GÜMRÜK TEFTİŞ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK TEFTİŞ REHBERİ"

Transkript

1 HİZMETE ÖZEL T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı GÜMRÜK TEFTİŞ REHBERİ Haziran 2015 HİZMETE ÖZEL

2 SUNUŞ Bu rehber, Müfettişlerce gümrük idarelerinde gerçekleştirilen teftiş, inceleme ve denetim işlemlerine ilişkin yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, standart ve ilkelerin oluşturulması ve yapılan işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği nin 7 inci maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Teftişin temel fonksiyonlarından biri, gümrük idareleri nezdinde gerçekleştirilen işlemlerin mevcut mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi ve gözlemlenmesi sürecidir. Bunun yanı sıra, çağdaş yönetim anlayışında ortaya çıkan değişim, denetim alanında da yeni yaklaşımlara duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Bu anlayış, risk esaslı, kuruma katkı sağlayan rehberlik ve danışmanlık rolünü öne çıkaran, kurumun etkin yönetilmesine yardımcı olan bir teftiş ve denetim anlayışını kaçınılmaz kılmıştır. Risk odaklı bu denetim anlayışının bir sonucu olarak, gümrük idarelerince kullanılan program ve veri kaynakları üzerinden analizlerin yapılması, riskli alanların belirlenmesi teftişin etkinliğini ve verimliliğini artıracağı kuşkusuzdur. Bu kapsamda, yararlanılabilecek Bakanlık ve diğer kurumlara ait program ve veri kaynaklarına ilişkin hususlar rehberde ayrı bir bölüm altında irdelenmiş olup, bunun yanında ilgili servislerin işlemlerinin teftişinde söz konusu bu program ve yazılımlardan ne şekilde istifade edileceği belirtilmiştir. Diğer yandan, belli servislerin işlemlerin teftişi kapsamında özellikle teftiş, sonradan kontrol ve bunların değerlendirmelerine ilişkin Başkanlık tarafından düzenlenen seminer ve toplantılar neticesinde elde olunan tespit ve tecrübelerden yararlanılmış ve bu hususlar olabildiğince rehbere yansıtılmaya çalışılmıştır. Gümrük Müdürlükleri nezdinde hangi servislerin bulunacağı, bu servislerin görev ve yetkilerinin ne olduğu hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Çalışma Yönetmeliği nde bir düzenleme yapılmamış olması ile birçok Gümrük Müdürlüğü nde işlemlerin farklı servisler eliyle yürütülmesi rehberin hazırlanması sürecinde karşılaşılan önemli sorunlardan bir tanesidir. Bu kapsamda, birçok Gümrük Müdürlüğü ile görüşülmüş, netice itibarıyla Bölge Müdürlüklerinde yer alan Şube Müdürlükleri görev ve yetki tanımlamalarına uygun olarak Gümrük Müdürlükleri servislerinin teftiş işlemleri tasnif edilmiştir. Rehber, özellikle genç meslektaşlarımızın konuya ilişkin mevzuat araştırmasına gerek duymadan atıfta bulunacakları mevzuat hükümlerine kolayca ulaşabilmelerini imkan sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda geçmiş teftiş rehberleri taranmış, söz konusu teftiş rehberleri dikkate alınarak güncellemeler gerçekleştirilmiş, alıntılar yapılmıştır. Bu vesileyle geçmiş dönem teftiş rehberlerin hazırlanmasında emeği geçen üstad ve meslektaşlarımıza ayrıca teşekkür ederiz. -1-

3 İÇİNDEKİLER 1. GÖREV VE YETKİLER Teftiş Yetkisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği Gümrük Kontrolüne İlişkin Yetki Maddeleri Gümrük Kanunu (Madde 3/ Gümrük Kanunu (Madde 4) Gümrük Kanunu (Madde 10) Gümrük Kanunu (Madde 11) Müfettişlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Müfettişlerin Yetkileri Sayılı KHK (Madde 16/4-5) Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları (RTB Yönetmeliği Madde 12) Görevden Uzaklaştırma (RTB Yönetmeliği Madde 13) Bilgi, Belge, Veri İsteme İle Erişim Yetkisi (RTB Yönetmeliği Madde 15) Rehberliğin Mahiyeti (RTB Yönetmeliği Madde 7) Müfettişlerin Görevlendirilmesi, Çalışma Usul ve Esasları (RTBY Md.40) Müfettişlerin Uyacakları Hususlar (RTB Yönetmeliği Madde 42) Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları Denetime Yardımcı Olunması (RTB Yönetmeliği Madde 44) Çalışma Yeri Sağlanması (RTB Yönetmeliği Madde 45) Denetlenenlerce izin kullanılması (RTB Yönetmeliği Madde 46) Rapor Kayıt Defteri ve Dosyası (RTB Yönetmeliği Madde 47) KULLANILAN PROGRAMLAR Bakanlık Bünyesinde Kullanılan Program ve Veri Kaynakları BİLGE - Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri MERKEZİ BİLGE GÜVAS - Gümrük Veri Ambar Sistemi Kağıtsız Beyanname RAP - Risk Analizleri Programı Ek Tahakkuk Ceza ve Takip Programı KBB - Kaçakçılık Bilgi Bankası Risk Profilleri FDTP - Firma Dosyaları Takip Programı Vergi Numarası Sorgulama Hukuk Bilgi Sistemi Merkezi İhbar Takip Programı No.lu Taşıt Takip Programı No.lu Taşıt Takip Programı TIR Transit Takip Programı ATS Web Servisleri Gemi Takip Programı Kara Kapıları Programı.16-2-

4 NCTS Sistemi TİOP (Tasfiye İşleri Otomasyonu Projesi) SGB. NET Programı PERSON Elektronik Belge Yönetimi Sistemi EBYS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Programı YGMS Antrepo Tank Takip Sistemi Ambar Takip Programı Diğer Programlar Başka Kurumlara Ait Programlar KİHBİ UYAP MERNİS TAKBİS VEDOP DİİB TEFTİŞE HAZIRLIK VE BAŞLAMA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞİ Bölge Müdürlüğünün Görevleri Bölge Müdürlüğü Birimleri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Müdürlükler Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüklerinin Teftişi Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesi Antrepo ve Serbest Bölgeler Şubesi Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Şubesi Transit Şubesi Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şubesi Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesi Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme Şubesi Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şubesi Risk Analizleri Şubesi Kontrol Şubesi Tasfiye Hizmetleri Şubesi Hukuk İşleri Şubesi Destek Hizmetleri Şubesi Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şubesi Özel Büro Şubesi BÖLGE MÜDÜRLÜNE BAĞLI MÜDÜRLÜKLERİN TEFTİŞİ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün Teftişi Tasfiye İşletme Müdürlüğünün Teftişi Ambarlama Servisi ve Ambarlar Satış Servisi Muhasebe Servisi Personel Servisi Destek Hizmetleri Servisi Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğünün Teftişi

