İN VİTRO FARKLI ENERJİ KAYNAKLI KOTER UYGULAMALARINDA UYGULANIM ALANINDA VE ÇEVRE DOKUDA TERMAL DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İN VİTRO FARKLI ENERJİ KAYNAKLI KOTER UYGULAMALARINDA UYGULANIM ALANINDA VE ÇEVRE DOKUDA TERMAL DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ"

Transkript

1 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç İN VİTRO FARKLI ENERJİ KAYNAKLI KOTER UYGULAMALARINDA UYGULANIM ALANINDA VE ÇEVRE DOKUDA TERMAL DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Dr. Serhat Göçer İstanbul, 2008

2 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, modern ürolojik yöntemlerin kliniğimizde uygulanması hususundaki yoğun gayretleri ile mesleki gelişimimde her türlü desteğini gördüğüm, bilim adamı kimliği ile meslek hayatım boyunca örnek almaktan gurur duyacağım saygıdeğer hocam Doç.Dr. Reşit TOKUÇ a, Eğitimime bilgi ve tecrübeleriyle katkıda bulunan Op. Dr.Ali İhsan İLHAN a, Tez çalışmamın tüm aşamalarında değerli bilgi ve zamanını benimle paylaşan, medikal ve sosyal açıdan ilkeli ve örnek kişiliğe sahip tez danışmanım Op. Dr.Asıf YILDIRIM a, İhtisas sürem boyunca bilgi ve birikimlerini benimle paylaşan, yetişmemde emeği geçen kliniğimiz uzmanlarından Op. Dr.Erol PELTEKOĞLU na, Op. Dr. Ziya ÜNLÜSOY a, Op. Dr.Ömer Faruk MEMİŞ e, Op. Dr. Osman Fatih URAL a, Op. Dr.Erem Kaan BAŞOK a, Doç.Dr. Necmettin ATSÜ ye, Op. Dr.Cenk GÜRBÜZ e, Asistanlık süresince zevkli ve sıcak çalışma ortamını paylaştığım değerli asistan arkadaşlarım Dr.Adnan BAŞARAN a, Dr.M. Murat RİFAİOĞLU na, Dr.Salih ORDU ya, Dr.Hacı POLAT a, Dr.Caner DOĞAN a, Dr.Selamettin DEMİR e, Dr.Hasan Samet GÜNGÖR e, Dr.Bilal GÜNAYDIN a, Dr.Berk ÖNGEL e, Dr.Bayram GÜNER e, Dr.Sarp Korcan KESKİN e, Asistanlığımda, rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayamaya çalışan başhekimimiz Doç. Dr.Rafet YİĞİTBAŞI na, Asistanlığım süresince yardım ve güleryüzlerini esirgemeyen servis, ameliyathane ve poliklinik hemşire ve personeline, Yaşamım boyunca sevgi ve yardımlarını esirgemeyen fedakâr insan ANNEM e teşekkürlerimi sunarım Dr. Serhat GÖÇER 2

3 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... 2 İÇİNDEKİLER... 3 GİRİŞ VE AMAÇ...4 GENEL BİLGİLER GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ...33 KAYNAKLAR

4 GİRİŞ VE AMAÇ Memeli türleri strese yol açan etkenlere karşı farklı savunma mekanizmalarına sahiptir. Hücresel düzeyde genlerin ekspresyonunda yapılan geçici modifikasyonlarla değişen çevresel koşullara adapte olunabileceği gibi, uzun süreli stres oluşturan durumlarda hücrenin yapı ve hatta fonksiyonu da değişebilir (1). Cerrahi uygulamalarda diseksiyon ve hemostaz amaçlı kullanılan ve farklı enerji modaliteleriyle oluşturulan dokulardaki ısı artışları da hücrede stres yaratmaktadır. Dokulardaki kısa süreli ısı artışları hücresel modifikasyonlarla tolere edilebilirken, süre uzadıkça uygulanan modalitenin şekline bağlı olarak hücresel ölüm meydana gelir (2). Açık cerrahi girişimlerde kanamayı kontrol etmek için basınç uygulama, serbest ve dikişli bağlama kullanılır. Laparoskopik cerrahide bu uygulamaların yerini doku ve damar koagüle edici sistemler almaya başlamıştır (3). Bu girişimler esnasında diseksiyon ve hemostaz amacı ile farklı enerji kaynaklı enstrümanlar kullanılmaktadır. Özellikle bu uygulamaların etkinlikleri birçok çalışmada gösterilmiştir. Son on yılda laparoskopik cerrahi ürolojinin her alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Koter sistemlerinin kullanımına sekonder termal doku hasarına bağlı komplikasyonların nadir sayılmayacak sayıda görülmesi, güvenilirlik konusunda akılda soru işaretleri uyandırmıştır. Bu konu ile ilgili son yıllarda yeni çalışmalar yapılmaktadır. Planladığımız çalışmanın, yeni elektrokoter sistemlerinin laparoskopik ve endoskopik cerrahide uygulanmasını daha güvenilir hale getirecek veriler sağlayacağı kanaatindeyiz. 4

5 GENEL BİLGİLER Tüm hücreler ve dokular temel olarak lipidler, proteinler, karbonhidratlar, DNA ve RNA dan oluşur; bu nedenle bunların yapılarında oluşacak bozulmalar hücrede ve dokuda hasara yol açar. Isıya bağlı hücre hasarında farklı mekanizmalar rol oynamaktadır. Hücre membran lipidleri, protein değişiminden daha önce erimeye başlarlar, bu yolla membran hiperpermeabilitesi meydana gelir. Yapılan son çalışmalarda membranda meydana gelen bu değişimlerin, hücre ölümünden sorumlu olmaktan çok, hücre ölümüne neden olan diğer faktörler sonucu ortaya çıktığı görülmüştür (4, 5). DNA ve RNA da ısıya bağlı hasarda potansiyel makromoleküllerdir. Ancak 90 C üzerinde bu moleküllerde hasar meydana gelmeye başlar (6). Termal tedavi modalitelerinin etkin olduğu sıcaklık aralığı C dir. Bu aralıkta hücre düzeyindeki en önemli etki proteinlerde oluşan denaturasyondur. Isıya bağlı hücre ölümünde protein denaturasyonu en önemli olaydır (7,8). Proteinler kompleks makromoleküllerdir. Enzim olarak görev yaparlar, hücre membranı, organelleri ve ekstraselüler matriksin yapısına katılırlar. Primer yapılarını kovalent bağlar, sekonder yapılarını hidrojen ve disülfit bağları oluşturur. Katlanma şekillerine bağlı olarak tersiyer yapılarını kazanırlar. Son olarak farklı iki protein özellikli bir fonksiyonu gerçekleştirmek üzere bir araya gelince kuvarterner yapı oluşur (9). Proteinlerin sekonder yapılarını oluşturan hidrojen bağlarının parçalanması sonucu denaturasyon meydana gelir. Soğuğa bağlı denaturasyon geri dönüşlü olduğu halde, sıcağa bağlı denaturasyon geri dönüşümsüzdür (10). Monopolar elektrokoter sisteminde hastaya temas eden dağıtıcı elektrot ve hasta, 5

