlanan yeni plan tadilatı da dikkate alındığında, JL260 ada parsellere ilişkin olarak halihazırda iki adet plan mevcuttur. Oysa, bir taşınmaz hakkında iki ayrı planın mevcudiyeti, hukuken olanaklı değildir. Üstelik, 1260 ada parsellerde bulunan binaların inşaat ruhsatları da 2013 yılında kurumunuzca iptal edilmiş olduğu göz önüne alındığında, yeni yapılan plan tadilatı ile, kaçak ve ruhsatsız alanın ruhsatlı hale getirilmesine olanak sağlanmış olacaktır. Bu şekilde, taşınmazın konut alanından ticari alana çevrilmesine ilişkin olarak hazırlanan plan tadilatı çalışılması da hukuka aykırıdır. Bunun Yanı Sıra Yeni Plan Tadilatında, Kurumunuzca, 1260 Ada Parsellerde, Kütle Nizamı Getirilerek, Hem Yan Bahçe Mesafeleri Hem De Arka Bahçe Mesafeleri İhlal Edilmiş Ve Fazladan Emsal Verilmiştir. Üstelik mevcut durumda taşınmazlar üzerinde bulunan tüm yapılar kaçaktır ve bu yapılar hakkında yıkım kararları vardır. Öte yandan, 1260 ada 20 parselde konut olan imar planında bitişik nizam, dört kat ve şematik emsal olmasına rağmen, kurumunuzca yeni hazırlanan planda emsal 1.60 a çıkartılmış, yaklaşma mesafeleri ihlal edilmiştir. Taşınmazların bulunduğu bölgede en yüksek emsal 1 emsal olmasına karşın, yeni, yapılan plan tadilatı ile 1.60 emsal verilmek suretiyle, hakkaniyete aykırı bir durum yaratılmaktadır.. >. Bir diğer husus, yeni yapılan planlamada 1260 ada 20 parselin kuzeyinde çekme mesafesi sıfır olarak gösterilmiş, 1260 ada 29 parselin ise güneyinde çekme mesafe çizgisi gösterilmiş ancak çekme mesafesinin kaç metre olduğu yazılmamıştır. Yine, 1260 ada parseller kotundan dört katlı ve h=14.50 verilmiş ancak kotuna kadar olan kısımlar hiç gösterilmeyerek emsal harici bırakılmıştır. Üstelik plan tadilatının ada bazında yapılması esas olup, yüksek mahkeme yerleşik içtihatları uyarınca, parsel bazında plan tadilatı yapılması usul ve yasaya aykırıdır. Bu genel prensipler dikkate alınmaksızın hazırlanan plan tadilatı bu anlamda yürürlükte bululan mevzuata tamamen aykırıdır. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, Kurumunuzca hazırlanan, imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı yapılan plan tadilatına itiraz ederiz. Gereği için bilgilerinize İtira^

4 MURATPAŞA BELEDİYESİ ADA/PARSEL NO: 1260 ADA, PARSELLER PAFTA NO:19K.2.C MEVCUT PLAN 1/1000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖL?EK: 1/100 ÖNERİ PLAN GÖSTERİM KENTSEL ^ > v Vl' \ 1 r-r- ı i 1 1 -il # ' % m # & # $ M \ I MERKEZİ ip ^ U ^ M İ A ^ ^ ^,,v. ^ \ V. PLAN'NOTU: ; M % 1). MERKEZİ 'İŞ > L A N L A R I N D f c. M ^ ^ A f e ^ ; S ^ Y ( ^ M KÜLTÜREL VE TİCARİ AMAÖp lj^ll^nlşt!ar^ve^f'afîrf!îar'?/ İÇİN AYRILMIŞ BÖLGEDİR. görgg:iş#iamti>,#j: N GAZİNO, LOKANTA, ÇARŞirÇ OK-M lli MAĞAZA, ÂNKÂ,'. "',A OTEL, SİNEMA, TİYATRO 4îBİ/SS$gP$;l f^ltgfre#- & '& TESİSLER, YÖNETİM TESİS L^İ, O Z E ^ â te İM.^ g ^ E L ^, > SAĞLIK TESİSLERİ V-.B. YAPJLAR"rk^nfABrLİR.'^V. ^ \ 2). UYGULAMADA 3194 SAYıLl İ I ^ R ^ N ^ İ l a # YÖNETMELİKLERİ VE ANTALYA BUYÜKŞEHlk«jJİg& =ffi # \ i İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEgERLİDİR: ^