5 Gümrük İdaresi Basılı Evrak ve Mühür İşlemleri Servisi Vergi Servisi Bütçe, Tahakkuk ve Satın Alma Servisi İnsan Kaynakları, Eğitim Ve İdari İşler Servisi Perakende Satış İşletme Müdürlüğünün Teftişi Ambarlama Servisi Satış Servisi Muhasebe Servisi Personel Servisi Destek Hizmetleri Servisi Personel Müdürlüğünün Teftişi Laboratuvar Müdürlüğünün Teftişi GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNİN TEFTİŞİ Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Servisi Antrepo ve Serbest Bölgeler Servisi Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Servisi Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Servisi Tahsilat, Taksitlendirme ve Geri Verme Servisi Hukuk İşleri Servisi Gümrük Muhafaza Hizmetleri Servisi Personel Servisi Destek Hizmetleri Servisi GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ VE YGM TEFTİŞİ Teftiş Raporu Düzeni Teftişte İncelenecek Başlıca Hususlar YGM Teftişinde İncelenecek Hususlar YGM Hakkında Genel İncelemeler Sayım ve Antrepo Dosyalarının İncelenmesi Tespit Sözleşmeleri ve Raporların İncelenmesi Asgari Ücret İncelemeleri İlişki Yönünden İnceleme Damga Vergisi Yönünden İnceleme Gümrük Müşaviri Teftişinde İncelenecek Hususlar Gümrük Müşaviri Hakkında Genel İncelemeler Asgari Ücret İncelemeleri Vergisel Yönden Çapraz Kontrol Gümrük Müşaviri ve YGM İlişkin Muhasebe İnceleme Yöntemleri RAPORLARIN TANZİM EDİLMESİ Raporlama Kuralları Rapor Çeşitleri Cevaplı Rapor Cevaplı Rapor Düzenlenme Şekli Cevaplı Raporun EBYS Üzerinden Gönderilmesi Cevaplı Rapor Üzerine Yapılacak İşlemler Teftiş Raporu

6 Teftiş Raporunun Düzenlenme Şekli Teftiş Raporu Düzenlenmesindeki Esaslar..386 EKLER.388 EK - 1: Teftiş Başlama Tutanağı 389 EK - 2: Dayanıklı Taşınır Sayım Tutanağı 390 EK - 3: TASİŞ Geçici Depolama Yeri Sayım Tutanağı.391 EK - 4: TASİŞ Genel Antrepo Sayım Tutanağı.392 EK - 5: TASİŞ Yolcu Beraberi Eşya Ambarı Sayım Tutanağı EK - 6: TASİŞ Kaçak Eşya Ambarı Sayım Tutanağı 394 EK - 7: Tasfiye Ambarı Sayım Tutanağı EK - 8: İncelenen İhale İşlem Dosyası Listesi 396 EK - 9: Genel Antrepo Sayım Tutanağı (A-B Tipi) EK - 10: Genel Antrepo Sayım Tutanağı (F Tipi).398 EK - 11: Özel Antrepo Sayım Tutanağı.399 EK - 12: Akaryakıt Antreposu Ölçüm Tutanağı EK - 13: Kaçak Eşya Antreposu Sayım Tutanağı.401 EK - 14: Gümrüksüz Satış Mağazası Sayım Tutanağı..402 EK - 15: Geçici Depolama Yeri Sayım Tutanağı EK - 16: Geçici Depolama Yeri Sayım Tutanağı (Gümrüğe Ait Değilse) EK - 17: Yolcu Beraberi Eşya Ambarı Sayım Tutanağı..405 EK - 18: Cevaplı Rapor Formatı 406 EK - 19: İncelenen Belgelere İlişkin Liste..407 EK - 20: Teftiş Raporu Formatı

7 1. GÖREV VE YETKİLER 1.1. Teftiş Yetkisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK tarihli Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarihli sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 16 ncı maddesine göre Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Teftiş Grup Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir. 1) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş yapmak. 2) Bakanlık teşkilatının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş yapmak. 3) Bakanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesini ve mevzuata, plan ve programa uygun çalışılmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Makama sunmak. 4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve gümrük müşavirlerinin her türlü faaliyet ve işlemlerini incelemek ve denetlemek. 5) Mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında görüş ve önerilerini bir rapor hâlinde Makama sunmak. 6) Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği günlü sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği 8-1/a bendine göre; Teftiş Grup Başkanlığının görevleri şunlardır; 1) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla teftiş yapmak, 2) Bakanlık teşkilatının denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş yapmak, 3) Bakanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesini ve mevzuata, plan ve programa uygun çalışılmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Makama sunmak, 4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve gümrük müşavirlerinin her türlü faaliyet ve işlemlerini incelemek ve denetlemek, -6-

8 5) Mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında görüş ve önerilerini bir rapor halinde Makama sunmak, 6) Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak, 1.2. Gümrük Kontrolüne İlişkin Yetki Maddeleri: Gümrük Kanunu (Madde 3/13) Gümrük denetimi deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere eşyanın muayenesini, belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanmasını, işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması gibi özel işlemlerin yerine getirilmesini; ifade eder Gümrük Kanunu (Madde 4) Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve denetimlere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler Gümrük Kanunu (Madde 10) 1. Gümrük Müsteşarlığı, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. 2. Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların, hangi hallerde ve hangi koşullar altında basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir Gümrük Kanunu (Madde 11) Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, Gümrük Müsteşarlığının veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür. Kendilerinden bu konularda bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamazlar Müfettişlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları -7-

