ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINDA MUHTEMEL SORUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINDA MUHTEMEL SORUNLAR"

Transkript

1 ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINDA MUHTEMEL SORUNLAR 1. KONU Vergi sistemimize ihtiyari kullanılmak kaydıyla giren e-defter uygulaması ihtiyariliğin kaldırılmasıyla birlikte elektronik fatura kullanmak zorunda olanlar tarafından tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılmaya başlanacak şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. e-defter ve e-fatura bu bakımdan bütünlük arz etmektedir. Kamuoyunun 2013 yılı başından itibaren gündeminde olan konu yaklaşık elektronik fatura kullanıcısının Aralık 2014 ayında başvurusu ile 2015 yılı başından itibaren e-deftere geçmeleri ile yeni bir boyut kazanacaktır. Bu geçiş sürecinde muhtemel bazı sorunları tartışmak bu yazının konusunu oluşturmaktadır. 2. MEVZUATIN KISACA HATIRLATILMASI Vergi mevzuatımız e-fatura ve e-defter kavramları ile 397 no.lu V.U.K. genel tebliği ve 1 seri numaralı elektronik defter tebliği ile tanışmıştır. Bu tebliğler ile ihtiyari olarak getirilen sistem 421 no.lu V.U.K. Tebliği ve 28 no.lu V.U.K. Sirküleri ile bir kısım firmalar için zorunlu hale getirilmiştir. Platform dergimizin Mayıs 2013 sayısında yer alan 13/22 sayılı rapor ile konu ele alınmıştır. Daha sonra 2 no.lu elektronik defter tebliği, 67 no.lu V.U.K. sirküleri, 431 ve 433 no.lu V.U.K genel tebliğleri ile uygulama bugünkü duruma gelmiş bulunmaktadır. E-fatura ve E-defter uygulamaları zorunlu değilken çok az firma tarafından kullanılmıştır. Platformun yukarıda belirtilen sayısında belirttiğimiz gibi kayıt süresinin aylık olmasının bu konuda etkili olması mümkündür. 2 no.lu elektronik defter tebliğinde 1 aylık sürenin 3 aya çıkarılması yönündeki önerimiz kısmen uygulamaya konmuştur. Özetlenmeye çalışılan mevzuat çerçevesinde Aralık 2014 de başvurular tamamlanacak ve yaklaşık işletme yevmiye ve defter-i kebirlerini izin verilen uyumlu programlar ile düzenleyecektir. Uyumlu programlardan alınacak e-defter beratı adı verilen çıktı GİB sistemine yollanacak ve işletmenin mali mührünü ve GİB mührünü taşıyan e-defter beratları, defterler ile birlikte işletmelerde ve e-arşiv yetkisi verilen işletmelerde saklanacaktır.

2 e-defter olarak kullanılacak 2015 ve izleyen yıllar defterleri için açılış ve kapanış tasdikleri bundan böyle yapılmayacaktır yılı yevmiye kapanışı normal tarihinde yaptırılabilecektir. Bu konuda e-fatura forumda yer alan no.lu soruya bakılabilir. E-defter ve e-fatura kullanıcılarının güncel sorunlarını giderebilmek ve bilgi alış verişi için getirilen e-defter ve e-fatura forumuna ilgili WEB sayfalarından ulaşmak mümkündür. Uygulayıcılara yarar sağlayan bu sitelerin sıklıkla ziyaret edilmesi geçiş sürecini kolaylaştıracaktır. 3. MUHTEMEL SORUNLAR 3.1. Defter ve Belgelerin Geçersizliği Elektronik fatura ve Elektronik defter kullanıcı sayısı yaklaşık dir. Maliye Bakanlığı yetkililerinin ilk açıklamalarında yaklaşık işletmenin sisteme dâhil olmasının beklendiği bildirilmiş bulunmaktadır. Olası rakam değişikliklerine rağmen binlerce işletmenin elektronik fatura kullanıcısı olmasına rağmen yanlışlıkla sisteme girmediği sonucuna ulaşmak yanlış olmayacaktır. E-fatura sistemine geçmeyen işletme dolayısıyla e-defter sistemine geçmemiş durumunda olacaktır. Bu durumun binlerce işletmede karşılaşılırsa bunun yaratacağı sorunlar tartışmaya değer bulunmaktadır. Bilindiği üzere elektronik ortamda düzenlenmesi gereken fatura ve tutulması gereken defterler elle veya klasik yöntemle tutulursa fatura düzenlenmemiş ve defter hiç tutulmamış sayılmaktadır. Bir önceki bölümde belirtilen mevzuat bu hususun altını önemle çizmiş bulunmaktadır. Fatura almama ve vermemenin özel usulsüzlük cezası, defterlerin ibraz edilmemesi sürecindeki usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uygulaması yanında defterlerin yazılmamış sayılması nedeniyle katma değer vergisi indirimlerinin red edilmesi ayrı ayrı sorunlar olarak idarenin ve mükellefin karşısına çıkmaktadır. Defterlerin hiç tutulmamış sayılması nedeniyle V.U.K. 359 ncu maddesi ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektronik fatura uygulamasında e-fatura yerine yanlışlıkla normal fatura düzenlenmesinin yarattığı KDV indirim veya reddi olarak ortaya çıkan sorunlar GİB tarafından getirilen esneklik ile çözülmeye çalışılmıştır. GİB e-fatura forumunda konuya verilmiş bulunan soru cevaplarında geçici çözüm sağlanmıştır. Buna göre geçmişe yönelik örneğin bugünkü tarihte düzenlenen geçmiş tarihli fatura e-fatura olarak düzenlenmekte ve muhatabına yollanmaktadır. Normal yollarla düzenlenen fatura ise iptal edilmektedir. Fakat usulsüzlük cezalarının sorumluluğunun

3 mükellefe ait olduğu vurgulanmaktadır. Henüz aynı yıl içinde bulunulması ayrıca değerlendirilmelidir. Her iki fatura arasında yıl farkı da bulunabilir. Dolayısıyla GİB in yayınlayacağı bir tebliğ veya sirkülerle bu fiili 1 nci derece usulsüzlük fiili kabul ederek buna isabet eden ceza ile yetinmesi, başkaca bir yaptırım uygulama yönüne gitmemesi önerilmektedir. Vergi Müfettişi, Vergi Dairesi veya YMM lerce vergi ziyaı olmadığına ilişkin tespitin yapılması halinde KDV reddi işlemi uygulanmamalıdır. Aynı bakış açısıyla elektronik deftere geçmeyi atlayan ancak vergi kanunlarına uygun ve vergi ziyaı oluşmayacak şekilde işlemlerini yapan mükellefin, defterlerini tutmadığı gerekçesiyle KDV lerini reddetmek demek, mükellefi defter belge tutmamanın usulsüzlük fiili dışındaki sonuçlarına maruz bırakmak demek olacağından, bu da maksadı aşmak olarak düşünülmektedir. Sonuç olarak bu gibi durumlarda vergi ziyaı olmadığını Vergi Müfettişi veya Yeminli Mali Müşavir raporu ile kanıtlayan mükellefe sadece usul hükümlerine göre ceza istemek hakkaniyete uygun bir davranış veya işlem olacağı önerilmektedir Elektronik Defterde Her Belgeye Ayrı Ayrı Yevmiye Maddesi Sorunu Bilindiği üzere e-defter kullanacak mükellefler uyumlu program adı verilen programları kullanarak yevmiye ve defter-i kebir olarak elektronik ortamda kayıtlarını tutacaklardır. Bu programların kullanılması sırasında oluşturulacak yevmiye fişlerinin sayısı önemli bir sorun olarak görülmektedir. Örneğin ayda 1 milyon adet satış veya hizmet faturası kesen bir işletme her satışı veya hizmeti için bir yevmiye maddesi olmak üzere 1 milyon yevmiye maddesi düzenlemek zorunda mıdır? Bu konunun önemini binaen e-defter forumunda GİB e sorulan ve verilen cevapları belirtmek istiyoruz. Yanıtlardan GİB adına verilen karşılıkların biraz daha vergi hukuku ilkeleri ve yevmiye maddesinin neleri içermesi gereken hususlar bakımından irdelenmesi sonucu çıkarılmaktadır. Soru 1 (14582) Gelir İdaresi nin her bir belgeye tek yevmiye maddesi istediği doğru mudur? Bu konu ile ilgili yayımlanmış herhangi bir tebliğ var mıdır? Özellikle fatura ile perakende fişler (kasa işlemleri) açısından sorumu cevaplarsanız memnun olacağım. Cevap 1 (14582) Bu konuda yayımlanmış bir tebliğ yok. Ancak e-defter uygulaması teknik kılavuzlarında her bir belgenin ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerektiği ile ilgili düzenleme mevcut. Yani her belge ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilecek. Soru 2 (15115) Muhasebe programımız farklı müşteri/tedarikçilere ait birden fazla alış veya satış faturalarını birleştirerek tek bir yevmiye fişinde kayıt etmektedir. Forumda bu konu ile ilgili sorulara Gelir İdaresi tarafından verilen cevapta e-defter uygulaması teknik kılavuzlarında her bir belgenin ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerektiği ve bununla ilgili düzenle olduğundan bahsediliyor, ancak bu

4 konuda yayımlanmış bir tebliğ yok. Bu zorunluluğun hangi Teknik Kılavuzun hangi sayfa/maddesinde belirtildiği konusunda bilgi rica ederiz. Cevap 2 (15115) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ in 6.maddesinde Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları yazılmalıdır denilmektedir. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge varsa bu belge belge türü olarak yazılmalıdır. Bu durumda her bir belge bir yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekiyor. Soru 3 (15319) Her gün için düzenlediğimiz satış faturalarını tek bir muhasebe fişi ile kayıt ediyoruz. Bu yevmiye maddesinin içerisinde o güne ait düzenlenen tüm satış faturaları bilgileri mevcuttur. E-defter mevzuatına göre tüm satış faturalarını (faturaların listesini ayrıca ibraz edebiliriz) tek bir yevmiye kayıtı ile e-defterde gösterebilir miyiz? Bankaya gelen veya gönderilen havalelerin yevmiye kayıtlarında banka dekont numarasının yazılmasını daha önce belirtmiştiniz. Yukarıda belirttiğimiz sorumuza paralel olarak banka işlemlerini her gün için tek bir yevmiye maddesi olarak (gerektiğinde bu yevmiye maddesinin hangi işlemler için olduğunu liste olarak verebileceğiz) e-defterde gösterebilir miyiz? Cevap 3 (15319) E-defter uygulamasında fatura kayıtlarınızı belge türü fatura seçerek belge numarası ve belge tarihini girerek kayıt etmek zorundasınız. Belge tarihi ve numarası gireceğiniz için birden fazla faturayı aynı yevmiye maddesine kayıt edemezsiniz. Banka işlemlerini bir listede ya da ekstre olarak belirtirseniz bu belgeyi other olarak kaydedebilirsiniz. Soru 4 (14586) Muhasebe programımız her bir güne ait alış faturalarını bir yevmiye maddesi, satış faturalarını bir yevmiye maddesi, gelen havaleleri bir yevmiye maddesi altında (örneğin 10 adet satış faturası bir yevmiye maddesi olarak ama 10 faturanın da tüm kalemleri ayrı ayrı olarak) kayıt etmektedir. e-defter mevzuatına göre her bir işlem ayrı ayrı olarak mı kayıt edilmelidir. Cevap 4 (14586) E-defter uygulamasının teknik kılavuzlarına göre her ayrı belge ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki soru ve cevapların özeti şudur. E-defter uygulamasında her ayrı belge ayrı yevmiye maddesi ile kayıtlara alınacağı belirtilmektedir. Ancak bunu zorunlu kılan tebliğ, sirküler ve kanun maddesi belirtilmeyip yalnızca teknik kılavuzda böyle olduğu açıklamalarda yer almaktadır.

5 Teknik kılavuzun dayanağı olarak 2 no.lu örnekteki cevapta tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ in 6 ncı maddesi dayanak olarak verilmektedir. Ancak bu maddeden aynı anlamı çıkarmak mümkün değildir. GİB in konuyu acilen çözüme kavuşturması ve aynı yevmiye maddesinde gerekli detayları içeren muhasebe kaydının toplu olarak yapılmasının mümkün olduğunun açıklanması gerekmektedir. Bu yorumun dayanağını yevmiye defterinin nasıl tutulacağını açıklayan Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu maddeleri ve yukarıda zikredilen yönetmelik oluşturmaktadır. Aksi yorum yasal dayanaktan yoksun olacağı gibi aşırı derecede iş yükü ve arşiv problemi yaratacağı unutulmamalıdır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla yürürlüğe konan e-fatura ve e-defter düzenlemelerinden beklenen sonucu almanın ekonomideki nakit dolaşımını azaltmaktan geçtiği de düşünülmektedir. Bunu teminen TL lik nakit dolaşım sınırının aşağıya çekilmesi önerilmektedir.

E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR

E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR 0015617: Personel Masraflarının e-defter' e Geçirilmesi Merhaba, Şirket personeli yurtiçinde harcama yaptıktan sonra ilgili fişleri (yemek, taksi, otel. vs.) ibraz ederek ödeme

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR?

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Tarih : 10.12.2014 Sayı : 43 Konu : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) veya Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ile uyumlu, tutulması

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

Sayın Müvekkilimiz, I. FATURADA BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR

Sayın Müvekkilimiz, I. FATURADA BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR Telefon : (212) 244 84 94 Faks : (212) 244 85 95 Adres: İnönü Cad. Dilaram Apt. No: 19/9-11 Taksim 34437 İstanbul E-Posta: guzeldere@guzeldere-law.com Web : www.guzeldere-law.com Sayın Müvekkilimiz, İşbu

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

KDV Kanununda verginin indirim zamanı ve şekli hakkında konumuz açısından önem arz eden düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

KDV Kanununda verginin indirim zamanı ve şekli hakkında konumuz açısından önem arz eden düzenlemeler aşağıdaki gibidir: CİRO PRİMLERİ VE KDV İNDİRİM ZAMANI MUAMMASI Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş. ) Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı, hyavuzcan@mazarsdenge.com.tr Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ağustos

Detaylı

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ 1. KONU Defter ve belge tutmak ve düzenlemek V.U.K 171 nci ve izleyen maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Detaylı

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör E-FATURA NEDİR? e-fatura kağıt faturaların yerini alsın diye belirlenen standartlara uygun belgelerin, taraflar arasında

Detaylı

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER Yasal Dayanaklar Eylem Planları e-dönüşüm Vergi Dairesinin Yol Haritası DÜN Fatura Defter Beyanname BUGÜN E-Fatura E-Defter E-

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI E-fatura ve E-defter kullanma mecburiyeti ile ilgili 397 ve 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER Yasal Dayanaklar Eylem Planları e-dönüşüm Vergi Dairesinin Yol Haritası DÜN Fatura Defter Beyanname BUGÜN E-Fatura E-Defter E-

Detaylı

05 EYLÜL 2013 ÖZEL MALİ BÜLTEN @-FATURA @DEFTER @ ARŞİV SUN DENETİM İSTANBUL

05 EYLÜL 2013 ÖZEL MALİ BÜLTEN @-FATURA @DEFTER @ ARŞİV SUN DENETİM İSTANBUL 05 EYLÜL 2013 ÖZEL MALİ BÜLTEN @-FATURA @DEFTER @ ARŞİV SUN DENETİM İSTANBUL İÇİNDEKİLER [@-FATURA ]... 2 E-FATURA VE E-DEFTER ZORUNLULUĞU... 2 E-FATURA VE E-DEFTER NE DEMEK... 2 KİMLER E-FATURA VE E-DEFTER

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19 05.11.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19 KONU : E-DEFTER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR V.U.K. nun 421 Seri No.lu Genel Tebliğindeki kriterlere uyanlar ve V.U.K. 58 Seri

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.1

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.1 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.1 Nisan 2015 ANKARA Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 26.02.2015 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi 1.1. 16.04.2015 1.1. 16.04.2015 1.1. 16.04.2015 1. Belge

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

E-DEFTER YAPıLACAKLAR

E-DEFTER YAPıLACAKLAR E-DEFTER YAPıLACAKLAR A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR YMM Kim tutacak E-Fatura geçen mükelleflerin tamamı en geç 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-deftere geçeceklerdir.

Detaylı

Yeni Türk Lirasına Geçiş de Türk Muhasebe Sisteminde Olası Sorunlar ve Çözüm Yolları

Yeni Türk Lirasına Geçiş de Türk Muhasebe Sisteminde Olası Sorunlar ve Çözüm Yolları Yeni Türk Lirasına Geçiş de Türk Muhasebe Sisteminde Olası Sorunlar ve Çözüm Yolları Hüseyin Fırat İSMMMO Başkan Yardımcısı 1.GİRİŞ Ülkemizde uzun yıllar yüksek enflasyon ortamı hakim olmuş ve buna bağlı

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 Şubat 2015 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 1 A. XBRL Nedir?... 2 B. ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 4 1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationidentifier)...

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına tabi işlemler ile tevkifata ilişkin usul ve esaslar 01/05/2012

Detaylı

İNTERNET SATIŞLARI, MAL VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACATI

İNTERNET SATIŞLARI, MAL VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACATI e-fatura, e-arşiv FATURASI, e-bilet, e-yolcu LİSTESİ, İNTERNET SATIŞLARI, MAL VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACATI ve e-defter UYGULAMASI Adana, 07.09.2015 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme

Detaylı

E- FATURA VE E- DEFTER. YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR

E- FATURA VE E- DEFTER. YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR E- FATURA VE E- DEFTER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR Giriş 1- E-Fatura 2- E- Defter 3- E-Post ve ÖKC 4- Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu, 5-Bağımsız Denetim 6- Elektronik Tebligat TANIMLAR

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY MADDE METNİ: Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden

Detaylı

KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1)

KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1) KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1) Hepinizin bildiği üzere, Yeminli Mali Müşavirlerin en çok düzenledikleri raporların başında KDV İadesi Tasdik Raporları gelmektedir. Hem sayı

Detaylı