6 kapalı-döngü akımı sağlayan enerjiyi üreten jeneratör ve koagüle edilmek istenen bölgeye uygulanan elektrod aracalığı ile, bir devre oluştururlar. Oluşan akım uygulanan elektrotun ucundan dağıtıcı elektroda doğru ilerlerken dokular direnç farklılıklarına göre ısınırlar (11). Plasmakinetik ve Ligasure gibi bipolar sistemlerdeyse akım uygulanan elektrottan geri döner. Yani sadece elektrotun değdiği bölge ve çevresinde ısı artışı görülür (12). Ultrasonik olarak aktive edilen harmonic scalpel son zamanlarda laparoskopik cerrahide sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Harmonic scalpelde Hz.de titreşen yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılmaktadır (13). Pietrow ve arkadaşları domuzlarda bilateral laparoskopik nefrektomi yaparak, cerrahi stapler ve klipler ile plasmakinetic bipolar vessel sealing yöntemini, vasküler kontrol etkinlikleri açısından karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak, 6 mm ye kadar olan arterlerin kontrolünde plasmakinetic yöntemi etkin bulunurken, histolojik incelemelerde termal hasarın 3,5 mm nin ötesine geçmediği saptanmıştır (14). Campbell ve arkadaşları domuzlarda açık cerrahi diseksiyonla vasküler yapılara ulaşarak Ligasure vessel sealing yönteminin etkinliğini araştırmışlardır. Sonuç olarak 7 mm ye kadar olan vasküler yapıların bu yöntemle güvenle kontrol edilebileceğini göstermişlerdir. LS1000 ile termal hasarın 4,4 mm ye kadar ilerlediği, ancak LS 1100 ile yapılan uygulamalarda 1,8 mm ye kadar termal hasar oluştuğu saptanmıştır (15). Daniel ve arkadaşları köpeklerde açık cerrahi yolla jejunal serbest flep hazırlanmasında elektrokoter 35W-70W ile Harmonıc scalpel seviye 3 ve seviye 5 i karşılaştırmışlardır. Harmonic scalpel seviye 3 ile oluşan termal hasar elektrokotere göre anlamlı olarak daha az bulunmuştur (16). Steven ve arkadaşları endovenöz laser tedavisinde variköz venlerin iç duvarında sıcaklığın 85 C ye kadar yükseldiğini saptamışlardır. Tedavi esnasında perivenöz dokudaki ısı değerleri ise 40 C ye ulaşmıştır. Sonuç olarak endovenöz laser tedavisinin güvenilir olduğunu göstermişlerdir (17). 6

7 Disfonksiyonel uterus kanamalarında 1993 yılında kullanıma giren Cavaterm Balon Ablasyon yönteminin etkinlik ve güvenilirliğini göstermek için yapılan çalışmada invivo ve in-vitro modeller kullanılmıştır. Histokimyasal ve termal incelemeler yapılmıştır. Histokimyasal incelemede dokular, solunumsal bir enzim olan NAD Diaforaz ve nükleer fast red ile boyanarak termal nekrotik zonlar tanımlanmıştır. İn-vitro grupta seroza ısılarının fazla bulunması miyometriyal kan-akımının ısı düşürücü etkisinin bu grupta olmamasına bağlanmıştır. Buna rağmen her iki grupta serozada ölçülen sıcaklık 44 C yi geçmemiştir. Sonuç olarak kalın muskuler duvara sahip ve zengin kan akımı nedeniyle yeterli ısıdüşürücü mekanizmalara sahip olan uterusta Cavaterm Balon Ablasyon yöntemiyle termal nekroz alanının superfisyel miyometriyumla sınırlı kaldığı gösterilmiştir (18). 7

8 GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu tarafından onaylandıktan (onay tarihi: , karar no: 34/D) sonra başlatılmıştır. Çalışma kliniğimiz sistoskopi odasında gerçekleştirildi. Organ olarak pedikülü ve perirenal yağlı dokusu korunarak alınmış olan dana böbreği kullanıldı. Yüzeyel ısı değerlerinin ölçümünde Fluke 62 Mini infrared termometre cihazı (Fluke Corporation, WA, USA) kullanıldı (Şekil 1-2). Derin ısı ölçümleri ise Fluke 54 II elektrod termometre cihazı (Fluke Corporation, WA, USA) ile yapıldı (Şekil 3-4). Derin ısı ölçümlerinin değerlendirilmesinde FlukeView Forms yazılım programı (FVF-SCI) kullanıldı (Şekil 5). Ölçümlerde bazal ısı değerleri, 5 mm ve 10 mm uzaklıktaki yüzeyel (infrared termometre ile) ve derin ısı ölçümleri (5 mm derinlikte, elektrod termometre ile) beşer defa yapıldı. 8

9 Şekil 1. Yüzeyel ısı değerlerini ölçmede kullanılan infrared termometre (FLUKE 62, Fluke Corp., WA, USA). Şekil 2. Fluke 62 infrared termometrenin teknik özellikleri. 9

10 Şekil 3. Derin ısı değerlerini ölçmede kullanılan elektrod termometre (Fluke 54 II, Fluke Corp., WA, USA). Şekil 4. Derin ısı ölçümü yapılan elektrod termometrenin teknik özellikleri. 10

11 Şekil 5. Elektrod termometre ile derin ısı ölçümü Şekil 6. Koter uygulanımı ve derin dokudaki ısı değerlerinin elektrod termometre ile ölçümü. 11

12 Üç farklı koter sistemi kullanılarak yüzeyel ve derin ısı ölçümleri alındı. 1. Plasmakinetik bipolar koter sistemi (Gyrus ACMI, MN, USA): minimum ve maksimum seviyelerde 5 mm laparoskopik bipolar forseps kullanılarak uygulanım alanının 5 mm, 10 mm uzağındaki yüzeyel ve derin ölçümler yapıldı (Şekil 7). 2. Ligasure koter sistemi (Valleylab, a division of Tyco Healthcare, USA): level 2 ve level 4 seviyelerinde 5 mm laparoskopik forseps kullanılarak alanının 5 mm, 10 mm uzağındaki yüzeyel ve derin ölçümler yapıldı (Şekil 8). 3. Harmonik koter sistemi (Ethicon Endosurgery, Inc., USA): level 3 ve level 5 seviyelerinde 5 mm laparoskopik forseps kullanılarak alanının 5 mm, 10 mm uzağındaki yüzeyel ve derin ölçümler yapıldı (Şekil 9). 12

13 Şekil 7. Plasmakinetic bipolar koter jeneratörü (Gyrus ACMI, MN, USA) Şekil 8. Ligasure TM damar kapama jeneratörü (Valleylab, a division of Tyco Healthcae, USA) 13

14 Şekil 9. Ultrasonik kesici Jeneratörü (Ethicon Endo-Surgery, Inc, OH, USA) 14

15 İstatistiksel Değerlendirme Bu çalışmada istatistiksel analizler GraphPad Prisma V.3 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi, alt grup karşılaştırmalarında Dunn s çoklu karşılaştırma testi, ikili grupların karşılaştırmasında Mann- Whitney-U testi, kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde, %95 lik güven aralığında değerlendirilmiştir. 15