9 Müfettişlerin Yetkileri Sayılı KHK (Madde 16/4-5) Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, gümrük bölgesi içinde bulunan bütün nakil vasıtalarını, bunların yük ve eşyasını, personel ve yolcularını muayene etmeye, Bakanlığın denetimine tâbi gümrük ambar, antrepoları ve serbest bölgelerdeki mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemeye, teftiş etmeye ve gerektiğinde Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyacak tedbirlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmaya, acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almaya yetkilidir. Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Gümrük ve Ticaret Müfettişlerine göstermek, Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, görevleri sırasında tüm resmî daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir; kanunî engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları (RTB Yönetmeliği Madde 12) 1) Müfettişler, (RTB Yönetmeliğinin) 8 inci maddede belirtilen görevleri, görev yaptıkları grup başkanlığı itibarıyla yerine getirirler. 2) Müfettişler, gümrük bölgesi içinde bulunan bütün nakil vasıtalarını, bunların yük ve eşyasını, personel ve yolcularını muayene etmeye, Bakanlığın denetimine tâbi gümrük ambar, antrepoları ve serbest bölgelerdeki mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemeye, teftiş etmeye, Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyacak tedbirlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmaya, acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almaya yetkilidir. 3) Müfettişler, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve üst kuruluşlarını, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ile sicil işlemlerini, tüketici mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşları, gözetim şirketlerinin ve firmalarının kuruluş, faaliyet ve işlemlerini, ticaret ve sanayi odalarını, ticaret odalarını, sanayi odalarını, deniz ticaret odalarını, ticaret borsalarını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile ürün ihtisas borsalarını, ticari şirketleri ve ticaret sicil memurluklarını, umumi mağazalar ve lisanslı depolar ile yurt içinde düzenlenen fuarları, toptancı halleri, pazar yerleri, hal hakem heyetleri ve üretici örgütlerini incelemeye ve denetlemeye yetkilidir. 4) Müfettişler, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile diğer mevzuat ve bu Yönetmelikte öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar. 5) Müfettişler, görevlerinin yerine getirilmesinde mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uygun hareket ederler. -8-

10 Görevden Uzaklaştırma (RTB Yönetmeliği Madde 13) 1) Bakanlık teşkilatı, Bakanlığa bağlı veya ilgili kurumlarda görevli memurlardan; yürütmekte olduğu görevin başında kalması durumunda telafisi güç ya da imkânsız bir duruma neden olabileceği yönünde açık ve güçlü bir ihtimal bulunanlar veya kaçakçılık, rüşvet, irtikâp, zimmet eylemleri ya da işlemlerinde yolsuzluğu tespit edilenler, evrakta sahtecilik ya da kayıtlarda tahrifat yapmış olanlar teftiş, inceleme, denetleme veya soruşturmanın her aşamasında müfettiş tarafından doğrudan; görevleri başında kalmaları, teftiş, inceleme, denetleme ya da soruşturmayı etkileyeceği veya güçleştireceği yönünde açık ve güçlü ihtimal bulunanlar ise müfettişin gerekçeli önerisi üzerine Makam tarafından görevinden uzaklaştırılabilirler. Bu memurlar diğer kurum çalışanları iseler, müfettişin gerekçeli görevden uzaklaştırma önerisi ilgili kurumlara bildirilir. 2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılan kişiye, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine, Bakanlığa ve diğer ilgililere yazıyla derhal bildirilir. 3) Teftiş, inceleme, denetleme ya da soruşturma sonucunda, suçun işlendiğinin kanıtlanamadığı, yeterli kanıt bulunamadığı, disiplin nedeniyle memurluktan ya da meslekten çıkarılmasına veya cezai işlem uygulanmasına gerek kalmadığı anlaşılanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri atamaya yetkili amirler tarafından kaldırılır Bilgi, Belge, Veri İsteme İle Erişim Yetkisi (RTB Yönetmeliği Madde 15) 1) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde müfettişlere göstermek, müfettişlerin saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Müfettişler, görevleri sırasında tüm resmî daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup, ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 2) Asılları alınan belgelerin müfettişin mühür ve imzası ile onaylanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir Rehberliğin Mahiyeti (RTB Yönetmeliği Madde 7) Rehberliğin mahiyeti; a) Bakanlığın verimli ve hizmet odaklı çalışmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yapmak, b) Bakanlık bünyesinde yürütülen görev ve faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasını sağlayacak tavsiye ve önerilerde bulunmak; proje ve hizmet standartlarının oluşmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak, -9-

11 c) Bakanlığın hedef ve amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere, ülke genelinde ya da bölgesel düzeyde konu veya proje bazında inceleme ve araştırma yapmak, ç) Bakanlık bünyesindeki mevzuat ve eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmalara katılmak; görüş ve tavsiyelerde bulunmak, d) Bakanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere çalışma grupları kurmak, e) Teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma işlemlerine ilişkin, yöntem ve teknikler geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak ve bunlara ilişkin rehberler hazırlamak, f) İdarî kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma yapmak ve tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm yolları önermektir Müfettişlerin Görevlendirilmesi, Çalışma Usul ve Esasları (RTB Yönetmeliği Madde 40) 1) Müfettişler, Makamın talimat ya da onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yapar ve sonucunu Başkanlığa bildirirler. 2) Müfettişler, çalışmalarını görevlendirildikleri grup başkanlıkları bünyesinde yürütürler. 3) Teftiş Grup Başkanlığında görevlendirilen müfettişler, daha önce kendilerine tevdi edilen işleri, Başkanlıkça uygun bulunması halinde ilgili grup başkanlıklarına bağlı olarak devam ettirirler. 4) Müfettişler görevlendirildikleri konularda bağımsız olarak çalışırlar. Ancak, gerekli görülen durumlarda; teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda iş bölümünü yapmak, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak ve Başkanlıkla haberleşmeyi yürütmek görevleri kıdemli müfettiş tarafından yerine getirilir. 5) Birlikte yürütülen işlerde müşterek rapor düzenlenmesi esastır. Raporlarda karşı veya ayrık görüş varsa bu husus rapora kaydedilir. 6) Görevlendirme yapılırken işin ivediliği, niteliği, kapsamı ve sair nedenlerle Başkanlıkça işin tamamlanması için makul bir süre belirlenebilir. 7) Müfettişlerin turne bölgeleri, Başkanın önerisi üzerine Makam tarafından belirlenir Müfettişlerin Uyacakları Hususlar (RTB Yönetmeliği Madde 42) Müfettişler; a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda -10-

12 bulunamazlar. b) Görevlendirme yapılmadıkça resen teftiş ve soruşturma yapamazlar. Görev onayında tanımlanan işin veya olayın dışında ortaya çıkan hususlarla ilgili yeniden onay alınması zorunludur. c) İşin niteliğinin ivedi bir önlem alınmasını ya da Hazine haklarının korunmasını gerektirdiği durumlar dışında, idari işlere karışamaz ve icrai nitelikli talimat veremezler. ç) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar. d) Teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar. e) Teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla tarafsızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları Denetime Yardımcı Olunması (RTB Yönetmeliği Madde 44) Denetime tabi birim ve kuruluşların görevlileri, istendiğinde para ve para hükmündeki kıymetli evrak ile geçici depolama yeri ve gümrük antrepolarında bulunanlar da dâhil her türlü eşyayı, kasa, depo ve ambarları; gizli de olsa bütün defter, belge ve verileri müfettişe hemen göstermek, sayımını ve incelemesini kolaylaştırmak zorundadır. Denetlenen birim ve kuruluşlar ile bunların her kademedeki personeli, müfettişlerin sözlü ve yazılı sorularını cevaplamak, bilgi işlem sistemlerine, raporlama araçlarına, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı talep halinde müfettişe göstermek, incelenmesine sunmak ve bunların asıl veya onaylı kopyalarını müfettişe teslim etmek zorundadır Çalışma Yeri Sağlanması (RTB Yönetmeliği Madde 45) Teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma yapılan kurum ve kuruluşlar ile denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişi yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için, müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun çalışma yeri ve imkânları sağlamakla yükümlüdür Denetlenenlerce izin kullanılması (RTB Yönetmeliği Madde 46) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır; izin kullanmaya başlamış olan görevliler zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz. -11-

13 Rapor Kayıt Defteri ve Dosyası (RTB Yönetmeliği Madde 47) Denetlenen birimlerde rapor kayıt defteri ile her rapora ilişkin ayrı bir dosya tutulur. Bakanlıkça yapılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma, düzenlenen rapor ile buna ilişkin cevaplar dosyasında saklanır. Rapor kayıt defterinde; sıra numarası, kayıt tarihi, raporu düzenleyen müfettişin ismi, raporun sayı ve tarihi, ek sayısı, denetlenen birim veya kişi adı ve raporun teslim edildiği görevlinin ismi yer alır. Bu defter, elektronik ortamda da tutulabilir. -12-

14 2. KULLANILAN PROGRAMLAR Son yıllarda bilişim alanında ortaya çıkan gelişmelerle birçok iş ve işlemin elektronik yolla yapılması yaygınlaşmış ve kamu hizmetlerinin sunumunda da büyük bir hızla kullanılır olmuştur. Bu gelişim e-devlet, m-devlet gibi kavramların ortaya çıkmasını zorunlu kılmış, bir çok kurum ve kuruluş sunması gereken kamu hizmetlerini e-hizmet olarak sunma konusunda adeta yarışır hale gelmişlerdir. Bu gelişimin çeşitli evrelerinin olduğu da akademik çevrelerde tartışılmaktadır. E-devletin ilk evreleri bir kısım işlemlerin elektronik sunumunun mümkün olduğu bir programla başlamakta, sonraki evrede birbirinden bağımsız ve bağlantısız çok sayıda programın ortaya çıkması ile devam etmekte, daha sonra bu programlar arasında bağlantılar kurulmasıyla daha bütünleşik bir yapı ortaya çıkmakta, sonunda da bütünleşik tek bir program ile (özel sektörde kullanılan ERP programlarına benzer) tüm ihtiyaçların karşılanması mümkün hale gelmektedir. Bakanlığımızın bu bağlamda henüz ikinci evrede olduğu gerçeği mevcut programları bilen ve kullananlarca rahatlıkla değerlendirilebilecektir. Bu bölümde Bakanlığımızda kullanılan programların çok kısa olarak hatırlatılmasında ve başka kurumların kullandıkları ve kurumumuzla alakalı olabilecek programlardan kısaca bahsedilmesinde fayda görülmektedir. Bu rehberde programların kullanımları ile ilgili detaylara yer verilmemiştir. Zira her biri farklı ve oldukça detaylı kullanım kılavuzlarına sahiptir. Bu kılavuzlara Bakanlığımızın intranet adresinden ulaşmak mümkündür Bakanlık Bünyesinde Kullanılan Program ve Veri Kaynakları BİLGE - Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri), eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin olarak kullanılan bir yazılımdır. Söz konusu sistem Özet Beyan Modülü, Detaylı Beyan Modülü (Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi), Entegre Tarife Modülü ve Muhasebe Modülü olmak üzere başlıca dört modülden oluşmaktadır Merkezi BİLGE BİLGE sistemi kapsamında yürütülen işlemlerin yanında Bakanlık bünyesinde kullanılan bilgisayar programlarını içeriğinde barındıran, yetkili olmak kaydıyla bünyesindeki tüm programlara tek bir kullanıcı adı ve şifresi ile erişimi olanaklı kılan entegre bir programdır. İçeriğinde pek çok modül yer almakta olup, ilgili idarenin veya alt programın seçilmesi suretiyle idarede yürütülen iş ve işlemler gerçekleştirilebilmekte veya görülebilmektedir GÜVAS - Gümrük Veri Ambar Sistemi Türkiye genelinde tüm gümrük idarelerinde gerek BİLGE, gerekse BİLGE Veri Giriş Programı -13-