5 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN TARİH VE 277 SAYILI KARARI Gündemin 11.Maddesi Karar No.277 Özü: Planlama ve İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, 3667,1 Plan İşlem Numaralı 1260 ada 20, 28, 29 parsellerdeki plan değişikliğine yapılan itirazın kabulüne oy çokluğu ile karar verildiği hk. Gündemin 11. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin tarihli ve 29 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin tarihli ve 183 sayılı kararlarına konu 1260 ada 20, 28, 29 parsellerdeki plan değişikliğine askı süresi içerisinde tarihli ve sayılı dilekçe ile yapılan itiraz Planlama ve İmar Komisyonunun tarihli toplantısında incelenmiş, 3667,1 Plan İşlem Numaralı 1260 ada 20, 28, 29 parsellere konu itiraz uygun bulunmuştur. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen gün ve 3944 sayılı yazısı okundu. Üye Songül Başkaya söz alıp, komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım, dedi. Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, biz komisyon raporunda çekimser olarak oy kullanmıştık yine çekimser olarak kalmayı tercih ediyoruz, dedi. Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım biz de komisyon raporuna katılıyoruz, dedi. Başkan, gündemin 11. Maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir, oy çokluğuyla, dedi. Yapılan oylamada; CHP grubu ve MHP grubunun kabul, AKP grubunun çekimser oylarına karşılık, Planlama ve İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, 3667,1 Plan İşlem Numaralı 1260 ada 20, 28, 29 parsellerdeki plan değişikliğine yapılan itirazın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. Ümit UYSAL Belediye Başkanı Ce$ı KOTAN Almfet ÖZTÜRK Belediye Meçlis Başkanı Divan Katibi Ckf^iei Divan Katibi

6 MURATPAŞA BELEDİYESİ ADA/PARSEL NO: 1260 ADA, PARSELLER PAFTA NO:19K.2.C MEVCUT PLAN MURATPAŞA BELEDİYESİ ADA/PARSEL NO: 1260 ADA, PARSELLER 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ k PAFTA NO:19K.2.C ö l ç e k : 1/1000 ÖNERİ PLAN P L A N N O'TU: ^ 1). MERKEZİ İŞ ALANLARINDA; PLANDA YÖNETİM, SOSYO KÜLTÜREL VE TİCARİ AMAÇLI KULLANIŞLAR VE YAPILAR, İÇİN AYRILMIŞ BÖLGEDİR. BU BÖLGEDE BÜRO, İŞ HANI, GAZİNO, LOKANTA, ÇARŞI, ÇOK KATLI MAĞAZA, BANKA, OTEL, SİNEMA, TİYATRO GİBİ SOSYAL KÜLTÜREL ' TESİSLER, YÖNETİM TESİSLERİ, ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ V B. YAPILAR YAPILABİLİR. 2): UYGULAMADA 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ VE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. GÖSTERİM SINIRLAR KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI PLAN NOTU: İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK ONAMA SINIRI MERKEZİ İŞ ALANI (M İ A) 1). MERKEZİ İŞ ALANLARINDA; PLANDA YÖNETİM, SOSYO KÜLTÜREL VE TİCARİ AMAÇLI KULLANIŞLAR VE YAPILAR İÇİN AYRILMIŞ BÖLGEDİR. BU BÖLGEDE BÜRO, İŞ HANİ, GAZİNO, LOKANTA, ÇARŞI, ÇOK KATLI MAĞAZA, BANKA, OTEL, SİNEMA, TİYATRO GİBİ SOSYAL KÜLTÜREL TESİSLER, YÖNETİM TESİSLERİ, ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ V.B. YAPILAR YAPILABİLİR. 2). UYGULAMADA 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ VE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. Ş.; $ '0 ' ; # : & w ' İ& n. # #

