SUNU AKIŞI DWI, DTI DİFÜZYON GÖRÜNTÜLEME 4/26/2014 BEYİN TÜMÖRLERİNDE DİFÜZYON MRI, FONKSİYONEL MRG VE TENSOR GÖRÜNTÜLEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNU AKIŞI DWI, DTI DİFÜZYON GÖRÜNTÜLEME 4/26/2014 BEYİN TÜMÖRLERİNDE DİFÜZYON MRI, FONKSİYONEL MRG VE TENSOR GÖRÜNTÜLEME"

Transkript

1 SUNU KIŞI DYOOJİ N BİİM DI BEYİN TÜMÖEİNDE DİFÜZYON MI, FONKSİYONE MG VE TENSO GÖÜNTÜEME Dr yşe ralaşmak BEZMİEM VKIF ÜNİVESİTESİ DYOOJİ D 25 Nisan 2014 Diffüzyon görüntüleme (DWI-DTI) DWI-Tümor Beyaz cevher traktları fmi fmi ve traktografi-tümör DİFÜZYON GÖÜNTÜEME DWI (diffusion weighted imaging) DTI (diffusion tensor imaging) ISOTOPIC DIFFUSION (kısıtlanmamış, yuvarlak) NISOTOPIC DIFFUSION (kısıtlanmış, elipsoid) λ3 DWI, DTI spin eko sekansları Bipolar gradientler uygulanır İlk gradient protonların magnetik fazını bozar İkinci gradient ise yerinde duran protonları eski fazlarına dönmesini sağlar ncak hareketli protonlar bu süre zarfında yerinde olamayacakları için eski sinyallerine dönemeyecek λ1 = λ2 = λ3 λ1 λ1 > λ2 > λ3 λ2 Difüzyon gradientleri MG de sinyal kaybına yol açar Difüzyon ağrlıklı imajda uyguladığınız gradientin gücü (b değeri), zamanı ve ortamın difüzyon karekterine göre farklı sinyaller oluşur DWI Bir düzlemde tensor DİFÜZYONU KISITNMMIŞ N- SİYH (HİPOİNTENS) T2 T2 + difüzyon Difüzyon DWI da sinyal b değeri ile ters orantılı Difüzyon kısıtlaması ile orantılı T2 sinyali ile orantılı b =0 DWI DC 1

2 DWI en az bir tensor DC en az üç tensor DTI en az altı tensor Difüzyon gradientleri DTI DİFÜZYONU KISITNMMIŞ N- SİYH (HİPOİNTENS) En az 6 düzlemde tensor Tensor elements are calculated in each voxel (diagonalization) Diffusion tensor = D D = Dxx Dxy Dxz Dyx Dyy Dyz Dzx Dzy Dzz Dxx Dxy Dxz Dyx Dyy Dyz Dzx Dzy Dzz λ λ λ3 Main diffusion directions eigen-vector ( 1) and associated diffusivity eigen-values (λ1) Z e1, λ1 e3, λ3 DTI En az altı yönde aynı b değerlerinde tensorler uygulanır (6, 12, 32, 128, ) X e12, λ2 Y nizotropi indeksleri F (fractional anisotropy) = 3 2 (λ1-λ)²+(λ2-λ)²+ (λ3-λ)² λ1² + λ2² + λ3² (relative anisotropy) = 1 3 (λ1-λ)²+(λ2-λ)²+ (λ3-λ)² λ F V V (volume ratio) = Difusiviti indeksleri Trace = λ1 + λ2 + λ3 Mean diffusivity (MD) (average DC)= λ =Trace/3 DC λ1 x λ2 x λ3 3 λ1 + λ2 + λ3 ( λ = 3 ) Color coded-f Kırmızı-Transvers Yeşil-nteroposterior Mavi-Superoinferior x z y 2

3 MD, TCE, DC Ödem, tumor infiltrasyonu difüzyon artış Hipersellüler tümörlerde difusivitede azalma F F-traktların yönü hakkında bilgi verir F (0-1) 0 izotropik 1 aniozotropik F de azalma ödem, tümör infiltrasyonu Sensitivitesi yüksek, spesifitesi düşük Traktografi (Fiber tracking) Beyaz cevher traklarının 3 boyutlu gösterilmesi Vokseldeki ana difüzyon yönü (λ1) yada vektörü ( 1) takip edilir F> Kıvrılma açısının (turning angle) o Fibril yogunluğu (Fiber Density) Fibril uzunlukları (Fiber enght) DWI-TUMO Glial tm grade artıkça difusivitenin azaldığı Metastazlarda diffüzyon kısıtlaması daha sık enfoma difüzyon kısıtlaması Menengioma difüzyon kısıtlaması bse difüzyon kısıtlaması Medulloblastoma difüzyon kısıtlaması NH EMBYONE TM 3

4 CP karsinomu EPENDİMOM DNET (WHO grade I) Pilositik strositoma (WHO grade I) DWI DC Grade 3 Glial Tm naplastik Grade 3, oligodendrioglioma 4

5 DWI DC DWI DC GBM Dural tabanlı küçük hücreli GBM Memengiomayı taklit ediyor 18 gün sonra C C MET DWI DC Malign epithelial metastaz, intravaskuler met bse/metastaz C C MET DWI DC 5. Sinir boyunca uzanan menengioma 5

6 BEYZ CEVHE TKTI ssociation-intrahemispheric corticocortical Short asscociation fibers -lateral ong asscociation fibers- medial Commissural-interhemispheric corticocortical Projection- cortico-subcortical or subcortico-cortical ONG SSOCITION FIBES Superior longitudinal (arcuate) fasciculus-sf Inferior longitudinal fasciculus-if Superior fronto-occipital (subcallosal) fasciculus-sfof Inferior fronto-occipital fasciculus-ifof Uncinate fasciculus-uf Cingulum-CG SUPEIO ONGITUDIN (CUTE) FSCICUUS) (SF) SF SF IF, IFOF, O INFEIO ONGITUDIN FSCICUUS (IF) IF, IFOF, O IF, IFOF, O IF IF, IFOF, O ateralden mediale IF+IFOF+O Visual, limbic, memory alanları arasında bağlantı Temporal-occipital bağlantıyı sağlar 6

7 INFEIO FONTO-OCCIPIT FSCICUUS (IFOF) IFOF SF IF, IFOF, O IF, IFOF, O Ventrolateral ve dorsolateral prefrontalposterior temporal ve occipital lobe IFOF CG Visuospatial fonk Dikkat Semantik dil network UF C SUBCOS (SUPEIO FONTO-OCCIPIT) FSCICUUS (SFOF) ong association veya projection fiber Orbitofrontal ve medial frontal alanları parietal ve basomedial occipital alanlara bağlar Perislyvian konuşma merkezi ile SM arasında bağlantı kinetik mutism SFOF Corona adiata SFOF IFOF UNCINTE FSCICUUS (UF) CG Fibers of UF IFOF IFOF UF C Frontotemporal bağlantıyı sağlar Hafızanın geri çağrılmasında rol oynar (etrieval of memory) 7

8 CG CINGUUM (CG) PCG Dorsal part of CG CG Major forceps Genu of CC PCG CG-dikkat, davranış, korku, ağrı, plan ve programlama gibi executive fxn PCG-Visuospatial fonksiyonlar ve hafıza COMMISSU FIBES Corpus callosum-cc nterior commissure-c Hippocampal commissure -HC Tectal commissure-tc Posterior commissure-pc Habenular commissure-hc COPUS COSUM (CC) NTEIO COMISSUE (C) NTEIO (MINO) FOCEPS GENU TPETUM SPENIUM POSTEIO (MJO) FOCEPS BODY OF CC Midsagittal nterior Fibers commissure C CG PCG Splenium Major forceps IFOF TPETUM PCGs C UF C 8

9 HIPPOCMP (FONICE) COMISSUE (HC) TECT COMISSUE (TC) TC SCP HC ight Fornix HC Hipokampusların beyaz cevher uzantısı olan her iki fornixi bağlar Her iki superior colliculi bağlar MCP ICP POJECTION FIBES (intrahemispheric cortical-subcortical or subcortical-cortical fibers) Fimbria-fornix system Internal capsule coustic radiation Optic radiation FIMBI-FONIX SYSTEM ight Fornix HC INTEN CPSUE CST+CBT CST+CBT TNSVES PONTINE FIBES Corticofugal fibers + thalamocortical projection fibers 9

10 OPTIC DITION (O) COUSTIC DITION (O) O IF+IFOF+O IF+IFOF+O SF IF, IFOF, O BEYİN SPI TKTI CEEBE PEDUNCES Cerebellar peduncles Medial lemniscus Medial longitudinal fasciculus Central and medial tegmental tracts (CTT, MTT) Corticofugal fibers ICP MCP ICP Decussation of SCP TC MCP SCP SCP SCP MCP Superior cerebellar peduncle (SCP) Middle cerebellar peduncle (MCP) Inferior cerebellar peduncle (ICP) ICP MEDI EMNISCUS (M) MEDI ONGITUDIN FSCICUUS (MF) M M M VPN TP MF MF MF M 10

11 MEDI, DOS ND INFEIO OIVE NUC TEGMENT TCTS DTI-Tümör Operasyon planlama Postoperatif defisitleri en aza indirgeme Erken postoperatif görüntülemede oldukça sınırlı EPI- magnetik heterojeniyete (kan, hava) çok duyarlı MF (MTT), CTT MF (MTT), CTT MF (MTT), CTT Jellison BJ, Field S, Medow J, ve ark, JN m J Neuroradiol Mar;25(3): naplastik Oligoastrositom Preop Postop Uzun süredir takipte beyin sapı gliomu Görülebilen beyin sapı traktları itilme dışında intakt Beyaz cevher traktlarının infiltre eden gliomatozis serebri (grade 2) Ependimal yayılım gösteren GBM olgusunda trakt destruksiyonu ve infiltrasyonu 11

12 FONKSİYONE MI (FMI) İntraoperatif elektrokortikal stimulasyonun yerini alabilecek kadar iyi değil fakat cerrahi planlamaya yardımcı olup kranitominin süresini azaltmakta bse, yoğun ödem DTI da yalancı beyaz cevher destruksiyonu Konvansiyonel MG esas, DTI yardımcı FMI Eleqouent korteksin ortaya konması için yapılan noninvasive test Dil ve motor homonculusun lezyonla ilişkisinin ortaya konması Dominant dil merkezinin belirlenmesinde Wada testi yerine kullanılmakta Dominant dil merkezlerinin saptanmasında fmi ile invasif Wada testi arasında %90 nın üzerinde uyum bulunmuş Endojen kontrast deoxyhb En az 1.5 Tesla T2* gradient EPI FMI Volumetrik T1 ağırlıklı anatomik görüntüler ile fuse edilir BOD: Blood Oxygenation evel Dependent Paramagnetik DeoxyHb oranı azaldıkça, M sinyali artar, BOD sinyali oluşur Neurovascular coupling (nöronal aktivite artıkça lokal kan akımı artar) NEUOVSCU COUPİNG T2* (ortam inhomojenitelerine duyarlı) capillary neuron HbO2 HbO 2 HbO HbO HbO dhb dhb 2 2 HbO 2 HbO 2 2 HbO dhb HbO dhb 2 2 HbO 2 dhb HbO 2 HbO HbO HbO dhb HbO dhb 2 2 HbO HbO HbO HbO dhb dhb 2 HbO 2 HbO2 HbO HbO 2 HbO HbO 2 HbO2 2 O 2 metabolism blood flow blood volume [dhb] HbO 2 = oxyhemoglobin dhb = deoxyhemoglobin DeoxyHb paramagnetic (strong field inhomogeneities) OxyHb diamagnetic (weak field inhomogeneities) Fast dephasing Fast T2* T2 relaksasyonu hızlı Slower dephasing Slower T2* T2 relaksasyonu yavaş 12

13 DeoxyHb T2* görüntülemede sinyal kaybına yol açar on on on on On-off şeklinde olguya belli süreler ile paradimler yaptırılır Stimulus pattern off off off off off Hareket halinde iken deoxyhb azalacak görüntü kontrastı artacak Predicted BOD signal TE artıkça görüntünün kontrastı artacak time imitasyonları T2* magnetik heterojenitelere çok hassas %1-5 arasındaki değişimi görüntülüyoruz harekete çok hassas Kooperasyonu zor olan hastalar Nöronol aktivite değil, ona bağlı CBF değişiklikleri Stimulusile CBF artışları arasında 2-6 sn bir geçikme Initial Dip CBF artışı henüz olmadan uyarana cevap olarak O 2 tüketimi artacağı için BOD sinyali azalacak Nöronal plastisite (reorganizasyon, recruitment) Hemisferik fnx kaybı ipsilateral serebral hemisferin reorganizasyonu ile kompanse edilebilir Hemisferik fnx kaybında lezyon çevresindeki alanlarda yoğun BOD aktiviteleri izlenebilir (recruitment) Neurovascular uncoupling (NUC) Sadece gri cevher değil beyaz cevherden de sinyal alınabilir Dil Cümle tamamlama Kelime üretme Motor ktif ve pasif el hareketi ktif ve pasif kol hareketi Paradimler (Task) Pasif ayak hareketi Dil ve ağız bölgesi motor alan için ağız açma kapama hareketi Hafıza Episodik Semantik Matematik Hesaplama Duyma 13

14 rdışık aktif her iki el hareketi ktif sağ el hareketi ğız dil motor Sağ dominant Broca s ve Wernicke s alanları İntakt SF, IFOF, UF Grade 3 Oligoastrocytoma 14

15 rdışık aktif her iki el hareketi Pasif sağ ayak hareketi rdışık pasif sağ sol ön kol hareketi Pasif sol ayak hareketi Perilesional recruitment Perilesional recruitment eorganizasyon yok ğız açma hareketi ğız-dil motor Broca s alanı Wernicke s alanı 15

16 rdışık sağ sol el aktif hareket Sağ kol pasif hareket 16

17 ğız dil motor rdışık sağ ve sola ayağa pasif hareket Sağ ayağa pasif hareket Broca s ve Wernicke s merkezleri sol dominant ğız-dil motor Broca ve Wernicke alanları 17

18 rdışık sağ sol el aktif hareket rdışık sağ sol ayak pasif hareket rdışık sağ sol ön kol aktif hareket Sağ ayak pasif hareket Sol ayak pasif hareket ğız dil motor bilateral Wernicke s sol dominant 18

19 uditory-bilateral sağ dominant Matematik (uyarılar sözel) Sağ el aktive perilesional recruitment? Visuospatial (adres sorma) Sol el aktive Sol ayak pasif Sağ ayak pasif 19

20 UF, IF IFOF IFOF, UF, IF destrükte SF intakt 20

21 rdışık sağ sol el aktive Broca s ve Wernicke s Sağ el aktive Sol el aktive Sağ ayak pasif Sol ayak pasif t : 4 Sağ ön kol aktive t : 5.29 Sol ön kol aktive Grade 2 oligoastrositom Grade 2 oligoastrositom 21

22 ğız dil motor Semantik Memory Matematik Broca s ve Wernicke s, sol dominant Sağ sol el aktif Sağ sol ayak pasif UF intakt 22

23 inferior IFOF intakt Sol IF basıdan dolayı anisotropisi artmış SWI DC DWI 23

24 ğız dil motor Dil paradimleri Yoğun CC aktivasyon Sağ el aktif Sağ kol aktif Sol el aktif Sol kol aktif Sağ el hareketlerinde ipsilateral reorganizasyon 24

25 EXTXİ İNTXİ YIMIND YI DNET? EPİDEMOİD? 25

26 ğız dil motor bilateral Wernicke s sol dominant IFOF UF Traktdestruksiyonuyada infiltrasyonu yok 26

27 Sağ el aktif Sağ ön kol aktif Sol el aktif Sol ön kol aktif Sol ayak pasif Sağ ayak pasif Sağ ayak pasif (tekrar t4) Sağ ayak pasif (tekrar t3) 27

28 Breath-hold fmi Neurovascular uncoupling SF SF, IFOF, C izlenmiyor IFOF IF intakt 28

29 3D izlenmeyen, 2D izlenebilen traktlar ÖDEM & NGUSYON? GEÇEK TKT DESTUKSİYONU??? SONUÇ DWI tümörlerin ayrımında sınırlı fmi motor homonkulusun ve dil merkezinin görüntülenmesinde yardımcı Tümörün bulunduğu alana yönelik paradimler uygulanabilmesi için fonksiyonel nöroanatomi DTI beyaz cevher anatomisi ve patolojileri (deplasyon, infiltrasyon, destruksiyon, ödem) 2D renk kodlamalı anizotropi (F, CC) haritaları esas 3D traktografi ileri derecede ödem, belirgin angular deplasyon, çaprazlayan traktlar nedeni ile sınırlı TEŞ EK K Ü E Uzm Dr Hüseyin Toprak Prof Dr Hüseyin Özdemir Prof Dr lpay lkan 29

AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI

AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. V. DR. YILDIRAY SAVAŞ AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI Radyoloji Uzmanlık

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ Klinik Şefi: Doç. Dr. Adem KIRIŞ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME Radyoloji Uzmanlık Tezi Dr. N. Emre EVREN

Detaylı

Beyin Beyaz Cevher Yolaklarının Difüzyon Tensör Görüntüleme ile Gösterilmesi

Beyin Beyaz Cevher Yolaklarının Difüzyon Tensör Görüntüleme ile Gösterilmesi 1 Beyin Beyaz Cevher Yolaklarının Difüzyon Tensör Görüntüleme ile Gösterilmesi Ali Demir Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Çift anadal: Biyomedikal Mühendisliği) Proje Danışmanları Assoc.

Detaylı

MR Sekansları ve görüntü kalitesi. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Radyoloji ABD

MR Sekansları ve görüntü kalitesi. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Radyoloji ABD MR Sekansları ve görüntü kalitesi Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Radyoloji ABD Küçük bir hatırlatma RF pulsu RF pulsu verilince iki etki meydana gelir Protonlardan bir kısmı yüksek enerji

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D.

Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D. Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D. 1 Amaç Serebral korteksin temel yapısı ve fonksiyonel lokalizasyonunu tanımlamak. Klinik semptom ve belirtilerde esas teşkil eden hemisferik lokalizasyonları öğrenmek, nörolojik

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu GRADE IV ASTROSİTİK TÜMÖRLERDE HER2/NEU EKSPRESYONU VE CD105 İLE BOYANAN MİKRODAMAR

Detaylı

Otizmin Nöroanatomisi

Otizmin Nöroanatomisi Otizmin Nöroanatomisi David G. Amaral, Cynthia Mills Schumann ve Christine Wu Nordah The M.I.N.D. Enstütüsü, Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Departmanı, University of California Sinirbilim Departmanı,

Detaylı

Temporal lob epilepsisinde bellek ve dil bozukluklar n n difüzyon tensör görüntüleme ile iliflkisi

Temporal lob epilepsisinde bellek ve dil bozukluklar n n difüzyon tensör görüntüleme ile iliflkisi Temporal lob epilepsisinde bellek ve dil bozukluklar n n difüzyon tensör görüntüleme ile iliflkisi C.R. McDonald, PhD M.E. Ahmadi, MD D.J. Hagler, PhD E.S. Tecoma, MD, PhD V.J. Iragui, MD, PhD L. Gharapetian,

Detaylı

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker Beyin Tümörleri Prof. Dr.Murat Söker Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümör Bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20 15 yaşın altında görülen malign hst. içinde lösemilerden