15 ile güncel olarak bilgisayar sistemine girilen ithalat, ihracat, antrepo, transit beyannameleri, taşıt ve kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgilerin toplandığı veri tabanıdır. Gümrük Veri Ambar Sistemi, yönetsel kararların alınmasında, kaçakçılık takibatlarında, genel veya bölgesel risk analizi yapılmasında gerekli olan verileri toplamak ve değerlendirmek suretiyle, yöneticilere çok boyutlu analiz yapma olanağını sunmaktadır Kağıtsız Beyanname Kağıtsız Beyanname, beyanname ekinde aranan belgelerin yükümlü tarafından kağıt ortamında gümrük idaresine ibraz edilmesinin gerekmediği kağıtsız beyanname uygulaması tüm gümrük idarelerinde mavi hat yetkisini haiz onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalar tarafından ihracat beyannamelerinde kullanılabilmektedir RAP - Risk Analizleri Programı Risk Analizleri Programı vasıtası ile GÜVAS ta toplanan veriler ışığında menşe ülke, firma, kişi, eşya, kıymet, rejim bazında bir takım ölçütler esas alınarak, riskli işlemler belirlenmekte ve bu belirlemeler çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır Ek Tahakkuk Ceza ve Takip Programı BİLGE sistemi üzerinden Ceza Kararları ve Takip Programı vasıtası ile gümrük vergisi ve KDV ek tahakkuk ve cezalara ait verilere ulaşılabilmektedir KBB - Kaçakçılık Bilgi Bankası Türkiye sınırları içerisinde el konulan kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgilerin toplandığı ve GÜVAS üzerinden gerekli sorgulamaların yapıldığı program Kaçakçılık Bilgi Bankası olarak adlandırılmaktadır. Kaçakçılık Bilgi Bankası nın kurulması ve revizyon çalışmalarının yapılması ile yalnızca sınır kapılarında değil Türkiye sınırları içerisinde el konulan tüm kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgileri sistematik bir şekilde toplamak, depolamak, uluslararası standartlara uygun olarak analizini yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtmak hedeflenmektedir. KBB Programı ndan, ihbar bildirimleri olan kişi, taşıt ve firmalar ile Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe göre gümrüklü sahalarda çalışmak üzere başvuran kişilere saha giriş kartı vermek amacıyla söz konusu kişilerin sorgulaması yapılmakta; kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin değerlendirme raporları çıkarılmaktadır Risk Profilleri Risk Yönetimi ve Stratejik Değerlendirmeler Birimi tarafından çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgi ve belgeler ile ihbar ve bildirimlerin incelenerek değerlendirilmesi sonucunda, dış ticarete konu olan eşyanın ekonomik özellikleri, uygulanan mevzuat, gerçekleştirilmiş dış ticaret işlemleri ile mevzuat ihlalleri ve kaçakçılık suçlarına ilişkin bilgilerin değerlendirildiği çalışmalar sonucunda, analizi yapılan ve tasnif edilen bilgilere dayalı olarak önceden belirlenmiş -14-

16 risk göstergeleri kombinasyonlarıdır FDTP - Firma Dosyaları Takip Programı Firma Dosyaları Takip Programı; BİLGE sistemi aracılığıyla gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde işlem yapan dış ticaret ve taşıma firmalarının mevcudiyeti, iş takipçisinin firma adına iş takibi yapma yetkisinin bulunup bulunmadığının tespiti, firma ve yetkililerinin tebligat adresleri, firmaların gümrük işlemlerinden dolayı doğabilecek adli ve idari ihtilafların takibatında muhatap alınması, firma yetkililerinin imza örneklerinin kontrolü, firmalar bazında risk analizi yapılması ve inceleme ve soruşturmalarda yararlanılması amacıyla oluşturulmuş olan bir sistemdir Vergi Numarası Sorgulama Firma iletişim adresleri ile firma faaliyetine ilişkin bilgilerin bulunduğu Vergi Numarası Sorgulama ve Transfer Programına BİLGE sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir Hukuk Bilgi Sistemi Tüm davaların kaydedildiği ve davalara ilişkin süreçlerin takip edilebildiği bir programdır. Hukuk işleri ile ilgili işlerin büyük bir kısmı bu program üzerinden yürütülmektedir. Merkez ve taşra birimlerince takip edilen davaları elektronik ortamda kayıt altına almak ve gerektiğinde istatistik bilgiler de dahil olmak üzere çok yönlü bilgiye erişmek ve dava takibini disipline etmek amacıyla Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Hukuk Bilgi Sistemi programının uygulanmasına Temmuz 2009 ayı içinde başlanmıştır Merkezi İhbar Takip Programı Merkezi İhbar Programı; Sınır kapılarından ülkemize giren veya çıkan kişi, araç veya firma vs. bilgilerini güvenlik kontrolünden geçiren merkezi ihbar programıdır. 1 ve 2 No.lu Taşıt Takip, TIR Takip, Gemi Takip ve Kara Kapıları Programlarıyla entegre çalışmaktadır No.lu Taşıt Takip Programı 1 No.lu Taşıt Takip Programı; Yabancı Uyruklu Özel Kullanıma Mahsus, MA ve Takrir (Diplomatik vs.) işlemlerine tabi Kara Taşıtlarının takibi için kullanılır No.lu Taşıt Takip Programı 2 No.lu Taşıt Takip Programı; TIR ve 1 No.lu Taşıt Programına girilmeyen tüm araçların takibinde kullanılmaktadır TIR Transit Takip Programı TIR Transit Takip Programı, TIR Karnesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin takibinde kullanılmaktadır. -15-

17 ATS Web Servisleri ATS Web Servisleri, Araç Takip Sistemi ile Kara Kapıları Arasındaki veri transferi ve entegrasyonu sağlayan servislerdir Gemi Takip Programı Gemi Takip Programı, gümrüklerin modernizasyonu amacıyla başlatılan çalışma kapsamında limanlardaki gümrük kapılarına yurtdışından gelecek ve buralardan yurtdışına gidecek tüm gemilerin mevzuat çerçevesinde kontrol ve takibinin yapılmasını amaçlamaktadır Kara Kapıları Programı Kara Kapıları Programı Sınır kapılarında cari giriş çıkış işlemlerinin doğru ve işlem akışına göre yapılması ve diğer işlemler (X-RAY, ihbar, ATS, uzaktan teyit v.s. ) için kullanılmaktadır. Diğer birimlerde istatistik, sorgulama ve analiz için modüllere sahiptir yılından beri yerel olarak kullanılan Kara Kapıları Projesi yerine dan itibaren Merkezi Kara Kapıları Projesi uygulamaya sokulmuştur. Sınır kapılarında kullanılan 1 No.lu,2 No.lu, TIR ve NCTS projeleri ile entegre çalışmaktadır NCTS Sistemi New Computerised Transit System (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) (NCTS), AB ve EFTA ülkelerinin ten itibaren kullanmakta olduğu elektronik beyanname ve veri işleme temeline dayanan, topluluk transit rejiminin daha iyi idare ve kontrol edilmesi için tasarlanan elektronik bir sistemdir. Üye ülkelerin NCTS sistemi, Brüksel de bulunan ana sistem vasıtası ile tüm taraf ülkelerin NCTS sistemlerine bağlıdır. NCTS nin kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren, kağıt beyannamelerin kullanılmasına son verilmiştir. Bu tarihten itibaren kağıt beyannameler sadece muafiyet fazlası yolcu işlemlerinde ve elektronik sistemin çökmesi veya çalışmaması hallerine yönelik olarak kağıt yedekleme usulünde kullanılabilmektedir. Transit beyanının sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadarki her aşamanın tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği, gerek gümrük idareleri arasındaki gerekse gümrük idareleri ile ticaret erbabı arasındaki iletişimin elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret erbabı için önemli basitleştirmelerin uygulandığı bir programdır TİOP (Tasfiye İşleri Otomasyonu Projesi) TİOP (Tasfiye İşleri Otomasyonu Projesi) Tasfiye İşleri otomasyonu projesi ile Gümrük Kanununa göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın tasfiyesine ait yapılan işlemler, gümrük denetimine tabi her türlü eşya ile kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç için gümrüklü yer ve sahalarda veya diğer yerlerde yapılan işlemler, gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetlerle ilgili yapılan işlemler takip edilebilmektedir. TIO Projesi, Tespit Tahakkuk Giriş, Ambarlama, Tasfiye, Mağaza, Muhasebe, Maaş, Bütçe, -16-