7 ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ 1260 ADA 20,28, 29 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TflH fl ORHAN _... PLANLAMA MÜHENDİSLİK 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Uygulama îmar Planı değişikliği önerilen alan Antalya Merkez Muratpaşa Belediyesi sınırları içinde, 19K. 2.C nolu uygulama imar planı paftasında, 1260 ada, 20, 28 ve 29 sayılı parsellerin kapladığı alandır. 2. MEVCUT İMAR PLANI DURUMU Şekil 1: Planlama Alanı Uydu Görüntüsü 1260 Ada 20,28,29 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Muratpaşa Belediye Meclisinin tarihli 29 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi nin tarihli ve 183 sayılı kararı ile E=1.60 H max= m olarak onanmıştır. (Bknz: İtiraza Konu Mevcut İmar Planı) Şekil 2: İtiraza Konu Mevcut İmar Planı

8 3. PLANLAMA KARARLARI 0 TAHA ORHAN M uratpaşa Belediye Meclisinin tarihli 29 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin tarihli ve 183 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde itiraz edilmiş, Muratpaşa Belediye Meclisinin tarih ve 277 sayılı kararı ile 1260 ada 20,28,29 parsellerin söz konusu plan değişikliğinden önce konut alanı iken kullanabilecekleri Toplam İnşaat Alanının (TÎA) belirlenerek plan üzerine yazılması ve çekme mesafesi belirtilmeyen yerlerde gerekli ölçülendirmelerin yapılmasına ilişkin itiraz konuları uygun bulunmuştur. Muratpaşa Belediye Meclisinin tarih ve 277 sayılı kararına uygun olarak; Merkezi İş Alanı (MİA) kullanımındaki 1260 ada 20,28,29 parsellerde H=14.50 m ve planda belirtilen 5 m çekme mesafeleri değiştirilmeden, TİA=3029 M2 ve 1260 ada 20,28,29 parsellerde çekme mesafesi planda belirtilmemiş güneydoğu ve güneybatı yönlerinden 2 m çekme mesafesi belirtilmesine yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır. (Bknz: Plan Örneği) 5. PLAN NOTLARI Şekil 3: Plan Örneği 5.1. Merkezi İş Alanlarında; Planda yönetim, sosyo kültürel ve ticari amaçlı kullanışlar ve yapılar için ayrılmış bölgedir. Bu bölgede büro, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetim tesisleri, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri vb. yapılar yapılabilir Uygulamada 3194 sayılı İmar Kanunu İlgili Yönetmelikleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Planı hükümleri geçerlidir. TAHA ORHAN ««S * Yu<an Ayrancı "ah Şair Naitm Sk Çankaya Konut Kuleleri D Blok Çan kaya/ankara Tol Z3 80 r'ax 0312 «8 2S 82 S s a m o n f o r v. D S

9

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü T.C. A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü V * W Exp$ Sayı : 90852262-301.03- /07/2015 Konu: M anavgat 1526 ada 14,15,19,20 parseller

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü Sayı: 10395726/ Konu: 1/25.000 ölçekli N.İ.P değişikliği K EXP02016 201 / BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya İli, Muratpaşa

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24 TARIHI : 01/02/2012 NOSU : 24 IN KONUSU : ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 6. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU Belediye : Muratpaşa Belediyesi Mahalle : Sinan Pafta : 19K-19L Ada/ P arsel: 872 ada 34 parsel Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19K-19L

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir.

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir. 9.7. Ataşehir Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, Ataşehir Projesi nin doğu ve batı bölgelerini kapsayan 23.07.1990 t.t. 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı uyarınca Ataşehir arsaları üzerinde 1990 lı yıllarda

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:22.04.2015 İTİRAZ SAHİBİ ÖZEL ŞAHISLAR MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-l"Vfc CL Konu: Korkuteli 261 ada 2 parsel ve 262 ada 2 parsel UİP değ. EXP02016 0*^/06/2015

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 03.01.2013 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, aşağıda ada parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- *2.^11 Konu: Gazipaşa İlçesi, Bakılar Mah. 335 ada 2 parsel UİP değ. \ *,0«INUFfj

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/03/2014 KARAR NO: 2014-91 Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı YILMAZ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin "onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ et-i Karar N0:2455 10.10.200 6 KARAR- Mamak İlçesi 36486 ada 5 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir. MÜLKİYET ve SINIRLAR: Bugün üzerinde The Ritz-Carlton, İstanbul Otelinin bulunduğu arsa 1982 yılında Dolmabahçe Turizm A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Ülkemizdeki turizm tesislerinin neredeyse tamamı,

Detaylı

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER: 1- DONATI ALANLARI KAMUNUN ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. 2- EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİNİ TESİS, RESMİ TESİS (EMNİYET,

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı