GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu, c) T.C. Kimlik no ya haiz Kimlik Fotokopisi ve Beyanı d) Diploma sureti (onaylı), f) STCW Kurs Başarı Belgesi Sureti (onaylı), g) Askerlik durum Belgesi (stajyer cüzdanı alacak öğrencilerden aranmaz), h) Sabıka kaydı Kaydına ilişkin yazılı beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme kararlarının onaylı bir sureti ), ı) Fotoğraf (4 Adet), i) TGK bilgisayar çıktısı, j) İmza Formu HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi c) Sabıka kaydı Kaydına ilişkin yazılı beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme kararlarının onaylı bir sureti ), d) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu e) Fotoğraf (4 Adet), f) Süresi dolmuş ise sağlık yoklamasının yaptırılması ve kütüğe işlenmesi g) TGK bilgisayar çıktısı, h) İmza Formu 3 Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme c) Fotoğraf (4 Adet), d) Gemiadamı Cüzdanının aslı, e) TGK bilgisayar çıktısı, 4 STCW Belgesi ilk düzenleme c) STCW Kurs Başarı Belgesi Sureti (onaylı), 5 STCW Belgelerinin Değiştirilme c) STCW Belgesinin Aslı, 6 Zayiinden STCW Belgesi c) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu 1

2 7 Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi c) STCW Belgesinin Aslı, h) Değerlendirme Sınavı Başarı Belgesi (Değerlendirme sınavı gemi kaptanı tarafından yapılmış ise, ilgili makama başlıklı hangi konulardan sınav yapıldığını gösteren belge, Tayfa listesi ve gemi jurnalinin sınavın yapıldığı güne ait kısmının tasdikli fotokopisi) Tayfa Sınıfı Gemiadamlarınn Terfi İşlemleri Zabitan Sınıfı Gemiadamlarının Terfi İşlemleri İlk Defa Yeterlik Belgesi c) Deniz Hizmet Çizelgesi, e) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı (adli sicil kaydı olanların mahkeme kararlarının onaylı bir sureti ), f) Sağlık Raporunun onaylı bir sureti g) Tayfa sınavını kazandığını gösteren belge (Usta Gemiciliğe terfilerden aranmaz) h) T.G.K bilgisayar çıktısı i) İmza Formu j) Hizmet Belgesi k) Sınav Harcı, kazandıktan sonra Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu l) Fotoğraf 8 adet m) Diploma Fotokopisi c) Deniz Hizmet Çizelgesi, d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı belgesinin aslı, f) Sabıka Kaydına ilişkin yazılı Beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme g) Sınav Kazandı Belgesi, h) TGK bilgisayar çıktısı, i) Diploma fotokopisi, j) İmza formu k) Hizmet Belgesi k) Sınav Harcı, kazandıktan sonra Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu l) Fotoğraf 8 adet m) mevzuatın gerektirdiği kurs belgesi c) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu d) GemiadamıCüzdanı/Gemiadamı belgesinin aslı, f) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme g) Sınav Kazandı Belgesi, h) TGK bilgisayar çıktısı, i) Diploma fotokopisi, j) İmza formu, k) mevzuata göre staj defteri l) Deniz Stajını tamamladığına dair okuldan alınan yazı, m) Sınav Harcı 3 gün 10 gün 10 gün 2