18 Gümrüklü Saha işlemlerini kapsayan modüllerden oluşmaktadır. Tespit Tahakkuk Modülü tüm gümrük idarelerinde, Maaş ve Muhasebe modülü bütün tasfiye hizmetleri birimlerinde kullanılmaktadır. Diğer modüller Ankara Bölge Müdürlüğü ve bağlantılı birimlerde başlatılmış olup, güncelleme ve yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir SGB. NET Programı SGB.NET Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmıştır. Programla iş ve işlemlerde standartlaşma ile süreçlerde iyileştirmeler amaçlanmaktadır. SGB.NET programı Yönetim Bilgi Sistemlerinin temelini oluşturmasının yanında İç Kontrol Sisteminin kurulmasında da büyük faydalar sağlayacaktır. Bu kapsamda mali işlemlerin süreç bazlı elektronik ortamda yapılmasını sağlayan Harcama Yönetimi Modülü 01/07/2010 tarihinden itibaren tüm merkez ve taşra harcama birimleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu modül ile sistemde üretilen bilgiler anlık olarak, yöneticilere sunulmakta ayrıca sistem üzerinden kontrol ve denetim imkanı sağlanmaktadır PERSON Bakanlığımızda, merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm personele ilişkin bilgilerin tutulduğu PERSON programı kullanılmaktadır. Söz konusu program Bakanlığımız hizmetleri için oluşturulan diğer programlarla da ilgilendirilerek çalışan personele ilişkin gerekli bilgilerin elektronik ortamda paylaşımı sağlanmıştır Elektronik Belge Yönetimi Sistemi EBYS 16 Temmuz 2008 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bakanlığımızca TSE no.lu standarta göre işlem yapmak, üretilen elektronik belgenin kurumlar arası paylaşımını elektronik belge paylaşım hizmeti kriterine göre gerçekleştirmek maksadıyla EBYS ye geçilmiştir. Programın çok önemli faydalarının yanında özellikle denetim açısından çok kullanışlı olmadığı düşünülmektedir. Sorgulama imkanlarının kısıtlı olması bunun en önemli sebeplerinden birisidir. Bir arşiv programı olarak tüm evraklar ve eklerinin elektronik ortamda tetkik edilebilmesi önemli bir avantaj olmasına rağmen evraka veya dosyaya ulaşımın zorluğu bu avantajı kısıtlamaktadır. Dosya numarası bilindiği takdirde inceleme mümkün olabilmektedir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Programı YGMS YGMS Programı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve internet ortamında erişimi elektronik olarak sağlanan YGM lerin ilgili sözleşme ve raporları elektronik olarak kaydettikleri bir programdır. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programına ilgili iş ve işlemlere ilişkin bilgilerin doğru ve zamanında girilmesi önem taşımaktadır Antrepo Tank Takip Sistemi -17-

19 Antrepoların güvenlik kameraları ile anlık olarak takip edilebildiği bir sistemdir. Antrepolarda bulunan eşyaların güvenliğinin teminine yönelik bir sistemdir Ambar Takip Programı Ambar Takip Programı ambar memurları tarafından kullanılabilen bir programdır. Program ambara giriş, ambardan çıkış, ambar içeriği, giriş sorgulama, çıkış sorgulama, ek süre verme, ek süre sorgulama, tutanak işlemleri, tutanak işlemleri sorgulamasından oluşmaktadır Diğer Programlar Bedelsiz ithalat programı, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları programı, Bağlayıcı tarife bilgisi programı, Dış Temsilcilikler imza kaşe ve mühür örnekleri programı 2.2 Başka Kurumlara Ait Programlar KİHBİ KİHBİ Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı na bağlı ana hizmet birimlerinden biridir. Polis ve jandarma tarafından kendi bölgelerinde işlenen suç kayıtlarının girildiği bir bilgi sistemini işletmektedir. KİHBİ Bilgi Sistemi, sadece polise değil, tüm güvenlik güçlerine hizmet veren bir sistem olup, bilgi sisteminde tutulan kayıtlar da tüm güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmaktadır Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile; yargı birimlerinde, merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarda adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin hızlandırılması, elektronik arşivin oluşturulması amacıyla bilgisayar ağının kurulması, bilgi alışverişlerinin elektronik ortama taşınması, vatandaşa ve avukatlara internet üzerinden çevrim içi hizmet sağlanması, entegrasyon sağlanan dış birimlerden alınması gereken bilgilerin istenilen zamanda sistem tarafından hazır edilerek yargının güvenilir, doğru ve hızlı işlemesi amaçlanmıştır UYAP Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Adalet Komisyonlar, İcra Daireleri, Adalet Bakanlığındaki tüm birimler UYAP kapsamında bulunmaktadır. UYAP ile artık tüm hukuki faaliyetler, soruşturma, kovuşturma ve icra takibi gibi bütün işlemler elektronik olarak gerçekleştirilebilmektedir. UYAP, Adalet Bakanlığının Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza mahkemeleri, idari yargı, ceza tevkif evleri, adli tıp kurumu, icra daireleri, eğitim, personel, tedarik ve destek birimleri için, her türlü süreci tamamen kağıtsız ofis mantığında yürütülebilmesini sağlamak için geliştirdiği bir projedir. -18-