16 BULGULAR Tablo 1. Yüzeyel ölçüm değerleri. Plasmakinetik Ligasure bipolar koter Harmonik koter bipolar koter minimum maksimum Level 2 Level 4 Level 3 Level 5 Baseline 26,9 23, ,2 21, ölçüm, 5 mm 58 67, ,4 36, mm 44 63, ,4 31,6 30 Baseline 27,6 24, , ölçüm, 5 mm 42,4 44,8 31, ,6 10 mm 39,4 40,2 29, ,6 21,4 Baseline 25,8 24,9 25, , ölçüm, 5 mm 53,8 42,6 31,8 38,1 24, mm 40,4 33,6 26,8 34,8 23,8 28 Baseline 27,8 24, ,8 4. ölçüm, 5 mm 42,6 44,9 25,8 34, ,4 10 mm 39,5 40,4 25,2 30,8 25,8 28,2 Baseline 26 23,8 24,6 26,2 24, ölçüm, 5 mm 53,8 41,4 42,8 37,2 28,8 26,2 10 mm 40,5 31,8 27,8 33,6 26,

17 Tablo 2. Derin ölçüm değerleri. Plasmakinetik Ligasure bipolar koter Harmonik koter bipolar koter minimum maksimum Level 2 Level 4 Level 3 Level 5 Baseline 26,2 26,2 23, , ölçüm, 5 mm 38,8 31,8 38,2 39,3 36,2 38,4 10 mm 27,6 27, ,7 33,6 41 Baseline 24, ,3 26,8 24,4 25,2 2. ölçüm, 5 mm 33,7 30,3 48,1 44,6 28,4 28,2 10 mm 25,2 23,2 42, ,1 Baseline 27,8 26,9 26,2 28,6 25, ölçüm, 5 mm 46 37,6 40,3 48,6 27, mm 32,9 27,1 36,9 33, ,1 Baseline 27,2 26, , ,4 4. ölçüm, 5 mm 39,8 32,1 38,2 47,6 27, mm 28,6 27,8 32,3 32,4 26,1 26,3 Baseline 23,8 26,9 21,5 25, ,3 5. ölçüm, 5 mm 32,7 37,4 40,7 44,2 28,4 28,7 10 mm 24,2 27,3 36,2 42,5 27,2 26,5 17

18 Tablo 3. Düşük enerji seviyesinde yüzeyel ölçümlerin istatistiksel değerlendirilmesi. Plasmakinetik Ligasure Harmonik Koter KW p Minimum,Level 2, Level 3 Baseline 26,82±0,91 26,16±2,21 23,08±1,2 8,51 0,014 5 mm 50,12±7,16 33,44±6,2 29±4,53 8,81 0, mm 40,76±1,88 27,52±1,69 26,48±3,06 9,98 0,007 Fr 10 9,58 10 P 0,007 0,008 0,007 Tablo 4. Düşük enerji seviyesinde yüzeyel ölçümlerin aynı koter sistemine ait bazal-5 mm-10 mm ısı değerlerinin Dunn s Çoklu Karşılaştırma testi. Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Baseline / 5mm Baseline / 10 mm 5mm / 10 mm Plasmakinetik Ligasure Harmonik Koter P < 0.01 P < 0.01 P < 0.01 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > mm uzaklıkta üç koter sisteminde de, kendi bazal değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı. Yine her üç koter sisteminde de, bazal-10 mm ve 5mm-10mm ısı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 18

19 Tablo 5. Düşük enerji seviyesinde yüzeyel ölçümlerin koter sistemleri arasındaki bazal-5 mm-10 mm ısı değerlerinin Dunn s Çoklu Karşılaştırma testi. Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Baseline 5 mm 10 mm Plasmakinetik bipol / Ligasure Bipolar P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Plasmakinetik bipol / Harmonik P < 0.05 P < 0.05 P < 0.01 Ligasure Bipolar / Harmonik P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Koter sistemleri arasında yapılan değerlendirmede Harmonik koter sisteminde plazmakinetiğe göre 5mm ve 10 mm uzaklıklardaki ısı artış değerlerinin istatistiksel olarak daha düşük olduğu saptandı. Tablo 6. Düşük enerji seviyesinde yüzeyel ölçümlerin grafiksel değerlendirilmesi Yüzeyel (Minimum,Level 2, Level 3) Plasmakinetik Ligasure Bipolar Kote r Harm onik Koter Baseline 5 mm 10 mm 19

20 Tablo 7. Yüksek enerji seviyesinde yüzeyel ölçümlerin istatistiksel değerlendirilmesi. Plasmakinetik Ligasure Harmonik Koter KW p Maksimum,Level 4;Level 5 Baseline 24,2±0,62 28,16±1,65 25,16±2,65 7,51 0,023 5 mm 48,22±10,83 40±9,7 33,04±12,77 5,78 0, mm 41,88±12,63 35,12±5,76 26,52±3,38 9,89 0,007 Fr P 0,007 0,007 0,007 Tablo 8. Yüksek enerji seviyesinde yüzeyel ölçümlerin aynı koter sistemine ait bazal-5 mm-10 mm ısı değerlerinin Dunn s Çoklu Karşılaştırma testi. Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Baseline / 5mm Baseline / 10 mm 5mm / 10 mm Plasmakinetik Ligasure Harmonik Koter P < 0.01 P < 0.01 P < 0.01 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Üç koter sisteminde de 5 mm uzaklıkta bazal ısı değerlerine göre istatistiksel anlamlı artış saptandı. Yine her üç koter sisteminde de bazal-10 mm ve 5mm-10mm ısı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 20

21 Tablo 9. Yüksek enerji seviyesinde yüzeyel ölçümlerin koter sistemleri arasındaki bazal 5 mm 10 mm ısı değerlerinin Dunn s Çoklu Karşılaştırma testi. Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Baseline 5 mm 10 mm Plasmakinetik bipol / Ligasure Bipolar P < 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Plasmakinetik bipol / Harmonik P > 0.05 P > 0.05 P < 0.01 Ligasure Bipolar / Harmonik P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Koter sistemleri arasında yapılan değerlendirmede 10 mm uzaklıktaki ısı artış değerleri Harmonik koter sisteminde Plazmakinetiğe göre istatistiksel anlamlı olarak daha düşük saptandı. Tablo 10. Yüksek enerji seviyesinde yüzeyel ölçümlerin grafiksel değerlendirilmesi Yüzeyel (Maksimum,Level 4;Level 5) Baseline 5 mm 10 mm 0 Plasm akinetik Ligasure Bipolar Koter Harm onik Koter 21

22 Tablo 11. Düşük enerji seviyesinde derin ölçümlerin istatistiksel değerlendirilmesi. Plasmakinetik Ligasure Harmonik Koter KW P Minimum, Level 2, Level 3 Baseline 25,98±1,64 23,36±2,02 25,8±1,02 4,45 0,108 5 mm 38,2±5,35 41,1±4,08 29,48±3,81 8,57 0, mm 27,7±3,4 35,9±4,11 27,58±3,45 6,62 0,037 Fr P 0,007 0,007 0,007 Tablo 12. Düşük enerji seviyesinde derin ölçümlerin aynı koter sistemine ait bazal-5 mm-10 mm ısı değerlerinin Dunn s Çoklu Karşılaştırma testi. Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Baseline / 5mm Baseline / 10 mm 5mm / 10 mm Plasmakinetik Ligasure Harmonik Koter P < 0.01 P < 0.01 P < 0.01 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Üç koter sisteminde de 5 mm uzaklıkta bazal ısı değerlerine göre istatistiksel anlamlı artış saptandı. Yine her üç koter sisteminde de bazal-10 mm ve 5mm-10mm ısı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 22

23 Tablo 13. Düşük enerji seviyesinde derin ölçümlerin koter sistemleri arasındaki bazal-5 mm-10 mm ısı değerlerinin Dunn s Çoklu Karşılaştırma testi. Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Baseline 5 mm 10 mm Plasmakinetik bipol / Ligasure Bipolar P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Plasmakinetik bipol / Harmonik P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Ligasure Bipolar / Harmonik P > 0.05 P < 0.05 P < 0.05 Koter sistemleri arasında yapılan karşılaştırmada Harmonik koterde Ligasure koter sistemine göre 5 mm ve 10 mm uzaklıktaki ısı artış değerleri istatistiksel anlamlı olarak daha düşük saptandı. Tablo 14. Düşük enerji seviyesinde derin ölçümlerin grafiksel değerlendirilmesi Derin (Minimum,Level 2, Level 3) Baseline 5 mm 10 mm 0 Plasm akinetik Ligasure Bipolar Koter Harmonik Koter 23

24 Tablo 15. Yüksek enerji seviyesinde derin ölçümlerin istatistiksel değerlendirilmesi. Plasmakinetik Ligasure Harmonik Koter KW p Maksimum,Level 4;Level 5 Baseline 25,5±2,53 27,36±1,09 26,58±1,12 2,09 0,351 5 mm 33,84±3,41 44,86±3,64 29,86±4,83 10,52 0, mm 26,52±1,88 37±5,74 29±6,73 7,34 0,025 Fr ,8 P 0,007 0,007 0,247 Tablo 16. Yüksek enerji seviyesinde derin ölçümlerin aynı koter sistemine ait bazal-5 mm-10 mm ısı değerlerinin Dunn s Çoklu Karşılaştırma testi. Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Baseline / 5mm Baseline / 10 mm 5mm / 10 mm Plasmakinetik Ligasure Harmonik Koter P < 0.01 P < 0.01 P <0.01 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Üç koter sisteminde de 5 mm uzaklıkta bazal ısı değerlerine göre istatistiksel anlamlı artış saptandı. Yine her üç koter sisteminde de bazal-10 mm ve 5mm-10mm ısı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 24

25 Tablo 17. Yüksek enerji seviyesinde derin ölçümlerin koter sistemleri arasındaki bazal-5 mm-10 mm ısı değerlerinin Dunn s Çoklu Karşılaştırma testi. Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Baseline 5 mm 10 mm Plasmakinetik bipol / Ligasure Bipolar P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Plasmakinetik bipol / Harmonik P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Ligasure Bipolar / Harmonik P > 0.05 P < 0.01 P < 0.05 Koter sistemleri arasında yapılan karşılaştırmada Harmonik koterde Ligasure koter sistemine göre 5 mm ve 10 mm uzaklıktaki ısı artış değerleri istatistiksel anlamlı olarak daha düşük saptandı. Tablo 18. Yüksek enerji seviyesinde derin ölçümlerin grafiksel değerlendirilmesi Derin (Maksimum,Level 4;Level 5) Baseline 5 mm 10 mm 0 Plasmakinetik Ligasure Bipolar Koter Harm onik Koter Yapılan çalışmada bazal ısı değerleri arasında matematiksel olarak belirgin farklar olmasa da, yapılan istatistiksel değerlendirmenin tam anlamıyla sağlıklı olabilmesi için bazal 5 mm ve bazal 10 mm ısı değerleri arasındaki farklar alınarak istatistiksel karşılaştırma tekrarlandı. 25

26 Tablo 19. Düşük ve yüksek seviyelerin 5 mm-bazal ve 10 mm-bazal farkları alınarak yapılan istatistiksel değerlendirme. Farklar Mininum (Yüzeyel) Maximum (Yüzeyel) Mininum (Derin) Maximum (Derin) 5 mm-baseline 10 mm-baseline 5 mm-baseline 10 mm-baseline 5 mm-baseline 10 mm-baseline 5 mm-baseline 10 mm-baseline Plasmakinetik Ligasure Harmonik Koter KW p 23,3±7,87 7,28±6,52 5,92±5,41 6,75 0,034 13,94±2,25 1,36±1,19 3,4±3,96 9,62 0,008 24,02±11,25 11,84±8,75 7,88±11,32 5,46 0,065 17,68±13,03 6,96±5 1,36±0,98 11,08 0,004 12,22±3,83 17,74±5,5 3,68±3,15 10,16 0,006 1,72±1,96 12,54±5,32 1,78±2,61 9,45 0,009 8,34±2,56 17,5±3,6 3,28±4,19 11,22 0,004 1,02±0,8 9,64±6,68 2,42±5,94 7,89 0,019 Tablo 20. Düşük ve yüksek enerji seviyesinde yüzeyel ölçümlerin koter sistemleri arasında bazal-5 mm ve bazal-10 mm ısı farkı değerlerinin Dunn s Çoklu Karşılaştırma testi. Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 5-Bas Min 10-Bas Min 5-Bas Max 10-Bas Max Plasmakinetik bipol / Ligasure Bipolar P > 0.05 P < 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Plasmakinetik bipol / Harmonik P < 0.05 P < 0.05 P > 0.05 P < 0.01 Ligasure Bipolar / Harmonik P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Ligasure koter sisteminde düşük enerji seviyesinde 10 mm uzaklıkta Plazmakinetiğe göre anlamlı olarak daha az ısı artışı saptandı. Harmonik koter sisteminde yüksek enerji seviyesinde 5 mm uzaklıktaki ısı ölçümü hariç tüm ölçümlerde Plazmakinetiğe göre anlamlı olarak daha az ısı artışı saptandı. 26

27 Tablo 21. Düşük ve yüksek enerji seviyesinde derin ölçümlerin koter sistemleri arasında bazal-5 mm ve bazal-10 mm ısı farkı değerlerinin Dunn s Çoklu Karşılaştırma testi. Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 5-Bas Min 10-Bas Min 5-Bas Max 10-Bas Max Plasmakinetik bipol / Ligasure Bipolar P > 0.05 P < 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Plasmakinetik bipol / Harmonik P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 Ligasure Bipolar / Harmonik P < 0.01 P < 0.05 P < 0.01 P < 0.05 Plazmakinetik koter sisteminde düşük enerji seviyesinde 10 mm uzaklıkta Ligasure koter sistemine göre anlamlı olarak daha az ısı artışı saptandı. Harmonik koter sistemi tüm değerlerde Ligasure koter sistemine göre anlamlı olarak daha az ısı artışına yol açmıştır. Sonuç olarak Harmonik keter sisteminde lateralize ısı artışı çalışmadaki diğer koter sistemlerine göre anlamlı olarak daha az saptanırken; yüzeyel ölçümlerde en yüksek lateralize ısı artışı Plazmakinetik koter sisteminde, derin ölçümlerde ise en yüksek lateralize ısı artışı Ligasure koter sisteminde saptanmıştır. 27

28 TARTIŞMA Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, cerrahide monopolar elektrokoter kullanımına bağlı lateralize doku hasarının, bipolar elektrokoter modalitelerine göre daha fazla olduğu görülmüştür (20, 21). Bipolar koter sisteminin endoskopik cerrahide yaygın olarak kullanılmasıyla, çeşitli bipolar koter sistemleri üretilmiştir. Literatürde, bipolar koter kullanımına sekonder komplikasyonlar rapor edilmektedir. Hangi bipolar sisteminin daha etkin ve güvenilir olduğu konusunda yapılmış kontrollü ve randomize çalışma kısıtlı sayıdadır. Bu nedenle Plasmakinetic bipolar vessel sealing sistem, Ligasure vessel sealing sistem ve Harmonik scalpel kullanılarak yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Literatürde monopolar elektrokoter ile yeni geliştirilen bipolar ve harmonik koter sistemleri ile karşılaştıran çalışmalar mevcuttur. Daniel ve arkadaşları köpeklerde açık cerrahi yolla jejunal serbest flep hazırlanmasında elektrokoter 35W-70W ile Harmonik scalpel seviye 3 ve seviye 5 i karşılaştırmışlardır. Harmonik scalpel seviye 3 ile oluşan termal hasar elektrokotere göre anlamlı olarak az bulunmuştur (16). Tulandi tavşanlarda yaptığı çalışmada monopolar koter, bipolar koter ve ultrasonik enerjinin yaptığı lateralize termal hasarı histolojik spesmenlerde incelemiş ve monopolar koterle termal hasarın daha fazla olduğunu saptamıştır (19). Monopolar kotere bağlı lateralize termal hasarın bipolar ve ultrasonik sistemlere göre daha fazla olduğunun ortaya konulmasıyla, yeni geliştirilen bipolar sistemler ile ultrasonik sistemlerin karşılaştırılması ihtiyacı doğmuştur. Biz de bu çalışmamızda iki farklı bipolar enerji sistemiyle ultrasonik enerji sistemlerini karşılaştırdık. Plazmakinetik bipolar koter minimum ve maksimum seviyelerde, Ligasure bipolar koter sistemi Level 2 ve Level 4 te, Harmonik koter sistemi Level 3 ve Level 5 düzeylerinde in-vitro olarak böbrek dokusu ve perirenal yağlı dokuya uygulanarak; uygulanım noktasının 5 28

29 mm ve 10 mm uzaklığında infrared termometre ile yüzeyel ısılar, elektrod termometreyle derin ısılar ölçülerek kaydedildi. Ölçümler beşer defa tekrar edilerek ortalama değerler alındı ve koter sistemleri arasındaki lateralize termal ısı değişiklikleri kaydedildi. Yüzeyel ölçümlerde düşük enerji seviyelerinde 5 mm ve 10 mm uzaklıktaki ısı artışları Harmonik koter sisteminde Plazmakinetik koter sistemine göre anlamlı olarak düşük bulunurken; yüksek enerji seviyelerinde 10 mm uzaklıkta Harmonik koter sistemi yine Plazmakinetik koter sistemine göre daha az ısı artışına yol açtı. Yüzeyel ölçümlerde Plazmakinetik - Ligasure ve Harmonik - Ligasure koter sistemleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Derin ölçümlerde düşük enerji seviyelerinde 5 mm ve 10 mm uzaklıktaki ısı artışları Harmonik koter sisteminde Ligasure koter sistemine göre anlamlı olarak düşük bulunurken; yüksek enerji seviyelerinde de 5 mm ve 10 mm uzaklıktaki ısı artışları Harmonik koter sisteminde Ligasure koter sistemine göre düşük bulundu. Derin ölçümlerde Plazmakinetik Ligasure ve Plazmakinetik Harmonik koter sistemleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Yapılan çalışmada bazal ısı değerleri arasında matematiksel olarak belirgin farklar olmasa da yapılan istatistiksel değerlendirmenin tam anlamıyla sağlıklı olabilmesi için bazal- 5 mm ve bazal-10 mm ısı değerleri arasındaki farklar alınarak istatistiksel karşılaştırma tekrarlandı. Farklar alınarak yapılan standardizasyon sonrasında, yüzeyel ölçümlerde düşük enerji seviyesinde 10 mm uzaklıkta Ligasure koter sistemi Plazmakinetik koter sistemine göre; derin ölçümlerde düşük enerji seviyelerinde 10 mm uzaklıkta Plazmakinetik koter sistemi, Ligasure koter sistemine göre anlamlı olarak daha az ısı artışı yaptığı belirlendi. Standardizasyon sonrası yapılan değerlendirmede yüzeyel ölçümlerde Harmonik koter sisteminin Plazmakinetik koter sistemine göre; derin ölçümlerde ise Harmonik koter sisteminin Ligasure koter sistemine göre anlamlı olarak daha az ısı artışına yol açtığı saptandı. 29

30 Kwok ve arkadaşlarının koyun modelinde yaptıkları çalışmada ultrasonik enerji monopolar ve bipolar koter sistemlerinden daha etkili ve güvenli bulunmuştur, bu sonuçlar bizim çalışmamızla da uyumludur (22). Matthews ve arkadaşları safra kesesi cerrahisinde kullandıkları ultrasonik koagülasyon ve ligasure koagülasyon arasında güvenilirlik yönünden ligasure lehine minimal bir fark saptamışlardır, bizim çalışmamızda ise ligasure enerji sistemi yüzeyel ölçümlerde ultrasonik enerji ile benzer lateralize sıcaklık artışlarına neden olurken; derin ölçümlerde ultrasonikten daha fazla sıcaklık artışına yol açmıştır (23). Goldstein ve arkadaşları üreter bağlamada ligasure ve ultrasonik enerji sistemlerini karşılaştırmışlar, eşit etkinlik ve güvenilirlikte bulmuşlardır (24). Emam ve arkadaşları ultrasonik enerjiyle yapılan diseksiyonun güvenli ve etkili olduğunu göstermişlerdir, ancak 10 saniyenin üzerindeki aktivasyon sürelerinde lateralize ısı hasarının artabileceğini belirtmişlerdir (25). Diamantis ve arkadaşları monopolar elektrokoagülasyon, bipolar elektrokoagülasyon, ultracision ve ligasure modalitelerini tavşanda kısa gastirik arter ve veni koagüle ederek etkinlik ve güvenilirlik yönünden karşılaştırmışlardır. Bipolar elektrokoagülasyon monopolardan üstün bulunmuş; ultracision ve ligasure eşit etkinlik ve güvenilirlikte ancak diğer iki modaliteden daha etkin ve daha güvenilir bulunmuştur (26). Özellikle laparoskopik girişimlerde bağırsakta erken dönemde belirti vermeyen ve peroperatif fark edilmeyen termal hasar, ciddi problemler yaratmaktadır. Laparoskopide termal hasara bağlı barsak nekrozu 18. güne kadar semptomsuz kalabilir. Monopolar kotere bağlı gelişen barsak hasarlarında görülen nekroz sahasının her iki ucundan 6 cm. ekstra bağırsak eksizyonu yapılmalıdır, çünkü bu alandaki bağırsak segmentlerinde de iskemik değişikliklere rastlanmıştır. Bipolar koterizasyona sekonder gelişen bağırsak hasarında ise etkilenen segmentin eksizyonu ve uç-uca anastomozu yeterli olmaktadır (27). 30

31 Termal hasar 40 C üzerinde etkili olmaya başlamaktadır. Çalışmamızda Harmonik scalpel ile yapılan ölçümlerde gerek yüzeyel, gerekse de derin beş ölçüm değerinin yalnız birinde bu eşik değer aşılmış, ancak ortalamada yüksek enerji seviyesi yüzeyel ölçümlerinde 10 mm.deki ısı artışı 26.52±3.38 C, yüksek enerji seviyesi derin ölçümlerinde 10 mm.deki ısı artışı 29±6.73 C olarak saptanmıştır. Plazmakinetik ile yapılan ölçümlerde yüksek enerji seviyesindeki yüzeyel ölçümlerinde 10 mm.deki ısı artışı 41.88± C, ligasure ile yapılan ölçümlerde ise 35.12±5.76 C olarak bulunmuştur. Yüksek enerji seviyesi derin ölçümlerinde plazmakinetik ile 26.52±1.88 C artış bulunurken, ligasure 37±5.74 C ısı artışına yol açmıştır. Bu sonuçlara göre bağırsakla ilgili termal hasar ultrasonik enerji kullanarak minimale indirilebilir görünmektedir. Plazmakinetik bipolar enerji sistemi yüzeyel lateralize ısı hasarını arttırdığından, geç fark edilen bağırsak nekrozlarında daha uzun segment eksizyonu ihtimalini arttırabilir. Ligasure bipolar koter sistemi ise derin dokuda daha fazla ısı artışına yol açtığından ilgilenen segmentin mezenterinde hasara yol açarak iskemik değişikliklere neden olabilir. Prostat nörovasküler demet anatomisinin net bir şekilde ortaya konmasıyla, sinir koruyucu cerrahi uygulamalar (radikal prostatektomi, radikal sistoprostatektomi) artmaya başlamıştır. Nöronal hasarın olmaması için demetten prostata doğru uzanan vasküler yapıların hemoklip ile kontrolu, bu bölgede yapılan diseksiyonlarda termal enerjinin herhangi bir formunun kullanılmaması gerektiği klasik bilgi olarak bildirilmektedir. Ancak Gill ve Ukimura nın ultrasonik scalpel ile lateral prostat pedikülünü bulldog ile klempleyerek soğuk kesi ile nörovasküler demet diseksiyonunu karşılaştırdıkları çalışmada bir yılsonundaki potens oranları arasında iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır (28). Çalışmamızda ultrasonik enerjinin 0,5 cm.lik uzaklıkta dahi ciddi nöral hasara yol açacak ısı artışına yol açmadığı gözönüne alınırsa; özellikle lateral pelvik fasyanın iyi serbestlenerek nörovasküler demetin posterolaterale doğru yeterince itildiği vakalarda ultrasonik kesicinin kullanılabileceği düşünülmüştür. 31

32 İn-vitro modelde karşılaştırdığımız farklı üç enerji modalitesinin in-vivo olarak dokulardaki etkilerinin daha net olarak dökümante edilmesiyle, lateralize termal ısı artışına bağlı hasarın ciddi sonuçlar doğurabileceği, cerrahi operasyonlarda hangi enerji modalitesinin daha güvenli olduğunun belirlenmesi için, yeni ve karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. 32

33 SONUÇ Sonuç olarak Harmonik koter sisteminde lateralize ısı artışı çalışmadaki diğer koter sistemlerine göre anlamlı olarak daha az saptanırken; yüzeyel ölçümlerde en yüksek lateralize ısı artışı Plazmakinetik koter sisteminde, derin ölçümlerde ise en yüksek lateralize ısı artışı Ligasure koter sisteminde saptanmıştır. Literatürde son zamanlarda farklı enerji modaliteleriyle yapılan koter uygulamalarına bağlı termal doku hasarı ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Bizim çalışmamızla da uyumlu olarak, genel olarak bakıldığında ultrasonik enerji ve ligasure etkinlik ve güvenilirlik yönünden daha avantajlı görülmektedir, ancak konuyla ilgili yeni ve karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. Canlı dokuların iletkenlik ve direnç özellikleri farklı olduğundan karşılaştırma çalışmalarının in-vivo ortamlarda tekrarlanarak sonuçların değerlendirilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz. 33

34 KAYNAKLAR 1- Rylander MN, Feng Y, Bass J, Diller KR. Thermally induced injury and heat shock protein expression in cells and tissues. Ann N Y Acad Sci, 2005; 1066: Li S, Chien S, Braremark P. Heat shock induced necrosis and apoptosis in osteoblasts. J Orthop Res, 1999; 17: Lantis JC II, Durville FM, Connolly R. Comparison of coagulatin modalities in surgery. J Laparoendosc Adv Surg Tech, 1998; 8(6): Yatvin MB and Cramp WA. Role of cellular membranes in hyperthermia. Int J Hyperthermia 1993; 9: Hahn GM and Shin EC. Adaptation to low ph modifies thermal and thermo-chemical responses of mammalian cells. Int J Hyperthermia 1986; 2: Lepock JR. Cellular effects of hyperthermia. Int J Hyperthermia, 2003; 19: Lee RC, Zhang D, Hanning J. Biophysical injury mechanisms in electrical shock trauma. Ann Rev Biomed Eng, 2000; 2: Westra A, Dewey WC. Variation in sensitivity to heat shock during the cell cycle of Chinese hamster cells in vitro. Int J Radiat Biol, 1971; 19: Albert SB, Johnson A. Essential Cell Biology of the cell. Garland Publishing Inc. New York Privalov PL. Cold denaturation of proteins. Crit Rev Biochem Mol Biology 1990; 25: Gangi A, Basile A, Buy X, Alizabeth H, Saurer B, and Bierry G. Radiofrequency and laser ablation of spinal lesions. Seminars in ultrasound,ct and MRI. 2005; Kei Hayashi DVM, Mark D, Markel DVM. Thermal modification of joint capsule and ligamentous tissues. Operative Techniques in Sports Medicinen 1998; 6:

35 13- Remorgida V. Tissue thermal damage caused by bipolar forceps can be reduced with a combination of plastic and metal. Surg Endosc, 1998; 12: Pietrow PK, Weizer AZ, L esperance JO. Plasmakinetic bipolar vessel sealing: burst pressures and thermal spread in an animal model. J Endourol, 2005; 19: Campbell PA, Cresswell AB, Frank TG, Cuschieri A. Realtime thermography during energized vessel sealing and dissection. Surg Endosc, 2003; 17: Daniel WB, Adrian P, Hafez SH. Acute thermal injury to the canine jejunal free flap: electrocautery versus ultrasonic dissection. Royal Collage Physicians and surgeons of Canada, 1997; Sept: Steven EZ, Robert JM. Temperature changes in perivenous tissue during endovenous laser treatment in a Swine Model. J Vasc Interv Radiol, 2003; 14: Jeremy H, Jason A, Graham P. In-vitro and in-vivo histochemical and thermal studies using a thermal balloon endometrial ablation system for varying treatment times. Human Reproduction, 2003; 18: Tulandi T, Chan K, Arseneau J. Histopathological and adhesion formation after incision using ultrasonic vibrating scalpel and regular scalpel in the rat. Fertil Steril, 1994; 61: Davidoff AM, Pappas TN, Murray EA, Hilleren DJ. Mechanisms of major biliary injury during laparoscopic cholocyctectomy. Ann Surg, 1992; 215: Ata AH, Bellemore TJ, Mesiel JA, Arambulo SM. Distal thermal injury from monopolar electrosurgery. Surg Laparos Endos, 1993; 3: Kwok A, Newell D, Ferrier A, Graf N, Lan A. Comparison of tissue injury between laparosonic coagulating shears and electrosurgical scissors in the sheep model. J Am Assoc Gynecol Laparosc, 2001; 8: Matthews BD, Bratt BL, Backus CL, Kercher KW. Effectiveness of the ultrasonic coagulating shears, Ligasure vessel sealer and surgical clip application in biliary surgery: a comparative analysis. Am Surg, 2001; 67:

36 24- Goldstein SL, Harold KL, Lentzner A. Comparison of thermal spread after ureteral ligation with the laparosonic ultrasonic shears and the ligasure system. J Laparoendosc Adv Surg Tech, 2002; 12: Emam TA, Cuschieri A. How safe is high-power ultrasonic dissection? Ann. Surg 2003; 237: Theodore D, Michael K, Antınios A. Comparison of monopolar electrocoagulation, bipolar electrocoagulation, ultracision and ligasure. Surg Today, 2006; 36: Abdel-Meguid TA, Gomella LG. Prevention and management of complications. In Smith, Badlani, Bayley. Smith s Textbook of Endourology. St. Louıs, Quality Medical, 1996; Gill IS, Ukimura O. Thermal energy-free laparoscopic nerve-sparing radical prostatectomy: one-year potency outcomes. Urology, 2007; 70:

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

Laparoskopik cerrahi, teknoloji bağımlıdır ve teknolojideki

Laparoskopik cerrahi, teknoloji bağımlıdır ve teknolojideki Endoüroloji Bülteni 2014;7:30-35 DOI: 10.5350/ENDO2014070109 GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ Laparoskopik Cerrahide Hemostaz Amaçlı Kullanılan Enerji Kaynakları Yılmaz Aslan 1, Melih Balcı 1, Altuğ Tuncel 1, Ali

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde kanama (Pelvik, İMV, İMA) Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul

Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde kanama (Pelvik, İMV, İMA) Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde kanama (Pelvik, İMV, İMA) Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul Dr. Korhan Taviloğlu - www.taviloglu.com 1 Kolon un arteryel dolaşımı - İMA Drummond Gordon PH, Nivatvongs

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

Laparoskopik cerrahide son on yılda gözlenen hızlı ilerlemeye

Laparoskopik cerrahide son on yılda gözlenen hızlı ilerlemeye Laparoskopik ürolojik cerahide hemostaz teknikleri Dr. Cenk Y. Bilen, Dr. Kubilay İnci Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara DERLEME ABSTRACT Laparoscopic surgery is rapidly

Detaylı

VE AÇIK BÖBREK CERRAHİSİNDE MALİYET ANALİZİ

VE AÇIK BÖBREK CERRAHİSİNDE MALİYET ANALİZİ LAPAROSKOPİ/Laparoscopy LAPAROSKOPİK VE AÇIK BÖBREK CERRAHİSİNDE MALİYET ANALİZİ COST ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC AND OPEN RENAL SURGERY Erem Kaan BAŞOK, Asıf YILDIRIM, Adnan BAŞARAN, Murat RIFAİOĞLU, Reşit

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016 www.gynoncomis.org www.gynoncomis.org Değerli Meslektaşlarım, Endoskopik cerrahinin, açık cerrahiye olan üstünlüğü bilinen bir gerçektir. Hem doktor hem de hastalar için çok sayıda avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

Birlikte daha iyiyiz. En kritik anları kontrol ediyoruz.

Birlikte daha iyiyiz. En kritik anları kontrol ediyoruz. Birlikte daha iyiyiz. En kritik anları kontrol ediyoruz. ELEKTROKOTER CİHAZLARI ELEKTROKOTER CİHAZLARI ELEKTROKOTER CİHAZLARI Üzümcü marka EK-410 ve EK-250 model elektrokoter cihazları 400 W ve 250 W maksimum

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER PROF.DR.NİHAT YAVUZ

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER PROF.DR.NİHAT YAVUZ 1 MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER PROF.DR.NİHAT YAVUZ 2 MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ ENDOSKOPİK CERRAHİ LAPAROSKOPİK CERRAHİ KAPALI CERRAHİ 3 LAPAROSKOPİ Laparoskopik kolesistektomi Laparoskopik adrenalektomi

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma AYDIN N 1, DOĞAN P 1, YAMAN R 2, ÇAĞLAYAN S 2. 1 İstanbul Medipol Üniversitesi, SBF, Hemşirelik

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ELİF ÇOLAK, NURAYDIN ÖZLEM, METİN KEMENT, SADIK KEŞMER Gelişen teknoloji ligasure (LG) yada ultracision gibi

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü *Hakan Seyit, *Ahmet Dağ, *Tamer Akça, **Emel C Güney, ***M. Ali Sungur, *Suha Aydın * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F. Nükleer

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986. Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON :

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986. Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON : ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Emre KANDEMİR. DOĞUM YERİ : Yunak DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON : 05427880636 E-MAİL

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI Ali EKRİKAYA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KAYSERİ Ömer

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

LAZER KULLANILARAK CERRAHİ GİRİŞİMLERDE DAMAR KAPAMA (MÜHÜRLEME) VE KESME CİHAZI (LASETÜRİ )

LAZER KULLANILARAK CERRAHİ GİRİŞİMLERDE DAMAR KAPAMA (MÜHÜRLEME) VE KESME CİHAZI (LASETÜRİ ) LAZER KULLANILARAK CERRAHİ GİRİŞİMLERDE DAMAR KAPAMA (MÜHÜRLEME) VE KESME CİHAZI (LASETÜRİ ) Murat O zcan 1, Ozan Onur Balkanay 2, Deniz Go ksedef 2, Mustafa Tunaya Kalkan 3, Gu ray Ali Canlı 4, Iḃrahim

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri

Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri Endoüroloji Derneği Aralık 2007 tarihi ile Yönetim Kurulu Başkan: II. Başkan: Genel Sekreter: Sayman: Üye: Prof. Dr. Bülten Oktay, Uludağ

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

KORONER BY PASS CERRAHİSİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ

KORONER BY PASS CERRAHİSİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU KORONER BY PASS CERRAHİSİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ M.EBRU TANGİ 2014 KDC majör cerrahi girişimleri kapsayan bir branştır.

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

VIO D. Cerrahi ve endoskopik girişimler için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI

VIO D. Cerrahi ve endoskopik girişimler için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI VIO D Cerrahi ve endoskopik girişimler için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI VIO 300 D ve VIO 200 D: kullanıcı ihtiyacına göre ükemmelleştirilmiş yüksek frekans cerrahi. Erbe, VIO yüksek

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

VIO S. Klinik veya uzman hekim ameliyathanesi için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI

VIO S. Klinik veya uzman hekim ameliyathanesi için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI VIO S Klinik veya uzman hekim ameliyathanesi için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI VIO 300 S ve VIO 200 S: Kullanıcı ihtiyacına göre mükemmelleştirilmiş yüksek frekans cerrahi. Erbe, VIO

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri. Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl.

Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri. Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl. Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl. Sözlük Anlamları Diversiyon : saptırma, yoldan çevirme Heterotopik, : olmaması gereken bir yerde oluşmuş

Detaylı

Önsöz. Değerli Meslektaşlarım,

Önsöz. Değerli Meslektaşlarım, Önsöz Değerli Meslektaşlarım, Laparoskopik cerrahinin yaygınlığı dünyada giderek artmaktadır. Özellikle son dekatta Jinekoloji alanında hemen hemen tüm operasyonlar ağırlıklı olarak laparoskopik olarak

Detaylı

START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor? START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor? Dr. Sabri Atalay İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLİMİK

Detaylı

Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu. Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu. Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1 2 3 4 5 Oksidatif stres İntimal hiperplazi LOX-1 reseptörü İntimal hiperplazi Perkütanöz transluminal

Detaylı

Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 38 E 1 aydır sağ yan ağrısı Dizüri (+) Hematüri (+) Bulantı ve kusma (+) FM: özellik yok Ek sistemik hastalık yok ??? TİT

Detaylı

DİATERMİ YANIKLARI. Key Words: Burns,Diathermy,Electrocautery

DİATERMİ YANIKLARI. Key Words: Burns,Diathermy,Electrocautery ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 25-30 DİATERMİ YANIKLARI Özerk Demiralp* Erdem Yormuk** ÖZET Monopolar diatermi uygulamasında oluşabilecek bazı aksaklıklar, hastada Diatermi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ : Meftun ÇULPAN : Balıkesir DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987 YABANCI DİL ADRES : İngilizce : Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Önsöz. Değerli Meslektaşlarım,

Önsöz. Değerli Meslektaşlarım, Önsöz Değerli Meslektaşlarım, Günümüz Jinekolojik cerrahisinde Laparoskopinin hastalarımıza sağladığı avantajlar tartışılmaz şekilde kabul edilmiştir. Bu nedenle ülkemiz vatandaşlarına sağlık hizmeti sunan

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği.

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği. MINI Endoüroloji Derneği FELLOWSHIP PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı 21-25 Mart 2016 Anadolu Yakası Laparoskopik Cerrahi Robotik Cerrahi Retrograd

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE UĞRAŞANLARIN ROBOTİK CERRAHİ DENEYİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1. Uzmanlık alanınız

ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE UĞRAŞANLARIN ROBOTİK CERRAHİ DENEYİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1. Uzmanlık alanınız ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE UĞRAŞANLARIN ROBOTİK CERRAHİ DENEYİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1. Uzmanlık alanınız Kulak Burun Boğaz Uzmanı Göğüs Cerrahisi Genel Cerrahi Kalp Damar Cerrahisi Kadın Doğum Uzmanı Çocuk

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Önsöz. Değerli Meslektaşlarım,

Önsöz. Değerli Meslektaşlarım, Önsöz Değerli Meslektaşlarım, Günümüz Jinekolojik cerrahisinde Laparoskopinin hastalarımıza sağladığı avantajlar tartışılmaz şekilde kabul edilmiştir. Bu nedenle ülkemiz vatandaşlarına sağlık hizmeti sunan

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI Robotik prostat ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Organa sınırlı prostat kanserini farklı yöntemler ile tedavi etmek olasıdır.

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi Başvuru: 15.06.2013 Kabul: 04.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Bekir İnan1,

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma.

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. RFA Temel Mekanizma Pozitif Negatif iyonlar iyonlar elektrod elektrod yönüne yönüne

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

Güvenlik filtreli steril FiAPC probu. Kontaminasyona karşı maksimum koruma ARGON PLAZMA KOAGÜLASYONU

Güvenlik filtreli steril FiAPC probu. Kontaminasyona karşı maksimum koruma ARGON PLAZMA KOAGÜLASYONU Güvenlik filtreli steril FiAPC probu Kontaminasyona karşı maksimum koruma ARGON PLAZMA KOAGÜLASYONU FiAPC girişimsel endoskopide güvenlik Argon Plazma Koagülasyonu endoskopide kanamaların koagülasyonu

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ

T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ Dr. Yıldırım Bayazıt Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 5 Mart 2011, KONYA Evre T1b Renal Tümörlerde Laparoskopik

Detaylı

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI Uzm. Dr. Orkun TOLUNAY Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI TÜPÜ X-IŞINI TÜPÜ PARÇALARI 1. Metal korunak (hausing) 2. Havası alınmış cam veya metal tüp 3. Katot 4. Anot X-ışın

Detaylı

KARACİĞER NAKLİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ. Hem. Kezban ORMAN Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

KARACİĞER NAKLİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ. Hem. Kezban ORMAN Akdeniz Üniversitesi Hastanesi KARACİĞER NAKLİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Hem. Kezban ORMAN Akdeniz Üniversitesi Hastanesi SUNUM İÇERİĞİ 1. Tanım 2. Tarihçe 3. Karaciğer Transplantasyon Türleri * Canlı Vericili * Kadavra Vericili 4.

Detaylı

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI Robotik böbrek ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Her yıl Dünya da 190.000 kişide böbrek kanseri saptanmaktadır. Erkeklerde biraz

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN IMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN IMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN IMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Kerime Kayacan 1,Canan Köksal 1,Ümmühan Nurhat 1, Aydın Çakır 1, Murat Okutan 1, M. Emin Darendeliler 2,Makbule Tambaş

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi

SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi klinik çalışma 2015 SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi David T. Lin, MD, Canada, Paolo Vinciguerra, MD, Italy,

Detaylı

Önsöz. Değerli Meslektaşlarım,

Önsöz. Değerli Meslektaşlarım, Önsöz Değerli Meslektaşlarım, Laparoskopik cerrahinin yaygınlığı dünyada giderek artmaktadır. Özellikle son dekatta Jinekoloji alanında hemen hemen tüm operasyonlar ağırlıklı olarak laparoskopik olarak

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÖZCAN ERDEMLİ

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÖZCAN ERDEMLİ KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM dizayn ÖZCAN ERDEMLİ Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımı seviye 3 yoğun bakımdır. Özel ekibi, özel donanımı olan ve temel gereksinimlerini kendi içinde sağlayabilen

Detaylı

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi Giriş-Amaç RLS (rekürren laringeal sinir) paralizisi

Detaylı

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI Kadavradan bulunan organların, bekleme listelerinin ihtiyacını karşılamaktan giderek uzaklaşması

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İKİZ GEBELİKLERDE ULTRASONOGRAFİK TEMEL ÖZELLİKLER Prof. Dr. Hayri ERMİŞ İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. MONOZİGOTİK (TEK YUMURTA) %25 İKİZ GEBELİKLER ZİGOSİTE MONOKORYONİK-

Detaylı

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 1 FORM-1 TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ. Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ. Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PNL ilk kez 1976 da tanımlanmıştır Fernström et al. Scand J Urol Nephrol. 1976;10:257-9.

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ

HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ Dr. UĞUR SUNGURTEKİN Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı DENİZLİ Hemoroidal hastalıkta cerrahi tedavi seçenekleri İnfrared Koagülasyon Band Ligasyon

Detaylı