3 İntibak Zayiinden Yeterlik Belgesi Süre Uzatımı İlk Defa Telsiz Telsiz Yeterlik Belgesi değiştirme, süre uzatımı ve intibak talebi c) Deniz Hizmet Çizelgesi, d) GemiadamıCüzdanı/Gemiadamı belgesinin aslı, f) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme h) TGK bilgisayar çıktısı, i) Diploma fotokopisi, j) İmza formu, k) STCW kurs başarı belgesi, l) Fotoğraf (3 Adet ) c) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme d) GemiadamıCüzdanı/Gemiadamı belgesinin aslı, e) STCW sertifikası olmayanlar için kurs başarı belgesi, f) TGK bilgisayar çıktısı, g) Fotoğraf (2 Adet), h) İmza formu ı) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu c) nin aslı, d) GemiadamıCüzdanı/Gemiadamı belgesinin aslı (Eski tip gemiadamı cüzdanı varsa STCW belgelerinin aslı), e) Deniz Hizmet Çizelgesi, f) TGK bilgisayar çıktısı, g) Fotoğraf (2 Adet), h) İmza formu ı) Hizmet Belgesi i) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu c) Öğrenim Belgesinin sureti (onaylı), d) Sağlık Raporunun Sureti (onaylı), e) Kurs zorunluluğu olanlar için kurs gördüğüne dair belge, f) TGK bilgisayar Çıktısı g) Fotoğraf (2 Adet), h) Yeterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz, ı) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme j) Sınav kazandı belgesi k) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı l) GAC yoksa imza formu c) Telsiz nin aslı, d) Sağlık Raporunun Sureti (onaylı), e) Deniz Hizmet Çizelgesi (süresi dolan yeterlikler için), f) Hizmet Belgesi g) TGK bilgisayar çıktısı, h) Fotoğraf (2 Adet), ı) İmza formu i) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı, j) Yeterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz, 4 gün 3

4 Zayiinden Telsiz Kısa Mesafe Telsiz Belgesi ilk Kısa Mesafe Telsiz Belgesi İntibak ve Değiştirme İlk defa Amatör Denizci Belgesi Amatör Denizci Belgesi Değiştirme k) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme c) Sağlık Raporunun Sureti (onaylı), d) Deniz Hizmet Çizelgesi (süresi dolan yeterlikler için), e) TGK bilgisayar çıktısı, f) Fotoğraf (2 Adet), g) İmza formu h) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı, ı) Yeterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz, j) ) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme c) Gemiadamı Sağlık Yoklama Fotokopisi (onaylı), d) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (Kamu kurumlarında çalışanlardan aranmaz), e) ücreti ödendiğine dair makbuz, f) Fotoğraf (2 Adet) g) adf.org çıktısı c) nin aslı veya süresi dolmamışsa fotokopisi d) Gemiadamı Sağlık Yoklama Fotokopisi (onaylı), e) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (Kamu kurumlarında çalışanlardan aranmaz), f) ücreti ödendiğine dair makbuz, g) Fotoğraf (2 Adet) h) adf.org çıktısı c) Öğrenim Belgesi sureti (onaylı), d) Sağlık raporunun onaylı sureti, e) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (Kamu kurumlarında çalışanlardan aranmaz), f) Amatör denizci sınavını kazandığına dair yazı, g) Fotoğraf (3 Adet) h) adf.org çıktısı ı) ücreti ödendiğine dair makbuz, c) Amatör Denizci belgesinin aslı, d) Fotoğraf ( 2 Adet) e) adf.org çıktısı f) ücreti ödendiğine dair makbuz, Zayiinden Amatör Denizci Belgesi Telsiz Operatörlüğü Sınavı talebi (REO-1,REO- 2,GOC,ROC,LRC) c) ücreti ödendiğine dair makbuz, d) Fotoğraf ( 2 Adet) e) adf.org çıktısı c) Diploma örneği, d) Fotoğraf, e) Sağlık raporu, f) Geçerli eğitim sertifikası veya onaylı sureti, 4

5 g) Sınav Harcı Kılavuz Kaptan Yeterlikleri talebi Profesyonel Balıkadam ilk defa, sınav, yabancı ülkelerden alınan yeterlikler talebi Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) c) Diploma örneği, d) Fotoğraf, e) Sağlık raporu, f) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme g) Kılavuz Kaptan, h) Sınav Harcı, kazandıktan sonra Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu ı) Kılavuz Kaptan Sınav Başarı Belgesi, i) Hizmet Belgesi, j) Noter onaylı İngilizce yeterlik belgesi, k) Kılavuz Kaptanlık Temel Eğitim Başarı Belgesi, l) Görev başı eğitim hizmet defteri, b) T.C. Kimlik no Beyanı c) Sabıka Kaydına ilişkin Yazılı Beyan (adli sicil kaydı olanların mahkeme d) Diploma, e) Kurs diploması, f) Basınç Odası ve sualtı hekimi bulunan sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu g) Fotoğraf, h) Dalış kayıt defteri, i) Aday kayıt belgesi, j) Sınav Harcı, k) kazandıktan sonra Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu a)dilekçe b)tonilato Belgesinin Fotokopisi c)telsiz Ruhsatının Fotokopisi(Telsiz Cihazı Olanlardan İstenir) d)stabilite Buklet' in Fotokopisi(Stabilite Hesabı Yapılanlardan) e)yangın Söndürme Tachizatlarının ve Sertifikalarının Fotokopisi f)eski Denize Elverişlik Belgesi g) Can Salı Bakım Sertifikası (Can Salına Tabi Olanlardan) h) Avlanma Ruhsatı Fotokopisi (Balık Avlama Teknelerinden) ı) Proje (Projeye Tabi Olanlardan) i) Denize Elverişlik Belgesinin Ödendiğine Dair Banka Dekontu 15 gün 15 gün 2 gün 26 İlk defa ölçüm yapılarak Tonilato Belgesi Düzenlenmesi (Hizmet Gemisi, Ticari Yat,Balık Avlama, Yolcu Motoru Ticari Sürat Teknesi vb. deniz araçları için) b) Yeni inşa veya tadilatta; klaslı inşa edilenler için klas mektubu, klassız inşa edilenler için Gemi, Su Aracı İnşa, Tadilat Takip Raporu, c) Gemi, Su Aracı Yapı Bildirisi, d) Yeni gemi ve su araçlarından, tekne inşa ve makine faturası, e) Tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçları için genel plan, endaze planı, boyuna ve enine kesit planı ve bunlara ek olarak gemi ve su aracının cinsi ve tipine göre ölçen makam tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar, f)15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan (bir taraftan) çekilmiş üç adet fotoğrafı, g) Deniz aracının sahibi şahıs ise Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah Senedi, Tüzel Kişi ise; İmza sirküleri faaliyet belgesi (son üç aylık) ticaret Sicil gazetesi, Vergi levhası, Vergi numarası, ortakların vergi ve T.C Vatandaşlık Numarası Beyanı h) İkametgah Beyanı. ı) İsim onayı 2 gün 5

6 i) Banka Dekontu Boyları 2,5 metre ile 24 metre arasında olan Özel Teknelere Bağlama Kütüğü Belgesi düzenlenmesi. Bağlama Kütüğü Satış İşlemleri b) İkametgah Beyanı, c) CE Uygunluk Belgesi, d) Tekne faturası, e) Makine faturası, f) Tekne Fotoğrafı, g) Kullanım Kılavuvu h) Tam boyu 5 metre ve üzeri olanlar için Yıllık Ruhsatmame harcı ödeme belgesi, ı) T.C Kimlik No Beyanı i) İsim onayı J)Ölçme Raporu a)dilekçe b)tonilato, Özel Tekne veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi c) Alıcı ve satıcı fotoğrafı d) Avlanma Ruhsatı ve İlçe Tarım Müdürlüğü Uygunluk yazısı (Balıkçı Tekneleri) e) Bağlama kütüğü harç makbuzu (Bağlama kütüğü harcına tabi tekneler) f) İsim müsaade dilekçesi g) Deniz aracının sahibi şahıs ise Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah Senedi, Tüzel Kişi ise; İmza sirküleri faaliyet belgesi (son üç aylık) ticaret Sicil gazetesi, Vergi levhası, Vergi numarası, ortakların vergi ve T.C Vatandaşlık Numaraları 2 gün 2 Saat 29 Liman Çıkış izin Belgesi b) Gemi Gidiş Bildirimi c) Eski Yola Elverişlilik Belgesi d) Asgari Donatım Belgesi e) Tayfa Listesi f) banka dekontu g) Gemi Sertifikalarının Kontrolü h)beyan dilekçesi 30 Ordino 31 Transitlog belgesi a) Gemi Geliş Bildirimi b) Atık Bildirim Formu Türk Bayraklı Ticari Yatlar a) Eski Transitlog Belgesi b) Denize Elverişlilik Belge/Özel tekne Fotokopisi c) Yeni Transitlog belgesi d) Türk bayraklı Özel Yatlar(isteğe bağlı Transitlog belgesi Yabancı Bayraklı Yatlar a) Eski Transitlog Belgesi b) Yeni Transitlog belgesi c) Ship Register Belge Fotokopisi d) Yatta bulunanların Pasaport Fotpokopileri e) Fener üçretleri ödendiğine dair makbuz örn (30 Net üzeri) f) Gerektiğinde Harçlara ait banka dekontu 10 Dak. Gemilerde yapılacak denetim hariç 32 Su üstü motorsikleti (jetski) kayıt belgesi b) N.Cüzdan Sureti c) Fatura Örneği d) Yetkilendirilmiş klas kuruşlarından alınmış test raporları e) İmalatçının yetki belgesi örneği f) Banka dekontu(döner Sermaye harçları) 6

7 33 Su altı motorsikleti kayıt belgesi b) N.Cüzdan Sureti c) Fatura Örneği d) Yetkilendirilmiş klas kuruşlarından alınmış test raporları e) İmalatçının yetki belgesi örneği f) Banka dekontu(döner Sermaye harçları) 34 ÖTV siz Yakıt Vize İşlemleri b) Yakıt Alım Defterinin İlk 3 Sayfasının Ftk c) Vize Sayfasının Ftk. d) Denize Elverişlilik Belgesi Ftk. 20 Dak. 35 Dalgıçlık Ameliyesi İzni a) Yeterlilik Belgesi b) Şirket Şartı c) Su Altı Dalış Planı. d) Onaylı Dalış Defteri e) Sağlık Yeterliliği f) Takım Muayenesi 1 Saat 36 Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Talepleri b) Turizm Müdürlüğü Dosyası c) Parkur Krokisi Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Giresun Liman Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri: Giresun Valiliği İsim : Erhan ZEYNEL İsim : Bekir ERGÖK Unvan : Liman Başkanı Unvan : Vali Yard. Adres : Giresun Liman Başkanlığı Adres : Giresun Valiliği Tel. : (454) Tel : (454) Faks : (454) Faks : (454) e-posta : e-posta : 7

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemi adamıcüzdanı 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı Zayiinden Cüzdanı Cüzdanı Değiştirme STCW ilk düzenleme Süresi dolan STCW Belgelerinin Değiştirilme

Detaylı

EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (T.C. Kimlik No, İkametgah, Sabıka kaydına ilişkin ve Askerlikle

Detaylı

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Gemiadamları Sınavları İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Döner Sermaye hesabına

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denize Elverişlilik (DEB), b) Eski Denize Elverişlilik, c)

Detaylı

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi b) Döner Sermaye

Detaylı

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Liman Çıkış Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Beyan ve Taahhüt) b) Geldiği Limandan alınan Liman Çıkış Belgesi c)

Detaylı

FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi (GEMİCİ) 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç ve

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı 2) Döner sermaye hesabına yatırılmış

Detaylı

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlkdefa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2. Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İLK DEFA GEMİADAMI CÜZDANI/BELGESİ TALEBİ: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe(TC Kimlik Numarası, İkamet ve Askerlik Durum

Detaylı

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Talebi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 2 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İLK DEFA GEMİADAMI CÜZDANI/BELGESİ TALEBİ: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe(TC Kimlik Numarası, İkamet ve Askerlik Durum

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner Sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 2 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Değiştirme- Yenileme Talebi STCW İlk Düzenlenme Talebi

Detaylı