20 Söz konusu proje ile Bakanlığımızı ilgilendiren davaların safahat ve sonucundan elektronik ortamda daha sağlıklı ve süratli bilgi alınması amaçlanmaktadır MERNİS MERNİS, merkezi nüfus idare sisteminin kısa proje adıdır. Günümüzde Türkiye de uygulamada bulunan vatandaşlık kimlik numarasının varlık nedenidir. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), İçişleri Bakanlığı na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve 2000 li yıllarda uygulamaya alınabilen merkezi nüfus bilgileri düzenlemesidir. Bilişim teknolojileri ve ortak veritabanı işlemciliği açısından Türkiye Cumhuriyeti nin en önemli ve temel projesidir. MERNİS projesi kapsamında bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bilgisayar ortamında 11 haneli sayıdan oluşan bir sayısal kişi kimlik atamasına dayanan ve adına Vatandaşlık Numarası denilen uygulama bu projenin vatandaşa yansıyan ve bilinen yanıdır. Projeye başlandığı 1960 lı yıllardan bu yana sistem veritabanına girilen ölü ve sağ kişi sayısı 120 milyonu geçmiş bulunmaktadır. Konunun devlet erki açısından önemi, dikey bir yapı olan nüfus verilerinin sağlam ve güvenilir olarak sağlamak ve bunun üzerinden diğer sosyal yatay toplumsal organizasyonlarına geçişi oluşturarak vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan bütün ülke vatandaşlarının iş ve işlemlerinin ülkenin her yerinden hızlı ve zaman kaybettirilmeksizin erişimini ve talep eden vatandaşlarca işlemleri için yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde kullanımına sunmaktır TAKBİS TAKBİS ile kısa ve uzun vadede; Arazi ve araziye ilişkin her türlü faaliyetler ve karar verici mekanizmalar için gerekli olan ve TKGM lüğü sorumluluğunda üretilen, yönetilen, güvenilir arazi bilgilerinin temininin, Kurumun mevcut yapısının analiz edilerek oluşturulacak TAKBİS sistem ve yazılım gereksinimlerinin belirlenmesinin, Belirlenen gereksinimler çerçevesinde, Entegre Bilgi Sistemi kural ve imkanlarından yararlanılarak, TKGM lüğü hizmetlerinin daha sağlıklı, süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde plânlanması, yürütülmesi ve yönetilmesinin, Bu faaliyetlerin Coğrafi Bilgi Sistemi ve Arazi Bilgi Sistemi prensiplerine göre ve OPENGIS standartlarına uygun olarak düzenlenmesinin, Tapu Sicil kayıtlarının ve kadastro haritalarının sayısal ortama aktarılarak, TAKBİS gereksinimlerine göre modellenen ve oluşturulan veri tabanına aktarılmasının, Bilgilerin güncel olarak idamesinin ve bunların bilgi sistemleri teknolojisi kapsamında yeniden değerlendirilerek TKGM.lüğü merkez ve taşra birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kullanıma sunulmasının, Mülkiyet konulu tek yasal altlık olan tapu ve kadastro bilgilerinin diğer kurum ve kuruluşların -19-

21 kullanımına elektronik ortamda ve on-line sunulmasının, Tapu ve Kadastro verilerinin ilgili kurum ve kuruluşlarca altlık olarak kullanılmasıyla Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemlerine dönüştürülmesine imkan sağlanmasının, Bunun için gerekli teknolojik altyapının ve güvenlik mekanizmalarının tesisinin, Projenin gerekli donanım-iletişim altyapısı, temel yazılımlar ve geliştirilen Tapu Sicil, Kadastro, Proje Takip Uygulama Yazılımları ile kurumun tapu ve kadastro tekniği dışında kalan faaliyetlerinin de kapsandığı Ofis Otomasyon yazılımlarının geliştirilmesi ve kurulmasının, test edilmesinin ve uygulama kapsamında sayısallaştırılan verilerin sisteme entegrasyonunun, Sistemin uygunluğunun ve güvenilirliğinin onaylanmasından sonra TAKBİS in TKGM.lüğünün belirleyeceği önceliklere göre yaygınlaştırılmasının, Amaçlandığı stratejik ve entegre bir kamu bilişim projesidir VEDOP Maliye Bakanlığınca oluşturulmuş olan, vergi otomasyon sistemine girerek mükelleflerle ilgili her türlü sorgulamayı yapabilmeyi sağlayan sistemidir. TİTUBB sisteminde vergi numarasıyla yapılan sorgulamaların sonucu VEDOP aracılığıyla sisteme ulaşmaktadır. Türkiye de vergiyle ilgili her şey doğrudan ya da dolaylı olarak Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminin parçası haline gelmiştir. Ayrıca Bakanlığımız ile yapılan anlaşma gereği ihracat beyannameleri de bu sistemden takip edilebilmektedir DİİB Ekonomi Bakanlığınca elektronik ortamda tutulan ve takip edilen dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili veriler özellikle ilgili rejime ilişkin denetimlerde önem kazanmaktadır. Bu sisteme Merkezi Bilge Sisteminden de erişim sağlanabilmektedir. -20-