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast

MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast MR ANJİYOGRAFİ TEKNİKLERİ Dr. Hasan YİĞİT Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast maddeye dayanan kontrastlı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI ENDOMETRİUM KANSERİNDE MYOMETRİAL İNVAZYONUN VE SERVİKAL TUTULUMUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FLASH 3D VE VIBE 3D DİNAMİK MRG SEKANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKİLLERİNDE DONÖRLERDE PRETRANSPLANT DÖNEMDE ÇOK DEDEKTÖRLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (ÇDBT) İLE HESAPLANAN

Detaylı

GLİOBLASTOMA MULTİFORME VE BENİGN MENİNGİOM OLGULARINDA TÜMÖR DOKUSUNDA ÖLÇÜLEN KURŞUN VE NİKEL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

GLİOBLASTOMA MULTİFORME VE BENİGN MENİNGİOM OLGULARINDA TÜMÖR DOKUSUNDA ÖLÇÜLEN KURŞUN VE NİKEL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Başhekim: Doç.Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Prof.Dr.Hidayet Akdemir GLİOBLASTOMA MULTİFORME

Detaylı

O zmde Beyin Görüntüleme Bulguları: Bir Gözden Geçirme

O zmde Beyin Görüntüleme Bulguları: Bir Gözden Geçirme Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(2):164-174 O zmde Beyin Görüntüleme Bulguları: Bir Gözden Geçirme Dr. Halime Tuna ULAY 1, Dr. Aygün ERTUĞRUL 2 Özet / Abstract Amaç: Otizmin tanımlanmasından günümüze kadar

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes YÜKSEK

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):343-354 doi:10.5455/cap.20130523

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):343-354 doi:10.5455/cap.20130523 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):343-354 doi:10.5455/cap.20130523 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Nöropsikolojik Defisitlerin Beyin Bölgeleri İle İlişkisi Brain

Detaylı

Prostat Görüntüleme TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. Hakan Gençhellaç, Erdem Yılmaz

Prostat Görüntüleme TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. Hakan Gençhellaç, Erdem Yılmaz 138 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Prostat Görüntüleme Hakan Gençhellaç, Erdem Yılmaz TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2015; 3: 138-148 ÖĞRENME HEDEFLERİ Benign Prostat Bulguları Prostat Kanserinde Tanı ve

Detaylı

Gelişmiş Takvim Belleği Becerisi Sergileyen Bir Asperger Sendromu Olgusu

Gelişmiş Takvim Belleği Becerisi Sergileyen Bir Asperger Sendromu Olgusu Türk Psikiyatri Dergisi 2010;21(3):249-56 Gelişmiş Takvim Belleği Becerisi Sergileyen Bir Asperger Sendromu Olgusu Dr. Ali Emre ŞEVİK 1, Dr. Ebru ÇENGEL KÜLTÜR 2, Psik. Hilal DEMİREL 3, Dr. Kader KARLI

Detaylı

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL

Detaylı

KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR

KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR Prof. Dr. Emre KUMRAL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR

Detaylı

26.09.2014. İskemik İnme: Penumbra Kavramı: Akut İskemide Kurtarılabilir Doku, Deneysel ve Klinik Modellerle Değerlendirme. Deneysel.

26.09.2014. İskemik İnme: Penumbra Kavramı: Akut İskemide Kurtarılabilir Doku, Deneysel ve Klinik Modellerle Değerlendirme. Deneysel. Penumbra Kavramı: Akut İskemide Kurtarılabilir Doku, Deneysel ve Klinik Modellerle Değerlendirme Prof. Dr. Nazire Afşar Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD İskemik İnme: İnme strok SVH SVO:

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ

AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ Doç.Dr. Hulki Forta AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ (UZMANLIK TEZİ) Dr. Çiğdem Türkmen İSTANBUL-2005 Uzmanlık

Detaylı

ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI TIPTA UZMANLIK TEZİ DR MEHMET ŞAHBEY İSTANBUL-2009

Detaylı