22 3. TEFTİŞE HAZIRLIK ve BAŞLAMA Müfettiş tarafından teftişe başlanmadan ve hatta teftiş mahalline gidilmeden yapılması gereken hazırlık ve işlemler vardır. Öncelikle, GÜVAS ve Merkezi Bilge programları kullanılarak Gümrük İdaresinin işlem çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olunur. Müfettişlerce yapılacak ön hazırlıklardan sonra teftiş mahalline gidilerek teftişe başlanır. Teftiş mahalline gidilmeden önce İdareye hangi tarihte gelineceği hakkında bilgi vermemek genel bir ilkedir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin Teftişte yapılacak öncelikli işler başlıklı 49 uncu maddesinde; Müfettişlerce, teftiş için gidilen yerlerde öncelikli olarak durum tespiti yapılır. İşlemleri elektronik veri işleme tekniği yoluyla yapılan evraka ilişkin mevcut durum tutanakla tespit edilir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası teftiş raporuna eklenir. Hükmü yer almaktadır. Bu madde doğrultusunda teftişe başlanılmasına ilişkin olarak yapılacak ilk iş, başlama tutanağının hazırlanarak elektronik veri işleme yoluyla düzenlenen evrakların son sıra veya tescil numaralarının tutanağa derç edilmesi olacaktır. Ayrıca teftişe başlangıç tarihi ve saati de tutanakla tespit edilir (Ek:1). Gümrük idaresine gidildiğinde, öncelikle idare amiri ziyaret edilir. Normal koşullarda kimlik ibrazına gerek yoktur. Ancak, kimlik ibrazı istendiğinde de bunu normal karşılamak ve kimlik ibraz etmek yerinde bir davranış olacaktır. Müteakiben, idare amirine teftiş için gelindiği bildirilerek, idarenin genel durumunu öğrenmek amacıyla; idarenin işlem hacmi, yapılan işlemlerin niteliği, denetimleri altındaki antrepoların sayısı, niteliği ve adresleri ile idarede görevli personel sayısı, personelin çalıştığı servisler v.b. konularda gerekli bilgilerin hazırlanarak sunulması istenir. Çalışma odasının hazırlanmasının ardından idare amiri çalışma odasına davet edilir ve idare amirine teftişin o an itibarıyla başladığı tekrar vurgulanarak; Gümrük personelinin görevlerine geliş-gidiş saatlerine riayet etmeleri, gümrük personeline yıllık izin verilmeden önce görüşlerinin alınması, gümrük personelinin kılık-kıyafet yönetmeliği ile Valilik Makamının yayımladığı talimat hükümlerine uygun giyinmeleri, cari işlemlere ilişkin olarak dikkat edilecek hususlar (özellikle, beyanname ve belgelerin hangi aşamada denetime ibraz edileceği net bir şekilde belirtilmeli), Müfettiş tarafından uygun görülecek diğer hususlara ilişkin olarak bilgilendirme yapılır. İlk görüşmelerin ardından idarenin birimlerinin ve birimlerin bulunduğu alanların daha somut bilgiler oluşturulabilmesini teminen idarenin idareci ile birlikte gezilmesi de faydalı olacaktır. Daha sonra, gümrük işlemleri ve koordinasyon servisinden başlamak üzere her servisin şefi veya kıdemli memuru çağrılarak, kullanılan defter ve belgeler ile işlemler hakkında bilgi alınarak matbu olarak kullanılan defterlerin ibrazı istenir. Bu şekilde, idarede kullanılan defterler kesildikten, defter olmayan yerlerde programlardaki defterler incelendikten ve son durumları tespit edildikten sonra teftişe başlanmış olunur. Teftiş, teftişe başlanılan tarih ile bir önceki teftiş dönemi arasında yer alan işlemlere ilişkin olarak yapılır. -21-

23 Defter Kesme Şekli: Görülmüştür. Gün / Ay / Yıl İmza Ad Soyad Gümrük ve Ticaret Müfettişi İdarenin işleyişinin verimliliği açısından teftişin icrası sırasında, sadece yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğunun denetimi değil, aynı zamanda idarede geçmiş alışkanlıklardan kaynaklanan ve mevzuat açısından gerekliliği kalmamış uygulamaların veya eksik uygulamaların bulunup bulunmadığının tespiti de gerekir. Yanlış yapılan bir işlemi sadece rapora yazmak yerine, yapılan işlemin başından başlayarak nerelerde yanlışlık yapıldığını ve hatanın nereye sirayet ettiğinin tayini gerekir. Bir serviste genel ve ince bazı tenkit maddeleri öğrenilip, her gidilen yerde bu problemin ne şekilde yapıldığını aramakla yetinmek doğru değildir. Teftiş yapılan yerde işlemleri tetkik edilen servisin en ince detayına kadar gözden geçirilmesi gerekir. Teftişi yaparken diğer servislerden ilgili belgelerinin istenilerek tetkik edilmesinde büyük yarar vardır. Örneğin gümrük giriş beyannamelerinin teftişinde beyannamelerin yanı sıra ait oldukları özet beyanlar da getirtilerek incelenmelidir. Belgeler arasında mutlaka bağlantı kurulmalı ve bu konu araştırılmalıdır. Cevaplı Rapor tanziminde; usulsüz işlem olduğu gibi ve net bir şekilde yazılıp, mevzuattaki yaptırımlar açıkça belirtilmelidir. Teftiş sırasında, Türk Ceza Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gibi Kanunlar kapsamına giren suçlara ilişkin bir tespitin olması halinde, öncelikle varsa alınması gereken hazine haklarını koruyucu acil önlemler alınarak, suçun işlendiğini gösteren bilgi ve belgeler toplanmak suretiyle konu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı na yazılı olarak bildirilir. Teftiş edilecek idarenin hangi işlemleri yapmaya yetkili olduğu tespit edildikten sonra, idarede yaşanılan eksiklik ve aksaklıklar hakkında genel bir kanaat edinilmesi ve görülen eksikliklerin giderilmesi yönünde gerekli tedbirlerin ne derece alındığı ve/veya alınabildiği hususunda gözlem yapabilmek bakımından, bir önceki teftiş döneminde düzenlenmiş olan cevaplı raporlar idareden istenir ve teftiş esnasında bu durumlar ayrıca değerlendirilir. Teftişe başlanılmasının ardından idarenin büyüklüğüne ve personel sayısına göre idarecilerin ve diğer çalışanların katılacağı bir başlama toplantısı yapılmasında fayda bulunmaktadır. Bu toplantıda çalışanlara verilecek mesajlar ve talimatlar ile teftişin daha başarılı geçmesi mümkün olabilecektir. -22-

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Bir ülke ki; Gümrük işlemlerini kendi yapamaz, Gümrük vergilerini kendi toplayamaz, Bittabiiki O ülkeye bağımsız denemez. BAKAN SUNUŞU Hayati

Detaylı

SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ

SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ HİZMETE ÖZEL T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ Haziran 2015 HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. AMAÇ, KAPSAM VE İLKELER... 6 1.1. Sonradan

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 I. GENEL BİLGİLER... A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 Tarihçe... 4 Fiziksel

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1(1)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1(1) GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1(1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 640 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 I. GENEL BİLGİLER... 10 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 Tarihçe... 4 Fiziksel

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Taşra Teşkilatı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Taşra Teşkilatı GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Taşra Teşkilatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI VE TEFTİŞ REHBERİ Ankara, 2012 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM...5 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ 20 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28771 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/02/2015 KARAR NO: 2015-45 Belediyemiz hudutları içerisinde yaşayan kendine bakamayacak durumda olan, yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza sosyal

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesinin bünyesinde

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2011

PERFORMANS PROGRAMI 2011 PERFORMANS PROGRAMI 20 PERFORMANS PROGRAMI 20 2 PERFORMANS PROGRAMI 20 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 20 Bir ülke ki, Gümrük işlemlerini kendi yapamaz, Gümrük vergilerini kendi

Detaylı

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :105 Dairesi :Özel Kalem Müdürlügü Karar Tarihi :02.06.2015 Birimi : Evrak No : Geliş Tarihi :25.05.2015 Birleşim :1 Konusu :TEFTİŞ KUR.YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı